Warning, /education/kalzium/po/nb/kalzium.po is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # Translation of kalzium to Norwegian Bokmål
0002 #
0003 # Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
0004 # Jørgen Grønlund <jorgenhg@broadpark.no>, 2004.
0005 # Klaus Ade Johnstad <klaus@skolelinux.no>, 2004, 2005.
0006 # Nils Kristian Tomren <slx@nilsk.net>, 2005.
0007 # Ole-Anders Andreassen <olea@skolelinux.no>, 2005.
0008 # Sven Harald Klein Bakke <sirius@nonline.org>, 2006.
0009 msgid ""
0010 msgstr ""
0011 "Project-Id-Version: kalzium\n"
0012 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
0013 "POT-Creation-Date: 2023-12-08 00:39+0000\n"
0014 "PO-Revision-Date: 2014-01-06 22:20+0100\n"
0015 "Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>\n"
0016 "Language-Team: Norwegian Bokmål <l10n-no@lister.huftis.org>\n"
0017 "Language: nb\n"
0018 "MIME-Version: 1.0\n"
0019 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
0020 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0021 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
0022 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
0023 "X-Environment: kde\n"
0024 "X-Accelerator-Marker: &\n"
0025 "X-Text-Markup: kde4\n"
0026 
0027 #, kde-format
0028 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
0029 msgid "Your names"
0030 msgstr ""
0031 "Bjørn Steensrud,Klaus Ade Johnstad,Jørgen Grønlund,Nils Kristian Tomren,Ole-"
0032 "Anders Andreassen,Sven Harald Klein Bakke"
0033 
0034 #, kde-format
0035 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
0036 msgid "Your emails"
0037 msgstr ""
0038 "bjornst@skogkatt.homelinux.org,klaus@skolelinux.no,jorgenhg@broadpark.no,"
0039 "slx@nilsk.net,olea@skolelinux.no,sirius@nonline.org"
0040 
0041 #: compoundviewer/iowrapper.cpp:30
0042 #, kde-format
0043 msgid "Problem while opening the file"
0044 msgstr "Problem ved åpning av fila"
0045 
0046 #: compoundviewer/iowrapper.cpp:30
0047 #, kde-format
0048 msgid "Cannot open the specified file."
0049 msgstr "Klarte ikke åpne den oppgitte fila."
0050 
0051 #: compoundviewer/iowrapper.cpp:54
0052 #, kde-format
0053 msgid "Sorry"
0054 msgstr "Beklager"
0055 
0056 #: compoundviewer/iowrapper.cpp:54
0057 #, kde-format
0058 msgid "Cannot save to the specified file."
0059 msgstr "Klarte ikke lagre til den oppgitte fila."
0060 
0061 #: data/knowledge.xml:4 src/kalziumgradienttype.cpp:437
0062 #, kde-format
0063 msgid "State of matter"
0064 msgstr "Stofftilstand"
0065 
0066 #: data/knowledge.xml:5
0067 #, kde-format
0068 msgid ""
0069 "Form of a substance; dependant on form stability and whether it takes up a "
0070 "definite volume: solid, liquid or gaseous."
0071 msgstr ""
0072 "Et stoffs tilstand, avhengig av formstabilitet og om det opptar et bestemt "
0073 "volum: fast, væske eller gass."
0074 
0075 #: data/knowledge.xml:8
0076 #, kde-format
0077 msgid "Chemical Symbol"
0078 msgstr "Kjemisk symbol"
0079 
0080 #: data/knowledge.xml:9
0081 #, kde-format
0082 msgid ""
0083 "One, two, or three letter abbreviation; set through international convention."
0084 msgstr ""
0085 "Forkortelse med én, to eller tre bokstaver, bestemt ved internasjonal "
0086 "konvensjon."
0087 
0088 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
0089 #: data/knowledge.xml:11 data/knowledge.xml:23 data/knowledge.xml:113
0090 #: src/molcalcwidgetbase.ui:208
0091 #, kde-format
0092 msgid "Element"
0093 msgstr "Grunnstoff"
0094 
0095 #: data/knowledge.xml:15
0096 #, kde-format
0097 msgid "Chromatography"
0098 msgstr "Kromatografi"
0099 
0100 #: data/knowledge.xml:16
0101 #, kde-format
0102 msgid ""
0103 "Matter separation in a moving medium (mobile phase) through differentiated "
0104 "absorption on a static medium (stationary phase)."
0105 msgstr ""
0106 "Atskillelse av stoffer i et medium i bevegelse (mobil fase) ved forskjellig "
0107 "absorpsjon på et stillestående medium (stasjonær fase)."
0108 
0109 #: data/knowledge.xml:19
0110 #, kde-format
0111 msgid "Distillation"
0112 msgstr "Destillering"
0113 
0114 #: data/knowledge.xml:20
0115 #, kde-format
0116 msgid ""
0117 "Separation of a liquid solution (homogeneous mix) into its components "
0118 "through evaporation and condensation. In a fractionary distillation the "
0119 "process is repeated several times in a column."
0120 msgstr ""
0121 "Atskillelse av en flytende løsning (homogen blanding) ved fordamping og "
0122 "kondensering. I fraksjonsdestillasjon gjentas prosessen flere ganger i en "
0123 "kolonne."
0124 
0125 #: data/knowledge.xml:24
0126 #, kde-format
0127 msgid ""
0128 "Matter that cannot be broken down into simpler matter. Chemical elements are "
0129 "cornerstones of Materials. Elements consist of atoms that consist of a "
0130 "nucleus of positive protons, neutral neutrons, and a shell of electrons."
0131 msgstr ""
0132 "Stoff som ikke kan brytes ned i enklere stoffer. Kjemiske grunnstoffer er "
0133 "byggestener i materialer. Grunnstoffer består av atomer, som består av en "
0134 "kjerne av positive protoner og nøytrale neutroner, og et skall av elektroner."
0135 
0136 #: data/knowledge.xml:27
0137 #, kde-format
0138 msgid "Emulsion"
0139 msgstr "Emulsjon"
0140 
0141 #: data/knowledge.xml:28
0142 #, kde-format
0143 msgid "Heterogeneous mix of two liquids."
0144 msgstr "Heterogen blanding av to væsker."
0145 
0146 #: data/knowledge.xml:31
0147 #, kde-format
0148 msgid "Extraction"
0149 msgstr "Ekstraksjon"
0150 
0151 #: data/knowledge.xml:32
0152 #, kde-format
0153 msgid "Processing a homogeneous or heterogeneous mix to get pure matter."
0154 msgstr "Behandling av en homogen eller heterogen blanding for å gi rent stoff."
0155 
0156 #: data/knowledge.xml:34 data/knowledge.xml:42
0157 #, kde-format
0158 msgid "Mix"
0159 msgstr "Blanding"
0160 
0161 #: data/knowledge.xml:38
0162 #, kde-format
0163 msgid "Filtering"
0164 msgstr "Filtrering"
0165 
0166 #: data/knowledge.xml:39
0167 #, kde-format
0168 msgid ""
0169 "Separation of a solid matter from a liquid matter or gaseous matter with a "
0170 "filter (porous separation wall)."
0171 msgstr ""
0172 "Å atskille fast stoff fra flytende eller gassformet stoff med et filter "
0173 "(porøs skillevegg)."
0174 
0175 #: data/knowledge.xml:43
0176 #, kde-format
0177 msgid ""
0178 "Matter consisting of differentiated matter, combined in non-set ratios. "
0179 "[i]Homogeneous mixes[/i] have a coherent look, [i]heterogeneous mixes[/i] "
0180 "consist of multiple phases."
0181 msgstr ""
0182 "Stoff som består av forskjellige stoffer, kombinert i varierende forhold. "
0183 "[i] Homogene blandinger[/i] ser ensartet ut, [i]heterogene blandinger[/i] "
0184 "består av flere faser."
0185 
0186 #: data/knowledge.xml:46
0187 #, kde-format
0188 msgid "Accuracy"
0189 msgstr "Nøyaktighet"
0190 
0191 #: data/knowledge.xml:47
0192 #, kde-format
0193 msgid "Consisting of accidental and systematic errors."
0194 msgstr "Består av tilfeldige og systematiske feil."
0195 
0196 #: data/knowledge.xml:50
0197 #, kde-format
0198 msgid "Law of Conservation of Mass"
0199 msgstr "Lov om konservering av masse"
0200 
0201 #: data/knowledge.xml:51
0202 #, kde-format
0203 msgid ""
0204 "During a chemical reaction mass is neither lost nor gained. The sum mass of "
0205 "the material going into the reaction equals the sum of the mass of the "
0206 "products of the reaction."
0207 msgstr ""
0208 "Under en kjemisk reaksjon vil masse verken vokse eller avta. Summen av masse "
0209 "som går inn i reaksjonen er lik summen av masse for reaksjonsproduktene."
0210 
0211 #: data/knowledge.xml:54
0212 #, kde-format
0213 msgid "Law of multiple proportions"
0214 msgstr "Lov om multiple proporsjoner"
0215 
0216 #: data/knowledge.xml:55
0217 #, kde-format
0218 msgid ""
0219 "An alloy always contains the same elements in the same mass ratio. Should "
0220 "two or more elements bind together then the mass ratio is constant."
0221 msgstr ""
0222 "En legering inneholder alltid samme grunnstoffer i samme masseforhold. Hvis "
0223 "to eller flere grunnstoffer binder seg til hverandre, så er masseforholdet "
0224 "konstant."
0225 
0226 #: data/knowledge.xml:58
0227 #, kde-format
0228 msgid "Crystallization"
0229 msgstr "Krystallisering"
0230 
0231 #: data/knowledge.xml:59
0232 #, kde-format
0233 msgid ""
0234 "Separation of solid, crystalline matter from a solution, or the liquid or "
0235 "gaseous phases."
0236 msgstr ""
0237 "Separasjon av fast, krystallisert stoff fra en løsning, væske eller gassform."
0238 
0239 #: data/knowledge.xml:62
0240 #, kde-format
0241 msgid "Solution"
0242 msgstr "Løsning"
0243 
0244 #: data/knowledge.xml:63
0245 #, kde-format
0246 msgid "Homogeneous mix of multiple pure materials"
0247 msgstr "Homogen blanding av flere rene materialer"
0248 
0249 #. i18n("Name"), ChemicalDataObject::name));
0250 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmtType)
0251 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmtType)
0252 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicMassGradient)
0253 #: data/knowledge.xml:66 data/knowledge.xml:131
0254 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:334
0255 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:354 src/detailinfodlg.cpp:300
0256 #: src/exportdialog.cpp:135 src/settings/settings_gradients.ui:74
0257 #, kde-format
0258 msgid "Mass"
0259 msgstr "Masse"
0260 
0261 #: data/knowledge.xml:67
0262 #, kde-format
0263 msgid "Measurement of an amount of matter."
0264 msgstr "Måling av en stoffmengde."
0265 
0266 #: data/knowledge.xml:70
0267 #, kde-format
0268 msgid "Matter"
0269 msgstr "Stoff"
0270 
0271 #: data/knowledge.xml:71
0272 #, kde-format
0273 msgid "All that takes up space and has mass."
0274 msgstr "Alt som tar opp rom og har masse."
0275 
0276 #: data/knowledge.xml:74
0277 #, kde-format
0278 msgid "Phase"
0279 msgstr "Fase"
0280 
0281 #: data/knowledge.xml:75
0282 #, kde-format
0283 msgid ""
0284 "Through chemical composition and physical attributes, homogeneous portion of "
0285 "matter that separated from its environment in its expansion through a "
0286 "surface."
0287 msgstr ""
0288 "En mengde stoff som er homogen i kjemisk sammensetning og fysiske "
0289 "egenskaper, som skilte seg ut fra sitt miljø ved ekspansjon gjennom en flate."
0290 
0291 #: data/knowledge.xml:78
0292 #, kde-format
0293 msgid "Accuracy and precision"
0294 msgstr "Nøyaktighet og presisjon"
0295 
0296 #: data/knowledge.xml:79
0297 #, kde-format
0298 msgid ""
0299 "Expressed through standard deviation: Values given over accidental errors."
0300 msgstr "Uttrykt ved standardavvik: Verdier gitt over tilfeldige feil."
0301 
0302 #: data/knowledge.xml:82
0303 #, kde-format
0304 msgid "Correctness"
0305 msgstr "Riktighet"
0306 
0307 #: data/knowledge.xml:83
0308 #, kde-format
0309 msgid "Values given over accidental errors."
0310 msgstr "Verdier gitt over tilfeldige feil."
0311 
0312 #: data/knowledge.xml:86
0313 #, kde-format
0314 msgid "SI-Unit"
0315 msgstr "SI-enhet"
0316 
0317 #: data/knowledge.xml:87
0318 #, kde-format
0319 msgid "Measurement unit using International Symbols."
0320 msgstr "Måleenhet som bruker internasjonale symboler."
0321 
0322 #: data/knowledge.xml:90
0323 #, kde-format
0324 msgid "Significant figures"
0325 msgstr "Signifikante sifre"
0326 
0327 #: data/knowledge.xml:91
0328 #, kde-format
0329 msgid "The number of digits which are meaningful in a number."
0330 msgstr "Antall sifre som gir mening i et tall."
0331 
0332 #: data/knowledge.xml:94
0333 #, kde-format
0334 msgid "Standard deviation"
0335 msgstr "Standardavvik"
0336 
0337 #: data/knowledge.xml:95
0338 #, kde-format
0339 msgid "An amount with which the precision of a measurement can be estimated."
0340 msgstr "En størrelse som kan brukes til å anslå nøyaktigheten i en måling."
0341 
0342 #: data/knowledge.xml:98
0343 #, kde-format
0344 msgid "Suspension"
0345 msgstr "Suspensjon"
0346 
0347 #: data/knowledge.xml:99
0348 #, kde-format
0349 msgid "Heterogeneous mix consisting of a liquid and solid matter."
0350 msgstr "Heterogen blanding av væske og fast stoff."
0351 
0352 #: data/knowledge.xml:102
0353 #, kde-format
0354 msgid "Alloys"
0355 msgstr "Legeringer"
0356 
0357 #: data/knowledge.xml:103
0358 #, kde-format
0359 msgid "Pure matter consisting of multiple elements in a set ratio."
0360 msgstr "Rent stoff som består av flere grunnstoffer med et fastsatt forhold."
0361 
0362 #: data/knowledge.xml:106
0363 #, kde-format
0364 msgid "Alpha rays"
0365 msgstr "Alfastråler"
0366 
0367 #: data/knowledge.xml:107
0368 #, kde-format
0369 msgid ""
0370 "Rays consisting of alpha particles, consisting of two protons and two "
0371 "neutrons that are emitted from the Atoms of certain radioactive elements."
0372 msgstr ""
0373 "Stråler av alfapartikler, som består av to protoner og to nøytroner, og som "
0374 "blir sendt fra atomene i visse radioaktive grunnstoffer."
0375 
0376 #: data/knowledge.xml:110 data/knowledge.xml:123 data/knowledge.xml:130
0377 #: data/knowledge.xml:138 data/knowledge.xml:215 data/knowledge.xml:222
0378 #: data/knowledge.xml:231
0379 #, kde-format
0380 msgid "Atom"
0381 msgstr "Atom"
0382 
0383 #: data/knowledge.xml:111
0384 #, kde-format
0385 msgid ""
0386 "Atoms are chemically inseparable and building blocks of matter. Atoms of one "
0387 "kind are called an Element."
0388 msgstr ""
0389 "Atomer er kjemisk ikke-delbare byggeklosser i stoffer. Atomer av ett slag "
0390 "kalles et grunnstoff."
0391 
0392 #: data/knowledge.xml:114 data/knowledge.xml:211 data/knowledge.xml:223
0393 #: data/knowledge.xml:232 data/knowledge.xml:240
0394 #, kde-format
0395 msgid "Electron"
0396 msgstr "Elektron"
0397 
0398 #: data/knowledge.xml:115 data/knowledge.xml:219 data/knowledge.xml:233
0399 #, kde-format
0400 msgid "Proton"
0401 msgstr "Proton"
0402 
0403 #: data/knowledge.xml:116 data/knowledge.xml:224 data/knowledge.xml:228
0404 #, kde-format
0405 msgid "Neutron"
0406 msgstr "Nøytron"
0407 
0408 #: data/knowledge.xml:120
0409 #, kde-format
0410 msgid "Atomic nucleus"
0411 msgstr "Atomkjerne"
0412 
0413 #: data/knowledge.xml:121
0414 #, kde-format
0415 msgid ""
0416 "The small, positively-charged center of an Atom, in which Protons and "
0417 "Neutrons are found."
0418 msgstr ""
0419 "Det vesle, positivt ladde senteret i et atom, hvor man finner protoner og "
0420 "nøytroner."
0421 
0422 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
0423 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
0424 #: data/knowledge.xml:127 src/elementdataviewer.cpp:237
0425 #: src/kalziumgradienttype.cpp:271 src/plotsetupwidget.ui:93
0426 #: src/plotsetupwidget.ui:414
0427 #, kde-format
0428 msgid "Atomic Mass"
0429 msgstr "Atommasse"
0430 
0431 #: data/knowledge.xml:128
0432 #, kde-format
0433 msgid ""
0434 "Mass of an atom, taken on a scale where the mass of a carbon atom is 12u. In "
0435 "elements that consist of different isotopes the mid-range mass of the "
0436 "isotope mix is given."
0437 msgstr ""
0438 "Et atoms masse, med en skala hvor massen for et karbonatom er 12u. I "
0439 "grunnstoffene som består av forskjellige isotoper angis gjennomsnittsverdien "
0440 "i masseintervallet for isotopblandingen."
0441 
0442 #: data/knowledge.xml:135 data/knowledge.xml:145 data/knowledge.xml:152
0443 #: data/knowledge.xml:159 data/knowledge.xml:166 data/knowledge.xml:173
0444 #: data/knowledge.xml:183 data/knowledge.xml:192 data/knowledge.xml:201
0445 #, kde-format
0446 msgid "Isotope"
0447 msgstr "Isotop"
0448 
0449 #: data/knowledge.xml:136
0450 #, kde-format
0451 msgid ""
0452 "Isotopes are forms of a chemical element whose nuclei have the same atomic "
0453 "number, Z, but different atomic masses, A. The word isotope, meaning at the "
0454 "same place, comes from the fact that all isotopes of an element are located "
0455 "at the same place on the periodic table."
0456 msgstr ""
0457 "Isotoper er former av et kjemisk grunnstoff hvis kjerner har samme "
0458 "atomnummer, Z, men forskjellige atommasser, A. Ordet isotop, som betyr på "
0459 "samme sted, kommer fra det faktum at alle isotoper av et grunnstoff finnes "
0460 "på samme sted i det periodiske system."
0461 
0462 #: data/knowledge.xml:142
0463 #, kde-format
0464 msgid "Spin"
0465 msgstr "Spinn"
0466 
0467 #: data/knowledge.xml:143
0468 #, kde-format
0469 msgid ""
0470 "The spin is an intrinsic angular momentum associated with microscopic "
0471 "particles. It is a purely quantum mechanical phenomenon without any analogy "
0472 "in classical mechanics. Whereas classical angular momentum arises from the "
0473 "rotation of an extended object, spin is not associated with any rotating "
0474 "internal masses, but is intrinsic to the particle itself."
0475 msgstr ""
0476 "Spinn er et dreiemoment tilknyttet mikroskopiske partikler. Det er et rent "
0477 "kvantemekanisk fenomen uten noe tilsvarende i klassisk mekanikk. Mens det "
0478 "klassiske dreiemomentet oppstår av rotasjon hos et objekt med en "
0479 "vissstørrelse, er spinn ikke sammenkoblet med noen roterende indre masse, "
0480 "men tilhører selve partikkelen."
0481 
0482 #: data/knowledge.xml:149 src/detailinfodlg.cpp:312
0483 #, kde-format
0484 msgid "Magnetic Moment"
0485 msgstr "Magnetisk moment"
0486 
0487 #: data/knowledge.xml:150
0488 #, kde-format
0489 msgid ""
0490 "The magnetic moment of an object is a vector relating the aligning torque in "
0491 "a magnetic field experienced by the object to the field vector itself. It is "
0492 "measured in units of the nuclear magneton µ[sub]n[/sub]=(5.0507866 ± "
0493 "0.0000017) 10[sup]-27[/sup] JT[sup]-1[/sup]"
0494 msgstr ""
0495 "Et objekts magnetiske moment er en vektor som viser sammenhengen mellom det "
0496 "innrettende dreiemoment i et magnetfelt og feltvektoren selv. Det måles i "
0497 "enheter av kjernemagnetonet µ[sub]n[/sub]=(5.0507866 &#177; 0.0000017) "
0498 "10[sup]-27[/sup] JT[sup]-1[/sup]"
0499 
0500 #: data/knowledge.xml:156
0501 #, kde-format
0502 msgid "Decay Mode"
0503 msgstr "Henfallsmåte"
0504 
0505 #: data/knowledge.xml:157
0506 #, kde-format
0507 msgid ""
0508 "The decay mode describes a particular way a particle decays. For radioactive "
0509 "decay (the decay of nuclides) the decay modes are:[br] -> alpha decay "
0510 "(emission of a Helium-4 nucleus).[br] -> ß[sup]-[/sup] decay (emission of an "
0511 "electron)[br] -> ß[sup]+[/sup] decay (emission of a positron) [br] -> "
0512 "electron capture (EC) [br] -> proton emission [br] -> spontaneous fission "
0513 "[br] Typically one decay mode predominates for a particular nuclide."
0514 msgstr ""
0515 "Henfallsmåten beskriver hvordan en partikkel omdannes. For radioaktivt "
0516 "henfall (nukliders henfall) er henfallsmåtene:[br] → alfa-henfall "
0517 "(utsendelse av en Helium-4 kjerne).[br] → β[sup]-[/sup]-henfall (utsendelse "
0518 "av et elektron)[br] → β[sup]+[/sup]-henfall (utsendelse av et positron) "
0519 "[br] → elektron-innfanging (EI) [br] → proton-utsendelse [br] → spontan "
0520 "fisjon [br] Som regel dominerer en henfallstype for en gitt nuklide."
0521 
0522 #: data/knowledge.xml:163
0523 #, kde-format
0524 msgid "Decay Energy"
0525 msgstr "Henfallsenergi"
0526 
0527 #: data/knowledge.xml:164
0528 #, kde-format
0529 msgid "The decay energy is the energy released by a nuclear decay."
0530 msgstr "Henfallsenergien er energien som frigjøres ved kjernehenfall."
0531 
0532 #: data/knowledge.xml:170
0533 #, kde-format
0534 msgid "Nuclides"
0535 msgstr "Nuklider"
0536 
0537 #: data/knowledge.xml:171
0538 #, kde-format
0539 msgid "[i]see isotopes[/i]"
0540 msgstr "[i]se isotoper[/i]"
0541 
0542 #: data/knowledge.xml:174 data/knowledge.xml:180 data/knowledge.xml:193
0543 #: data/knowledge.xml:203
0544 #, kde-format
0545 msgid "Isotone"
0546 msgstr "Isotone"
0547 
0548 #: data/knowledge.xml:175 data/knowledge.xml:184 data/knowledge.xml:194
0549 #: data/knowledge.xml:198
0550 #, kde-format
0551 msgid "Nuclear Isomer"
0552 msgstr "Kjerneisomer"
0553 
0554 #: data/knowledge.xml:176 data/knowledge.xml:185 data/knowledge.xml:189
0555 #: data/knowledge.xml:202
0556 #, kde-format
0557 msgid "Isobars"
0558 msgstr "Isobarer"
0559 
0560 #: data/knowledge.xml:181
0561 #, kde-format
0562 msgid "Two nuclides are isotones if they have the same number N of neutrons."
0563 msgstr "To nuklider er isotoner hvis de har samme antall nøytroner N."
0564 
0565 #: data/knowledge.xml:190
0566 #, kde-format
0567 msgid ""
0568 "Isobars are nuclides having the same mass number, i.e. sum of protons plus "
0569 "neutrons."
0570 msgstr ""
0571 "Isobarer er nuklider som har samme massetall, det vil si summen av antall "
0572 "protoner og nøytroner."
0573 
0574 #: data/knowledge.xml:199
0575 #, kde-format
0576 msgid ""
0577 "A nuclear isomer is a metastable or isomeric state of an atom caused by the "
0578 "excitation of a proton or neutron in its nucleus so that it requires a "
0579 "change in spin before it can release its extra energy. They decay to lower "
0580 "energy states of the nuclide through two isomeric transitions:[br] -> γ- "
0581 "emission (emission of a high-energy photon)[br] -> internal conversion (the "
0582 "energy is used to ionize the atom)[br] Contrast this with the definition of "
0583 "a chemical isomer, the more common use of the word. Also contrast with the "
0584 "meaning of isotope, in which the difference is the number of neutrons in the "
0585 "nucleus. Metastable isomers of a particular atom are usually designated with "
0586 "an \"m\" (or, in the case of atoms with more than one isomer, 2m, 3m, and so "
0587 "on). This designation is usually placed after the atomic symbol and number "
0588 "of the atom (e.g., Co-58m), but is sometimes placed as a superscript before "
0589 "(e.g., [sup]m[/sup]Co-58 or [sup]58m[/sup]Co)."
0590 msgstr ""
0591 "En kjerneisomer er en metastabil eller isomerisk tilstand for et atom på "
0592 "grunn av at et proton eller nøytron i kjernen eksiteres (bringes til en "
0593 "høyere energitilstand) slik at det må få en endring i spinn før det kan "
0594 "frigjøre den ekstra energien. De henfaller til lavere energitilstand i "
0595 "nukliden via to isomeriske overganger:[br] → γ- emisjon (utsendelse av et "
0596 "høyenergisk proton) br] → intern konvertering (energien brukes til å "
0597 "ionisere atomet) [br] Jamfør definisjonen på kjemisk isomer, som er den mest "
0598 "vanlige bruken av ordet isomer. Jamfør også betydningen av isotop, der "
0599 "forskjellen er antallet nøytroner i kjernen. Metastabile isomerer av et gitt "
0600 "atom betegnes som regel med en «m» (eller for atomer med mer enn én isomer, "
0601 "2m, 3m osv.). Denne betegnelsen settes vanligvis etter atomsymbolet og "
0602 "atomnummeret (f.eks. Co-58m), men settes noen ganger foran som superskript f."
0603 "eks. [sup]m[/sup]Co-58 or [sup]58m[/sup]Co)."
0604 
0605 #: data/knowledge.xml:207
0606 #, kde-format
0607 msgid "Beta rays"
0608 msgstr "Betastråler"
0609 
0610 #: data/knowledge.xml:208
0611 #, kde-format
0612 msgid ""
0613 "Rays consisting of electrons that are emitted from Atoms of radioactive "
0614 "elements."
0615 msgstr ""
0616 "Stråler som består av elektroner blir sendt fra atomene i radioaktive "
0617 "grunnstoff."
0618 
0619 #: data/knowledge.xml:213
0620 #, kde-format
0621 msgid ""
0622 "The electron is a subatomic particle with a mass of m[sub]e[/sub]=(9.1093897 "
0623 "± 0.0000054)e-31 kg and a negative charge of [i]e[/i]=(1.60217733 ± "
0624 "0.00000049)e-19 C\n"
0625 "\t\t"
0626 msgstr ""
0627 "Elektronet er en atompartikkel med masse m[sub]e[/sub]=(9.1093897 ±S "
0628 "0.0000054)e-31 kg og negativ ladning [i]e[/i]=(1.60217733 ± 0.00000049)e-19 "
0629 "C\n"
0630 "\t\t"
0631 
0632 #: data/knowledge.xml:220
0633 #, kde-format
0634 msgid ""
0635 "The proton is a subatomic particle with a mass of m[sub]e[/sub]=(1.6726231 ± "
0636 "0.0000010) 10[sup]-27[/sup] kg and a positive charge of [i]e[/i]=(1.60217733 "
0637 "± 0.00000049) 10[sup]-19[/sup] C which occurs in the nucleus of an atom."
0638 msgstr ""
0639 "Protonet er en atompartikkel med masse [sub]e[/sub]=(1.6726231 ± 0.0000010) "
0640 "10[sup]-27[/sup] kg og en positiv ladning på [i]e[/i]=(1.60217733 ± "
0641 "0.00000049) 10[sup]-19[/sup] C som finnes atomkjernen."
0642 
0643 #: data/knowledge.xml:229
0644 #, kde-format
0645 msgid ""
0646 "The neutron is a subatomic particle with a mass of m[sub]e[/sub]=(1.6749286 "
0647 "± 0.0000010) 10[sup]-27[/sup] kg which occurs in the nucleus of an atom."
0648 msgstr ""
0649 "Nøytronet er en atompartikkel med masse m[sub]e[/sub]=(1.6749286 ± "
0650 "0.0000010) 10[sup]-27[/sup] kg som finnes i atomkjernen."
0651 
0652 #: data/knowledge.xml:237
0653 #, kde-format
0654 msgid "Cathode Rays"
0655 msgstr "Katodestråler"
0656 
0657 #: data/knowledge.xml:238
0658 #, kde-format
0659 msgid ""
0660 "Cathode rays are streams of electrons observed in vacuum tubes, i.e. "
0661 "evacuated glass tubes that are equipped with at least two electrodes, a "
0662 "cathode (negative electrode) and an anode (positive electrode) in a "
0663 "configuration known as a diode."
0664 msgstr ""
0665 "Katodestråler er strømmer av elektroner som observeres i vakuumrør, dvs. "
0666 "glassrør tømt for luft, som er utstyrt med minst to elektroder, en katode "
0667 "(negativ elektrode) og en anode (positiv elektrode) i en oppstilling som "
0668 "kalles en diode."
0669 
0670 #: data/knowledge.xml:244 data/knowledge.xml:258 data/knowledge.xml:267
0671 #: data/knowledge.xml:275
0672 #, kde-format
0673 msgid "Ionic Radius"
0674 msgstr "Ioneradius"
0675 
0676 #: data/knowledge.xml:245
0677 #, kde-format
0678 msgid ""
0679 "The Ionic Radius is the radius of a charged atom, known as an ion. The ion "
0680 "can have a positive or a negative charge. The charge of the ion with the "
0681 "radius shown is also displayed in Kalzium. A positive ion has fewer "
0682 "electrons in its shell than the atom, a negative ion has more electrons. "
0683 "Therefore, a positive ion has a smaller radius than its atom and vice versa."
0684 msgstr ""
0685 "Ioneradien er radien for det ladde atomet, kjent som et ion. Ionet kan ha en "
0686 "positiv eller negativ ladning. Ladningen for ionet med vist radius vises "
0687 "også i Kalzium. Et positivt ion har færre elektroner i skallet sitt enn "
0688 "atomnummeret, et negativt ion har flere elektroner. Derfor har et positivt "
0689 "ion en mindre radius enn sitt atom, og omvendt."
0690 
0691 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicCovalentRadiusGradient)
0692 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
0693 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
0694 #: data/knowledge.xml:247 data/knowledge.xml:256 data/knowledge.xml:265
0695 #: data/knowledge.xml:271 src/detailinfodlg.cpp:207
0696 #: src/elementdataviewer.cpp:265 src/exportdialog.cpp:140
0697 #: src/kalziumgradienttype.cpp:159 src/plotsetupwidget.ui:118
0698 #: src/plotsetupwidget.ui:439 src/settings/settings_gradients.ui:60
0699 #, kde-format
0700 msgid "Covalent Radius"
0701 msgstr "Kovalentradius"
0702 
0703 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
0704 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
0705 #: data/knowledge.xml:248 data/knowledge.xml:257 data/knowledge.xml:262
0706 #: data/knowledge.xml:274 src/elementdataviewer.cpp:259
0707 #: src/plotsetupwidget.ui:113 src/plotsetupwidget.ui:434
0708 #, kde-format
0709 msgid "Atomic Radius"
0710 msgstr "Atomradius"
0711 
0712 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicVanDerWaalsRadiusGradient)
0713 #: data/knowledge.xml:249 data/knowledge.xml:253 data/knowledge.xml:266
0714 #: data/knowledge.xml:276 src/detailinfodlg.cpp:214 src/exportdialog.cpp:141
0715 #: src/settings/settings_gradients.ui:67
0716 #, kde-format
0717 msgid "Van der Waals Radius"
0718 msgstr "van der Waals-radius"
0719 
0720 #: data/knowledge.xml:254
0721 #, kde-format
0722 msgid ""
0723 "The van der Waals radius of an atom is the radius of an imaginary hard "
0724 "sphere which can be used to model the atom for many purposes. Van der Waals "
0725 "radii are determined from measurements of atomic spacing between pairs of "
0726 "unbonded atoms in crystals."
0727 msgstr ""
0728 "van der Waals-radien for et atom er radien av en tenkt hard kule som kan "
0729 "brukes som atommodell for mange formål. Van der Waals-radier bestemmes ut "
0730 "fra målinger av atomavstand mellom par av ubundne atomer i krystaller."
0731 
0732 #: data/knowledge.xml:263
0733 #, kde-format
0734 msgid ""
0735 "The atomic radius is the distance from the atomic nucleus to the outmost "
0736 "stable electron orbital in a atom that is at equilibrium."
0737 msgstr ""
0738 "Atomradien er avstanden fra atomkjernen til den ytterste stabile "
0739 "elektronbane i et atom som er i likevekt."
0740 
0741 #: data/knowledge.xml:272
0742 #, kde-format
0743 msgid ""
0744 "The covalent radius in chemistry corresponds to half of the distance between "
0745 "two identical atomic nuclei, bound by a covalent bond."
0746 msgstr ""
0747 "Kovalentradius i kjemi tilsvarer halvdelen av avstanden mellom identiske "
0748 "atomkjerner bundne av en kovalentbinding."
0749 
0750 #: data/tools.xml:5
0751 #, kde-format
0752 msgid "Watchglass"
0753 msgstr "Urglass"
0754 
0755 #: data/tools.xml:6
0756 #, kde-format
0757 msgid ""
0758 "Watchglasses are round glass panes with a diameter of around 5 - 10cm, used "
0759 "in various experimental techniques. The border is bent upwards to allow the "
0760 "watchglass to hold small amounts of liquids in order to let them evaporate. "
0761 "The evaporation can be accelerated by heating the watchglass with a Bunsen "
0762 "burner. Watchglasses can also be used to cover Petri dishes or beakers, and "
0763 "are also suited to weighing small amounts of matter or drying them in an "
0764 "airing cupboard. The term watchglass is derived from the former pocket "
0765 "watches' protection glass which was often domed."
0766 msgstr ""
0767 "Urglass er runde glass med en diameter på omtrent 5 – 10 cm, som brukes ved "
0768 "diverse eksperimentelle teknikker. Kanten er noe bøyd oppover, så de kan "
0769 "fylles med små mengder væske for å la den fordampe. Fordampningen kan "
0770 "fremskyndes ved å varme opp urglasset med en Bunsen-brenner. Urglass kan "
0771 "også brukes til å dekke Petriskåler eller begere, og er også fine til å veie "
0772 "små mengder stoff eller alternativt tørke dem i et avstrekksskap. Uttrykket "
0773 "urglass kommer fra beskyttelsesglasset på lommeur som ofte var bøyd oppover."
0774 
0775 #: data/tools.xml:10
0776 #, kde-format
0777 msgid "Dehydrator"
0778 msgstr "Dehydrator"
0779 
0780 #: data/tools.xml:13
0781 #, kde-format
0782 msgid ""
0783 "A dehydrator is a piece of laboratory apparatus, often made of glass, and "
0784 "which serves to dry chemical matters; that is, to remove water or liquid "
0785 "from a sample.\n"
0786 "\t\t\tIn principle it is a glass bowl with cap that has a planar grinding, "
0787 "so that the bowl is air-tight. The dehydrator's lower part is ordinarily "
0788 "filled with a drying agent such as calcium chloride, silica gel, phosphoric "
0789 "anhydride or sulphuric acid. The sample to be dried is placed on a "
0790 "diaphanous cartridge of plastic or ceramic above the drying agent.\n"
0791 "\t\t\tThe drying agent is hygroscopic, which means that it dehumidifies its "
0792 "environment by absorbing water vapor. The dry atmosphere then takes up water "
0793 "from the sample to be dried."
0794 msgstr ""
0795 "En dehydrator er et laboratorieapparat som ofte er laget av glass, og som "
0796 "brukes for å tørke kjemiske stoffer, dvs. fjerne vann eller væske fra en "
0797 "prøve.\n"
0798 "I prinsippet er det en glasskål med lokk som er planslipt slik at skålen kan "
0799 "lukkes lufttett. Dehydratorens nedre del fylles med et tørkemiddel, slik som "
0800 "kalsiumklorid, kiselgel, fosforanhydrid eller svovelsyre. Prøven som skal "
0801 "tørkes plasseres på en gjennomsiktig kassett av plast eller keramikk over "
0802 "tørkemiddelet.\n"
0803 "\t\t\tTørkemiddelet er hygroskopisk, som betyr at det tar opp fuktighet fra "
0804 "sine omgivelser ved å absorbere vanndamp. Den tørre luften tar deretter opp "
0805 "vann fra prøven som skal tørkes."
0806 
0807 #: data/tools.xml:17
0808 #, kde-format
0809 msgid "Spatula"
0810 msgstr "Spatel"
0811 
0812 #: data/tools.xml:18
0813 #, kde-format
0814 msgid ""
0815 "The spatula is a laboratory tool to scrape off, grind, and transport "
0816 "chemicals. The material they are made of (e.g. iron, titanium, platinum) and "
0817 "their design (e.g. flat spatula or spoon spatula) varies."
0818 msgstr ""
0819 "Spatelen er et laboratorieredskap til å skrape av, male opp og flytte "
0820 "kjemikalier. Den kan være laget av forskjellig stoff (f.eks. jern, titan, "
0821 "platina) og ha forskjellige former (f.eks. flat eller spadeformet spatel)."
0822 
0823 #: data/tools.xml:22
0824 #, kde-format
0825 msgid "Water Jet Pump"
0826 msgstr "Vannstrålepumpe"
0827 
0828 #: data/tools.xml:23
0829 #, kde-format
0830 msgid ""
0831 "The water jet pump has two entry pipes and one exit, and consists, in "
0832 "principle, of two pipes one inside the other. At the water entry a water jet "
0833 "shoots under full pressure out of a nozzle into a slightly larger pipe. The "
0834 "water jet thereby carries away air or fluid from the second entry. <br> This "
0835 "is caused by the negative pressure in a drifting fluid, and thus it is an "
0836 "application of the hydrodynamic paradox (objects close to drifting fluids "
0837 "are aspirated instead of being pushed away)."
0838 msgstr ""
0839 "Vannstrålepumpen har to inngangsrør og ett utgangsrør, og består i "
0840 "prinsippet av to rør, det ene inni det andre. I vanninngangen sprøytes en "
0841 "vannstråle med fullt vannledningstrykk ut av et munnstykke i et noe større "
0842 "rør. Vannstrålen tar dermed luft eller væske vekk fra den andre inngangen. "
0843 "<br/>Dette skjer på grunn av det negative trykket i en strømmende væske. "
0844 "Pumpen er altså en anvendelse av det hydrodynamiske paradoks (objekter nær "
0845 "strømmende væsker suges med i stedet for å dyttes vekk)."
0846 
0847 #: data/tools.xml:27
0848 #, kde-format
0849 msgid "Refractometer"
0850 msgstr "Refraktometer"
0851 
0852 #: data/tools.xml:28
0853 #, kde-format
0854 msgid ""
0855 "With a refractometer the refractive index of optical media is determined. If "
0856 "the refractive index of a chemical is known it can be used after a synthesis "
0857 "to determine the sample's purity or to audit the synthesis' success."
0858 msgstr ""
0859 "Med et refraktometer kan optiske mediers refraksjonsindeks bestemmes. Hvis "
0860 "et kjemikalies refraksjonsindeks er kjent, kan det brukes etter en syntese "
0861 "til å avgjøre hvor rent produktet er eller undersøke om syntesen var "
0862 "vellykket."
0863 
0864 #: data/tools.xml:32
0865 #, kde-format
0866 msgid "Mortar"
0867 msgstr "Morter"
0868 
0869 #: data/tools.xml:33
0870 #, kde-format
0871 msgid ""
0872 "A mortar is used for manually grinding solids. It can also be used to "
0873 "homogenize a mixture of powders by grinding. A club-shaped tool known as a "
0874 "pestle is used with the mortar for grinding."
0875 msgstr ""
0876 "En morter brukes til manuelt å male tørre stoffer. Den kan også brukes til å "
0877 "homogenisere en blanding av pulvere ved maling. Et kølleformet verktøy kalt "
0878 "pistil eller støter brukes til å male stoffet i morteren."
0879 
0880 #: data/tools.xml:37
0881 #, kde-format
0882 msgid "Heating Coil"
0883 msgstr "Dyppkoker"
0884 
0885 #: data/tools.xml:38
0886 #, kde-format
0887 msgid ""
0888 "Heating coils are used to heat flasks and other containers. Multiple heating "
0889 "coils can be connected with a thermometer so that the heat will not exceed a "
0890 "specified temperature. It is possible to use a magnetic field inside the "
0891 "heating coil to stir fluids with a magnetic stirrer. This will homogenize "
0892 "the fluid in terms of temperature and composition."
0893 msgstr ""
0894 "Dyppkokere brukes til å varme kolber og andre beholdere. Flere dyppkokere "
0895 "kan kobles til et termometer så varmen ikke overskrider en bestemt "
0896 "temperatur. Det er mulig å bruke et magnetfelt inne i dyppkokeren til å røre "
0897 "rundt i væsker med en magnetrører. Dette gjør væsken homogen med hensyn til "
0898 "temperatur og sammensetning."
0899 
0900 #: data/tools.xml:42
0901 #, kde-format
0902 msgid "Cork Ring"
0903 msgstr "Korkring"
0904 
0905 #: data/tools.xml:43
0906 #, kde-format
0907 msgid ""
0908 "Large containers like round-bottomed flasks are placed on rings made of "
0909 "cork, a special soft lightweight wood with good insulating qualities to "
0910 "protect fragile instruments."
0911 msgstr ""
0912 "Store beholdere slik som rundkolber plasseres på ringer laget av kork, et "
0913 "spesielt mykt og lett tremateriale med gode isolasjonsegenskaper, for å "
0914 "beskytte ømtålige instrumenter."
0915 
0916 #: data/tools.xml:47
0917 #, kde-format
0918 msgid "Dropping Funnel"
0919 msgstr "Drypptrakt"
0920 
0921 #: data/tools.xml:48
0922 #, kde-format
0923 msgid ""
0924 "A dropping funnel can be used to drop precise amounts of fluid. The dropping "
0925 "speed can be controlled with a valve."
0926 msgstr ""
0927 "En drypptrakt kan brukes til å dryppe en nøyaktig mengde av en væske. "
0928 "Dryppehastigheten kan styres med en ventil."
0929 
0930 #: data/tools.xml:52
0931 #, kde-format
0932 msgid "Separating Funnel"
0933 msgstr "Separasjonstrakt"
0934 
0935 #: data/tools.xml:53
0936 #, kde-format
0937 msgid ""
0938 "A separating funnel can be used to separate a mixture of fluids of differing "
0939 "densities. A valve at the bottom allows the denser fluid to be drained for "
0940 "transfer to another container."
0941 msgstr ""
0942 "En separasjonstrakt kan brukes til å separere en blanding av væsker med "
0943 "forskjellige tettheter. En ventil lengst nede brukes til å tappe ut den "
0944 "tetteste væsken til en annen beholder."
0945 
0946 #: data/tools.xml:57
0947 #, kde-format
0948 msgid "Test Tube Rack"
0949 msgstr "Prøverørsstativ"
0950 
0951 #: data/tools.xml:58
0952 #, kde-format
0953 msgid ""
0954 "This rack is useful when many small amounts of chemicals are to be tested in "
0955 "a row; or alternatively, to dry test tubes."
0956 msgstr ""
0957 "Prøverørsstativet er praktisk når du vil teste mange små mengder med "
0958 "kjemikalier i rekke, eller hvis du vil tørke prøverør."
0959 
0960 #: data/tools.xml:62
0961 #, kde-format
0962 msgid "Vortexer"
0963 msgstr "Vortexer"
0964 
0965 #: data/tools.xml:63
0966 #, kde-format
0967 msgid ""
0968 "A vortexer serves to homogenize reagents found in laboratories. The "
0969 "container containing liquid to be homogenized is put on a platform. The "
0970 "platform shakes by rotary agitation up to 3000RPM at which point a contact "
0971 "sensor is activated. In this way extremely small volumes of fluid can be "
0972 "homogenized quickly. It is the opposite of a centrifuge, used to separate "
0973 "fluids."
0974 msgstr ""
0975 "En vortexer brukes til å homogenisere reagenser som brukes i laboratorier. "
0976 "Beholderen med væske som skal homogeniseres settes på en plate. Platen "
0977 "rister med roterende omrøring opp til 3000 rpm, og da skrus en kontaktsensor "
0978 "på. På denne måten kan selv veldig små væskevolum hurtig homogeniseres. Den "
0979 "er motsetningen til en sentrifuge, som brukes til å separere væsker."
0980 
0981 #: data/tools.xml:67
0982 #, kde-format
0983 msgid "Wash Bottle"
0984 msgstr "Vaskeflaske"
0985 
0986 #: data/tools.xml:68
0987 #, kde-format
0988 msgid ""
0989 "These bottles are used for many purposes. In most laboratories they are "
0990 "usually filled with water, salt, acid or other commonly used fluids. They "
0991 "make it easy to apply the fluid if a precisely measured amount is not needed."
0992 msgstr ""
0993 "Disse flaskene brukes til mange formål. I de fleste laboratorier fylles de "
0994 "som oftest med vann, salt, syre eller andre alminnelig brukte væsker. De "
0995 "gjør det lett å bruke væsken hvis det ikke er nødvendig å måle opp en "
0996 "nøyaktig mengde."
0997 
0998 #: data/tools.xml:72
0999 #, kde-format
1000 msgid "Rotary Evaporator"
1001 msgstr "Rotasjonsfordamper"
1002 
1003 #: data/tools.xml:73
1004 #, kde-format
1005 msgid ""
1006 "A rotary evaporator consists of a round flask in a bath of hot water, and is "
1007 "designed to evaporate solvents. The flask is rotated and the solvent "
1008 "collects under a vacuum onto a condenser and drips into a condensate "
1009 "collecting flask. In this way solutions can be concentrated or purified. By "
1010 "attaching a vacuum pump, the air pressure and therefore the boiling point of "
1011 "the fluid can be decreased."
1012 msgstr ""
1013 "En rotasjonsfordamper består av en rund kolbe i vannbad, og er beregnet til "
1014 "å fordampe løsningsmidler. Kolben roteres og løsningsmiddelet samles opp "
1015 "under vakuum på en kondensator og drypper ned i en oppsamlingskolbe. På "
1016 "denne måten kan løsninger konsentreres eller renses. Lufttrykket og dermed "
1017 "væskens kokepunkt kan senkes ved å koble til en vakuumpumpe."
1018 
1019 #: data/tools.xml:77
1020 #, kde-format
1021 msgid "Reflux Condenser"
1022 msgstr "Tilbakestrømskondensator"
1023 
1024 #: data/tools.xml:78
1025 #, kde-format
1026 msgid ""
1027 "A reflux condenser subjects fluid to a process where a gas produced by "
1028 "heating is collected on the reflux condenser. The fluid is cooled until it "
1029 "condenses and runs back into the original fluid. Usually it is put on a "
1030 "round-bottomed flask or several neck flasks."
1031 msgstr ""
1032 "En tilbakestrømskondensator utsetter væsker for en prosess hvor en gass som "
1033 "lages ved oppvarming samles på tilbakestrømskondensatoren, hvor den avkjøles "
1034 "til den kondenserer og føres tilbake til den opprinnelige væsken. Som oftest "
1035 "plasseres den på en rund kolbe eller kolber med flere halser."
1036 
1037 #: data/tools.xml:82
1038 #, kde-format
1039 msgid "Pipette Bulb"
1040 msgstr "Peleusballong"
1041 
1042 #: data/tools.xml:83
1043 #, kde-format
1044 msgid ""
1045 "A pipette bulb is used to fill pipettes. Squeezing then releasing the bulb "
1046 "produces a negative pressure, causing fluid to flow into the pipette; "
1047 "squeezing the bulb then causes the fluid to flow out of the pipette."
1048 msgstr ""
1049 "En peleusballong brukes til å fylle pipetter. Når ballongen klemmes og "
1050 "slippes, skapes et undertrykk som suger væsken inn i pipetten. Klemmes "
1051 "ballongen igjen renner væsken ut av pipetten."
1052 
1053 #: data/tools.xml:87
1054 #, kde-format
1055 msgid "Test Tube"
1056 msgstr "Prøverør"
1057 
1058 #: data/tools.xml:88
1059 #, kde-format
1060 msgid ""
1061 "In a test tube small reactions or experiments are performed. There are many "
1062 "different types of tubes. For example some have connectors, some are etched "
1063 "for measurements, some are hardened for durability."
1064 msgstr ""
1065 "En kjemiker utfører ofte små reaksjoner eller eksperimenter i et prøverør. "
1066 "Det er mange forskjellige typer av prøverør. Noen har for eksempel "
1067 "tilkoblinger, noen er beregnet for målinger, andre er herdet for lang "
1068 "holdbarhet."
1069 
1070 #: data/tools.xml:92
1071 #, kde-format
1072 msgid "Protective Goggles"
1073 msgstr "Vernebriller"
1074 
1075 #: data/tools.xml:93
1076 #, kde-format
1077 msgid ""
1078 "Most laboratories insist that protective goggles are worn. Without them, it "
1079 "is too risky to work with most chemicals. Usually, the lens is a special "
1080 "type of plastic that affords protection from both mechanical impacts, and "
1081 "acid and base chemicals."
1082 msgstr ""
1083 "De fleste laboratorier insisterer på at vernebriller brukes. Uten dem er det "
1084 "for risikabelt å arbeide med de fleste kjemikaliene. Som oftest er linsen av "
1085 "et spesielt slag plast som beskytter både mot mekaniske støt, samt syrer og "
1086 "baser."
1087 
1088 #: data/tools.xml:97
1089 #, kde-format
1090 msgid "Round-Bottomed Flask"
1091 msgstr "Rund kolbe"
1092 
1093 #: data/tools.xml:98
1094 #, kde-format
1095 msgid ""
1096 "A round-bottomed flask is used for many reactions. Some can be connected to "
1097 "other items, as the frosting on the neck shows. With cork rings they can be "
1098 "placed on a table."
1099 msgstr ""
1100 "En rund kolbe brukes til mange reaksjoner. Noen kan kobles til andre "
1101 "verktøy, som etsningen på halsen viser. De kan plasseres på et bord med "
1102 "korkringer."
1103 
1104 #: data/tools.xml:102
1105 #, kde-format
1106 msgid "Full Pipette"
1107 msgstr "Fyllepipette"
1108 
1109 #: data/tools.xml:103
1110 #, kde-format
1111 msgid ""
1112 "Unlike a regular pipette, a full pipette only has one marking for a specific "
1113 "volume."
1114 msgstr ""
1115 "I motsetning til en vanlig pipette, har en fyllepipette kun én markering for "
1116 "et bestemt volum."
1117 
1118 #: data/tools.xml:107
1119 #, kde-format
1120 msgid "Drying Tube"
1121 msgstr "Tørkerør"
1122 
1123 #: data/tools.xml:108
1124 #, kde-format
1125 msgid ""
1126 "Some reactions need to be kept free of water: to make this possible a drying "
1127 "tube can be used. Drying tubes contains a hygroscopic chemical to absorb "
1128 "water from the atmosphere."
1129 msgstr ""
1130 "Noen reaksjoner må holdes frie for vann: for å gjøre dette mulig kan man "
1131 "bruke et tørkerør. Det inneholder et hygroskopisk stoff som absorberer vann "
1132 "fra lufta."
1133 
1134 #: data/tools.xml:112
1135 #, kde-format
1136 msgid "Test Tube Holder"
1137 msgstr "Prøverørsholder"
1138 
1139 #: data/tools.xml:113
1140 #, kde-format
1141 msgid ""
1142 "Test tube holders make it easier to hold test tubes. By using a holder, "
1143 "there is a safe distance between ones hand and the test tube when the tube "
1144 "is hot. Typically, test tube holders are used to hold test tubes over open "
1145 "flames."
1146 msgstr ""
1147 "Prøverørholddere gjør det lettere å holde på prøverør. Ved å bruke en holder "
1148 "fås en sikker avstand mellom handa og prøverøret, og prøverøret kan være "
1149 "varmt. En typisk bruk er å holde et prøverør over en åpen flamme."
1150 
1151 #: data/tools.xml:117
1152 #, kde-format
1153 msgid "Measuring Cylinder"
1154 msgstr "Målebeger"
1155 
1156 #: data/tools.xml:118
1157 #, kde-format
1158 msgid ""
1159 "A measuring cylinder can be used to measure amounts of liquids relatively "
1160 "precisely. Furthermore, the cylinder allows particulate matter to sink: "
1161 "following this, the particulates can be separated from the fluid by "
1162 "decanting."
1163 msgstr ""
1164 "Et målebeger kan brukes til å måle væskemengder nokså nøyaktig. Dessuten "
1165 "brukes et målebeger til å la partikler synke. Etter dette kan du skille ut "
1166 "partiklene fra væsken ved dekantering."
1167 
1168 #: data/tools.xml:122
1169 #, kde-format
1170 msgid "Thermometer"
1171 msgstr "Termometer"
1172 
1173 #: data/tools.xml:123
1174 #, kde-format
1175 msgid ""
1176 "A thermometer can be used to determine the temperature of a sample. In a "
1177 "laboratory, special thermometers are used which can also be used within "
1178 "acids or bases."
1179 msgstr ""
1180 "Et termometer kan brukes til å bestemme temperaturen i en prøve. I et "
1181 "laboratorium brukes spesielle termometre som også kan brukes i syrer eller "
1182 "baser."
1183 
1184 #: data/tools.xml:127
1185 #, kde-format
1186 msgid "Magnetic Stir Bar"
1187 msgstr "Magnetrører"
1188 
1189 #: data/tools.xml:128
1190 #, kde-format
1191 msgid ""
1192 "Magnetic stir bars are highly chemically inert, small magnetic bars. Most "
1193 "heaters have a built-in magnet which can rotate: this causes the stir bar to "
1194 "rotate and the mixture to become homogenized."
1195 msgstr ""
1196 "Magnetrørere er ytterst kjemisk inaktive, små magnetiske staver. De fleste "
1197 "oppvarmere har en innebygget magnet som kan rotere. Det gjør at "
1198 "magnetrøreren roterer og at løsningen blir homogenisert."
1199 
1200 #: data/tools.xml:132
1201 #, kde-format
1202 msgid "Magnetic Stir Bar Retriever"
1203 msgstr "Magnetplukker"
1204 
1205 #: data/tools.xml:133
1206 #, kde-format
1207 msgid ""
1208 "A magnetic stir bar retriever can be used to retrieve magnetic stir bars "
1209 "from containers. The retriever is a bar with a magnet at the end which "
1210 "attracts the stir bars."
1211 msgstr ""
1212 "En magnetplukker kan brukes til å fjerne magnetrørere fra beholdere. "
1213 "Magnetplukkeren er en stav med en magnet i enden som tiltrekker "
1214 "magnetrørerne."
1215 
1216 #: data/tools.xml:137
1217 #, kde-format
1218 msgid "Pipette"
1219 msgstr "Pipette"
1220 
1221 #: data/tools.xml:138
1222 #, kde-format
1223 msgid ""
1224 "Pipettes are used to introduce small quantities of liquids in laboratories. "
1225 "A pipette has a volume scale and, as a rule, pipette bulbs are used as "
1226 "droppers for liquids. Both sorts of pipettes are calibrated for fluids with "
1227 "a temperature of 20°C and for time of outflow (signified by \"Ex.\"). If "
1228 "needed, times of outflow are indicated on the pipettes."
1229 msgstr ""
1230 "Pipetter brukes til å dosere små mengder væsker i laboratorier. En pipette "
1231 "har en volumskala,og som regel brukes peleusballonger til pipettering. Begge "
1232 "typer pipetter er kalibrert for væsker med temperatur 20 °C og tømmetider "
1233 "(angitt med «Ex.»). Ved behov angis tømmetider på pipettene."
1234 
1235 #: data/tools.xml:142
1236 #, kde-format
1237 msgid "Erlenmeyer Flask"
1238 msgstr "Erlenmeyerkolbe"
1239 
1240 #: data/tools.xml:148
1241 #, kde-format
1242 msgid ""
1243 "An Erlenmeyer flask, named after the chemist Emil Erlenmeyer (1825-1909), is "
1244 "different to a beaker in that it comes with an inverted conical base and a "
1245 "cylindrical neck. There are different types of Erlenmeyer flasks for "
1246 "laboratory applications: the narrow neck and wide neck forms. Depending on "
1247 "the application the flask may have precision grinding to allow good "
1248 "connection to other containers.\n"
1249 "\t\t\t<br>\n"
1250 "\t\t\tThe narrow neck reduces the risk of fluid escaping, especially when "
1251 "boiling or during reactions which agitate the contents.\n"
1252 "\t\t\t<br>\n"
1253 "\t\t\tAn Erlenmeyer flask is useful for mixing fluids or accelerating "
1254 "reactions by stirring or shaking, for example. The Erlenmeyer flask is "
1255 "particularly suited for a magnetic stirrer, since it can be placed directly "
1256 "on the stirring platform. A round-bottomed flask, by contrast, must be "
1257 "placed on a cork ring on the stirring platform.\n"
1258 msgstr ""
1259 "En Erlenmeyerkolbe, oppkalt etter kjemikeren Emil Erlenmeyer (1825-1909), er "
1260 "forskjellig fra et beger ved at den har en omvendt kjegleformet kropp og "
1261 "sylindrisk hals. Det finnes forskjellige typer Erlenmeyerkolber til "
1262 "laboratoriebruk, en med smal hals og en med vid hals. Avhengig av bruken, "
1263 "kan kolben være presisjonsslipt for å muliggjøre god tilkobling til andre "
1264 "beholdere.\n"
1265 "\t\t\t<br/>\n"
1266 "\t\t\tDen smale halsen minsker risikoen for at væske skal lekke ut, spesielt "
1267 "ved koking eller under reaksjoner som rører opp innholdet.\n"
1268 "\t\t\t<br/>\n"
1269 "\t\t\tEn Erlenmeyerkolbe er for eksempel nyttig til å blande væsker eller "
1270 "akselerere reaksjoner ved å røre om eller riste. Erlenmeyerkolben er "
1271 "spesielt tilpasset magnetrørere, ettersom den kan plasseres direkte på "
1272 "omrøringsplaten. Derimot må en kolbe med avrundet bunn plasseres i en "
1273 "korkring på omrøringsplaten.\n"
1274 
1275 #: data/tools.xml:153
1276 #, kde-format
1277 msgid "Ultrasonic Bath"
1278 msgstr "Ultralydsbad"
1279 
1280 #: data/tools.xml:154
1281 #, kde-format
1282 msgid ""
1283 "For some chemical reactions it is important that the solvent is gas free. To "
1284 "achieve this the reaction vessel is put for some time into a ultrasonic "
1285 "bath. Due to the high sound frequency, the vapor locks peel away and ascend. "
1286 "This procedure is called out-gassing."
1287 msgstr ""
1288 "For noen kjemiske reaksjoner er det viktig at løsningsvæsken er gassfri. For "
1289 "å oppnå dette plasseres reaksjonsbeholderen en stund i et ultralydbad. På "
1290 "grunn av siden høye lydfrekvensen slippes låste gasser og stiger opp. "
1291 "Prosedyren kalles avgassing."
1292 
1293 #: data/tools.xml:158
1294 #, kde-format
1295 msgid "Scales"
1296 msgstr "Vekter"
1297 
1298 #: data/tools.xml:159
1299 #, kde-format
1300 msgid ""
1301 "In a laboratory, very precise quantities of reagents often have to be "
1302 "weighed out. High precision scales can measure masses down to 1/10000 gram. "
1303 "As such, they stand on granite blocks to avoid vibrations and are protected "
1304 "against changes in airflow by a dome."
1305 msgstr ""
1306 "I et laboratorium må man ofte veie opp svært nøyaktige mengde reagenser. "
1307 "Presisjonsvekter kan måle masser ned til 1/10000 gram. Derfor stilles de på "
1308 "granittblokker for å unngå vibrasjoner og beskyttes mot luftbevegelser med "
1309 "en kuppel."
1310 
1311 #: data/tools.xml:163
1312 #, kde-format
1313 msgid "Distillation bridge"
1314 msgstr "Destillationssøyle"
1315 
1316 #: data/tools.xml:164
1317 #, kde-format
1318 msgid ""
1319 "One means of separating a mixture is to use distillation. In this setting, a "
1320 "distillation bridge acts as a conduit between the two pots. One pot contains "
1321 "the mixture to be separated, and through heating, a gas forms which is lead "
1322 "through the bridge. At the end of the bridge the gas phase is condensed and "
1323 "drips into a round flask. Typically, the bridge is cooled by return flow. "
1324 "Also, there is often a thermometer for controlling the temperature of the "
1325 "distillation bridge."
1326 msgstr ""
1327 "En måte å separere en blanding er å bruke destillasjon. Destillasjonssøylen "
1328 "er dermed veien mellom to beholdere. I en beholder finnes blandingen som "
1329 "skal separeres. Ved oppvarming oppstår en gass som ledes via søylen. I "
1330 "slutten av søylen kondenseres gassen og drypper ned i en rund flaske. Søylen "
1331 "avkjøles oftest av tilbakestrømmen. Dessuten er det ofte et termometer for å "
1332 "kontrollere temperaturen på destillasjonssøylen."
1333 
1334 #: data/tools.xml:169
1335 #, kde-format
1336 msgid "Syringe"
1337 msgstr "Sprøyte"
1338 
1339 #: data/tools.xml:170
1340 #, kde-format
1341 msgid ""
1342 "A syringe consists of two parts, a glass tube and a plunger, both normally "
1343 "made of glass. Gasses flow into the glass tube, and as the syringe is a "
1344 "closed system, the plunger moves outwards. This can be used to measure the "
1345 "volume of a reaction."
1346 msgstr ""
1347 "En sprøyte består av to deler: Et glassrør og et stempel, begge er vanligvis "
1348 "laget av glass. Gasser flyter inn i glassrøret, og ettersom sprøyten er et "
1349 "lukket system beveger stempelet seg utover. Dette kan brukes til å måle "
1350 "volumet av en reaksjon."
1351 
1352 #: data/tools.xml:174
1353 #, kde-format
1354 msgid "Separation Beaker"
1355 msgstr "Separasjonsbeger"
1356 
1357 #: data/tools.xml:175
1358 #, kde-format
1359 msgid ""
1360 "First, four small caps are placed at the four ends of the separation beaker. "
1361 "Then, whilst distilling, the beaker is turned by 60 degrees after a certain "
1362 "temperate has been reached. In doing so, at the end of the distillation, all "
1363 "four caps contain a specific liquid, depending on the boiling point of the "
1364 "liquid distilled."
1365 msgstr ""
1366 "Først settes fire små hetter på de fire endene av dette separasjonsbegeret. "
1367 "Under destillasjonen dreies begeret 60 grader etter en viss temperatur er "
1368 "oppnådd. På denne måten inneholder alle fire hettene en spesifikk væske ved "
1369 "slutten av destillasjonen, avhengig av kokepunktet for væsken som "
1370 "destilleres."
1371 
1372 #: data/tools.xml:179
1373 #, kde-format
1374 msgid "Burner"
1375 msgstr "Brenner"
1376 
1377 #: data/tools.xml:180
1378 #, kde-format
1379 msgid ""
1380 "There are several types of burners; this picture shows a Teclu-Burner. Each "
1381 "type of burner has specific uses, and they vary in peak temperature and "
1382 "overall heating capacity."
1383 msgstr ""
1384 "Der er flere typer brennere; dette bildet viser en Teclu-brenner. Hver "
1385 "brennertype har sine bruksområder, og de varierer i maksimal temperatur og "
1386 "generell oppvarmingskapasitet."
1387 
1388 #: data/tools.xml:184
1389 #, kde-format
1390 msgid "Extractor Hood"
1391 msgstr "Avtrekkshette"
1392 
1393 #: data/tools.xml:185
1394 #, kde-format
1395 msgid ""
1396 "Extractor hoods are used to filter out gases from chemical reactions. The "
1397 "air, once cleaned, is pumped outside of the building."
1398 msgstr ""
1399 "Avtrekkshetter brukes til å filtrerere ut gasser fra kjemiske reaksjoner. "
1400 "Når luften er blitt renset blir den pumpet ut utenfor bygningen."
1401 
1402 #: data/tools.xml:189
1403 #, kde-format
1404 msgid "Contact Thermometer"
1405 msgstr "Kontakttermometer"
1406 
1407 #: data/tools.xml:190
1408 #, kde-format
1409 msgid ""
1410 "Contact thermometers differ from regular thermometers in that they are "
1411 "connected to a heating coil, and are hence able to both sense and control "
1412 "the current temperature. In doing so, they allow experiments to be performed "
1413 "under a constant temperature. Contact thermometers work using a negative "
1414 "feedback loop: once the desired temperature has been reached, the heating "
1415 "coil is deactivated; when the temperature falls, the heating coil is "
1416 "reactivated."
1417 msgstr ""
1418 "Kontakttermometre skiller seg fra vanlige termometre ved at de er koblet "
1419 "til en dyppvarmer, og derfor kan både føle og styre temperaturen. På den "
1420 "måten kan eksperimenter utføres under konstant temperatur. Kontakttermometre "
1421 "virker ved negativ tilbakekobling: når den ønskede temperaturen er nådd, "
1422 "kobles dyppvarmeren ut, og når temperaturen faller blir dyppvarmeren koblet "
1423 "inn igjen."
1424 
1425 #: data/tools.xml:194
1426 #, kde-format
1427 msgid "Clamps"
1428 msgstr "Klemmer"
1429 
1430 #: data/tools.xml:195
1431 #, kde-format
1432 msgid "Laboratory clamps make it easier to hold many kinds of tools."
1433 msgstr "Laboratorieklemmer gjør det lettere å holde på mange slags verktøy."
1434 
1435 #: data/tools.xml:199
1436 #, kde-format
1437 msgid "Indicator Paper"
1438 msgstr "Indikatorpapir"
1439 
1440 #: data/tools.xml:200
1441 #, kde-format
1442 msgid ""
1443 "There are multiple ways of measuring the pH value of a solution, one of "
1444 "which is to use indicator paper. Indicator paper changes color depending on "
1445 "the pH of the solution applied to it, and by comparing to a chart a fairly "
1446 "accurate measure of the solution's pH can be obtained. If a more accurate "
1447 "measure is needed, a glass electrode can be used, which works by measuring "
1448 "the conductivity of the solution."
1449 msgstr ""
1450 "Det er mange måter å måle pH-verdien av en oppløsning, en av dem er å bruke "
1451 "indikatorpapir. Indikatorpapir endrer farge avhengig av pH i løsningen som "
1452 "påføres papiret, og en kan få en ganske nøyaktig verdi for oppløsningens pH "
1453 "ved å sammenlikne med et fargekart for papiret. Trengs en mer nøaktig måling "
1454 "kan det brukes en glasselektrode, som måler oppløsningens ledningsevne."
1455 
1456 #: data/tools.xml:204
1457 #, kde-format
1458 msgid "Short-Stem Funnel"
1459 msgstr "Korthalset trakt"
1460 
1461 #: data/tools.xml:205
1462 #, kde-format
1463 msgid ""
1464 "A funnel can be used to fill a narrow-necked vessel with a liquid or fine "
1465 "powder."
1466 msgstr ""
1467 "En trakt kan brukes til å fylle en tranghalset beholder med en væske eller "
1468 "fint pulver."
1469 
1470 #: data/tools.xml:209
1471 #, kde-format
1472 msgid "Buret"
1473 msgstr "Byrette"
1474 
1475 #: data/tools.xml:210
1476 #, kde-format
1477 msgid ""
1478 "Burets are used to titrate liquids. A buret is filled with a specific volume "
1479 "of a liquid, and placed beneath it is a container such as an Erlenmeyer "
1480 "flask. By opening the valve on the buret, the liquid in the container will "
1481 "then be titrated. High-quality burets have a venting mechanism with which "
1482 "they can be very easily refilled with the exact volume for which the buret "
1483 "is calibrated."
1484 msgstr ""
1485 "Byretter brukes til å titrere væsker. En byrette fylles med et bestemt volum "
1486 "av en væske, og nedenfor den plasseres en beholder, for eksempel en "
1487 "Erlenmeyerkolbe. Ved å åpne ventilen på byretten titreres så væsken i "
1488 "beholderen. Høykvalitets byretter har en åpningsmekanisme som kan brukes til "
1489 "lett å fylle dem igjen med det nøyaktige volumet som byretten er kalibrert "
1490 "til."
1491 
1492 #: data/tools.xml:214
1493 #, kde-format
1494 msgid "Beaker"
1495 msgstr "Beger"
1496 
1497 #: data/tools.xml:215
1498 #, kde-format
1499 msgid ""
1500 "Beakers can be used for many tasks. For instance, they are used to store "
1501 "chemicals and to perform chemical reactions. They are often also used for "
1502 "titrations."
1503 msgstr ""
1504 "Begere brukes til mange oppgaver. De brukes for eksempel til å oppbevare "
1505 "kjemikalier som skal brukes til å utføre kjemiske reaksjoner. De brukes også "
1506 "ofte til titrering."
1507 
1508 #: data/tools.xml:219
1509 #, kde-format
1510 msgid "DSC (Differential Scanning Calorimeter)"
1511 msgstr "Differensielt skannende kalorimeter (DSC)"
1512 
1513 #: data/tools.xml:220
1514 #, kde-format
1515 msgid ""
1516 "A DSC measures the heat flow volume of a compound. This value is very "
1517 "specific for every kind of matter, and thus a DSC can be used to identify "
1518 "chemicals or to describe them."
1519 msgstr ""
1520 "Et differensielt skannende kalorimeter (DSC) måler varmestrømmen til/fra en "
1521 "forbindelse. Denne verdien er veldig spesifikk for hver stofftype, slik at "
1522 "et DSC kan brukes til å identifisere kjemikalier eller til å beskrive dem."
1523 
1524 #: data/tools.xml:224
1525 #, kde-format
1526 msgid "Dewar Vessel"
1527 msgstr "Dewar-flaske"
1528 
1529 #: data/tools.xml:225
1530 #, kde-format
1531 msgid ""
1532 "A Dewar vessel (or Dewar flask), named after the physicist Sir James Dewar "
1533 "(1842-1923), is a double-walled vacuum flask, designed to provide good "
1534 "thermal insulation. As such, they are useful for keeping liquids cool or "
1535 "warm. One well-known example of a Dewar vessel is a Thermos flask."
1536 msgstr ""
1537 "Et Dewar-kar (eller Dewar-flaske), oppkalt etter fysikeren Sir James Dewar "
1538 "(1842-1923), er en dobbeltvegget flaske med vakuum mellom veggene, laget for "
1539 "å gi god varmeisolasjon. Derfor er de nyttig til å holde væsker kalde eller "
1540 "varme. Et velkjent eksempel på en Dewar-flaske er en termos."
1541 
1542 #. i18n: tag label attribute value
1543 #: element_tiny.xml:2
1544 #, kde-format
1545 msgid "Dummy"
1546 msgstr "Test"
1547 
1548 #. i18n: tag label attribute value
1549 #: element_tiny.xml:3
1550 #, kde-format
1551 msgid "Hydrogen"
1552 msgstr "Hydrogen"
1553 
1554 #: element_tiny.xml:4
1555 #, kde-format
1556 msgid "Greek 'hydro' and 'gennao' for 'forms water'."
1557 msgstr ""
1558 
1559 #. i18n: tag label attribute value
1560 #: element_tiny.xml:5
1561 #, kde-format
1562 msgid "Helium"
1563 msgstr "Helium"
1564 
1565 #: element_tiny.xml:6
1566 #, kde-format
1567 msgid "The Greek word for the sun was 'helios'."
1568 msgstr ""
1569 
1570 #. i18n: tag label attribute value
1571 #: element_tiny.xml:7
1572 #, kde-format
1573 msgid "Lithium"
1574 msgstr "Litium"
1575 
1576 #: element_tiny.xml:8
1577 #, kde-format
1578 msgid "Greek 'lithos' means 'stone'."
1579 msgstr ""
1580 
1581 #. i18n: tag label attribute value
1582 #: element_tiny.xml:9
1583 #, kde-format
1584 msgid "Beryllium"
1585 msgstr "Beryllium"
1586 
1587 #: element_tiny.xml:10
1588 #, kde-format
1589 msgid "Greek 'beryllos' for 'light-green stone'."
1590 msgstr ""
1591 
1592 #. i18n: tag label attribute value
1593 #: element_tiny.xml:11
1594 #, kde-format
1595 msgid "Boron"
1596 msgstr "Bor"
1597 
1598 #: element_tiny.xml:12
1599 #, kde-format
1600 msgid ""
1601 "Boron means 'Bor(ax) + (carb)on'. It is found in borax and behaves a lot "
1602 "like carbon."
1603 msgstr ""
1604 
1605 #. i18n: tag label attribute value
1606 #: element_tiny.xml:13
1607 #, kde-format
1608 msgid "Carbon"
1609 msgstr "Karbon"
1610 
1611 #: element_tiny.xml:14
1612 #, kde-format
1613 msgid "Latin 'carboneum' for carbon."
1614 msgstr ""
1615 
1616 #. i18n: tag label attribute value
1617 #: element_tiny.xml:15
1618 #, kde-format
1619 msgid "Nitrogen"
1620 msgstr "Nitrogen"
1621 
1622 #: element_tiny.xml:16
1623 #, kde-format
1624 msgid "Latin 'nitrogenium' ('forms saltpeter')."
1625 msgstr ""
1626 
1627 #. i18n: tag label attribute value
1628 #: element_tiny.xml:17
1629 #, kde-format
1630 msgid "Oxygen"
1631 msgstr "Oxygen"
1632 
1633 #: element_tiny.xml:18
1634 #, kde-format
1635 msgid "Latin 'oxygenium' (forms acids)."
1636 msgstr ""
1637 
1638 #. i18n: tag label attribute value
1639 #: element_tiny.xml:19
1640 #, kde-format
1641 msgid "Fluorine"
1642 msgstr "Fluor"
1643 
1644 #: element_tiny.xml:20
1645 #, kde-format
1646 msgid "Latin 'fluere' ('floats')."
1647 msgstr ""
1648 
1649 #. i18n: tag label attribute value
1650 #: element_tiny.xml:21
1651 #, kde-format
1652 msgid "Neon"
1653 msgstr "Neon"
1654 
1655 #: element_tiny.xml:22
1656 #, kde-format
1657 msgid "Greek 'neo'. meaning 'new'."
1658 msgstr ""
1659 
1660 #. i18n: tag label attribute value
1661 #: element_tiny.xml:23
1662 #, kde-format
1663 msgid "Sodium"
1664 msgstr "Natrium"
1665 
1666 #: element_tiny.xml:24
1667 #, kde-format
1668 msgid ""
1669 "The name comes from Latin 'sodanum' which means 'headache remedy'. The "
1670 "symbol comes from Latin 'natrium' for Arabic 'natrun' or English 'soda'."
1671 msgstr ""
1672 
1673 #. i18n: tag label attribute value
1674 #: element_tiny.xml:25
1675 #, kde-format
1676 msgid "Magnesium"
1677 msgstr "Magnesium"
1678 
1679 #: element_tiny.xml:26
1680 #, kde-format
1681 msgid "Named after the city of Magnesia."
1682 msgstr ""
1683 
1684 #. i18n: tag label attribute value
1685 #: element_tiny.xml:27
1686 #, kde-format
1687 msgid "Aluminium"
1688 msgstr "Aluminium"
1689 
1690 #: element_tiny.xml:28
1691 #, kde-format
1692 msgid "Latin 'alumen'."
1693 msgstr ""
1694 
1695 #. i18n: tag label attribute value
1696 #: element_tiny.xml:29
1697 #, kde-format
1698 msgid "Silicon"
1699 msgstr "Silisium"
1700 
1701 #: element_tiny.xml:30
1702 #, kde-format
1703 msgid "Latin 'silex'."
1704 msgstr ""
1705 
1706 #. i18n: tag label attribute value
1707 #: element_tiny.xml:31
1708 #, kde-format
1709 msgid "Phosphorus"
1710 msgstr "Fosfor"
1711 
1712 #: element_tiny.xml:32
1713 #, kde-format
1714 msgid "Greek 'phosphoros' for 'carries light'."
1715 msgstr ""
1716 
1717 #. i18n: tag label attribute value
1718 #: element_tiny.xml:33
1719 #, kde-format
1720 msgid "Sulfur"
1721 msgstr "Svovel"
1722 
1723 #: element_tiny.xml:34
1724 #, kde-format
1725 msgid "In sanskrit 'sweb' means 'to sleep'."
1726 msgstr ""
1727 
1728 #. i18n: tag label attribute value
1729 #: element_tiny.xml:35
1730 #, kde-format
1731 msgid "Chlorine"
1732 msgstr "Klor"
1733 
1734 #: element_tiny.xml:36
1735 #, kde-format
1736 msgid "Greek 'chloros' for 'yellow-green'."
1737 msgstr ""
1738 
1739 #. i18n: tag label attribute value
1740 #: element_tiny.xml:37
1741 #, kde-format
1742 msgid "Argon"
1743 msgstr "Argon"
1744 
1745 #: element_tiny.xml:38
1746 #, kde-format
1747 msgid "Greek 'aergon' for 'inactive'."
1748 msgstr ""
1749 
1750 #. i18n: tag label attribute value
1751 #: element_tiny.xml:39
1752 #, kde-format
1753 msgid "Potassium"
1754 msgstr "Kalium"
1755 
1756 #: element_tiny.xml:40
1757 #, kde-format
1758 msgid ""
1759 "The name comes from the English 'potash' ('pot ashes') because it is found "
1760 "in caustic potashes. The symbol comes from the Latin 'kalium' for the "
1761 "original Arabic 'al qaliy' which means alkali."
1762 msgstr ""
1763 
1764 #. i18n: tag label attribute value
1765 #: element_tiny.xml:41
1766 #, kde-format
1767 msgid "Calcium"
1768 msgstr "Kalsium"
1769 
1770 #: element_tiny.xml:42
1771 #, kde-format
1772 msgid "Latin 'calx' for 'lime'."
1773 msgstr ""
1774 
1775 #. i18n: tag label attribute value
1776 #: element_tiny.xml:43
1777 #, kde-format
1778 msgid "Scandium"
1779 msgstr "Scandium"
1780 
1781 #: element_tiny.xml:44
1782 #, kde-format
1783 msgid "Named because it was found in Scandinavia."
1784 msgstr ""
1785 
1786 #. i18n: tag label attribute value
1787 #: element_tiny.xml:45
1788 #, kde-format
1789 msgid "Titanium"
1790 msgstr "Titanium"
1791 
1792 #: element_tiny.xml:46
1793 #, kde-format
1794 msgid "The Titans were giants in Greek mythology."
1795 msgstr ""
1796 
1797 #. i18n: tag label attribute value
1798 #: element_tiny.xml:47
1799 #, kde-format
1800 msgid "Vanadium"
1801 msgstr "Vanadium"
1802 
1803 #: element_tiny.xml:48
1804 #, kde-format
1805 msgid "'Vanadis' is another name for the Nordic goddess Freyja."
1806 msgstr ""
1807 
1808 #. i18n: tag label attribute value
1809 #: element_tiny.xml:49
1810 #, kde-format
1811 msgid "Chromium"
1812 msgstr "Krom"
1813 
1814 #: element_tiny.xml:50
1815 #, kde-format
1816 msgid "Greek 'chroma' means 'color'."
1817 msgstr ""
1818 
1819 #. i18n: tag label attribute value
1820 #: element_tiny.xml:51
1821 #, kde-format
1822 msgid "Manganese"
1823 msgstr "Mangan"
1824 
1825 #: element_tiny.xml:52
1826 #, kde-format
1827 msgid ""
1828 "It was discovered near a town named Magnesia in black earth. Thus, it was "
1829 "named 'magnesia nigra', or for short, Manganese."
1830 msgstr ""
1831 "Det ble oppdaget i svart jord nær byen Magnesia. Derfor ble det kalt "
1832 "«magnesia nigra», som ble til Mangan, eller Manganese på engelsk."
1833 
1834 #. i18n: tag label attribute value
1835 #: element_tiny.xml:53
1836 #, kde-format
1837 msgid "Iron"
1838 msgstr "Jern"
1839 
1840 #: element_tiny.xml:54
1841 #, kde-format
1842 msgid "Latin 'ferrum'."
1843 msgstr ""
1844 
1845 #. i18n: tag label attribute value
1846 #: element_tiny.xml:55
1847 #, kde-format
1848 msgid "Cobalt"
1849 msgstr "Kobolt"
1850 
1851 #: element_tiny.xml:56
1852 #, kde-format
1853 msgid "Named after the German word 'Kobold' for 'goblin'."
1854 msgstr ""
1855 
1856 #. i18n: tag label attribute value
1857 #: element_tiny.xml:57
1858 #, kde-format
1859 msgid "Nickel"
1860 msgstr "Nikkel"
1861 
1862 #: element_tiny.xml:58
1863 #, kde-format
1864 msgid "'Nickel' was the name of a mountain goblin."
1865 msgstr ""
1866 
1867 #. i18n: tag label attribute value
1868 #: element_tiny.xml:59
1869 #, kde-format
1870 msgid "Copper"
1871 msgstr "Kopper"
1872 
1873 #: element_tiny.xml:60
1874 #, kde-format
1875 msgid "Greek 'cuprum' for Cypres."
1876 msgstr ""
1877 
1878 #. i18n: tag label attribute value
1879 #: element_tiny.xml:61
1880 #, kde-format
1881 msgid "Zinc"
1882 msgstr "Sink"
1883 
1884 #: element_tiny.xml:62
1885 #, kde-format
1886 msgid "German 'zinking' for 'rough', because zinc ore is very rough."
1887 msgstr ""
1888 
1889 #. i18n: tag label attribute value
1890 #: element_tiny.xml:63
1891 #, kde-format
1892 msgid "Gallium"
1893 msgstr "Gallium"
1894 
1895 #: element_tiny.xml:64
1896 #, kde-format
1897 msgid "'Gallia' is an old name for France."
1898 msgstr ""
1899 
1900 #. i18n: tag label attribute value
1901 #: element_tiny.xml:65
1902 #, kde-format
1903 msgid "Germanium"
1904 msgstr "Germanium"
1905 
1906 #: element_tiny.xml:66
1907 #, kde-format
1908 msgid "Latin 'germania' is an old name for Germany."
1909 msgstr ""
1910 
1911 #. i18n: tag label attribute value
1912 #: element_tiny.xml:67
1913 #, kde-format
1914 msgid "Arsenic"
1915 msgstr "Arsen"
1916 
1917 #: element_tiny.xml:68
1918 #, kde-format
1919 msgid "Greek 'arsenikos' for 'male' or 'bold'."
1920 msgstr ""
1921 
1922 #. i18n: tag label attribute value
1923 #: element_tiny.xml:69
1924 #, kde-format
1925 msgid "Selenium"
1926 msgstr "Selen"
1927 
1928 #: element_tiny.xml:70
1929 #, kde-format
1930 msgid "Greek 'selena' for 'moon'."
1931 msgstr ""
1932 
1933 #. i18n: tag label attribute value
1934 #: element_tiny.xml:71
1935 #, kde-format
1936 msgid "Bromine"
1937 msgstr "Brom"
1938 
1939 #: element_tiny.xml:72
1940 #, kde-format
1941 msgid "Greek 'bromos' for 'smells badly'."
1942 msgstr ""
1943 
1944 #. i18n: tag label attribute value
1945 #: element_tiny.xml:73
1946 #, kde-format
1947 msgid "Krypton"
1948 msgstr "Krypton"
1949 
1950 #: element_tiny.xml:74
1951 #, kde-format
1952 msgid "Greek 'kryptos' for 'hidden'."
1953 msgstr ""
1954 
1955 #. i18n: tag label attribute value
1956 #: element_tiny.xml:75
1957 #, kde-format
1958 msgid "Rubidium"
1959 msgstr "Rubidium"
1960 
1961 #: element_tiny.xml:76
1962 #, kde-format
1963 msgid "Latin 'rubidus' for 'dark red'."
1964 msgstr ""
1965 
1966 #. i18n: tag label attribute value
1967 #: element_tiny.xml:77
1968 #, kde-format
1969 msgid "Strontium"
1970 msgstr "Strontium"
1971 
1972 #: element_tiny.xml:78
1973 #, kde-format
1974 msgid "Named after the mineral Strontianit."
1975 msgstr ""
1976 
1977 #. i18n: tag label attribute value
1978 #: element_tiny.xml:79
1979 #, kde-format
1980 msgid "Yttrium"
1981 msgstr "Yttrium"
1982 
1983 #: element_tiny.xml:80
1984 #, kde-format
1985 msgid ""
1986 "Named after the small town of Ytterby near Stockholm in Sweden. Terbium, "
1987 "Ytterbium and Erbium are also named after this town."
1988 msgstr ""
1989 
1990 #. i18n: tag label attribute value
1991 #: element_tiny.xml:81
1992 #, kde-format
1993 msgid "Zirconium"
1994 msgstr "Zirkon"
1995 
1996 #: element_tiny.xml:82
1997 #, kde-format
1998 msgid "Named after the mineral zircon."
1999 msgstr ""
2000 
2001 #. i18n: tag label attribute value
2002 #: element_tiny.xml:83
2003 #, kde-format
2004 msgid "Niobium"
2005 msgstr "Niobium"
2006 
2007 #: element_tiny.xml:84
2008 #, kde-format
2009 msgid "Named after Niobe, the daughter of the Greek god Tantalus."
2010 msgstr "Oppkalt etter Niobe, datter til Tantalus i gresk mytologi."
2011 
2012 #. i18n: tag label attribute value
2013 #: element_tiny.xml:85
2014 #, kde-format
2015 msgid "Molybdenum"
2016 msgstr "Molybden"
2017 
2018 #: element_tiny.xml:86
2019 #, kde-format
2020 msgid ""
2021 "This name has Greek roots. It means 'like Platinum' - it was difficult to "
2022 "distinguish Molybdenum from Platinum."
2023 msgstr ""
2024 "Dette navnet har greske røtter. Det betyr «lik bly» – det var vanskelig å "
2025 "skjelne mellom bly og molybden."
2026 
2027 #. i18n: tag label attribute value
2028 #: element_tiny.xml:87
2029 #, kde-format
2030 msgid "Technetium"
2031 msgstr "Technetium"
2032 
2033 #: element_tiny.xml:88
2034 #, kde-format
2035 msgid "Greek 'technetos' for artificial."
2036 msgstr ""
2037 
2038 #. i18n: tag label attribute value
2039 #: element_tiny.xml:89
2040 #, kde-format
2041 msgid "Ruthenium"
2042 msgstr "Rutenium"
2043 
2044 #: element_tiny.xml:90
2045 #, kde-format
2046 msgid "Ruthenia is the old name of Russia."
2047 msgstr ""
2048 
2049 #. i18n: tag label attribute value
2050 #: element_tiny.xml:91
2051 #, kde-format
2052 msgid "Rhodium"
2053 msgstr "Rhodium"
2054 
2055 #: element_tiny.xml:92
2056 #, kde-format
2057 msgid "Greek 'rhodeos' means 'red like a rose'."
2058 msgstr ""
2059 
2060 #. i18n: tag label attribute value
2061 #: element_tiny.xml:93
2062 #, kde-format
2063 msgid "Palladium"
2064 msgstr "Palladium"
2065 
2066 #: element_tiny.xml:94
2067 #, kde-format
2068 msgid "Named after the asteroid Pallas."
2069 msgstr ""
2070 
2071 #. i18n: tag label attribute value
2072 #: element_tiny.xml:95
2073 #, kde-format
2074 msgid "Silver"
2075 msgstr "Sølv"
2076 
2077 #: element_tiny.xml:96
2078 #, kde-format
2079 msgid "Latin 'argentum' for silver."
2080 msgstr ""
2081 
2082 #. i18n: tag label attribute value
2083 #: element_tiny.xml:97
2084 #, kde-format
2085 msgid "Cadmium"
2086 msgstr "Kadmium"
2087 
2088 #: element_tiny.xml:98
2089 #, kde-format
2090 msgid "Greek 'kadmia' ('Galmei' = Zinc carbonate)."
2091 msgstr ""
2092 
2093 #. i18n: tag label attribute value
2094 #: element_tiny.xml:99
2095 #, kde-format
2096 msgid "Indium"
2097 msgstr "Indium"
2098 
2099 #: element_tiny.xml:100
2100 #, kde-format
2101 msgid "Named after 'Indigo' because of its blue spectrum."
2102 msgstr ""
2103 
2104 #. i18n: tag label attribute value
2105 #: element_tiny.xml:101
2106 #, kde-format
2107 msgid "Tin"
2108 msgstr "Tinn"
2109 
2110 #: element_tiny.xml:102
2111 #, kde-format
2112 msgid "Latin 'stannum' for tin."
2113 msgstr ""
2114 
2115 #. i18n: tag label attribute value
2116 #: element_tiny.xml:103
2117 #, kde-format
2118 msgid "Antimony"
2119 msgstr "Antimon"
2120 
2121 #: element_tiny.xml:104
2122 #, kde-format
2123 msgid "Arabic 'anthos ammonos' for 'blossom of the god Ammon'."
2124 msgstr ""
2125 
2126 #. i18n: tag label attribute value
2127 #: element_tiny.xml:105
2128 #, kde-format
2129 msgid "Tellurium"
2130 msgstr "Tellur"
2131 
2132 #: element_tiny.xml:106
2133 #, kde-format
2134 msgid "Latin 'tellus' or 'telluris' for 'Planet Earth'."
2135 msgstr ""
2136 
2137 #. i18n: tag label attribute value
2138 #: element_tiny.xml:107
2139 #, kde-format
2140 msgid "Iodine"
2141 msgstr "Jod"
2142 
2143 #: element_tiny.xml:108
2144 #, kde-format
2145 msgid "Greek 'ioeides' for 'violet'."
2146 msgstr "Gresk «ioeides», fiolett."
2147 
2148 #. i18n: tag label attribute value
2149 #: element_tiny.xml:109
2150 #, kde-format
2151 msgid "Xenon"
2152 msgstr "Xenon"
2153 
2154 #: element_tiny.xml:110
2155 #, kde-format
2156 msgid "Greek 'xenos' for 'foreigner'."
2157 msgstr ""
2158 
2159 #. i18n: tag label attribute value
2160 #: element_tiny.xml:111
2161 #, kde-format
2162 msgid "Caesium"
2163 msgstr "Cesium"
2164 
2165 #: element_tiny.xml:112
2166 #, kde-format
2167 msgid "Latin 'caesius' for 'heaven blue'."
2168 msgstr "Latin «caesius», himmelblå."
2169 
2170 #. i18n: tag label attribute value
2171 #: element_tiny.xml:113
2172 #, kde-format
2173 msgid "Barium"
2174 msgstr "Barium"
2175 
2176 #: element_tiny.xml:114
2177 #, kde-format
2178 msgid "Greek 'barys' for 'heavy'."
2179 msgstr ""
2180 
2181 #. i18n: tag label attribute value
2182 #: element_tiny.xml:115
2183 #, kde-format
2184 msgid "Lanthanum"
2185 msgstr "Lantan"
2186 
2187 #: element_tiny.xml:116
2188 #, kde-format
2189 msgid ""
2190 "Greek 'lanthanein' for 'hidden'. The Lanthanoids are also called the 'rare "
2191 "earth' elements."
2192 msgstr ""
2193 "Gresk «lanthanein», gjemt. Lanthanidene kalles også «sjeldne jordmetaller»."
2194 
2195 #. i18n: tag label attribute value
2196 #: element_tiny.xml:117
2197 #, kde-format
2198 msgid "Cerium"
2199 msgstr "Cerium"
2200 
2201 #: element_tiny.xml:118
2202 #, kde-format
2203 msgid "Named after the planetoid Ceres."
2204 msgstr ""
2205 
2206 #. i18n: tag label attribute value
2207 #: element_tiny.xml:119
2208 #, kde-format
2209 msgid "Praseodymium"
2210 msgstr "Praseodym"
2211 
2212 #: element_tiny.xml:120
2213 #, kde-format
2214 msgid "Greek 'prasinos didymos' for 'green twin'."
2215 msgstr ""
2216 
2217 #. i18n: tag label attribute value
2218 #: element_tiny.xml:121
2219 #, kde-format
2220 msgid "Neodymium"
2221 msgstr "Neodym"
2222 
2223 #: element_tiny.xml:122
2224 #, kde-format
2225 msgid "Greek 'neos didymos' for 'new twin'."
2226 msgstr ""
2227 
2228 #. i18n: tag label attribute value
2229 #: element_tiny.xml:123
2230 #, kde-format
2231 msgid "Promethium"
2232 msgstr "Promethium"
2233 
2234 #: element_tiny.xml:124
2235 #, kde-format
2236 msgid ""
2237 "Named after the Greek Prometheus. Prometheus stole the fire from the gods "
2238 "and gave it to mankind."
2239 msgstr ""
2240 "Oppkalt etter den greske Prometevs. Han stjal ilden fra gudene og ga den til "
2241 "menneskene."
2242 
2243 #. i18n: tag label attribute value
2244 #: element_tiny.xml:125
2245 #, kde-format
2246 msgid "Samarium"
2247 msgstr "Samarium"
2248 
2249 #: element_tiny.xml:126
2250 #, kde-format
2251 msgid "Named after the mineral Samarskit."
2252 msgstr ""
2253 
2254 #. i18n: tag label attribute value
2255 #: element_tiny.xml:127
2256 #, kde-format
2257 msgid "Europium"
2258 msgstr "Europium"
2259 
2260 #: element_tiny.xml:128
2261 #, kde-format
2262 msgid "Named after Europe."
2263 msgstr ""
2264 
2265 #. i18n: tag label attribute value
2266 #: element_tiny.xml:129
2267 #, kde-format
2268 msgid "Gadolinium"
2269 msgstr "Gadolinium"
2270 
2271 #: element_tiny.xml:130
2272 #, kde-format
2273 msgid "Named after the Finnish chemist Johan Gadolin."
2274 msgstr ""
2275 
2276 #. i18n: tag label attribute value
2277 #: element_tiny.xml:131
2278 #, kde-format
2279 msgid "Terbium"
2280 msgstr "Terbium"
2281 
2282 #: element_tiny.xml:132
2283 #, kde-format
2284 msgid ""
2285 "Named after the Swedish town of Ytterby and the mineral ytterbite from which "
2286 "Terbium was first refined. Yttrium, Erbium and Ytterbium are also named "
2287 "after this town."
2288 msgstr ""
2289 
2290 #. i18n: tag label attribute value
2291 #: element_tiny.xml:133
2292 #, kde-format
2293 msgid "Dysprosium"
2294 msgstr "Dysprosium"
2295 
2296 #: element_tiny.xml:134
2297 #, kde-format
2298 msgid "Greek 'dysprositor' for 'difficult to reach'."
2299 msgstr ""
2300 
2301 #. i18n: tag label attribute value
2302 #: element_tiny.xml:135
2303 #, kde-format
2304 msgid "Holmium"
2305 msgstr "Holmium"
2306 
2307 #: element_tiny.xml:136
2308 #, kde-format
2309 msgid "Latin 'holmia' for the old name of Stockholm."
2310 msgstr ""
2311 
2312 #. i18n: tag label attribute value
2313 #: element_tiny.xml:137
2314 #, kde-format
2315 msgid "Erbium"
2316 msgstr "Erbium"
2317 
2318 #: element_tiny.xml:138
2319 #, kde-format
2320 msgid ""
2321 "Named after the Swedish town of Ytterby where the mineral gadolinite (from "
2322 "which Erbium was first refined) was first mined. Yttrium, Terbium and "
2323 "Ytterbium are also named after this town."
2324 msgstr ""
2325 
2326 #. i18n: tag label attribute value
2327 #: element_tiny.xml:139
2328 #, kde-format
2329 msgid "Thulium"
2330 msgstr "Thulium"
2331 
2332 #: element_tiny.xml:140
2333 #, kde-format
2334 msgid "Named after the old name of Scandinavia, 'Thule'."
2335 msgstr "Etter «Thule», gammelt navn på Skandinavia eller Norden."
2336 
2337 #. i18n: tag label attribute value
2338 #: element_tiny.xml:141
2339 #, kde-format
2340 msgid "Ytterbium"
2341 msgstr "Ytterbium"
2342 
2343 #: element_tiny.xml:142
2344 #, kde-format
2345 msgid ""
2346 "Like Yttrium, Terbium and Erbium, this is named after the Swedish town of "
2347 "Ytterby."
2348 msgstr ""
2349 
2350 #. i18n: tag label attribute value
2351 #: element_tiny.xml:143
2352 #, kde-format
2353 msgid "Lutetium"
2354 msgstr "Lutetium"
2355 
2356 #: element_tiny.xml:144
2357 #, kde-format
2358 msgid "Named after the Roman name 'Lutetia' for Paris."
2359 msgstr ""
2360 
2361 #. i18n: tag label attribute value
2362 #: element_tiny.xml:145
2363 #, kde-format
2364 msgid "Hafnium"
2365 msgstr "Hafnium"
2366 
2367 #: element_tiny.xml:146
2368 #, kde-format
2369 msgid ""
2370 "Niels Bohr originally predicted the properties of this element before "
2371 "discovery, so it was named after his hometown of 'Hafnia' (the old Latin "
2372 "name of Copenhagen, Denmark)."
2373 msgstr ""
2374 
2375 #. i18n: tag label attribute value
2376 #: element_tiny.xml:147
2377 #, kde-format
2378 msgid "Tantalum"
2379 msgstr "Tantal"
2380 
2381 #: element_tiny.xml:148
2382 #, kde-format
2383 msgid "Named after the Greek myth of Tantalos."
2384 msgstr ""
2385 
2386 #. i18n: tag label attribute value
2387 #: element_tiny.xml:149
2388 #, kde-format
2389 msgid "Tungsten"
2390 msgstr "Wolfram"
2391 
2392 #: element_tiny.xml:150
2393 #, kde-format
2394 msgid ""
2395 "The name comes from the Swedish 'tung sten' which means 'heavy stone'. The "
2396 "symbol comes from the old German name for the element 'wolfram', which "
2397 "described how tungsten interacts with tin 'like a wolf eats a sheep (ram)'."
2398 msgstr ""
2399 
2400 #. i18n: tag label attribute value
2401 #: element_tiny.xml:151
2402 #, kde-format
2403 msgid "Rhenium"
2404 msgstr "Rhenium"
2405 
2406 #: element_tiny.xml:152
2407 #, kde-format
2408 msgid "Named after the German river Rhine (latin 'Rhenium')."
2409 msgstr "Oppkalt etter elva Rhinen (latin «Rhenium»)"
2410 
2411 #. i18n: tag label attribute value
2412 #: element_tiny.xml:153
2413 #, kde-format
2414 msgid "Osmium"
2415 msgstr "Osmium"
2416 
2417 #: element_tiny.xml:154
2418 #, kde-format
2419 msgid "Greek for 'smell'. Its oxides smell strongly like radishes."
2420 msgstr "Gresk for «lukt». Oksidene har sterk lukt av reddiker."
2421 
2422 #. i18n: tag label attribute value
2423 #: element_tiny.xml:155
2424 #, kde-format
2425 msgid "Iridium"
2426 msgstr "Iridium"
2427 
2428 #: element_tiny.xml:156
2429 #, kde-format
2430 msgid "Greek 'iris' for 'rainbow'."
2431 msgstr ""
2432 
2433 #. i18n: tag label attribute value
2434 #: element_tiny.xml:157
2435 #, kde-format
2436 msgid "Platinum"
2437 msgstr "Platina"
2438 
2439 #: element_tiny.xml:158
2440 #, kde-format
2441 msgid "Spanish 'platina' means 'small silver'."
2442 msgstr ""
2443 
2444 #. i18n: tag label attribute value
2445 #: element_tiny.xml:159
2446 #, kde-format
2447 msgid "Gold"
2448 msgstr "Gull"
2449 
2450 #: element_tiny.xml:160
2451 #, kde-format
2452 msgid "Latin 'aurum'. Named after Aurora, the goddess of sunrise."
2453 msgstr ""
2454 
2455 #. i18n: tag label attribute value
2456 #: element_tiny.xml:161
2457 #, kde-format
2458 msgid "Mercury"
2459 msgstr "Merkur"
2460 
2461 #: element_tiny.xml:162
2462 #, kde-format
2463 msgid "Graeco-Latin 'hydrargyrum' for 'liquid silver'."
2464 msgstr ""
2465 
2466 #. i18n: tag label attribute value
2467 #: element_tiny.xml:163
2468 #, kde-format
2469 msgid "Thallium"
2470 msgstr "Thallium"
2471 
2472 #: element_tiny.xml:164
2473 #, kde-format
2474 msgid "Greek 'tallos' for 'young twig'."
2475 msgstr ""
2476 
2477 #. i18n: tag label attribute value
2478 #: element_tiny.xml:165
2479 #, kde-format
2480 msgid "Lead"
2481 msgstr "Bly"
2482 
2483 #: element_tiny.xml:166
2484 #, kde-format
2485 msgid "Latin 'plumbum' for Lead."
2486 msgstr ""
2487 
2488 #. i18n: tag label attribute value
2489 #: element_tiny.xml:167
2490 #, kde-format
2491 msgid "Bismuth"
2492 msgstr "Vismut"
2493 
2494 #: element_tiny.xml:168
2495 #, kde-format
2496 msgid "The old name of Bismuth is 'Wismut', which stood for 'white mass'."
2497 msgstr "Kanskje fra tysk «weisse Masse», hvit masse."
2498 
2499 #. i18n: tag label attribute value
2500 #: element_tiny.xml:169
2501 #, kde-format
2502 msgid "Polonium"
2503 msgstr "Polonium"
2504 
2505 #: element_tiny.xml:170
2506 #, kde-format
2507 msgid "Named after Poland to honor Marie Curie."
2508 msgstr ""
2509 
2510 #. i18n: tag label attribute value
2511 #: element_tiny.xml:171
2512 #, kde-format
2513 msgid "Astatine"
2514 msgstr "Astat"
2515 
2516 #: element_tiny.xml:172
2517 #, kde-format
2518 msgid "Greek 'astator' for 'changing'."
2519 msgstr ""
2520 
2521 #. i18n: tag label attribute value
2522 #: element_tiny.xml:173
2523 #, kde-format
2524 msgid "Radon"
2525 msgstr "Radon"
2526 
2527 #: element_tiny.xml:174
2528 #, kde-format
2529 msgid ""
2530 "Named after Radium. It ends with 'on' to make it clear that it is a noble "
2531 "gas."
2532 msgstr ""
2533 "Oppkalt etter Radium, Endelsen «-on» gjør det klart at det er en edelgass."
2534 
2535 #. i18n: tag label attribute value
2536 #: element_tiny.xml:175
2537 #, kde-format
2538 msgid "Francium"
2539 msgstr "Francium"
2540 
2541 #: element_tiny.xml:176
2542 #, kde-format
2543 msgid "Named after France to honor Marguerite Perey."
2544 msgstr ""
2545 
2546 #. i18n: tag label attribute value
2547 #: element_tiny.xml:177
2548 #, kde-format
2549 msgid "Radium"
2550 msgstr "Radium"
2551 
2552 #: element_tiny.xml:178
2553 #, kde-format
2554 msgid "Latin 'radius' for 'beam', as it is radioactive."
2555 msgstr ""
2556 
2557 #. i18n: tag label attribute value
2558 #: element_tiny.xml:179
2559 #, kde-format
2560 msgid "Actinium"
2561 msgstr "Aktinium"
2562 
2563 #: element_tiny.xml:180
2564 #, kde-format
2565 msgid "Greek 'aktis' for 'beam' - actinium is radioactive."
2566 msgstr ""
2567 
2568 #. i18n: tag label attribute value
2569 #: element_tiny.xml:181
2570 #, kde-format
2571 msgid "Thorium"
2572 msgstr "Thorium"
2573 
2574 #: element_tiny.xml:182
2575 #, kde-format
2576 msgid "Named after the Norse god of thunder: Thor"
2577 msgstr ""
2578 
2579 #. i18n: tag label attribute value
2580 #: element_tiny.xml:183
2581 #, kde-format
2582 msgid "Protactinium"
2583 msgstr "Protaktinium"
2584 
2585 #: element_tiny.xml:184
2586 #, kde-format
2587 msgid ""
2588 "Greek 'protos' for 'ancester'. Protactinium is named in this way because "
2589 "Actinium is a product of decay radiation of Protactinium."
2590 msgstr ""
2591 
2592 #. i18n: tag label attribute value
2593 #: element_tiny.xml:185
2594 #, kde-format
2595 msgid "Uranium"
2596 msgstr "Uran"
2597 
2598 #: element_tiny.xml:186
2599 #, kde-format
2600 msgid "Greek 'ouranos' for 'heaven'. Named after the planet Uranus."
2601 msgstr "Gresk «ouranos», himmel, etter planeten Uranus."
2602 
2603 #. i18n: tag label attribute value
2604 #: element_tiny.xml:187
2605 #, kde-format
2606 msgid "Neptunium"
2607 msgstr "Neptunium"
2608 
2609 #: element_tiny.xml:188
2610 #, kde-format
2611 msgid "Named after the planet Neptune."
2612 msgstr "Etter planeten Neptun."
2613 
2614 #. i18n: tag label attribute value
2615 #: element_tiny.xml:189
2616 #, kde-format
2617 msgid "Plutonium"
2618 msgstr "Plutonium"
2619 
2620 #: element_tiny.xml:190
2621 #, kde-format
2622 msgid "Named after the planet Pluto."
2623 msgstr "Etter planeten Pluto."
2624 
2625 #. i18n: tag label attribute value
2626 #: element_tiny.xml:191
2627 #, kde-format
2628 msgid "Americium"
2629 msgstr "Americium"
2630 
2631 #: element_tiny.xml:192
2632 #, kde-format
2633 msgid "Named after America."
2634 msgstr "Etter Amerika."
2635 
2636 #. i18n: tag label attribute value
2637 #: element_tiny.xml:193
2638 #, kde-format
2639 msgid "Curium"
2640 msgstr "Curium"
2641 
2642 #: element_tiny.xml:194
2643 #, kde-format
2644 msgid "Named after Marie Curie."
2645 msgstr "Etter Marie Curie."
2646 
2647 #. i18n: tag label attribute value
2648 #: element_tiny.xml:195
2649 #, kde-format
2650 msgid "Berkelium"
2651 msgstr "Berkelium"
2652 
2653 #: element_tiny.xml:196
2654 #, kde-format
2655 msgid "Named after the town Berkeley where it was discovered."
2656 msgstr "Etter byen Berkeley der det ble oppdaget."
2657 
2658 #. i18n: tag label attribute value
2659 #: element_tiny.xml:197
2660 #, kde-format
2661 msgid "Californium"
2662 msgstr "Californium"
2663 
2664 #: element_tiny.xml:198
2665 #, kde-format
2666 msgid "Named after the US-State of California."
2667 msgstr "Etter delstaten California (der Berkeley ligger)."
2668 
2669 #. i18n: tag label attribute value
2670 #: element_tiny.xml:199
2671 #, kde-format
2672 msgid "Einsteinium"
2673 msgstr "Einsteinium"
2674 
2675 #: element_tiny.xml:200
2676 #, kde-format
2677 msgid "Named after the scientist Albert Einstein."
2678 msgstr "Etter vitenskapsmannen Albert Einstein."
2679 
2680 #. i18n: tag label attribute value
2681 #: element_tiny.xml:201
2682 #, kde-format
2683 msgid "Fermium"
2684 msgstr "Fermium"
2685 
2686 #: element_tiny.xml:202
2687 #, kde-format
2688 msgid "Named after the scientist Enrico Fermi."
2689 msgstr "Etter vitenskapsmannen Enrico Fermi."
2690 
2691 #. i18n: tag label attribute value
2692 #: element_tiny.xml:203
2693 #, kde-format
2694 msgid "Mendelevium"
2695 msgstr "Mendelevium"
2696 
2697 #: element_tiny.xml:204
2698 #, kde-format
2699 msgid "Named after the scientist D.I. Mendeleev."
2700 msgstr "Etter vitenskapsmannen D.I. Mendelejev."
2701 
2702 #. i18n: tag label attribute value
2703 #: element_tiny.xml:205
2704 #, kde-format
2705 msgid "Nobelium"
2706 msgstr "Nobelium"
2707 
2708 #: element_tiny.xml:206
2709 #, kde-format
2710 msgid "Named after the scientist Alfred Nobel."
2711 msgstr "Etter Alfred Nobel."
2712 
2713 #. i18n: tag label attribute value
2714 #: element_tiny.xml:207
2715 #, kde-format
2716 msgid "Lawrencium"
2717 msgstr "Lawrencium"
2718 
2719 #: element_tiny.xml:208
2720 #, kde-format
2721 msgid "Named after the scientist Ernest Orlando Lawrence."
2722 msgstr "Etter vitenskapsmannen Ernest Orlando Lawrence."
2723 
2724 #. i18n: tag label attribute value
2725 #: element_tiny.xml:209
2726 #, kde-format
2727 msgid "Rutherfordium"
2728 msgstr "Rutherfordium"
2729 
2730 #: element_tiny.xml:210
2731 #, kde-format
2732 msgid "Named after the scientist Ernest Rutherford."
2733 msgstr ""
2734 
2735 #. i18n: tag label attribute value
2736 #: element_tiny.xml:211
2737 #, kde-format
2738 msgid "Dubnium"
2739 msgstr "Dubnium"
2740 
2741 #: element_tiny.xml:212
2742 #, kde-format
2743 msgid "Named after the science-town Dubna in Russia."
2744 msgstr ""
2745 
2746 #. i18n: tag label attribute value
2747 #: element_tiny.xml:213
2748 #, kde-format
2749 msgid "Seaborgium"
2750 msgstr "Seaborgium"
2751 
2752 #: element_tiny.xml:214
2753 #, kde-format
2754 msgid "Named after the scientist G. Theodore Seaborg."
2755 msgstr "Etter vitenskapsmannen G. Theodore Seaborg."
2756 
2757 #. i18n: tag label attribute value
2758 #: element_tiny.xml:215
2759 #, kde-format
2760 msgid "Bohrium"
2761 msgstr "Bohrium"
2762 
2763 #: element_tiny.xml:216
2764 #, kde-format
2765 msgid "Named after the scientist Niels Bohr."
2766 msgstr "Etter vitenskapsmannen Niels Bohr."
2767 
2768 #. i18n: tag label attribute value
2769 #: element_tiny.xml:217
2770 #, kde-format
2771 msgid "Hassium"
2772 msgstr "Hassium"
2773 
2774 #: element_tiny.xml:218
2775 #, kde-format
2776 msgid ""
2777 "Latin 'hassia' for the German county Hessen. In Hessen a lot elements have "
2778 "been discovered."
2779 msgstr "Latin «Hassia», Hessen, den tyske delstaten der det ble oppdaget."
2780 
2781 #. i18n: tag label attribute value
2782 #: element_tiny.xml:219
2783 #, kde-format
2784 msgid "Meitnerium"
2785 msgstr "Meitnerium"
2786 
2787 #: element_tiny.xml:220
2788 #, kde-format
2789 msgid "Named after the scientist Lise Meitner."
2790 msgstr "Etter vitenskapskvinnen Lise Meitner."
2791 
2792 #. i18n: tag label attribute value
2793 #: element_tiny.xml:221
2794 #, kde-format
2795 msgid "Darmstadtium"
2796 msgstr "Darmstadtium"
2797 
2798 #: element_tiny.xml:222
2799 #, kde-format
2800 msgid ""
2801 "Named after the German city Darmstadt where many elements have been "
2802 "discovered."
2803 msgstr "Etter den tyske byen Darmstadt, der mange elementer er blitt oppdaget."
2804 
2805 #. i18n: tag label attribute value
2806 #: element_tiny.xml:223
2807 #, kde-format
2808 msgid "Roentgenium"
2809 msgstr "Roentgenium"
2810 
2811 #: element_tiny.xml:224
2812 #, kde-format
2813 msgid "Named after Wilhelm Conrad Röntgen."
2814 msgstr "Oppkalt etter Wilhelm Conrad Röntgen."
2815 
2816 #. i18n: tag label attribute value
2817 #: element_tiny.xml:225
2818 #, kde-format
2819 msgid "Copernicium"
2820 msgstr "Copernicium"
2821 
2822 #: element_tiny.xml:226
2823 #, kde-format
2824 msgid ""
2825 "Historically known as eka-mercury. Named after the astronomer Nicolaus "
2826 "Copernicus."
2827 msgstr ""
2828 "Historisk kalt eka-kvikksølv. Oppkalt etter astronomen Nicolaus Copernicus."
2829 
2830 #. i18n: tag label attribute value
2831 #: element_tiny.xml:227
2832 #, kde-format
2833 msgid "Nihonium"
2834 msgstr ""
2835 
2836 #: element_tiny.xml:228
2837 #, kde-format
2838 msgid ""
2839 "Named after 'Nihon', the romanized spelling for 'Japan' in Japanese. The "
2840 "element was the first element discovered in Japan, at the RIKEN Nishina "
2841 "Center for Accelerator-Based Science. Historically known as eka-thallium."
2842 msgstr ""
2843 
2844 #. i18n: tag label attribute value
2845 #: element_tiny.xml:229
2846 #, kde-format
2847 msgid "Flerovium"
2848 msgstr "Flerovium"
2849 
2850 #: element_tiny.xml:230
2851 #, kde-format
2852 msgid ""
2853 "Historically known as eka-lead. Named after Flerov Laboratory of Nuclear "
2854 "Reactions (Dubna, Russia) where superheavy elements are synthesized."
2855 msgstr ""
2856 "Historisk kjent som eka-bly. Oppkalt etter Flerov-laboriatoriet for "
2857 "kjernereaksjoner i Dubna, Russlan, der supertunge elementer blir fremstilt."
2858 
2859 #. i18n: tag label attribute value
2860 #: element_tiny.xml:231
2861 #, kde-format
2862 msgid "Moscovium"
2863 msgstr ""
2864 
2865 #: element_tiny.xml:232
2866 #, kde-format
2867 msgid ""
2868 "Named for the Moscow, Russia, region which is home to the Joint Institute "
2869 "for Nuclear Research that was a co-discoverer of this element. Historically "
2870 "known as eka-bismuth."
2871 msgstr ""
2872 
2873 #. i18n: tag label attribute value
2874 #: element_tiny.xml:233
2875 #, kde-format
2876 msgid "Livermorium"
2877 msgstr "Livermorium"
2878 
2879 #: element_tiny.xml:234
2880 #, kde-format
2881 msgid ""
2882 "Historically known as eka-polonium. Named after Livermore National "
2883 "Laboratory (USA)."
2884 msgstr ""
2885 "Historisk kjent som eka-polonium. Oppkalt etter Livermore National "
2886 "Laboratory i USA."
2887 
2888 #. i18n: tag label attribute value
2889 #: element_tiny.xml:235
2890 #, kde-format
2891 msgid "Tennessine"
2892 msgstr ""
2893 
2894 #: element_tiny.xml:236
2895 #, kde-format
2896 msgid ""
2897 "Named for the American state of Tennessee which is home to the Oak Ridge "
2898 "National Laboratory and Vanderbilt University whom were co-discoverers of "
2899 "this element. Historically known as eka-astatine."
2900 msgstr ""
2901 
2902 #. i18n: tag label attribute value
2903 #: element_tiny.xml:237
2904 #, kde-format
2905 msgid "Oganesson"
2906 msgstr ""
2907 
2908 #: element_tiny.xml:238
2909 #, kde-format
2910 msgid ""
2911 "Named in honor of Professor Yuri Oganessian's trans-actinide element "
2912 "research. Historically known as eka-radon, eka-emanation before 1960."
2913 msgstr ""
2914 
2915 #: libscience/psetables.cpp:152
2916 #, kde-format
2917 msgid "Classic Periodic Table"
2918 msgstr "Klassisk periodisk tabell"
2919 
2920 #: libscience/psetables.cpp:190
2921 #, kde-format
2922 msgid "Long Periodic Table"
2923 msgstr "Lang periodisk tabell"
2924 
2925 #: libscience/psetables.cpp:226
2926 #, kde-format
2927 msgid "Short Periodic Table"
2928 msgstr "Kort periodisk tabell"
2929 
2930 #: libscience/psetables.cpp:270
2931 #, kde-format
2932 msgid "Transition Elements"
2933 msgstr "Transisjonsmetaller"
2934 
2935 #: libscience/psetables.cpp:296
2936 #, kde-format
2937 msgid "DZ Periodic Table"
2938 msgstr "DZ Periodisk tabell"
2939 
2940 #: src/calculator/calculator.cpp:21
2941 #, kde-format
2942 msgctxt "@title:window"
2943 msgid "Chemical Calculator"
2944 msgstr ""
2945 
2946 #: src/calculator/calculator.cpp:61 src/calculator/calculator.cpp:105
2947 #, kde-format
2948 msgid "Equation Balancer"
2949 msgstr "Likningsbalanserer"
2950 
2951 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2952 #: src/calculator/calculator.cpp:91 src/calculator/calculator.ui:56
2953 #, kde-format
2954 msgid "Introduction"
2955 msgstr "Innledning"
2956 
2957 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2958 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, nuclear)
2959 #: src/calculator/calculator.cpp:93 src/calculator/calculator.ui:71
2960 #: src/calculator/settings_calc.ui:39
2961 #, kde-format
2962 msgid "Nuclear Calculator"
2963 msgstr "Kjernekalkulator"
2964 
2965 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2966 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, gas)
2967 #: src/calculator/calculator.cpp:96 src/calculator/calculator.ui:76
2968 #: src/calculator/settings_calc.ui:66
2969 #, kde-format
2970 msgid "Gas Calculator"
2971 msgstr "Gasskalkulator"
2972 
2973 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2974 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab_3)
2975 #: src/calculator/calculator.cpp:99 src/calculator/calculator.ui:66
2976 #: src/calculator/settings_calc.ui:134
2977 #, kde-format
2978 msgid "Concentration Calculator"
2979 msgstr "Konsentrasjonskalkulator"
2980 
2981 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2982 #: src/calculator/calculator.cpp:110 src/calculator/calculator.ui:61
2983 #, kde-format
2984 msgid "Molecular mass Calculator"
2985 msgstr "Molekylmassekalkulator"
2986 
2987 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2988 #: src/calculator/calculator.cpp:112 src/calculator/calculator.ui:81
2989 #, kde-format
2990 msgid "Titration Calculator"
2991 msgstr "Titreringskalkulator"
2992 
2993 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTreeWidget, tree)
2994 #: src/calculator/calculator.ui:38
2995 #, kde-format
2996 msgid "<big>Select the calculator that you want to use</big>"
2997 msgstr "<big>Velg den kalkulatoren du vil bruke</big>"
2998 
2999 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTreeWidget, tree)
3000 #: src/calculator/calculator.ui:41
3001 #, kde-format
3002 msgid ""
3003 "This is the index of the various calculators available. For more information "
3004 "on each calculator, click on 'Introduction'."
3005 msgstr ""
3006 "Dette er registeret over tilgjengelige kalkulatorer. Trykk på «Innledning» "
3007 "for å få mer informasjon om hver kalkulator."
3008 
3009 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, tree)
3010 #: src/calculator/calculator.ui:51
3011 #, kde-format
3012 msgid "Calculators"
3013 msgstr "Kalkulatorer"
3014 
3015 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
3016 #: src/calculator/calculator.ui:130
3017 #, kde-format
3018 msgid "<h1>The Kalzium Calculators</h1>"
3019 msgstr "<h1>Kalzium-kalkulatorene</h1>"
3020 
3021 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KTextEdit, ktextedit)
3022 #: src/calculator/calculator.ui:168
3023 #, kde-format
3024 msgid "<big>Information about the various calculators</big>"
3025 msgstr "<big>Informasjon om de forskjellige kalkulatorene</big>"
3026 
3027 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KTextEdit, ktextedit)
3028 #: src/calculator/calculator.ui:171
3029 #, kde-format
3030 msgid "This is the description of the function of each calculator in Kalzium"
3031 msgstr "Dette er funksjonsbeskrivelsen for hver kalkulator i Kalzium"
3032 
3033 #. i18n: ectx: property (html), widget (KTextEdit, ktextedit)
3034 #: src/calculator/calculator.ui:189
3035 #, kde-format
3036 msgid ""
3037 "<big>Welcome to the Kalzium calculators!<br /></big>\n"
3038 "<p>This calculator contains a variety of calculators for different tasks "
3039 "performing different calculations.</p>\n"
3040 "<p>You can find the following calculators in Kalzium:</p>\n"
3041 "<ul><li><b>Molecular mass calculator<br /></b>This calculator helps you "
3042 "calculate the molecular masses of different molecules.<br />You can specify "
3043 "short form of the molecule names add more such aliases.</li>\n"
3044 "<li><b>Concentrations calculator<br /></b>You can calculate quantities which "
3045 "include:</li>\n"
3046 "<ul type=\"circle\"><li>Amount of substance</li>\n"
3047 "<li>Volume of solvent</li>\n"
3048 "<li>Concentration of substance</li></ul>\n"
3049 "<p>There are a wide range of units to choose from and different methods to "
3050 "specify quantities.</p>\n"
3051 "<li><b>Nuclear calculator<br /></b>This calculator makes use of the nuclear "
3052 "data available in Kalzium to predict the expected masses of a material after "
3053 "time.</li>\n"
3054 "<li><b>Gas calculator<br /></b>This calculator can calculate the values of "
3055 "Temperature, pressure, volume, amount of gas etc. for various ideal as well "
3056 "as non-ideal gases.</li>\n"
3057 "<li><b>Equation Balancer<br /></b>This calculator can balance chemical "
3058 "equations.</li>\n"
3059 "<li><b>Titration calculator<br /></b>This calculator tries to find out the "
3060 "equivalence point of a pH-meter followed titration best fitting it with an "
3061 "hyperbolic tangent. You can also let it solve an equilibrium system of "
3062 "equations and see how the concentration of a species changes in function of "
3063 "another one.</li></ul>"
3064 msgstr ""
3065 "<big>Dette er Kalziums kalkulatorer!<br /></big>\n"
3066 "<p>Denne kalkulatoren inneholder forskjellige kalkulatorer for forskjellige "
3067 "oppgaver med forskjellige beregninger.</p>\n"
3068 "<p>Du kan finne følgende kalkulatorer i Kalzium:</p>\n"
3069 "<ul><li><b>Molekylmassekalkulator<br /> </b>Med denne kalkulatoren kan du "
3070 "beregne molekylmasse for forskjellige molekyler.<br /> Du kan oppgi kortform "
3071 "for molekylnavnene og definere flere slike aliaser.</li>\n"
3072 "<li><b>Konsentrasjonskalkulator<br /></b>Du kan beregne størrelser som "
3073 "omfatter</li>\n"
3074 "<ul type=\"circle\"><li>Stoffmengde</li>\n"
3075 "<li>Volum av løsningsmiddel</li>\n"
3076 "<li>Stoffkonsentrasjon</li></ul>\n"
3077 "<p> Det er mange tilgjengelige måleenheter og mange måter å oppgi størrelser "
3078 "på.</p>\n"
3079 "<li><b>Kjernekalkulator<br /></b>Denne kalkulatoren gjør bruk av "
3080 "atomkjernedata som finnes i Kalzium til å forutsi forventet masse av et "
3081 "stoff etter tid.</li>\n"
3082 "<li><b>Gasskalkulator<br /></b>TDenne kalkulatoren kan beregne temperatur, "
3083 "trykk, volum, gassmengde osv. for både ideelle og ikke-ideelle gasser.</li>\n"
3084 "<li><b>Likningsbalanserer<br /></b>Denne kalkulatoren kan balansere kjemiske "
3085 "likninger.</li> \n"
3086 "<li><b>Titreringskalkulator<br /></b>Denne kalkulatoren forsøker å finne "
3087 "ekvivalenspunktet for en titrering fulgt av en pH_måler med beste tilpasning "
3088 "til en hyperbolsk tangent. Du kan også la den løse et likevektssystem av "
3089 "likninger og se hvordan konsentrasjonen av en art endres som funksjon av en "
3090 "annen.</li></ul>"
3091 
3092 #: src/calculator/concCalculator.cpp:892
3093 #, kde-format
3094 msgid "Percentage should be less than 100.0, please enter a valid value."
3095 msgstr "Prosentdel bør være mindre enn 100.0, oppgi en gyldig verdi."
3096 
3097 #: src/calculator/concCalculator.cpp:895
3098 #, kde-format
3099 msgid "Density cannot be zero, please enter a valid value."
3100 msgstr "Tetthet kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3101 
3102 #: src/calculator/concCalculator.cpp:898
3103 #, kde-format
3104 msgid "Mass cannot be zero, please enter a valid value."
3105 msgstr "Molar masse kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3106 
3107 #: src/calculator/concCalculator.cpp:901 src/calculator/gasCalculator.cpp:297
3108 #, kde-format
3109 msgid "Volume cannot be zero, please enter a valid value."
3110 msgstr "Molar masse kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3111 
3112 #: src/calculator/concCalculator.cpp:904
3113 #, kde-format
3114 msgid "Number of moles cannot be zero, please enter a valid value."
3115 msgstr "Antall mol kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3116 
3117 #: src/calculator/concCalculator.cpp:907
3118 #, kde-format
3119 msgid "Molar mass of solvent is zero, please enter a valid value."
3120 msgstr "Molar masse for løsningsmiddelet er null, oppgi en gyldig verdi."
3121 
3122 #: src/calculator/concCalculator.cpp:910
3123 #, kde-format
3124 msgid "Number of equivalents is zero. Cannot calculate equivalent mass."
3125 msgstr "Antall ekvivalenter er null. Kan ikke beregne ekvivalent masse."
3126 
3127 #: src/calculator/concCalculator.cpp:913
3128 #, kde-format
3129 msgid "Concentration is zero, please enter a valid value."
3130 msgstr "Konsentrasjon er null, oppgi en gyldig verdi."
3131 
3132 #: src/calculator/concCalculator.cpp:916
3133 #, kde-format
3134 msgid "The volume of the solvent cannot be zero."
3135 msgstr "Volumene for løsningsmiddelet kan ikke være null."
3136 
3137 #: src/calculator/concCalculator.cpp:919
3138 #, kde-format
3139 msgid "The number of moles of the solvent cannot be zero."
3140 msgstr "Antall mol for løsningsmiddelet kan ikke være null."
3141 
3142 #: src/calculator/concCalculator.cpp:922
3143 #, kde-format
3144 msgid "The mass of the solvent cannot be zero."
3145 msgstr "Massen for løsningsmiddelet kan ikke være null."
3146 
3147 #: src/calculator/concCalculator.cpp:925
3148 #, kde-format
3149 msgid ""
3150 "Insufficient data to calculate the required value, please specify normality."
3151 msgstr "Utilstrekkelige data for å beregne ønsket verdi, oppgi normalitet."
3152 
3153 #: src/calculator/concCalculator.cpp:928
3154 #, kde-format
3155 msgid ""
3156 "Insufficient data, specify molarity / mole fraction / molality to calculate."
3157 msgstr ""
3158 "Utilstrekkelige data, oppgi molaritet/ molbrøk/ molalitet for å beregne."
3159 
3160 #: src/calculator/concCalculator.cpp:931
3161 #, kde-format
3162 msgid ""
3163 "The amount is specified in moles, cannot calculate molar/equivalent masses. "
3164 "Please specify mass/volume."
3165 msgstr ""
3166 "Mengden er oppgitt i mol, kan ikke beregne molar/ekvivalente masser. Oppgi "
3167 "masse/volum."
3168 
3169 #: src/calculator/concCalculator.cpp:934
3170 #, kde-format
3171 msgid ""
3172 "You can calculate the molar mass of solvent only if the mole fraction is "
3173 "specified."
3174 msgstr ""
3175 "Du kan beregne molar masse for løsningsmiddelet bare hvis molbrøken er "
3176 "oppgitt."
3177 
3178 #: src/calculator/concCalculator.cpp:937
3179 #, kde-format
3180 msgid "Molar mass cannot be zero, please enter a valid value."
3181 msgstr "Molar masse kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3182 
3183 #: src/calculator/concCalculator.cpp:940
3184 #, kde-format
3185 msgid "Equivalent mass cannot be zero, please enter a valid value."
3186 msgstr "Ekvivalent masse kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3187 
3188 #. i18n: ectx: property (html), widget (KTextEdit, ktextedit)
3189 #: src/calculator/concCalculator.ui:30
3190 #, kde-format
3191 msgid ""
3192 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
3193 "REC-html40/strict.dtd\">\n"
3194 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
3195 "css\">\n"
3196 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
3197 "</style></head><body style=\" font-family:'Liberation Sans'; font-size:10pt; "
3198 "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
3199 "<p style=\" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-"
3200 "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
3201 "size:12pt; font-weight:600;\">Some of the following data is not necessary. "
3202 "For instance, if you specify the amount of solute in moles, you do not have "
3203 "to specify the molar mass of the solute.</span></p></body></html>"
3204 msgstr ""
3205 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
3206 "REC-html40/strict.dtd\">\n"
3207 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
3208 "css\">\n"
3209 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
3210 "</style></head><body style=\" font-family:'Liberation Sans'; font-size:10pt; "
3211 "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
3212 "<p style=\" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-"
3213 "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
3214 "size:12pt; font-weight:600;\">Ikke alle følgende data er nødvendige. Hvis du "
3215 "f.eks. oppgir mengden løst stoff i mol. så trenger du ikke oppgi molarmassen "
3216 "til det løste stoffet.</span></p></body></html>"
3217 
3218 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
3219 #: src/calculator/concCalculator.ui:37 src/calculator/gasCalculator.ui:36
3220 #, kde-format
3221 msgid "Data"
3222 msgstr "Data"
3223 
3224 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_36)
3225 #: src/calculator/concCalculator.ui:43
3226 #, kde-format
3227 msgid "<big><b>Amount of solute:</b></big>"
3228 msgstr "<big><b>Mengde løst stoff:</b></big>"
3229 
3230 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, amtSolute)
3231 #: src/calculator/concCalculator.ui:53
3232 #, kde-format
3233 msgid "<big>Specify the amount of solute</big>"
3234 msgstr "<big>Oppgi mengde løst stoff</big>"
3235 
3236 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, amtSolute)
3237 #: src/calculator/concCalculator.ui:56
3238 #, kde-format
3239 msgid "This is the box used to specify the amount of solute in the solution."
3240 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi mengde løst stoff i løsningen."
3241 
3242 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, amtSltType)
3243 #: src/calculator/concCalculator.ui:69
3244 #, kde-format
3245 msgid "The method by which you want to specify the amount of solute"
3246 msgstr "Metoden du vil bruke til å oppgi mengde løst stoff"
3247 
3248 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, amtSltType)
3249 #: src/calculator/concCalculator.ui:72
3250 #, kde-format
3251 msgid ""
3252 "This box is used to change the mode in which the amount of solute is "
3253 "specified, i.e. mass, moles or volume."
3254 msgstr ""
3255 "Denne boksen brukes til å endre måten som mengde løst stoff oppgis i, dvs. "
3256 "masse, mol, volum."
3257 
3258 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_39)
3259 #: src/calculator/concCalculator.ui:79
3260 #, kde-format
3261 msgid "<big><b>Molar mass of solute:</b></big>"
3262 msgstr "<big><b>Molar masse for løst stoff:</b></big>"
3263 
3264 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, molarMass)
3265 #: src/calculator/concCalculator.ui:89
3266 #, kde-format
3267 msgid "<big>Specify the molar mass of the solute</big>"
3268 msgstr "<big>Oppgi molar masse for det løste stoffet</big>"
3269 
3270 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, molarMass)
3271 #: src/calculator/concCalculator.ui:92
3272 #, kde-format
3273 msgid "This box is used to specify the molar mass of the substance."
3274 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi molar masse for stoffet."
3275 
3276 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_40)
3277 #: src/calculator/concCalculator.ui:105
3278 #, kde-format
3279 msgid "<big><b>Equivalent mass of solute:</b></big>"
3280 msgstr "<big><b>Ekvivalent masse for løst stoff:</b></big>"
3281 
3282 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, eqtMass)
3283 #: src/calculator/concCalculator.ui:115
3284 #, kde-format
3285 msgid "<big>Specify the equivalent mass of the solute</big>"
3286 msgstr "<big>Oppgi ekvivalent masse for løst stoff:</big>"
3287 
3288 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, eqtMass)
3289 #: src/calculator/concCalculator.ui:119
3290 #, kde-format
3291 msgid ""
3292 "This box is used to specify the equivalent mass of the solute. This is "
3293 "required only if concentration in terms of normality is involved.\n"
3294 "Normality = Number of Equivalents / liter of solution"
3295 msgstr ""
3296 "Denne boksen brukes til å oppgi ekvivalent masse for det løste stoffet. "
3297 "Dette trengs bare hvis konsentrasjonen uttrykkes som normalitet.\n"
3298 "Normalitet = antall ekvivalenter / liter løsning"
3299 
3300 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_52)
3301 #: src/calculator/concCalculator.ui:132
3302 #, kde-format
3303 msgid "<big><b>Density of solute:</b></big>"
3304 msgstr "<big><b>Tetthet for løst stoff:</b></big>"
3305 
3306 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, densitySolute)
3307 #: src/calculator/concCalculator.ui:142
3308 #, kde-format
3309 msgid "<big>Specify the density of the solute</big>"
3310 msgstr "<big>Oppgi tetthet for det løste stoffet</big>"
3311 
3312 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, densitySolute)
3313 #: src/calculator/concCalculator.ui:145
3314 #, kde-format
3315 msgid ""
3316 "This box is used to specify the value of the density of the solute. This is "
3317 "required only if you are specifying the amount of solute in terms of volume."
3318 msgstr ""
3319 "Denne boksen brukes til å oppgi tettheten for det løste stoffet. Dette "
3320 "trengs bare hvis mengden løst stoff oppgis som volum."
3321 
3322 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_31)
3323 #: src/calculator/concCalculator.ui:158
3324 #, kde-format
3325 msgid "<big><b>Amount of Solvent:</b></big>"
3326 msgstr "<big><b>Mengde løsningsmiddel</b></big>"
3327 
3328 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, amtSolvent)
3329 #: src/calculator/concCalculator.ui:168
3330 #, kde-format
3331 msgid "<big>Specify the amount of solvent</big>"
3332 msgstr "<big>Oppgi mengde løsningsmiddel</big>"
3333 
3334 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, amtSolvent)
3335 #: src/calculator/concCalculator.ui:171
3336 #, kde-format
3337 msgid "This box is used to specify the amount of solvent in the solution."
3338 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi mengden løsningsmiddel i løsningen."
3339 
3340 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, amtSlvtType)
3341 #: src/calculator/concCalculator.ui:184
3342 #, kde-format
3343 msgid "<big>The method by which you want to specify volume</big>"
3344 msgstr "<big>Metoden du vil bruke til å oppgi volum</big>"
3345 
3346 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, amtSlvtType)
3347 #: src/calculator/concCalculator.ui:187
3348 #, kde-format
3349 msgid ""
3350 "This box is used to change the mode in which amount of solvent is specified, "
3351 "i.e. mass, moles or volume."
3352 msgstr ""
3353 "Denne boksen brukes til å endre måten som mengde løsningsmiddel oppgis i, "
3354 "dvs. masse, mol, volum."
3355 
3356 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_42)
3357 #: src/calculator/concCalculator.ui:194
3358 #, kde-format
3359 msgid "<big><b>Molar mass of solvent:</b></big>"
3360 msgstr "<big><b>Molar masse for løsningsmiddel:</b></big>"
3361 
3362 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, molarMassSolvent)
3363 #: src/calculator/concCalculator.ui:204
3364 #, kde-format
3365 msgid "<big>Specify the molar mass of the solvent</big>"
3366 msgstr "<big>Oppgi molar masse for løsningsmiddelet</big>"
3367 
3368 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, molarMassSolvent)
3369 #: src/calculator/concCalculator.ui:207
3370 #, kde-format
3371 msgid "This box is used to specify the molar mass of the solvent."
3372 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi molar masse for løsningsmiddelet."
3373 
3374 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_55)
3375 #: src/calculator/concCalculator.ui:220
3376 #, kde-format
3377 msgid "<big><b>Density of Solvent:</b></big>"
3378 msgstr "<big><b>Tetthet for løsningsmiddelet:</b></big>"
3379 
3380 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, densitySolvent)
3381 #: src/calculator/concCalculator.ui:230
3382 #, kde-format
3383 msgid "<big>Specify the density of the solvent</big>"
3384 msgstr "<big>Oppgi tetthet for løsningsmiddelet</big>"
3385 
3386 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, densitySolvent)
3387 #: src/calculator/concCalculator.ui:233
3388 #, kde-format
3389 msgid ""
3390 "This box is used to specify the density of the solution and is required only "
3391 "if the amount of solution is specified/needed in terms of mass."
3392 msgstr ""
3393 "Denne boksen brukes til å oppgi løsningens tetthet og trengs bare hvis "
3394 "mengden løsning oppgis eller ønskes som masse."
3395 
3396 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_41)
3397 #: src/calculator/concCalculator.ui:246
3398 #, kde-format
3399 msgid "<big><b>Concentration:</b></big>"
3400 msgstr "<big><b>Konsentrasjon</b></big>"
3401 
3402 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, concentration)
3403 #: src/calculator/concCalculator.ui:256
3404 #, kde-format
3405 msgid "<big>Specify the concentration of the solution</big>"
3406 msgstr "<big>Oppgi konsentrasjon for løsningen</big>"
3407 
3408 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, concentration)
3409 #: src/calculator/concCalculator.ui:259
3410 #, kde-format
3411 msgid ""
3412 "This box is used to specify the concentration of the solution in respective "
3413 "units to the right."
3414 msgstr ""
3415 "Denne boksen brukes til å oppgi konsentrasjon for løsningen i enhetene til "
3416 "høyre."
3417 
3418 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_37)
3419 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
3420 #: src/calculator/concCalculator.ui:272 src/calculator/gasCalculator.ui:259
3421 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:208
3422 #, kde-format
3423 msgid "<big><b>Calculate:</b></big>"
3424 msgstr "<big><b>Beregn</b></big>"
3425 
3426 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, mode)
3427 #: src/calculator/concCalculator.ui:282 src/calculator/nuclearCalculator.ui:218
3428 #, kde-format
3429 msgid "<big>Specify what you want to calculate</big>"
3430 msgstr "<big>Oppgi hva du vil beregne</big>"
3431 
3432 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, mode)
3433 #: src/calculator/concCalculator.ui:285
3434 #, kde-format
3435 msgid ""
3436 "This is the list of quantities that you can calculate. Choose one of the "
3437 "quantities and specify the other required values to calculate it."
3438 msgstr ""
3439 "Dette er lista over størrelser du kan beregne. Velg en av størrelsene og "
3440 "oppgi de andre størrelsene som trengs for å beregne den."
3441 
3442 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, densSlvt_unit)
3443 #: src/calculator/concCalculator.ui:308
3444 #, kde-format
3445 msgid "Specify the units for density of solvent"
3446 msgstr "Angi enheter for løsningsmiddeltetthet"
3447 
3448 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, conc_unit)
3449 #: src/calculator/concCalculator.ui:315
3450 #, kde-format
3451 msgid "<big>Specify the unit/method for specifying concentration</big>"
3452 msgstr "<big>Oppgi enhet/metode for å oppgi konsentrasjon</big>"
3453 
3454 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, amtSlvt_unit)
3455 #: src/calculator/concCalculator.ui:322
3456 #, kde-format
3457 msgid "<big>The units for amount of solvent</big>"
3458 msgstr "<big>Enhet for mengde løsningsmiddel</big>"
3459 
3460 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, amtSlvt_unit)
3461 #: src/calculator/concCalculator.ui:325
3462 #, kde-format
3463 msgid ""
3464 "This box is used to specify the units for the amount of solvent in the "
3465 "solution."
3466 msgstr ""
3467 "Denne boksen brukes til å oppgi enhet for mengde løsningsmiddel i løsningen."
3468 
3469 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, label_19)
3470 #: src/calculator/concCalculator.ui:332
3471 #, kde-format
3472 msgid "<big>The units for molar mass of solvent</big>"
3473 msgstr "<big>Enhet for løsningsmiddelets molare massse</big>"
3474 
3475 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_19)
3476 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_18)
3477 #: src/calculator/concCalculator.ui:335 src/calculator/concCalculator.ui:381
3478 #, kde-format
3479 msgid "(g/mole)"
3480 msgstr "(g/ mol )"
3481 
3482 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, densSlt_unit)
3483 #: src/calculator/concCalculator.ui:345
3484 #, kde-format
3485 msgid "<big>Specify the units of density</big>"
3486 msgstr "<big>Angi enhet for tetthet</big>"
3487 
3488 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, densSlt_unit)
3489 #: src/calculator/concCalculator.ui:348
3490 #, kde-format
3491 msgid ""
3492 "This box is used to specify the units of the density of the solute. This is "
3493 "required only if you are specifying the amount of solute in terms of volume."
3494 msgstr ""
3495 "Denne boksen brukes til å oppgi enheten for tettheten for det løste stoffet. "
3496 "Dette trengs bare hvis mengden løst stoff oppgis som volum."
3497 
3498 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, amtSlt_unit)
3499 #: src/calculator/concCalculator.ui:355
3500 #, kde-format
3501 msgid "<big>Specify the units for the amount of solute</big>"
3502 msgstr "<big>Oppgi enhet for mengden løst stoff</big>"
3503 
3504 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, amtSlt_unit)
3505 #: src/calculator/concCalculator.ui:358
3506 #, kde-format
3507 msgid ""
3508 "This box is used to specify the units for the amount of solute in the "
3509 "solution."
3510 msgstr ""
3511 "Denne boksen brukes til å oppgi enhet for mengde løst stoff i løsningen."
3512 
3513 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, label_17)
3514 #: src/calculator/concCalculator.ui:365
3515 #, kde-format
3516 msgid "<big>Units for molar mass of solute</big>"
3517 msgstr "<big>Enhet for molar masse for løst stoff</big>"
3518 
3519 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_17)
3520 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
3521 #: src/calculator/concCalculator.ui:368 src/calculator/gasCalculator.ui:276
3522 #, kde-format
3523 msgid "(g/mol)"
3524 msgstr "(g/mol)"
3525 
3526 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, label_18)
3527 #: src/calculator/concCalculator.ui:378
3528 #, kde-format
3529 msgid "<big>Units for equivalent mass of solute</big>"
3530 msgstr "<big>Enhet for ekvivalent masse løst stoff</big>"
3531 
3532 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, reset)
3533 #: src/calculator/concCalculator.ui:442 src/calculator/nuclearCalculator.ui:607
3534 #, kde-format
3535 msgid "<big>Reset all values to initial values</big>"
3536 msgstr "<big>Trykk for å tilbakestille alle verdier til startverdier</big>"
3537 
3538 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, reset)
3539 #: src/calculator/concCalculator.ui:445 src/calculator/gasCalculator.ui:437
3540 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:610
3541 #, kde-format
3542 msgid "Reset"
3543 msgstr "Tilbakestill"
3544 
3545 #: src/calculator/gasCalculator.cpp:300
3546 #, kde-format
3547 msgid "Molar mass cannot be zero, please enter a non-zero value."
3548 msgstr "Molar masse kan ikke være null, oppgi en verdi som ikke er null."
3549 
3550 #. i18n: ectx: property (html), widget (KTextEdit, ktextedit)
3551 #: src/calculator/gasCalculator.ui:29
3552 #, kde-format
3553 msgid ""
3554 "<big><b>Change the quantities and observe the other quantities change "
3555 "dynamically.<br />Mass and moles are directly dependent for a given gas.</"
3556 "b></big>"
3557 msgstr ""
3558 "<big><b>Endre størrelser og se at de andre størrelsene endres dynamisk.<br /"
3559 "> For en gitt gass er masse og mol direkte avhengige variabler.</b></big>"
3560 
3561 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
3562 #: src/calculator/gasCalculator.ui:42
3563 #, kde-format
3564 msgid "<big><b>Molar mass of the gas:</b></big>"
3565 msgstr "<big><b>Molar masse for gassen.</b></big>"
3566 
3567 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, molarMass)
3568 #: src/calculator/gasCalculator.ui:52
3569 #, kde-format
3570 msgid "<big>Specify the molar mass of the gas</big>"
3571 msgstr "<big>Oppgi molar masse for gassen</big>"
3572 
3573 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, molarMass)
3574 #: src/calculator/gasCalculator.ui:55
3575 #, kde-format
3576 msgid ""
3577 "This box can be used to specify the molar mass of the gas, e.g. 2 for "
3578 "Hydrogen gas."
3579 msgstr ""
3580 "Denne boksen brukes til å oppgi molar masse for gassen, f.eks. 2 for "
3581 "hydrogengass."
3582 
3583 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_25)
3584 #: src/calculator/gasCalculator.ui:68
3585 #, kde-format
3586 msgid "<big><b>Moles:</b></big>"
3587 msgstr "<big><b>Mol:</b></big>"
3588 
3589 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, moles)
3590 #: src/calculator/gasCalculator.ui:78
3591 #, kde-format
3592 msgid "<big>Specify the number of moles of the gas</big>"
3593 msgstr "<big>Oppgi antall mol av gassen</big>"
3594 
3595 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, moles)
3596 #: src/calculator/gasCalculator.ui:82
3597 #, kde-format
3598 msgid ""
3599 "This box can be used to specify the number of moles of the gas.\n"
3600 "Moles = mass / molar mass"
3601 msgstr ""
3602 "Denne boksen kan brukes til å angi antall mol av gassen.\n"
3603 "mol = masse / molar masse"
3604 
3605 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_24)
3606 #: src/calculator/gasCalculator.ui:95
3607 #, kde-format
3608 msgid "<big><b>Mass:</b></big>"
3609 msgstr "<big><b>Masse:</b></big>"
3610 
3611 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, mass)
3612 #: src/calculator/gasCalculator.ui:105
3613 #, kde-format
3614 msgid "<big>Specify the Mass of the gas</big>"
3615 msgstr "<big>Oppgi masse for gassen</big>"
3616 
3617 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, mass)
3618 #: src/calculator/gasCalculator.ui:109
3619 #, kde-format
3620 msgid ""
3621 "This box can be used to specify the mass of the gas.\n"
3622 "Mass = moles * molar mass"
3623 msgstr ""
3624 "Denne boksen kan brukes til å oppgi masse for gassen.\n"
3625 "Masse = mol * molar masse"
3626 
3627 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, mass_unit)
3628 #: src/calculator/gasCalculator.ui:122
3629 #, kde-format
3630 msgid "<big>Specify the unit of mass of the gas</big>"
3631 msgstr "<big>Oppgi masseenhet for gassen</big>"
3632 
3633 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, mass_unit)
3634 #: src/calculator/gasCalculator.ui:125
3635 #, kde-format
3636 msgid "This box is used to change the units of mass."
3637 msgstr "Denne boksen brukes til å endre masseenhet."
3638 
3639 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_27)
3640 #: src/calculator/gasCalculator.ui:145
3641 #, kde-format
3642 msgid "<big><b>Pressure:</b></big>"
3643 msgstr "<big><b>Trykk:</b></big>"
3644 
3645 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, pressure)
3646 #: src/calculator/gasCalculator.ui:155
3647 #, kde-format
3648 msgid "<big>Specify the Pressure of the gas</big>"
3649 msgstr "<big>Oppgi trykket i gassen</big>"
3650 
3651 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, pressure)
3652 #: src/calculator/gasCalculator.ui:158
3653 #, kde-format
3654 msgid "This box can be used to change the pressure of the gas."
3655 msgstr "Denne boksen kan brukes til å endre trykket i gassen."
3656 
3657 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, pressure_unit)
3658 #: src/calculator/gasCalculator.ui:171
3659 #, kde-format
3660 msgid "<big>Specify the units for pressure of the gas</big>"
3661 msgstr "<big>Oppgi enhet for trykket i gassen</big>"
3662 
3663 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, pressure_unit)
3664 #: src/calculator/gasCalculator.ui:174
3665 #, kde-format
3666 msgid ""
3667 "This box can be used to specify the units of pressure, e.g. atmospheres, "
3668 "bars, etc."
3669 msgstr ""
3670 "Denne boksen kan brukes til å oppgi enhet for trykk, f.eks. atmosfærer, bar "
3671 "osv."
3672 
3673 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_29)
3674 #: src/calculator/gasCalculator.ui:181
3675 #, kde-format
3676 msgid "<big><b>Temperature:</b></big>"
3677 msgstr "<big><b>Temperatur: </b></big>"
3678 
3679 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, temp)
3680 #: src/calculator/gasCalculator.ui:191
3681 #, kde-format
3682 msgid "<!----><big>Specify the temperature of the gas</big>"
3683 msgstr "<!----><big>Oppgi gassens temperatur</big>"
3684 
3685 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, temp)
3686 #: src/calculator/gasCalculator.ui:194
3687 #, kde-format
3688 msgid "This box can be used to specify the temperature of the gas."
3689 msgstr "Denne boksen kan brukes til å oppgi gassens temperatur."
3690 
3691 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, temp_unit)
3692 #: src/calculator/gasCalculator.ui:207
3693 #, kde-format
3694 msgid "<big>Specify the units for the temperature of the gas</big>"
3695 msgstr "<big>Oppgi enheter for temperaturen i gassen</big>"
3696 
3697 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, temp_unit)
3698 #: src/calculator/gasCalculator.ui:210
3699 #, kde-format
3700 msgid ""
3701 "This box can be used to specify the units of temperature, e.g. Kelvin, "
3702 "Celsius, etc."
3703 msgstr ""
3704 "Denne boksen kan brukes til å oppgi temperaturenhet, f.eks. Kelvin, Celsius "
3705 "osv."
3706 
3707 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_26)
3708 #: src/calculator/gasCalculator.ui:217
3709 #, kde-format
3710 msgid "<big><b>Volume:</b></big>"
3711 msgstr "<big><b>Volum:</b></big>"
3712 
3713 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, volume)
3714 #: src/calculator/gasCalculator.ui:227
3715 #, kde-format
3716 msgid "<big>Specify the volume of the gas</big>"
3717 msgstr "<big>Oppgi gassens volum</big>"
3718 
3719 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, volume)
3720 #: src/calculator/gasCalculator.ui:230
3721 #, kde-format
3722 msgid "This box can be used to specify the volume of the gas."
3723 msgstr "Denne boksen kan brukes til å oppgi gassens volum."
3724 
3725 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, volume_unit)
3726 #: src/calculator/gasCalculator.ui:249
3727 #, kde-format
3728 msgid "<big>Specify the units for volume of the gas</big>"
3729 msgstr "<big>Oppgi enheter for gassens volum</big>"
3730 
3731 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, volume_unit)
3732 #: src/calculator/gasCalculator.ui:252
3733 #, kde-format
3734 msgid "This box can be used to change the units of volume, e.g. liters."
3735 msgstr "Denne boksen brukes til å endre volumenhet, f.eks. liter."
3736 
3737 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, non_ideal)
3738 #: src/calculator/gasCalculator.ui:286
3739 #, kde-format
3740 msgid "Data for non-ideal gases"
3741 msgstr "Data for ikke-ideelle gasser"
3742 
3743 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_30)
3744 #: src/calculator/gasCalculator.ui:294
3745 #, kde-format
3746 msgid "<big><b>Van der Waals constant 'b':</b></big>"
3747 msgstr "<big><b>van der Waals konstant «b»:</b></big>"
3748 
3749 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_28)
3750 #: src/calculator/gasCalculator.ui:304
3751 #, kde-format
3752 msgid "<big><b>Van der Waals constant 'a':</b></big>"
3753 msgstr "<big><b>van der Waals konstant «a»:</b></big>"
3754 
3755 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, b)
3756 #: src/calculator/gasCalculator.ui:314
3757 #, kde-format
3758 msgid "Specify the units of the van der Waals constant 'b'"
3759 msgstr "Oppgi enhetene for van der Waals konstant «b»"
3760 
3761 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, b)
3762 #: src/calculator/gasCalculator.ui:317
3763 #, kde-format
3764 msgid ""
3765 "This box can be used to specify the van der Waals constant 'b' for the gas. "
3766 "This is required only for a real gas. It can be marked as 0.0 for an ideal "
3767 "gas."
3768 msgstr ""
3769 "Denne boksen kan brukes til å oppgi van der Waals konstant «b» for gassen. "
3770 "Dette kreves bare for en reell gass. Det kan oppgis 0.0 for en ideell gass."
3771 
3772 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, a)
3773 #: src/calculator/gasCalculator.ui:330
3774 #, kde-format
3775 msgid "Specify the units of the van der Waals constant 'a'"
3776 msgstr "Oppgi enhetene for van der Waals konstant «a»"
3777 
3778 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, a)
3779 #: src/calculator/gasCalculator.ui:333
3780 #, kde-format
3781 msgid ""
3782 "This box can be used to specify the van der Waals constant 'a' for the gas. "
3783 "This is required only for a real gas. It can be marked as 0.0 for an ideal "
3784 "gas."
3785 msgstr ""
3786 "Denne boksen kan brukes til å oppgi van der Waals konstant «a» for gassen. "
3787 "Dette kreves bare for en reell gass. Det kan oppgis 0.0 for en ideell gass."
3788 
3789 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, b_unit)
3790 #: src/calculator/gasCalculator.ui:348
3791 #, kde-format
3792 msgid "The units of the van der Waals constant 'b'"
3793 msgstr "Enhetene for van der Waals konstant «b»"
3794 
3795 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, b_unit)
3796 #: src/calculator/gasCalculator.ui:351
3797 #, kde-format
3798 msgid ""
3799 "This can be used to specify the units of the van der Waals constant 'b'."
3800 msgstr "Dette kan brukes til å oppgi enhetene for van der Waals konstant «b»."
3801 
3802 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
3803 #: src/calculator/gasCalculator.ui:358
3804 #, kde-format
3805 msgid "per mole"
3806 msgstr "pr. mol"
3807 
3808 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
3809 #: src/calculator/gasCalculator.ui:380
3810 #, kde-format
3811 msgid "liter^2 atmosphere/mol^2"
3812 msgstr "liter^2 atmosfære/mol^2"
3813 
3814 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, reset)
3815 #: src/calculator/gasCalculator.ui:434
3816 #, kde-format
3817 msgid "Click to reset all values to initial values"
3818 msgstr "Trykk for å tilbakestille alle verdier til startverdier"
3819 
3820 #: src/calculator/nuclearCalculator.cpp:389
3821 #, kde-format
3822 msgid "Initial amount cannot be zero."
3823 msgstr "Startmengde kan ikke være null."
3824 
3825 #: src/calculator/nuclearCalculator.cpp:392
3826 #, kde-format
3827 msgid "Final amount cannot be zero."
3828 msgstr "Endelig mengde kan ikke være null."
3829 
3830 #: src/calculator/nuclearCalculator.cpp:395
3831 #, kde-format
3832 msgid "Time is zero, please enter a valid value."
3833 msgstr "Tid er null, oppgi en gyldig verdi."
3834 
3835 #: src/calculator/nuclearCalculator.cpp:398
3836 #, kde-format
3837 msgid "The final amount is greater than the initial amount."
3838 msgstr "Endelig mengde er større enn startmengde."
3839 
3840 #. i18n: ectx: property (html), widget (KTextEdit, ktextedit)
3841 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:29
3842 #, kde-format
3843 msgid ""
3844 "<span style=\" font-size:12pt; font-weight:600;\">Select what you want to "
3845 "calculate from the combo box next to the \"calculate\" label and change the "
3846 "values / units to calculate.</span>"
3847 msgstr ""
3848 "<span style=\" font-size:12pt; font-weight:600;\">Velg hva du vil regne ut "
3849 "fra kombinasjonsboksen ved siden av etiketten «Beregn», og endre verdier/"
3850 "enheter for å regne ut.</span>"
3851 
3852 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
3853 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:36
3854 #, kde-format
3855 msgid "Elemental data"
3856 msgstr "Grunnstoffdata"
3857 
3858 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_11)
3859 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:42
3860 #, kde-format
3861 msgid "<big><b>Element Name:</b></big>"
3862 msgstr "<big><b>Grunnstoffnavn:</b></big>"
3863 
3864 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, element)
3865 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:52
3866 #, kde-format
3867 msgid "<big>Specify the Element you want to consider</big>"
3868 msgstr "<big>Oppgi det grunnstoffet du er interessert i</big>"
3869 
3870 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, element)
3871 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:55
3872 #, kde-format
3873 msgid ""
3874 "This box is used to specify the element on which calculation is to be "
3875 "performed."
3876 msgstr ""
3877 "Denne boksen brukes til å oppgi for hvilket grunnstoff beregningen skal "
3878 "gjøres."
3879 
3880 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_12)
3881 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:62
3882 #, kde-format
3883 msgid "<big><b>Isotope mass:</b></big>"
3884 msgstr "<big><b>Isotop-masse:</b></big>"
3885 
3886 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, isotope)
3887 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:72
3888 #, kde-format
3889 msgid "<big>Specify an isotope of the current element</big>"
3890 msgstr "<big>Oppgi en isotop for gjeldende grunnstoff</big>"
3891 
3892 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, isotope)
3893 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:75
3894 #, kde-format
3895 msgid ""
3896 "This box is used to specify the isotope of the above element on which "
3897 "calculation is performed."
3898 msgstr ""
3899 "Denne boksen brukes til å oppgi hvilken isotop av grunnstoffet over som skal "
3900 "brukes i beregningen."
3901 
3902 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_14)
3903 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:82
3904 #, kde-format
3905 msgid "<big><b>Half-life:</b></big>"
3906 msgstr "<big><b>Halveringstid:</b></big>"
3907 
3908 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, halfLife)
3909 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:92
3910 #, kde-format
3911 msgid "<big>Specify the half-life of the radioactive isotope</big>"
3912 msgstr "<big>Oppgi halveringstid for den radioaktive isotopen</big>"
3913 
3914 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, halfLife)
3915 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:95
3916 #, kde-format
3917 msgid "This box is used to specify the half-life of the above isotope."
3918 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi halveringstid for isotopen over."
3919 
3920 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, halfLife_unit)
3921 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:108
3922 #, kde-format
3923 msgid "<big>The unit of Half-life</big>"
3924 msgstr "<big>Enhet for halveringstid</big>"
3925 
3926 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, halfLife_unit)
3927 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:111
3928 #, kde-format
3929 msgid ""
3930 "This box is used to specify the unit of half-life, e.g. years, seconds, etc."
3931 msgstr ""
3932 "Denne boksen brukes til å oppgi enhet for halveringstid, f.eks. år, sekunder "
3933 "osv. "
3934 
3935 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3936 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3937 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:115
3938 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:467
3939 #, kde-format
3940 msgid "years"
3941 msgstr "år"
3942 
3943 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3944 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3945 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:120
3946 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:472
3947 #, kde-format
3948 msgid "seconds"
3949 msgstr "sekunder"
3950 
3951 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3952 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3953 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:125
3954 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:477
3955 #, kde-format
3956 msgid "minutes"
3957 msgstr "minutter"
3958 
3959 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3960 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3961 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:130
3962 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:482
3963 #, kde-format
3964 msgid "hours"
3965 msgstr "timer"
3966 
3967 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3968 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3969 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:135
3970 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:487
3971 #, kde-format
3972 msgid "days"
3973 msgstr "dager"
3974 
3975 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3976 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3977 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:140
3978 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:492
3979 #, kde-format
3980 msgid "weeks"
3981 msgstr "uker"
3982 
3983 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
3984 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:161
3985 #, kde-format
3986 msgid "<big><b>Atomic mass:</b></big>"
3987 msgstr "<big><b>Atommasse:</b></big>"
3988 
3989 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, mass)
3990 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:171
3991 #, kde-format
3992 msgid "<big>Atomic mass of the isotope selected</big>"
3993 msgstr "<big>Atommasse for den valgte isotopen</big>"
3994 
3995 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, mass)
3996 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:174
3997 #, kde-format
3998 msgid "This label displays the atomic mass of the isotope in grams per mole."
3999 msgstr "Denne etiketten viser atommassen for isotopen i gram per mol."
4000 
4001 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, mass)
4002 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, numHalfLives)
4003 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:177
4004 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:540
4005 #, kde-format
4006 msgid "0"
4007 msgstr "0"
4008 
4009 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, label_2)
4010 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:187
4011 #, kde-format
4012 msgid "<big>The unit of atomic mass</big>"
4013 msgstr "<big>Enhet for atommasse</big>"
4014 
4015 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
4016 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:190
4017 #, kde-format
4018 msgid "grams / mole"
4019 msgstr "gram/mol"
4020 
4021 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
4022 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:200
4023 #, kde-format
4024 msgid "Other data"
4025 msgstr "Andre data"
4026 
4027 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, mode)
4028 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:221
4029 #, kde-format
4030 msgid ""
4031 "This box is used to decide what you want to calculate, choose among 'Time', "
4032 "'Initial amount of the substance' and 'Final amount of the substance'."
4033 msgstr ""
4034 "Denne boksen brukes til å bestemme hva du vil beregne, velg mellom «tid», "
4035 "«startmengde» og «endelig mengde stoff»."
4036 
4037 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, mode)
4038 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:228
4039 #, kde-format
4040 msgid "Initial Amount"
4041 msgstr "Startmengde"
4042 
4043 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, mode)
4044 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:233
4045 #, kde-format
4046 msgid "Final Amount"
4047 msgstr "Endelig mengde"
4048 
4049 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, mode)
4050 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:238
4051 #, kde-format
4052 msgid "Time"
4053 msgstr "Tid"
4054 
4055 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_69)
4056 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:246
4057 #, kde-format
4058 msgid "<big><b>Initial amount:</b></big>"
4059 msgstr "<big><b>Startmengde:</b></big>"
4060 
4061 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, initAmt)
4062 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:256
4063 #, kde-format
4064 msgid "<big>Specify the initial amount of the substance</big>"
4065 msgstr "<big>Oppgi startmengden av det radioaktive stoffet</big>"
4066 
4067 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, initAmt)
4068 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:259
4069 #, kde-format
4070 msgid ""
4071 "This box is used to specify the initial amount of the radioactive substance."
4072 msgstr ""
4073 "Denne boksen brukes til å oppgi startmengden av det radioaktive stoffet."
4074 
4075 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_72)
4076 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:272
4077 #, kde-format
4078 msgid "<big><b>Final amount:</b></big>"
4079 msgstr "<big><b>Endelig mengde: </b></big>"
4080 
4081 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, finalAmt)
4082 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:282
4083 #, kde-format
4084 msgid "<big>Specify the final amount of the substance</big>"
4085 msgstr "<big>Oppgi den endelige mengden av det radioaktive stoffet</big>"
4086 
4087 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, finalAmt)
4088 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:285
4089 #, kde-format
4090 msgid ""
4091 "This box is used to specify the final amount of the radioactive substance."
4092 msgstr ""
4093 "Denne boksen brukes til å oppgi den endelige mengden av det radioaktive "
4094 "stoffet."
4095 
4096 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_19)
4097 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:298
4098 #, kde-format
4099 msgid "<big><b>Time:</b></big>"
4100 msgstr "<big><b>Tid:</b></big>"
4101 
4102 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, time)
4103 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:308
4104 #, kde-format
4105 msgid "<big>Specify the time elapsed here</big>"
4106 msgstr "<big>Oppgi her forløpt tid</big>"
4107 
4108 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, time)
4109 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:311
4110 #, kde-format
4111 msgid ""
4112 "This box is used to specify the time after which the initial amount "
4113 "decreases to the final amount."
4114 msgstr ""
4115 "Denne boksen brukes til å oppgi tiden det tar før startmengen er redusert "
4116 "til den endelige mengden."
4117 
4118 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, initAmtType)
4119 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:327
4120 #, kde-format
4121 msgid "<big>The method by which you want to specify mass</big>"
4122 msgstr "<big>Metoden du vil bruke til å oppgi masse</big>"
4123 
4124 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, initAmtType)
4125 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:330
4126 #, kde-format
4127 msgid ""
4128 "This box can be used to change the mode in which you want to specify the "
4129 "initial amount of the substance, i.e. mass or moles."
4130 msgstr ""
4131 "Denne boksen kan brukes til å endre måten du oppgir startmengde for stoffet, "
4132 "dvs. masse eller mol."
4133 
4134 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmtType)
4135 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmtType)
4136 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:339
4137 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:359
4138 #, kde-format
4139 msgid "moles"
4140 msgstr "mol"
4141 
4142 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, finalAmtType)
4143 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:347
4144 #, kde-format
4145 msgid "<big>Method by which you want to specify the final amount</big>"
4146 msgstr "<big>Metoden du vil bruke til å oppgi endelig mengde</big>"
4147 
4148 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, finalAmtType)
4149 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:350
4150 #, kde-format
4151 msgid ""
4152 "This box can be used to change the mode in which you want to specify the "
4153 "final amount of the substance, i.e. mass or moles."
4154 msgstr ""
4155 "Denne boksen kan brukes til å endre måten du oppgir endelig mengde for "
4156 "stoffet, dvs. masse eller mol."
4157 
4158 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, initAmt_unit)
4159 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:380
4160 #, kde-format
4161 msgid "<big>Specify the unit of initial amount of the substance</big>"
4162 msgstr "<big>Oppgi enhet for startmengden av det radioaktive stoffet</big>"
4163 
4164 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, initAmt_unit)
4165 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:383
4166 #, kde-format
4167 msgid ""
4168 "This box can be used to specify the units of the initial amount of the "
4169 "substance. e.g. grams, pounds, etc."
4170 msgstr ""
4171 "Denne boksen brukes til å oppgi enhet for startmengden av stoffet, dvs. "
4172 "gram, kg osv."
4173 
4174 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4175 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4176 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:387
4177 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:427
4178 #, kde-format
4179 msgid "grams"
4180 msgstr "gram"
4181 
4182 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4183 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4184 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:392
4185 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:432
4186 #, kde-format
4187 msgid "tons"
4188 msgstr "tonn"
4189 
4190 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4191 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4192 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:397
4193 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:437
4194 #, kde-format
4195 msgid "carats"
4196 msgstr "karat"
4197 
4198 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4199 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4200 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:402
4201 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:442
4202 #, kde-format
4203 msgid "pounds"
4204 msgstr "pounds (435g)"
4205 
4206 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4207 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4208 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:407
4209 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:447
4210 #, kde-format
4211 msgid "ounces"
4212 msgstr "ounces (~28 g)"
4213 
4214 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4215 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4216 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:412
4217 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:452
4218 #, kde-format
4219 msgid "troy ounces"
4220 msgstr "troy ounces"
4221 
4222 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4223 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:420
4224 #, kde-format
4225 msgid "<big>Specify the units of the final amount</big>"
4226 msgstr "<big>Oppgi enheten for den endelige mengden</big>"
4227 
4228 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4229 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:423
4230 #, kde-format
4231 msgid ""
4232 "This box can be used to specify the units of the final amount of the "
4233 "substance. e.g. grams, pounds, etc."
4234 msgstr ""
4235 "Denne boksen brukes til å oppgi enheter for den endelige mengden av stoffet, "
4236 "dvs. gram, kg osv."
4237 
4238 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, time_unit)
4239 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:460
4240 #, kde-format
4241 msgid "<big>Specify the units for the time elapsed</big>"
4242 msgstr "<big>Oppgi enhet for forløpt tid</big>"
4243 
4244 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, time_unit)
4245 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:463
4246 #, kde-format
4247 msgid ""
4248 "This box is used to specify the units of time. e.g. years, seconds, etc."
4249 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi tidsenhet, f.eks. år, sekunder osv. "
4250 
4251 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_15)
4252 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:511
4253 #, kde-format
4254 msgid "<big><b>Time in half-lives</b></big>"
4255 msgstr "<big><b>Tid i halveringstider</b></big>"
4256 
4257 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSlider, slider)
4258 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:521
4259 #, kde-format
4260 msgid "<big>Specify the time elapsed by moving the slider</big>"
4261 msgstr "<big>Oppgi forløpt tid ved å skyve glidebryteren</big>"
4262 
4263 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSlider, slider)
4264 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:524
4265 #, kde-format
4266 msgid ""
4267 "This slider can be used to specify the time in terms of number of half-lives "
4268 "between 0 half-lives to 10 half-lives."
4269 msgstr ""
4270 "Denne glidebryteren kan brukes tl å oppgi tid som halveringstider, mellom 0 "
4271 "og 10 halveringstider."
4272 
4273 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, numHalfLives)
4274 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:537
4275 #, kde-format
4276 msgid "<big>The number of half-lives elapsed</big>"
4277 msgstr "<big>Antall halveringstider som er gått</big>"
4278 
4279 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, error)
4280 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:569
4281 #, kde-format
4282 msgid "Information/Error message"
4283 msgstr "Informasjon/Feilmelding"
4284 
4285 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTabWidget, tabWidget)
4286 #: src/calculator/settings_calc.ui:29
4287 #, kde-format
4288 msgid "<big>The settings of the molecular concentration calculator</big>"
4289 msgstr "<big>Innstillinger for kalkulator for molekylkonsentrasjon</big>"
4290 
4291 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_mass)
4292 #: src/calculator/settings_calc.ui:45
4293 #, kde-format
4294 msgid "Amount is always specified in term of mass"
4295 msgstr "Mengde er alltid angitt som masse"
4296 
4297 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_ideal)
4298 #: src/calculator/settings_calc.ui:74
4299 #, kde-format
4300 msgid "Assume Gas is ideal (i.e. do not show Van der Waals co-efficients)"
4301 msgstr "Anta ideell gass (dvs. ikke vis van der Waals-koeffisienter)"
4302 
4303 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab_2)
4304 #: src/calculator/settings_calc.ui:100
4305 #, kde-format
4306 msgid "Mass Calculator"
4307 msgstr "Massekalkulator"
4308 
4309 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_alias)
4310 #: src/calculator/settings_calc.ui:106
4311 #, kde-format
4312 msgid "Show details such as aliases"
4313 msgstr "Vis detaljer slik som aliaser"
4314 
4315 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, checkBox)
4316 #: src/calculator/settings_calc.ui:113
4317 #, kde-format
4318 msgid "Show the add alias tab"
4319 msgstr "Vis fanen Legg til alias"
4320 
4321 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_soluteMass)
4322 #: src/calculator/settings_calc.ui:140
4323 #, kde-format
4324 msgid "Amount of solute is always specified in terms of mass"
4325 msgstr "Mengde løst stoff er alltid oppgitt som masse"
4326 
4327 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_solventVolume)
4328 #: src/calculator/settings_calc.ui:147
4329 #, kde-format
4330 msgid "Amount of solvent is always specified in terms of volume"
4331 msgstr "Mengde løsningsmiddel er alltid oppgitt som volum"
4332 
4333 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:43
4334 #, kde-format
4335 msgid "Experimental values"
4336 msgstr "Verdier fra eksperiment"
4337 
4338 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:44
4339 #, kde-format
4340 msgid "Theoretical equations"
4341 msgstr "Teoretiske likninger"
4342 
4343 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:98
4344 #, kde-format
4345 msgid "nothing"
4346 msgstr ""
4347 
4348 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:101
4349 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:590
4350 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:607
4351 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:739 src/kalziumutils.cpp:82
4352 #, kde-format
4353 msgid "Error"
4354 msgstr "Feil"
4355 
4356 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:101
4357 #, kde-format
4358 msgid "Unable to find an equation for Y-axis variable."
4359 msgstr ""
4360 
4361 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:121
4362 #, kde-format
4363 msgid "Theoretical curve"
4364 msgstr "Teoretisk kurve"
4365 
4366 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:209
4367 #, kde-format
4368 msgid "Approximated curve"
4369 msgstr "Tilnærmet kurve"
4370 
4371 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:209
4372 #, kde-format
4373 msgid "Equivalence point"
4374 msgstr "Ekvivalenspunkt"
4375 
4376 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:578
4377 #, kde-format
4378 msgid "Save work"
4379 msgstr ""
4380 
4381 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:578
4382 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:601
4383 #, kde-format
4384 msgid "Icee File (*.icee)"
4385 msgstr ""
4386 
4387 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:590
4388 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:739
4389 #, kde-format
4390 msgid "Unable to create %1"
4391 msgstr ""
4392 
4393 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:601
4394 #, kde-format
4395 msgid "Open work"
4396 msgstr ""
4397 
4398 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:607
4399 #, kde-format
4400 msgid "Unable to open %1"
4401 msgstr ""
4402 
4403 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, saveimage)
4404 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:727
4405 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:377
4406 #, kde-format
4407 msgid "Save plot"
4408 msgstr "Lagre graf"
4409 
4410 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:727
4411 #, kde-format
4412 msgid "Svg image (*.svg)"
4413 msgstr "Svg-bilde (*.svg)"
4414 
4415 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_10)
4416 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:25
4417 #, kde-format
4418 msgid "Choose what you want to do:"
4419 msgstr "Velg hva du vil gjøre:"
4420 
4421 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab)
4422 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:36
4423 #, kde-format
4424 msgid "Tab 1"
4425 msgstr "Fane 1"
4426 
4427 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_6)
4428 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:42
4429 #, kde-format
4430 msgid "Find the equivalence point from experimental values:"
4431 msgstr "Finn likevektspunkt fra eksperimentverdier:"
4432 
4433 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, tableWidget_2)
4434 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:106
4435 #, kde-format
4436 msgid "pH(Y)"
4437 msgstr "pH(Y)"
4438 
4439 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, tableWidget_2)
4440 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:111
4441 #, kde-format
4442 msgid "Volume(X)"
4443 msgstr "Volum(X)"
4444 
4445 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab_2)
4446 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:120
4447 #, kde-format
4448 msgid "Tab 2"
4449 msgstr "Fane 2"
4450 
4451 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_7)
4452 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:126
4453 #, kde-format
4454 msgid ""
4455 "Solve an equilibrium system and see how the concentration of one ion (Y) "
4456 "changes in function of another one (X)"
4457 msgstr ""
4458 "Løs et likevektssystem og se hvordan konsentrasjonen ev ett ion (Y) endres "
4459 "som funksjon av et annet (X)"
4460 
4461 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, tableWidget)
4462 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:199
4463 #, kde-format
4464 msgid "Parameter"
4465 msgstr "Parameter"
4466 
4467 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, tableWidget)
4468 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:204
4469 #, kde-format
4470 msgid "Value"
4471 msgstr "Verdi"
4472 
4473 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
4474 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:214
4475 #, kde-format
4476 msgid "X axis:"
4477 msgstr "X-akse:"
4478 
4479 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
4480 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:231
4481 #, kde-format
4482 msgid "Y axis:"
4483 msgstr "Y-akse:"
4484 
4485 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, pushButton)
4486 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:247
4487 #, kde-format
4488 msgid "Draw Plot"
4489 msgstr "Tegn graf"
4490 
4491 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_8)
4492 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:254
4493 #, kde-format
4494 msgid "Notes:"
4495 msgstr "Merknader:"
4496 
4497 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_9)
4498 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:270
4499 #, kde-format
4500 msgid "X min:"
4501 msgstr "X min:"
4502 
4503 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
4504 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:280
4505 #, kde-format
4506 msgid "X max:"
4507 msgstr "X maks:"
4508 
4509 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
4510 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:294
4511 #, kde-format
4512 msgid "Y min:"
4513 msgstr "Y min:"
4514 
4515 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
4516 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:304
4517 #, kde-format
4518 msgid "Y max:"
4519 msgstr "Y maks:"
4520 
4521 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, newfile)
4522 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:356
4523 #, kde-format
4524 msgid "New"
4525 msgstr "Ny"
4526 
4527 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, open)
4528 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:363
4529 #, kde-format
4530 msgid "Open"
4531 msgstr "Åpne"
4532 
4533 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, save)
4534 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:370
4535 #, kde-format
4536 msgid "Save"
4537 msgstr "Lagre"
4538 
4539 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, rapidhelp)
4540 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:384
4541 #, kde-format
4542 msgid "Example"
4543 msgstr "Eksempel"
4544 
4545 #: src/detailedgraphicaloverview.cpp:67
4546 #, kde-format
4547 msgid "No element selected"
4548 msgstr "Intet grunnstoff valgt"
4549 
4550 #: src/detailedgraphicaloverview.cpp:87
4551 #, kde-format
4552 msgid "No graphic found"
4553 msgstr "Fant ikke noe bilde"
4554 
4555 #: src/detailedgraphicaloverview.cpp:138
4556 #, kde-format
4557 msgctxt "For example '1.0079u', the mass of an element in units"
4558 msgid "%1 u"
4559 msgstr "%1 u"
4560 
4561 #: src/detailinfodlg.cpp:43
4562 #, kde-format
4563 msgctxt "Next element"
4564 msgid "Next"
4565 msgstr "Neste"
4566 
4567 #: src/detailinfodlg.cpp:44
4568 #, kde-format
4569 msgid "Goes to the next element"
4570 msgstr "Går til neste grunnstoff"
4571 
4572 #: src/detailinfodlg.cpp:47
4573 #, kde-format
4574 msgctxt "Previous element"
4575 msgid "Previous"
4576 msgstr "Forrige"
4577 
4578 #: src/detailinfodlg.cpp:48
4579 #, kde-format
4580 msgid "Goes to the previous element"
4581 msgstr "Går til forrige grunnstoff"
4582 
4583 #: src/detailinfodlg.cpp:147
4584 #, kde-format
4585 msgid "It was discovered by %1."
4586 msgstr "Det ble oppdaget av %1."
4587 
4588 #: src/detailinfodlg.cpp:154
4589 #, kde-format
4590 msgid "Origin of the name:<br/>%1"
4591 msgstr "Opprinnelse til navnet:<br/>%1"
4592 
4593 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicMeltingPointGradient)
4594 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
4595 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
4596 #: src/detailinfodlg.cpp:179 src/elementdataviewer.cpp:247
4597 #: src/exportdialog.cpp:142 src/kalziumgradienttype.cpp:381
4598 #: src/plotsetupwidget.ui:103 src/plotsetupwidget.ui:424
4599 #: src/settings/settings_gradients.ui:88
4600 #, kde-format
4601 msgid "Melting Point"
4602 msgstr "Smeltepunkt"
4603 
4604 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicBoilingPointGradient)
4605 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
4606 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
4607 #: src/detailinfodlg.cpp:186 src/elementdataviewer.cpp:253
4608 #: src/exportdialog.cpp:143 src/kalziumgradienttype.cpp:325
4609 #: src/plotsetupwidget.ui:108 src/plotsetupwidget.ui:429
4610 #: src/settings/settings_gradients.ui:81
4611 #, kde-format
4612 msgid "Boiling Point"
4613 msgstr "Kokepunkt"
4614 
4615 #: src/detailinfodlg.cpp:193 src/exportdialog.cpp:138
4616 #, kde-format
4617 msgid "Electron Affinity"
4618 msgstr "Elektronaffinitet"
4619 
4620 #: src/detailinfodlg.cpp:200
4621 #, kde-format
4622 msgid "Electronic configuration"
4623 msgstr "Elektronkonfigurasjon"
4624 
4625 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
4626 #: src/detailinfodlg.cpp:221 src/molcalcwidgetbase.ui:218
4627 #, kde-format
4628 msgid "Atomic mass"
4629 msgstr "Atommasse"
4630 
4631 #: src/detailinfodlg.cpp:228
4632 #, kde-format
4633 msgid "Ionization energy"
4634 msgstr "Ioniseringsenergi"
4635 
4636 #: src/detailinfodlg.cpp:228
4637 #, kde-format
4638 msgid "First Ionization energy"
4639 msgstr "Første ioniseringsenergi"
4640 
4641 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicElectronegativityGradient)
4642 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
4643 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
4644 #: src/detailinfodlg.cpp:235 src/elementdataviewer.cpp:242
4645 #: src/exportdialog.cpp:139 src/plotsetupwidget.ui:98
4646 #: src/plotsetupwidget.ui:419 src/settings/settings_gradients.ui:95
4647 #, kde-format
4648 msgid "Electronegativity"
4649 msgstr "Elektronegativitet"
4650 
4651 #: src/detailinfodlg.cpp:242
4652 #, kde-format
4653 msgid "Oxidation states"
4654 msgstr "Oksidasjonstilstander"
4655 
4656 #: src/detailinfodlg.cpp:253
4657 #, kde-format
4658 msgctxt "Link to element's Wikipedia page, %1 is localized language name"
4659 msgid "Wikipedia (%1)"
4660 msgstr "Wikipedia (%1)"
4661 
4662 #: src/detailinfodlg.cpp:302
4663 #, kde-format
4664 msgid "Neutrons"
4665 msgstr "Nøytroner"
4666 
4667 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
4668 #: src/detailinfodlg.cpp:304 src/molcalcwidgetbase.ui:228
4669 #, kde-format
4670 msgid "Percentage"
4671 msgstr "Prosent"
4672 
4673 #: src/detailinfodlg.cpp:306
4674 #, kde-format
4675 msgid "Half-life period"
4676 msgstr "Halveringstid"
4677 
4678 #: src/detailinfodlg.cpp:308
4679 #, kde-format
4680 msgid "Energy and Mode of Decay"
4681 msgstr "Energi og henfallstype"
4682 
4683 #: src/detailinfodlg.cpp:310
4684 #, kde-format
4685 msgid "Spin and Parity"
4686 msgstr "Spinn og paritet"
4687 
4688 #: src/detailinfodlg.cpp:318
4689 #, kde-format
4690 msgid "%1 u"
4691 msgstr "%1 u"
4692 
4693 #: src/detailinfodlg.cpp:324
4694 #, kde-format
4695 msgctxt "this can for example be '24%'"
4696 msgid "%1%"
4697 msgstr "%1%"
4698 
4699 #: src/detailinfodlg.cpp:329
4700 #, kde-format
4701 msgctxt ""
4702 "The first argument is the value, the second is the unit. For example '17 s' "
4703 "for '17 seconds',."
4704 msgid "%1 %2"
4705 msgstr "%1 %2"
4706 
4707 #: src/detailinfodlg.cpp:336 src/detailinfodlg.cpp:360
4708 #: src/detailinfodlg.cpp:383 src/detailinfodlg.cpp:406
4709 #: src/detailinfodlg.cpp:429 src/detailinfodlg.cpp:451
4710 #: src/detailinfodlg.cpp:473 src/detailinfodlg.cpp:495
4711 #: src/detailinfodlg.cpp:516 src/detailinfodlg.cpp:537
4712 #: src/detailinfodlg.cpp:558 src/detailinfodlg.cpp:578
4713 #: src/detailinfodlg.cpp:598 src/detailinfodlg.cpp:618
4714 #: src/detailinfodlg.cpp:637 src/detailinfodlg.cpp:656
4715 #: src/detailinfodlg.cpp:674 src/detailinfodlg.cpp:692
4716 #: src/detailinfodlg.cpp:709 src/detailinfodlg.cpp:726
4717 #: src/detailinfodlg.cpp:742 src/detailinfodlg.cpp:758
4718 #: src/detailinfodlg.cpp:773 src/detailinfodlg.cpp:788
4719 #: src/detailinfodlg.cpp:803 src/detailinfodlg.cpp:817
4720 #: src/detailinfodlg.cpp:831 src/detailinfodlg.cpp:845
4721 #: src/detailinfodlg.cpp:858 src/detailinfodlg.cpp:871
4722 #: src/detailinfodlg.cpp:884 src/detailinfodlg.cpp:896
4723 #: src/detailinfodlg.cpp:908
4724 #, kde-format
4725 msgid "%1 MeV"
4726 msgstr "%1 MeV"
4727 
4728 #: src/detailinfodlg.cpp:338
4729 #, kde-format
4730 msgctxt "Spontaneous fission"
4731 msgid " SF"
4732 msgstr ""
4733 
4734 #: src/detailinfodlg.cpp:340 src/detailinfodlg.cpp:364
4735 #: src/detailinfodlg.cpp:387 src/detailinfodlg.cpp:410
4736 #: src/detailinfodlg.cpp:433 src/detailinfodlg.cpp:455
4737 #: src/detailinfodlg.cpp:477 src/detailinfodlg.cpp:499
4738 #: src/detailinfodlg.cpp:520 src/detailinfodlg.cpp:541
4739 #: src/detailinfodlg.cpp:562 src/detailinfodlg.cpp:582
4740 #: src/detailinfodlg.cpp:602 src/detailinfodlg.cpp:622
4741 #: src/detailinfodlg.cpp:641 src/detailinfodlg.cpp:660
4742 #: src/detailinfodlg.cpp:678 src/detailinfodlg.cpp:696
4743 #: src/detailinfodlg.cpp:713 src/detailinfodlg.cpp:730
4744 #: src/detailinfodlg.cpp:746 src/detailinfodlg.cpp:762
4745 #: src/detailinfodlg.cpp:777 src/detailinfodlg.cpp:792
4746 #: src/detailinfodlg.cpp:807 src/detailinfodlg.cpp:821
4747 #: src/detailinfodlg.cpp:835 src/detailinfodlg.cpp:849
4748 #: src/detailinfodlg.cpp:862 src/detailinfodlg.cpp:875
4749 #: src/detailinfodlg.cpp:888 src/detailinfodlg.cpp:900
4750 #: src/detailinfodlg.cpp:912
4751 #, kde-format
4752 msgid "(%1%)"
4753 msgstr "(%1%)"
4754 
4755 #: src/detailinfodlg.cpp:355 src/detailinfodlg.cpp:378
4756 #: src/detailinfodlg.cpp:401 src/detailinfodlg.cpp:424
4757 #: src/detailinfodlg.cpp:446 src/detailinfodlg.cpp:468
4758 #: src/detailinfodlg.cpp:490 src/detailinfodlg.cpp:511
4759 #: src/detailinfodlg.cpp:532 src/detailinfodlg.cpp:553
4760 #: src/detailinfodlg.cpp:573 src/detailinfodlg.cpp:593
4761 #: src/detailinfodlg.cpp:613 src/detailinfodlg.cpp:632
4762 #: src/detailinfodlg.cpp:651 src/detailinfodlg.cpp:669
4763 #: src/detailinfodlg.cpp:687 src/detailinfodlg.cpp:704
4764 #: src/detailinfodlg.cpp:721 src/detailinfodlg.cpp:737
4765 #: src/detailinfodlg.cpp:753 src/detailinfodlg.cpp:768
4766 #: src/detailinfodlg.cpp:783 src/detailinfodlg.cpp:798
4767 #: src/detailinfodlg.cpp:812 src/detailinfodlg.cpp:826
4768 #: src/detailinfodlg.cpp:840 src/detailinfodlg.cpp:853
4769 #: src/detailinfodlg.cpp:866 src/detailinfodlg.cpp:879
4770 #: src/detailinfodlg.cpp:891 src/detailinfodlg.cpp:903
4771 #, kde-format
4772 msgid ", "
4773 msgstr ", "
4774 
4775 #: src/detailinfodlg.cpp:362
4776 #, kde-format
4777 msgctxt "Alpha decay"
4778 msgid " %1"
4779 msgstr ""
4780 
4781 #: src/detailinfodlg.cpp:385
4782 #, kde-format
4783 msgctxt "Proton decay"
4784 msgid " p"
4785 msgstr ""
4786 
4787 #: src/detailinfodlg.cpp:408
4788 #, kde-format
4789 msgid " 2p"
4790 msgstr ""
4791 
4792 #: src/detailinfodlg.cpp:431
4793 #, kde-format
4794 msgctxt "Neutron decay"
4795 msgid " n"
4796 msgstr ""
4797 
4798 #: src/detailinfodlg.cpp:453
4799 #, kde-format
4800 msgid " 2n"
4801 msgstr ""
4802 
4803 #: src/detailinfodlg.cpp:475
4804 #, kde-format
4805 msgctxt "Electron capture"
4806 msgid " EC"
4807 msgstr ""
4808 
4809 #: src/detailinfodlg.cpp:497
4810 #, kde-format
4811 msgid " 2EC"
4812 msgstr ""
4813 
4814 #: src/detailinfodlg.cpp:518
4815 #, kde-format
4816 msgctxt "Electron emmision"
4817 msgid " %1<sup>-</sup>"
4818 msgstr ""
4819 
4820 #: src/detailinfodlg.cpp:539
4821 #, kde-format
4822 msgid " %1<sup>-</sup>, fission"
4823 msgstr ""
4824 
4825 #: src/detailinfodlg.cpp:560
4826 #, kde-format
4827 msgid " 2%1<sup>-</sup>"
4828 msgstr ""
4829 
4830 #: src/detailinfodlg.cpp:580
4831 #, kde-format
4832 msgctxt "Positron emission"
4833 msgid " %1<sup>+</sup>"
4834 msgstr ""
4835 
4836 #: src/detailinfodlg.cpp:600
4837 #, kde-format
4838 msgid " 2%1<sup>+</sup>"
4839 msgstr ""
4840 
4841 #: src/detailinfodlg.cpp:620
4842 #, kde-format
4843 msgid " %1 <sup>-</sup>n"
4844 msgstr ""
4845 
4846 #: src/detailinfodlg.cpp:639
4847 #, kde-format
4848 msgid " %1<sup>-</sup>2n"
4849 msgstr ""
4850 
4851 #: src/detailinfodlg.cpp:658
4852 #, kde-format
4853 msgid " %1<sup>-</sup>3n"
4854 msgstr ""
4855 
4856 #: src/detailinfodlg.cpp:676
4857 #, kde-format
4858 msgid " %1<sup>-</sup>4n"
4859 msgstr ""
4860 
4861 #: src/detailinfodlg.cpp:694
4862 #, kde-format
4863 msgid " %1<sup>-</sup>%2 n"
4864 msgstr ""
4865 
4866 #: src/detailinfodlg.cpp:711
4867 #, kde-format
4868 msgid " %1<sup>-</sup>%2"
4869 msgstr ""
4870 
4871 #: src/detailinfodlg.cpp:728
4872 #, kde-format
4873 msgid " %1<sup>-</sup>2%2"
4874 msgstr ""
4875 
4876 #: src/detailinfodlg.cpp:744
4877 #, kde-format
4878 msgid " %1<sup>-</sup>3%2"
4879 msgstr ""
4880 
4881 #: src/detailinfodlg.cpp:760
4882 #, kde-format
4883 msgid " %1<sup>+</sup>p"
4884 msgstr ""
4885 
4886 #: src/detailinfodlg.cpp:775
4887 #, kde-format
4888 msgid " %1<sup>+</sup>2p"
4889 msgstr ""
4890 
4891 #: src/detailinfodlg.cpp:790
4892 #, kde-format
4893 msgid " %1<sup>+</sup>%2"
4894 msgstr ""
4895 
4896 #: src/detailinfodlg.cpp:805
4897 #, kde-format
4898 msgid " %1<sup>+</sup>2%2"
4899 msgstr ""
4900 
4901 #: src/detailinfodlg.cpp:819
4902 #, kde-format
4903 msgid " %1<sup>+</sup>3%2"
4904 msgstr ""
4905 
4906 #: src/detailinfodlg.cpp:833
4907 #, kde-format
4908 msgid " %1 %2<sup>-</sup>"
4909 msgstr ""
4910 
4911 #: src/detailinfodlg.cpp:847
4912 #, kde-format
4913 msgid " p%1"
4914 msgstr ""
4915 
4916 #: src/detailinfodlg.cpp:860
4917 #, kde-format
4918 msgid " ECp"
4919 msgstr ""
4920 
4921 #: src/detailinfodlg.cpp:873
4922 #, kde-format
4923 msgid " EC2p"
4924 msgstr ""
4925 
4926 #: src/detailinfodlg.cpp:886
4927 #, kde-format
4928 msgid " EC3p"
4929 msgstr ""
4930 
4931 #: src/detailinfodlg.cpp:898
4932 #, kde-format
4933 msgid " EC%1"
4934 msgstr ""
4935 
4936 #: src/detailinfodlg.cpp:910
4937 #, kde-format
4938 msgid " EC%1 p"
4939 msgstr ""
4940 
4941 #: src/detailinfodlg.cpp:1070
4942 #, kde-format
4943 msgid "%1 %2<sub>n</sub>"
4944 msgstr "%1 %2<sub>n</sub>"
4945 
4946 #. i18n("Overview"));
4947 #. item->setHeader(i18n("Overview"));
4948 #. item->setIcon(QIcon("overview"));
4949 #. QVBoxLayout *overviewLayout = new QVBoxLayout(m_pOverviewTab);
4950 #. overviewLayout->setMargin(0);
4951 #. dTab = new DetailedGraphicalOverview(m_pOverviewTab);
4952 #. dTab->setObjectName("DetailedGraphicalOverview");
4953 #. overviewLayout->addWidget(dTab);
4954 #. X   // picture tab
4955 #. X   QWidget *m_pPictureTab = new QWidget();
4956 #. X   item = addPage(m_pPictureTab, i18n("Picture"));
4957 #. X   item->setHeader(i18n("What does this element look like?"));
4958 #. X   item->setIcon(QIcon("elempic"));
4959 #. X   QVBoxLayout *mainLayout = new QVBoxLayout(m_pPictureTab);
4960 #. X   mainLayout->setMargin(0);
4961 #. X   piclabel = new QLabel(m_pPictureTab);
4962 #. X   piclabel->setMinimumSize(400, 350);
4963 #. X   mainLayout->addWidget(piclabel);
4964 #. html tab
4965 #: src/detailinfodlg.cpp:1108
4966 #, kde-format
4967 msgid "Data Overview"
4968 msgstr "Data-oversikt"
4969 
4970 #: src/detailinfodlg.cpp:1112 src/detailinfodlg.cpp:1113
4971 #, kde-format
4972 msgid "Atom Model"
4973 msgstr "Atommodell"
4974 
4975 #: src/detailinfodlg.cpp:1121
4976 #, kde-format
4977 msgid "Isotopes"
4978 msgstr "Isotoper"
4979 
4980 #: src/detailinfodlg.cpp:1122
4981 #, kde-format
4982 msgid "Miscellaneous"
4983 msgstr "Diverse"
4984 
4985 #: src/detailinfodlg.cpp:1126 src/detailinfodlg.cpp:1127
4986 #, kde-format
4987 msgid "Spectrum"
4988 msgstr "Spektrum"
4989 
4990 #: src/detailinfodlg.cpp:1140
4991 #, kde-format
4992 msgid "Extra information"
4993 msgstr "Ekstra informasjon"
4994 
4995 #: src/detailinfodlg.cpp:1140
4996 #, kde-format
4997 msgid "Extra Information"
4998 msgstr "Ekstra informasjon"
4999 
5000 #: src/detailinfodlg.cpp:1152
5001 #, kde-format
5002 msgctxt "@title:window, for example: [C] Carbon (6 - Block p)"
5003 msgid "[%1] %2 (%3 - Block %4)"
5004 msgstr ""
5005 
5006 #: src/detailinfodlg.cpp:1187
5007 #, kde-format
5008 msgid "No spectrum of %1 found."
5009 msgstr "Fant ikke noe spektrum for %1."
5010 
5011 #: src/elementdataviewer.cpp:50
5012 #, kde-format
5013 msgctxt "@title:window"
5014 msgid "Plot Data"
5015 msgstr ""
5016 
5017 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
5018 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
5019 #: src/elementdataviewer.cpp:232 src/exportdialog.cpp:132
5020 #: src/plotsetupwidget.ui:88 src/plotsetupwidget.ui:409
5021 #, kde-format
5022 msgid "Atomic Number"
5023 msgstr "Atomnummer"
5024 
5025 #: src/eqchemview.cpp:81
5026 #, kde-format
5027 msgctxt "Help text for the chemical equation solver"
5028 msgid ""
5029 "The equation solver allows you to balance a chemical equation.<br> "
5030 "<br><b>Using Variables</b><br>To express variable quantities of an element, "
5031 "put a single character in front of the element's symbol, as shown in this "
5032 "example:<br><i>aH + bO -> 5H2O</i> (Result: <b>10</b> H + <b>5</b> O -&gt; "
5033 "<b>5</b> H<sub>2</sub>O)<br>Solving this expression will give you the needed "
5034 "amount of Hydrogen and Oxygen.<br><br><b>Defining electric charges</"
5035 "b><br>Use box brackets to specify the electric charge of an element, as "
5036 "shown in this example:<br><i>4H[+] + 2O -> cH2O[2+]</i> (Result: <b>4</b> "
5037 "H<b><sup>+</sup></b> + <b>2</b> O -&gt; <b>2</b> H<b><sub>2</sub></"
5038 "b>O<b><sup>2+</sub></b>)"
5039 msgstr ""
5040 "Med likningsløseren kan en kjemisk likning balanseres.<br/> <br/><b>Bruke "
5041 "variabler </b><br/>For å uttrykke variable mengder av et grunnstoff kan du "
5042 "sette ett tegn foran grunnstoffsymbolet, som vist i dette eksempelet: "
5043 "br><i>aH + bO → 5H2O</i> (Resultat: <b>10</b> H + <b>5</b> O → <b>5</b> "
5044 "H<sub>2</sub>O)<br/> Når denne likningen løses får du ut den mengden "
5045 "hydrogen og oksygen som trengs. <br/><br/><b>Bruke elektriske ladninger</"
5046 "b>Bruk hakeparenteser til å oppgi elektrisk ladning for et grunnstoff, som "
5047 "vist i dette eksempelet:<br/><i>4H[+] + 2O → cH2O[2+]</i> (Resultat: <b>4</"
5048 "b> H<b><sup>+</sup></b> + <b>2</b> O → <b>2</b> H<b><sub>2</sub></"
5049 "b>O<b><sup>2+</sub></b>)"
5050 
5051 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
5052 #: src/equationview.ui:44
5053 #, kde-format
5054 msgid "Equation:"
5055 msgstr "Likning:"
5056 
5057 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, lineEdit)
5058 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, lineEdit)
5059 #: src/equationview.ui:63 src/equationview.ui:66
5060 #, kde-format
5061 msgid "Enter the equation you want to balance in this field."
5062 msgstr "Oppgi her den likningen du vil balansere."
5063 
5064 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLineEdit, lineEdit)
5065 #: src/equationview.ui:69
5066 #, kde-format
5067 msgid "aCH3(CH2)3COOH + bO2 -> cH2O + dCO2"
5068 msgstr "aCH3(CH2)3COOH + bO2 → cH2O + dCO2"
5069 
5070 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, calculateButton)
5071 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, calculateButton)
5072 #: src/equationview.ui:79 src/equationview.ui:82
5073 #, kde-format
5074 msgid "If you press this button the equation above will be balanced."
5075 msgstr "Hvis du trykker denne knappen blir likningen ovenfor balansert."
5076 
5077 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, calculateButton)
5078 #: src/equationview.ui:85
5079 #, kde-format
5080 msgid "&Calculate"
5081 msgstr "&Regn ut"
5082 
5083 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, btnCopy)
5084 #: src/equationview.ui:147
5085 #, kde-format
5086 msgid "Copy to Clipboard"
5087 msgstr "Kopier til utklippstavla"
5088 
5089 #: src/exportdialog.cpp:85
5090 #, kde-format
5091 msgid "OK"
5092 msgstr "OK"
5093 
5094 #: src/exportdialog.cpp:90
5095 #, kde-format
5096 msgctxt "@title:window"
5097 msgid "Export Chemical Data"
5098 msgstr ""
5099 
5100 #: src/exportdialog.cpp:115
5101 #, kde-format
5102 msgid "Elements"
5103 msgstr "Grunnstoffer"
5104 
5105 #: src/exportdialog.cpp:116
5106 #, kde-format
5107 msgid "Properties"
5108 msgstr "Egenskaper"
5109 
5110 #: src/exportdialog.cpp:133
5111 #, kde-format
5112 msgid "Symbol"
5113 msgstr "Symbol"
5114 
5115 #: src/exportdialog.cpp:136
5116 #, kde-format
5117 msgid "Exact Mass"
5118 msgstr "Nøyaktig masse"
5119 
5120 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicIonizationGradient)
5121 #: src/exportdialog.cpp:137 src/settings/settings_gradients.ui:116
5122 #, kde-format
5123 msgid "Ionization"
5124 msgstr "Ionisering"
5125 
5126 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabFamily)
5127 #: src/exportdialog.cpp:144 src/kalziumschemetype.cpp:237
5128 #: src/settings/settings_colors.ui:408
5129 #, kde-format
5130 msgid "Family"
5131 msgstr "Periode"
5132 
5133 #: src/exportdialog.cpp:161
5134 #, fuzzy, kde-format
5135 msgid "File already exists. Do you want to overwrite it?"
5136 msgstr "Fila %1 finnes fra før. Vil du skrive over den?"
5137 
5138 #: src/exportdialog.cpp:173
5139 #, kde-format
5140 msgid "Could not open file for writing."
5141 msgstr "Klarte ikke åpne fil for skriving."
5142 
5143 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
5144 #: src/exportdialog.ui:67
5145 #, kde-format
5146 msgid "File:"
5147 msgstr "Fil:"
5148 
5149 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
5150 #: src/exportdialog.ui:84
5151 #, kde-format
5152 msgid "Format:"
5153 msgstr "Format:"
5154 
5155 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
5156 #: src/gradientwidget.ui:22
5157 #, kde-format
5158 msgid "Scheme:"
5159 msgstr "Oppsett:"
5160 
5161 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
5162 #: src/gradientwidget.ui:50
5163 #, kde-format
5164 msgid "Gradient:"
5165 msgstr "Overgang:"
5166 
5167 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblUnit)
5168 #: src/gradientwidget.ui:99
5169 #, kde-format
5170 msgid "K"
5171 msgstr "K"
5172 
5173 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSlider, gradient_slider)
5174 #: src/gradientwidget.ui:108
5175 #, kde-format
5176 msgid "Slide to change current temperature"
5177 msgstr "Glidebryter for å endre gjeldende temperatur"
5178 
5179 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, Play)
5180 #: src/gradientwidget.ui:132
5181 #, kde-format
5182 msgid "Click to Play / Pause the increase in temperature."
5183 msgstr "Trykk for å spille/pause temperaturøkningen."
5184 
5185 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
5186 #: src/gradientwidget.ui:142
5187 #, kde-format
5188 msgid "Speed"
5189 msgstr "Hastighet"
5190 
5191 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSlider, Speed)
5192 #: src/gradientwidget.ui:149
5193 #, kde-format
5194 msgid "Slide to change the speed of increase in temperature."
5195 msgstr "Glidebryter som endrer fart på temperaturstigningen."
5196 
5197 #: src/gradientwidget_impl.cpp:168
5198 #, kde-format
5199 msgid "Elements with melting point around this temperature:"
5200 msgstr "Grunnstoff med smeltepunkt rundt denne temperaturen:"
5201 
5202 #: src/gradientwidget_impl.cpp:170 src/gradientwidget_impl.cpp:180
5203 #, kde-format
5204 msgctxt "For example: Carbon (300K)"
5205 msgid "%1 (%2%3)"
5206 msgstr "%1 (%2%3)"
5207 
5208 #: src/gradientwidget_impl.cpp:174
5209 #, kde-format
5210 msgid "No elements with a melting point around this temperature"
5211 msgstr "Det finnes ingen grunnstoffer med smeltepunkt rundt denne temperaturen"
5212 
5213 #: src/gradientwidget_impl.cpp:178
5214 #, kde-format
5215 msgid "Elements with boiling point around this temperature:"
5216 msgstr "Grunnstoffer med kokepunkt rundt denne temperaturen:"
5217 
5218 #: src/gradientwidget_impl.cpp:184
5219 #, kde-format
5220 msgid "No elements with a boiling point around this temperature"
5221 msgstr "Det finnes ingen grunnstoffer med kokepunkt rundt denne temperaturen"
5222 
5223 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
5224 #: src/isotopetable/isotopedialog.ui:69
5225 #, kde-format
5226 msgid "Zoom IN / OUT"
5227 msgstr "Forminske eller forstørre"
5228 
5229 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
5230 #: src/isotopetable/isotopedialog.ui:134
5231 #, kde-format
5232 msgid ""
5233 "<p><b>Information</b></p>\n"
5234 "<p>Right click on an element to view information about it.</p>\n"
5235 "<p>Zoom in and out using your mouse wheel / zoom feature.</p>\n"
5236 "<p>Scroll using left-clicking and dragging / scroll feature.</p>"
5237 msgstr ""
5238 "<p><b>Informasjon</b></p> \n"
5239 "<p>Høyreklikk på et grunnstoff for å se opplysninger om det.</p> \n"
5240 "<p>Forstørre og forminske ved å rulle musehjulet.</p> \n"
5241 "<p>Rulle ved å trykke venstre museknapp og dra/rulle</p>"
5242 
5243 #: src/isotopetable/isotopeitem.cpp:65
5244 #, kde-format
5245 msgid "Isotope of Element %1 (%2)"
5246 msgstr "Isotop av grunnstoffet %1 (%2)"
5247 
5248 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:29
5249 #, kde-format
5250 msgctxt "@title:window"
5251 msgid "Isotope Table"
5252 msgstr ""
5253 
5254 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:47
5255 #, kde-format
5256 msgctxt "alpha ray emission"
5257 msgid "alpha"
5258 msgstr "alfa"
5259 
5260 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:48
5261 #, kde-format
5262 msgctxt "Electron capture method"
5263 msgid "EC"
5264 msgstr "EC"
5265 
5266 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:49
5267 #, kde-format
5268 msgctxt "Many ways"
5269 msgid "Multiple"
5270 msgstr "Multippel"
5271 
5272 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:50
5273 #, kde-format
5274 msgctxt "Beta plus ray emission"
5275 msgid "Beta +"
5276 msgstr "Beta +"
5277 
5278 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:51
5279 #, kde-format
5280 msgctxt "Beta minus ray emission"
5281 msgid "Beta -"
5282 msgstr "Beta -"
5283 
5284 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:52
5285 #, kde-format
5286 msgctxt "Stable isotope"
5287 msgid "Stable"
5288 msgstr "Stabilt"
5289 
5290 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:53
5291 #, kde-format
5292 msgctxt "Unknown Decay"
5293 msgid "unknown"
5294 msgstr ""
5295 
5296 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:72
5297 #, kde-format
5298 msgid "<h1>%1 (%2)</h1>"
5299 msgstr "<h1>%1 (%2)</h1>"
5300 
5301 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:73
5302 #, kde-format
5303 msgctxt "Unknown magnetic moment"
5304 msgid "Unknown"
5305 msgstr "Ukjent"
5306 
5307 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:73
5308 #, kde-format
5309 msgid "Magnetic moment: %1"
5310 msgstr "Magnetisk moment: %1"
5311 
5312 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:77
5313 #, kde-format
5314 msgid "Halflife: %1 %2"
5315 msgstr "Halveringstid: %1 %2"
5316 
5317 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:79
5318 #, kde-format
5319 msgid "Halflife: Unknown"
5320 msgstr "Halveringstid: Ukjent"
5321 
5322 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:82
5323 #, kde-format
5324 msgid "Abundance: %1 %"
5325 msgstr "Forekomst: %1 %"
5326 
5327 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:83
5328 #, kde-format
5329 msgid "Number of nucleons: %1"
5330 msgstr "Antall nukleoner: %1"
5331 
5332 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:84
5333 #, kde-format
5334 msgctxt "Unknown spin"
5335 msgid "Unknown"
5336 msgstr "Ukjent"
5337 
5338 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:84
5339 #, kde-format
5340 msgid "Spin: %1"
5341 msgstr "Spinn: %1"
5342 
5343 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:85
5344 #, kde-format
5345 msgid "Exact mass: %1 u"
5346 msgstr "Nøyaktig masse: %1 u"
5347 
5348 #: src/kalzium.cpp:112
5349 #, kde-format
5350 msgid "&Export Data..."
5351 msgstr "&Eksporter data …"
5352 
5353 #: src/kalzium.cpp:121
5354 #, kde-format
5355 msgid "&Scheme"
5356 msgstr "&Oppsett"
5357 
5358 #: src/kalzium.cpp:129
5359 #, kde-format
5360 msgid "&Gradients"
5361 msgstr "Over&ganger"
5362 
5363 #: src/kalzium.cpp:138
5364 #, kde-format
5365 msgid "&Tables"
5366 msgstr "&Tabeller"
5367 
5368 #: src/kalzium.cpp:145
5369 #, kde-format
5370 msgid "&Numeration"
5371 msgstr "&Nummerering"
5372 
5373 #: src/kalzium.cpp:152
5374 #, kde-format
5375 msgid "&Plot Data..."
5376 msgstr "&Plott data …"
5377 
5378 #: src/kalzium.cpp:158
5379 #, kde-format
5380 msgid "Perform &Calculations..."
5381 msgstr "Utfør &beregninger …"
5382 
5383 #: src/kalzium.cpp:160
5384 #, kde-format
5385 msgctxt "WhatsThis Help"
5386 msgid "This is the calculator, it performs basic chemical calculations."
5387 msgstr "Dette er kalkulatoren, den utfører enkle kjemiske beregninger."
5388 
5389 #: src/kalzium.cpp:164
5390 #, kde-format
5391 msgid "&Isotope Table..."
5392 msgstr "&Isotoptabell …"
5393 
5394 #: src/kalzium.cpp:166
5395 #, kde-format
5396 msgctxt "WhatsThis Help"
5397 msgid "This table shows all of the known isotopes of the chemical elements."
5398 msgstr ""
5399 "Denne tabellen viser alle kjente isotoper av de kjemiske grunnstoffene."
5400 
5401 #: src/kalzium.cpp:170
5402 #, kde-format
5403 msgid "&Glossary..."
5404 msgstr "&Ordliste …"
5405 
5406 #: src/kalzium.cpp:175
5407 #, kde-format
5408 msgid "&R/S Phrases..."
5409 msgstr "&R/S-uttrykk …"
5410 
5411 #: src/kalzium.cpp:180
5412 #, kde-format
5413 msgid "Convert chemical files..."
5414 msgstr "Konverter kjemifiler …"
5415 
5416 #: src/kalzium.cpp:182
5417 #, kde-format
5418 msgctxt "WhatsThis Help"
5419 msgid ""
5420 "With this tool, you can convert files containing chemical data between "
5421 "various file formats."
5422 msgstr ""
5423 "Med dette verktøyet kan du konvertere filer med kjemiske data mellom "
5424 "forskjellige filformater."
5425 
5426 #: src/kalzium.cpp:189
5427 #, kde-format
5428 msgid "Molecular Editor..."
5429 msgstr "Molekylredigering …"
5430 
5431 #: src/kalzium.cpp:191
5432 #, kde-format
5433 msgctxt "WhatsThis Help"
5434 msgid "This tool allows you to view and edit 3D molecular structures."
5435 msgstr ""
5436 "Med dette verktøyet kan du se på og redigere tredimensjonale "
5437 "molekylstrukturer."
5438 
5439 #: src/kalzium.cpp:198
5440 #, kde-format
5441 msgid "&Tables..."
5442 msgstr "&Tabeller …"
5443 
5444 #: src/kalzium.cpp:200
5445 #, kde-format
5446 msgctxt "WhatsThis Help"
5447 msgid ""
5448 "This will open a dialog with listings of symbols and numbers related to "
5449 "chemistry."
5450 msgstr ""
5451 "Dette åpner en dialog med en liste over symboler og tall relatert til kjemi."
5452 
5453 #: src/kalzium.cpp:208
5454 #, kde-format
5455 msgctxt "WhatsThis Help"
5456 msgid "This will show or hide the legend for the periodic table."
5457 msgstr "Dette viser eller skjuler forklaringen til den periodiske tabellen."
5458 
5459 #: src/kalzium.cpp:213
5460 #, kde-format
5461 msgctxt "WhatsThis Help"
5462 msgid ""
5463 "This will show or hide a sidebar with additional information and a set of "
5464 "tools."
5465 msgstr ""
5466 "Dette viser eller skjuler en sidestolpe med mer informasjon og noen verktøy."
5467 
5468 #: src/kalzium.cpp:218
5469 #, kde-format
5470 msgctxt "WhatsThis Help"
5471 msgid ""
5472 "This will show or hide a sidebar with additional information about the table."
5473 msgstr ""
5474 "Dette viser eller skjuler en sidestolpe med mer informasjon om tabellen."
5475 
5476 #: src/kalzium.cpp:248
5477 #, kde-format
5478 msgid "Legend"
5479 msgstr "Forklaring"
5480 
5481 #: src/kalzium.cpp:258
5482 #, kde-format
5483 msgid "Table Information"
5484 msgstr "Tabellinformasjon"
5485 
5486 #: src/kalzium.cpp:263
5487 #, kde-format
5488 msgid "Information"
5489 msgstr "Informasjon"
5490 
5491 #: src/kalzium.cpp:277
5492 #, kde-format
5493 msgid "Overview"
5494 msgstr "Oversikt"
5495 
5496 #: src/kalzium.cpp:286
5497 #, kde-format
5498 msgid "View"
5499 msgstr "Vis"
5500 
5501 #: src/kalzium.cpp:297
5502 #, kde-format
5503 msgid "Save Kalzium's Table In"
5504 msgstr "Lagre Kalziums tabell i"
5505 
5506 #: src/kalzium.cpp:297
5507 #, kde-format
5508 msgid "Image files (*.png *.xpm *.jpg *.svg)"
5509 msgstr ""
5510 
5511 #: src/kalzium.cpp:318
5512 #, kde-format
5513 msgid "Knowledge"
5514 msgstr "Kunnskap"
5515 
5516 #: src/kalzium.cpp:323
5517 #, kde-format
5518 msgid "Tools"
5519 msgstr "Verktøy"
5520 
5521 #: src/kalzium.cpp:353
5522 #, kde-format
5523 msgid "Kalzium Error"
5524 msgstr "Kalzium-feil"
5525 
5526 #: src/kalzium.cpp:353
5527 #, kde-format
5528 msgid "This system does not support OpenGL."
5529 msgstr "Dette systemet støtter ikke OpenGL."
5530 
5531 #: src/kalzium.cpp:500
5532 #, kde-format
5533 msgctxt "For example: \"Carbon (6), Mass: 12.0107 u\""
5534 msgid "%1 (%2), Mass: %3 u"
5535 msgstr "%1 (%2), Masse: %3 u"
5536 
5537 #: src/kalziumelementproperty.cpp:77
5538 #, kde-format
5539 msgctxt "No Gradient"
5540 msgid "None"
5541 msgstr ""
5542 
5543 #: src/kalziumgradienttype.cpp:215
5544 #, kde-format
5545 msgid "Van Der Waals"
5546 msgstr ""
5547 
5548 #: src/kalziumgradienttype.cpp:284
5549 #, kde-format
5550 msgid "u"
5551 msgstr "u"
5552 
5553 #: src/kalziumgradienttype.cpp:493
5554 #, kde-format
5555 msgid "Electronegativity (Pauling)"
5556 msgstr "Elektronegativitet (Pauling)"
5557 
5558 #: src/kalziumgradienttype.cpp:549
5559 #, kde-format
5560 msgid "Discovery date"
5561 msgstr "Oppdaget dato"
5562 
5563 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicElectronaffinityGradient)
5564 #: src/kalziumgradienttype.cpp:605 src/settings/settings_gradients.ui:109
5565 #, kde-format
5566 msgid "Electronaffinity"
5567 msgstr "Elektronaffinitet"
5568 
5569 #: src/kalziumgradienttype.cpp:661
5570 #, kde-format
5571 msgid "First Ionization"
5572 msgstr "Første ionisering"
5573 
5574 #: src/kalziumnumerationtype.cpp:98
5575 #, kde-format
5576 msgid "No Numeration"
5577 msgstr "Ingen nummerering"
5578 
5579 #: src/kalziumnumerationtype.cpp:149
5580 #, kde-format
5581 msgid "IUPAC"
5582 msgstr "Vis IUPAC"
5583 
5584 #: src/kalziumnumerationtype.cpp:189
5585 #, kde-format
5586 msgid "CAS"
5587 msgstr "CAS"
5588 
5589 #: src/kalziumnumerationtype.cpp:229
5590 #, kde-format
5591 msgid "Old IUPAC"
5592 msgstr "Gammel IUPAC"
5593 
5594 #: src/kalziumschemetype.cpp:98
5595 #, kde-format
5596 msgid "Monochrome"
5597 msgstr "Monokrom"
5598 
5599 #: src/kalziumschemetype.cpp:116
5600 #, kde-format
5601 msgid "All the Elements"
5602 msgstr "Alle grunnstoffene"
5603 
5604 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabBlocks)
5605 #: src/kalziumschemetype.cpp:138 src/settings/settings_colors.ui:30
5606 #, kde-format
5607 msgid "Blocks"
5608 msgstr "Blokker"
5609 
5610 #: src/kalziumschemetype.cpp:170
5611 #, kde-format
5612 msgid "s-Block"
5613 msgstr "s-blokk"
5614 
5615 #: src/kalziumschemetype.cpp:171
5616 #, kde-format
5617 msgid "p-Block"
5618 msgstr "p-blokk"
5619 
5620 #: src/kalziumschemetype.cpp:172
5621 #, kde-format
5622 msgid "d-Block"
5623 msgstr "d-blokk"
5624 
5625 #: src/kalziumschemetype.cpp:173
5626 #, kde-format
5627 msgid "f-Block"
5628 msgstr "f-blokk"
5629 
5630 #: src/kalziumschemetype.cpp:197
5631 #, kde-format
5632 msgid "Iconic"
5633 msgstr "Ikonisk"
5634 
5635 #: src/kalziumschemetype.cpp:214
5636 #, kde-format
5637 msgid "Each element is represented by an icon which represents its use."
5638 msgstr "Hvert grunnstoff vises med et ikon som representerer bruken."
5639 
5640 #: src/kalziumschemetype.cpp:279
5641 #, kde-format
5642 msgid "Alkaline"
5643 msgstr "Alkalisk"
5644 
5645 #: src/kalziumschemetype.cpp:280
5646 #, kde-format
5647 msgid "Rare Earth"
5648 msgstr "Sjeldne jordmetaller"
5649 
5650 #: src/kalziumschemetype.cpp:281
5651 #, kde-format
5652 msgid "Non-Metals"
5653 msgstr "Ikke-metaller"
5654 
5655 #: src/kalziumschemetype.cpp:282
5656 #, kde-format
5657 msgid "Alkalie Metal"
5658 msgstr "Alkalimetaller"
5659 
5660 #: src/kalziumschemetype.cpp:283
5661 #, kde-format
5662 msgid "Other Metal"
5663 msgstr "Andre metaller"
5664 
5665 #: src/kalziumschemetype.cpp:284
5666 #, kde-format
5667 msgid "Halogen"
5668 msgstr "Halogen"
5669 
5670 #: src/kalziumschemetype.cpp:285
5671 #, kde-format
5672 msgid "Transition Metal"
5673 msgstr "Transisjonsmetall"
5674 
5675 #: src/kalziumschemetype.cpp:286
5676 #, kde-format
5677 msgid "Noble Gas"
5678 msgstr "Edelgass"
5679 
5680 #: src/kalziumschemetype.cpp:287
5681 #, kde-format
5682 msgid "Metalloid"
5683 msgstr "Halvmetall"
5684 
5685 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabGroups)
5686 #: src/kalziumschemetype.cpp:311 src/settings/settings_colors.ui:136
5687 #, kde-format
5688 msgid "Groups"
5689 msgstr "Grupper"
5690 
5691 #: src/kalziumschemetype.cpp:351
5692 #, kde-format
5693 msgid "Group 1"
5694 msgstr "Hovedgruppe 1"
5695 
5696 #: src/kalziumschemetype.cpp:352
5697 #, kde-format
5698 msgid "Group 2"
5699 msgstr "Hovedgruppe 2"
5700 
5701 #: src/kalziumschemetype.cpp:353
5702 #, kde-format
5703 msgid "Group 3"
5704 msgstr "Hovedgruppe 3"
5705 
5706 #: src/kalziumschemetype.cpp:354
5707 #, kde-format
5708 msgid "Group 4"
5709 msgstr "Hovedgruppe 4"
5710 
5711 #: src/kalziumschemetype.cpp:355
5712 #, kde-format
5713 msgid "Group 5"
5714 msgstr "Hovedgruppe 5"
5715 
5716 #: src/kalziumschemetype.cpp:356
5717 #, kde-format
5718 msgid "Group 6"
5719 msgstr "Hovedgruppe 6"
5720 
5721 #: src/kalziumschemetype.cpp:357
5722 #, kde-format
5723 msgid "Group 7"
5724 msgstr "Hovedgruppe 7"
5725 
5726 #: src/kalziumschemetype.cpp:358
5727 #, kde-format
5728 msgid "Group 8"
5729 msgstr "Hovedgruppe 8"
5730 
5731 #: src/kalziumschemetype.cpp:383
5732 #, kde-format
5733 msgid "Colors"
5734 msgstr "Farger"
5735 
5736 #: src/kalziumschemetype.cpp:411
5737 #, kde-format
5738 msgid "Nice colors without meaning. (From the Open Babel project)"
5739 msgstr ""
5740 
5741 #. i18n: ectx: Menu (file_menu)
5742 #: src/kalziumui.rc:4
5743 #, kde-format
5744 msgid "&File"
5745 msgstr "&Fil"
5746 
5747 #. i18n: ectx: Menu (table_menu)
5748 #: src/kalziumui.rc:11
5749 #, kde-format
5750 msgid "&View"
5751 msgstr "&Vis"
5752 
5753 #. i18n: ectx: Menu (miscmenu)
5754 #: src/kalziumui.rc:21
5755 #, kde-format
5756 msgid "&Tools"
5757 msgstr "Verk&tøy"
5758 
5759 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
5760 #: src/kalziumui.rc:35
5761 #, kde-format
5762 msgid "Main Toolbar"
5763 msgstr "Hovedverktøylinje"
5764 
5765 #: src/kalziumutils.cpp:98
5766 #, kde-format
5767 msgid "Value not defined"
5768 msgstr "Verdien er ikke definert"
5769 
5770 #: src/kalziumutils.cpp:100
5771 #, kde-format
5772 msgctxt "Just a number"
5773 msgid "%1"
5774 msgstr "%1"
5775 
5776 #: src/kalziumutils.cpp:113
5777 #, kde-format
5778 msgid "Unknown Value"
5779 msgstr "Ukjent verdi"
5780 
5781 #: src/kalziumutils.cpp:115
5782 #, kde-format
5783 msgctxt "x u (units). The atomic mass."
5784 msgid "%1 u"
5785 msgstr "%1 u"
5786 
5787 #: src/kalziumutils.cpp:123
5788 #, kde-format
5789 msgid "This element was discovered in the year %1."
5790 msgstr ""
5791 
5792 #: src/kalziumutils.cpp:125
5793 #, kde-format
5794 msgid "The element has not yet been officially recognized by the IUPAC."
5795 msgstr "Dette grunnstoffet er ennå ikke offisielt godkjent av IUPAC."
5796 
5797 #: src/kalziumutils.cpp:127
5798 #, kde-format
5799 msgid "This element was known to ancient cultures."
5800 msgstr "Dette grunnstoffet var allerede kjent i oldtiden."
5801 
5802 #: src/kalziumutils.cpp:157
5803 #, kde-format
5804 msgid "No Data"
5805 msgstr "Ingen data"
5806 
5807 #: src/kdeeduglossary.cpp:126
5808 #, kde-format
5809 msgid "Glossary"
5810 msgstr "Ordliste"
5811 
5812 #: src/kdeeduglossary.cpp:303
5813 #, kde-format
5814 msgctxt "@title:window"
5815 msgid "Glossary"
5816 msgstr ""
5817 
5818 #: src/kdeeduglossary.cpp:478
5819 #, kde-format
5820 msgid "References"
5821 msgstr "Referanser"
5822 
5823 #: src/kdeeduglossary.cpp:482
5824 #, kde-format
5825 msgid "Go to '%1'"
5826 msgstr "Gå til «%1»"
5827 
5828 #: src/legendwidget.cpp:70
5829 #, kde-format
5830 msgctxt ""
5831 "one of the three states of matter (solid, liquid, vaporous or unknown)"
5832 msgid "Solid"
5833 msgstr "Fast"
5834 
5835 #: src/legendwidget.cpp:72
5836 #, kde-format
5837 msgctxt ""
5838 "one of the three states of matter (solid, liquid, vaporous or unknown)"
5839 msgid "Liquid"
5840 msgstr "Væske"
5841 
5842 #: src/legendwidget.cpp:74
5843 #, kde-format
5844 msgctxt ""
5845 "one of the three states of matter (solid, liquid, vaporous or unknown)"
5846 msgid "Vaporous"
5847 msgstr "I gassform"
5848 
5849 #: src/legendwidget.cpp:76
5850 #, kde-format
5851 msgctxt ""
5852 "one of the three states of matter (solid, liquid, vaporous or unknown)"
5853 msgid "Unknown"
5854 msgstr "Ukjent"
5855 
5856 #: src/legendwidget.cpp:81
5857 #, kde-format
5858 msgctxt "one of the two types of gradients available"
5859 msgid "logarithmic"
5860 msgstr "logaritmisk"
5861 
5862 #: src/legendwidget.cpp:83
5863 #, kde-format
5864 msgctxt "one of the two types of gradients available"
5865 msgid "linear"
5866 msgstr "lineær"
5867 
5868 #: src/legendwidget.cpp:85
5869 #, kde-format
5870 msgid "%1 (%2)"
5871 msgstr "%1 (%2)"
5872 
5873 #: src/legendwidget.cpp:87
5874 #, kde-format
5875 msgctxt "Minimum value of the gradient"
5876 msgid "Minimum: %1"
5877 msgstr "Minst: %1"
5878 
5879 #: src/legendwidget.cpp:92
5880 #, kde-format
5881 msgctxt "Maximum value of the gradient"
5882 msgid "Maximum: %1"
5883 msgstr "Høyst: %1"
5884 
5885 #: src/legendwidget.cpp:98
5886 #, kde-format
5887 msgid "Scheme: %1"
5888 msgstr "Oppsett: %1"
5889 
5890 #: src/main.cpp:38 src/tools/moleculeview.cpp:111
5891 #, kde-format
5892 msgid "Kalzium"
5893 msgstr "Kalzium"
5894 
5895 #: src/main.cpp:40
5896 #, kde-format
5897 msgid "A periodic table of the elements"
5898 msgstr "En periodisk tabell over grunnstoffene"
5899 
5900 #: src/main.cpp:42
5901 #, kde-format
5902 msgid "(C) 2002-2016 Carsten Niehaus & the KDE Edu Developers"
5903 msgstr ""
5904 
5905 #: src/main.cpp:46
5906 #, kde-format
5907 msgid "Carsten Niehaus"
5908 msgstr "Carsten Niehaus"
5909 
5910 #: src/main.cpp:48
5911 #, kde-format
5912 msgid "Pino Toscano"
5913 msgstr "Pino Toscano"
5914 
5915 #: src/main.cpp:48
5916 #, kde-format
5917 msgid "Large code contributions; resident guru helping the other developers"
5918 msgstr "Store kodebidrag, husguru som hjelper de andre utviklerne"
5919 
5920 #: src/main.cpp:50
5921 #, kde-format
5922 msgid "Benoit Jacob"
5923 msgstr "Benoit Jacob"
5924 
5925 #: src/main.cpp:50
5926 #, kde-format
5927 msgid "Base work on the molecular viewer, mentored Marcus during his SoC"
5928 msgstr ""
5929 "Basisarbeid på molekylviseren, mentor for Markus under hans «Summer of Code»"
5930 
5931 #: src/main.cpp:52
5932 #, kde-format
5933 msgid "Marcus Hanwell"
5934 msgstr "Marcus Hanwell"
5935 
5936 #: src/main.cpp:52
5937 #, kde-format
5938 msgid "SoC on the molecular viewer and libavogadro porting/integration"
5939 msgstr ""
5940 "«Summer of Code» på molekylviseren og porting/integrering av libavogadro"
5941 
5942 #: src/main.cpp:54
5943 #, kde-format
5944 msgid "Kashyap R Puranik"
5945 msgstr "Kashyap R Puranik"
5946 
5947 #: src/main.cpp:54
5948 #, kde-format
5949 msgid "SoC on the calculator widget and a few smaller improvements"
5950 msgstr "SoC på kalkulatorelementet og noen mindre forbedringer"
5951 
5952 #: src/main.cpp:56
5953 #, kde-format
5954 msgid "Thomas Nagy"
5955 msgstr "Thomas Nagy"
5956 
5957 #: src/main.cpp:56
5958 #, kde-format
5959 msgid "EqChem, the equation solver"
5960 msgstr "Bidro med EqChem, likningsløseren"
5961 
5962 #: src/main.cpp:58
5963 #, kde-format
5964 msgid "Inge Wallin"
5965 msgstr "Inge Wallin"
5966 
5967 #: src/main.cpp:58
5968 #, kde-format
5969 msgid ""
5970 "Code cleaning, parser for the molecule weight calculator, and a lot of "
5971 "smaller improvements"
5972 msgstr ""
5973 "Opprydding i koden, tolker for molekylvektberegning og mange mindre "
5974 "forbedringer"
5975 
5976 #: src/main.cpp:60
5977 #, kde-format
5978 msgid "Anne-Marie Mahfouf"
5979 msgstr "Anne-Marie Mahfouf"
5980 
5981 #: src/main.cpp:60
5982 #, kde-format
5983 msgid "A lot of small things and the documentation"
5984 msgstr "Mange småting samt dokumentasjonen"
5985 
5986 #: src/main.cpp:62
5987 #, kde-format
5988 msgid "Johannes Simon"
5989 msgstr "Johannes Simon"
5990 
5991 #: src/main.cpp:62
5992 #, kde-format
5993 msgid ""
5994 "Code and documentation contributions to the equation solver and molecular "
5995 "viewer"
5996 msgstr "Kode og dokumentasjonsbidrag til likningsløseren og molekylviseren"
5997 
5998 #: src/main.cpp:64
5999 #, kde-format
6000 msgid "Jarle Akselsen"
6001 msgstr "Jarle Akselsen"
6002 
6003 #: src/main.cpp:64
6004 #, kde-format
6005 msgid "Many beautiful element icons"
6006 msgstr "Mange vakre grunnstoff-ikoner"
6007 
6008 #: src/main.cpp:66
6009 #, kde-format
6010 msgid "Noémie Scherer"
6011 msgstr "Noémie Scherer"
6012 
6013 #: src/main.cpp:66
6014 #, kde-format
6015 msgid "Many beautiful element icons, too!"
6016 msgstr "Også mange vakre grunnstoff-ikoner!"
6017 
6018 #: src/main.cpp:68
6019 #, kde-format
6020 msgid "Danny Allen"
6021 msgstr "Danny Allen"
6022 
6023 #: src/main.cpp:68
6024 #, kde-format
6025 msgid "Several icons"
6026 msgstr "Flere ikoner"
6027 
6028 #: src/main.cpp:70
6029 #, kde-format
6030 msgid "Lee Olson"
6031 msgstr "Lee Olson"
6032 
6033 #: src/main.cpp:70
6034 #, kde-format
6035 msgid "Several icons in the information dialog"
6036 msgstr "Flere ikoner i informasjonsdialogen"
6037 
6038 #: src/main.cpp:72
6039 #, kde-format
6040 msgid "Jörg Buchwald"
6041 msgstr "Jörg Buchwald"
6042 
6043 #: src/main.cpp:72
6044 #, kde-format
6045 msgid "Contributed most isotope information"
6046 msgstr "Bidro med det meste av isotopinformasjonen"
6047 
6048 #: src/main.cpp:74
6049 #, kde-format
6050 msgid "Marco Martin"
6051 msgstr "Marco Martin"
6052 
6053 #: src/main.cpp:74
6054 #, kde-format
6055 msgid "Some icons and inspiration for others"
6056 msgstr "Noen ikoner og inspirasjon for andre"
6057 
6058 #: src/main.cpp:76
6059 #, kde-format
6060 msgid "Daniel Haas"
6061 msgstr "Daniel Haas"
6062 
6063 #: src/main.cpp:76
6064 #, kde-format
6065 msgid "The design of the information dialog"
6066 msgstr "Utformingen av informasjonsdialogen"
6067 
6068 #: src/main.cpp:78
6069 #, kde-format
6070 msgid "Brian Beck"
6071 msgstr "Brian Beck"
6072 
6073 #: src/main.cpp:78
6074 #, kde-format
6075 msgid "The orbits icon"
6076 msgstr "Elektronskallikonet"
6077 
6078 #: src/main.cpp:80
6079 #, kde-format
6080 msgid "Paulo Cattai"
6081 msgstr "Paulo Cattai"
6082 
6083 #: src/main.cpp:80 src/main.cpp:82 src/main.cpp:84 src/main.cpp:86
6084 #: src/main.cpp:88
6085 #, kde-format
6086 msgid "New interface design and usability improvements"
6087 msgstr "Nytt brukergrensesnitt og forbedret brukervennlighet"
6088 
6089 #: src/main.cpp:82
6090 #, kde-format
6091 msgid "Danilo Balzaque"
6092 msgstr "Danilo Balzaque"
6093 
6094 #: src/main.cpp:84
6095 #, kde-format
6096 msgid "Roberto Cunha"
6097 msgstr "Roberto Cunha"
6098 
6099 #: src/main.cpp:86
6100 #, kde-format
6101 msgid "Tadeu Araujo"
6102 msgstr "Tadeu Araujo"
6103 
6104 #: src/main.cpp:88
6105 #, kde-format
6106 msgid "Tiago Porangaba"
6107 msgstr "Tiago Porangaba"
6108 
6109 #: src/main.cpp:90
6110 #, kde-format
6111 msgid "Etienne Rebetez"
6112 msgstr "Etienne Rebetez"
6113 
6114 #: src/main.cpp:90
6115 #, kde-format
6116 msgid "Adding new sizable Periodic System"
6117 msgstr "La til nytt stort Periodisk System"
6118 
6119 #: src/main.cpp:102
6120 #, kde-format
6121 msgid "Open the given molecule file"
6122 msgstr "Åpne den oppgitte molekylfila"
6123 
6124 #: src/main.cpp:125
6125 #, kde-format
6126 msgid "Can't open more than one molecule at a time"
6127 msgstr "Kan ikke åpne mer enn ett molekyl av gangen"
6128 
6129 #: src/molcalcwidget.cpp:87 src/molcalcwidget.cpp:122 src/molcalcwidget.cpp:177
6130 #: src/molcalcwidget.cpp:178 src/molcalcwidget.cpp:179
6131 #: src/molcalcwidget.cpp:180 src/molcalcwidget.cpp:181
6132 #, kde-format
6133 msgid "%1"
6134 msgstr "%1"
6135 
6136 #: src/molcalcwidget.cpp:149
6137 #, kde-format
6138 msgid ""
6139 "Enter a formula in the\n"
6140 "widget above and\n"
6141 "click on 'Calc'.\n"
6142 "E.g. #Et#OH"
6143 msgstr ""
6144 "Skriv inn en formel\n"
6145 "i feltet over\n"
6146 "og trykk 'Regn ut'.\n"
6147 "Eks. #Et#OH"
6148 
6149 #: src/molcalcwidget.cpp:198
6150 #, kde-format
6151 msgid "Molecular mass: "
6152 msgstr "Molekylmasse:"
6153 
6154 #: src/molcalcwidget.cpp:213 src/molcalcwidget.cpp:217
6155 #: src/molcalcwidget.cpp:218 src/molcalcwidget.cpp:219
6156 #, kde-format
6157 msgid "Invalid input"
6158 msgstr "Ugyldig inndata"
6159 
6160 #: src/molcalcwidget.cpp:228
6161 #, kde-format
6162 msgid "%1<sub>%2</sub> "
6163 msgstr "%1<sub>%2</sub> "
6164 
6165 #: src/molcalcwidget.cpp:269
6166 #, kde-format
6167 msgid "Symbol should consist of two or more letters."
6168 msgstr "Symbolet bør bestå av to eller flere bokstaver."
6169 
6170 #: src/molcalcwidget.cpp:274
6171 #, kde-format
6172 msgid "Symbol already being used"
6173 msgstr "Navnet er allerede i bruk."
6174 
6175 #: src/molcalcwidget.cpp:279
6176 #, kde-format
6177 msgid "Expansion is invalid, please specify a valid expansion"
6178 msgstr "Ekspansjonen er ugyldig, oppgi en gyldig ekspansjon"
6179 
6180 #: src/molcalcwidget.cpp:292
6181 #, kde-format
6182 msgid "done!"
6183 msgstr "ferdig"
6184 
6185 #: src/molcalcwidget.cpp:295
6186 #, kde-format
6187 msgid "Unable to find the user defined alias file."
6188 msgstr "Klarte ikke finne den brukerdefinerte alias-fila."
6189 
6190 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, calcTab)
6191 #: src/molcalcwidgetbase.ui:24 src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:38
6192 #, kde-format
6193 msgid "Calculator"
6194 msgstr "Kalkulator"
6195 
6196 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, formulaEdit)
6197 #: src/molcalcwidgetbase.ui:54
6198 #, kde-format
6199 msgid "Enter molecular formula here"
6200 msgstr "Oppgi molekylformel her"
6201 
6202 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, formulaEdit)
6203 #: src/molcalcwidgetbase.ui:61
6204 #, kde-format
6205 msgid ""
6206 "This box can be used to enter the formula for the molecule.\n"
6207 "e.g. 1.> CaCO3\n"
6208 "e.g. 2.> MeOH\n"
6209 "e.g. 3.> #EDTA#\n"
6210 msgstr ""
6211 "Denne boksen kan brukes til å taste inn formelen for molekylet.\n"
6212 "eks. 1.> CaCO3\n"
6213 "eks. 2.> MeOH\n"
6214 "eks. 3.> #EDTA#\n"
6215 
6216 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, calcButton)
6217 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, calcButton)
6218 #: src/molcalcwidgetbase.ui:68 src/molcalcwidgetbase.ui:71
6219 #, kde-format
6220 msgid "Click on this button to calculate."
6221 msgstr "Trykk denne knappen for å beregne."
6222 
6223 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, calcButton)
6224 #: src/molcalcwidgetbase.ui:74
6225 #, kde-format
6226 msgid "Calc"
6227 msgstr "Regn ut"
6228 
6229 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, details)
6230 #: src/molcalcwidgetbase.ui:167
6231 #, kde-format
6232 msgid "Details"
6233 msgstr "Detaljer"
6234 
6235 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_6)
6236 #: src/molcalcwidgetbase.ui:175
6237 #, kde-format
6238 msgid "Composition"
6239 msgstr "Sammensetting"
6240 
6241 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTableWidget, table)
6242 #: src/molcalcwidgetbase.ui:188
6243 #, kde-format
6244 msgid "Elemental composition"
6245 msgstr "Grunnstoffsammensetting"
6246 
6247 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTableWidget, table)
6248 #: src/molcalcwidgetbase.ui:191
6249 #, kde-format
6250 msgid ""
6251 "This table previews the elemental composition of the molecule, i.e. the "
6252 "percentage of each element in the molecule."
6253 msgstr ""
6254 "Denne tabellen forhåndsviser sammensetningen av grunnstoffer i molekylet, "
6255 "dvs. prosentvis andel av hvert grunnstoff i molekylet."
6256 
6257 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
6258 #: src/molcalcwidgetbase.ui:213
6259 #, kde-format
6260 msgid "Atoms"
6261 msgstr "Atomer"
6262 
6263 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
6264 #: src/molcalcwidgetbase.ui:223
6265 #, kde-format
6266 msgid "Total mass"
6267 msgstr "Total masse"
6268 
6269 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
6270 #: src/molcalcwidgetbase.ui:240
6271 #, kde-format
6272 msgid "Aliases used"
6273 msgstr "Aliaser brukt"
6274 
6275 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTableWidget, alias_list)
6276 #: src/molcalcwidgetbase.ui:247
6277 #, kde-format
6278 msgid "Aliases used in the formula"
6279 msgstr "Aliaser brukt i formelen"
6280 
6281 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTableWidget, alias_list)
6282 #: src/molcalcwidgetbase.ui:251
6283 #, kde-format
6284 msgid ""
6285 "This displays all the aliases used in the molecule.\n"
6286 "For instance, in the molecule MeOH, the alias used is Me = CH3."
6287 msgstr ""
6288 "Dette viser alle aliaser som er bnruklt i molekylet.\n"
6289 "F.eks. i molekylet MeOH er aliaset Me = CH3."
6290 
6291 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, alias_list)
6292 #: src/molcalcwidgetbase.ui:262
6293 #, kde-format
6294 msgid "aliases"
6295 msgstr "aliaser"
6296 
6297 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, aliasTab)
6298 #: src/molcalcwidgetbase.ui:276
6299 #, kde-format
6300 msgid "Aliases"
6301 msgstr "Aliaser"
6302 
6303 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, aliasBox)
6304 #: src/molcalcwidgetbase.ui:282
6305 #, kde-format
6306 msgid "Define alias"
6307 msgstr "Definer alias"
6308 
6309 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
6310 #: src/molcalcwidgetbase.ui:303
6311 #, kde-format
6312 msgid "Short-form"
6313 msgstr "Kortform"
6314 
6315 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, shortForm)
6316 #: src/molcalcwidgetbase.ui:310
6317 #, kde-format
6318 msgid "Short form of the alias"
6319 msgstr "Kortform for aliaset"
6320 
6321 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, shortForm)
6322 #: src/molcalcwidgetbase.ui:314
6323 #, kde-format
6324 msgid ""
6325 "You can specify the short form of the alias used here, \n"
6326 "for instance, Me."
6327 msgstr ""
6328 "Du kan oppgi kortformen for det brukte aliaser her,\n"
6329 "f.eks. Me."
6330 
6331 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
6332 #: src/molcalcwidgetbase.ui:321
6333 #, kde-format
6334 msgid "Full-form"
6335 msgstr "Full-form"
6336 
6337 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, fullForm)
6338 #: src/molcalcwidgetbase.ui:329
6339 #, kde-format
6340 msgid ""
6341 "You can enter the full form of the alias in this box, \n"
6342 "for instance, CH3."
6343 msgstr ""
6344 "Du kan oppgi fullstendig form for aliaset i denne boksen,\n"
6345 "f.eks. CH3."
6346 
6347 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, alias)
6348 #: src/molcalcwidgetbase.ui:336
6349 #, kde-format
6350 msgid "Click to add the alias"
6351 msgstr "Klikk for å legge til aliaset"
6352 
6353 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, alias)
6354 #: src/molcalcwidgetbase.ui:339
6355 #, kde-format
6356 msgid "Click to add the alias if it is valid."
6357 msgstr "Klikk for å legge til aliaset hvis det er gyldig-"
6358 
6359 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, alias)
6360 #: src/molcalcwidgetbase.ui:342
6361 #, kde-format
6362 msgid "Add Alias"
6363 msgstr "Legg til alias"
6364 
6365 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
6366 #: src/molcalcwidgetbase.ui:376
6367 #, kde-format
6368 msgid "Pre-defined aliases"
6369 msgstr "Forhåndsdefinerte aliaser"
6370 
6371 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
6372 #: src/molcalcwidgetbase.ui:383
6373 #, kde-format
6374 msgid "User-defined aliases"
6375 msgstr "Brukerdefinerte aliaser"
6376 
6377 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTableWidget, pre_defined)
6378 #: src/molcalcwidgetbase.ui:390
6379 #, kde-format
6380 msgid "List of pre-defined aliases."
6381 msgstr "Liste over forhåndsdefinerte aliaser"
6382 
6383 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTableWidget, pre_defined)
6384 #: src/molcalcwidgetbase.ui:393
6385 #, kde-format
6386 msgid "This table displays all the pre-defined aliases."
6387 msgstr "Dette tabellen viser alle de forhåndsdefinerte aliasene."
6388 
6389 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTableWidget, user_defined)
6390 #: src/molcalcwidgetbase.ui:422
6391 #, kde-format
6392 msgid "List of user-defined aliases."
6393 msgstr "Liste over brukerdefinerte aliaser."
6394 
6395 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTableWidget, user_defined)
6396 #: src/molcalcwidgetbase.ui:425
6397 #, kde-format
6398 msgid "This is the list of aliases that you or some other user has added."
6399 msgstr "Dette er lista over aliaser som du eller en annen bruker har lagt til."
6400 
6401 #: src/orbitswidget.cpp:198
6402 #, kde-format
6403 msgid "Unknown Electron Distribution"
6404 msgstr "Ukjent elektronfordeling"
6405 
6406 #. i18n: ectx: property (accessibleName), widget (QPushButton, swapXYAxis)
6407 #: src/plotsetupwidget.ui:35
6408 #, kde-format
6409 msgid "Swap"
6410 msgstr ""
6411 
6412 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, swapXYAxis)
6413 #: src/plotsetupwidget.ui:41
6414 #, kde-format
6415 msgid "Swap X and Y axis"
6416 msgstr ""
6417 
6418 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
6419 #: src/plotsetupwidget.ui:51
6420 #, kde-format
6421 msgid "X-Axis"
6422 msgstr "X-akse"
6423 
6424 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1_2)
6425 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1_3)
6426 #: src/plotsetupwidget.ui:63 src/plotsetupwidget.ui:367
6427 #, kde-format
6428 msgid "Average value:"
6429 msgstr "Gjennomsnittsverdi:"
6430 
6431 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, KCB_x)
6432 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, KCB_y)
6433 #: src/plotsetupwidget.ui:84 src/plotsetupwidget.ui:402
6434 #, kde-format
6435 msgid "Here you can define what you want to plot"
6436 msgstr "Her kan du definere hva du vil plotte"
6437 
6438 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2)
6439 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2)
6440 #: src/plotsetupwidget.ui:126 src/plotsetupwidget.ui:381
6441 #, kde-format
6442 msgid "Maximum value:"
6443 msgstr "Største verdi:"
6444 
6445 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3_2)
6446 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3_3)
6447 #: src/plotsetupwidget.ui:140 src/plotsetupwidget.ui:388
6448 #, kde-format
6449 msgid "Minimum value:"
6450 msgstr "Minste verdi:"
6451 
6452 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
6453 #: src/plotsetupwidget.ui:161
6454 #, kde-format
6455 msgid "Display:"
6456 msgstr "Vis:"
6457 
6458 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
6459 #: src/plotsetupwidget.ui:183
6460 #, kde-format
6461 msgid "Element Type:"
6462 msgstr "Grunnstofftype:"
6463 
6464 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3)
6465 #: src/plotsetupwidget.ui:209
6466 #, kde-format
6467 msgid "First element:"
6468 msgstr "Første grunnstoff:"
6469 
6470 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel4)
6471 #: src/plotsetupwidget.ui:216
6472 #, kde-format
6473 msgid "Last element:"
6474 msgstr "Siste grunnstoff:"
6475 
6476 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, full)
6477 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6478 #: src/plotsetupwidget.ui:245 src/plotsetupwidget.ui:253
6479 #, kde-format
6480 msgid "All elements"
6481 msgstr "Alle grunnstoffene"
6482 
6483 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6484 #: src/plotsetupwidget.ui:258
6485 #, kde-format
6486 msgid "Metals"
6487 msgstr "Metaller"
6488 
6489 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6490 #: src/plotsetupwidget.ui:263
6491 #, kde-format
6492 msgid "Non-Metals / Metalloids"
6493 msgstr "Ikke-metaller/halvmetaller"
6494 
6495 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6496 #: src/plotsetupwidget.ui:268
6497 #, kde-format
6498 msgid "s block elements"
6499 msgstr "s-blokk-grunnstoffer"
6500 
6501 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6502 #: src/plotsetupwidget.ui:273
6503 #, kde-format
6504 msgid "p block elements"
6505 msgstr "p-blokk-grunnstoffer"
6506 
6507 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6508 #: src/plotsetupwidget.ui:278
6509 #, kde-format
6510 msgid "d block elements"
6511 msgstr "d-blokk-grunnstoffer"
6512 
6513 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6514 #: src/plotsetupwidget.ui:283
6515 #, kde-format
6516 msgid "f block elements"
6517 msgstr "f-blokk-grunnstoffer"
6518 
6519 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6520 #: src/plotsetupwidget.ui:288
6521 #, kde-format
6522 msgid "Noble gases"
6523 msgstr "Edelgasser"
6524 
6525 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6526 #: src/plotsetupwidget.ui:293
6527 #, kde-format
6528 msgid "Alkalie metals"
6529 msgstr "Alkalimetaller"
6530 
6531 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6532 #: src/plotsetupwidget.ui:298
6533 #, kde-format
6534 msgid "Alkaline earth metals"
6535 msgstr "Alkali-jordmetaller"
6536 
6537 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6538 #: src/plotsetupwidget.ui:303
6539 #, kde-format
6540 msgid "Lanthanides"
6541 msgstr "Lantanider"
6542 
6543 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6544 #: src/plotsetupwidget.ui:308
6545 #, kde-format
6546 msgid "Actinides"
6547 msgstr "Actinider"
6548 
6549 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6550 #: src/plotsetupwidget.ui:313
6551 #, kde-format
6552 msgid "Radio-active elements"
6553 msgstr "Radioaktive grunnstoffer"
6554 
6555 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboElementLabels)
6556 #: src/plotsetupwidget.ui:328
6557 #, kde-format
6558 msgid "No Labels"
6559 msgstr "Ingen etiketter"
6560 
6561 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboElementLabels)
6562 #: src/plotsetupwidget.ui:333
6563 #, kde-format
6564 msgid "Element Names"
6565 msgstr "Grunnstoffnavn"
6566 
6567 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboElementLabels)
6568 #: src/plotsetupwidget.ui:338
6569 #, kde-format
6570 msgid "Element Symbols"
6571 msgstr "Grunnstoffsymboler"
6572 
6573 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
6574 #: src/plotsetupwidget.ui:348
6575 #, kde-format
6576 msgid "Y-Axis"
6577 msgstr "Y-akse"
6578 
6579 #: src/psetable/elementitem.cpp:122
6580 #, kde-format
6581 msgid "n/a"
6582 msgstr "i/t"
6583 
6584 #: src/rsdialog.cpp:24
6585 #, kde-format
6586 msgctxt "@title:window"
6587 msgid "Risks/Security Phrases"
6588 msgstr ""
6589 
6590 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
6591 #: src/rsdialog.cpp:79 src/rswidget.ui:38
6592 #, kde-format
6593 msgid "R-Phrases:"
6594 msgstr "R-uttrykk:"
6595 
6596 #: src/rsdialog.cpp:87
6597 #, kde-format
6598 msgid "S-Phrases:"
6599 msgstr "S-uttrykk:"
6600 
6601 #: src/rsdialog.cpp:95
6602 #, kde-format
6603 msgid "You asked for no R/S-Phrases."
6604 msgstr "Du ba ikke om noen R/S-uttrykk."
6605 
6606 #: src/rsdialog.cpp:139
6607 #, kde-format
6608 msgctxt ""
6609 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6610 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6611 msgid "S1: Keep locked up"
6612 msgstr ""
6613 
6614 #: src/rsdialog.cpp:142
6615 #, kde-format
6616 msgctxt ""
6617 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6618 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6619 msgid "S2: Keep out of the reach of children"
6620 msgstr ""
6621 
6622 #: src/rsdialog.cpp:145
6623 #, kde-format
6624 msgctxt ""
6625 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6626 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6627 msgid "S3: Keep in a cool place"
6628 msgstr ""
6629 
6630 #: src/rsdialog.cpp:148
6631 #, kde-format
6632 msgctxt ""
6633 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6634 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6635 msgid "S4: Keep away from living quarters"
6636 msgstr ""
6637 
6638 #: src/rsdialog.cpp:151
6639 #, kde-format
6640 msgctxt ""
6641 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6642 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6643 msgid ""
6644 "S5: Keep contents under ... (appropriate liquid to be specified by the "
6645 "manufacturer)"
6646 msgstr ""
6647 
6648 #: src/rsdialog.cpp:154
6649 #, kde-format
6650 msgctxt ""
6651 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6652 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6653 msgid "S6: Keep under ... (inert gas to be specified by the manufacturer)"
6654 msgstr ""
6655 
6656 #: src/rsdialog.cpp:157
6657 #, kde-format
6658 msgctxt ""
6659 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6660 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6661 msgid "S7: Keep container tightly closed"
6662 msgstr ""
6663 
6664 #: src/rsdialog.cpp:160
6665 #, kde-format
6666 msgctxt ""
6667 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6668 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6669 msgid "S8: Keep container dry"
6670 msgstr ""
6671 
6672 #: src/rsdialog.cpp:163
6673 #, kde-format
6674 msgctxt ""
6675 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6676 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6677 msgid "S9: Keep container in a well-ventilated place"
6678 msgstr ""
6679 
6680 #: src/rsdialog.cpp:166
6681 #, kde-format
6682 msgctxt ""
6683 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6684 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6685 msgid "S12: Do not keep the container sealed"
6686 msgstr ""
6687 
6688 #: src/rsdialog.cpp:169
6689 #, kde-format
6690 msgctxt ""
6691 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6692 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6693 msgid "S13: Keep away from food, drink and animal feedingstuffs"
6694 msgstr ""
6695 
6696 #: src/rsdialog.cpp:172
6697 #, kde-format
6698 msgctxt ""
6699 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6700 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6701 msgid ""
6702 "S14: Keep away from ... ( incompatible materials to be indicated by the "
6703 "manufacturer )"
6704 msgstr ""
6705 
6706 #: src/rsdialog.cpp:175
6707 #, kde-format
6708 msgctxt ""
6709 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6710 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6711 msgid "S15: Keep away from heat"
6712 msgstr ""
6713 
6714 #: src/rsdialog.cpp:178
6715 #, kde-format
6716 msgctxt ""
6717 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6718 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6719 msgid "S16: Keep away from sources of ignition - No smoking"
6720 msgstr ""
6721 
6722 #: src/rsdialog.cpp:181
6723 #, kde-format
6724 msgctxt ""
6725 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6726 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6727 msgid "S17: Keep away from combustible material"
6728 msgstr ""
6729 
6730 #: src/rsdialog.cpp:184
6731 #, kde-format
6732 msgctxt ""
6733 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6734 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6735 msgid "S18: Handle and open container with care"
6736 msgstr ""
6737 
6738 #: src/rsdialog.cpp:187
6739 #, kde-format
6740 msgctxt ""
6741 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6742 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6743 msgid "S20: When using do not eat or drink"
6744 msgstr ""
6745 
6746 #: src/rsdialog.cpp:190
6747 #, kde-format
6748 msgctxt ""
6749 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6750 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6751 msgid "S21: When using do not smoke"
6752 msgstr ""
6753 
6754 #: src/rsdialog.cpp:193
6755 #, kde-format
6756 msgctxt ""
6757 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6758 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6759 msgid "S22: Do not breathe dust"
6760 msgstr ""
6761 
6762 #: src/rsdialog.cpp:196
6763 #, kde-format
6764 msgctxt ""
6765 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6766 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6767 msgid ""
6768 "S23: Do not breathe gas/fumes/vapour/spray ( appropriate wording to be "
6769 "specified by the manufacturer )"
6770 msgstr ""
6771 
6772 #: src/rsdialog.cpp:199
6773 #, kde-format
6774 msgctxt ""
6775 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6776 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6777 msgid "S24: Avoid contact with skin"
6778 msgstr ""
6779 
6780 #: src/rsdialog.cpp:202
6781 #, kde-format
6782 msgctxt ""
6783 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6784 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6785 msgid "S25: Avoid contact with eyes"
6786 msgstr ""
6787 
6788 #: src/rsdialog.cpp:205
6789 #, kde-format
6790 msgctxt ""
6791 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6792 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6793 msgid ""
6794 "S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water "
6795 "and seek medical advice"
6796 msgstr ""
6797 
6798 #: src/rsdialog.cpp:208
6799 #, kde-format
6800 msgctxt ""
6801 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6802 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6803 msgid "S27: Take off immediately all contaminated clothing"
6804 msgstr ""
6805 
6806 #: src/rsdialog.cpp:211
6807 #, kde-format
6808 msgctxt ""
6809 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6810 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6811 msgid ""
6812 "S28: After contact with skin, wash immediately with plenty of ... ( to be "
6813 "specified by the manufacturer )"
6814 msgstr ""
6815 
6816 #: src/rsdialog.cpp:214
6817 #, kde-format
6818 msgctxt ""
6819 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6820 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6821 msgid "S29: Do not empty into drains"
6822 msgstr ""
6823 
6824 #: src/rsdialog.cpp:217
6825 #, kde-format
6826 msgctxt ""
6827 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6828 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6829 msgid "S30: Never add water to this product"
6830 msgstr ""
6831 
6832 #: src/rsdialog.cpp:220
6833 #, kde-format
6834 msgctxt ""
6835 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6836 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6837 msgid "S33: Take precautionary measures against static discharges"
6838 msgstr ""
6839 
6840 #: src/rsdialog.cpp:223
6841 #, kde-format
6842 msgctxt ""
6843 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6844 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6845 msgid "S35: This material and its container must be disposed of in a safe way"
6846 msgstr ""
6847 
6848 #: src/rsdialog.cpp:226
6849 #, kde-format
6850 msgctxt ""
6851 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6852 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6853 msgid "S36: Wear suitable protective clothing"
6854 msgstr ""
6855 
6856 #: src/rsdialog.cpp:229
6857 #, kde-format
6858 msgctxt ""
6859 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6860 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6861 msgid "S37: Wear suitable gloves"
6862 msgstr ""
6863 
6864 #: src/rsdialog.cpp:232
6865 #, kde-format
6866 msgctxt ""
6867 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6868 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6869 msgid ""
6870 "S38: In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment"
6871 msgstr ""
6872 
6873 #: src/rsdialog.cpp:235
6874 #, kde-format
6875 msgctxt ""
6876 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6877 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6878 msgid "S39: Wear eye/face protection"
6879 msgstr ""
6880 
6881 #: src/rsdialog.cpp:238
6882 #, kde-format
6883 msgctxt ""
6884 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6885 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6886 msgid ""
6887 "S40: To clean the floor and all objects contaminated by this material "
6888 "use ... ( to be specified by the manufacturer )"
6889 msgstr ""
6890 
6891 #: src/rsdialog.cpp:241
6892 #, kde-format
6893 msgctxt ""
6894 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6895 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6896 msgid "S41: In case of fire and/or explosion do not breathe fumes"
6897 msgstr ""
6898 
6899 #: src/rsdialog.cpp:244
6900 #, kde-format
6901 msgctxt ""
6902 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6903 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6904 msgid ""
6905 "S42: During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment "
6906 "( appropriate wording to be specified by the manufacturer )"
6907 msgstr ""
6908 
6909 #: src/rsdialog.cpp:247
6910 #, kde-format
6911 msgctxt ""
6912 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6913 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6914 msgid ""
6915 "S43: In case of fire use ... ( indicate in the space the precise type of "
6916 "fire-fighting equipment. If water increases the risk add - Never use water )"
6917 msgstr ""
6918 
6919 #: src/rsdialog.cpp:251
6920 #, kde-format
6921 msgctxt ""
6922 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6923 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6924 msgid ""
6925 "S45: In case of accident or if you feel unwell seek medical advice "
6926 "immediately ( show the label where possible )"
6927 msgstr ""
6928 
6929 #: src/rsdialog.cpp:254
6930 #, kde-format
6931 msgctxt ""
6932 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6933 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6934 msgid ""
6935 "S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container "
6936 "or label"
6937 msgstr ""
6938 
6939 #: src/rsdialog.cpp:257
6940 #, kde-format
6941 msgctxt ""
6942 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6943 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6944 msgid ""
6945 "S47: Keep at temperature not exceeding ... °C ( to be specified by the "
6946 "manufacturer )"
6947 msgstr ""
6948 
6949 #: src/rsdialog.cpp:260
6950 #, kde-format
6951 msgctxt ""
6952 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6953 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6954 msgid ""
6955 "S48: Keep wet with ... ( appropriate material to be specified by the "
6956 "manufacturer )"
6957 msgstr ""
6958 
6959 #: src/rsdialog.cpp:263
6960 #, kde-format
6961 msgctxt ""
6962 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6963 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6964 msgid "S49: Keep only in the original container"
6965 msgstr ""
6966 
6967 #: src/rsdialog.cpp:266
6968 #, kde-format
6969 msgctxt ""
6970 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6971 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6972 msgid "S50: Do not mix with ... ( to be specified by the manufacturer )"
6973 msgstr ""
6974 
6975 #: src/rsdialog.cpp:269
6976 #, kde-format
6977 msgctxt ""
6978 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6979 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6980 msgid "S51: Use only in well-ventilated areas"
6981 msgstr ""
6982 
6983 #: src/rsdialog.cpp:272
6984 #, kde-format
6985 msgctxt ""
6986 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6987 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6988 msgid "S52: Not recommended for interior use on large surface areas"
6989 msgstr ""
6990 
6991 #: src/rsdialog.cpp:275
6992 #, kde-format
6993 msgctxt ""
6994 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6995 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6996 msgid "S53: Avoid exposure - obtain special instructions before use"
6997 msgstr ""
6998 
6999 #: src/rsdialog.cpp:278
7000 #, kde-format
7001 msgctxt ""
7002 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7003 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7004 msgid ""
7005 "S56: Dispose of this material and its container at hazardous or special "
7006 "waste collection point"
7007 msgstr ""
7008 
7009 #: src/rsdialog.cpp:281
7010 #, kde-format
7011 msgctxt ""
7012 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7013 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7014 msgid "S57: Use appropriate containment to avoid environmental contamination"
7015 msgstr ""
7016 
7017 #: src/rsdialog.cpp:284
7018 #, kde-format
7019 msgctxt ""
7020 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7021 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7022 msgid ""
7023 "S59: Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling"
7024 msgstr ""
7025 
7026 #: src/rsdialog.cpp:287
7027 #, kde-format
7028 msgctxt ""
7029 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7030 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7031 msgid ""
7032 "S60: This material and its container must be disposed of as hazardous waste"
7033 msgstr ""
7034 
7035 #: src/rsdialog.cpp:290
7036 #, kde-format
7037 msgctxt ""
7038 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7039 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7040 msgid ""
7041 "S61: Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety "
7042 "data sheet"
7043 msgstr ""
7044 
7045 #: src/rsdialog.cpp:293
7046 #, kde-format
7047 msgctxt ""
7048 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7049 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7050 msgid ""
7051 "S62: If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately "
7052 "and show this container or label"
7053 msgstr ""
7054 
7055 #: src/rsdialog.cpp:296
7056 #, kde-format
7057 msgctxt ""
7058 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7059 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7060 msgid ""
7061 "S63: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and "
7062 "keep at rest"
7063 msgstr ""
7064 
7065 #: src/rsdialog.cpp:299
7066 #, kde-format
7067 msgctxt ""
7068 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7069 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7070 msgid ""
7071 "S64: If swallowed, rinse mouth with water ( only if the person is conscious )"
7072 msgstr ""
7073 
7074 #: src/rsdialog.cpp:325
7075 #, kde-format
7076 msgctxt ""
7077 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7078 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7079 msgid "R1: Explosive when dry"
7080 msgstr ""
7081 
7082 #: src/rsdialog.cpp:328
7083 #, kde-format
7084 msgctxt ""
7085 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7086 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7087 msgid ""
7088 "R2: Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition"
7089 msgstr ""
7090 
7091 #: src/rsdialog.cpp:331
7092 #, kde-format
7093 msgctxt ""
7094 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7095 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7096 msgid ""
7097 "R3: Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of "
7098 "ignition"
7099 msgstr ""
7100 
7101 #: src/rsdialog.cpp:334
7102 #, kde-format
7103 msgctxt ""
7104 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7105 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7106 msgid "R4: Forms very sensitive explosive metallic compounds"
7107 msgstr ""
7108 
7109 #: src/rsdialog.cpp:337
7110 #, kde-format
7111 msgctxt ""
7112 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7113 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7114 msgid "R5: Heating may cause an explosion"
7115 msgstr ""
7116 
7117 #: src/rsdialog.cpp:340
7118 #, kde-format
7119 msgctxt ""
7120 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7121 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7122 msgid "R6: Explosive with or without contact with air"
7123 msgstr ""
7124 
7125 #: src/rsdialog.cpp:343
7126 #, kde-format
7127 msgctxt ""
7128 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7129 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7130 msgid "R7: May cause fire"
7131 msgstr ""
7132 
7133 #: src/rsdialog.cpp:346
7134 #, kde-format
7135 msgctxt ""
7136 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7137 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7138 msgid "R8: Contact with combustible material may cause fire"
7139 msgstr ""
7140 
7141 #: src/rsdialog.cpp:349
7142 #, kde-format
7143 msgctxt ""
7144 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7145 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7146 msgid "R9: Explosive when mixed with combustible material"
7147 msgstr ""
7148 
7149 #: src/rsdialog.cpp:352
7150 #, kde-format
7151 msgctxt ""
7152 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7153 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7154 msgid "R10: Flammable"
7155 msgstr ""
7156 
7157 #: src/rsdialog.cpp:355
7158 #, kde-format
7159 msgctxt ""
7160 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7161 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7162 msgid "R11: Highly flammable"
7163 msgstr ""
7164 
7165 #: src/rsdialog.cpp:358
7166 #, kde-format
7167 msgctxt ""
7168 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7169 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7170 msgid "R12: Extremely flammable"
7171 msgstr ""
7172 
7173 #: src/rsdialog.cpp:361
7174 #, kde-format
7175 msgctxt ""
7176 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7177 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7178 msgid "R14: Reacts violently with water"
7179 msgstr ""
7180 
7181 #: src/rsdialog.cpp:364
7182 #, kde-format
7183 msgctxt ""
7184 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7185 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7186 msgid "R15: Contact with water liberates extremely flammable gases"
7187 msgstr ""
7188 
7189 #: src/rsdialog.cpp:367
7190 #, kde-format
7191 msgctxt ""
7192 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7193 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7194 msgid "R16: Explosive when mixed with oxidising substances"
7195 msgstr ""
7196 
7197 #: src/rsdialog.cpp:370
7198 #, kde-format
7199 msgctxt ""
7200 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7201 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7202 msgid "R17: Spontaneously flammable in air"
7203 msgstr ""
7204 
7205 #: src/rsdialog.cpp:373
7206 #, kde-format
7207 msgctxt ""
7208 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7209 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7210 msgid "R18: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture"
7211 msgstr ""
7212 
7213 #: src/rsdialog.cpp:376
7214 #, kde-format
7215 msgctxt ""
7216 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7217 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7218 msgid "R19: May form explosive peroxides"
7219 msgstr ""
7220 
7221 #: src/rsdialog.cpp:379
7222 #, kde-format
7223 msgctxt ""
7224 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7225 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7226 msgid "R20: Harmful by inhalation"
7227 msgstr ""
7228 
7229 #: src/rsdialog.cpp:382
7230 #, kde-format
7231 msgctxt ""
7232 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7233 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7234 msgid "R21: Harmful in contact with skin"
7235 msgstr ""
7236 
7237 #: src/rsdialog.cpp:385
7238 #, kde-format
7239 msgctxt ""
7240 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7241 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7242 msgid "R22: Harmful if swallowed"
7243 msgstr ""
7244 
7245 #: src/rsdialog.cpp:388
7246 #, kde-format
7247 msgctxt ""
7248 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7249 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7250 msgid "R23: Toxic by inhalation"
7251 msgstr ""
7252 
7253 #: src/rsdialog.cpp:391
7254 #, kde-format
7255 msgctxt ""
7256 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7257 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7258 msgid "R24: Toxic in contact with skin"
7259 msgstr ""
7260 
7261 #: src/rsdialog.cpp:394
7262 #, kde-format
7263 msgctxt ""
7264 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7265 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7266 msgid "R25: Toxic if swallowed"
7267 msgstr ""
7268 
7269 #: src/rsdialog.cpp:397
7270 #, kde-format
7271 msgctxt ""
7272 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7273 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7274 msgid "R26: Very toxic by inhalation"
7275 msgstr ""
7276 
7277 #: src/rsdialog.cpp:400
7278 #, kde-format
7279 msgctxt ""
7280 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7281 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7282 msgid "R27: Very toxic in contact with skin"
7283 msgstr ""
7284 
7285 #: src/rsdialog.cpp:403
7286 #, kde-format
7287 msgctxt ""
7288 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7289 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7290 msgid "R28: Very toxic if swallowed"
7291 msgstr ""
7292 
7293 #: src/rsdialog.cpp:406
7294 #, kde-format
7295 msgctxt ""
7296 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7297 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7298 msgid "R29: Contact with water liberates toxic gas."
7299 msgstr ""
7300 
7301 #: src/rsdialog.cpp:409
7302 #, kde-format
7303 msgctxt ""
7304 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7305 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7306 msgid "R30: Can become highly flammable in use"
7307 msgstr ""
7308 
7309 #: src/rsdialog.cpp:412
7310 #, kde-format
7311 msgctxt ""
7312 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7313 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7314 msgid "R31: Contact with acids liberates toxic gas"
7315 msgstr ""
7316 
7317 #: src/rsdialog.cpp:415
7318 #, kde-format
7319 msgctxt ""
7320 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7321 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7322 msgid "R32: Contact with acids liberates very toxic gas"
7323 msgstr ""
7324 
7325 #: src/rsdialog.cpp:418
7326 #, kde-format
7327 msgctxt ""
7328 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7329 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7330 msgid "R33: Danger of cumulative effects"
7331 msgstr ""
7332 
7333 #: src/rsdialog.cpp:421
7334 #, kde-format
7335 msgctxt ""
7336 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7337 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7338 msgid "R34: Causes burns"
7339 msgstr ""
7340 
7341 #: src/rsdialog.cpp:424
7342 #, kde-format
7343 msgctxt ""
7344 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7345 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7346 msgid "R35: Causes severe burns"
7347 msgstr ""
7348 
7349 #: src/rsdialog.cpp:427
7350 #, kde-format
7351 msgctxt ""
7352 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7353 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7354 msgid "R36: Irritating to eyes"
7355 msgstr ""
7356 
7357 #: src/rsdialog.cpp:430
7358 #, kde-format
7359 msgctxt ""
7360 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7361 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7362 msgid "R37: Irritating to respiratory system"
7363 msgstr ""
7364 
7365 #: src/rsdialog.cpp:433
7366 #, kde-format
7367 msgctxt ""
7368 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7369 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7370 msgid "R38: Irritating to skin"
7371 msgstr ""
7372 
7373 #: src/rsdialog.cpp:436
7374 #, kde-format
7375 msgctxt ""
7376 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7377 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7378 msgid "R39: Danger of very serious irreversible effects"
7379 msgstr ""
7380 
7381 #: src/rsdialog.cpp:439
7382 #, kde-format
7383 msgctxt ""
7384 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7385 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7386 msgid "R40: Limited evidence of a carcinogenic effect"
7387 msgstr ""
7388 
7389 #: src/rsdialog.cpp:442
7390 #, kde-format
7391 msgctxt ""
7392 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7393 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7394 msgid "R41: Risk of serious damage to eyes"
7395 msgstr ""
7396 
7397 #: src/rsdialog.cpp:445
7398 #, kde-format
7399 msgctxt ""
7400 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7401 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7402 msgid "R42: May cause sensitisation by inhalation"
7403 msgstr ""
7404 
7405 #: src/rsdialog.cpp:448
7406 #, kde-format
7407 msgctxt ""
7408 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7409 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7410 msgid "R43: May cause sensitisation by skin contact"
7411 msgstr ""
7412 
7413 #: src/rsdialog.cpp:451
7414 #, kde-format
7415 msgctxt ""
7416 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7417 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7418 msgid "R44: Risk of explosion if heated under confinement"
7419 msgstr ""
7420 
7421 #: src/rsdialog.cpp:454
7422 #, kde-format
7423 msgctxt ""
7424 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7425 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7426 msgid "R45: May cause cancer"
7427 msgstr ""
7428 
7429 #: src/rsdialog.cpp:457
7430 #, kde-format
7431 msgctxt ""
7432 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7433 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7434 msgid "R46: May cause heritable genetic damage"
7435 msgstr ""
7436 
7437 #: src/rsdialog.cpp:460
7438 #, kde-format
7439 msgctxt ""
7440 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7441 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7442 msgid "R48: Danger of serious damage to health by prolonged exposure"
7443 msgstr ""
7444 
7445 #: src/rsdialog.cpp:463
7446 #, kde-format
7447 msgctxt ""
7448 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7449 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7450 msgid "R49: May cause cancer by inhalation"
7451 msgstr ""
7452 
7453 #: src/rsdialog.cpp:466
7454 #, kde-format
7455 msgctxt ""
7456 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7457 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7458 msgid "R50: Very toxic to aquatic organisms"
7459 msgstr ""
7460 
7461 #: src/rsdialog.cpp:469
7462 #, kde-format
7463 msgctxt ""
7464 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7465 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7466 msgid "R51: Toxic to aquatic organisms"
7467 msgstr ""
7468 
7469 #: src/rsdialog.cpp:472
7470 #, kde-format
7471 msgctxt ""
7472 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7473 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7474 msgid "R52: Harmful to aquatic organisms"
7475 msgstr ""
7476 
7477 #: src/rsdialog.cpp:475
7478 #, kde-format
7479 msgctxt ""
7480 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7481 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7482 msgid "R53: May cause long-term adverse effects in the aquatic environment"
7483 msgstr ""
7484 
7485 #: src/rsdialog.cpp:478
7486 #, kde-format
7487 msgctxt ""
7488 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7489 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7490 msgid "R54: Toxic to flora"
7491 msgstr ""
7492 
7493 #: src/rsdialog.cpp:481
7494 #, kde-format
7495 msgctxt ""
7496 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7497 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7498 msgid "R55: Toxic to fauna"
7499 msgstr ""
7500 
7501 #: src/rsdialog.cpp:484
7502 #, kde-format
7503 msgctxt ""
7504 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7505 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7506 msgid "R56: Toxic to soil organisms"
7507 msgstr ""
7508 
7509 #: src/rsdialog.cpp:487
7510 #, kde-format
7511 msgctxt ""
7512 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7513 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7514 msgid "R57: Toxic to bees"
7515 msgstr ""
7516 
7517 #: src/rsdialog.cpp:490
7518 #, kde-format
7519 msgctxt ""
7520 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7521 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7522 msgid "R58: May cause long-term adverse effects in the environment"
7523 msgstr ""
7524 
7525 #: src/rsdialog.cpp:493
7526 #, kde-format
7527 msgctxt ""
7528 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7529 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7530 msgid "R59: Dangerous for the ozone layer"
7531 msgstr ""
7532 
7533 #: src/rsdialog.cpp:496
7534 #, kde-format
7535 msgctxt ""
7536 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7537 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7538 msgid "R60: May impair fertility"
7539 msgstr ""
7540 
7541 #: src/rsdialog.cpp:499
7542 #, kde-format
7543 msgctxt ""
7544 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7545 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7546 msgid "R61: May cause harm to the unborn child"
7547 msgstr ""
7548 
7549 #: src/rsdialog.cpp:502
7550 #, kde-format
7551 msgctxt ""
7552 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7553 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7554 msgid "R62: Possible risk of impaired fertility"
7555 msgstr ""
7556 
7557 #: src/rsdialog.cpp:505
7558 #, kde-format
7559 msgctxt ""
7560 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7561 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7562 msgid "R63: Possible risk of harm to the unborn child"
7563 msgstr ""
7564 
7565 #: src/rsdialog.cpp:508
7566 #, kde-format
7567 msgctxt ""
7568 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7569 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7570 msgid "R64: May cause harm to breast-fed babies"
7571 msgstr ""
7572 
7573 #: src/rsdialog.cpp:511
7574 #, kde-format
7575 msgctxt ""
7576 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7577 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7578 msgid "R65: Harmful: may cause lung damage if swallowed"
7579 msgstr ""
7580 
7581 #: src/rsdialog.cpp:514
7582 #, kde-format
7583 msgctxt ""
7584 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7585 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7586 msgid "R66: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking"
7587 msgstr ""
7588 
7589 #: src/rsdialog.cpp:517
7590 #, kde-format
7591 msgctxt ""
7592 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7593 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7594 msgid "R67: Vapours may cause drowsiness and dizziness"
7595 msgstr ""
7596 
7597 #: src/rsdialog.cpp:520
7598 #, kde-format
7599 msgctxt ""
7600 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7601 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7602 msgid "R68: Possible risk of irreversible effects"
7603 msgstr ""
7604 
7605 #: src/rsdialog.cpp:548
7606 #, kde-format
7607 msgid "At least one of the specified phrases is invalid."
7608 msgstr "Minst ett av de oppgitte uttrykkene er ikke gyldig."
7609 
7610 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
7611 #: src/rswidget.ui:28
7612 #, kde-format
7613 msgid "S-Phrases: "
7614 msgstr "S-uttrykk: "
7615 
7616 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, r_le)
7617 #: src/rswidget.ui:48
7618 #, kde-format
7619 msgid ""
7620 "Enter the R-Phrases you want to read. Only \"-\" is allowed as a delimiter. "
7621 "The combinations with \"/\" are not yet implemented."
7622 msgstr ""
7623 "Oppgi R-uttrykkene du vil lese. Bare «-» er tillatt som skilletegn. "
7624 "Kombinasjonene med «/» er ikke implementert ennå."
7625 
7626 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, r_le)
7627 #: src/rswidget.ui:54
7628 #, kde-format
7629 msgid "Enter the R-Phrases you want to read"
7630 msgstr "Oppgi R-uttrykkene du vil lese"
7631 
7632 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLineEdit, r_le)
7633 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLineEdit, s_le)
7634 #: src/rswidget.ui:57 src/rswidget.ui:70
7635 #, kde-format
7636 msgid "1-2-3-4-5-6-7-8-9"
7637 msgstr "1-2-3-4-5-6-7-8-9"
7638 
7639 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, s_le)
7640 #: src/rswidget.ui:64
7641 #, kde-format
7642 msgid ""
7643 "Enter the S-Phrases you want to read. Only \"-\" is allowed as a delimiter. "
7644 "The combinations with \"/\" are not yet implemented."
7645 msgstr ""
7646 "Oppgi S-uttrykkene du vil lese. Bare «-» er tillatt som skilletegn. "
7647 "Kombinasjonene med «/» er ikke implementert ennå."
7648 
7649 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, s_le)
7650 #: src/rswidget.ui:67
7651 #, kde-format
7652 msgid "Enter the S-Phrases you want to read"
7653 msgstr "Oppgi S-uttrykkene du vil lese"
7654 
7655 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, filterButton)
7656 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, filterButton)
7657 #: src/rswidget.ui:77 src/rswidget.ui:80
7658 #, kde-format
7659 msgid "Click here to search for the phrases you entered on the left"
7660 msgstr "Trykk her for å lete etter de uttrykkene du oppga til venstre"
7661 
7662 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, filterButton)
7663 #: src/rswidget.ui:83
7664 #, kde-format
7665 msgid "&Filter"
7666 msgstr "&Filter"
7667 
7668 #: src/searchwidget.cpp:37
7669 #, kde-format
7670 msgid "Search..."
7671 msgstr ""
7672 
7673 #: src/settings/isotopetablesettingscard.cpp:36
7674 #, kde-format
7675 msgid "Next to each other"
7676 msgstr ""
7677 
7678 #: src/settings/isotopetablesettingsdialog.cpp:18
7679 #, kde-format
7680 msgid "One part to the side of the other"
7681 msgstr ""
7682 
7683 #: src/settings/isotopetablesettingsdialog.cpp:23
7684 #, kde-format
7685 msgid "Both parts continuous"
7686 msgstr ""
7687 
7688 #: src/settings/isotopetablesettingsdialog.cpp:28
7689 #, kde-format
7690 msgid "Horizontally"
7691 msgstr ""
7692 
7693 #: src/settings/isotopetablesettingsdialog.cpp:33
7694 #, kde-format
7695 msgid "Horizontally (shifted)"
7696 msgstr ""
7697 
7698 #: src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:15
7699 #, kde-format
7700 msgid "Schemes"
7701 msgstr "Oppsett"
7702 
7703 #: src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:22
7704 #, kde-format
7705 msgid "Gradients"
7706 msgstr "Overganger"
7707 
7708 #: src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:27
7709 #, kde-format
7710 msgid "Units"
7711 msgstr "Enheter"
7712 
7713 #: src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:33
7714 #, kde-format
7715 msgid "Isotope Table"
7716 msgstr ""
7717 
7718 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel13)
7719 #: src/settings/settings_colors.ui:50
7720 #, kde-format
7721 msgid "s-Block:"
7722 msgstr "s-blokk:"
7723 
7724 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel14)
7725 #: src/settings/settings_colors.ui:70
7726 #, kde-format
7727 msgid "p-Block:"
7728 msgstr "p-blokk:"
7729 
7730 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel15)
7731 #: src/settings/settings_colors.ui:90
7732 #, kde-format
7733 msgid "d-Block:"
7734 msgstr "d-blokk:"
7735 
7736 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel16)
7737 #: src/settings/settings_colors.ui:110
7738 #, kde-format
7739 msgid "f-Block:"
7740 msgstr "f-blokk:"
7741 
7742 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2_2)
7743 #: src/settings/settings_colors.ui:156
7744 #, kde-format
7745 msgid "Group 1:"
7746 msgstr "Gruppe 1:"
7747 
7748 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel8)
7749 #: src/settings/settings_colors.ui:176
7750 #, kde-format
7751 msgid "Group 2:"
7752 msgstr "Gruppe 2:"
7753 
7754 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel7)
7755 #: src/settings/settings_colors.ui:196
7756 #, kde-format
7757 msgid "Group 3:"
7758 msgstr "Gruppe 3:"
7759 
7760 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel6)
7761 #: src/settings/settings_colors.ui:216
7762 #, kde-format
7763 msgid "Group 4:"
7764 msgstr "Gruppe 4:"
7765 
7766 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel5_2)
7767 #: src/settings/settings_colors.ui:236
7768 #, kde-format
7769 msgid "Group 5:"
7770 msgstr "Gruppe 5:"
7771 
7772 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel4_2)
7773 #: src/settings/settings_colors.ui:256
7774 #, kde-format
7775 msgid "Group 6:"
7776 msgstr "Gruppe 6:"
7777 
7778 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3_2)
7779 #: src/settings/settings_colors.ui:276
7780 #, kde-format
7781 msgid "Group 7:"
7782 msgstr "Gruppe 7:"
7783 
7784 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2)
7785 #: src/settings/settings_colors.ui:296
7786 #, kde-format
7787 msgid "Group 8:"
7788 msgstr "Gruppe 8:"
7789 
7790 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabStateOfMatter)
7791 #: src/settings/settings_colors.ui:322
7792 #, kde-format
7793 msgid "State of Matter"
7794 msgstr "Stofftilstand"
7795 
7796 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1)
7797 #: src/settings/settings_colors.ui:342
7798 #, kde-format
7799 msgid "Solid:"
7800 msgstr "Fast:"
7801 
7802 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2)
7803 #: src/settings/settings_colors.ui:362
7804 #, kde-format
7805 msgid "Liquid:"
7806 msgstr "Væske:"
7807 
7808 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3)
7809 #: src/settings/settings_colors.ui:382
7810 #, kde-format
7811 msgid "Vaporous:"
7812 msgstr "I gassform:"
7813 
7814 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2_2_2)
7815 #: src/settings/settings_colors.ui:428
7816 #, kde-format
7817 msgid "Alkali metals:"
7818 msgstr "Alkalimetaller:"
7819 
7820 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel8_2)
7821 #: src/settings/settings_colors.ui:448
7822 #, kde-format
7823 msgid "Rare earth:"
7824 msgstr "Sjeldne jordmetaller:"
7825 
7826 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel7_2)
7827 #: src/settings/settings_colors.ui:468
7828 #, kde-format
7829 msgid "Non-metals:"
7830 msgstr "Ikke-metaller:"
7831 
7832 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel6_2)
7833 #: src/settings/settings_colors.ui:488
7834 #, kde-format
7835 msgid "Alkaline earth metals:"
7836 msgstr "Alkali-jordmetaller:"
7837 
7838 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel5_2_2)
7839 #: src/settings/settings_colors.ui:508
7840 #, kde-format
7841 msgid "Other metals:"
7842 msgstr "Andre metaller:"
7843 
7844 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel4_2_2)
7845 #: src/settings/settings_colors.ui:528
7846 #, kde-format
7847 msgid "Halogens:"
7848 msgstr "Halogener:"
7849 
7850 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3_2_2)
7851 #: src/settings/settings_colors.ui:548
7852 #, kde-format
7853 msgid "Transition metals:"
7854 msgstr "Transisjonsmetaller:"
7855 
7856 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2_3)
7857 #: src/settings/settings_colors.ui:568
7858 #, kde-format
7859 msgid "Noble gases:"
7860 msgstr "Edelgasser:"
7861 
7862 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2_3_2)
7863 #: src/settings/settings_colors.ui:588
7864 #, kde-format
7865 msgid "Metalloids:"
7866 msgstr "Halvmetaller:"
7867 
7868 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabNoColor)
7869 #: src/settings/settings_colors.ui:614
7870 #, kde-format
7871 msgid "No Color Scheme"
7872 msgstr "Intet fargeskjema"
7873 
7874 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel8_2_2)
7875 #: src/settings/settings_colors.ui:634
7876 #, kde-format
7877 msgid "All the elements:"
7878 msgstr "Alle grunnstoffer:"
7879 
7880 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KColorButton, kcfg_noscheme)
7881 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KColorButton, kcfg_noscheme)
7882 #: src/settings/settings_colors.ui:641 src/settings/settings_colors.ui:644
7883 #, kde-format
7884 msgid "This color will be used if no other scheme is selected"
7885 msgstr "Denne fargen blir brukt hvis ikke noe annet skjema er valgt"
7886 
7887 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
7888 #: src/settings/settings_gradients.ui:42
7889 #, kde-format
7890 msgid ""
7891 "Instead of using a linear gradient to display the given property of an "
7892 "element in the periodic table, Kalzium can also use a logarithmic gradient.\n"
7893 "\n"
7894 "Check the properties you want to have displayed with a logarithmic gradient."
7895 msgstr ""
7896 "Kalzium kan ogso bruke en logaritmisk gradient i stedet for en lineær "
7897 "gradient for å vise en gitt egenskap for et element i den periodiske "
7898 "tabellen.\n"
7899 "\n"
7900 "Kryss av for de egenskapene du vil ha vist med logaritmisk gradient."
7901 
7902 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicDiscoverydateGradient)
7903 #: src/settings/settings_gradients.ui:102
7904 #, kde-format
7905 msgid "Discovery Date"
7906 msgstr "Oppdaget dato"
7907 
7908 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
7909 #: src/settings/settings_gradients.ui:136
7910 #, kde-format
7911 msgid "Maximal Value Color:"
7912 msgstr "Farge for største verdi:"
7913 
7914 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
7915 #: src/settings/settings_gradients.ui:152
7916 #, kde-format
7917 msgid "Minimal Value Color:"
7918 msgstr "Farge for minste verdi:"
7919 
7920 #: src/settings/unitsettingsdialog.cpp:18
7921 #, kde-format
7922 msgid "Energy:"
7923 msgstr "Energi:"
7924 
7925 #: src/settings/unitsettingsdialog.cpp:24
7926 #, kde-format
7927 msgid "Length:"
7928 msgstr "Lengde:"
7929 
7930 #: src/settings/unitsettingsdialog.cpp:30
7931 #, kde-format
7932 msgid "Temperature:"
7933 msgstr "Temperatur:"
7934 
7935 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QWidget, SpectrumView)
7936 #: src/spectrumview.ui:14
7937 #, kde-format
7938 msgid ""
7939 "This page gives an overview of the spectrum of this element. Using the mouse "
7940 "you can zoom into the spectrum."
7941 msgstr ""
7942 "Denne siden gir en oversikt over spekteret for dette grunnstoffet. Du kan "
7943 "forstørre spekteret ved å bruke musa."
7944 
7945 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QWidget, SpectrumView)
7946 #: src/spectrumview.ui:17
7947 #, kde-format
7948 msgid "This page gives an overview of the spectrum of this element."
7949 msgstr "Denne siden gir en oversikt over spekteret for dette grunnstoffet."
7950 
7951 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (SpectrumWidget, m_spectrumWidget)
7952 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (SpectrumWidget, m_spectrumWidget)
7953 #: src/spectrumview.ui:41 src/spectrumview.ui:44
7954 #, kde-format
7955 msgid "This is the spectrum of the element."
7956 msgstr "Dette er grunnstoffets spektrum."
7957 
7958 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label1)
7959 #: src/spectrumview.ui:53
7960 #, kde-format
7961 msgid "&Minimum value:"
7962 msgstr "&Minste verdi:"
7963 
7964 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSpinBox, minimumValue)
7965 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSpinBox, minimumValue)
7966 #: src/spectrumview.ui:66 src/spectrumview.ui:69
7967 #, kde-format
7968 msgid "This sets the leftmost wavelength of the spectrum."
7969 msgstr "Dette angir bølgelengden helt til venstre i spekteret."
7970 
7971 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label2)
7972 #: src/spectrumview.ui:110
7973 #, kde-format
7974 msgid "Maximum &value:"
7975 msgstr "Største &verdi:"
7976 
7977 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSpinBox, maximumValue)
7978 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSpinBox, maximumValue)
7979 #: src/spectrumview.ui:123 src/spectrumview.ui:126
7980 #, kde-format
7981 msgid "This sets the rightmost wavelength of the spectrum."
7982 msgstr "Dette angir bølgelengden helt til høyre i spekteret."
7983 
7984 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
7985 #: src/spectrumview.ui:145
7986 #, kde-format
7987 msgid "Spectrum Settings"
7988 msgstr "Spektruminnstillinger"
7989 
7990 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, m_spectrumType)
7991 #: src/spectrumview.ui:155
7992 #, kde-format
7993 msgid "Emission spectrum"
7994 msgstr "Emisjonsspektrum"
7995 
7996 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, m_spectrumType)
7997 #: src/spectrumview.ui:160
7998 #, kde-format
7999 msgid "Absorption spectrum"
8000 msgstr "Absorpsjonsspektrum"
8001 
8002 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
8003 #: src/spectrumview.ui:168
8004 #, kde-format
8005 msgid "Unit:"
8006 msgstr "Enhet:"
8007 
8008 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
8009 #: src/spectrumview.ui:175
8010 #, kde-format
8011 msgid "Type:"
8012 msgstr "Type:"
8013 
8014 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, btn_resetZoom)
8015 #: src/spectrumview.ui:185
8016 #, kde-format
8017 msgid "Reset zoom"
8018 msgstr "Tilbakestill forstørring"
8019 
8020 #: src/spectrumviewimpl.cpp:23
8021 #, kde-format
8022 msgid "Wavelength"
8023 msgstr "Bølgelengde"
8024 
8025 #: src/spectrumviewimpl.cpp:23
8026 #, kde-format
8027 msgid "Intensity"
8028 msgstr "Intensitet"
8029 
8030 #: src/tablesdialog.cpp:35 src/tablesdialog.cpp:36
8031 #, kde-format
8032 msgid "Greek alphabet"
8033 msgstr "Gresk alfabet"
8034 
8035 #: src/tablesdialog.cpp:47
8036 #, kde-format
8037 msgid "Uppercase"
8038 msgstr "Store bokstaver"
8039 
8040 #: src/tablesdialog.cpp:47
8041 #, kde-format
8042 msgid "Lowercase"
8043 msgstr "Små bokstaver"
8044 
8045 #: src/tablesdialog.cpp:48
8046 #, kde-format
8047 msgctxt ""
8048 "The name of the greek letter in your language. For example 'Alpha' for the "
8049 "first letter. "
8050 msgid "Name"
8051 msgstr "Navn"
8052 
8053 #: src/tablesdialog.cpp:104
8054 #, kde-format
8055 msgid "alpha"
8056 msgstr "alfa"
8057 
8058 #: src/tablesdialog.cpp:105
8059 #, kde-format
8060 msgid "beta"
8061 msgstr "beta"
8062 
8063 #: src/tablesdialog.cpp:106
8064 #, kde-format
8065 msgid "gamma"
8066 msgstr "gamma"
8067 
8068 #: src/tablesdialog.cpp:107
8069 #, kde-format
8070 msgid "delta"
8071 msgstr "delta"
8072 
8073 #: src/tablesdialog.cpp:108
8074 #, kde-format
8075 msgid "epsilon"
8076 msgstr "epsilon"
8077 
8078 #: src/tablesdialog.cpp:109
8079 #, kde-format
8080 msgid "zeta"
8081 msgstr "zeta"
8082 
8083 #: src/tablesdialog.cpp:110
8084 #, kde-format
8085 msgid "eta"
8086 msgstr "eta"
8087 
8088 #: src/tablesdialog.cpp:111
8089 #, kde-format
8090 msgid "theta"
8091 msgstr "theta"
8092 
8093 #: src/tablesdialog.cpp:112
8094 #, kde-format
8095 msgid "iota"
8096 msgstr "iota"
8097 
8098 #: src/tablesdialog.cpp:113
8099 #, kde-format
8100 msgid "kappa"
8101 msgstr "kappa"
8102 
8103 #: src/tablesdialog.cpp:114
8104 #, kde-format
8105 msgid "lambda"
8106 msgstr "lambda"
8107 
8108 #: src/tablesdialog.cpp:115
8109 #, kde-format
8110 msgid "mu"
8111 msgstr "my"
8112 
8113 #: src/tablesdialog.cpp:116
8114 #, kde-format
8115 msgid "nu"
8116 msgstr "ny"
8117 
8118 #: src/tablesdialog.cpp:117
8119 #, kde-format
8120 msgid "xi"
8121 msgstr "ksi"
8122 
8123 #: src/tablesdialog.cpp:118
8124 #, kde-format
8125 msgid "omicron"
8126 msgstr "omicron"
8127 
8128 #: src/tablesdialog.cpp:119
8129 #, kde-format
8130 msgid "pi"
8131 msgstr "pi"
8132 
8133 #: src/tablesdialog.cpp:120
8134 #, kde-format
8135 msgid "rho"
8136 msgstr "rho"
8137 
8138 #: src/tablesdialog.cpp:121
8139 #, kde-format
8140 msgid "sigma"
8141 msgstr "sigma"
8142 
8143 #: src/tablesdialog.cpp:122
8144 #, kde-format
8145 msgid "tau"
8146 msgstr "tau"
8147 
8148 #: src/tablesdialog.cpp:123
8149 #, kde-format
8150 msgid "upsilon"
8151 msgstr "ypsilon"
8152 
8153 #: src/tablesdialog.cpp:124
8154 #, kde-format
8155 msgid "phi"
8156 msgstr "phi"
8157 
8158 #: src/tablesdialog.cpp:125
8159 #, kde-format
8160 msgid "chi"
8161 msgstr "chi"
8162 
8163 #: src/tablesdialog.cpp:126
8164 #, kde-format
8165 msgid "psi"
8166 msgstr "psi"
8167 
8168 #: src/tablesdialog.cpp:127
8169 #, kde-format
8170 msgid "omega"
8171 msgstr "omega"
8172 
8173 #: src/tablesdialog.cpp:136
8174 #, kde-format
8175 msgid "Numbers"
8176 msgstr "Tall"
8177 
8178 #: src/tablesdialog.cpp:137
8179 #, kde-format
8180 msgid "Numeric Prefixes and Roman Numerals"
8181 msgstr "Tall-prefikser og romertall"
8182 
8183 #: src/tablesdialog.cpp:147
8184 #, kde-format
8185 msgid "Number"
8186 msgstr "Tall"
8187 
8188 #: src/tablesdialog.cpp:147
8189 #, kde-format
8190 msgctxt "For example 'Mono' for 1 and 'Tri' for 3"
8191 msgid "Prefix"
8192 msgstr "Prefiks"
8193 
8194 #: src/tablesdialog.cpp:147
8195 #, kde-format
8196 msgid "Roman Numerals"
8197 msgstr "Romertall"
8198 
8199 #: src/tablesdialog.cpp:151
8200 #, kde-format
8201 msgid "0.5"
8202 msgstr "0.5"
8203 
8204 #: src/tablesdialog.cpp:152
8205 #, kde-format
8206 msgid "1"
8207 msgstr "1"
8208 
8209 #: src/tablesdialog.cpp:153
8210 #, kde-format
8211 msgid "1.5"
8212 msgstr "1.5"
8213 
8214 #: src/tablesdialog.cpp:154
8215 #, kde-format
8216 msgid "2"
8217 msgstr "2"
8218 
8219 #: src/tablesdialog.cpp:155
8220 #, kde-format
8221 msgid "2.5"
8222 msgstr "2.5"
8223 
8224 #: src/tablesdialog.cpp:156
8225 #, kde-format
8226 msgid "3"
8227 msgstr "3"
8228 
8229 #: src/tablesdialog.cpp:157
8230 #, kde-format
8231 msgid "4"
8232 msgstr "4"
8233 
8234 #: src/tablesdialog.cpp:158
8235 #, kde-format
8236 msgid "5"
8237 msgstr "5"
8238 
8239 #: src/tablesdialog.cpp:159
8240 #, kde-format
8241 msgid "6"
8242 msgstr "6"
8243 
8244 #: src/tablesdialog.cpp:160
8245 #, kde-format
8246 msgid "7"
8247 msgstr "7"
8248 
8249 #: src/tablesdialog.cpp:161
8250 #, kde-format
8251 msgid "8"
8252 msgstr "8"
8253 
8254 #: src/tablesdialog.cpp:162
8255 #, kde-format
8256 msgid "9"
8257 msgstr "9"
8258 
8259 #: src/tablesdialog.cpp:163
8260 #, kde-format
8261 msgid "10"
8262 msgstr "10"
8263 
8264 #: src/tablesdialog.cpp:164
8265 #, kde-format
8266 msgid "11"
8267 msgstr "11"
8268 
8269 #: src/tablesdialog.cpp:165
8270 #, kde-format
8271 msgid "12"
8272 msgstr "12"
8273 
8274 #: src/tablesdialog.cpp:166
8275 #, kde-format
8276 msgid "13"
8277 msgstr "13"
8278 
8279 #: src/tablesdialog.cpp:167
8280 #, kde-format
8281 msgid "14"
8282 msgstr "14"
8283 
8284 #: src/tablesdialog.cpp:168
8285 #, kde-format
8286 msgid "15"
8287 msgstr "15"
8288 
8289 #: src/tablesdialog.cpp:169
8290 #, kde-format
8291 msgid "16"
8292 msgstr "16"
8293 
8294 #: src/tablesdialog.cpp:170
8295 #, kde-format
8296 msgid "17"
8297 msgstr "17"
8298 
8299 #: src/tablesdialog.cpp:171
8300 #, kde-format
8301 msgid "18"
8302 msgstr "18"
8303 
8304 #: src/tablesdialog.cpp:172
8305 #, kde-format
8306 msgid "19"
8307 msgstr "19"
8308 
8309 #: src/tablesdialog.cpp:173
8310 #, kde-format
8311 msgid "20"
8312 msgstr "20"
8313 
8314 #: src/tablesdialog.cpp:174
8315 #, kde-format
8316 msgid "40"
8317 msgstr "40"
8318 
8319 #: src/tablesdialog.cpp:175
8320 #, kde-format
8321 msgid "50"
8322 msgstr "50"
8323 
8324 #: src/tablesdialog.cpp:176
8325 #, kde-format
8326 msgid "60"
8327 msgstr "60"
8328 
8329 #: src/tablesdialog.cpp:177
8330 #, kde-format
8331 msgid "90"
8332 msgstr "90"
8333 
8334 #: src/tablesdialog.cpp:178
8335 #, kde-format
8336 msgid "100"
8337 msgstr "100"
8338 
8339 #: src/tablesdialog.cpp:251
8340 #, kde-format
8341 msgid "&Copy"
8342 msgstr "Ko&pier"
8343 
8344 #: src/tools/moleculeview.cpp:55
8345 #, kde-format
8346 msgctxt "@title:window"
8347 msgid "Molecular Editor"
8348 msgstr ""
8349 
8350 #: src/tools/moleculeview.cpp:71
8351 #, kde-format
8352 msgid "Load Molecule"
8353 msgstr "Last inn molekyl"
8354 
8355 #: src/tools/moleculeview.cpp:73
8356 #, kde-format
8357 msgid "Download New Molecules"
8358 msgstr "Last ned nye molekyler"
8359 
8360 #: src/tools/moleculeview.cpp:75
8361 #, kde-format
8362 msgid "Save Molecule"
8363 msgstr "Lagre molekyl"
8364 
8365 #: src/tools/moleculeview.cpp:108
8366 #, kde-format
8367 msgid ""
8368 "No tools loaded - it is likely that the Avogadro plugins could not be "
8369 "located."
8370 msgstr ""
8371 "Ingen verktøy er lastet inn. Det ser ut til at tilleggsprogrammene Avogadro "
8372 "ikke ble funnet."
8373 
8374 #: src/tools/moleculeview.cpp:130
8375 #, kde-format
8376 msgid ""
8377 "No tools loaded - it is likely that the Avogadro plugins could not be "
8378 "located. No molecules can be viewed until this issue is resolved."
8379 msgstr ""
8380 "Ingen verktøy er lastet inn. Det ser ut til at tilleggsprogrammene Avogadro "
8381 "ikke ble funnet. Molekyler kan ikke vises før dette er løst."
8382 
8383 #: src/tools/moleculeview.cpp:137 src/tools/moleculeview.cpp:203
8384 #, kde-format
8385 msgid "Common molecule formats"
8386 msgstr "Vanlige molekylformater"
8387 
8388 #: src/tools/moleculeview.cpp:138 src/tools/moleculeview.cpp:204
8389 #, kde-format
8390 msgid "All files"
8391 msgstr "Alle filer"
8392 
8393 #: src/tools/moleculeview.cpp:142
8394 #, kde-format
8395 msgid "Choose a file to open"
8396 msgstr "Velg en fil som skal åpnes"
8397 
8398 #: src/tools/moleculeview.cpp:177
8399 #, kde-format
8400 msgid "Could not load molecule"
8401 msgstr ""
8402 
8403 #: src/tools/moleculeview.cpp:177
8404 #, kde-format
8405 msgid "Loading the molecule failed."
8406 msgstr ""
8407 
8408 #: src/tools/moleculeview.cpp:206
8409 #, kde-format
8410 msgid "Choose a file to save to"
8411 msgstr "Velg en fil det skal lagres til"
8412 
8413 #: src/tools/moleculeview.cpp:247
8414 #, kde-format
8415 msgctxt ""
8416 "This 'u' stands for the chemical unit (u for 'units'). Most likely this does "
8417 "not need to be translated at all!"
8418 msgid "%1 u"
8419 msgstr "%1 u"
8420 
8421 #: src/tools/moleculeview.cpp:290
8422 #, kde-format
8423 msgid "Failed to download molecule %1 to %2."
8424 msgstr "Klarte ikke laste ned molekylet %1 til %2."
8425 
8426 #: src/tools/moleculeview.cpp:298
8427 #, kde-format
8428 msgid "The molecules that could be downloaded have been saved to %1."
8429 msgstr "De molekylene som kunne lastes ned er lagret i %1."
8430 
8431 #: src/tools/moleculeview.cpp:300
8432 #, kde-format
8433 msgid "The molecules have been saved to %1."
8434 msgstr "Molekylene er blitt lagret i %1."
8435 
8436 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, labelStyle)
8437 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:28
8438 #, kde-format
8439 msgid "Style:"
8440 msgstr "Stil:"
8441 
8442 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, display)
8443 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:97
8444 #, kde-format
8445 msgid "Display"
8446 msgstr "Vis"
8447 
8448 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
8449 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:112
8450 #, kde-format
8451 msgid ""
8452 "Load a molecule and use the mouse pointer and scroll wheel to change the "
8453 "view point."
8454 msgstr ""
8455 
8456 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, edit)
8457 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:136
8458 #, kde-format
8459 msgid "Edit"
8460 msgstr "Rediger"
8461 
8462 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, optimizeButton)
8463 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:144
8464 #, kde-format
8465 msgid "Optimize"
8466 msgstr "Optimer"
8467 
8468 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, clearDrawingButton)
8469 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:164
8470 #, kde-format
8471 msgid "Clear drawing"
8472 msgstr "Tøm tegning"
8473 
8474 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, measure)
8475 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:174
8476 #, kde-format
8477 msgid "Measure"
8478 msgstr "Mål"
8479 
8480 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_10)
8481 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:186
8482 #, kde-format
8483 msgid ""
8484 "Click on 2 atoms to measure a distance, on 3 atoms to measure an angle, on 4 "
8485 "atoms to measure a dihedral angle."
8486 msgstr ""
8487 "Trykk på 2 atomer for å måle en avstand, på 3 atomer for å måle en vinkel, "
8488 "på 4 atomer for å måle en dihedral vinkel."
8489 
8490 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
8491 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:215
8492 #, kde-format
8493 msgid "Statistics"
8494 msgstr "Statistikk"
8495 
8496 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
8497 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:223
8498 #, kde-format
8499 msgid "Name:"
8500 msgstr "Navn:"
8501 
8502 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_7)
8503 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:240
8504 #, kde-format
8505 msgid "Formula:"
8506 msgstr "Formel:"
8507 
8508 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
8509 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:257
8510 #, kde-format
8511 msgid "Weight:"
8512 msgstr "Vekt:"
8513 
8514 #: src/tools/obconverter.cpp:33
8515 #, kde-format
8516 msgctxt "@title:window"
8517 msgid "OpenBabel Frontend"
8518 msgstr ""
8519 
8520 #: src/tools/obconverter.cpp:51 src/tools/obconverter.cpp:219
8521 #, kde-format
8522 msgid "Convert"
8523 msgstr "Konverter"
8524 
8525 #: src/tools/obconverter.cpp:115
8526 #, kde-format
8527 msgid "Open Molecule File"
8528 msgstr ""
8529 
8530 #: src/tools/obconverter.cpp:117
8531 #, kde-format
8532 msgid "All Files"
8533 msgstr "Alle filer"
8534 
8535 #: src/tools/obconverter.cpp:178
8536 #, kde-format
8537 msgid "You must select some files first."
8538 msgstr "Du må markere noen filer først."
8539 
8540 #: src/tools/obconverter.cpp:178
8541 #, kde-format
8542 msgid "No files selected"
8543 msgstr "Ingen filer er markert"
8544 
8545 #: src/tools/obconverter.cpp:195
8546 #, kde-format
8547 msgid "The file %1 already exists. Do you want to overwrite if possible?"
8548 msgstr "Fila %1 finnes fra før. Vil du skrive over den, hvis mulig?"
8549 
8550 #: src/tools/obconverter.cpp:196
8551 #, kde-format
8552 msgid "The File %1 Already Exists -- KOpenBabel"
8553 msgstr "Fila %1 finnes fra før -- KOpenBabel"
8554 
8555 #: src/tools/obconverter.cpp:218
8556 #, kde-format
8557 msgid "Is it okay to run these commands? -- KOpenBabel"
8558 msgstr ""
8559 "Er det OK å kjøre disse kommandoene? ‒ KOpenBabelKalzium Ionization Gradient"
8560 
8561 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
8562 #: src/tools/obconverterwidget.ui:32
8563 #, kde-format
8564 msgid "Files to convert"
8565 msgstr "Filer som skal konverteres"
8566 
8567 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, selectAllFileButton)
8568 #: src/tools/obconverterwidget.ui:53
8569 #, kde-format
8570 msgid "&Select all"
8571 msgstr "&Velg alle"
8572 
8573 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, deleteFileButton)
8574 #: src/tools/obconverterwidget.ui:73
8575 #, kde-format
8576 msgid "&Remove"
8577 msgstr "&Fjern"
8578 
8579 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, addFileButton)
8580 #: src/tools/obconverterwidget.ui:80
8581 #, kde-format
8582 msgid "&Add"
8583 msgstr "&Legg til"
8584 
8585 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QListWidget, FileListView)
8586 #: src/tools/obconverterwidget.ui:90
8587 #, kde-format
8588 msgid ""
8589 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
8590 "css\">\n"
8591 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
8592 "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-"
8593 "weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
8594 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
8595 "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">You see the files which "
8596 "will be converted here. Use the buttons to add and remove files from the "
8597 "list.</p></body></html>"
8598 msgstr ""
8599 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
8600 "css\">\n"
8601 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
8602 "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-"
8603 "weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
8604 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
8605 "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Her ser du filene som skal "
8606 "konverteres. Bruk knappene for å legge til og fjerne filer fra lista.</p></"
8607 "body></html>"
8608 
8609 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
8610 #: src/tools/obconverterwidget.ui:120
8611 #, kde-format
8612 msgid "Convert from:"
8613 msgstr "Konverter fra:"
8614 
8615 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
8616 #: src/tools/obconverterwidget.ui:159
8617 #, kde-format
8618 msgid "Convert to:"
8619 msgstr "Konverter til:"