Warning, /education/kalzium/po/nb/kalzium.po is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # Translation of kalzium to Norwegian Bokmål
0002 #
0003 # Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
0004 # Jørgen Grønlund <jorgenhg@broadpark.no>, 2004.
0005 # Klaus Ade Johnstad <klaus@skolelinux.no>, 2004, 2005.
0006 # Nils Kristian Tomren <slx@nilsk.net>, 2005.
0007 # Ole-Anders Andreassen <olea@skolelinux.no>, 2005.
0008 # Sven Harald Klein Bakke <sirius@nonline.org>, 2006.
0009 msgid ""
0010 msgstr ""
0011 "Project-Id-Version: kalzium\n"
0012 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
0013 "POT-Creation-Date: 2023-03-10 00:41+0000\n"
0014 "PO-Revision-Date: 2014-01-06 22:20+0100\n"
0015 "Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@skogkatt.homelinux.org>\n"
0016 "Language-Team: Norwegian Bokmål <l10n-no@lister.huftis.org>\n"
0017 "Language: nb\n"
0018 "MIME-Version: 1.0\n"
0019 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
0020 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0021 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
0022 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
0023 "X-Environment: kde\n"
0024 "X-Accelerator-Marker: &\n"
0025 "X-Text-Markup: kde4\n"
0026 
0027 #, kde-format
0028 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
0029 msgid "Your names"
0030 msgstr ""
0031 "Bjørn Steensrud,Klaus Ade Johnstad,Jørgen Grønlund,Nils Kristian Tomren,Ole-"
0032 "Anders Andreassen,Sven Harald Klein Bakke"
0033 
0034 #, kde-format
0035 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
0036 msgid "Your emails"
0037 msgstr ""
0038 "bjornst@skogkatt.homelinux.org,klaus@skolelinux.no,jorgenhg@broadpark.no,"
0039 "slx@nilsk.net,olea@skolelinux.no,sirius@nonline.org"
0040 
0041 #: compoundviewer/iowrapper.cpp:30
0042 #, kde-format
0043 msgid "Problem while opening the file"
0044 msgstr "Problem ved åpning av fila"
0045 
0046 #: compoundviewer/iowrapper.cpp:30
0047 #, kde-format
0048 msgid "Cannot open the specified file."
0049 msgstr "Klarte ikke åpne den oppgitte fila."
0050 
0051 #: compoundviewer/iowrapper.cpp:54
0052 #, kde-format
0053 msgid "Sorry"
0054 msgstr "Beklager"
0055 
0056 #: compoundviewer/iowrapper.cpp:54
0057 #, kde-format
0058 msgid "Cannot save to the specified file."
0059 msgstr "Klarte ikke lagre til den oppgitte fila."
0060 
0061 #: compoundviewer/kalziumglpart.cpp:17
0062 #, kde-format
0063 msgid "Kalzium OpenGL Part"
0064 msgstr "Kalzium OpenGL Part"
0065 
0066 #: compoundviewer/kalziumglpart.cpp:19
0067 #, kde-format
0068 msgid "A cool thing"
0069 msgstr "En kul ting"
0070 
0071 #: compoundviewer/kalziumglpart.cpp:21
0072 #, kde-format
0073 msgid "(c) 2006, Carsten Niehaus"
0074 msgstr "© 2006 Carsten Niehaus"
0075 
0076 #: compoundviewer/kalziumglpart.cpp:24 src/main.cpp:46
0077 #, kde-format
0078 msgid "Carsten Niehaus"
0079 msgstr "Carsten Niehaus"
0080 
0081 #: compoundviewer/kalziumglpart.cpp:25
0082 #, kde-format
0083 msgid "Marcus D. Hanwell"
0084 msgstr "Marcus D. Hanwell"
0085 
0086 #: data/knowledge.xml:4 src/kalziumgradienttype.cpp:437
0087 #, kde-format
0088 msgid "State of matter"
0089 msgstr "Stofftilstand"
0090 
0091 #: data/knowledge.xml:5
0092 #, kde-format
0093 msgid ""
0094 "Form of a substance; dependant on form stability and whether it takes up a "
0095 "definite volume: solid, liquid or gaseous."
0096 msgstr ""
0097 "Et stoffs tilstand, avhengig av formstabilitet og om det opptar et bestemt "
0098 "volum: fast, væske eller gass."
0099 
0100 #: data/knowledge.xml:8
0101 #, kde-format
0102 msgid "Chemical Symbol"
0103 msgstr "Kjemisk symbol"
0104 
0105 #: data/knowledge.xml:9
0106 #, kde-format
0107 msgid ""
0108 "One, two, or three letter abbreviation; set through international convention."
0109 msgstr ""
0110 "Forkortelse med én, to eller tre bokstaver, bestemt ved internasjonal "
0111 "konvensjon."
0112 
0113 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
0114 #: data/knowledge.xml:11 data/knowledge.xml:23 data/knowledge.xml:113
0115 #: src/molcalcwidgetbase.ui:208
0116 #, kde-format
0117 msgid "Element"
0118 msgstr "Grunnstoff"
0119 
0120 #: data/knowledge.xml:15
0121 #, kde-format
0122 msgid "Chromatography"
0123 msgstr "Kromatografi"
0124 
0125 #: data/knowledge.xml:16
0126 #, kde-format
0127 msgid ""
0128 "Matter separation in a moving medium (mobile phase) through differentiated "
0129 "absorption on a static medium (stationary phase)."
0130 msgstr ""
0131 "Atskillelse av stoffer i et medium i bevegelse (mobil fase) ved forskjellig "
0132 "absorpsjon på et stillestående medium (stasjonær fase)."
0133 
0134 #: data/knowledge.xml:19
0135 #, kde-format
0136 msgid "Distillation"
0137 msgstr "Destillering"
0138 
0139 #: data/knowledge.xml:20
0140 #, kde-format
0141 msgid ""
0142 "Separation of a liquid solution (homogeneous mix) into its components "
0143 "through evaporation and condensation. In a fractionary distillation the "
0144 "process is repeated several times in a column."
0145 msgstr ""
0146 "Atskillelse av en flytende løsning (homogen blanding) ved fordamping og "
0147 "kondensering. I fraksjonsdestillasjon gjentas prosessen flere ganger i en "
0148 "kolonne."
0149 
0150 #: data/knowledge.xml:24
0151 #, kde-format
0152 msgid ""
0153 "Matter that cannot be broken down into simpler matter. Chemical elements are "
0154 "cornerstones of Materials. Elements consist of atoms that consist of a "
0155 "nucleus of positive protons, neutral neutrons, and a shell of electrons."
0156 msgstr ""
0157 "Stoff som ikke kan brytes ned i enklere stoffer. Kjemiske grunnstoffer er "
0158 "byggestener i materialer. Grunnstoffer består av atomer, som består av en "
0159 "kjerne av positive protoner og nøytrale neutroner, og et skall av elektroner."
0160 
0161 #: data/knowledge.xml:27
0162 #, kde-format
0163 msgid "Emulsion"
0164 msgstr "Emulsjon"
0165 
0166 #: data/knowledge.xml:28
0167 #, kde-format
0168 msgid "Heterogeneous mix of two liquids."
0169 msgstr "Heterogen blanding av to væsker."
0170 
0171 #: data/knowledge.xml:31
0172 #, kde-format
0173 msgid "Extraction"
0174 msgstr "Ekstraksjon"
0175 
0176 #: data/knowledge.xml:32
0177 #, kde-format
0178 msgid "Processing a homogeneous or heterogeneous mix to get pure matter."
0179 msgstr "Behandling av en homogen eller heterogen blanding for å gi rent stoff."
0180 
0181 #: data/knowledge.xml:34 data/knowledge.xml:42
0182 #, kde-format
0183 msgid "Mix"
0184 msgstr "Blanding"
0185 
0186 #: data/knowledge.xml:38
0187 #, kde-format
0188 msgid "Filtering"
0189 msgstr "Filtrering"
0190 
0191 #: data/knowledge.xml:39
0192 #, kde-format
0193 msgid ""
0194 "Separation of a solid matter from a liquid matter or gaseous matter with a "
0195 "filter (porous separation wall)."
0196 msgstr ""
0197 "Å atskille fast stoff fra flytende eller gassformet stoff med et filter "
0198 "(porøs skillevegg)."
0199 
0200 #: data/knowledge.xml:43
0201 #, kde-format
0202 msgid ""
0203 "Matter consisting of differentiated matter, combined in non-set ratios. "
0204 "[i]Homogeneous mixes[/i] have a coherent look, [i]heterogeneous mixes[/i] "
0205 "consist of multiple phases."
0206 msgstr ""
0207 "Stoff som består av forskjellige stoffer, kombinert i varierende forhold. "
0208 "[i] Homogene blandinger[/i] ser ensartet ut, [i]heterogene blandinger[/i] "
0209 "består av flere faser."
0210 
0211 #: data/knowledge.xml:46
0212 #, kde-format
0213 msgid "Accuracy"
0214 msgstr "Nøyaktighet"
0215 
0216 #: data/knowledge.xml:47
0217 #, kde-format
0218 msgid "Consisting of accidental and systematic errors."
0219 msgstr "Består av tilfeldige og systematiske feil."
0220 
0221 #: data/knowledge.xml:50
0222 #, kde-format
0223 msgid "Law of Conservation of Mass"
0224 msgstr "Lov om konservering av masse"
0225 
0226 #: data/knowledge.xml:51
0227 #, kde-format
0228 msgid ""
0229 "During a chemical reaction mass is neither lost nor gained. The sum mass of "
0230 "the material going into the reaction equals the sum of the mass of the "
0231 "products of the reaction."
0232 msgstr ""
0233 "Under en kjemisk reaksjon vil masse verken vokse eller avta. Summen av masse "
0234 "som går inn i reaksjonen er lik summen av masse for reaksjonsproduktene."
0235 
0236 #: data/knowledge.xml:54
0237 #, kde-format
0238 msgid "Law of multiple proportions"
0239 msgstr "Lov om multiple proporsjoner"
0240 
0241 #: data/knowledge.xml:55
0242 #, kde-format
0243 msgid ""
0244 "An alloy always contains the same elements in the same mass ratio. Should "
0245 "two or more elements bind together then the mass ratio is constant."
0246 msgstr ""
0247 "En legering inneholder alltid samme grunnstoffer i samme masseforhold. Hvis "
0248 "to eller flere grunnstoffer binder seg til hverandre, så er masseforholdet "
0249 "konstant."
0250 
0251 #: data/knowledge.xml:58
0252 #, kde-format
0253 msgid "Crystallization"
0254 msgstr "Krystallisering"
0255 
0256 #: data/knowledge.xml:59
0257 #, kde-format
0258 msgid ""
0259 "Separation of solid, crystalline matter from a solution, or the liquid or "
0260 "gaseous phases."
0261 msgstr ""
0262 "Separasjon av fast, krystallisert stoff fra en løsning, væske eller gassform."
0263 
0264 #: data/knowledge.xml:62
0265 #, kde-format
0266 msgid "Solution"
0267 msgstr "Løsning"
0268 
0269 #: data/knowledge.xml:63
0270 #, kde-format
0271 msgid "Homogeneous mix of multiple pure materials"
0272 msgstr "Homogen blanding av flere rene materialer"
0273 
0274 #. i18n("Name"), ChemicalDataObject::name));
0275 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmtType)
0276 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmtType)
0277 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicMassGradient)
0278 #: data/knowledge.xml:66 data/knowledge.xml:131
0279 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:334
0280 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:354 src/detailinfodlg.cpp:300
0281 #: src/exportdialog.cpp:135 src/settings/settings_gradients.ui:74
0282 #, kde-format
0283 msgid "Mass"
0284 msgstr "Masse"
0285 
0286 #: data/knowledge.xml:67
0287 #, kde-format
0288 msgid "Measurement of an amount of matter."
0289 msgstr "Måling av en stoffmengde."
0290 
0291 #: data/knowledge.xml:70
0292 #, kde-format
0293 msgid "Matter"
0294 msgstr "Stoff"
0295 
0296 #: data/knowledge.xml:71
0297 #, kde-format
0298 msgid "All that takes up space and has mass."
0299 msgstr "Alt som tar opp rom og har masse."
0300 
0301 #: data/knowledge.xml:74
0302 #, kde-format
0303 msgid "Phase"
0304 msgstr "Fase"
0305 
0306 #: data/knowledge.xml:75
0307 #, kde-format
0308 msgid ""
0309 "Through chemical composition and physical attributes, homogeneous portion of "
0310 "matter that separated from its environment in its expansion through a "
0311 "surface."
0312 msgstr ""
0313 "En mengde stoff som er homogen i kjemisk sammensetning og fysiske "
0314 "egenskaper, som skilte seg ut fra sitt miljø ved ekspansjon gjennom en flate."
0315 
0316 #: data/knowledge.xml:78
0317 #, kde-format
0318 msgid "Accuracy and precision"
0319 msgstr "Nøyaktighet og presisjon"
0320 
0321 #: data/knowledge.xml:79
0322 #, kde-format
0323 msgid ""
0324 "Expressed through standard deviation: Values given over accidental errors."
0325 msgstr "Uttrykt ved standardavvik: Verdier gitt over tilfeldige feil."
0326 
0327 #: data/knowledge.xml:82
0328 #, kde-format
0329 msgid "Correctness"
0330 msgstr "Riktighet"
0331 
0332 #: data/knowledge.xml:83
0333 #, kde-format
0334 msgid "Values given over accidental errors."
0335 msgstr "Verdier gitt over tilfeldige feil."
0336 
0337 #: data/knowledge.xml:86
0338 #, kde-format
0339 msgid "SI-Unit"
0340 msgstr "SI-enhet"
0341 
0342 #: data/knowledge.xml:87
0343 #, kde-format
0344 msgid "Measurement unit using International Symbols."
0345 msgstr "Måleenhet som bruker internasjonale symboler."
0346 
0347 #: data/knowledge.xml:90
0348 #, kde-format
0349 msgid "Significant figures"
0350 msgstr "Signifikante sifre"
0351 
0352 #: data/knowledge.xml:91
0353 #, kde-format
0354 msgid "The number of digits which are meaningful in a number."
0355 msgstr "Antall sifre som gir mening i et tall."
0356 
0357 #: data/knowledge.xml:94
0358 #, kde-format
0359 msgid "Standard deviation"
0360 msgstr "Standardavvik"
0361 
0362 #: data/knowledge.xml:95
0363 #, kde-format
0364 msgid "An amount with which the precision of a measurement can be estimated."
0365 msgstr "En størrelse som kan brukes til å anslå nøyaktigheten i en måling."
0366 
0367 #: data/knowledge.xml:98
0368 #, kde-format
0369 msgid "Suspension"
0370 msgstr "Suspensjon"
0371 
0372 #: data/knowledge.xml:99
0373 #, kde-format
0374 msgid "Heterogeneous mix consisting of a liquid and solid matter."
0375 msgstr "Heterogen blanding av væske og fast stoff."
0376 
0377 #: data/knowledge.xml:102
0378 #, kde-format
0379 msgid "Alloys"
0380 msgstr "Legeringer"
0381 
0382 #: data/knowledge.xml:103
0383 #, kde-format
0384 msgid "Pure matter consisting of multiple elements in a set ratio."
0385 msgstr "Rent stoff som består av flere grunnstoffer med et fastsatt forhold."
0386 
0387 #: data/knowledge.xml:106
0388 #, kde-format
0389 msgid "Alpha rays"
0390 msgstr "Alfastråler"
0391 
0392 #: data/knowledge.xml:107
0393 #, kde-format
0394 msgid ""
0395 "Rays consisting of alpha particles, consisting of two protons and two "
0396 "neutrons that are emitted from the Atoms of certain radioactive elements."
0397 msgstr ""
0398 "Stråler av alfapartikler, som består av to protoner og to nøytroner, og som "
0399 "blir sendt fra atomene i visse radioaktive grunnstoffer."
0400 
0401 #: data/knowledge.xml:110 data/knowledge.xml:123 data/knowledge.xml:130
0402 #: data/knowledge.xml:138 data/knowledge.xml:215 data/knowledge.xml:222
0403 #: data/knowledge.xml:231
0404 #, kde-format
0405 msgid "Atom"
0406 msgstr "Atom"
0407 
0408 #: data/knowledge.xml:111
0409 #, kde-format
0410 msgid ""
0411 "Atoms are chemically inseparable and building blocks of matter. Atoms of one "
0412 "kind are called an Element."
0413 msgstr ""
0414 "Atomer er kjemisk ikke-delbare byggeklosser i stoffer. Atomer av ett slag "
0415 "kalles et grunnstoff."
0416 
0417 #: data/knowledge.xml:114 data/knowledge.xml:211 data/knowledge.xml:223
0418 #: data/knowledge.xml:232 data/knowledge.xml:240
0419 #, kde-format
0420 msgid "Electron"
0421 msgstr "Elektron"
0422 
0423 #: data/knowledge.xml:115 data/knowledge.xml:219 data/knowledge.xml:233
0424 #, kde-format
0425 msgid "Proton"
0426 msgstr "Proton"
0427 
0428 #: data/knowledge.xml:116 data/knowledge.xml:224 data/knowledge.xml:228
0429 #, kde-format
0430 msgid "Neutron"
0431 msgstr "Nøytron"
0432 
0433 #: data/knowledge.xml:120
0434 #, kde-format
0435 msgid "Atomic nucleus"
0436 msgstr "Atomkjerne"
0437 
0438 #: data/knowledge.xml:121
0439 #, kde-format
0440 msgid ""
0441 "The small, positively-charged center of an Atom, in which Protons and "
0442 "Neutrons are found."
0443 msgstr ""
0444 "Det vesle, positivt ladde senteret i et atom, hvor man finner protoner og "
0445 "nøytroner."
0446 
0447 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
0448 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
0449 #: data/knowledge.xml:127 src/elementdataviewer.cpp:237
0450 #: src/kalziumgradienttype.cpp:271 src/plotsetupwidget.ui:81
0451 #: src/plotsetupwidget.ui:402
0452 #, kde-format
0453 msgid "Atomic Mass"
0454 msgstr "Atommasse"
0455 
0456 #: data/knowledge.xml:128
0457 #, kde-format
0458 msgid ""
0459 "Mass of an atom, taken on a scale where the mass of a carbon atom is 12u. In "
0460 "elements that consist of different isotopes the mid-range mass of the "
0461 "isotope mix is given."
0462 msgstr ""
0463 "Et atoms masse, med en skala hvor massen for et karbonatom er 12u. I "
0464 "grunnstoffene som består av forskjellige isotoper angis gjennomsnittsverdien "
0465 "i masseintervallet for isotopblandingen."
0466 
0467 #: data/knowledge.xml:135 data/knowledge.xml:145 data/knowledge.xml:152
0468 #: data/knowledge.xml:159 data/knowledge.xml:166 data/knowledge.xml:173
0469 #: data/knowledge.xml:183 data/knowledge.xml:192 data/knowledge.xml:201
0470 #, kde-format
0471 msgid "Isotope"
0472 msgstr "Isotop"
0473 
0474 #: data/knowledge.xml:136
0475 #, kde-format
0476 msgid ""
0477 "Isotopes are forms of a chemical element whose nuclei have the same atomic "
0478 "number, Z, but different atomic masses, A. The word isotope, meaning at the "
0479 "same place, comes from the fact that all isotopes of an element are located "
0480 "at the same place on the periodic table."
0481 msgstr ""
0482 "Isotoper er former av et kjemisk grunnstoff hvis kjerner har samme "
0483 "atomnummer, Z, men forskjellige atommasser, A. Ordet isotop, som betyr på "
0484 "samme sted, kommer fra det faktum at alle isotoper av et grunnstoff finnes "
0485 "på samme sted i det periodiske system."
0486 
0487 #: data/knowledge.xml:142
0488 #, kde-format
0489 msgid "Spin"
0490 msgstr "Spinn"
0491 
0492 #: data/knowledge.xml:143
0493 #, kde-format
0494 msgid ""
0495 "The spin is an intrinsic angular momentum associated with microscopic "
0496 "particles. It is a purely quantum mechanical phenomenon without any analogy "
0497 "in classical mechanics. Whereas classical angular momentum arises from the "
0498 "rotation of an extended object, spin is not associated with any rotating "
0499 "internal masses, but is intrinsic to the particle itself."
0500 msgstr ""
0501 "Spinn er et dreiemoment tilknyttet mikroskopiske partikler. Det er et rent "
0502 "kvantemekanisk fenomen uten noe tilsvarende i klassisk mekanikk. Mens det "
0503 "klassiske dreiemomentet oppstår av rotasjon hos et objekt med en "
0504 "vissstørrelse, er spinn ikke sammenkoblet med noen roterende indre masse, "
0505 "men tilhører selve partikkelen."
0506 
0507 #: data/knowledge.xml:149 src/detailinfodlg.cpp:312
0508 #, kde-format
0509 msgid "Magnetic Moment"
0510 msgstr "Magnetisk moment"
0511 
0512 #: data/knowledge.xml:150
0513 #, kde-format
0514 msgid ""
0515 "The magnetic moment of an object is a vector relating the aligning torque in "
0516 "a magnetic field experienced by the object to the field vector itself. It is "
0517 "measured in units of the nuclear magneton µ[sub]n[/sub]=(5.0507866 ± "
0518 "0.0000017) 10[sup]-27[/sup] JT[sup]-1[/sup]"
0519 msgstr ""
0520 "Et objekts magnetiske moment er en vektor som viser sammenhengen mellom det "
0521 "innrettende dreiemoment i et magnetfelt og feltvektoren selv. Det måles i "
0522 "enheter av kjernemagnetonet µ[sub]n[/sub]=(5.0507866 &#177; 0.0000017) "
0523 "10[sup]-27[/sup] JT[sup]-1[/sup]"
0524 
0525 #: data/knowledge.xml:156
0526 #, kde-format
0527 msgid "Decay Mode"
0528 msgstr "Henfallsmåte"
0529 
0530 #: data/knowledge.xml:157
0531 #, kde-format
0532 msgid ""
0533 "The decay mode describes a particular way a particle decays. For radioactive "
0534 "decay (the decay of nuclides) the decay modes are:[br] -> alpha decay "
0535 "(emission of a Helium-4 nucleus).[br] -> ß[sup]-[/sup] decay (emission of an "
0536 "electron)[br] -> ß[sup]+[/sup] decay (emission of a positron) [br] -> "
0537 "electron capture (EC) [br] -> proton emission [br] -> spontaneous fission "
0538 "[br] Typically one decay mode predominates for a particular nuclide."
0539 msgstr ""
0540 "Henfallsmåten beskriver hvordan en partikkel omdannes. For radioaktivt "
0541 "henfall (nukliders henfall) er henfallsmåtene:[br] → alfa-henfall "
0542 "(utsendelse av en Helium-4 kjerne).[br] → β[sup]-[/sup]-henfall (utsendelse "
0543 "av et elektron)[br] → β[sup]+[/sup]-henfall (utsendelse av et positron) "
0544 "[br] → elektron-innfanging (EI) [br] → proton-utsendelse [br] → spontan "
0545 "fisjon [br] Som regel dominerer en henfallstype for en gitt nuklide."
0546 
0547 #: data/knowledge.xml:163
0548 #, kde-format
0549 msgid "Decay Energy"
0550 msgstr "Henfallsenergi"
0551 
0552 #: data/knowledge.xml:164
0553 #, kde-format
0554 msgid "The decay energy is the energy released by a nuclear decay."
0555 msgstr "Henfallsenergien er energien som frigjøres ved kjernehenfall."
0556 
0557 #: data/knowledge.xml:170
0558 #, kde-format
0559 msgid "Nuclides"
0560 msgstr "Nuklider"
0561 
0562 #: data/knowledge.xml:171
0563 #, kde-format
0564 msgid "[i]see isotopes[/i]"
0565 msgstr "[i]se isotoper[/i]"
0566 
0567 #: data/knowledge.xml:174 data/knowledge.xml:180 data/knowledge.xml:193
0568 #: data/knowledge.xml:203
0569 #, kde-format
0570 msgid "Isotone"
0571 msgstr "Isotone"
0572 
0573 #: data/knowledge.xml:175 data/knowledge.xml:184 data/knowledge.xml:194
0574 #: data/knowledge.xml:198
0575 #, kde-format
0576 msgid "Nuclear Isomer"
0577 msgstr "Kjerneisomer"
0578 
0579 #: data/knowledge.xml:176 data/knowledge.xml:185 data/knowledge.xml:189
0580 #: data/knowledge.xml:202
0581 #, kde-format
0582 msgid "Isobars"
0583 msgstr "Isobarer"
0584 
0585 #: data/knowledge.xml:181
0586 #, kde-format
0587 msgid "Two nuclides are isotones if they have the same number N of neutrons."
0588 msgstr "To nuklider er isotoner hvis de har samme antall nøytroner N."
0589 
0590 #: data/knowledge.xml:190
0591 #, kde-format
0592 msgid ""
0593 "Isobars are nuclides having the same mass number, i.e. sum of protons plus "
0594 "neutrons."
0595 msgstr ""
0596 "Isobarer er nuklider som har samme massetall, det vil si summen av antall "
0597 "protoner og nøytroner."
0598 
0599 #: data/knowledge.xml:199
0600 #, kde-format
0601 msgid ""
0602 "A nuclear isomer is a metastable or isomeric state of an atom caused by the "
0603 "excitation of a proton or neutron in its nucleus so that it requires a "
0604 "change in spin before it can release its extra energy. They decay to lower "
0605 "energy states of the nuclide through two isomeric transitions:[br] -> γ- "
0606 "emission (emission of a high-energy photon)[br] -> internal conversion (the "
0607 "energy is used to ionize the atom)[br] Contrast this with the definition of "
0608 "a chemical isomer, the more common use of the word. Also contrast with the "
0609 "meaning of isotope, in which the difference is the number of neutrons in the "
0610 "nucleus. Metastable isomers of a particular atom are usually designated with "
0611 "an \"m\" (or, in the case of atoms with more than one isomer, 2m, 3m, and so "
0612 "on). This designation is usually placed after the atomic symbol and number "
0613 "of the atom (e.g., Co-58m), but is sometimes placed as a superscript before "
0614 "(e.g., [sup]m[/sup]Co-58 or [sup]58m[/sup]Co)."
0615 msgstr ""
0616 "En kjerneisomer er en metastabil eller isomerisk tilstand for et atom på "
0617 "grunn av at et proton eller nøytron i kjernen eksiteres (bringes til en "
0618 "høyere energitilstand) slik at det må få en endring i spinn før det kan "
0619 "frigjøre den ekstra energien. De henfaller til lavere energitilstand i "
0620 "nukliden via to isomeriske overganger:[br] → γ- emisjon (utsendelse av et "
0621 "høyenergisk proton) br] → intern konvertering (energien brukes til å "
0622 "ionisere atomet) [br] Jamfør definisjonen på kjemisk isomer, som er den mest "
0623 "vanlige bruken av ordet isomer. Jamfør også betydningen av isotop, der "
0624 "forskjellen er antallet nøytroner i kjernen. Metastabile isomerer av et gitt "
0625 "atom betegnes som regel med en «m» (eller for atomer med mer enn én isomer, "
0626 "2m, 3m osv.). Denne betegnelsen settes vanligvis etter atomsymbolet og "
0627 "atomnummeret (f.eks. Co-58m), men settes noen ganger foran som superskript f."
0628 "eks. [sup]m[/sup]Co-58 or [sup]58m[/sup]Co)."
0629 
0630 #: data/knowledge.xml:207
0631 #, kde-format
0632 msgid "Beta rays"
0633 msgstr "Betastråler"
0634 
0635 #: data/knowledge.xml:208
0636 #, kde-format
0637 msgid ""
0638 "Rays consisting of electrons that are emitted from Atoms of radioactive "
0639 "elements."
0640 msgstr ""
0641 "Stråler som består av elektroner blir sendt fra atomene i radioaktive "
0642 "grunnstoff."
0643 
0644 #: data/knowledge.xml:213
0645 #, kde-format
0646 msgid ""
0647 "The electron is a subatomic particle with a mass of m[sub]e[/sub]=(9.1093897 "
0648 "± 0.0000054)e-31 kg and a negative charge of [i]e[/i]=(1.60217733 ± "
0649 "0.00000049)e-19 C\n"
0650 "\t\t"
0651 msgstr ""
0652 "Elektronet er en atompartikkel med masse m[sub]e[/sub]=(9.1093897 ±S "
0653 "0.0000054)e-31 kg og negativ ladning [i]e[/i]=(1.60217733 ± 0.00000049)e-19 "
0654 "C\n"
0655 "\t\t"
0656 
0657 #: data/knowledge.xml:220
0658 #, kde-format
0659 msgid ""
0660 "The proton is a subatomic particle with a mass of m[sub]e[/sub]=(1.6726231 ± "
0661 "0.0000010) 10[sup]-27[/sup] kg and a positive charge of [i]e[/i]=(1.60217733 "
0662 "± 0.00000049) 10[sup]-19[/sup] C which occurs in the nucleus of an atom."
0663 msgstr ""
0664 "Protonet er en atompartikkel med masse [sub]e[/sub]=(1.6726231 ± 0.0000010) "
0665 "10[sup]-27[/sup] kg og en positiv ladning på [i]e[/i]=(1.60217733 ± "
0666 "0.00000049) 10[sup]-19[/sup] C som finnes atomkjernen."
0667 
0668 #: data/knowledge.xml:229
0669 #, kde-format
0670 msgid ""
0671 "The neutron is a subatomic particle with a mass of m[sub]e[/sub]=(1.6749286 "
0672 "± 0.0000010) 10[sup]-27[/sup] kg which occurs in the nucleus of an atom."
0673 msgstr ""
0674 "Nøytronet er en atompartikkel med masse m[sub]e[/sub]=(1.6749286 ± "
0675 "0.0000010) 10[sup]-27[/sup] kg som finnes i atomkjernen."
0676 
0677 #: data/knowledge.xml:237
0678 #, kde-format
0679 msgid "Cathode Rays"
0680 msgstr "Katodestråler"
0681 
0682 #: data/knowledge.xml:238
0683 #, kde-format
0684 msgid ""
0685 "Cathode rays are streams of electrons observed in vacuum tubes, i.e. "
0686 "evacuated glass tubes that are equipped with at least two electrodes, a "
0687 "cathode (negative electrode) and an anode (positive electrode) in a "
0688 "configuration known as a diode."
0689 msgstr ""
0690 "Katodestråler er strømmer av elektroner som observeres i vakuumrør, dvs. "
0691 "glassrør tømt for luft, som er utstyrt med minst to elektroder, en katode "
0692 "(negativ elektrode) og en anode (positiv elektrode) i en oppstilling som "
0693 "kalles en diode."
0694 
0695 #: data/knowledge.xml:244 data/knowledge.xml:258 data/knowledge.xml:267
0696 #: data/knowledge.xml:275
0697 #, kde-format
0698 msgid "Ionic Radius"
0699 msgstr "Ioneradius"
0700 
0701 #: data/knowledge.xml:245
0702 #, kde-format
0703 msgid ""
0704 "The Ionic Radius is the radius of a charged atom, known as an ion. The ion "
0705 "can have a positive or a negative charge. The charge of the ion with the "
0706 "radius shown is also displayed in Kalzium. A positive ion has fewer "
0707 "electrons in its shell than the atom, a negative ion has more electrons. "
0708 "Therefore, a positive ion has a smaller radius than its atom and vice versa."
0709 msgstr ""
0710 "Ioneradien er radien for det ladde atomet, kjent som et ion. Ionet kan ha en "
0711 "positiv eller negativ ladning. Ladningen for ionet med vist radius vises "
0712 "også i Kalzium. Et positivt ion har færre elektroner i skallet sitt enn "
0713 "atomnummeret, et negativt ion har flere elektroner. Derfor har et positivt "
0714 "ion en mindre radius enn sitt atom, og omvendt."
0715 
0716 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicCovalentRadiusGradient)
0717 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
0718 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
0719 #: data/knowledge.xml:247 data/knowledge.xml:256 data/knowledge.xml:265
0720 #: data/knowledge.xml:271 src/detailinfodlg.cpp:207
0721 #: src/elementdataviewer.cpp:265 src/exportdialog.cpp:140
0722 #: src/kalziumgradienttype.cpp:159 src/plotsetupwidget.ui:106
0723 #: src/plotsetupwidget.ui:427 src/settings/settings_gradients.ui:60
0724 #, kde-format
0725 msgid "Covalent Radius"
0726 msgstr "Kovalentradius"
0727 
0728 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
0729 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
0730 #: data/knowledge.xml:248 data/knowledge.xml:257 data/knowledge.xml:262
0731 #: data/knowledge.xml:274 src/elementdataviewer.cpp:259
0732 #: src/plotsetupwidget.ui:101 src/plotsetupwidget.ui:422
0733 #, kde-format
0734 msgid "Atomic Radius"
0735 msgstr "Atomradius"
0736 
0737 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicVanDerWaalsRadiusGradient)
0738 #: data/knowledge.xml:249 data/knowledge.xml:253 data/knowledge.xml:266
0739 #: data/knowledge.xml:276 src/detailinfodlg.cpp:214 src/exportdialog.cpp:141
0740 #: src/settings/settings_gradients.ui:67
0741 #, kde-format
0742 msgid "Van der Waals Radius"
0743 msgstr "van der Waals-radius"
0744 
0745 #: data/knowledge.xml:254
0746 #, kde-format
0747 msgid ""
0748 "The van der Waals radius of an atom is the radius of an imaginary hard "
0749 "sphere which can be used to model the atom for many purposes. Van der Waals "
0750 "radii are determined from measurements of atomic spacing between pairs of "
0751 "unbonded atoms in crystals."
0752 msgstr ""
0753 "van der Waals-radien for et atom er radien av en tenkt hard kule som kan "
0754 "brukes som atommodell for mange formål. Van der Waals-radier bestemmes ut "
0755 "fra målinger av atomavstand mellom par av ubundne atomer i krystaller."
0756 
0757 #: data/knowledge.xml:263
0758 #, kde-format
0759 msgid ""
0760 "The atomic radius is the distance from the atomic nucleus to the outmost "
0761 "stable electron orbital in a atom that is at equilibrium."
0762 msgstr ""
0763 "Atomradien er avstanden fra atomkjernen til den ytterste stabile "
0764 "elektronbane i et atom som er i likevekt."
0765 
0766 #: data/knowledge.xml:272
0767 #, kde-format
0768 msgid ""
0769 "The covalent radius in chemistry corresponds to half of the distance between "
0770 "two identical atomic nuclei, bound by a covalent bond."
0771 msgstr ""
0772 "Kovalentradius i kjemi tilsvarer halvdelen av avstanden mellom identiske "
0773 "atomkjerner bundne av en kovalentbinding."
0774 
0775 #: data/tools.xml:5
0776 #, kde-format
0777 msgid "Watchglass"
0778 msgstr "Urglass"
0779 
0780 #: data/tools.xml:6
0781 #, kde-format
0782 msgid ""
0783 "Watchglasses are round glass panes with a diameter of around 5 - 10cm, used "
0784 "in various experimental techniques. The border is bent upwards to allow the "
0785 "watchglass to hold small amounts of liquids in order to let them evaporate. "
0786 "The evaporation can be accelerated by heating the watchglass with a Bunsen "
0787 "burner. Watchglasses can also be used to cover Petri dishes or beakers, and "
0788 "are also suited to weighing small amounts of matter or drying them in an "
0789 "airing cupboard. The term watchglass is derived from the former pocket "
0790 "watches' protection glass which was often domed."
0791 msgstr ""
0792 "Urglass er runde glass med en diameter på omtrent 5 – 10 cm, som brukes ved "
0793 "diverse eksperimentelle teknikker. Kanten er noe bøyd oppover, så de kan "
0794 "fylles med små mengder væske for å la den fordampe. Fordampningen kan "
0795 "fremskyndes ved å varme opp urglasset med en Bunsen-brenner. Urglass kan "
0796 "også brukes til å dekke Petriskåler eller begere, og er også fine til å veie "
0797 "små mengder stoff eller alternativt tørke dem i et avstrekksskap. Uttrykket "
0798 "urglass kommer fra beskyttelsesglasset på lommeur som ofte var bøyd oppover."
0799 
0800 #: data/tools.xml:10
0801 #, kde-format
0802 msgid "Dehydrator"
0803 msgstr "Dehydrator"
0804 
0805 #: data/tools.xml:13
0806 #, kde-format
0807 msgid ""
0808 "A dehydrator is a piece of laboratory apparatus, often made of glass, and "
0809 "which serves to dry chemical matters; that is, to remove water or liquid "
0810 "from a sample.\n"
0811 "\t\t\tIn principle it is a glass bowl with cap that has a planar grinding, "
0812 "so that the bowl is air-tight. The dehydrator's lower part is ordinarily "
0813 "filled with a drying agent such as calcium chloride, silica gel, phosphoric "
0814 "anhydride or sulphuric acid. The sample to be dried is placed on a "
0815 "diaphanous cartridge of plastic or ceramic above the drying agent.\n"
0816 "\t\t\tThe drying agent is hygroscopic, which means that it dehumidifies its "
0817 "environment by absorbing water vapor. The dry atmosphere then takes up water "
0818 "from the sample to be dried."
0819 msgstr ""
0820 "En dehydrator er et laboratorieapparat som ofte er laget av glass, og som "
0821 "brukes for å tørke kjemiske stoffer, dvs. fjerne vann eller væske fra en "
0822 "prøve.\n"
0823 "I prinsippet er det en glasskål med lokk som er planslipt slik at skålen kan "
0824 "lukkes lufttett. Dehydratorens nedre del fylles med et tørkemiddel, slik som "
0825 "kalsiumklorid, kiselgel, fosforanhydrid eller svovelsyre. Prøven som skal "
0826 "tørkes plasseres på en gjennomsiktig kassett av plast eller keramikk over "
0827 "tørkemiddelet.\n"
0828 "\t\t\tTørkemiddelet er hygroskopisk, som betyr at det tar opp fuktighet fra "
0829 "sine omgivelser ved å absorbere vanndamp. Den tørre luften tar deretter opp "
0830 "vann fra prøven som skal tørkes."
0831 
0832 #: data/tools.xml:17
0833 #, kde-format
0834 msgid "Spatula"
0835 msgstr "Spatel"
0836 
0837 #: data/tools.xml:18
0838 #, kde-format
0839 msgid ""
0840 "The spatula is a laboratory tool to scrape off, grind, and transport "
0841 "chemicals. The material they are made of (e.g. iron, titanium, platinum) and "
0842 "their design (e.g. flat spatula or spoon spatula) varies."
0843 msgstr ""
0844 "Spatelen er et laboratorieredskap til å skrape av, male opp og flytte "
0845 "kjemikalier. Den kan være laget av forskjellig stoff (f.eks. jern, titan, "
0846 "platina) og ha forskjellige former (f.eks. flat eller spadeformet spatel)."
0847 
0848 #: data/tools.xml:22
0849 #, kde-format
0850 msgid "Water Jet Pump"
0851 msgstr "Vannstrålepumpe"
0852 
0853 #: data/tools.xml:23
0854 #, kde-format
0855 msgid ""
0856 "The water jet pump has two entry pipes and one exit, and consists, in "
0857 "principle, of two pipes one inside the other. At the water entry a water jet "
0858 "shoots under full pressure out of a nozzle into a slightly larger pipe. The "
0859 "water jet thereby carries away air or fluid from the second entry. <br> This "
0860 "is caused by the negative pressure in a drifting fluid, and thus it is an "
0861 "application of the hydrodynamic paradox (objects close to drifting fluids "
0862 "are aspirated instead of being pushed away)."
0863 msgstr ""
0864 "Vannstrålepumpen har to inngangsrør og ett utgangsrør, og består i "
0865 "prinsippet av to rør, det ene inni det andre. I vanninngangen sprøytes en "
0866 "vannstråle med fullt vannledningstrykk ut av et munnstykke i et noe større "
0867 "rør. Vannstrålen tar dermed luft eller væske vekk fra den andre inngangen. "
0868 "<br/>Dette skjer på grunn av det negative trykket i en strømmende væske. "
0869 "Pumpen er altså en anvendelse av det hydrodynamiske paradoks (objekter nær "
0870 "strømmende væsker suges med i stedet for å dyttes vekk)."
0871 
0872 #: data/tools.xml:27
0873 #, kde-format
0874 msgid "Refractometer"
0875 msgstr "Refraktometer"
0876 
0877 #: data/tools.xml:28
0878 #, kde-format
0879 msgid ""
0880 "With a refractometer the refractive index of optical media is determined. If "
0881 "the refractive index of a chemical is known it can be used after a synthesis "
0882 "to determine the sample's purity or to audit the synthesis' success."
0883 msgstr ""
0884 "Med et refraktometer kan optiske mediers refraksjonsindeks bestemmes. Hvis "
0885 "et kjemikalies refraksjonsindeks er kjent, kan det brukes etter en syntese "
0886 "til å avgjøre hvor rent produktet er eller undersøke om syntesen var "
0887 "vellykket."
0888 
0889 #: data/tools.xml:32
0890 #, kde-format
0891 msgid "Mortar"
0892 msgstr "Morter"
0893 
0894 #: data/tools.xml:33
0895 #, kde-format
0896 msgid ""
0897 "A mortar is used for manually grinding solids. It can also be used to "
0898 "homogenize a mixture of powders by grinding. A club-shaped tool known as a "
0899 "pestle is used with the mortar for grinding."
0900 msgstr ""
0901 "En morter brukes til manuelt å male tørre stoffer. Den kan også brukes til å "
0902 "homogenisere en blanding av pulvere ved maling. Et kølleformet verktøy kalt "
0903 "pistil eller støter brukes til å male stoffet i morteren."
0904 
0905 #: data/tools.xml:37
0906 #, kde-format
0907 msgid "Heating Coil"
0908 msgstr "Dyppkoker"
0909 
0910 #: data/tools.xml:38
0911 #, kde-format
0912 msgid ""
0913 "Heating coils are used to heat flasks and other containers. Multiple heating "
0914 "coils can be connected with a thermometer so that the heat will not exceed a "
0915 "specified temperature. It is possible to use a magnetic field inside the "
0916 "heating coil to stir fluids with a magnetic stirrer. This will homogenize "
0917 "the fluid in terms of temperature and composition."
0918 msgstr ""
0919 "Dyppkokere brukes til å varme kolber og andre beholdere. Flere dyppkokere "
0920 "kan kobles til et termometer så varmen ikke overskrider en bestemt "
0921 "temperatur. Det er mulig å bruke et magnetfelt inne i dyppkokeren til å røre "
0922 "rundt i væsker med en magnetrører. Dette gjør væsken homogen med hensyn til "
0923 "temperatur og sammensetning."
0924 
0925 #: data/tools.xml:42
0926 #, kde-format
0927 msgid "Cork Ring"
0928 msgstr "Korkring"
0929 
0930 #: data/tools.xml:43
0931 #, kde-format
0932 msgid ""
0933 "Large containers like round-bottomed flasks are placed on rings made of "
0934 "cork, a special soft lightweight wood with good insulating qualities to "
0935 "protect fragile instruments."
0936 msgstr ""
0937 "Store beholdere slik som rundkolber plasseres på ringer laget av kork, et "
0938 "spesielt mykt og lett tremateriale med gode isolasjonsegenskaper, for å "
0939 "beskytte ømtålige instrumenter."
0940 
0941 #: data/tools.xml:47
0942 #, kde-format
0943 msgid "Dropping Funnel"
0944 msgstr "Drypptrakt"
0945 
0946 #: data/tools.xml:48
0947 #, kde-format
0948 msgid ""
0949 "A dropping funnel can be used to drop precise amounts of fluid. The dropping "
0950 "speed can be controlled with a valve."
0951 msgstr ""
0952 "En drypptrakt kan brukes til å dryppe en nøyaktig mengde av en væske. "
0953 "Dryppehastigheten kan styres med en ventil."
0954 
0955 #: data/tools.xml:52
0956 #, kde-format
0957 msgid "Separating Funnel"
0958 msgstr "Separasjonstrakt"
0959 
0960 #: data/tools.xml:53
0961 #, kde-format
0962 msgid ""
0963 "A separating funnel can be used to separate a mixture of fluids of differing "
0964 "densities. A valve at the bottom allows the denser fluid to be drained for "
0965 "transfer to another container."
0966 msgstr ""
0967 "En separasjonstrakt kan brukes til å separere en blanding av væsker med "
0968 "forskjellige tettheter. En ventil lengst nede brukes til å tappe ut den "
0969 "tetteste væsken til en annen beholder."
0970 
0971 #: data/tools.xml:57
0972 #, kde-format
0973 msgid "Test Tube Rack"
0974 msgstr "Prøverørsstativ"
0975 
0976 #: data/tools.xml:58
0977 #, kde-format
0978 msgid ""
0979 "This rack is useful when many small amounts of chemicals are to be tested in "
0980 "a row; or alternatively, to dry test tubes."
0981 msgstr ""
0982 "Prøverørsstativet er praktisk når du vil teste mange små mengder med "
0983 "kjemikalier i rekke, eller hvis du vil tørke prøverør."
0984 
0985 #: data/tools.xml:62
0986 #, kde-format
0987 msgid "Vortexer"
0988 msgstr "Vortexer"
0989 
0990 #: data/tools.xml:63
0991 #, kde-format
0992 msgid ""
0993 "A vortexer serves to homogenize reagents found in laboratories. The "
0994 "container containing liquid to be homogenized is put on a platform. The "
0995 "platform shakes by rotary agitation up to 3000RPM at which point a contact "
0996 "sensor is activated. In this way extremely small volumes of fluid can be "
0997 "homogenized quickly. It is the opposite of a centrifuge, used to separate "
0998 "fluids."
0999 msgstr ""
1000 "En vortexer brukes til å homogenisere reagenser som brukes i laboratorier. "
1001 "Beholderen med væske som skal homogeniseres settes på en plate. Platen "
1002 "rister med roterende omrøring opp til 3000 rpm, og da skrus en kontaktsensor "
1003 "på. På denne måten kan selv veldig små væskevolum hurtig homogeniseres. Den "
1004 "er motsetningen til en sentrifuge, som brukes til å separere væsker."
1005 
1006 #: data/tools.xml:67
1007 #, kde-format
1008 msgid "Wash Bottle"
1009 msgstr "Vaskeflaske"
1010 
1011 #: data/tools.xml:68
1012 #, kde-format
1013 msgid ""
1014 "These bottles are used for many purposes. In most laboratories they are "
1015 "usually filled with water, salt, acid or other commonly used fluids. They "
1016 "make it easy to apply the fluid if a precisely measured amount is not needed."
1017 msgstr ""
1018 "Disse flaskene brukes til mange formål. I de fleste laboratorier fylles de "
1019 "som oftest med vann, salt, syre eller andre alminnelig brukte væsker. De "
1020 "gjør det lett å bruke væsken hvis det ikke er nødvendig å måle opp en "
1021 "nøyaktig mengde."
1022 
1023 #: data/tools.xml:72
1024 #, kde-format
1025 msgid "Rotary Evaporator"
1026 msgstr "Rotasjonsfordamper"
1027 
1028 #: data/tools.xml:73
1029 #, kde-format
1030 msgid ""
1031 "A rotary evaporator consists of a round flask in a bath of hot water, and is "
1032 "designed to evaporate solvents. The flask is rotated and the solvent "
1033 "collects under a vacuum onto a condenser and drips into a condensate "
1034 "collecting flask. In this way solutions can be concentrated or purified. By "
1035 "attaching a vacuum pump, the air pressure and therefore the boiling point of "
1036 "the fluid can be decreased."
1037 msgstr ""
1038 "En rotasjonsfordamper består av en rund kolbe i vannbad, og er beregnet til "
1039 "å fordampe løsningsmidler. Kolben roteres og løsningsmiddelet samles opp "
1040 "under vakuum på en kondensator og drypper ned i en oppsamlingskolbe. På "
1041 "denne måten kan løsninger konsentreres eller renses. Lufttrykket og dermed "
1042 "væskens kokepunkt kan senkes ved å koble til en vakuumpumpe."
1043 
1044 #: data/tools.xml:77
1045 #, kde-format
1046 msgid "Reflux Condenser"
1047 msgstr "Tilbakestrømskondensator"
1048 
1049 #: data/tools.xml:78
1050 #, kde-format
1051 msgid ""
1052 "A reflux condenser subjects fluid to a process where a gas produced by "
1053 "heating is collected on the reflux condenser. The fluid is cooled until it "
1054 "condenses and runs back into the original fluid. Usually it is put on a "
1055 "round-bottomed flask or several neck flasks."
1056 msgstr ""
1057 "En tilbakestrømskondensator utsetter væsker for en prosess hvor en gass som "
1058 "lages ved oppvarming samles på tilbakestrømskondensatoren, hvor den avkjøles "
1059 "til den kondenserer og føres tilbake til den opprinnelige væsken. Som oftest "
1060 "plasseres den på en rund kolbe eller kolber med flere halser."
1061 
1062 #: data/tools.xml:82
1063 #, kde-format
1064 msgid "Pipette Bulb"
1065 msgstr "Peleusballong"
1066 
1067 #: data/tools.xml:83
1068 #, kde-format
1069 msgid ""
1070 "A pipette bulb is used to fill pipettes. Squeezing then releasing the bulb "
1071 "produces a negative pressure, causing fluid to flow into the pipette; "
1072 "squeezing the bulb then causes the fluid to flow out of the pipette."
1073 msgstr ""
1074 "En peleusballong brukes til å fylle pipetter. Når ballongen klemmes og "
1075 "slippes, skapes et undertrykk som suger væsken inn i pipetten. Klemmes "
1076 "ballongen igjen renner væsken ut av pipetten."
1077 
1078 #: data/tools.xml:87
1079 #, kde-format
1080 msgid "Test Tube"
1081 msgstr "Prøverør"
1082 
1083 #: data/tools.xml:88
1084 #, kde-format
1085 msgid ""
1086 "In a test tube small reactions or experiments are performed. There are many "
1087 "different types of tubes. For example some have connectors, some are etched "
1088 "for measurements, some are hardened for durability."
1089 msgstr ""
1090 "En kjemiker utfører ofte små reaksjoner eller eksperimenter i et prøverør. "
1091 "Det er mange forskjellige typer av prøverør. Noen har for eksempel "
1092 "tilkoblinger, noen er beregnet for målinger, andre er herdet for lang "
1093 "holdbarhet."
1094 
1095 #: data/tools.xml:92
1096 #, kde-format
1097 msgid "Protective Goggles"
1098 msgstr "Vernebriller"
1099 
1100 #: data/tools.xml:93
1101 #, kde-format
1102 msgid ""
1103 "Most laboratories insist that protective goggles are worn. Without them, it "
1104 "is too risky to work with most chemicals. Usually, the lens is a special "
1105 "type of plastic that affords protection from both mechanical impacts, and "
1106 "acid and base chemicals."
1107 msgstr ""
1108 "De fleste laboratorier insisterer på at vernebriller brukes. Uten dem er det "
1109 "for risikabelt å arbeide med de fleste kjemikaliene. Som oftest er linsen av "
1110 "et spesielt slag plast som beskytter både mot mekaniske støt, samt syrer og "
1111 "baser."
1112 
1113 #: data/tools.xml:97
1114 #, kde-format
1115 msgid "Round-Bottomed Flask"
1116 msgstr "Rund kolbe"
1117 
1118 #: data/tools.xml:98
1119 #, kde-format
1120 msgid ""
1121 "A round-bottomed flask is used for many reactions. Some can be connected to "
1122 "other items, as the frosting on the neck shows. With cork rings they can be "
1123 "placed on a table."
1124 msgstr ""
1125 "En rund kolbe brukes til mange reaksjoner. Noen kan kobles til andre "
1126 "verktøy, som etsningen på halsen viser. De kan plasseres på et bord med "
1127 "korkringer."
1128 
1129 #: data/tools.xml:102
1130 #, kde-format
1131 msgid "Full Pipette"
1132 msgstr "Fyllepipette"
1133 
1134 #: data/tools.xml:103
1135 #, kde-format
1136 msgid ""
1137 "Unlike a regular pipette, a full pipette only has one marking for a specific "
1138 "volume."
1139 msgstr ""
1140 "I motsetning til en vanlig pipette, har en fyllepipette kun én markering for "
1141 "et bestemt volum."
1142 
1143 #: data/tools.xml:107
1144 #, kde-format
1145 msgid "Drying Tube"
1146 msgstr "Tørkerør"
1147 
1148 #: data/tools.xml:108
1149 #, kde-format
1150 msgid ""
1151 "Some reactions need to be kept free of water: to make this possible a drying "
1152 "tube can be used. Drying tubes contains a hygroscopic chemical to absorb "
1153 "water from the atmosphere."
1154 msgstr ""
1155 "Noen reaksjoner må holdes frie for vann: for å gjøre dette mulig kan man "
1156 "bruke et tørkerør. Det inneholder et hygroskopisk stoff som absorberer vann "
1157 "fra lufta."
1158 
1159 #: data/tools.xml:112
1160 #, kde-format
1161 msgid "Test Tube Holder"
1162 msgstr "Prøverørsholder"
1163 
1164 #: data/tools.xml:113
1165 #, kde-format
1166 msgid ""
1167 "Test tube holders make it easier to hold test tubes. By using a holder, "
1168 "there is a safe distance between ones hand and the test tube when the tube "
1169 "is hot. Typically, test tube holders are used to hold test tubes over open "
1170 "flames."
1171 msgstr ""
1172 "Prøverørholddere gjør det lettere å holde på prøverør. Ved å bruke en holder "
1173 "fås en sikker avstand mellom handa og prøverøret, og prøverøret kan være "
1174 "varmt. En typisk bruk er å holde et prøverør over en åpen flamme."
1175 
1176 #: data/tools.xml:117
1177 #, kde-format
1178 msgid "Measuring Cylinder"
1179 msgstr "Målebeger"
1180 
1181 #: data/tools.xml:118
1182 #, kde-format
1183 msgid ""
1184 "A measuring cylinder can be used to measure amounts of liquids relatively "
1185 "precisely. Furthermore, the cylinder allows particulate matter to sink: "
1186 "following this, the particulates can be separated from the fluid by "
1187 "decanting."
1188 msgstr ""
1189 "Et målebeger kan brukes til å måle væskemengder nokså nøyaktig. Dessuten "
1190 "brukes et målebeger til å la partikler synke. Etter dette kan du skille ut "
1191 "partiklene fra væsken ved dekantering."
1192 
1193 #: data/tools.xml:122
1194 #, kde-format
1195 msgid "Thermometer"
1196 msgstr "Termometer"
1197 
1198 #: data/tools.xml:123
1199 #, kde-format
1200 msgid ""
1201 "A thermometer can be used to determine the temperature of a sample. In a "
1202 "laboratory, special thermometers are used which can also be used within "
1203 "acids or bases."
1204 msgstr ""
1205 "Et termometer kan brukes til å bestemme temperaturen i en prøve. I et "
1206 "laboratorium brukes spesielle termometre som også kan brukes i syrer eller "
1207 "baser."
1208 
1209 #: data/tools.xml:127
1210 #, kde-format
1211 msgid "Magnetic Stir Bar"
1212 msgstr "Magnetrører"
1213 
1214 #: data/tools.xml:128
1215 #, kde-format
1216 msgid ""
1217 "Magnetic stir bars are highly chemically inert, small magnetic bars. Most "
1218 "heaters have a built-in magnet which can rotate: this causes the stir bar to "
1219 "rotate and the mixture to become homogenized."
1220 msgstr ""
1221 "Magnetrørere er ytterst kjemisk inaktive, små magnetiske staver. De fleste "
1222 "oppvarmere har en innebygget magnet som kan rotere. Det gjør at "
1223 "magnetrøreren roterer og at løsningen blir homogenisert."
1224 
1225 #: data/tools.xml:132
1226 #, kde-format
1227 msgid "Magnetic Stir Bar Retriever"
1228 msgstr "Magnetplukker"
1229 
1230 #: data/tools.xml:133
1231 #, kde-format
1232 msgid ""
1233 "A magnetic stir bar retriever can be used to retrieve magnetic stir bars "
1234 "from containers. The retriever is a bar with a magnet at the end which "
1235 "attracts the stir bars."
1236 msgstr ""
1237 "En magnetplukker kan brukes til å fjerne magnetrørere fra beholdere. "
1238 "Magnetplukkeren er en stav med en magnet i enden som tiltrekker "
1239 "magnetrørerne."
1240 
1241 #: data/tools.xml:137
1242 #, kde-format
1243 msgid "Pipette"
1244 msgstr "Pipette"
1245 
1246 #: data/tools.xml:138
1247 #, kde-format
1248 msgid ""
1249 "Pipettes are used to introduce small quantities of liquids in laboratories. "
1250 "A pipette has a volume scale and, as a rule, pipette bulbs are used as "
1251 "droppers for liquids. Both sorts of pipettes are calibrated for fluids with "
1252 "a temperature of 20°C and for time of outflow (signified by \"Ex.\"). If "
1253 "needed, times of outflow are indicated on the pipettes."
1254 msgstr ""
1255 "Pipetter brukes til å dosere små mengder væsker i laboratorier. En pipette "
1256 "har en volumskala,og som regel brukes peleusballonger til pipettering. Begge "
1257 "typer pipetter er kalibrert for væsker med temperatur 20 °C og tømmetider "
1258 "(angitt med «Ex.»). Ved behov angis tømmetider på pipettene."
1259 
1260 #: data/tools.xml:142
1261 #, kde-format
1262 msgid "Erlenmeyer Flask"
1263 msgstr "Erlenmeyerkolbe"
1264 
1265 #: data/tools.xml:148
1266 #, kde-format
1267 msgid ""
1268 "An Erlenmeyer flask, named after the chemist Emil Erlenmeyer (1825-1909), is "
1269 "different to a beaker in that it comes with an inverted conical base and a "
1270 "cylindrical neck. There are different types of Erlenmeyer flasks for "
1271 "laboratory applications: the narrow neck and wide neck forms. Depending on "
1272 "the application the flask may have precision grinding to allow good "
1273 "connection to other containers.\n"
1274 "\t\t\t<br>\n"
1275 "\t\t\tThe narrow neck reduces the risk of fluid escaping, especially when "
1276 "boiling or during reactions which agitate the contents.\n"
1277 "\t\t\t<br>\n"
1278 "\t\t\tAn Erlenmeyer flask is useful for mixing fluids or accelerating "
1279 "reactions by stirring or shaking, for example. The Erlenmeyer flask is "
1280 "particularly suited for a magnetic stirrer, since it can be placed directly "
1281 "on the stirring platform. A round-bottomed flask, by contrast, must be "
1282 "placed on a cork ring on the stirring platform.\n"
1283 msgstr ""
1284 "En Erlenmeyerkolbe, oppkalt etter kjemikeren Emil Erlenmeyer (1825-1909), er "
1285 "forskjellig fra et beger ved at den har en omvendt kjegleformet kropp og "
1286 "sylindrisk hals. Det finnes forskjellige typer Erlenmeyerkolber til "
1287 "laboratoriebruk, en med smal hals og en med vid hals. Avhengig av bruken, "
1288 "kan kolben være presisjonsslipt for å muliggjøre god tilkobling til andre "
1289 "beholdere.\n"
1290 "\t\t\t<br/>\n"
1291 "\t\t\tDen smale halsen minsker risikoen for at væske skal lekke ut, spesielt "
1292 "ved koking eller under reaksjoner som rører opp innholdet.\n"
1293 "\t\t\t<br/>\n"
1294 "\t\t\tEn Erlenmeyerkolbe er for eksempel nyttig til å blande væsker eller "
1295 "akselerere reaksjoner ved å røre om eller riste. Erlenmeyerkolben er "
1296 "spesielt tilpasset magnetrørere, ettersom den kan plasseres direkte på "
1297 "omrøringsplaten. Derimot må en kolbe med avrundet bunn plasseres i en "
1298 "korkring på omrøringsplaten.\n"
1299 
1300 #: data/tools.xml:153
1301 #, kde-format
1302 msgid "Ultrasonic Bath"
1303 msgstr "Ultralydsbad"
1304 
1305 #: data/tools.xml:154
1306 #, kde-format
1307 msgid ""
1308 "For some chemical reactions it is important that the solvent is gas free. To "
1309 "achieve this the reaction vessel is put for some time into a ultrasonic "
1310 "bath. Due to the high sound frequency, the vapor locks peel away and ascend. "
1311 "This procedure is called out-gassing."
1312 msgstr ""
1313 "For noen kjemiske reaksjoner er det viktig at løsningsvæsken er gassfri. For "
1314 "å oppnå dette plasseres reaksjonsbeholderen en stund i et ultralydbad. På "
1315 "grunn av siden høye lydfrekvensen slippes låste gasser og stiger opp. "
1316 "Prosedyren kalles avgassing."
1317 
1318 #: data/tools.xml:158
1319 #, kde-format
1320 msgid "Scales"
1321 msgstr "Vekter"
1322 
1323 #: data/tools.xml:159
1324 #, kde-format
1325 msgid ""
1326 "In a laboratory, very precise quantities of reagents often have to be "
1327 "weighed out. High precision scales can measure masses down to 1/10000 gram. "
1328 "As such, they stand on granite blocks to avoid vibrations and are protected "
1329 "against changes in airflow by a dome."
1330 msgstr ""
1331 "I et laboratorium må man ofte veie opp svært nøyaktige mengde reagenser. "
1332 "Presisjonsvekter kan måle masser ned til 1/10000 gram. Derfor stilles de på "
1333 "granittblokker for å unngå vibrasjoner og beskyttes mot luftbevegelser med "
1334 "en kuppel."
1335 
1336 #: data/tools.xml:163
1337 #, kde-format
1338 msgid "Distillation bridge"
1339 msgstr "Destillationssøyle"
1340 
1341 #: data/tools.xml:164
1342 #, kde-format
1343 msgid ""
1344 "One means of separating a mixture is to use distillation. In this setting, a "
1345 "distillation bridge acts as a conduit between the two pots. One pot contains "
1346 "the mixture to be separated, and through heating, a gas forms which is lead "
1347 "through the bridge. At the end of the bridge the gas phase is condensed and "
1348 "drips into a round flask. Typically, the bridge is cooled by return flow. "
1349 "Also, there is often a thermometer for controlling the temperature of the "
1350 "distillation bridge."
1351 msgstr ""
1352 "En måte å separere en blanding er å bruke destillasjon. Destillasjonssøylen "
1353 "er dermed veien mellom to beholdere. I en beholder finnes blandingen som "
1354 "skal separeres. Ved oppvarming oppstår en gass som ledes via søylen. I "
1355 "slutten av søylen kondenseres gassen og drypper ned i en rund flaske. Søylen "
1356 "avkjøles oftest av tilbakestrømmen. Dessuten er det ofte et termometer for å "
1357 "kontrollere temperaturen på destillasjonssøylen."
1358 
1359 #: data/tools.xml:169
1360 #, kde-format
1361 msgid "Syringe"
1362 msgstr "Sprøyte"
1363 
1364 #: data/tools.xml:170
1365 #, kde-format
1366 msgid ""
1367 "A syringe consists of two parts, a glass tube and a plunger, both normally "
1368 "made of glass. Gasses flow into the glass tube, and as the syringe is a "
1369 "closed system, the plunger moves outwards. This can be used to measure the "
1370 "volume of a reaction."
1371 msgstr ""
1372 "En sprøyte består av to deler: Et glassrør og et stempel, begge er vanligvis "
1373 "laget av glass. Gasser flyter inn i glassrøret, og ettersom sprøyten er et "
1374 "lukket system beveger stempelet seg utover. Dette kan brukes til å måle "
1375 "volumet av en reaksjon."
1376 
1377 #: data/tools.xml:174
1378 #, kde-format
1379 msgid "Separation Beaker"
1380 msgstr "Separasjonsbeger"
1381 
1382 #: data/tools.xml:175
1383 #, kde-format
1384 msgid ""
1385 "First, four small caps are placed at the four ends of the separation beaker. "
1386 "Then, whilst distilling, the beaker is turned by 60 degrees after a certain "
1387 "temperate has been reached. In doing so, at the end of the distillation, all "
1388 "four caps contain a specific liquid, depending on the boiling point of the "
1389 "liquid distilled."
1390 msgstr ""
1391 "Først settes fire små hetter på de fire endene av dette separasjonsbegeret. "
1392 "Under destillasjonen dreies begeret 60 grader etter en viss temperatur er "
1393 "oppnådd. På denne måten inneholder alle fire hettene en spesifikk væske ved "
1394 "slutten av destillasjonen, avhengig av kokepunktet for væsken som "
1395 "destilleres."
1396 
1397 #: data/tools.xml:179
1398 #, kde-format
1399 msgid "Burner"
1400 msgstr "Brenner"
1401 
1402 #: data/tools.xml:180
1403 #, kde-format
1404 msgid ""
1405 "There are several types of burners; this picture shows a Teclu-Burner. Each "
1406 "type of burner has specific uses, and they vary in peak temperature and "
1407 "overall heating capacity."
1408 msgstr ""
1409 "Der er flere typer brennere; dette bildet viser en Teclu-brenner. Hver "
1410 "brennertype har sine bruksområder, og de varierer i maksimal temperatur og "
1411 "generell oppvarmingskapasitet."
1412 
1413 #: data/tools.xml:184
1414 #, kde-format
1415 msgid "Extractor Hood"
1416 msgstr "Avtrekkshette"
1417 
1418 #: data/tools.xml:185
1419 #, kde-format
1420 msgid ""
1421 "Extractor hoods are used to filter out gases from chemical reactions. The "
1422 "air, once cleaned, is pumped outside of the building."
1423 msgstr ""
1424 "Avtrekkshetter brukes til å filtrerere ut gasser fra kjemiske reaksjoner. "
1425 "Når luften er blitt renset blir den pumpet ut utenfor bygningen."
1426 
1427 #: data/tools.xml:189
1428 #, kde-format
1429 msgid "Contact Thermometer"
1430 msgstr "Kontakttermometer"
1431 
1432 #: data/tools.xml:190
1433 #, kde-format
1434 msgid ""
1435 "Contact thermometers differ from regular thermometers in that they are "
1436 "connected to a heating coil, and are hence able to both sense and control "
1437 "the current temperature. In doing so, they allow experiments to be performed "
1438 "under a constant temperature. Contact thermometers work using a negative "
1439 "feedback loop: once the desired temperature has been reached, the heating "
1440 "coil is deactivated; when the temperature falls, the heating coil is "
1441 "reactivated."
1442 msgstr ""
1443 "Kontakttermometre skiller seg fra vanlige termometre ved at de er koblet "
1444 "til en dyppvarmer, og derfor kan både føle og styre temperaturen. På den "
1445 "måten kan eksperimenter utføres under konstant temperatur. Kontakttermometre "
1446 "virker ved negativ tilbakekobling: når den ønskede temperaturen er nådd, "
1447 "kobles dyppvarmeren ut, og når temperaturen faller blir dyppvarmeren koblet "
1448 "inn igjen."
1449 
1450 #: data/tools.xml:194
1451 #, kde-format
1452 msgid "Clamps"
1453 msgstr "Klemmer"
1454 
1455 #: data/tools.xml:195
1456 #, kde-format
1457 msgid "Laboratory clamps make it easier to hold many kinds of tools."
1458 msgstr "Laboratorieklemmer gjør det lettere å holde på mange slags verktøy."
1459 
1460 #: data/tools.xml:199
1461 #, kde-format
1462 msgid "Indicator Paper"
1463 msgstr "Indikatorpapir"
1464 
1465 #: data/tools.xml:200
1466 #, kde-format
1467 msgid ""
1468 "There are multiple ways of measuring the pH value of a solution, one of "
1469 "which is to use indicator paper. Indicator paper changes color depending on "
1470 "the pH of the solution applied to it, and by comparing to a chart a fairly "
1471 "accurate measure of the solution's pH can be obtained. If a more accurate "
1472 "measure is needed, a glass electrode can be used, which works by measuring "
1473 "the conductivity of the solution."
1474 msgstr ""
1475 "Det er mange måter å måle pH-verdien av en oppløsning, en av dem er å bruke "
1476 "indikatorpapir. Indikatorpapir endrer farge avhengig av pH i løsningen som "
1477 "påføres papiret, og en kan få en ganske nøyaktig verdi for oppløsningens pH "
1478 "ved å sammenlikne med et fargekart for papiret. Trengs en mer nøaktig måling "
1479 "kan det brukes en glasselektrode, som måler oppløsningens ledningsevne."
1480 
1481 #: data/tools.xml:204
1482 #, kde-format
1483 msgid "Short-Stem Funnel"
1484 msgstr "Korthalset trakt"
1485 
1486 #: data/tools.xml:205
1487 #, kde-format
1488 msgid ""
1489 "A funnel can be used to fill a narrow-necked vessel with a liquid or fine "
1490 "powder."
1491 msgstr ""
1492 "En trakt kan brukes til å fylle en tranghalset beholder med en væske eller "
1493 "fint pulver."
1494 
1495 #: data/tools.xml:209
1496 #, kde-format
1497 msgid "Buret"
1498 msgstr "Byrette"
1499 
1500 #: data/tools.xml:210
1501 #, kde-format
1502 msgid ""
1503 "Burets are used to titrate liquids. A buret is filled with a specific volume "
1504 "of a liquid, and placed beneath it is a container such as an Erlenmeyer "
1505 "flask. By opening the valve on the buret, the liquid in the container will "
1506 "then be titrated. High-quality burets have a venting mechanism with which "
1507 "they can be very easily refilled with the exact volume for which the buret "
1508 "is calibrated."
1509 msgstr ""
1510 "Byretter brukes til å titrere væsker. En byrette fylles med et bestemt volum "
1511 "av en væske, og nedenfor den plasseres en beholder, for eksempel en "
1512 "Erlenmeyerkolbe. Ved å åpne ventilen på byretten titreres så væsken i "
1513 "beholderen. Høykvalitets byretter har en åpningsmekanisme som kan brukes til "
1514 "lett å fylle dem igjen med det nøyaktige volumet som byretten er kalibrert "
1515 "til."
1516 
1517 #: data/tools.xml:214
1518 #, kde-format
1519 msgid "Beaker"
1520 msgstr "Beger"
1521 
1522 #: data/tools.xml:215
1523 #, kde-format
1524 msgid ""
1525 "Beakers can be used for many tasks. For instance, they are used to store "
1526 "chemicals and to perform chemical reactions. They are often also used for "
1527 "titrations."
1528 msgstr ""
1529 "Begere brukes til mange oppgaver. De brukes for eksempel til å oppbevare "
1530 "kjemikalier som skal brukes til å utføre kjemiske reaksjoner. De brukes også "
1531 "ofte til titrering."
1532 
1533 #: data/tools.xml:219
1534 #, kde-format
1535 msgid "DSC (Differential Scanning Calorimeter)"
1536 msgstr "Differensielt skannende kalorimeter (DSC)"
1537 
1538 #: data/tools.xml:220
1539 #, kde-format
1540 msgid ""
1541 "A DSC measures the heat flow volume of a compound. This value is very "
1542 "specific for every kind of matter, and thus a DSC can be used to identify "
1543 "chemicals or to describe them."
1544 msgstr ""
1545 "Et differensielt skannende kalorimeter (DSC) måler varmestrømmen til/fra en "
1546 "forbindelse. Denne verdien er veldig spesifikk for hver stofftype, slik at "
1547 "et DSC kan brukes til å identifisere kjemikalier eller til å beskrive dem."
1548 
1549 #: data/tools.xml:224
1550 #, kde-format
1551 msgid "Dewar Vessel"
1552 msgstr "Dewar-flaske"
1553 
1554 #: data/tools.xml:225
1555 #, kde-format
1556 msgid ""
1557 "A Dewar vessel (or Dewar flask), named after the physicist Sir James Dewar "
1558 "(1842-1923), is a double-walled vacuum flask, designed to provide good "
1559 "thermal insulation. As such, they are useful for keeping liquids cool or "
1560 "warm. One well-known example of a Dewar vessel is a Thermos flask."
1561 msgstr ""
1562 "Et Dewar-kar (eller Dewar-flaske), oppkalt etter fysikeren Sir James Dewar "
1563 "(1842-1923), er en dobbeltvegget flaske med vakuum mellom veggene, laget for "
1564 "å gi god varmeisolasjon. Derfor er de nyttig til å holde væsker kalde eller "
1565 "varme. Et velkjent eksempel på en Dewar-flaske er en termos."
1566 
1567 #. i18n: tag label attribute value
1568 #: element_tiny.xml:2
1569 #, kde-format
1570 msgid "Dummy"
1571 msgstr "Test"
1572 
1573 #. i18n: tag label attribute value
1574 #: element_tiny.xml:3
1575 #, kde-format
1576 msgid "Hydrogen"
1577 msgstr "Hydrogen"
1578 
1579 #: element_tiny.xml:4
1580 #, kde-format
1581 msgid "Greek 'hydro' and 'gennao' for 'forms water'."
1582 msgstr ""
1583 
1584 #. i18n: tag label attribute value
1585 #: element_tiny.xml:5
1586 #, kde-format
1587 msgid "Helium"
1588 msgstr "Helium"
1589 
1590 #: element_tiny.xml:6
1591 #, kde-format
1592 msgid "The Greek word for the sun was 'helios'."
1593 msgstr ""
1594 
1595 #. i18n: tag label attribute value
1596 #: element_tiny.xml:7
1597 #, kde-format
1598 msgid "Lithium"
1599 msgstr "Litium"
1600 
1601 #: element_tiny.xml:8
1602 #, kde-format
1603 msgid "Greek 'lithos' means 'stone'."
1604 msgstr ""
1605 
1606 #. i18n: tag label attribute value
1607 #: element_tiny.xml:9
1608 #, kde-format
1609 msgid "Beryllium"
1610 msgstr "Beryllium"
1611 
1612 #: element_tiny.xml:10
1613 #, kde-format
1614 msgid "Greek 'beryllos' for 'light-green stone'."
1615 msgstr ""
1616 
1617 #. i18n: tag label attribute value
1618 #: element_tiny.xml:11
1619 #, kde-format
1620 msgid "Boron"
1621 msgstr "Bor"
1622 
1623 #: element_tiny.xml:12
1624 #, kde-format
1625 msgid ""
1626 "Boron means 'Bor(ax) + (carb)on'. It is found in borax and behaves a lot "
1627 "like carbon."
1628 msgstr ""
1629 
1630 #. i18n: tag label attribute value
1631 #: element_tiny.xml:13
1632 #, kde-format
1633 msgid "Carbon"
1634 msgstr "Karbon"
1635 
1636 #: element_tiny.xml:14
1637 #, kde-format
1638 msgid "Latin 'carboneum' for carbon."
1639 msgstr ""
1640 
1641 #. i18n: tag label attribute value
1642 #: element_tiny.xml:15
1643 #, kde-format
1644 msgid "Nitrogen"
1645 msgstr "Nitrogen"
1646 
1647 #: element_tiny.xml:16
1648 #, kde-format
1649 msgid "Latin 'nitrogenium' ('forms saltpeter')."
1650 msgstr ""
1651 
1652 #. i18n: tag label attribute value
1653 #: element_tiny.xml:17
1654 #, kde-format
1655 msgid "Oxygen"
1656 msgstr "Oxygen"
1657 
1658 #: element_tiny.xml:18
1659 #, kde-format
1660 msgid "Latin 'oxygenium' (forms acids)."
1661 msgstr ""
1662 
1663 #. i18n: tag label attribute value
1664 #: element_tiny.xml:19
1665 #, kde-format
1666 msgid "Fluorine"
1667 msgstr "Fluor"
1668 
1669 #: element_tiny.xml:20
1670 #, kde-format
1671 msgid "Latin 'fluere' ('floats')."
1672 msgstr ""
1673 
1674 #. i18n: tag label attribute value
1675 #: element_tiny.xml:21
1676 #, kde-format
1677 msgid "Neon"
1678 msgstr "Neon"
1679 
1680 #: element_tiny.xml:22
1681 #, kde-format
1682 msgid "Greek 'neo'. meaning 'new'."
1683 msgstr ""
1684 
1685 #. i18n: tag label attribute value
1686 #: element_tiny.xml:23
1687 #, kde-format
1688 msgid "Sodium"
1689 msgstr "Natrium"
1690 
1691 #: element_tiny.xml:24
1692 #, kde-format
1693 msgid ""
1694 "The name comes from Latin 'sodanum' which means 'headache remedy'. The "
1695 "symbol comes from Latin 'natrium' for Arabic 'natrun' or English 'soda'."
1696 msgstr ""
1697 
1698 #. i18n: tag label attribute value
1699 #: element_tiny.xml:25
1700 #, kde-format
1701 msgid "Magnesium"
1702 msgstr "Magnesium"
1703 
1704 #: element_tiny.xml:26
1705 #, kde-format
1706 msgid "Named after the city of Magnesia."
1707 msgstr ""
1708 
1709 #. i18n: tag label attribute value
1710 #: element_tiny.xml:27
1711 #, kde-format
1712 msgid "Aluminium"
1713 msgstr "Aluminium"
1714 
1715 #: element_tiny.xml:28
1716 #, kde-format
1717 msgid "Latin 'alumen'."
1718 msgstr ""
1719 
1720 #. i18n: tag label attribute value
1721 #: element_tiny.xml:29
1722 #, kde-format
1723 msgid "Silicon"
1724 msgstr "Silisium"
1725 
1726 #: element_tiny.xml:30
1727 #, kde-format
1728 msgid "Latin 'silex'."
1729 msgstr ""
1730 
1731 #. i18n: tag label attribute value
1732 #: element_tiny.xml:31
1733 #, kde-format
1734 msgid "Phosphorus"
1735 msgstr "Fosfor"
1736 
1737 #: element_tiny.xml:32
1738 #, kde-format
1739 msgid "Greek 'phosphoros' for 'carries light'."
1740 msgstr ""
1741 
1742 #. i18n: tag label attribute value
1743 #: element_tiny.xml:33
1744 #, kde-format
1745 msgid "Sulfur"
1746 msgstr "Svovel"
1747 
1748 #: element_tiny.xml:34
1749 #, kde-format
1750 msgid "In sanskrit 'sweb' means 'to sleep'."
1751 msgstr ""
1752 
1753 #. i18n: tag label attribute value
1754 #: element_tiny.xml:35
1755 #, kde-format
1756 msgid "Chlorine"
1757 msgstr "Klor"
1758 
1759 #: element_tiny.xml:36
1760 #, kde-format
1761 msgid "Greek 'chloros' for 'yellow-green'."
1762 msgstr ""
1763 
1764 #. i18n: tag label attribute value
1765 #: element_tiny.xml:37
1766 #, kde-format
1767 msgid "Argon"
1768 msgstr "Argon"
1769 
1770 #: element_tiny.xml:38
1771 #, kde-format
1772 msgid "Greek 'aergon' for 'inactive'."
1773 msgstr ""
1774 
1775 #. i18n: tag label attribute value
1776 #: element_tiny.xml:39
1777 #, kde-format
1778 msgid "Potassium"
1779 msgstr "Kalium"
1780 
1781 #: element_tiny.xml:40
1782 #, kde-format
1783 msgid ""
1784 "The name comes from the English 'potash' ('pot ashes') because it is found "
1785 "in caustic potashes. The symbol comes from the Latin 'kalium' for the "
1786 "original Arabic 'al qaliy' which means alkali."
1787 msgstr ""
1788 
1789 #. i18n: tag label attribute value
1790 #: element_tiny.xml:41
1791 #, kde-format
1792 msgid "Calcium"
1793 msgstr "Kalsium"
1794 
1795 #: element_tiny.xml:42
1796 #, kde-format
1797 msgid "Latin 'calx' for 'lime'."
1798 msgstr ""
1799 
1800 #. i18n: tag label attribute value
1801 #: element_tiny.xml:43
1802 #, kde-format
1803 msgid "Scandium"
1804 msgstr "Scandium"
1805 
1806 #: element_tiny.xml:44
1807 #, kde-format
1808 msgid "Named because it was found in Scandinavia."
1809 msgstr ""
1810 
1811 #. i18n: tag label attribute value
1812 #: element_tiny.xml:45
1813 #, kde-format
1814 msgid "Titanium"
1815 msgstr "Titanium"
1816 
1817 #: element_tiny.xml:46
1818 #, kde-format
1819 msgid "The Titans were giants in Greek mythology."
1820 msgstr ""
1821 
1822 #. i18n: tag label attribute value
1823 #: element_tiny.xml:47
1824 #, kde-format
1825 msgid "Vanadium"
1826 msgstr "Vanadium"
1827 
1828 #: element_tiny.xml:48
1829 #, kde-format
1830 msgid "'Vanadis' is another name for the Nordic goddess Freyja."
1831 msgstr ""
1832 
1833 #. i18n: tag label attribute value
1834 #: element_tiny.xml:49
1835 #, kde-format
1836 msgid "Chromium"
1837 msgstr "Krom"
1838 
1839 #: element_tiny.xml:50
1840 #, kde-format
1841 msgid "Greek 'chroma' means 'color'."
1842 msgstr ""
1843 
1844 #. i18n: tag label attribute value
1845 #: element_tiny.xml:51
1846 #, kde-format
1847 msgid "Manganese"
1848 msgstr "Mangan"
1849 
1850 #: element_tiny.xml:52
1851 #, kde-format
1852 msgid ""
1853 "It was discovered near a town named Magnesia in black earth. Thus, it was "
1854 "named 'magnesia nigra', or for short, Manganese."
1855 msgstr ""
1856 "Det ble oppdaget i svart jord nær byen Magnesia. Derfor ble det kalt "
1857 "«magnesia nigra», som ble til Mangan, eller Manganese på engelsk."
1858 
1859 #. i18n: tag label attribute value
1860 #: element_tiny.xml:53
1861 #, kde-format
1862 msgid "Iron"
1863 msgstr "Jern"
1864 
1865 #: element_tiny.xml:54
1866 #, kde-format
1867 msgid "Latin 'ferrum'."
1868 msgstr ""
1869 
1870 #. i18n: tag label attribute value
1871 #: element_tiny.xml:55
1872 #, kde-format
1873 msgid "Cobalt"
1874 msgstr "Kobolt"
1875 
1876 #: element_tiny.xml:56
1877 #, kde-format
1878 msgid "Named after the German word 'Kobold' for 'goblin'."
1879 msgstr ""
1880 
1881 #. i18n: tag label attribute value
1882 #: element_tiny.xml:57
1883 #, kde-format
1884 msgid "Nickel"
1885 msgstr "Nikkel"
1886 
1887 #: element_tiny.xml:58
1888 #, kde-format
1889 msgid "'Nickel' was the name of a mountain goblin."
1890 msgstr ""
1891 
1892 #. i18n: tag label attribute value
1893 #: element_tiny.xml:59
1894 #, kde-format
1895 msgid "Copper"
1896 msgstr "Kopper"
1897 
1898 #: element_tiny.xml:60
1899 #, kde-format
1900 msgid "Greek 'cuprum' for Cypres."
1901 msgstr ""
1902 
1903 #. i18n: tag label attribute value
1904 #: element_tiny.xml:61
1905 #, kde-format
1906 msgid "Zinc"
1907 msgstr "Sink"
1908 
1909 #: element_tiny.xml:62
1910 #, kde-format
1911 msgid "German 'zinking' for 'rough', because zinc ore is very rough."
1912 msgstr ""
1913 
1914 #. i18n: tag label attribute value
1915 #: element_tiny.xml:63
1916 #, kde-format
1917 msgid "Gallium"
1918 msgstr "Gallium"
1919 
1920 #: element_tiny.xml:64
1921 #, kde-format
1922 msgid "'Gallia' is an old name for France."
1923 msgstr ""
1924 
1925 #. i18n: tag label attribute value
1926 #: element_tiny.xml:65
1927 #, kde-format
1928 msgid "Germanium"
1929 msgstr "Germanium"
1930 
1931 #: element_tiny.xml:66
1932 #, kde-format
1933 msgid "Latin 'germania' is an old name for Germany."
1934 msgstr ""
1935 
1936 #. i18n: tag label attribute value
1937 #: element_tiny.xml:67
1938 #, kde-format
1939 msgid "Arsenic"
1940 msgstr "Arsen"
1941 
1942 #: element_tiny.xml:68
1943 #, kde-format
1944 msgid "Greek 'arsenikos' for 'male' or 'bold'."
1945 msgstr ""
1946 
1947 #. i18n: tag label attribute value
1948 #: element_tiny.xml:69
1949 #, kde-format
1950 msgid "Selenium"
1951 msgstr "Selen"
1952 
1953 #: element_tiny.xml:70
1954 #, kde-format
1955 msgid "Greek 'selena' for 'moon'."
1956 msgstr ""
1957 
1958 #. i18n: tag label attribute value
1959 #: element_tiny.xml:71
1960 #, kde-format
1961 msgid "Bromine"
1962 msgstr "Brom"
1963 
1964 #: element_tiny.xml:72
1965 #, kde-format
1966 msgid "Greek 'bromos' for 'smells badly'."
1967 msgstr ""
1968 
1969 #. i18n: tag label attribute value
1970 #: element_tiny.xml:73
1971 #, kde-format
1972 msgid "Krypton"
1973 msgstr "Krypton"
1974 
1975 #: element_tiny.xml:74
1976 #, kde-format
1977 msgid "Greek 'kryptos' for 'hidden'."
1978 msgstr ""
1979 
1980 #. i18n: tag label attribute value
1981 #: element_tiny.xml:75
1982 #, kde-format
1983 msgid "Rubidium"
1984 msgstr "Rubidium"
1985 
1986 #: element_tiny.xml:76
1987 #, kde-format
1988 msgid "Latin 'rubidus' for 'dark red'."
1989 msgstr ""
1990 
1991 #. i18n: tag label attribute value
1992 #: element_tiny.xml:77
1993 #, kde-format
1994 msgid "Strontium"
1995 msgstr "Strontium"
1996 
1997 #: element_tiny.xml:78
1998 #, kde-format
1999 msgid "Named after the mineral Strontianit."
2000 msgstr ""
2001 
2002 #. i18n: tag label attribute value
2003 #: element_tiny.xml:79
2004 #, kde-format
2005 msgid "Yttrium"
2006 msgstr "Yttrium"
2007 
2008 #: element_tiny.xml:80
2009 #, kde-format
2010 msgid ""
2011 "Named after the small town of Ytterby near Stockholm in Sweden. Terbium, "
2012 "Ytterbium and Erbium are also named after this town."
2013 msgstr ""
2014 
2015 #. i18n: tag label attribute value
2016 #: element_tiny.xml:81
2017 #, kde-format
2018 msgid "Zirconium"
2019 msgstr "Zirkon"
2020 
2021 #: element_tiny.xml:82
2022 #, kde-format
2023 msgid "Named after the mineral zircon."
2024 msgstr ""
2025 
2026 #. i18n: tag label attribute value
2027 #: element_tiny.xml:83
2028 #, kde-format
2029 msgid "Niobium"
2030 msgstr "Niobium"
2031 
2032 #: element_tiny.xml:84
2033 #, kde-format
2034 msgid "Named after Niobe, the daughter of the Greek god Tantalus."
2035 msgstr "Oppkalt etter Niobe, datter til Tantalus i gresk mytologi."
2036 
2037 #. i18n: tag label attribute value
2038 #: element_tiny.xml:85
2039 #, kde-format
2040 msgid "Molybdenum"
2041 msgstr "Molybden"
2042 
2043 #: element_tiny.xml:86
2044 #, kde-format
2045 msgid ""
2046 "This name has Greek roots. It means 'like Platinum' - it was difficult to "
2047 "distinguish Molybdenum from Platinum."
2048 msgstr ""
2049 "Dette navnet har greske røtter. Det betyr «lik bly» – det var vanskelig å "
2050 "skjelne mellom bly og molybden."
2051 
2052 #. i18n: tag label attribute value
2053 #: element_tiny.xml:87
2054 #, kde-format
2055 msgid "Technetium"
2056 msgstr "Technetium"
2057 
2058 #: element_tiny.xml:88
2059 #, kde-format
2060 msgid "Greek 'technetos' for artificial."
2061 msgstr ""
2062 
2063 #. i18n: tag label attribute value
2064 #: element_tiny.xml:89
2065 #, kde-format
2066 msgid "Ruthenium"
2067 msgstr "Rutenium"
2068 
2069 #: element_tiny.xml:90
2070 #, kde-format
2071 msgid "Ruthenia is the old name of Russia."
2072 msgstr ""
2073 
2074 #. i18n: tag label attribute value
2075 #: element_tiny.xml:91
2076 #, kde-format
2077 msgid "Rhodium"
2078 msgstr "Rhodium"
2079 
2080 #: element_tiny.xml:92
2081 #, kde-format
2082 msgid "Greek 'rhodeos' means 'red like a rose'."
2083 msgstr ""
2084 
2085 #. i18n: tag label attribute value
2086 #: element_tiny.xml:93
2087 #, kde-format
2088 msgid "Palladium"
2089 msgstr "Palladium"
2090 
2091 #: element_tiny.xml:94
2092 #, kde-format
2093 msgid "Named after the asteroid Pallas."
2094 msgstr ""
2095 
2096 #. i18n: tag label attribute value
2097 #: element_tiny.xml:95
2098 #, kde-format
2099 msgid "Silver"
2100 msgstr "Sølv"
2101 
2102 #: element_tiny.xml:96
2103 #, kde-format
2104 msgid "Latin 'argentum' for silver."
2105 msgstr ""
2106 
2107 #. i18n: tag label attribute value
2108 #: element_tiny.xml:97
2109 #, kde-format
2110 msgid "Cadmium"
2111 msgstr "Kadmium"
2112 
2113 #: element_tiny.xml:98
2114 #, kde-format
2115 msgid "Greek 'kadmia' ('Galmei' = Zinc carbonate)."
2116 msgstr ""
2117 
2118 #. i18n: tag label attribute value
2119 #: element_tiny.xml:99
2120 #, kde-format
2121 msgid "Indium"
2122 msgstr "Indium"
2123 
2124 #: element_tiny.xml:100
2125 #, kde-format
2126 msgid "Named after 'Indigo' because of its blue spectrum."
2127 msgstr ""
2128 
2129 #. i18n: tag label attribute value
2130 #: element_tiny.xml:101
2131 #, kde-format
2132 msgid "Tin"
2133 msgstr "Tinn"
2134 
2135 #: element_tiny.xml:102
2136 #, kde-format
2137 msgid "Latin 'stannum' for tin."
2138 msgstr ""
2139 
2140 #. i18n: tag label attribute value
2141 #: element_tiny.xml:103
2142 #, kde-format
2143 msgid "Antimony"
2144 msgstr "Antimon"
2145 
2146 #: element_tiny.xml:104
2147 #, kde-format
2148 msgid "Arabic 'anthos ammonos' for 'blossom of the god Ammon'."
2149 msgstr ""
2150 
2151 #. i18n: tag label attribute value
2152 #: element_tiny.xml:105
2153 #, kde-format
2154 msgid "Tellurium"
2155 msgstr "Tellur"
2156 
2157 #: element_tiny.xml:106
2158 #, kde-format
2159 msgid "Latin 'tellus' or 'telluris' for 'Planet Earth'."
2160 msgstr ""
2161 
2162 #. i18n: tag label attribute value
2163 #: element_tiny.xml:107
2164 #, kde-format
2165 msgid "Iodine"
2166 msgstr "Jod"
2167 
2168 #: element_tiny.xml:108
2169 #, kde-format
2170 msgid "Greek 'ioeides' for 'violet'."
2171 msgstr "Gresk «ioeides», fiolett."
2172 
2173 #. i18n: tag label attribute value
2174 #: element_tiny.xml:109
2175 #, kde-format
2176 msgid "Xenon"
2177 msgstr "Xenon"
2178 
2179 #: element_tiny.xml:110
2180 #, kde-format
2181 msgid "Greek 'xenos' for 'foreigner'."
2182 msgstr ""
2183 
2184 #. i18n: tag label attribute value
2185 #: element_tiny.xml:111
2186 #, kde-format
2187 msgid "Caesium"
2188 msgstr "Cesium"
2189 
2190 #: element_tiny.xml:112
2191 #, kde-format
2192 msgid "Latin 'caesius' for 'heaven blue'."
2193 msgstr "Latin «caesius», himmelblå."
2194 
2195 #. i18n: tag label attribute value
2196 #: element_tiny.xml:113
2197 #, kde-format
2198 msgid "Barium"
2199 msgstr "Barium"
2200 
2201 #: element_tiny.xml:114
2202 #, kde-format
2203 msgid "Greek 'barys' for 'heavy'."
2204 msgstr ""
2205 
2206 #. i18n: tag label attribute value
2207 #: element_tiny.xml:115
2208 #, kde-format
2209 msgid "Lanthanum"
2210 msgstr "Lantan"
2211 
2212 #: element_tiny.xml:116
2213 #, kde-format
2214 msgid ""
2215 "Greek 'lanthanein' for 'hidden'. The Lanthanoids are also called the 'rare "
2216 "earth' elements."
2217 msgstr ""
2218 "Gresk «lanthanein», gjemt. Lanthanidene kalles også «sjeldne jordmetaller»."
2219 
2220 #. i18n: tag label attribute value
2221 #: element_tiny.xml:117
2222 #, kde-format
2223 msgid "Cerium"
2224 msgstr "Cerium"
2225 
2226 #: element_tiny.xml:118
2227 #, kde-format
2228 msgid "Named after the planetoid Ceres."
2229 msgstr ""
2230 
2231 #. i18n: tag label attribute value
2232 #: element_tiny.xml:119
2233 #, kde-format
2234 msgid "Praseodymium"
2235 msgstr "Praseodym"
2236 
2237 #: element_tiny.xml:120
2238 #, kde-format
2239 msgid "Greek 'prasinos didymos' for 'green twin'."
2240 msgstr ""
2241 
2242 #. i18n: tag label attribute value
2243 #: element_tiny.xml:121
2244 #, kde-format
2245 msgid "Neodymium"
2246 msgstr "Neodym"
2247 
2248 #: element_tiny.xml:122
2249 #, kde-format
2250 msgid "Greek 'neos didymos' for 'new twin'."
2251 msgstr ""
2252 
2253 #. i18n: tag label attribute value
2254 #: element_tiny.xml:123
2255 #, kde-format
2256 msgid "Promethium"
2257 msgstr "Promethium"
2258 
2259 #: element_tiny.xml:124
2260 #, kde-format
2261 msgid ""
2262 "Named after the Greek Prometheus. Prometheus stole the fire from the gods "
2263 "and gave it to mankind."
2264 msgstr ""
2265 "Oppkalt etter den greske Prometevs. Han stjal ilden fra gudene og ga den til "
2266 "menneskene."
2267 
2268 #. i18n: tag label attribute value
2269 #: element_tiny.xml:125
2270 #, kde-format
2271 msgid "Samarium"
2272 msgstr "Samarium"
2273 
2274 #: element_tiny.xml:126
2275 #, kde-format
2276 msgid "Named after the mineral Samarskit."
2277 msgstr ""
2278 
2279 #. i18n: tag label attribute value
2280 #: element_tiny.xml:127
2281 #, kde-format
2282 msgid "Europium"
2283 msgstr "Europium"
2284 
2285 #: element_tiny.xml:128
2286 #, kde-format
2287 msgid "Named after Europe."
2288 msgstr ""
2289 
2290 #. i18n: tag label attribute value
2291 #: element_tiny.xml:129
2292 #, kde-format
2293 msgid "Gadolinium"
2294 msgstr "Gadolinium"
2295 
2296 #: element_tiny.xml:130
2297 #, kde-format
2298 msgid "Named after the Finnish chemist Johan Gadolin."
2299 msgstr ""
2300 
2301 #. i18n: tag label attribute value
2302 #: element_tiny.xml:131
2303 #, kde-format
2304 msgid "Terbium"
2305 msgstr "Terbium"
2306 
2307 #: element_tiny.xml:132
2308 #, kde-format
2309 msgid ""
2310 "Named after the Swedish town of Ytterby and the mineral ytterbite from which "
2311 "Terbium was first refined. Yttrium, Erbium and Ytterbium are also named "
2312 "after this town."
2313 msgstr ""
2314 
2315 #. i18n: tag label attribute value
2316 #: element_tiny.xml:133
2317 #, kde-format
2318 msgid "Dysprosium"
2319 msgstr "Dysprosium"
2320 
2321 #: element_tiny.xml:134
2322 #, kde-format
2323 msgid "Greek 'dysprositor' for 'difficult to reach'."
2324 msgstr ""
2325 
2326 #. i18n: tag label attribute value
2327 #: element_tiny.xml:135
2328 #, kde-format
2329 msgid "Holmium"
2330 msgstr "Holmium"
2331 
2332 #: element_tiny.xml:136
2333 #, kde-format
2334 msgid "Latin 'holmia' for the old name of Stockholm."
2335 msgstr ""
2336 
2337 #. i18n: tag label attribute value
2338 #: element_tiny.xml:137
2339 #, kde-format
2340 msgid "Erbium"
2341 msgstr "Erbium"
2342 
2343 #: element_tiny.xml:138
2344 #, kde-format
2345 msgid ""
2346 "Named after the Swedish town of Ytterby where the mineral gadolinite (from "
2347 "which Erbium was first refined) was first mined. Yttrium, Terbium and "
2348 "Ytterbium are also named after this town."
2349 msgstr ""
2350 
2351 #. i18n: tag label attribute value
2352 #: element_tiny.xml:139
2353 #, kde-format
2354 msgid "Thulium"
2355 msgstr "Thulium"
2356 
2357 #: element_tiny.xml:140
2358 #, kde-format
2359 msgid "Named after the old name of Scandinavia, 'Thule'."
2360 msgstr "Etter «Thule», gammelt navn på Skandinavia eller Norden."
2361 
2362 #. i18n: tag label attribute value
2363 #: element_tiny.xml:141
2364 #, kde-format
2365 msgid "Ytterbium"
2366 msgstr "Ytterbium"
2367 
2368 #: element_tiny.xml:142
2369 #, kde-format
2370 msgid ""
2371 "Like Yttrium, Terbium and Erbium, this is named after the Swedish town of "
2372 "Ytterby."
2373 msgstr ""
2374 
2375 #. i18n: tag label attribute value
2376 #: element_tiny.xml:143
2377 #, kde-format
2378 msgid "Lutetium"
2379 msgstr "Lutetium"
2380 
2381 #: element_tiny.xml:144
2382 #, kde-format
2383 msgid "Named after the Roman name 'Lutetia' for Paris."
2384 msgstr ""
2385 
2386 #. i18n: tag label attribute value
2387 #: element_tiny.xml:145
2388 #, kde-format
2389 msgid "Hafnium"
2390 msgstr "Hafnium"
2391 
2392 #: element_tiny.xml:146
2393 #, kde-format
2394 msgid ""
2395 "Niels Bohr originally predicted the properties of this element before "
2396 "discovery, so it was named after his hometown of 'Hafnia' (the old Latin "
2397 "name of Copenhagen, Denmark)."
2398 msgstr ""
2399 
2400 #. i18n: tag label attribute value
2401 #: element_tiny.xml:147
2402 #, kde-format
2403 msgid "Tantalum"
2404 msgstr "Tantal"
2405 
2406 #: element_tiny.xml:148
2407 #, kde-format
2408 msgid "Named after the Greek myth of Tantalos."
2409 msgstr ""
2410 
2411 #. i18n: tag label attribute value
2412 #: element_tiny.xml:149
2413 #, kde-format
2414 msgid "Tungsten"
2415 msgstr "Wolfram"
2416 
2417 #: element_tiny.xml:150
2418 #, kde-format
2419 msgid ""
2420 "The name comes from the Swedish 'tung sten' which means 'heavy stone'. The "
2421 "symbol comes from the old German name for the element 'wolfram', which "
2422 "described how tungsten interacts with tin 'like a wolf eats a sheep (ram)'."
2423 msgstr ""
2424 
2425 #. i18n: tag label attribute value
2426 #: element_tiny.xml:151
2427 #, kde-format
2428 msgid "Rhenium"
2429 msgstr "Rhenium"
2430 
2431 #: element_tiny.xml:152
2432 #, kde-format
2433 msgid "Named after the German river Rhine (latin 'Rhenium')."
2434 msgstr "Oppkalt etter elva Rhinen (latin «Rhenium»)"
2435 
2436 #. i18n: tag label attribute value
2437 #: element_tiny.xml:153
2438 #, kde-format
2439 msgid "Osmium"
2440 msgstr "Osmium"
2441 
2442 #: element_tiny.xml:154
2443 #, kde-format
2444 msgid "Greek for 'smell'. Its oxides smell strongly like radishes."
2445 msgstr "Gresk for «lukt». Oksidene har sterk lukt av reddiker."
2446 
2447 #. i18n: tag label attribute value
2448 #: element_tiny.xml:155
2449 #, kde-format
2450 msgid "Iridium"
2451 msgstr "Iridium"
2452 
2453 #: element_tiny.xml:156
2454 #, kde-format
2455 msgid "Greek 'iris' for 'rainbow'."
2456 msgstr ""
2457 
2458 #. i18n: tag label attribute value
2459 #: element_tiny.xml:157
2460 #, kde-format
2461 msgid "Platinum"
2462 msgstr "Platina"
2463 
2464 #: element_tiny.xml:158
2465 #, kde-format
2466 msgid "Spanish 'platina' means 'small silver'."
2467 msgstr ""
2468 
2469 #. i18n: tag label attribute value
2470 #: element_tiny.xml:159
2471 #, kde-format
2472 msgid "Gold"
2473 msgstr "Gull"
2474 
2475 #: element_tiny.xml:160
2476 #, kde-format
2477 msgid "Latin 'aurum'. Named after Aurora, the goddess of sunrise."
2478 msgstr ""
2479 
2480 #. i18n: tag label attribute value
2481 #: element_tiny.xml:161
2482 #, kde-format
2483 msgid "Mercury"
2484 msgstr "Merkur"
2485 
2486 #: element_tiny.xml:162
2487 #, kde-format
2488 msgid "Graeco-Latin 'hydrargyrum' for 'liquid silver'."
2489 msgstr ""
2490 
2491 #. i18n: tag label attribute value
2492 #: element_tiny.xml:163
2493 #, kde-format
2494 msgid "Thallium"
2495 msgstr "Thallium"
2496 
2497 #: element_tiny.xml:164
2498 #, kde-format
2499 msgid "Greek 'tallos' for 'young twig'."
2500 msgstr ""
2501 
2502 #. i18n: tag label attribute value
2503 #: element_tiny.xml:165
2504 #, kde-format
2505 msgid "Lead"
2506 msgstr "Bly"
2507 
2508 #: element_tiny.xml:166
2509 #, kde-format
2510 msgid "Latin 'plumbum' for Lead."
2511 msgstr ""
2512 
2513 #. i18n: tag label attribute value
2514 #: element_tiny.xml:167
2515 #, kde-format
2516 msgid "Bismuth"
2517 msgstr "Vismut"
2518 
2519 #: element_tiny.xml:168
2520 #, kde-format
2521 msgid "The old name of Bismuth is 'Wismut', which stood for 'white mass'."
2522 msgstr "Kanskje fra tysk «weisse Masse», hvit masse."
2523 
2524 #. i18n: tag label attribute value
2525 #: element_tiny.xml:169
2526 #, kde-format
2527 msgid "Polonium"
2528 msgstr "Polonium"
2529 
2530 #: element_tiny.xml:170
2531 #, kde-format
2532 msgid "Named after Poland to honor Marie Curie."
2533 msgstr ""
2534 
2535 #. i18n: tag label attribute value
2536 #: element_tiny.xml:171
2537 #, kde-format
2538 msgid "Astatine"
2539 msgstr "Astat"
2540 
2541 #: element_tiny.xml:172
2542 #, kde-format
2543 msgid "Greek 'astator' for 'changing'."
2544 msgstr ""
2545 
2546 #. i18n: tag label attribute value
2547 #: element_tiny.xml:173
2548 #, kde-format
2549 msgid "Radon"
2550 msgstr "Radon"
2551 
2552 #: element_tiny.xml:174
2553 #, kde-format
2554 msgid ""
2555 "Named after Radium. It ends with 'on' to make it clear that it is a noble "
2556 "gas."
2557 msgstr ""
2558 "Oppkalt etter Radium, Endelsen «-on» gjør det klart at det er en edelgass."
2559 
2560 #. i18n: tag label attribute value
2561 #: element_tiny.xml:175
2562 #, kde-format
2563 msgid "Francium"
2564 msgstr "Francium"
2565 
2566 #: element_tiny.xml:176
2567 #, kde-format
2568 msgid "Named after France to honor Marguerite Perey."
2569 msgstr ""
2570 
2571 #. i18n: tag label attribute value
2572 #: element_tiny.xml:177
2573 #, kde-format
2574 msgid "Radium"
2575 msgstr "Radium"
2576 
2577 #: element_tiny.xml:178
2578 #, kde-format
2579 msgid "Latin 'radius' for 'beam', as it is radioactive."
2580 msgstr ""
2581 
2582 #. i18n: tag label attribute value
2583 #: element_tiny.xml:179
2584 #, kde-format
2585 msgid "Actinium"
2586 msgstr "Aktinium"
2587 
2588 #: element_tiny.xml:180
2589 #, kde-format
2590 msgid "Greek 'aktis' for 'beam' - actinium is radioactive."
2591 msgstr ""
2592 
2593 #. i18n: tag label attribute value
2594 #: element_tiny.xml:181
2595 #, kde-format
2596 msgid "Thorium"
2597 msgstr "Thorium"
2598 
2599 #: element_tiny.xml:182
2600 #, kde-format
2601 msgid "Named after the Norse god of thunder: Thor"
2602 msgstr ""
2603 
2604 #. i18n: tag label attribute value
2605 #: element_tiny.xml:183
2606 #, kde-format
2607 msgid "Protactinium"
2608 msgstr "Protaktinium"
2609 
2610 #: element_tiny.xml:184
2611 #, kde-format
2612 msgid ""
2613 "Greek 'protos' for 'ancester'. Protactinium is named in this way because "
2614 "Actinium is a product of decay radiation of Protactinium."
2615 msgstr ""
2616 
2617 #. i18n: tag label attribute value
2618 #: element_tiny.xml:185
2619 #, kde-format
2620 msgid "Uranium"
2621 msgstr "Uran"
2622 
2623 #: element_tiny.xml:186
2624 #, kde-format
2625 msgid "Greek 'ouranos' for 'heaven'. Named after the planet Uranus."
2626 msgstr "Gresk «ouranos», himmel, etter planeten Uranus."
2627 
2628 #. i18n: tag label attribute value
2629 #: element_tiny.xml:187
2630 #, kde-format
2631 msgid "Neptunium"
2632 msgstr "Neptunium"
2633 
2634 #: element_tiny.xml:188
2635 #, kde-format
2636 msgid "Named after the planet Neptune."
2637 msgstr "Etter planeten Neptun."
2638 
2639 #. i18n: tag label attribute value
2640 #: element_tiny.xml:189
2641 #, kde-format
2642 msgid "Plutonium"
2643 msgstr "Plutonium"
2644 
2645 #: element_tiny.xml:190
2646 #, kde-format
2647 msgid "Named after the planet Pluto."
2648 msgstr "Etter planeten Pluto."
2649 
2650 #. i18n: tag label attribute value
2651 #: element_tiny.xml:191
2652 #, kde-format
2653 msgid "Americium"
2654 msgstr "Americium"
2655 
2656 #: element_tiny.xml:192
2657 #, kde-format
2658 msgid "Named after America."
2659 msgstr "Etter Amerika."
2660 
2661 #. i18n: tag label attribute value
2662 #: element_tiny.xml:193
2663 #, kde-format
2664 msgid "Curium"
2665 msgstr "Curium"
2666 
2667 #: element_tiny.xml:194
2668 #, kde-format
2669 msgid "Named after Marie Curie."
2670 msgstr "Etter Marie Curie."
2671 
2672 #. i18n: tag label attribute value
2673 #: element_tiny.xml:195
2674 #, kde-format
2675 msgid "Berkelium"
2676 msgstr "Berkelium"
2677 
2678 #: element_tiny.xml:196
2679 #, kde-format
2680 msgid "Named after the town Berkeley where it was discovered."
2681 msgstr "Etter byen Berkeley der det ble oppdaget."
2682 
2683 #. i18n: tag label attribute value
2684 #: element_tiny.xml:197
2685 #, kde-format
2686 msgid "Californium"
2687 msgstr "Californium"
2688 
2689 #: element_tiny.xml:198
2690 #, kde-format
2691 msgid "Named after the US-State of California."
2692 msgstr "Etter delstaten California (der Berkeley ligger)."
2693 
2694 #. i18n: tag label attribute value
2695 #: element_tiny.xml:199
2696 #, kde-format
2697 msgid "Einsteinium"
2698 msgstr "Einsteinium"
2699 
2700 #: element_tiny.xml:200
2701 #, kde-format
2702 msgid "Named after the scientist Albert Einstein."
2703 msgstr "Etter vitenskapsmannen Albert Einstein."
2704 
2705 #. i18n: tag label attribute value
2706 #: element_tiny.xml:201
2707 #, kde-format
2708 msgid "Fermium"
2709 msgstr "Fermium"
2710 
2711 #: element_tiny.xml:202
2712 #, kde-format
2713 msgid "Named after the scientist Enrico Fermi."
2714 msgstr "Etter vitenskapsmannen Enrico Fermi."
2715 
2716 #. i18n: tag label attribute value
2717 #: element_tiny.xml:203
2718 #, kde-format
2719 msgid "Mendelevium"
2720 msgstr "Mendelevium"
2721 
2722 #: element_tiny.xml:204
2723 #, kde-format
2724 msgid "Named after the scientist D.I. Mendeleev."
2725 msgstr "Etter vitenskapsmannen D.I. Mendelejev."
2726 
2727 #. i18n: tag label attribute value
2728 #: element_tiny.xml:205
2729 #, kde-format
2730 msgid "Nobelium"
2731 msgstr "Nobelium"
2732 
2733 #: element_tiny.xml:206
2734 #, kde-format
2735 msgid "Named after the scientist Alfred Nobel."
2736 msgstr "Etter Alfred Nobel."
2737 
2738 #. i18n: tag label attribute value
2739 #: element_tiny.xml:207
2740 #, kde-format
2741 msgid "Lawrencium"
2742 msgstr "Lawrencium"
2743 
2744 #: element_tiny.xml:208
2745 #, kde-format
2746 msgid "Named after the scientist Ernest Orlando Lawrence."
2747 msgstr "Etter vitenskapsmannen Ernest Orlando Lawrence."
2748 
2749 #. i18n: tag label attribute value
2750 #: element_tiny.xml:209
2751 #, kde-format
2752 msgid "Rutherfordium"
2753 msgstr "Rutherfordium"
2754 
2755 #: element_tiny.xml:210
2756 #, kde-format
2757 msgid "Named after the scientist Ernest Rutherford."
2758 msgstr ""
2759 
2760 #. i18n: tag label attribute value
2761 #: element_tiny.xml:211
2762 #, kde-format
2763 msgid "Dubnium"
2764 msgstr "Dubnium"
2765 
2766 #: element_tiny.xml:212
2767 #, kde-format
2768 msgid "Named after the science-town Dubna in Russia."
2769 msgstr ""
2770 
2771 #. i18n: tag label attribute value
2772 #: element_tiny.xml:213
2773 #, kde-format
2774 msgid "Seaborgium"
2775 msgstr "Seaborgium"
2776 
2777 #: element_tiny.xml:214
2778 #, kde-format
2779 msgid "Named after the scientist G. Theodore Seaborg."
2780 msgstr "Etter vitenskapsmannen G. Theodore Seaborg."
2781 
2782 #. i18n: tag label attribute value
2783 #: element_tiny.xml:215
2784 #, kde-format
2785 msgid "Bohrium"
2786 msgstr "Bohrium"
2787 
2788 #: element_tiny.xml:216
2789 #, kde-format
2790 msgid "Named after the scientist Niels Bohr."
2791 msgstr "Etter vitenskapsmannen Niels Bohr."
2792 
2793 #. i18n: tag label attribute value
2794 #: element_tiny.xml:217
2795 #, kde-format
2796 msgid "Hassium"
2797 msgstr "Hassium"
2798 
2799 #: element_tiny.xml:218
2800 #, kde-format
2801 msgid ""
2802 "Latin 'hassia' for the German county Hessen. In Hessen a lot elements have "
2803 "been discovered."
2804 msgstr "Latin «Hassia», Hessen, den tyske delstaten der det ble oppdaget."
2805 
2806 #. i18n: tag label attribute value
2807 #: element_tiny.xml:219
2808 #, kde-format
2809 msgid "Meitnerium"
2810 msgstr "Meitnerium"
2811 
2812 #: element_tiny.xml:220
2813 #, kde-format
2814 msgid "Named after the scientist Lise Meitner."
2815 msgstr "Etter vitenskapskvinnen Lise Meitner."
2816 
2817 #. i18n: tag label attribute value
2818 #: element_tiny.xml:221
2819 #, kde-format
2820 msgid "Darmstadtium"
2821 msgstr "Darmstadtium"
2822 
2823 #: element_tiny.xml:222
2824 #, kde-format
2825 msgid ""
2826 "Named after the German city Darmstadt where many elements have been "
2827 "discovered."
2828 msgstr "Etter den tyske byen Darmstadt, der mange elementer er blitt oppdaget."
2829 
2830 #. i18n: tag label attribute value
2831 #: element_tiny.xml:223
2832 #, kde-format
2833 msgid "Roentgenium"
2834 msgstr "Roentgenium"
2835 
2836 #: element_tiny.xml:224
2837 #, kde-format
2838 msgid "Named after Wilhelm Conrad Röntgen."
2839 msgstr "Oppkalt etter Wilhelm Conrad Röntgen."
2840 
2841 #. i18n: tag label attribute value
2842 #: element_tiny.xml:225
2843 #, kde-format
2844 msgid "Copernicium"
2845 msgstr "Copernicium"
2846 
2847 #: element_tiny.xml:226
2848 #, kde-format
2849 msgid ""
2850 "Historically known as eka-mercury. Named after the astronomer Nicolaus "
2851 "Copernicus."
2852 msgstr ""
2853 "Historisk kalt eka-kvikksølv. Oppkalt etter astronomen Nicolaus Copernicus."
2854 
2855 #. i18n: tag label attribute value
2856 #: element_tiny.xml:227
2857 #, kde-format
2858 msgid "Nihonium"
2859 msgstr ""
2860 
2861 #: element_tiny.xml:228
2862 #, kde-format
2863 msgid ""
2864 "Named after 'Nihon', the romanized spelling for 'Japan' in Japanese. The "
2865 "element was the first element discovered in Japan, at the RIKEN Nishina "
2866 "Center for Accelerator-Based Science. Historically known as eka-thallium."
2867 msgstr ""
2868 
2869 #. i18n: tag label attribute value
2870 #: element_tiny.xml:229
2871 #, kde-format
2872 msgid "Flerovium"
2873 msgstr "Flerovium"
2874 
2875 #: element_tiny.xml:230
2876 #, kde-format
2877 msgid ""
2878 "Historically known as eka-lead. Named after Flerov Laboratory of Nuclear "
2879 "Reactions (Dubna, Russia) where superheavy elements are synthesized."
2880 msgstr ""
2881 "Historisk kjent som eka-bly. Oppkalt etter Flerov-laboriatoriet for "
2882 "kjernereaksjoner i Dubna, Russlan, der supertunge elementer blir fremstilt."
2883 
2884 #. i18n: tag label attribute value
2885 #: element_tiny.xml:231
2886 #, kde-format
2887 msgid "Moscovium"
2888 msgstr ""
2889 
2890 #: element_tiny.xml:232
2891 #, kde-format
2892 msgid ""
2893 "Named for the Moscow, Russia, region which is home to the Joint Institute "
2894 "for Nuclear Research that was a co-discoverer of this element. Historically "
2895 "known as eka-bismuth."
2896 msgstr ""
2897 
2898 #. i18n: tag label attribute value
2899 #: element_tiny.xml:233
2900 #, kde-format
2901 msgid "Livermorium"
2902 msgstr "Livermorium"
2903 
2904 #: element_tiny.xml:234
2905 #, kde-format
2906 msgid ""
2907 "Historically known as eka-polonium. Named after Livermore National "
2908 "Laboratory (USA)."
2909 msgstr ""
2910 "Historisk kjent som eka-polonium. Oppkalt etter Livermore National "
2911 "Laboratory i USA."
2912 
2913 #. i18n: tag label attribute value
2914 #: element_tiny.xml:235
2915 #, kde-format
2916 msgid "Tennessine"
2917 msgstr ""
2918 
2919 #: element_tiny.xml:236
2920 #, kde-format
2921 msgid ""
2922 "Named for the American state of Tennessee which is home to the Oak Ridge "
2923 "National Laboratory and Vanderbilt University whom were co-discoverers of "
2924 "this element. Historically known as eka-astatine."
2925 msgstr ""
2926 
2927 #. i18n: tag label attribute value
2928 #: element_tiny.xml:237
2929 #, kde-format
2930 msgid "Oganesson"
2931 msgstr ""
2932 
2933 #: element_tiny.xml:238
2934 #, kde-format
2935 msgid ""
2936 "Named in honor of Professor Yuri Oganessian's trans-actinide element "
2937 "research. Historically known as eka-radon, eka-emanation before 1960."
2938 msgstr ""
2939 
2940 #: libscience/psetables.cpp:152
2941 #, kde-format
2942 msgid "Classic Periodic Table"
2943 msgstr "Klassisk periodisk tabell"
2944 
2945 #: libscience/psetables.cpp:190
2946 #, kde-format
2947 msgid "Long Periodic Table"
2948 msgstr "Lang periodisk tabell"
2949 
2950 #: libscience/psetables.cpp:226
2951 #, kde-format
2952 msgid "Short Periodic Table"
2953 msgstr "Kort periodisk tabell"
2954 
2955 #: libscience/psetables.cpp:270
2956 #, kde-format
2957 msgid "Transition Elements"
2958 msgstr "Transisjonsmetaller"
2959 
2960 #: libscience/psetables.cpp:296
2961 #, kde-format
2962 msgid "DZ Periodic Table"
2963 msgstr "DZ Periodisk tabell"
2964 
2965 #: src/calculator/calculator.cpp:21
2966 #, kde-format
2967 msgctxt "@title:window"
2968 msgid "Chemical Calculator"
2969 msgstr ""
2970 
2971 #: src/calculator/calculator.cpp:61 src/calculator/calculator.cpp:105
2972 #, kde-format
2973 msgid "Equation Balancer"
2974 msgstr "Likningsbalanserer"
2975 
2976 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2977 #: src/calculator/calculator.cpp:91 src/calculator/calculator.ui:56
2978 #, kde-format
2979 msgid "Introduction"
2980 msgstr "Innledning"
2981 
2982 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2983 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, nuclear)
2984 #: src/calculator/calculator.cpp:93 src/calculator/calculator.ui:71
2985 #: src/calculator/settings_calc.ui:24
2986 #, kde-format
2987 msgid "Nuclear Calculator"
2988 msgstr "Kjernekalkulator"
2989 
2990 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2991 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, gas)
2992 #: src/calculator/calculator.cpp:96 src/calculator/calculator.ui:76
2993 #: src/calculator/settings_calc.ui:51
2994 #, kde-format
2995 msgid "Gas Calculator"
2996 msgstr "Gasskalkulator"
2997 
2998 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
2999 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab_3)
3000 #: src/calculator/calculator.cpp:99 src/calculator/calculator.ui:66
3001 #: src/calculator/settings_calc.ui:119
3002 #, kde-format
3003 msgid "Concentration Calculator"
3004 msgstr "Konsentrasjonskalkulator"
3005 
3006 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
3007 #: src/calculator/calculator.cpp:110 src/calculator/calculator.ui:61
3008 #, kde-format
3009 msgid "Molecular mass Calculator"
3010 msgstr "Molekylmassekalkulator"
3011 
3012 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QTreeWidget, tree)
3013 #: src/calculator/calculator.cpp:112 src/calculator/calculator.ui:81
3014 #, kde-format
3015 msgid "Titration Calculator"
3016 msgstr "Titreringskalkulator"
3017 
3018 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTreeWidget, tree)
3019 #: src/calculator/calculator.ui:38
3020 #, kde-format
3021 msgid "<big>Select the calculator that you want to use</big>"
3022 msgstr "<big>Velg den kalkulatoren du vil bruke</big>"
3023 
3024 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTreeWidget, tree)
3025 #: src/calculator/calculator.ui:41
3026 #, kde-format
3027 msgid ""
3028 "This is the index of the various calculators available. For more information "
3029 "on each calculator, click on 'Introduction'."
3030 msgstr ""
3031 "Dette er registeret over tilgjengelige kalkulatorer. Trykk på «Innledning» "
3032 "for å få mer informasjon om hver kalkulator."
3033 
3034 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, tree)
3035 #: src/calculator/calculator.ui:51
3036 #, kde-format
3037 msgid "Calculators"
3038 msgstr "Kalkulatorer"
3039 
3040 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
3041 #: src/calculator/calculator.ui:130
3042 #, kde-format
3043 msgid "<h1>The Kalzium Calculators</h1>"
3044 msgstr "<h1>Kalzium-kalkulatorene</h1>"
3045 
3046 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KTextEdit, ktextedit)
3047 #: src/calculator/calculator.ui:168
3048 #, kde-format
3049 msgid "<big>Information about the various calculators</big>"
3050 msgstr "<big>Informasjon om de forskjellige kalkulatorene</big>"
3051 
3052 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KTextEdit, ktextedit)
3053 #: src/calculator/calculator.ui:171
3054 #, kde-format
3055 msgid "This is the description of the function of each calculator in Kalzium"
3056 msgstr "Dette er funksjonsbeskrivelsen for hver kalkulator i Kalzium"
3057 
3058 #. i18n: ectx: property (html), widget (KTextEdit, ktextedit)
3059 #: src/calculator/calculator.ui:189
3060 #, kde-format
3061 msgid ""
3062 "<big>Welcome to the Kalzium calculators!<br /></big>\n"
3063 "<p>This calculator contains a variety of calculators for different tasks "
3064 "performing different calculations.</p>\n"
3065 "<p>You can find the following calculators in Kalzium:</p>\n"
3066 "<ul><li><b>Molecular mass calculator<br /></b>This calculator helps you "
3067 "calculate the molecular masses of different molecules.<br />You can specify "
3068 "short form of the molecule names add more such aliases.</li>\n"
3069 "<li><b>Concentrations calculator<br /></b>You can calculate quantities which "
3070 "include:</li>\n"
3071 "<ul type=\"circle\"><li>Amount of substance</li>\n"
3072 "<li>Volume of solvent</li>\n"
3073 "<li>Concentration of substance</li></ul>\n"
3074 "<p>There are a wide range of units to choose from and different methods to "
3075 "specify quantities.</p>\n"
3076 "<li><b>Nuclear calculator<br /></b>This calculator makes use of the nuclear "
3077 "data available in Kalzium to predict the expected masses of a material after "
3078 "time.</li>\n"
3079 "<li><b>Gas calculator<br /></b>This calculator can calculate the values of "
3080 "Temperature, pressure, volume, amount of gas etc. for various ideal as well "
3081 "as non-ideal gases.</li>\n"
3082 "<li><b>Equation Balancer<br /></b>This calculator can balance chemical "
3083 "equations.</li>\n"
3084 "<li><b>Titration calculator<br /></b>This calculator tries to find out the "
3085 "equivalence point of a pH-meter followed titration best fitting it with an "
3086 "hyperbolic tangent. You can also let it solve an equilibrium system of "
3087 "equations and see how the concentration of a species changes in function of "
3088 "another one.</li></ul>"
3089 msgstr ""
3090 "<big>Dette er Kalziums kalkulatorer!<br /></big>\n"
3091 "<p>Denne kalkulatoren inneholder forskjellige kalkulatorer for forskjellige "
3092 "oppgaver med forskjellige beregninger.</p>\n"
3093 "<p>Du kan finne følgende kalkulatorer i Kalzium:</p>\n"
3094 "<ul><li><b>Molekylmassekalkulator<br /> </b>Med denne kalkulatoren kan du "
3095 "beregne molekylmasse for forskjellige molekyler.<br /> Du kan oppgi kortform "
3096 "for molekylnavnene og definere flere slike aliaser.</li>\n"
3097 "<li><b>Konsentrasjonskalkulator<br /></b>Du kan beregne størrelser som "
3098 "omfatter</li>\n"
3099 "<ul type=\"circle\"><li>Stoffmengde</li>\n"
3100 "<li>Volum av løsningsmiddel</li>\n"
3101 "<li>Stoffkonsentrasjon</li></ul>\n"
3102 "<p> Det er mange tilgjengelige måleenheter og mange måter å oppgi størrelser "
3103 "på.</p>\n"
3104 "<li><b>Kjernekalkulator<br /></b>Denne kalkulatoren gjør bruk av "
3105 "atomkjernedata som finnes i Kalzium til å forutsi forventet masse av et "
3106 "stoff etter tid.</li>\n"
3107 "<li><b>Gasskalkulator<br /></b>TDenne kalkulatoren kan beregne temperatur, "
3108 "trykk, volum, gassmengde osv. for både ideelle og ikke-ideelle gasser.</li>\n"
3109 "<li><b>Likningsbalanserer<br /></b>Denne kalkulatoren kan balansere kjemiske "
3110 "likninger.</li> \n"
3111 "<li><b>Titreringskalkulator<br /></b>Denne kalkulatoren forsøker å finne "
3112 "ekvivalenspunktet for en titrering fulgt av en pH_måler med beste tilpasning "
3113 "til en hyperbolsk tangent. Du kan også la den løse et likevektssystem av "
3114 "likninger og se hvordan konsentrasjonen av en art endres som funksjon av en "
3115 "annen.</li></ul>"
3116 
3117 #: src/calculator/concCalculator.cpp:892
3118 #, kde-format
3119 msgid "Percentage should be less than 100.0, please enter a valid value."
3120 msgstr "Prosentdel bør være mindre enn 100.0, oppgi en gyldig verdi."
3121 
3122 #: src/calculator/concCalculator.cpp:895
3123 #, kde-format
3124 msgid "Density cannot be zero, please enter a valid value."
3125 msgstr "Tetthet kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3126 
3127 #: src/calculator/concCalculator.cpp:898
3128 #, kde-format
3129 msgid "Mass cannot be zero, please enter a valid value."
3130 msgstr "Molar masse kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3131 
3132 #: src/calculator/concCalculator.cpp:901 src/calculator/gasCalculator.cpp:297
3133 #, kde-format
3134 msgid "Volume cannot be zero, please enter a valid value."
3135 msgstr "Molar masse kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3136 
3137 #: src/calculator/concCalculator.cpp:904
3138 #, kde-format
3139 msgid "Number of moles cannot be zero, please enter a valid value."
3140 msgstr "Antall mol kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3141 
3142 #: src/calculator/concCalculator.cpp:907
3143 #, kde-format
3144 msgid "Molar mass of solvent is zero, please enter a valid value."
3145 msgstr "Molar masse for løsningsmiddelet er null, oppgi en gyldig verdi."
3146 
3147 #: src/calculator/concCalculator.cpp:910
3148 #, kde-format
3149 msgid "Number of equivalents is zero. Cannot calculate equivalent mass."
3150 msgstr "Antall ekvivalenter er null. Kan ikke beregne ekvivalent masse."
3151 
3152 #: src/calculator/concCalculator.cpp:913
3153 #, kde-format
3154 msgid "Concentration is zero, please enter a valid value."
3155 msgstr "Konsentrasjon er null, oppgi en gyldig verdi."
3156 
3157 #: src/calculator/concCalculator.cpp:916
3158 #, kde-format
3159 msgid "The volume of the solvent cannot be zero."
3160 msgstr "Volumene for løsningsmiddelet kan ikke være null."
3161 
3162 #: src/calculator/concCalculator.cpp:919
3163 #, kde-format
3164 msgid "The number of moles of the solvent cannot be zero."
3165 msgstr "Antall mol for løsningsmiddelet kan ikke være null."
3166 
3167 #: src/calculator/concCalculator.cpp:922
3168 #, kde-format
3169 msgid "The mass of the solvent cannot be zero."
3170 msgstr "Massen for løsningsmiddelet kan ikke være null."
3171 
3172 #: src/calculator/concCalculator.cpp:925
3173 #, kde-format
3174 msgid ""
3175 "Insufficient data to calculate the required value, please specify normality."
3176 msgstr "Utilstrekkelige data for å beregne ønsket verdi, oppgi normalitet."
3177 
3178 #: src/calculator/concCalculator.cpp:928
3179 #, kde-format
3180 msgid ""
3181 "Insufficient data, specify molarity / mole fraction / molality to calculate."
3182 msgstr ""
3183 "Utilstrekkelige data, oppgi molaritet/ molbrøk/ molalitet for å beregne."
3184 
3185 #: src/calculator/concCalculator.cpp:931
3186 #, kde-format
3187 msgid ""
3188 "The amount is specified in moles, cannot calculate molar/equivalent masses. "
3189 "Please specify mass/volume."
3190 msgstr ""
3191 "Mengden er oppgitt i mol, kan ikke beregne molar/ekvivalente masser. Oppgi "
3192 "masse/volum."
3193 
3194 #: src/calculator/concCalculator.cpp:934
3195 #, kde-format
3196 msgid ""
3197 "You can calculate the molar mass of solvent only if the mole fraction is "
3198 "specified."
3199 msgstr ""
3200 "Du kan beregne molar masse for løsningsmiddelet bare hvis molbrøken er "
3201 "oppgitt."
3202 
3203 #: src/calculator/concCalculator.cpp:937
3204 #, kde-format
3205 msgid "Molar mass cannot be zero, please enter a valid value."
3206 msgstr "Molar masse kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3207 
3208 #: src/calculator/concCalculator.cpp:940
3209 #, kde-format
3210 msgid "Equivalent mass cannot be zero, please enter a valid value."
3211 msgstr "Ekvivalent masse kan ikke være null, oppgi en gyldig verdi."
3212 
3213 #. i18n: ectx: property (html), widget (KTextEdit, ktextedit)
3214 #: src/calculator/concCalculator.ui:30
3215 #, kde-format
3216 msgid ""
3217 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
3218 "REC-html40/strict.dtd\">\n"
3219 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
3220 "css\">\n"
3221 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
3222 "</style></head><body style=\" font-family:'Liberation Sans'; font-size:10pt; "
3223 "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
3224 "<p style=\" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-"
3225 "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
3226 "size:12pt; font-weight:600;\">Some of the following data is not necessary. "
3227 "For instance, if you specify the amount of solute in moles, you do not have "
3228 "to specify the molar mass of the solute.</span></p></body></html>"
3229 msgstr ""
3230 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
3231 "REC-html40/strict.dtd\">\n"
3232 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
3233 "css\">\n"
3234 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
3235 "</style></head><body style=\" font-family:'Liberation Sans'; font-size:10pt; "
3236 "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
3237 "<p style=\" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-"
3238 "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
3239 "size:12pt; font-weight:600;\">Ikke alle følgende data er nødvendige. Hvis du "
3240 "f.eks. oppgir mengden løst stoff i mol. så trenger du ikke oppgi molarmassen "
3241 "til det løste stoffet.</span></p></body></html>"
3242 
3243 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
3244 #: src/calculator/concCalculator.ui:37 src/calculator/gasCalculator.ui:36
3245 #, kde-format
3246 msgid "Data"
3247 msgstr "Data"
3248 
3249 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_36)
3250 #: src/calculator/concCalculator.ui:43
3251 #, kde-format
3252 msgid "<big><b>Amount of solute:</b></big>"
3253 msgstr "<big><b>Mengde løst stoff:</b></big>"
3254 
3255 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, amtSolute)
3256 #: src/calculator/concCalculator.ui:53
3257 #, kde-format
3258 msgid "<big>Specify the amount of solute</big>"
3259 msgstr "<big>Oppgi mengde løst stoff</big>"
3260 
3261 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, amtSolute)
3262 #: src/calculator/concCalculator.ui:56
3263 #, kde-format
3264 msgid "This is the box used to specify the amount of solute in the solution."
3265 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi mengde løst stoff i løsningen."
3266 
3267 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, amtSltType)
3268 #: src/calculator/concCalculator.ui:69
3269 #, kde-format
3270 msgid "The method by which you want to specify the amount of solute"
3271 msgstr "Metoden du vil bruke til å oppgi mengde løst stoff"
3272 
3273 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, amtSltType)
3274 #: src/calculator/concCalculator.ui:72
3275 #, kde-format
3276 msgid ""
3277 "This box is used to change the mode in which the amount of solute is "
3278 "specified, i.e. mass, moles or volume."
3279 msgstr ""
3280 "Denne boksen brukes til å endre måten som mengde løst stoff oppgis i, dvs. "
3281 "masse, mol, volum."
3282 
3283 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_39)
3284 #: src/calculator/concCalculator.ui:79
3285 #, kde-format
3286 msgid "<big><b>Molar mass of solute:</b></big>"
3287 msgstr "<big><b>Molar masse for løst stoff:</b></big>"
3288 
3289 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, molarMass)
3290 #: src/calculator/concCalculator.ui:89
3291 #, kde-format
3292 msgid "<big>Specify the molar mass of the solute</big>"
3293 msgstr "<big>Oppgi molar masse for det løste stoffet</big>"
3294 
3295 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, molarMass)
3296 #: src/calculator/concCalculator.ui:92
3297 #, kde-format
3298 msgid "This box is used to specify the molar mass of the substance."
3299 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi molar masse for stoffet."
3300 
3301 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_40)
3302 #: src/calculator/concCalculator.ui:105
3303 #, kde-format
3304 msgid "<big><b>Equivalent mass of solute:</b></big>"
3305 msgstr "<big><b>Ekvivalent masse for løst stoff:</b></big>"
3306 
3307 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, eqtMass)
3308 #: src/calculator/concCalculator.ui:115
3309 #, kde-format
3310 msgid "<big>Specify the equivalent mass of the solute</big>"
3311 msgstr "<big>Oppgi ekvivalent masse for løst stoff:</big>"
3312 
3313 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, eqtMass)
3314 #: src/calculator/concCalculator.ui:119
3315 #, kde-format
3316 msgid ""
3317 "This box is used to specify the equivalent mass of the solute. This is "
3318 "required only if concentration in terms of normality is involved.\n"
3319 "Normality = Number of Equivalents / liter of solution"
3320 msgstr ""
3321 "Denne boksen brukes til å oppgi ekvivalent masse for det løste stoffet. "
3322 "Dette trengs bare hvis konsentrasjonen uttrykkes som normalitet.\n"
3323 "Normalitet = antall ekvivalenter / liter løsning"
3324 
3325 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_52)
3326 #: src/calculator/concCalculator.ui:132
3327 #, kde-format
3328 msgid "<big><b>Density of solute:</b></big>"
3329 msgstr "<big><b>Tetthet for løst stoff:</b></big>"
3330 
3331 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, densitySolute)
3332 #: src/calculator/concCalculator.ui:142
3333 #, kde-format
3334 msgid "<big>Specify the density of the solute</big>"
3335 msgstr "<big>Oppgi tetthet for det løste stoffet</big>"
3336 
3337 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, densitySolute)
3338 #: src/calculator/concCalculator.ui:145
3339 #, kde-format
3340 msgid ""
3341 "This box is used to specify the value of the density of the solute. This is "
3342 "required only if you are specifying the amount of solute in terms of volume."
3343 msgstr ""
3344 "Denne boksen brukes til å oppgi tettheten for det løste stoffet. Dette "
3345 "trengs bare hvis mengden løst stoff oppgis som volum."
3346 
3347 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_31)
3348 #: src/calculator/concCalculator.ui:158
3349 #, kde-format
3350 msgid "<big><b>Amount of Solvent:</b></big>"
3351 msgstr "<big><b>Mengde løsningsmiddel</b></big>"
3352 
3353 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, amtSolvent)
3354 #: src/calculator/concCalculator.ui:168
3355 #, kde-format
3356 msgid "<big>Specify the amount of solvent</big>"
3357 msgstr "<big>Oppgi mengde løsningsmiddel</big>"
3358 
3359 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, amtSolvent)
3360 #: src/calculator/concCalculator.ui:171
3361 #, kde-format
3362 msgid "This box is used to specify the amount of solvent in the solution."
3363 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi mengden løsningsmiddel i løsningen."
3364 
3365 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, amtSlvtType)
3366 #: src/calculator/concCalculator.ui:184
3367 #, kde-format
3368 msgid "<big>The method by which you want to specify volume</big>"
3369 msgstr "<big>Metoden du vil bruke til å oppgi volum</big>"
3370 
3371 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, amtSlvtType)
3372 #: src/calculator/concCalculator.ui:187
3373 #, kde-format
3374 msgid ""
3375 "This box is used to change the mode in which amount of solvent is specified, "
3376 "i.e. mass, moles or volume."
3377 msgstr ""
3378 "Denne boksen brukes til å endre måten som mengde løsningsmiddel oppgis i, "
3379 "dvs. masse, mol, volum."
3380 
3381 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_42)
3382 #: src/calculator/concCalculator.ui:194
3383 #, kde-format
3384 msgid "<big><b>Molar mass of solvent:</b></big>"
3385 msgstr "<big><b>Molar masse for løsningsmiddel:</b></big>"
3386 
3387 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, molarMassSolvent)
3388 #: src/calculator/concCalculator.ui:204
3389 #, kde-format
3390 msgid "<big>Specify the molar mass of the solvent</big>"
3391 msgstr "<big>Oppgi molar masse for løsningsmiddelet</big>"
3392 
3393 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, molarMassSolvent)
3394 #: src/calculator/concCalculator.ui:207
3395 #, kde-format
3396 msgid "This box is used to specify the molar mass of the solvent."
3397 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi molar masse for løsningsmiddelet."
3398 
3399 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_55)
3400 #: src/calculator/concCalculator.ui:220
3401 #, kde-format
3402 msgid "<big><b>Density of Solvent:</b></big>"
3403 msgstr "<big><b>Tetthet for løsningsmiddelet:</b></big>"
3404 
3405 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, densitySolvent)
3406 #: src/calculator/concCalculator.ui:230
3407 #, kde-format
3408 msgid "<big>Specify the density of the solvent</big>"
3409 msgstr "<big>Oppgi tetthet for løsningsmiddelet</big>"
3410 
3411 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, densitySolvent)
3412 #: src/calculator/concCalculator.ui:233
3413 #, kde-format
3414 msgid ""
3415 "This box is used to specify the density of the solution and is required only "
3416 "if the amount of solution is specified/needed in terms of mass."
3417 msgstr ""
3418 "Denne boksen brukes til å oppgi løsningens tetthet og trengs bare hvis "
3419 "mengden løsning oppgis eller ønskes som masse."
3420 
3421 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_41)
3422 #: src/calculator/concCalculator.ui:246
3423 #, kde-format
3424 msgid "<big><b>Concentration:</b></big>"
3425 msgstr "<big><b>Konsentrasjon</b></big>"
3426 
3427 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, concentration)
3428 #: src/calculator/concCalculator.ui:256
3429 #, kde-format
3430 msgid "<big>Specify the concentration of the solution</big>"
3431 msgstr "<big>Oppgi konsentrasjon for løsningen</big>"
3432 
3433 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, concentration)
3434 #: src/calculator/concCalculator.ui:259
3435 #, kde-format
3436 msgid ""
3437 "This box is used to specify the concentration of the solution in respective "
3438 "units to the right."
3439 msgstr ""
3440 "Denne boksen brukes til å oppgi konsentrasjon for løsningen i enhetene til "
3441 "høyre."
3442 
3443 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_37)
3444 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
3445 #: src/calculator/concCalculator.ui:272 src/calculator/gasCalculator.ui:259
3446 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:208
3447 #, kde-format
3448 msgid "<big><b>Calculate:</b></big>"
3449 msgstr "<big><b>Beregn</b></big>"
3450 
3451 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, mode)
3452 #: src/calculator/concCalculator.ui:282 src/calculator/nuclearCalculator.ui:218
3453 #, kde-format
3454 msgid "<big>Specify what you want to calculate</big>"
3455 msgstr "<big>Oppgi hva du vil beregne</big>"
3456 
3457 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, mode)
3458 #: src/calculator/concCalculator.ui:285
3459 #, kde-format
3460 msgid ""
3461 "This is the list of quantities that you can calculate. Choose one of the "
3462 "quantities and specify the other required values to calculate it."
3463 msgstr ""
3464 "Dette er lista over størrelser du kan beregne. Velg en av størrelsene og "
3465 "oppgi de andre størrelsene som trengs for å beregne den."
3466 
3467 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, densSlvt_unit)
3468 #: src/calculator/concCalculator.ui:308
3469 #, kde-format
3470 msgid "Specify the units for density of solvent"
3471 msgstr "Angi enheter for løsningsmiddeltetthet"
3472 
3473 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, conc_unit)
3474 #: src/calculator/concCalculator.ui:315
3475 #, kde-format
3476 msgid "<big>Specify the unit/method for specifying concentration</big>"
3477 msgstr "<big>Oppgi enhet/metode for å oppgi konsentrasjon</big>"
3478 
3479 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, amtSlvt_unit)
3480 #: src/calculator/concCalculator.ui:322
3481 #, kde-format
3482 msgid "<big>The units for amount of solvent</big>"
3483 msgstr "<big>Enhet for mengde løsningsmiddel</big>"
3484 
3485 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, amtSlvt_unit)
3486 #: src/calculator/concCalculator.ui:325
3487 #, kde-format
3488 msgid ""
3489 "This box is used to specify the units for the amount of solvent in the "
3490 "solution."
3491 msgstr ""
3492 "Denne boksen brukes til å oppgi enhet for mengde løsningsmiddel i løsningen."
3493 
3494 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, label_19)
3495 #: src/calculator/concCalculator.ui:332
3496 #, kde-format
3497 msgid "<big>The units for molar mass of solvent</big>"
3498 msgstr "<big>Enhet for løsningsmiddelets molare massse</big>"
3499 
3500 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_19)
3501 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_18)
3502 #: src/calculator/concCalculator.ui:335 src/calculator/concCalculator.ui:381
3503 #, kde-format
3504 msgid "(g/mole)"
3505 msgstr "(g/ mol )"
3506 
3507 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, densSlt_unit)
3508 #: src/calculator/concCalculator.ui:345
3509 #, kde-format
3510 msgid "<big>Specify the units of density</big>"
3511 msgstr "<big>Angi enhet for tetthet</big>"
3512 
3513 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, densSlt_unit)
3514 #: src/calculator/concCalculator.ui:348
3515 #, kde-format
3516 msgid ""
3517 "This box is used to specify the units of the density of the solute. This is "
3518 "required only if you are specifying the amount of solute in terms of volume."
3519 msgstr ""
3520 "Denne boksen brukes til å oppgi enheten for tettheten for det løste stoffet. "
3521 "Dette trengs bare hvis mengden løst stoff oppgis som volum."
3522 
3523 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, amtSlt_unit)
3524 #: src/calculator/concCalculator.ui:355
3525 #, kde-format
3526 msgid "<big>Specify the units for the amount of solute</big>"
3527 msgstr "<big>Oppgi enhet for mengden løst stoff</big>"
3528 
3529 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, amtSlt_unit)
3530 #: src/calculator/concCalculator.ui:358
3531 #, kde-format
3532 msgid ""
3533 "This box is used to specify the units for the amount of solute in the "
3534 "solution."
3535 msgstr ""
3536 "Denne boksen brukes til å oppgi enhet for mengde løst stoff i løsningen."
3537 
3538 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, label_17)
3539 #: src/calculator/concCalculator.ui:365
3540 #, kde-format
3541 msgid "<big>Units for molar mass of solute</big>"
3542 msgstr "<big>Enhet for molar masse for løst stoff</big>"
3543 
3544 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_17)
3545 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
3546 #: src/calculator/concCalculator.ui:368 src/calculator/gasCalculator.ui:276
3547 #, kde-format
3548 msgid "(g/mol)"
3549 msgstr "(g/mol)"
3550 
3551 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, label_18)
3552 #: src/calculator/concCalculator.ui:378
3553 #, kde-format
3554 msgid "<big>Units for equivalent mass of solute</big>"
3555 msgstr "<big>Enhet for ekvivalent masse løst stoff</big>"
3556 
3557 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, reset)
3558 #: src/calculator/concCalculator.ui:442 src/calculator/nuclearCalculator.ui:607
3559 #, kde-format
3560 msgid "<big>Reset all values to initial values</big>"
3561 msgstr "<big>Trykk for å tilbakestille alle verdier til startverdier</big>"
3562 
3563 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, reset)
3564 #: src/calculator/concCalculator.ui:445 src/calculator/gasCalculator.ui:437
3565 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:610
3566 #, kde-format
3567 msgid "Reset"
3568 msgstr "Tilbakestill"
3569 
3570 #: src/calculator/gasCalculator.cpp:300
3571 #, kde-format
3572 msgid "Molar mass cannot be zero, please enter a non-zero value."
3573 msgstr "Molar masse kan ikke være null, oppgi en verdi som ikke er null."
3574 
3575 #. i18n: ectx: property (html), widget (KTextEdit, ktextedit)
3576 #: src/calculator/gasCalculator.ui:29
3577 #, kde-format
3578 msgid ""
3579 "<big><b>Change the quantities and observe the other quantities change "
3580 "dynamically.<br />Mass and moles are directly dependent for a given gas.</"
3581 "b></big>"
3582 msgstr ""
3583 "<big><b>Endre størrelser og se at de andre størrelsene endres dynamisk.<br /"
3584 "> For en gitt gass er masse og mol direkte avhengige variabler.</b></big>"
3585 
3586 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
3587 #: src/calculator/gasCalculator.ui:42
3588 #, kde-format
3589 msgid "<big><b>Molar mass of the gas:</b></big>"
3590 msgstr "<big><b>Molar masse for gassen.</b></big>"
3591 
3592 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, molarMass)
3593 #: src/calculator/gasCalculator.ui:52
3594 #, kde-format
3595 msgid "<big>Specify the molar mass of the gas</big>"
3596 msgstr "<big>Oppgi molar masse for gassen</big>"
3597 
3598 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, molarMass)
3599 #: src/calculator/gasCalculator.ui:55
3600 #, kde-format
3601 msgid ""
3602 "This box can be used to specify the molar mass of the gas, e.g. 2 for "
3603 "Hydrogen gas."
3604 msgstr ""
3605 "Denne boksen brukes til å oppgi molar masse for gassen, f.eks. 2 for "
3606 "hydrogengass."
3607 
3608 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_25)
3609 #: src/calculator/gasCalculator.ui:68
3610 #, kde-format
3611 msgid "<big><b>Moles:</b></big>"
3612 msgstr "<big><b>Mol:</b></big>"
3613 
3614 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, moles)
3615 #: src/calculator/gasCalculator.ui:78
3616 #, kde-format
3617 msgid "<big>Specify the number of moles of the gas</big>"
3618 msgstr "<big>Oppgi antall mol av gassen</big>"
3619 
3620 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, moles)
3621 #: src/calculator/gasCalculator.ui:82
3622 #, kde-format
3623 msgid ""
3624 "This box can be used to specify the number of moles of the gas.\n"
3625 "Moles = mass / molar mass"
3626 msgstr ""
3627 "Denne boksen kan brukes til å angi antall mol av gassen.\n"
3628 "mol = masse / molar masse"
3629 
3630 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_24)
3631 #: src/calculator/gasCalculator.ui:95
3632 #, kde-format
3633 msgid "<big><b>Mass:</b></big>"
3634 msgstr "<big><b>Masse:</b></big>"
3635 
3636 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, mass)
3637 #: src/calculator/gasCalculator.ui:105
3638 #, kde-format
3639 msgid "<big>Specify the Mass of the gas</big>"
3640 msgstr "<big>Oppgi masse for gassen</big>"
3641 
3642 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, mass)
3643 #: src/calculator/gasCalculator.ui:109
3644 #, kde-format
3645 msgid ""
3646 "This box can be used to specify the mass of the gas.\n"
3647 "Mass = moles * molar mass"
3648 msgstr ""
3649 "Denne boksen kan brukes til å oppgi masse for gassen.\n"
3650 "Masse = mol * molar masse"
3651 
3652 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, mass_unit)
3653 #: src/calculator/gasCalculator.ui:122
3654 #, kde-format
3655 msgid "<big>Specify the unit of mass of the gas</big>"
3656 msgstr "<big>Oppgi masseenhet for gassen</big>"
3657 
3658 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, mass_unit)
3659 #: src/calculator/gasCalculator.ui:125
3660 #, kde-format
3661 msgid "This box is used to change the units of mass."
3662 msgstr "Denne boksen brukes til å endre masseenhet."
3663 
3664 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_27)
3665 #: src/calculator/gasCalculator.ui:145
3666 #, kde-format
3667 msgid "<big><b>Pressure:</b></big>"
3668 msgstr "<big><b>Trykk:</b></big>"
3669 
3670 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, pressure)
3671 #: src/calculator/gasCalculator.ui:155
3672 #, kde-format
3673 msgid "<big>Specify the Pressure of the gas</big>"
3674 msgstr "<big>Oppgi trykket i gassen</big>"
3675 
3676 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, pressure)
3677 #: src/calculator/gasCalculator.ui:158
3678 #, kde-format
3679 msgid "This box can be used to change the pressure of the gas."
3680 msgstr "Denne boksen kan brukes til å endre trykket i gassen."
3681 
3682 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, pressure_unit)
3683 #: src/calculator/gasCalculator.ui:171
3684 #, kde-format
3685 msgid "<big>Specify the units for pressure of the gas</big>"
3686 msgstr "<big>Oppgi enhet for trykket i gassen</big>"
3687 
3688 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, pressure_unit)
3689 #: src/calculator/gasCalculator.ui:174
3690 #, kde-format
3691 msgid ""
3692 "This box can be used to specify the units of pressure, e.g. atmospheres, "
3693 "bars, etc."
3694 msgstr ""
3695 "Denne boksen kan brukes til å oppgi enhet for trykk, f.eks. atmosfærer, bar "
3696 "osv."
3697 
3698 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_29)
3699 #: src/calculator/gasCalculator.ui:181
3700 #, kde-format
3701 msgid "<big><b>Temperature:</b></big>"
3702 msgstr "<big><b>Temperatur: </b></big>"
3703 
3704 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, temp)
3705 #: src/calculator/gasCalculator.ui:191
3706 #, kde-format
3707 msgid "<!----><big>Specify the temperature of the gas</big>"
3708 msgstr "<!----><big>Oppgi gassens temperatur</big>"
3709 
3710 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, temp)
3711 #: src/calculator/gasCalculator.ui:194
3712 #, kde-format
3713 msgid "This box can be used to specify the temperature of the gas."
3714 msgstr "Denne boksen kan brukes til å oppgi gassens temperatur."
3715 
3716 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, temp_unit)
3717 #: src/calculator/gasCalculator.ui:207
3718 #, kde-format
3719 msgid "<big>Specify the units for the temperature of the gas</big>"
3720 msgstr "<big>Oppgi enheter for temperaturen i gassen</big>"
3721 
3722 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, temp_unit)
3723 #: src/calculator/gasCalculator.ui:210
3724 #, kde-format
3725 msgid ""
3726 "This box can be used to specify the units of temperature, e.g. Kelvin, "
3727 "Celsius, etc."
3728 msgstr ""
3729 "Denne boksen kan brukes til å oppgi temperaturenhet, f.eks. Kelvin, Celsius "
3730 "osv."
3731 
3732 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_26)
3733 #: src/calculator/gasCalculator.ui:217
3734 #, kde-format
3735 msgid "<big><b>Volume:</b></big>"
3736 msgstr "<big><b>Volum:</b></big>"
3737 
3738 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, volume)
3739 #: src/calculator/gasCalculator.ui:227
3740 #, kde-format
3741 msgid "<big>Specify the volume of the gas</big>"
3742 msgstr "<big>Oppgi gassens volum</big>"
3743 
3744 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, volume)
3745 #: src/calculator/gasCalculator.ui:230
3746 #, kde-format
3747 msgid "This box can be used to specify the volume of the gas."
3748 msgstr "Denne boksen kan brukes til å oppgi gassens volum."
3749 
3750 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, volume_unit)
3751 #: src/calculator/gasCalculator.ui:249
3752 #, kde-format
3753 msgid "<big>Specify the units for volume of the gas</big>"
3754 msgstr "<big>Oppgi enheter for gassens volum</big>"
3755 
3756 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, volume_unit)
3757 #: src/calculator/gasCalculator.ui:252
3758 #, kde-format
3759 msgid "This box can be used to change the units of volume, e.g. liters."
3760 msgstr "Denne boksen brukes til å endre volumenhet, f.eks. liter."
3761 
3762 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, non_ideal)
3763 #: src/calculator/gasCalculator.ui:286
3764 #, kde-format
3765 msgid "Data for non-ideal gases"
3766 msgstr "Data for ikke-ideelle gasser"
3767 
3768 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_30)
3769 #: src/calculator/gasCalculator.ui:294
3770 #, kde-format
3771 msgid "<big><b>Van der Waals constant 'b':</b></big>"
3772 msgstr "<big><b>van der Waals konstant «b»:</b></big>"
3773 
3774 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_28)
3775 #: src/calculator/gasCalculator.ui:304
3776 #, kde-format
3777 msgid "<big><b>Van der Waals constant 'a':</b></big>"
3778 msgstr "<big><b>van der Waals konstant «a»:</b></big>"
3779 
3780 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, b)
3781 #: src/calculator/gasCalculator.ui:314
3782 #, kde-format
3783 msgid "Specify the units of the van der Waals constant 'b'"
3784 msgstr "Oppgi enhetene for van der Waals konstant «b»"
3785 
3786 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, b)
3787 #: src/calculator/gasCalculator.ui:317
3788 #, kde-format
3789 msgid ""
3790 "This box can be used to specify the van der Waals constant 'b' for the gas. "
3791 "This is required only for a real gas. It can be marked as 0.0 for an ideal "
3792 "gas."
3793 msgstr ""
3794 "Denne boksen kan brukes til å oppgi van der Waals konstant «b» for gassen. "
3795 "Dette kreves bare for en reell gass. Det kan oppgis 0.0 for en ideell gass."
3796 
3797 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, a)
3798 #: src/calculator/gasCalculator.ui:330
3799 #, kde-format
3800 msgid "Specify the units of the van der Waals constant 'a'"
3801 msgstr "Oppgi enhetene for van der Waals konstant «a»"
3802 
3803 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, a)
3804 #: src/calculator/gasCalculator.ui:333
3805 #, kde-format
3806 msgid ""
3807 "This box can be used to specify the van der Waals constant 'a' for the gas. "
3808 "This is required only for a real gas. It can be marked as 0.0 for an ideal "
3809 "gas."
3810 msgstr ""
3811 "Denne boksen kan brukes til å oppgi van der Waals konstant «a» for gassen. "
3812 "Dette kreves bare for en reell gass. Det kan oppgis 0.0 for en ideell gass."
3813 
3814 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, b_unit)
3815 #: src/calculator/gasCalculator.ui:348
3816 #, kde-format
3817 msgid "The units of the van der Waals constant 'b'"
3818 msgstr "Enhetene for van der Waals konstant «b»"
3819 
3820 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, b_unit)
3821 #: src/calculator/gasCalculator.ui:351
3822 #, kde-format
3823 msgid ""
3824 "This can be used to specify the units of the van der Waals constant 'b'."
3825 msgstr "Dette kan brukes til å oppgi enhetene for van der Waals konstant «b»."
3826 
3827 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
3828 #: src/calculator/gasCalculator.ui:358
3829 #, kde-format
3830 msgid "per mole"
3831 msgstr "pr. mol"
3832 
3833 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
3834 #: src/calculator/gasCalculator.ui:380
3835 #, kde-format
3836 msgid "liter^2 atmosphere/mol^2"
3837 msgstr "liter^2 atmosfære/mol^2"
3838 
3839 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, reset)
3840 #: src/calculator/gasCalculator.ui:434
3841 #, kde-format
3842 msgid "Click to reset all values to initial values"
3843 msgstr "Trykk for å tilbakestille alle verdier til startverdier"
3844 
3845 #: src/calculator/nuclearCalculator.cpp:389
3846 #, kde-format
3847 msgid "Initial amount cannot be zero."
3848 msgstr "Startmengde kan ikke være null."
3849 
3850 #: src/calculator/nuclearCalculator.cpp:392
3851 #, kde-format
3852 msgid "Final amount cannot be zero."
3853 msgstr "Endelig mengde kan ikke være null."
3854 
3855 #: src/calculator/nuclearCalculator.cpp:395
3856 #, kde-format
3857 msgid "Time is zero, please enter a valid value."
3858 msgstr "Tid er null, oppgi en gyldig verdi."
3859 
3860 #: src/calculator/nuclearCalculator.cpp:398
3861 #, kde-format
3862 msgid "The final amount is greater than the initial amount."
3863 msgstr "Endelig mengde er større enn startmengde."
3864 
3865 #. i18n: ectx: property (html), widget (KTextEdit, ktextedit)
3866 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:29
3867 #, kde-format
3868 msgid ""
3869 "<span style=\" font-size:12pt; font-weight:600;\">Select what you want to "
3870 "calculate from the combo box next to the \"calculate\" label and change the "
3871 "values / units to calculate.</span>"
3872 msgstr ""
3873 "<span style=\" font-size:12pt; font-weight:600;\">Velg hva du vil regne ut "
3874 "fra kombinasjonsboksen ved siden av etiketten «Beregn», og endre verdier/"
3875 "enheter for å regne ut.</span>"
3876 
3877 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
3878 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:36
3879 #, kde-format
3880 msgid "Elemental data"
3881 msgstr "Grunnstoffdata"
3882 
3883 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_11)
3884 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:42
3885 #, kde-format
3886 msgid "<big><b>Element Name:</b></big>"
3887 msgstr "<big><b>Grunnstoffnavn:</b></big>"
3888 
3889 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, element)
3890 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:52
3891 #, kde-format
3892 msgid "<big>Specify the Element you want to consider</big>"
3893 msgstr "<big>Oppgi det grunnstoffet du er interessert i</big>"
3894 
3895 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, element)
3896 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:55
3897 #, kde-format
3898 msgid ""
3899 "This box is used to specify the element on which calculation is to be "
3900 "performed."
3901 msgstr ""
3902 "Denne boksen brukes til å oppgi for hvilket grunnstoff beregningen skal "
3903 "gjøres."
3904 
3905 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_12)
3906 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:62
3907 #, kde-format
3908 msgid "<big><b>Isotope mass:</b></big>"
3909 msgstr "<big><b>Isotop-masse:</b></big>"
3910 
3911 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, isotope)
3912 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:72
3913 #, kde-format
3914 msgid "<big>Specify an isotope of the current element</big>"
3915 msgstr "<big>Oppgi en isotop for gjeldende grunnstoff</big>"
3916 
3917 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, isotope)
3918 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:75
3919 #, kde-format
3920 msgid ""
3921 "This box is used to specify the isotope of the above element on which "
3922 "calculation is performed."
3923 msgstr ""
3924 "Denne boksen brukes til å oppgi hvilken isotop av grunnstoffet over som skal "
3925 "brukes i beregningen."
3926 
3927 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_14)
3928 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:82
3929 #, kde-format
3930 msgid "<big><b>Half-life:</b></big>"
3931 msgstr "<big><b>Halveringstid:</b></big>"
3932 
3933 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, halfLife)
3934 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:92
3935 #, kde-format
3936 msgid "<big>Specify the half-life of the radioactive isotope</big>"
3937 msgstr "<big>Oppgi halveringstid for den radioaktive isotopen</big>"
3938 
3939 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, halfLife)
3940 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:95
3941 #, kde-format
3942 msgid "This box is used to specify the half-life of the above isotope."
3943 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi halveringstid for isotopen over."
3944 
3945 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, halfLife_unit)
3946 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:108
3947 #, kde-format
3948 msgid "<big>The unit of Half-life</big>"
3949 msgstr "<big>Enhet for halveringstid</big>"
3950 
3951 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, halfLife_unit)
3952 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:111
3953 #, kde-format
3954 msgid ""
3955 "This box is used to specify the unit of half-life, e.g. years, seconds, etc."
3956 msgstr ""
3957 "Denne boksen brukes til å oppgi enhet for halveringstid, f.eks. år, sekunder "
3958 "osv. "
3959 
3960 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3961 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3962 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:115
3963 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:467
3964 #, kde-format
3965 msgid "years"
3966 msgstr "år"
3967 
3968 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3969 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3970 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:120
3971 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:472
3972 #, kde-format
3973 msgid "seconds"
3974 msgstr "sekunder"
3975 
3976 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3977 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3978 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:125
3979 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:477
3980 #, kde-format
3981 msgid "minutes"
3982 msgstr "minutter"
3983 
3984 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3985 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3986 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:130
3987 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:482
3988 #, kde-format
3989 msgid "hours"
3990 msgstr "timer"
3991 
3992 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
3993 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
3994 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:135
3995 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:487
3996 #, kde-format
3997 msgid "days"
3998 msgstr "dager"
3999 
4000 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, halfLife_unit)
4001 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, time_unit)
4002 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:140
4003 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:492
4004 #, kde-format
4005 msgid "weeks"
4006 msgstr "uker"
4007 
4008 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
4009 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:161
4010 #, kde-format
4011 msgid "<big><b>Atomic mass:</b></big>"
4012 msgstr "<big><b>Atommasse:</b></big>"
4013 
4014 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, mass)
4015 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:171
4016 #, kde-format
4017 msgid "<big>Atomic mass of the isotope selected</big>"
4018 msgstr "<big>Atommasse for den valgte isotopen</big>"
4019 
4020 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, mass)
4021 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:174
4022 #, kde-format
4023 msgid "This label displays the atomic mass of the isotope in grams per mole."
4024 msgstr "Denne etiketten viser atommassen for isotopen i gram per mol."
4025 
4026 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, mass)
4027 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, numHalfLives)
4028 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:177
4029 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:540
4030 #, kde-format
4031 msgid "0"
4032 msgstr "0"
4033 
4034 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, label_2)
4035 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:187
4036 #, kde-format
4037 msgid "<big>The unit of atomic mass</big>"
4038 msgstr "<big>Enhet for atommasse</big>"
4039 
4040 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
4041 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:190
4042 #, kde-format
4043 msgid "grams / mole"
4044 msgstr "gram/mol"
4045 
4046 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
4047 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:200
4048 #, kde-format
4049 msgid "Other data"
4050 msgstr "Andre data"
4051 
4052 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, mode)
4053 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:221
4054 #, kde-format
4055 msgid ""
4056 "This box is used to decide what you want to calculate, choose among 'Time', "
4057 "'Initial amount of the substance' and 'Final amount of the substance'."
4058 msgstr ""
4059 "Denne boksen brukes til å bestemme hva du vil beregne, velg mellom «tid», "
4060 "«startmengde» og «endelig mengde stoff»."
4061 
4062 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, mode)
4063 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:228
4064 #, kde-format
4065 msgid "Initial Amount"
4066 msgstr "Startmengde"
4067 
4068 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, mode)
4069 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:233
4070 #, kde-format
4071 msgid "Final Amount"
4072 msgstr "Endelig mengde"
4073 
4074 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, mode)
4075 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:238
4076 #, kde-format
4077 msgid "Time"
4078 msgstr "Tid"
4079 
4080 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_69)
4081 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:246
4082 #, kde-format
4083 msgid "<big><b>Initial amount:</b></big>"
4084 msgstr "<big><b>Startmengde:</b></big>"
4085 
4086 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, initAmt)
4087 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:256
4088 #, kde-format
4089 msgid "<big>Specify the initial amount of the substance</big>"
4090 msgstr "<big>Oppgi startmengden av det radioaktive stoffet</big>"
4091 
4092 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, initAmt)
4093 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:259
4094 #, kde-format
4095 msgid ""
4096 "This box is used to specify the initial amount of the radioactive substance."
4097 msgstr ""
4098 "Denne boksen brukes til å oppgi startmengden av det radioaktive stoffet."
4099 
4100 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_72)
4101 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:272
4102 #, kde-format
4103 msgid "<big><b>Final amount:</b></big>"
4104 msgstr "<big><b>Endelig mengde: </b></big>"
4105 
4106 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, finalAmt)
4107 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:282
4108 #, kde-format
4109 msgid "<big>Specify the final amount of the substance</big>"
4110 msgstr "<big>Oppgi den endelige mengden av det radioaktive stoffet</big>"
4111 
4112 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, finalAmt)
4113 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:285
4114 #, kde-format
4115 msgid ""
4116 "This box is used to specify the final amount of the radioactive substance."
4117 msgstr ""
4118 "Denne boksen brukes til å oppgi den endelige mengden av det radioaktive "
4119 "stoffet."
4120 
4121 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_19)
4122 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:298
4123 #, kde-format
4124 msgid "<big><b>Time:</b></big>"
4125 msgstr "<big><b>Tid:</b></big>"
4126 
4127 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QDoubleSpinBox, time)
4128 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:308
4129 #, kde-format
4130 msgid "<big>Specify the time elapsed here</big>"
4131 msgstr "<big>Oppgi her forløpt tid</big>"
4132 
4133 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QDoubleSpinBox, time)
4134 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:311
4135 #, kde-format
4136 msgid ""
4137 "This box is used to specify the time after which the initial amount "
4138 "decreases to the final amount."
4139 msgstr ""
4140 "Denne boksen brukes til å oppgi tiden det tar før startmengen er redusert "
4141 "til den endelige mengden."
4142 
4143 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, initAmtType)
4144 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:327
4145 #, kde-format
4146 msgid "<big>The method by which you want to specify mass</big>"
4147 msgstr "<big>Metoden du vil bruke til å oppgi masse</big>"
4148 
4149 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, initAmtType)
4150 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:330
4151 #, kde-format
4152 msgid ""
4153 "This box can be used to change the mode in which you want to specify the "
4154 "initial amount of the substance, i.e. mass or moles."
4155 msgstr ""
4156 "Denne boksen kan brukes til å endre måten du oppgir startmengde for stoffet, "
4157 "dvs. masse eller mol."
4158 
4159 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmtType)
4160 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmtType)
4161 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:339
4162 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:359
4163 #, kde-format
4164 msgid "moles"
4165 msgstr "mol"
4166 
4167 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, finalAmtType)
4168 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:347
4169 #, kde-format
4170 msgid "<big>Method by which you want to specify the final amount</big>"
4171 msgstr "<big>Metoden du vil bruke til å oppgi endelig mengde</big>"
4172 
4173 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, finalAmtType)
4174 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:350
4175 #, kde-format
4176 msgid ""
4177 "This box can be used to change the mode in which you want to specify the "
4178 "final amount of the substance, i.e. mass or moles."
4179 msgstr ""
4180 "Denne boksen kan brukes til å endre måten du oppgir endelig mengde for "
4181 "stoffet, dvs. masse eller mol."
4182 
4183 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, initAmt_unit)
4184 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:380
4185 #, kde-format
4186 msgid "<big>Specify the unit of initial amount of the substance</big>"
4187 msgstr "<big>Oppgi enhet for startmengden av det radioaktive stoffet</big>"
4188 
4189 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, initAmt_unit)
4190 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:383
4191 #, kde-format
4192 msgid ""
4193 "This box can be used to specify the units of the initial amount of the "
4194 "substance. e.g. grams, pounds, etc."
4195 msgstr ""
4196 "Denne boksen brukes til å oppgi enhet for startmengden av stoffet, dvs. "
4197 "gram, kg osv."
4198 
4199 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4200 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4201 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:387
4202 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:427
4203 #, kde-format
4204 msgid "grams"
4205 msgstr "gram"
4206 
4207 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4208 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4209 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:392
4210 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:432
4211 #, kde-format
4212 msgid "tons"
4213 msgstr "tonn"
4214 
4215 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4216 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4217 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:397
4218 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:437
4219 #, kde-format
4220 msgid "carats"
4221 msgstr "karat"
4222 
4223 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4224 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4225 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:402
4226 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:442
4227 #, kde-format
4228 msgid "pounds"
4229 msgstr "pounds (435g)"
4230 
4231 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4232 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4233 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:407
4234 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:447
4235 #, kde-format
4236 msgid "ounces"
4237 msgstr "ounces (~28 g)"
4238 
4239 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, initAmt_unit)
4240 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4241 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:412
4242 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:452
4243 #, kde-format
4244 msgid "troy ounces"
4245 msgstr "troy ounces"
4246 
4247 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4248 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:420
4249 #, kde-format
4250 msgid "<big>Specify the units of the final amount</big>"
4251 msgstr "<big>Oppgi enheten for den endelige mengden</big>"
4252 
4253 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, finalAmt_unit)
4254 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:423
4255 #, kde-format
4256 msgid ""
4257 "This box can be used to specify the units of the final amount of the "
4258 "substance. e.g. grams, pounds, etc."
4259 msgstr ""
4260 "Denne boksen brukes til å oppgi enheter for den endelige mengden av stoffet, "
4261 "dvs. gram, kg osv."
4262 
4263 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KComboBox, time_unit)
4264 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:460
4265 #, kde-format
4266 msgid "<big>Specify the units for the time elapsed</big>"
4267 msgstr "<big>Oppgi enhet for forløpt tid</big>"
4268 
4269 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, time_unit)
4270 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:463
4271 #, kde-format
4272 msgid ""
4273 "This box is used to specify the units of time. e.g. years, seconds, etc."
4274 msgstr "Denne boksen brukes til å oppgi tidsenhet, f.eks. år, sekunder osv. "
4275 
4276 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_15)
4277 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:511
4278 #, kde-format
4279 msgid "<big><b>Time in half-lives</b></big>"
4280 msgstr "<big><b>Tid i halveringstider</b></big>"
4281 
4282 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSlider, slider)
4283 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:521
4284 #, kde-format
4285 msgid "<big>Specify the time elapsed by moving the slider</big>"
4286 msgstr "<big>Oppgi forløpt tid ved å skyve glidebryteren</big>"
4287 
4288 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSlider, slider)
4289 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:524
4290 #, kde-format
4291 msgid ""
4292 "This slider can be used to specify the time in terms of number of half-lives "
4293 "between 0 half-lives to 10 half-lives."
4294 msgstr ""
4295 "Denne glidebryteren kan brukes tl å oppgi tid som halveringstider, mellom 0 "
4296 "og 10 halveringstider."
4297 
4298 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, numHalfLives)
4299 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:537
4300 #, kde-format
4301 msgid "<big>The number of half-lives elapsed</big>"
4302 msgstr "<big>Antall halveringstider som er gått</big>"
4303 
4304 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLabel, error)
4305 #: src/calculator/nuclearCalculator.ui:569
4306 #, kde-format
4307 msgid "Information/Error message"
4308 msgstr "Informasjon/Feilmelding"
4309 
4310 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTabWidget, tabWidget)
4311 #: src/calculator/settings_calc.ui:17
4312 #, kde-format
4313 msgid "<big>The settings of the molecular concentration calculator</big>"
4314 msgstr "<big>Innstillinger for kalkulator for molekylkonsentrasjon</big>"
4315 
4316 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_mass)
4317 #: src/calculator/settings_calc.ui:30
4318 #, kde-format
4319 msgid "Amount is always specified in term of mass"
4320 msgstr "Mengde er alltid angitt som masse"
4321 
4322 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_ideal)
4323 #: src/calculator/settings_calc.ui:59
4324 #, kde-format
4325 msgid "Assume Gas is ideal (i.e. do not show Van der Waals co-efficients)"
4326 msgstr "Anta ideell gass (dvs. ikke vis van der Waals-koeffisienter)"
4327 
4328 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab_2)
4329 #: src/calculator/settings_calc.ui:85
4330 #, kde-format
4331 msgid "Mass Calculator"
4332 msgstr "Massekalkulator"
4333 
4334 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_alias)
4335 #: src/calculator/settings_calc.ui:91
4336 #, kde-format
4337 msgid "Show details such as aliases"
4338 msgstr "Vis detaljer slik som aliaser"
4339 
4340 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, checkBox)
4341 #: src/calculator/settings_calc.ui:98
4342 #, kde-format
4343 msgid "Show the add alias tab"
4344 msgstr "Vis fanen Legg til alias"
4345 
4346 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_soluteMass)
4347 #: src/calculator/settings_calc.ui:125
4348 #, kde-format
4349 msgid "Amount of solute is always specified in terms of mass"
4350 msgstr "Mengde løst stoff er alltid oppgitt som masse"
4351 
4352 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_solventVolume)
4353 #: src/calculator/settings_calc.ui:132
4354 #, kde-format
4355 msgid "Amount of solvent is always specified in terms of volume"
4356 msgstr "Mengde løsningsmiddel er alltid oppgitt som volum"
4357 
4358 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:43
4359 #, kde-format
4360 msgid "Experimental values"
4361 msgstr "Verdier fra eksperiment"
4362 
4363 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:44
4364 #, kde-format
4365 msgid "Theoretical equations"
4366 msgstr "Teoretiske likninger"
4367 
4368 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:98
4369 #, kde-format
4370 msgid "nothing"
4371 msgstr ""
4372 
4373 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:101
4374 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:590
4375 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:607
4376 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:739 src/kalziumutils.cpp:82
4377 #, kde-format
4378 msgid "Error"
4379 msgstr "Feil"
4380 
4381 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:101
4382 #, kde-format
4383 msgid "Unable to find an equation for Y-axis variable."
4384 msgstr ""
4385 
4386 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:121
4387 #, kde-format
4388 msgid "Theoretical curve"
4389 msgstr "Teoretisk kurve"
4390 
4391 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:209
4392 #, kde-format
4393 msgid "Approximated curve"
4394 msgstr "Tilnærmet kurve"
4395 
4396 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:209
4397 #, kde-format
4398 msgid "Equivalence point"
4399 msgstr "Ekvivalenspunkt"
4400 
4401 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:578
4402 #, kde-format
4403 msgid "Save work"
4404 msgstr ""
4405 
4406 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:578
4407 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:601
4408 #, kde-format
4409 msgid "Icee File (*.icee)"
4410 msgstr ""
4411 
4412 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:590
4413 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:739
4414 #, kde-format
4415 msgid "Unable to create %1"
4416 msgstr ""
4417 
4418 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:601
4419 #, kde-format
4420 msgid "Open work"
4421 msgstr ""
4422 
4423 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:607
4424 #, kde-format
4425 msgid "Unable to open %1"
4426 msgstr ""
4427 
4428 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, saveimage)
4429 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:727
4430 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:377
4431 #, kde-format
4432 msgid "Save plot"
4433 msgstr "Lagre graf"
4434 
4435 #: src/calculator/titrationCalculator.cpp:727
4436 #, kde-format
4437 msgid "Svg image (*.svg)"
4438 msgstr "Svg-bilde (*.svg)"
4439 
4440 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_10)
4441 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:25
4442 #, kde-format
4443 msgid "Choose what you want to do:"
4444 msgstr "Velg hva du vil gjøre:"
4445 
4446 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab)
4447 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:36
4448 #, kde-format
4449 msgid "Tab 1"
4450 msgstr "Fane 1"
4451 
4452 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_6)
4453 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:42
4454 #, kde-format
4455 msgid "Find the equivalence point from experimental values:"
4456 msgstr "Finn likevektspunkt fra eksperimentverdier:"
4457 
4458 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, tableWidget_2)
4459 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:106
4460 #, kde-format
4461 msgid "pH(Y)"
4462 msgstr "pH(Y)"
4463 
4464 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, tableWidget_2)
4465 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:111
4466 #, kde-format
4467 msgid "Volume(X)"
4468 msgstr "Volum(X)"
4469 
4470 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab_2)
4471 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:120
4472 #, kde-format
4473 msgid "Tab 2"
4474 msgstr "Fane 2"
4475 
4476 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_7)
4477 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:126
4478 #, kde-format
4479 msgid ""
4480 "Solve an equilibrium system and see how the concentration of one ion (Y) "
4481 "changes in function of another one (X)"
4482 msgstr ""
4483 "Løs et likevektssystem og se hvordan konsentrasjonen ev ett ion (Y) endres "
4484 "som funksjon av et annet (X)"
4485 
4486 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, tableWidget)
4487 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:199
4488 #, kde-format
4489 msgid "Parameter"
4490 msgstr "Parameter"
4491 
4492 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, tableWidget)
4493 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:204
4494 #, kde-format
4495 msgid "Value"
4496 msgstr "Verdi"
4497 
4498 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
4499 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:214
4500 #, kde-format
4501 msgid "X axis:"
4502 msgstr "X-akse:"
4503 
4504 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
4505 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:231
4506 #, kde-format
4507 msgid "Y axis:"
4508 msgstr "Y-akse:"
4509 
4510 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, pushButton)
4511 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:247
4512 #, kde-format
4513 msgid "Draw Plot"
4514 msgstr "Tegn graf"
4515 
4516 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_8)
4517 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:254
4518 #, kde-format
4519 msgid "Notes:"
4520 msgstr "Merknader:"
4521 
4522 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_9)
4523 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:270
4524 #, kde-format
4525 msgid "X min:"
4526 msgstr "X min:"
4527 
4528 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
4529 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:280
4530 #, kde-format
4531 msgid "X max:"
4532 msgstr "X maks:"
4533 
4534 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
4535 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:294
4536 #, kde-format
4537 msgid "Y min:"
4538 msgstr "Y min:"
4539 
4540 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
4541 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:304
4542 #, kde-format
4543 msgid "Y max:"
4544 msgstr "Y maks:"
4545 
4546 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, newfile)
4547 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:356
4548 #, kde-format
4549 msgid "New"
4550 msgstr "Ny"
4551 
4552 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, open)
4553 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:363
4554 #, kde-format
4555 msgid "Open"
4556 msgstr "Åpne"
4557 
4558 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, save)
4559 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:370
4560 #, kde-format
4561 msgid "Save"
4562 msgstr "Lagre"
4563 
4564 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, rapidhelp)
4565 #: src/calculator/titrationCalculator.ui:384
4566 #, kde-format
4567 msgid "Example"
4568 msgstr "Eksempel"
4569 
4570 #: src/detailedgraphicaloverview.cpp:81
4571 #, kde-format
4572 msgid "No element selected"
4573 msgstr "Intet grunnstoff valgt"
4574 
4575 #: src/detailedgraphicaloverview.cpp:100
4576 #, kde-format
4577 msgid "No graphic found"
4578 msgstr "Fant ikke noe bilde"
4579 
4580 #: src/detailedgraphicaloverview.cpp:148
4581 #, kde-format
4582 msgctxt "For example '1.0079u', the mass of an element in units"
4583 msgid "%1 u"
4584 msgstr "%1 u"
4585 
4586 #: src/detailinfodlg.cpp:43
4587 #, kde-format
4588 msgctxt "Next element"
4589 msgid "Next"
4590 msgstr "Neste"
4591 
4592 #: src/detailinfodlg.cpp:44
4593 #, kde-format
4594 msgid "Goes to the next element"
4595 msgstr "Går til neste grunnstoff"
4596 
4597 #: src/detailinfodlg.cpp:47
4598 #, kde-format
4599 msgctxt "Previous element"
4600 msgid "Previous"
4601 msgstr "Forrige"
4602 
4603 #: src/detailinfodlg.cpp:48
4604 #, kde-format
4605 msgid "Goes to the previous element"
4606 msgstr "Går til forrige grunnstoff"
4607 
4608 #: src/detailinfodlg.cpp:147
4609 #, kde-format
4610 msgid "It was discovered by %1."
4611 msgstr "Det ble oppdaget av %1."
4612 
4613 #: src/detailinfodlg.cpp:154
4614 #, kde-format
4615 msgid "Origin of the name:<br/>%1"
4616 msgstr "Opprinnelse til navnet:<br/>%1"
4617 
4618 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicMeltingPointGradient)
4619 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
4620 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
4621 #: src/detailinfodlg.cpp:179 src/elementdataviewer.cpp:247
4622 #: src/exportdialog.cpp:142 src/kalziumgradienttype.cpp:381
4623 #: src/plotsetupwidget.ui:91 src/plotsetupwidget.ui:412
4624 #: src/settings/settings_gradients.ui:88
4625 #, kde-format
4626 msgid "Melting Point"
4627 msgstr "Smeltepunkt"
4628 
4629 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicBoilingPointGradient)
4630 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
4631 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
4632 #: src/detailinfodlg.cpp:186 src/elementdataviewer.cpp:253
4633 #: src/exportdialog.cpp:143 src/kalziumgradienttype.cpp:325
4634 #: src/plotsetupwidget.ui:96 src/plotsetupwidget.ui:417
4635 #: src/settings/settings_gradients.ui:81
4636 #, kde-format
4637 msgid "Boiling Point"
4638 msgstr "Kokepunkt"
4639 
4640 #: src/detailinfodlg.cpp:193 src/exportdialog.cpp:138
4641 #, kde-format
4642 msgid "Electron Affinity"
4643 msgstr "Elektronaffinitet"
4644 
4645 #: src/detailinfodlg.cpp:200
4646 #, kde-format
4647 msgid "Electronic configuration"
4648 msgstr "Elektronkonfigurasjon"
4649 
4650 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
4651 #: src/detailinfodlg.cpp:221 src/molcalcwidgetbase.ui:218
4652 #, kde-format
4653 msgid "Atomic mass"
4654 msgstr "Atommasse"
4655 
4656 #: src/detailinfodlg.cpp:228
4657 #, kde-format
4658 msgid "Ionization energy"
4659 msgstr "Ioniseringsenergi"
4660 
4661 #: src/detailinfodlg.cpp:228
4662 #, kde-format
4663 msgid "First Ionization energy"
4664 msgstr "Første ioniseringsenergi"
4665 
4666 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicElectronegativityGradient)
4667 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
4668 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
4669 #: src/detailinfodlg.cpp:235 src/elementdataviewer.cpp:242
4670 #: src/exportdialog.cpp:139 src/plotsetupwidget.ui:86
4671 #: src/plotsetupwidget.ui:407 src/settings/settings_gradients.ui:95
4672 #, kde-format
4673 msgid "Electronegativity"
4674 msgstr "Elektronegativitet"
4675 
4676 #: src/detailinfodlg.cpp:242
4677 #, kde-format
4678 msgid "Oxidation states"
4679 msgstr "Oksidasjonstilstander"
4680 
4681 #: src/detailinfodlg.cpp:253
4682 #, kde-format
4683 msgctxt "Link to element's Wikipedia page, %1 is localized language name"
4684 msgid "Wikipedia (%1)"
4685 msgstr "Wikipedia (%1)"
4686 
4687 #: src/detailinfodlg.cpp:302
4688 #, kde-format
4689 msgid "Neutrons"
4690 msgstr "Nøytroner"
4691 
4692 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
4693 #: src/detailinfodlg.cpp:304 src/molcalcwidgetbase.ui:228
4694 #, kde-format
4695 msgid "Percentage"
4696 msgstr "Prosent"
4697 
4698 #: src/detailinfodlg.cpp:306
4699 #, kde-format
4700 msgid "Half-life period"
4701 msgstr "Halveringstid"
4702 
4703 #: src/detailinfodlg.cpp:308
4704 #, kde-format
4705 msgid "Energy and Mode of Decay"
4706 msgstr "Energi og henfallstype"
4707 
4708 #: src/detailinfodlg.cpp:310
4709 #, kde-format
4710 msgid "Spin and Parity"
4711 msgstr "Spinn og paritet"
4712 
4713 #: src/detailinfodlg.cpp:318
4714 #, kde-format
4715 msgid "%1 u"
4716 msgstr "%1 u"
4717 
4718 #: src/detailinfodlg.cpp:324
4719 #, kde-format
4720 msgctxt "this can for example be '24%'"
4721 msgid "%1%"
4722 msgstr "%1%"
4723 
4724 #: src/detailinfodlg.cpp:329
4725 #, kde-format
4726 msgctxt ""
4727 "The first argument is the value, the second is the unit. For example '17 s' "
4728 "for '17 seconds',."
4729 msgid "%1 %2"
4730 msgstr "%1 %2"
4731 
4732 #: src/detailinfodlg.cpp:336 src/detailinfodlg.cpp:360
4733 #: src/detailinfodlg.cpp:383 src/detailinfodlg.cpp:406
4734 #: src/detailinfodlg.cpp:429 src/detailinfodlg.cpp:451
4735 #: src/detailinfodlg.cpp:473 src/detailinfodlg.cpp:495
4736 #: src/detailinfodlg.cpp:516 src/detailinfodlg.cpp:537
4737 #: src/detailinfodlg.cpp:558 src/detailinfodlg.cpp:578
4738 #: src/detailinfodlg.cpp:598 src/detailinfodlg.cpp:618
4739 #: src/detailinfodlg.cpp:637 src/detailinfodlg.cpp:656
4740 #: src/detailinfodlg.cpp:674 src/detailinfodlg.cpp:692
4741 #: src/detailinfodlg.cpp:709 src/detailinfodlg.cpp:726
4742 #: src/detailinfodlg.cpp:742 src/detailinfodlg.cpp:758
4743 #: src/detailinfodlg.cpp:773 src/detailinfodlg.cpp:788
4744 #: src/detailinfodlg.cpp:803 src/detailinfodlg.cpp:817
4745 #: src/detailinfodlg.cpp:831 src/detailinfodlg.cpp:845
4746 #: src/detailinfodlg.cpp:858 src/detailinfodlg.cpp:871
4747 #: src/detailinfodlg.cpp:884 src/detailinfodlg.cpp:896
4748 #: src/detailinfodlg.cpp:908
4749 #, kde-format
4750 msgid "%1 MeV"
4751 msgstr "%1 MeV"
4752 
4753 #: src/detailinfodlg.cpp:338
4754 #, kde-format
4755 msgctxt "Spontaneous fission"
4756 msgid " SF"
4757 msgstr ""
4758 
4759 #: src/detailinfodlg.cpp:340 src/detailinfodlg.cpp:364
4760 #: src/detailinfodlg.cpp:387 src/detailinfodlg.cpp:410
4761 #: src/detailinfodlg.cpp:433 src/detailinfodlg.cpp:455
4762 #: src/detailinfodlg.cpp:477 src/detailinfodlg.cpp:499
4763 #: src/detailinfodlg.cpp:520 src/detailinfodlg.cpp:541
4764 #: src/detailinfodlg.cpp:562 src/detailinfodlg.cpp:582
4765 #: src/detailinfodlg.cpp:602 src/detailinfodlg.cpp:622
4766 #: src/detailinfodlg.cpp:641 src/detailinfodlg.cpp:660
4767 #: src/detailinfodlg.cpp:678 src/detailinfodlg.cpp:696
4768 #: src/detailinfodlg.cpp:713 src/detailinfodlg.cpp:730
4769 #: src/detailinfodlg.cpp:746 src/detailinfodlg.cpp:762
4770 #: src/detailinfodlg.cpp:777 src/detailinfodlg.cpp:792
4771 #: src/detailinfodlg.cpp:807 src/detailinfodlg.cpp:821
4772 #: src/detailinfodlg.cpp:835 src/detailinfodlg.cpp:849
4773 #: src/detailinfodlg.cpp:862 src/detailinfodlg.cpp:875
4774 #: src/detailinfodlg.cpp:888 src/detailinfodlg.cpp:900
4775 #: src/detailinfodlg.cpp:912
4776 #, kde-format
4777 msgid "(%1%)"
4778 msgstr "(%1%)"
4779 
4780 #: src/detailinfodlg.cpp:355 src/detailinfodlg.cpp:378
4781 #: src/detailinfodlg.cpp:401 src/detailinfodlg.cpp:424
4782 #: src/detailinfodlg.cpp:446 src/detailinfodlg.cpp:468
4783 #: src/detailinfodlg.cpp:490 src/detailinfodlg.cpp:511
4784 #: src/detailinfodlg.cpp:532 src/detailinfodlg.cpp:553
4785 #: src/detailinfodlg.cpp:573 src/detailinfodlg.cpp:593
4786 #: src/detailinfodlg.cpp:613 src/detailinfodlg.cpp:632
4787 #: src/detailinfodlg.cpp:651 src/detailinfodlg.cpp:669
4788 #: src/detailinfodlg.cpp:687 src/detailinfodlg.cpp:704
4789 #: src/detailinfodlg.cpp:721 src/detailinfodlg.cpp:737
4790 #: src/detailinfodlg.cpp:753 src/detailinfodlg.cpp:768
4791 #: src/detailinfodlg.cpp:783 src/detailinfodlg.cpp:798
4792 #: src/detailinfodlg.cpp:812 src/detailinfodlg.cpp:826
4793 #: src/detailinfodlg.cpp:840 src/detailinfodlg.cpp:853
4794 #: src/detailinfodlg.cpp:866 src/detailinfodlg.cpp:879
4795 #: src/detailinfodlg.cpp:891 src/detailinfodlg.cpp:903
4796 #, kde-format
4797 msgid ", "
4798 msgstr ", "
4799 
4800 #: src/detailinfodlg.cpp:362
4801 #, kde-format
4802 msgctxt "Alpha decay"
4803 msgid " %1"
4804 msgstr ""
4805 
4806 #: src/detailinfodlg.cpp:385
4807 #, kde-format
4808 msgctxt "Proton decay"
4809 msgid " p"
4810 msgstr ""
4811 
4812 #: src/detailinfodlg.cpp:408
4813 #, kde-format
4814 msgid " 2p"
4815 msgstr ""
4816 
4817 #: src/detailinfodlg.cpp:431
4818 #, kde-format
4819 msgctxt "Neutron decay"
4820 msgid " n"
4821 msgstr ""
4822 
4823 #: src/detailinfodlg.cpp:453
4824 #, kde-format
4825 msgid " 2n"
4826 msgstr ""
4827 
4828 #: src/detailinfodlg.cpp:475
4829 #, kde-format
4830 msgctxt "Electron capture"
4831 msgid " EC"
4832 msgstr ""
4833 
4834 #: src/detailinfodlg.cpp:497
4835 #, kde-format
4836 msgid " 2EC"
4837 msgstr ""
4838 
4839 #: src/detailinfodlg.cpp:518
4840 #, kde-format
4841 msgctxt "Electron emmision"
4842 msgid " %1<sup>-</sup>"
4843 msgstr ""
4844 
4845 #: src/detailinfodlg.cpp:539
4846 #, kde-format
4847 msgid " %1<sup>-</sup>, fission"
4848 msgstr ""
4849 
4850 #: src/detailinfodlg.cpp:560
4851 #, kde-format
4852 msgid " 2%1<sup>-</sup>"
4853 msgstr ""
4854 
4855 #: src/detailinfodlg.cpp:580
4856 #, kde-format
4857 msgctxt "Positron emission"
4858 msgid " %1<sup>+</sup>"
4859 msgstr ""
4860 
4861 #: src/detailinfodlg.cpp:600
4862 #, kde-format
4863 msgid " 2%1<sup>+</sup>"
4864 msgstr ""
4865 
4866 #: src/detailinfodlg.cpp:620
4867 #, kde-format
4868 msgid " %1 <sup>-</sup>n"
4869 msgstr ""
4870 
4871 #: src/detailinfodlg.cpp:639
4872 #, kde-format
4873 msgid " %1<sup>-</sup>2n"
4874 msgstr ""
4875 
4876 #: src/detailinfodlg.cpp:658
4877 #, kde-format
4878 msgid " %1<sup>-</sup>3n"
4879 msgstr ""
4880 
4881 #: src/detailinfodlg.cpp:676
4882 #, kde-format
4883 msgid " %1<sup>-</sup>4n"
4884 msgstr ""
4885 
4886 #: src/detailinfodlg.cpp:694
4887 #, kde-format
4888 msgid " %1<sup>-</sup>%2 n"
4889 msgstr ""
4890 
4891 #: src/detailinfodlg.cpp:711
4892 #, kde-format
4893 msgid " %1<sup>-</sup>%2"
4894 msgstr ""
4895 
4896 #: src/detailinfodlg.cpp:728
4897 #, kde-format
4898 msgid " %1<sup>-</sup>2%2"
4899 msgstr ""
4900 
4901 #: src/detailinfodlg.cpp:744
4902 #, kde-format
4903 msgid " %1<sup>-</sup>3%2"
4904 msgstr ""
4905 
4906 #: src/detailinfodlg.cpp:760
4907 #, kde-format
4908 msgid " %1<sup>+</sup>p"
4909 msgstr ""
4910 
4911 #: src/detailinfodlg.cpp:775
4912 #, kde-format
4913 msgid " %1<sup>+</sup>2p"
4914 msgstr ""
4915 
4916 #: src/detailinfodlg.cpp:790
4917 #, kde-format
4918 msgid " %1<sup>+</sup>%2"
4919 msgstr ""
4920 
4921 #: src/detailinfodlg.cpp:805
4922 #, kde-format
4923 msgid " %1<sup>+</sup>2%2"
4924 msgstr ""
4925 
4926 #: src/detailinfodlg.cpp:819
4927 #, kde-format
4928 msgid " %1<sup>+</sup>3%2"
4929 msgstr ""
4930 
4931 #: src/detailinfodlg.cpp:833
4932 #, kde-format
4933 msgid " %1 %2<sup>-</sup>"
4934 msgstr ""
4935 
4936 #: src/detailinfodlg.cpp:847
4937 #, kde-format
4938 msgid " p%1"
4939 msgstr ""
4940 
4941 #: src/detailinfodlg.cpp:860
4942 #, kde-format
4943 msgid " ECp"
4944 msgstr ""
4945 
4946 #: src/detailinfodlg.cpp:873
4947 #, kde-format
4948 msgid " EC2p"
4949 msgstr ""
4950 
4951 #: src/detailinfodlg.cpp:886
4952 #, kde-format
4953 msgid " EC3p"
4954 msgstr ""
4955 
4956 #: src/detailinfodlg.cpp:898
4957 #, kde-format
4958 msgid " EC%1"
4959 msgstr ""
4960 
4961 #: src/detailinfodlg.cpp:910
4962 #, kde-format
4963 msgid " EC%1 p"
4964 msgstr ""
4965 
4966 #: src/detailinfodlg.cpp:1070
4967 #, kde-format
4968 msgid "%1 %2<sub>n</sub>"
4969 msgstr "%1 %2<sub>n</sub>"
4970 
4971 #. i18n("Overview"));
4972 #. item->setHeader(i18n("Overview"));
4973 #. item->setIcon(QIcon("overview"));
4974 #. QVBoxLayout *overviewLayout = new QVBoxLayout(m_pOverviewTab);
4975 #. overviewLayout->setMargin(0);
4976 #. dTab = new DetailedGraphicalOverview(m_pOverviewTab);
4977 #. dTab->setObjectName("DetailedGraphicalOverview");
4978 #. overviewLayout->addWidget(dTab);
4979 #. X   // picture tab
4980 #. X   QWidget *m_pPictureTab = new QWidget();
4981 #. X   item = addPage(m_pPictureTab, i18n("Picture"));
4982 #. X   item->setHeader(i18n("What does this element look like?"));
4983 #. X   item->setIcon(QIcon("elempic"));
4984 #. X   QVBoxLayout *mainLayout = new QVBoxLayout(m_pPictureTab);
4985 #. X   mainLayout->setMargin(0);
4986 #. X   piclabel = new QLabel(m_pPictureTab);
4987 #. X   piclabel->setMinimumSize(400, 350);
4988 #. X   mainLayout->addWidget(piclabel);
4989 #. html tab
4990 #: src/detailinfodlg.cpp:1108
4991 #, kde-format
4992 msgid "Data Overview"
4993 msgstr "Data-oversikt"
4994 
4995 #: src/detailinfodlg.cpp:1112 src/detailinfodlg.cpp:1113
4996 #, kde-format
4997 msgid "Atom Model"
4998 msgstr "Atommodell"
4999 
5000 #: src/detailinfodlg.cpp:1121
5001 #, kde-format
5002 msgid "Isotopes"
5003 msgstr "Isotoper"
5004 
5005 #: src/detailinfodlg.cpp:1122
5006 #, kde-format
5007 msgid "Miscellaneous"
5008 msgstr "Diverse"
5009 
5010 #: src/detailinfodlg.cpp:1126 src/detailinfodlg.cpp:1127
5011 #, kde-format
5012 msgid "Spectrum"
5013 msgstr "Spektrum"
5014 
5015 #: src/detailinfodlg.cpp:1140
5016 #, kde-format
5017 msgid "Extra information"
5018 msgstr "Ekstra informasjon"
5019 
5020 #: src/detailinfodlg.cpp:1140
5021 #, kde-format
5022 msgid "Extra Information"
5023 msgstr "Ekstra informasjon"
5024 
5025 #: src/detailinfodlg.cpp:1152
5026 #, kde-format
5027 msgctxt "@title:window, for example: [C] Carbon (6 - Block p)"
5028 msgid "[%1] %2 (%3 - Block %4)"
5029 msgstr ""
5030 
5031 #: src/detailinfodlg.cpp:1187
5032 #, kde-format
5033 msgid "No spectrum of %1 found."
5034 msgstr "Fant ikke noe spektrum for %1."
5035 
5036 #: src/elementdataviewer.cpp:50
5037 #, kde-format
5038 msgctxt "@title:window"
5039 msgid "Plot Data"
5040 msgstr ""
5041 
5042 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_x)
5043 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, KCB_y)
5044 #: src/elementdataviewer.cpp:232 src/exportdialog.cpp:132
5045 #: src/plotsetupwidget.ui:76 src/plotsetupwidget.ui:397
5046 #, kde-format
5047 msgid "Atomic Number"
5048 msgstr "Atomnummer"
5049 
5050 #: src/eqchemview.cpp:81
5051 #, kde-format
5052 msgctxt "Help text for the chemical equation solver"
5053 msgid ""
5054 "The equation solver allows you to balance a chemical equation.<br> "
5055 "<br><b>Using Variables</b><br>To express variable quantities of an element, "
5056 "put a single character in front of the element's symbol, as shown in this "
5057 "example:<br><i>aH + bO -> 5H2O</i> (Result: <b>10</b> H + <b>5</b> O -&gt; "
5058 "<b>5</b> H<sub>2</sub>O)<br>Solving this expression will give you the needed "
5059 "amount of Hydrogen and Oxygen.<br><br><b>Defining electric charges</"
5060 "b><br>Use box brackets to specify the electric charge of an element, as "
5061 "shown in this example:<br><i>4H[+] + 2O -> cH2O[2+]</i> (Result: <b>4</b> "
5062 "H<b><sup>+</sup></b> + <b>2</b> O -&gt; <b>2</b> H<b><sub>2</sub></"
5063 "b>O<b><sup>2+</sub></b>)"
5064 msgstr ""
5065 "Med likningsløseren kan en kjemisk likning balanseres.<br/> <br/><b>Bruke "
5066 "variabler </b><br/>For å uttrykke variable mengder av et grunnstoff kan du "
5067 "sette ett tegn foran grunnstoffsymbolet, som vist i dette eksempelet: "
5068 "br><i>aH + bO → 5H2O</i> (Resultat: <b>10</b> H + <b>5</b> O → <b>5</b> "
5069 "H<sub>2</sub>O)<br/> Når denne likningen løses får du ut den mengden "
5070 "hydrogen og oksygen som trengs. <br/><br/><b>Bruke elektriske ladninger</"
5071 "b>Bruk hakeparenteser til å oppgi elektrisk ladning for et grunnstoff, som "
5072 "vist i dette eksempelet:<br/><i>4H[+] + 2O → cH2O[2+]</i> (Resultat: <b>4</"
5073 "b> H<b><sup>+</sup></b> + <b>2</b> O → <b>2</b> H<b><sub>2</sub></"
5074 "b>O<b><sup>2+</sub></b>)"
5075 
5076 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
5077 #: src/equationview.ui:44
5078 #, kde-format
5079 msgid "Equation:"
5080 msgstr "Likning:"
5081 
5082 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, lineEdit)
5083 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, lineEdit)
5084 #: src/equationview.ui:63 src/equationview.ui:66
5085 #, kde-format
5086 msgid "Enter the equation you want to balance in this field."
5087 msgstr "Oppgi her den likningen du vil balansere."
5088 
5089 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLineEdit, lineEdit)
5090 #: src/equationview.ui:69
5091 #, kde-format
5092 msgid "aCH3(CH2)3COOH + bO2 -> cH2O + dCO2"
5093 msgstr "aCH3(CH2)3COOH + bO2 → cH2O + dCO2"
5094 
5095 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, calculateButton)
5096 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, calculateButton)
5097 #: src/equationview.ui:79 src/equationview.ui:82
5098 #, kde-format
5099 msgid "If you press this button the equation above will be balanced."
5100 msgstr "Hvis du trykker denne knappen blir likningen ovenfor balansert."
5101 
5102 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, calculateButton)
5103 #: src/equationview.ui:85
5104 #, kde-format
5105 msgid "&Calculate"
5106 msgstr "&Regn ut"
5107 
5108 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, btnCopy)
5109 #: src/equationview.ui:147
5110 #, kde-format
5111 msgid "Copy to Clipboard"
5112 msgstr "Kopier til utklippstavla"
5113 
5114 #: src/exportdialog.cpp:85
5115 #, kde-format
5116 msgid "OK"
5117 msgstr "OK"
5118 
5119 #: src/exportdialog.cpp:90
5120 #, kde-format
5121 msgctxt "@title:window"
5122 msgid "Export Chemical Data"
5123 msgstr ""
5124 
5125 #: src/exportdialog.cpp:115
5126 #, kde-format
5127 msgid "Elements"
5128 msgstr "Grunnstoffer"
5129 
5130 #: src/exportdialog.cpp:116
5131 #, kde-format
5132 msgid "Properties"
5133 msgstr "Egenskaper"
5134 
5135 #: src/exportdialog.cpp:133
5136 #, kde-format
5137 msgid "Symbol"
5138 msgstr "Symbol"
5139 
5140 #: src/exportdialog.cpp:136
5141 #, kde-format
5142 msgid "Exact Mass"
5143 msgstr "Nøyaktig masse"
5144 
5145 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicIonizationGradient)
5146 #: src/exportdialog.cpp:137 src/settings/settings_gradients.ui:116
5147 #, kde-format
5148 msgid "Ionization"
5149 msgstr "Ionisering"
5150 
5151 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabFamily)
5152 #: src/exportdialog.cpp:144 src/kalziumschemetype.cpp:237
5153 #: src/settings/settings_colors.ui:405
5154 #, kde-format
5155 msgid "Family"
5156 msgstr "Periode"
5157 
5158 #: src/exportdialog.cpp:161
5159 #, fuzzy, kde-format
5160 msgid "File already exists. Do you want to overwrite it?"
5161 msgstr "Fila %1 finnes fra før. Vil du skrive over den?"
5162 
5163 #: src/exportdialog.cpp:173
5164 #, kde-format
5165 msgid "Could not open file for writing."
5166 msgstr "Klarte ikke åpne fil for skriving."
5167 
5168 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
5169 #: src/exportdialog.ui:67
5170 #, kde-format
5171 msgid "File:"
5172 msgstr "Fil:"
5173 
5174 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
5175 #: src/exportdialog.ui:84
5176 #, kde-format
5177 msgid "Format:"
5178 msgstr "Format:"
5179 
5180 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
5181 #: src/gradientwidget.ui:22
5182 #, kde-format
5183 msgid "Scheme:"
5184 msgstr "Oppsett:"
5185 
5186 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
5187 #: src/gradientwidget.ui:50
5188 #, kde-format
5189 msgid "Gradient:"
5190 msgstr "Overgang:"
5191 
5192 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lblUnit)
5193 #: src/gradientwidget.ui:99
5194 #, kde-format
5195 msgid "K"
5196 msgstr "K"
5197 
5198 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSlider, gradient_slider)
5199 #: src/gradientwidget.ui:108
5200 #, kde-format
5201 msgid "Slide to change current temperature"
5202 msgstr "Glidebryter for å endre gjeldende temperatur"
5203 
5204 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, Play)
5205 #: src/gradientwidget.ui:132
5206 #, kde-format
5207 msgid "Click to Play / Pause the increase in temperature."
5208 msgstr "Trykk for å spille/pause temperaturøkningen."
5209 
5210 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
5211 #: src/gradientwidget.ui:142
5212 #, kde-format
5213 msgid "Speed"
5214 msgstr "Hastighet"
5215 
5216 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSlider, Speed)
5217 #: src/gradientwidget.ui:149
5218 #, kde-format
5219 msgid "Slide to change the speed of increase in temperature."
5220 msgstr "Glidebryter som endrer fart på temperaturstigningen."
5221 
5222 #: src/gradientwidget_impl.cpp:168
5223 #, kde-format
5224 msgid "Elements with melting point around this temperature:"
5225 msgstr "Grunnstoff med smeltepunkt rundt denne temperaturen:"
5226 
5227 #: src/gradientwidget_impl.cpp:170 src/gradientwidget_impl.cpp:180
5228 #, kde-format
5229 msgctxt "For example: Carbon (300K)"
5230 msgid "%1 (%2%3)"
5231 msgstr "%1 (%2%3)"
5232 
5233 #: src/gradientwidget_impl.cpp:174
5234 #, kde-format
5235 msgid "No elements with a melting point around this temperature"
5236 msgstr "Det finnes ingen grunnstoffer med smeltepunkt rundt denne temperaturen"
5237 
5238 #: src/gradientwidget_impl.cpp:178
5239 #, kde-format
5240 msgid "Elements with boiling point around this temperature:"
5241 msgstr "Grunnstoffer med kokepunkt rundt denne temperaturen:"
5242 
5243 #: src/gradientwidget_impl.cpp:184
5244 #, kde-format
5245 msgid "No elements with a boiling point around this temperature"
5246 msgstr "Det finnes ingen grunnstoffer med kokepunkt rundt denne temperaturen"
5247 
5248 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
5249 #: src/isotopetable/isotopedialog.ui:69
5250 #, kde-format
5251 msgid "Zoom IN / OUT"
5252 msgstr "Forminske eller forstørre"
5253 
5254 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
5255 #: src/isotopetable/isotopedialog.ui:134
5256 #, kde-format
5257 msgid ""
5258 "<p><b>Information</b></p>\n"
5259 "<p>Right click on an element to view information about it.</p>\n"
5260 "<p>Zoom in and out using your mouse wheel / zoom feature.</p>\n"
5261 "<p>Scroll using left-clicking and dragging / scroll feature.</p>"
5262 msgstr ""
5263 "<p><b>Informasjon</b></p> \n"
5264 "<p>Høyreklikk på et grunnstoff for å se opplysninger om det.</p> \n"
5265 "<p>Forstørre og forminske ved å rulle musehjulet.</p> \n"
5266 "<p>Rulle ved å trykke venstre museknapp og dra/rulle</p>"
5267 
5268 #: src/isotopetable/isotopeitem.cpp:65
5269 #, kde-format
5270 msgid "Isotope of Element %1 (%2)"
5271 msgstr "Isotop av grunnstoffet %1 (%2)"
5272 
5273 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:29
5274 #, kde-format
5275 msgctxt "@title:window"
5276 msgid "Isotope Table"
5277 msgstr ""
5278 
5279 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:47
5280 #, kde-format
5281 msgctxt "alpha ray emission"
5282 msgid "alpha"
5283 msgstr "alfa"
5284 
5285 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:48
5286 #, kde-format
5287 msgctxt "Electron capture method"
5288 msgid "EC"
5289 msgstr "EC"
5290 
5291 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:49
5292 #, kde-format
5293 msgctxt "Many ways"
5294 msgid "Multiple"
5295 msgstr "Multippel"
5296 
5297 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:50
5298 #, kde-format
5299 msgctxt "Beta plus ray emission"
5300 msgid "Beta +"
5301 msgstr "Beta +"
5302 
5303 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:51
5304 #, kde-format
5305 msgctxt "Beta minus ray emission"
5306 msgid "Beta -"
5307 msgstr "Beta -"
5308 
5309 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:52
5310 #, kde-format
5311 msgctxt "Stable isotope"
5312 msgid "Stable"
5313 msgstr "Stabilt"
5314 
5315 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:53
5316 #, kde-format
5317 msgctxt "Unknown Decay"
5318 msgid "unknown"
5319 msgstr ""
5320 
5321 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:72
5322 #, kde-format
5323 msgid "<h1>%1 (%2)</h1>"
5324 msgstr "<h1>%1 (%2)</h1>"
5325 
5326 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:73
5327 #, kde-format
5328 msgctxt "Unknown magnetic moment"
5329 msgid "Unknown"
5330 msgstr "Ukjent"
5331 
5332 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:73
5333 #, kde-format
5334 msgid "Magnetic moment: %1"
5335 msgstr "Magnetisk moment: %1"
5336 
5337 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:77
5338 #, kde-format
5339 msgid "Halflife: %1 %2"
5340 msgstr "Halveringstid: %1 %2"
5341 
5342 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:79
5343 #, kde-format
5344 msgid "Halflife: Unknown"
5345 msgstr "Halveringstid: Ukjent"
5346 
5347 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:82
5348 #, kde-format
5349 msgid "Abundance: %1 %"
5350 msgstr "Forekomst: %1 %"
5351 
5352 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:83
5353 #, kde-format
5354 msgid "Number of nucleons: %1"
5355 msgstr "Antall nukleoner: %1"
5356 
5357 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:84
5358 #, kde-format
5359 msgctxt "Unknown spin"
5360 msgid "Unknown"
5361 msgstr "Ukjent"
5362 
5363 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:84
5364 #, kde-format
5365 msgid "Spin: %1"
5366 msgstr "Spinn: %1"
5367 
5368 #: src/isotopetable/isotopetabledialog.cpp:85
5369 #, kde-format
5370 msgid "Exact mass: %1 u"
5371 msgstr "Nøyaktig masse: %1 u"
5372 
5373 #: src/kalzium.cpp:112
5374 #, kde-format
5375 msgid "&Export Data..."
5376 msgstr "&Eksporter data …"
5377 
5378 #: src/kalzium.cpp:121
5379 #, kde-format
5380 msgid "&Scheme"
5381 msgstr "&Oppsett"
5382 
5383 #: src/kalzium.cpp:129
5384 #, kde-format
5385 msgid "&Gradients"
5386 msgstr "Over&ganger"
5387 
5388 #: src/kalzium.cpp:138
5389 #, kde-format
5390 msgid "&Tables"
5391 msgstr "&Tabeller"
5392 
5393 #: src/kalzium.cpp:145
5394 #, kde-format
5395 msgid "&Numeration"
5396 msgstr "&Nummerering"
5397 
5398 #: src/kalzium.cpp:152
5399 #, kde-format
5400 msgid "&Plot Data..."
5401 msgstr "&Plott data …"
5402 
5403 #: src/kalzium.cpp:158
5404 #, kde-format
5405 msgid "Perform &Calculations..."
5406 msgstr "Utfør &beregninger …"
5407 
5408 #: src/kalzium.cpp:160
5409 #, kde-format
5410 msgctxt "WhatsThis Help"
5411 msgid "This is the calculator, it performs basic chemical calculations."
5412 msgstr "Dette er kalkulatoren, den utfører enkle kjemiske beregninger."
5413 
5414 #: src/kalzium.cpp:164
5415 #, kde-format
5416 msgid "&Isotope Table..."
5417 msgstr "&Isotoptabell …"
5418 
5419 #: src/kalzium.cpp:166
5420 #, kde-format
5421 msgctxt "WhatsThis Help"
5422 msgid "This table shows all of the known isotopes of the chemical elements."
5423 msgstr ""
5424 "Denne tabellen viser alle kjente isotoper av de kjemiske grunnstoffene."
5425 
5426 #: src/kalzium.cpp:170
5427 #, kde-format
5428 msgid "&Glossary..."
5429 msgstr "&Ordliste …"
5430 
5431 #: src/kalzium.cpp:175
5432 #, kde-format
5433 msgid "&R/S Phrases..."
5434 msgstr "&R/S-uttrykk …"
5435 
5436 #: src/kalzium.cpp:180
5437 #, kde-format
5438 msgid "Convert chemical files..."
5439 msgstr "Konverter kjemifiler …"
5440 
5441 #: src/kalzium.cpp:182
5442 #, kde-format
5443 msgctxt "WhatsThis Help"
5444 msgid ""
5445 "With this tool, you can convert files containing chemical data between "
5446 "various file formats."
5447 msgstr ""
5448 "Med dette verktøyet kan du konvertere filer med kjemiske data mellom "
5449 "forskjellige filformater."
5450 
5451 #: src/kalzium.cpp:189
5452 #, kde-format
5453 msgid "Molecular Editor..."
5454 msgstr "Molekylredigering …"
5455 
5456 #: src/kalzium.cpp:191
5457 #, kde-format
5458 msgctxt "WhatsThis Help"
5459 msgid "This tool allows you to view and edit 3D molecular structures."
5460 msgstr ""
5461 "Med dette verktøyet kan du se på og redigere tredimensjonale "
5462 "molekylstrukturer."
5463 
5464 #: src/kalzium.cpp:198
5465 #, kde-format
5466 msgid "&Tables..."
5467 msgstr "&Tabeller …"
5468 
5469 #: src/kalzium.cpp:200
5470 #, kde-format
5471 msgctxt "WhatsThis Help"
5472 msgid ""
5473 "This will open a dialog with listings of symbols and numbers related to "
5474 "chemistry."
5475 msgstr ""
5476 "Dette åpner en dialog med en liste over symboler og tall relatert til kjemi."
5477 
5478 #: src/kalzium.cpp:208
5479 #, kde-format
5480 msgctxt "WhatsThis Help"
5481 msgid "This will show or hide the legend for the periodic table."
5482 msgstr "Dette viser eller skjuler forklaringen til den periodiske tabellen."
5483 
5484 #: src/kalzium.cpp:213
5485 #, kde-format
5486 msgctxt "WhatsThis Help"
5487 msgid ""
5488 "This will show or hide a sidebar with additional information and a set of "
5489 "tools."
5490 msgstr ""
5491 "Dette viser eller skjuler en sidestolpe med mer informasjon og noen verktøy."
5492 
5493 #: src/kalzium.cpp:218
5494 #, kde-format
5495 msgctxt "WhatsThis Help"
5496 msgid ""
5497 "This will show or hide a sidebar with additional information about the table."
5498 msgstr ""
5499 "Dette viser eller skjuler en sidestolpe med mer informasjon om tabellen."
5500 
5501 #: src/kalzium.cpp:248
5502 #, kde-format
5503 msgid "Legend"
5504 msgstr "Forklaring"
5505 
5506 #: src/kalzium.cpp:258
5507 #, kde-format
5508 msgid "Table Information"
5509 msgstr "Tabellinformasjon"
5510 
5511 #: src/kalzium.cpp:263
5512 #, kde-format
5513 msgid "Information"
5514 msgstr "Informasjon"
5515 
5516 #: src/kalzium.cpp:275
5517 #, kde-format
5518 msgid "Overview"
5519 msgstr "Oversikt"
5520 
5521 #: src/kalzium.cpp:284
5522 #, kde-format
5523 msgid "View"
5524 msgstr "Vis"
5525 
5526 #: src/kalzium.cpp:295
5527 #, kde-format
5528 msgid "Save Kalzium's Table In"
5529 msgstr "Lagre Kalziums tabell i"
5530 
5531 #: src/kalzium.cpp:295
5532 #, kde-format
5533 msgid "Image files (*.png *.xpm *.jpg *.svg)"
5534 msgstr ""
5535 
5536 #: src/kalzium.cpp:316
5537 #, kde-format
5538 msgid "Knowledge"
5539 msgstr "Kunnskap"
5540 
5541 #: src/kalzium.cpp:321
5542 #, kde-format
5543 msgid "Tools"
5544 msgstr "Verktøy"
5545 
5546 #: src/kalzium.cpp:351
5547 #, kde-format
5548 msgid "Kalzium Error"
5549 msgstr "Kalzium-feil"
5550 
5551 #: src/kalzium.cpp:351
5552 #, kde-format
5553 msgid "This system does not support OpenGL."
5554 msgstr "Dette systemet støtter ikke OpenGL."
5555 
5556 #: src/kalzium.cpp:510
5557 #, kde-format
5558 msgctxt "For example: \"Carbon (6), Mass: 12.0107 u\""
5559 msgid "%1 (%2), Mass: %3 u"
5560 msgstr "%1 (%2), Masse: %3 u"
5561 
5562 #: src/kalziumelementproperty.cpp:74
5563 #, kde-format
5564 msgctxt "No Gradient"
5565 msgid "None"
5566 msgstr ""
5567 
5568 #: src/kalziumgradienttype.cpp:215
5569 #, kde-format
5570 msgid "Van Der Waals"
5571 msgstr ""
5572 
5573 #: src/kalziumgradienttype.cpp:284
5574 #, kde-format
5575 msgid "u"
5576 msgstr "u"
5577 
5578 #: src/kalziumgradienttype.cpp:493
5579 #, kde-format
5580 msgid "Electronegativity (Pauling)"
5581 msgstr "Elektronegativitet (Pauling)"
5582 
5583 #: src/kalziumgradienttype.cpp:549
5584 #, kde-format
5585 msgid "Discovery date"
5586 msgstr "Oppdaget dato"
5587 
5588 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicElectronaffinityGradient)
5589 #: src/kalziumgradienttype.cpp:605 src/settings/settings_gradients.ui:109
5590 #, kde-format
5591 msgid "Electronaffinity"
5592 msgstr "Elektronaffinitet"
5593 
5594 #: src/kalziumgradienttype.cpp:661
5595 #, kde-format
5596 msgid "First Ionization"
5597 msgstr "Første ionisering"
5598 
5599 #: src/kalziumnumerationtype.cpp:98
5600 #, kde-format
5601 msgid "No Numeration"
5602 msgstr "Ingen nummerering"
5603 
5604 #: src/kalziumnumerationtype.cpp:149
5605 #, kde-format
5606 msgid "IUPAC"
5607 msgstr "Vis IUPAC"
5608 
5609 #: src/kalziumnumerationtype.cpp:189
5610 #, kde-format
5611 msgid "CAS"
5612 msgstr "CAS"
5613 
5614 #: src/kalziumnumerationtype.cpp:229
5615 #, kde-format
5616 msgid "Old IUPAC"
5617 msgstr "Gammel IUPAC"
5618 
5619 #: src/kalziumschemetype.cpp:98
5620 #, kde-format
5621 msgid "Monochrome"
5622 msgstr "Monokrom"
5623 
5624 #: src/kalziumschemetype.cpp:116
5625 #, kde-format
5626 msgid "All the Elements"
5627 msgstr "Alle grunnstoffene"
5628 
5629 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabBlocks)
5630 #: src/kalziumschemetype.cpp:138 src/settings/settings_colors.ui:27
5631 #, kde-format
5632 msgid "Blocks"
5633 msgstr "Blokker"
5634 
5635 #: src/kalziumschemetype.cpp:170
5636 #, kde-format
5637 msgid "s-Block"
5638 msgstr "s-blokk"
5639 
5640 #: src/kalziumschemetype.cpp:171
5641 #, kde-format
5642 msgid "p-Block"
5643 msgstr "p-blokk"
5644 
5645 #: src/kalziumschemetype.cpp:172
5646 #, kde-format
5647 msgid "d-Block"
5648 msgstr "d-blokk"
5649 
5650 #: src/kalziumschemetype.cpp:173
5651 #, kde-format
5652 msgid "f-Block"
5653 msgstr "f-blokk"
5654 
5655 #: src/kalziumschemetype.cpp:197
5656 #, kde-format
5657 msgid "Iconic"
5658 msgstr "Ikonisk"
5659 
5660 #: src/kalziumschemetype.cpp:214
5661 #, kde-format
5662 msgid "Each element is represented by an icon which represents its use."
5663 msgstr "Hvert grunnstoff vises med et ikon som representerer bruken."
5664 
5665 #: src/kalziumschemetype.cpp:279
5666 #, kde-format
5667 msgid "Alkaline"
5668 msgstr "Alkalisk"
5669 
5670 #: src/kalziumschemetype.cpp:280
5671 #, kde-format
5672 msgid "Rare Earth"
5673 msgstr "Sjeldne jordmetaller"
5674 
5675 #: src/kalziumschemetype.cpp:281
5676 #, kde-format
5677 msgid "Non-Metals"
5678 msgstr "Ikke-metaller"
5679 
5680 #: src/kalziumschemetype.cpp:282
5681 #, kde-format
5682 msgid "Alkalie Metal"
5683 msgstr "Alkalimetaller"
5684 
5685 #: src/kalziumschemetype.cpp:283
5686 #, kde-format
5687 msgid "Other Metal"
5688 msgstr "Andre metaller"
5689 
5690 #: src/kalziumschemetype.cpp:284
5691 #, kde-format
5692 msgid "Halogen"
5693 msgstr "Halogen"
5694 
5695 #: src/kalziumschemetype.cpp:285
5696 #, kde-format
5697 msgid "Transition Metal"
5698 msgstr "Transisjonsmetall"
5699 
5700 #: src/kalziumschemetype.cpp:286
5701 #, kde-format
5702 msgid "Noble Gas"
5703 msgstr "Edelgass"
5704 
5705 #: src/kalziumschemetype.cpp:287
5706 #, kde-format
5707 msgid "Metalloid"
5708 msgstr "Halvmetall"
5709 
5710 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabGroups)
5711 #: src/kalziumschemetype.cpp:311 src/settings/settings_colors.ui:133
5712 #, kde-format
5713 msgid "Groups"
5714 msgstr "Grupper"
5715 
5716 #: src/kalziumschemetype.cpp:351
5717 #, kde-format
5718 msgid "Group 1"
5719 msgstr "Hovedgruppe 1"
5720 
5721 #: src/kalziumschemetype.cpp:352
5722 #, kde-format
5723 msgid "Group 2"
5724 msgstr "Hovedgruppe 2"
5725 
5726 #: src/kalziumschemetype.cpp:353
5727 #, kde-format
5728 msgid "Group 3"
5729 msgstr "Hovedgruppe 3"
5730 
5731 #: src/kalziumschemetype.cpp:354
5732 #, kde-format
5733 msgid "Group 4"
5734 msgstr "Hovedgruppe 4"
5735 
5736 #: src/kalziumschemetype.cpp:355
5737 #, kde-format
5738 msgid "Group 5"
5739 msgstr "Hovedgruppe 5"
5740 
5741 #: src/kalziumschemetype.cpp:356
5742 #, kde-format
5743 msgid "Group 6"
5744 msgstr "Hovedgruppe 6"
5745 
5746 #: src/kalziumschemetype.cpp:357
5747 #, kde-format
5748 msgid "Group 7"
5749 msgstr "Hovedgruppe 7"
5750 
5751 #: src/kalziumschemetype.cpp:358
5752 #, kde-format
5753 msgid "Group 8"
5754 msgstr "Hovedgruppe 8"
5755 
5756 #: src/kalziumschemetype.cpp:383
5757 #, kde-format
5758 msgid "Colors"
5759 msgstr "Farger"
5760 
5761 #: src/kalziumschemetype.cpp:411
5762 #, kde-format
5763 msgid "Nice colors without meaning. (From the Open Babel project)"
5764 msgstr ""
5765 
5766 #. i18n: ectx: Menu (file_menu)
5767 #: src/kalziumui.rc:4
5768 #, kde-format
5769 msgid "&File"
5770 msgstr "&Fil"
5771 
5772 #. i18n: ectx: Menu (table_menu)
5773 #: src/kalziumui.rc:11
5774 #, kde-format
5775 msgid "&View"
5776 msgstr "&Vis"
5777 
5778 #. i18n: ectx: Menu (miscmenu)
5779 #: src/kalziumui.rc:21
5780 #, kde-format
5781 msgid "&Tools"
5782 msgstr "Verk&tøy"
5783 
5784 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
5785 #: src/kalziumui.rc:35
5786 #, kde-format
5787 msgid "Main Toolbar"
5788 msgstr "Hovedverktøylinje"
5789 
5790 #: src/kalziumutils.cpp:98
5791 #, kde-format
5792 msgid "Value not defined"
5793 msgstr "Verdien er ikke definert"
5794 
5795 #: src/kalziumutils.cpp:100
5796 #, kde-format
5797 msgctxt "Just a number"
5798 msgid "%1"
5799 msgstr "%1"
5800 
5801 #: src/kalziumutils.cpp:113
5802 #, kde-format
5803 msgid "Unknown Value"
5804 msgstr "Ukjent verdi"
5805 
5806 #: src/kalziumutils.cpp:115
5807 #, kde-format
5808 msgctxt "x u (units). The atomic mass."
5809 msgid "%1 u"
5810 msgstr "%1 u"
5811 
5812 #: src/kalziumutils.cpp:123
5813 #, kde-format
5814 msgid "This element was discovered in the year %1."
5815 msgstr ""
5816 
5817 #: src/kalziumutils.cpp:125
5818 #, kde-format
5819 msgid "The element has not yet been officially recognized by the IUPAC."
5820 msgstr "Dette grunnstoffet er ennå ikke offisielt godkjent av IUPAC."
5821 
5822 #: src/kalziumutils.cpp:127
5823 #, kde-format
5824 msgid "This element was known to ancient cultures."
5825 msgstr "Dette grunnstoffet var allerede kjent i oldtiden."
5826 
5827 #: src/kalziumutils.cpp:157
5828 #, kde-format
5829 msgid "No Data"
5830 msgstr "Ingen data"
5831 
5832 #: src/kdeeduglossary.cpp:126
5833 #, kde-format
5834 msgid "Glossary"
5835 msgstr "Ordliste"
5836 
5837 #: src/kdeeduglossary.cpp:303
5838 #, kde-format
5839 msgctxt "@title:window"
5840 msgid "Glossary"
5841 msgstr ""
5842 
5843 #: src/kdeeduglossary.cpp:478
5844 #, kde-format
5845 msgid "References"
5846 msgstr "Referanser"
5847 
5848 #: src/kdeeduglossary.cpp:482
5849 #, kde-format
5850 msgid "Go to '%1'"
5851 msgstr "Gå til «%1»"
5852 
5853 #: src/legendwidget.cpp:63
5854 #, kde-format
5855 msgctxt ""
5856 "one of the three states of matter (solid, liquid, vaporous or unknown)"
5857 msgid "Solid"
5858 msgstr "Fast"
5859 
5860 #: src/legendwidget.cpp:65
5861 #, kde-format
5862 msgctxt ""
5863 "one of the three states of matter (solid, liquid, vaporous or unknown)"
5864 msgid "Liquid"
5865 msgstr "Væske"
5866 
5867 #: src/legendwidget.cpp:67
5868 #, kde-format
5869 msgctxt ""
5870 "one of the three states of matter (solid, liquid, vaporous or unknown)"
5871 msgid "Vaporous"
5872 msgstr "I gassform"
5873 
5874 #: src/legendwidget.cpp:69
5875 #, kde-format
5876 msgctxt ""
5877 "one of the three states of matter (solid, liquid, vaporous or unknown)"
5878 msgid "Unknown"
5879 msgstr "Ukjent"
5880 
5881 #: src/legendwidget.cpp:74
5882 #, kde-format
5883 msgctxt "one of the two types of gradients available"
5884 msgid "logarithmic"
5885 msgstr "logaritmisk"
5886 
5887 #: src/legendwidget.cpp:76
5888 #, kde-format
5889 msgctxt "one of the two types of gradients available"
5890 msgid "linear"
5891 msgstr "lineær"
5892 
5893 #: src/legendwidget.cpp:78
5894 #, kde-format
5895 msgid "%1 (%2)"
5896 msgstr "%1 (%2)"
5897 
5898 #: src/legendwidget.cpp:80
5899 #, kde-format
5900 msgctxt "Minimum value of the gradient"
5901 msgid "Minimum: %1"
5902 msgstr "Minst: %1"
5903 
5904 #: src/legendwidget.cpp:85
5905 #, kde-format
5906 msgctxt "Maximum value of the gradient"
5907 msgid "Maximum: %1"
5908 msgstr "Høyst: %1"
5909 
5910 #: src/legendwidget.cpp:91
5911 #, kde-format
5912 msgid "Scheme: %1"
5913 msgstr "Oppsett: %1"
5914 
5915 #: src/main.cpp:38 src/tools/moleculeview.cpp:111
5916 #, kde-format
5917 msgid "Kalzium"
5918 msgstr "Kalzium"
5919 
5920 #: src/main.cpp:40
5921 #, kde-format
5922 msgid "A periodic table of the elements"
5923 msgstr "En periodisk tabell over grunnstoffene"
5924 
5925 #: src/main.cpp:42
5926 #, kde-format
5927 msgid "(C) 2002-2016 Carsten Niehaus & the KDE Edu Developers"
5928 msgstr ""
5929 
5930 #: src/main.cpp:48
5931 #, kde-format
5932 msgid "Pino Toscano"
5933 msgstr "Pino Toscano"
5934 
5935 #: src/main.cpp:48
5936 #, kde-format
5937 msgid "Large code contributions; resident guru helping the other developers"
5938 msgstr "Store kodebidrag, husguru som hjelper de andre utviklerne"
5939 
5940 #: src/main.cpp:50
5941 #, kde-format
5942 msgid "Benoit Jacob"
5943 msgstr "Benoit Jacob"
5944 
5945 #: src/main.cpp:50
5946 #, kde-format
5947 msgid "Base work on the molecular viewer, mentored Marcus during his SoC"
5948 msgstr ""
5949 "Basisarbeid på molekylviseren, mentor for Markus under hans «Summer of Code»"
5950 
5951 #: src/main.cpp:52
5952 #, kde-format
5953 msgid "Marcus Hanwell"
5954 msgstr "Marcus Hanwell"
5955 
5956 #: src/main.cpp:52
5957 #, kde-format
5958 msgid "SoC on the molecular viewer and libavogadro porting/integration"
5959 msgstr ""
5960 "«Summer of Code» på molekylviseren og porting/integrering av libavogadro"
5961 
5962 #: src/main.cpp:54
5963 #, kde-format
5964 msgid "Kashyap R Puranik"
5965 msgstr "Kashyap R Puranik"
5966 
5967 #: src/main.cpp:54
5968 #, kde-format
5969 msgid "SoC on the calculator widget and a few smaller improvements"
5970 msgstr "SoC på kalkulatorelementet og noen mindre forbedringer"
5971 
5972 #: src/main.cpp:56
5973 #, kde-format
5974 msgid "Thomas Nagy"
5975 msgstr "Thomas Nagy"
5976 
5977 #: src/main.cpp:56
5978 #, kde-format
5979 msgid "EqChem, the equation solver"
5980 msgstr "Bidro med EqChem, likningsløseren"
5981 
5982 #: src/main.cpp:58
5983 #, kde-format
5984 msgid "Inge Wallin"
5985 msgstr "Inge Wallin"
5986 
5987 #: src/main.cpp:58
5988 #, kde-format
5989 msgid ""
5990 "Code cleaning, parser for the molecule weight calculator, and a lot of "
5991 "smaller improvements"
5992 msgstr ""
5993 "Opprydding i koden, tolker for molekylvektberegning og mange mindre "
5994 "forbedringer"
5995 
5996 #: src/main.cpp:60
5997 #, kde-format
5998 msgid "Anne-Marie Mahfouf"
5999 msgstr "Anne-Marie Mahfouf"
6000 
6001 #: src/main.cpp:60
6002 #, kde-format
6003 msgid "A lot of small things and the documentation"
6004 msgstr "Mange småting samt dokumentasjonen"
6005 
6006 #: src/main.cpp:62
6007 #, kde-format
6008 msgid "Johannes Simon"
6009 msgstr "Johannes Simon"
6010 
6011 #: src/main.cpp:62
6012 #, kde-format
6013 msgid ""
6014 "Code and documentation contributions to the equation solver and molecular "
6015 "viewer"
6016 msgstr "Kode og dokumentasjonsbidrag til likningsløseren og molekylviseren"
6017 
6018 #: src/main.cpp:64
6019 #, kde-format
6020 msgid "Jarle Akselsen"
6021 msgstr "Jarle Akselsen"
6022 
6023 #: src/main.cpp:64
6024 #, kde-format
6025 msgid "Many beautiful element icons"
6026 msgstr "Mange vakre grunnstoff-ikoner"
6027 
6028 #: src/main.cpp:66
6029 #, kde-format
6030 msgid "Noémie Scherer"
6031 msgstr "Noémie Scherer"
6032 
6033 #: src/main.cpp:66
6034 #, kde-format
6035 msgid "Many beautiful element icons, too!"
6036 msgstr "Også mange vakre grunnstoff-ikoner!"
6037 
6038 #: src/main.cpp:68
6039 #, kde-format
6040 msgid "Danny Allen"
6041 msgstr "Danny Allen"
6042 
6043 #: src/main.cpp:68
6044 #, kde-format
6045 msgid "Several icons"
6046 msgstr "Flere ikoner"
6047 
6048 #: src/main.cpp:70
6049 #, kde-format
6050 msgid "Lee Olson"
6051 msgstr "Lee Olson"
6052 
6053 #: src/main.cpp:70
6054 #, kde-format
6055 msgid "Several icons in the information dialog"
6056 msgstr "Flere ikoner i informasjonsdialogen"
6057 
6058 #: src/main.cpp:72
6059 #, kde-format
6060 msgid "Jörg Buchwald"
6061 msgstr "Jörg Buchwald"
6062 
6063 #: src/main.cpp:72
6064 #, kde-format
6065 msgid "Contributed most isotope information"
6066 msgstr "Bidro med det meste av isotopinformasjonen"
6067 
6068 #: src/main.cpp:74
6069 #, kde-format
6070 msgid "Marco Martin"
6071 msgstr "Marco Martin"
6072 
6073 #: src/main.cpp:74
6074 #, kde-format
6075 msgid "Some icons and inspiration for others"
6076 msgstr "Noen ikoner og inspirasjon for andre"
6077 
6078 #: src/main.cpp:76
6079 #, kde-format
6080 msgid "Daniel Haas"
6081 msgstr "Daniel Haas"
6082 
6083 #: src/main.cpp:76
6084 #, kde-format
6085 msgid "The design of the information dialog"
6086 msgstr "Utformingen av informasjonsdialogen"
6087 
6088 #: src/main.cpp:78
6089 #, kde-format
6090 msgid "Brian Beck"
6091 msgstr "Brian Beck"
6092 
6093 #: src/main.cpp:78
6094 #, kde-format
6095 msgid "The orbits icon"
6096 msgstr "Elektronskallikonet"
6097 
6098 #: src/main.cpp:80
6099 #, kde-format
6100 msgid "Paulo Cattai"
6101 msgstr "Paulo Cattai"
6102 
6103 #: src/main.cpp:80 src/main.cpp:82 src/main.cpp:84 src/main.cpp:86
6104 #: src/main.cpp:88
6105 #, kde-format
6106 msgid "New interface design and usability improvements"
6107 msgstr "Nytt brukergrensesnitt og forbedret brukervennlighet"
6108 
6109 #: src/main.cpp:82
6110 #, kde-format
6111 msgid "Danilo Balzaque"
6112 msgstr "Danilo Balzaque"
6113 
6114 #: src/main.cpp:84
6115 #, kde-format
6116 msgid "Roberto Cunha"
6117 msgstr "Roberto Cunha"
6118 
6119 #: src/main.cpp:86
6120 #, kde-format
6121 msgid "Tadeu Araujo"
6122 msgstr "Tadeu Araujo"
6123 
6124 #: src/main.cpp:88
6125 #, kde-format
6126 msgid "Tiago Porangaba"
6127 msgstr "Tiago Porangaba"
6128 
6129 #: src/main.cpp:90
6130 #, kde-format
6131 msgid "Etienne Rebetez"
6132 msgstr "Etienne Rebetez"
6133 
6134 #: src/main.cpp:90
6135 #, kde-format
6136 msgid "Adding new sizable Periodic System"
6137 msgstr "La til nytt stort Periodisk System"
6138 
6139 #: src/main.cpp:102
6140 #, kde-format
6141 msgid "Open the given molecule file"
6142 msgstr "Åpne den oppgitte molekylfila"
6143 
6144 #: src/main.cpp:125
6145 #, kde-format
6146 msgid "Can't open more than one molecule at a time"
6147 msgstr "Kan ikke åpne mer enn ett molekyl av gangen"
6148 
6149 #: src/molcalcwidget.cpp:87 src/molcalcwidget.cpp:122 src/molcalcwidget.cpp:177
6150 #: src/molcalcwidget.cpp:178 src/molcalcwidget.cpp:179
6151 #: src/molcalcwidget.cpp:180 src/molcalcwidget.cpp:181
6152 #, kde-format
6153 msgid "%1"
6154 msgstr "%1"
6155 
6156 #: src/molcalcwidget.cpp:149
6157 #, kde-format
6158 msgid ""
6159 "Enter a formula in the\n"
6160 "widget above and\n"
6161 "click on 'Calc'.\n"
6162 "E.g. #Et#OH"
6163 msgstr ""
6164 "Skriv inn en formel\n"
6165 "i feltet over\n"
6166 "og trykk 'Regn ut'.\n"
6167 "Eks. #Et#OH"
6168 
6169 #: src/molcalcwidget.cpp:198
6170 #, kde-format
6171 msgid "Molecular mass: "
6172 msgstr "Molekylmasse:"
6173 
6174 #: src/molcalcwidget.cpp:213 src/molcalcwidget.cpp:217
6175 #: src/molcalcwidget.cpp:218 src/molcalcwidget.cpp:219
6176 #, kde-format
6177 msgid "Invalid input"
6178 msgstr "Ugyldig inndata"
6179 
6180 #: src/molcalcwidget.cpp:228
6181 #, kde-format
6182 msgid "%1<sub>%2</sub> "
6183 msgstr "%1<sub>%2</sub> "
6184 
6185 #: src/molcalcwidget.cpp:269
6186 #, kde-format
6187 msgid "Symbol should consist of two or more letters."
6188 msgstr "Symbolet bør bestå av to eller flere bokstaver."
6189 
6190 #: src/molcalcwidget.cpp:274
6191 #, kde-format
6192 msgid "Symbol already being used"
6193 msgstr "Navnet er allerede i bruk."
6194 
6195 #: src/molcalcwidget.cpp:279
6196 #, kde-format
6197 msgid "Expansion is invalid, please specify a valid expansion"
6198 msgstr "Ekspansjonen er ugyldig, oppgi en gyldig ekspansjon"
6199 
6200 #: src/molcalcwidget.cpp:292
6201 #, kde-format
6202 msgid "done!"
6203 msgstr "ferdig"
6204 
6205 #: src/molcalcwidget.cpp:295
6206 #, kde-format
6207 msgid "Unable to find the user defined alias file."
6208 msgstr "Klarte ikke finne den brukerdefinerte alias-fila."
6209 
6210 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, calcTab)
6211 #: src/molcalcwidgetbase.ui:24 src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:38
6212 #, kde-format
6213 msgid "Calculator"
6214 msgstr "Kalkulator"
6215 
6216 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, formulaEdit)
6217 #: src/molcalcwidgetbase.ui:54
6218 #, kde-format
6219 msgid "Enter molecular formula here"
6220 msgstr "Oppgi molekylformel her"
6221 
6222 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, formulaEdit)
6223 #: src/molcalcwidgetbase.ui:61
6224 #, kde-format
6225 msgid ""
6226 "This box can be used to enter the formula for the molecule.\n"
6227 "e.g. 1.> CaCO3\n"
6228 "e.g. 2.> MeOH\n"
6229 "e.g. 3.> #EDTA#\n"
6230 msgstr ""
6231 "Denne boksen kan brukes til å taste inn formelen for molekylet.\n"
6232 "eks. 1.> CaCO3\n"
6233 "eks. 2.> MeOH\n"
6234 "eks. 3.> #EDTA#\n"
6235 
6236 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, calcButton)
6237 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, calcButton)
6238 #: src/molcalcwidgetbase.ui:68 src/molcalcwidgetbase.ui:71
6239 #, kde-format
6240 msgid "Click on this button to calculate."
6241 msgstr "Trykk denne knappen for å beregne."
6242 
6243 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, calcButton)
6244 #: src/molcalcwidgetbase.ui:74
6245 #, kde-format
6246 msgid "Calc"
6247 msgstr "Regn ut"
6248 
6249 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, details)
6250 #: src/molcalcwidgetbase.ui:167
6251 #, kde-format
6252 msgid "Details"
6253 msgstr "Detaljer"
6254 
6255 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_6)
6256 #: src/molcalcwidgetbase.ui:175
6257 #, kde-format
6258 msgid "Composition"
6259 msgstr "Sammensetting"
6260 
6261 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTableWidget, table)
6262 #: src/molcalcwidgetbase.ui:188
6263 #, kde-format
6264 msgid "Elemental composition"
6265 msgstr "Grunnstoffsammensetting"
6266 
6267 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTableWidget, table)
6268 #: src/molcalcwidgetbase.ui:191
6269 #, kde-format
6270 msgid ""
6271 "This table previews the elemental composition of the molecule, i.e. the "
6272 "percentage of each element in the molecule."
6273 msgstr ""
6274 "Denne tabellen forhåndsviser sammensetningen av grunnstoffer i molekylet, "
6275 "dvs. prosentvis andel av hvert grunnstoff i molekylet."
6276 
6277 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
6278 #: src/molcalcwidgetbase.ui:213
6279 #, kde-format
6280 msgid "Atoms"
6281 msgstr "Atomer"
6282 
6283 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, table)
6284 #: src/molcalcwidgetbase.ui:223
6285 #, kde-format
6286 msgid "Total mass"
6287 msgstr "Total masse"
6288 
6289 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
6290 #: src/molcalcwidgetbase.ui:240
6291 #, kde-format
6292 msgid "Aliases used"
6293 msgstr "Aliaser brukt"
6294 
6295 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTableWidget, alias_list)
6296 #: src/molcalcwidgetbase.ui:247
6297 #, kde-format
6298 msgid "Aliases used in the formula"
6299 msgstr "Aliaser brukt i formelen"
6300 
6301 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTableWidget, alias_list)
6302 #: src/molcalcwidgetbase.ui:251
6303 #, kde-format
6304 msgid ""
6305 "This displays all the aliases used in the molecule.\n"
6306 "For instance, in the molecule MeOH, the alias used is Me = CH3."
6307 msgstr ""
6308 "Dette viser alle aliaser som er bnruklt i molekylet.\n"
6309 "F.eks. i molekylet MeOH er aliaset Me = CH3."
6310 
6311 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTableWidget, alias_list)
6312 #: src/molcalcwidgetbase.ui:262
6313 #, kde-format
6314 msgid "aliases"
6315 msgstr "aliaser"
6316 
6317 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, aliasTab)
6318 #: src/molcalcwidgetbase.ui:276
6319 #, kde-format
6320 msgid "Aliases"
6321 msgstr "Aliaser"
6322 
6323 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, aliasBox)
6324 #: src/molcalcwidgetbase.ui:282
6325 #, kde-format
6326 msgid "Define alias"
6327 msgstr "Definer alias"
6328 
6329 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
6330 #: src/molcalcwidgetbase.ui:303
6331 #, kde-format
6332 msgid "Short-form"
6333 msgstr "Kortform"
6334 
6335 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, shortForm)
6336 #: src/molcalcwidgetbase.ui:310
6337 #, kde-format
6338 msgid "Short form of the alias"
6339 msgstr "Kortform for aliaset"
6340 
6341 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, shortForm)
6342 #: src/molcalcwidgetbase.ui:314
6343 #, kde-format
6344 msgid ""
6345 "You can specify the short form of the alias used here, \n"
6346 "for instance, Me."
6347 msgstr ""
6348 "Du kan oppgi kortformen for det brukte aliaser her,\n"
6349 "f.eks. Me."
6350 
6351 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
6352 #: src/molcalcwidgetbase.ui:321
6353 #, kde-format
6354 msgid "Full-form"
6355 msgstr "Full-form"
6356 
6357 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, fullForm)
6358 #: src/molcalcwidgetbase.ui:329
6359 #, kde-format
6360 msgid ""
6361 "You can enter the full form of the alias in this box, \n"
6362 "for instance, CH3."
6363 msgstr ""
6364 "Du kan oppgi fullstendig form for aliaset i denne boksen,\n"
6365 "f.eks. CH3."
6366 
6367 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, alias)
6368 #: src/molcalcwidgetbase.ui:336
6369 #, kde-format
6370 msgid "Click to add the alias"
6371 msgstr "Klikk for å legge til aliaset"
6372 
6373 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, alias)
6374 #: src/molcalcwidgetbase.ui:339
6375 #, kde-format
6376 msgid "Click to add the alias if it is valid."
6377 msgstr "Klikk for å legge til aliaset hvis det er gyldig-"
6378 
6379 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, alias)
6380 #: src/molcalcwidgetbase.ui:342
6381 #, kde-format
6382 msgid "Add Alias"
6383 msgstr "Legg til alias"
6384 
6385 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
6386 #: src/molcalcwidgetbase.ui:376
6387 #, kde-format
6388 msgid "Pre-defined aliases"
6389 msgstr "Forhåndsdefinerte aliaser"
6390 
6391 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
6392 #: src/molcalcwidgetbase.ui:383
6393 #, kde-format
6394 msgid "User-defined aliases"
6395 msgstr "Brukerdefinerte aliaser"
6396 
6397 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTableWidget, pre_defined)
6398 #: src/molcalcwidgetbase.ui:390
6399 #, kde-format
6400 msgid "List of pre-defined aliases."
6401 msgstr "Liste over forhåndsdefinerte aliaser"
6402 
6403 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTableWidget, pre_defined)
6404 #: src/molcalcwidgetbase.ui:393
6405 #, kde-format
6406 msgid "This table displays all the pre-defined aliases."
6407 msgstr "Dette tabellen viser alle de forhåndsdefinerte aliasene."
6408 
6409 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTableWidget, user_defined)
6410 #: src/molcalcwidgetbase.ui:422
6411 #, kde-format
6412 msgid "List of user-defined aliases."
6413 msgstr "Liste over brukerdefinerte aliaser."
6414 
6415 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTableWidget, user_defined)
6416 #: src/molcalcwidgetbase.ui:425
6417 #, kde-format
6418 msgid "This is the list of aliases that you or some other user has added."
6419 msgstr "Dette er lista over aliaser som du eller en annen bruker har lagt til."
6420 
6421 #: src/orbitswidget.cpp:198
6422 #, kde-format
6423 msgid "Unknown Electron Distribution"
6424 msgstr "Ukjent elektronfordeling"
6425 
6426 #. i18n: ectx: property (accessibleName), widget (QPushButton, swapXYAxis)
6427 #: src/plotsetupwidget.ui:23
6428 #, kde-format
6429 msgid "Swap"
6430 msgstr ""
6431 
6432 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, swapXYAxis)
6433 #: src/plotsetupwidget.ui:29
6434 #, kde-format
6435 msgid "Swap X and Y axis"
6436 msgstr ""
6437 
6438 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
6439 #: src/plotsetupwidget.ui:39
6440 #, kde-format
6441 msgid "X-Axis"
6442 msgstr "X-akse"
6443 
6444 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1_2)
6445 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1_3)
6446 #: src/plotsetupwidget.ui:51 src/plotsetupwidget.ui:355
6447 #, kde-format
6448 msgid "Average value:"
6449 msgstr "Gjennomsnittsverdi:"
6450 
6451 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, KCB_x)
6452 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KComboBox, KCB_y)
6453 #: src/plotsetupwidget.ui:72 src/plotsetupwidget.ui:390
6454 #, kde-format
6455 msgid "Here you can define what you want to plot"
6456 msgstr "Her kan du definere hva du vil plotte"
6457 
6458 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2)
6459 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2)
6460 #: src/plotsetupwidget.ui:114 src/plotsetupwidget.ui:369
6461 #, kde-format
6462 msgid "Maximum value:"
6463 msgstr "Største verdi:"
6464 
6465 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3_2)
6466 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3_3)
6467 #: src/plotsetupwidget.ui:128 src/plotsetupwidget.ui:376
6468 #, kde-format
6469 msgid "Minimum value:"
6470 msgstr "Minste verdi:"
6471 
6472 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
6473 #: src/plotsetupwidget.ui:149
6474 #, kde-format
6475 msgid "Display:"
6476 msgstr "Vis:"
6477 
6478 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
6479 #: src/plotsetupwidget.ui:171
6480 #, kde-format
6481 msgid "Element Type:"
6482 msgstr "Grunnstofftype:"
6483 
6484 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3)
6485 #: src/plotsetupwidget.ui:197
6486 #, kde-format
6487 msgid "First element:"
6488 msgstr "Første grunnstoff:"
6489 
6490 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel4)
6491 #: src/plotsetupwidget.ui:204
6492 #, kde-format
6493 msgid "Last element:"
6494 msgstr "Siste grunnstoff:"
6495 
6496 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, full)
6497 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6498 #: src/plotsetupwidget.ui:233 src/plotsetupwidget.ui:241
6499 #, kde-format
6500 msgid "All elements"
6501 msgstr "Alle grunnstoffene"
6502 
6503 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6504 #: src/plotsetupwidget.ui:246
6505 #, kde-format
6506 msgid "Metals"
6507 msgstr "Metaller"
6508 
6509 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6510 #: src/plotsetupwidget.ui:251
6511 #, kde-format
6512 msgid "Non-Metals / Metalloids"
6513 msgstr "Ikke-metaller/halvmetaller"
6514 
6515 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6516 #: src/plotsetupwidget.ui:256
6517 #, kde-format
6518 msgid "s block elements"
6519 msgstr "s-blokk-grunnstoffer"
6520 
6521 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6522 #: src/plotsetupwidget.ui:261
6523 #, kde-format
6524 msgid "p block elements"
6525 msgstr "p-blokk-grunnstoffer"
6526 
6527 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6528 #: src/plotsetupwidget.ui:266
6529 #, kde-format
6530 msgid "d block elements"
6531 msgstr "d-blokk-grunnstoffer"
6532 
6533 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6534 #: src/plotsetupwidget.ui:271
6535 #, kde-format
6536 msgid "f block elements"
6537 msgstr "f-blokk-grunnstoffer"
6538 
6539 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6540 #: src/plotsetupwidget.ui:276
6541 #, kde-format
6542 msgid "Noble gases"
6543 msgstr "Edelgasser"
6544 
6545 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6546 #: src/plotsetupwidget.ui:281
6547 #, kde-format
6548 msgid "Alkalie metals"
6549 msgstr "Alkalimetaller"
6550 
6551 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6552 #: src/plotsetupwidget.ui:286
6553 #, kde-format
6554 msgid "Alkaline earth metals"
6555 msgstr "Alkali-jordmetaller"
6556 
6557 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6558 #: src/plotsetupwidget.ui:291
6559 #, kde-format
6560 msgid "Lanthanides"
6561 msgstr "Lantanider"
6562 
6563 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6564 #: src/plotsetupwidget.ui:296
6565 #, kde-format
6566 msgid "Actinides"
6567 msgstr "Actinider"
6568 
6569 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, comboElementType)
6570 #: src/plotsetupwidget.ui:301
6571 #, kde-format
6572 msgid "Radio-active elements"
6573 msgstr "Radioaktive grunnstoffer"
6574 
6575 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboElementLabels)
6576 #: src/plotsetupwidget.ui:316
6577 #, kde-format
6578 msgid "No Labels"
6579 msgstr "Ingen etiketter"
6580 
6581 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboElementLabels)
6582 #: src/plotsetupwidget.ui:321
6583 #, kde-format
6584 msgid "Element Names"
6585 msgstr "Grunnstoffnavn"
6586 
6587 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (KComboBox, comboElementLabels)
6588 #: src/plotsetupwidget.ui:326
6589 #, kde-format
6590 msgid "Element Symbols"
6591 msgstr "Grunnstoffsymboler"
6592 
6593 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
6594 #: src/plotsetupwidget.ui:336
6595 #, kde-format
6596 msgid "Y-Axis"
6597 msgstr "Y-akse"
6598 
6599 #: src/psetable/elementitem.cpp:118
6600 #, kde-format
6601 msgid "n/a"
6602 msgstr "i/t"
6603 
6604 #: src/rsdialog.cpp:24
6605 #, kde-format
6606 msgctxt "@title:window"
6607 msgid "Risks/Security Phrases"
6608 msgstr ""
6609 
6610 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
6611 #: src/rsdialog.cpp:79 src/rswidget.ui:38
6612 #, kde-format
6613 msgid "R-Phrases:"
6614 msgstr "R-uttrykk:"
6615 
6616 #: src/rsdialog.cpp:87
6617 #, kde-format
6618 msgid "S-Phrases:"
6619 msgstr "S-uttrykk:"
6620 
6621 #: src/rsdialog.cpp:95
6622 #, kde-format
6623 msgid "You asked for no R/S-Phrases."
6624 msgstr "Du ba ikke om noen R/S-uttrykk."
6625 
6626 #: src/rsdialog.cpp:139
6627 #, kde-format
6628 msgctxt ""
6629 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6630 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6631 msgid "S1: Keep locked up"
6632 msgstr ""
6633 
6634 #: src/rsdialog.cpp:142
6635 #, kde-format
6636 msgctxt ""
6637 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6638 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6639 msgid "S2: Keep out of the reach of children"
6640 msgstr ""
6641 
6642 #: src/rsdialog.cpp:145
6643 #, kde-format
6644 msgctxt ""
6645 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6646 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6647 msgid "S3: Keep in a cool place"
6648 msgstr ""
6649 
6650 #: src/rsdialog.cpp:148
6651 #, kde-format
6652 msgctxt ""
6653 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6654 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6655 msgid "S4: Keep away from living quarters"
6656 msgstr ""
6657 
6658 #: src/rsdialog.cpp:151
6659 #, kde-format
6660 msgctxt ""
6661 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6662 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6663 msgid ""
6664 "S5: Keep contents under ... ( appropriate liquid to be specified by the "
6665 "manufacturer )"
6666 msgstr ""
6667 
6668 #: src/rsdialog.cpp:154
6669 #, kde-format
6670 msgctxt ""
6671 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6672 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6673 msgid "S6: Keep under ... ( inert gas to be specified by the manufacturer )"
6674 msgstr ""
6675 
6676 #: src/rsdialog.cpp:157
6677 #, kde-format
6678 msgctxt ""
6679 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6680 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6681 msgid "S7: Keep container tightly closed"
6682 msgstr ""
6683 
6684 #: src/rsdialog.cpp:160
6685 #, kde-format
6686 msgctxt ""
6687 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6688 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6689 msgid "S8: Keep container dry"
6690 msgstr ""
6691 
6692 #: src/rsdialog.cpp:163
6693 #, kde-format
6694 msgctxt ""
6695 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6696 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6697 msgid "S9: Keep container in a well-ventilated place"
6698 msgstr ""
6699 
6700 #: src/rsdialog.cpp:166
6701 #, kde-format
6702 msgctxt ""
6703 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6704 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6705 msgid "S12: Do not keep the container sealed"
6706 msgstr ""
6707 
6708 #: src/rsdialog.cpp:169
6709 #, kde-format
6710 msgctxt ""
6711 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6712 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6713 msgid "S13: Keep away from food, drink and animal feedingstuffs"
6714 msgstr ""
6715 
6716 #: src/rsdialog.cpp:172
6717 #, kde-format
6718 msgctxt ""
6719 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6720 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6721 msgid ""
6722 "S14: Keep away from ... ( incompatible materials to be indicated by the "
6723 "manufacturer )"
6724 msgstr ""
6725 
6726 #: src/rsdialog.cpp:175
6727 #, kde-format
6728 msgctxt ""
6729 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6730 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6731 msgid "S15: Keep away from heat"
6732 msgstr ""
6733 
6734 #: src/rsdialog.cpp:178
6735 #, kde-format
6736 msgctxt ""
6737 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6738 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6739 msgid "S16: Keep away from sources of ignition - No smoking"
6740 msgstr ""
6741 
6742 #: src/rsdialog.cpp:181
6743 #, kde-format
6744 msgctxt ""
6745 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6746 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6747 msgid "S17: Keep away from combustible material"
6748 msgstr ""
6749 
6750 #: src/rsdialog.cpp:184
6751 #, kde-format
6752 msgctxt ""
6753 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6754 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6755 msgid "S18: Handle and open container with care"
6756 msgstr ""
6757 
6758 #: src/rsdialog.cpp:187
6759 #, kde-format
6760 msgctxt ""
6761 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6762 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6763 msgid "S20: When using do not eat or drink"
6764 msgstr ""
6765 
6766 #: src/rsdialog.cpp:190
6767 #, kde-format
6768 msgctxt ""
6769 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6770 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6771 msgid "S21: When using do not smoke"
6772 msgstr ""
6773 
6774 #: src/rsdialog.cpp:193
6775 #, kde-format
6776 msgctxt ""
6777 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6778 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6779 msgid "S22: Do not breathe dust"
6780 msgstr ""
6781 
6782 #: src/rsdialog.cpp:196
6783 #, kde-format
6784 msgctxt ""
6785 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6786 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6787 msgid ""
6788 "S23: Do not breathe gas/fumes/vapour/spray ( appropriate wording to be "
6789 "specified by the manufacturer )"
6790 msgstr ""
6791 
6792 #: src/rsdialog.cpp:199
6793 #, kde-format
6794 msgctxt ""
6795 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6796 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6797 msgid "S24: Avoid contact with skin"
6798 msgstr ""
6799 
6800 #: src/rsdialog.cpp:202
6801 #, kde-format
6802 msgctxt ""
6803 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6804 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6805 msgid "S25: Avoid contact with eyes"
6806 msgstr ""
6807 
6808 #: src/rsdialog.cpp:205
6809 #, kde-format
6810 msgctxt ""
6811 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6812 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6813 msgid ""
6814 "S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water "
6815 "and seek medical advice"
6816 msgstr ""
6817 
6818 #: src/rsdialog.cpp:208
6819 #, kde-format
6820 msgctxt ""
6821 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6822 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6823 msgid "S27: Take off immediately all contaminated clothing"
6824 msgstr ""
6825 
6826 #: src/rsdialog.cpp:211
6827 #, kde-format
6828 msgctxt ""
6829 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6830 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6831 msgid ""
6832 "S28: After contact with skin, wash immediately with plenty of ... ( to be "
6833 "specified by the manufacturer )"
6834 msgstr ""
6835 
6836 #: src/rsdialog.cpp:214
6837 #, kde-format
6838 msgctxt ""
6839 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6840 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6841 msgid "S29: Do not empty into drains"
6842 msgstr ""
6843 
6844 #: src/rsdialog.cpp:217
6845 #, kde-format
6846 msgctxt ""
6847 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6848 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6849 msgid "S30: Never add water to this product"
6850 msgstr ""
6851 
6852 #: src/rsdialog.cpp:220
6853 #, kde-format
6854 msgctxt ""
6855 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6856 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6857 msgid "S33: Take precautionary measures against static discharges"
6858 msgstr ""
6859 
6860 #: src/rsdialog.cpp:223
6861 #, kde-format
6862 msgctxt ""
6863 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6864 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6865 msgid "S35: This material and its container must be disposed of in a safe way"
6866 msgstr ""
6867 
6868 #: src/rsdialog.cpp:226
6869 #, kde-format
6870 msgctxt ""
6871 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6872 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6873 msgid "S36: Wear suitable protective clothing"
6874 msgstr ""
6875 
6876 #: src/rsdialog.cpp:229
6877 #, kde-format
6878 msgctxt ""
6879 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6880 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6881 msgid "S37: Wear suitable gloves"
6882 msgstr ""
6883 
6884 #: src/rsdialog.cpp:232
6885 #, kde-format
6886 msgctxt ""
6887 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6888 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6889 msgid ""
6890 "S38: In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment"
6891 msgstr ""
6892 
6893 #: src/rsdialog.cpp:235
6894 #, kde-format
6895 msgctxt ""
6896 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6897 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6898 msgid "S39: Wear eye/face protection"
6899 msgstr ""
6900 
6901 #: src/rsdialog.cpp:238
6902 #, kde-format
6903 msgctxt ""
6904 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6905 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6906 msgid ""
6907 "S40: To clean the floor and all objects contaminated by this material "
6908 "use ... ( to be specified by the manufacturer )"
6909 msgstr ""
6910 
6911 #: src/rsdialog.cpp:241
6912 #, kde-format
6913 msgctxt ""
6914 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6915 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6916 msgid "S41: In case of fire and/or explosion do not breathe fumes"
6917 msgstr ""
6918 
6919 #: src/rsdialog.cpp:244
6920 #, kde-format
6921 msgctxt ""
6922 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6923 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6924 msgid ""
6925 "S42: During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment "
6926 "( appropriate wording to be specified by the manufacturer )"
6927 msgstr ""
6928 
6929 #: src/rsdialog.cpp:247
6930 #, kde-format
6931 msgctxt ""
6932 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6933 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6934 msgid ""
6935 "S43: In case of fire use ... ( indicate in the space the precise type of "
6936 "fire-fighting equipment. If water increases the risk add - Never use water )"
6937 msgstr ""
6938 
6939 #: src/rsdialog.cpp:251
6940 #, kde-format
6941 msgctxt ""
6942 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6943 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6944 msgid ""
6945 "S45: In case of accident or if you feel unwell seek medical advice "
6946 "immediately ( show the label where possible )"
6947 msgstr ""
6948 
6949 #: src/rsdialog.cpp:254
6950 #, kde-format
6951 msgctxt ""
6952 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6953 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6954 msgid ""
6955 "S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container "
6956 "or label"
6957 msgstr ""
6958 
6959 #: src/rsdialog.cpp:257
6960 #, kde-format
6961 msgctxt ""
6962 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6963 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6964 msgid ""
6965 "S47: Keep at temperature not exceeding ... °C ( to be specified by the "
6966 "manufacturer )"
6967 msgstr ""
6968 
6969 #: src/rsdialog.cpp:260
6970 #, kde-format
6971 msgctxt ""
6972 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6973 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6974 msgid ""
6975 "S48: Keep wet with ... ( appropriate material to be specified by the "
6976 "manufacturer )"
6977 msgstr ""
6978 
6979 #: src/rsdialog.cpp:263
6980 #, kde-format
6981 msgctxt ""
6982 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6983 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6984 msgid "S49: Keep only in the original container"
6985 msgstr ""
6986 
6987 #: src/rsdialog.cpp:266
6988 #, kde-format
6989 msgctxt ""
6990 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6991 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
6992 msgid "S50: Do not mix with ... ( to be specified by the manufacturer )"
6993 msgstr ""
6994 
6995 #: src/rsdialog.cpp:269
6996 #, kde-format
6997 msgctxt ""
6998 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
6999 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7000 msgid "S51: Use only in well-ventilated areas"
7001 msgstr ""
7002 
7003 #: src/rsdialog.cpp:272
7004 #, kde-format
7005 msgctxt ""
7006 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7007 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7008 msgid "S52: Not recommended for interior use on large surface areas"
7009 msgstr ""
7010 
7011 #: src/rsdialog.cpp:275
7012 #, kde-format
7013 msgctxt ""
7014 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7015 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7016 msgid "S53: Avoid exposure - obtain special instructions before use"
7017 msgstr ""
7018 
7019 #: src/rsdialog.cpp:278
7020 #, kde-format
7021 msgctxt ""
7022 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7023 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7024 msgid ""
7025 "S56: Dispose of this material and its container at hazardous or special "
7026 "waste collection point"
7027 msgstr ""
7028 
7029 #: src/rsdialog.cpp:281
7030 #, kde-format
7031 msgctxt ""
7032 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7033 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7034 msgid "S57: Use appropriate containment to avoid environmental contamination"
7035 msgstr ""
7036 
7037 #: src/rsdialog.cpp:284
7038 #, kde-format
7039 msgctxt ""
7040 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7041 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7042 msgid ""
7043 "S59: Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling"
7044 msgstr ""
7045 
7046 #: src/rsdialog.cpp:287
7047 #, kde-format
7048 msgctxt ""
7049 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7050 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7051 msgid ""
7052 "S60: This material and its container must be disposed of as hazardous waste"
7053 msgstr ""
7054 
7055 #: src/rsdialog.cpp:290
7056 #, kde-format
7057 msgctxt ""
7058 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7059 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7060 msgid ""
7061 "S61: Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety "
7062 "data sheet"
7063 msgstr ""
7064 
7065 #: src/rsdialog.cpp:293
7066 #, kde-format
7067 msgctxt ""
7068 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7069 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7070 msgid ""
7071 "S62: If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately "
7072 "and show this container or label"
7073 msgstr ""
7074 
7075 #: src/rsdialog.cpp:296
7076 #, kde-format
7077 msgctxt ""
7078 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7079 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7080 msgid ""
7081 "S63: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and "
7082 "keep at rest"
7083 msgstr ""
7084 
7085 #: src/rsdialog.cpp:299
7086 #, kde-format
7087 msgctxt ""
7088 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7089 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7090 msgid ""
7091 "S64: If swallowed, rinse mouth with water ( only if the person is conscious )"
7092 msgstr ""
7093 
7094 #: src/rsdialog.cpp:325
7095 #, kde-format
7096 msgctxt ""
7097 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7098 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7099 msgid "R1: Explosive when dry"
7100 msgstr ""
7101 
7102 #: src/rsdialog.cpp:328
7103 #, kde-format
7104 msgctxt ""
7105 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7106 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7107 msgid ""
7108 "R2: Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition"
7109 msgstr ""
7110 
7111 #: src/rsdialog.cpp:331
7112 #, kde-format
7113 msgctxt ""
7114 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7115 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7116 msgid ""
7117 "R3: Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of "
7118 "ignition"
7119 msgstr ""
7120 
7121 #: src/rsdialog.cpp:334
7122 #, kde-format
7123 msgctxt ""
7124 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7125 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7126 msgid "R4: Forms very sensitive explosive metallic compounds"
7127 msgstr ""
7128 
7129 #: src/rsdialog.cpp:337
7130 #, kde-format
7131 msgctxt ""
7132 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7133 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7134 msgid "R5: Heating may cause an explosion"
7135 msgstr ""
7136 
7137 #: src/rsdialog.cpp:340
7138 #, kde-format
7139 msgctxt ""
7140 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7141 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7142 msgid "R6: Explosive with or without contact with air"
7143 msgstr ""
7144 
7145 #: src/rsdialog.cpp:343
7146 #, kde-format
7147 msgctxt ""
7148 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7149 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7150 msgid "R7: May cause fire"
7151 msgstr ""
7152 
7153 #: src/rsdialog.cpp:346
7154 #, kde-format
7155 msgctxt ""
7156 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7157 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7158 msgid "R8: Contact with combustible material may cause fire"
7159 msgstr ""
7160 
7161 #: src/rsdialog.cpp:349
7162 #, kde-format
7163 msgctxt ""
7164 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7165 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7166 msgid "R9: Explosive when mixed with combustible material"
7167 msgstr ""
7168 
7169 #: src/rsdialog.cpp:352
7170 #, kde-format
7171 msgctxt ""
7172 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7173 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7174 msgid "R10: Flammable"
7175 msgstr ""
7176 
7177 #: src/rsdialog.cpp:355
7178 #, kde-format
7179 msgctxt ""
7180 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7181 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7182 msgid "R11: Highly flammable"
7183 msgstr ""
7184 
7185 #: src/rsdialog.cpp:358
7186 #, kde-format
7187 msgctxt ""
7188 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7189 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7190 msgid "R12: Extremely flammable"
7191 msgstr ""
7192 
7193 #: src/rsdialog.cpp:361
7194 #, kde-format
7195 msgctxt ""
7196 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7197 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7198 msgid "R14: Reacts violently with water"
7199 msgstr ""
7200 
7201 #: src/rsdialog.cpp:364
7202 #, kde-format
7203 msgctxt ""
7204 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7205 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7206 msgid "R15: Contact with water liberates extremely flammable gases"
7207 msgstr ""
7208 
7209 #: src/rsdialog.cpp:367
7210 #, kde-format
7211 msgctxt ""
7212 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7213 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7214 msgid "R16: Explosive when mixed with oxidising substances"
7215 msgstr ""
7216 
7217 #: src/rsdialog.cpp:370
7218 #, kde-format
7219 msgctxt ""
7220 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7221 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7222 msgid "R17: Spontaneously flammable in air"
7223 msgstr ""
7224 
7225 #: src/rsdialog.cpp:373
7226 #, kde-format
7227 msgctxt ""
7228 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7229 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7230 msgid "R18: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture"
7231 msgstr ""
7232 
7233 #: src/rsdialog.cpp:376
7234 #, kde-format
7235 msgctxt ""
7236 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7237 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7238 msgid "R19: May form explosive peroxides"
7239 msgstr ""
7240 
7241 #: src/rsdialog.cpp:379
7242 #, kde-format
7243 msgctxt ""
7244 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7245 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7246 msgid "R20: Harmful by inhalation"
7247 msgstr ""
7248 
7249 #: src/rsdialog.cpp:382
7250 #, kde-format
7251 msgctxt ""
7252 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7253 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7254 msgid "R21: Harmful in contact with skin"
7255 msgstr ""
7256 
7257 #: src/rsdialog.cpp:385
7258 #, kde-format
7259 msgctxt ""
7260 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7261 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7262 msgid "R22: Harmful if swallowed"
7263 msgstr ""
7264 
7265 #: src/rsdialog.cpp:388
7266 #, kde-format
7267 msgctxt ""
7268 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7269 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7270 msgid "R23: Toxic by inhalation"
7271 msgstr ""
7272 
7273 #: src/rsdialog.cpp:391
7274 #, kde-format
7275 msgctxt ""
7276 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7277 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7278 msgid "R24: Toxic in contact with skin"
7279 msgstr ""
7280 
7281 #: src/rsdialog.cpp:394
7282 #, kde-format
7283 msgctxt ""
7284 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7285 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7286 msgid "R25: Toxic if swallowed"
7287 msgstr ""
7288 
7289 #: src/rsdialog.cpp:397
7290 #, kde-format
7291 msgctxt ""
7292 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7293 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7294 msgid "R26: Very toxic by inhalation"
7295 msgstr ""
7296 
7297 #: src/rsdialog.cpp:400
7298 #, kde-format
7299 msgctxt ""
7300 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7301 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7302 msgid "R27: Very toxic in contact with skin"
7303 msgstr ""
7304 
7305 #: src/rsdialog.cpp:403
7306 #, kde-format
7307 msgctxt ""
7308 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7309 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7310 msgid "R28: Very toxic if swallowed"
7311 msgstr ""
7312 
7313 #: src/rsdialog.cpp:406
7314 #, kde-format
7315 msgctxt ""
7316 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7317 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7318 msgid "R29: Contact with water liberates toxic gas."
7319 msgstr ""
7320 
7321 #: src/rsdialog.cpp:409
7322 #, kde-format
7323 msgctxt ""
7324 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7325 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7326 msgid "R30: Can become highly flammable in use"
7327 msgstr ""
7328 
7329 #: src/rsdialog.cpp:412
7330 #, kde-format
7331 msgctxt ""
7332 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7333 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7334 msgid "R31: Contact with acids liberates toxic gas"
7335 msgstr ""
7336 
7337 #: src/rsdialog.cpp:415
7338 #, kde-format
7339 msgctxt ""
7340 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7341 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7342 msgid "R32: Contact with acids liberates very toxic gas"
7343 msgstr ""
7344 
7345 #: src/rsdialog.cpp:418
7346 #, kde-format
7347 msgctxt ""
7348 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7349 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7350 msgid "R33: Danger of cumulative effects"
7351 msgstr ""
7352 
7353 #: src/rsdialog.cpp:421
7354 #, kde-format
7355 msgctxt ""
7356 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7357 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7358 msgid "R34: Causes burns"
7359 msgstr ""
7360 
7361 #: src/rsdialog.cpp:424
7362 #, kde-format
7363 msgctxt ""
7364 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7365 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7366 msgid "R35: Causes severe burns"
7367 msgstr ""
7368 
7369 #: src/rsdialog.cpp:427
7370 #, kde-format
7371 msgctxt ""
7372 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7373 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7374 msgid "R36: Irritating to eyes"
7375 msgstr ""
7376 
7377 #: src/rsdialog.cpp:430
7378 #, kde-format
7379 msgctxt ""
7380 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7381 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7382 msgid "R37: Irritating to respiratory system"
7383 msgstr ""
7384 
7385 #: src/rsdialog.cpp:433
7386 #, kde-format
7387 msgctxt ""
7388 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7389 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7390 msgid "R38: Irritating to skin"
7391 msgstr ""
7392 
7393 #: src/rsdialog.cpp:436
7394 #, kde-format
7395 msgctxt ""
7396 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7397 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7398 msgid "R39: Danger of very serious irreversible effects"
7399 msgstr ""
7400 
7401 #: src/rsdialog.cpp:439
7402 #, kde-format
7403 msgctxt ""
7404 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7405 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7406 msgid "R40: Limited evidence of a carcinogenic effect"
7407 msgstr ""
7408 
7409 #: src/rsdialog.cpp:442
7410 #, kde-format
7411 msgctxt ""
7412 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7413 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7414 msgid "R41: Risk of serious damage to eyes"
7415 msgstr ""
7416 
7417 #: src/rsdialog.cpp:445
7418 #, kde-format
7419 msgctxt ""
7420 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7421 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7422 msgid "R42: May cause sensitisation by inhalation"
7423 msgstr ""
7424 
7425 #: src/rsdialog.cpp:448
7426 #, kde-format
7427 msgctxt ""
7428 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7429 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7430 msgid "R43: May cause sensitisation by skin contact"
7431 msgstr ""
7432 
7433 #: src/rsdialog.cpp:451
7434 #, kde-format
7435 msgctxt ""
7436 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7437 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7438 msgid "R44: Risk of explosion if heated under confinement"
7439 msgstr ""
7440 
7441 #: src/rsdialog.cpp:454
7442 #, kde-format
7443 msgctxt ""
7444 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7445 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7446 msgid "R45: May cause cancer"
7447 msgstr ""
7448 
7449 #: src/rsdialog.cpp:457
7450 #, kde-format
7451 msgctxt ""
7452 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7453 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7454 msgid "R46: May cause heritable genetic damage"
7455 msgstr ""
7456 
7457 #: src/rsdialog.cpp:460
7458 #, kde-format
7459 msgctxt ""
7460 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7461 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7462 msgid "R48: Danger of serious damage to health by prolonged exposure"
7463 msgstr ""
7464 
7465 #: src/rsdialog.cpp:463
7466 #, kde-format
7467 msgctxt ""
7468 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7469 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7470 msgid "R49: May cause cancer by inhalation"
7471 msgstr ""
7472 
7473 #: src/rsdialog.cpp:466
7474 #, kde-format
7475 msgctxt ""
7476 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7477 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7478 msgid "R50: Very toxic to aquatic organisms"
7479 msgstr ""
7480 
7481 #: src/rsdialog.cpp:469
7482 #, kde-format
7483 msgctxt ""
7484 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7485 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7486 msgid "R51: Toxic to aquatic organisms"
7487 msgstr ""
7488 
7489 #: src/rsdialog.cpp:472
7490 #, kde-format
7491 msgctxt ""
7492 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7493 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7494 msgid "R52: Harmful to aquatic organisms"
7495 msgstr ""
7496 
7497 #: src/rsdialog.cpp:475
7498 #, kde-format
7499 msgctxt ""
7500 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7501 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7502 msgid "R53: May cause long-term adverse effects in the aquatic environment"
7503 msgstr ""
7504 
7505 #: src/rsdialog.cpp:478
7506 #, kde-format
7507 msgctxt ""
7508 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7509 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7510 msgid "R54: Toxic to flora"
7511 msgstr ""
7512 
7513 #: src/rsdialog.cpp:481
7514 #, kde-format
7515 msgctxt ""
7516 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7517 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7518 msgid "R55: Toxic to fauna"
7519 msgstr ""
7520 
7521 #: src/rsdialog.cpp:484
7522 #, kde-format
7523 msgctxt ""
7524 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7525 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7526 msgid "R56: Toxic to soil organisms"
7527 msgstr ""
7528 
7529 #: src/rsdialog.cpp:487
7530 #, kde-format
7531 msgctxt ""
7532 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7533 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7534 msgid "R57: Toxic to bees"
7535 msgstr ""
7536 
7537 #: src/rsdialog.cpp:490
7538 #, kde-format
7539 msgctxt ""
7540 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7541 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7542 msgid "R58: May cause long-term adverse effects in the environment"
7543 msgstr ""
7544 
7545 #: src/rsdialog.cpp:493
7546 #, kde-format
7547 msgctxt ""
7548 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7549 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7550 msgid "R59: Dangerous for the ozone layer"
7551 msgstr ""
7552 
7553 #: src/rsdialog.cpp:496
7554 #, kde-format
7555 msgctxt ""
7556 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7557 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7558 msgid "R60: May impair fertility"
7559 msgstr ""
7560 
7561 #: src/rsdialog.cpp:499
7562 #, kde-format
7563 msgctxt ""
7564 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7565 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7566 msgid "R61: May cause harm to the unborn child"
7567 msgstr ""
7568 
7569 #: src/rsdialog.cpp:502
7570 #, kde-format
7571 msgctxt ""
7572 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7573 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7574 msgid "R62: Possible risk of impaired fertility"
7575 msgstr ""
7576 
7577 #: src/rsdialog.cpp:505
7578 #, kde-format
7579 msgctxt ""
7580 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7581 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7582 msgid "R63: Possible risk of harm to the unborn child"
7583 msgstr ""
7584 
7585 #: src/rsdialog.cpp:508
7586 #, kde-format
7587 msgctxt ""
7588 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7589 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7590 msgid "R64: May cause harm to breast-fed babies"
7591 msgstr ""
7592 
7593 #: src/rsdialog.cpp:511
7594 #, kde-format
7595 msgctxt ""
7596 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7597 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7598 msgid "R65: Harmful: may cause lung damage if swallowed"
7599 msgstr ""
7600 
7601 #: src/rsdialog.cpp:514
7602 #, kde-format
7603 msgctxt ""
7604 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7605 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7606 msgid "R66: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking"
7607 msgstr ""
7608 
7609 #: src/rsdialog.cpp:517
7610 #, kde-format
7611 msgctxt ""
7612 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7613 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7614 msgid "R67: Vapours may cause drowsiness and dizziness"
7615 msgstr ""
7616 
7617 #: src/rsdialog.cpp:520
7618 #, kde-format
7619 msgctxt ""
7620 "Please take the official translations! You find them here: https://eur-lex."
7621 "europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0059:EN:HTML"
7622 msgid "R68: Possible risk of irreversible effects"
7623 msgstr ""
7624 
7625 #: src/rsdialog.cpp:548
7626 #, kde-format
7627 msgid "At least one of the specified phrases is invalid."
7628 msgstr "Minst ett av de oppgitte uttrykkene er ikke gyldig."
7629 
7630 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
7631 #: src/rswidget.ui:28
7632 #, kde-format
7633 msgid "S-Phrases: "
7634 msgstr "S-uttrykk: "
7635 
7636 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, r_le)
7637 #: src/rswidget.ui:48
7638 #, kde-format
7639 msgid ""
7640 "Enter the R-Phrases you want to read. Only \"-\" is allowed as a delimiter. "
7641 "The combinations with \"/\" are not yet implemented."
7642 msgstr ""
7643 "Oppgi R-uttrykkene du vil lese. Bare «-» er tillatt som skilletegn. "
7644 "Kombinasjonene med «/» er ikke implementert ennå."
7645 
7646 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, r_le)
7647 #: src/rswidget.ui:54
7648 #, kde-format
7649 msgid "Enter the R-Phrases you want to read"
7650 msgstr "Oppgi R-uttrykkene du vil lese"
7651 
7652 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLineEdit, r_le)
7653 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLineEdit, s_le)
7654 #: src/rswidget.ui:57 src/rswidget.ui:70
7655 #, kde-format
7656 msgid "1-2-3-4-5-6-7-8-9"
7657 msgstr "1-2-3-4-5-6-7-8-9"
7658 
7659 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, s_le)
7660 #: src/rswidget.ui:64
7661 #, kde-format
7662 msgid ""
7663 "Enter the S-Phrases you want to read. Only \"-\" is allowed as a delimiter. "
7664 "The combinations with \"/\" are not yet implemented."
7665 msgstr ""
7666 "Oppgi S-uttrykkene du vil lese. Bare «-» er tillatt som skilletegn. "
7667 "Kombinasjonene med «/» er ikke implementert ennå."
7668 
7669 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, s_le)
7670 #: src/rswidget.ui:67
7671 #, kde-format
7672 msgid "Enter the S-Phrases you want to read"
7673 msgstr "Oppgi S-uttrykkene du vil lese"
7674 
7675 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, filterButton)
7676 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, filterButton)
7677 #: src/rswidget.ui:77 src/rswidget.ui:80
7678 #, kde-format
7679 msgid "Click here to search for the phrases you entered on the left"
7680 msgstr "Trykk her for å lete etter de uttrykkene du oppga til venstre"
7681 
7682 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, filterButton)
7683 #: src/rswidget.ui:83
7684 #, kde-format
7685 msgid "&Filter"
7686 msgstr "&Filter"
7687 
7688 #: src/searchwidget.cpp:27
7689 #, kde-format
7690 msgid "Search..."
7691 msgstr ""
7692 
7693 #: src/settings/isotopetablesettingscard.cpp:36
7694 #, kde-format
7695 msgid "Next to each other"
7696 msgstr ""
7697 
7698 #: src/settings/isotopetablesettingsdialog.cpp:18
7699 #, kde-format
7700 msgid "One part to the side of the other"
7701 msgstr ""
7702 
7703 #: src/settings/isotopetablesettingsdialog.cpp:23
7704 #, kde-format
7705 msgid "Both parts continuous"
7706 msgstr ""
7707 
7708 #: src/settings/isotopetablesettingsdialog.cpp:28
7709 #, kde-format
7710 msgid "Horizontally"
7711 msgstr ""
7712 
7713 #: src/settings/isotopetablesettingsdialog.cpp:33
7714 #, kde-format
7715 msgid "Horizontally (shifted)"
7716 msgstr ""
7717 
7718 #: src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:15
7719 #, kde-format
7720 msgid "Schemes"
7721 msgstr "Oppsett"
7722 
7723 #: src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:22
7724 #, kde-format
7725 msgid "Gradients"
7726 msgstr "Overganger"
7727 
7728 #: src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:27
7729 #, kde-format
7730 msgid "Units"
7731 msgstr "Enheter"
7732 
7733 #: src/settings/kalziumconfigdialog.cpp:33
7734 #, kde-format
7735 msgid "Isotope Table"
7736 msgstr ""
7737 
7738 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel13)
7739 #: src/settings/settings_colors.ui:47
7740 #, kde-format
7741 msgid "s-Block:"
7742 msgstr "s-blokk:"
7743 
7744 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel14)
7745 #: src/settings/settings_colors.ui:67
7746 #, kde-format
7747 msgid "p-Block:"
7748 msgstr "p-blokk:"
7749 
7750 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel15)
7751 #: src/settings/settings_colors.ui:87
7752 #, kde-format
7753 msgid "d-Block:"
7754 msgstr "d-blokk:"
7755 
7756 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel16)
7757 #: src/settings/settings_colors.ui:107
7758 #, kde-format
7759 msgid "f-Block:"
7760 msgstr "f-blokk:"
7761 
7762 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2_2)
7763 #: src/settings/settings_colors.ui:153
7764 #, kde-format
7765 msgid "Group 1:"
7766 msgstr "Gruppe 1:"
7767 
7768 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel8)
7769 #: src/settings/settings_colors.ui:173
7770 #, kde-format
7771 msgid "Group 2:"
7772 msgstr "Gruppe 2:"
7773 
7774 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel7)
7775 #: src/settings/settings_colors.ui:193
7776 #, kde-format
7777 msgid "Group 3:"
7778 msgstr "Gruppe 3:"
7779 
7780 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel6)
7781 #: src/settings/settings_colors.ui:213
7782 #, kde-format
7783 msgid "Group 4:"
7784 msgstr "Gruppe 4:"
7785 
7786 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel5_2)
7787 #: src/settings/settings_colors.ui:233
7788 #, kde-format
7789 msgid "Group 5:"
7790 msgstr "Gruppe 5:"
7791 
7792 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel4_2)
7793 #: src/settings/settings_colors.ui:253
7794 #, kde-format
7795 msgid "Group 6:"
7796 msgstr "Gruppe 6:"
7797 
7798 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3_2)
7799 #: src/settings/settings_colors.ui:273
7800 #, kde-format
7801 msgid "Group 7:"
7802 msgstr "Gruppe 7:"
7803 
7804 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2)
7805 #: src/settings/settings_colors.ui:293
7806 #, kde-format
7807 msgid "Group 8:"
7808 msgstr "Gruppe 8:"
7809 
7810 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabStateOfMatter)
7811 #: src/settings/settings_colors.ui:319
7812 #, kde-format
7813 msgid "State of Matter"
7814 msgstr "Stofftilstand"
7815 
7816 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1)
7817 #: src/settings/settings_colors.ui:339
7818 #, kde-format
7819 msgid "Solid:"
7820 msgstr "Fast:"
7821 
7822 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2)
7823 #: src/settings/settings_colors.ui:359
7824 #, kde-format
7825 msgid "Liquid:"
7826 msgstr "Væske:"
7827 
7828 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3)
7829 #: src/settings/settings_colors.ui:379
7830 #, kde-format
7831 msgid "Vaporous:"
7832 msgstr "I gassform:"
7833 
7834 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2_2_2)
7835 #: src/settings/settings_colors.ui:425
7836 #, kde-format
7837 msgid "Alkali metals:"
7838 msgstr "Alkalimetaller:"
7839 
7840 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel8_2)
7841 #: src/settings/settings_colors.ui:445
7842 #, kde-format
7843 msgid "Rare earth:"
7844 msgstr "Sjeldne jordmetaller:"
7845 
7846 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel7_2)
7847 #: src/settings/settings_colors.ui:465
7848 #, kde-format
7849 msgid "Non-metals:"
7850 msgstr "Ikke-metaller:"
7851 
7852 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel6_2)
7853 #: src/settings/settings_colors.ui:485
7854 #, kde-format
7855 msgid "Alkaline earth metals:"
7856 msgstr "Alkali-jordmetaller:"
7857 
7858 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel5_2_2)
7859 #: src/settings/settings_colors.ui:505
7860 #, kde-format
7861 msgid "Other metals:"
7862 msgstr "Andre metaller:"
7863 
7864 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel4_2_2)
7865 #: src/settings/settings_colors.ui:525
7866 #, kde-format
7867 msgid "Halogens:"
7868 msgstr "Halogener:"
7869 
7870 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3_2_2)
7871 #: src/settings/settings_colors.ui:545
7872 #, kde-format
7873 msgid "Transition metals:"
7874 msgstr "Transisjonsmetaller:"
7875 
7876 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2_3)
7877 #: src/settings/settings_colors.ui:565
7878 #, kde-format
7879 msgid "Noble gases:"
7880 msgstr "Edelgasser:"
7881 
7882 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2_3_2)
7883 #: src/settings/settings_colors.ui:585
7884 #, kde-format
7885 msgid "Metalloids:"
7886 msgstr "Halvmetaller:"
7887 
7888 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tabNoColor)
7889 #: src/settings/settings_colors.ui:611
7890 #, kde-format
7891 msgid "No Color Scheme"
7892 msgstr "Intet fargeskjema"
7893 
7894 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel8_2_2)
7895 #: src/settings/settings_colors.ui:631
7896 #, kde-format
7897 msgid "All the elements:"
7898 msgstr "Alle grunnstoffer:"
7899 
7900 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (KColorButton, kcfg_noscheme)
7901 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KColorButton, kcfg_noscheme)
7902 #: src/settings/settings_colors.ui:638 src/settings/settings_colors.ui:641
7903 #, kde-format
7904 msgid "This color will be used if no other scheme is selected"
7905 msgstr "Denne fargen blir brukt hvis ikke noe annet skjema er valgt"
7906 
7907 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
7908 #: src/settings/settings_gradients.ui:42
7909 #, kde-format
7910 msgid ""
7911 "Instead of using a linear gradient to display the given property of an "
7912 "element in the periodic table, Kalzium can also use a logarithmic gradient.\n"
7913 "\n"
7914 "Check the properties you want to have displayed with a logarithmic gradient."
7915 msgstr ""
7916 "Kalzium kan ogso bruke en logaritmisk gradient i stedet for en lineær "
7917 "gradient for å vise en gitt egenskap for et element i den periodiske "
7918 "tabellen.\n"
7919 "\n"
7920 "Kryss av for de egenskapene du vil ha vist med logaritmisk gradient."
7921 
7922 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LogarithmicDiscoverydateGradient)
7923 #: src/settings/settings_gradients.ui:102
7924 #, kde-format
7925 msgid "Discovery Date"
7926 msgstr "Oppdaget dato"
7927 
7928 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
7929 #: src/settings/settings_gradients.ui:136
7930 #, kde-format
7931 msgid "Maximal Value Color:"
7932 msgstr "Farge for største verdi:"
7933 
7934 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
7935 #: src/settings/settings_gradients.ui:152
7936 #, kde-format
7937 msgid "Minimal Value Color:"
7938 msgstr "Farge for minste verdi:"
7939 
7940 #: src/settings/unitsettingsdialog.cpp:18
7941 #, kde-format
7942 msgid "Energy:"
7943 msgstr "Energi:"
7944 
7945 #: src/settings/unitsettingsdialog.cpp:24
7946 #, kde-format
7947 msgid "Length:"
7948 msgstr "Lengde:"
7949 
7950 #: src/settings/unitsettingsdialog.cpp:30
7951 #, kde-format
7952 msgid "Temperature:"
7953 msgstr "Temperatur:"
7954 
7955 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QWidget, SpectrumView)
7956 #: src/spectrumview.ui:14
7957 #, kde-format
7958 msgid ""
7959 "This page gives an overview of the spectrum of this element. Using the mouse "
7960 "you can zoom into the spectrum."
7961 msgstr ""
7962 "Denne siden gir en oversikt over spekteret for dette grunnstoffet. Du kan "
7963 "forstørre spekteret ved å bruke musa."
7964 
7965 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QWidget, SpectrumView)
7966 #: src/spectrumview.ui:17
7967 #, kde-format
7968 msgid "This page gives an overview of the spectrum of this element."
7969 msgstr "Denne siden gir en oversikt over spekteret for dette grunnstoffet."
7970 
7971 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (SpectrumWidget, m_spectrumWidget)
7972 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (SpectrumWidget, m_spectrumWidget)
7973 #: src/spectrumview.ui:41 src/spectrumview.ui:44
7974 #, kde-format
7975 msgid "This is the spectrum of the element."
7976 msgstr "Dette er grunnstoffets spektrum."
7977 
7978 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label1)
7979 #: src/spectrumview.ui:53
7980 #, kde-format
7981 msgid "&Minimum value:"
7982 msgstr "&Minste verdi:"
7983 
7984 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSpinBox, minimumValue)
7985 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSpinBox, minimumValue)
7986 #: src/spectrumview.ui:66 src/spectrumview.ui:69
7987 #, kde-format
7988 msgid "This sets the leftmost wavelength of the spectrum."
7989 msgstr "Dette angir bølgelengden helt til venstre i spekteret."
7990 
7991 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label2)
7992 #: src/spectrumview.ui:110
7993 #, kde-format
7994 msgid "Maximum &value:"
7995 msgstr "Største &verdi:"
7996 
7997 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSpinBox, maximumValue)
7998 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSpinBox, maximumValue)
7999 #: src/spectrumview.ui:123 src/spectrumview.ui:126
8000 #, kde-format
8001 msgid "This sets the rightmost wavelength of the spectrum."
8002 msgstr "Dette angir bølgelengden helt til høyre i spekteret."
8003 
8004 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
8005 #: src/spectrumview.ui:145
8006 #, kde-format
8007 msgid "Spectrum Settings"
8008 msgstr "Spektruminnstillinger"
8009 
8010 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, m_spectrumType)
8011 #: src/spectrumview.ui:155
8012 #, kde-format
8013 msgid "Emission spectrum"
8014 msgstr "Emisjonsspektrum"
8015 
8016 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, m_spectrumType)
8017 #: src/spectrumview.ui:160
8018 #, kde-format
8019 msgid "Absorption spectrum"
8020 msgstr "Absorpsjonsspektrum"
8021 
8022 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
8023 #: src/spectrumview.ui:168
8024 #, kde-format
8025 msgid "Unit:"
8026 msgstr "Enhet:"
8027 
8028 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
8029 #: src/spectrumview.ui:175
8030 #, kde-format
8031 msgid "Type:"
8032 msgstr "Type:"
8033 
8034 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, btn_resetZoom)
8035 #: src/spectrumview.ui:185
8036 #, kde-format
8037 msgid "Reset zoom"
8038 msgstr "Tilbakestill forstørring"
8039 
8040 #: src/spectrumviewimpl.cpp:23
8041 #, kde-format
8042 msgid "Wavelength"
8043 msgstr "Bølgelengde"
8044 
8045 #: src/spectrumviewimpl.cpp:23
8046 #, kde-format
8047 msgid "Intensity"
8048 msgstr "Intensitet"
8049 
8050 #: src/tablesdialog.cpp:35 src/tablesdialog.cpp:36
8051 #, kde-format
8052 msgid "Greek alphabet"
8053 msgstr "Gresk alfabet"
8054 
8055 #: src/tablesdialog.cpp:47
8056 #, kde-format
8057 msgid "Uppercase"
8058 msgstr "Store bokstaver"
8059 
8060 #: src/tablesdialog.cpp:47
8061 #, kde-format
8062 msgid "Lowercase"
8063 msgstr "Små bokstaver"
8064 
8065 #: src/tablesdialog.cpp:48
8066 #, kde-format
8067 msgctxt ""
8068 "The name of the greek letter in your language. For example 'Alpha' for the "
8069 "first letter. "
8070 msgid "Name"
8071 msgstr "Navn"
8072 
8073 #: src/tablesdialog.cpp:104
8074 #, kde-format
8075 msgid "alpha"
8076 msgstr "alfa"
8077 
8078 #: src/tablesdialog.cpp:105
8079 #, kde-format
8080 msgid "beta"
8081 msgstr "beta"
8082 
8083 #: src/tablesdialog.cpp:106
8084 #, kde-format
8085 msgid "gamma"
8086 msgstr "gamma"
8087 
8088 #: src/tablesdialog.cpp:107
8089 #, kde-format
8090 msgid "delta"
8091 msgstr "delta"
8092 
8093 #: src/tablesdialog.cpp:108
8094 #, kde-format
8095 msgid "epsilon"
8096 msgstr "epsilon"
8097 
8098 #: src/tablesdialog.cpp:109
8099 #, kde-format
8100 msgid "zeta"
8101 msgstr "zeta"
8102 
8103 #: src/tablesdialog.cpp:110
8104 #, kde-format
8105 msgid "eta"
8106 msgstr "eta"
8107 
8108 #: src/tablesdialog.cpp:111
8109 #, kde-format
8110 msgid "theta"
8111 msgstr "theta"
8112 
8113 #: src/tablesdialog.cpp:112
8114 #, kde-format
8115 msgid "iota"
8116 msgstr "iota"
8117 
8118 #: src/tablesdialog.cpp:113
8119 #, kde-format
8120 msgid "kappa"
8121 msgstr "kappa"
8122 
8123 #: src/tablesdialog.cpp:114
8124 #, kde-format
8125 msgid "lambda"
8126 msgstr "lambda"
8127 
8128 #: src/tablesdialog.cpp:115
8129 #, kde-format
8130 msgid "mu"
8131 msgstr "my"
8132 
8133 #: src/tablesdialog.cpp:116
8134 #, kde-format
8135 msgid "nu"
8136 msgstr "ny"
8137 
8138 #: src/tablesdialog.cpp:117
8139 #, kde-format
8140 msgid "xi"
8141 msgstr "ksi"
8142 
8143 #: src/tablesdialog.cpp:118
8144 #, kde-format
8145 msgid "omicron"
8146 msgstr "omicron"
8147 
8148 #: src/tablesdialog.cpp:119
8149 #, kde-format
8150 msgid "pi"
8151 msgstr "pi"
8152 
8153 #: src/tablesdialog.cpp:120
8154 #, kde-format
8155 msgid "rho"
8156 msgstr "rho"
8157 
8158 #: src/tablesdialog.cpp:121
8159 #, kde-format
8160 msgid "sigma"
8161 msgstr "sigma"
8162 
8163 #: src/tablesdialog.cpp:122
8164 #, kde-format
8165 msgid "tau"
8166 msgstr "tau"
8167 
8168 #: src/tablesdialog.cpp:123
8169 #, kde-format
8170 msgid "upsilon"
8171 msgstr "ypsilon"
8172 
8173 #: src/tablesdialog.cpp:124
8174 #, kde-format
8175 msgid "phi"
8176 msgstr "phi"
8177 
8178 #: src/tablesdialog.cpp:125
8179 #, kde-format
8180 msgid "chi"
8181 msgstr "chi"
8182 
8183 #: src/tablesdialog.cpp:126
8184 #, kde-format
8185 msgid "psi"
8186 msgstr "psi"
8187 
8188 #: src/tablesdialog.cpp:127
8189 #, kde-format
8190 msgid "omega"
8191 msgstr "omega"
8192 
8193 #: src/tablesdialog.cpp:136
8194 #, kde-format
8195 msgid "Numbers"
8196 msgstr "Tall"
8197 
8198 #: src/tablesdialog.cpp:137
8199 #, kde-format
8200 msgid "Numeric Prefixes and Roman Numerals"
8201 msgstr "Tall-prefikser og romertall"
8202 
8203 #: src/tablesdialog.cpp:147
8204 #, kde-format
8205 msgid "Number"
8206 msgstr "Tall"
8207 
8208 #: src/tablesdialog.cpp:147
8209 #, kde-format
8210 msgctxt "For example 'Mono' for 1 and 'Tri' for 3"
8211 msgid "Prefix"
8212 msgstr "Prefiks"
8213 
8214 #: src/tablesdialog.cpp:147
8215 #, kde-format
8216 msgid "Roman Numerals"
8217 msgstr "Romertall"
8218 
8219 #: src/tablesdialog.cpp:151
8220 #, kde-format
8221 msgid "0.5"
8222 msgstr "0.5"
8223 
8224 #: src/tablesdialog.cpp:152
8225 #, kde-format
8226 msgid "1"
8227 msgstr "1"
8228 
8229 #: src/tablesdialog.cpp:153
8230 #, kde-format
8231 msgid "1.5"
8232 msgstr "1.5"
8233 
8234 #: src/tablesdialog.cpp:154
8235 #, kde-format
8236 msgid "2"
8237 msgstr "2"
8238 
8239 #: src/tablesdialog.cpp:155
8240 #, kde-format
8241 msgid "2.5"
8242 msgstr "2.5"
8243 
8244 #: src/tablesdialog.cpp:156
8245 #, kde-format
8246 msgid "3"
8247 msgstr "3"
8248 
8249 #: src/tablesdialog.cpp:157
8250 #, kde-format
8251 msgid "4"
8252 msgstr "4"
8253 
8254 #: src/tablesdialog.cpp:158
8255 #, kde-format
8256 msgid "5"
8257 msgstr "5"
8258 
8259 #: src/tablesdialog.cpp:159
8260 #, kde-format
8261 msgid "6"
8262 msgstr "6"
8263 
8264 #: src/tablesdialog.cpp:160
8265 #, kde-format
8266 msgid "7"
8267 msgstr "7"
8268 
8269 #: src/tablesdialog.cpp:161
8270 #, kde-format
8271 msgid "8"
8272 msgstr "8"
8273 
8274 #: src/tablesdialog.cpp:162
8275 #, kde-format
8276 msgid "9"
8277 msgstr "9"
8278 
8279 #: src/tablesdialog.cpp:163
8280 #, kde-format
8281 msgid "10"
8282 msgstr "10"
8283 
8284 #: src/tablesdialog.cpp:164
8285 #, kde-format
8286 msgid "11"
8287 msgstr "11"
8288 
8289 #: src/tablesdialog.cpp:165
8290 #, kde-format
8291 msgid "12"
8292 msgstr "12"
8293 
8294 #: src/tablesdialog.cpp:166
8295 #, kde-format
8296 msgid "13"
8297 msgstr "13"
8298 
8299 #: src/tablesdialog.cpp:167
8300 #, kde-format
8301 msgid "14"
8302 msgstr "14"
8303 
8304 #: src/tablesdialog.cpp:168
8305 #, kde-format
8306 msgid "15"
8307 msgstr "15"
8308 
8309 #: src/tablesdialog.cpp:169
8310 #, kde-format
8311 msgid "16"
8312 msgstr "16"
8313 
8314 #: src/tablesdialog.cpp:170
8315 #, kde-format
8316 msgid "17"
8317 msgstr "17"
8318 
8319 #: src/tablesdialog.cpp:171
8320 #, kde-format
8321 msgid "18"
8322 msgstr "18"
8323 
8324 #: src/tablesdialog.cpp:172
8325 #, kde-format
8326 msgid "19"
8327 msgstr "19"
8328 
8329 #: src/tablesdialog.cpp:173
8330 #, kde-format
8331 msgid "20"
8332 msgstr "20"
8333 
8334 #: src/tablesdialog.cpp:174
8335 #, kde-format
8336 msgid "40"
8337 msgstr "40"
8338 
8339 #: src/tablesdialog.cpp:175
8340 #, kde-format
8341 msgid "50"
8342 msgstr "50"
8343 
8344 #: src/tablesdialog.cpp:176
8345 #, kde-format
8346 msgid "60"
8347 msgstr "60"
8348 
8349 #: src/tablesdialog.cpp:177
8350 #, kde-format
8351 msgid "90"
8352 msgstr "90"
8353 
8354 #: src/tablesdialog.cpp:178
8355 #, kde-format
8356 msgid "100"
8357 msgstr "100"
8358 
8359 #: src/tablesdialog.cpp:251
8360 #, kde-format
8361 msgid "&Copy"
8362 msgstr "Ko&pier"
8363 
8364 #: src/tools/moleculeview.cpp:55
8365 #, kde-format
8366 msgctxt "@title:window"
8367 msgid "Molecular Editor"
8368 msgstr ""
8369 
8370 #: src/tools/moleculeview.cpp:71
8371 #, kde-format
8372 msgid "Load Molecule"
8373 msgstr "Last inn molekyl"
8374 
8375 #: src/tools/moleculeview.cpp:73
8376 #, kde-format
8377 msgid "Download New Molecules"
8378 msgstr "Last ned nye molekyler"
8379 
8380 #: src/tools/moleculeview.cpp:75
8381 #, kde-format
8382 msgid "Save Molecule"
8383 msgstr "Lagre molekyl"
8384 
8385 #: src/tools/moleculeview.cpp:108
8386 #, kde-format
8387 msgid ""
8388 "No tools loaded - it is likely that the Avogadro plugins could not be "
8389 "located."
8390 msgstr ""
8391 "Ingen verktøy er lastet inn. Det ser ut til at tilleggsprogrammene Avogadro "
8392 "ikke ble funnet."
8393 
8394 #: src/tools/moleculeview.cpp:130
8395 #, kde-format
8396 msgid ""
8397 "No tools loaded - it is likely that the Avogadro plugins could not be "
8398 "located. No molecules can be viewed until this issue is resolved."
8399 msgstr ""
8400 "Ingen verktøy er lastet inn. Det ser ut til at tilleggsprogrammene Avogadro "
8401 "ikke ble funnet. Molekyler kan ikke vises før dette er løst."
8402 
8403 #: src/tools/moleculeview.cpp:137 src/tools/moleculeview.cpp:203
8404 #, kde-format
8405 msgid "Common molecule formats"
8406 msgstr "Vanlige molekylformater"
8407 
8408 #: src/tools/moleculeview.cpp:138 src/tools/moleculeview.cpp:204
8409 #, kde-format
8410 msgid "All files"
8411 msgstr "Alle filer"
8412 
8413 #: src/tools/moleculeview.cpp:142
8414 #, kde-format
8415 msgid "Choose a file to open"
8416 msgstr "Velg en fil som skal åpnes"
8417 
8418 #: src/tools/moleculeview.cpp:177
8419 #, kde-format
8420 msgid "Could not load molecule"
8421 msgstr ""
8422 
8423 #: src/tools/moleculeview.cpp:177
8424 #, kde-format
8425 msgid "Loading the molecule failed."
8426 msgstr ""
8427 
8428 #: src/tools/moleculeview.cpp:206
8429 #, kde-format
8430 msgid "Choose a file to save to"
8431 msgstr "Velg en fil det skal lagres til"
8432 
8433 #: src/tools/moleculeview.cpp:247
8434 #, kde-format
8435 msgctxt ""
8436 "This 'u' stands for the chemical unit (u for 'units'). Most likely this does "
8437 "not need to be translated at all!"
8438 msgid "%1 u"
8439 msgstr "%1 u"
8440 
8441 #: src/tools/moleculeview.cpp:290
8442 #, kde-format
8443 msgid "Failed to download molecule %1 to %2."
8444 msgstr "Klarte ikke laste ned molekylet %1 til %2."
8445 
8446 #: src/tools/moleculeview.cpp:298
8447 #, kde-format
8448 msgid "The molecules that could be downloaded have been saved to %1."
8449 msgstr "De molekylene som kunne lastes ned er lagret i %1."
8450 
8451 #: src/tools/moleculeview.cpp:300
8452 #, kde-format
8453 msgid "The molecules have been saved to %1."
8454 msgstr "Molekylene er blitt lagret i %1."
8455 
8456 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, labelStyle)
8457 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:28
8458 #, kde-format
8459 msgid "Style:"
8460 msgstr "Stil:"
8461 
8462 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, display)
8463 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:97
8464 #, kde-format
8465 msgid "Display"
8466 msgstr "Vis"
8467 
8468 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
8469 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:112
8470 #, kde-format
8471 msgid ""
8472 "Load a molecule and use the mouse pointer and scroll wheel to change the "
8473 "view point."
8474 msgstr ""
8475 
8476 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, edit)
8477 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:136
8478 #, kde-format
8479 msgid "Edit"
8480 msgstr "Rediger"
8481 
8482 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, optimizeButton)
8483 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:144
8484 #, kde-format
8485 msgid "Optimize"
8486 msgstr "Optimer"
8487 
8488 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, clearDrawingButton)
8489 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:164
8490 #, kde-format
8491 msgid "Clear drawing"
8492 msgstr "Tøm tegning"
8493 
8494 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, measure)
8495 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:174
8496 #, kde-format
8497 msgid "Measure"
8498 msgstr "Mål"
8499 
8500 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_10)
8501 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:186
8502 #, kde-format
8503 msgid ""
8504 "Click on 2 atoms to measure a distance, on 3 atoms to measure an angle, on 4 "
8505 "atoms to measure a dihedral angle."
8506 msgstr ""
8507 "Trykk på 2 atomer for å måle en avstand, på 3 atomer for å måle en vinkel, "
8508 "på 4 atomer for å måle en dihedral vinkel."
8509 
8510 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
8511 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:215
8512 #, kde-format
8513 msgid "Statistics"
8514 msgstr "Statistikk"
8515 
8516 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
8517 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:223
8518 #, kde-format
8519 msgid "Name:"
8520 msgstr "Navn:"
8521 
8522 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_7)
8523 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:240
8524 #, kde-format
8525 msgid "Formula:"
8526 msgstr "Formel:"
8527 
8528 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
8529 #: src/tools/moleculeviewerwidget.ui:257
8530 #, kde-format
8531 msgid "Weight:"
8532 msgstr "Vekt:"
8533 
8534 #: src/tools/obconverter.cpp:33
8535 #, kde-format
8536 msgctxt "@title:window"
8537 msgid "OpenBabel Frontend"
8538 msgstr ""
8539 
8540 #: src/tools/obconverter.cpp:51 src/tools/obconverter.cpp:219
8541 #, kde-format
8542 msgid "Convert"
8543 msgstr "Konverter"
8544 
8545 #: src/tools/obconverter.cpp:115
8546 #, kde-format
8547 msgid "Open Molecule File"
8548 msgstr ""
8549 
8550 #: src/tools/obconverter.cpp:117
8551 #, kde-format
8552 msgid "All Files"
8553 msgstr "Alle filer"
8554 
8555 #: src/tools/obconverter.cpp:178
8556 #, kde-format
8557 msgid "You must select some files first."
8558 msgstr "Du må markere noen filer først."
8559 
8560 #: src/tools/obconverter.cpp:178
8561 #, kde-format
8562 msgid "No files selected"
8563 msgstr "Ingen filer er markert"
8564 
8565 #: src/tools/obconverter.cpp:195
8566 #, kde-format
8567 msgid "The file %1 already exists. Do you want to overwrite if possible?"
8568 msgstr "Fila %1 finnes fra før. Vil du skrive over den, hvis mulig?"
8569 
8570 #: src/tools/obconverter.cpp:196
8571 #, kde-format
8572 msgid "The File %1 Already Exists -- KOpenBabel"
8573 msgstr "Fila %1 finnes fra før -- KOpenBabel"
8574 
8575 #: src/tools/obconverter.cpp:218
8576 #, kde-format
8577 msgid "Is it okay to run these commands? -- KOpenBabel"
8578 msgstr ""
8579 "Er det OK å kjøre disse kommandoene? ‒ KOpenBabelKalzium Ionization Gradient"
8580 
8581 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
8582 #: src/tools/obconverterwidget.ui:32
8583 #, kde-format
8584 msgid "Files to convert"
8585 msgstr "Filer som skal konverteres"
8586 
8587 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, selectAllFileButton)
8588 #: src/tools/obconverterwidget.ui:53
8589 #, kde-format
8590 msgid "&Select all"
8591 msgstr "&Velg alle"
8592 
8593 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, deleteFileButton)
8594 #: src/tools/obconverterwidget.ui:73
8595 #, kde-format
8596 msgid "&Remove"
8597 msgstr "&Fjern"
8598 
8599 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, addFileButton)
8600 #: src/tools/obconverterwidget.ui:80
8601 #, kde-format
8602 msgid "&Add"
8603 msgstr "&Legg til"
8604 
8605 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QListWidget, FileListView)
8606 #: src/tools/obconverterwidget.ui:90
8607 #, kde-format
8608 msgid ""
8609 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
8610 "css\">\n"
8611 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
8612 "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-"
8613 "weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
8614 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
8615 "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">You see the files which "
8616 "will be converted here. Use the buttons to add and remove files from the "
8617 "list.</p></body></html>"
8618 msgstr ""
8619 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
8620 "css\">\n"
8621 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
8622 "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-"
8623 "weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\">\n"
8624 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
8625 "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Her ser du filene som skal "
8626 "konverteres. Bruk knappene for å legge til og fjerne filer fra lista.</p></"
8627 "body></html>"
8628 
8629 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
8630 #: src/tools/obconverterwidget.ui:120
8631 #, kde-format
8632 msgid "Convert from:"
8633 msgstr "Konverter fra:"
8634 
8635 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
8636 #: src/tools/obconverterwidget.ui:159
8637 #, kde-format
8638 msgid "Convert to:"
8639 msgstr "Konverter til:"