Warning, /utilities/kongress/po/pl/kongress.po is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # Copyright (C) YEAR This file is copyright:
0002 # This file is distributed under the same license as the kongress package.
0003 #
0004 # Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>, 2021.
0005 msgid ""
0006 msgstr ""
0007 "Project-Id-Version: kongress\n"
0008 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
0009 "POT-Creation-Date: 2022-09-29 00:50+0000\n"
0010 "PO-Revision-Date: 2021-05-07 20:59+0200\n"
0011 "Last-Translator: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz@gmail.com>\n"
0012 "Language-Team: Polish <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
0013 "Language: pl\n"
0014 "MIME-Version: 1.0\n"
0015 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
0016 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0017 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
0018 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
0019 "X-Generator: Lokalize 20.12.1\n"
0020 
0021 #, kde-format
0022 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
0023 msgid "Your names"
0024 msgstr "Łukasz Wojniłowicz"
0025 
0026 #, kde-format
0027 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
0028 msgid "Your emails"
0029 msgstr "lukasz.wojnilowicz@gmail.com"
0030 
0031 #: calendarcontroller.cpp:302
0032 #, kde-format
0033 msgid "Cannot save calendar file. Export failed."
0034 msgstr "Nie można zapisać pliku kalendarza. Nie udało się wyeksportować."
0035 
0036 #: calendarcontroller.cpp:308
0037 #, kde-format
0038 msgid "Export completed successfully"
0039 msgstr "Pomyślnie ukończono eksportowanie"
0040 
0041 #: conferencemodel.cpp:87
0042 #, kde-format
0043 msgid "Past"
0044 msgstr "Przez"
0045 
0046 #: conferencemodel.cpp:88
0047 #, kde-format
0048 msgid "Upcoming"
0049 msgstr "Nadchodzące"
0050 
0051 #: contents/ui/Conferences.qml:15
0052 #, kde-format
0053 msgid "Conferences"
0054 msgstr "Spotkania"
0055 
0056 #: contents/ui/Conferences.qml:24
0057 #, kde-format
0058 msgid "No conference found"
0059 msgstr "Nie znaleziono żadnego spotkania"
0060 
0061 #: contents/ui/Conferences.qml:27
0062 #, kde-format
0063 msgid "Reload"
0064 msgstr "Wczytaj ponownie"
0065 
0066 #: contents/ui/EventInfo.qml:24
0067 #, kde-format
0068 msgid "Web Page"
0069 msgstr "Strona sieciowa"
0070 
0071 #: contents/ui/EventInfo.qml:37
0072 #, kde-format
0073 msgid "Back"
0074 msgstr "Wstecz"
0075 
0076 #: contents/ui/EventInfo.qml:45
0077 #, kde-format
0078 msgid "Delete"
0079 msgstr "Usuń"
0080 
0081 #: contents/ui/EventInfo.qml:45
0082 #, kde-format
0083 msgid "Favorite"
0084 msgstr "Ulubione"
0085 
0086 #: contents/ui/FavoritesView.qml:27
0087 #, kde-format
0088 msgid "Export"
0089 msgstr "Wyeksportuj"
0090 
0091 #: contents/ui/FavoritesView.qml:57
0092 #, kde-format
0093 msgid "Open folder"
0094 msgstr "Otwórz katalog"
0095 
0096 #: contents/ui/FavoritesView.qml:72
0097 #, kde-format
0098 msgid "No favorite talks found for %1"
0099 msgstr "Nie znaleziono żadnych ulubionych rozmów dla %1"
0100 
0101 #: contents/ui/FavoritesView.qml:72
0102 #, kde-format
0103 msgid "No favorite talks found"
0104 msgstr "Nie znaleziono żadnych ulubionych rozmów"
0105 
0106 #: contents/ui/FavoritesView.qml:167
0107 #, kde-format
0108 msgid "Overlaps with another talk"
0109 msgid_plural "Overlaps with %1 other talks"
0110 msgstr[0] "Nachodzi się z inną rozmową"
0111 msgstr[1] "Nachodzi się z %1 innymi rozmowami"
0112 msgstr[2] "Nachodzi się z %1 innymi rozmowami"
0113 
0114 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:38
0115 #, kde-format
0116 msgid "Conference"
0117 msgstr "Spotkanie"
0118 
0119 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:45
0120 #, kde-format
0121 msgid "Check for updates"
0122 msgstr "Szukaj uaktualnień"
0123 
0124 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:57
0125 #, kde-format
0126 msgid "Daily Schedule"
0127 msgstr "Plan dzienny"
0128 
0129 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:63
0130 #, kde-format
0131 msgid "Full Schedule"
0132 msgstr "Plan pełny"
0133 
0134 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:69 contents/ui/Main.qml:64
0135 #, kde-format
0136 msgid "Schedule"
0137 msgstr "Harmonogram"
0138 
0139 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:76
0140 #, kde-format
0141 msgid "Categories"
0142 msgstr "Kategorie"
0143 
0144 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:82 contents/ui/MapView.qml:20
0145 #, kde-format
0146 msgid "Map"
0147 msgstr "Mapa"
0148 
0149 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:93 contents/ui/GlobalDrawer.qml:99
0150 #: contents/ui/Main.qml:75
0151 #, kde-format
0152 msgid "Favorites"
0153 msgstr "Ulubione"
0154 
0155 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:104
0156 #, kde-format
0157 msgid "Configure"
0158 msgstr "Ustawienia"
0159 
0160 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:109
0161 #, kde-format
0162 msgid "Change conference"
0163 msgstr "Zmień spotkanie"
0164 
0165 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:109
0166 #, kde-format
0167 msgid "Select conference"
0168 msgstr "Zaznacz spotkanie"
0169 
0170 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:118 contents/ui/SettingsView.qml:17
0171 #, kde-format
0172 msgid "Settings"
0173 msgstr "Ustawienia"
0174 
0175 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:131
0176 #, kde-format
0177 msgid "About"
0178 msgstr "O programie"
0179 
0180 #: contents/ui/MapView.qml:35
0181 #, kde-format
0182 msgid "Latitude: %1"
0183 msgstr "Szerokość geograficzna: %1"
0184 
0185 #: contents/ui/MapView.qml:41
0186 #, kde-format
0187 msgid "Longitude: %1"
0188 msgstr "Długość geograficzna: %1"
0189 
0190 #: contents/ui/MapView.qml:47
0191 #, kde-format
0192 msgid "OpenStreetMap"
0193 msgstr "OpenStreetMap"
0194 
0195 #: contents/ui/ScheduleView.qml:28
0196 #, kde-format
0197 msgid "No talks found for %1"
0198 msgstr "Nie znaleziono żadnych rozmów dla %1"
0199 
0200 #: contents/ui/ScheduleView.qml:28
0201 #, kde-format
0202 msgid "No talks found"
0203 msgstr "Nie znaleziono żadnych rozmów"
0204 
0205 #: contents/ui/ScheduleView.qml:67
0206 #, kde-format
0207 msgid "Details"
0208 msgstr "Szczegóły"
0209 
0210 #: contents/ui/SettingsView.qml:23
0211 #, kde-format
0212 msgid "Appearance"
0213 msgstr "Wygląd"
0214 
0215 #: contents/ui/SettingsView.qml:28
0216 #, kde-format
0217 msgid "Use local timezone"
0218 msgstr "Użyj miejscowej strefy czasowej"
0219 
0220 #: contents/ui/SettingsView.qml:35
0221 #, kde-format
0222 msgid "Notifications"
0223 msgstr "Powiadomienia"
0224 
0225 #: contents/ui/SettingsView.qml:39
0226 #, kde-format
0227 msgid "Add reminder to favorite talks"
0228 msgstr "Dodaj przypomnienie do ulubionych rozmów"
0229 
0230 #: contents/ui/SettingsView.qml:47
0231 #, kde-format
0232 msgid "Remind before talk start (minutes)"
0233 msgstr "Przypomnij przed rozpoczęciem rozmowy (w minutach)"
0234 
0235 #: contents/ui/SettingsView.qml:59
0236 #, kde-format
0237 msgid "Notifications are not supported on your platform"
0238 msgstr "Powiadomienia nie są obsługiwane na twojej platformie"
0239 
0240 #: eventcontroller.cpp:56
0241 #, kde-format
0242 msgid "Error during event creation"
0243 msgstr "Błąd przy tworzeniu wydarzenia"
0244 
0245 #: eventcontroller.cpp:63
0246 #, kde-format
0247 msgid "Already in favorites"
0248 msgstr "Już jest w ulubionych"
0249 
0250 #: eventcontroller.cpp:113
0251 #, kde-format
0252 msgid ""
0253 "Talk added to favorites, but it overlaps with existing ones:\n"
0254 "%1"
0255 msgstr ""
0256 "Dodano rozmowę do ulubionych, lecz nachodzi się z istniejącą:\n"
0257 "%1"
0258 
0259 #: eventcontroller.cpp:113
0260 #, kde-format
0261 msgid "Talk added to favorites"
0262 msgstr "Dodano rozmowę do ulubionych"
0263 
0264 #: main.cpp:50
0265 #, kde-format
0266 msgid "Kongress"
0267 msgstr "Kongress"
0268 
0269 #: main.cpp:50
0270 #, kde-format
0271 msgid "KDE Conference Companion"
0272 msgstr "Program do spotkań od KDE"
0273 
0274 #: main.cpp:50
0275 #, kde-format
0276 msgid "© 2021 KDE Community"
0277 msgstr "© 2021 Społeczność KDE"
0278 
0279 #: main.cpp:53
0280 #, kde-format
0281 msgctxt "@info:credit"
0282 msgid "Dimitris Kardarakos"
0283 msgstr "Dimitris Kardarakos"
0284 
0285 #: main.cpp:53
0286 #, kde-format
0287 msgctxt "@info:credit"
0288 msgid "Maintainer and Developer"
0289 msgstr "Opiekun i programista"
0290 
0291 #~ msgid "Checking for schedule updates"
0292 #~ msgstr "Sprawdzanie zaplanowanych uaktualnień"