Warning, /education/kturtle/po/sq/kturtle.po is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # Dashamir Hoxha <dashohoxha@gmail.com>, 2011.
0002 # Agron Selimaj <as9902613@gmail.com>, 2011.
0003 msgid ""
0004 msgstr ""
0005 "Project-Id-Version: kdeedu\n"
0006 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
0007 "POT-Creation-Date: 2023-12-06 01:35+0000\n"
0008 "PO-Revision-Date: 2011-06-18 18:18+0200\n"
0009 "Last-Translator: Dashamir Hoxha <dashohoxha@gmail.com>\n"
0010 "Language-Team: Albanian <sq@li.org>\n"
0011 "Language: sq\n"
0012 "MIME-Version: 1.0\n"
0013 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
0014 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0015 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
0016 "X-Launchpad-Export-Date: 2010-10-01 02:10+0000\n"
0017 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
0018 
0019 #, kde-format
0020 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
0021 msgid "Your names"
0022 msgstr "Dashamir Hoxha"
0023 
0024 #, kde-format
0025 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
0026 msgid "Your emails"
0027 msgstr "dashohoxha@gmail.com"
0028 
0029 #: canvas.cpp:195
0030 #, kde-format
0031 msgid "bold"
0032 msgstr "me të trasha"
0033 
0034 #: canvas.cpp:196
0035 #, kde-format
0036 msgid "italic"
0037 msgstr "me të pjerrëta"
0038 
0039 #: canvas.cpp:197
0040 #, kde-format
0041 msgid "underline"
0042 msgstr "nënvizo"
0043 
0044 #: canvas.cpp:198
0045 #, kde-format
0046 msgid "overline"
0047 msgstr "mbivijëzo"
0048 
0049 #: canvas.cpp:199
0050 #, kde-format
0051 msgid "strikeout"
0052 msgstr "zhgarravit"
0053 
0054 #: colorpicker.cpp:29
0055 #, fuzzy, kde-format
0056 #| msgid "Color Picker"
0057 msgctxt "@title:window"
0058 msgid "Color Picker"
0059 msgstr "Zgjedhës Ngjyre"
0060 
0061 #: colorpicker.cpp:48
0062 #, kde-format
0063 msgid "Amount red:"
0064 msgstr "Sasia e të Kuqes:"
0065 
0066 #: colorpicker.cpp:62
0067 #, kde-format
0068 msgid "Amount green:"
0069 msgstr "Sasia e të Gjelbrës:"
0070 
0071 #: colorpicker.cpp:75
0072 #, kde-format
0073 msgid "Amount blue:"
0074 msgstr "Sasia e Blusë:"
0075 
0076 #: colorpicker.cpp:105 directiondialog.cpp:283
0077 #, kde-format
0078 msgid "&Copy to clipboard"
0079 msgstr "&Kopjo në Kujtesë"
0080 
0081 #: colorpicker.cpp:110 directiondialog.cpp:287
0082 #, kde-format
0083 msgid "&Paste to editor"
0084 msgstr "&Shtoje në program"
0085 
0086 #: console.cpp:33 console.cpp:60
0087 #, kde-format
0088 msgid "Write a command here and press enter..."
0089 msgstr "Shkruaj një komandë dhe shtyp enter..."
0090 
0091 #: console.cpp:34
0092 #, kde-format
0093 msgid ""
0094 "Console: quickly run single commands -- write a command here and press enter."
0095 msgstr ""
0096 "Komanda: jep komanda të veçuara -- shkruaj këtu një komandë dhe shtyp enter."
0097 
0098 #: console.cpp:36
0099 #, kde-format
0100 msgid "Console:"
0101 msgstr "Komanda:"
0102 
0103 #: console.cpp:79
0104 #, kde-format
0105 msgid "<p style='white-space:pre'><b>ERROR:</b> %1</p>"
0106 msgstr "<p style='white-space:pre'><b>GABIM:</b> %1</p>"
0107 
0108 #: directiondialog.cpp:195
0109 #, fuzzy, kde-format
0110 #| msgid "Direction Chooser"
0111 msgctxt "@title:window"
0112 msgid "Direction Chooser"
0113 msgstr "Zgjedhës Drejtimi"
0114 
0115 #: directiondialog.cpp:226
0116 #, kde-format
0117 msgid "Command &type:"
0118 msgstr "&Lloj komande:"
0119 
0120 #: directiondialog.cpp:241
0121 #, kde-format
0122 msgid "&Previous direction:"
0123 msgstr "Drejtimi i më&parshëm:"
0124 
0125 #: directiondialog.cpp:258
0126 #, kde-format
0127 msgid "&New direction:"
0128 msgstr "Drejtim i &ri:"
0129 
0130 #: editor.cpp:146
0131 #, kde-format
0132 msgid "Open"
0133 msgstr "Hap"
0134 
0135 #: editor.cpp:148 editor.cpp:256
0136 #, kde-format
0137 msgid "Turtle code files"
0138 msgstr "Skedarët me program breshke"
0139 
0140 #: editor.cpp:148 editor.cpp:256 mainwindow.cpp:1014 mainwindow.cpp:1030
0141 #: mainwindow.cpp:1040
0142 #, kde-format
0143 msgid "All files"
0144 msgstr "Gjithë skedarët"
0145 
0146 #: editor.cpp:164
0147 #, kde-format
0148 msgid ""
0149 "The file you try to open is not a valid KTurtle script, or is incompatible "
0150 "with this version of KTurtle.\n"
0151 "Cannot open %1"
0152 msgstr ""
0153 "Skedari që doni të hapni nuk është program KTurtle, ose nuk përputhet me "
0154 "këtë version të KTurtle.\n"
0155 "Nuk mund të hapet %1."
0156 
0157 #: editor.cpp:231 editor.cpp:237
0158 #, kde-format
0159 msgid "Could not save file."
0160 msgstr ""
0161 
0162 #: editor.cpp:254
0163 #, kde-format
0164 msgid "Save As"
0165 msgstr "Ruaje Si"
0166 
0167 #: editor.cpp:267
0168 #, kde-format
0169 msgid ""
0170 "The program you are currently working on is not saved. By continuing you may "
0171 "lose the changes you have made."
0172 msgstr ""
0173 "Programi në të cilin po punoni nuk është ruajtur. Nëse vazhdoni do t'i "
0174 "humbisni ndryshimet që keni bërë."
0175 
0176 #: editor.cpp:269
0177 #, kde-format
0178 msgid "Unsaved File"
0179 msgstr "Skedar i pa-ruajtur"
0180 
0181 #: editor.cpp:269
0182 #, kde-format
0183 msgid "&Discard Changes"
0184 msgstr "&Flak Ndryshimet"
0185 
0186 #: errordialog.cpp:27
0187 #, fuzzy, kde-format
0188 #| msgid "Errors"
0189 msgctxt "@title:window"
0190 msgid "Errors"
0191 msgstr "Gabimet"
0192 
0193 #: errordialog.cpp:42
0194 #, kde-format
0195 msgid ""
0196 "In this list you find the error(s) that resulted from running your code.\n"
0197 "Good luck!"
0198 msgstr ""
0199 "Në këtë listë gjenden gabimet që dolën gjatë punës së programit tuaj.\n"
0200 "Suksese!"
0201 
0202 #: errordialog.cpp:59
0203 #, kde-format
0204 msgid "line"
0205 msgstr "rresht"
0206 
0207 #: errordialog.cpp:59
0208 #, kde-format
0209 msgid "description"
0210 msgstr "përshkrim"
0211 
0212 #: errordialog.cpp:59
0213 #, kde-format
0214 msgid "code"
0215 msgstr "programi"
0216 
0217 #: errordialog.cpp:72
0218 #, kde-format
0219 msgid "Hide Errors"
0220 msgstr "Mos i Trego Gabimet"
0221 
0222 #: errordialog.cpp:89
0223 #, kde-format
0224 msgid "No errors occurred yet."
0225 msgstr "S'ka ndodhur akoma ndonjë gabim."
0226 
0227 #: inspector.cpp:37
0228 #, kde-format
0229 msgid "Variables"
0230 msgstr "Ndryshoret"
0231 
0232 #: inspector.cpp:44
0233 #, kde-format
0234 msgid "Functions"
0235 msgstr "Funksionet"
0236 
0237 #: inspector.cpp:51
0238 #, kde-format
0239 msgid "Tree"
0240 msgstr "Degëzimet"
0241 
0242 #: inspector.cpp:95 inspector.cpp:113
0243 #, kde-format
0244 msgid "name"
0245 msgstr "emri"
0246 
0247 #: inspector.cpp:95
0248 #, kde-format
0249 msgid "value"
0250 msgstr "vlera"
0251 
0252 #: inspector.cpp:95
0253 #, kde-format
0254 msgid "type"
0255 msgstr "lloj"
0256 
0257 #: inspector.cpp:105
0258 #, kde-format
0259 msgid "No variables"
0260 msgstr "S'ka ndryshore"
0261 
0262 #: inspector.cpp:113
0263 #, kde-format
0264 msgid "parameters"
0265 msgstr "parametrat"
0266 
0267 #: inspector.cpp:122
0268 #, kde-format
0269 msgid "No learned functions"
0270 msgstr "Nuk ka funksione të mësuara"
0271 
0272 #: inspector.cpp:165
0273 #, kde-format
0274 msgctxt "undefined type of a variable"
0275 msgid "empty"
0276 msgstr "bosh"
0277 
0278 #: inspector.cpp:172
0279 #, kde-format
0280 msgid "boolean"
0281 msgstr "vërtetësi"
0282 
0283 #: inspector.cpp:175
0284 #, kde-format
0285 msgid "number"
0286 msgstr "numër"
0287 
0288 #: inspector.cpp:178
0289 #, kde-format
0290 msgid "string"
0291 msgstr "varg"
0292 
0293 #: inspector.cpp:210
0294 #, kde-format
0295 msgid "None"
0296 msgstr "Asnjë"
0297 
0298 #: interpreter/executer.cpp:72
0299 #, kde-format
0300 msgid "Cannot return outside a function. "
0301 msgstr ""
0302 
0303 #: interpreter/executer.cpp:262
0304 #, kde-format
0305 msgid "The %1 command accepts no parameters."
0306 msgstr "Komanda %1 nuk pranon parametra."
0307 
0308 #: interpreter/executer.cpp:272
0309 #, kde-format
0310 msgid "The %2 command was called with %3 but needs 1 parameter."
0311 msgid_plural "The %2 command was called with %3 but needs %1 parameters."
0312 msgstr[0] "Komanda %2 ka nevojë për 1 parametër por është thirrur me %3."
0313 msgstr[1] "Komanda %2 ka nevojë për %1 parametra por është thirrur me %3."
0314 
0315 #: interpreter/executer.cpp:274
0316 #, kde-format
0317 msgid "The %2 command was called with %3 but only accepts 1 parameter."
0318 msgid_plural ""
0319 "The %2 command was called with %3 but only accepts %1 parameters."
0320 msgstr[0] "Komanda %2 pranon vetëm 1 parametër por është thirrur me %3."
0321 msgstr[1] "Komanda %2 pranon vetëm %1 parametra por është thirrur me %3."
0322 
0323 #: interpreter/executer.cpp:292
0324 #, kde-format
0325 msgid "The %1 command only accepts a string as its parameter."
0326 msgstr "Komanda %1 pranon si parametër vetëm një varg."
0327 
0328 #: interpreter/executer.cpp:294
0329 #, kde-format
0330 msgid "The %1 command only accepts strings as its parameters."
0331 msgstr "Komanda %1 pranon si parametra vetëm vargje."
0332 
0333 #: interpreter/executer.cpp:299
0334 #, kde-format
0335 msgid "The %1 command only accepts a number as its parameter."
0336 msgstr "Komanda %1 pranon si parametër vetëm një numër."
0337 
0338 #: interpreter/executer.cpp:301
0339 #, kde-format
0340 msgid "The %1 command only accepts numbers as its parameters."
0341 msgstr "Komanda %1 pranon si parametra vetëm numra."
0342 
0343 #: interpreter/executer.cpp:306
0344 #, kde-format
0345 msgid "The %1 command only accepts an answer as its parameter."
0346 msgstr "Komanda %1 pranon si parametër vetëm një përgjigje."
0347 
0348 #: interpreter/executer.cpp:308
0349 #, kde-format
0350 msgid "The %1 command only accepts answers as its parameters."
0351 msgstr "Komanda %1 pranon si parametra vetëm përgjigje."
0352 
0353 #: interpreter/executer.cpp:386
0354 #, kde-format
0355 msgid "The variable '%1' was used without first being assigned to a value"
0356 msgstr "Ndryshorja '%1' është përdorur pa iu dhënë një vlerë"
0357 
0358 #: interpreter/executer.cpp:405
0359 #, kde-format
0360 msgid "An unknown function named '%1' was called"
0361 msgstr "Funksioni '%1' që është thirrur është i panjohur"
0362 
0363 #: interpreter/executer.cpp:420
0364 #, kde-format
0365 msgid "The function '%1' was called with %2, while it should be called with %3"
0366 msgstr "Funksioni '%1' është thirrur me %2, por duhet të thirret me %3"
0367 
0368 #: interpreter/executer.cpp:422 interpreter/executer.cpp:423
0369 #, kde-format
0370 msgctxt ""
0371 "The function '%1' was called with %2, while it should be called with %3"
0372 msgid "1 parameter"
0373 msgid_plural "%1 parameters"
0374 msgstr[0] "1 parametër"
0375 msgstr[1] "%1 parametra"
0376 
0377 #: interpreter/executer.cpp:627
0378 #, kde-format
0379 msgid "ASSERT failed"
0380 msgstr "KUSHT-i dështoi"
0381 
0382 #: interpreter/executer.cpp:633
0383 #, kde-format
0384 msgid "'And' needs two variables"
0385 msgstr "'edhe' përdoret me dy ndryshore"
0386 
0387 #: interpreter/executer.cpp:642
0388 #, kde-format
0389 msgid "'Or' needs two variables"
0390 msgstr "'OSE' përdoret me dy ndryshore"
0391 
0392 #: interpreter/executer.cpp:652
0393 #, kde-format
0394 msgid "I need something to do a not on"
0395 msgstr "JO duhet bërë mbi diçka"
0396 
0397 #: interpreter/executer.cpp:660
0398 #, kde-format
0399 msgid "I cannot do a '==' without 2 variables"
0400 msgstr "Nuk mund të bëj '==' pa dy ndryshore"
0401 
0402 #: interpreter/executer.cpp:668
0403 #, kde-format
0404 msgid "I cannot do a '!=' without 2 variables"
0405 msgstr "Nuk mund të bëj '!=' pa dy ndryshore"
0406 
0407 #: interpreter/executer.cpp:676
0408 #, kde-format
0409 msgid "I cannot do a '>' without 2 variables"
0410 msgstr "Nuk mund të bëj '>' pa dy ndryshore"
0411 
0412 #: interpreter/executer.cpp:684
0413 #, kde-format
0414 msgid "I cannot do a '<' without 2 variables"
0415 msgstr "Nuk mund të bëj '<' pa dy ndryshore"
0416 
0417 #: interpreter/executer.cpp:692
0418 #, kde-format
0419 msgid "I cannot do a '>=' without 2 variables"
0420 msgstr "Nuk mund të bëj '>=' pa dy ndryshore"
0421 
0422 #: interpreter/executer.cpp:700
0423 #, kde-format
0424 msgid "I cannot do a '<=' without 2 variables"
0425 msgstr "Nuk mund të bëj '<=' pa dy ndryshore"
0426 
0427 #: interpreter/executer.cpp:708
0428 #, kde-format
0429 msgid "You need two numbers or string to do an addition"
0430 msgstr "Duhen dy numra ose vargje për të bërë një mbledhje"
0431 
0432 #: interpreter/executer.cpp:720
0433 #, kde-format
0434 msgid "You need two numbers to subtract"
0435 msgstr "Duhen dy numra për të bërë një zbritje"
0436 
0437 #: interpreter/executer.cpp:727
0438 #, kde-format
0439 msgid "You tried to subtract from a non-number, '%1'"
0440 msgstr "Jeni përpjekur të bëni zbritje nga një jo-numër, '%1'"
0441 
0442 #: interpreter/executer.cpp:729
0443 #, kde-format
0444 msgid "You tried to subtract a non-number, '%1'"
0445 msgstr "Jeni përpjekur të zbrisni një jo-numër, '%1'"
0446 
0447 #: interpreter/executer.cpp:735
0448 #, kde-format
0449 msgid "You need two numbers to multiplicate"
0450 msgstr "Duhen dy numra për të bërë shumëzim"
0451 
0452 #: interpreter/executer.cpp:742
0453 #, kde-format
0454 msgid "You tried to multiplicate a non-number, '%1'"
0455 msgstr "Jeni përpjekur të shumëzoni një jo-numër, '%1'"
0456 
0457 #: interpreter/executer.cpp:744
0458 #, kde-format
0459 msgid "You tried to multiplicate by a non-number, '%1'"
0460 msgstr "Jeni përpjekur të shumëzoni me një jo-numër, '%1'"
0461 
0462 #: interpreter/executer.cpp:750
0463 #, kde-format
0464 msgid "You need two numbers to divide"
0465 msgstr "Duhen dy numra për të bërë një pjesëtim"
0466 
0467 #: interpreter/executer.cpp:755
0468 #, kde-format
0469 msgid "You tried to divide by zero"
0470 msgstr "Jeni përpjekur të pjesëtoni me zero"
0471 
0472 #: interpreter/executer.cpp:761
0473 #, kde-format
0474 msgid "You tried to divide a non-number, '%1'"
0475 msgstr "Jeni përpjekur të pjesëtoni një jo-numër, '%1'"
0476 
0477 #: interpreter/executer.cpp:763
0478 #, kde-format
0479 msgid "You tried to divide by a non-number, '%1'"
0480 msgstr "Jeni përpjekur të pjesëtoni me një jo-numër, '%1'"
0481 
0482 #: interpreter/executer.cpp:769
0483 #, kde-format
0484 msgid "You need two numbers to raise a power"
0485 msgstr "Duhen dy numra për të ngritur në fuqi"
0486 
0487 #: interpreter/executer.cpp:780
0488 #, kde-format
0489 msgid "The result of an exponentiation was too large"
0490 msgstr "Rezultati i një eksponenciali ishte shumë i madh"
0491 
0492 #: interpreter/executer.cpp:786
0493 #, kde-format
0494 msgid "You tried to raise a non-number to a power, '%1'"
0495 msgstr "Jeni përpjekur të ngrini në fuqi një jo-numër, '%1'"
0496 
0497 #: interpreter/executer.cpp:788
0498 #, kde-format
0499 msgid "You tried to raise the power of a non-number, '%1'"
0500 msgstr "Jeni përpjekur të ngrini në një fuqi jo-numerike, '%1'"
0501 
0502 #: interpreter/executer.cpp:794
0503 #, kde-format
0504 msgid "You need one variable and a value or variable to do a '='"
0505 msgstr "Duhet një ndryshore dhe një vlerë ose ndryshore për të bërë një '='"
0506 
0507 #: interpreter/executer.cpp:811
0508 #, kde-format
0509 msgid "The function '%1' is already defined."
0510 msgstr "Funksioni '%1' është përkufizuar tashmë."
0511 
0512 #: interpreter/executer.cpp:1041
0513 #, kde-format
0514 msgid "Can't do a sqrt of a negative number"
0515 msgstr ""
0516 
0517 #: interpreter/parser.cpp:38
0518 #, kde-format
0519 msgid "Expected a command, instead got '%1'"
0520 msgstr "Pritej një komandë, por na doli një '%1'"
0521 
0522 #: interpreter/parser.cpp:71
0523 #, kde-format
0524 msgid "Could not understand '%1'"
0525 msgstr "Nuk mund ta kuptoj '%1'"
0526 
0527 #: interpreter/parser.cpp:106
0528 #, kde-format
0529 msgid "A comma was expected here..."
0530 msgstr "Këtu duhej një presje..."
0531 
0532 #: interpreter/parser.cpp:109
0533 #, kde-format
0534 msgid "Did not expect '%1', instead expected the line to end after %2"
0535 msgstr "Nuk pritej një '%1', por pritej që rreshti të përfundonte pas %2"
0536 
0537 #: interpreter/parser.cpp:115
0538 #, kde-format
0539 msgid "Expected an assignment, '=', after the variable '%1'"
0540 msgstr "Pritej një vlerëdhënie, '=', pas ndryshores '%1'"
0541 
0542 #: interpreter/parser.cpp:119
0543 #, kde-format
0544 msgid "Did not expect '%1', instead expected a closing parenthesis, ')'"
0545 msgstr "Nuk pritej '%1', por një kllapë mbyllëse  ')'"
0546 
0547 #: interpreter/parser.cpp:123
0548 #, kde-format
0549 msgid "Expected 'to' after 'for'"
0550 msgstr "Pritej një 'deri_në' pas 'për_çdo'"
0551 
0552 #: interpreter/parser.cpp:126
0553 #, kde-format
0554 msgid "Expected a name for a command after 'learn' command"
0555 msgstr "Pritej një emër komande pas komandës 'mëso' "
0556 
0557 #: interpreter/parser.cpp:232
0558 #, kde-format
0559 msgid "You cannot put '%1' here."
0560 msgstr "Nuk mund të vendosni '%1' këtu."
0561 
0562 #: interpreter/parser.cpp:268
0563 #, kde-format
0564 msgid ""
0565 "Text string was not properly closed, expected a double quote, ' \" ', to "
0566 "close the string."
0567 msgstr ""
0568 "Vargu i shkronjave nuk është mbyllur siç duhet; duhet të mbyllej me një "
0569 "thonjëz dyshe."
0570 
0571 #: interpreter/parser.cpp:616
0572 #, kde-format
0573 msgid "'for' was called wrongly"
0574 msgstr "'për_çdo' është përdorur gabim"
0575 
0576 #: interpreter/parser.cpp:686
0577 #, kde-format
0578 msgid "Expected a scope after the 'learn' command"
0579 msgstr "Pritej një bllok pas komandës 'mëso'"
0580 
0581 #: interpreter/translator.cpp:96
0582 #, fuzzy, kde-format
0583 #| msgctxt ""
0584 #| "You are about to translate the 'True' COMMAND, there are some rules on "
0585 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0586 #| "to learn how to properly translate it."
0587 #| msgid "true"
0588 msgctxt ""
0589 "You are about to translate the 'True' COMMAND, there are some rules on how "
0590 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0591 "learn how to properly translate it."
0592 msgid "true"
0593 msgstr "e_vërtetë"
0594 
0595 #: interpreter/translator.cpp:103
0596 #, fuzzy, kde-format
0597 #| msgctxt ""
0598 #| "You are about to translate the 'False' COMMAND, there are some rules on "
0599 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0600 #| "to learn how to properly translate it."
0601 #| msgid "false"
0602 msgctxt ""
0603 "You are about to translate the 'False' COMMAND, there are some rules on how "
0604 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0605 "learn how to properly translate it."
0606 msgid "false"
0607 msgstr "e_rreme"
0608 
0609 #: interpreter/translator.cpp:122
0610 #, fuzzy, kde-format
0611 #| msgctxt ""
0612 #| "You are about to translate the 'ArgumentSeparator' COMMAND, there are "
0613 #| "some rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
0614 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
0615 #| msgid ","
0616 msgctxt ""
0617 "You are about to translate the 'ArgumentSeparator' COMMAND, there are some "
0618 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0619 "translator.php to learn how to properly translate it."
0620 msgid ","
0621 msgstr ","
0622 
0623 #: interpreter/translator.cpp:129
0624 #, fuzzy, kde-format
0625 #| msgctxt ""
0626 #| "You are about to translate the 'DecimalSeparator' COMMAND, there are some "
0627 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
0628 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
0629 #| msgid "."
0630 msgctxt ""
0631 "You are about to translate the 'DecimalSeparator' COMMAND, there are some "
0632 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0633 "translator.php to learn how to properly translate it."
0634 msgid "."
0635 msgstr "."
0636 
0637 #: interpreter/translator.cpp:136
0638 #, fuzzy, kde-format
0639 #| msgctxt ""
0640 #| "You are about to translate the 'Exit' COMMAND, there are some rules on "
0641 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0642 #| "to learn how to properly translate it."
0643 #| msgid "exit"
0644 msgctxt ""
0645 "You are about to translate the 'Exit' COMMAND, there are some rules on how "
0646 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0647 "learn how to properly translate it."
0648 msgid "exit"
0649 msgstr "dil"
0650 
0651 #: interpreter/translator.cpp:143
0652 #, fuzzy, kde-format
0653 #| msgctxt ""
0654 #| "You are about to translate the 'If' COMMAND, there are some rules on how "
0655 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0656 #| "learn how to properly translate it."
0657 #| msgid "if"
0658 msgctxt ""
0659 "You are about to translate the 'If' COMMAND, there are some rules on how to "
0660 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0661 "how to properly translate it."
0662 msgid "if"
0663 msgstr "nëse"
0664 
0665 #: interpreter/translator.cpp:150
0666 #, fuzzy, kde-format
0667 #| msgctxt ""
0668 #| "You are about to translate the 'Else' COMMAND, there are some rules on "
0669 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0670 #| "to learn how to properly translate it."
0671 #| msgid "else"
0672 msgctxt ""
0673 "You are about to translate the 'Else' COMMAND, there are some rules on how "
0674 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0675 "learn how to properly translate it."
0676 msgid "else"
0677 msgstr "përndryshe"
0678 
0679 #: interpreter/translator.cpp:157
0680 #, fuzzy, kde-format
0681 #| msgctxt ""
0682 #| "You are about to translate the 'Repeat' COMMAND, there are some rules on "
0683 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0684 #| "to learn how to properly translate it."
0685 #| msgid "repeat"
0686 msgctxt ""
0687 "You are about to translate the 'Repeat' COMMAND, there are some rules on how "
0688 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0689 "learn how to properly translate it."
0690 msgid "repeat"
0691 msgstr "përsërit"
0692 
0693 #: interpreter/translator.cpp:164
0694 #, fuzzy, kde-format
0695 #| msgctxt ""
0696 #| "You are about to translate the 'While' COMMAND, there are some rules on "
0697 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0698 #| "to learn how to properly translate it."
0699 #| msgid "while"
0700 msgctxt ""
0701 "You are about to translate the 'While' COMMAND, there are some rules on how "
0702 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0703 "learn how to properly translate it."
0704 msgid "while"
0705 msgstr "përderisa"
0706 
0707 #: interpreter/translator.cpp:171
0708 #, fuzzy, kde-format
0709 #| msgctxt ""
0710 #| "You are about to translate the 'For' COMMAND, there are some rules on how "
0711 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0712 #| "learn how to properly translate it."
0713 #| msgid "for"
0714 msgctxt ""
0715 "You are about to translate the 'For' COMMAND, there are some rules on how to "
0716 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0717 "how to properly translate it."
0718 msgid "for"
0719 msgstr "për_çdo"
0720 
0721 #: interpreter/translator.cpp:178
0722 #, fuzzy, kde-format
0723 #| msgctxt ""
0724 #| "You are about to translate the 'To' COMMAND, there are some rules on how "
0725 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0726 #| "learn how to properly translate it."
0727 #| msgid "to"
0728 msgctxt ""
0729 "You are about to translate the 'To' COMMAND, there are some rules on how to "
0730 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0731 "how to properly translate it."
0732 msgid "to"
0733 msgstr "deri_në"
0734 
0735 #: interpreter/translator.cpp:185
0736 #, fuzzy, kde-format
0737 #| msgctxt ""
0738 #| "You are about to translate the 'Step' COMMAND, there are some rules on "
0739 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0740 #| "to learn how to properly translate it."
0741 #| msgid "step"
0742 msgctxt ""
0743 "You are about to translate the 'Step' COMMAND, there are some rules on how "
0744 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0745 "learn how to properly translate it."
0746 msgid "step"
0747 msgstr "me_hap"
0748 
0749 #: interpreter/translator.cpp:192
0750 #, fuzzy, kde-format
0751 #| msgctxt ""
0752 #| "You are about to translate the 'Break' COMMAND, there are some rules on "
0753 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0754 #| "to learn how to properly translate it."
0755 #| msgid "break"
0756 msgctxt ""
0757 "You are about to translate the 'Break' COMMAND, there are some rules on how "
0758 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0759 "learn how to properly translate it."
0760 msgid "break"
0761 msgstr "braktis"
0762 
0763 #: interpreter/translator.cpp:199
0764 #, fuzzy, kde-format
0765 #| msgctxt ""
0766 #| "You are about to translate the 'Return' COMMAND, there are some rules on "
0767 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0768 #| "to learn how to properly translate it."
0769 #| msgid "return"
0770 msgctxt ""
0771 "You are about to translate the 'Return' COMMAND, there are some rules on how "
0772 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0773 "learn how to properly translate it."
0774 msgid "return"
0775 msgstr "kthim"
0776 
0777 #: interpreter/translator.cpp:206
0778 #, fuzzy, kde-format
0779 #| msgctxt ""
0780 #| "You are about to translate the 'Wait' COMMAND, there are some rules on "
0781 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0782 #| "to learn how to properly translate it."
0783 #| msgid "wait"
0784 msgctxt ""
0785 "You are about to translate the 'Wait' COMMAND, there are some rules on how "
0786 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0787 "learn how to properly translate it."
0788 msgid "wait"
0789 msgstr "prit"
0790 
0791 #: interpreter/translator.cpp:213
0792 #, fuzzy, kde-format
0793 #| msgctxt ""
0794 #| "You are about to translate the 'Assert' COMMAND, there are some rules on "
0795 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0796 #| "to learn how to properly translate it."
0797 #| msgid "assert"
0798 msgctxt ""
0799 "You are about to translate the 'Assert' COMMAND, there are some rules on how "
0800 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0801 "learn how to properly translate it."
0802 msgid "assert"
0803 msgstr "kusht"
0804 
0805 #: interpreter/translator.cpp:220
0806 #, fuzzy, kde-format
0807 #| msgctxt ""
0808 #| "You are about to translate the 'And' COMMAND, there are some rules on how "
0809 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0810 #| "learn how to properly translate it."
0811 #| msgid "and"
0812 msgctxt ""
0813 "You are about to translate the 'And' COMMAND, there are some rules on how to "
0814 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0815 "how to properly translate it."
0816 msgid "and"
0817 msgstr "edhe"
0818 
0819 #: interpreter/translator.cpp:227
0820 #, fuzzy, kde-format
0821 #| msgctxt ""
0822 #| "You are about to translate the 'Or' COMMAND, there are some rules on how "
0823 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0824 #| "learn how to properly translate it."
0825 #| msgid "or"
0826 msgctxt ""
0827 "You are about to translate the 'Or' COMMAND, there are some rules on how to "
0828 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0829 "how to properly translate it."
0830 msgid "or"
0831 msgstr "ose"
0832 
0833 #: interpreter/translator.cpp:234
0834 #, fuzzy, kde-format
0835 #| msgctxt ""
0836 #| "You are about to translate the 'Not' COMMAND, there are some rules on how "
0837 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0838 #| "learn how to properly translate it."
0839 #| msgid "not"
0840 msgctxt ""
0841 "You are about to translate the 'Not' COMMAND, there are some rules on how to "
0842 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0843 "how to properly translate it."
0844 msgid "not"
0845 msgstr "jo"
0846 
0847 #: interpreter/translator.cpp:265
0848 #, fuzzy, kde-format
0849 #| msgctxt ""
0850 #| "You are about to translate the 'Learn' COMMAND, there are some rules on "
0851 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0852 #| "to learn how to properly translate it."
0853 #| msgid "learn"
0854 msgctxt ""
0855 "You are about to translate the 'Learn' COMMAND, there are some rules on how "
0856 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0857 "learn how to properly translate it."
0858 msgid "learn"
0859 msgstr "mëso"
0860 
0861 #: interpreter/translator.cpp:272
0862 #, fuzzy, kde-format
0863 #| msgctxt ""
0864 #| "You are about to translate the 'Reset' COMMAND, there are some rules on "
0865 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0866 #| "to learn how to properly translate it."
0867 #| msgid "reset"
0868 msgctxt ""
0869 "You are about to translate the 'Reset' COMMAND, there are some rules on how "
0870 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0871 "learn how to properly translate it."
0872 msgid "reset"
0873 msgstr "rifillo"
0874 
0875 #: interpreter/translator.cpp:279
0876 #, fuzzy, kde-format
0877 #| msgctxt ""
0878 #| "You are about to translate the 'Clear' COMMAND, there are some rules on "
0879 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0880 #| "to learn how to properly translate it."
0881 #| msgid "clear"
0882 msgctxt ""
0883 "You are about to translate the 'Clear' COMMAND, there are some rules on how "
0884 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0885 "learn how to properly translate it."
0886 msgid "clear"
0887 msgstr "pastro"
0888 
0889 #: interpreter/translator.cpp:286
0890 #, fuzzy, kde-format
0891 #| msgctxt ""
0892 #| "You are about to translate the 'Clear' COMMAND ALIAS, there are some "
0893 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
0894 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
0895 #| msgid "ccl"
0896 msgctxt ""
0897 "You are about to translate the 'Clear' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0898 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0899 "to learn how to properly translate it."
0900 msgid "ccl"
0901 msgstr "fshi"
0902 
0903 #: interpreter/translator.cpp:293
0904 #, fuzzy, kde-format
0905 #| msgctxt ""
0906 #| "You are about to translate the 'Center' COMMAND, there are some rules on "
0907 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0908 #| "to learn how to properly translate it."
0909 #| msgid "center"
0910 msgctxt ""
0911 "You are about to translate the 'Center' COMMAND, there are some rules on how "
0912 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0913 "learn how to properly translate it."
0914 msgid "center"
0915 msgstr "shko_në_qendër"
0916 
0917 #: interpreter/translator.cpp:300
0918 #, fuzzy, kde-format
0919 #| msgctxt ""
0920 #| "You are about to translate the 'Go' COMMAND, there are some rules on how "
0921 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0922 #| "learn how to properly translate it."
0923 #| msgid "go"
0924 msgctxt ""
0925 "You are about to translate the 'Go' COMMAND, there are some rules on how to "
0926 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0927 "how to properly translate it."
0928 msgid "go"
0929 msgstr "shko"
0930 
0931 #: interpreter/translator.cpp:307
0932 #, fuzzy, kde-format
0933 #| msgctxt ""
0934 #| "You are about to translate the 'GoX' COMMAND, there are some rules on how "
0935 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0936 #| "learn how to properly translate it."
0937 #| msgid "gox"
0938 msgctxt ""
0939 "You are about to translate the 'GoX' COMMAND, there are some rules on how to "
0940 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0941 "how to properly translate it."
0942 msgid "gox"
0943 msgstr "shko_x"
0944 
0945 #: interpreter/translator.cpp:314
0946 #, fuzzy, kde-format
0947 #| msgctxt ""
0948 #| "You are about to translate the 'GoX' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0949 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
0950 #| "php to learn how to properly translate it."
0951 #| msgid "gx"
0952 msgctxt ""
0953 "You are about to translate the 'GoX' COMMAND ALIAS, there are some rules on "
0954 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0955 "learn how to properly translate it."
0956 msgid "gx"
0957 msgstr "shx"
0958 
0959 #: interpreter/translator.cpp:321
0960 #, fuzzy, kde-format
0961 #| msgctxt ""
0962 #| "You are about to translate the 'GoY' COMMAND, there are some rules on how "
0963 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0964 #| "learn how to properly translate it."
0965 #| msgid "goy"
0966 msgctxt ""
0967 "You are about to translate the 'GoY' COMMAND, there are some rules on how to "
0968 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0969 "how to properly translate it."
0970 msgid "goy"
0971 msgstr "shko_y"
0972 
0973 #: interpreter/translator.cpp:328
0974 #, fuzzy, kde-format
0975 #| msgctxt ""
0976 #| "You are about to translate the 'GoY' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0977 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
0978 #| "php to learn how to properly translate it."
0979 #| msgid "gy"
0980 msgctxt ""
0981 "You are about to translate the 'GoY' COMMAND ALIAS, there are some rules on "
0982 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0983 "learn how to properly translate it."
0984 msgid "gy"
0985 msgstr "shy"
0986 
0987 #: interpreter/translator.cpp:335
0988 #, fuzzy, kde-format
0989 #| msgctxt ""
0990 #| "You are about to translate the 'Forward' COMMAND, there are some rules on "
0991 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0992 #| "to learn how to properly translate it."
0993 #| msgid "forward"
0994 msgctxt ""
0995 "You are about to translate the 'Forward' COMMAND, there are some rules on "
0996 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0997 "learn how to properly translate it."
0998 msgid "forward"
0999 msgstr "ec_përpara"
1000 
1001 #: interpreter/translator.cpp:342
1002 #, fuzzy, kde-format
1003 #| msgctxt ""
1004 #| "You are about to translate the 'Forward' COMMAND ALIAS, there are some "
1005 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1006 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1007 #| msgid "fw"
1008 msgctxt ""
1009 "You are about to translate the 'Forward' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1010 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1011 "to learn how to properly translate it."
1012 msgid "fw"
1013 msgstr "pp"
1014 
1015 #: interpreter/translator.cpp:349
1016 #, fuzzy, kde-format
1017 #| msgctxt ""
1018 #| "You are about to translate the 'Backward' COMMAND, there are some rules "
1019 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1020 #| "php to learn how to properly translate it."
1021 #| msgid "backward"
1022 msgctxt ""
1023 "You are about to translate the 'Backward' COMMAND, there are some rules on "
1024 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1025 "learn how to properly translate it."
1026 msgid "backward"
1027 msgstr "ec_mbrapsht"
1028 
1029 #: interpreter/translator.cpp:356
1030 #, fuzzy, kde-format
1031 #| msgctxt ""
1032 #| "You are about to translate the 'Backward' COMMAND ALIAS, there are some "
1033 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1034 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1035 #| msgid "bw"
1036 msgctxt ""
1037 "You are about to translate the 'Backward' COMMAND ALIAS, there are some "
1038 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1039 "translator.php to learn how to properly translate it."
1040 msgid "bw"
1041 msgstr "mb"
1042 
1043 #: interpreter/translator.cpp:363
1044 #, fuzzy, kde-format
1045 #| msgctxt ""
1046 #| "You are about to translate the 'Direction' COMMAND, there are some rules "
1047 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1048 #| "php to learn how to properly translate it."
1049 #| msgid "direction"
1050 msgctxt ""
1051 "You are about to translate the 'Direction' COMMAND, there are some rules on "
1052 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1053 "learn how to properly translate it."
1054 msgid "direction"
1055 msgstr "drejtimi"
1056 
1057 #: interpreter/translator.cpp:370
1058 #, fuzzy, kde-format
1059 #| msgctxt ""
1060 #| "You are about to translate the 'Direction' COMMAND ALIAS, there are some "
1061 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1062 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1063 #| msgid "dir"
1064 msgctxt ""
1065 "You are about to translate the 'Direction' COMMAND ALIAS, there are some "
1066 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1067 "translator.php to learn how to properly translate it."
1068 msgid "dir"
1069 msgstr "drj"
1070 
1071 #: interpreter/translator.cpp:377
1072 #, fuzzy, kde-format
1073 #| msgctxt ""
1074 #| "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND, there are some rules "
1075 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1076 #| "php to learn how to properly translate it."
1077 #| msgid "turnleft"
1078 msgctxt ""
1079 "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND, there are some rules on "
1080 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1081 "learn how to properly translate it."
1082 msgid "turnleft"
1083 msgstr "kthehu_majtas"
1084 
1085 #: interpreter/translator.cpp:384
1086 #, fuzzy, kde-format
1087 #| msgctxt ""
1088 #| "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND ALIAS, there are some "
1089 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1090 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1091 #| msgid "tl"
1092 msgctxt ""
1093 "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND ALIAS, there are some "
1094 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1095 "translator.php to learn how to properly translate it."
1096 msgid "tl"
1097 msgstr "mj"
1098 
1099 #: interpreter/translator.cpp:391
1100 #, fuzzy, kde-format
1101 #| msgctxt ""
1102 #| "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND, there are some rules "
1103 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1104 #| "php to learn how to properly translate it."
1105 #| msgid "turnright"
1106 msgctxt ""
1107 "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND, there are some rules on "
1108 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1109 "learn how to properly translate it."
1110 msgid "turnright"
1111 msgstr "kthehu_djathtas"
1112 
1113 #: interpreter/translator.cpp:398
1114 #, fuzzy, kde-format
1115 #| msgctxt ""
1116 #| "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND ALIAS, there are some "
1117 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1118 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1119 #| msgid "tr"
1120 msgctxt ""
1121 "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND ALIAS, there are some "
1122 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1123 "translator.php to learn how to properly translate it."
1124 msgid "tr"
1125 msgstr "dj"
1126 
1127 #: interpreter/translator.cpp:405
1128 #, fuzzy, kde-format
1129 #| msgctxt ""
1130 #| "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND, there are some rules "
1131 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1132 #| "php to learn how to properly translate it."
1133 #| msgid "penwidth"
1134 msgctxt ""
1135 "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND, there are some rules on "
1136 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1137 "learn how to properly translate it."
1138 msgid "penwidth"
1139 msgstr "majë_lapsi"
1140 
1141 #: interpreter/translator.cpp:412
1142 #, fuzzy, kde-format
1143 #| msgctxt ""
1144 #| "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND ALIAS, there are some "
1145 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1146 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1147 #| msgid "pw"
1148 msgctxt ""
1149 "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND ALIAS, there are some "
1150 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1151 "translator.php to learn how to properly translate it."
1152 msgid "pw"
1153 msgstr "mjl"
1154 
1155 #: interpreter/translator.cpp:419
1156 #, fuzzy, kde-format
1157 #| msgctxt ""
1158 #| "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND, there are some rules on "
1159 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1160 #| "to learn how to properly translate it."
1161 #| msgid "penup"
1162 msgctxt ""
1163 "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND, there are some rules on how "
1164 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1165 "learn how to properly translate it."
1166 msgid "penup"
1167 msgstr "ngri_lapsin"
1168 
1169 #: interpreter/translator.cpp:426
1170 #, fuzzy, kde-format
1171 #| msgctxt ""
1172 #| "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND ALIAS, there are some "
1173 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1174 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1175 #| msgid "pu"
1176 msgctxt ""
1177 "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1178 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1179 "to learn how to properly translate it."
1180 msgid "pu"
1181 msgstr "ngri"
1182 
1183 #: interpreter/translator.cpp:433
1184 #, fuzzy, kde-format
1185 #| msgctxt ""
1186 #| "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND, there are some rules on "
1187 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1188 #| "to learn how to properly translate it."
1189 #| msgid "pendown"
1190 msgctxt ""
1191 "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND, there are some rules on "
1192 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1193 "learn how to properly translate it."
1194 msgid "pendown"
1195 msgstr "ul_lapsin"
1196 
1197 #: interpreter/translator.cpp:440
1198 #, fuzzy, kde-format
1199 #| msgctxt ""
1200 #| "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND ALIAS, there are some "
1201 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1202 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1203 #| msgid "pd"
1204 msgctxt ""
1205 "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1206 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1207 "to learn how to properly translate it."
1208 msgid "pd"
1209 msgstr "ul"
1210 
1211 #: interpreter/translator.cpp:447
1212 #, fuzzy, kde-format
1213 #| msgctxt ""
1214 #| "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND, there are some rules "
1215 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1216 #| "php to learn how to properly translate it."
1217 #| msgid "pencolor"
1218 msgctxt ""
1219 "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND, there are some rules on "
1220 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1221 "learn how to properly translate it."
1222 msgid "pencolor"
1223 msgstr "ngjyrë_lapsi"
1224 
1225 #: interpreter/translator.cpp:454
1226 #, fuzzy, kde-format
1227 #| msgctxt ""
1228 #| "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1229 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1230 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1231 #| msgid "pc"
1232 msgctxt ""
1233 "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1234 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1235 "translator.php to learn how to properly translate it."
1236 msgid "pc"
1237 msgstr "ngjl"
1238 
1239 #: interpreter/translator.cpp:461
1240 #, fuzzy, kde-format
1241 #| msgctxt ""
1242 #| "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND, there are some "
1243 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1244 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1245 #| msgid "canvascolor"
1246 msgctxt ""
1247 "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND, there are some rules "
1248 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1249 "to learn how to properly translate it."
1250 msgid "canvascolor"
1251 msgstr "ngjyrë_tabele"
1252 
1253 #: interpreter/translator.cpp:468
1254 #, fuzzy, kde-format
1255 #| msgctxt ""
1256 #| "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND ALIAS, there are "
1257 #| "some rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1258 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1259 #| msgid "cc"
1260 msgctxt ""
1261 "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1262 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1263 "translator.php to learn how to properly translate it."
1264 msgid "cc"
1265 msgstr "ngjt"
1266 
1267 #: interpreter/translator.cpp:475
1268 #, fuzzy, kde-format
1269 #| msgctxt ""
1270 #| "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND, there are some rules "
1271 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1272 #| "php to learn how to properly translate it."
1273 #| msgid "canvassize"
1274 msgctxt ""
1275 "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND, there are some rules on "
1276 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1277 "learn how to properly translate it."
1278 msgid "canvassize"
1279 msgstr "madhësi_tabele"
1280 
1281 #: interpreter/translator.cpp:482
1282 #, fuzzy, kde-format
1283 #| msgctxt ""
1284 #| "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND ALIAS, there are some "
1285 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1286 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1287 #| msgid "cs"
1288 msgctxt ""
1289 "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND ALIAS, there are some "
1290 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1291 "translator.php to learn how to properly translate it."
1292 msgid "cs"
1293 msgstr "mt"
1294 
1295 #: interpreter/translator.cpp:489
1296 #, fuzzy, kde-format
1297 #| msgctxt ""
1298 #| "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND, there are some rules "
1299 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1300 #| "php to learn how to properly translate it."
1301 #| msgid "spriteshow"
1302 msgctxt ""
1303 "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND, there are some rules on "
1304 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1305 "learn how to properly translate it."
1306 msgid "spriteshow"
1307 msgstr "shfaq_figurinën"
1308 
1309 #: interpreter/translator.cpp:496
1310 #, fuzzy, kde-format
1311 #| msgctxt ""
1312 #| "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND ALIAS, there are some "
1313 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1314 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1315 #| msgid "ss"
1316 msgctxt ""
1317 "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND ALIAS, there are some "
1318 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1319 "translator.php to learn how to properly translate it."
1320 msgid "ss"
1321 msgstr "shf"
1322 
1323 #: interpreter/translator.cpp:503
1324 #, fuzzy, kde-format
1325 #| msgctxt ""
1326 #| "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND, there are some rules "
1327 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1328 #| "php to learn how to properly translate it."
1329 #| msgid "spritehide"
1330 msgctxt ""
1331 "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND, there are some rules on "
1332 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1333 "learn how to properly translate it."
1334 msgid "spritehide"
1335 msgstr "fshih_figurinën"
1336 
1337 #: interpreter/translator.cpp:510
1338 #, fuzzy, kde-format
1339 #| msgctxt ""
1340 #| "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND ALIAS, there are some "
1341 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1342 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1343 #| msgid "sh"
1344 msgctxt ""
1345 "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND ALIAS, there are some "
1346 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1347 "translator.php to learn how to properly translate it."
1348 msgid "sh"
1349 msgstr "fsh"
1350 
1351 #: interpreter/translator.cpp:517
1352 #, fuzzy, kde-format
1353 #| msgctxt ""
1354 #| "You are about to translate the 'Print' COMMAND, there are some rules on "
1355 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1356 #| "to learn how to properly translate it."
1357 #| msgid "print"
1358 msgctxt ""
1359 "You are about to translate the 'Print' COMMAND, there are some rules on how "
1360 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1361 "learn how to properly translate it."
1362 msgid "print"
1363 msgstr "shkruaj"
1364 
1365 #: interpreter/translator.cpp:524
1366 #, fuzzy, kde-format
1367 #| msgctxt ""
1368 #| "You are about to translate the 'FontSize' COMMAND, there are some rules "
1369 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1370 #| "php to learn how to properly translate it."
1371 #| msgid "fontsize"
1372 msgctxt ""
1373 "You are about to translate the 'FontSize' COMMAND, there are some rules on "
1374 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1375 "learn how to properly translate it."
1376 msgid "fontsize"
1377 msgstr "madhësi_shkrimi"
1378 
1379 #: interpreter/translator.cpp:531
1380 #, fuzzy, kde-format
1381 #| msgctxt ""
1382 #| "You are about to translate the 'Random' COMMAND, there are some rules on "
1383 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1384 #| "to learn how to properly translate it."
1385 #| msgid "random"
1386 msgctxt ""
1387 "You are about to translate the 'Random' COMMAND, there are some rules on how "
1388 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1389 "learn how to properly translate it."
1390 msgid "random"
1391 msgstr "rastësisht"
1392 
1393 #: interpreter/translator.cpp:538
1394 #, fuzzy, kde-format
1395 #| msgctxt ""
1396 #| "You are about to translate the 'Random' COMMAND ALIAS, there are some "
1397 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1398 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1399 #| msgid "rnd"
1400 msgctxt ""
1401 "You are about to translate the 'Random' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1402 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1403 "to learn how to properly translate it."
1404 msgid "rnd"
1405 msgstr "kot"
1406 
1407 #: interpreter/translator.cpp:545
1408 #, fuzzy, kde-format
1409 #| msgctxt ""
1410 #| "You are about to translate the 'GetX' COMMAND, there are some rules on "
1411 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1412 #| "to learn how to properly translate it."
1413 #| msgid "getx"
1414 msgctxt ""
1415 "You are about to translate the 'GetX' COMMAND, there are some rules on how "
1416 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1417 "learn how to properly translate it."
1418 msgid "getx"
1419 msgstr "merr_x"
1420 
1421 #: interpreter/translator.cpp:552
1422 #, fuzzy, kde-format
1423 #| msgctxt ""
1424 #| "You are about to translate the 'GetY' COMMAND, there are some rules on "
1425 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1426 #| "to learn how to properly translate it."
1427 #| msgid "gety"
1428 msgctxt ""
1429 "You are about to translate the 'GetY' COMMAND, there are some rules on how "
1430 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1431 "learn how to properly translate it."
1432 msgid "gety"
1433 msgstr "merr_y"
1434 
1435 #: interpreter/translator.cpp:559
1436 #, fuzzy, kde-format
1437 #| msgctxt ""
1438 #| "You are about to translate the 'Message' COMMAND, there are some rules on "
1439 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1440 #| "to learn how to properly translate it."
1441 #| msgid "message"
1442 msgctxt ""
1443 "You are about to translate the 'Message' COMMAND, there are some rules on "
1444 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1445 "learn how to properly translate it."
1446 msgid "message"
1447 msgstr "mesazh"
1448 
1449 #: interpreter/translator.cpp:566
1450 #, fuzzy, kde-format
1451 #| msgctxt ""
1452 #| "You are about to translate the 'Ask' COMMAND, there are some rules on how "
1453 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1454 #| "learn how to properly translate it."
1455 #| msgid "ask"
1456 msgctxt ""
1457 "You are about to translate the 'Ask' COMMAND, there are some rules on how to "
1458 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1459 "how to properly translate it."
1460 msgid "ask"
1461 msgstr "pyet"
1462 
1463 #: interpreter/translator.cpp:573
1464 #, fuzzy, kde-format
1465 #| msgctxt ""
1466 #| "You are about to translate the 'Pi' COMMAND, there are some rules on how "
1467 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1468 #| "learn how to properly translate it."
1469 #| msgid "pi"
1470 msgctxt ""
1471 "You are about to translate the 'Pi' COMMAND, there are some rules on how to "
1472 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1473 "how to properly translate it."
1474 msgid "pi"
1475 msgstr "pi"
1476 
1477 #: interpreter/translator.cpp:580
1478 #, fuzzy, kde-format
1479 #| msgctxt ""
1480 #| "You are about to translate the 'Tan' COMMAND, there are some rules on how "
1481 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1482 #| "learn how to properly translate it."
1483 #| msgid "tan"
1484 msgctxt ""
1485 "You are about to translate the 'Tan' COMMAND, there are some rules on how to "
1486 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1487 "how to properly translate it."
1488 msgid "tan"
1489 msgstr "tan"
1490 
1491 #: interpreter/translator.cpp:587
1492 #, fuzzy, kde-format
1493 #| msgctxt ""
1494 #| "You are about to translate the 'Sin' COMMAND, there are some rules on how "
1495 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1496 #| "learn how to properly translate it."
1497 #| msgid "sin"
1498 msgctxt ""
1499 "You are about to translate the 'Sin' COMMAND, there are some rules on how to "
1500 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1501 "how to properly translate it."
1502 msgid "sin"
1503 msgstr "sin"
1504 
1505 #: interpreter/translator.cpp:594
1506 #, fuzzy, kde-format
1507 #| msgctxt ""
1508 #| "You are about to translate the 'Cos' COMMAND, there are some rules on how "
1509 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1510 #| "learn how to properly translate it."
1511 #| msgid "cos"
1512 msgctxt ""
1513 "You are about to translate the 'Cos' COMMAND, there are some rules on how to "
1514 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1515 "how to properly translate it."
1516 msgid "cos"
1517 msgstr "cos"
1518 
1519 #: interpreter/translator.cpp:601
1520 #, fuzzy, kde-format
1521 #| msgctxt ""
1522 #| "You are about to translate the 'ArcTan' COMMAND, there are some rules on "
1523 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1524 #| "to learn how to properly translate it."
1525 #| msgid "arctan"
1526 msgctxt ""
1527 "You are about to translate the 'ArcTan' COMMAND, there are some rules on how "
1528 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1529 "learn how to properly translate it."
1530 msgid "arctan"
1531 msgstr "arctan"
1532 
1533 #: interpreter/translator.cpp:608
1534 #, fuzzy, kde-format
1535 #| msgctxt ""
1536 #| "You are about to translate the 'ArcSin' COMMAND, there are some rules on "
1537 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1538 #| "to learn how to properly translate it."
1539 #| msgid "arcsin"
1540 msgctxt ""
1541 "You are about to translate the 'ArcSin' COMMAND, there are some rules on how "
1542 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1543 "learn how to properly translate it."
1544 msgid "arcsin"
1545 msgstr "arcsin"
1546 
1547 #: interpreter/translator.cpp:615
1548 #, fuzzy, kde-format
1549 #| msgctxt ""
1550 #| "You are about to translate the 'ArcCos' COMMAND, there are some rules on "
1551 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1552 #| "to learn how to properly translate it."
1553 #| msgid "arccos"
1554 msgctxt ""
1555 "You are about to translate the 'ArcCos' COMMAND, there are some rules on how "
1556 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1557 "learn how to properly translate it."
1558 msgid "arccos"
1559 msgstr "arccos"
1560 
1561 #: interpreter/translator.cpp:622
1562 #, fuzzy, kde-format
1563 #| msgctxt ""
1564 #| "You are about to translate the 'Sqrt' COMMAND, there are some rules on "
1565 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1566 #| "to learn how to properly translate it."
1567 #| msgid "sqrt"
1568 msgctxt ""
1569 "You are about to translate the 'Sqrt' COMMAND, there are some rules on how "
1570 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1571 "learn how to properly translate it."
1572 msgid "sqrt"
1573 msgstr "sqrt"
1574 
1575 #: interpreter/translator.cpp:629
1576 #, fuzzy, kde-format
1577 #| msgctxt ""
1578 #| "You are about to translate the 'Round' COMMAND, there are some rules on "
1579 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1580 #| "to learn how to properly translate it."
1581 #| msgid "round"
1582 msgctxt ""
1583 "You are about to translate the 'Round' COMMAND, there are some rules on how "
1584 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1585 "learn how to properly translate it."
1586 msgid "round"
1587 msgstr "rrumbullakos"
1588 
1589 #: interpreter/translator.cpp:636
1590 #, fuzzy, kde-format
1591 #| msgctxt ""
1592 #| "You are about to translate the 'GetDirection' COMMAND, there are some "
1593 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1594 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1595 #| msgid "getdirection"
1596 msgctxt ""
1597 "You are about to translate the 'GetDirection' COMMAND, there are some rules "
1598 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1599 "to learn how to properly translate it."
1600 msgid "getdirection"
1601 msgstr "merr_drejtimin"
1602 
1603 #: interpreter/translator.cpp:643
1604 #, kde-format
1605 msgctxt ""
1606 "You are about to translate the 'Mod' COMMAND, there are some rules on how to "
1607 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1608 "how to properly translate it."
1609 msgid "mod"
1610 msgstr ""
1611 
1612 #: interpreter/translator.cpp:662
1613 #, fuzzy, kde-format
1614 #| msgctxt ""
1615 #| "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1616 #| "translator.php to learn know how to properly translate it."
1617 #| msgid "triangle"
1618 msgctxt ""
1619 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1620 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1621 msgid "triangle"
1622 msgstr "trekëndësh"
1623 
1624 #: interpreter/translator.cpp:674
1625 #, fuzzy, kde-format
1626 #| msgctxt ""
1627 #| "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1628 #| "translator.php to learn know how to properly translate it."
1629 #| msgid "curly"
1630 msgctxt ""
1631 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1632 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1633 msgid "curly"
1634 msgstr "vijë e përdredhur"
1635 
1636 #: interpreter/translator.cpp:692
1637 #, fuzzy, kde-format
1638 #| msgctxt ""
1639 #| "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1640 #| "translator.php to learn know how to properly translate it."
1641 #| msgid "arrow"
1642 msgctxt ""
1643 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1644 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1645 msgid "arrow"
1646 msgstr "shigjetë"
1647 
1648 #: interpreter/translator.cpp:719
1649 #, fuzzy, kde-format
1650 #| msgctxt ""
1651 #| "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1652 #| "translator.php to learn know how to properly translate it."
1653 #| msgid "flower"
1654 msgctxt ""
1655 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1656 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1657 msgid "flower"
1658 msgstr "lule"
1659 
1660 #. i18n: ectx: Menu (file)
1661 #: kturtleui.rc:6
1662 #, kde-format
1663 msgid "&File"
1664 msgstr "&Skedari"
1665 
1666 #. i18n: ectx: Menu (examples)
1667 #: kturtleui.rc:11
1668 #, kde-format
1669 msgid "&Examples"
1670 msgstr "&Shembuj"
1671 
1672 #. i18n: ectx: Menu (edit)
1673 #: kturtleui.rc:24
1674 #, kde-format
1675 msgid "&Edit"
1676 msgstr "&Shkruaj"
1677 
1678 #. i18n: ectx: Menu (canvas)
1679 #: kturtleui.rc:41 mainwindow.cpp:499 mainwindow.cpp:521
1680 #, kde-format
1681 msgid "&Canvas"
1682 msgstr "&Tabela"
1683 
1684 #. i18n: ectx: Menu (run)
1685 #: kturtleui.rc:47 mainwindow.cpp:298 mainwindow.cpp:417
1686 #, kde-format
1687 msgid "&Run"
1688 msgstr "&Nise"
1689 
1690 #. i18n: ectx: Menu (speed)
1691 #: kturtleui.rc:51
1692 #, kde-format
1693 msgid "&Run Speed"
1694 msgstr "&Shpejtësia e Lëvizjes"
1695 
1696 #. i18n: ectx: Menu (tools)
1697 #: kturtleui.rc:60
1698 #, kde-format
1699 msgid "&Tools"
1700 msgstr "&Mjetet"
1701 
1702 #. i18n: ectx: Menu (settings)
1703 #: kturtleui.rc:64
1704 #, kde-format
1705 msgid "&Settings"
1706 msgstr "&Rregullimet"
1707 
1708 #. i18n: ectx: Menu (language)
1709 #: kturtleui.rc:65
1710 #, kde-format
1711 msgid "&Script Language"
1712 msgstr "&Gjuha e Programit"
1713 
1714 #. i18n: ectx: Menu (help)
1715 #: kturtleui.rc:75
1716 #, kde-format
1717 msgid "&Help"
1718 msgstr "&Ndihmë"
1719 
1720 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
1721 #: kturtleui.rc:80
1722 #, kde-format
1723 msgid "Main Toolbar"
1724 msgstr "Shiriti Kryesor"
1725 
1726 #: main.cpp:34
1727 #, kde-format
1728 msgid "KTurtle"
1729 msgstr "KTurtle"
1730 
1731 #: main.cpp:36
1732 #, kde-format
1733 msgid "https://edu.kde.org/kturtle"
1734 msgstr ""
1735 
1736 #: main.cpp:37
1737 #, kde-format
1738 msgid ""
1739 "KTurtle is an educational programming environment that aims to make learning "
1740 "how to program as easy as possible. To achieve this KTurtle makes all "
1741 "programming tools available from the user interface. The programming "
1742 "language used is TurtleScript which allows its commands to be translated."
1743 msgstr ""
1744 "KTurtle është një mjedis programimi edukativ, që synon ta bëjë mësimin e "
1745 "programimit sa më të thjeshtë. Për t'ia arritur kësaj, KTurtle i ofron të "
1746 "gjitha mjetet e programimit përmes ndërfaqes së përdorimit. Gjuha e "
1747 "programimit që përdoret është TurtleScript, e cila lejon që komandat e saja "
1748 "të përkthehen."
1749 
1750 #: main.cpp:38
1751 #, fuzzy, kde-format
1752 #| msgid "Cies Breijs"
1753 msgid "(c) 2003-2009 Cies Breijs"
1754 msgstr "Cies Breijs"
1755 
1756 #: main.cpp:40
1757 #, kde-format
1758 msgid "Cies Breijs"
1759 msgstr "Cies Breijs"
1760 
1761 #: main.cpp:40
1762 #, kde-format
1763 msgid "Initiator and core developer"
1764 msgstr "Nismëtar dhe zhvillues thelbësor"
1765 
1766 #: main.cpp:41
1767 #, kde-format
1768 msgid "Niels Slot"
1769 msgstr "Niels Slot"
1770 
1771 #: main.cpp:41 main.cpp:42
1772 #, kde-format
1773 msgid "Core developer"
1774 msgstr "Zhvillues thelbësor"
1775 
1776 #: main.cpp:42
1777 #, kde-format
1778 msgid "Mauricio Piacentini"
1779 msgstr "Mauricio Piacentini"
1780 
1781 #: main.cpp:50
1782 #, kde-format
1783 msgid "File or URL to open (in the GUI mode)"
1784 msgstr "Skedari ose URL-ja për tu hapur (në mënyrën grafike)"
1785 
1786 #: main.cpp:51
1787 #, kde-format
1788 msgid ""
1789 "Starts KTurtle in D-Bus mode (without a GUI), good for automated unit test "
1790 "scripts"
1791 msgstr ""
1792 "Nis KTurtle në mënyrën D-Bus (pa GUI), e dobishme për skriptet e "
1793 "automatizuara të testimit të njësive."
1794 
1795 #: main.cpp:52
1796 #, kde-format
1797 msgid ""
1798 "Starts KTurtle in testing mode (without a GUI), directly runs the specified "
1799 "local file"
1800 msgstr ""
1801 "Nis KTurtle në mënyrën testuese (pa GUI), vë në punë drejtpërdrejt skedarin "
1802 "lokal të përcaktuar."
1803 
1804 #: main.cpp:53
1805 #, kde-format
1806 msgid ""
1807 "Specifies the localization language by a language code, defaults to \"en_US"
1808 "\" (only works in testing mode)"
1809 msgstr ""
1810 "Cakton gjuhën e përkthimit me anë të një kodi gjuhe, i cili vetvetiu është "
1811 "\"en_US\" (ecën vetëm në mënyrën testuese)"
1812 
1813 #. i18n("Only tokenizes the turtle code (only works in testing mode)")));
1814 #: main.cpp:55
1815 #, kde-format
1816 msgid ""
1817 "Translates turtle code to embeddable C++ example strings (for developers "
1818 "only)"
1819 msgstr ""
1820 "Kthen kodin e breshkës në vargje shembuj C++ të ndërfutshëm (vetëm për "
1821 "zhvilluesit)"
1822 
1823 #: mainwindow.cpp:61
1824 #, kde-format
1825 msgctxt "@info:status the application is ready for commands"
1826 msgid "Ready"
1827 msgstr "Gati"
1828 
1829 #: mainwindow.cpp:175
1830 #, kde-format
1831 msgid "Create a new file"
1832 msgstr "Krijo një skedar të ri"
1833 
1834 #: mainwindow.cpp:176
1835 #, kde-format
1836 msgid "New File: Create a new file"
1837 msgstr "Skedar i Ri: Krijo një skedar të ri"
1838 
1839 #: mainwindow.cpp:179
1840 #, kde-format
1841 msgid "Open an existing file"
1842 msgstr "Hap një skedar ekzistues"
1843 
1844 #: mainwindow.cpp:180
1845 #, kde-format
1846 msgid "Open File: Open an existing file"
1847 msgstr "Hap Skedar: Hap një skedar ekzistues"
1848 
1849 #: mainwindow.cpp:184
1850 #, kde-format
1851 msgid "Open a recently used file"
1852 msgstr "Hap një nga skedarët e mëparshëm"
1853 
1854 #: mainwindow.cpp:185
1855 #, kde-format
1856 msgid "Open Recent File: Open a recently used file"
1857 msgstr "Hap Skedar të Mëparshëm: Hap një nga skedarët e mëparshëm"
1858 
1859 #: mainwindow.cpp:187
1860 #, kde-format
1861 msgid "Get more examples..."
1862 msgstr "Merr shembuj të tjerë..."
1863 
1864 #: mainwindow.cpp:196
1865 #, kde-format
1866 msgid "Save the current file to disk"
1867 msgstr "Ruaj skedarin e tanishëm në disk"
1868 
1869 #: mainwindow.cpp:197
1870 #, kde-format
1871 msgid "Save File: Save the current file to disk"
1872 msgstr "Ruaj Skedarin: Ruaj skedarin e tanishëm në disk"
1873 
1874 #: mainwindow.cpp:201
1875 #, kde-format
1876 msgid "Save the current file under a different name"
1877 msgstr "Ruaj skedarin e tanishëm me një emër tjetër"
1878 
1879 #: mainwindow.cpp:202
1880 #, kde-format
1881 msgid "Save File As: Save the current file under a different name"
1882 msgstr "Ruaj Si: Ruaj skedarin e tanishëm me një emër tjetër"
1883 
1884 #: mainwindow.cpp:205
1885 #, kde-format
1886 msgid "Export to &HTML..."
1887 msgstr "Ktheje në &HTML..."
1888 
1889 #: mainwindow.cpp:206
1890 #, kde-format
1891 msgid "Export the contents of the editor as HTML"
1892 msgstr "Ruaje përmbajtjen e programit si HTML"
1893 
1894 #: mainwindow.cpp:207
1895 #, kde-format
1896 msgid "Export to HTML: Export the contents of the editor as HTML"
1897 msgstr "Ktheje në HTML: Ruaje përmbajtjen e programit si HTML"
1898 
1899 #: mainwindow.cpp:211
1900 #, kde-format
1901 msgid "Print the code"
1902 msgstr "Shtyp programin"
1903 
1904 #: mainwindow.cpp:212
1905 #, kde-format
1906 msgid "Print: Print the code"
1907 msgstr "Shtyp: Shtyp programin"
1908 
1909 #: mainwindow.cpp:215
1910 #, kde-format
1911 msgid "Quit KTurtle"
1912 msgstr "Mbyll KTurtle"
1913 
1914 #: mainwindow.cpp:216
1915 #, kde-format
1916 msgid "Quit: Quit KTurtle"
1917 msgstr "Mbyll: Mbyll KTurtle"
1918 
1919 #: mainwindow.cpp:220
1920 #, kde-format
1921 msgid "Undo a change in the editor"
1922 msgstr "Kthe mbrapsht një ndryshim në program"
1923 
1924 #: mainwindow.cpp:221
1925 #, kde-format
1926 msgid "Undo: Undo a change in the editor"
1927 msgstr "Ktheje: Kthe mbrapsht një ndryshim në program"
1928 
1929 #: mainwindow.cpp:226
1930 #, kde-format
1931 msgid "Redo a previously undone change in the editor"
1932 msgstr "Bëj përsëri një ndryshim të kthyer mbrapsht më parë"
1933 
1934 #: mainwindow.cpp:227
1935 #, kde-format
1936 msgid "Redo: Redo a previously undone change in the editor"
1937 msgstr "Ribëj: Bëj përsëri një ndryshim të kthyer mbrapsht më parë"
1938 
1939 #: mainwindow.cpp:232
1940 #, kde-format
1941 msgid "Cut the selected text to the clipboard"
1942 msgstr "Preje tekstin e shënuar dhe ruaje në kujtesë."
1943 
1944 #: mainwindow.cpp:233
1945 #, kde-format
1946 msgid "Cut: Cut the selected text to the clipboard"
1947 msgstr "Preje: Preje tekstin e shënuar dhe ruaje në kujtesë."
1948 
1949 #: mainwindow.cpp:238
1950 #, kde-format
1951 msgid "Copy the selected text to the clipboard"
1952 msgstr "Kopjo tekstin e shënuar në kujtesë"
1953 
1954 #: mainwindow.cpp:239
1955 #, kde-format
1956 msgid "Copy: Copy the selected text to the clipboard"
1957 msgstr "Kopjo: Kopjo tekstin e shënuar në kujtesë"
1958 
1959 #: mainwindow.cpp:244
1960 #, kde-format
1961 msgid "Paste the clipboard's content into the current selection"
1962 msgstr "Vendose përmbajtjen e kujtesës në pjesën e shënuar"
1963 
1964 #: mainwindow.cpp:245
1965 #, kde-format
1966 msgid "Paste: Paste the clipboard's content into the current selection"
1967 msgstr "Vendos: Vendose përmbajtjen e kujtesës në pjesën e shënuar"
1968 
1969 #: mainwindow.cpp:248
1970 #, kde-format
1971 msgid "Select all the code in the editor"
1972 msgstr "Shëno të gjithë programin"
1973 
1974 #: mainwindow.cpp:249
1975 #, kde-format
1976 msgid "Select All: Select all the code in the editor"
1977 msgstr "Shënoje të Gjithë: Shëno të gjithë programin"
1978 
1979 #: mainwindow.cpp:252
1980 #, kde-format
1981 msgid "Overwrite Mode"
1982 msgstr "Mënyra Mbishkruese"
1983 
1984 #: mainwindow.cpp:254
1985 #, kde-format
1986 msgid "Toggle between the 'insert' and 'overwrite' mode"
1987 msgstr "Ndërro mënyrat 'ndërfutëse' dhe 'mbishkruese'"
1988 
1989 #: mainwindow.cpp:255
1990 #, kde-format
1991 msgid "Overwrite Mode: Toggle between the 'insert' and 'overwrite' mode"
1992 msgstr "Mënyra Mbishkruese: Ndërron mënyrat 'ndërfutëse' dhe 'mbishkruese'"
1993 
1994 #: mainwindow.cpp:262
1995 #, kde-format
1996 msgid "Search through the code in the editor"
1997 msgstr "Kërko në program"
1998 
1999 #: mainwindow.cpp:263
2000 #, kde-format
2001 msgid "Find: Search through the code in the editor"
2002 msgstr "Gjej: Kërko në program"
2003 
2004 #: mainwindow.cpp:266
2005 #, kde-format
2006 msgid "Continue searching through the code in the editor"
2007 msgstr "Vazhdo kërkimin në program"
2008 
2009 #: mainwindow.cpp:267
2010 #, kde-format
2011 msgid "Find Next: Continue searching through the code in the editor"
2012 msgstr "Gjej Tjetrën: Vazhdo kërkimin në program"
2013 
2014 #: mainwindow.cpp:270
2015 #, kde-format
2016 msgid "Continue searching backwards through the code in the editor"
2017 msgstr "Vazhdo kërkimin mbrapsht në program"
2018 
2019 #: mainwindow.cpp:271
2020 #, kde-format
2021 msgid ""
2022 "Find Previous: Continue searching backwards through the code in the editor"
2023 msgstr "Gjej më Sipër: Vazhdo kërkimin mbrapsht në program"
2024 
2025 #: mainwindow.cpp:280
2026 #, kde-format
2027 msgid "Export to &Image (PNG)..."
2028 msgstr "Ruaje si &Imazh (PNG)..."
2029 
2030 #: mainwindow.cpp:281
2031 #, kde-format
2032 msgid "Export the current canvas to a PNG raster image"
2033 msgstr "Ruaj tabelën e tanishme si një imazh PNG raster"
2034 
2035 #: mainwindow.cpp:282
2036 #, kde-format
2037 msgid "Export to PNG: Export the current canvas to a PNG raster image"
2038 msgstr "Ruaje si PNG: Ruaj tabelën e tanishme si një imazh PNG raster"
2039 
2040 #: mainwindow.cpp:286
2041 #, kde-format
2042 msgid "Export to &Drawing (SVG)..."
2043 msgstr "Ruaje si &Vizatim (SVG)..."
2044 
2045 #: mainwindow.cpp:287
2046 #, kde-format
2047 msgid "Export the current canvas to Scalable Vector Graphics"
2048 msgstr "Ruaj tabelën e tanishme si SVG"
2049 
2050 #: mainwindow.cpp:288
2051 #, kde-format
2052 msgid "Export to SVG: Export the current canvas to Scalable Vector Graphics"
2053 msgstr "Ruaje si SVG: Ruaj tabelën e tanishme si SVG"
2054 
2055 #: mainwindow.cpp:291
2056 #, kde-format
2057 msgid "&Print Canvas..."
2058 msgstr "&Shtyp Tabelën..."
2059 
2060 #: mainwindow.cpp:293
2061 #, kde-format
2062 msgid "Print the canvas"
2063 msgstr "Shtyp tabelën"
2064 
2065 #: mainwindow.cpp:294
2066 #, kde-format
2067 msgid "Print: Print the canvas"
2068 msgstr "Shtyp: Shtyp tabelën"
2069 
2070 #: mainwindow.cpp:301
2071 #, kde-format
2072 msgid "Execute the program"
2073 msgstr "Nis programin"
2074 
2075 #: mainwindow.cpp:302
2076 #, kde-format
2077 msgid "Run: Execute the program"
2078 msgstr "Nise: Nis programin"
2079 
2080 #: mainwindow.cpp:305
2081 #, kde-format
2082 msgid "&Pause"
2083 msgstr "N&dalo"
2084 
2085 #: mainwindow.cpp:309
2086 #, kde-format
2087 msgid "Pause execution"
2088 msgstr "Ndalo programin"
2089 
2090 #: mainwindow.cpp:310
2091 #, kde-format
2092 msgid "Pause: Pause execution"
2093 msgstr "Ndalo: Ndalo programin"
2094 
2095 #: mainwindow.cpp:313
2096 #, kde-format
2097 msgid "&Abort"
2098 msgstr "Ndërpri&t"
2099 
2100 #: mainwindow.cpp:316
2101 #, kde-format
2102 msgid "Stop executing program"
2103 msgstr "Ndërprit punën e programit"
2104 
2105 #: mainwindow.cpp:317
2106 #, kde-format
2107 msgid "Abort: Stop executing program"
2108 msgstr "Ndërprit: Ndërprit punën e programit"
2109 
2110 #. i18n("&Indent"), "format-indent-more", CTRL+Key_I, this, SLOT(slotIndent()), ac, "edit_indent");
2111 #. i18n("&Unindent"), "format-indent-less", CTRL+SHIFT+Key_I, this, SLOT(slotUnIndent()), ac, "edit_unindent");
2112 #. i18n("Cl&ean Indentation"), 0, 0, this, SLOT(slotCleanIndent()), ac, "edit_cleanIndent");
2113 #. i18n("Co&mment"), 0, CTRL+Key_D, this, SLOT(slotComment()), ac, "edit_comment");
2114 #. i18n("Unc&omment"), 0, CTRL+SHIFT+Key_D, this, SLOT(slotUnComment()), ac, "edit_uncomment");
2115 #. Tools menu actions
2116 #: mainwindow.cpp:327
2117 #, kde-format
2118 msgid "&Direction Chooser..."
2119 msgstr "Zgjedhës &Drejtimi..."
2120 
2121 #: mainwindow.cpp:329
2122 #, kde-format
2123 msgid "Shows the direction chooser dialog"
2124 msgstr "Tregon zgjedhësin e drejtimit"
2125 
2126 #: mainwindow.cpp:330
2127 #, kde-format
2128 msgid "Direction Chooser: Show the direction chooser dialog"
2129 msgstr "Zgjedhës Drejtimi: Tregon zgjedhësin e drejtimit"
2130 
2131 #: mainwindow.cpp:333
2132 #, kde-format
2133 msgid "&Color Picker..."
2134 msgstr "Zgjedhës &Ngjyre..."
2135 
2136 #: mainwindow.cpp:335
2137 #, kde-format
2138 msgid "Shows the color picker dialog"
2139 msgstr "Tregon zgjedhësin e ngjyrës"
2140 
2141 #: mainwindow.cpp:336
2142 #, kde-format
2143 msgid "Color Picker: Show the color picker dialog"
2144 msgstr "Zgjedhës Ngjyre: Tregon zgjedhësin e ngjyrës"
2145 
2146 #: mainwindow.cpp:340
2147 #, kde-format
2148 msgid "Show &Editor"
2149 msgstr "Trego &Shkrimoren"
2150 
2151 #: mainwindow.cpp:342
2152 #, kde-format
2153 msgid "Show or hide the Code Editor"
2154 msgstr "Shfaq ose fsheh shkrimoren e programit"
2155 
2156 #: mainwindow.cpp:343
2157 #, kde-format
2158 msgid "Show Code Editor: Show or hide the Code Editor"
2159 msgstr "Shfaq Shkrimoren: Shfaq ose fsheh shkrimoren e programit"
2160 
2161 #: mainwindow.cpp:350
2162 #, kde-format
2163 msgid "Show &Inspector"
2164 msgstr "Shfaq &Shqyrtuesin"
2165 
2166 #: mainwindow.cpp:352
2167 #, kde-format
2168 msgid "Show or hide the Inspector"
2169 msgstr "Shfaq ose fsheh Shqyrtuesin"
2170 
2171 #: mainwindow.cpp:353
2172 #, kde-format
2173 msgid "Show Inspector: Show or hide the Inspector"
2174 msgstr "Shfaq Shqyrtuesin: Shfaq ose fsheh Shqyrtuesin"
2175 
2176 #: mainwindow.cpp:360
2177 #, kde-format
2178 msgid "Show E&rrors"
2179 msgstr "Shfaq &Gabimet"
2180 
2181 #: mainwindow.cpp:362
2182 #, kde-format
2183 msgid "Show or hide the Errors tab"
2184 msgstr "Shfaq ose fsheh kartelën e Gabimeve"
2185 
2186 #: mainwindow.cpp:363
2187 #, kde-format
2188 msgid "Show Errors: Show or hide the Errors tab"
2189 msgstr "Shfaq Gabimet: Shfaq ose fsheh kartelën e Gabimeve"
2190 
2191 #. i18n("Show &Console"), this);
2192 #. actionCollection()->addAction("show_console", a);
2193 #. a->setStatusTip(i18n("Show or hide the interactive Console tab"));
2194 #. a->setWhatsThis(i18n("Show Console: Show or hide the interactive Console tab"));
2195 #. a->setCheckable(true);
2196 #. a->setChecked(false);
2197 #. connect(a, SIGNAL(toggled(bool)), consoleDock, SLOT(setVisible(bool)));
2198 #. connect(consoleDock, SIGNAL(visibilityChanged(bool)), a, SLOT(setChecked(bool)));
2199 #: mainwindow.cpp:377
2200 #, kde-format
2201 msgid "Show &Line Numbers"
2202 msgstr "Shfaq Numrat e &Rreshtave"
2203 
2204 #: mainwindow.cpp:379
2205 #, kde-format
2206 msgid "Turn the line numbers on/off in the editor"
2207 msgstr "Shfaq ose fsheh numrat e rreshtave në shkrimore"
2208 
2209 #: mainwindow.cpp:380
2210 #, kde-format
2211 msgid "Show Line Numbers: Turn the line numbers on/off in the editor"
2212 msgstr ""
2213 "Shfaq Numrat e Rreshtave: Shfaq ose fsheh numrat e rreshtave në shkrimore"
2214 
2215 #: mainwindow.cpp:391
2216 #, kde-format
2217 msgid "Get help on the command under the cursor"
2218 msgstr "Merr ndihmë për komandën nën kursor"
2219 
2220 #: mainwindow.cpp:392
2221 #, kde-format
2222 msgid "Context Help: Get help on the command under the cursor"
2223 msgstr "Ndihmë Specifike: Merr ndihmë për komandën nën kursor"
2224 
2225 #: mainwindow.cpp:397
2226 #, kde-format
2227 msgid "Help"
2228 msgstr "Ndihmë"
2229 
2230 #: mainwindow.cpp:398
2231 #, kde-format
2232 msgid "Help: Open manual for KTurtle"
2233 msgstr "Ndihmë: Hap udhëzuesin për KTurtle"
2234 
2235 #: mainwindow.cpp:402
2236 #, kde-format
2237 msgid "Console"
2238 msgstr "Komanda"
2239 
2240 #: mainwindow.cpp:409
2241 #, kde-format
2242 msgid "Execute"
2243 msgstr "Zbato"
2244 
2245 #: mainwindow.cpp:411
2246 #, kde-format
2247 msgid "Execute: Executes the current line in the console"
2248 msgstr "Zbato: Zbaton komandën e dhënë në rreshtin e komandave"
2249 
2250 #: mainwindow.cpp:422
2251 #, kde-format
2252 msgid "Execute the program, or use the drop down menu to select the run speed"
2253 msgstr ""
2254 "Nise programin, ose përdor menynë listore për të zgjedhur shpejtësinë e punës"
2255 
2256 #: mainwindow.cpp:423
2257 #, kde-format
2258 msgid ""
2259 "Run: Execute the program, or use the drop down menu to select the run speed"
2260 msgstr ""
2261 "Nise: Nise programin, ose përdor menynë listore për të zgjedhur shpejtësinë "
2262 "e punës"
2263 
2264 #: mainwindow.cpp:426
2265 #, kde-format
2266 msgctxt "@option:radio"
2267 msgid "Full Speed (&no highlighting and inspector)"
2268 msgstr "Shpejtësi Maksimale (&pa ndriçuesin dhe shqyrtuesin)"
2269 
2270 #: mainwindow.cpp:429
2271 #, kde-format
2272 msgid "Run the program at full speed, with highlighting and inspector disabled"
2273 msgstr ""
2274 "Nise programin me shpejtësi maksimale, me ndriçuesin dhe shqyrtuesin të "
2275 "ç'aktivizuar"
2276 
2277 #: mainwindow.cpp:430
2278 #, kde-format
2279 msgid ""
2280 "Full Speed: Run the program at full speed, with highlighting and inspector "
2281 "disabled"
2282 msgstr ""
2283 "Shpejtësi Maksimale: Nise programin me shpejtësi maksimale, me ndriçuesin "
2284 "dhe shqyrtuesin të ç'aktivizuar"
2285 
2286 #: mainwindow.cpp:435
2287 #, kde-format
2288 msgctxt "@option:radio"
2289 msgid "&Full Speed"
2290 msgstr "Shpejtësi e M&adhe"
2291 
2292 #: mainwindow.cpp:439
2293 #, kde-format
2294 msgid "Run the program at full speed"
2295 msgstr "Nise programin me shpejtësi të madhe"
2296 
2297 #: mainwindow.cpp:440
2298 #, kde-format
2299 msgid "Full Speed: Run the program at full speed"
2300 msgstr "Shpejtësi e Madhe: Nise programin me shpejtësi të madhe"
2301 
2302 #: mainwindow.cpp:445
2303 #, kde-format
2304 msgctxt "@option:radio choose the slow speed"
2305 msgid "&Slow"
2306 msgstr "&Ngadalë"
2307 
2308 #: mainwindow.cpp:448
2309 #, kde-format
2310 msgid "Run the program at a slow speed"
2311 msgstr "Nise programin me shpejtësi të vogël"
2312 
2313 #: mainwindow.cpp:449
2314 #, kde-format
2315 msgid "Slow Speed: Run the program at a slow speed"
2316 msgstr "Shpejtësi e Vogël: Nise programin me shpejtësi të vogël"
2317 
2318 #: mainwindow.cpp:454
2319 #, kde-format
2320 msgctxt "@option:radio"
2321 msgid "S&lower"
2322 msgstr "Pak më Ngadalë"
2323 
2324 #: mainwindow.cpp:457
2325 #, kde-format
2326 msgid "Run the program at a slower speed"
2327 msgstr "Nise programin me shpejtësi pak më të vogël"
2328 
2329 #: mainwindow.cpp:458
2330 #, kde-format
2331 msgid "Slower Speed: Run the program at a slower speed"
2332 msgstr "Pak më Ngadalë: Nise programin me shpejtësi pak më të vogël"
2333 
2334 #: mainwindow.cpp:463
2335 #, kde-format
2336 msgctxt "@option:radio"
2337 msgid "Sl&owest"
2338 msgstr "Shumë Ngadalë"
2339 
2340 #: mainwindow.cpp:466
2341 #, kde-format
2342 msgid "Run the program at the slowest speed"
2343 msgstr "Nise programin me shpejtësi shumë të vogël"
2344 
2345 #: mainwindow.cpp:467
2346 #, kde-format
2347 msgid "Slowest Speed: Run the program at the slowest speed"
2348 msgstr "Shumë Ngadalë: Nise programin me shpejtësi shumë të vogël"
2349 
2350 #: mainwindow.cpp:472
2351 #, kde-format
2352 msgctxt "@option:radio"
2353 msgid "S&tep-by-Step"
2354 msgstr "Hap-pas-Hapi"
2355 
2356 #: mainwindow.cpp:475
2357 #, kde-format
2358 msgid "Run the program one step at a time"
2359 msgstr "Nise programin hap pas hapi"
2360 
2361 #: mainwindow.cpp:476
2362 #, kde-format
2363 msgid "Step Speed: Run the program one step at a time"
2364 msgstr "Me Hapa: Nise programin hap e nga një hap"
2365 
2366 #: mainwindow.cpp:496
2367 #, kde-format
2368 msgid ""
2369 "Canvas: This is where the turtle moves and draws when the program is running"
2370 msgstr "Tabela: Këtu lëviz dhe vizaton breshka kur programi është në punë"
2371 
2372 #: mainwindow.cpp:505
2373 #, kde-format
2374 msgid "E&rrors"
2375 msgstr "&Gabimet"
2376 
2377 #: mainwindow.cpp:535
2378 #, kde-format
2379 msgid "&Editor"
2380 msgstr "&Shkrimore"
2381 
2382 #: mainwindow.cpp:549
2383 #, kde-format
2384 msgid "Editor: Write your KTurtle commands here"
2385 msgstr "Shkrimore: Këtu shkruhen komandat për KTurtle"
2386 
2387 #: mainwindow.cpp:552
2388 #, kde-format
2389 msgid "&Inspector"
2390 msgstr "&Shqyrtuesi"
2391 
2392 #: mainwindow.cpp:562
2393 #, kde-format
2394 msgid ""
2395 "Inspector: See information about variables and functions when the program "
2396 "runs"
2397 msgstr ""
2398 "Shqyrtuesi: Shiko informata mbi ndryshoret dhe funksionet, gjatë kohës që "
2399 "programi është në punë"
2400 
2401 #: mainwindow.cpp:655
2402 #, kde-format
2403 msgid "Switch to the %1 dictionary"
2404 msgstr "Kalo te fjalori %1"
2405 
2406 #: mainwindow.cpp:734
2407 #, kde-format
2408 msgid " OVR "
2409 msgstr " OVR "
2410 
2411 #: mainwindow.cpp:734
2412 #, kde-format
2413 msgid " INS "
2414 msgstr " INS "
2415 
2416 #: mainwindow.cpp:742
2417 #, kde-format
2418 msgid "<nothing under cursor>"
2419 msgstr "<asgjë nën kursor>"
2420 
2421 #: mainwindow.cpp:743
2422 #, kde-format
2423 msgid "Help on: %1"
2424 msgstr "Ndihmë për: %1"
2425 
2426 #: mainwindow.cpp:748
2427 #, kde-format
2428 msgid " Line: %1 Column: %2 "
2429 msgstr " Rreshti: %1 Shtylla: %2 "
2430 
2431 #: mainwindow.cpp:756
2432 #, kde-format
2433 msgid "\"%1\" <%2>"
2434 msgstr "\"%1\" <%2>"
2435 
2436 #: mainwindow.cpp:759
2437 #, kde-format
2438 msgid "<variable>"
2439 msgstr "<ndryshore>"
2440 
2441 #: mainwindow.cpp:760
2442 #, kde-format
2443 msgid "<number>"
2444 msgstr "<numër>"
2445 
2446 #: mainwindow.cpp:761
2447 #, kde-format
2448 msgid "<comment>"
2449 msgstr "<koment>"
2450 
2451 #: mainwindow.cpp:762
2452 #, kde-format
2453 msgid "<string>"
2454 msgstr "<varg>"
2455 
2456 #: mainwindow.cpp:768
2457 #, kde-format
2458 msgid "scope"
2459 msgstr "bllok"
2460 
2461 #: mainwindow.cpp:770
2462 #, kde-format
2463 msgid "assignment"
2464 msgstr "vlerëdhënie"
2465 
2466 #: mainwindow.cpp:772
2467 #, kde-format
2468 msgid "parenthesis"
2469 msgstr "kllapat"
2470 
2471 #: mainwindow.cpp:774
2472 #, kde-format
2473 msgid "mathematical operator"
2474 msgstr "veprim matematikor"
2475 
2476 #: mainwindow.cpp:776
2477 #, kde-format
2478 msgid "expression"
2479 msgstr "shprehje"
2480 
2481 #: mainwindow.cpp:778
2482 #, kde-format
2483 msgid "boolean operator"
2484 msgstr "veprim vërtetësie"
2485 
2486 #: mainwindow.cpp:780
2487 #, kde-format
2488 msgid "learned command"
2489 msgstr "komandë e mësuar"
2490 
2491 #: mainwindow.cpp:782
2492 #, kde-format
2493 msgid "argument separator"
2494 msgstr "ndarës i të dhënave"
2495 
2496 #: mainwindow.cpp:785
2497 #, kde-format
2498 msgid "command"
2499 msgstr "komandë"
2500 
2501 #: mainwindow.cpp:788
2502 #, kde-format
2503 msgid "controller command"
2504 msgstr "komandë kontrolluesi"
2505 
2506 #: mainwindow.cpp:813
2507 #, kde-format
2508 msgid "Could not change the language to %1."
2509 msgstr "Nuk mund të ndryshohet gjuha në %1"
2510 
2511 #: mainwindow.cpp:821
2512 #, kde-format
2513 msgid "English [built in]"
2514 msgstr "Anglisht [e veta]"
2515 
2516 #: mainwindow.cpp:822
2517 #, kde-format
2518 msgid "%1 (%2)"
2519 msgstr "%1 (%2)"
2520 
2521 #: mainwindow.cpp:970
2522 #, kde-format
2523 msgid "untitled"
2524 msgstr "skedar pa emër"
2525 
2526 #: mainwindow.cpp:1012
2527 #, kde-format
2528 msgid "Save as Picture"
2529 msgstr "Ruaje si Figurë"
2530 
2531 #: mainwindow.cpp:1014
2532 #, kde-format
2533 msgid "PNG Images"
2534 msgstr "Imazhet PNG"
2535 
2536 #: mainwindow.cpp:1030
2537 #, fuzzy, kde-format
2538 #| msgid "Save as SVG"
2539 msgctxt "@title:window"
2540 msgid "Save as SVG"
2541 msgstr "Ruaj si SVG"
2542 
2543 #: mainwindow.cpp:1030
2544 #, kde-format
2545 msgid "Scalable Vector Graphics"
2546 msgstr "Grafikë vektorialë të shkallëzueshëm"
2547 
2548 #: mainwindow.cpp:1040
2549 #, fuzzy, kde-format
2550 #| msgid "Save code as HTML"
2551 msgctxt "@title:window"
2552 msgid "Save code as HTML"
2553 msgstr "Ruaj programin si HTML"
2554 
2555 #: mainwindow.cpp:1040
2556 #, kde-format
2557 msgid "HTML documents"
2558 msgstr "Dokumente HTML"
2559 
2560 #: mainwindow.cpp:1058
2561 #, kde-format
2562 msgid "Input"
2563 msgstr "Futje"
2564 
2565 #: mainwindow.cpp:1067
2566 #, kde-format
2567 msgid "Message"
2568 msgstr "Mesazh"
2569 
2570 #~ msgid "Are you sure you want to overwrite %1?"
2571 #~ msgstr "Jeni i sigurt që doni të mbishkruani %1?"
2572 
2573 #~ msgid "Overwrite Existing File"
2574 #~ msgstr "Mbishkruaj Skedarin Ekzistues"
2575 
2576 #~ msgid "&Overwrite"
2577 #~ msgstr "&Mbishkruaj"
2578 
2579 #~ msgid "Cannot read %1"
2580 #~ msgstr "Nuk mund të lexoj %1"
2581 
2582 #~ msgid "This button hides the Errors tab"
2583 #~ msgstr "Ky buton heq kartelën e gabimeve"
2584 
2585 #~ msgid "&Quit"
2586 #~ msgstr "&Mbyll"
2587 
2588 #~ msgid "Internationalized string with an %1"
2589 #~ msgstr "Varg i ndërkombëtarizuar me një %1"