Warning, /education/kturtle/po/sk/kturtle.po is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # translation of kturtle.po to Slovak
0002 # Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006, 2009.
0003 # Roman Paholík <wizzardsk@gmail.com>, 2012, 2013, 2022.
0004 # Matej Mrenica <matejm98mthw@gmail.com>, 2019.
0005 msgid ""
0006 msgstr ""
0007 "Project-Id-Version: kturtle\n"
0008 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
0009 "POT-Creation-Date: 2023-12-06 01:35+0000\n"
0010 "PO-Revision-Date: 2022-04-09 20:12+0200\n"
0011 "Last-Translator: Roman Paholik <wizzardsk@gmail.com>\n"
0012 "Language-Team: Slovak <kde-sk@linux.sk>\n"
0013 "Language: sk\n"
0014 "MIME-Version: 1.0\n"
0015 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
0016 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0017 "X-Generator: Lokalize 21.12.3\n"
0018 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
0019 
0020 #, kde-format
0021 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
0022 msgid "Your names"
0023 msgstr "Richard Frič"
0024 
0025 #, kde-format
0026 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
0027 msgid "Your emails"
0028 msgstr "Richard.Fric@kdemail.net"
0029 
0030 #: canvas.cpp:195
0031 #, kde-format
0032 msgid "bold"
0033 msgstr "bold"
0034 
0035 #: canvas.cpp:196
0036 #, kde-format
0037 msgid "italic"
0038 msgstr "italic"
0039 
0040 #: canvas.cpp:197
0041 #, kde-format
0042 msgid "underline"
0043 msgstr "underline"
0044 
0045 #: canvas.cpp:198
0046 #, kde-format
0047 msgid "overline"
0048 msgstr "overline"
0049 
0050 #: canvas.cpp:199
0051 #, kde-format
0052 msgid "strikeout"
0053 msgstr "strikeout"
0054 
0055 #: colorpicker.cpp:29
0056 #, kde-format
0057 msgctxt "@title:window"
0058 msgid "Color Picker"
0059 msgstr "Výber farby"
0060 
0061 #: colorpicker.cpp:48
0062 #, kde-format
0063 msgid "Amount red:"
0064 msgstr "Množstvo červenej:"
0065 
0066 #: colorpicker.cpp:62
0067 #, kde-format
0068 msgid "Amount green:"
0069 msgstr "Množstvo zelenej:"
0070 
0071 #: colorpicker.cpp:75
0072 #, kde-format
0073 msgid "Amount blue:"
0074 msgstr "Množstvo modrej:"
0075 
0076 #: colorpicker.cpp:105 directiondialog.cpp:283
0077 #, kde-format
0078 msgid "&Copy to clipboard"
0079 msgstr "&Kopírovať do schránky"
0080 
0081 #: colorpicker.cpp:110 directiondialog.cpp:287
0082 #, kde-format
0083 msgid "&Paste to editor"
0084 msgstr "V&ložiť do editora"
0085 
0086 #: console.cpp:33 console.cpp:60
0087 #, kde-format
0088 msgid "Write a command here and press enter..."
0089 msgstr "Sem napíšte príkaz a stlačte enter..."
0090 
0091 #: console.cpp:34
0092 #, kde-format
0093 msgid ""
0094 "Console: quickly run single commands -- write a command here and press enter."
0095 msgstr ""
0096 "Konzola: rýchle spustenie jednoduchých príkazov -- napíšte sem príkaz a "
0097 "stlačte enter."
0098 
0099 #: console.cpp:36
0100 #, kde-format
0101 msgid "Console:"
0102 msgstr "Konzola:"
0103 
0104 #: console.cpp:79
0105 #, kde-format
0106 msgid "<p style='white-space:pre'><b>ERROR:</b> %1</p>"
0107 msgstr "<p style='white-space:pre'><b>CHYBA:</b> %1</p>"
0108 
0109 #: directiondialog.cpp:195
0110 #, kde-format
0111 msgctxt "@title:window"
0112 msgid "Direction Chooser"
0113 msgstr "Výber smeru"
0114 
0115 #: directiondialog.cpp:226
0116 #, kde-format
0117 msgid "Command &type:"
0118 msgstr "&Typ príkazu:"
0119 
0120 #: directiondialog.cpp:241
0121 #, kde-format
0122 msgid "&Previous direction:"
0123 msgstr "&Predošlý smer:"
0124 
0125 #: directiondialog.cpp:258
0126 #, kde-format
0127 msgid "&New direction:"
0128 msgstr "&Nový smer:"
0129 
0130 #: editor.cpp:146
0131 #, kde-format
0132 msgid "Open"
0133 msgstr "Otvoriť"
0134 
0135 #: editor.cpp:148 editor.cpp:256
0136 #, kde-format
0137 msgid "Turtle code files"
0138 msgstr "Korytnačie programy"
0139 
0140 #: editor.cpp:148 editor.cpp:256 mainwindow.cpp:1014 mainwindow.cpp:1030
0141 #: mainwindow.cpp:1040
0142 #, kde-format
0143 msgid "All files"
0144 msgstr "Všetky súbory"
0145 
0146 #: editor.cpp:164
0147 #, kde-format
0148 msgid ""
0149 "The file you try to open is not a valid KTurtle script, or is incompatible "
0150 "with this version of KTurtle.\n"
0151 "Cannot open %1"
0152 msgstr ""
0153 "Súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť, nie je platný skript KTurtle, alebo nie je "
0154 "kompatibilný s touto verziou KTurtle.\n"
0155 "Nemôžem otvoriť %1"
0156 
0157 #: editor.cpp:231 editor.cpp:237
0158 #, kde-format
0159 msgid "Could not save file."
0160 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor."
0161 
0162 #: editor.cpp:254
0163 #, kde-format
0164 msgid "Save As"
0165 msgstr "Uložiť ako"
0166 
0167 #: editor.cpp:267
0168 #, kde-format
0169 msgid ""
0170 "The program you are currently working on is not saved. By continuing you may "
0171 "lose the changes you have made."
0172 msgstr ""
0173 "Program, na ktorom práce pracujete nie je uložený. Pokračovaním môžte "
0174 "stratiť zmeny, ktoré ste urobili."
0175 
0176 #: editor.cpp:269
0177 #, kde-format
0178 msgid "Unsaved File"
0179 msgstr "Neuložený súbor"
0180 
0181 #: editor.cpp:269
0182 #, kde-format
0183 msgid "&Discard Changes"
0184 msgstr "&Zahodiť zmeny"
0185 
0186 #: errordialog.cpp:27
0187 #, kde-format
0188 msgctxt "@title:window"
0189 msgid "Errors"
0190 msgstr "Chyby"
0191 
0192 #: errordialog.cpp:42
0193 #, kde-format
0194 msgid ""
0195 "In this list you find the error(s) that resulted from running your code.\n"
0196 "Good luck!"
0197 msgstr ""
0198 "V tomto zozname nájdete chybu (chyby) vzniknuté počas behu vášho programu.\n"
0199 "Veľa šťastia!"
0200 
0201 #: errordialog.cpp:59
0202 #, kde-format
0203 msgid "line"
0204 msgstr "riadok"
0205 
0206 #: errordialog.cpp:59
0207 #, kde-format
0208 msgid "description"
0209 msgstr "popis"
0210 
0211 #: errordialog.cpp:59
0212 #, kde-format
0213 msgid "code"
0214 msgstr "kód"
0215 
0216 #: errordialog.cpp:72
0217 #, kde-format
0218 msgid "Hide Errors"
0219 msgstr "Skryť chyby"
0220 
0221 #: errordialog.cpp:89
0222 #, kde-format
0223 msgid "No errors occurred yet."
0224 msgstr "Zatiaľ žiadna chyba."
0225 
0226 #: inspector.cpp:37
0227 #, kde-format
0228 msgid "Variables"
0229 msgstr "Premenné"
0230 
0231 #: inspector.cpp:44
0232 #, kde-format
0233 msgid "Functions"
0234 msgstr "Funkcie"
0235 
0236 #: inspector.cpp:51
0237 #, kde-format
0238 msgid "Tree"
0239 msgstr "Strom"
0240 
0241 #: inspector.cpp:95 inspector.cpp:113
0242 #, kde-format
0243 msgid "name"
0244 msgstr "meno"
0245 
0246 #: inspector.cpp:95
0247 #, kde-format
0248 msgid "value"
0249 msgstr "hodnota"
0250 
0251 #: inspector.cpp:95
0252 #, kde-format
0253 msgid "type"
0254 msgstr "typ"
0255 
0256 #: inspector.cpp:105
0257 #, kde-format
0258 msgid "No variables"
0259 msgstr "Žiadne premenné"
0260 
0261 #: inspector.cpp:113
0262 #, kde-format
0263 msgid "parameters"
0264 msgstr "parametre"
0265 
0266 #: inspector.cpp:122
0267 #, kde-format
0268 msgid "No learned functions"
0269 msgstr "Žiadne naučené funkcie"
0270 
0271 #: inspector.cpp:165
0272 #, kde-format
0273 msgctxt "undefined type of a variable"
0274 msgid "empty"
0275 msgstr "prázdne"
0276 
0277 #: inspector.cpp:172
0278 #, kde-format
0279 msgid "boolean"
0280 msgstr "boolean"
0281 
0282 #: inspector.cpp:175
0283 #, kde-format
0284 msgid "number"
0285 msgstr "číslo"
0286 
0287 #: inspector.cpp:178
0288 #, kde-format
0289 msgid "string"
0290 msgstr "reťazec"
0291 
0292 #: inspector.cpp:210
0293 #, kde-format
0294 msgid "None"
0295 msgstr "Žiadne"
0296 
0297 #: interpreter/executer.cpp:72
0298 #, kde-format
0299 msgid "Cannot return outside a function. "
0300 msgstr "Nemôžem sa vrátiť mimo funkcie. "
0301 
0302 #: interpreter/executer.cpp:262
0303 #, kde-format
0304 msgid "The %1 command accepts no parameters."
0305 msgstr "Príkaz %1 neakceptuje žiadne parametre."
0306 
0307 #: interpreter/executer.cpp:272
0308 #, kde-format
0309 msgid "The %2 command was called with %3 but needs 1 parameter."
0310 msgid_plural "The %2 command was called with %3 but needs %1 parameters."
0311 msgstr[0] "Príkaz %2 bol zavolaný s %3, ale potrebuje 1 parameter."
0312 msgstr[1] "Príkaz %2 bol zavolaný s %3, ale potrebuje %1 parametre."
0313 msgstr[2] "Príkaz %2 bol zavolaný s %3, ale potrebuje %1 parametrov."
0314 
0315 #: interpreter/executer.cpp:274
0316 #, kde-format
0317 msgid "The %2 command was called with %3 but only accepts 1 parameter."
0318 msgid_plural ""
0319 "The %2 command was called with %3 but only accepts %1 parameters."
0320 msgstr[0] "Príkaz %2 bol zavolaný s %3, ale akceptuje len 1 parameter."
0321 msgstr[1] "Príkaz %2 bol zavolaný s %3, ale akceptuje %1 parametre."
0322 msgstr[2] "Príkaz %2 bol zavolaný s %3, ale akceptuje %1 parametrov."
0323 
0324 #: interpreter/executer.cpp:292
0325 #, kde-format
0326 msgid "The %1 command only accepts a string as its parameter."
0327 msgstr "Príkaz %1 akceptuje len reťazec ako svoj prarameter."
0328 
0329 #: interpreter/executer.cpp:294
0330 #, kde-format
0331 msgid "The %1 command only accepts strings as its parameters."
0332 msgstr "Príkaz %1 akceptuje len reťazce ako svoje prarametre."
0333 
0334 #: interpreter/executer.cpp:299
0335 #, kde-format
0336 msgid "The %1 command only accepts a number as its parameter."
0337 msgstr "Príkaz %1 akceptuje len číslo ako svoj prarameter."
0338 
0339 #: interpreter/executer.cpp:301
0340 #, kde-format
0341 msgid "The %1 command only accepts numbers as its parameters."
0342 msgstr "Príkaz %1 akceptuje len čísla ako svoje prarametre."
0343 
0344 #: interpreter/executer.cpp:306
0345 #, kde-format
0346 msgid "The %1 command only accepts an answer as its parameter."
0347 msgstr "Príkaz %1 prijíma ako svoju pomocnú premennú iba odpoveď."
0348 
0349 #: interpreter/executer.cpp:308
0350 #, kde-format
0351 msgid "The %1 command only accepts answers as its parameters."
0352 msgstr "Príkaz %1 prijíma ako svoje pomocné premenné iba odpovede."
0353 
0354 #: interpreter/executer.cpp:386
0355 #, kde-format
0356 msgid "The variable '%1' was used without first being assigned to a value"
0357 msgstr ""
0358 "Premenná '%1' bola použitá predtým, ako jej bola priradená hodnota "
0359 "(neinicializovaná premenná)"
0360 
0361 #: interpreter/executer.cpp:405
0362 #, kde-format
0363 msgid "An unknown function named '%1' was called"
0364 msgstr "Bola volaná neznáma funkcia s názvom '%1'"
0365 
0366 #: interpreter/executer.cpp:420
0367 #, kde-format
0368 msgid "The function '%1' was called with %2, while it should be called with %3"
0369 msgstr "Funkcia '%1' bola volaná s %2, ale mala byť volaná s %3"
0370 
0371 #: interpreter/executer.cpp:422 interpreter/executer.cpp:423
0372 #, kde-format
0373 msgctxt ""
0374 "The function '%1' was called with %2, while it should be called with %3"
0375 msgid "1 parameter"
0376 msgid_plural "%1 parameters"
0377 msgstr[0] "1 parameter"
0378 msgstr[1] "%1 parametre"
0379 msgstr[2] "%1 parametrov"
0380 
0381 #: interpreter/executer.cpp:627
0382 #, kde-format
0383 msgid "ASSERT failed"
0384 msgstr "SKONTROLUJ našlo nezrovnalosť"
0385 
0386 #: interpreter/executer.cpp:633
0387 #, kde-format
0388 msgid "'And' needs two variables"
0389 msgstr "'A' potrebuje dve premenné"
0390 
0391 #: interpreter/executer.cpp:642
0392 #, kde-format
0393 msgid "'Or' needs two variables"
0394 msgstr "'alebo' potrebuje dve premenné"
0395 
0396 #: interpreter/executer.cpp:652
0397 #, kde-format
0398 msgid "I need something to do a not on"
0399 msgstr "Potrebujem niečo (výraz), na čo by sa dal aplikovať operátor 'nie'"
0400 
0401 #: interpreter/executer.cpp:660
0402 #, kde-format
0403 msgid "I cannot do a '==' without 2 variables"
0404 msgstr "Nemôžem vykonať porovnanie '==', bez dvoch premenných"
0405 
0406 #: interpreter/executer.cpp:668
0407 #, kde-format
0408 msgid "I cannot do a '!=' without 2 variables"
0409 msgstr "Na zistenie nerovnosti '!=' sú potrebné dve premenné"
0410 
0411 #: interpreter/executer.cpp:676
0412 #, kde-format
0413 msgid "I cannot do a '>' without 2 variables"
0414 msgstr "Nemôžem urobiť '>' bez dvoch premenných"
0415 
0416 #: interpreter/executer.cpp:684
0417 #, kde-format
0418 msgid "I cannot do a '<' without 2 variables"
0419 msgstr "Na porovnanie '<' sú potrebné dve premenné"
0420 
0421 #: interpreter/executer.cpp:692
0422 #, kde-format
0423 msgid "I cannot do a '>=' without 2 variables"
0424 msgstr "Na porovnanie '>=' sú potrebné dve premenné"
0425 
0426 #: interpreter/executer.cpp:700
0427 #, kde-format
0428 msgid "I cannot do a '<=' without 2 variables"
0429 msgstr "Na porovnanie '<=' sú potrebné dve premenné"
0430 
0431 #: interpreter/executer.cpp:708
0432 #, kde-format
0433 msgid "You need two numbers or string to do an addition"
0434 msgstr ""
0435 "Na sčítanie sú potrebné práve dve čísla (číselné sčítanie) alebo práve dva "
0436 "texty (zreťazenie textov)"
0437 
0438 #: interpreter/executer.cpp:720
0439 #, kde-format
0440 msgid "You need two numbers to subtract"
0441 msgstr "Na odčítanie sú potrebné dve čísla"
0442 
0443 #: interpreter/executer.cpp:727
0444 #, kde-format
0445 msgid "You tried to subtract from a non-number, '%1'"
0446 msgstr "Skúšate odčítať od nečíselnej hodnoty, '%1'"
0447 
0448 #: interpreter/executer.cpp:729
0449 #, kde-format
0450 msgid "You tried to subtract a non-number, '%1'"
0451 msgstr "Skúšate odčítať nečíselnú hodnotu, '%1'"
0452 
0453 #: interpreter/executer.cpp:735
0454 #, kde-format
0455 msgid "You need two numbers to multiplicate"
0456 msgstr "Na násobenie sú potrebné dve čísla"
0457 
0458 #: interpreter/executer.cpp:742
0459 #, kde-format
0460 msgid "You tried to multiplicate a non-number, '%1'"
0461 msgstr "Skúšate násobiť nečíselnú hodnotu - '%1'"
0462 
0463 #: interpreter/executer.cpp:744
0464 #, kde-format
0465 msgid "You tried to multiplicate by a non-number, '%1'"
0466 msgstr "Skúšate násobiť nečíselnou hodnotou - '%1'"
0467 
0468 #: interpreter/executer.cpp:750
0469 #, kde-format
0470 msgid "You need two numbers to divide"
0471 msgstr "Na delenie sú potrebné dve čísla"
0472 
0473 #: interpreter/executer.cpp:755
0474 #, kde-format
0475 msgid "You tried to divide by zero"
0476 msgstr "Pokus o delenie nulou"
0477 
0478 #: interpreter/executer.cpp:761
0479 #, kde-format
0480 msgid "You tried to divide a non-number, '%1'"
0481 msgstr "V delení sa vyskytla nečíselná hodnota - '%1'"
0482 
0483 #: interpreter/executer.cpp:763
0484 #, kde-format
0485 msgid "You tried to divide by a non-number, '%1'"
0486 msgstr "Skúšate deliť nečíselnou hodnotou - '%1'"
0487 
0488 #: interpreter/executer.cpp:769
0489 #, kde-format
0490 msgid "You need two numbers to raise a power"
0491 msgstr "Na umocnenie sú potrebné dve čísla"
0492 
0493 #: interpreter/executer.cpp:780
0494 #, kde-format
0495 msgid "The result of an exponentiation was too large"
0496 msgstr "Výsledok umocňovania je príliš veľký"
0497 
0498 #: interpreter/executer.cpp:786
0499 #, kde-format
0500 msgid "You tried to raise a non-number to a power, '%1'"
0501 msgstr "Skúšate umocniť na nečíselnú mocninu - '%1'"
0502 
0503 #: interpreter/executer.cpp:788
0504 #, kde-format
0505 msgid "You tried to raise the power of a non-number, '%1'"
0506 msgstr "Skúšate umocniť niečo iné ako číslo - '%1'"
0507 
0508 #: interpreter/executer.cpp:794
0509 #, kde-format
0510 msgid "You need one variable and a value or variable to do a '='"
0511 msgstr "Potrebujete premennú a hodnotu, aby ste mohli vykonať priradenie '='"
0512 
0513 #: interpreter/executer.cpp:811
0514 #, kde-format
0515 msgid "The function '%1' is already defined."
0516 msgstr "Funkcia '%1' je už definovaná."
0517 
0518 #: interpreter/executer.cpp:1041
0519 #, kde-format
0520 msgid "Can't do a sqrt of a negative number"
0521 msgstr "Nie je možné vykonať odmocninu záporného čísla"
0522 
0523 #: interpreter/parser.cpp:38
0524 #, kde-format
0525 msgid "Expected a command, instead got '%1'"
0526 msgstr "Očakáva sa príkaz. Namiesto neho je '%1'"
0527 
0528 #: interpreter/parser.cpp:71
0529 #, kde-format
0530 msgid "Could not understand '%1'"
0531 msgstr "Neviem porozumieť '%1'"
0532 
0533 #: interpreter/parser.cpp:106
0534 #, kde-format
0535 msgid "A comma was expected here..."
0536 msgstr "Tu sa očakáva čiarka..."
0537 
0538 #: interpreter/parser.cpp:109
0539 #, kde-format
0540 msgid "Did not expect '%1', instead expected the line to end after %2"
0541 msgstr "'%1' nebolo očakávané. Namiesto toho sa očakával koniec riadku po %2"
0542 
0543 #: interpreter/parser.cpp:115
0544 #, kde-format
0545 msgid "Expected an assignment, '=', after the variable '%1'"
0546 msgstr "Očakáva sa priradenie, '=', po premennej '%1'"
0547 
0548 #: interpreter/parser.cpp:119
0549 #, kde-format
0550 msgid "Did not expect '%1', instead expected a closing parenthesis, ')'"
0551 msgstr "Neočakávané '%1', namiesto toho sa očakáva uzatvorenie zátvoriek, ')'"
0552 
0553 #: interpreter/parser.cpp:123
0554 #, kde-format
0555 msgid "Expected 'to' after 'for'"
0556 msgstr "Po 'pre' má byť uvedené 'do'"
0557 
0558 #: interpreter/parser.cpp:126
0559 #, kde-format
0560 msgid "Expected a name for a command after 'learn' command"
0561 msgstr "Po príkaze 'nauč sa' má byť uvedený názov príkazu"
0562 
0563 #: interpreter/parser.cpp:232
0564 #, kde-format
0565 msgid "You cannot put '%1' here."
0566 msgstr "Nemôžete sem napísať '%1'."
0567 
0568 #: interpreter/parser.cpp:268
0569 #, kde-format
0570 msgid ""
0571 "Text string was not properly closed, expected a double quote, ' \" ', to "
0572 "close the string."
0573 msgstr ""
0574 "Textový reťazec nebol správne uzavrený. Na jeho uzatvorenie sa očakávajú "
0575 "úvodzovky ' \" '."
0576 
0577 #: interpreter/parser.cpp:616
0578 #, kde-format
0579 msgid "'for' was called wrongly"
0580 msgstr "Cyklus 'pre' je volaný nekorektne"
0581 
0582 #: interpreter/parser.cpp:686
0583 #, kde-format
0584 msgid "Expected a scope after the 'learn' command"
0585 msgstr "Po príkaze 'naucsa' má byť uvedený rozsah"
0586 
0587 #: interpreter/translator.cpp:96
0588 #, kde-format
0589 msgctxt ""
0590 "You are about to translate the 'True' COMMAND, there are some rules on how "
0591 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0592 "learn how to properly translate it."
0593 msgid "true"
0594 msgstr "pravda"
0595 
0596 #: interpreter/translator.cpp:103
0597 #, kde-format
0598 msgctxt ""
0599 "You are about to translate the 'False' COMMAND, there are some rules on how "
0600 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0601 "learn how to properly translate it."
0602 msgid "false"
0603 msgstr "nepravda"
0604 
0605 #: interpreter/translator.cpp:122
0606 #, kde-format
0607 msgctxt ""
0608 "You are about to translate the 'ArgumentSeparator' COMMAND, there are some "
0609 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0610 "translator.php to learn how to properly translate it."
0611 msgid ","
0612 msgstr ","
0613 
0614 #: interpreter/translator.cpp:129
0615 #, kde-format
0616 msgctxt ""
0617 "You are about to translate the 'DecimalSeparator' COMMAND, there are some "
0618 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0619 "translator.php to learn how to properly translate it."
0620 msgid "."
0621 msgstr "."
0622 
0623 #: interpreter/translator.cpp:136
0624 #, kde-format
0625 msgctxt ""
0626 "You are about to translate the 'Exit' COMMAND, there are some rules on how "
0627 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0628 "learn how to properly translate it."
0629 msgid "exit"
0630 msgstr "exit"
0631 
0632 #: interpreter/translator.cpp:143
0633 #, kde-format
0634 msgctxt ""
0635 "You are about to translate the 'If' COMMAND, there are some rules on how to "
0636 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0637 "how to properly translate it."
0638 msgid "if"
0639 msgstr "if"
0640 
0641 #: interpreter/translator.cpp:150
0642 #, kde-format
0643 msgctxt ""
0644 "You are about to translate the 'Else' COMMAND, there are some rules on how "
0645 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0646 "learn how to properly translate it."
0647 msgid "else"
0648 msgstr "else"
0649 
0650 #: interpreter/translator.cpp:157
0651 #, kde-format
0652 msgctxt ""
0653 "You are about to translate the 'Repeat' COMMAND, there are some rules on how "
0654 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0655 "learn how to properly translate it."
0656 msgid "repeat"
0657 msgstr "opakovať"
0658 
0659 #: interpreter/translator.cpp:164
0660 #, kde-format
0661 msgctxt ""
0662 "You are about to translate the 'While' COMMAND, there are some rules on how "
0663 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0664 "learn how to properly translate it."
0665 msgid "while"
0666 msgstr "while"
0667 
0668 #: interpreter/translator.cpp:171
0669 #, kde-format
0670 msgctxt ""
0671 "You are about to translate the 'For' COMMAND, there are some rules on how to "
0672 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0673 "how to properly translate it."
0674 msgid "for"
0675 msgstr "pre"
0676 
0677 #: interpreter/translator.cpp:178
0678 #, kde-format
0679 msgctxt ""
0680 "You are about to translate the 'To' COMMAND, there are some rules on how to "
0681 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0682 "how to properly translate it."
0683 msgid "to"
0684 msgstr "to"
0685 
0686 #: interpreter/translator.cpp:185
0687 #, kde-format
0688 msgctxt ""
0689 "You are about to translate the 'Step' COMMAND, there are some rules on how "
0690 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0691 "learn how to properly translate it."
0692 msgid "step"
0693 msgstr "schod"
0694 
0695 #: interpreter/translator.cpp:192
0696 #, kde-format
0697 msgctxt ""
0698 "You are about to translate the 'Break' COMMAND, there are some rules on how "
0699 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0700 "learn how to properly translate it."
0701 msgid "break"
0702 msgstr "break"
0703 
0704 #: interpreter/translator.cpp:199
0705 #, kde-format
0706 msgctxt ""
0707 "You are about to translate the 'Return' COMMAND, there are some rules on how "
0708 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0709 "learn how to properly translate it."
0710 msgid "return"
0711 msgstr "return"
0712 
0713 #: interpreter/translator.cpp:206
0714 #, kde-format
0715 msgctxt ""
0716 "You are about to translate the 'Wait' COMMAND, there are some rules on how "
0717 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0718 "learn how to properly translate it."
0719 msgid "wait"
0720 msgstr "wait"
0721 
0722 #: interpreter/translator.cpp:213
0723 #, kde-format
0724 msgctxt ""
0725 "You are about to translate the 'Assert' COMMAND, there are some rules on how "
0726 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0727 "learn how to properly translate it."
0728 msgid "assert"
0729 msgstr "assert"
0730 
0731 #: interpreter/translator.cpp:220
0732 #, kde-format
0733 msgctxt ""
0734 "You are about to translate the 'And' COMMAND, there are some rules on how to "
0735 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0736 "how to properly translate it."
0737 msgid "and"
0738 msgstr "a"
0739 
0740 #: interpreter/translator.cpp:227
0741 #, kde-format
0742 msgctxt ""
0743 "You are about to translate the 'Or' COMMAND, there are some rules on how to "
0744 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0745 "how to properly translate it."
0746 msgid "or"
0747 msgstr "alebo"
0748 
0749 #: interpreter/translator.cpp:234
0750 #, kde-format
0751 msgctxt ""
0752 "You are about to translate the 'Not' COMMAND, there are some rules on how to "
0753 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0754 "how to properly translate it."
0755 msgid "not"
0756 msgstr "not"
0757 
0758 #: interpreter/translator.cpp:265
0759 #, kde-format
0760 msgctxt ""
0761 "You are about to translate the 'Learn' COMMAND, there are some rules on how "
0762 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0763 "learn how to properly translate it."
0764 msgid "learn"
0765 msgstr "učiť sa"
0766 
0767 #: interpreter/translator.cpp:272
0768 #, kde-format
0769 msgctxt ""
0770 "You are about to translate the 'Reset' COMMAND, there are some rules on how "
0771 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0772 "learn how to properly translate it."
0773 msgid "reset"
0774 msgstr "reset"
0775 
0776 #: interpreter/translator.cpp:279
0777 #, kde-format
0778 msgctxt ""
0779 "You are about to translate the 'Clear' COMMAND, there are some rules on how "
0780 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0781 "learn how to properly translate it."
0782 msgid "clear"
0783 msgstr "jasno"
0784 
0785 #: interpreter/translator.cpp:286
0786 #, kde-format
0787 msgctxt ""
0788 "You are about to translate the 'Clear' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0789 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0790 "to learn how to properly translate it."
0791 msgid "ccl"
0792 msgstr "ccl"
0793 
0794 #: interpreter/translator.cpp:293
0795 #, kde-format
0796 msgctxt ""
0797 "You are about to translate the 'Center' COMMAND, there are some rules on how "
0798 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0799 "learn how to properly translate it."
0800 msgid "center"
0801 msgstr "center"
0802 
0803 #: interpreter/translator.cpp:300
0804 #, kde-format
0805 msgctxt ""
0806 "You are about to translate the 'Go' COMMAND, there are some rules on how to "
0807 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0808 "how to properly translate it."
0809 msgid "go"
0810 msgstr "go"
0811 
0812 #: interpreter/translator.cpp:307
0813 #, kde-format
0814 msgctxt ""
0815 "You are about to translate the 'GoX' COMMAND, there are some rules on how to "
0816 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0817 "how to properly translate it."
0818 msgid "gox"
0819 msgstr "gox"
0820 
0821 #: interpreter/translator.cpp:314
0822 #, kde-format
0823 msgctxt ""
0824 "You are about to translate the 'GoX' COMMAND ALIAS, there are some rules on "
0825 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0826 "learn how to properly translate it."
0827 msgid "gx"
0828 msgstr "gx"
0829 
0830 #: interpreter/translator.cpp:321
0831 #, kde-format
0832 msgctxt ""
0833 "You are about to translate the 'GoY' COMMAND, there are some rules on how to "
0834 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0835 "how to properly translate it."
0836 msgid "goy"
0837 msgstr "goy"
0838 
0839 #: interpreter/translator.cpp:328
0840 #, kde-format
0841 msgctxt ""
0842 "You are about to translate the 'GoY' COMMAND ALIAS, there are some rules on "
0843 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0844 "learn how to properly translate it."
0845 msgid "gy"
0846 msgstr "gy"
0847 
0848 #: interpreter/translator.cpp:335
0849 #, kde-format
0850 msgctxt ""
0851 "You are about to translate the 'Forward' COMMAND, there are some rules on "
0852 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0853 "learn how to properly translate it."
0854 msgid "forward"
0855 msgstr "forward"
0856 
0857 #: interpreter/translator.cpp:342
0858 #, kde-format
0859 msgctxt ""
0860 "You are about to translate the 'Forward' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0861 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0862 "to learn how to properly translate it."
0863 msgid "fw"
0864 msgstr "fw"
0865 
0866 #: interpreter/translator.cpp:349
0867 #, kde-format
0868 msgctxt ""
0869 "You are about to translate the 'Backward' COMMAND, there are some rules on "
0870 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0871 "learn how to properly translate it."
0872 msgid "backward"
0873 msgstr "dozadu"
0874 
0875 #: interpreter/translator.cpp:356
0876 #, kde-format
0877 msgctxt ""
0878 "You are about to translate the 'Backward' COMMAND ALIAS, there are some "
0879 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0880 "translator.php to learn how to properly translate it."
0881 msgid "bw"
0882 msgstr "bw"
0883 
0884 #: interpreter/translator.cpp:363
0885 #, kde-format
0886 msgctxt ""
0887 "You are about to translate the 'Direction' COMMAND, there are some rules on "
0888 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0889 "learn how to properly translate it."
0890 msgid "direction"
0891 msgstr "smer"
0892 
0893 #: interpreter/translator.cpp:370
0894 #, kde-format
0895 msgctxt ""
0896 "You are about to translate the 'Direction' COMMAND ALIAS, there are some "
0897 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0898 "translator.php to learn how to properly translate it."
0899 msgid "dir"
0900 msgstr "dir"
0901 
0902 #: interpreter/translator.cpp:377
0903 #, kde-format
0904 msgctxt ""
0905 "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND, there are some rules on "
0906 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0907 "learn how to properly translate it."
0908 msgid "turnleft"
0909 msgstr "turnleft"
0910 
0911 #: interpreter/translator.cpp:384
0912 #, kde-format
0913 msgctxt ""
0914 "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND ALIAS, there are some "
0915 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0916 "translator.php to learn how to properly translate it."
0917 msgid "tl"
0918 msgstr "tl"
0919 
0920 #: interpreter/translator.cpp:391
0921 #, kde-format
0922 msgctxt ""
0923 "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND, there are some rules on "
0924 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0925 "learn how to properly translate it."
0926 msgid "turnright"
0927 msgstr "turnright"
0928 
0929 #: interpreter/translator.cpp:398
0930 #, kde-format
0931 msgctxt ""
0932 "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND ALIAS, there are some "
0933 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0934 "translator.php to learn how to properly translate it."
0935 msgid "tr"
0936 msgstr "tr"
0937 
0938 #: interpreter/translator.cpp:405
0939 #, kde-format
0940 msgctxt ""
0941 "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND, there are some rules on "
0942 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0943 "learn how to properly translate it."
0944 msgid "penwidth"
0945 msgstr "penwidth"
0946 
0947 #: interpreter/translator.cpp:412
0948 #, kde-format
0949 msgctxt ""
0950 "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND ALIAS, there are some "
0951 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0952 "translator.php to learn how to properly translate it."
0953 msgid "pw"
0954 msgstr "pw"
0955 
0956 #: interpreter/translator.cpp:419
0957 #, kde-format
0958 msgctxt ""
0959 "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND, there are some rules on how "
0960 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0961 "learn how to properly translate it."
0962 msgid "penup"
0963 msgstr "penup"
0964 
0965 #: interpreter/translator.cpp:426
0966 #, kde-format
0967 msgctxt ""
0968 "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0969 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0970 "to learn how to properly translate it."
0971 msgid "pu"
0972 msgstr "pu"
0973 
0974 #: interpreter/translator.cpp:433
0975 #, kde-format
0976 msgctxt ""
0977 "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND, there are some rules on "
0978 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0979 "learn how to properly translate it."
0980 msgid "pendown"
0981 msgstr "pendown"
0982 
0983 #: interpreter/translator.cpp:440
0984 #, kde-format
0985 msgctxt ""
0986 "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0987 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0988 "to learn how to properly translate it."
0989 msgid "pd"
0990 msgstr "pd"
0991 
0992 #: interpreter/translator.cpp:447
0993 #, kde-format
0994 msgctxt ""
0995 "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND, there are some rules on "
0996 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0997 "learn how to properly translate it."
0998 msgid "pencolor"
0999 msgstr "pencolor"
1000 
1001 #: interpreter/translator.cpp:454
1002 #, kde-format
1003 msgctxt ""
1004 "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1005 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1006 "translator.php to learn how to properly translate it."
1007 msgid "pc"
1008 msgstr "pc"
1009 
1010 #: interpreter/translator.cpp:461
1011 #, kde-format
1012 msgctxt ""
1013 "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND, there are some rules "
1014 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1015 "to learn how to properly translate it."
1016 msgid "canvascolor"
1017 msgstr "canvascolor"
1018 
1019 #: interpreter/translator.cpp:468
1020 #, kde-format
1021 msgctxt ""
1022 "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1023 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1024 "translator.php to learn how to properly translate it."
1025 msgid "cc"
1026 msgstr "cc"
1027 
1028 #: interpreter/translator.cpp:475
1029 #, kde-format
1030 msgctxt ""
1031 "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND, there are some rules on "
1032 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1033 "learn how to properly translate it."
1034 msgid "canvassize"
1035 msgstr "canvassize"
1036 
1037 #: interpreter/translator.cpp:482
1038 #, kde-format
1039 msgctxt ""
1040 "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND ALIAS, there are some "
1041 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1042 "translator.php to learn how to properly translate it."
1043 msgid "cs"
1044 msgstr "cs"
1045 
1046 #: interpreter/translator.cpp:489
1047 #, kde-format
1048 msgctxt ""
1049 "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND, there are some rules on "
1050 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1051 "learn how to properly translate it."
1052 msgid "spriteshow"
1053 msgstr "spriteshow"
1054 
1055 #: interpreter/translator.cpp:496
1056 #, kde-format
1057 msgctxt ""
1058 "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND ALIAS, there are some "
1059 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1060 "translator.php to learn how to properly translate it."
1061 msgid "ss"
1062 msgstr "ss"
1063 
1064 #: interpreter/translator.cpp:503
1065 #, kde-format
1066 msgctxt ""
1067 "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND, there are some rules on "
1068 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1069 "learn how to properly translate it."
1070 msgid "spritehide"
1071 msgstr "spritehide"
1072 
1073 #: interpreter/translator.cpp:510
1074 #, kde-format
1075 msgctxt ""
1076 "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND ALIAS, there are some "
1077 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1078 "translator.php to learn how to properly translate it."
1079 msgid "sh"
1080 msgstr "sh"
1081 
1082 #: interpreter/translator.cpp:517
1083 #, kde-format
1084 msgctxt ""
1085 "You are about to translate the 'Print' COMMAND, there are some rules on how "
1086 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1087 "learn how to properly translate it."
1088 msgid "print"
1089 msgstr "print"
1090 
1091 #: interpreter/translator.cpp:524
1092 #, kde-format
1093 msgctxt ""
1094 "You are about to translate the 'FontSize' COMMAND, there are some rules on "
1095 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1096 "learn how to properly translate it."
1097 msgid "fontsize"
1098 msgstr "fontsize"
1099 
1100 #: interpreter/translator.cpp:531
1101 #, kde-format
1102 msgctxt ""
1103 "You are about to translate the 'Random' COMMAND, there are some rules on how "
1104 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1105 "learn how to properly translate it."
1106 msgid "random"
1107 msgstr "náhodné"
1108 
1109 #: interpreter/translator.cpp:538
1110 #, kde-format
1111 msgctxt ""
1112 "You are about to translate the 'Random' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1113 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1114 "to learn how to properly translate it."
1115 msgid "rnd"
1116 msgstr "rnd"
1117 
1118 #: interpreter/translator.cpp:545
1119 #, kde-format
1120 msgctxt ""
1121 "You are about to translate the 'GetX' COMMAND, there are some rules on how "
1122 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1123 "learn how to properly translate it."
1124 msgid "getx"
1125 msgstr "getx"
1126 
1127 #: interpreter/translator.cpp:552
1128 #, kde-format
1129 msgctxt ""
1130 "You are about to translate the 'GetY' COMMAND, there are some rules on how "
1131 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1132 "learn how to properly translate it."
1133 msgid "gety"
1134 msgstr "gety"
1135 
1136 #: interpreter/translator.cpp:559
1137 #, kde-format
1138 msgctxt ""
1139 "You are about to translate the 'Message' COMMAND, there are some rules on "
1140 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1141 "learn how to properly translate it."
1142 msgid "message"
1143 msgstr "správa"
1144 
1145 #: interpreter/translator.cpp:566
1146 #, kde-format
1147 msgctxt ""
1148 "You are about to translate the 'Ask' COMMAND, there are some rules on how to "
1149 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1150 "how to properly translate it."
1151 msgid "ask"
1152 msgstr "pýtať sa"
1153 
1154 #: interpreter/translator.cpp:573
1155 #, kde-format
1156 msgctxt ""
1157 "You are about to translate the 'Pi' COMMAND, there are some rules on how to "
1158 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1159 "how to properly translate it."
1160 msgid "pi"
1161 msgstr "pí"
1162 
1163 #: interpreter/translator.cpp:580
1164 #, kde-format
1165 msgctxt ""
1166 "You are about to translate the 'Tan' COMMAND, there are some rules on how to "
1167 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1168 "how to properly translate it."
1169 msgid "tan"
1170 msgstr "tan"
1171 
1172 #: interpreter/translator.cpp:587
1173 #, kde-format
1174 msgctxt ""
1175 "You are about to translate the 'Sin' COMMAND, there are some rules on how to "
1176 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1177 "how to properly translate it."
1178 msgid "sin"
1179 msgstr "sin"
1180 
1181 #: interpreter/translator.cpp:594
1182 #, kde-format
1183 msgctxt ""
1184 "You are about to translate the 'Cos' COMMAND, there are some rules on how to "
1185 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1186 "how to properly translate it."
1187 msgid "cos"
1188 msgstr "cos"
1189 
1190 #: interpreter/translator.cpp:601
1191 #, kde-format
1192 msgctxt ""
1193 "You are about to translate the 'ArcTan' COMMAND, there are some rules on how "
1194 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1195 "learn how to properly translate it."
1196 msgid "arctan"
1197 msgstr "arctan"
1198 
1199 #: interpreter/translator.cpp:608
1200 #, kde-format
1201 msgctxt ""
1202 "You are about to translate the 'ArcSin' COMMAND, there are some rules on how "
1203 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1204 "learn how to properly translate it."
1205 msgid "arcsin"
1206 msgstr "arcsin"
1207 
1208 #: interpreter/translator.cpp:615
1209 #, kde-format
1210 msgctxt ""
1211 "You are about to translate the 'ArcCos' COMMAND, there are some rules on how "
1212 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1213 "learn how to properly translate it."
1214 msgid "arccos"
1215 msgstr "arccos"
1216 
1217 #: interpreter/translator.cpp:622
1218 #, kde-format
1219 msgctxt ""
1220 "You are about to translate the 'Sqrt' COMMAND, there are some rules on how "
1221 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1222 "learn how to properly translate it."
1223 msgid "sqrt"
1224 msgstr "sqrt"
1225 
1226 #: interpreter/translator.cpp:629
1227 #, kde-format
1228 msgctxt ""
1229 "You are about to translate the 'Round' COMMAND, there are some rules on how "
1230 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1231 "learn how to properly translate it."
1232 msgid "round"
1233 msgstr "kruh"
1234 
1235 #: interpreter/translator.cpp:636
1236 #, kde-format
1237 msgctxt ""
1238 "You are about to translate the 'GetDirection' COMMAND, there are some rules "
1239 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1240 "to learn how to properly translate it."
1241 msgid "getdirection"
1242 msgstr "getdirection"
1243 
1244 #: interpreter/translator.cpp:643
1245 #, kde-format
1246 msgctxt ""
1247 "You are about to translate the 'Mod' COMMAND, there are some rules on how to "
1248 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1249 "how to properly translate it."
1250 msgid "mod"
1251 msgstr "mod"
1252 
1253 #: interpreter/translator.cpp:662
1254 #, kde-format
1255 msgctxt ""
1256 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1257 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1258 msgid "triangle"
1259 msgstr "trojuholník"
1260 
1261 #: interpreter/translator.cpp:674
1262 #, kde-format
1263 msgctxt ""
1264 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1265 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1266 msgid "curly"
1267 msgstr "curly"
1268 
1269 #: interpreter/translator.cpp:692
1270 #, kde-format
1271 msgctxt ""
1272 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1273 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1274 msgid "arrow"
1275 msgstr "šípka"
1276 
1277 #: interpreter/translator.cpp:719
1278 #, kde-format
1279 msgctxt ""
1280 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1281 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1282 msgid "flower"
1283 msgstr "kvet"
1284 
1285 #. i18n: ectx: Menu (file)
1286 #: kturtleui.rc:6
1287 #, kde-format
1288 msgid "&File"
1289 msgstr "&Súbor"
1290 
1291 #. i18n: ectx: Menu (examples)
1292 #: kturtleui.rc:11
1293 #, kde-format
1294 msgid "&Examples"
1295 msgstr "Príklady"
1296 
1297 #. i18n: ectx: Menu (edit)
1298 #: kturtleui.rc:24
1299 #, kde-format
1300 msgid "&Edit"
1301 msgstr "&Upraviť"
1302 
1303 #. i18n: ectx: Menu (canvas)
1304 #: kturtleui.rc:41 mainwindow.cpp:499 mainwindow.cpp:521
1305 #, kde-format
1306 msgid "&Canvas"
1307 msgstr "Plátno"
1308 
1309 #. i18n: ectx: Menu (run)
1310 #: kturtleui.rc:47 mainwindow.cpp:298 mainwindow.cpp:417
1311 #, kde-format
1312 msgid "&Run"
1313 msgstr "Spustiť"
1314 
1315 #. i18n: ectx: Menu (speed)
1316 #: kturtleui.rc:51
1317 #, kde-format
1318 msgid "&Run Speed"
1319 msgstr "&Rýchlosť behu"
1320 
1321 #. i18n: ectx: Menu (tools)
1322 #: kturtleui.rc:60
1323 #, kde-format
1324 msgid "&Tools"
1325 msgstr "&Nástroje"
1326 
1327 #. i18n: ectx: Menu (settings)
1328 #: kturtleui.rc:64
1329 #, kde-format
1330 msgid "&Settings"
1331 msgstr "&Nastavenia"
1332 
1333 #. i18n: ectx: Menu (language)
1334 #: kturtleui.rc:65
1335 #, kde-format
1336 msgid "&Script Language"
1337 msgstr "&Skriptovací jazyk"
1338 
1339 #. i18n: ectx: Menu (help)
1340 #: kturtleui.rc:75
1341 #, kde-format
1342 msgid "&Help"
1343 msgstr "&Pomocník"
1344 
1345 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
1346 #: kturtleui.rc:80
1347 #, kde-format
1348 msgid "Main Toolbar"
1349 msgstr "Hlavný panel nástrojov"
1350 
1351 #: main.cpp:34
1352 #, kde-format
1353 msgid "KTurtle"
1354 msgstr "KTurtle"
1355 
1356 #: main.cpp:36
1357 #, kde-format
1358 msgid "https://edu.kde.org/kturtle"
1359 msgstr "https://edu.kde.org/kturtle"
1360 
1361 #: main.cpp:37
1362 #, kde-format
1363 msgid ""
1364 "KTurtle is an educational programming environment that aims to make learning "
1365 "how to program as easy as possible. To achieve this KTurtle makes all "
1366 "programming tools available from the user interface. The programming "
1367 "language used is TurtleScript which allows its commands to be translated."
1368 msgstr ""
1369 "KTurtle je výukové programovacie prostredie navrhnutí na čo najjednoduchšie "
1370 "ovládanie menšími deťmi. KTurtle chce naučiť deti základom matematiky, "
1371 "geometrie a programovania. Na dosiahnutie tohto cieľa sú všetky "
1372 "programátorské nástroje dostupné z aplikácie. Programovacím jazykom je "
1373 "TurtleScript, ktorého príkazy je možné preložiť."
1374 
1375 #: main.cpp:38
1376 #, kde-format
1377 msgid "(c) 2003-2009 Cies Breijs"
1378 msgstr "(c) 2003-2009 Cies Breijs"
1379 
1380 #: main.cpp:40
1381 #, kde-format
1382 msgid "Cies Breijs"
1383 msgstr "Cies Breijs"
1384 
1385 #: main.cpp:40
1386 #, kde-format
1387 msgid "Initiator and core developer"
1388 msgstr "Pôvodný autor a hlavný vývojár"
1389 
1390 #: main.cpp:41
1391 #, kde-format
1392 msgid "Niels Slot"
1393 msgstr "Niels Slot"
1394 
1395 #: main.cpp:41 main.cpp:42
1396 #, kde-format
1397 msgid "Core developer"
1398 msgstr "Hlavný vývojár"
1399 
1400 #: main.cpp:42
1401 #, kde-format
1402 msgid "Mauricio Piacentini"
1403 msgstr "Mauricio Piacentini"
1404 
1405 #: main.cpp:50
1406 #, kde-format
1407 msgid "File or URL to open (in the GUI mode)"
1408 msgstr "Súbor alebo URL na otvorenie (v GUI režime)"
1409 
1410 #: main.cpp:51
1411 #, kde-format
1412 msgid ""
1413 "Starts KTurtle in D-Bus mode (without a GUI), good for automated unit test "
1414 "scripts"
1415 msgstr ""
1416 "KTurtle sa spustí v režime D-Bus (bez grafického rozhrania), čo je vhodné na "
1417 "automatizované testovacie skripty"
1418 
1419 #: main.cpp:52
1420 #, kde-format
1421 msgid ""
1422 "Starts KTurtle in testing mode (without a GUI), directly runs the specified "
1423 "local file"
1424 msgstr ""
1425 "KTurtle sa spustí v testovacom režime (bez grafického užívateľského "
1426 "rozhrania) a vykoná inštrukcie z určeného súboru"
1427 
1428 #: main.cpp:53
1429 #, kde-format
1430 msgid ""
1431 "Specifies the localization language by a language code, defaults to \"en_US"
1432 "\" (only works in testing mode)"
1433 msgstr ""
1434 "Určí použitý preklad aplikácie kódom jazyka v testovacom režime (štandardne "
1435 "\"en_US\")"
1436 
1437 #. i18n("Only tokenizes the turtle code (only works in testing mode)")));
1438 #: main.cpp:55
1439 #, kde-format
1440 msgid ""
1441 "Translates turtle code to embeddable C++ example strings (for developers "
1442 "only)"
1443 msgstr ""
1444 "Preloží program pre korytnačku do príkazov jazyka C++ (len pre programátorov)"
1445 
1446 #: mainwindow.cpp:61
1447 #, kde-format
1448 msgctxt "@info:status the application is ready for commands"
1449 msgid "Ready"
1450 msgstr "Pripravený"
1451 
1452 #: mainwindow.cpp:175
1453 #, kde-format
1454 msgid "Create a new file"
1455 msgstr "Vytvorí nový súbor"
1456 
1457 #: mainwindow.cpp:176
1458 #, kde-format
1459 msgid "New File: Create a new file"
1460 msgstr "Nový súbor: vytvorí nový súbor"
1461 
1462 #: mainwindow.cpp:179
1463 #, kde-format
1464 msgid "Open an existing file"
1465 msgstr "Otvorí existujúci súbor"
1466 
1467 #: mainwindow.cpp:180
1468 #, kde-format
1469 msgid "Open File: Open an existing file"
1470 msgstr "Otvor súbor: otvorí existujúci súbor"
1471 
1472 #: mainwindow.cpp:184
1473 #, kde-format
1474 msgid "Open a recently used file"
1475 msgstr "Otvoriť nedávny súbor"
1476 
1477 #: mainwindow.cpp:185
1478 #, kde-format
1479 msgid "Open Recent File: Open a recently used file"
1480 msgstr "História: otvorí nedávno použitý súbor"
1481 
1482 #: mainwindow.cpp:187
1483 #, kde-format
1484 msgid "Get more examples..."
1485 msgstr "Získať viac príkladov..."
1486 
1487 #: mainwindow.cpp:196
1488 #, kde-format
1489 msgid "Save the current file to disk"
1490 msgstr "Uloží aktuálny súbor na disk"
1491 
1492 #: mainwindow.cpp:197
1493 #, kde-format
1494 msgid "Save File: Save the current file to disk"
1495 msgstr "Ulož súbor: uloží aktuálny súbor na disk"
1496 
1497 #: mainwindow.cpp:201
1498 #, kde-format
1499 msgid "Save the current file under a different name"
1500 msgstr "Uloží aktuálny súbor pod iným názvom"
1501 
1502 #: mainwindow.cpp:202
1503 #, kde-format
1504 msgid "Save File As: Save the current file under a different name"
1505 msgstr "Ulož ako: uloží aktuálny súbor pod iným názvom"
1506 
1507 #: mainwindow.cpp:205
1508 #, kde-format
1509 msgid "Export to &HTML..."
1510 msgstr "Exportovať do HTML..."
1511 
1512 #: mainwindow.cpp:206
1513 #, kde-format
1514 msgid "Export the contents of the editor as HTML"
1515 msgstr "Exportuje obsah editoru do HTML"
1516 
1517 #: mainwindow.cpp:207
1518 #, kde-format
1519 msgid "Export to HTML: Export the contents of the editor as HTML"
1520 msgstr ""
1521 "Exportovať do HTML: Exportovať obsah editoru do HTML (formát webovej stránky)"
1522 
1523 #: mainwindow.cpp:211
1524 #, kde-format
1525 msgid "Print the code"
1526 msgstr "Vytlačí text programu"
1527 
1528 #: mainwindow.cpp:212
1529 #, kde-format
1530 msgid "Print: Print the code"
1531 msgstr "Tlač: vytlačí text programu"
1532 
1533 #: mainwindow.cpp:215
1534 #, kde-format
1535 msgid "Quit KTurtle"
1536 msgstr "Ukončí KTurtle"
1537 
1538 #: mainwindow.cpp:216
1539 #, kde-format
1540 msgid "Quit: Quit KTurtle"
1541 msgstr "Koniec: ukončí KTurtle"
1542 
1543 #: mainwindow.cpp:220
1544 #, kde-format
1545 msgid "Undo a change in the editor"
1546 msgstr "Odstráni zmenu v editore"
1547 
1548 #: mainwindow.cpp:221
1549 #, kde-format
1550 msgid "Undo: Undo a change in the editor"
1551 msgstr "Späť: odstráni zmenu v editore"
1552 
1553 #: mainwindow.cpp:226
1554 #, kde-format
1555 msgid "Redo a previously undone change in the editor"
1556 msgstr "Znovu urobí v editore zmenu odstránenú príkazom 'Späť'"
1557 
1558 #: mainwindow.cpp:227
1559 #, kde-format
1560 msgid "Redo: Redo a previously undone change in the editor"
1561 msgstr "Znovu: znovu urobí v editore zmenu odstránenú príkazom 'Späť'"
1562 
1563 #: mainwindow.cpp:232
1564 #, kde-format
1565 msgid "Cut the selected text to the clipboard"
1566 msgstr "Vystrihnúť vybraný text do schránky"
1567 
1568 #: mainwindow.cpp:233
1569 #, kde-format
1570 msgid "Cut: Cut the selected text to the clipboard"
1571 msgstr "Vyňať: vystrihne označený text do schránky"
1572 
1573 #: mainwindow.cpp:238
1574 #, kde-format
1575 msgid "Copy the selected text to the clipboard"
1576 msgstr "Skopírovať vybraný text do schránky"
1577 
1578 #: mainwindow.cpp:239
1579 #, kde-format
1580 msgid "Copy: Copy the selected text to the clipboard"
1581 msgstr "Kopírovať: skopíruje označený text do schránky"
1582 
1583 #: mainwindow.cpp:244
1584 #, kde-format
1585 msgid "Paste the clipboard's content into the current selection"
1586 msgstr "Vloží obsah schránky do aktuálneho výberu"
1587 
1588 #: mainwindow.cpp:245
1589 #, kde-format
1590 msgid "Paste: Paste the clipboard's content into the current selection"
1591 msgstr "Vložiť: vloží obsah schránky do aktuálneho výberu"
1592 
1593 #: mainwindow.cpp:248
1594 #, kde-format
1595 msgid "Select all the code in the editor"
1596 msgstr "Vyberie celý text programu v editore"
1597 
1598 #: mainwindow.cpp:249
1599 #, kde-format
1600 msgid "Select All: Select all the code in the editor"
1601 msgstr "Vyber všetko: Vyberie celý text programu v editore"
1602 
1603 #: mainwindow.cpp:252
1604 #, kde-format
1605 msgid "Overwrite Mode"
1606 msgstr "Režim prepisovania"
1607 
1608 #: mainwindow.cpp:254
1609 #, kde-format
1610 msgid "Toggle between the 'insert' and 'overwrite' mode"
1611 msgstr "Prepne medzi režimom 'vkladanie' a 'prepis'"
1612 
1613 #: mainwindow.cpp:255
1614 #, kde-format
1615 msgid "Overwrite Mode: Toggle between the 'insert' and 'overwrite' mode"
1616 msgstr "Režim prepisovania: Prepne medzi režimom 'vkladanie' a 'prepis'"
1617 
1618 #: mainwindow.cpp:262
1619 #, kde-format
1620 msgid "Search through the code in the editor"
1621 msgstr "Prehľadáva text v editore"
1622 
1623 #: mainwindow.cpp:263
1624 #, kde-format
1625 msgid "Find: Search through the code in the editor"
1626 msgstr "Hľadať: prehľadáva text v editore"
1627 
1628 #: mainwindow.cpp:266
1629 #, kde-format
1630 msgid "Continue searching through the code in the editor"
1631 msgstr "Pokračuje v prehľadávaní textu v editore"
1632 
1633 #: mainwindow.cpp:267
1634 #, kde-format
1635 msgid "Find Next: Continue searching through the code in the editor"
1636 msgstr "Hľadať nasledujúce: Pokračuje v prehľadávaní textu v editore"
1637 
1638 #: mainwindow.cpp:270
1639 #, kde-format
1640 msgid "Continue searching backwards through the code in the editor"
1641 msgstr "Pokračuje v spätnom prehľadávaní textu v editore"
1642 
1643 #: mainwindow.cpp:271
1644 #, kde-format
1645 msgid ""
1646 "Find Previous: Continue searching backwards through the code in the editor"
1647 msgstr "Hľadaj predošlé: pokračuje v spätnom prehľadávaní textu v editore"
1648 
1649 #: mainwindow.cpp:280
1650 #, kde-format
1651 msgid "Export to &Image (PNG)..."
1652 msgstr "Exportovať ako obrázok (PNG)..."
1653 
1654 #: mainwindow.cpp:281
1655 #, kde-format
1656 msgid "Export the current canvas to a PNG raster image"
1657 msgstr "Uloží aktuálne plátno ako rastrový obrázok PNG"
1658 
1659 #: mainwindow.cpp:282
1660 #, kde-format
1661 msgid "Export to PNG: Export the current canvas to a PNG raster image"
1662 msgstr ""
1663 "Exportovať do obrázku (PNG): Uloží aktuálne plátno ako rastrový obrázok PNG"
1664 
1665 #: mainwindow.cpp:286
1666 #, kde-format
1667 msgid "Export to &Drawing (SVG)..."
1668 msgstr "Exportovať kres&bu (SVG)..."
1669 
1670 #: mainwindow.cpp:287
1671 #, kde-format
1672 msgid "Export the current canvas to Scalable Vector Graphics"
1673 msgstr "Exportovať aktuálne plátno do škálovateľnej vektorovej grafiky"
1674 
1675 #: mainwindow.cpp:288
1676 #, kde-format
1677 msgid "Export to SVG: Export the current canvas to Scalable Vector Graphics"
1678 msgstr ""
1679 "Exportovať do SVG: Exportovať aktuálny obsah plátna do formátu SVG "
1680 "(vektorová grafika)"
1681 
1682 #: mainwindow.cpp:291
1683 #, kde-format
1684 msgid "&Print Canvas..."
1685 msgstr "Vytlačiť &plátno..."
1686 
1687 #: mainwindow.cpp:293
1688 #, kde-format
1689 msgid "Print the canvas"
1690 msgstr "Vytlačí plátno"
1691 
1692 #: mainwindow.cpp:294
1693 #, kde-format
1694 msgid "Print: Print the canvas"
1695 msgstr "Tlač: vytlačí plátno"
1696 
1697 #: mainwindow.cpp:301
1698 #, kde-format
1699 msgid "Execute the program"
1700 msgstr "Vykonať program"
1701 
1702 #: mainwindow.cpp:302
1703 #, kde-format
1704 msgid "Run: Execute the program"
1705 msgstr "Spusť: vykonať program"
1706 
1707 #: mainwindow.cpp:305
1708 #, kde-format
1709 msgid "&Pause"
1710 msgstr "&Pozastaviť"
1711 
1712 #: mainwindow.cpp:309
1713 #, kde-format
1714 msgid "Pause execution"
1715 msgstr "Pozastaví beh programu"
1716 
1717 #: mainwindow.cpp:310
1718 #, kde-format
1719 msgid "Pause: Pause execution"
1720 msgstr "Zastav: pozastaví beh programu"
1721 
1722 #: mainwindow.cpp:313
1723 #, kde-format
1724 msgid "&Abort"
1725 msgstr "&Prerušiť"
1726 
1727 #: mainwindow.cpp:316
1728 #, kde-format
1729 msgid "Stop executing program"
1730 msgstr "Ukončí beh programu"
1731 
1732 #: mainwindow.cpp:317
1733 #, kde-format
1734 msgid "Abort: Stop executing program"
1735 msgstr "Ukonči: ukončí beh programu"
1736 
1737 #. i18n("&Indent"), "format-indent-more", CTRL+Key_I, this, SLOT(slotIndent()), ac, "edit_indent");
1738 #. i18n("&Unindent"), "format-indent-less", CTRL+SHIFT+Key_I, this, SLOT(slotUnIndent()), ac, "edit_unindent");
1739 #. i18n("Cl&ean Indentation"), 0, 0, this, SLOT(slotCleanIndent()), ac, "edit_cleanIndent");
1740 #. i18n("Co&mment"), 0, CTRL+Key_D, this, SLOT(slotComment()), ac, "edit_comment");
1741 #. i18n("Unc&omment"), 0, CTRL+SHIFT+Key_D, this, SLOT(slotUnComment()), ac, "edit_uncomment");
1742 #. Tools menu actions
1743 #: mainwindow.cpp:327
1744 #, kde-format
1745 msgid "&Direction Chooser..."
1746 msgstr "&Výber smeru..."
1747 
1748 #: mainwindow.cpp:329
1749 #, kde-format
1750 msgid "Shows the direction chooser dialog"
1751 msgstr "Ukáže dialóg výberu smeru"
1752 
1753 #: mainwindow.cpp:330
1754 #, kde-format
1755 msgid "Direction Chooser: Show the direction chooser dialog"
1756 msgstr "Výber smeru: ukáže dialógové okno výberu smeru"
1757 
1758 #: mainwindow.cpp:333
1759 #, kde-format
1760 msgid "&Color Picker..."
1761 msgstr "Výber farby..."
1762 
1763 #: mainwindow.cpp:335
1764 #, kde-format
1765 msgid "Shows the color picker dialog"
1766 msgstr "Ukáže dialóg výberu farby"
1767 
1768 #: mainwindow.cpp:336
1769 #, kde-format
1770 msgid "Color Picker: Show the color picker dialog"
1771 msgstr "Výber farby: ukáže dialógové okno výberu farby"
1772 
1773 #: mainwindow.cpp:340
1774 #, kde-format
1775 msgid "Show &Editor"
1776 msgstr "Zobraziť editor"
1777 
1778 #: mainwindow.cpp:342
1779 #, kde-format
1780 msgid "Show or hide the Code Editor"
1781 msgstr "Ukáže alebo skryje okno editora programového kódu"
1782 
1783 #: mainwindow.cpp:343
1784 #, kde-format
1785 msgid "Show Code Editor: Show or hide the Code Editor"
1786 msgstr "Ukáž editor kódu: ukáže alebo skryje okno editora programového kódu"
1787 
1788 #: mainwindow.cpp:350
1789 #, kde-format
1790 msgid "Show &Inspector"
1791 msgstr "Zobraziť Inšpektora"
1792 
1793 #: mainwindow.cpp:352
1794 #, kde-format
1795 msgid "Show or hide the Inspector"
1796 msgstr "Ukáže alebo skryje okno inšpektora programu"
1797 
1798 #: mainwindow.cpp:353
1799 #, kde-format
1800 msgid "Show Inspector: Show or hide the Inspector"
1801 msgstr "Ukáž inšpektora programu: ukáže alebo skryje okno inšpektora programu"
1802 
1803 #: mainwindow.cpp:360
1804 #, kde-format
1805 msgid "Show E&rrors"
1806 msgstr "Zobrazovať chyby"
1807 
1808 #: mainwindow.cpp:362
1809 #, kde-format
1810 msgid "Show or hide the Errors tab"
1811 msgstr "Ukáže alebo skryje kartu s chybami"
1812 
1813 #: mainwindow.cpp:363
1814 #, kde-format
1815 msgid "Show Errors: Show or hide the Errors tab"
1816 msgstr "Ukáž chyby: ukáže alebo skryje kartu s chybami"
1817 
1818 #. i18n("Show &Console"), this);
1819 #. actionCollection()->addAction("show_console", a);
1820 #. a->setStatusTip(i18n("Show or hide the interactive Console tab"));
1821 #. a->setWhatsThis(i18n("Show Console: Show or hide the interactive Console tab"));
1822 #. a->setCheckable(true);
1823 #. a->setChecked(false);
1824 #. connect(a, SIGNAL(toggled(bool)), consoleDock, SLOT(setVisible(bool)));
1825 #. connect(consoleDock, SIGNAL(visibilityChanged(bool)), a, SLOT(setChecked(bool)));
1826 #: mainwindow.cpp:377
1827 #, kde-format
1828 msgid "Show &Line Numbers"
1829 msgstr "Zobraziť čís&la riadkov"
1830 
1831 #: mainwindow.cpp:379
1832 #, kde-format
1833 msgid "Turn the line numbers on/off in the editor"
1834 msgstr "Zapne/vypne zobrazenie čísel riadkov v editore"
1835 
1836 #: mainwindow.cpp:380
1837 #, kde-format
1838 msgid "Show Line Numbers: Turn the line numbers on/off in the editor"
1839 msgstr "Zobraz čísla riadkov: zapne/vypne zobrazenie čísel riadkov v editore"
1840 
1841 #: mainwindow.cpp:391
1842 #, kde-format
1843 msgid "Get help on the command under the cursor"
1844 msgstr "Pomocník k príkazu pod kurzorom"
1845 
1846 #: mainwindow.cpp:392
1847 #, kde-format
1848 msgid "Context Help: Get help on the command under the cursor"
1849 msgstr "Kontextová nápoveda: pomocník pre príkaz pod kurzorom"
1850 
1851 #: mainwindow.cpp:397
1852 #, kde-format
1853 msgid "Help"
1854 msgstr "Pomocník"
1855 
1856 #: mainwindow.cpp:398
1857 #, kde-format
1858 msgid "Help: Open manual for KTurtle"
1859 msgstr "Pomocník: otvorí manuál pre KTurtle"
1860 
1861 #: mainwindow.cpp:402
1862 #, kde-format
1863 msgid "Console"
1864 msgstr "Konzola"
1865 
1866 #: mainwindow.cpp:409
1867 #, kde-format
1868 msgid "Execute"
1869 msgstr "Spustiť"
1870 
1871 #: mainwindow.cpp:411
1872 #, kde-format
1873 msgid "Execute: Executes the current line in the console"
1874 msgstr "Spustiť: Spustí v konzole aktuálny riadok"
1875 
1876 #: mainwindow.cpp:422
1877 #, kde-format
1878 msgid "Execute the program, or use the drop down menu to select the run speed"
1879 msgstr ""
1880 "Spustite program, alebo použite rozbalovaciu ponuku na výber rýchlosti "
1881 "vykonávania"
1882 
1883 #: mainwindow.cpp:423
1884 #, kde-format
1885 msgid ""
1886 "Run: Execute the program, or use the drop down menu to select the run speed"
1887 msgstr ""
1888 "Spusti: Spustite program, alebo použite rozbalovaciu ponuku na výber "
1889 "rýchlosti vykonávania"
1890 
1891 #: mainwindow.cpp:426
1892 #, kde-format
1893 msgctxt "@option:radio"
1894 msgid "Full Speed (&no highlighting and inspector)"
1895 msgstr "Plnou rýchlosťou (bez zvýraznenia a inšpektora)"
1896 
1897 #: mainwindow.cpp:429
1898 #, kde-format
1899 msgid "Run the program at full speed, with highlighting and inspector disabled"
1900 msgstr "Spustí program plnou rýchlosťou s vypnutým zvýrazňovaním a inšpektorom"
1901 
1902 #: mainwindow.cpp:430
1903 #, kde-format
1904 msgid ""
1905 "Full Speed: Run the program at full speed, with highlighting and inspector "
1906 "disabled"
1907 msgstr ""
1908 "Rýchlo: spustí program plnou rýchlosťou s vypnutým zvýrazňovaním a "
1909 "inšpektorom"
1910 
1911 #: mainwindow.cpp:435
1912 #, kde-format
1913 msgctxt "@option:radio"
1914 msgid "&Full Speed"
1915 msgstr "Rýchlo"
1916 
1917 #: mainwindow.cpp:439
1918 #, kde-format
1919 msgid "Run the program at full speed"
1920 msgstr "Spustí program plnou rýchlosťou"
1921 
1922 #: mainwindow.cpp:440
1923 #, kde-format
1924 msgid "Full Speed: Run the program at full speed"
1925 msgstr "Rýchlo: spustí program plnou rýchlosťou"
1926 
1927 #: mainwindow.cpp:445
1928 #, kde-format
1929 msgctxt "@option:radio choose the slow speed"
1930 msgid "&Slow"
1931 msgstr "Pomalé"
1932 
1933 #: mainwindow.cpp:448
1934 #, kde-format
1935 msgid "Run the program at a slow speed"
1936 msgstr "Spustí program pomaly"
1937 
1938 #: mainwindow.cpp:449
1939 #, kde-format
1940 msgid "Slow Speed: Run the program at a slow speed"
1941 msgstr "Pomaly: spustí program pomalou rýchlosťou"
1942 
1943 #: mainwindow.cpp:454
1944 #, kde-format
1945 msgctxt "@option:radio"
1946 msgid "S&lower"
1947 msgstr "Pomalšie"
1948 
1949 #: mainwindow.cpp:457
1950 #, kde-format
1951 msgid "Run the program at a slower speed"
1952 msgstr "Spustí program nižšou rýchlosťou"
1953 
1954 #: mainwindow.cpp:458
1955 #, kde-format
1956 msgid "Slower Speed: Run the program at a slower speed"
1957 msgstr "Pomalšia rýchlosť: spustí program nižšou rýchlosťou"
1958 
1959 #: mainwindow.cpp:463
1960 #, kde-format
1961 msgctxt "@option:radio"
1962 msgid "Sl&owest"
1963 msgstr "Najpomalšie"
1964 
1965 #: mainwindow.cpp:466
1966 #, kde-format
1967 msgid "Run the program at the slowest speed"
1968 msgstr "Spustí program čo najpomalšie"
1969 
1970 #: mainwindow.cpp:467
1971 #, kde-format
1972 msgid "Slowest Speed: Run the program at the slowest speed"
1973 msgstr "Najpomalšia rýchlosť: spustí program čo najpomalšie"
1974 
1975 #: mainwindow.cpp:472
1976 #, kde-format
1977 msgctxt "@option:radio"
1978 msgid "S&tep-by-Step"
1979 msgstr "&Krok po kroku"
1980 
1981 #: mainwindow.cpp:475
1982 #, kde-format
1983 msgid "Run the program one step at a time"
1984 msgstr "Program zastaví po vykonaní každého kroku"
1985 
1986 #: mainwindow.cpp:476
1987 #, kde-format
1988 msgid "Step Speed: Run the program one step at a time"
1989 msgstr "Krokovanie: program beží krok po kroku"
1990 
1991 #: mainwindow.cpp:496
1992 #, kde-format
1993 msgid ""
1994 "Canvas: This is where the turtle moves and draws when the program is running"
1995 msgstr ""
1996 "Plátno: priestor, kde sa pri vykonávaní programu pohybuje korytnačka a "
1997 "necháva za sebou stopu"
1998 
1999 #: mainwindow.cpp:505
2000 #, kde-format
2001 msgid "E&rrors"
2002 msgstr "Chyby"
2003 
2004 #: mainwindow.cpp:535
2005 #, kde-format
2006 msgid "&Editor"
2007 msgstr "&Editor"
2008 
2009 #: mainwindow.cpp:549
2010 #, kde-format
2011 msgid "Editor: Write your KTurtle commands here"
2012 msgstr "Editor: Sem píšte vaše príkazy pre KTurtle"
2013 
2014 #: mainwindow.cpp:552
2015 #, kde-format
2016 msgid "&Inspector"
2017 msgstr "Inšpektor"
2018 
2019 #: mainwindow.cpp:562
2020 #, kde-format
2021 msgid ""
2022 "Inspector: See information about variables and functions when the program "
2023 "runs"
2024 msgstr ""
2025 "Inšpektor: zobrazí hodnoty premenných a parametre funkcií za behu programu"
2026 
2027 #: mainwindow.cpp:655
2028 #, kde-format
2029 msgid "Switch to the %1 dictionary"
2030 msgstr "Prepne rozhranie do jazyka %1"
2031 
2032 #: mainwindow.cpp:734
2033 #, kde-format
2034 msgid " OVR "
2035 msgstr " OVR "
2036 
2037 #: mainwindow.cpp:734
2038 #, kde-format
2039 msgid " INS "
2040 msgstr " INS "
2041 
2042 #: mainwindow.cpp:742
2043 #, kde-format
2044 msgid "<nothing under cursor>"
2045 msgstr "<nothing under cursor>"
2046 
2047 #: mainwindow.cpp:743
2048 #, kde-format
2049 msgid "Help on: %1"
2050 msgstr "Pomocník pre: %1"
2051 
2052 #: mainwindow.cpp:748
2053 #, kde-format
2054 msgid " Line: %1 Column: %2 "
2055 msgstr " Riadok: %1 Stĺpec: %2 "
2056 
2057 #: mainwindow.cpp:756
2058 #, kde-format
2059 msgid "\"%1\" <%2>"
2060 msgstr "\"%1\" <%2>"
2061 
2062 #: mainwindow.cpp:759
2063 #, kde-format
2064 msgid "<variable>"
2065 msgstr "<variable>"
2066 
2067 #: mainwindow.cpp:760
2068 #, kde-format
2069 msgid "<number>"
2070 msgstr "<number>"
2071 
2072 #: mainwindow.cpp:761
2073 #, kde-format
2074 msgid "<comment>"
2075 msgstr "<comment>"
2076 
2077 #: mainwindow.cpp:762
2078 #, kde-format
2079 msgid "<string>"
2080 msgstr "<string>"
2081 
2082 #: mainwindow.cpp:768
2083 #, kde-format
2084 msgid "scope"
2085 msgstr "rozsah"
2086 
2087 #: mainwindow.cpp:770
2088 #, kde-format
2089 msgid "assignment"
2090 msgstr "priradenie"
2091 
2092 #: mainwindow.cpp:772
2093 #, kde-format
2094 msgid "parenthesis"
2095 msgstr "zátvorky"
2096 
2097 #: mainwindow.cpp:774
2098 #, kde-format
2099 msgid "mathematical operator"
2100 msgstr "matematický operátor"
2101 
2102 #: mainwindow.cpp:776
2103 #, kde-format
2104 msgid "expression"
2105 msgstr "výraz"
2106 
2107 #: mainwindow.cpp:778
2108 #, kde-format
2109 msgid "boolean operator"
2110 msgstr "pravdivostný operátor"
2111 
2112 #: mainwindow.cpp:780
2113 #, kde-format
2114 msgid "learned command"
2115 msgstr "naučený príkaz"
2116 
2117 #: mainwindow.cpp:782
2118 #, kde-format
2119 msgid "argument separator"
2120 msgstr "oddeľovač argumentov"
2121 
2122 #: mainwindow.cpp:785
2123 #, kde-format
2124 msgid "command"
2125 msgstr "príkaz"
2126 
2127 #: mainwindow.cpp:788
2128 #, kde-format
2129 msgid "controller command"
2130 msgstr "príkaz radiča"
2131 
2132 #: mainwindow.cpp:813
2133 #, kde-format
2134 msgid "Could not change the language to %1."
2135 msgstr "Nemôžem zmeniť jazyk na %1."
2136 
2137 #: mainwindow.cpp:821
2138 #, kde-format
2139 msgid "English [built in]"
2140 msgstr "Anglický [vstavaný]"
2141 
2142 #: mainwindow.cpp:822
2143 #, kde-format
2144 msgid "%1 (%2)"
2145 msgstr "%1 (%2)"
2146 
2147 #: mainwindow.cpp:970
2148 #, kde-format
2149 msgid "untitled"
2150 msgstr "nepomenovaný"
2151 
2152 #: mainwindow.cpp:1012
2153 #, kde-format
2154 msgid "Save as Picture"
2155 msgstr "Uložiť ako obrázok"
2156 
2157 #: mainwindow.cpp:1014
2158 #, kde-format
2159 msgid "PNG Images"
2160 msgstr "PNG obrázky"
2161 
2162 #: mainwindow.cpp:1030
2163 #, kde-format
2164 msgctxt "@title:window"
2165 msgid "Save as SVG"
2166 msgstr "Uložiť ako SVG"
2167 
2168 #: mainwindow.cpp:1030
2169 #, kde-format
2170 msgid "Scalable Vector Graphics"
2171 msgstr "Scalable Vector Graphics (SVG)"
2172 
2173 #: mainwindow.cpp:1040
2174 #, kde-format
2175 msgctxt "@title:window"
2176 msgid "Save code as HTML"
2177 msgstr "Uložiť kód ako HTML"
2178 
2179 #: mainwindow.cpp:1040
2180 #, kde-format
2181 msgid "HTML documents"
2182 msgstr "HTML dokumenty"
2183 
2184 #: mainwindow.cpp:1058
2185 #, kde-format
2186 msgid "Input"
2187 msgstr "Vstup"
2188 
2189 #: mainwindow.cpp:1067
2190 #, kde-format
2191 msgid "Message"
2192 msgstr "Správa"
2193 
2194 #~ msgid "Are you sure you want to overwrite %1?"
2195 #~ msgstr "Ste si istý, že si chcete prepísať %1?"
2196 
2197 #~ msgid "Overwrite Existing File"
2198 #~ msgstr "Prepísať existujúci súbor"
2199 
2200 #~ msgid "&Overwrite"
2201 #~ msgstr "&Prepísať"
2202 
2203 #~ msgid "Cannot read %1"
2204 #~ msgstr "Nedá sa čítať %1"
2205 
2206 #~ msgid "This button hides the Errors tab"
2207 #~ msgstr "Toto tlačidlo skryje kartu chýb"