Warning, /education/klettres/po/sl/klettres.po is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # Translation of klettres.po to Slovenian
0002 # Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
0003 # $Id: klettres.po 1666566 2023-12-05 02:00:01Z scripty $
0004 # $Source$
0005 #
0006 # Andrej Vernekar <andrej.vernekar@moj.net>, 2002.
0007 # Gregor Rakar <gregor.rakar@kiss.si>, 2003, 2004, 2005.
0008 # Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>, 2005, 2006, 2007, 2009.
0009 # Andrej Mernik <andrejm@ubuntu.si>, 2012, 2013, 2014, 2015.
0010 # Matjaž Jeran <matjaz.jeran@amis.net>, 2019, 2020.
0011 msgid ""
0012 msgstr ""
0013 "Project-Id-Version: klettres\n"
0014 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
0015 "POT-Creation-Date: 2023-12-05 01:33+0000\n"
0016 "PO-Revision-Date: 2020-12-31 09:05+0100\n"
0017 "Last-Translator: Matjaž Jeran <matjaz.jeran@amis.net>\n"
0018 "Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"
0019 "Language: sl\n"
0020 "MIME-Version: 1.0\n"
0021 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
0022 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0023 "Translator: Andrej Mernik <andrejm@ubuntu.si>\n"
0024 "X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
0025 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
0026 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
0027 
0028 #, kde-format
0029 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
0030 msgid "Your names"
0031 msgstr "Andrej Vernekar,Gregor Rakar,Jure Repinc,Andrej Mernik,Matjaž Jeran"
0032 
0033 #, kde-format
0034 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
0035 msgid "Your emails"
0036 msgstr ""
0037 "andrej.vernekar@moj.net,gregor.rakar@kiss.si,jlp@holodeck1.com,"
0038 "andrejm@ubuntu.si,matjaz.jeran@amis.net"
0039 
0040 #: klettres.cpp:91
0041 #, kde-format
0042 msgid ""
0043 "The file sounds.xml was not found in\n"
0044 "$KDEDIR/share/apps/klettres/\n"
0045 "\n"
0046 "Please install this file and start KLettres again.\n"
0047 "\n"
0048 msgstr ""
0049 "Datoteke sounds.xml ni mogoče najti v\n"
0050 "$KDEDIR/share/apps/klettres/\n"
0051 "\n"
0052 "Namestite to datoteko in znova zaženite KLettres.\n"
0053 "\n"
0054 
0055 #: klettres.cpp:94
0056 #, kde-format
0057 msgid "KLettres - Error"
0058 msgstr "KLettres - napaka"
0059 
0060 #: klettres.cpp:116
0061 #, kde-format
0062 msgid "New Sound"
0063 msgstr "Nov zvok"
0064 
0065 #: klettres.cpp:120
0066 #, kde-format
0067 msgid "Play a new sound"
0068 msgstr "Predvajaj nov zvok"
0069 
0070 #: klettres.cpp:121
0071 #, kde-format
0072 msgid ""
0073 "You can play a new sound by clicking this button or using the File menu, New "
0074 "Sound."
0075 msgstr ""
0076 "Nov zvok lahko predvajate s klikom na ta gumb ali z uporabo ukaza »Nov zvok« "
0077 "iz menija »Datoteka«."
0078 
0079 #: klettres.cpp:124
0080 #, kde-format
0081 msgid "Get Alphabet in New Language..."
0082 msgstr "Prenesi abecedo v novem jeziku ..."
0083 
0084 #: klettres.cpp:129
0085 #, kde-format
0086 msgid "Replay Sound"
0087 msgstr "Znova predvajaj zvok"
0088 
0089 #: klettres.cpp:132
0090 #, kde-format
0091 msgid "Play the same sound again"
0092 msgstr "Znova predvajaj isti zvok"
0093 
0094 #: klettres.cpp:134
0095 #, kde-format
0096 msgid ""
0097 "You can replay the same sound again by clicking this button or using the "
0098 "File menu, Replay Sound."
0099 msgstr ""
0100 "Isti zvok lahko predvajate znova s klikom na ta gumb ali z uporabo ukaza "
0101 "»Znova predvajaj zvok« iz menija »Datoteka«."
0102 
0103 #: klettres.cpp:140
0104 #, kde-format
0105 msgctxt "@label:listbox which difficulty level to use"
0106 msgid "L&evel"
0107 msgstr "&Stopnja"
0108 
0109 #: klettres.cpp:141
0110 #, kde-format
0111 msgid "Select the level"
0112 msgstr "Izberite stopnjo"
0113 
0114 #: klettres.cpp:142
0115 #, kde-format
0116 msgid ""
0117 "You can select the level: level 1 displays a letter and you hear it; level 2 "
0118 "does not display the letter, you only hear it; level 3 displays a syllable "
0119 "and you hear it; level 4 does not display the syllable, you only hear it."
0120 msgstr ""
0121 "Tu lahko izberete stopnjo. Pri stopnji 1 se prikaže črka in slišite "
0122 "izgovorjavo. Pri stopnji 2 le slišite izgovor, prikaza črke ni. Pri stopnji "
0123 "3 se prikaže zlog, slišite tudi izgovorjavo. Pri stopnji 4 le slišite "
0124 "izgovorjavo, prikaza zloga ni."
0125 
0126 #: klettres.cpp:145
0127 #, kde-format
0128 msgctxt "@label:listbox"
0129 msgid "&Language"
0130 msgstr "&Jezik"
0131 
0132 #: klettres.cpp:148 klettres.cpp:149 klettres.cpp:150 klettres.cpp:151
0133 #, kde-format
0134 msgctxt "@item:inlistbox choose level"
0135 msgid "Level %1"
0136 msgid_plural "Level %1"
0137 msgstr[0] "%1. stopnja"
0138 msgstr[1] "%1. stopnja"
0139 msgstr[2] "%1. stopnja"
0140 msgstr[3] "%1. stopnja"
0141 
0142 #: klettres.cpp:156
0143 #, kde-format
0144 msgid "Themes"
0145 msgstr "Teme"
0146 
0147 #: klettres.cpp:159
0148 #, kde-format
0149 msgid "Select the theme"
0150 msgstr "Izberite temo"
0151 
0152 #: klettres.cpp:160
0153 #, kde-format
0154 msgid ""
0155 "Here you can change the theme for KLettres. A theme consists in the "
0156 "background picture and the font color for the letter displayed."
0157 msgstr ""
0158 "Tu lahko spremenite temo za KLettres. Tema je sestavljena iz slike za ozadje "
0159 "in barve pisave za prikaz črk."
0160 
0161 #: klettres.cpp:163
0162 #, kde-format
0163 msgid "Mode Kid"
0164 msgstr "Način za otroke"
0165 
0166 #: klettres.cpp:167
0167 #, kde-format
0168 msgid ""
0169 "If you are in the Grown-up mode, clicking on this button will set up the Kid "
0170 "mode. The Kid mode has no menubar and the font is bigger in the statusbar."
0171 msgstr ""
0172 "Če ste v načinu za odrasle, s klikom na ta gumb preklopite v način za "
0173 "otroke. V načinu za otroke ni menijske vrstice in pisava v vrstici stanja je "
0174 "večja."
0175 
0176 #: klettres.cpp:170
0177 #, kde-format
0178 msgid "Mode Grown-up"
0179 msgstr "Način za odrasle"
0180 
0181 #: klettres.cpp:174
0182 #, kde-format
0183 msgid "The Grownup mode is the normal mode where you can see the menubar."
0184 msgstr "Način za odrasle je običajen način, kjer je na voljo menijska vrstica."
0185 
0186 #. i18n: ectx: label, entry (Font), group (mFont)
0187 #: klettres.cpp:210 klettres.kcfg:51
0188 #, kde-format
0189 msgid "Font"
0190 msgstr "Pisava"
0191 
0192 #: klettres.cpp:210
0193 #, kde-format
0194 msgid "Font Settings"
0195 msgstr "Nastavitve pisav"
0196 
0197 #: klettres.cpp:212
0198 #, kde-format
0199 msgid "Timer"
0200 msgstr "Časomer"
0201 
0202 #: klettres.cpp:212
0203 #, kde-format
0204 msgid "Timer Settings"
0205 msgstr "Nastavitve časomera"
0206 
0207 #: klettres.cpp:230 klettres.cpp:298
0208 #, kde-format
0209 msgctxt "@info:status the current level chosen"
0210 msgid "(Level %1)"
0211 msgstr "(%1. stopnja)"
0212 
0213 #: klettres.cpp:341
0214 #, kde-format
0215 msgid "Grown-up mode is currently active"
0216 msgstr "Trenutno je dejaven način za odrasle"
0217 
0218 #: klettres.cpp:342
0219 #, kde-format
0220 msgid "Switch to Kid mode"
0221 msgstr "Preklopi v način za otroke"
0222 
0223 #: klettres.cpp:360
0224 #, kde-format
0225 msgid "Kid mode is currently active"
0226 msgstr "Trenutno je dejaven način za otroke"
0227 
0228 #: klettres.cpp:361
0229 #, kde-format
0230 msgid "Switch to Grown-up mode"
0231 msgstr "Preklopi v način za odrasle"
0232 
0233 #: klettres.cpp:382
0234 #, kde-format
0235 msgid ""
0236 "File $KDEDIR/share/apps/klettres/%1.txt not found;\n"
0237 "please check your installation."
0238 msgstr ""
0239 "Datoteka $KDEDIR/share/apps/klettres/%1.txt ni bila najdena.\n"
0240 "Preverite vašo namestitev."
0241 
0242 #: klettres.cpp:385
0243 #, kde-format
0244 msgid "Error"
0245 msgstr "Napaka"
0246 
0247 #. i18n: ectx: label, entry (Language), group (General)
0248 #: klettres.kcfg:10
0249 #, kde-format
0250 msgid "Language"
0251 msgstr "Jezik"
0252 
0253 #. i18n: ectx: label, entry (Theme), group (General)
0254 #: klettres.kcfg:14
0255 #, kde-format
0256 msgid "Theme"
0257 msgstr "Tema"
0258 
0259 #. i18n: ectx: label, entry (MenuBarBool), group (General)
0260 #: klettres.kcfg:23
0261 #, kde-format
0262 msgid "Whether the menubar is shown or hidden"
0263 msgstr "Ali naj bo menijska vrstica prikazana ali skrita"
0264 
0265 #. i18n: ectx: label, entry (Mode), group (General)
0266 #: klettres.kcfg:27
0267 #, kde-format
0268 msgid "Mode"
0269 msgstr "Način"
0270 
0271 #. i18n: ectx: label, entry (Level), group (General)
0272 #: klettres.kcfg:35
0273 #, kde-format
0274 msgid "Difficulty level."
0275 msgstr "Stopnja težavnosti."
0276 
0277 #. i18n: ectx: label, entry (KidTimer), group (General)
0278 #: klettres.kcfg:41
0279 #, kde-format
0280 msgid "Kid Timer"
0281 msgstr "Otroški časomer"
0282 
0283 #. i18n: ectx: label, entry (GrownTimer), group (General)
0284 #: klettres.kcfg:45
0285 #, kde-format
0286 msgid "Grown-up Timer"
0287 msgstr "Odrasli časomer"
0288 
0289 #. i18n: ectx: Menu (file)
0290 #: klettresui.rc:4
0291 #, kde-format
0292 msgid "&File"
0293 msgstr "&Datoteka"
0294 
0295 #. i18n: ectx: Menu (look_mode)
0296 #: klettresui.rc:15
0297 #, kde-format
0298 msgid "L&ook"
0299 msgstr "Vide&z"
0300 
0301 #. i18n: ectx: Menu (settings)
0302 #: klettresui.rc:23
0303 #, kde-format
0304 msgid "&Settings"
0305 msgstr "Na&stavitve"
0306 
0307 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolbar)
0308 #: klettresui.rc:33
0309 #, kde-format
0310 msgid "Main"
0311 msgstr "Glavno"
0312 
0313 #. i18n: ectx: ToolBar (specialCharToolbar)
0314 #: klettresui.rc:47
0315 #, kde-format
0316 msgid "Special Characters"
0317 msgstr "Posebni znaki"
0318 
0319 #: klettresview.cpp:32
0320 #, kde-format
0321 msgid "Type the letter or syllable that you just heard"
0322 msgstr "Natipkajte črko ali zlog, ki ste jo/ga ravnokar slišali"
0323 
0324 #: klettresview.cpp:131
0325 #, kde-format
0326 msgctxt "%1 is uppercase letter, %2 is the same in lowercase"
0327 msgid "%1 / %2"
0328 msgstr "%1 / %2"
0329 
0330 #: kltheme.cpp:36
0331 #, kde-format
0332 msgctxt "@item:inlistbox"
0333 msgid "Kid"
0334 msgstr "Otrok"
0335 
0336 #: kltheme.cpp:86
0337 #, kde-format
0338 msgctxt "@item:inlistbox desert theme for the interface"
0339 msgid "Desert"
0340 msgstr "Puščava"
0341 
0342 #: kltheme.cpp:136
0343 #, kde-format
0344 msgctxt "@item:inlistbox"
0345 msgid "Savannah"
0346 msgstr "Savana"
0347 
0348 #: kltheme.cpp:187
0349 #, kde-format
0350 msgctxt "@item:inlistbox"
0351 msgid "Aqua"
0352 msgstr "Voda"
0353 
0354 #: langutils.cpp:88
0355 #, kde-format
0356 msgid "Romanized Hindi"
0357 msgstr "Romanizirani hindi"
0358 
0359 #: langutils.cpp:90
0360 #, kde-format
0361 msgid "Luganda"
0362 msgstr "Luganda"
0363 
0364 #: langutils.cpp:92
0365 #, kde-format
0366 msgid "English Phonics"
0367 msgstr "Angleški zvoki"
0368 
0369 #: langutils.cpp:94
0370 #, kde-format
0371 msgid "Tswana"
0372 msgstr "Tswana"
0373 
0374 #: langutils.cpp:99
0375 #, kde-format
0376 msgctxt "@item:inlistbox no language for that locale"
0377 msgid "None"
0378 msgstr "Brez"
0379 
0380 #: main.cpp:24
0381 #, kde-format
0382 msgid "KLettres"
0383 msgstr "KLettres"
0384 
0385 #: main.cpp:24
0386 #, kde-format
0387 msgid ""
0388 "KLettres helps a very young child or an adult learning \n"
0389 "a new language by associating sounds and \n"
0390 "letters in this language.\n"
0391 "\n"
0392 "25 languages are available."
0393 msgstr ""
0394 "KLettres pomaga majhnim otrokom ali odraslim, pri\n"
0395 "učenju novega jezika s povezovanjem zvokov in črk v tem jeziku.\n"
0396 "\n"
0397 "Na voljo je 25 jezikov."
0398 
0399 #: main.cpp:28
0400 #, kde-format
0401 msgid "(C) 2001-2011 Anne-Marie Mahfouf"
0402 msgstr "© 2001-2011 Anne-Marie Mahfouf"
0403 
0404 #: main.cpp:29
0405 #, kde-format
0406 msgid "Anne-Marie Mahfouf"
0407 msgstr "Anne-Marie Mahfouf"
0408 
0409 #: main.cpp:30
0410 #, kde-format
0411 msgid "Marc Cheng"
0412 msgstr "Marc Cheng"
0413 
0414 #: main.cpp:31
0415 #, kde-format
0416 msgid "Kids and grown-up oxygen icons"
0417 msgstr "Ikone Oxygen otrokov in odraslih"
0418 
0419 #: main.cpp:32
0420 #, kde-format
0421 msgid "Danny Allen"
0422 msgstr "Danny Allen"
0423 
0424 #: main.cpp:33
0425 #, kde-format
0426 msgid "SVG background pictures"
0427 msgstr "Slike SVG za ozadje"
0428 
0429 #: main.cpp:34
0430 #, kde-format
0431 msgid "Robert Gogolok"
0432 msgstr "Robert Gogolok"
0433 
0434 #: main.cpp:35
0435 #, kde-format
0436 msgid "Support and coding guidance"
0437 msgstr "Podpora in vodenje pri kodiranju"
0438 
0439 #: main.cpp:36
0440 #, kde-format
0441 msgid "Peter Hedlund"
0442 msgstr "Peter Hedlund"
0443 
0444 #: main.cpp:37
0445 #, kde-format
0446 msgid "Code for generating special characters' icons"
0447 msgstr "Koda za ustvarjanje posebnih ikon znakov"
0448 
0449 #: main.cpp:38
0450 #, kde-format
0451 msgid "Waldo Bastian"
0452 msgstr "Waldo Bastian"
0453 
0454 #: main.cpp:39
0455 #, kde-format
0456 msgid "Port to KConfig XT, coding help"
0457 msgstr "Predelava na KConfig XT, pomoč pri kodiranju"
0458 
0459 #: main.cpp:40
0460 #, kde-format
0461 msgid "Pino Toscano"
0462 msgstr "Pino Toscano"
0463 
0464 #: main.cpp:41
0465 #, kde-format
0466 msgid "Code cleaning, Theme class"
0467 msgstr "Čiščenje kode, razred za teme"
0468 
0469 #: main.cpp:42
0470 #, kde-format
0471 msgid "Michael Goettsche"
0472 msgstr "Michael Goettsche"
0473 
0474 #: main.cpp:43
0475 #, kde-format
0476 msgid "Timer setting widgets"
0477 msgstr "Gradniki za nastavitev časomera"
0478 
0479 #: main.cpp:44
0480 #, kde-format
0481 msgid "Laurent Navet"
0482 msgstr "Laurent Navet"
0483 
0484 #: main.cpp:45
0485 #, kde-format
0486 msgid "Port to KDE Frameworks 5"
0487 msgstr "Predelava za Ogrodja KDE 5"
0488 
0489 #: soundfactory.cpp:86
0490 #, kde-format
0491 msgid "Error while loading the sound names."
0492 msgstr "Napaka med nalaganjem zvokovnih imen."
0493 
0494 #: timer.cpp:19 timer.cpp:20 timer.cpp:28 timer.cpp:29
0495 #, kde-format
0496 msgid "1 tenth of second"
0497 msgid_plural "%1 tenths of second"
0498 msgstr[0] "%1 desetinka sekunde"
0499 msgstr[1] "%1 desetinki sekunde"
0500 msgstr[2] "%1 desetinke sekunde"
0501 msgstr[3] "%1 desetink sekunde"
0502 
0503 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
0504 #: timerui.ui:51
0505 #, kde-format
0506 msgid "Set the time between 2 letters."
0507 msgstr "Nastavite čas med dvema črkama."
0508 
0509 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSlider, kcfg_KidTimer)
0510 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QSlider, kcfg_GrownTimer)
0511 #: timerui.ui:91 timerui.ui:184
0512 #, kde-format
0513 msgid "Set the timer (in tenths of seconds)"
0514 msgstr "Nastavite čas (v desetinkah sekunde)"
0515 
0516 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSlider, kcfg_KidTimer)
0517 #: timerui.ui:94
0518 #, kde-format
0519 msgid ""
0520 "You can set the time between two letters in Kid mode. Default is 4 tenths of "
0521 "seconds but younger children might need longer time."
0522 msgstr ""
0523 "V načinu za otroke lahko nastavite čas med dvema črkama. Privzeto so to 4 "
0524 "desetinke sekunde. Mlajši otroci mogoče potrebujejo več časa."
0525 
0526 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
0527 #: timerui.ui:122
0528 #, kde-format
0529 msgid ""
0530 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /></head><body style=\" "
0531 "white-space: pre-wrap; font-family:Sans Serif; font-size:9pt; font-"
0532 "weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\"><p style=\" margin-"
0533 "top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-"
0534 "indent:0; text-indent:0px;\">Kid Mode</p></body></html>"
0535 msgstr ""
0536 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /></head><body style=\" "
0537 "white-space: pre-wrap; font-family:Sans Serif; font-size:9pt; font-"
0538 "weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\"><p style=\" margin-"
0539 "top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-"
0540 "indent:0; text-indent:0px;\">Način za otroke</p></body></html>"
0541 
0542 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QSlider, kcfg_GrownTimer)
0543 #: timerui.ui:187
0544 #, kde-format
0545 msgid ""
0546 "You can set the time between two letters in Grown-up mode. Default is 2 "
0547 "tenths of seconds."
0548 msgstr ""
0549 "V načinu za odrasle lahko nastavite čas med dvema črkama. Privzeto sta to 2 "
0550 "desetinki sekunde."
0551 
0552 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
0553 #: timerui.ui:215
0554 #, kde-format
0555 msgid ""
0556 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /></head><body style=\" "
0557 "white-space: pre-wrap; font-family:Sans Serif; font-size:9pt; font-"
0558 "weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\"><p style=\" margin-"
0559 "top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-"
0560 "indent:0; text-indent:0px;\">Grown-up Mode</p></body></html>"
0561 msgstr ""
0562 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /></head><body style=\" "
0563 "white-space: pre-wrap; font-family:Sans Serif; font-size:9pt; font-"
0564 "weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;\"><p style=\" margin-"
0565 "top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-"
0566 "indent:0; text-indent:0px;\">Način za odrasle</p></body></html>"
0567 
0568 #~ msgid "Klettres"
0569 #~ msgstr "Klettres"