Warning, /utilities/kongress/po/nn/kongress.po is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # Translation of kongress to Norwegian Nynorsk
0002 #
0003 # Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2020, 2021.
0004 # Øystein Steffensen-Alværvik <oysteins.omsetting@protonmail.com>, 2021.
0005 msgid ""
0006 msgstr ""
0007 "Project-Id-Version: kongress\n"
0008 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
0009 "POT-Creation-Date: 2022-09-29 00:50+0000\n"
0010 "PO-Revision-Date: 2021-12-15 13:03+0100\n"
0011 "Last-Translator: Oystein Steffensen-Alvaervik <ystein@posteo.net>\n"
0012 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <l10n-no@lister.huftis.org>\n"
0013 "Language: nn\n"
0014 "MIME-Version: 1.0\n"
0015 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
0016 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0017 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
0018 "X-Generator: Lokalize 21.12.0\n"
0019 "X-Environment: kde\n"
0020 "X-Accelerator-Marker: &\n"
0021 "X-Text-Markup: kde4\n"
0022 
0023 #, kde-format
0024 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
0025 msgid "Your names"
0026 msgstr "Karl Ove Hufthammer"
0027 
0028 #, kde-format
0029 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
0030 msgid "Your emails"
0031 msgstr "karl@huftis.org"
0032 
0033 #: calendarcontroller.cpp:302
0034 #, kde-format
0035 msgid "Cannot save calendar file. Export failed."
0036 msgstr "Klarte ikkje lagra kalender. Eksporten var mislukka."
0037 
0038 #: calendarcontroller.cpp:308
0039 #, kde-format
0040 msgid "Export completed successfully"
0041 msgstr "Eksporteringa er no fullført"
0042 
0043 #: conferencemodel.cpp:87
0044 #, kde-format
0045 msgid "Past"
0046 msgstr "Eldre"
0047 
0048 #: conferencemodel.cpp:88
0049 #, kde-format
0050 msgid "Upcoming"
0051 msgstr "Framtidige"
0052 
0053 #: contents/ui/Conferences.qml:15
0054 #, kde-format
0055 msgid "Conferences"
0056 msgstr "Konferansar"
0057 
0058 #: contents/ui/Conferences.qml:24
0059 #, kde-format
0060 msgid "No conference found"
0061 msgstr "Fann ikkje nokon konferansar"
0062 
0063 #: contents/ui/Conferences.qml:27
0064 #, kde-format
0065 msgid "Reload"
0066 msgstr "Last om att"
0067 
0068 #: contents/ui/EventInfo.qml:24
0069 #, kde-format
0070 msgid "Web Page"
0071 msgstr "Heimeside"
0072 
0073 #: contents/ui/EventInfo.qml:37
0074 #, kde-format
0075 msgid "Back"
0076 msgstr "Tilbake"
0077 
0078 #: contents/ui/EventInfo.qml:45
0079 #, kde-format
0080 msgid "Delete"
0081 msgstr "Slett"
0082 
0083 #: contents/ui/EventInfo.qml:45
0084 #, kde-format
0085 msgid "Favorite"
0086 msgstr "Merk som favoritt"
0087 
0088 #: contents/ui/FavoritesView.qml:27
0089 #, kde-format
0090 msgid "Export"
0091 msgstr "Eksporter"
0092 
0093 #: contents/ui/FavoritesView.qml:57
0094 #, kde-format
0095 msgid "Open folder"
0096 msgstr "Opna mappe"
0097 
0098 #: contents/ui/FavoritesView.qml:72
0099 #, kde-format
0100 msgid "No favorite talks found for %1"
0101 msgstr "Fann ingen favoritt­presentasjonar for %1"
0102 
0103 #: contents/ui/FavoritesView.qml:72
0104 #, kde-format
0105 msgid "No favorite talks found"
0106 msgstr "Fann ingen favoritt­presentasjonar"
0107 
0108 #: contents/ui/FavoritesView.qml:167
0109 #, kde-format
0110 msgid "Overlaps with another talk"
0111 msgid_plural "Overlaps with %1 other talks"
0112 msgstr[0] "Overlappar med ein annan presentasjon"
0113 msgstr[1] "Overlappar med %1 andre presentasjonar"
0114 
0115 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:38
0116 #, kde-format
0117 msgid "Conference"
0118 msgstr "Konferanse"
0119 
0120 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:45
0121 #, kde-format
0122 msgid "Check for updates"
0123 msgstr "Sjå etter oppdateringar"
0124 
0125 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:57
0126 #, kde-format
0127 msgid "Daily Schedule"
0128 msgstr "Dagleg timeplan"
0129 
0130 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:63
0131 #, kde-format
0132 msgid "Full Schedule"
0133 msgstr "Full timeplan"
0134 
0135 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:69 contents/ui/Main.qml:64
0136 #, kde-format
0137 msgid "Schedule"
0138 msgstr "Timeplan"
0139 
0140 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:76
0141 #, kde-format
0142 msgid "Categories"
0143 msgstr "Kategoriar"
0144 
0145 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:82 contents/ui/MapView.qml:20
0146 #, kde-format
0147 msgid "Map"
0148 msgstr "Kart"
0149 
0150 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:93 contents/ui/GlobalDrawer.qml:99
0151 #: contents/ui/Main.qml:75
0152 #, kde-format
0153 msgid "Favorites"
0154 msgstr "Favorittar"
0155 
0156 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:104
0157 #, kde-format
0158 msgid "Configure"
0159 msgstr "Set opp"
0160 
0161 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:109
0162 #, kde-format
0163 msgid "Change conference"
0164 msgstr "Byt konferanse"
0165 
0166 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:109
0167 #, kde-format
0168 msgid "Select conference"
0169 msgstr "Vel konferanse"
0170 
0171 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:118 contents/ui/SettingsView.qml:17
0172 #, kde-format
0173 msgid "Settings"
0174 msgstr "Innstillingar"
0175 
0176 #: contents/ui/GlobalDrawer.qml:131
0177 #, kde-format
0178 msgid "About"
0179 msgstr "Om"
0180 
0181 #: contents/ui/MapView.qml:35
0182 #, kde-format
0183 msgid "Latitude: %1"
0184 msgstr "Breiddegrad: %1"
0185 
0186 #: contents/ui/MapView.qml:41
0187 #, kde-format
0188 msgid "Longitude: %1"
0189 msgstr "Lengdegrad: %1"
0190 
0191 #: contents/ui/MapView.qml:47
0192 #, kde-format
0193 msgid "OpenStreetMap"
0194 msgstr "OpenStreetMap"
0195 
0196 #: contents/ui/ScheduleView.qml:28
0197 #, kde-format
0198 msgid "No talks found for %1"
0199 msgstr "Fann ingen presentasjonar for %1"
0200 
0201 #: contents/ui/ScheduleView.qml:28
0202 #, kde-format
0203 msgid "No talks found"
0204 msgstr "Fann ingen presentasjonar"
0205 
0206 #: contents/ui/ScheduleView.qml:67
0207 #, kde-format
0208 msgid "Details"
0209 msgstr "Detaljar"
0210 
0211 #: contents/ui/SettingsView.qml:23
0212 #, kde-format
0213 msgid "Appearance"
0214 msgstr "Utsjånad"
0215 
0216 #: contents/ui/SettingsView.qml:28
0217 #, kde-format
0218 msgid "Use local timezone"
0219 msgstr "Bruk lokal tidssone"
0220 
0221 #: contents/ui/SettingsView.qml:35
0222 #, kde-format
0223 msgid "Notifications"
0224 msgstr "Varslingar"
0225 
0226 #: contents/ui/SettingsView.qml:39
0227 #, kde-format
0228 msgid "Add reminder to favorite talks"
0229 msgstr "Legg til påminning om favorittpresentasjonar"
0230 
0231 #: contents/ui/SettingsView.qml:47
0232 #, kde-format
0233 msgid "Remind before talk start (minutes)"
0234 msgstr "Påminning før presentasjonen startar (minutt)"
0235 
0236 #: contents/ui/SettingsView.qml:59
0237 #, kde-format
0238 msgid "Notifications are not supported on your platform"
0239 msgstr "Påminningar er ikkje støtta på plattforma di"
0240 
0241 #: eventcontroller.cpp:56
0242 #, kde-format
0243 msgid "Error during event creation"
0244 msgstr "Feil ved oppretting av arrangement"
0245 
0246 #: eventcontroller.cpp:63
0247 #, kde-format
0248 msgid "Already in favorites"
0249 msgstr "Er allereie merkt som favoritt"
0250 
0251 #: eventcontroller.cpp:113
0252 #, kde-format
0253 msgid ""
0254 "Talk added to favorites, but it overlaps with existing ones:\n"
0255 "%1"
0256 msgstr ""
0257 "Presentasjonen er lagd til som favoritt, men overlappar med andre "
0258 "presentasjonar:\n"
0259 "%1"
0260 
0261 #: eventcontroller.cpp:113
0262 #, kde-format
0263 msgid "Talk added to favorites"
0264 msgstr "Presentasjonen er lagd til som favoritt"
0265 
0266 #: main.cpp:50
0267 #, kde-format
0268 msgid "Kongress"
0269 msgstr "Kongress"
0270 
0271 #: main.cpp:50
0272 #, kde-format
0273 msgid "KDE Conference Companion"
0274 msgstr "Konferanse­assistent frå KDE"
0275 
0276 #: main.cpp:50
0277 #, kde-format
0278 msgid "© 2021 KDE Community"
0279 msgstr "© 2021 KDE-fellesskapet"
0280 
0281 #: main.cpp:53
0282 #, kde-format
0283 msgctxt "@info:credit"
0284 msgid "Dimitris Kardarakos"
0285 msgstr "Dimitris Kardarakos"
0286 
0287 #: main.cpp:53
0288 #, kde-format
0289 msgctxt "@info:credit"
0290 msgid "Maintainer and Developer"
0291 msgstr "Vedlikehaldar og utviklar"