Warning, /rolisteam/rolisteam/translations/rolisteam_ro_RO.ts is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
0002 <!DOCTYPE TS>
0003 <TS version="2.1" language="ro_RO">
0004 <context>
0005   <name>AboutRolisteam</name>
0006   <message>
0007     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.ui" line="17"/>
0008     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_aboutrolisteam.h" line="102"/>
0009     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_aboutrolisteam.h" line="102"/>
0010     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_aboutrolisteam.h" line="102"/>
0011     <source>About Rolisteam</source>
0012     <translation>Despre Rolisteam</translation>
0013   </message>
0014   <message>
0015     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="31"/>
0016     <source>English &amp; French</source>
0017     <translation>Engleză și franceză</translation>
0018   </message>
0019   <message>
0020     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="33"/>
0021     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="35"/>
0022     <source>Portuguese</source>
0023     <translation>Portugheză</translation>
0024   </message>
0025   <message>
0026     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="36"/>
0027     <source>Hungarian</source>
0028     <translation>Maghiară</translation>
0029   </message>
0030   <message>
0031     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="37"/>
0032     <source>Turkish</source>
0033     <translation>Turcă</translation>
0034   </message>
0035   <message>
0036     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="38"/>
0037     <source>French &amp; German</source>
0038     <translation>Franceză și germană</translation>
0039   </message>
0040   <message>
0041     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="39"/>
0042     <source>Romanian</source>
0043     <translation>Română</translation>
0044   </message>
0045   <message>
0046     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="40"/>
0047     <source>Spanish</source>
0048     <translation>Spaniolă</translation>
0049   </message>
0050   <message>
0051     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="41"/>
0052     <source>Dutch</source>
0053     <translation>Olandeză</translation>
0054   </message>
0055   <message>
0056     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="42"/>
0057     <source>Catalan</source>
0058     <translation>Catalană</translation>
0059   </message>
0060   <message>
0061     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="57"/>
0062     <source>Rolisteam helps you to manage a tabletop role playing game with remote friends/players. It provides many features to share maps, pictures and it also includes tool to communicate with your friends/players. The goal is to make Rolisteam-managed RPG games as good as RPG games around your table. To achieve it, we are working hard to provide you more and more features. Existing features : Map sharing (with permission management), Image sharing, background music, dice roll and so on. Rolisteam is written in Qt5</source>
0063     <translation>Rolisteam te ajută să gestionezi un joc de masă cu roluri cu prieteni/jucători la distanță. Programul oferă multe funcții pentru a partaja hărți, imagini și mai include o unealtă pentru a comunica cu prietenii tău sau cu jucătorii. Scopul este de a face jocuri gestionate de Rolisteam la fel de bune ca cele din jurul mesei tale. Pentru a atinge acest scop, noi muncim din greu pentru a-ți oferi tot mai multe funcționalități. Funcțiile existente: partajarea hărților (cu managementul permisinilor), partajarea imaginilor, a muzicii de fundal, zarurile și altele. Rolisteam este scris în Qt5.</translation>
0064   </message>
0065   <message>
0066     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="63"/>
0067     <source>You may modify and redistribute the program under the terms of the GPL (version 2 or later). A copy of the GPL is contained in the &apos;COPYING&apos; file distributed with Rolisteam. Rolisteam is copyrighted by its contributors. See the &apos;COPYRIGHT&apos; file for the complete list of contributors. We provide no warranty for this program.</source>
0068     <translation>Puteți modifica și redistribui programul sub termenii licenței GPL (versiunea 2 sau ulterioare). Puteți găsi o copie a licenței GPL în fișierul „COPYING” redistribuit cu Rolisteam. Rolisteam este sub incidența drepturilor de autor și drepturile de autor aparțin contribuitorilor individuali. Vedeți fișierul „COPYRIGHT” pentru o listă completă a contribuitorilor. Nu oferim niciun fel de garanții pentru acest program.</translation>
0069   </message>
0070   <message>
0071     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="67"/>
0072     <source>Web Sites:</source>
0073     <translation>Site-uri web:</translation>
0074   </message>
0075   <message>
0076     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="67"/>
0077     <source>Official Rolisteam Site</source>
0078     <translation>Site-ul oficial Rolisteam</translation>
0079   </message>
0080   <message>
0081     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="67"/>
0082     <source>Bug Tracker</source>
0083     <translation>Monitor erori</translation>
0084   </message>
0085   <message>
0086     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="67"/>
0087     <source>Current developers</source>
0088     <translation>Dezvoltatori actuali</translation>
0089   </message>
0090   <message>
0091     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="68"/>
0092     <source>Contributors</source>
0093     <translation>Contribuitori</translation>
0094   </message>
0095   <message>
0096     <location filename="../core/src/widgets/aboutrolisteam.cpp" line="68"/>
0097     <source>Translators</source>
0098     <translation>Traducători</translation>
0099   </message>
0100 </context>
0101 <context>
0102   <name>AddChatRoomDialog</name>
0103   <message>
0104     <location filename="../core/src/qmlchat/AddChatRoomDialog.qml" line="24"/>
0105     <source>Title</source>
0106     <translation type="unfinished">Titlu</translation>
0107   </message>
0108   <message>
0109     <location filename="../core/src/qmlchat/AddChatRoomDialog.qml" line="33"/>
0110     <source>Everybody</source>
0111     <translation type="unfinished"></translation>
0112   </message>
0113   <message>
0114     <location filename="../core/src/qmlchat/AddChatRoomDialog.qml" line="80"/>
0115     <source>Add Chatroom</source>
0116     <translation type="unfinished"></translation>
0117   </message>
0118 </context>
0119 <context>
0120   <name>AnnounceDocumentDialog</name>
0121   <message>
0122     <location filename="../core/src/sharededitor/announcedocumentdialog.ui" line="14"/>
0123     <source>Announce Document</source>
0124     <translation type="unfinished">Anunță documentul</translation>
0125   </message>
0126   <message>
0127     <location filename="../core/src/sharededitor/announcedocumentdialog.ui" line="35"/>
0128     <source>Name:</source>
0129     <translation type="unfinished">Nume:</translation>
0130   </message>
0131   <message>
0132     <location filename="../core/src/sharededitor/announcedocumentdialog.ui" line="62"/>
0133     <source>Broadcast this document</source>
0134     <translation type="unfinished"></translation>
0135   </message>
0136   <message>
0137     <location filename="../core/src/sharededitor/announcedocumentdialog.ui" line="94"/>
0138     <source>Always use this name</source>
0139     <translation type="unfinished"></translation>
0140   </message>
0141   <message>
0142     <location filename="../core/src/sharededitor/announcedocumentdialog.ui" line="108"/>
0143     <source>You can change this in the preferences dialog.</source>
0144     <translation type="unfinished"></translation>
0145   </message>
0146 </context>
0147 <context>
0148   <name>AudioPlayer</name>
0149   <message>
0150     <location filename="../core/src/audio/audioPlayer.cpp" line="83"/>
0151     <source>Background Music</source>
0152     <translation>Muzică de fundal</translation>
0153   </message>
0154   <message>
0155     <location filename="../core/src/audio/audioPlayer.cpp" line="104"/>
0156     <source>Show/hide Player %1</source>
0157     <translation>Arată/ascunde jucătorul %1</translation>
0158   </message>
0159 </context>
0160 <context>
0161   <name>AudioWidgetUI</name>
0162   <message>
0163     <location filename="../core/src/audio/audiowidget.ui" line="57"/>
0164     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="203"/>
0165     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="203"/>
0166     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="203"/>
0167     <source>muted</source>
0168     <translation>fără sunet</translation>
0169   </message>
0170   <message>
0171     <location filename="../core/src/audio/audiowidget.ui" line="107"/>
0172     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="204"/>
0173     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="204"/>
0174     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="204"/>
0175     <source>Play</source>
0176     <translation>Redă</translation>
0177   </message>
0178   <message>
0179     <location filename="../core/src/audio/audiowidget.ui" line="129"/>
0180     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="205"/>
0181     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="205"/>
0182     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="205"/>
0183     <source>Pause</source>
0184     <translation>Pauză</translation>
0185   </message>
0186   <message>
0187     <location filename="../core/src/audio/audiowidget.ui" line="151"/>
0188     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="206"/>
0189     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="206"/>
0190     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="206"/>
0191     <source>Stop</source>
0192     <translation>Stop</translation>
0193   </message>
0194   <message>
0195     <location filename="../core/src/audio/audiowidget.ui" line="170"/>
0196     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="207"/>
0197     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="207"/>
0198     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="207"/>
0199     <source>unique Mode</source>
0200     <translation>Mod unic</translation>
0201   </message>
0202   <message>
0203     <location filename="../core/src/audio/audiowidget.ui" line="186"/>
0204     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="208"/>
0205     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="208"/>
0206     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_audiowidget.h" line="208"/>
0207     <source>repeat</source>
0208     <translation>repetă</translation>
0209   </message>
0210 </context>
0211 <context>
0212   <name>BotIrcDiceParser</name>
0213   <message>
0214     <location filename="../core/libs/diceparser/irc/mainwindow.ui" line="14"/>
0215     <location filename="../core/libs/diceparser/irc/build/ui_mainwindow.h" line="94"/>
0216     <source>BotIrcDiceParser</source>
0217     <translation type="unfinished"></translation>
0218   </message>
0219   <message>
0220     <location filename="../core/libs/diceparser/irc/mainwindow.ui" line="23"/>
0221     <location filename="../core/libs/diceparser/irc/build/ui_mainwindow.h" line="95"/>
0222     <source>Connect</source>
0223     <translation type="unfinished">Conectare</translation>
0224   </message>
0225   <message>
0226     <location filename="../core/libs/diceparser/irc/mainwindow.ui" line="30"/>
0227     <location filename="../core/libs/diceparser/irc/build/ui_mainwindow.h" line="96"/>
0228     <source>join</source>
0229     <translation type="unfinished"></translation>
0230   </message>
0231   <message>
0232     <location filename="../core/libs/diceparser/irc/mainwindow.ui" line="50"/>
0233     <location filename="../core/libs/diceparser/irc/build/ui_mainwindow.h" line="97"/>
0234     <source>Disconnect</source>
0235     <translation type="unfinished"></translation>
0236   </message>
0237 </context>
0238 <context>
0239   <name>BoxModel</name>
0240   <message>
0241     <location filename="../core/libs/mindmap/src/model/boxmodel.cpp" line="178"/>
0242     <source>New Node</source>
0243     <translation type="unfinished"></translation>
0244   </message>
0245 </context>
0246 <context>
0247   <name>ChannelListPanel</name>
0248   <message>
0249     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.ui" line="14"/>
0250     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_channellistpanel.h" line="47"/>
0251     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_channellistpanel.h" line="47"/>
0252     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_channellistpanel.h" line="47"/>
0253     <source>Channel List</source>
0254     <translation>Lista canalelor</translation>
0255   </message>
0256   <message>
0257     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="34"/>
0258     <source>Edit Channel</source>
0259     <translation>Editează canalul</translation>
0260   </message>
0261   <message>
0262     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="36"/>
0263     <source>Switch to channel</source>
0264     <translation>Comută la canal</translation>
0265   </message>
0266   <message>
0267     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="35"/>
0268     <source>Lock/Unlock Channel</source>
0269     <translation>Blochează/deblochează canalul</translation>
0270   </message>
0271   <message>
0272     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="37"/>
0273     <source>Set/Unset Channel Password</source>
0274     <translation>Setează/anulează setarea parolei</translation>
0275   </message>
0276   <message>
0277     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="38"/>
0278     <source>Add channel</source>
0279     <translation>Adaugă canal</translation>
0280   </message>
0281   <message>
0282     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="39"/>
0283     <source>Add subchannel</source>
0284     <translation>Adaugă subcanal</translation>
0285   </message>
0286   <message>
0287     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="40"/>
0288     <source>Delete Channel</source>
0289     <translation>Șterge canalul</translation>
0290   </message>
0291   <message>
0292     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="41"/>
0293     <source>Set Default</source>
0294     <translation>Setează implicit</translation>
0295   </message>
0296   <message>
0297     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="42"/>
0298     <source>Log as admin</source>
0299     <translation>Conectează-te ca administrator</translation>
0300   </message>
0301   <message>
0302     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="43"/>
0303     <source>Kick User</source>
0304     <translation>Lovește utilizatorul</translation>
0305   </message>
0306   <message>
0307     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="44"/>
0308     <source>Ban User</source>
0309     <translation>Pune interdicție utilizatorului</translation>
0310   </message>
0311   <message>
0312     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="45"/>
0313     <source>Reset Data Channel</source>
0314     <translation>Resetează canalul de date</translation>
0315   </message>
0316   <message>
0317     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="46"/>
0318     <source>Move User</source>
0319     <translation>Mută utilizatorul</translation>
0320   </message>
0321   <message>
0322     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="316"/>
0323     <source>Admin Password</source>
0324     <translation>Parolă administrator</translation>
0325   </message>
0326   <message>
0327     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="316"/>
0328     <source>Password</source>
0329     <translation>Parolă</translation>
0330   </message>
0331   <message>
0332     <source>New Channel</source>
0333     <translation type="vanished">Canal nou</translation>
0334   </message>
0335   <message>
0336     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="492"/>
0337     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="522"/>
0338     <source>Channel Password</source>
0339     <translation>Parola canalului</translation>
0340   </message>
0341   <message>
0342     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="493"/>
0343     <source>Password for channel: %1 - leave empty for no password</source>
0344     <translation>Parolă pentru canal: %1 - lasă gol pentru fără parolă</translation>
0345   </message>
0346   <message>
0347     <location filename="../core/src/network/channellistpanel.cpp" line="523"/>
0348     <source>Channel %1 required password:</source>
0349     <translation>Canal %1 parolă necesară:</translation>
0350   </message>
0351 </context>
0352 <context>
0353   <name>ChannelModel</name>
0354   <message>
0355     <location filename="../core/src/network/channelmodel.cpp" line="112"/>
0356     <source>Bytes</source>
0357     <translation>Octeți</translation>
0358   </message>
0359   <message>
0360     <location filename="../core/src/network/channelmodel.cpp" line="112"/>
0361     <source>KiB</source>
0362     <translation>KiB</translation>
0363   </message>
0364   <message>
0365     <location filename="../core/src/network/channelmodel.cpp" line="112"/>
0366     <source>MiB</source>
0367     <translation>MiB</translation>
0368   </message>
0369   <message>
0370     <location filename="../core/src/network/channelmodel.cpp" line="473"/>
0371     <source>Channel Password</source>
0372     <translation>Parola canalului</translation>
0373   </message>
0374   <message>
0375     <location filename="../core/src/network/channelmodel.cpp" line="474"/>
0376     <source>Channel %1 required password:</source>
0377     <translation>Canal %1 parolă necesară:</translation>
0378   </message>
0379 </context>
0380 <context>
0381   <name>Character</name>
0382   <message>
0383     <source>%1:
0384 HP: %2/%3
0385 State: %4
0386 Initiative Score: %5
0387 Distance Per Turn: %6
0388 type: %7
0389 </source>
0390     <translation type="vanished">%1:
0391 HP: %2/%3
0392 Stat: %4
0393 Punctaj inițiativă: %5
0394 Distanța per tură: %6
0395 Tip: %7
0396 </translation>
0397   </message>
0398   <message>
0399     <source>Not defined</source>
0400     <translation type="vanished">Nedefinit</translation>
0401   </message>
0402   <message>
0403     <source>NPC</source>
0404     <translation type="vanished">NPC</translation>
0405   </message>
0406   <message>
0407     <source>PC</source>
0408     <translation type="vanished">PC</translation>
0409   </message>
0410   <message>
0411     <source>Initiative</source>
0412     <translation type="vanished">Inițiativă</translation>
0413   </message>
0414 </context>
0415 <context>
0416   <name>CharacterDataModel</name>
0417   <message>
0418     <location filename="../core/src/network/characterdatamodel.cpp" line="78"/>
0419     <source>No Avatar</source>
0420     <translation type="unfinished"></translation>
0421   </message>
0422   <message>
0423     <location filename="../core/src/network/characterdatamodel.cpp" line="138"/>
0424     <source>New Character</source>
0425     <translation type="unfinished">Personaj nou</translation>
0426   </message>
0427 </context>
0428 <context>
0429   <name>CharacterItem</name>
0430   <message>
0431     <source>Change State</source>
0432     <translation type="vanished">Schimbare stare</translation>
0433   </message>
0434   <message>
0435     <source>Transform into</source>
0436     <translation type="vanished">Transformă în</translation>
0437   </message>
0438   <message>
0439     <source>Vision Shape</source>
0440     <translation type="vanished">Formă viziune</translation>
0441   </message>
0442   <message>
0443     <source>Actions</source>
0444     <translation type="vanished">Acțiuni</translation>
0445   </message>
0446   <message>
0447     <source>Initiative</source>
0448     <translation type="vanished">Inițiativă</translation>
0449   </message>
0450   <message>
0451     <source>Clean Initiative</source>
0452     <translation type="vanished">Curăță inițiativa</translation>
0453   </message>
0454   <message>
0455     <source>Shapes</source>
0456     <translation type="vanished">Forme</translation>
0457   </message>
0458   <message>
0459     <source>Clean Shape</source>
0460     <translation type="vanished">Curăță forma</translation>
0461   </message>
0462   <message>
0463     <source>Disk</source>
0464     <translation type="vanished">Disc</translation>
0465   </message>
0466   <message>
0467     <source>Conical</source>
0468     <translation type="vanished">Con</translation>
0469   </message>
0470   <message>
0471     <source>Reduce Life</source>
0472     <translation type="vanished">Redu viața</translation>
0473   </message>
0474   <message>
0475     <source>Increase Life</source>
0476     <translation type="vanished">Creștere viața</translation>
0477   </message>
0478 </context>
0479 <context>
0480   <name>CharacterSheetModel</name>
0481   <message>
0482     <location filename="../core/src/charactersheet/charactersheetmodel.cpp" line="523"/>
0483     <source>Fields name</source>
0484     <translation>Nume câmp</translation>
0485   </message>
0486   <message>
0487     <location filename="../core/src/charactersheet/charactersheetmodel.cpp" line="549"/>
0488     <source>Empty Section %1</source>
0489     <translation>Secțiune goală %1</translation>
0490   </message>
0491   <message>
0492     <location filename="../core/src/charactersheet/charactersheetmodel.cpp" line="557"/>
0493     <source>Section_%1</source>
0494     <translation>Sectiune_%1</translation>
0495   </message>
0496   <message>
0497     <location filename="../core/src/charactersheet/charactersheetmodel.cpp" line="581"/>
0498     <source>Field %1</source>
0499     <translation>Câmp %1</translation>
0500   </message>
0501 </context>
0502 <context>
0503   <name>CharacterSheetWindow</name>
0504   <message>
0505     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="14"/>
0506     <source>Form</source>
0507     <translation type="unfinished">Formular</translation>
0508   </message>
0509   <message>
0510     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="80"/>
0511     <source>Add Section</source>
0512     <translation>Adăugare secțiune</translation>
0513   </message>
0514   <message>
0515     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="85"/>
0516     <source>Add Line</source>
0517     <translation type="unfinished"></translation>
0518   </message>
0519   <message>
0520     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="90"/>
0521     <source>Add CharacterSheet</source>
0522     <translation>Adăugare fișă de personaj</translation>
0523   </message>
0524   <message>
0525     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="123"/>
0526     <source>Print Act</source>
0527     <translation type="unfinished"></translation>
0528   </message>
0529   <message>
0530     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="132"/>
0531     <source>Menu</source>
0532     <translation type="unfinished"></translation>
0533   </message>
0534   <message>
0535     <source>Load CharacterSheet View File</source>
0536     <translation type="vanished">Încărcare fișier vizualizare fișă de personaj</translation>
0537   </message>
0538   <message>
0539     <source>Detach Tabs</source>
0540     <translation type="vanished">Detașare file</translation>
0541   </message>
0542   <message>
0543     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="39"/>
0544     <source>Data</source>
0545     <translation>Date</translation>
0546   </message>
0547   <message>
0548     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="95"/>
0549     <source>Load QML</source>
0550     <translation type="unfinished"></translation>
0551   </message>
0552   <message>
0553     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="100"/>
0554     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="103"/>
0555     <source>Detach Tab</source>
0556     <translation type="unfinished"></translation>
0557   </message>
0558   <message>
0559     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="108"/>
0560     <source>Copy Tab</source>
0561     <translation>Copiere filă</translation>
0562   </message>
0563   <message>
0564     <source>Add Field</source>
0565     <translation type="vanished">Adaugă câmp</translation>
0566   </message>
0567   <message>
0568     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="118"/>
0569     <source>Stop Sharing</source>
0570     <translation>Oprire partajare</translation>
0571   </message>
0572   <message>
0573     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.ui" line="113"/>
0574     <source>Read Only</source>
0575     <translation>Numai citire</translation>
0576   </message>
0577   <message>
0578     <source>Print Page</source>
0579     <translation type="vanished">Tipărește pagina</translation>
0580   </message>
0581   <message>
0582     <source>Actions</source>
0583     <translation type="vanished">Acțiuni</translation>
0584   </message>
0585   <message>
0586     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.cpp" line="161"/>
0587     <source>%1 - (Character Sheet Viewer)</source>
0588     <translation>%1 - (Vizualizator fișe personaje)</translation>
0589   </message>
0590   <message>
0591     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.h" line="275"/>
0592     <source>Share To</source>
0593     <translation>Partajare către</translation>
0594   </message>
0595   <message>
0596     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.cpp" line="530"/>
0597     <source>QML Errors</source>
0598     <translation>Eroare QML</translation>
0599   </message>
0600   <message>
0601     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.h" line="276"/>
0602     <source>Character Sheet Data files (*.rcs)</source>
0603     <translation>Fișiere date fișă de personaj (*.rcs)</translation>
0604   </message>
0605   <message>
0606     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.cpp" line="217"/>
0607     <source>To all</source>
0608     <translation type="unfinished"></translation>
0609   </message>
0610   <message>
0611     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.cpp" line="604"/>
0612     <source>Open Character Sheets View</source>
0613     <translation>Deschidere vizualizare fișe personaje</translation>
0614   </message>
0615   <message>
0616     <location filename="../core/src/media/charactersheetwindow.cpp" line="606"/>
0617     <source>Character Sheet files (*.qml)</source>
0618     <translation>Fișiere fișă de personaj (*.qml)</translation>
0619   </message>
0620 </context>
0621 <context>
0622   <name>CharacterStateModel</name>
0623   <message>
0624     <location filename="../core/src/preferences/characterstatemodel.cpp" line="41"/>
0625     <source>Label</source>
0626     <translation>Etichetă</translation>
0627   </message>
0628   <message>
0629     <location filename="../core/src/preferences/characterstatemodel.cpp" line="41"/>
0630     <source>Color</source>
0631     <translation>Culoare</translation>
0632   </message>
0633   <message>
0634     <location filename="../core/src/preferences/characterstatemodel.cpp" line="41"/>
0635     <source>Image</source>
0636     <translation>Imagine</translation>
0637   </message>
0638   <message>
0639     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="95"/>
0640     <source>Healthy</source>
0641     <translation type="unfinished">Sănătos</translation>
0642   </message>
0643   <message>
0644     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="101"/>
0645     <source>Lightly Wounded</source>
0646     <translation type="unfinished">Ușor rănit</translation>
0647   </message>
0648   <message>
0649     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="107"/>
0650     <source>Seriously injured</source>
0651     <translation type="unfinished">Grav rănit</translation>
0652   </message>
0653   <message>
0654     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="113"/>
0655     <source>Dead</source>
0656     <translation type="unfinished">Mort</translation>
0657   </message>
0658   <message>
0659     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="119"/>
0660     <source>Sleeping</source>
0661     <translation type="unfinished">Adormit</translation>
0662   </message>
0663   <message>
0664     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="125"/>
0665     <source>Bewitched</source>
0666     <translation type="unfinished">Vrăjit</translation>
0667   </message>
0668 </context>
0669 <context>
0670   <name>CharacterToken</name>
0671   <message>
0672     <source>healthy</source>
0673     <translation type="vanished">sănătos</translation>
0674   </message>
0675   <message>
0676     <source>lightly wounded</source>
0677     <translation type="vanished">ușor rănit</translation>
0678   </message>
0679   <message>
0680     <source>seriously injured</source>
0681     <translation type="vanished">grav rănit</translation>
0682   </message>
0683   <message>
0684     <source>Dead</source>
0685     <translation type="vanished">Mort</translation>
0686   </message>
0687   <message>
0688     <source>Sleeping</source>
0689     <translation type="vanished">Adormit</translation>
0690   </message>
0691   <message>
0692     <source>Bewitched</source>
0693     <translation type="vanished">Vrăjit</translation>
0694   </message>
0695   <message>
0696     <source>Unknown Character Type (CharacterToken - charactertoken.cpp)</source>
0697     <translation type="vanished">Tip personaj necunoscut (Token personaj - charactertoken.cpp)</translation>
0698   </message>
0699 </context>
0700 <context>
0701   <name>ChatBrowser</name>
0702   <message>
0703     <location filename="../core/src/chat/chatbrowser.cpp" line="13"/>
0704     <location filename="../core/src/chat/chatbrowser.cpp" line="14"/>
0705     <source>Background Color</source>
0706     <translation>Culoare de fundal</translation>
0707   </message>
0708   <message>
0709     <location filename="../core/src/chat/chatbrowser.cpp" line="17"/>
0710     <source>Clear chat</source>
0711     <translation>Curăță Chat</translation>
0712   </message>
0713   <message>
0714     <location filename="../core/src/chat/chatbrowser.cpp" line="19"/>
0715     <source>Detach the view</source>
0716     <translation>Detașează fereastra</translation>
0717   </message>
0718   <message>
0719     <location filename="../core/src/chat/chatbrowser.cpp" line="21"/>
0720     <source>Word Wrap</source>
0721     <translation>Înfășurare linii</translation>
0722   </message>
0723   <message>
0724     <location filename="../core/src/chat/chatbrowser.cpp" line="25"/>
0725     <source>Display time</source>
0726     <translation>Afișare timp</translation>
0727   </message>
0728 </context>
0729 <context>
0730   <name>ChatList</name>
0731   <message>
0732     <location filename="../core/src/chat/chatlist.cpp" line="73"/>
0733     <source>ChatWindows</source>
0734     <translation>Ferestre de chat</translation>
0735   </message>
0736   <message>
0737     <source>Chat</source>
0738     <comment>chat room</comment>
0739     <translation type="vanished">Chat</translation>
0740   </message>
0741 </context>
0742 <context>
0743   <name>ChatListWidget</name>
0744   <message>
0745     <location filename="../core/src/chat/chatlistwidget.cpp" line="35"/>
0746     <source>Chat messaging</source>
0747     <translation>Mesagerie chat</translation>
0748   </message>
0749   <message>
0750     <location filename="../core/src/chat/chatlistwidget.cpp" line="61"/>
0751     <source>Add a chat</source>
0752     <translation>Adaugă un chat</translation>
0753   </message>
0754   <message>
0755     <location filename="../core/src/chat/chatlistwidget.cpp" line="64"/>
0756     <source>Remove a chat</source>
0757     <translation>Elimină un chat</translation>
0758   </message>
0759   <message>
0760     <location filename="../core/src/chat/chatlistwidget.cpp" line="122"/>
0761     <source>New chat</source>
0762     <translation>Chat nou</translation>
0763   </message>
0764 </context>
0765 <context>
0766   <name>ChatView</name>
0767   <message>
0768     <location filename="../core/src/qmlchat/ChatView.qml" line="56"/>
0769     <source>Split view</source>
0770     <translation type="unfinished"></translation>
0771   </message>
0772   <message>
0773     <location filename="../core/src/qmlchat/ChatView.qml" line="63"/>
0774     <source>Detach</source>
0775     <translation type="unfinished"></translation>
0776   </message>
0777   <message>
0778     <location filename="../core/src/qmlchat/ChatView.qml" line="67"/>
0779     <source>Reatach</source>
0780     <translation type="unfinished"></translation>
0781   </message>
0782   <message>
0783     <location filename="../core/src/qmlchat/ChatView.qml" line="100"/>
0784     <source>close</source>
0785     <translation type="unfinished"></translation>
0786   </message>
0787 </context>
0788 <context>
0789   <name>ChatWindow</name>
0790   <message>
0791     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="160"/>
0792     <source>save</source>
0793     <translation>salvează</translation>
0794   </message>
0795   <message>
0796     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="213"/>
0797     <source>Empty dice command</source>
0798     <translation>Comandă zaruri goală</translation>
0799   </message>
0800   <message>
0801     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="227"/>
0802     <source>You</source>
0803     <translation>Tu</translation>
0804   </message>
0805   <message>
0806     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="246"/>
0807     <source>&lt;span title=&quot;%3&quot;&gt;got %1 at your dice roll [%2]&lt;/span&gt;</source>
0808     <comment>my dice roll</comment>
0809     <translation>&lt;span title=&quot;%3&quot;&gt;ai obținut %1 la aruncarea zarurilor [%2]&lt;/span&gt;</translation>
0810   </message>
0811   <message>
0812     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="251"/>
0813     <source>got %1 at your dice roll [%3 (%2)]</source>
0814     <comment>my dice roll</comment>
0815     <translation>ai obținut %1 la aruncarea zarurilor [%3 (%2)]</translation>
0816   </message>
0817   <message>
0818     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="256"/>
0819     <source>got %1 at your dice roll [%2]</source>
0820     <comment>my dice roll</comment>
0821     <translation>ai obținut %1 la aruncarea zarurilor [%2]</translation>
0822   </message>
0823   <message>
0824     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="267"/>
0825     <source>&lt;span title=&quot;%3&quot;&gt;got %1 [%2]&lt;/span&gt;</source>
0826     <comment>third person</comment>
0827     <translation>&lt;span title=&quot;%3&quot;&gt;ai obținut %1 [%2]&lt;/span&gt;</translation>
0828   </message>
0829   <message>
0830     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="271"/>
0831     <source>got %1 [%3 (%2)]</source>
0832     <comment>third person</comment>
0833     <translation>a obținut %1 [%3 (%2)]</translation>
0834   </message>
0835   <message>
0836     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="276"/>
0837     <source>got %1 [%2]</source>
0838     <comment>third person</comment>
0839     <translation>ai obținut %1 [%2]</translation>
0840   </message>
0841   <message>
0842     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="286"/>
0843     <source>Syntax</source>
0844     <translation>Sintaxă</translation>
0845   </message>
0846   <message>
0847     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="161"/>
0848     <source>Save all messages from this window in %1/%2.html</source>
0849     <translation>Salvează toate mesajele din această fereastră în %1/%2.html</translation>
0850   </message>
0851   <message>
0852     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="84"/>
0853     <source>&lt;a href=&quot;http://wiki.rolisteam.org/index.php/Dice_Rolling&quot;&gt;http://wiki.rolisteam.org/index.php/Dice_Rolling&lt;/a&gt;</source>
0854     <translation>&lt;a href=&quot;http://wiki.rolisteam.org/index.php/Dice_Rolling&quot;&gt;http://wiki.rolisteam.org/index.php/Dice_Rolling&lt;/a&gt;</translation>
0855   </message>
0856   <message>
0857     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="367"/>
0858     <source>Warning</source>
0859     <translation>Atenție</translation>
0860   </message>
0861   <message>
0862     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="368"/>
0863     <source>Some users won&apos;t be enable to see your emotes.</source>
0864     <translation>Unii utilizatori s-ar putea să nu vadă emoticoanele tale.</translation>
0865   </message>
0866   <message>
0867     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="950"/>
0868     <source>Edit DiceBookmark</source>
0869     <translation>Editează DiceBookmark</translation>
0870   </message>
0871   <message>
0872     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.cpp" line="963"/>
0873     <source>Remove</source>
0874     <translation>Eliminare</translation>
0875   </message>
0876   <message>
0877     <location filename="../core/src/chat/chatwindow.ui" line="20"/>
0878     <source>ChatWindow</source>
0879     <translation type="unfinished"></translation>
0880   </message>
0881 </context>
0882 <context>
0883   <name>ClientManager</name>
0884   <message>
0885     <source>Connection with the Remote Server has been lost.</source>
0886     <translation type="vanished">S-a pierdut conexiunea cu serverul de la distanță.</translation>
0887   </message>
0888   <message>
0889     <location filename="../core/src/network/clientmanager.cpp" line="125"/>
0890     <source>Connection to the server has been closed.</source>
0891     <translation>Conexiunea la server s-a închis.</translation>
0892   </message>
0893 </context>
0894 <context>
0895   <name>ColorSelector</name>
0896   <message>
0897     <location filename="../core/src/widgets/colorselector.cpp" line="151"/>
0898     <source>Custom Color %1 </source>
0899     <translation>Culoarea particularizată %1</translation>
0900   </message>
0901   <message>
0902     <location filename="../core/src/widgets/colorselector.cpp" line="189"/>
0903     <source>Erase</source>
0904     <translation>Șterge</translation>
0905   </message>
0906   <message>
0907     <location filename="../core/src/widgets/colorselector.cpp" line="254"/>
0908     <source>Hide (GM only)</source>
0909     <translation>Ascunde (doar GM-ul)</translation>
0910   </message>
0911   <message>
0912     <location filename="../core/src/widgets/colorselector.cpp" line="255"/>
0913     <source>Unveil (GM only)</source>
0914     <translation>Descoperă (doar GM-ul)</translation>
0915   </message>
0916   <message>
0917     <location filename="../core/src/widgets/colorselector.cpp" line="262"/>
0918     <source>Hide</source>
0919     <translation>Ascunde</translation>
0920   </message>
0921   <message>
0922     <location filename="../core/src/widgets/colorselector.cpp" line="263"/>
0923     <source>Unveil</source>
0924     <translation>Descoperă</translation>
0925   </message>
0926   <message>
0927     <location filename="../core/src/widgets/colorselector.cpp" line="314"/>
0928     <location filename="../core/src/widgets/colorselector.cpp" line="330"/>
0929     <source>Red: %1, Green: %2, Blue: %3</source>
0930     <translation>roșu: %1, verde: %2, albastru: %3</translation>
0931   </message>
0932   <message>
0933     <location filename="../core/src/widgets/colorselector.h" line="168"/>
0934     <source>Predefined color</source>
0935     <translation>Predefinește culoarea</translation>
0936   </message>
0937 </context>
0938 <context>
0939   <name>ConnectToDocument</name>
0940   <message>
0941     <location filename="../core/src/sharededitor/connecttodocument.ui" line="14"/>
0942     <source>Connect to Document</source>
0943     <translation type="unfinished"></translation>
0944   </message>
0945   <message>
0946     <location filename="../core/src/sharededitor/connecttodocument.ui" line="52"/>
0947     <source>New...</source>
0948     <translation type="unfinished"></translation>
0949   </message>
0950   <message>
0951     <location filename="../core/src/sharededitor/connecttodocument.ui" line="62"/>
0952     <source>Username:</source>
0953     <translation type="unfinished"></translation>
0954   </message>
0955   <message>
0956     <location filename="../core/src/sharededitor/connecttodocument.ui" line="88"/>
0957     <source>DefaultName</source>
0958     <translation type="unfinished"></translation>
0959   </message>
0960   <message>
0961     <location filename="../core/src/sharededitor/connecttodocument.ui" line="98"/>
0962     <source>Address:</source>
0963     <translation type="unfinished"></translation>
0964   </message>
0965   <message>
0966     <location filename="../core/src/sharededitor/connecttodocument.ui" line="127"/>
0967     <source>127.0.0.1</source>
0968     <translation type="unfinished"></translation>
0969   </message>
0970   <message>
0971     <location filename="../core/src/sharededitor/connecttodocument.ui" line="137"/>
0972     <source>Port:</source>
0973     <translation type="unfinished">Port:</translation>
0974   </message>
0975   <message>
0976     <location filename="../core/src/sharededitor/connecttodocument.ui" line="166"/>
0977     <source>3000</source>
0978     <translation type="unfinished"></translation>
0979   </message>
0980   <message>
0981     <location filename="../core/src/sharededitor/connecttodocument.ui" line="190"/>
0982     <source>LAN Cahoots Documents:</source>
0983     <translation type="unfinished"></translation>
0984   </message>
0985 </context>
0986 <context>
0987   <name>ConnectionRetryDialog</name>
0988   <message>
0989     <location filename="../core/src/network/connectionretrydialog.ui" line="14"/>
0990     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_connectionretrydialog.h" line="61"/>
0991     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_connectionretrydialog.h" line="61"/>
0992     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_connectionretrydialog.h" line="61"/>
0993     <source>Connection Retry</source>
0994     <translation>Reîncearcă conexiunea</translation>
0995   </message>
0996   <message>
0997     <location filename="../core/src/network/connectionretrydialog.cpp" line="34"/>
0998     <source>Connection has failed! Connection Retry in %1s.</source>
0999     <translation>Conexiunea a eșuat! Se reîncearcă în %1s.</translation>
1000   </message>
1001 </context>
1002 <context>
1003   <name>ContentController</name>
1004   <message>
1005     <source>Unknown</source>
1006     <translation type="obsolete">Necunoscut</translation>
1007   </message>
1008   <message>
1009     <location filename="../core/src/controller/contentcontroller.cpp" line="70"/>
1010     <source>default</source>
1011     <translation type="unfinished">implicit</translation>
1012   </message>
1013 </context>
1014 <context>
1015   <name>Convertor</name>
1016   <message>
1017     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="14"/>
1018     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="299"/>
1019     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="299"/>
1020     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="299"/>
1021     <source>Unit Convertor</source>
1022     <translation>Convertor de unități</translation>
1023   </message>
1024   <message>
1025     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="29"/>
1026     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="314"/>
1027     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="314"/>
1028     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="314"/>
1029     <source>Category:</source>
1030     <translation>Categorie:</translation>
1031   </message>
1032   <message>
1033     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="37"/>
1034     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="197"/>
1035     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="315"/>
1036     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="327"/>
1037     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="315"/>
1038     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="327"/>
1039     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="315"/>
1040     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="327"/>
1041     <source>Temperature</source>
1042     <translation>Temperatură</translation>
1043   </message>
1044   <message>
1045     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="42"/>
1046     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="202"/>
1047     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="316"/>
1048     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="328"/>
1049     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="316"/>
1050     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="328"/>
1051     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="316"/>
1052     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="328"/>
1053     <source>Distance</source>
1054     <translation>Distanță</translation>
1055   </message>
1056   <message>
1057     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="47"/>
1058     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="207"/>
1059     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="317"/>
1060     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="329"/>
1061     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="317"/>
1062     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="329"/>
1063     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="317"/>
1064     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="329"/>
1065     <source>Currency</source>
1066     <translation>Monedă</translation>
1067   </message>
1068   <message>
1069     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="52"/>
1070     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="212"/>
1071     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="318"/>
1072     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="330"/>
1073     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="318"/>
1074     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="330"/>
1075     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="318"/>
1076     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="330"/>
1077     <source>Volume</source>
1078     <translation>Volum</translation>
1079   </message>
1080   <message>
1081     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="57"/>
1082     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="217"/>
1083     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="319"/>
1084     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="331"/>
1085     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="319"/>
1086     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="331"/>
1087     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="319"/>
1088     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="331"/>
1089     <source>Mass</source>
1090     <translation>Masă</translation>
1091   </message>
1092   <message>
1093     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="65"/>
1094     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="321"/>
1095     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="321"/>
1096     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="321"/>
1097     <source>convert</source>
1098     <translation>convertește</translation>
1099   </message>
1100   <message>
1101     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="72"/>
1102     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="79"/>
1103     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="234"/>
1104     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="241"/>
1105     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="261"/>
1106     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="322"/>
1107     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="323"/>
1108     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="333"/>
1109     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="334"/>
1110     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="335"/>
1111     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="322"/>
1112     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="323"/>
1113     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="333"/>
1114     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="334"/>
1115     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="335"/>
1116     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="322"/>
1117     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="323"/>
1118     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="333"/>
1119     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="334"/>
1120     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="335"/>
1121     <source>...</source>
1122     <translation>...</translation>
1123   </message>
1124   <message>
1125     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="97"/>
1126     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="324"/>
1127     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="324"/>
1128     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="324"/>
1129     <source>From:</source>
1130     <translation>De la:</translation>
1131   </message>
1132   <message>
1133     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="128"/>
1134     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="325"/>
1135     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="325"/>
1136     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="325"/>
1137     <source>To</source>
1138     <translation>Către</translation>
1139   </message>
1140   <message>
1141     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="189"/>
1142     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="326"/>
1143     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="326"/>
1144     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="326"/>
1145     <source>Category</source>
1146     <translation>Categorie:</translation>
1147   </message>
1148   <message>
1149     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="278"/>
1150     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="300"/>
1151     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="300"/>
1152     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="300"/>
1153     <source>Reverse</source>
1154     <translation>Inversează</translation>
1155   </message>
1156   <message>
1157     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="287"/>
1158     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="301"/>
1159     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="301"/>
1160     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="301"/>
1161     <source>Custom Rule</source>
1162     <translation>Regulă personalizată</translation>
1163   </message>
1164   <message>
1165     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="296"/>
1166     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="302"/>
1167     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="302"/>
1168     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="302"/>
1169     <source>Add</source>
1170     <translation>Adaugă</translation>
1171   </message>
1172   <message>
1173     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="299"/>
1174     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="304"/>
1175     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="304"/>
1176     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="304"/>
1177     <source>Add Unit</source>
1178     <translation>Adaugă unitate</translation>
1179   </message>
1180   <message>
1181     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="308"/>
1182     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="306"/>
1183     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="306"/>
1184     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="306"/>
1185     <source>Remove Unit</source>
1186     <translation>Elimină unitatea</translation>
1187   </message>
1188   <message>
1189     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="311"/>
1190     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="308"/>
1191     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="308"/>
1192     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="308"/>
1193     <source>remove unit</source>
1194     <translation>elimină unitatea</translation>
1195   </message>
1196   <message>
1197     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="320"/>
1198     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="310"/>
1199     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="310"/>
1200     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="310"/>
1201     <source>Return</source>
1202     <translation>Înapoi</translation>
1203   </message>
1204   <message>
1205     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/convertor.ui" line="323"/>
1206     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="312"/>
1207     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_convertor.h" line="312"/>
1208     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_convertor.h" line="312"/>
1209     <source>Return to convertor page</source>
1210     <translation>Înapoi la pagina convertorului</translation>
1211   </message>
1212 </context>
1213 <context>
1214   <name>DiceAliasModel</name>
1215   <message>
1216     <location filename="../core/src/preferences/dicealiasmodel.cpp" line="30"/>
1217     <source>Pattern</source>
1218     <translation>Model</translation>
1219   </message>
1220   <message>
1221     <location filename="../core/src/preferences/dicealiasmodel.cpp" line="30"/>
1222     <source>Value</source>
1223     <translation>Valoare</translation>
1224   </message>
1225   <message>
1226     <location filename="../core/src/preferences/dicealiasmodel.cpp" line="30"/>
1227     <source>Regular Expression</source>
1228     <translation>Expresie regulată</translation>
1229   </message>
1230   <message>
1231     <location filename="../core/src/preferences/dicealiasmodel.cpp" line="30"/>
1232     <source>Disable</source>
1233     <translation>Dezactivare</translation>
1234   </message>
1235   <message>
1236     <location filename="../core/src/preferences/dicealiasmodel.cpp" line="30"/>
1237     <source>Comments</source>
1238     <translation>Comentarii</translation>
1239   </message>
1240   <message>
1241     <location filename="../core/src/preferences/dicealiasmodel.cpp" line="111"/>
1242     <source>New Alias%1</source>
1243     <translation>Nou alias %1</translation>
1244   </message>
1245 </context>
1246 <context>
1247   <name>DiceBookMarkModel</name>
1248   <message>
1249     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/DiceBookMark/dicebookmarkmodel.cpp" line="16"/>
1250     <source>Name</source>
1251     <translation>Nume</translation>
1252   </message>
1253   <message>
1254     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/DiceBookMark/dicebookmarkmodel.cpp" line="18"/>
1255     <source>Command</source>
1256     <translation>Comandă</translation>
1257   </message>
1258   <message>
1259     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/DiceBookMark/dicebookmarkmodel.cpp" line="20"/>
1260     <source>Alias</source>
1261     <translation>Alias</translation>
1262   </message>
1263 </context>
1264 <context>
1265   <name>DiceBookMarkWidget</name>
1266   <message>
1267     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/DiceBookMark/dicebookmarkwidget.ui" line="14"/>
1268     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_dicebookmarkwidget.h" line="102"/>
1269     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_dicebookmarkwidget.h" line="102"/>
1270     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_dicebookmarkwidget.h" line="102"/>
1271     <source>DiceShortCut</source>
1272     <translation>DiceShortCut</translation>
1273   </message>
1274 </context>
1275 <context>
1276   <name>DiceMessageDelegate</name>
1277   <message>
1278     <location filename="../core/src/qmlchat/DiceMessageDelegate.qml" line="64"/>
1279     <source>Details: %1</source>
1280     <translation type="unfinished"></translation>
1281   </message>
1282   <message>
1283     <location filename="../core/src/qmlchat/DiceMessageDelegate.qml" line="69"/>
1284     <source>Command: %1</source>
1285     <translation type="unfinished"></translation>
1286   </message>
1287 </context>
1288 <context>
1289   <name>Document</name>
1290   <message>
1291     <location filename="../core/src/sharededitor/document.ui" line="14"/>
1292     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_document.h" line="79"/>
1293     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_document.h" line="79"/>
1294     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_document.h" line="79"/>
1295     <source>Form</source>
1296     <translation>Formular</translation>
1297   </message>
1298   <message>
1299     <location filename="../core/src/sharededitor/document.cpp" line="293"/>
1300     <source>Cahoots</source>
1301     <translation>Cahoots</translation>
1302   </message>
1303   <message>
1304     <location filename="../core/src/sharededitor/document.cpp" line="293"/>
1305     <source>The string was not found.</source>
1306     <translation>Șirul nu a fost găsit.</translation>
1307   </message>
1308 </context>
1309 <context>
1310   <name>FileDirChooser</name>
1311   <message>
1312     <location filename="../core/src/widgets/filedirchooser.cpp" line="87"/>
1313     <source>Select directory</source>
1314     <translation>Selectează directorul</translation>
1315   </message>
1316   <message>
1317     <location filename="../core/src/widgets/filedirchooser.cpp" line="92"/>
1318     <source>Open File</source>
1319     <translation>Deschide fișier</translation>
1320   </message>
1321 </context>
1322 <context>
1323   <name>FindDialog</name>
1324   <message>
1325     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="14"/>
1326     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="177"/>
1327     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="177"/>
1328     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="177"/>
1329     <source>Find</source>
1330     <translation>Găsește</translation>
1331   </message>
1332   <message>
1333     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="40"/>
1334     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="178"/>
1335     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="178"/>
1336     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="178"/>
1337     <source>Find:</source>
1338     <translation>Găsește:</translation>
1339   </message>
1340   <message>
1341     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="83"/>
1342     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="179"/>
1343     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="179"/>
1344     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="179"/>
1345     <source>Replace With:</source>
1346     <translation>Înlocuiește cu:</translation>
1347   </message>
1348   <message>
1349     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="110"/>
1350     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="180"/>
1351     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="180"/>
1352     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="180"/>
1353     <source>Ignore Case</source>
1354     <translation>Ignoră cazul</translation>
1355   </message>
1356   <message>
1357     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="120"/>
1358     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="181"/>
1359     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="181"/>
1360     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="181"/>
1361     <source>Wrap Around</source>
1362     <translation>Încadrează</translation>
1363   </message>
1364   <message>
1365     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="131"/>
1366     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="182"/>
1367     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="182"/>
1368     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="182"/>
1369     <source>Contains</source>
1370     <translation>Conține</translation>
1371   </message>
1372   <message>
1373     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="136"/>
1374     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="183"/>
1375     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="183"/>
1376     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="183"/>
1377     <source>Starts With</source>
1378     <translation>Începe cu</translation>
1379   </message>
1380   <message>
1381     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="141"/>
1382     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="184"/>
1383     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="184"/>
1384     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="184"/>
1385     <source>Entire Word</source>
1386     <translation>Întregul cuvânt</translation>
1387   </message>
1388   <message>
1389     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="166"/>
1390     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="186"/>
1391     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="186"/>
1392     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="186"/>
1393     <source>Replace All</source>
1394     <translation>Înlocuiește toate</translation>
1395   </message>
1396   <message>
1397     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="176"/>
1398     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="187"/>
1399     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="187"/>
1400     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="187"/>
1401     <source>Replace</source>
1402     <translation>Înlocuiește</translation>
1403   </message>
1404   <message>
1405     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="186"/>
1406     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="188"/>
1407     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="188"/>
1408     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="188"/>
1409     <source>Find &amp;&amp; Replace</source>
1410     <translation>Caută și înlocuiește</translation>
1411   </message>
1412   <message>
1413     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="196"/>
1414     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="189"/>
1415     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="189"/>
1416     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="189"/>
1417     <source>Previous</source>
1418     <translation>Înapoi</translation>
1419   </message>
1420   <message>
1421     <location filename="../core/src/sharededitor/finddialog.ui" line="206"/>
1422     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="190"/>
1423     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_finddialog.h" line="190"/>
1424     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_finddialog.h" line="190"/>
1425     <source>Next</source>
1426     <translation>Mai departe</translation>
1427   </message>
1428 </context>
1429 <context>
1430   <name>FindToolBar</name>
1431   <message>
1432     <location filename="../core/src/sharededitor/findtoolbar.ui" line="14"/>
1433     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_findtoolbar.h" line="57"/>
1434     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_findtoolbar.h" line="57"/>
1435     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_findtoolbar.h" line="57"/>
1436     <source>Form</source>
1437     <translation>Formular</translation>
1438   </message>
1439   <message>
1440     <location filename="../core/src/sharededitor/findtoolbar.ui" line="35"/>
1441     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_findtoolbar.h" line="58"/>
1442     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_findtoolbar.h" line="58"/>
1443     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_findtoolbar.h" line="58"/>
1444     <source>✖</source>
1445     <translation>✖</translation>
1446   </message>
1447 </context>
1448 <context>
1449   <name>FirstRunDialog</name>
1450   <message>
1451     <location filename="../core/src/sharededitor/firstrundialog.ui" line="17"/>
1452     <source>Welcome to Cahoots</source>
1453     <translation type="unfinished"></translation>
1454   </message>
1455   <message>
1456     <location filename="../core/src/sharededitor/firstrundialog.ui" line="46"/>
1457     <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1458 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1459 p, li { white-space: pre-wrap; }
1460 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1461 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/images/cahootssplash.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1462     <translation type="unfinished"></translation>
1463   </message>
1464   <message>
1465     <location filename="../core/src/sharededitor/firstrundialog.ui" line="70"/>
1466     <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1467 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1468 p, li { white-space: pre-wrap; }
1469 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1470 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:28pt; font-weight:600;&quot;&gt;Welcome to Cahoots! &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1471 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:16pt; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
1472 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Cahoots is an open-source, crossplatform collaborative text editor as the Pepperdine Computer Science 2010 Senior Capstone project.&lt;/p&gt;
1473 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
1474 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Connecting and Announcing documents for collaboration is available under the &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Tools&lt;/span&gt; menu.&lt;/p&gt;
1475 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
1476 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Cahoots is freely available under the LGPL &lt;a href=&quot;http://code.google.com/p/cahootseditor/&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#0000ff;&quot;&gt;here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
1477 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
1478 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;- Chris, Anandi, and David&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1479     <translation type="unfinished"></translation>
1480   </message>
1481   <message>
1482     <location filename="../core/src/sharededitor/firstrundialog.ui" line="106"/>
1483     <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1484 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1485 p, li { white-space: pre-wrap; }
1486 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;MS Shell Dlg 2&apos;; font-size:28pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
1487 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:20pt;&quot;&gt;Welcome to Cahoots! &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1488 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:10pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
1489 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:400;&quot;&gt;Cahoots is an open-source, crossplatform collaborative text editor as the Pepperdine Computer Science 2010 Senior Capstone project.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1490 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:10pt; font-weight:400;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
1491 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:400;&quot;&gt;Connecting and Announcing documents for collaboration is available under the Tools menu.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1492 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:10pt; font-weight:400;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
1493 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:400;&quot;&gt;Cahoots is freely available under the LGPL &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://code.google.com/p/cahootseditor/&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:400; text-decoration: underline; color:#0000ff;&quot;&gt;here&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:400;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1494 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:10pt; font-weight:400;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
1495 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:400;&quot;&gt;- Chris, Anandi, and David&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1496     <translation type="unfinished"></translation>
1497   </message>
1498 </context>
1499 <context>
1500   <name>GMTOOL::CustomRuleModel</name>
1501   <message>
1502     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/customrulemodel.cpp" line="34"/>
1503     <source>Unit</source>
1504     <translation>Unitate</translation>
1505   </message>
1506   <message>
1507     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/customrulemodel.cpp" line="36"/>
1508     <source>Symbol</source>
1509     <translation>Simbol</translation>
1510   </message>
1511   <message>
1512     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/customrulemodel.cpp" line="254"/>
1513     <source>New Unit</source>
1514     <translation>Unitate nouă</translation>
1515   </message>
1516 </context>
1517 <context>
1518   <name>GMTOOL::UnitModel</name>
1519   <message>
1520     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/unitmodel.cpp" line="162"/>
1521     <source>New Unit</source>
1522     <translation>Unitate nouă</translation>
1523   </message>
1524 </context>
1525 <context>
1526   <name>Image</name>
1527   <message>
1528     <source>Image Compression fails (saveImageToFile - Image.cpp)</source>
1529     <translation type="vanished">Compresia imaginii eșuează (saveImageToFile - Image.cpp)</translation>
1530   </message>
1531   <message>
1532     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="57"/>
1533     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="66"/>
1534     <source>%1 - Image</source>
1535     <translation type="unfinished"></translation>
1536   </message>
1537   <message>
1538     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="254"/>
1539     <source>%1 - (Picture)</source>
1540     <translation>%1 - (Imagine)</translation>
1541   </message>
1542   <message>
1543     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="259"/>
1544     <source>Zoom In</source>
1545     <translation>Mărește</translation>
1546   </message>
1547   <message>
1548     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="260"/>
1549     <source>increase zoom level</source>
1550     <translation>crește nivelul de zoom</translation>
1551   </message>
1552   <message>
1553     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="264"/>
1554     <source>Ctrl++</source>
1555     <comment>Zoom In</comment>
1556     <translation>Ctrl++</translation>
1557   </message>
1558   <message>
1559     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="269"/>
1560     <source>Zoom out</source>
1561     <translation>Micșorează</translation>
1562   </message>
1563   <message>
1564     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="271"/>
1565     <source>Reduce zoom level</source>
1566     <translation>Redu nivelul de zoom</translation>
1567   </message>
1568   <message>
1569     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="274"/>
1570     <source>Ctrl+-</source>
1571     <comment>Zoom Out</comment>
1572     <translation>Ctrl+-</translation>
1573   </message>
1574   <message>
1575     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="284"/>
1576     <source>Fit the workspace</source>
1577     <translation>Potrivește spațiul de lucru</translation>
1578   </message>
1579   <message>
1580     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="286"/>
1581     <source>The window and the image fit the workspace</source>
1582     <translation>Fereastra și imaginea se potrivesc pe spațiul de lucru</translation>
1583   </message>
1584   <message>
1585     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="289"/>
1586     <source>Ctrl+m</source>
1587     <comment>Fit the workspace</comment>
1588     <translation>Ctrl+m</translation>
1589   </message>
1590   <message>
1591     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="296"/>
1592     <source>Fit Window</source>
1593     <translation>Potrivește fereastra</translation>
1594   </message>
1595   <message>
1596     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="301"/>
1597     <source>Image will take the best dimension to fit the window.</source>
1598     <translation>Imaginea va fi dimensionată pentru a se potrivi ferestrei.</translation>
1599   </message>
1600   <message>
1601     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="304"/>
1602     <source>Ctrl+f</source>
1603     <comment>Fit the window</comment>
1604     <translation>Ctrl+f</translation>
1605   </message>
1606   <message>
1607     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="311"/>
1608     <source>Little</source>
1609     <translation>Mic</translation>
1610   </message>
1611   <message>
1612     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="312"/>
1613     <source>Set the zoom level at 20% </source>
1614     <translation>Setează nivelul de zoom la 20%</translation>
1615   </message>
1616   <message>
1617     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="315"/>
1618     <source>Ctrl+l</source>
1619     <comment>Set the zoom level at 20%</comment>
1620     <translation>Ctrl+l</translation>
1621   </message>
1622   <message>
1623     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="322"/>
1624     <source>Normal</source>
1625     <translation>Normal</translation>
1626   </message>
1627   <message>
1628     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="323"/>
1629     <source>No Zoom</source>
1630     <translation>Fără zoom</translation>
1631   </message>
1632   <message>
1633     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="326"/>
1634     <source>Ctrl+n</source>
1635     <comment>Normal</comment>
1636     <translation>Ctrl+n</translation>
1637   </message>
1638   <message>
1639     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="333"/>
1640     <source>Big</source>
1641     <translation>Mare</translation>
1642   </message>
1643   <message>
1644     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="334"/>
1645     <source>Set the zoom level at 400%</source>
1646     <translation>Setează nivelul de zoom la 400%</translation>
1647   </message>
1648   <message>
1649     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="337"/>
1650     <source>Ctrl+b</source>
1651     <comment>Zoom Out</comment>
1652     <translation>Ctrl+b</translation>
1653   </message>
1654   <message>
1655     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="342"/>
1656     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="354"/>
1657     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="359"/>
1658     <source>Play</source>
1659     <translation type="unfinished">Redă</translation>
1660   </message>
1661   <message>
1662     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="344"/>
1663     <source>Stop</source>
1664     <translation type="unfinished">Stop</translation>
1665   </message>
1666   <message>
1667     <location filename="../core/src/media/image.cpp" line="350"/>
1668     <source>Pause</source>
1669     <translation type="unfinished">Pauză</translation>
1670   </message>
1671 </context>
1672 <context>
1673   <name>ImageModel</name>
1674   <message>
1675     <location filename="../core/src/charactersheet/imagemodel.cpp" line="12"/>
1676     <source>Key</source>
1677     <translation>Cheie</translation>
1678   </message>
1679   <message>
1680     <location filename="../core/src/charactersheet/imagemodel.cpp" line="12"/>
1681     <source>Filename</source>
1682     <translation>Nume fișier</translation>
1683   </message>
1684   <message>
1685     <location filename="../core/src/charactersheet/imagemodel.cpp" line="12"/>
1686     <source>Is Background</source>
1687     <translation>Fundal</translation>
1688   </message>
1689 </context>
1690 <context>
1691   <name>ImagePathEditor</name>
1692   <message>
1693     <location filename="../core/src/widgets/filepathdelegateitem.cpp" line="71"/>
1694     <source>Get picture for Character State</source>
1695     <translation>Obținere imagine pentru stare personaj</translation>
1696   </message>
1697 </context>
1698 <context>
1699   <name>InstantMessaging::InstantMessagingModel</name>
1700   <message>
1701     <source>Global</source>
1702     <translation type="obsolete">Global</translation>
1703   </message>
1704 </context>
1705 <context>
1706   <name>InstantMessagingController</name>
1707   <message>
1708     <location filename="../core/src/controller/instantmessagingcontroller.cpp" line="102"/>
1709     <source>Global</source>
1710     <translation type="unfinished">Global</translation>
1711   </message>
1712 </context>
1713 <context>
1714   <name>InstantMessagingEditText</name>
1715   <message>
1716     <location filename="../core/src/qmlchat/InstantMessagingEditText.qml" line="140"/>
1717     <source>send</source>
1718     <translation type="unfinished"></translation>
1719   </message>
1720 </context>
1721 <context>
1722   <name>InstantMessagingMain</name>
1723   <message>
1724     <location filename="../core/src/qmlchat/InstantMessagingMain.qml" line="32"/>
1725     <source>Settings</source>
1726     <translation type="unfinished"></translation>
1727   </message>
1728   <message>
1729     <location filename="../core/src/qmlchat/InstantMessagingMain.qml" line="36"/>
1730     <source>Add chatroom</source>
1731     <translation type="unfinished"></translation>
1732   </message>
1733 </context>
1734 <context>
1735   <name>InstantMessagingView</name>
1736   <message>
1737     <source>Form</source>
1738     <translation type="obsolete">Formular</translation>
1739   </message>
1740   <message>
1741     <location filename="../core/src/qmlchat/instantmessagingview.cpp" line="60"/>
1742     <source>Instant Messaging</source>
1743     <translation type="unfinished"></translation>
1744   </message>
1745   <message>
1746     <location filename="../core/src/qmlchat/instantmessagingview.ui" line="14"/>
1747     <source>InstantMessaging</source>
1748     <translation type="unfinished"></translation>
1749   </message>
1750 </context>
1751 <context>
1752   <name>IpChecker</name>
1753   <message>
1754     <location filename="../core/src/services/ipchecker.cpp" line="36"/>
1755     <source>Error to read server IP.</source>
1756     <translation>Eroare la citirea IP-ului serverului.</translation>
1757   </message>
1758 </context>
1759 <context>
1760   <name>KeyGeneratorDialog</name>
1761   <message>
1762     <location filename="../core/src/widgets/keygeneratordialog.ui" line="14"/>
1763     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="85"/>
1764     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="85"/>
1765     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="85"/>
1766     <source>Password Generator</source>
1767     <translation>Generator de parole</translation>
1768   </message>
1769   <message>
1770     <location filename="../core/src/widgets/keygeneratordialog.ui" line="29"/>
1771     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="86"/>
1772     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="86"/>
1773     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="86"/>
1774     <source>Password</source>
1775     <translation>Parolă</translation>
1776   </message>
1777   <message>
1778     <location filename="../core/src/widgets/keygeneratordialog.ui" line="36"/>
1779     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="87"/>
1780     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="87"/>
1781     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="87"/>
1782     <source>Generate</source>
1783     <translation>Generare</translation>
1784   </message>
1785   <message>
1786     <location filename="../core/src/widgets/keygeneratordialog.ui" line="51"/>
1787     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="88"/>
1788     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="88"/>
1789     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_keygeneratordialog.h" line="88"/>
1790     <source>Copy/Paste result into server configuration file.</source>
1791     <translation>Copiază/lipește rezultatul în fișierul de configurare a serverului.</translation>
1792   </message>
1793 </context>
1794 <context>
1795   <name>Link</name>
1796   <message>
1797     <location filename="../core/libs/mindmap/src/data/link.cpp" line="28"/>
1798     <source>is linked</source>
1799     <translation type="unfinished"></translation>
1800   </message>
1801 </context>
1802 <context>
1803   <name>LogPanel</name>
1804   <message>
1805     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.ui" line="14"/>
1806     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="111"/>
1807     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_logpanel.h" line="111"/>
1808     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="111"/>
1809     <source>Form</source>
1810     <translation>Formular</translation>
1811   </message>
1812   <message>
1813     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.ui" line="37"/>
1814     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="117"/>
1815     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_logpanel.h" line="117"/>
1816     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="117"/>
1817     <source>Level</source>
1818     <translation>Nivel</translation>
1819   </message>
1820   <message>
1821     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.ui" line="45"/>
1822     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="118"/>
1823     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_logpanel.h" line="118"/>
1824     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="118"/>
1825     <source>Error</source>
1826     <translation>Eroare</translation>
1827   </message>
1828   <message>
1829     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.ui" line="50"/>
1830     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="119"/>
1831     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_logpanel.h" line="119"/>
1832     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="119"/>
1833     <source>Debug</source>
1834     <translation>Depanează</translation>
1835   </message>
1836   <message>
1837     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.ui" line="55"/>
1838     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="120"/>
1839     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_logpanel.h" line="120"/>
1840     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="120"/>
1841     <source>warning</source>
1842     <translation>avertisment</translation>
1843   </message>
1844   <message>
1845     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.ui" line="60"/>
1846     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="121"/>
1847     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_logpanel.h" line="121"/>
1848     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="121"/>
1849     <source>Info</source>
1850     <translation>Informații</translation>
1851   </message>
1852   <message>
1853     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.ui" line="104"/>
1854     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="112"/>
1855     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_logpanel.h" line="112"/>
1856     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="112"/>
1857     <source>Erase All</source>
1858     <translation>Șterge toate</translation>
1859   </message>
1860   <message>
1861     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.ui" line="113"/>
1862     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="113"/>
1863     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_logpanel.h" line="113"/>
1864     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="113"/>
1865     <source>Save</source>
1866     <translation>Salvează</translation>
1867   </message>
1868   <message>
1869     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.ui" line="116"/>
1870     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="115"/>
1871     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_logpanel.h" line="115"/>
1872     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_logpanel.h" line="115"/>
1873     <source>Provide this file to Rolisteam developers</source>
1874     <translation>Furnizează acest fișier dezvoltatorilor Rolisteam</translation>
1875   </message>
1876   <message>
1877     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.cpp" line="76"/>
1878     <source>Saving logs</source>
1879     <translation>Se salvează jurnalele</translation>
1880   </message>
1881   <message>
1882     <location filename="../core/src/common/widgets/logpanel.cpp" line="76"/>
1883     <source>Log files %1</source>
1884     <translation>Fișiere jurnal %1</translation>
1885   </message>
1886 </context>
1887 <context>
1888   <name>MRichTextEdit</name>
1889   <message>
1890     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="56"/>
1891     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="413"/>
1892     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="413"/>
1893     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="413"/>
1894     <source>Paragraph formatting</source>
1895     <translation>Formatare paragraf</translation>
1896   </message>
1897   <message>
1898     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="79"/>
1899     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="416"/>
1900     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="416"/>
1901     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="416"/>
1902     <source>Undo (CTRL+Z)</source>
1903     <translation>Anulare (CTRL+Z)</translation>
1904   </message>
1905   <message>
1906     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="82"/>
1907     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="418"/>
1908     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="418"/>
1909     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="418"/>
1910     <source>Undo</source>
1911     <translation>Anulare</translation>
1912   </message>
1913   <message>
1914     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="105"/>
1915     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="108"/>
1916     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="420"/>
1917     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="422"/>
1918     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="420"/>
1919     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="422"/>
1920     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="420"/>
1921     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="422"/>
1922     <source>Redo</source>
1923     <translation>Refacere</translation>
1924   </message>
1925   <message>
1926     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="128"/>
1927     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="424"/>
1928     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="424"/>
1929     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="424"/>
1930     <source>Cut (CTRL+X)</source>
1931     <translation>Decupare (CTRL+X)</translation>
1932   </message>
1933   <message>
1934     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="131"/>
1935     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="426"/>
1936     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="426"/>
1937     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="426"/>
1938     <source>Cut</source>
1939     <translation>Decupare</translation>
1940   </message>
1941   <message>
1942     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="151"/>
1943     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="428"/>
1944     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="428"/>
1945     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="428"/>
1946     <source>Copy (CTRL+C)</source>
1947     <translation>Copiere (CTRL+C)</translation>
1948   </message>
1949   <message>
1950     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="154"/>
1951     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="430"/>
1952     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="430"/>
1953     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="430"/>
1954     <source>Copy</source>
1955     <translation>Copiere</translation>
1956   </message>
1957   <message>
1958     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="174"/>
1959     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="432"/>
1960     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="432"/>
1961     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="432"/>
1962     <source>Paste (CTRL+V)</source>
1963     <translation>Lipire (CTRL+V)</translation>
1964   </message>
1965   <message>
1966     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="177"/>
1967     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="434"/>
1968     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="434"/>
1969     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="434"/>
1970     <source>Paste</source>
1971     <translation>Lipire</translation>
1972   </message>
1973   <message>
1974     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="204"/>
1975     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="436"/>
1976     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="436"/>
1977     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="436"/>
1978     <source>Link (CTRL+L)</source>
1979     <translation>Legătură (CTRL+L)</translation>
1980   </message>
1981   <message>
1982     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="207"/>
1983     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="438"/>
1984     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="438"/>
1985     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="438"/>
1986     <source>Link</source>
1987     <translation>Legătură</translation>
1988   </message>
1989   <message>
1990     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="240"/>
1991     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="439"/>
1992     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="439"/>
1993     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="439"/>
1994     <source>Bold</source>
1995     <translation>Aldin</translation>
1996   </message>
1997   <message>
1998     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="263"/>
1999     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="441"/>
2000     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="441"/>
2001     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="441"/>
2002     <source>Italic (CTRL+I)</source>
2003     <translation>Italice (CTRL+I)</translation>
2004   </message>
2005   <message>
2006     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="266"/>
2007     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="443"/>
2008     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="443"/>
2009     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="443"/>
2010     <source>Italic</source>
2011     <translation>Italice</translation>
2012   </message>
2013   <message>
2014     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="289"/>
2015     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="445"/>
2016     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="445"/>
2017     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="445"/>
2018     <source>Underline (CTRL+U)</source>
2019     <translation>Subliniat (CTRL+U)</translation>
2020   </message>
2021   <message>
2022     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="292"/>
2023     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="447"/>
2024     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="447"/>
2025     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="447"/>
2026     <source>Underline</source>
2027     <translation>Subliniat</translation>
2028   </message>
2029   <message>
2030     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="312"/>
2031     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="448"/>
2032     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="448"/>
2033     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="448"/>
2034     <source>Strike Out</source>
2035     <translation>Tăiat</translation>
2036   </message>
2037   <message>
2038     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="332"/>
2039     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="450"/>
2040     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="450"/>
2041     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="450"/>
2042     <source>Bullet list (CTRL+-)</source>
2043     <translation>Listă cu marcatori (CTRL+-)</translation>
2044   </message>
2045   <message>
2046     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="335"/>
2047     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="452"/>
2048     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="452"/>
2049     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="452"/>
2050     <source>Bullet list</source>
2051     <translation>Listă cu marcatori</translation>
2052   </message>
2053   <message>
2054     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="354"/>
2055     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="454"/>
2056     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="454"/>
2057     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="454"/>
2058     <source>Ordered list (CTRL+=)</source>
2059     <translation>Listă ordonată (CTRL+=)</translation>
2060   </message>
2061   <message>
2062     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="357"/>
2063     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="456"/>
2064     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="456"/>
2065     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="456"/>
2066     <source>Ordered list</source>
2067     <translation>Listă ordonată</translation>
2068   </message>
2069   <message>
2070     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="376"/>
2071     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="458"/>
2072     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="458"/>
2073     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="458"/>
2074     <source>Decrease indentation (CTRL+,)</source>
2075     <translation>Reducere indentare (CTRL+,)</translation>
2076   </message>
2077   <message>
2078     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="379"/>
2079     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="460"/>
2080     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="460"/>
2081     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="460"/>
2082     <source>Decrease indentation</source>
2083     <translation>Reducere indentare</translation>
2084   </message>
2085   <message>
2086     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="399"/>
2087     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="462"/>
2088     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="462"/>
2089     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="462"/>
2090     <source>Increase indentation (CTRL+.)</source>
2091     <translation>Mărire indentare (CTRL+.)</translation>
2092   </message>
2093   <message>
2094     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="402"/>
2095     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="464"/>
2096     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="464"/>
2097     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="464"/>
2098     <source>Increase indentation</source>
2099     <translation>Mărire indentare</translation>
2100   </message>
2101   <message>
2102     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="441"/>
2103     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="466"/>
2104     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="466"/>
2105     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="466"/>
2106     <source>Text foreground color</source>
2107     <translation>Culoare prim plan text</translation>
2108   </message>
2109   <message>
2110     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="472"/>
2111     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="469"/>
2112     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="469"/>
2113     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="469"/>
2114     <source>Text background color</source>
2115     <translation>Culoare fundal text</translation>
2116   </message>
2117   <message>
2118     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.ui" line="491"/>
2119     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="472"/>
2120     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="472"/>
2121     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mrichtextedit.h" line="472"/>
2122     <source>Font size</source>
2123     <translation>Dimensiune font</translation>
2124   </message>
2125   <message>
2126     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="62"/>
2127     <source>Standard</source>
2128     <translation>Standard</translation>
2129   </message>
2130   <message>
2131     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="62"/>
2132     <source>Heading 1</source>
2133     <translation>Titlu 1</translation>
2134   </message>
2135   <message>
2136     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="62"/>
2137     <source>Heading 2</source>
2138     <translation>Titlu 2</translation>
2139   </message>
2140   <message>
2141     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="62"/>
2142     <source>Heading 3</source>
2143     <translation>Titlu 3</translation>
2144   </message>
2145   <message>
2146     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="62"/>
2147     <source>Heading 4</source>
2148     <translation>Titlu 4</translation>
2149   </message>
2150   <message>
2151     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="63"/>
2152     <source>Monospace</source>
2153     <translation>Monospațiat</translation>
2154   </message>
2155   <message>
2156     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="119"/>
2157     <source>Remove character formatting</source>
2158     <translation>Elimitare formatare caractere</translation>
2159   </message>
2160   <message>
2161     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="124"/>
2162     <source>Remove all formatting</source>
2163     <translation>Eliminare formatare totală</translation>
2164   </message>
2165   <message>
2166     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="128"/>
2167     <source>Edit document source</source>
2168     <translation>Editare sursă document</translation>
2169   </message>
2170   <message>
2171     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="191"/>
2172     <source>Document source</source>
2173     <translation>Sursă document</translation>
2174   </message>
2175   <message>
2176     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="290"/>
2177     <source>Create a link</source>
2178     <translation>Creare legătură</translation>
2179   </message>
2180   <message>
2181     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="290"/>
2182     <source>Link URL:</source>
2183     <translation>URL legătură:</translation>
2184   </message>
2185   <message>
2186     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="665"/>
2187     <source>Select an image</source>
2188     <translation>Selectează o imagine</translation>
2189   </message>
2190   <message>
2191     <location filename="../core/src/widgets/MRichTextEditor/mrichtextedit.cpp" line="666"/>
2192     <source>JPEG (*.jpg);; GIF (*.gif);; PNG (*.png);; BMP (*.bmp);; All (*)</source>
2193     <translation>JPEG (*.jpg);; GIF (*.gif);; PNG (*.png);; BMP (*.bmp);; All (*)</translation>
2194   </message>
2195 </context>
2196 <context>
2197   <name>MainWindow</name>
2198   <message>
2199     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="1180"/>
2200     <source>unknown</source>
2201     <translation>necunoscut</translation>
2202   </message>
2203   <message>
2204     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="458"/>
2205     <source>The %1 donation page can be found online at :&lt;br&gt; &lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%2&lt;/a&gt;</source>
2206     <translation>Pagina de donare %1 poate fi găsită online la: &lt;br&gt; &lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%2&lt;/a&gt;</translation>
2207   </message>
2208   <message>
2209     <source>Error: Wrong password!</source>
2210     <translation type="vanished">Eroare: parolă greșită!</translation>
2211   </message>
2212   <message>
2213     <source>Open Map</source>
2214     <translation type="vanished">Deschide harta</translation>
2215   </message>
2216   <message>
2217     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="1097"/>
2218     <source>Connected</source>
2219     <translation>Conectat</translation>
2220   </message>
2221   <message>
2222     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="1097"/>
2223     <source>Not Connected</source>
2224     <translation>Neconectat</translation>
2225   </message>
2226   <message>
2227     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="1098"/>
2228     <source>Server</source>
2229     <translation>Server</translation>
2230   </message>
2231   <message>
2232     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="1098"/>
2233     <source>Client</source>
2234     <translation>Client</translation>
2235   </message>
2236   <message>
2237     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="1099"/>
2238     <source>GM</source>
2239     <translation>GM</translation>
2240   </message>
2241   <message>
2242     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="1099"/>
2243     <source>Player</source>
2244     <translation>Jucător</translation>
2245   </message>
2246   <message>
2247     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="572"/>
2248     <source>Open scenario</source>
2249     <translation>Deschide scenariul</translation>
2250   </message>
2251   <message>
2252     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="605"/>
2253     <source>Save Scenario as</source>
2254     <translation>Salvare scenariu ca</translation>
2255   </message>
2256   <message>
2257     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="643"/>
2258     <source>Save %1</source>
2259     <translation>Salvare %1</translation>
2260   </message>
2261   <message>
2262     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="496"/>
2263     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="528"/>
2264     <source>Save Scenario</source>
2265     <translation>Salvare scenariu</translation>
2266   </message>
2267   <message>
2268     <source>%1 cannot be opened (saveStory - MainWindow.cpp)</source>
2269     <translation type="vanished">%1 nu poate fi deschis (salvare poveste - MainWindow.cpp)</translation>
2270   </message>
2271   <message>
2272     <source>ToolBox</source>
2273     <translation type="vanished">Casetă de instrumente</translation>
2274   </message>
2275   <message>
2276     <source>Open Picture</source>
2277     <translation type="vanished">Deschide imaginea</translation>
2278   </message>
2279   <message>
2280     <source>Open Minutes</source>
2281     <translation type="vanished">Deschide minutele</translation>
2282   </message>
2283   <message>
2284     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="32"/>
2285     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="570"/>
2286     <source>&amp;File</source>
2287     <translation>&amp;Fișier</translation>
2288   </message>
2289   <message>
2290     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="36"/>
2291     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="571"/>
2292     <source>&amp;New</source>
2293     <translation>&amp;Nou</translation>
2294   </message>
2295   <message>
2296     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="45"/>
2297     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="572"/>
2298     <source>&amp;Open</source>
2299     <translation>&amp;Deschide</translation>
2300   </message>
2301   <message>
2302     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="57"/>
2303     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="573"/>
2304     <source>Recent Files</source>
2305     <translation>Fișiere recente</translation>
2306   </message>
2307   <message>
2308     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="86"/>
2309     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="575"/>
2310     <source>Sub-&amp;Windows</source>
2311     <translation>Sub - &amp;Windows</translation>
2312   </message>
2313   <message>
2314     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="293"/>
2315     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="329"/>
2316     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="444"/>
2317     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="456"/>
2318     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="443"/>
2319     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="455"/>
2320     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="577"/>
2321     <source>Map</source>
2322     <translation>Harta</translation>
2323   </message>
2324   <message>
2325     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="62"/>
2326     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="574"/>
2327     <source>Save</source>
2328     <translation>Salvează</translation>
2329   </message>
2330   <message>
2331     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="499"/>
2332     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="530"/>
2333     <source>Ctrl+S</source>
2334     <translation>Ctrl+S</translation>
2335   </message>
2336   <message>
2337     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="200"/>
2338     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="408"/>
2339     <source>Ctrl+Shift+S</source>
2340     <translation>Ctrl+Shift+S</translation>
2341   </message>
2342   <message>
2343     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="205"/>
2344     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="410"/>
2345     <source>Close</source>
2346     <translation>Închide</translation>
2347   </message>
2348   <message>
2349     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="220"/>
2350     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="416"/>
2351     <source>Ctrl+P</source>
2352     <translation>Ctrl+P</translation>
2353   </message>
2354   <message>
2355     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="229"/>
2356     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="418"/>
2357     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="513"/>
2358     <source>Quit</source>
2359     <translation>Ieși</translation>
2360   </message>
2361   <message>
2362     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="232"/>
2363     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="420"/>
2364     <source>Ctrl+Q</source>
2365     <translation>Ctrl+Q</translation>
2366   </message>
2367   <message>
2368     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="240"/>
2369     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="422"/>
2370     <source>Tab</source>
2371     <translation>Tab</translation>
2372   </message>
2373   <message>
2374     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="259"/>
2375     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="432"/>
2376     <source>Alt+T</source>
2377     <translation>Alt+T</translation>
2378   </message>
2379   <message>
2380     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="275"/>
2381     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="440"/>
2382     <source>F1</source>
2383     <translation>F1</translation>
2384   </message>
2385   <message>
2386     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="320"/>
2387     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="453"/>
2388     <source>Ctrl+N</source>
2389     <translation>Ctrl+N</translation>
2390   </message>
2391   <message>
2392     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="305"/>
2393     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="447"/>
2394     <source>Chat</source>
2395     <translation>Chat</translation>
2396   </message>
2397   <message>
2398     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="151"/>
2399     <source>toolBar</source>
2400     <translation type="unfinished"></translation>
2401   </message>
2402   <message>
2403     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="197"/>
2404     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="406"/>
2405     <source>Save Scenario As…</source>
2406     <translation>Salvare scenariu ca...</translation>
2407   </message>
2408   <message>
2409     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="217"/>
2410     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="414"/>
2411     <source>Preferences…</source>
2412     <translation>Preferințe</translation>
2413   </message>
2414   <message>
2415     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="243"/>
2416     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="424"/>
2417     <source>F2</source>
2418     <translation>F2</translation>
2419   </message>
2420   <message>
2421     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="264"/>
2422     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="434"/>
2423     <source>Disconnection…</source>
2424     <translation>Deconectare…</translation>
2425   </message>
2426   <message>
2427     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="269"/>
2428     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="435"/>
2429     <source>Rolisteam Help</source>
2430     <translation>Ajutor Rolisteam </translation>
2431   </message>
2432   <message>
2433     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="272"/>
2434     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="437"/>
2435     <source>online documentation</source>
2436     <translation>documentație online</translation>
2437   </message>
2438   <message>
2439     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="296"/>
2440     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="447"/>
2441     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="445"/>
2442     <source>Ctrl+M</source>
2443     <translation>Ctrl+M</translation>
2444   </message>
2445   <message>
2446     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="308"/>
2447     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="449"/>
2448     <source>Ctrl+T</source>
2449     <translation>Ctrl+T</translation>
2450   </message>
2451   <message>
2452     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="317"/>
2453     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="353"/>
2454     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="451"/>
2455     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="463"/>
2456     <source>Note</source>
2457     <translation>Notă</translation>
2458   </message>
2459   <message>
2460     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="332"/>
2461     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="459"/>
2462     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="457"/>
2463     <source>Ctrl+O</source>
2464     <translation>Ctrl+O</translation>
2465   </message>
2466   <message>
2467     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="341"/>
2468     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="459"/>
2469     <source>Picture</source>
2470     <translation>Imagine</translation>
2471   </message>
2472   <message>
2473     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="344"/>
2474     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="461"/>
2475     <source>Ctrl+I</source>
2476     <translation>Ctrl+I</translation>
2477   </message>
2478   <message>
2479     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="356"/>
2480     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="465"/>
2481     <source>Ctrl+R</source>
2482     <translation>Ctrl+R</translation>
2483   </message>
2484   <message>
2485     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="368"/>
2486     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="469"/>
2487     <source>Ctrl+E</source>
2488     <translation>Ctrl+E</translation>
2489   </message>
2490   <message>
2491     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="622"/>
2492     <source>ShowChat</source>
2493     <translation type="unfinished"></translation>
2494   </message>
2495   <message>
2496     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="625"/>
2497     <source>Instant Messaging</source>
2498     <translation type="unfinished"></translation>
2499   </message>
2500   <message>
2501     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="628"/>
2502     <source>show Instant Message Window</source>
2503     <translation type="unfinished"></translation>
2504   </message>
2505   <message>
2506     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="636"/>
2507     <source>Media title in toolbar</source>
2508     <translation type="unfinished"></translation>
2509   </message>
2510   <message>
2511     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="471"/>
2512     <source>Show PC Name</source>
2513     <translation>Arată numele PC-ului</translation>
2514   </message>
2515   <message>
2516     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="473"/>
2517     <source>F3</source>
2518     <translation>F3</translation>
2519   </message>
2520   <message>
2521     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="477"/>
2522     <source>F4</source>
2523     <translation>F4</translation>
2524   </message>
2525   <message>
2526     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="481"/>
2527     <source>F5</source>
2528     <translation>F5</translation>
2529   </message>
2530   <message>
2531     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="596"/>
2532     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="566"/>
2533     <source>Password Generator</source>
2534     <translation>Generator de parole</translation>
2535   </message>
2536   <message>
2537     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="568"/>
2538     <source>Show Initiative</source>
2539     <translation>Arată inițiativa</translation>
2540   </message>
2541   <message>
2542     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="475"/>
2543     <source>Show Npc Name</source>
2544     <translation>Arată numele NPC-ului</translation>
2545   </message>
2546   <message>
2547     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="470"/>
2548     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="521"/>
2549     <source>F6</source>
2550     <translation>F6</translation>
2551   </message>
2552   <message>
2553     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="479"/>
2554     <source>Show Npc Number</source>
2555     <translation>Arată numărul NPC-ului</translation>
2556   </message>
2557   <message>
2558     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="564"/>
2559     <source>F7</source>
2560     <translation>F7</translation>
2561   </message>
2562   <message>
2563     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="483"/>
2564     <source>Minute Editor</source>
2565     <translation>Editorul de minute</translation>
2566   </message>
2567   <message>
2568     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="485"/>
2569     <source>Alt+M</source>
2570     <translation>Alt+M</translation>
2571   </message>
2572   <message>
2573     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="377"/>
2574     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="487"/>
2575     <source>Online Picture</source>
2576     <translation>Imagine online</translation>
2577   </message>
2578   <message>
2579     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="380"/>
2580     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="489"/>
2581     <source>Ctrl+Shift+I</source>
2582     <translation>Ctrl+Shift+I</translation>
2583   </message>
2584   <message>
2585     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="388"/>
2586     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="491"/>
2587     <source>Audio Player</source>
2588     <translation>Player audio</translation>
2589   </message>
2590   <message>
2591     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="391"/>
2592     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="493"/>
2593     <source>Alt+A</source>
2594     <translation>Alt+A</translation>
2595   </message>
2596   <message>
2597     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="399"/>
2598     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="495"/>
2599     <source>Notification Zone</source>
2600     <translation>Zonă de notificare</translation>
2601   </message>
2602   <message>
2603     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="402"/>
2604     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="497"/>
2605     <source>Alt+N</source>
2606     <translation>Alt+N</translation>
2607   </message>
2608   <message>
2609     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="410"/>
2610     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="499"/>
2611     <source>Chat List</source>
2612     <translation>Listă de chaturi</translation>
2613   </message>
2614   <message>
2615     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="413"/>
2616     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="501"/>
2617     <source>Alt+L</source>
2618     <translation>Alt+L</translation>
2619   </message>
2620   <message>
2621     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="421"/>
2622     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="503"/>
2623     <source>Character List</source>
2624     <translation>Listă de personaje</translation>
2625   </message>
2626   <message>
2627     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="432"/>
2628     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="507"/>
2629     <source>ToolBar</source>
2630     <translation>Bară unelte</translation>
2631   </message>
2632   <message>
2633     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="511"/>
2634     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="515"/>
2635     <source>Vectorial Map</source>
2636     <translation>Hartă vectorială</translation>
2637   </message>
2638   <message>
2639     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="475"/>
2640     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="523"/>
2641     <source>Change Profile…</source>
2642     <translation>Schimbare profil…</translation>
2643   </message>
2644   <message>
2645     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="510"/>
2646     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="534"/>
2647     <source>F10</source>
2648     <translation>F10</translation>
2649   </message>
2650   <message>
2651     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="171"/>
2652     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="399"/>
2653     <source>Alt+S</source>
2654     <translation>Alt+S</translation>
2655   </message>
2656   <message>
2657     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="138"/>
2658     <source>GM ToolBoxes</source>
2659     <translation type="unfinished"></translation>
2660   </message>
2661   <message>
2662     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="168"/>
2663     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="397"/>
2664     <source>Current Media</source>
2665     <translation>Fișiere media actuale</translation>
2666   </message>
2667   <message>
2668     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="180"/>
2669     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="601"/>
2670     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="401"/>
2671     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="567"/>
2672     <source>Current Media as…</source>
2673     <translation>Fișiere media actuale ca…</translation>
2674   </message>
2675   <message>
2676     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="183"/>
2677     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="403"/>
2678     <source>Alt+Shift+S</source>
2679     <translation>Alt+Shift+S</translation>
2680   </message>
2681   <message>
2682     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="188"/>
2683     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="405"/>
2684     <source>All Media</source>
2685     <translation>Toate fișierele media</translation>
2686   </message>
2687   <message>
2688     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="365"/>
2689     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="467"/>
2690     <source>Open Scenario</source>
2691     <translation>Scenariu deschis</translation>
2692   </message>
2693   <message>
2694     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="507"/>
2695     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="532"/>
2696     <source>Room List</source>
2697     <translation>Lista camerelor</translation>
2698   </message>
2699   <message>
2700     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="519"/>
2701     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="531"/>
2702     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="536"/>
2703     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="540"/>
2704     <source>Shared Note</source>
2705     <translation>Notă partajată</translation>
2706   </message>
2707   <message>
2708     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="522"/>
2709     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="538"/>
2710     <source>Ctrl+K</source>
2711     <translation>Ctrl+K</translation>
2712   </message>
2713   <message>
2714     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="534"/>
2715     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="542"/>
2716     <source>Ctrl+L</source>
2717     <translation>Ctrl+L</translation>
2718   </message>
2719   <message>
2720     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="543"/>
2721     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="610"/>
2722     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="544"/>
2723     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="569"/>
2724     <source>Support Rolisteam</source>
2725     <translation>Sprijină echipa Rolisteam</translation>
2726   </message>
2727   <message>
2728     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="548"/>
2729     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="545"/>
2730     <source>Shortcut Viewer…</source>
2731     <translation>Vizualizator scurtături…</translation>
2732   </message>
2733   <message>
2734     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="579"/>
2735     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="557"/>
2736     <source>Copy Connection Link…</source>
2737     <translation>Copiază linkul de conectare…</translation>
2738   </message>
2739   <message>
2740     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="591"/>
2741     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="560"/>
2742     <source>Ctrl+H</source>
2743     <translation>Ctrl+H</translation>
2744   </message>
2745   <message>
2746     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="562"/>
2747     <source>Show Health Bar</source>
2748     <translation>Afișează bara de sănătate</translation>
2749   </message>
2750   <message>
2751     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="551"/>
2752     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="547"/>
2753     <source>Ctrl+F1</source>
2754     <translation>Ctrl+F1</translation>
2755   </message>
2756   <message>
2757     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="108"/>
2758     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="578"/>
2759     <source>&amp;Network</source>
2760     <translation>&amp;Rețea</translation>
2761   </message>
2762   <message>
2763     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="120"/>
2764     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="579"/>
2765     <source>&amp;Help</source>
2766     <translation>&amp;Ajutor</translation>
2767   </message>
2768   <message>
2769     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="580"/>
2770     <source>&amp;GM ToolBox</source>
2771     <translation>&amp;GM ToolBox</translation>
2772   </message>
2773   <message>
2774     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="130"/>
2775     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="581"/>
2776     <source>&amp;Edit</source>
2777     <translation>&amp;Editare</translation>
2778   </message>
2779   <message>
2780     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="559"/>
2781     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="549"/>
2782     <source>Full Screen</source>
2783     <translation>Ecran complet</translation>
2784   </message>
2785   <message>
2786     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="562"/>
2787     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="551"/>
2788     <source>F11</source>
2789     <translation>F11</translation>
2790   </message>
2791   <message>
2792     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="571"/>
2793     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="553"/>
2794     <source>PDF File</source>
2795     <translation>Fișier PDF</translation>
2796   </message>
2797   <message>
2798     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="574"/>
2799     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="555"/>
2800     <source>Ctrl+D</source>
2801     <translation>Ctrl+D</translation>
2802   </message>
2803   <message>
2804     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="467"/>
2805     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="519"/>
2806     <source>Show Health State</source>
2807     <translation>Afișare stare sănătate</translation>
2808   </message>
2809   <message>
2810     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="435"/>
2811     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="509"/>
2812     <source>F8</source>
2813     <translation>F8</translation>
2814   </message>
2815   <message>
2816     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="484"/>
2817     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="524"/>
2818     <source>Character Sheet</source>
2819     <translation>Fișă de personaj</translation>
2820   </message>
2821   <message>
2822     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="517"/>
2823     <source>Ctrl+B</source>
2824     <translation>Ctrl+B</translation>
2825   </message>
2826   <message>
2827     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="513"/>
2828     <source>Ctrl+V</source>
2829     <translation>Ctrl+V</translation>
2830   </message>
2831   <message>
2832     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="588"/>
2833     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="558"/>
2834     <source>WebPage</source>
2835     <translation>Pagină de internet</translation>
2836   </message>
2837   <message>
2838     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="487"/>
2839     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="526"/>
2840     <source>Ctrl+U</source>
2841     <translation>Ctrl+U</translation>
2842   </message>
2843   <message>
2844     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="14"/>
2845     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="396"/>
2846     <source>Rolisteam</source>
2847     <translation>Rolisteam</translation>
2848   </message>
2849   <message>
2850     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="90"/>
2851     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="576"/>
2852     <source>Reorganize</source>
2853     <translation>Reorganizează</translation>
2854   </message>
2855   <message>
2856     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="208"/>
2857     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="412"/>
2858     <source>Ctrl+Esc</source>
2859     <translation>Ctrl+Esc</translation>
2860   </message>
2861   <message>
2862     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="248"/>
2863     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="426"/>
2864     <source>Cascade</source>
2865     <translation>Cascadă</translation>
2866   </message>
2867   <message>
2868     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="251"/>
2869     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="424"/>
2870     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="428"/>
2871     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="505"/>
2872     <source>Alt+C</source>
2873     <translation>Alt+C</translation>
2874   </message>
2875   <message>
2876     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="256"/>
2877     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="430"/>
2878     <source>Tile</source>
2879     <translation>Pavaj</translation>
2880   </message>
2881   <message>
2882     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="671"/>
2883     <source>Help</source>
2884     <translation>Ajutor</translation>
2885   </message>
2886   <message>
2887     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="701"/>
2888     <source>Update Notification</source>
2889     <translation>Actualizează notificarea</translation>
2890   </message>
2891   <message>
2892     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="716"/>
2893     <source>%1 has not the right version: %2.</source>
2894     <translation>%1 nu are versiunea corectă: %2.</translation>
2895   </message>
2896   <message>
2897     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="811"/>
2898     <source>Set rolisteam to use &lt;port&gt; for the connection</source>
2899     <translation>Setează rolisteam să folosească &lt;port&gt; pentru conexiune</translation>
2900   </message>
2901   <message>
2902     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="814"/>
2903     <source>Set rolisteam to connect to &lt;server&gt;.</source>
2904     <translation>Setează conectarea rolisteam la &lt;server&gt;.</translation>
2905   </message>
2906   <message>
2907     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="817"/>
2908     <source>Define the &lt;role&gt;: gm or pc</source>
2909     <translation>Definește &lt;role&gt;: gm sau pc</translation>
2910   </message>
2911   <message>
2912     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="819"/>
2913     <source>Erase the settings and use the default parameters</source>
2914     <translation>Șterge setările și utilizează parametrii impliciți</translation>
2915   </message>
2916   <message>
2917     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="822"/>
2918     <source>Define the &lt;username&gt;</source>
2919     <translation>Definește &lt;username&gt;</translation>
2920   </message>
2921   <message>
2922     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="825"/>
2923     <source>Remove limit to PDF file size</source>
2924     <translation>Elimină limita de dimensiune a fișierului PDF</translation>
2925   </message>
2926   <message>
2927     <source>End of the connection process</source>
2928     <translation type="vanished">Termină procesul de conectare</translation>
2929   </message>
2930   <message>
2931     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="1179"/>
2932     <source>Export from %1</source>
2933     <translation>Export din %1</translation>
2934   </message>
2935   <message>
2936     <source>Resources Explorer</source>
2937     <translation type="vanished">Explorator de resurse</translation>
2938   </message>
2939   <message>
2940     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="940"/>
2941     <source>Open %1</source>
2942     <translation>Deschidere %1</translation>
2943   </message>
2944   <message>
2945     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="521"/>
2946     <source>Connection has been lost. %1 will be close</source>
2947     <translation>S-a pierdut conexiunea. %1 se va închide</translation>
2948   </message>
2949   <message>
2950     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="406"/>
2951     <source>&amp;Redo</source>
2952     <translation>&amp;Refacere</translation>
2953   </message>
2954   <message>
2955     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="407"/>
2956     <source>&amp;Undo</source>
2957     <translation>An&amp;ulare</translation>
2958   </message>
2959   <message>
2960     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="457"/>
2961     <source>Support</source>
2962     <translation>Sprijină</translation>
2963   </message>
2964   <message>
2965     <source>Untitled</source>
2966     <translation type="vanished">Fără titlu</translation>
2967   </message>
2968   <message>
2969     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="523"/>
2970     <source>Connection lost</source>
2971     <translation>Conexiune pierdută</translation>
2972   </message>
2973   <message>
2974     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="529"/>
2975     <source>Quit %1 </source>
2976     <translation>Ieși din %1</translation>
2977   </message>
2978   <message>
2979     <source>Do you want to save your minutes before to quit %1?</source>
2980     <translation type="vanished">Dorești să salvezi minutele tale înainte de a părăsi %1?</translation>
2981   </message>
2982   <message>
2983     <source>Do you want to save your scenario before to quit %1?</source>
2984     <translation type="vanished">Dorești să salvezi scenariul înainte de a părăsi %1?</translation>
2985   </message>
2986   <message>
2987     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="573"/>
2988     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="606"/>
2989     <source>Scenarios (*.sce)</source>
2990     <translation>Scenarii (*.sce)</translation>
2991   </message>
2992   <message>
2993     <location filename="../client/mainwindow.ui" line="284"/>
2994     <location filename="../build/client/rolisteam_autogen/include/ui_mainwindow.h" line="442"/>
2995     <source>About Rolisteam</source>
2996     <translation>Despre Rolisteam</translation>
2997   </message>
2998   <message>
2999     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="672"/>
3000     <source>Documentation of %1 can be found online at :&lt;br&gt; &lt;a href=&quot;http://wiki.rolisteam.org&quot;&gt;http://wiki.rolisteam.org/&lt;/a&gt;</source>
3001     <translation>Documentația pentru %1 poate fi găsită online la :&lt;br&gt; &lt;a href=&quot;http://wiki.rolisteam.org&quot;&gt;http://wiki.rolisteam.org/&lt;/a&gt;</translation>
3002   </message>
3003   <message>
3004     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="702"/>
3005     <source>The %1 version has been released. Please take a look at &lt;a href=&quot;http://www.rolisteam.org/download&quot;&gt;Download page&lt;/a&gt; for more information</source>
3006     <translation>A fost lansată versiunea %1. Aruncă o privire peste &lt;a href=&quot;http://www.rolisteam.org/download&quot;&gt;Pagina de descărcări&lt;/a&gt; pentru mai multe informații</translation>
3007   </message>
3008   <message>
3009     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="712"/>
3010     <source>%1 just joins the game.</source>
3011     <translation>%1 s-a alăturat jocului.</translation>
3012   </message>
3013   <message>
3014     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="722"/>
3015     <source>%1 just leaves the game.</source>
3016     <translation>%1 a părăsit jocul.</translation>
3017   </message>
3018   <message>
3019     <source>Server Ip Address:%1
3020 Port:%2</source>
3021     <translation type="vanished">Adresa IP a serverului:%1
3022 Portul:%2</translation>
3023   </message>
3024   <message>
3025     <location filename="../core/libs/diceparser/gui/mainwindow.ui" line="14"/>
3026     <source>MainWindow</source>
3027     <translation type="unfinished"></translation>
3028   </message>
3029   <message>
3030     <location filename="../core/libs/diceparser/gui/mainwindow.ui" line="26"/>
3031     <source>Roll</source>
3032     <translation type="unfinished"></translation>
3033   </message>
3034 </context>
3035 <context>
3036   <name>Map</name>
3037   <message>
3038     <source>color type not allowed (paintMap - map.cpp)</source>
3039     <translation type="vanished">tipul de culoare nu este permis (paintMap - map.cpp)</translation>
3040   </message>
3041   <message>
3042     <source>color type not allowed (paintMap - map.cpp)</source>
3043     <translation type="vanished">tipul de culoare nu este permis (paintMap - map.cpp)</translation>
3044   </message>
3045   <message>
3046     <source>undefined drawing tools (paintMap - map.cpp)</source>
3047     <translation type="vanished">unelte de desen nedefinite (paintMap - map.cpp)</translation>
3048   </message>
3049   <message>
3050     <source>Undefined tool (paintMap - map.cpp)</source>
3051     <translation type="vanished">Unealtă nedefinită (paintMap - map.cpp)</translation>
3052   </message>
3053   <message>
3054     <source>Source, destination and alpha layer have not the same size (addAlphaLayer - map.cpp)</source>
3055     <translation type="vanished">Stratul sursă, destinație și alpha nu au aceeași mărime (addAlphaLayer - map.cpp)</translation>
3056   </message>
3057   <message>
3058     <source>OK</source>
3059     <translation type="vanished">Ok</translation>
3060   </message>
3061   <message>
3062     <source>Inappropriate Color</source>
3063     <translation type="vanished">Culoare nepotrivită</translation>
3064   </message>
3065   <message>
3066     <source>You can not select this color because
3067 It&apos;s a special color.</source>
3068     <translation type="vanished">Nu poti selecta această culoare deoarece
3069 Este o culoare specială.</translation>
3070   </message>
3071   <message>
3072     <source>undefined tool for processing action on NPC or PC (processNpcAction - map.cpp)</source>
3073     <translation type="vanished">unealtă nedefinită pentru procesarea acțiunii pentru NPC sau PC (processNpcAction - map.cpp)</translation>
3074   </message>
3075   <message>
3076     <source>undefined tool for processing action on NPC or PC (processNpcActionReleased - map.cpp)</source>
3077     <translation type="vanished">unealtă nedefinită pentru acțiunea de procesare pe NPC sau PC (processNpcActionReleased - map.cpp)</translation>
3078   </message>
3079   <message>
3080     <source>undefined tool for processing action on NPC or PC (processNpcMove - map.cpp)</source>
3081     <translation type="vanished">unealtă nedefinită pentru acțiunea de procesare pe NPC sau PC (processNpcMove - map.cpp)</translation>
3082   </message>
3083   <message>
3084     <source>unknown widget under cursor (paintCharacter - map.cpp)</source>
3085     <translation type="vanished">widget necunoscut sub cursor (paintCharacter - map.cpp)</translation>
3086   </message>
3087   <message>
3088     <source>PC ID %1 not found (showPc - map.cpp)</source>
3089     <translation type="vanished">PC ID %1 negăsit (showPc - map.cpp)</translation>
3090   </message>
3091   <message>
3092     <source>PC ID: %1 not found (isVisiblePc - map.cpp)</source>
3093     <translation type="vanished">PC ID: %1 negăsit (isVisiblePc - map.cpp)</translation>
3094   </message>
3095   <message>
3096     <source>No character with this id: %1</source>
3097     <translation type="vanished">Niciun personaj cu acest id: %1</translation>
3098   </message>
3099   <message>
3100     <source>Person %s %s unknown in Carte::changePerson</source>
3101     <translation type="vanished">Persoana %s %s necunoscută în Carte::changePerson</translation>
3102   </message>
3103   <message>
3104     <source>Codec Error (emettreCarte - map.cpp)</source>
3105     <translation type="vanished">Eroare codec (emettreCarte - map.cpp)</translation>
3106   </message>
3107   <message>
3108     <source>Color type is not correct</source>
3109     <translation type="vanished">Tipul de culoare nu este corect</translation>
3110   </message>
3111   <message>
3112     <source>Undefined Tool (paintOther - map.cpp)</source>
3113     <translation type="vanished">Unealtă nedefinită (paintOther - map.cpp)</translation>
3114   </message>
3115   <message>
3116     <source>Compression issue on original background(saveMap - map.cpp)</source>
3117     <translation type="vanished">Este o problemă cu compresia pentru fundalul original (saveMap - map.cpp)</translation>
3118   </message>
3119   <message>
3120     <source>Compression issue on background(saveMap - map.cpp)</source>
3121     <translation type="vanished">Este o problemă cu compresia fundalului (saveMap - map.cpp)</translation>
3122   </message>
3123   <message>
3124     <source>Compression issue on alpha layer (saveMap - map.cpp)</source>
3125     <translation type="vanished">Este o problemă cu stratul alpha (saveMap - map.cpp)</translation>
3126   </message>
3127 </context>
3128 <context>
3129   <name>MapFrame</name>
3130   <message>
3131     <source>%1 - Permission: %2</source>
3132     <translation type="vanished">%1 - Permisiune: %2</translation>
3133   </message>
3134   <message>
3135     <source>GM Only</source>
3136     <translation type="vanished">Numai GM</translation>
3137   </message>
3138   <message>
3139     <source>All</source>
3140     <translation type="vanished">Toate</translation>
3141   </message>
3142   <message>
3143     <source>Pc Move</source>
3144     <translation type="vanished">Mutare PC</translation>
3145   </message>
3146   <message>
3147     <source>Unknown</source>
3148     <translation type="vanished">Necunoscut</translation>
3149   </message>
3150   <message>
3151     <source>File %1 does not exist</source>
3152     <translation type="vanished">Fișierul %1 nu există</translation>
3153   </message>
3154   <message>
3155     <source>Unsupported file format</source>
3156     <translation type="vanished">Format de fișier nesuportat</translation>
3157   </message>
3158   <message>
3159     <source>Wrong Map Format</source>
3160     <translation type="vanished">Format hartă greșit</translation>
3161   </message>
3162   <message>
3163     <source>Extract original background information Failed (readMapAndNpc - bipmapwindow.cpp)</source>
3164     <translation type="vanished">Extragerea informației originale de fundal a eșuat (readMapAndNpc - bipmapwindow.cpp)</translation>
3165   </message>
3166   <message>
3167     <source>Extract background information Failed (readMapAndNpc - bipmapwindow.cpp)</source>
3168     <translation type="vanished">Extragerea informațiilor de fundal a eșuat (readMapAndNpc - bipmapwindow.cpp)</translation>
3169   </message>
3170   <message>
3171     <source>Extract alpha layer information Failed (readMapAndNpc - bipmapwindow.cpp)</source>
3172     <translation type="vanished">Extragerea stratului alpha a eșuat (readMapAndNpc - bipmapwindow.cpp)</translation>
3173   </message>
3174   <message>
3175     <source>Extract original background information Failed (processMapMessage - mapframe.cpp)</source>
3176     <translation type="vanished">Extragerea informațiilor de fundal originale a eșuat (processMapMessage - mapframe.cpp)</translation>
3177   </message>
3178   <message>
3179     <source>Extract background information Failed (processMapMessage - mapframe.cpp)</source>
3180     <translation type="vanished">Extragerea informațiilor de fundal a eșuat (processMapMessage - mapframe.cpp)</translation>
3181   </message>
3182   <message>
3183     <source>Extract alpha layer information Failed (processMapMessage - mapframe.cpp)</source>
3184     <translation type="vanished">Extragerea informațiilor din stratul alfa a eșuat (processMapMessage - mapframe.cpp)</translation>
3185   </message>
3186   <message>
3187     <source>New map: %1</source>
3188     <translation type="vanished">Hartă nouă: %1</translation>
3189   </message>
3190   <message>
3191     <source>Compression Error (processMapMessage - NetworkLink.cpp)</source>
3192     <translation type="vanished">Eroare de compresie (processMapMessage - NetworkLink.cpp)</translation>
3193   </message>
3194   <message>
3195     <source>Compressing image goes wrong (ouvrirPlan - mapframe.cpp)</source>
3196     <translation type="vanished">Comprimarea imaginii merge prost (ouvrirPlan - mapframe.cpp)</translation>
3197   </message>
3198   <message>
3199     <source>Receiving map: %1</source>
3200     <translation type="vanished">Se descarcă harta: %1</translation>
3201   </message>
3202 </context>
3203 <context>
3204   <name>MapWizzard</name>
3205   <message>
3206     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="136"/>
3207     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="136"/>
3208     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="136"/>
3209     <source>Map Wizzard</source>
3210     <translation>Vrăjitor de hărți</translation>
3211   </message>
3212   <message>
3213     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="137"/>
3214     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="137"/>
3215     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="137"/>
3216     <source>Title:</source>
3217     <translation>Titlu:</translation>
3218   </message>
3219   <message>
3220     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="138"/>
3221     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="138"/>
3222     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="138"/>
3223     <source>Permission Mode:</source>
3224     <translation>Mod de permisiuni:</translation>
3225   </message>
3226   <message>
3227     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="139"/>
3228     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="139"/>
3229     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="139"/>
3230     <source>Filepath:</source>
3231     <translation>Cale fișier:</translation>
3232   </message>
3233   <message>
3234     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="140"/>
3235     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="140"/>
3236     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="140"/>
3237     <source>Browse</source>
3238     <translation>Răsfoire</translation>
3239   </message>
3240   <message>
3241     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="141"/>
3242     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="141"/>
3243     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_mapwizzard.h" line="141"/>
3244     <source>Hidden</source>
3245     <translation>Ascuns</translation>
3246   </message>
3247   <message>
3248     <source>No Right</source>
3249     <translation type="vanished">Fără drepturi</translation>
3250   </message>
3251   <message>
3252     <source>His character</source>
3253     <translation type="vanished">Personajul său</translation>
3254   </message>
3255   <message>
3256     <source>All Permissions</source>
3257     <translation type="vanished">Toate permisiunile</translation>
3258   </message>
3259   <message>
3260     <source>Select Map</source>
3261     <translation type="vanished">Selectare hartă</translation>
3262   </message>
3263   <message>
3264     <source>Map (*.vmap)</source>
3265     <translation type="vanished">Hartă (*.vmap)</translation>
3266   </message>
3267   <message>
3268     <source>Map (*.pla *.jpg *.jpeg *.png *.bmp)</source>
3269     <translation type="vanished">Hartă (*.pla *.jpg *.jpeg *.png *.bmp)</translation>
3270   </message>
3271 </context>
3272 <context>
3273   <name>MapWizzardDialog</name>
3274   <message>
3275     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="14"/>
3276     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="274"/>
3277     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="274"/>
3278     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="274"/>
3279     <source>Map Wizzard</source>
3280     <translation>Expert de hărți</translation>
3281   </message>
3282   <message>
3283     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="31"/>
3284     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="275"/>
3285     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="275"/>
3286     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="275"/>
3287     <source>Title :</source>
3288     <translation>Titlu:</translation>
3289   </message>
3290   <message>
3291     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="51"/>
3292     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="276"/>
3293     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="276"/>
3294     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="276"/>
3295     <source>Background Color :</source>
3296     <translation>Culoare de fundal:</translation>
3297   </message>
3298   <message>
3299     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="97"/>
3300     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="278"/>
3301     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="278"/>
3302     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="278"/>
3303     <source>Visibility Mode:</source>
3304     <translation>Mod vizibilitate:</translation>
3305   </message>
3306   <message>
3307     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="111"/>
3308     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="279"/>
3309     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="279"/>
3310     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="279"/>
3311     <source>Permission Mode:</source>
3312     <translation>Mod de permisiuni:</translation>
3313   </message>
3314   <message>
3315     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="123"/>
3316     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="280"/>
3317     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="280"/>
3318     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="280"/>
3319     <source>Grid</source>
3320     <translation>Grilă</translation>
3321   </message>
3322   <message>
3323     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="149"/>
3324     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="281"/>
3325     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="281"/>
3326     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="281"/>
3327     <source>Grid Pattern:</source>
3328     <translation>Model grilă:</translation>
3329   </message>
3330   <message>
3331     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="156"/>
3332     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="282"/>
3333     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="282"/>
3334     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="282"/>
3335     <source>Color:</source>
3336     <translation>Culoare:</translation>
3337   </message>
3338   <message>
3339     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="169"/>
3340     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="283"/>
3341     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="283"/>
3342     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="283"/>
3343     <source>Size:</source>
3344     <translation>Dimensiune:</translation>
3345   </message>
3346   <message>
3347     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="182"/>
3348     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="284"/>
3349     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="284"/>
3350     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="284"/>
3351     <source>Scale:</source>
3352     <translation>Scală:</translation>
3353   </message>
3354   <message>
3355     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="249"/>
3356     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="286"/>
3357     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="286"/>
3358     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="286"/>
3359     <source>m</source>
3360     <translation>m</translation>
3361   </message>
3362   <message>
3363     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="254"/>
3364     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="287"/>
3365     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="287"/>
3366     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="287"/>
3367     <source>km</source>
3368     <translation>km</translation>
3369   </message>
3370   <message>
3371     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="259"/>
3372     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="288"/>
3373     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="288"/>
3374     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="288"/>
3375     <source>cm</source>
3376     <translation>cm</translation>
3377   </message>
3378   <message>
3379     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="264"/>
3380     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="289"/>
3381     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="289"/>
3382     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="289"/>
3383     <source>mile</source>
3384     <translation>mile</translation>
3385   </message>
3386   <message>
3387     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="269"/>
3388     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="290"/>
3389     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="290"/>
3390     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="290"/>
3391     <source>yard</source>
3392     <translation>yard</translation>
3393   </message>
3394   <message>
3395     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="274"/>
3396     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="291"/>
3397     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="291"/>
3398     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="291"/>
3399     <source>inch</source>
3400     <translation>inch</translation>
3401   </message>
3402   <message>
3403     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="279"/>
3404     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="292"/>
3405     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="292"/>
3406     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="292"/>
3407     <source>foot</source>
3408     <translation>picior</translation>
3409   </message>
3410   <message>
3411     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.ui" line="284"/>
3412     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="293"/>
3413     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="293"/>
3414     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_vmapwizzarddialog.h" line="293"/>
3415     <source>px</source>
3416     <translation>px</translation>
3417   </message>
3418   <message>
3419     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.cpp" line="49"/>
3420     <source>No Right</source>
3421     <translation>Fără drepturi</translation>
3422   </message>
3423   <message>
3424     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.cpp" line="49"/>
3425     <source>His character</source>
3426     <translation>Personajul său</translation>
3427   </message>
3428   <message>
3429     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.cpp" line="49"/>
3430     <source>All Permissions</source>
3431     <translation>Toate permisiunile</translation>
3432   </message>
3433   <message>
3434     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.cpp" line="54"/>
3435     <source>Hidden</source>
3436     <translation>Ascuns</translation>
3437   </message>
3438   <message>
3439     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.cpp" line="54"/>
3440     <source>Fog of War</source>
3441     <translation>Ceață de război</translation>
3442   </message>
3443   <message>
3444     <location filename="../core/src/vmap/vmapwizzarddialog.cpp" line="54"/>
3445     <source>All visible</source>
3446     <translation>Toate vizibile</translation>
3447   </message>
3448 </context>
3449 <context>
3450   <name>MediaContainer</name>
3451   <message>
3452     <source>Unknown</source>
3453     <translation type="vanished">Necunoscut</translation>
3454   </message>
3455   <message>
3456     <location filename="../core/src/data/mediacontainer.cpp" line="32"/>
3457     <source>Detach the view</source>
3458     <translation>Detașează vizualizarea</translation>
3459   </message>
3460 </context>
3461 <context>
3462   <name>MediaControllerBase</name>
3463   <message>
3464     <location filename="../core/src/controller/view_controller/mediacontrollerbase.cpp" line="25"/>
3465     <source>Unknown</source>
3466     <translation type="unfinished">Necunoscut</translation>
3467   </message>
3468 </context>
3469 <context>
3470   <name>MindMap</name>
3471   <message>
3472     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMap.qml" line="36"/>
3473     <source>Node Styles</source>
3474     <translation type="unfinished"></translation>
3475   </message>
3476   <message>
3477     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMap.qml" line="70"/>
3478     <source>Text</source>
3479     <translation type="unfinished"></translation>
3480   </message>
3481 </context>
3482 <context>
3483   <name>MindMapController</name>
3484   <message>
3485     <location filename="../core/libs/mindmap/src/controller/mindmapcontroller.cpp" line="130"/>
3486     <source>Root</source>
3487     <translation type="unfinished"></translation>
3488   </message>
3489   <message>
3490     <location filename="../core/libs/mindmap/src/controller/mindmapcontroller.cpp" line="137"/>
3491     <location filename="../core/libs/mindmap/src/controller/mindmapcontroller.cpp" line="152"/>
3492     <source>Error: File can&apos;t be loaded: %1</source>
3493     <translation type="unfinished"></translation>
3494   </message>
3495   <message>
3496     <location filename="../core/libs/mindmap/src/controller/mindmapcontroller.cpp" line="159"/>
3497     <source>File can&apos;t be loaded: %1</source>
3498     <translation type="unfinished"></translation>
3499   </message>
3500 </context>
3501 <context>
3502   <name>MindMenu</name>
3503   <message>
3504     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMenu.qml" line="8"/>
3505     <source>New</source>
3506     <translation type="unfinished"></translation>
3507   </message>
3508   <message>
3509     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMenu.qml" line="12"/>
3510     <source>Open File…</source>
3511     <translation type="unfinished"></translation>
3512   </message>
3513   <message>
3514     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMenu.qml" line="16"/>
3515     <source>Save</source>
3516     <translation type="unfinished">Salvează</translation>
3517   </message>
3518   <message>
3519     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMenu.qml" line="26"/>
3520     <source>Save As…</source>
3521     <translation type="unfinished"></translation>
3522   </message>
3523   <message>
3524     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMenu.qml" line="32"/>
3525     <source>Remove Selection</source>
3526     <translation type="unfinished"></translation>
3527   </message>
3528   <message>
3529     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMenu.qml" line="39"/>
3530     <source>Undo</source>
3531     <translation type="unfinished">Anulare</translation>
3532   </message>
3533   <message>
3534     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMenu.qml" line="46"/>
3535     <source>Redo</source>
3536     <translation type="unfinished"></translation>
3537   </message>
3538   <message>
3539     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMenu.qml" line="54"/>
3540     <source>Import File…</source>
3541     <translation type="unfinished"></translation>
3542   </message>
3543   <message>
3544     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/MindMenu.qml" line="61"/>
3545     <source>Automatic Spacing</source>
3546     <translation type="unfinished"></translation>
3547   </message>
3548 </context>
3549 <context>
3550   <name>MusicModel</name>
3551   <message>
3552     <location filename="../core/src/audio/musicmodel.cpp" line="33"/>
3553     <source>Title</source>
3554     <translation>Titlu</translation>
3555   </message>
3556 </context>
3557 <context>
3558   <name>NameGeneratorWidget</name>
3559   <message>
3560     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.ui" line="14"/>
3561     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="140"/>
3562     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="140"/>
3563     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="140"/>
3564     <source>Name Generator</source>
3565     <translation>Generator de nume</translation>
3566   </message>
3567   <message>
3568     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.ui" line="31"/>
3569     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="141"/>
3570     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="141"/>
3571     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="141"/>
3572     <source>Male</source>
3573     <translation>Bărbat</translation>
3574   </message>
3575   <message>
3576     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.ui" line="44"/>
3577     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="142"/>
3578     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="142"/>
3579     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="142"/>
3580     <source>Female</source>
3581     <translation>Femeie</translation>
3582   </message>
3583   <message>
3584     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.ui" line="68"/>
3585     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="143"/>
3586     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="143"/>
3587     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="143"/>
3588     <source>How many ?</source>
3589     <translation>Câți/câte?</translation>
3590   </message>
3591   <message>
3592     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.ui" line="82"/>
3593     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="144"/>
3594     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="144"/>
3595     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="144"/>
3596     <source>Complex</source>
3597     <translation>Complex</translation>
3598   </message>
3599   <message>
3600     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.ui" line="108"/>
3601     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="145"/>
3602     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="145"/>
3603     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_namegeneratorwidget.h" line="145"/>
3604     <source>Generate</source>
3605     <translation>Generare</translation>
3606   </message>
3607   <message>
3608     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.cpp" line="43"/>
3609     <source>Chinese Name</source>
3610     <translation>Nume chinezesc</translation>
3611   </message>
3612   <message>
3613     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.cpp" line="43"/>
3614     <source>Elve Name</source>
3615     <translation>Nume de elf</translation>
3616   </message>
3617   <message>
3618     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.cpp" line="43"/>
3619     <source>English Name</source>
3620     <translation>Nume englez</translation>
3621   </message>
3622   <message>
3623     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.cpp" line="43"/>
3624     <source>French Name</source>
3625     <translation>Nume francez</translation>
3626   </message>
3627   <message>
3628     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.cpp" line="43"/>
3629     <source>Japanese Name</source>
3630     <translation>Nume japonez</translation>
3631   </message>
3632   <message>
3633     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.cpp" line="44"/>
3634     <source>Star Wars Name</source>
3635     <translation>Nume din universul Star Wars</translation>
3636   </message>
3637   <message>
3638     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NameGenerator/namegeneratorwidget.cpp" line="44"/>
3639     <source>Russian Name</source>
3640     <translation>Denumire în limba rusă</translation>
3641   </message>
3642 </context>
3643 <context>
3644   <name>NetworkLink</name>
3645   <message>
3646     <location filename="../core/src/network/networklink.cpp" line="85"/>
3647     <source>Socket is null</source>
3648     <translation>Socket este nul</translation>
3649   </message>
3650   <message>
3651     <location filename="../core/src/network/networklink.cpp" line="90"/>
3652     <source>Socket is not writable</source>
3653     <translation>Socket nu poate fi scris</translation>
3654   </message>
3655   <message>
3656     <location filename="../core/src/network/networklink.cpp" line="113"/>
3657     <source>Tranmission error :</source>
3658     <translation>Eroare de transmisie :</translation>
3659   </message>
3660   <message>
3661     <source>Authentification Fail</source>
3662     <translation type="vanished">Autentificare eșuată</translation>
3663   </message>
3664   <message>
3665     <source>Connection Profile is not defined</source>
3666     <translation type="vanished">Profilul conexiunii nu este definit</translation>
3667   </message>
3668 </context>
3669 <context>
3670   <name>NewEmptyMapDialog</name>
3671   <message>
3672     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="249"/>
3673     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="249"/>
3674     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="249"/>
3675     <source>New Map</source>
3676     <translation>Hartă nouă</translation>
3677   </message>
3678   <message>
3679     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="250"/>
3680     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="250"/>
3681     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="250"/>
3682     <source>Title:</source>
3683     <translation>Titlu:</translation>
3684   </message>
3685   <message>
3686     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="251"/>
3687     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="251"/>
3688     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="251"/>
3689     <source>Background Color:</source>
3690     <translation>Culoare de fundal:</translation>
3691   </message>
3692   <message>
3693     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="252"/>
3694     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="252"/>
3695     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="252"/>
3696     <source>Permission :</source>
3697     <translation>Permisiune :</translation>
3698   </message>
3699   <message>
3700     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="253"/>
3701     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="253"/>
3702     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="253"/>
3703     <source>Format</source>
3704     <translation>Format</translation>
3705   </message>
3706   <message>
3707     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="254"/>
3708     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="254"/>
3709     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="254"/>
3710     <source>Landscape</source>
3711     <translation>Peisaj</translation>
3712   </message>
3713   <message>
3714     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="255"/>
3715     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="255"/>
3716     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="255"/>
3717     <source>Portrait</source>
3718     <translation>Portret</translation>
3719   </message>
3720   <message>
3721     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="256"/>
3722     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="256"/>
3723     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="256"/>
3724     <source>Square</source>
3725     <translation>Pătrat</translation>
3726   </message>
3727   <message>
3728     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="257"/>
3729     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="257"/>
3730     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="257"/>
3731     <source>Size (in pixels)</source>
3732     <translation>Mărime (în pixeli)</translation>
3733   </message>
3734   <message>
3735     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="258"/>
3736     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="258"/>
3737     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="258"/>
3738     <source>Small (%1 x %2 )</source>
3739     <translation>Mic (%1 x %2 )</translation>
3740   </message>
3741   <message>
3742     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="259"/>
3743     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="259"/>
3744     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="259"/>
3745     <source>Middle (%1 x %2 )</source>
3746     <translation>Mediu (%1 x %2 )</translation>
3747   </message>
3748   <message>
3749     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="260"/>
3750     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="260"/>
3751     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="260"/>
3752     <source>Big (%1 x %2 )</source>
3753     <translation>Mare (%1 x %2 )</translation>
3754   </message>
3755   <message>
3756     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="261"/>
3757     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="261"/>
3758     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="261"/>
3759     <source>Huge (%1 x %2 )</source>
3760     <translation>Uriaș (%1 x %2 )</translation>
3761   </message>
3762   <message>
3763     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="262"/>
3764     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="263"/>
3765     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="262"/>
3766     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="263"/>
3767     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="262"/>
3768     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="263"/>
3769     <source>Custom</source>
3770     <translation>Particularizat</translation>
3771   </message>
3772   <message>
3773     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="264"/>
3774     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="264"/>
3775     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="264"/>
3776     <source>Width:</source>
3777     <translation>Lățime:</translation>
3778   </message>
3779   <message>
3780     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="265"/>
3781     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="265"/>
3782     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_newemptymapdialog.h" line="265"/>
3783     <source>Height:</source>
3784     <translation>Înălțime:</translation>
3785   </message>
3786   <message>
3787     <source>Small (%1 x %2)</source>
3788     <translation type="vanished">Mic (%1 x %2)</translation>
3789   </message>
3790   <message>
3791     <source>Middle (%1 x %2)</source>
3792     <translation type="vanished">Mediu (%1 x %2)</translation>
3793   </message>
3794   <message>
3795     <source>Big (%1 x %2)</source>
3796     <translation type="vanished">Mare (%1 x %2)</translation>
3797   </message>
3798   <message>
3799     <source>Huge (%1 x %2)</source>
3800     <translation type="vanished">Uriaș (%1 x %2)</translation>
3801   </message>
3802   <message>
3803     <source>No Right</source>
3804     <translation type="vanished">Fără drepturi</translation>
3805   </message>
3806   <message>
3807     <source>His character</source>
3808     <translation type="vanished">Personajul său</translation>
3809   </message>
3810   <message>
3811     <source>All Permissions</source>
3812     <translation type="vanished">Toate permisiunile</translation>
3813   </message>
3814 </context>
3815 <context>
3816   <name>NoteContainer</name>
3817   <message>
3818     <source>%1[*] - (Notes)</source>
3819     <translation type="vanished">%1 [*] - (Note)</translation>
3820   </message>
3821   <message>
3822     <location filename="../core/src/noteeditor/src/notecontainer.cpp" line="37"/>
3823     <source>%1 - Note</source>
3824     <translation type="unfinished"></translation>
3825   </message>
3826 </context>
3827 <context>
3828   <name>NotificationZone</name>
3829   <message>
3830     <location filename="../core/src/widgets/notificationzone.ui" line="14"/>
3831     <source>Notification Zone</source>
3832     <translation type="unfinished">Zonă de notificare</translation>
3833   </message>
3834 </context>
3835 <context>
3836   <name>NpcMakerWidget</name>
3837   <message>
3838     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="14"/>
3839     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="503"/>
3840     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="503"/>
3841     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="503"/>
3842     <source>NpcMaker</source>
3843     <translation>NpcMaker</translation>
3844   </message>
3845   <message>
3846     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="42"/>
3847     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="542"/>
3848     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="542"/>
3849     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="542"/>
3850     <source>Info</source>
3851     <translation>Informații</translation>
3852   </message>
3853   <message>
3854     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="71"/>
3855     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="528"/>
3856     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="528"/>
3857     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="528"/>
3858     <source>Name:</source>
3859     <translation>Nume:</translation>
3860   </message>
3861   <message>
3862     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="81"/>
3863     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="529"/>
3864     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="529"/>
3865     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="529"/>
3866     <source>Color:</source>
3867     <translation>Culoare:</translation>
3868   </message>
3869   <message>
3870     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="531"/>
3871     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="531"/>
3872     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="531"/>
3873     <source>Initiative&#xa0;Command</source>
3874     <translation>Comandă&#xa0;inițiativă</translation>
3875   </message>
3876   <message>
3877     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="115"/>
3878     <source>Initiative Command</source>
3879     <translation type="unfinished">Comandă inițiativă</translation>
3880   </message>
3881   <message>
3882     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="122"/>
3883     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="532"/>
3884     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="532"/>
3885     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="532"/>
3886     <source>2d10</source>
3887     <translation>2d10</translation>
3888   </message>
3889   <message>
3890     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="129"/>
3891     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="533"/>
3892     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="533"/>
3893     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="533"/>
3894     <source>Initiative Value:</source>
3895     <translation>Valoarea inițiativei:</translation>
3896   </message>
3897   <message>
3898     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="160"/>
3899     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="534"/>
3900     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="534"/>
3901     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="534"/>
3902     <source>Avatar:</source>
3903     <translation>Avatar</translation>
3904   </message>
3905   <message>
3906     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="172"/>
3907     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="535"/>
3908     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="535"/>
3909     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="535"/>
3910     <source>Open</source>
3911     <translation>Deschidere</translation>
3912   </message>
3913   <message>
3914     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="181"/>
3915     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="536"/>
3916     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="536"/>
3917     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="536"/>
3918     <source>Size:</source>
3919     <translation>Dimensiune:</translation>
3920   </message>
3921   <message>
3922     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="220"/>
3923     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="537"/>
3924     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="537"/>
3925     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="537"/>
3926     <source>Life</source>
3927     <translation>Viață</translation>
3928   </message>
3929   <message>
3930     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="241"/>
3931     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="538"/>
3932     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="538"/>
3933     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="538"/>
3934     <source>Min:</source>
3935     <translation>Min:</translation>
3936   </message>
3937   <message>
3938     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="271"/>
3939     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="539"/>
3940     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="539"/>
3941     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="539"/>
3942     <source>Current</source>
3943     <translation>Actual</translation>
3944   </message>
3945   <message>
3946     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="304"/>
3947     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="540"/>
3948     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="540"/>
3949     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="540"/>
3950     <source>Max</source>
3951     <translation>Max</translation>
3952   </message>
3953   <message>
3954     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="383"/>
3955     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="546"/>
3956     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="546"/>
3957     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="546"/>
3958     <source>Action</source>
3959     <translation>Acțiune</translation>
3960   </message>
3961   <message>
3962     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="404"/>
3963     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="543"/>
3964     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="543"/>
3965     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="543"/>
3966     <source>Actions</source>
3967     <translation>Acțiuni</translation>
3968   </message>
3969   <message>
3970     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="437"/>
3971     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="444"/>
3972     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="530"/>
3973     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="537"/>
3974     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="620"/>
3975     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="627"/>
3976     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="544"/>
3977     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="545"/>
3978     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="548"/>
3979     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="549"/>
3980     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="552"/>
3981     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="553"/>
3982     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="544"/>
3983     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="545"/>
3984     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="548"/>
3985     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="549"/>
3986     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="552"/>
3987     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="553"/>
3988     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="544"/>
3989     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="545"/>
3990     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="548"/>
3991     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="549"/>
3992     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="552"/>
3993     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="553"/>
3994     <source>...</source>
3995     <translation>...</translation>
3996   </message>
3997   <message>
3998     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="470"/>
3999     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="550"/>
4000     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="550"/>
4001     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="550"/>
4002     <source>Shape</source>
4003     <translation>Formă</translation>
4004   </message>
4005   <message>
4006     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="491"/>
4007     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="547"/>
4008     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="547"/>
4009     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="547"/>
4010     <source>Shapes</source>
4011     <translation>Forme</translation>
4012   </message>
4013   <message>
4014     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="563"/>
4015     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="554"/>
4016     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="554"/>
4017     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="554"/>
4018     <source>Property</source>
4019     <translation>Proprietate</translation>
4020   </message>
4021   <message>
4022     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="584"/>
4023     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="551"/>
4024     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="551"/>
4025     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="551"/>
4026     <source>Properties</source>
4027     <translation>Proprietăți</translation>
4028   </message>
4029   <message>
4030     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="661"/>
4031     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="555"/>
4032     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="555"/>
4033     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="555"/>
4034     <source>Import…</source>
4035     <translation>Importă…</translation>
4036   </message>
4037   <message>
4038     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="681"/>
4039     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="556"/>
4040     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="556"/>
4041     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="556"/>
4042     <source>Export…</source>
4043     <translation>Exportă…</translation>
4044   </message>
4045   <message>
4046     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="694"/>
4047     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="504"/>
4048     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="504"/>
4049     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="504"/>
4050     <source>Add Action</source>
4051     <translation>Adaugă acțiune</translation>
4052   </message>
4053   <message>
4054     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="697"/>
4055     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="506"/>
4056     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="506"/>
4057     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="506"/>
4058     <source>add action</source>
4059     <translation>adaugă acțiune</translation>
4060   </message>
4061   <message>
4062     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="706"/>
4063     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="709"/>
4064     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="508"/>
4065     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="510"/>
4066     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="508"/>
4067     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="510"/>
4068     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="508"/>
4069     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="510"/>
4070     <source>Remove Action</source>
4071     <translation>Elimină acțiunea</translation>
4072   </message>
4073   <message>
4074     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="718"/>
4075     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="721"/>
4076     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="512"/>
4077     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="514"/>
4078     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="512"/>
4079     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="514"/>
4080     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="512"/>
4081     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="514"/>
4082     <source>Add Shape</source>
4083     <translation>Adaugă formă</translation>
4084   </message>
4085   <message>
4086     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="730"/>
4087     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="733"/>
4088     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="516"/>
4089     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="518"/>
4090     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="516"/>
4091     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="518"/>
4092     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="516"/>
4093     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="518"/>
4094     <source>Remove Shape</source>
4095     <translation>Elimină forma</translation>
4096   </message>
4097   <message>
4098     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="742"/>
4099     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="745"/>
4100     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="520"/>
4101     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="522"/>
4102     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="520"/>
4103     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="522"/>
4104     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="520"/>
4105     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="522"/>
4106     <source>Add Property</source>
4107     <translation>Adaugă proprietate</translation>
4108   </message>
4109   <message>
4110     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="754"/>
4111     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.ui" line="757"/>
4112     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="524"/>
4113     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="526"/>
4114     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="524"/>
4115     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="526"/>
4116     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="524"/>
4117     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_npcmakerwidget.h" line="526"/>
4118     <source>Remove Property</source>
4119     <translation>Elimină proprietatea</translation>
4120   </message>
4121   <message>
4122     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.cpp" line="87"/>
4123     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.cpp" line="103"/>
4124     <source>Select Avatar</source>
4125     <translation>Setare avatar</translation>
4126   </message>
4127   <message>
4128     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.cpp" line="88"/>
4129     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.cpp" line="104"/>
4130     <source>Images (*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.svg)</source>
4131     <translation>Imagini (*.jpg *.jpeg *.png*.bmp *.svg)</translation>
4132   </message>
4133   <message>
4134     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.cpp" line="124"/>
4135     <source>Import Token</source>
4136     <translation>Importă token</translation>
4137   </message>
4138   <message>
4139     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.cpp" line="124"/>
4140     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.cpp" line="188"/>
4141     <source>Token (*.rtok)</source>
4142     <translation>Token (*.rtok)</translation>
4143   </message>
4144   <message>
4145     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/NpcMaker/npcmakerwidget.cpp" line="188"/>
4146     <source>Export Token</source>
4147     <translation>Exportă token</translation>
4148   </message>
4149 </context>
4150 <context>
4151   <name>OOReader</name>
4152   <message>
4153     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/OOReader.cpp" line="267"/>
4154     <source>Unable to convert document body!</source>
4155     <translation>Nu se poate converti corpul documentului!</translation>
4156   </message>
4157 </context>
4158 <context>
4159   <name>OnlinePictureDialog</name>
4160   <message>
4161     <location filename="../core/src/widgets/onlinepicturedialog.ui" line="14"/>
4162     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="138"/>
4163     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="138"/>
4164     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="138"/>
4165     <source>Online Image</source>
4166     <translation>Imagine online</translation>
4167   </message>
4168   <message>
4169     <location filename="../core/src/widgets/onlinepicturedialog.ui" line="28"/>
4170     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="139"/>
4171     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="139"/>
4172     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="139"/>
4173     <source>Address:</source>
4174     <translation>Adresa:</translation>
4175   </message>
4176   <message>
4177     <location filename="../core/src/widgets/onlinepicturedialog.ui" line="35"/>
4178     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="140"/>
4179     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="140"/>
4180     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="140"/>
4181     <source>Title:</source>
4182     <translation>Titlu:</translation>
4183   </message>
4184   <message>
4185     <location filename="../core/src/widgets/onlinepicturedialog.ui" line="62"/>
4186     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="142"/>
4187     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="142"/>
4188     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_onlinepicturedialog.h" line="142"/>
4189     <source>download</source>
4190     <translation>descarcă</translation>
4191   </message>
4192 </context>
4193 <context>
4194   <name>PaletteModel</name>
4195   <message>
4196     <location filename="../core/src/preferences/palettemodel.cpp" line="76"/>
4197     <source>Role</source>
4198     <translation>Rol</translation>
4199   </message>
4200   <message>
4201     <location filename="../core/src/preferences/palettemodel.cpp" line="76"/>
4202     <source>Group</source>
4203     <translation>Grup</translation>
4204   </message>
4205   <message>
4206     <location filename="../core/src/preferences/palettemodel.cpp" line="77"/>
4207     <source>Active</source>
4208     <translation>Activ</translation>
4209   </message>
4210   <message>
4211     <location filename="../core/src/preferences/palettemodel.cpp" line="77"/>
4212     <source>Disable</source>
4213     <translation>Dezactivare</translation>
4214   </message>
4215   <message>
4216     <location filename="../core/src/preferences/palettemodel.cpp" line="77"/>
4217     <source>Inactive</source>
4218     <translation>Inactiv</translation>
4219   </message>
4220 </context>
4221 <context>
4222   <name>ParticipantModel</name>
4223   <message>
4224     <location filename="../core/src/sharededitor/participantmodel.cpp" line="126"/>
4225     <source>Read Write</source>
4226     <translation type="unfinished">Citește Scrie</translation>
4227   </message>
4228   <message>
4229     <location filename="../core/src/sharededitor/participantmodel.cpp" line="127"/>
4230     <source>Read Only</source>
4231     <translation type="unfinished"></translation>
4232   </message>
4233   <message>
4234     <location filename="../core/src/sharededitor/participantmodel.cpp" line="128"/>
4235     <source>Hidden</source>
4236     <translation type="unfinished">Ascuns</translation>
4237   </message>
4238 </context>
4239 <context>
4240   <name>ParticipantsModel</name>
4241   <message>
4242     <location filename="../core/src/model/participantsmodel.cpp" line="33"/>
4243     <source>Read Write</source>
4244     <translation>Citește Scrie</translation>
4245   </message>
4246   <message>
4247     <location filename="../core/src/model/participantsmodel.cpp" line="33"/>
4248     <source>Read Only</source>
4249     <translation>Doar în citire</translation>
4250   </message>
4251   <message>
4252     <location filename="../core/src/model/participantsmodel.cpp" line="33"/>
4253     <source>Hidden</source>
4254     <translation>Ascuns</translation>
4255   </message>
4256 </context>
4257 <context>
4258   <name>ParticipantsPane</name>
4259   <message>
4260     <location filename="../core/src/sharededitor/participantspane.ui" line="26"/>
4261     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_participantspane.h" line="133"/>
4262     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_participantspane.h" line="133"/>
4263     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_participantspane.h" line="133"/>
4264     <source>Form</source>
4265     <translation>Formular</translation>
4266   </message>
4267   <message>
4268     <location filename="../core/src/sharededitor/participantspane.ui" line="47"/>
4269     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_participantspane.h" line="136"/>
4270     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_participantspane.h" line="136"/>
4271     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_participantspane.h" line="136"/>
4272     <source>Permission</source>
4273     <translation>Permisiune</translation>
4274   </message>
4275   <message>
4276     <location filename="../core/src/sharededitor/participantspane.ui" line="140"/>
4277     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_participantspane.h" line="134"/>
4278     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_participantspane.h" line="134"/>
4279     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_participantspane.h" line="134"/>
4280     <source>Promote</source>
4281     <translation>Promovează</translation>
4282   </message>
4283   <message>
4284     <location filename="../core/src/sharededitor/participantspane.ui" line="149"/>
4285     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_participantspane.h" line="135"/>
4286     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_participantspane.h" line="135"/>
4287     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_participantspane.h" line="135"/>
4288     <source>Demote</source>
4289     <translation>Retrogradează</translation>
4290   </message>
4291 </context>
4292 <context>
4293   <name>PathItem</name>
4294   <message>
4295     <location filename="../core/src/vmap/items/pathitem.cpp" line="337"/>
4296     <source>Close Path</source>
4297     <translation>Închidere cale</translation>
4298   </message>
4299   <message>
4300     <location filename="../core/src/vmap/items/pathitem.cpp" line="341"/>
4301     <source>Fill Path</source>
4302     <translation>Umplere cale</translation>
4303   </message>
4304 </context>
4305 <context>
4306   <name>PatternModel</name>
4307   <message>
4308     <location filename="../core/src/vmap/patternmodel.cpp" line="34"/>
4309     <source>NoGrid</source>
4310     <translation>Fără grilă</translation>
4311   </message>
4312   <message>
4313     <location filename="../core/src/vmap/patternmodel.cpp" line="34"/>
4314     <source>Square</source>
4315     <translation>Pătrat</translation>
4316   </message>
4317   <message>
4318     <location filename="../core/src/vmap/patternmodel.cpp" line="34"/>
4319     <source>Hexagon</source>
4320     <translation>Hexagon</translation>
4321   </message>
4322 </context>
4323 <context>
4324   <name>PdfViewer</name>
4325   <message>
4326     <source>Crop Current View</source>
4327     <translation type="vanished">Vizualizare curentă a culturilor</translation>
4328   </message>
4329   <message>
4330     <source>Document to all</source>
4331     <translation type="vanished">Document pentru toți</translation>
4332   </message>
4333   <message>
4334     <source>Export to Map</source>
4335     <translation type="vanished">Export în hartă</translation>
4336   </message>
4337   <message>
4338     <source>Export into VMap</source>
4339     <translation type="vanished">Exportă în VMap</translation>
4340   </message>
4341   <message>
4342     <source>Export as Image</source>
4343     <translation type="vanished">Exportă ca imagine</translation>
4344   </message>
4345   <message>
4346     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.cpp" line="109"/>
4347     <source>%1/%2</source>
4348     <comment>Current page/ total page</comment>
4349     <translation type="unfinished"></translation>
4350   </message>
4351   <message>
4352     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.cpp" line="171"/>
4353     <source>Sharing Pdf File</source>
4354     <translation>Se partajează fișierul Pdf</translation>
4355   </message>
4356   <message>
4357     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.cpp" line="172"/>
4358     <source>PDF transfert can be really heavy.
4359 Do you want to continue and share the PDF?</source>
4360     <translation>Transferul PDF poate fi foarte greu.
4361 Vrei să continuăm și să partajăm PDF-ul?</translation>
4362   </message>
4363   <message>
4364     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.cpp" line="182"/>
4365     <source>%1 - (PDF)</source>
4366     <translation>%1 - (PDF)</translation>
4367   </message>
4368   <message>
4369     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="14"/>
4370     <source>PdfViewer</source>
4371     <translation type="unfinished"></translation>
4372   </message>
4373   <message>
4374     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="26"/>
4375     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="33"/>
4376     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="40"/>
4377     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="47"/>
4378     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="54"/>
4379     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="74"/>
4380     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="84"/>
4381     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="104"/>
4382     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="114"/>
4383     <source>...</source>
4384     <translation type="unfinished">...</translation>
4385   </message>
4386   <message>
4387     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="156"/>
4388     <source>Bookmarks</source>
4389     <translation type="unfinished"></translation>
4390   </message>
4391   <message>
4392     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="191"/>
4393     <source>Pages</source>
4394     <translation type="unfinished"></translation>
4395   </message>
4396   <message>
4397     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="205"/>
4398     <source>Crop View</source>
4399     <translation type="unfinished"></translation>
4400   </message>
4401   <message>
4402     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="217"/>
4403     <source>Share</source>
4404     <translation type="unfinished">Partajează</translation>
4405   </message>
4406   <message>
4407     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="222"/>
4408     <source>To map</source>
4409     <translation type="unfinished"></translation>
4410   </message>
4411   <message>
4412     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="227"/>
4413     <source>Image</source>
4414     <translation type="unfinished">Imagine</translation>
4415   </message>
4416   <message>
4417     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="235"/>
4418     <source>Continuous</source>
4419     <translation type="unfinished"></translation>
4420   </message>
4421   <message>
4422     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="240"/>
4423     <source>Zoom In</source>
4424     <translation type="unfinished"></translation>
4425   </message>
4426   <message>
4427     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="245"/>
4428     <source>Zoom Out</source>
4429     <translation type="unfinished">Micșorare</translation>
4430   </message>
4431   <message>
4432     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="250"/>
4433     <source>Previous Page</source>
4434     <translation type="unfinished"></translation>
4435   </message>
4436   <message>
4437     <location filename="../core/src/pdfviewer/pdfviewer.ui" line="255"/>
4438     <source>Next Page</source>
4439     <translation type="unfinished"></translation>
4440   </message>
4441 </context>
4442 <context>
4443   <name>PersonDialog</name>
4444   <message>
4445     <location filename="../core/src/widgets/persondialog.ui" line="14"/>
4446     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_persondialog.h" line="107"/>
4447     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_persondialog.h" line="107"/>
4448     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_persondialog.h" line="107"/>
4449     <source>Dialog</source>
4450     <translation>Dialog</translation>
4451   </message>
4452   <message>
4453     <location filename="../core/src/widgets/persondialog.ui" line="40"/>
4454     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_persondialog.h" line="108"/>
4455     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_persondialog.h" line="108"/>
4456     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_persondialog.h" line="108"/>
4457     <source>Avatar…</source>
4458     <translation>Avatar...</translation>
4459   </message>
4460   <message>
4461     <location filename="../core/src/widgets/persondialog.ui" line="55"/>
4462     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_persondialog.h" line="109"/>
4463     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_persondialog.h" line="109"/>
4464     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_persondialog.h" line="109"/>
4465     <source>Name:</source>
4466     <translation>Nume:</translation>
4467   </message>
4468   <message>
4469     <location filename="../core/src/widgets/persondialog.ui" line="62"/>
4470     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_persondialog.h" line="110"/>
4471     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_persondialog.h" line="110"/>
4472     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_persondialog.h" line="110"/>
4473     <source>Color:</source>
4474     <translation>Culoare:</translation>
4475   </message>
4476   <message>
4477     <location filename="../core/src/widgets/persondialog.cpp" line="52"/>
4478     <source>Load Avatar</source>
4479     <translation>Încărcare avatar</translation>
4480   </message>
4481 </context>
4482 <context>
4483   <name>PlayerModel</name>
4484   <message>
4485     <location filename="../core/src/userlist/playermodel.cpp" line="171"/>
4486     <source>Not defined</source>
4487     <translation type="unfinished">Nedefinit</translation>
4488   </message>
4489   <message>
4490     <location filename="../core/src/userlist/playermodel.cpp" line="174"/>
4491     <source>%1:
4492 HP: %2/%3
4493 State: %4
4494 Initiative Score: %5
4495 Distance Per Turn: %6
4496 type: %7
4497 </source>
4498     <translation type="unfinished">%1:
4499 HP: %2/%3
4500 Stat: %4
4501 Punctaj inițiativă: %5
4502 Distanța per tură: %6
4503 Tip: %7
4504 </translation>
4505   </message>
4506   <message>
4507     <location filename="../core/src/userlist/playermodel.cpp" line="186"/>
4508     <source>NPC</source>
4509     <translation type="unfinished">NPC</translation>
4510   </message>
4511   <message>
4512     <location filename="../core/src/userlist/playermodel.cpp" line="186"/>
4513     <source>PC</source>
4514     <translation type="unfinished">PC</translation>
4515   </message>
4516   <message>
4517     <location filename="../core/src/userlist/playermodel.cpp" line="247"/>
4518     <source>Players List</source>
4519     <translation type="unfinished">Listă de jucători</translation>
4520   </message>
4521   <message>
4522     <location filename="../core/src/userlist/playermodel.cpp" line="762"/>
4523     <source>Dupplicated player or uuid</source>
4524     <translation type="unfinished"></translation>
4525   </message>
4526 </context>
4527 <context>
4528   <name>PlayerWidget</name>
4529   <message>
4530     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="173"/>
4531     <source>Play</source>
4532     <translation>Redă</translation>
4533   </message>
4534   <message>
4535     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="174"/>
4536     <source>Pause</source>
4537     <translation>Pauză</translation>
4538   </message>
4539   <message>
4540     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="175"/>
4541     <source>Stop</source>
4542     <translation>Stop</translation>
4543   </message>
4544   <message>
4545     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="177"/>
4546     <source>Stop at the end</source>
4547     <translation>Oprește-te la sfârșit</translation>
4548   </message>
4549   <message>
4550     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="182"/>
4551     <source>Play in loop</source>
4552     <translation>Joacă în buclă</translation>
4553   </message>
4554   <message>
4555     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="187"/>
4556     <source>Shuffle Mode</source>
4557     <translation>Mod aleator</translation>
4558   </message>
4559   <message>
4560     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="191"/>
4561     <source>Open Directory</source>
4562     <translation>Deschide directorul</translation>
4563   </message>
4564   <message>
4565     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="192"/>
4566     <source>Mute Volume</source>
4567     <translation>Dezactivează sunetul</translation>
4568   </message>
4569   <message>
4570     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="196"/>
4571     <source>load TableTopAudio.com playlist</source>
4572     <translation>încarcă playlistul TableTopAudio.com</translation>
4573   </message>
4574   <message>
4575     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="198"/>
4576     <source>Open Playlist</source>
4577     <translation>Deschide playlist</translation>
4578   </message>
4579   <message>
4580     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="201"/>
4581     <source>Save Playlist</source>
4582     <translation>Salvare listă de redare</translation>
4583   </message>
4584   <message>
4585     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="204"/>
4586     <source>Clear</source>
4587     <translation>Curăță</translation>
4588   </message>
4589   <message>
4590     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="208"/>
4591     <source>Add Songs</source>
4592     <translation>Adaugă melodii</translation>
4593   </message>
4594   <message>
4595     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="211"/>
4596     <source>Open Stream</source>
4597     <translation>Deschide flux</translation>
4598   </message>
4599   <message>
4600     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="213"/>
4601     <source>Remove Song</source>
4602     <translation>Elimină melodie</translation>
4603   </message>
4604   <message>
4605     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="234"/>
4606     <source>Add song to the list</source>
4607     <translation>Adaugă melodie la listă</translation>
4608   </message>
4609   <message>
4610     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="235"/>
4611     <source>Remove selected file</source>
4612     <translation>Elimină fișierul selectat</translation>
4613   </message>
4614   <message>
4615     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="338"/>
4616     <source>Add song</source>
4617     <translation>Adaugă melodie</translation>
4618   </message>
4619   <message>
4620     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="340"/>
4621     <source>Audio files (%1)</source>
4622     <translation>Fișiere audio (%1)</translation>
4623   </message>
4624   <message>
4625     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="351"/>
4626     <source>Attention!</source>
4627     <translation>Atenție!</translation>
4628   </message>
4629   <message>
4630     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="352"/>
4631     <source>You are about to load an new playlist. All previously load file will be dropped.</source>
4632     <translation>Ești pe cale să încarci un nou playlist. Toate fișierele încărcate anterior se vor pierde.</translation>
4633   </message>
4634   <message>
4635     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="370"/>
4636     <source>Open Play List</source>
4637     <translation>Deschide playlist</translation>
4638   </message>
4639   <message>
4640     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="372"/>
4641     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="670"/>
4642     <source>PlayList (*.m3u)</source>
4643     <translation>Playlist (*.m3u)</translation>
4644   </message>
4645   <message>
4646     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="381"/>
4647     <source>Open audio Stream</source>
4648     <translation>Deschide flux audio</translation>
4649   </message>
4650   <message>
4651     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="381"/>
4652     <source>URL</source>
4653     <translation>URL</translation>
4654   </message>
4655   <message>
4656     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="533"/>
4657     <source>Load Directory</source>
4658     <translation>Încarcă director</translation>
4659   </message>
4660   <message>
4661     <location filename="../core/src/audio/playerwidget.cpp" line="669"/>
4662     <source>Save Play List</source>
4663     <translation>Salvare listă de redare</translation>
4664   </message>
4665 </context>
4666 <context>
4667   <name>PlayersList</name>
4668   <message>
4669     <source>Players List</source>
4670     <translation type="vanished">Listă de jucători</translation>
4671   </message>
4672   <message>
4673     <source>%1&apos;s initiative has changed: %2</source>
4674     <translation type="vanished">Inițiativa pentru 1% s-a schimbat: %2</translation>
4675   </message>
4676   <message>
4677     <source>PlayersList [PlayerCategory]: unknown action (%d)</source>
4678     <translation type="vanished">Listă de jucători [PlayerCategory]: acțiune necunoscută (%d)</translation>
4679   </message>
4680   <message>
4681     <source>PlayersList [CharacterPlayerCategory]: unknown action (%d)</source>
4682     <translation type="vanished">Listă de jucători [CharacterPlayerCategory]: acțiune necunoscută (%d)</translation>
4683   </message>
4684 </context>
4685 <context>
4686   <name>PlayersListWidget</name>
4687   <message>
4688     <source>Player List</source>
4689     <translation type="vanished">Listă de jucători</translation>
4690   </message>
4691   <message>
4692     <source>Edit</source>
4693     <translation type="vanished">Editare</translation>
4694   </message>
4695   <message>
4696     <source>New Character</source>
4697     <translation type="vanished">Personaj nou</translation>
4698   </message>
4699   <message>
4700     <source>Add %1</source>
4701     <translation type="vanished">Adăugare %1</translation>
4702   </message>
4703   <message>
4704     <source>NPC</source>
4705     <translation type="vanished">NPC</translation>
4706   </message>
4707   <message>
4708     <source>PC</source>
4709     <translation type="vanished">PC</translation>
4710   </message>
4711   <message>
4712     <source>Add a %1</source>
4713     <translation type="vanished">Adaugă %1</translation>
4714   </message>
4715   <message>
4716     <source>Remove %1</source>
4717     <translation type="vanished">Elimină %1</translation>
4718   </message>
4719 </context>
4720 <context>
4721   <name>PlayersPanel</name>
4722   <message>
4723     <location filename="../core/src/userlist/playerspanel.ui" line="14"/>
4724     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_playerspanel.h" line="103"/>
4725     <location filename="../core/src/userlist/playerspanel.cpp" line="57"/>
4726     <source>Player List</source>
4727     <translation type="unfinished">Listă de jucători</translation>
4728   </message>
4729   <message>
4730     <location filename="../core/src/userlist/playerspanel.ui" line="26"/>
4731     <location filename="../core/src/userlist/playerspanel.ui" line="49"/>
4732     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_playerspanel.h" line="106"/>
4733     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_playerspanel.h" line="107"/>
4734     <source>...</source>
4735     <translation type="unfinished">...</translation>
4736   </message>
4737   <message>
4738     <location filename="../core/src/userlist/playerspanel.ui" line="66"/>
4739     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_playerspanel.h" line="104"/>
4740     <source>Add</source>
4741     <translation type="unfinished">Adaugă</translation>
4742   </message>
4743   <message>
4744     <location filename="../core/src/userlist/playerspanel.ui" line="75"/>
4745     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_playerspanel.h" line="105"/>
4746     <source>remove</source>
4747     <translation type="unfinished"></translation>
4748   </message>
4749 </context>
4750 <context>
4751   <name>PreferencesController</name>
4752   <message>
4753     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="453"/>
4754     <source> (copy)</source>
4755     <translation type="unfinished">(copie)</translation>
4756   </message>
4757 </context>
4758 <context>
4759   <name>PreferencesDialog</name>
4760   <message>
4761     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="245"/>
4762     <source>Import Dice Aliases or States</source>
4763     <translation>Importă pseudonime zaruri sau state</translation>
4764   </message>
4765   <message>
4766     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="247"/>
4767     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="254"/>
4768     <source>Supported Rule files (*.rr *.json)</source>
4769     <translation>Fișiere de reguli acceptate (*.rr *.json)</translation>
4770   </message>
4771   <message>
4772     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="252"/>
4773     <source>Export Dice Aliases or States</source>
4774     <translation>Exportă pseudonime zaruri sau state</translation>
4775   </message>
4776   <message>
4777     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="14"/>
4778     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="290"/>
4779     <source>Preferences</source>
4780     <translation>Preferințe</translation>
4781   </message>
4782   <message>
4783     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="27"/>
4784     <source>Fonts</source>
4785     <translation type="unfinished"></translation>
4786   </message>
4787   <message>
4788     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="39"/>
4789     <source>Code Editor:</source>
4790     <translation type="unfinished"></translation>
4791   </message>
4792   <message>
4793     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="54"/>
4794     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="130"/>
4795     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="206"/>
4796     <source>Courier 12</source>
4797     <translation type="unfinished"></translation>
4798   </message>
4799   <message>
4800     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="82"/>
4801     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="158"/>
4802     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="234"/>
4803     <source>Set Font</source>
4804     <translation type="unfinished"></translation>
4805   </message>
4806   <message>
4807     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="97"/>
4808     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="173"/>
4809     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="249"/>
4810     <source>Default</source>
4811     <translation type="unfinished">Implicit</translation>
4812   </message>
4813   <message>
4814     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="115"/>
4815     <source>Chat Pane:</source>
4816     <translation type="unfinished"></translation>
4817   </message>
4818   <message>
4819     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="191"/>
4820     <source>Participants Pane:</source>
4821     <translation type="unfinished"></translation>
4822   </message>
4823   <message>
4824     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="275"/>
4825     <source>Sharing</source>
4826     <translation type="unfinished"></translation>
4827   </message>
4828   <message>
4829     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="289"/>
4830     <source>Announcing:</source>
4831     <translation type="unfinished"></translation>
4832   </message>
4833   <message>
4834     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="311"/>
4835     <source>Default Name:</source>
4836     <translation type="unfinished"></translation>
4837   </message>
4838   <message>
4839     <location filename="../core/src/sharededitor/preferencesdialog.ui" line="338"/>
4840     <source>Always use default name </source>
4841     <translation type="unfinished"></translation>
4842   </message>
4843   <message>
4844     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="440"/>
4845     <source>Images (*.png *.xpm *.jpg *.gif *.bmp)</source>
4846     <translation>Imagini (*.png *.xpm *.jpg *.gif *.bmp)</translation>
4847   </message>
4848   <message>
4849     <source>default</source>
4850     <translation type="vanished">implicit</translation>
4851   </message>
4852   <message>
4853     <source>darkorange</source>
4854     <translation type="vanished">portocaliu închis</translation>
4855   </message>
4856   <message>
4857     <source>darkfusion</source>
4858     <translation type="vanished">darkfusion</translation>
4859   </message>
4860   <message>
4861     <source>Healthy</source>
4862     <translation type="vanished">Sănătos</translation>
4863   </message>
4864   <message>
4865     <source>Lightly Wounded</source>
4866     <translation type="vanished">Ușor rănit</translation>
4867   </message>
4868   <message>
4869     <source>Seriously injured</source>
4870     <translation type="vanished">Grav rănit</translation>
4871   </message>
4872   <message>
4873     <source>Dead</source>
4874     <translation type="vanished">Mort</translation>
4875   </message>
4876   <message>
4877     <source>Sleeping</source>
4878     <translation type="vanished">Adormit</translation>
4879   </message>
4880   <message>
4881     <source>Bewitched</source>
4882     <translation type="vanished">Vrăjit</translation>
4883   </message>
4884   <message>
4885     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="511"/>
4886     <source>Css Editor</source>
4887     <translation>Editor CSS</translation>
4888   </message>
4889   <message>
4890     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="511"/>
4891     <source>Css</source>
4892     <translation>CSS</translation>
4893   </message>
4894   <message>
4895     <source> (copy)</source>
4896     <translation type="vanished">(copie)</translation>
4897   </message>
4898   <message>
4899     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="542"/>
4900     <source>&lt;li&gt;Image Format : %1 value %2&lt;/li&gt;</source>
4901     <translation>&lt;li&gt;Format imagine : %1 valoare %2&lt;/li&gt;</translation>
4902   </message>
4903   <message>
4904     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="543"/>
4905     <source>&lt;h2&gt;Supported Image Formats:&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;</source>
4906     <translation>&lt;h2&gt;Formate de imagine suportate:&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;</translation>
4907   </message>
4908   <message>
4909     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="550"/>
4910     <source>&lt;/ul&gt;End of Image Format</source>
4911     <translation>&lt;/ul&gt;Sfârșit de format de imagine</translation>
4912   </message>
4913   <message>
4914     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="553"/>
4915     <source>&lt;h2&gt;Font families:&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;</source>
4916     <translation>&lt;h2&gt;Familii de fonturi:&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;</translation>
4917   </message>
4918   <message>
4919     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="560"/>
4920     <source>&lt;/ul&gt;End of Font families</source>
4921     <translation>&lt;/ul&gt;Sfârșit familii de fonturi</translation>
4922   </message>
4923   <message>
4924     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="563"/>
4925     <source>&lt;h2&gt;Audio file formats Support:&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;</source>
4926     <translation>&lt;h2&gt;Formate audio Suportate:&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;</translation>
4927   </message>
4928   <message>
4929     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="598"/>
4930     <source>&lt;/ul&gt;End of Supported Audio file formats</source>
4931     <translation>&lt;/ul&gt;Sfârșit de formate audio suportate</translation>
4932   </message>
4933   <message>
4934     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="615"/>
4935     <source>Export Rolisteam Theme</source>
4936     <translation>Exportă tema Rolisteam</translation>
4937   </message>
4938   <message>
4939     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="617"/>
4940     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="626"/>
4941     <source>Rolisteam Theme: %1</source>
4942     <translation>Tema Rolisteam: %1</translation>
4943   </message>
4944   <message>
4945     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialog.cpp" line="625"/>
4946     <source>Import Rolisteam Theme</source>
4947     <translation>Importă tema Rolisteam</translation>
4948   </message>
4949 </context>
4950 <context>
4951   <name>PreferencesDialogBox</name>
4952   <message>
4953     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="14"/>
4954     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1225"/>
4955     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1225"/>
4956     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1225"/>
4957     <source>Dialog</source>
4958     <translation>Dialog</translation>
4959   </message>
4960   <message>
4961     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="27"/>
4962     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1262"/>
4963     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1262"/>
4964     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1262"/>
4965     <source>General</source>
4966     <translation>General</translation>
4967   </message>
4968   <message>
4969     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="516"/>
4970     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1291"/>
4971     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1291"/>
4972     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1291"/>
4973     <source>Themes</source>
4974     <translation>Teme</translation>
4975   </message>
4976   <message>
4977     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="811"/>
4978     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1302"/>
4979     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1302"/>
4980     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1302"/>
4981     <source>Application Paths</source>
4982     <translation>Căi aplicație</translation>
4983   </message>
4984   <message>
4985     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="41"/>
4986     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1227"/>
4987     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1227"/>
4988     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1227"/>
4989     <source>Fog Of War:</source>
4990     <translation>Ceață de război:</translation>
4991   </message>
4992   <message>
4993     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="99"/>
4994     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1230"/>
4995     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1230"/>
4996     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1230"/>
4997     <source>Opacity Value:</source>
4998     <translation>Valoare opacitate:</translation>
4999   </message>
5000   <message>
5001     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="180"/>
5002     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1234"/>
5003     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1234"/>
5004     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1234"/>
5005     <source>Only apply on future maps.</source>
5006     <translation>Aplică doar hărților viitoare.</translation>
5007   </message>
5008   <message>
5009     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="213"/>
5010     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1238"/>
5011     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1238"/>
5012     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1238"/>
5013     <source>Full Screen at launch</source>
5014     <translation>Ecran complet la lansare</translation>
5015   </message>
5016   <message>
5017     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="222"/>
5018     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1240"/>
5019     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1240"/>
5020     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1240"/>
5021     <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Some users have experienced disconnection while they don&apos;t send or receive any message. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;This feature is sending heartbeat message to prevent that behaviour.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
5022     <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Anumiți utilizatori au fost deconectați când nu au trimis sau primit niciun mesaj. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Această funcție trimite mesaje de verificare a activității pentru a împiedica comportamentul respectiv.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
5023   </message>
5024   <message>
5025     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="225"/>
5026     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1242"/>
5027     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1242"/>
5028     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1242"/>
5029     <source>Keep connection alive</source>
5030     <translation>Menținere conexiune activă</translation>
5031   </message>
5032   <message>
5033     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="247"/>
5034     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1243"/>
5035     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1243"/>
5036     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1243"/>
5037     <source>Every </source>
5038     <translation>La fiecare</translation>
5039   </message>
5040   <message>
5041     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="264"/>
5042     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1244"/>
5043     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1244"/>
5044     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1244"/>
5045     <source>s</source>
5046     <translation>s</translation>
5047   </message>
5048   <message>
5049     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="277"/>
5050     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1246"/>
5051     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1246"/>
5052     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1246"/>
5053     <source>All subwindows will have a short title (making tab shorter)</source>
5054     <translation>Toate ferestrele secundare vor avea un titlu scurt (care face fila mai scurtă)</translation>
5055   </message>
5056   <message>
5057     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="280"/>
5058     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1248"/>
5059     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1248"/>
5060     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1248"/>
5061     <source>Short title in Tabview</source>
5062     <translation>Titlu scurt în Vizualizare filă</translation>
5063   </message>
5064   <message>
5065     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="302"/>
5066     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1249"/>
5067     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1249"/>
5068     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1249"/>
5069     <source>Max Length:</source>
5070     <translation>Lungime maximă:</translation>
5071   </message>
5072   <message>
5073     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="72"/>
5074     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1229"/>
5075     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1229"/>
5076     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1229"/>
5077     <source>Default Map Permission:</source>
5078     <translation>Permisiuni implicite hartă:</translation>
5079   </message>
5080   <message>
5081     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="338"/>
5082     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1251"/>
5083     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1251"/>
5084     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1251"/>
5085     <source>Translation File*:</source>
5086     <translation>Fișier de traduceri*:</translation>
5087   </message>
5088   <message>
5089     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="508"/>
5090     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1261"/>
5091     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1261"/>
5092     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1261"/>
5093     <source>* : need restart</source>
5094     <translation>* : necesită repornire</translation>
5095   </message>
5096   <message>
5097     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="404"/>
5098     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1255"/>
5099     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1255"/>
5100     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1255"/>
5101     <source>Messaging</source>
5102     <translation>Mesagerie</translation>
5103   </message>
5104   <message>
5105     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1231"/>
5106     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1231"/>
5107     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1231"/>
5108     <source>Item Highlight&#xa0;Color</source>
5109     <translation>Culoare&#xa0;evidențiere element</translation>
5110   </message>
5111   <message>
5112     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="166"/>
5113     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1233"/>
5114     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1233"/>
5115     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1233"/>
5116     <source>Pen Width Highlight:</source>
5117     <translation>Evidențierea lățimii creionului:</translation>
5118   </message>
5119   <message>
5120     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="206"/>
5121     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1237"/>
5122     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1237"/>
5123     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1237"/>
5124     <source>Don&apos;t show &quot;Tips of the day&quot;</source>
5125     <translation>Nu afișa „Sfaturile zilei”</translation>
5126   </message>
5127   <message>
5128     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="412"/>
5129     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1256"/>
5130     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1256"/>
5131     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1256"/>
5132     <source>Show time</source>
5133     <translation>Afișare timp</translation>
5134   </message>
5135   <message>
5136     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="432"/>
5137     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1257"/>
5138     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1257"/>
5139     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1257"/>
5140     <source>Color of Time:</source>
5141     <translation>Culoare timp:</translation>
5142   </message>
5143   <message>
5144     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="450"/>
5145     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1259"/>
5146     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1259"/>
5147     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1259"/>
5148     <source>Hide Long commands</source>
5149     <translation>Ascunde comenzile lungi</translation>
5150   </message>
5151   <message>
5152     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="470"/>
5153     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1260"/>
5154     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1260"/>
5155     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1260"/>
5156     <source>Maximum Lenght :</source>
5157     <translation>Lungimea maximă :</translation>
5158   </message>
5159   <message>
5160     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="522"/>
5161     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1263"/>
5162     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1263"/>
5163     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1263"/>
5164     <source>Theme</source>
5165     <translation>Tema</translation>
5166   </message>
5167   <message>
5168     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="539"/>
5169     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1265"/>
5170     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1265"/>
5171     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1265"/>
5172     <source>Theme name</source>
5173     <translation>Numele temei</translation>
5174   </message>
5175   <message>
5176     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="546"/>
5177     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1266"/>
5178     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1266"/>
5179     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1266"/>
5180     <source>Styles:</source>
5181     <translation>Stiluri:</translation>
5182   </message>
5183   <message>
5184     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="562"/>
5185     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1267"/>
5186     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1267"/>
5187     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1267"/>
5188     <source>Copy</source>
5189     <translation>Copiază</translation>
5190   </message>
5191   <message>
5192     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="569"/>
5193     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1062"/>
5194     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1065"/>
5195     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1181"/>
5196     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1184"/>
5197     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1268"/>
5198     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1312"/>
5199     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1314"/>
5200     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1337"/>
5201     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1339"/>
5202     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1268"/>
5203     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1312"/>
5204     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1314"/>
5205     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1337"/>
5206     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1339"/>
5207     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1268"/>
5208     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1312"/>
5209     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1314"/>
5210     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1337"/>
5211     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1339"/>
5212     <source>Delete</source>
5213     <translation>Șterge</translation>
5214   </message>
5215   <message>
5216     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="586"/>
5217     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1269"/>
5218     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1269"/>
5219     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1269"/>
5220     <source>Css:</source>
5221     <translation>CSS:</translation>
5222   </message>
5223   <message>
5224     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="593"/>
5225     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1270"/>
5226     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1270"/>
5227     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1270"/>
5228     <source>Edit...</source>
5229     <translation>Editare...</translation>
5230   </message>
5231   <message>
5232     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="619"/>
5233     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1271"/>
5234     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1271"/>
5235     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1271"/>
5236     <source>Background</source>
5237     <translation>Fundal</translation>
5238   </message>
5239   <message>
5240     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="627"/>
5241     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1272"/>
5242     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1272"/>
5243     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1272"/>
5244     <source>Color:</source>
5245     <translation>Culoare:</translation>
5246   </message>
5247   <message>
5248     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="658"/>
5249     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1274"/>
5250     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1274"/>
5251     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1274"/>
5252     <source>Image:</source>
5253     <translation>Imagine:</translation>
5254   </message>
5255   <message>
5256     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="672"/>
5257     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1275"/>
5258     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1275"/>
5259     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1275"/>
5260     <source>Positioning:</source>
5261     <translation>Poziționare:</translation>
5262   </message>
5263   <message>
5264     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="680"/>
5265     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1276"/>
5266     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1276"/>
5267     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1276"/>
5268     <source>TopLeftCorner</source>
5269     <translation>Colțul stânga sus</translation>
5270   </message>
5271   <message>
5272     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="685"/>
5273     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1277"/>
5274     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1277"/>
5275     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1277"/>
5276     <source>BottomLeftCorner</source>
5277     <translation>Colțul stânga jos</translation>
5278   </message>
5279   <message>
5280     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="690"/>
5281     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1278"/>
5282     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1278"/>
5283     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1278"/>
5284     <source>Center</source>
5285     <translation>Centru</translation>
5286   </message>
5287   <message>
5288     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="695"/>
5289     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1279"/>
5290     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1279"/>
5291     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1279"/>
5292     <source>TopRightCorner</source>
5293     <translation>Colțul dreapta sus</translation>
5294   </message>
5295   <message>
5296     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="700"/>
5297     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1280"/>
5298     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1280"/>
5299     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1280"/>
5300     <source>BottomRightCorner</source>
5301     <translation>Colțul dreapta jos</translation>
5302   </message>
5303   <message>
5304     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="705"/>
5305     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1281"/>
5306     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1281"/>
5307     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1281"/>
5308     <source>Scaled</source>
5309     <translation>Scalat</translation>
5310   </message>
5311   <message>
5312     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="710"/>
5313     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1282"/>
5314     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1282"/>
5315     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1282"/>
5316     <source>Filled</source>
5317     <translation>Plin</translation>
5318   </message>
5319   <message>
5320     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="715"/>
5321     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1283"/>
5322     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1283"/>
5323     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1283"/>
5324     <source>Repeated</source>
5325     <translation>Repetat</translation>
5326   </message>
5327   <message>
5328     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="730"/>
5329     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1285"/>
5330     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1285"/>
5331     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1285"/>
5332     <source>Dice Highlight Color</source>
5333     <translation>Culoare evidențiere zar</translation>
5334   </message>
5335   <message>
5336     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="759"/>
5337     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1287"/>
5338     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1287"/>
5339     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1287"/>
5340     <source>Color Palette</source>
5341     <translation>Paletă de culori</translation>
5342   </message>
5343   <message>
5344     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="791"/>
5345     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1274"/>
5346     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1289"/>
5347     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1359"/>
5348     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1289"/>
5349     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1359"/>
5350     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1289"/>
5351     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1359"/>
5352     <source>Import…</source>
5353     <translation>Importă…</translation>
5354   </message>
5355   <message>
5356     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="798"/>
5357     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1297"/>
5358     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1290"/>
5359     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1363"/>
5360     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1290"/>
5361     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1363"/>
5362     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1290"/>
5363     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1363"/>
5364     <source>Export…</source>
5365     <translation>Exportă…</translation>
5366   </message>
5367   <message>
5368     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1313"/>
5369     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1365"/>
5370     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1365"/>
5371     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1365"/>
5372     <source>Enable Data collection</source>
5373     <translation>Activează colectarea datelor</translation>
5374   </message>
5375   <message>
5376     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1329"/>
5377     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1367"/>
5378     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1367"/>
5379     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1367"/>
5380     <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt;&quot;&gt;Collected data are anonymous. &lt;br/&gt;By default, only data about rolisteam are collected. Which actions have been used.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Checking &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt; font-weight:600;&quot;&gt;All Usages&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt;&quot;&gt; box enables the collect of data about rolisteam in desktop environment.&lt;br/&gt;We mainly try to know if Rolisteam is visible, its size or if it has the focus. &lt;br/&gt;It may be helpful to understand how people use Rolisteam on Desktop. &lt;br/&gt;University studies may find those data intersting.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Debug data makes rolisteam to log every click on every button or action. It is a deeper mode.&lt;br/&gt;It may slow down a bit rolisteam.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt;&quot;&gt;To know more about data collection: &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rolisteam.org/datacollection.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt; text-decoration: underline; color:#007af4;&quot;&gt;www.rolisteam.org/datacollection.html&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
5381     <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt;&quot;&gt;Datele colectate sunt anonime. &lt;br/&gt;În mod implicit, sunt colectate numai date despre rolisteam. Care acțiuni au fost folosite.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bifarea căsuței &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt; font-weight:600;&quot;&gt;Toate utilizările&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt;&quot;&gt; permite colectarea datelor despre rolisteam în mediul desktop.&lt;br/&gt;Încercăm în principal să aflăm dacă Rolisteam este vizibil, dimensiunea sa sau dacă este focalizat. &lt;br/&gt;Poate fi util să înțelegem cum folosesc oamenii Rolisteam pe Desktop. &lt;br/&gt;Studiile universitare pot considera că aceste date sunt interesante.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; Datele de depanare determină rolisteam să înregistreze fiecare clic pe fiecare buton sau acțiune. Este un mod mai profund.&lt;br/&gt;S-ar putea să încetinească rolisteam puțin.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt;&quot;&gt;Pentru a afla mai multe despre colectarea de date: &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rolisteam.org/datacollection.html&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:9pt; text-decoration: underline; color:#007af4;&quot;&gt;www.rolisteam.org/datacollection.html&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
5382   </message>
5383   <message>
5384     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1344"/>
5385     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1368"/>
5386     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1368"/>
5387     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1368"/>
5388     <source>All Usages</source>
5389     <translation>Toate utilizările</translation>
5390   </message>
5391   <message>
5392     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1271"/>
5393     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1357"/>
5394     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1357"/>
5395     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1357"/>
5396     <source>Import DiceAlias and States</source>
5397     <translation>Importă pseudonim zaruri și state</translation>
5398   </message>
5399   <message>
5400     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1294"/>
5401     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1361"/>
5402     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1361"/>
5403     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1361"/>
5404     <source>Export DiceAliases and States</source>
5405     <translation>Exportă pseudonime zaruri și state</translation>
5406   </message>
5407   <message>
5408     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="190"/>
5409     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1235"/>
5410     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1235"/>
5411     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1235"/>
5412     <source>Behaviour</source>
5413     <translation>Comportament</translation>
5414   </message>
5415   <message>
5416     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1307"/>
5417     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1374"/>
5418     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1374"/>
5419     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1374"/>
5420     <source>Diagnostic</source>
5421     <translation>Diagnoză</translation>
5422   </message>
5423   <message>
5424     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="196"/>
5425     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1236"/>
5426     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1236"/>
5427     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1236"/>
5428     <source>Check for Update</source>
5429     <translation>Verifică actualizări</translation>
5430   </message>
5431   <message>
5432     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="33"/>
5433     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1226"/>
5434     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1226"/>
5435     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1226"/>
5436     <source>Map</source>
5437     <translation>Hartă</translation>
5438   </message>
5439   <message>
5440     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="135"/>
5441     <source>Item Highlight Color</source>
5442     <translation type="unfinished"></translation>
5443   </message>
5444   <message>
5445     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="326"/>
5446     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1250"/>
5447     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1250"/>
5448     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1250"/>
5449     <source>Pictures fit their Windows (at the opening)</source>
5450     <translation>Imaginile se potrivesc ferestrelor (la deschidere)</translation>
5451   </message>
5452   <message>
5453     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="353"/>
5454     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1252"/>
5455     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1252"/>
5456     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1252"/>
5457     <source>Character Sheet</source>
5458     <translation>Fișă de personaj</translation>
5459   </message>
5460   <message>
5461     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="359"/>
5462     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1253"/>
5463     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1253"/>
5464     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1253"/>
5465     <source>Time between page:</source>
5466     <translation>Timp între pagini:</translation>
5467   </message>
5468   <message>
5469     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="382"/>
5470     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1254"/>
5471     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1254"/>
5472     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1254"/>
5473     <source>ms</source>
5474     <translation>ms</translation>
5475   </message>
5476   <message>
5477     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="532"/>
5478     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1264"/>
5479     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1264"/>
5480     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1264"/>
5481     <source>Current Theme*</source>
5482     <translation>Tema actuală*</translation>
5483   </message>
5484   <message>
5485     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="771"/>
5486     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1288"/>
5487     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1288"/>
5488     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1288"/>
5489     <source>*: need restart</source>
5490     <translation>* : necesită repornire</translation>
5491   </message>
5492   <message>
5493     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="817"/>
5494     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1292"/>
5495     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1292"/>
5496     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1292"/>
5497     <source>Directories</source>
5498     <translation>Directoare</translation>
5499   </message>
5500   <message>
5501     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="848"/>
5502     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1296"/>
5503     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1296"/>
5504     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1296"/>
5505     <source>Pictures :</source>
5506     <translation>Imagini :</translation>
5507   </message>
5508   <message>
5509     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="855"/>
5510     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1297"/>
5511     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1297"/>
5512     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1297"/>
5513     <source>Map :</source>
5514     <translation>Hartă :</translation>
5515   </message>
5516   <message>
5517     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="862"/>
5518     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1298"/>
5519     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1298"/>
5520     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1298"/>
5521     <source>Scenarios :</source>
5522     <translation>Scenarii :</translation>
5523   </message>
5524   <message>
5525     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="869"/>
5526     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1299"/>
5527     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1299"/>
5528     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1299"/>
5529     <source>Minutes :</source>
5530     <translation>Minute :</translation>
5531   </message>
5532   <message>
5533     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="876"/>
5534     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1300"/>
5535     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1300"/>
5536     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1300"/>
5537     <source>Chat :</source>
5538     <translation>Chat :</translation>
5539   </message>
5540   <message>
5541     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="883"/>
5542     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1301"/>
5543     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1301"/>
5544     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1301"/>
5545     <source>Character Sheet:</source>
5546     <translation>Fișă de personaj:</translation>
5547   </message>
5548   <message>
5549     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="942"/>
5550     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1364"/>
5551     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1364"/>
5552     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1364"/>
5553     <source>Rule Set</source>
5554     <translation>Set de reguli</translation>
5555   </message>
5556   <message>
5557     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="948"/>
5558     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1303"/>
5559     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1303"/>
5560     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1303"/>
5561     <source>Dice Alias</source>
5562     <translation>Alias zaruri</translation>
5563   </message>
5564   <message>
5565     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="958"/>
5566     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1304"/>
5567     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1304"/>
5568     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1304"/>
5569     <source>Dice Command</source>
5570     <translation>Comandă zaruri</translation>
5571   </message>
5572   <message>
5573     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="988"/>
5574     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1305"/>
5575     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1305"/>
5576     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1305"/>
5577     <source>Test</source>
5578     <translation>Test</translation>
5579   </message>
5580   <message>
5581     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="999"/>
5582     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1306"/>
5583     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1306"/>
5584     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1306"/>
5585     <source>Converted</source>
5586     <translation>Convertit</translation>
5587   </message>
5588   <message>
5589     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1048"/>
5590     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1051"/>
5591     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1167"/>
5592     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1170"/>
5593     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1308"/>
5594     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1310"/>
5595     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1333"/>
5596     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1335"/>
5597     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1308"/>
5598     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1310"/>
5599     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1333"/>
5600     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1335"/>
5601     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1308"/>
5602     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1310"/>
5603     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1333"/>
5604     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1335"/>
5605     <source>Add</source>
5606     <translation>Adaugă</translation>
5607   </message>
5608   <message>
5609     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1090"/>
5610     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1093"/>
5611     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1209"/>
5612     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1212"/>
5613     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1320"/>
5614     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1322"/>
5615     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1345"/>
5616     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1347"/>
5617     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1320"/>
5618     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1322"/>
5619     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1345"/>
5620     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1347"/>
5621     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1320"/>
5622     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1322"/>
5623     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1345"/>
5624     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1347"/>
5625     <source>Up</source>
5626     <translation>Sus</translation>
5627   </message>
5628   <message>
5629     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1104"/>
5630     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1107"/>
5631     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1223"/>
5632     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1226"/>
5633     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1324"/>
5634     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1326"/>
5635     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1349"/>
5636     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1351"/>
5637     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1324"/>
5638     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1326"/>
5639     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1349"/>
5640     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1351"/>
5641     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1324"/>
5642     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1326"/>
5643     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1349"/>
5644     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1351"/>
5645     <source>Down</source>
5646     <translation>Jos</translation>
5647   </message>
5648   <message>
5649     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1076"/>
5650     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1079"/>
5651     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1195"/>
5652     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1198"/>
5653     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1316"/>
5654     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1318"/>
5655     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1341"/>
5656     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1343"/>
5657     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1316"/>
5658     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1318"/>
5659     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1341"/>
5660     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1343"/>
5661     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1316"/>
5662     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1318"/>
5663     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1341"/>
5664     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1343"/>
5665     <source>Top</source>
5666     <translation>Partea de sus</translation>
5667   </message>
5668   <message>
5669     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="827"/>
5670     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1293"/>
5671     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1293"/>
5672     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1293"/>
5673     <source>Music Player 1 :</source>
5674     <translation>Muzică Jucător 1 :</translation>
5675   </message>
5676   <message>
5677     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="834"/>
5678     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1294"/>
5679     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1294"/>
5680     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1294"/>
5681     <source>Music Player 2 :</source>
5682     <translation>Muzică Jucător 2 :</translation>
5683   </message>
5684   <message>
5685     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="841"/>
5686     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1295"/>
5687     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1295"/>
5688     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1295"/>
5689     <source>Music Player 3 :</source>
5690     <translation>Muzică Jucător 3 :</translation>
5691   </message>
5692   <message>
5693     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1118"/>
5694     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1121"/>
5695     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1237"/>
5696     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1240"/>
5697     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1328"/>
5698     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1330"/>
5699     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1353"/>
5700     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1355"/>
5701     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1328"/>
5702     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1330"/>
5703     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1353"/>
5704     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1355"/>
5705     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1328"/>
5706     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1330"/>
5707     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1353"/>
5708     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1355"/>
5709     <source>Bottom</source>
5710     <translation>Partea de jos</translation>
5711   </message>
5712   <message>
5713     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1152"/>
5714     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1331"/>
5715     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1331"/>
5716     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1331"/>
5717     <source>Character State</source>
5718     <translation>Stare personaj</translation>
5719   </message>
5720   <message>
5721     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1323"/>
5722     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1366"/>
5723     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1366"/>
5724     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1366"/>
5725     <source>Data collection</source>
5726     <translation>Colectarea datelor</translation>
5727   </message>
5728   <message>
5729     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1364"/>
5730     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1370"/>
5731     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1370"/>
5732     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1370"/>
5733     <source>May slow down rolisteam</source>
5734     <translation>Poate încetini rolisteam</translation>
5735   </message>
5736   <message>
5737     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1367"/>
5738     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1372"/>
5739     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1372"/>
5740     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1372"/>
5741     <source>Include Debug data*</source>
5742     <translation>Include datele de depanare*</translation>
5743   </message>
5744   <message>
5745     <location filename="../core/src/preferences/preferencesdialogbox.ui" line="1401"/>
5746     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1373"/>
5747     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1373"/>
5748     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_preferencesdialogbox.h" line="1373"/>
5749     <source>Start</source>
5750     <translation>Începe</translation>
5751   </message>
5752 </context>
5753 <context>
5754   <name>PrivateChatDialog</name>
5755   <message>
5756     <location filename="../core/src/chat/privatechatdialog.cpp" line="136"/>
5757     <source>&amp;Name : </source>
5758     <translation>&amp;Nume :</translation>
5759   </message>
5760   <message>
5761     <location filename="../core/src/chat/privatechatdialog.cpp" line="137"/>
5762     <source>&amp;Owner : </source>
5763     <translation>Pr&amp;oprietar :</translation>
5764   </message>
5765   <message>
5766     <location filename="../core/src/chat/privatechatdialog.cpp" line="138"/>
5767     <source>&amp;Player : </source>
5768     <translation>&amp;Jucător :</translation>
5769   </message>
5770 </context>
5771 <context>
5772   <name>ProfileModel</name>
5773   <message>
5774     <source>Error: avatar for %2 path is invalid. No file at this path: %1</source>
5775     <translation type="vanished">Eroare: avatarul pentru calea %2 nu este valid. Niciun fișier la această cale: %1</translation>
5776   </message>
5777   <message>
5778     <source>New Player</source>
5779     <translation type="vanished">Jucător nou</translation>
5780   </message>
5781   <message>
5782     <source>Default</source>
5783     <translation type="vanished">Implicit</translation>
5784   </message>
5785   <message>
5786     <location filename="../core/src/model/profilemodel.cpp" line="110"/>
5787     <source> (clone)</source>
5788     <translation> (clonă)</translation>
5789   </message>
5790 </context>
5791 <context>
5792   <name>PublicChat</name>
5793   <message>
5794     <location filename="../core/src/chat/chat.cpp" line="69"/>
5795     <source>Global</source>
5796     <translation>Global</translation>
5797   </message>
5798 </context>
5799 <context>
5800   <name>QObject</name>
5801   <message>
5802     <location filename="../client/main.cpp" line="102"/>
5803     <location filename="../core/src/network/connectionprofile.cpp" line="7"/>
5804     <location filename="../core/src/network/main.cpp" line="91"/>
5805     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="84"/>
5806     <location filename="../server/main.cpp" line="99"/>
5807     <source>Unknown</source>
5808     <translation>Necunoscut</translation>
5809   </message>
5810   <message>
5811     <location filename="../core/src/data/mediacontainer.cpp" line="92"/>
5812     <source>Loading error</source>
5813     <translation>Eroare la încărcare</translation>
5814   </message>
5815   <message>
5816     <location filename="../core/libs/diceparser/diceparser.cpp" line="78"/>
5817     <source>Nothing was understood. To roll dice: !1d6 - full documation: &lt;a href=&quot;https://github.com/Rolisteam/DiceParser/blob/master/HelpMe.md&quot;&gt;https://github.com/Rolisteam/DiceParser/blob/master/HelpMe.md&lt;/a&gt;</source>
5818     <translation>Nu a fost înțeles nimic. Pentru a arunca zarurile:!1d6-documentație completă: &lt;a href=&quot;https://github.com/Rolisteam/DiceParser/blob/master/HelpMe.md&quot;&gt;https://github.com/Rolisteam/DiceParser/blob/master/HelpMe.md&lt;/a&gt;</translation>
5819   </message>
5820   <message>
5821     <location filename="../core/libs/diceparser/diceparser.cpp" line="89"/>
5822     <source>Unexpected character at %1 - end of command was ignored &quot;%2&quot;</source>
5823     <translation>Caracter neașteptat la %1 - sfârșitul comenzii a fost ignorat &quot;%2&quot;</translation>
5824   </message>
5825   <message>
5826     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="1385"/>
5827     <source>Expected closing parenthesis - can&apos;t validate the inside.</source>
5828     <translation>Paranteză de închidere așteptată - interiorul nu poate fi validat.</translation>
5829   </message>
5830   <message>
5831     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="1960"/>
5832     <source>Dice with %1 face(s) does not exist. Please, put a value higher than 0</source>
5833     <translation>Zarul cu %1 fețe nu există. Te rugăm să pui o valoare mai mare de 0</translation>
5834   </message>
5835   <message>
5836     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="2015"/>
5837     <source>List is missing after the L operator. Please, add it (e.g : 1L[sword,spear,gun,arrow])</source>
5838     <translation>Lista lipsește după operatorul L. Te rugăm să o adaugi (de ex. 1L[sword,spear,gun,arrow])</translation>
5839   </message>
5840   <message>
5841     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="1632"/>
5842     <source>Validator is missing after the c operator. Please, change it</source>
5843     <translation>Lipsește validatorul după operatorul c. Te rugăm să modifici</translation>
5844   </message>
5845   <message>
5846     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="1652"/>
5847     <source>Validator is always true for the %1 operator. Please, change it</source>
5848     <translation>Validatorul este întotdeauna adevărat pentru operatorul 1%. Te rugăm să îl modifici.</translation>
5849   </message>
5850   <message>
5851     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="1661"/>
5852     <source>Condition can&apos;t be reached, causing endless loop. Please, change the %1 option condition</source>
5853     <translation>Condiția nu poate fi atinsă, cauzând o buclă infinită. Te rugăm să modifici condiția opțiunii %1</translation>
5854   </message>
5855   <message>
5856     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="1688"/>
5857     <source>Validator is missing after the %1 operator. Please, change it</source>
5858     <translation>Lipsește validatorul după operatorul %1. Te rugăm să modifici</translation>
5859   </message>
5860   <message>
5861     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="1700"/>
5862     <source>This condition %1 introduces an endless loop. Please, change it</source>
5863     <translation>Această condiție %1 introduce o buclă infinită. Te rugăm să modifici</translation>
5864   </message>
5865   <message>
5866     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="1712"/>
5867     <source>Validator is missing after the e operator. Please, change it</source>
5868     <translation>Lipsește validatorul după operatorul e. Te rugăm să modifici</translation>
5869   </message>
5870   <message>
5871     <location filename="../core/libs/diceparser/parsingtoolbox.cpp" line="1780"/>
5872     <source>Missing parameter for Painter node (p)</source>
5873     <translation>Parametru lipsă pentru nodul pictor (p)</translation>
5874   </message>
5875   <message>
5876     <location filename="../core/libs/diceparser/node/listaliasnode.cpp" line="48"/>
5877     <source>List of Alias:
5878 </source>
5879     <translation>Listă de aliasuri:
5880 </translation>
5881   </message>
5882   <message>
5883     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="828"/>
5884     <source>path to the translation file: &lt;translationfile&gt;</source>
5885     <translation>calea către fișierul de traduceri: &lt;translationfile&gt;</translation>
5886   </message>
5887   <message>
5888     <location filename="../client/mainwindow.cpp" line="831"/>
5889     <source>Define URL to connect to server: &lt;url&gt;</source>
5890     <translation>Definește URL pentru conectarea la server: &lt;url&gt;</translation>
5891   </message>
5892   <message>
5893     <location filename="../core/libs/diceparser/node/scalaroperatornode.cpp" line="72"/>
5894     <source>No Valid result in arithmetic operation: %1</source>
5895     <translation>Nu există un rezultat valid în operația aritmetică: %1</translation>
5896   </message>
5897   <message>
5898     <location filename="../core/libs/diceparser/node/scalaroperatornode.cpp" line="139"/>
5899     <source>Division by zero</source>
5900     <translation>Împărțire cu zero</translation>
5901   </message>
5902   <message>
5903     <source>None</source>
5904     <translation type="vanished">Niciunul</translation>
5905   </message>
5906   <message>
5907     <source>Map</source>
5908     <translation type="vanished">Hartă</translation>
5909   </message>
5910   <message>
5911     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="272"/>
5912     <source>Vectorial Map</source>
5913     <translation>Hartă vectorială</translation>
5914   </message>
5915   <message>
5916     <source>Chat</source>
5917     <translation type="vanished">Chat</translation>
5918   </message>
5919   <message>
5920     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="274"/>
5921     <source>Picture</source>
5922     <translation>Imagine</translation>
5923   </message>
5924   <message>
5925     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="275"/>
5926     <source>Online Picture</source>
5927     <translation>Imagine online</translation>
5928   </message>
5929   <message>
5930     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="46"/>
5931     <source>Filled Ellipse</source>
5932     <translation type="unfinished"></translation>
5933   </message>
5934   <message>
5935     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="47"/>
5936     <source>Empty Ellipse</source>
5937     <translation type="unfinished"></translation>
5938   </message>
5939   <message>
5940     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="48"/>
5941     <source>Empty Rectangle</source>
5942     <translation type="unfinished"></translation>
5943   </message>
5944   <message>
5945     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="49"/>
5946     <source>Filled Rectangle</source>
5947     <translation type="unfinished"></translation>
5948   </message>
5949   <message>
5950     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="50"/>
5951     <location filename="../core/src/vmap/items/visualitem.cpp" line="43"/>
5952     <source>Text</source>
5953     <translation>Text</translation>
5954   </message>
5955   <message>
5956     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="51"/>
5957     <source>Text with border</source>
5958     <translation type="unfinished"></translation>
5959   </message>
5960   <message>
5961     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="52"/>
5962     <source>NPC Token</source>
5963     <translation type="unfinished"></translation>
5964   </message>
5965   <message>
5966     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="53"/>
5967     <source>PC Token</source>
5968     <translation type="unfinished"></translation>
5969   </message>
5970   <message>
5971     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="55"/>
5972     <source>Pen</source>
5973     <translation type="unfinished">Stilou</translation>
5974   </message>
5975   <message>
5976     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="59"/>
5977     <source>add %1 item</source>
5978     <translation type="unfinished"></translation>
5979   </message>
5980   <message>
5981     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="277"/>
5982     <source>Charecter Sheet</source>
5983     <translation>Fișă de personaj</translation>
5984   </message>
5985   <message>
5986     <source>Scenario</source>
5987     <translation type="vanished">Scenariu</translation>
5988   </message>
5989   <message>
5990     <source>Song</source>
5991     <translation type="vanished">Melodie</translation>
5992   </message>
5993   <message>
5994     <source>Song List</source>
5995     <translation type="vanished">Listă de melodii</translation>
5996   </message>
5997   <message>
5998     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="280"/>
5999     <source>Shared Notes</source>
6000     <translation>Note partajate</translation>
6001   </message>
6002   <message>
6003     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="229"/>
6004     <source>Character Sheets files (%1)</source>
6005     <translation>Fișiere fișe personaje (%1)</translation>
6006   </message>
6007   <message>
6008     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="233"/>
6009     <source>Supported Image formats (%1)</source>
6010     <translation>Formate de imagine suportate (%1)</translation>
6011   </message>
6012   <message>
6013     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="237"/>
6014     <source>Supported Text Files (%1)</source>
6015     <translation>Fișiere text compatibile (%1)</translation>
6016   </message>
6017   <message>
6018     <source>Supported Story Files (%1)</source>
6019     <translation type="vanished">Fișiere povești compatibile (%1)</translation>
6020   </message>
6021   <message>
6022     <source>Supported Audio formats (%1)</source>
6023     <translation type="vanished">Formate audio suportate (%1)</translation>
6024   </message>
6025   <message>
6026     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="245"/>
6027     <source>Supported Shared Note formats (%1)</source>
6028     <translation>Formate de note partajate acceptate (%1)</translation>
6029   </message>
6030   <message>
6031     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="249"/>
6032     <source>Supported WebPage (%1)</source>
6033     <translation>Pagină de internet acceptată (%1)</translation>
6034   </message>
6035   <message>
6036     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="254"/>
6037     <source>Pdf File (%1)</source>
6038     <translation>Fișier Pdf (%1)</translation>
6039   </message>
6040   <message>
6041     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="258"/>
6042     <source>Vectorial Map (%1)</source>
6043     <translation>Hartă vectorială (%1)</translation>
6044   </message>
6045   <message>
6046     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="276"/>
6047     <source>Minutes</source>
6048     <translation type="unfinished"></translation>
6049   </message>
6050   <message>
6051     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="283"/>
6052     <source>Pdf</source>
6053     <translation type="unfinished"></translation>
6054   </message>
6055   <message>
6056     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="285"/>
6057     <source>Webview</source>
6058     <translation type="unfinished"></translation>
6059   </message>
6060   <message>
6061     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="368"/>
6062     <source>Internal</source>
6063     <translation>Intern</translation>
6064   </message>
6065   <message>
6066     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="368"/>
6067     <source>Linked</source>
6068     <translation>Legat</translation>
6069   </message>
6070   <message>
6071     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="373"/>
6072     <source>Closed</source>
6073     <translation>Închide</translation>
6074   </message>
6075   <message>
6076     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="373"/>
6077     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="36"/>
6078     <source>Hidden</source>
6079     <translation>Ascuns</translation>
6080   </message>
6081   <message>
6082     <location filename="../core/src/data/cleveruri.cpp" line="373"/>
6083     <source>Displayed</source>
6084     <translation>Afișat</translation>
6085   </message>
6086   <message>
6087     <location filename="../core/libs/diceparser/node/dicerollernode.cpp" line="25"/>
6088     <source>No dice to roll</source>
6089     <translation>Niciun zar de aruncat</translation>
6090   </message>
6091   <message>
6092     <location filename="../core/libs/diceparser/node/dicerollernode.cpp" line="34"/>
6093     <source>More unique values asked than possible values (D operator)</source>
6094     <translation>Mai multe valori unice solicitate decât valorile posibile (operator D)</translation>
6095   </message>
6096   <message>
6097     <location filename="../core/libs/diceparser/node/jumpbackwardnode.cpp" line="123"/>
6098     <source> The @ operator expects dice result. Please check the documentation to fix your command.</source>
6099     <translation>Operatorul @ așteaptă rezultatul zarurilor. Verifică documentația pentru a soluționa comanda ta.</translation>
6100   </message>
6101   <message>
6102     <location filename="../core/libs/diceparser/node/keepdiceexecnode.cpp" line="62"/>
6103     <source> You ask to keep %1 dice but the result only has %2</source>
6104     <translation>Soliciți păstrarea a %1 zaruri însă rezultatul are doar %2</translation>
6105   </message>
6106   <message>
6107     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="78"/>
6108     <source>abs : too many arguments</source>
6109     <translation>abs: prea multe argumente</translation>
6110   </message>
6111   <message>
6112     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="82"/>
6113     <source>abs : too few arguments</source>
6114     <translation>abs: prea multe argumente</translation>
6115   </message>
6116   <message>
6117     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="100"/>
6118     <source>ceil : too many arguments</source>
6119     <translation>tav: prea multe argumente</translation>
6120   </message>
6121   <message>
6122     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="104"/>
6123     <source>ceil : too few arguments</source>
6124     <translation>tav: prea puține argumente</translation>
6125   </message>
6126   <message>
6127     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="121"/>
6128     <source>floor : too many arguments</source>
6129     <translation>podea: prea multe argumente</translation>
6130   </message>
6131   <message>
6132     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="125"/>
6133     <source>floor : too few arguments</source>
6134     <translation>podea: prea puține argumente</translation>
6135   </message>
6136   <message>
6137     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="142"/>
6138     <source>concatenate : too few arguments</source>
6139     <translation>concatenare: prea puține argumente</translation>
6140   </message>
6141   <message>
6142     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="165"/>
6143     <source>min : too few arguments</source>
6144     <translation>min : prea puține argumente</translation>
6145   </message>
6146   <message>
6147     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="194"/>
6148     <source>max : too few arguments</source>
6149     <translation>max : prea puține argumente</translation>
6150   </message>
6151   <message>
6152     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/operator.cpp" line="223"/>
6153     <source>avg : too few arguments</source>
6154     <translation>avg : prea puține argumente</translation>
6155   </message>
6156   <message>
6157     <location filename="../core/src/charactersheet/formula/nodes/scalaroperatorfnode.cpp" line="71"/>
6158     <source>Error: division by Zero</source>
6159     <translation>Eroare: împărțire la zero</translation>
6160   </message>
6161   <message>
6162     <source>Show %1</source>
6163     <translation type="vanished">Afișare %1</translation>
6164   </message>
6165   <message>
6166     <source>Add vmap item</source>
6167     <translation type="vanished">Adaugă element vmap</translation>
6168   </message>
6169   <message>
6170     <location filename="../core/src/undoCmd/removemediacontrollercommand.cpp" line="40"/>
6171     <source>Close %1</source>
6172     <translation>Închide %1</translation>
6173   </message>
6174   <message>
6175     <source>Delete Item From Map %1</source>
6176     <translation type="vanished">Șterge elementul de pe harta %1</translation>
6177   </message>
6178   <message numerus="yes">
6179     <location filename="../core/src/undoCmd/movevmapitem.cpp" line="34"/>
6180     <source>Move %n item(s)</source>
6181     <translation>
6182       <numerusform>Mută %n element</numerusform>
6183       <numerusform>Mută %n elemente</numerusform>
6184       <numerusform>Mută %n de elemente</numerusform>
6185     </translation>
6186   </message>
6187   <message>
6188     <location filename="../core/libs/diceparser/node/listsetrollnode.cpp" line="71"/>
6189     <source>More unique values asked than possible values (L operator)</source>
6190     <translation>Mai multe valori unice solicitate decât valorile posibile (operator L)</translation>
6191   </message>
6192   <message>
6193     <location filename="../core/libs/diceparser/node/variablenode.cpp" line="36"/>
6194     <source>No variable at index:%1</source>
6195     <translation>Nicio variabilă la indexul:%1</translation>
6196   </message>
6197   <message>
6198     <location filename="../core/libs/diceparser/node/rerolldicenode.cpp" line="96"/>
6199     <source> The a operator expects dice result. Please check the documentation and fix your command.</source>
6200     <translation>Operatorul a așteaptă rezultatul zarurilor. Te rugăm să verifici documentația și să repari comanda.</translation>
6201   </message>
6202   <message>
6203     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="56"/>
6204     <location filename="../core/src/vmap/items/visualitem.cpp" line="42"/>
6205     <source>Path</source>
6206     <translation>Cale</translation>
6207   </message>
6208   <message>
6209     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="45"/>
6210     <location filename="../core/src/vmap/items/visualitem.cpp" line="42"/>
6211     <source>Line</source>
6212     <translation>Linie</translation>
6213   </message>
6214   <message>
6215     <location filename="../core/src/vmap/items/visualitem.cpp" line="42"/>
6216     <source>Ellipse</source>
6217     <translation>Elipsă</translation>
6218   </message>
6219   <message>
6220     <location filename="../core/src/controller/view_controller/vectorialmapcontroller.cpp" line="260"/>
6221     <location filename="../core/src/vmap/items/visualitem.cpp" line="42"/>
6222     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="64"/>
6223     <source>Character</source>
6224     <translation>Personaj</translation>
6225   </message>
6226   <message>
6227     <location filename="../core/src/vmap/items/visualitem.cpp" line="43"/>
6228     <source>Rect</source>
6229     <translation>Drept.</translation>
6230   </message>
6231   <message>
6232     <location filename="../core/src/vmap/items/visualitem.cpp" line="43"/>
6233     <source>Rule</source>
6234     <translation>Regulă</translation>
6235   </message>
6236   <message>
6237     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="47"/>
6238     <source>checkbox</source>
6239     <translation type="unfinished"></translation>
6240   </message>
6241   <message>
6242     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="51"/>
6243     <source>TextInput</source>
6244     <translation type="unfinished"></translation>
6245   </message>
6246   <message>
6247     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="55"/>
6248     <source>TextArea</source>
6249     <translation type="unfinished"></translation>
6250   </message>
6251   <message>
6252     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="59"/>
6253     <source>TextField</source>
6254     <translation type="unfinished"></translation>
6255   </message>
6256   <message>
6257     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="64"/>
6258     <source>Table</source>
6259     <translation type="unfinished"></translation>
6260   </message>
6261   <message>
6262     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="69"/>
6263     <location filename="../core/src/undoCmd/addvmapitem.cpp" line="54"/>
6264     <location filename="../core/src/vmap/items/visualitem.cpp" line="43"/>
6265     <source>Image</source>
6266     <translation>Imagine</translation>
6267   </message>
6268   <message>
6269     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="73"/>
6270     <source>function</source>
6271     <translation type="unfinished"></translation>
6272   </message>
6273   <message>
6274     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="78"/>
6275     <source>Dice Button</source>
6276     <translation type="unfinished"></translation>
6277   </message>
6278   <message>
6279     <location filename="../core/src/undoCmd/addfieldcommand.cpp" line="88"/>
6280     <source>Add %1 Field</source>
6281     <translation type="unfinished"></translation>
6282   </message>
6283   <message>
6284     <location filename="../core/src/controller/view_controller/vectorialmapcontroller.cpp" line="260"/>
6285     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="58"/>
6286     <source>Ground</source>
6287     <translation>Sol</translation>
6288   </message>
6289   <message>
6290     <location filename="../core/src/controller/view_controller/vectorialmapcontroller.cpp" line="260"/>
6291     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="61"/>
6292     <source>Object</source>
6293     <translation>Obiect</translation>
6294   </message>
6295   <message>
6296     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/unitmodel.cpp" line="7"/>
6297     <source>Currency</source>
6298     <translation>Monedă</translation>
6299   </message>
6300   <message>
6301     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/unitmodel.cpp" line="8"/>
6302     <source>Distance</source>
6303     <translation>Distanță</translation>
6304   </message>
6305   <message>
6306     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/unitmodel.cpp" line="9"/>
6307     <source>Temperature</source>
6308     <translation>Temperatură</translation>
6309   </message>
6310   <message>
6311     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/unitmodel.cpp" line="10"/>
6312     <source>MASS</source>
6313     <translation>MASĂ</translation>
6314   </message>
6315   <message>
6316     <location filename="../core/src/widgets/gmtoolbox/UnitConvertor/unitmodel.cpp" line="11"/>
6317     <source>OTHER</source>
6318     <translation>ALTELE</translation>
6319   </message>
6320   <message>
6321     <location filename="../core/libs/diceparser/node/helpnode.cpp" line="34"/>
6322     <source>Rolisteam Dice Parser:
6323 
6324 Example (with ! as prefix):
6325 !2d6
6326 !1d20
6327 !6d10e10k3 (L5R)
6328 
6329 Full documentation at: %1</source>
6330     <translation>Analizor de zaruri Rolisteam:
6331 
6332 Exemplu (cu ! ca prefix):
6333 !2d6
6334 !1d20
6335 !6d10e10k3 (L5R)
6336 
6337 Documentație completă la: %1</translation>
6338   </message>
6339   <message>
6340     <location filename="../core/src/undoCmd/changecoloritem.cpp" line="29"/>
6341     <source>Change Item Color to %1</source>
6342     <translation>Schimbă culoarea elementului la %1</translation>
6343   </message>
6344   <message>
6345     <location filename="../core/src/undoCmd/changesizevmapitem.cpp" line="91"/>
6346     <source>Change size of %1 item(s)</source>
6347     <translation>Modifică dimensiunea pentru %1 element(e)</translation>
6348   </message>
6349   <message>
6350     <location filename="../core/libs/diceparser/node/mergenode.cpp" line="32"/>
6351     <source>No previous node before Merge operator</source>
6352     <translation>Niciun nod anterior înainte de operatorul de îmbinare</translation>
6353   </message>
6354   <message>
6355     <location filename="../core/libs/diceparser/node/occurencecountnode.cpp" line="149"/>
6356     <source>No matching result</source>
6357     <translation>Nu există rezultate care se potrivesc</translation>
6358   </message>
6359   <message>
6360     <location filename="../core/libs/diceparser/node/paintnode.cpp" line="63"/>
6361     <source>No previous node before Paint operator</source>
6362     <translation>Niciun nod anterior înainte de operatorul de vopsire</translation>
6363   </message>
6364   <message>
6365     <location filename="../core/libs/diceparser/node/explodedicenode.cpp" line="35"/>
6366     <location filename="../core/libs/diceparser/node/rerolldicenode.cpp" line="47"/>
6367     <source>Condition (%1) cause an endless loop with this dice: %2</source>
6368     <translation>Condiția (%1) cauzează o buclă infinită cu acest zar: %2</translation>
6369   </message>
6370   <message>
6371     <location filename="../core/src/network/main.cpp" line="110"/>
6372     <location filename="../server/main.cpp" line="118"/>
6373     <source>Set the path to configuration file [mandatory]</source>
6374     <translation type="unfinished"></translation>
6375   </message>
6376   <message>
6377     <location filename="../core/src/network/main.cpp" line="113"/>
6378     <location filename="../server/main.cpp" line="121"/>
6379     <source>Print a default configuration file into Standard output</source>
6380     <translation type="unfinished"></translation>
6381   </message>
6382   <message>
6383     <location filename="../server/main.cpp" line="124"/>
6384     <source>Ask for password and return its hash key.</source>
6385     <translation type="unfinished"></translation>
6386   </message>
6387   <message>
6388     <location filename="../core/src/undoCmd/addfogofwarchangecommand.cpp" line="27"/>
6389     <source>Reveil vectorial map</source>
6390     <translation type="unfinished"></translation>
6391   </message>
6392   <message>
6393     <location filename="../core/src/undoCmd/addfogofwarchangecommand.cpp" line="27"/>
6394     <source>Unveil vectorial map</source>
6395     <translation type="unfinished"></translation>
6396   </message>
6397   <message>
6398     <location filename="../core/src/network/connectionprofile.cpp" line="7"/>
6399     <source>Player</source>
6400     <translation type="unfinished">Jucător</translation>
6401   </message>
6402   <message>
6403     <location filename="../core/src/network/connectionprofile.cpp" line="10"/>
6404     <location filename="../core/src/undoCmd/addlocalcharactercommand.cpp" line="28"/>
6405     <source>Unknown Character</source>
6406     <translation type="unfinished"></translation>
6407   </message>
6408   <message>
6409     <location filename="../core/src/undoCmd/addlocalcharactercommand.cpp" line="30"/>
6410     <source>Add character to %1</source>
6411     <translation type="unfinished"></translation>
6412   </message>
6413   <message>
6414     <location filename="../core/src/undoCmd/deletevmapitem.cpp" line="30"/>
6415     <source>Delete %1 Item(s) From Map %1</source>
6416     <translation type="unfinished"></translation>
6417   </message>
6418   <message>
6419     <location filename="../core/src/undoCmd/removelocalcharactercommand.cpp" line="31"/>
6420     <source>Remove character %1</source>
6421     <translation type="unfinished"></translation>
6422   </message>
6423   <message>
6424     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="36"/>
6425     <source>Fog Of War</source>
6426     <translation type="unfinished">Ceață de război</translation>
6427   </message>
6428   <message>
6429     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="36"/>
6430     <source>All visible</source>
6431     <translation type="unfinished">Toate vizibile</translation>
6432   </message>
6433   <message>
6434     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="48"/>
6435     <source>No Right</source>
6436     <translation type="unfinished">Fără drepturi</translation>
6437   </message>
6438   <message>
6439     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="48"/>
6440     <source>His character</source>
6441     <translation type="unfinished">Personajul său</translation>
6442   </message>
6443   <message>
6444     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="48"/>
6445     <source>All Permissions</source>
6446     <translation type="unfinished">Toate permisiunile</translation>
6447   </message>
6448   <message>
6449     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="67"/>
6450     <source>Fog Layer</source>
6451     <translation type="unfinished"></translation>
6452   </message>
6453   <message>
6454     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="70"/>
6455     <source>Grid Layer</source>
6456     <translation type="unfinished"></translation>
6457   </message>
6458   <message>
6459     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="73"/>
6460     <source>No Layer</source>
6461     <translation type="unfinished"></translation>
6462   </message>
6463   <message>
6464     <location filename="../core/src/undoCmd/newmediacontroller.cpp" line="36"/>
6465     <source>Create new %1 %2</source>
6466     <translation type="unfinished"></translation>
6467   </message>
6468   <message>
6469     <location filename="../core/src/undoCmd/openmediacontroller.cpp" line="42"/>
6470     <source>Open %1</source>
6471     <translation type="unfinished">Deschidere %1</translation>
6472   </message>
6473   <message>
6474     <location filename="../core/src/worker/modelhelper.cpp" line="218"/>
6475     <source>Load Backup ?</source>
6476     <translation type="unfinished"></translation>
6477   </message>
6478   <message>
6479     <location filename="../core/src/worker/modelhelper.cpp" line="219"/>
6480     <source>A backup file has been found and seem more recent than the original file. Load the back up ?</source>
6481     <translation type="unfinished"></translation>
6482   </message>
6483 </context>
6484 <context>
6485   <name>RGraphicsView</name>
6486   <message>
6487     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="309"/>
6488     <source>Edit Layer</source>
6489     <translation>Editare strat</translation>
6490   </message>
6491   <message>
6492     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="314"/>
6493     <source>Change Visibility</source>
6494     <translation>Schimbare vizibilitate</translation>
6495   </message>
6496   <message>
6497     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="319"/>
6498     <source>Roll Init</source>
6499     <translation>Aruncă zarurile pentru Init</translation>
6500   </message>
6501   <message>
6502     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="325"/>
6503     <source>Clean Init</source>
6504     <translation>Curăță Init</translation>
6505   </message>
6506   <message>
6507     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="288"/>
6508     <source>Remove</source>
6509     <translation>Eliminare</translation>
6510   </message>
6511   <message numerus="yes">
6512     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="236"/>
6513     <source>%n item(s)</source>
6514     <translation>
6515       <numerusform>%n element</numerusform>
6516       <numerusform>%n elemente</numerusform>
6517       <numerusform>%n de elemente</numerusform>
6518     </translation>
6519   </message>
6520   <message>
6521     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="488"/>
6522     <source>Back</source>
6523     <translation>Înapoi</translation>
6524   </message>
6525   <message>
6526     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="492"/>
6527     <source>Front</source>
6528     <translation>Față</translation>
6529   </message>
6530   <message>
6531     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="496"/>
6532     <source>Lower</source>
6533     <translation>Coborâre</translation>
6534   </message>
6535   <message>
6536     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="500"/>
6537     <source>Raise</source>
6538     <translation>Ridicare</translation>
6539   </message>
6540   <message>
6541     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="267"/>
6542     <source>Rotate</source>
6543     <translation>Rotire</translation>
6544   </message>
6545   <message>
6546     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="291"/>
6547     <source>Map</source>
6548     <translation>Hartă</translation>
6549   </message>
6550   <message>
6551     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="331"/>
6552     <source>Zoom</source>
6553     <translation>Zoom</translation>
6554   </message>
6555   <message>
6556     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="261"/>
6557     <source>Overlapping</source>
6558     <translation>Suprapunere</translation>
6559   </message>
6560   <message>
6561     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="268"/>
6562     <source>To 360</source>
6563     <translation>La 360</translation>
6564   </message>
6565   <message>
6566     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="269"/>
6567     <source>Right</source>
6568     <translation>Dreapta</translation>
6569   </message>
6570   <message>
6571     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="270"/>
6572     <source>Left</source>
6573     <translation>Stânga</translation>
6574   </message>
6575   <message>
6576     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="271"/>
6577     <source>Set Angle…</source>
6578     <translation>Setare unghi...</translation>
6579   </message>
6580   <message>
6581     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="273"/>
6582     <source>Set Layer</source>
6583     <translation>Setare strat</translation>
6584   </message>
6585   <message>
6586     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="281"/>
6587     <source>Normalize Size</source>
6588     <translation>Normalizare dimensiune</translation>
6589   </message>
6590   <message>
6591     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="390"/>
6592     <source>Rotation Value ?</source>
6593     <translation>Valoare rotație?</translation>
6594   </message>
6595   <message>
6596     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="391"/>
6597     <source>Please, set the rotation angle you want [0-360]</source>
6598     <translation>Setează unghiul de rotație pe care îl dorești [0-360]</translation>
6599   </message>
6600   <message>
6601     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="467"/>
6602     <source>Zoom to Normal</source>
6603     <translation>Zoom la normal</translation>
6604   </message>
6605   <message>
6606     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="468"/>
6607     <source>Zoom In Max</source>
6608     <translation>Mărire max.</translation>
6609   </message>
6610   <message>
6611     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="469"/>
6612     <source>Zoom Out Max</source>
6613     <translation>Micșorare max.</translation>
6614   </message>
6615   <message>
6616     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="470"/>
6617     <source>Center on Item</source>
6618     <translation>Centrare pe element</translation>
6619   </message>
6620   <message>
6621     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="472"/>
6622     <source>Zoom In</source>
6623     <translation>Mărire</translation>
6624   </message>
6625   <message>
6626     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="475"/>
6627     <source>Zoom Out</source>
6628     <translation>Micșorare</translation>
6629   </message>
6630   <message>
6631     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="478"/>
6632     <source>Import Image</source>
6633     <translation>Importare imagine</translation>
6634   </message>
6635   <message>
6636     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="504"/>
6637     <source>Average</source>
6638     <translation>Medie</translation>
6639   </message>
6640   <message>
6641     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="507"/>
6642     <source>As undermouse item</source>
6643     <translation>Ca element sub mouse</translation>
6644   </message>
6645   <message>
6646     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="510"/>
6647     <source>As the Bigger</source>
6648     <translation>Ca elementul mai mare</translation>
6649   </message>
6650   <message>
6651     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="513"/>
6652     <source>As the Smaller</source>
6653     <translation>Ca elementul mai mic</translation>
6654   </message>
6655   <message>
6656     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="516"/>
6657     <source>Lock/Unlock Item Geometry</source>
6658     <translation>Blochează/deblochează geometria elementului</translation>
6659   </message>
6660   <message>
6661     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="526"/>
6662     <source>Properties</source>
6663     <translation>Proprietăți</translation>
6664   </message>
6665   <message>
6666     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="531"/>
6667     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="545"/>
6668     <source>Ground</source>
6669     <translation>Sol</translation>
6670   </message>
6671   <message>
6672     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="534"/>
6673     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="548"/>
6674     <source>Object</source>
6675     <translation>Obiect</translation>
6676   </message>
6677   <message>
6678     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="537"/>
6679     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="551"/>
6680     <source>Character</source>
6681     <translation>Personaj</translation>
6682   </message>
6683   <message>
6684     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="560"/>
6685     <source>All</source>
6686     <translation>Toate</translation>
6687   </message>
6688   <message>
6689     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="563"/>
6690     <source>Hidden</source>
6691     <translation>Ascuns</translation>
6692   </message>
6693   <message>
6694     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="567"/>
6695     <source>Fog Of War</source>
6696     <translation>Ceață de război</translation>
6697   </message>
6698   <message>
6699     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="579"/>
6700     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="591"/>
6701     <source>All Npcs</source>
6702     <translation>Toate NPC</translation>
6703   </message>
6704   <message>
6705     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="580"/>
6706     <source>Roll Initiative on All Npcs</source>
6707     <translation>Aruncă zarurile pentru inițiativă la toate NPC</translation>
6708   </message>
6709   <message>
6710     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="583"/>
6711     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="595"/>
6712     <source>Selection</source>
6713     <translation>Selecție</translation>
6714   </message>
6715   <message>
6716     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="584"/>
6717     <source>Roll Initiative on Selection</source>
6718     <translation>Aruncă zarurile pentru inițiativă la selecție</translation>
6719   </message>
6720   <message>
6721     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="587"/>
6722     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="599"/>
6723     <source>All Characters</source>
6724     <translation>Toate caracterele</translation>
6725   </message>
6726   <message>
6727     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="588"/>
6728     <source>Roll Initiative on All Characters</source>
6729     <translation>Aruncă zarurile pentru inițiativă la toate personajele</translation>
6730   </message>
6731   <message>
6732     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="592"/>
6733     <source>Clean Initiative on All Npcs</source>
6734     <translation>Curăță inițiativa pe toate Npc</translation>
6735   </message>
6736   <message>
6737     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="596"/>
6738     <source>Clean Initiative on Selection</source>
6739     <translation>Curăță inițiativa la selecție</translation>
6740   </message>
6741   <message>
6742     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="600"/>
6743     <source>Clean Initiative on All Characters</source>
6744     <translation>Curăță inițiativa la toate personajele</translation>
6745   </message>
6746   <message>
6747     <location filename="../core/src/vmap/rgraphicsview.cpp" line="795"/>
6748     <source>Open image file</source>
6749     <translation>Deschidere fișier imagine</translation>
6750   </message>
6751 </context>
6752 <context>
6753   <name>SelectConnectionProfileDialog</name>
6754   <message>
6755     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="14"/>
6756     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="360"/>
6757     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="360"/>
6758     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="360"/>
6759     <source>Welcome To Rolisteam - Connection Dialog</source>
6760     <translation>Bine ai venit pe Rolisteam - Dialog de conexiune</translation>
6761   </message>
6762   <message>
6763     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="46"/>
6764     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="361"/>
6765     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="361"/>
6766     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="361"/>
6767     <source>Profile Name:</source>
6768     <translation>Nume profil:</translation>
6769   </message>
6770   <message>
6771     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="157"/>
6772     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="362"/>
6773     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="362"/>
6774     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="362"/>
6775     <source>Player</source>
6776     <translation>Jucător</translation>
6777   </message>
6778   <message>
6779     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="195"/>
6780     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="363"/>
6781     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="363"/>
6782     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="363"/>
6783     <source>Name: </source>
6784     <translation>Nume:</translation>
6785   </message>
6786   <message>
6787     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="202"/>
6788     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="364"/>
6789     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="364"/>
6790     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="364"/>
6791     <source>Color: </source>
6792     <translation>Culoare:</translation>
6793   </message>
6794   <message>
6795     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="227"/>
6796     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="366"/>
6797     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="366"/>
6798     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="366"/>
6799     <source>I&apos;m the Game Master</source>
6800     <translation>Eu sunt maestrul de joc (GM)</translation>
6801   </message>
6802   <message>
6803     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="367"/>
6804     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="367"/>
6805     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="367"/>
6806     <source>Character</source>
6807     <translation>Personaj</translation>
6808   </message>
6809   <message>
6810     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="368"/>
6811     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="368"/>
6812     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="368"/>
6813     <source>Avatar…</source>
6814     <translation>Avatar...</translation>
6815   </message>
6816   <message>
6817     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="369"/>
6818     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="369"/>
6819     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="369"/>
6820     <source>Name:</source>
6821     <translation>Nume:</translation>
6822   </message>
6823   <message>
6824     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="370"/>
6825     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="370"/>
6826     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="370"/>
6827     <source>Color:</source>
6828     <translation>Culoare:</translation>
6829   </message>
6830   <message>
6831     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="58"/>
6832     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="372"/>
6833     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="372"/>
6834     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="372"/>
6835     <source>Connection</source>
6836     <translation>Conexiune</translation>
6837   </message>
6838   <message>
6839     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="68"/>
6840     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="373"/>
6841     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="373"/>
6842     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="373"/>
6843     <source>Address:</source>
6844     <translation>Adresă:</translation>
6845   </message>
6846   <message>
6847     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="75"/>
6848     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="374"/>
6849     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="374"/>
6850     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="374"/>
6851     <source>Port:</source>
6852     <translation>Port:</translation>
6853   </message>
6854   <message>
6855     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="82"/>
6856     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="375"/>
6857     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="375"/>
6858     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="375"/>
6859     <source>Password</source>
6860     <translation>Parolă</translation>
6861   </message>
6862   <message>
6863     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="134"/>
6864     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="376"/>
6865     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="376"/>
6866     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="376"/>
6867     <source>Host the game</source>
6868     <translation>Găzduire joc</translation>
6869   </message>
6870   <message>
6871     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="237"/>
6872     <source>Characters</source>
6873     <translation type="unfinished"></translation>
6874   </message>
6875   <message>
6876     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="177"/>
6877     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="284"/>
6878     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="291"/>
6879     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="363"/>
6880     <source>...</source>
6881     <translation type="unfinished">...</translation>
6882   </message>
6883   <message>
6884     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="349"/>
6885     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="378"/>
6886     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="378"/>
6887     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="378"/>
6888     <source>New Profile</source>
6889     <translation>Profil nou</translation>
6890   </message>
6891   <message>
6892     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="383"/>
6893     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="380"/>
6894     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="380"/>
6895     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="380"/>
6896     <source>Delete</source>
6897     <translation>Ștergere</translation>
6898   </message>
6899   <message>
6900     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="386"/>
6901     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="383"/>
6902     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="383"/>
6903     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="383"/>
6904     <source>Delete selected profile</source>
6905     <translation>Ștergere profil selectat</translation>
6906   </message>
6907   <message>
6908     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="413"/>
6909     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="465"/>
6910     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="386"/>
6911     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="386"/>
6912     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="386"/>
6913     <source>Connect</source>
6914     <translation>Conectare</translation>
6915   </message>
6916   <message>
6917     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="420"/>
6918     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="388"/>
6919     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="388"/>
6920     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="388"/>
6921     <source>OffLine Mode</source>
6922     <translation>Modul Offline</translation>
6923   </message>
6924   <message>
6925     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="423"/>
6926     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="390"/>
6927     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="390"/>
6928     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_selectconnectionprofiledialog.h" line="390"/>
6929     <source>Cancel</source>
6930     <translation>Anulare</translation>
6931   </message>
6932   <message>
6933     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="451"/>
6934     <source>New Character</source>
6935     <translation type="unfinished">Personaj nou</translation>
6936   </message>
6937   <message>
6938     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="460"/>
6939     <source>Remove character</source>
6940     <translation type="unfinished"></translation>
6941   </message>
6942   <message>
6943     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="470"/>
6944     <source>stop</source>
6945     <translation type="unfinished"></translation>
6946   </message>
6947   <message>
6948     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="475"/>
6949     <source>playerAvatar</source>
6950     <translation type="unfinished"></translation>
6951   </message>
6952   <message>
6953     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.ui" line="484"/>
6954     <source>Clone profile</source>
6955     <translation type="unfinished"></translation>
6956   </message>
6957   <message>
6958     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.cpp" line="199"/>
6959     <source>Remove Current Profile</source>
6960     <translation>Eliminare profil curent</translation>
6961   </message>
6962   <message>
6963     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.cpp" line="200"/>
6964     <source>Do you really want to remove %1 from your connection list ?</source>
6965     <translation>Sigur dorești să elimini pe %1 din lista ta de conexiuni?</translation>
6966   </message>
6967   <message>
6968     <source>From URL</source>
6969     <translation type="vanished">De la URL</translation>
6970   </message>
6971   <message>
6972     <source>Unknown</source>
6973     <translation type="vanished">Necunoscut</translation>
6974   </message>
6975   <message>
6976     <location filename="../core/src/network/selectconnectionprofiledialog.cpp" line="278"/>
6977     <source>Load Avatar</source>
6978     <translation>Încărcare avatar</translation>
6979   </message>
6980 </context>
6981 <context>
6982   <name>ServerManager</name>
6983   <message>
6984     <location filename="../core/src/network/servermanager.cpp" line="89"/>
6985     <source>Rolisteam Server is on!</source>
6986     <translation>Serverul Rolisteam e pornit!</translation>
6987   </message>
6988   <message>
6989     <location filename="../core/src/network/servermanager.cpp" line="98"/>
6990     <source>Retry start server in %1s!</source>
6991     <translation>Reîncearcă să pornești serverul în 1s%!</translation>
6992   </message>
6993   <message>
6994     <location filename="../core/src/network/servermanager.cpp" line="104"/>
6995     <source>Retry count reached. Server stops trying.</source>
6996     <translation>Numărul limită de reîncercări a fost atins. Serverul nu mai încearcă.</translation>
6997   </message>
6998   <message>
6999     <location filename="../core/src/network/servermanager.cpp" line="272"/>
7000     <source>Authentification as Admin fails: %2 - %1, Wrong password.</source>
7001     <translation>Autentificarea ca administrator eșuează: % 2 - %1, parolă greșită.</translation>
7002   </message>
7003   <message>
7004     <location filename="../core/src/network/servermanager.cpp" line="298"/>
7005     <source>Authentification fails: %1 try to connect to the server with wrong password.</source>
7006     <translation>Autentificarea eșuează: %1 încearcă să se conecteze la server cu o parolă greșită.</translation>
7007   </message>
7008   <message>
7009     <location filename="../core/src/network/servermanager.cpp" line="316"/>
7010     <source>User has been kick out: %2 - %1.</source>
7011     <translation>Utilizatorul a fost eliminat: % 2% - % 1.</translation>
7012   </message>
7013   <message>
7014     <location filename="../core/src/network/servermanager.cpp" line="516"/>
7015     <source>New Incoming Connection!</source>
7016     <translation>O nouă conexiune de intrare!</translation>
7017   </message>
7018   <message>
7019     <location filename="../core/src/network/servermanager.cpp" line="564"/>
7020     <source>User %1 has been disconnected!</source>
7021     <translation type="unfinished"></translation>
7022   </message>
7023   <message>
7024     <source>Disconnected!</source>
7025     <translation type="vanished">Deconectat!</translation>
7026   </message>
7027 </context>
7028 <context>
7029   <name>SessionDock</name>
7030   <message>
7031     <location filename="../core/src/session/sessiondock.ui" line="14"/>
7032     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sessiondock.h" line="52"/>
7033     <location filename="../core/src/session/sessiondock.cpp" line="38"/>
7034     <source>Resources Explorer</source>
7035     <translation type="unfinished">Explorator de resurse</translation>
7036   </message>
7037 </context>
7038 <context>
7039   <name>SessionItemModel</name>
7040   <message>
7041     <source>Name</source>
7042     <translation type="vanished">Nume</translation>
7043   </message>
7044   <message>
7045     <source>Loading Mode</source>
7046     <translation type="vanished">Încărcare mod</translation>
7047   </message>
7048   <message>
7049     <source>Displayed</source>
7050     <translation type="vanished">Afișat</translation>
7051   </message>
7052   <message>
7053     <source>Path</source>
7054     <translation type="vanished">Cale</translation>
7055   </message>
7056 </context>
7057 <context>
7058   <name>SessionManager</name>
7059   <message>
7060     <source>Unknown</source>
7061     <translation type="vanished">Necunoscut</translation>
7062   </message>
7063   <message>
7064     <source>Resources Explorer</source>
7065     <translation type="vanished">Explorator de resurse</translation>
7066   </message>
7067   <message>
7068     <source>Chapter %1</source>
7069     <translation type="vanished">Capitolul %1</translation>
7070   </message>
7071 </context>
7072 <context>
7073   <name>SessionView</name>
7074   <message>
7075     <location filename="../core/src/session/sessionview.cpp" line="24"/>
7076     <source>Add Chapter…</source>
7077     <translation>Adăugare capitol...</translation>
7078   </message>
7079   <message>
7080     <location filename="../core/src/session/sessionview.cpp" line="27"/>
7081     <source>Remove items</source>
7082     <translation>Eliminare elemente</translation>
7083   </message>
7084   <message>
7085     <location filename="../core/src/session/sessionview.cpp" line="30"/>
7086     <source>Current Chapter</source>
7087     <translation>Capitolul actual</translation>
7088   </message>
7089   <message>
7090     <location filename="../core/src/session/sessionview.cpp" line="48"/>
7091     <source>Loading Mode</source>
7092     <translation>Mod încărcare</translation>
7093   </message>
7094   <message>
7095     <location filename="../core/src/session/sessionview.cpp" line="54"/>
7096     <source>Displayed Status</source>
7097     <translation>Stare afișată</translation>
7098   </message>
7099   <message>
7100     <location filename="../core/src/session/sessionview.cpp" line="59"/>
7101     <source>Path</source>
7102     <translation>Cale</translation>
7103   </message>
7104   <message>
7105     <location filename="../core/src/session/sessionview.cpp" line="64"/>
7106     <source>Rename</source>
7107     <translation>Redenumește</translation>
7108   </message>
7109   <message>
7110     <source>Switch loading mode to %1</source>
7111     <translation type="vanished">Comută modul de încărcare la %1</translation>
7112   </message>
7113   <message>
7114     <source>Linked</source>
7115     <translation type="vanished">Legate</translation>
7116   </message>
7117   <message>
7118     <source>Internal</source>
7119     <translation type="vanished">Intern</translation>
7120   </message>
7121   <message>
7122     <location filename="../core/src/session/sessionview.cpp" line="107"/>
7123     <source>Show/hide Column</source>
7124     <translation>Afișare/ascundere coloană</translation>
7125   </message>
7126 </context>
7127 <context>
7128   <name>SharedNote</name>
7129   <message>
7130     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="17"/>
7131     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="261"/>
7132     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="261"/>
7133     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="261"/>
7134     <source>Shared Note Editor</source>
7135     <translation>Editor note partajate</translation>
7136   </message>
7137   <message>
7138     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="73"/>
7139     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="339"/>
7140     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="339"/>
7141     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="339"/>
7142     <source>Edit</source>
7143     <translation>Editare</translation>
7144   </message>
7145   <message>
7146     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="77"/>
7147     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="340"/>
7148     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="340"/>
7149     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="340"/>
7150     <source>Syntax Highlighting...</source>
7151     <translation>Evidențiere sintaxă...</translation>
7152   </message>
7153   <message>
7154     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="97"/>
7155     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="341"/>
7156     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="341"/>
7157     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="341"/>
7158     <source>View</source>
7159     <translation>Vizualizare</translation>
7160   </message>
7161   <message>
7162     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="104"/>
7163     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="342"/>
7164     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="342"/>
7165     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="342"/>
7166     <source>Text</source>
7167     <translation>Text</translation>
7168   </message>
7169   <message>
7170     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="151"/>
7171     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="262"/>
7172     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="262"/>
7173     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="262"/>
7174     <source>Undo</source>
7175     <translation>Anulare</translation>
7176   </message>
7177   <message>
7178     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="154"/>
7179     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="264"/>
7180     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="264"/>
7181     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="264"/>
7182     <source>Ctrl+Z</source>
7183     <translation>Ctrl+Z</translation>
7184   </message>
7185   <message>
7186     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="169"/>
7187     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="266"/>
7188     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="266"/>
7189     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="266"/>
7190     <source>Redo</source>
7191     <translation>Refă</translation>
7192   </message>
7193   <message>
7194     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="172"/>
7195     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="268"/>
7196     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="268"/>
7197     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="268"/>
7198     <source>Ctrl+Y</source>
7199     <translation>Ctrl+Y</translation>
7200   </message>
7201   <message>
7202     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="184"/>
7203     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="270"/>
7204     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="270"/>
7205     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="270"/>
7206     <source>Cut</source>
7207     <translation>Decupează</translation>
7208   </message>
7209   <message>
7210     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="187"/>
7211     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="272"/>
7212     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="272"/>
7213     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="272"/>
7214     <source>Ctrl+X</source>
7215     <translation>Ctrl+X</translation>
7216   </message>
7217   <message>
7218     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="199"/>
7219     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="274"/>
7220     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="274"/>
7221     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="274"/>
7222     <source>Copy</source>
7223     <translation>Copiază</translation>
7224   </message>
7225   <message>
7226     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="202"/>
7227     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="276"/>
7228     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="276"/>
7229     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="276"/>
7230     <source>Ctrl+C</source>
7231     <translation>Ctrl+C</translation>
7232   </message>
7233   <message>
7234     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="214"/>
7235     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="278"/>
7236     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="278"/>
7237     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="278"/>
7238     <source>Paste</source>
7239     <translation>Lipește</translation>
7240   </message>
7241   <message>
7242     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="217"/>
7243     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="280"/>
7244     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="280"/>
7245     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="280"/>
7246     <source>Ctrl+V</source>
7247     <translation>Ctrl+V</translation>
7248   </message>
7249   <message>
7250     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="225"/>
7251     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="282"/>
7252     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="282"/>
7253     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="282"/>
7254     <source>Find...</source>
7255     <translation>Găsește...</translation>
7256   </message>
7257   <message>
7258     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="228"/>
7259     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="284"/>
7260     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="284"/>
7261     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="284"/>
7262     <source>Ctrl+Shift+F</source>
7263     <translation>Ctrl+Shift+F</translation>
7264   </message>
7265   <message>
7266     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="233"/>
7267     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="286"/>
7268     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="286"/>
7269     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="286"/>
7270     <source>Line Wrap</source>
7271     <translation>Încadrare linie </translation>
7272   </message>
7273   <message>
7274     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="241"/>
7275     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="287"/>
7276     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="287"/>
7277     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="287"/>
7278     <source>Markdown</source>
7279     <translation>Markdown</translation>
7280   </message>
7281   <message>
7282     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="246"/>
7283     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="288"/>
7284     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="288"/>
7285     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="288"/>
7286     <source>Shift Left</source>
7287     <translation>Deplasează la stânga</translation>
7288   </message>
7289   <message>
7290     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="249"/>
7291     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="290"/>
7292     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="290"/>
7293     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="290"/>
7294     <source>Ctrl+[</source>
7295     <translation>Ctrl+[</translation>
7296   </message>
7297   <message>
7298     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="254"/>
7299     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="292"/>
7300     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="292"/>
7301     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="292"/>
7302     <source>Shift Right</source>
7303     <translation>Deplasează la dreapta</translation>
7304   </message>
7305   <message>
7306     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="257"/>
7307     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="294"/>
7308     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="294"/>
7309     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="294"/>
7310     <source>Ctrl+]</source>
7311     <translation>Ctrl+]</translation>
7312   </message>
7313   <message>
7314     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="262"/>
7315     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="296"/>
7316     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="296"/>
7317     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="296"/>
7318     <source>Un/Comment Line</source>
7319     <translation>Linie de scriere/anulare comentariu</translation>
7320   </message>
7321   <message>
7322     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="265"/>
7323     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="298"/>
7324     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="298"/>
7325     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="298"/>
7326     <source>Ctrl+/</source>
7327     <translation>Ctrl+/</translation>
7328   </message>
7329   <message>
7330     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="300"/>
7331     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="300"/>
7332     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="300"/>
7333     <source>Preview as HTML</source>
7334     <translation>Pre-vizualizează ca HTML</translation>
7335   </message>
7336   <message>
7337     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="270"/>
7338     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="301"/>
7339     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="301"/>
7340     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="301"/>
7341     <source>Save A Copy As...</source>
7342     <translation>Salvează o copie ca...</translation>
7343   </message>
7344   <message>
7345     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="278"/>
7346     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="302"/>
7347     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="302"/>
7348     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="302"/>
7349     <source>Save All</source>
7350     <translation>Salvează toate</translation>
7351   </message>
7352   <message>
7353     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="283"/>
7354     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="303"/>
7355     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="303"/>
7356     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="303"/>
7357     <source>Announce Document</source>
7358     <translation>Anunță documentul</translation>
7359   </message>
7360   <message>
7361     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="286"/>
7362     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="305"/>
7363     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="305"/>
7364     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="305"/>
7365     <source>Ctrl+Shift+A</source>
7366     <translation>Ctrl+Shift+A</translation>
7367   </message>
7368   <message>
7369     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="294"/>
7370     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="307"/>
7371     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="307"/>
7372     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="307"/>
7373     <source>Show/Hide Participants</source>
7374     <translation>Afișează/ascunde participanții</translation>
7375   </message>
7376   <message>
7377     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="299"/>
7378     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="308"/>
7379     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="308"/>
7380     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="308"/>
7381     <source>Show/Hide Chat</source>
7382     <translation>Afișează/ascunde chat-ul</translation>
7383   </message>
7384   <message>
7385     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="304"/>
7386     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="309"/>
7387     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="309"/>
7388     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="309"/>
7389     <source>Connect to Document...</source>
7390     <translation>Conectează-te la document...</translation>
7391   </message>
7392   <message>
7393     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="307"/>
7394     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="311"/>
7395     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="311"/>
7396     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="311"/>
7397     <source>Ctrl+Shift+C</source>
7398     <translation>Ctrl+Shift+C</translation>
7399   </message>
7400   <message>
7401     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="312"/>
7402     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="313"/>
7403     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="313"/>
7404     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="313"/>
7405     <source>Split</source>
7406     <translation>Separă</translation>
7407   </message>
7408   <message>
7409     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="320"/>
7410     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="314"/>
7411     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="314"/>
7412     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="314"/>
7413     <source>Resynchronize Document</source>
7414     <translation>Resincronizează documentul</translation>
7415   </message>
7416   <message>
7417     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="328"/>
7418     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="315"/>
7419     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="315"/>
7420     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="315"/>
7421     <source>Next Document</source>
7422     <translation>Documentul următor</translation>
7423   </message>
7424   <message>
7425     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="331"/>
7426     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="317"/>
7427     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="317"/>
7428     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="317"/>
7429     <source>Ctrl+Shift+]</source>
7430     <translation>Ctrl+Shift+]</translation>
7431   </message>
7432   <message>
7433     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="339"/>
7434     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="319"/>
7435     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="319"/>
7436     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="319"/>
7437     <source>Previous Document</source>
7438     <translation>Documentul precedent</translation>
7439   </message>
7440   <message>
7441     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="342"/>
7442     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="321"/>
7443     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="321"/>
7444     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="321"/>
7445     <source>Ctrl+Shift+[</source>
7446     <translation>Ctrl+Shift+[</translation>
7447   </message>
7448   <message>
7449     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="350"/>
7450     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="323"/>
7451     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="323"/>
7452     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="323"/>
7453     <source>None</source>
7454     <translation>Nu există</translation>
7455   </message>
7456   <message>
7457     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="358"/>
7458     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="324"/>
7459     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="324"/>
7460     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="324"/>
7461     <source>Remove Split</source>
7462     <translation>Elimină separarea</translation>
7463   </message>
7464   <message>
7465     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="363"/>
7466     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="325"/>
7467     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="325"/>
7468     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="325"/>
7469     <source>Split Side by Side</source>
7470     <translation>Separă unul lângă altul</translation>
7471   </message>
7472   <message>
7473     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="368"/>
7474     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="326"/>
7475     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="326"/>
7476     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="326"/>
7477     <source>Preferences</source>
7478     <translation>Preferințe</translation>
7479   </message>
7480   <message>
7481     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="373"/>
7482     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="327"/>
7483     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="327"/>
7484     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="327"/>
7485     <source>Find All</source>
7486     <translation>Găsește toate</translation>
7487   </message>
7488   <message>
7489     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="376"/>
7490     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="329"/>
7491     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="329"/>
7492     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="329"/>
7493     <source>Ctrl+F</source>
7494     <translation>Ctrl+F</translation>
7495   </message>
7496   <message>
7497     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="381"/>
7498     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="331"/>
7499     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="331"/>
7500     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="331"/>
7501     <source>About Cahoots</source>
7502     <translation>Despre Cahoots</translation>
7503   </message>
7504   <message>
7505     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="386"/>
7506     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="332"/>
7507     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="332"/>
7508     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="332"/>
7509     <source>About Qt</source>
7510     <translation>Despre Qt</translation>
7511   </message>
7512   <message>
7513     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="395"/>
7514     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="333"/>
7515     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="333"/>
7516     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="333"/>
7517     <source>How to Collaborate</source>
7518     <translation>Cum să colaborezi</translation>
7519   </message>
7520   <message>
7521     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="407"/>
7522     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="334"/>
7523     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="334"/>
7524     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="334"/>
7525     <source>Print</source>
7526     <translation>Tipărește</translation>
7527   </message>
7528   <message>
7529     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="410"/>
7530     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="336"/>
7531     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="336"/>
7532     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="336"/>
7533     <source>Ctrl+P</source>
7534     <translation>Ctrl+P</translation>
7535   </message>
7536   <message>
7537     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="422"/>
7538     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="338"/>
7539     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_sharednote.h" line="338"/>
7540     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_sharednote.h" line="338"/>
7541     <source>Refresh</source>
7542     <translation>Reîmprospătează</translation>
7543   </message>
7544   <message>
7545     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.ui" line="434"/>
7546     <source>Markdown Preview</source>
7547     <translation type="unfinished"></translation>
7548   </message>
7549   <message>
7550     <source>ReadWrite</source>
7551     <translation type="vanished">ReadWrite</translation>
7552   </message>
7553   <message>
7554     <source>ReadOnly</source>
7555     <translation type="vanished">Doar în citire</translation>
7556   </message>
7557   <message>
7558     <source>%1[*] - SharedNote - %2</source>
7559     <translation type="vanished">%1[*] - notă partajată - %2</translation>
7560   </message>
7561   <message>
7562     <location filename="../core/src/sharededitor/sharednote.cpp" line="52"/>
7563     <source>%1 - Shared Note Editor</source>
7564     <translation type="unfinished"></translation>
7565   </message>
7566 </context>
7567 <context>
7568   <name>ShortCutEditorDialog</name>
7569   <message>
7570     <location filename="../core/src/widgets/shortcuteditordialog.ui" line="14"/>
7571     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_shortcuteditordialog.h" line="62"/>
7572     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_shortcuteditordialog.h" line="62"/>
7573     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_shortcuteditordialog.h" line="62"/>
7574     <source>Shortcut Viewer</source>
7575     <translation>Vizualizator scurtături</translation>
7576   </message>
7577 </context>
7578 <context>
7579   <name>ShortCutModel</name>
7580   <message>
7581     <location filename="../core/src/data/shortcutmodel.cpp" line="92"/>
7582     <source>Action</source>
7583     <translation>Acțiune</translation>
7584   </message>
7585   <message>
7586     <location filename="../core/src/data/shortcutmodel.cpp" line="94"/>
7587     <source>Key</source>
7588     <translation>Cheie</translation>
7589   </message>
7590 </context>
7591 <context>
7592   <name>SideMenu</name>
7593   <message>
7594     <location filename="../core/src/qmlchat/SideMenu.qml" line="19"/>
7595     <source>Night Mode</source>
7596     <translation type="unfinished"></translation>
7597   </message>
7598   <message>
7599     <location filename="../core/src/qmlchat/SideMenu.qml" line="28"/>
7600     <source>Sound Notification</source>
7601     <translation type="unfinished"></translation>
7602   </message>
7603   <message>
7604     <location filename="../core/src/qmlchat/SideMenu.qml" line="37"/>
7605     <source>Font size</source>
7606     <translation type="unfinished">Dimensiune font</translation>
7607   </message>
7608 </context>
7609 <context>
7610   <name>Table</name>
7611   <message>
7612     <location filename="../core/src/charactersheet/qml/Rolisteam/Table.qml" line="27"/>
7613     <source>Add line</source>
7614     <translation>Adăugare rând</translation>
7615   </message>
7616   <message>
7617     <location filename="../core/src/charactersheet/qml/Rolisteam/Table.qml" line="31"/>
7618     <source>Remove current Line</source>
7619     <translation>Elimină linia curentă</translation>
7620   </message>
7621   <message>
7622     <location filename="../core/src/charactersheet/qml/Rolisteam/Table.qml" line="37"/>
7623     <source>Remove Last line</source>
7624     <translation>Elimină ultima linie</translation>
7625   </message>
7626 </context>
7627 <context>
7628   <name>TestCharacterStateModel</name>
7629   <message>
7630     <location filename="../tests/characterstatemodel/tst_characterstatemodel.cpp" line="76"/>
7631     <source>Healthy</source>
7632     <translation type="unfinished">Sănătos</translation>
7633   </message>
7634   <message>
7635     <location filename="../tests/characterstatemodel/tst_characterstatemodel.cpp" line="81"/>
7636     <source>Lightly Wounded</source>
7637     <translation type="unfinished">Ușor rănit</translation>
7638   </message>
7639   <message>
7640     <location filename="../tests/characterstatemodel/tst_characterstatemodel.cpp" line="86"/>
7641     <source>Seriously injured</source>
7642     <translation type="unfinished">Grav rănit</translation>
7643   </message>
7644   <message>
7645     <location filename="../tests/characterstatemodel/tst_characterstatemodel.cpp" line="91"/>
7646     <source>Dead</source>
7647     <translation type="unfinished">Mort</translation>
7648   </message>
7649   <message>
7650     <location filename="../tests/characterstatemodel/tst_characterstatemodel.cpp" line="96"/>
7651     <source>Sleeping</source>
7652     <translation type="unfinished">Adormit</translation>
7653   </message>
7654   <message>
7655     <location filename="../tests/characterstatemodel/tst_characterstatemodel.cpp" line="101"/>
7656     <source>Bewitched</source>
7657     <translation type="unfinished">Vrăjit</translation>
7658   </message>
7659 </context>
7660 <context>
7661   <name>TextEdit</name>
7662   <message>
7663     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="729"/>
7664     <source>About</source>
7665     <translation>Despre</translation>
7666   </message>
7667   <message>
7668     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="172"/>
7669     <source>File Actions</source>
7670     <translation>Acțiuni fișier</translation>
7671   </message>
7672   <message>
7673     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="175"/>
7674     <source>&amp;File</source>
7675     <translation>&amp;Fișier</translation>
7676   </message>
7677   <message>
7678     <source>&amp;New</source>
7679     <translation type="vanished">&amp;Nou</translation>
7680   </message>
7681   <message>
7682     <source>&amp;Open...</source>
7683     <translation type="vanished">&amp;Deschide...</translation>
7684   </message>
7685   <message>
7686     <source>&amp;Save</source>
7687     <translation type="vanished">&amp;Salvare</translation>
7688   </message>
7689   <message>
7690     <source>Save &amp;As...</source>
7691     <translation type="vanished">Salvare &amp;ca...</translation>
7692   </message>
7693   <message>
7694     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="206"/>
7695     <source>&amp;Print...</source>
7696     <translation>&amp;Tipărire...</translation>
7697   </message>
7698   <message>
7699     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="212"/>
7700     <source>Print Preview...</source>
7701     <translation>Previzualizare tipărire...</translation>
7702   </message>
7703   <message>
7704     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="216"/>
7705     <source>&amp;Export PDF...</source>
7706     <translation>&amp;Exportă PDF...</translation>
7707   </message>
7708   <message>
7709     <source>&amp;Quit</source>
7710     <translation type="vanished">&amp;Ieși</translation>
7711   </message>
7712   <message>
7713     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="233"/>
7714     <source>Edit Actions</source>
7715     <translation>Editare acțiuni</translation>
7716   </message>
7717   <message>
7718     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="236"/>
7719     <source>&amp;Edit</source>
7720     <translation>&amp;Editare</translation>
7721   </message>
7722   <message>
7723     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="240"/>
7724     <source>&amp;Undo</source>
7725     <translation>&amp;Anulare acțiune</translation>
7726   </message>
7727   <message>
7728     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="244"/>
7729     <source>&amp;Redo</source>
7730     <translation>&amp;Refă acțiunea</translation>
7731   </message>
7732   <message>
7733     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="249"/>
7734     <source>Cu&amp;t</source>
7735     <translation>&amp;Taie</translation>
7736   </message>
7737   <message>
7738     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="253"/>
7739     <source>&amp;Copy</source>
7740     <translation>&amp;Copiază</translation>
7741   </message>
7742   <message>
7743     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="257"/>
7744     <source>&amp;Paste</source>
7745     <translation>&amp;Lipire</translation>
7746   </message>
7747   <message>
7748     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="267"/>
7749     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="335"/>
7750     <source>Format Actions</source>
7751     <translation>Acțiuni de formatare</translation>
7752   </message>
7753   <message>
7754     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="270"/>
7755     <source>F&amp;ormat</source>
7756     <translation>F&amp;ormatare</translation>
7757   </message>
7758   <message>
7759     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="273"/>
7760     <source>&amp;Bold</source>
7761     <translation>A&amp;ldin</translation>
7762   </message>
7763   <message>
7764     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="283"/>
7765     <source>&amp;Italic</source>
7766     <translation>Curs&amp;iv</translation>
7767   </message>
7768   <message>
7769     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="293"/>
7770     <source>&amp;Underline</source>
7771     <translation>S&amp;ubliniat</translation>
7772   </message>
7773   <message>
7774     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="308"/>
7775     <source>&amp;Left</source>
7776     <translation>Stân&amp;ga</translation>
7777   </message>
7778   <message>
7779     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="311"/>
7780     <source>C&amp;enter</source>
7781     <translation>C&amp;entru</translation>
7782   </message>
7783   <message>
7784     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="314"/>
7785     <source>&amp;Right</source>
7786     <translation>D&amp;reapta</translation>
7787   </message>
7788   <message>
7789     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="317"/>
7790     <source>&amp;Justify</source>
7791     <translation>Amb&amp;ele</translation>
7792   </message>
7793   <message>
7794     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="328"/>
7795     <source>&amp;Color...</source>
7796     <translation>&amp;Culoare...</translation>
7797   </message>
7798   <message>
7799     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="440"/>
7800     <source>Application</source>
7801     <translation>Aplicație</translation>
7802   </message>
7803   <message>
7804     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="441"/>
7805     <source>The document has been modified.
7806 Do you want to save your changes?</source>
7807     <translation>Documentul a fost modificat.
7808 Vrei să salvezi schimbările tale?</translation>
7809   </message>
7810   <message>
7811     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="469"/>
7812     <source>Open File...</source>
7813     <translation>Deschide fișier...</translation>
7814   </message>
7815   <message>
7816     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="526"/>
7817     <source>ODF files (*.odt);;HTML-Files (*.htm *.html);;All Files (*)</source>
7818     <translation>Fișiere ODF (*.odt);;HTML-Files (*.htm *.html);;Toate fișierele (*)</translation>
7819   </message>
7820   <message>
7821     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="528"/>
7822     <source>HTML-Files (*.htm *.html);;All Files (*)</source>
7823     <translation>Fișiere HTML (*.htm *.html);;Toate fișierele (*)</translation>
7824   </message>
7825   <message>
7826     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="530"/>
7827     <source>Save as...</source>
7828     <translation>Salvare ca...</translation>
7829   </message>
7830   <message>
7831     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="545"/>
7832     <source>Print Document</source>
7833     <translation>Tipărire document</translation>
7834   </message>
7835   <message>
7836     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="730"/>
7837     <source>This example demonstrates Qt&apos;s rich text editing facilities in action, providing an example document for you to experiment with.</source>
7838     <translation>Acest exemplu demonstrează facilitățile bogate de editare ale Qt, cu un document plin de exemple cu care să experimentezi.</translation>
7839   </message>
7840   <message>
7841     <location filename="../core/src/noteeditor/src/textedit.cpp" line="788"/>
7842     <source>OpenOffice 2.4 file format OASIS </source>
7843     <translation>OpenOffice 2.4 format OASIS</translation>
7844   </message>
7845 </context>
7846 <context>
7847   <name>TextItem</name>
7848   <message>
7849     <location filename="../core/src/vmap/items/textitem.cpp" line="179"/>
7850     <source>Text</source>
7851     <translation>Text</translation>
7852   </message>
7853   <message>
7854     <location filename="../core/src/vmap/items/textitem.cpp" line="454"/>
7855     <source>Edit Text…</source>
7856     <translation>Editare text...</translation>
7857   </message>
7858   <message>
7859     <location filename="../core/src/vmap/items/textitem.cpp" line="457"/>
7860     <source>Adapt to content</source>
7861     <translation>Adaptare la conținut</translation>
7862   </message>
7863   <message>
7864     <location filename="../core/src/vmap/items/textitem.cpp" line="460"/>
7865     <source>Font Size</source>
7866     <translation>Dimensiune font</translation>
7867   </message>
7868   <message>
7869     <location filename="../core/src/vmap/items/textitem.cpp" line="137"/>
7870     <source>Increase Text Size</source>
7871     <translation>Mărire dimensiune text</translation>
7872   </message>
7873   <message>
7874     <location filename="../core/src/vmap/items/textitem.cpp" line="138"/>
7875     <source>Decrease Text Size</source>
7876     <translation>Reducere dimensiune text</translation>
7877   </message>
7878 </context>
7879 <context>
7880   <name>ThemeModel</name>
7881   <message>
7882     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="44"/>
7883     <source>default</source>
7884     <translation type="unfinished">implicit</translation>
7885   </message>
7886   <message>
7887     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="53"/>
7888     <source>darkorange</source>
7889     <translation type="unfinished">portocaliu închis</translation>
7890   </message>
7891   <message>
7892     <location filename="../core/src/controller/preferencescontroller.cpp" line="75"/>
7893     <source>darkfusion</source>
7894     <translation type="unfinished">darkfusion</translation>
7895   </message>
7896 </context>
7897 <context>
7898   <name>TipOfDayViewer</name>
7899   <message>
7900     <location filename="../core/src/widgets/tipofdayviewer.cpp" line="30"/>
7901     <source>%1 - Tip Of The Day</source>
7902     <translation>%1 - Sfatul zilei</translation>
7903   </message>
7904   <message>
7905     <location filename="../core/src/widgets/tipofdayviewer.cpp" line="42"/>
7906     <source>No Service to open links</source>
7907     <translation>Niciun serviciu pentru a deschide linkuri</translation>
7908   </message>
7909   <message>
7910     <location filename="../core/src/widgets/tipofdayviewer.cpp" line="43"/>
7911     <source>Please find the type here: &lt;a href=&quot;%1&quot;&lt;/a&gt;</source>
7912     <translation>Găsește tipul aici: &lt;a href=&quot;%1&quot;&lt;/a&gt;</translation>
7913   </message>
7914   <message>
7915     <location filename="../core/src/widgets/tipofdayviewer.ui" line="14"/>
7916     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_tipofdayviewer.h" line="79"/>
7917     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_tipofdayviewer.h" line="79"/>
7918     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_tipofdayviewer.h" line="79"/>
7919     <source>Dialog</source>
7920     <translation>Dialog</translation>
7921   </message>
7922   <message>
7923     <location filename="../core/src/widgets/tipofdayviewer.ui" line="42"/>
7924     <location filename="../build/core/core_autogen/include/ui_tipofdayviewer.h" line="81"/>
7925     <location filename="../build/core/network_autogen/include/ui_tipofdayviewer.h" line="81"/>
7926     <location filename="../build-core-Qt5_12_0_64bits-Debug/core_autogen/include/ui_tipofdayviewer.h" line="81"/>
7927     <source>Never show it again !</source>
7928     <translation>Nu mai afișa niciodată !</translation>
7929   </message>
7930 </context>
7931 <context>
7932   <name>ToolsBar</name>
7933   <message>
7934     <source>Tools</source>
7935     <translation type="vanished">Unelte</translation>
7936   </message>
7937   <message>
7938     <source>Pen</source>
7939     <translation type="vanished">Stilou</translation>
7940   </message>
7941   <message>
7942     <source>Line</source>
7943     <translation type="vanished">Linie</translation>
7944   </message>
7945   <message>
7946     <source>Empty Rectangle</source>
7947     <translation type="vanished">dreptunghi gol</translation>
7948   </message>
7949   <message>
7950     <source>filled Rectangle</source>
7951     <translation type="vanished">dreptunghi plin</translation>
7952   </message>
7953   <message>
7954     <source>Empty Ellipse</source>
7955     <translation type="vanished">elipsă goală</translation>
7956   </message>
7957   <message>
7958     <source>Filled Ellipse</source>
7959     <translation type="vanished">elipsă plină</translation>
7960   </message>
7961   <message>
7962     <source>Text</source>
7963     <translation type="vanished">test</translation>
7964   </message>
7965   <message>
7966     <source>Move</source>
7967     <translation type="vanished">Mută</translation>
7968   </message>
7969   <message>
7970     <source>Add NPC</source>
7971     <translation type="vanished">Adaugă NPC</translation>
7972   </message>
7973   <message>
7974     <source>Remove NPC</source>
7975     <translation type="vanished">Elimină NPC</translation>
7976   </message>
7977   <message>
7978     <source>Move/Turn Character</source>
7979     <translation type="vanished">Mută/învârte personajul</translation>
7980   </message>
7981   <message>
7982     <source>Change Character&apos;s State</source>
7983     <translation type="vanished">Schimbă starea personajului</translation>
7984   </message>
7985   <message>
7986     <source>Reset NPC counter</source>
7987     <translation type="vanished">Resetare contor NPC-uri</translation>
7988   </message>
7989   <message>
7990     <source>NPC name</source>
7991     <translation type="vanished">Numele NPC-ului</translation>
7992   </message>
7993   <message>
7994     <source>NPC Number</source>
7995     <translation type="vanished">Numărul de NPC-uri</translation>
7996   </message>
7997   <message>
7998     <source>Line&apos;s Width</source>
7999     <translation type="vanished">Grosimea liniei</translation>
8000   </message>
8001   <message>
8002     <source>NPC Size</source>
8003     <translation type="vanished">Mărimea NPC-ului</translation>
8004   </message>
8005 </context>
8006 <context>
8007   <name>UserListView</name>
8008   <message>
8009     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="47"/>
8010     <source>Set Avatar...</source>
8011     <translation>Setare avatar...</translation>
8012   </message>
8013   <message>
8014     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="48"/>
8015     <source>Remove Avatar...</source>
8016     <translation>Eliminare avatar...</translation>
8017   </message>
8018   <message>
8019     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="54"/>
8020     <source>Health Points</source>
8021     <translation>Puncte de sănătate</translation>
8022   </message>
8023   <message>
8024     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="54"/>
8025     <source>Health Points Maximum</source>
8026     <translation>Maxim puncte de sănătate</translation>
8027   </message>
8028   <message>
8029     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="55"/>
8030     <source>Health Points Minimum</source>
8031     <translation>Minim puncte de sănătate</translation>
8032   </message>
8033   <message>
8034     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="55"/>
8035     <source>Distance per turn</source>
8036     <translation>Distanța per tură</translation>
8037   </message>
8038   <message>
8039     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="56"/>
8040     <source>Initiative Command</source>
8041     <translation>Comandă inițiativă</translation>
8042   </message>
8043   <message>
8044     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="56"/>
8045     <source>Has initiative</source>
8046     <translation>Are inițiativă</translation>
8047   </message>
8048   <message>
8049     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="124"/>
8050     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="128"/>
8051     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="132"/>
8052     <source>Get value for %1 property</source>
8053     <translation>Obține valoarea pentru proprietatea %1</translation>
8054   </message>
8055   <message>
8056     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="124"/>
8057     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="128"/>
8058     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="132"/>
8059     <source>Value:</source>
8060     <translation>Valoare:</translation>
8061   </message>
8062   <message>
8063     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="195"/>
8064     <source>Roll initiative</source>
8065     <translation>Aruncă zarurile pentru inițiativă</translation>
8066   </message>
8067   <message>
8068     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="215"/>
8069     <source>Set Property</source>
8070     <translation>Setează proprietatea</translation>
8071   </message>
8072   <message>
8073     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="226"/>
8074     <source>State</source>
8075     <translation>Stat</translation>
8076   </message>
8077   <message>
8078     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="245"/>
8079     <source>Action</source>
8080     <translation>Acțiune</translation>
8081   </message>
8082   <message>
8083     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="257"/>
8084     <source>Shape</source>
8085     <translation>Formă</translation>
8086   </message>
8087   <message>
8088     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="284"/>
8089     <source>Avatar</source>
8090     <translation>Avatar</translation>
8091   </message>
8092   <message>
8093     <location filename="../core/src/userlist/userlistview.cpp" line="285"/>
8094     <source>Supported Image formats (*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.svg)</source>
8095     <translation>Formate de imagine compatibile (*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.svg)</translation>
8096   </message>
8097 </context>
8098 <context>
8099   <name>VColorSelector</name>
8100   <message>
8101     <location filename="../core/src/vmap/vcolorselector.cpp" line="100"/>
8102     <source>Predefine Color 1</source>
8103     <translation>Predefinire culoare 1</translation>
8104   </message>
8105   <message>
8106     <location filename="../core/src/vmap/vcolorselector.cpp" line="131"/>
8107     <source>Red: %1, Green: %2, Blue: %3</source>
8108     <translation>Roșu: %1, Verde: %2, Albastru: %3</translation>
8109   </message>
8110 </context>
8111 <context>
8112   <name>VMap</name>
8113   <message>
8114     <source>No Right</source>
8115     <translation type="vanished">Fără drepturi</translation>
8116   </message>
8117   <message>
8118     <source>His character</source>
8119     <translation type="vanished">Personajul său</translation>
8120   </message>
8121   <message>
8122     <source>All Permissions</source>
8123     <translation type="vanished">Toate permisiunile</translation>
8124   </message>
8125   <message>
8126     <source>Hidden</source>
8127     <translation type="vanished">Ascuns</translation>
8128   </message>
8129   <message>
8130     <source>Fog Of War</source>
8131     <translation type="vanished">Ceață de război</translation>
8132   </message>
8133   <message>
8134     <source>All visible</source>
8135     <translation type="vanished">Toate vizibile</translation>
8136   </message>
8137 </context>
8138 <context>
8139   <name>VMapFrame</name>
8140   <message>
8141     <source>Unknown Map</source>
8142     <translation type="vanished">Hartă necunoscută</translation>
8143   </message>
8144   <message>
8145     <location filename="../core/src/vmap/vmapframe.cpp" line="120"/>
8146     <source>%1 - visibility: %2 - permission: %3 - layer: %4</source>
8147     <translation>%1 - vizibilitate: %2 - permisiune: %3 - strat: %4</translation>
8148   </message>
8149 </context>
8150 <context>
8151   <name>VToolsBar</name>
8152   <message>
8153     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="32"/>
8154     <source>Tools</source>
8155     <translation>Instrumente</translation>
8156   </message>
8157   <message>
8158     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="92"/>
8159     <source>Pen</source>
8160     <translation>Stilou</translation>
8161   </message>
8162   <message>
8163     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="95"/>
8164     <source>Line</source>
8165     <translation>Linie</translation>
8166   </message>
8167   <message>
8168     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="98"/>
8169     <source>Empty Rectangle</source>
8170     <translation>Dreptunghi gol</translation>
8171   </message>
8172   <message>
8173     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="101"/>
8174     <source>filled Rectangle</source>
8175     <translation>Dreptunghi plin</translation>
8176   </message>
8177   <message>
8178     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="104"/>
8179     <source>Empty Ellipse</source>
8180     <translation>Elipsă goală</translation>
8181   </message>
8182   <message>
8183     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="107"/>
8184     <source>Filled Ellipse</source>
8185     <translation>Elipsă plină</translation>
8186   </message>
8187   <message>
8188     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="110"/>
8189     <source>Text</source>
8190     <translation>Text</translation>
8191   </message>
8192   <message>
8193     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="113"/>
8194     <source>Hand</source>
8195     <translation>Mână</translation>
8196   </message>
8197   <message>
8198     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="116"/>
8199     <source>Add NPC</source>
8200     <translation>Adăugare NPC</translation>
8201   </message>
8202   <message>
8203     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="119"/>
8204     <source>Rule</source>
8205     <translation>Regulă</translation>
8206   </message>
8207   <message>
8208     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="122"/>
8209     <source>Path</source>
8210     <translation>Cale</translation>
8211   </message>
8212   <message>
8213     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="124"/>
8214     <source>Anchor</source>
8215     <translation>Ancoră</translation>
8216   </message>
8217   <message>
8218     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="127"/>
8219     <source>Pipette</source>
8220     <translation>Pipetă</translation>
8221   </message>
8222   <message>
8223     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="130"/>
8224     <source>Highlighter</source>
8225     <translation>Instrument de evidențiere</translation>
8226   </message>
8227   <message>
8228     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="133"/>
8229     <source>Paint Bucket</source>
8230     <translation>Găleată de vopsea</translation>
8231   </message>
8232   <message>
8233     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="136"/>
8234     <source>Text With Border</source>
8235     <translation>Text cu margine</translation>
8236   </message>
8237   <message>
8238     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="139"/>
8239     <source>Reset NPC counter</source>
8240     <translation>Resetare contor NPC-uri</translation>
8241   </message>
8242   <message>
8243     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="267"/>
8244     <source>NPC Name</source>
8245     <translation>Nume NPC</translation>
8246   </message>
8247   <message>
8248     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="272"/>
8249     <source>NPC&apos;s number</source>
8250     <translation>Număr NPC</translation>
8251   </message>
8252   <message>
8253     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="278"/>
8254     <source>Normal</source>
8255     <translation>Normal</translation>
8256   </message>
8257   <message>
8258     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="280"/>
8259     <source>Mask</source>
8260     <translation>Mască</translation>
8261   </message>
8262   <message>
8263     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="282"/>
8264     <source>Unmask</source>
8265     <translation>Anulare mască</translation>
8266   </message>
8267   <message>
8268     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="312"/>
8269     <source>height of the pen</source>
8270     <translation>înălțimea stiloului</translation>
8271   </message>
8272   <message>
8273     <location filename="../core/src/vmap/vtoolbar.cpp" line="324"/>
8274     <source>Opacity:</source>
8275     <translation>Opacitate:</translation>
8276   </message>
8277 </context>
8278 <context>
8279   <name>VisualItem</name>
8280   <message>
8281     <location filename="../core/src/vmap/items/visualitem.cpp" line="249"/>
8282     <source>Duplicate Item</source>
8283     <translation>Duplicare element</translation>
8284   </message>
8285 </context>
8286 <context>
8287   <name>VmapToolBar</name>
8288   <message>
8289     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="27"/>
8290     <source>Toolbar for VMap</source>
8291     <translation>Bară de instrumente pentru VMap</translation>
8292   </message>
8293   <message>
8294     <source>Show Grid</source>
8295     <translation type="vanished">Afișare grilă</translation>
8296   </message>
8297   <message>
8298     <source>Show/Hide Grid</source>
8299     <translation type="vanished">Afișare/ascundere grilă</translation>
8300   </message>
8301   <message>
8302     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="63"/>
8303     <source>Grid Above</source>
8304     <translation>Grila de deasupra</translation>
8305   </message>
8306   <message>
8307     <source>GM Only</source>
8308     <translation type="vanished">Numai GM</translation>
8309   </message>
8310   <message>
8311     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="72"/>
8312     <source>PC Move</source>
8313     <translation>Mutare PC</translation>
8314   </message>
8315   <message>
8316     <source>ALL</source>
8317     <translation type="vanished">TOATE</translation>
8318   </message>
8319   <message>
8320     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="44"/>
8321     <source>Square Grid</source>
8322     <translation type="unfinished"></translation>
8323   </message>
8324   <message>
8325     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="47"/>
8326     <source>Hexagonal Grid</source>
8327     <translation type="unfinished"></translation>
8328   </message>
8329   <message>
8330     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="68"/>
8331     <source>GM only</source>
8332     <translation type="unfinished"></translation>
8333   </message>
8334   <message>
8335     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="101"/>
8336     <source>Fog</source>
8337     <translation type="unfinished"></translation>
8338   </message>
8339   <message>
8340     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="126"/>
8341     <source>Ground</source>
8342     <translation>Sol</translation>
8343   </message>
8344   <message>
8345     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="130"/>
8346     <source>Object</source>
8347     <translation>Obiect</translation>
8348   </message>
8349   <message>
8350     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="134"/>
8351     <source>Character</source>
8352     <translation>Personaj</translation>
8353   </message>
8354   <message>
8355     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="155"/>
8356     <source>hide other layers</source>
8357     <translation type="unfinished"></translation>
8358   </message>
8359   <message>
8360     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="160"/>
8361     <source>Show Transparent Item</source>
8362     <translation type="unfinished"></translation>
8363   </message>
8364   <message>
8365     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="163"/>
8366     <source>PC name</source>
8367     <comment>PC = playable character</comment>
8368     <translation type="unfinished"></translation>
8369   </message>
8370   <message>
8371     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="164"/>
8372     <source>NPC name</source>
8373     <comment>NPC = non-playable character</comment>
8374     <translation type="unfinished">Numele NPC-ului</translation>
8375   </message>
8376   <message>
8377     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="165"/>
8378     <source>NPC number</source>
8379     <translation type="unfinished"></translation>
8380   </message>
8381   <message>
8382     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="166"/>
8383     <source>State</source>
8384     <translation type="unfinished">Stat</translation>
8385   </message>
8386   <message>
8387     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="167"/>
8388     <source>Health Bar</source>
8389     <translation type="unfinished"></translation>
8390   </message>
8391   <message>
8392     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="168"/>
8393     <source>Initiative</source>
8394     <translation type="unfinished">Inițiativă</translation>
8395   </message>
8396   <message>
8397     <source>None</source>
8398     <translation type="vanished">Niciunul</translation>
8399   </message>
8400   <message>
8401     <source>Square</source>
8402     <translation type="vanished">Pătrat</translation>
8403   </message>
8404   <message>
8405     <source>Hexagon</source>
8406     <translation type="vanished">Hexagon</translation>
8407   </message>
8408   <message>
8409     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="217"/>
8410     <source>inch</source>
8411     <translation>inch</translation>
8412   </message>
8413   <message>
8414     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="217"/>
8415     <source>foot</source>
8416     <translation>picior</translation>
8417   </message>
8418   <message>
8419     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="217"/>
8420     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="233"/>
8421     <source>px</source>
8422     <translation>px</translation>
8423   </message>
8424   <message>
8425     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="97"/>
8426     <source>Hidden</source>
8427     <translation>Ascuns</translation>
8428   </message>
8429   <message>
8430     <source>Fog of War</source>
8431     <translation type="vanished">Ceață de război</translation>
8432   </message>
8433   <message>
8434     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="76"/>
8435     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="105"/>
8436     <source>All</source>
8437     <translation>Toate</translation>
8438   </message>
8439   <message>
8440     <source>Background:</source>
8441     <translation type="vanished">Fundal:</translation>
8442   </message>
8443   <message>
8444     <source>Grid:</source>
8445     <translation type="vanished">Grilă</translation>
8446   </message>
8447   <message>
8448     <source>px :</source>
8449     <translation type="vanished">px:</translation>
8450   </message>
8451   <message>
8452     <source>Permission:</source>
8453     <translation type="vanished">Permisiune:</translation>
8454   </message>
8455   <message>
8456     <source>Visibility:</source>
8457     <translation type="vanished">Vizibilitate:</translation>
8458   </message>
8459   <message>
8460     <source>Layer:</source>
8461     <translation type="vanished">Strat:</translation>
8462   </message>
8463   <message>
8464     <source>Hide other Layers</source>
8465     <translation type="vanished">Ascundere celelalte straturi</translation>
8466   </message>
8467   <message>
8468     <location filename="../core/src/vmap/vmaptoolbar.cpp" line="158"/>
8469     <source>Character Vision</source>
8470     <translation>Viziune personaj</translation>
8471   </message>
8472   <message>
8473     <source>Collision</source>
8474     <translation type="vanished">Coliziune</translation>
8475   </message>
8476   <message>
8477     <source>Show transparent Item</source>
8478     <translation type="vanished">Afișare element transparent</translation>
8479   </message>
8480 </context>
8481 <context>
8482   <name>WebView</name>
8483   <message>
8484     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="14"/>
8485     <source>Form</source>
8486     <translation>Formular</translation>
8487   </message>
8488   <message>
8489     <location filename="../core/src/webview/webview.cpp" line="120"/>
8490     <source>%1 - WebPage</source>
8491     <translation>%1 - Pagină de internet</translation>
8492   </message>
8493   <message>
8494     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="152"/>
8495     <source>Share</source>
8496     <translation>Partajează</translation>
8497   </message>
8498   <message>
8499     <source>Share html</source>
8500     <translation type="vanished">Partajează html</translation>
8501   </message>
8502   <message>
8503     <source>next</source>
8504     <translation type="vanished">înainte</translation>
8505   </message>
8506   <message>
8507     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="37"/>
8508     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="47"/>
8509     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="57"/>
8510     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="70"/>
8511     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="80"/>
8512     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="90"/>
8513     <source>...</source>
8514     <translation type="unfinished">...</translation>
8515   </message>
8516   <message>
8517     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="110"/>
8518     <source>about:blank</source>
8519     <translation type="unfinished"></translation>
8520   </message>
8521   <message>
8522     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="118"/>
8523     <source>Previous</source>
8524     <translation>Înapoi</translation>
8525   </message>
8526   <message>
8527     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="123"/>
8528     <source>Next</source>
8529     <translation type="unfinished">Mai departe</translation>
8530   </message>
8531   <message>
8532     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="128"/>
8533     <source>Reload</source>
8534     <translation>Reîncarcă</translation>
8535   </message>
8536   <message>
8537     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="140"/>
8538     <source>Hide Address</source>
8539     <translation type="unfinished"></translation>
8540   </message>
8541   <message>
8542     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="160"/>
8543     <source>Share Html</source>
8544     <translation type="unfinished"></translation>
8545   </message>
8546   <message>
8547     <source>Hide Address Bar</source>
8548     <translation type="vanished">Ascunde bara de adrese</translation>
8549   </message>
8550   <message>
8551     <location filename="../core/src/webview/webview.ui" line="100"/>
8552     <source>Keep Sharing</source>
8553     <translation>Continuă partajarea</translation>
8554   </message>
8555 </context>
8556 <context>
8557   <name>Workspace</name>
8558   <message>
8559     <source>Stop Sharing</source>
8560     <translation type="obsolete">Oprire partajare</translation>
8561   </message>
8562 </context>
8563 <context>
8564   <name>XMLTextEdit</name>
8565   <message>
8566     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/XML_Editor.cpp" line="59"/>
8567     <source>Found xml error</source>
8568     <translation>S-a găsit o eroare xml</translation>
8569   </message>
8570   <message>
8571     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/XML_Editor.cpp" line="60"/>
8572     <source>Check line %1 column %2 on string &quot;%3&quot;!</source>
8573     <translation>Verifică linia %1 coloana %2 a șirului „%3”!</translation>
8574   </message>
8575   <message>
8576     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/XML_Editor.cpp" line="68"/>
8577     <source>XML valid.</source>
8578     <translation>XML valid.</translation>
8579   </message>
8580   <message>
8581     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/XML_Editor.cpp" line="68"/>
8582     <source>All tag are valid size %1.</source>
8583     <translation>Toate tagurile sunt de mărime validă %1.</translation>
8584   </message>
8585   <message>
8586     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/XML_Editor.cpp" line="74"/>
8587     <source>XML not found!</source>
8588     <translation>XML negăsit!</translation>
8589   </message>
8590   <message>
8591     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/XML_Editor.cpp" line="74"/>
8592     <source>Null size xml document!</source>
8593     <translation>Mărime nulă în documentul xml!</translation>
8594   </message>
8595   <message>
8596     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/XML_Editor.cpp" line="89"/>
8597     <source>Zoom In CTRL/+</source>
8598     <translation>Mărire CTRL/+</translation>
8599   </message>
8600   <message>
8601     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/XML_Editor.cpp" line="90"/>
8602     <source>Zoom Out CTRL/-</source>
8603     <translation>Micșorare CTRL/-</translation>
8604   </message>
8605   <message>
8606     <location filename="../core/src/noteeditor/format_OO_oasis_/XML_Editor.cpp" line="91"/>
8607     <source>Check xml syntax</source>
8608     <translation>Verifică sintaxa xml</translation>
8609   </message>
8610 </context>
8611 <context>
8612   <name>chatview</name>
8613   <message>
8614     <source>Title</source>
8615     <translation type="obsolete">Titlu</translation>
8616   </message>
8617 </context>
8618 <context>
8619   <name>main</name>
8620   <message>
8621     <location filename="../core/libs/diceparser/mobile/main.qml" line="95"/>
8622     <source>Name</source>
8623     <translation type="unfinished">Nume</translation>
8624   </message>
8625   <message>
8626     <location filename="../core/libs/diceparser/mobile/main.qml" line="115"/>
8627     <source>Command</source>
8628     <translation type="unfinished">Comandă</translation>
8629   </message>
8630   <message>
8631     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/main.qml" line="28"/>
8632     <source>Please, select a file to import</source>
8633     <translation type="unfinished"></translation>
8634   </message>
8635   <message>
8636     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/main.qml" line="41"/>
8637     <source>Load Mindmap from File</source>
8638     <translation type="unfinished"></translation>
8639   </message>
8640   <message>
8641     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/main.qml" line="55"/>
8642     <source>Save Mindmap into File</source>
8643     <translation type="unfinished"></translation>
8644   </message>
8645   <message>
8646     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/main.qml" line="111"/>
8647     <source>Night Mode</source>
8648     <translation type="unfinished"></translation>
8649   </message>
8650   <message>
8651     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/main.qml" line="118"/>
8652     <source>Default Style</source>
8653     <translation type="unfinished"></translation>
8654   </message>
8655   <message>
8656     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/main.qml" line="139"/>
8657     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/main.qml" line="162"/>
8658     <source>Text</source>
8659     <translation type="unfinished"></translation>
8660   </message>
8661   <message>
8662     <location filename="../core/libs/mindmap/resources/qml/main.qml" line="171"/>
8663     <source>Errors:
8664 %1</source>
8665     <translation type="unfinished"></translation>
8666   </message>
8667 </context>
8668 <context>
8669   <name>session::SessionItemModel</name>
8670   <message>
8671     <location filename="../core/src/session/sessionitemmodel.cpp" line="34"/>
8672     <source>Name</source>
8673     <translation type="unfinished">Nume</translation>
8674   </message>
8675   <message>
8676     <location filename="../core/src/session/sessionitemmodel.cpp" line="34"/>
8677     <source>Path</source>
8678     <translation type="unfinished">Cale</translation>
8679   </message>
8680 </context>
8681 <context>
8682   <name>vmap::TextController</name>
8683   <message>
8684     <location filename="../core/src/vmap/controller/textcontroller.cpp" line="66"/>
8685     <source>Text</source>
8686     <translation type="unfinished"></translation>
8687   </message>
8688 </context>
8689 </TS>