File indexing completed on 2023-11-26 08:54:34

0001 /*
0002   Mobile proxy model - model for displaying netwoks in mobile kcm
0003   SPDX-FileCopyrightText: 2017 Martin Kacej <m.kacej@atlas.sk>
0004 
0005   SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only OR GPL-3.0-only OR LicenseRef-KDE-Accepted-GPL
0006 
0007 */
0008 
0009 #include "mobileproxymodel.h"
0010 #include "networkmodel.h"
0011 #include "networkmodelitem.h"
0012 
0013 MobileProxyModel::MobileProxyModel(QObject *parent)
0014   : QSortFilterProxyModel(parent)
0015 {
0016   setDynamicSortFilter(true);
0017   sort(0, Qt::DescendingOrder);
0018 }
0019 
0020 MobileProxyModel::~MobileProxyModel() = default;
0021 
0022 void MobileProxyModel::setShowSavedMode(bool mode)
0023 {
0024   m_showSavedMode = mode;
0025   Q_EMIT showSavedModeChanged(mode);
0026   invalidate();
0027 }
0028 
0029 bool MobileProxyModel::showSavedMode() const
0030 {
0031   return m_showSavedMode;
0032 }
0033 
0034 bool MobileProxyModel::filterAcceptsRow(int source_row, const QModelIndex &source_parent) const
0035 {
0036   const QModelIndex index = sourceModel()->index(source_row, 0, source_parent);
0037 
0038   // slaves are always filtered-out
0039   const bool isSlave = sourceModel()->data(index, NetworkModel::SlaveRole).toBool();
0040 
0041   if (isSlave) {
0042     return false;
0043   }
0044 
0045   const NetworkManager::ConnectionSettings::ConnectionType type =
0046     (NetworkManager::ConnectionSettings::ConnectionType)sourceModel()->data(index, NetworkModel::TypeRole).toUInt();
0047   if (type == NetworkManager::ConnectionSettings::Wireless) {
0048     NetworkModelItem::ItemType itemType = (NetworkModelItem::ItemType)sourceModel()->data(index, NetworkModel::ItemTypeRole).toUInt();
0049     if (showSavedMode()) {
0050       return itemType == NetworkModelItem::UnavailableConnection;
0051     } else {
0052       return itemType >= NetworkModelItem::AvailableConnection;
0053     }
0054   }
0055   return false;
0056 }
0057 
0058 bool MobileProxyModel::lessThan(const QModelIndex &left, const QModelIndex &right) const
0059 {
0060   const bool leftAvailable =
0061     (NetworkModelItem::ItemType)sourceModel()->data(left, NetworkModel::ItemTypeRole).toUInt() != NetworkModelItem::UnavailableConnection;
0062   const bool leftConnected = sourceModel()->data(left, NetworkModel::ConnectionStateRole).toUInt() == NetworkManager::ActiveConnection::Activated;
0063   const int leftConnectionState = sourceModel()->data(left, NetworkModel::ConnectionStateRole).toUInt();
0064   const QString leftName = sourceModel()->data(left, NetworkModel::NameRole).toString();
0065   const QString leftUuid = sourceModel()->data(left, NetworkModel::UuidRole).toString();
0066   const int leftSignal = sourceModel()->data(left, NetworkModel::SignalRole).toInt();
0067   const QDateTime leftDate = sourceModel()->data(left, NetworkModel::TimeStampRole).toDateTime();
0068 
0069   const bool rightAvailable =
0070     (NetworkModelItem::ItemType)sourceModel()->data(right, NetworkModel::ItemTypeRole).toUInt() != NetworkModelItem::UnavailableConnection;
0071   const bool rightConnected = sourceModel()->data(right, NetworkModel::ConnectionStateRole).toUInt() == NetworkManager::ActiveConnection::Activated;
0072   const int rightConnectionState = sourceModel()->data(right, NetworkModel::ConnectionStateRole).toUInt();
0073   const QString rightName = sourceModel()->data(right, NetworkModel::NameRole).toString();
0074   const QString rightUuid = sourceModel()->data(right, NetworkModel::UuidRole).toString();
0075   const int rightSignal = sourceModel()->data(right, NetworkModel::SignalRole).toInt();
0076   const QDateTime rightDate = sourceModel()->data(right, NetworkModel::TimeStampRole).toDateTime();
0077 
0078   if (leftAvailable < rightAvailable) {
0079     return true;
0080   } else if (leftAvailable > rightAvailable) {
0081     return false;
0082   }
0083 
0084   if (leftConnected < rightConnected) {
0085     return true;
0086   } else if (leftConnected > rightConnected) {
0087     return false;
0088   }
0089 
0090   if (leftConnectionState > rightConnectionState) {
0091     return true;
0092   } else if (leftConnectionState < rightConnectionState) {
0093     return false;
0094   }
0095 
0096   if (leftUuid.isEmpty() && !rightUuid.isEmpty()) {
0097     return true;
0098   } else if (!leftUuid.isEmpty() && rightUuid.isEmpty()) {
0099     return false;
0100   }
0101 
0102   if (leftDate > rightDate) {
0103     return false;
0104   } else if (leftDate < rightDate) {
0105     return true;
0106   }
0107 
0108   if (leftSignal < rightSignal) {
0109     return true;
0110   } else if (leftSignal > rightSignal) {
0111     return false;
0112   }
0113 
0114   if (QString::localeAwareCompare(leftName, rightName) > 0) {
0115     return true;
0116   } else {
0117     return false;
0118   }
0119 }