File indexing completed on 2024-07-21 04:34:56

0001 /*
0002   smb4knetworkbrowseritem - Smb4K's network browser list item.
0003 
0004   SPDX-FileCopyrightText: 2007-2021 Alexander Reinholdt <alexander.reinholdt@kdemail.net>
0005   SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
0006 */
0007 
0008 // application specific includes
0009 #include "smb4knetworkbrowseritem.h"
0010 #include "core/smb4kglobal.h"
0011 #include "core/smb4khost.h"
0012 #include "core/smb4kshare.h"
0013 #include "core/smb4kworkgroup.h"
0014 
0015 // Qt includes
0016 #include <QApplication>
0017 #include <QBrush>
0018 #include <QDebug>
0019 
0020 using namespace Smb4KGlobal;
0021 
0022 Smb4KNetworkBrowserItem::Smb4KNetworkBrowserItem(QTreeWidget *parent, const NetworkItemPtr &item)
0023   : QTreeWidgetItem(parent, item->type())
0024   , m_item(item)
0025 {
0026   switch (m_item->type()) {
0027   case Workgroup: {
0028     WorkgroupPtr workgroup = m_item.staticCast<Smb4KWorkgroup>();
0029     setText(Network, workgroup->workgroupName());
0030     setIcon(Network, workgroup->icon());
0031     break;
0032   }
0033   case Host: {
0034     HostPtr host = m_item.staticCast<Smb4KHost>();
0035     setText(Network, host->hostName());
0036     setText(IP, host->ipAddress());
0037     setText(Comment, host->comment());
0038 
0039     if (host->isMasterBrowser()) {
0040       for (int i = 0; i < columnCount(); ++i) {
0041         QBrush brush(Qt::darkBlue);
0042         setForeground(i, brush);
0043       }
0044     }
0045 
0046     setIcon(Network, host->icon());
0047     break;
0048   }
0049   case Share: {
0050     SharePtr share = m_item.staticCast<Smb4KShare>();
0051     setText(Network, share->shareName());
0052     setText(Type, share->shareTypeString());
0053     setText(Comment, share->comment());
0054 
0055     if (!share->isPrinter() && share->isMounted()) {
0056       for (int i = 0; i < columnCount(); ++i) {
0057         QFont f = font(i);
0058         f.setItalic(true);
0059         setFont(i, f);
0060       }
0061     }
0062 
0063     setIcon(Network, share->icon());
0064     break;
0065   }
0066   default: {
0067     break;
0068   }
0069   }
0070 }
0071 
0072 Smb4KNetworkBrowserItem::Smb4KNetworkBrowserItem(QTreeWidgetItem *parent, const NetworkItemPtr &item)
0073   : QTreeWidgetItem(parent, item->type())
0074   , m_item(item)
0075 {
0076   switch (m_item->type()) {
0077   case Workgroup: {
0078     WorkgroupPtr workgroup = m_item.staticCast<Smb4KWorkgroup>();
0079     setText(Network, workgroup->workgroupName());
0080     setIcon(Network, workgroup->icon());
0081     break;
0082   }
0083   case Host: {
0084     HostPtr host = m_item.staticCast<Smb4KHost>();
0085     setText(Network, host->hostName());
0086     setText(IP, host->ipAddress());
0087     setText(Comment, host->comment());
0088 
0089     if (host->isMasterBrowser()) {
0090       for (int i = 0; i < columnCount(); ++i) {
0091         QBrush brush(Qt::darkBlue);
0092         setForeground(i, brush);
0093       }
0094     }
0095 
0096     setIcon(Network, host->icon());
0097     break;
0098   }
0099   case Share: {
0100     SharePtr share = m_item.staticCast<Smb4KShare>();
0101     setText(Network, share->shareName());
0102     setText(Type, share->shareTypeString());
0103     setText(Comment, share->comment());
0104 
0105     if (!share->isPrinter() && share->isMounted()) {
0106       for (int i = 0; i < columnCount(); ++i) {
0107         QFont f = font(i);
0108         f.setItalic(true);
0109         setFont(i, f);
0110       }
0111     }
0112 
0113     setIcon(Network, share->icon());
0114     break;
0115   }
0116   default: {
0117     break;
0118   }
0119   }
0120 }
0121 
0122 Smb4KNetworkBrowserItem::~Smb4KNetworkBrowserItem()
0123 {
0124 }
0125 
0126 WorkgroupPtr Smb4KNetworkBrowserItem::workgroupItem()
0127 {
0128   if (!m_item || (m_item->type() != Workgroup)) {
0129     return WorkgroupPtr();
0130   }
0131 
0132   return m_item.staticCast<Smb4KWorkgroup>();
0133 }
0134 
0135 HostPtr Smb4KNetworkBrowserItem::hostItem()
0136 {
0137   if (!m_item || (m_item->type() != Host)) {
0138     return HostPtr();
0139   }
0140 
0141   return m_item.staticCast<Smb4KHost>();
0142 }
0143 
0144 SharePtr Smb4KNetworkBrowserItem::shareItem()
0145 {
0146   if (!m_item || (m_item->type() != Share)) {
0147     return SharePtr();
0148   }
0149 
0150   return m_item.staticCast<Smb4KShare>();
0151 }
0152 
0153 NetworkItemPtr Smb4KNetworkBrowserItem::networkItem()
0154 {
0155   return m_item;
0156 }
0157 
0158 void Smb4KNetworkBrowserItem::update()
0159 {
0160   switch (m_item->type()) {
0161   case Host: {
0162     HostPtr host = m_item.staticCast<Smb4KHost>();
0163 
0164     // Adjust the item's color.
0165     if (host->isMasterBrowser()) {
0166       for (int i = 0; i < columnCount(); ++i) {
0167         QBrush brush(Qt::darkBlue);
0168         setForeground(i, brush);
0169       }
0170     } else {
0171       for (int i = 0; i < columnCount(); ++i) {
0172         QBrush brush = QApplication::palette().text();
0173         setForeground(i, brush);
0174       }
0175     }
0176 
0177     // Set the IP address
0178     setText(IP, host->ipAddress());
0179 
0180     // Set the comment
0181     setText(Comment, host->comment());
0182     break;
0183   }
0184   case Share: {
0185     SharePtr share = m_item.staticCast<Smb4KShare>();
0186 
0187     // Set the comment
0188     setText(Comment, share->comment());
0189 
0190     // Set the icon
0191     setIcon(Network, share->icon());
0192 
0193     // Set the font
0194     for (int i = 0; i < columnCount(); ++i) {
0195       QFont f = font(i);
0196       f.setItalic(share->isMounted());
0197       setFont(i, f);
0198     }
0199 
0200     break;
0201   }
0202   default: {
0203     break;
0204   }
0205   }
0206 }