Warning, /frameworks/kholidays/holidays/plan2/holiday_cz_cs is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 ::
0002 :: Country: Czech Republic
0003 ::
0004 :: Language: Czech
0005 ::
0006 :: Author:  Miroslav Flídr<flidr@kky.zcu.cz>
0007 ::
0008 :: Updated:
0009 ::
0010 :: Source:
0011 ::
0012 
0013 :: Metadata
0014 country   "CZ"
0015 language  "cs"
0016 :name    "optional - defaults to country name"
0017 :description "(please add description in source language) National holiday file for Czech Republic"
0018 
0019 :: Public Holidays
0020 "Nový rok"                            public on january 1
0021 "Státní svátek - Den vzniku samostatného českého státu"     public on january 1
0022 "Velký pátek"                          public religious on ((year >= 2016) ? ([easter] - 2 days): noop)
0023 "Velikonoce"                           public religious on easter
0024 "Velikonoční pondělí"                      public religious on easter plus 1 days
0025 "Svátek práce"                          public on may 1
0026 "Státní svátek - Den osvobození"                 public on may 8
0027 "Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje"  public on july 5
0028 "Státní svátek - Den upálení mistra Jana Husa"          public on july 6
0029 "Státní svátek - Den České státnosti"              public on september 28
0030 "Státní svátek - Den vzniku samostatného Československa (1918)" public on october 28
0031 "Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii"        public on november 17
0032 "Štědrý den"                           public on december 24
0033 "1. svátek vánoční"                       public religious on december 25
0034 "2. svátek vánoční"                       public on december 26
0035 
0036 :: Religious
0037 "Silvestr"                            religious on december 31
0038 
0039 :: Financial
0040 
0041 :: Cultural
0042 "Mezinárodní den žen"                      cultural on march 8
0043 
0044 :: School
0045 
0046 :: Daylight Saving
0047 
0048 :: Seasons
0049 
0050 :: Name Days