File indexing completed on 2024-07-07 03:49:36

0001 /*
0002   SPDX-License-Identifier: LGPL-2.0-or-later
0003   SPDX-FileCopyrightText: 2020 Laurent Montel <montel@kde.org>
0004 */
0005 
0006 #include "kcursorsavertest.h"
0007 #include "util/kcursorsaver.h"
0008 #include <QTest>
0009 QTEST_MAIN(KCursorSaverTest)
0010 
0011 KCursorSaverTest::KCursorSaverTest(QObject *parent)
0012   : QObject(parent)
0013 {
0014 }
0015 
0016 void KCursorSaverTest::ignoreWarning()
0017 {
0018   {
0019     // Emit qwarning when we call twice restoreCursor
0020     KCursorSaver saver(Qt::WaitCursor);
0021     saver.restoreCursor();
0022     QTest::ignoreMessage(QtWarningMsg, "This KCursorSaver doesn't own the cursor anymore, invalid call to restoreCursor().");
0023     saver.restoreCursor();
0024   }
0025   {
0026     // Emit qwarning when "moving A to B and then calling A::restoreCursor()"
0027     KCursorSaver saverA(Qt::WaitCursor);
0028     KCursorSaver saverB = std::move(saverA);
0029     QTest::ignoreMessage(QtWarningMsg, "This KCursorSaver doesn't own the cursor anymore, invalid call to restoreCursor().");
0030     saverA.restoreCursor();
0031     QTest::ignoreMessage(QtWarningMsg, "This KCursorSaver doesn't own the cursor anymore, invalid call to restoreCursor().");
0032     saverB.restoreCursor();
0033   }
0034 }
0035 
0036 #include "moc_kcursorsavertest.cpp"