Warning, /frameworks/kdelibs4support/src/kdebug.areas is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # Old-style hardcoded debug areas for kdebug().
0002 # ************************************************
0003 # Please consider not adding anything to this file.
0004 # ************************************************
0005 # For standalone applications, just use kDebug() and an entry named after your
0006 # application will appear in kdebugdialog.
0007 # For other cases (shared libs, plugins...), you can also use KDebug::registerArea("areaname").
0008 #
0009 # Previous instructions: If you plan to add some areas, look at http://lists.kde.org/?l=kde-devel&m=106607933724723&w=2 first.
0010 #
0011 # Format : number<tab>description
0012 
0013 125    kdeui (KGlobalAccel)
0014 129    kdeui (KAction)
0015 161    kdecore (K*TimeZone*)
0016 170    kdecore (KNetwork socket)
0017 172    kdecore (KStartupInfo)
0018 173    kdecore (KLocale)
0019 175    kdecore (KPty/K3Process)
0020 176    kdeui (KWindowInfo)
0021 179    kdecore (KNetwork resolver)
0022 180    kdecore (kdelibs)
0023 200    kdeui (KMainWindow)
0024 240    kdeui (kdelibs)
0025 250    kfile (kdelibs)
0026 260    kdeui (KXmlGui)
0027 264    kdeui (KIconLoader)
0028 265    kdeui (KIconEffect)
0029 281    kdeui (KCModule)
0030 283    kdeui (K*Gesture*)
0031 285    kdeui (Wallet)
0032 291    kdeui (KAboutDialog)
0033 292    kdeui (KComboBox)
0034 293    kdeui (KLineEdit)
0035 297    kdeui (KNotificationRestrictions)
0036 299    kdeui (KNotification)
0037 399    kimgio
0038 410    kross (kdelibs)
0039 500    kdeprint
0040 550    knewstuff (api)
0041 551    knewstuff (ui)
0042 600    phonon (KDE plugin)
0043 601    phonon (kded module)
0044 700    kutils (KSettings::Dialog)
0045 701    kutils (KSettings::Dispatcher)
0046 702    kutils (KPluginSelector)
0047 704    kutils (KSettings::ComponentsDialog)
0048 710    kutils (KCMultiDialog)
0049 711    kutils (KCModuleProxy)
0050 712    kutils (KCModuleInfo)
0051 713    kutils (KCModuleContainer)
0052 800    kdewebkit
0053 912    ksmartcard (kdelibs)
0054 920    Solid (kdelibs)
0055 921    Solid Networking
0056 930    KUnitConversion
0057 
0058 1000    kparts
0059 
0060 1100    kdeedu
0061 
0062 # kdebase
0063 1201    konqtree
0064 1203    libkonq
0065 1204    plasma
0066 1205    kdesud
0067 1206    kdesu
0068 1207    krunner
0069 1208    kcontrol
0070 1209    libplasma
0071 1211    konsole
0072 1212    kwin
0073 1215    ksysguard
0074 1216    kwin (client errors)
0075 1217    khotkeys
0076 1218    ksmserver
0077 1220    remote kioslave
0078 1221    ktimezoned
0079 1222    networkstatus
0080 
0081 1400    khelpcenter (kdebase)
0082 1401    kcmhelpcenter
0083 1402    khc_indexbuilder
0084 
0085 1410    drkonqi
0086 
0087 1420    kikbd
0088 1421    ki18b_keys (kcmodule)
0089 
0090 1430    nspluginviewer (Qt/Xt)
0091 1431    nspluginviewer (plugin)
0092 1432    nspluginviewer (part)
0093 1433    nspluginscan
0094 
0095 1440    Solid (HAL)
0096 1441    Solid (NetworkManager)
0097 
0098 # kdeutils
0099 1511    kdessh (kdeutils)
0100 1512    kdepasswd
0101 1601    ark (kdeutils)
0102 1800    okteta
0103 1801    liboktetacore
0104 1802    liboktetagui
0105 1803    libkastencore
0106 1804    libkastengui
0107 1805    libkastencontrollers
0108 1806    oktetakasten
0109 1901    kfind
0110 1902    kfind (KfindWindow::updateResults)
0111 1903    kfind (KfindTabDialog::createQuery)
0112 2000    kfind
0113 2001    kregexpeditor
0114 2002    kfloppy
0115 2003    ksim
0116 2100    kgpg
0117 2200    kdf
0118 
0119 # kdeaccessibility
0120 2400    kttsd (daemon)
0121 2401    kttsmgr (systray app)
0122 2402    kttsjobmgr (job mgr kcm)
0123 2403    kspeak (scripted app)
0124 2404    kcmkttsmgr (kcm)
0125 2405    libkttsd (library)
0126 
0127 # 2500-2999 Reserved for private use
0128 
0129 # kdeadmin
0130 3000    ksysv
0131 3100  ksysv (model)
0132 
0133 # kdegraphics
0134 4300    kdvi (kdegraphics)
0135 4400    kpaint (kdegraphics)
0136 4500    kghostview (kdegraphics)
0137 4600    kview
0138 4610    kviewviewer
0139 4620    kviewcanvas
0140 4630    kview_plugin
0141 4640    kiconedit
0142 4700    okular (app)
0143 4710    okular (Poppler)
0144 4711    okular (Spectre)
0145 4712    okular (XpsGenerator)
0146 4713    okular (DVI)
0147 4714    okular (TIFF)
0148 4715    okular (OooGenerator)
0149 
0150 # kdenetwork, kdepim
0151 5001    kget
0152 5002    kppp
0153 5003    knode
0154 5005    knewsticker
0155 5007    kpf
0156 5009    filesharing
0157 5010    krdc
0158 5011    krdc (VNC backend)
0159 5012    krdc (RDP backend)
0160 5050    libkmime
0161 5051    libkmime (Codecs)
0162 5052    libkmime (Plugin Loader)
0163 5100    libkdenetwork
0164 
0165 # kdepim
0166 5149    kdepim
0167 5150    libkleo
0168 5151    kleopatra
0169 5152     kleopatra (kcm)
0170 5153     kwatchgnupg
0171 5154     kgpgconf
0172 5200    kitchensync
0173 5250    libakonadi
0174 5251    akonadiresource (ical)
0175 5252    akonadiresource (knut)
0176 5253    akonadiresource (localbookmarks)
0177 5254    akonadiresource (maildir)
0178 5255    akonadiresource (nntp)
0179 5256    akonadiresource (openchange)
0180 5257    akonadiresource (vcard)
0181 5258    akonadiagent (mailthreader)
0182 5259    akonadiagent (nepomukfeeder)
0183 5260    akonadiagent (strigifeeder)
0184 5261    akonadiserializer (addressee)
0185 5262    akonadiserializer (bookmark)
0186 5263    akonadiserializer (calendar)
0187 5264    akonadiserializer (mail)
0188 5265    akonadiconsole
0189 5266    akonadiresource (pop3)
0190 5295    kode
0191 5300    libkdepim
0192 5310    kprefs
0193 5320    kdepimlibs (kmime)
0194 5321    kdepimlibs (kpimutils)
0195 5322    kdepimlibs (kldap)
0196 5323    kdepimlibs (kblog)
0197 5324    kdepimlibs (mailtransport)
0198 5325    kdepimlibs (kpimidentities)
0199 5326    kdepimlibs (kpgp)
0200 5327    kdepimlibs (kimap)
0201 5328    kdepimlibs (microblog)
0202 5329    kdepimlibs (kpimtextedit)
0203 5350    kdepimlibs (kholidays)
0204 5400    calendarsystem
0205 5500    knotes
0206 5510    kpilot
0207 5511    kpilotdaemon
0208 5512    kpilotconduit
0209 5600    kontact (core)
0210 5601    kontact (interfaces)
0211 5602    kontact (plugins)
0212 5650    kresources
0213 5700    kdepimlibs (kabc)
0214 5710    kabc/vcard
0215 5720    kaddressbook
0216 5800    kdepimlibs (kcal)
0217 5810    kdepimlibs (kcalcore)
0218 5820    kdepimlibs (kcalutils)
0219 5850    korganizer
0220 5855    korganizer (verbose)
0221 5860    konsolekalendar
0222 5890    korgac
0223 5891    korgac (check)
0224 5900    kalarmautostart
0225 5950    kalarm
0226 5951    kalarm (resources)
0227 5952    akonadiresource (kalarm)
0228 5953    akonadiresource (kalarmdir)
0229 5954    akonadiserializer (kalarm)
0230 5955    kdepimlibs (kalarmcal)
0231 5960    kandy
0232 5970    ktimetracker
0233 5975    ktnef
0234 
0235 # libkhtml
0236 6000    khtml
0237 6005    khtml (encoding)
0238 6010    khtml (dom)
0239 6011    khtml (xpath)
0240 6020    khtml (xml)
0241 6030    khtml (html)
0242 6031    khtml (frames & objects)
0243 6035    khtml (parser)
0244 6036    khtml (tokenizer)
0245 6040    khtml (render)
0246 6041    khtml (bidi)
0247 6045    khtml (rendering tree)
0248 6050    khtml (part)
0249 6060    khtml (cache)
0250 6061    khtml (cache-expiredates)
0251 6070    khtml (jscript)
0252 6080    khtml (css)
0253 6090    khtml (memory)
0254 6100    kjas
0255 6200    khtml (caret)
0256 6201    khtml (caret table)
0257 6210    khtml (editor)
0258 
0259 # libkio
0260 7000    kio
0261 7001    kio (KDirWatch)
0262 7002    kio (Slave)
0263 7003    kio (KDirLister)
0264 7004    kio (KDirListerCache)
0265 7005    kio (Filter)
0266 7006    kio (Scheduler)
0267 7007    kio (KIOJob)
0268 7008    kio (KDirModel)
0269 7010    kio (KRun)
0270 7011    kdecore (KSycoca)
0271 7014    kdecore (trader)
0272 7015    kio (KAutoMount)
0273 7016    kio (KLauncher)
0274 7017    kio (KIOConnection)
0275 7019    kio (kioslave)
0276 7020    kded5
0277 7021    kbuildsycoca5
0278 7022    kurifilter
0279 7023    kurifilter (plugins)
0280 7024    kio (UIServer)
0281 7025    kpac
0282 7027    kio (TCPSlaveBase)
0283 7028    kio (Observer)
0284 7029    kssl
0285 7030    kio (KEMailSettings)
0286 7031    KImageIO
0287 7032    kio (KUrlCompletion)
0288 7033    KFileMetaInfo
0289 7034    KFileMetainfo (plugins)
0290 7040    KZip
0291 7041    KTar
0292 7042    KAr
0293 7043    kio (bookmarks)
0294 7044    kio (AccessManager)
0295 
0296 # 71xx   are for kioslaves
0297 7101    kio_file
0298 7102    kio_ftp
0299 7103    kio_http
0300 7104    kcookiejar
0301 7105    kio_pop3
0302 7106    kio_smb
0303 7107    kio_man
0304 7108    kio_info
0305 7109    kio_tar
0306 7110    kio_gzip
0307 7111    kio_sql
0308 7112    kio_smtp
0309 7113    kio_http_debug
0310 7114    kio_nntp
0311 7115    kio_thumbnail
0312 7116    kio_imap
0313 7117    kio_audiocd
0314 7118    kio_bzip2
0315 7119    kio_help
0316 7120    kio_sftp
0317 7121    kio_nfs
0318 7122    kio_sieve
0319 7123    kio_kamera
0320 7124    kio_cgi
0321 7125    kio_ldap
0322 7126    kio_devices
0323 7127    kio_fish
0324 7128    kio_svn
0325 7129    kio_akonadi
0326 7131    kio_xz
0327 
0328 # kdesdk
0329 8100    kompare
0330 8101    kompare (libs)
0331 8102    kompare (shell)
0332 8103    kompare (part)
0333 8104    kompare (list view)
0334 8105    kompare (nav view)
0335 8106    kompare (connect widget)
0336 8110    lokalize
0337 8111    lokalize (TM)
0338 8112    lokalize (Gettext)
0339 8113    lokalize (XLIFF)
0340 8050    cervisia
0341 8051    cervisia (cvsservice)
0342 8060    umbrello
0343 
0344 # kdevelop
0345 9000    kdevelop
0346 9001    kdevelop (grep view)
0347 9002    kdevelop (valgrind)
0348 9003    kdevelop (xtest)
0349 9004    kdevelop (output views)
0350 #9005    kdevelop (class store)
0351 #9006    kdevelop (cvs interface)
0352 9007    kdevelop (cpp support)
0353 #9008    kdevelop (gcc options)
0354 #9009    kdevelop (astyle)
0355 9010    kdevelop (appwizard)
0356 9011    kdevelop (python support)
0357 9012    kdevelop (gdb debugger)
0358 9013    kdevelop (java support)
0359 #9014    kdevelop (python support)
0360 #9015    kdevelop (script project)
0361 #9016    kdevelop (perl support)
0362 9017    kdevelop (file view)
0363 #9018    kdevelop (php support)
0364 #9019    kdevelop (fortran support)
0365 #9020    kdevelop (autotools project)
0366 #9021    kdevelop (pgi options)
0367 #9022    kdevelop (ctags)
0368 #9023    kdevelop (regexptest)
0369 9024    kdevelop (qmake support)
0370 9025    kdevelop (custommakefile)
0371 #9026    kdevelop (doxygen)
0372 #9027    kdevelop (cvs)
0373 #9028    kdevelop (abbrev)
0374 #9029    kdevelop (filter)
0375 #9030    kdevelop (texttools)
0376 #9031    kdevelop (history)
0377 9032    kdevelop (cmake support)
0378 #9033    kdevelop (diff frontend)
0379 #9034    kdevelop (filecreate part)
0380 9035    kdevelop (konsole part)
0381 9037    kdevelop (make builder)
0382 9038    kdevelop (qtdesigner)
0383 9039    kdevelop (qmake builder)
0384 9040    kdevelop (cpp parser)
0385 9041    kdevelop (cpp duchain)
0386 9042    kdevelop (cmake support debug)
0387 9043    kdevelop (php support)
0388 9044    kdevelop (csharp support)
0389 9045    kdevelop (qthelp support)
0390 9046    kdevelop (xdebug)
0391 
0392 #kdevplatform
0393 9500    kdevplatform
0394 9501    kdevplatform (shell)
0395 9502    kdevplatform (interfaces)
0396 9503    kdevplatform (project)
0397 9504    kdevplatform (sublime)
0398 9505    kdevplatform (language)
0399 9506    kdevplatform (editor)
0400 9507    kdevplatform (outputview)
0401 9508    kdevplatform (util)
0402 9509    kdevplatform (vcs)
0403 9510    kdevplatform (subversion)
0404 9511    kdevplatform (projectmanagerview)
0405 9512    kdevplatform (classbrowser)
0406 9513    kdevplatform (cvs)
0407 9514    kdevplatform (duchainviewer)
0408 9515    kdevplatform (execute)
0409 9516    kdevplatform (filemanager)
0410 9517    kdevplatform (genericprojectmanager)
0411 9518    kdevplatform (konsole)
0412 9519    kdevplatform (problemreporter)
0413 9520    kdevplatform (quickopen)
0414 9521    kdevplatform (snippet)
0415 9522    kdevplatform (standardoutputview)
0416 9523    kdevplatform (teamwork)
0417 9524    kdevplatform (usehighlight)
0418 9525    kdevplatform (git)
0419 9526    kdevplatform (mercurial)
0420 9527    kdevplatform (bazaar)
0421 9528    kdevplatform (vcscommon)
0422 9529    kdevplatform (documentation)
0423 9530    kdevplatform (documentswitcher)
0424 9531    kdevplatform (debugger)
0425 9532    kdevplatform (openwith)
0426 
0427 # toys and games
0428 10000    amor
0429 10500    KBackgammon
0430 11000    libkdegames
0431 11001    libkdegames (KGame)
0432 11002    libkdegames (Highscores)
0433 11003    libkdegames (kggzmod)
0434 11004    libkdegames (kggzgames)
0435 11005    libkdegames (kggznet)
0436 12000    KPoker
0437 12001    KPoker (Server)
0438 12002    kvoctrain (application)
0439 12003    kvoctrain (core library)
0440 12004    kweather
0441 12005    kallers
0442 12006    kweatherservice
0443 12007    kolf
0444 12008    kbounce
0445 12009    KBlackBox
0446 12010    kwin4
0447 12011    kenolaba
0448 12012    kasteroids
0449 
0450 
0451 # KatePart/Kate/KWrite
0452 13000  Kate
0453 13001  Kate (App)
0454 13002  Kate (View Manager)
0455 13010  Kate (XML/Syntax)
0456 13020  Kate (Document)
0457 13025  Kate (Commands)
0458 13030  Kate (View)
0459 13033  Kate (Renderer)
0460 13035  Kate (Code Completion)
0461 13040  Kate (Plugins)
0462 13050  Kate (Scripting)
0463 13051  Kate (KJS Scripts)
0464 13060  Kate (Indentation)
0465 13070  Kate (Vi Input Mode)
0466 
0467 # Kopete
0468 14000    kopete
0469 14001    kopete (contactlist)
0470 14010    libkopete
0471 14100    kopete (gadu)
0472 14101    kopete (gadu - raw protocol)
0473 14110    kopete (icq)
0474 14111    kopete (icq - raw protocol)
0475 14120    kopete (irc)
0476 14121    kopete (irc - raw protocol)
0477 14130    kopete (jabber)
0478 14131    kopete (jabber - raw protocol)
0479 14140    kopete (msn)
0480 14141    kopete (msn - raw protocol)
0481 14150    kopete (oscar)
0482 14151    kopete (oscar - raw protocol)
0483 14152    kopete (oscar/aim)
0484 14153    kopete (oscar/icq)
0485 14160    kopete (sms)
0486 14161    kopete (sms - raw protocol)
0487 14170    kopete (winpopup)
0488 14171    kopete (winpopup - raw protocol)
0489 14180    kopete (yahoo)
0490 14181    kopete (yahoo - raw protocol)
0491 14190    kopete (groupwise)
0492 14191    kopete (libgroupwise)
0493 14192    kopete (libgroupwise - raw)
0494 14200    kopete (meanwhile)
0495 14210    kopete (testbed)
0496 14220    kopete (bonjour)
0497 14300    kopete (autoaway)
0498 14301    kopete (connectionstatus)
0499 14302    kopete (contactnotes)
0500 14303    kopete (cryptography)
0501 14304    kopete (importer)
0502 14305    kopete (motionautoaway)
0503 14306    kopete (msginfo)
0504 14307    kopete (nowlistening)
0505 14308    kopete (translator)
0506 14309    kopete (webpresence)
0507 14310    kopete (history)
0508 14311    kopete (skype)
0509 14312    kopete (smpppdcs)
0510 14313    kopete (privacy)
0511 14314    kopete (urlpicpreview)
0512 14315    kopete (statistics)
0513 14316    kopete (pipes)
0514 14317    kopete (latex)
0515 14318    kopete (otr)
0516 14400    kopete (Telepathy)
0517 
0518 # Python support, bindings and plugins.
0519 15000    python (plugin)
0520 
0521 # KDB
0522 20000    KDB (core)
0523 20001    KDB (ui)
0524 20010    KDB (DBEngine)
0525 20011    KDB (Connection)
0526 20012    KDB (plugin)
0527 
0528 #kfilereplace
0529 23000    KFileReplace (kfilereplacepart)
0530 
0531 #klinkstatus
0532 23100    KLinkStatus
0533 
0534 # Quanta
0535 24000    Quanta
0536 24001    Quanta (parser)
0537 24002    Quanta (debugger)
0538 
0539 # kafka
0540 #25000    Kafka (kafkapp)
0541 #25001    Kafka (kafkaeditpart)
0542 #25002    Kafka (kafkapluginloader)
0543 #25003    Kafka (kafkaplugins)
0544 #25004    Kafka (kafkaobjectmgr)
0545 #25005    Kafka (kafkadom)
0546 
0547 # KSVG
0548 #26000  KSVG
0549 #26001  KSVG - Parser
0550 #26002  KSVG - Rendering
0551 #26003  KSVG - KPart
0552 #26004  KSVG - Ecma
0553 #26005  KSVG - Canvas
0554 
0555 26500 KDOM XInclude
0556 26550 KDOM XPointer
0557 26560 Patternist
0558 26600 KDOM Catalog
0559 26650 KDOM kxmllint
0560 
0561 # libkscan / kooka
0562 28000  Kooka
0563 29000  libkscan
0564 
0565 # 30001-40000 are for KOffice
0566 30001    koffice (lib koml)
0567 30002    koffice (lib store)
0568 30003    koffice (lib komain)
0569 30004    koffice (lib koguiutils)
0570 30005    koffice (lib kopainter)
0571 30006    koffice (lib flake)
0572 30008    koffice (lib pigment)
0573 30009    koffice (lib resources)
0574 30010    koffice (lib kopageapp)
0575 30500    koffice (filter manager)
0576 30501    csvfilter
0577 30502    asciifilter
0578 30503    htmlfilter
0579 30504    wmffilter
0580 30505    msodfilter
0581 30506    abiwordfilter
0582 30507    docbookfilter
0583 30508    export-filter-lib
0584 30509    mswritefilter
0585 30510    ole-lib
0586 30511    ole-excel
0587 30512    ole-powerpoint
0588 30513    winword-filter
0589 30514    svgfilter
0590 30515    rtffilter
0591 30516    pdffilter
0592 30517    applix-filter
0593 30518    openoffice-filter
0594 30519    import-export-openoffice-filter-lib
0595 30520    kword-1.3-filter
0596 30521    gnumeric-filter
0597 30522    latex-filter
0598 30523    quattro-pro-filter
0599 # 30524
0600 30525    palmdoc-filter
0601 31000    koffice
0602 32001    kword
0603 32002    kword (formatting)
0604 32003    kword (UI)
0605 32004    kword (tables)
0606 32010    kword/kross (scripting)
0607 32500    kotext
0608 32600    textshape
0609 33001    kpresenter
0610 33002    kpresenter (page transitions)
0611 33003    kpresenter (shape animations)
0612 #34000    kpresenter
0613 34001    klyx
0614 35000    klyx
0615 35001    kchart
0616 36000    kchart
0617 36001    kspread
0618 36002    kspread (Formula)
0619 36003    kspread (OpenDocument)
0620 36004    kspread (Painting)
0621 36005    kspread (UI)
0622 36006    kspread (Style)
0623 36007    kspread (Damage)
0624 37000    kspread
0625 38000    karbon
0626 39001    kformula
0627 40000    kformula
0628 41000    krita (general)
0629 41001    krita (core)
0630 41002    krita (registry)
0631 41003    krita (tools)
0632 41004    krita (tiles)
0633 41005    krita (filters)
0634 41006    krita (plugins)
0635 41007    krita (user interface)
0636 41008    krita (file handling)
0637 41009    krita (math)
0638 41010    krita (render)
0639 41011    krita (scripting)
0640 42000    kplato
0641 43000    kivio
0642 44000    KexiDB
0643 44001    KexiDB (driver impl)
0644 44010    kexi (general)
0645 44019    kexi (main)
0646 44020    kexi (core)
0647 44021    kexi (plugins)
0648 44022    kexi (property)
0649 44023    kexi (widgets)
0650 44024    kexi (utils)
0651 
0652 # extragear
0653 50001  kfortune
0654 50003  digikam (core)
0655 50004  digikam (kio-slave)
0656 50005  digikam (showfoto)
0657 50006  digikam (editor plugins)
0658 50007  digikam (database server)
0659 
0660 # kdegraphics
0661 
0662 # KIPI - KDE Imaging Plugin Interface
0663 51000  KIPI (general)
0664 51001  KIPI (loading)
0665 
0666 # KDCRAW - KDE C++ wrapper for LibRaw
0667 51002  KDCRAW
0668 
0669 # KEXIV2 - KDE C++ wrapper for LibExiv2
0670 51003  KEXIV2
0671 
0672 # KSANE - KDE C++ wrapper for LibSane
0673 51004  KSANE
0674 
0675 # KFACE - KDE C++ wrapper for LibFace
0676 51005  KFACE
0677 
0678 # KMAP - KDE wrapper for world map widgets
0679 51006  KGEOMAP
0680 
0681 # MEDIAWIKI - KDE C++ interface for mediawiki based web service
0682 51007  MEDIAWIKI
0683 
0684 # Network Management
0685 51010  Network Management (internals)
0686 51011  Network Management (service)
0687 51012  Network Management (ui)
0688 51013  Network Management (KCModule)
0689 51014  knetworkmanager
0690 51020  Network Management (NetworkManager backend)
0691 
0692 # kdemultimedia
0693 60001  kreatecd
0694 60002  kaudiocreator
0695 60005  krec
0696 60010  libkcddb
0697 65432  juk
0698 66666  noatun
0699 67000  kscd
0700 67100  kmix
0701 67200  kmid
0702 
0703 # kdebindings
0704 80001  kjsembed
0705 
0706 # kdeaddons
0707 90000  vimpart
0708 90010  noatun-plugins (dub)
0709 90020  noatun-plugins (lyrics)
0710 90100  konq-plugins (fsview)
0711 90110  konq-plugins (webarchiver)
0712 90120  konq-plugins (validators)
0713 90130  konq-plugins (uachanger)
0714 90150  konq-plugins (minitools)
0715 90160  konq-plugins (kuick)
0716 90170  konq-plugins (kimgalleryplugin)
0717 90180  konq-plugins (domtreeviewer)
0718 90190  konq-plugins (dirfilter)
0719 90210  konq-plugins (rellinks)
0720 
0721 
0722 # kdenonbeta
0723 100000    reaktivate (KPart)
0724 100001    reaktivate (proxy)
0725 100100    geheimnis
0726 100101    geheimnis (backends)
0727 
0728 100200    kfs
0729 
0730 # rosegarden
0731 
0732 200000    rosegarden
0733 200001    rosegarden (notation)
0734 200002    rosegarden (matrix)
0735 200003    rosegarden (sequencer)
0736 200004    rosegarden (sequence manager)
0737 
0738 
0739 # Nepomuk-KDE (aka. Semantic KDE)
0740 
0741 300000    nepomuk (library)
0742 300001    nepomuk (server)
0743 300100    nepomuk (services)
0744 300101    nepomuk (filewatch service)
0745 300102    nepomuk (migration service)
0746 300103    nepomuk (ontologyloader service)
0747 300104    nepomuk (query service)
0748 300105    nepomuk (storage service)
0749 300106    nepomuk (strigi service)
0750 300200    nepomuk (ioslave)