File indexing completed on 2023-10-03 07:01:57

0001 /*
0002   This file is part of KDE.
0003 
0004   SPDX-FileCopyrightText: 2009 Frederik Gladhorn <gladhorn@kde.org>
0005 
0006   SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-only OR LGPL-3.0-only OR LicenseRef-KDE-Accepted-LGPL
0007 */
0008 
0009 #ifndef ATTICA_DOWNLOADITEM_H
0010 #define ATTICA_DOWNLOADITEM_H
0011 
0012 #include <QSharedDataPointer>
0013 #include <QUrl>
0014 
0015 #include "attica_export.h"
0016 #include "downloaddescription.h"
0017 
0018 namespace Attica
0019 {
0020 
0021 /**
0022 * @class DownloadItem downloaditem.h <Attica/DownloadItem>
0023 *
0024 * Represents a download item.
0025 */
0026 class ATTICA_EXPORT DownloadItem
0027 {
0028 public:
0029   typedef QList<DownloadItem> List;
0030   class Parser;
0031 
0032   /**
0033   * Creates an empty DownloadItem
0034   */
0035   DownloadItem();
0036 
0037   /**
0038   * Copy constructor.
0039   * @param other the DownloadItem to copy from
0040   */
0041   DownloadItem(const DownloadItem &other);
0042 
0043   /**
0044   * Assignment operator.
0045   * @param other the DownloadItem to assign from
0046   * @return pointer to this DownloadItem
0047   */
0048   DownloadItem &operator=(const DownloadItem &other);
0049 
0050   /**
0051   * Destructor.
0052   */
0053   ~DownloadItem();
0054 
0055   void setUrl(const QUrl &url);
0056   QUrl url() const;
0057   void setMimeType(const QString &mimeType);
0058   QString mimeType() const;
0059   void setPackageName(const QString &packageName);
0060   QString packageName() const;
0061   void setPackageRepository(const QString &packageRepository);
0062   QString packageRepository() const;
0063   void setGpgFingerprint(const QString &gpgFingerprint);
0064   QString gpgFingerprint() const;
0065   void setGpgSignature(const QString &gpgSignature);
0066   QString gpgSignature() const;
0067   void setType(Attica::DownloadDescription::Type type);
0068   Attica::DownloadDescription::Type type();
0069 
0070 private:
0071   class Private;
0072   QSharedDataPointer<Private> d;
0073 };
0074 
0075 }
0076 
0077 #endif // DOWNLOADITEM_H