Warning, /education/marble/po/uk/docs/marble/index.docbook is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0" ?>
0002 <!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
0003 <!ENTITY % addindex "IGNORE">
0004 <!ENTITY % Ukrainian "INCLUDE"
0005 ><!-- change language only here -->
0006 ]>
0007 
0008 <book id="marble" lang="&language;">
0009 
0010  <bookinfo>
0011   <title
0012 >Підручник з &marble;</title>
0013 
0014   <authorgroup>
0015    <author
0016 ><firstname
0017 >Torsten</firstname
0018 > <surname
0019 >Rahn</surname
0020 > <affiliation
0021 > <address
0022 >&Torsten.Rahn.mail;</address>
0023     </affiliation>
0024    </author>
0025    <author
0026 ><firstname
0027 >Dennis</firstname
0028 > <surname
0029 >Nienhüser</surname
0030 > <affiliation
0031 > <address
0032 >&Dennis.Nienhueser.mail;</address>
0033     </affiliation>
0034    </author>
0035 
0036    <othercredit role="translator"
0037 ><firstname
0038 >Юрій</firstname
0039 ><surname
0040 >Чорноіван</surname
0041 ><affiliation
0042 ><address
0043 ><email
0044 >yurchor@ukr.net</email
0045 ></address
0046 ></affiliation
0047 ><contrib
0048 >Переклад українською</contrib
0049 ></othercredit
0050 > 
0051   </authorgroup>
0052 
0053   <copyright>
0054    <year
0055 >2005</year>
0056    <year
0057 >2006</year>
0058    <year
0059 >2007</year>
0060    <holder
0061 >&Torsten.Rahn;</holder>
0062   </copyright>
0063   <copyright>
0064    <year
0065 >2010</year>
0066    <year
0067 >2013</year>
0068    <holder
0069 >&Dennis.Nienhueser;</holder>
0070   </copyright>
0071 
0072   <legalnotice
0073 >&FDLNotice;</legalnotice>
0074 
0075   <date
0076 >17 жовтня 2021 року</date>
0077   <releaseinfo
0078 >2.2 (KDE Gear 21.08)</releaseinfo>
0079 
0080   <abstract>
0081    <para
0082 >&marble; є географічним атласом і віртуальним глобусом, який надає вам змогу швидко вивчати різні місця на нашій рідній планеті. &marble; можна використовувати для пошуку адрес, простого створення карт, вимірювання відстаней і отримання детальнішої інформації щодо місць на планеті, про які ви тільки-но чули з новин або дізналися з інтернету. Інтерфейс користувача у цій програмі є простим і легким у використанні. </para>
0083   </abstract>
0084 
0085   <keywordset>
0086    <keyword
0087 >KDE</keyword>
0088    <keyword
0089 >освіта</keyword>
0090    <keyword
0091 >земля</keyword>
0092    <keyword
0093 >глобус</keyword>
0094    <keyword
0095 >географія</keyword>
0096    <keyword
0097 >Marble</keyword>
0098   </keywordset>
0099 
0100  </bookinfo>
0101 
0102  <chapter id="introduction">
0103  <title
0104 >Вступ</title>
0105   <screenshot>
0106    <screeninfo
0107 >Логотип &marble;</screeninfo>
0108    <mediaobject>
0109     <imageobject
0110 ><imagedata fileref="logo-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0111     <textobject
0112 ><phrase
0113 >Логотип &marble;</phrase
0114 ></textobject>
0115    </mediaobject>
0116   </screenshot>
0117 
0118   <para
0119 >Ласкаво просимо до &marble;, невеличкого інтерактивного глобуса і географічного атласу, за допомогою якого світ опиниться у ваших руках. Так само як паперовий атлас або звичайний глобус, &marble; надає вам змогу вільно пересуватись його картами і шукати на них потрібні вам місця. Крім того, &marble; надає можливість збільшувати зображення і містить у собі декілька виглядів земної або місячної поверхні. За типових налаштувань &marble; пропонує вам одинадцять різних видів на поверхню: <guilabel
0120 >Атлас</guilabel
0121 >, <guilabel
0122 >OpenStreetMap</guilabel
0123 >, <guilabel
0124 >Вигляд з супутника</guilabel
0125 >, <guilabel
0126 >Земля вночі</guilabel
0127 >, <guilabel
0128 >Глобус Бегайма, 1492</guilabel
0129 >, <guilabel
0130 >Супутникова карта Sentinel2</guilabel
0131 >, <guilabel
0132 >Давня карта, 1689</guilabel
0133 >, <guilabel
0134 >Політична карта</guilabel
0135 >, <guilabel
0136 >Звичайна карта</guilabel
0137 >, <guilabel
0138 >Опади (грудень)</guilabel
0139 >, <guilabel
0140 >Опади (липень)</guilabel
0141 >, <guilabel
0142 >Температура (грудень)</guilabel
0143 >, <guilabel
0144 >Температура (липень)</guilabel
0145 >, <guilabel
0146 >Векторна OSM</guilabel
0147 > та <guilabel
0148 >Місяць</guilabel
0149 >. </para>
0150 
0151   <para
0152 >&marble; постачається разом з невеликою базою даних з 12.000 місць (міст, гір, вулканів), у якій можна вести пошук і яку інтегровано з популярною мережевою енциклопедією, Вікіпедією. Крім того, за допомогою &marble; ви можете вимірювати відстані між декількома довільно вибраними опорними точками. </para>
0153 
0154   <para
0155 >&marble; є вільним програмним забезпеченням, цю програму випущено за умов дотримання &GNU; Lesser General Public License. </para>
0156 
0157  </chapter>
0158 
0159  <chapter id="quick-start">
0160  <title
0161 >Швидка інструкція з &marble; для початківця: Навігація</title>
0162 
0163  <para
0164 >Ось так виглядає &marble; під час першого запуску, який можна здійснити за допомогою пункту <menuchoice
0165 ><guimenu
0166 >Програми</guimenu
0167 ><guisubmenu
0168 >Навчання</guisubmenu
0169 ><guimenuitem
0170 >&kde; &marble; (Віртуальний глобус)</guimenuitem
0171 ></menuchoice
0172 > з загального меню або за допомогою комбінації клавіш <keycombo action="simul"
0173 >&Alt;<keycap
0174 >F2</keycap
0175 ></keycombo
0176 > з наступним введенням рядка <command
0177 >marble</command
0178 > у поле редагування і натисканням на кнопку Enter.</para>
0179 
0180   <screenshot>
0181    <screeninfo
0182 >Головне вікно &marble;</screeninfo>
0183    <mediaobject>
0184     <imageobject
0185 ><imagedata fileref="quick-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0186     <textobject
0187 ><phrase
0188 >Головне вікно &marble;</phrase
0189 ></textobject>
0190    </mediaobject>
0191   </screenshot>
0192 
0193   <para
0194 >Праворуч ви можете побачити топографічну карту нашої чудової рідної планети. Для того, щоб ви могли краще зорієнтуватися на карті розміщено масштабну лінійку у лівому нижньому куті і картушку компаса вгорі ліворуч. Щоб пересувати поле зору і керувати ним, ви можете скористатися інструментами накладної панелі <guilabel
0195 >Навігація</guilabel
0196 >, розташованої праворуч: просто натискайте кнопки зі стрілками, щоб обертати глобус. Кнопки зі стрілками <guilabel
0197 >Вгору</guilabel
0198 > і <guilabel
0199 >Вниз</guilabel
0200 > нахилятимуть земну вісь назад і вперед. Кнопки зі стрілками <guilabel
0201 >Ліворуч</guilabel
0202 > і <guilabel
0203 >Праворуч</guilabel
0204 > змусять глобус обертатися навколо його осі. </para>
0205 
0206   <para
0207 >Дії з обертання також можна здійснити затисканням лівої кнопки миші, коли вказівник миші знаходиться десь на поверхні глобуса і пересуванням миші таким чином, щоб поле зору рухалося у вибраному напрямку. Використання цього способу навігації надасть вам змогу налаштувати кут поля зору у набагато простішій і точнішій манері. Клавіші зі стрілками на вашій клавіатурі також можна використовувати для швидкої зміни напрямків. </para>
0208 
0209   <para
0210 >Збільшення і зменшення поля зору можна здійснити за допомогою вертикального повзунка, пересуваючи його вгору або вниз. Якщо на вашій миші встановлено коліщатко, воно замінить вам цей повзунок. Якщо ж такого коліщатка немає, ви можете просто затиснути одночасно ліву і праву кнопки миші і рухати вказівник миші вгору-вниз для зміни масштабу. Покрокову зміну масштабу можна здійснити за допомогою кнопок <guilabel
0211 >Збільшити</guilabel
0212 > і <guilabel
0213 >Зменшити</guilabel
0214 >, які розташовано над і під повзунком зміни масштабу (або просто скористатися клавішами <keycap
0215 >+</keycap
0216 > і <keycap
0217 >-</keycap
0218 > на вашій клавіатурі). </para>
0219 
0220   <para
0221 >Залежно від роздільної здатності карти, збільшення надасть вам можливість побачити більше деталей. З’являтимуться менші міста, а на топографічній карті ви зможете зауважити, що узбережжя намальовано з використанням векторної графіки. </para>
0222 
0223   <para
0224 >Якщо ви раптом заблукали на карті, ви завжди можете повернутися до початкового кута зору і рівня масштабу: просто натисніть кнопку <guibutton
0225 >Домівка</guibutton
0226 > (абo просто клавішу <keycap
0227 >Home</keycap
0228 > на вашій клавіатурі). Щоб встановити розташування домівки за поточною позицією (центром карти), виберіть пункт <guimenuitem
0229 >Встановити розташування домівки</guimenuitem
0230 > у меню <guimenu
0231 >Закладки</guimenu
0232 >. </para>
0233 
0234   <para
0235 >Якщо ви наведете вказівник миші на смужку стану і клацнете правою кнопкою миші, програма відкриє контекстне меню, за допомогою якого ви зможете налаштувати вигляд смужки стану. На смужці стану може бути показано поточну позицію, висоту, поточний рівень та індикатор поступу, за допомогою якого ви зможете стежити за отриманням даних карти. </para>
0236  </chapter>
0237 
0238  <chapter id="map-views">
0239  <title
0240 >Вибір різновиду карт у &marble;</title>
0241 
0242   <para
0243 >&marble; постачається з 11 різними виглядами карти: <guilabel
0244 >Атлас</guilabel
0245 >, <guilabel
0246 >OpenStreetMap</guilabel
0247 >, <guilabel
0248 >Вигляд з супутника</guilabel
0249 >, <guilabel
0250 >Земля вночі</guilabel
0251 >, <guilabel
0252 >Глобус Бегайма, 1492</guilabel
0253 >, <guilabel
0254 >Супутникова карта Sentinel2</guilabel
0255 >, <guilabel
0256 >Давня карта, 1689</guilabel
0257 >, <guilabel
0258 >Давня карта 1689 року</guilabel
0259 >, <guilabel
0260 >Місяць</guilabel
0261 >, <guilabel
0262 >Звичайна карта</guilabel
0263 >, <guilabel
0264 >Опади (грудень)</guilabel
0265 >, <guilabel
0266 >Опади (липень)</guilabel
0267 >, <guilabel
0268 >Температура (грудень)</guilabel
0269 >, <guilabel
0270 >Температура (липень)</guilabel
0271 >, <guilabel
0272 >Векторна OSM</guilabel
0273 > та <guilabel
0274 >Місяць</guilabel
0275 >. Ви можете вибрати якийсь з них натиснувши закладку <guilabel
0276 >Вигляд карти</guilabel
0277 > згори панелі інструментів &marble;: </para>
0278 
0279   <screenshot>
0280    <screeninfo
0281 >Різновиди карт &marble;</screeninfo>
0282    <mediaobject>
0283     <imageobject
0284 ><imagedata fileref="mapview-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0285     <textobject
0286 ><phrase
0287 >Різновиди карт &marble;</phrase
0288 ></textobject>
0289    </mediaobject>
0290   </screenshot>
0291 
0292   <itemizedlist>
0293    <listitem
0294 ><para
0295 ><guilabel
0296 >Атлас</guilabel
0297 >: класична топографічна карта. На ній використано векторні зображення ( «MicroWorldDataBase II» ) узбереж, кордонів країн, тощо, і растрові зображення ( «SRTM30» ) для створення рельєфу місцевості.</para
0298 ></listitem>
0299 
0300    <listitem
0301 ><para
0302 ><guilabel
0303 >OpenStreetMap</guilabel
0304 >: глобальна карта шляхів, створена у рамках проєкту OpenStreetMap (OSM). OSM є вільним проєктом спільноти, яка створює вільні для редагування карти. Дані OSM показано за допомогою програми Mapnik.</para
0305 ></listitem>
0306 
0307    <listitem
0308 ><para
0309 ><guilabel
0310 >Вигляд з супутника</guilabel
0311 >: Земля такою, як її видно з космосу. Карту засновано на прекрасних зображеннях НАСА <ulink url="https://earthobservatory.nasa.gov/features/BlueMarble/"
0312 >«Блакитний Мармур — Нове Покоління</ulink
0313 >. Подяки: Обсерваторії Землі НАСА</para
0314 ></listitem>
0315 
0316    <listitem
0317 ><para
0318 ><guilabel
0319 >Земля вночі</guilabel
0320 >: Це зображення нічних вогнів міст Землі було створене в рамках Програми захисних метеорологічних супутників (Defense Meteorological Satellite Program (DMSP)) за допомогою Операційної системи сканування ліній (Operational Linescan System (OLS)).</para
0321 ></listitem>
0322 
0323    <listitem
0324 ><para
0325 ><guilabel
0326 >Глобус Бегайма, 1492</guilabel
0327 >: створено Мартіном Бегаймом у період з 1490 до 1492 року. Найдавніший глобус Землі, що зберігся до наших часів.</para
0328 ></listitem>
0329 
0330    <listitem
0331 ><para
0332 ><guilabel
0333 >Супутникова карта Sentinel2</guilabel
0334 >: заснована на даних супутника Sentinel. Докладніші відомості можна знайти <ulink url="https://community.kde.org/Marble/Sentinel2MapTheme"
0335 >тут</ulink
0336 >.</para
0337 ></listitem>
0338 
0339    <listitem
0340 ><para
0341 ><guilabel
0342 >Давня карта 1689 року</guilabel
0343 >, датована 1689 роком і створена Г. ван Шаґеном у Амстердамі.</para
0344 ></listitem>
0345 
0346    <listitem
0347 ><para
0348 ><guilabel
0349 >Політична карта</guilabel
0350 >: проста карта із поточними кордонами між державами.</para
0351 ></listitem>
0352 
0353    <listitem
0354 ><para
0355 ><guilabel
0356 >Звичайна карта</guilabel
0357 >: плоска карта. Для показу узбереж, кордонів країн тощо, використано векторні лінії</para
0358 ></listitem>
0359 
0360    <listitem
0361 ><para
0362 ><guilabel
0363 >Опади (грудень)</guilabel
0364 >: карта, на якій показано середню кількість опадів у грудні.</para
0365 ></listitem>
0366 
0367    <listitem
0368 ><para
0369 ><guilabel
0370 >Опади (липень)</guilabel
0371 >: карта, на якій показано середню кількість опадів (дощу, снігу, туману тощо) у липні.</para
0372 ></listitem>
0373 
0374    <listitem
0375 ><para
0376 ><guilabel
0377 >Температура (грудень)</guilabel
0378 >: карта, на які показано температуру у грудні.</para
0379 ></listitem>
0380 
0381    <listitem
0382 ><para
0383 ><guilabel
0384 >Температура (липень)</guilabel
0385 >: карта, на які показано температуру у липні.</para
0386 ></listitem>
0387 
0388    <listitem
0389 ><para
0390 ><guilabel
0391 >Векторна OSM</guilabel
0392 >: векторна картка з <ulink url="https://www.openstreetmap.org/"
0393 >проєкту OpenStreetMap</ulink
0394 >.</para
0395 ></listitem>
0396 
0397    <listitem
0398 ><para
0399 ><guilabel
0400 >Місяць</guilabel
0401 >: карта Місяця. Карту засновано на даних з місячного проєкту Clementine (UVVIS Basemap Mosaic). Подяки: NASA/SDIO, раді Програми астрогеологічних досліджень USGS.</para
0402 ></listitem>
0403   </itemizedlist>
0404  </chapter>
0405 
0406  <chapter id="search-places">
0407  <title
0408 >Пошук місць за допомогою &marble;</title>
0409 
0410   <para
0411 >&marble; постачається з невеликою базою даних щодо більше, ніж 12.000 міст (з <ulink url="https://www.populationdata.net/monde/"
0412 ></ulink
0413 >) та декількох гір і вулканів. Ви можете знайти відповідне місце на карті, ввівши його назву у рядок пошуку вгорі панелі інструментів. Якщо ви непевні щодо способу написання (&marble; завжди використовує місцеві назви у транслітерації латинськими літерами). Після введення вами декількох перших літер назви список пропозицій під полем для пошуку набуде такого вигляду: </para>
0414 
0415   <screenshot>
0416    <screeninfo
0417 >Пошук визначних місць у &marble;</screeninfo>
0418    <mediaobject>
0419     <imageobject
0420 ><imagedata fileref="search-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0421     <textobject
0422 ><phrase
0423 >Пошук визначних місць у &marble;</phrase
0424 ></textobject>
0425    </mediaobject>
0426   </screenshot>
0427 
0428   <para
0429 >Після натискання клавіші &Enter; засобами пошуку &marble; буде надіслано запити до джерел на вашому комп’ютері та у інтернеті з метою отримання найповніших даних. </para>
0430 
0431   <para
0432 >Передбачено підтримку таких засобів пошуку у інтернеті:</para>
0433 
0434   <itemizedlist>
0435    <listitem
0436 ><para
0437 >Nominatim: служба пошуку та зворотного геокодування, що використовує дані з <ulink url="https://www.openstreetmap.org"/></para
0438 ></listitem>
0439 
0440    <listitem
0441 ><para
0442 >HostIP: засіб зворотного геокодування на основі IP-адреси та даних з <ulink url="https://www.hostip.info"/></para
0443 ></listitem>
0444   </itemizedlist>
0445 
0446   <para
0447 >Також, залежно від встановленого програмного забезпечення та пакунків з даними, можна скористатися такими засобами автономного пошуку:</para>
0448 
0449   <itemizedlist>
0450    <listitem
0451 ><para
0452 >Локальна база даних: виконує пошук серед усіх позначок місць у всіх відкритих документах, зокрема, звичайно ж, і у закладках.</para
0453 ></listitem>
0454 
0455    <listitem
0456 ><para
0457 >Monav: служба автономного пошуку на основі даних для автономної побудови маршрутів Monav, створених на основі даних OSM</para
0458 ></listitem>
0459 
0460    <listitem
0461 ><para
0462 >Gosmore: служба автономного зворотного геокодування на основі даних з gosmore</para
0463 ></listitem>
0464 
0465   </itemizedlist>
0466 
0467   <para
0468 >Тільки-но ви знайшли ваше місто на карті, ви можете навести вказівник миші на його позначку або мітку на карті і клацнути лівою кнопкою миші. Після натискання пункту назви на карті з’явиться накладка з таблицею даних, подібною до такої: </para>
0469 
0470   <screenshot>
0471    <screeninfo
0472 >Дані &marble;</screeninfo>
0473    <mediaobject>
0474     <imageobject
0475 ><imagedata fileref="search-2.png" format="PNG"/></imageobject>
0476     <textobject
0477 ><phrase
0478 >Дані &marble;</phrase
0479 ></textobject>
0480    </mediaobject>
0481   </screenshot>
0482 
0483   <para
0484 >На першій вкладці вікна наведено найзагальніші дані на зразок координат, назви і прапору країни, де знаходиться вибране місце. Крім того, на ній наведено кількість мешканців для міст і висоту над рівнем моря для гір. Якщо ваш комп’ютер з’єднано з мережею інтернет і ви працюєте у мережі, &marble; спробує з’єднатися з популярною мережевою енциклопедією, <quote
0485 >Вікіпедією</quote
0486 >. Якщо існує відповідна до місця стаття у Вікіпедії, &marble; покаже її на панелі даних. </para>
0487 
0488   <note
0489 ><para
0490 >Додаткові джерела даних можна увімкнути за допомогою підменю <menuchoice
0491 ><guimenu
0492 >Перегляд</guimenu
0493 ><guisubmenu
0494 >Мережеві служби</guisubmenu
0495 ></menuchoice
0496 >. Наприклад, щоб переглядати статті Вікіпедії, вам слід позначити у цьому підменю пункт <guimenuitem
0497 >Вікіпедія</guimenuitem
0498 >.</para
0499 ></note>
0500  </chapter>
0501 
0502  <chapter id="routing">
0503  <title
0504 >Визначтеся з вашим маршрутом за допомогою &marble;</title>
0505 
0506   <para
0507 >Окрім пошуку місць, &marble; може показувати можливі маршрути між двома або декількома пунктами на поверхні Землі. Плануєте подорож велосипедом до найближчого лісу? Потрібен маршрут до якогось будинку у незнайомому місті? Перейдіть на вкладку <guilabel
0508 >Маршрути</guilabel
0509 > у верхній частині панелі інструментів &marble;, щоб розпочати планування вашої подорожі. </para>
0510 
0511   <sect1 id="routing-route-new">
0512   <title
0513 >Створення маршруту</title>
0514 
0515    <para
0516 >На вкладці <guilabel
0517 >Маршрути</guilabel
0518 > ви побачите дві великі зелені кнопки: <guibutton
0519 >A</guibutton
0520 > і <guibutton
0521 >B</guibutton
0522 >. Введіть назву початкового пункту у поле поряд з кнопкою <guibutton
0523 >A</guibutton
0524 >. Вказаний пункт буде початковим пунктом маршруту. Натисніть клавішу &Enter; або кнопку <guibutton
0525 >Пошук</guibutton
0526 >, щоб наказати програмі знайти відповідні пункти на карті. Протягом виконання пошуку програма показуватиме невеличке анімоване зображення. Якщо буде використано ключ пошуку «Харківське шосе, Дарницький район», результат буде подібним на наведений на показаному нижче знімку вікна: </para>
0527 
0528    <screenshot>
0529     <screeninfo
0530 >Пошук адрес у &marble;</screeninfo>
0531     <mediaobject>
0532      <imageobject
0533 ><imagedata fileref="routing-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0534      <textobject
0535 ><phrase
0536 >Пошук адрес у &marble;</phrase
0537 ></textobject>
0538     </mediaobject>
0539    </screenshot>
0540 
0541    <para
0542 >Відповідні пункти на карті буде показано у списку під полями для введення назв. Крім того, пункти буде показано на карті. Перший пункт у списку буде автоматично позначено на карті як початок маршруту. На карті початковий пункт буде позначено тією самою піктограмою <guilabel
0543 >A</guilabel
0544 >, що і на кнопці, розташованій поруч з полем для введення початкового пункту маршруту. Якщо бажаний початковий пункт не буде першим у списку, наведіть вказівник миші на потрібний вам пункт і клацніть лівою кнопкою миші. Клацнути лівою кнопкою можна на пункті у списку результатів або на відповідному пункті на карті. Поточний початок маршруту завжди позначатиметься піктограмою <guilabel
0545 >A</guilabel
0546 >. </para>
0547 
0548    <para
0549 >Після вибору початкового пункту маршруту слід перейти до визначення пункту призначення. Спосіб його визначення подібний до способу визначення початкового пункту: введіть адресу у поле, розташоване поряд з кнопкою <guilabel
0550 >B</guilabel
0551 >, натисніть &Enter; і виберіть потрібний результат зі списку. </para>
0552 
0553    <para
0554 >Помітили, що кнопку <guilabel
0555 >Пошук</guilabel
0556 > було замінено кнопкою <guilabel
0557 >Отримати настанови</guilabel
0558 >? &marble; сигналізує про те, що всі дані, потрібні для визначення маршруту було отримано у належній формі. Тепер для визначення маршруту достатньо натиснути кнопку <guilabel
0559 >Отримати настанови</guilabel
0560 >. Якщо ви ввели пункт призначення «КНУБА, Повітрофлотський проспект», результат буде подібним до наведеного на цьому знімку: </para>
0561 
0562    <screenshot>
0563     <screeninfo
0564 >Результат пошуку маршруту у &marble;</screeninfo>
0565     <mediaobject>
0566      <imageobject
0567 ><imagedata fileref="routing-2.png" format="PNG"/></imageobject>
0568      <textobject
0569 ><phrase
0570 >&marble; показує маршрут</phrase
0571 ></textobject>
0572     </mediaobject>
0573    </screenshot>
0574 
0575    <para
0576 >Якщо початковий пункт (або пункт призначення) вже є видимими на екрані, ймовірно, зручніше просто позначити їх безпосередньо на карті. Щоб зробити це, натисніть кнопку <guilabel
0577 >A</guilabel
0578 > (або <guilabel
0579 >B</guilabel
0580 >), розташовану поряд з полем для введення тексту. Виберіть пункт <guilabel
0581 >З карти</guilabel
0582 > у меню, яке буде відкрито. Після вибору цього пункту буде задіяно режим введення: наступним клацанням лівою кнопкою миші можна буде позначити початковий пункт (або пункт призначення) вашого маршруту. Для того, щоб вам було зручніше позначати пункт на карті, вказівник миші буде замінено на перехрестя. Вибраний вами пункт буде включено у маршрут і позначено на карті. Щоб скасувати вибір, натисніть цю кнопку ще раз або натисніть клавішу &Esc;. </para>
0583 
0584    <para
0585 >Крім того, вибрати початковий і кінцевий пункти маршруту можна за допомогою контекстного меню карти: наведіть вказівник миші на бажану точку на карті, клацніть правою кнопкою миші і виберіть пункт <guilabel
0586 >Вихідні напрямки</guilabel
0587 > (початковий пункт) або <guilabel
0588 >Вхідні напрямки</guilabel
0589 > (кінцевий пункт). </para>
0590   </sect1>
0591 
0592   <sect1 id="routing-profiles">
0593   <title
0594 >Профілі маршрутів</title>
0595 
0596    <para
0597 >Тип маршруту залежить від типу засобу пересування, яким ви плануєте скористатися (якщо ви взагалі плануєте скористатися якимось засобом пересування). Повідомити &marble; про тип маршруту та інші параметри можна за допомогою профілів маршрутів. Кожен з профілів складається з параметрів певного сценарію руху. Після першого запуску &marble; створює чотири типових профілі: <guilabel
0598 >Автомобілем (найшвидший)</guilabel
0599 >, <guilabel
0600 >Автомобілем (найкоротший)</guilabel
0601 >, <guilabel
0602 >Велосипедом</guilabel
0603 > і <guilabel
0604 >Пішки</guilabel
0605 >. </para>
0606 
0607    <para
0608 >У прикладах попередніх розділів використано профіль <guilabel
0609 >Автомобілем (найшвидший)</guilabel
0610 >. Спробуємо скористатися для останнього маршруту іншим профілем: виберіть пункт <guilabel
0611 >Пішки</guilabel
0612 > у списку <guilabel
0613 >Профіль</guilabel
0614 >. Маршрут буде змінено відповідним чином: </para>
0615 
0616    <screenshot>
0617     <screeninfo
0618 >Пішохідний маршрут у &marble;</screeninfo>
0619     <mediaobject>
0620      <imageobject
0621 ><imagedata fileref="routing-5.png" format="PNG"/></imageobject>
0622      <textobject
0623 ><phrase
0624 >Пішохідний маршрут у &marble;</phrase
0625 ></textobject>
0626     </mediaobject>
0627    </screenshot>
0628 
0629    <para
0630 >Запропонований маршрут скоротився, оскільки під час визначення найкращого маршруту було враховано можливість пересування пішохідними доріжками. </para>
0631 
0632    <para
0633 >Якщо ви бажаєте здійснити подальше налаштування типових профілів, виберіть профіль у списку <guilabel
0634 >Профіль</guilabel
0635 > і натисніть посилання <guilabel
0636 >Налаштувати</guilabel
0637 >. У відповідь буде відкрито нове вікно налаштування. </para>
0638 
0639    <screenshot>
0640     <screeninfo
0641 >Налаштування профілю маршруту &marble;</screeninfo>
0642     <mediaobject>
0643      <imageobject
0644 ><imagedata fileref="routing-6.png" format="PNG"/></imageobject>
0645      <textobject
0646 ><phrase
0647 >Налаштування профілю маршруту &marble;</phrase
0648 ></textobject>
0649     </mediaobject>
0650    </screenshot>
0651 
0652    <para
0653 >За допомогою лівої частини вікна ви можете визначити сервер побудови маршрутів, який буде використано для створення маршрутів. У &marble; передбачено вісім або більше серверів: деякі працюють лише з даними з інтернету, інші ж можуть працювати у автономному режимі. Для роботи інтернет-серверів потрібне працездатне інтернет-з’єднання. Автономні сервери можуть працювати без інтернет-з’єднання, але потребують отримання і встановлення автономних карт побудови маршрутів. Ось список підтримуваних серверів побудови маршрутів: </para>
0654 
0655    <itemizedlist>
0656     <listitem
0657 ><para
0658 >CycleStreets: побудова велосипедних маршрутів у Великобританії за допомогою cyclestreets.net.</para
0659 ></listitem>
0660 
0661     <listitem
0662 ><para
0663 >Gosmore: автономний сервер, який може слугувати допоміжною програмою інтернет-сервера побудови маршрутів YOURS</para
0664 ></listitem>
0665 
0666     <listitem
0667 ><para
0668 >MapQuest: інтернет-сервер побудови маршрутів, який надає докладні покрокові настанови</para>
0669 
0670      <note
0671 ><para
0672 >Визначенням маршрутів за допомогою MapQuest можна буде скористатися, лише якщо буде надано ключ. Зареєструвати ключ можна <ulink url="https://developer.mapquest.com/plan_purchase/steps/business_edition/business_edition_free/register"
0673 >тут</ulink
0674 >.</para
0675 ></note
0676 ></listitem>
0677 
0678     <listitem
0679 ><para
0680 >Monav: автономний сервер, який дуже швидко визначає дуже довгі маршрути</para
0681 ></listitem>
0682 
0683     <listitem
0684 ><para
0685 >OSRM: інтернет-сервер, який дуже швидко визначає дуже довгі маршрути</para
0686 ></listitem>
0687 
0688     <listitem
0689 ><para
0690 >OpenRouteService: автономний сервер побудови маршрутів з можливістю створення списків настанов щодо керування автомобілів, обмежено територією Європи</para
0691 ></listitem>
0692 
0693     <listitem
0694 ><para
0695 >Routino: автономний сервер побудови маршрутів з дуже гнучкими налаштуваннями</para
0696 ></listitem>
0697 
0698     <listitem
0699 ><para
0700 >YOURS: інтернет-сервер побудови маршрутів, який оперує даними з усього світу, але не надає настанов щодо керування автомобілем</para
0701 ></listitem>
0702    </itemizedlist>
0703 
0704    <para
0705 >Після вибору і вмикання сервера побудови маршрутів за допомогою лівої частини вікна для включення його до списку серверів для надсилання запитів ви можете змінити параметри запитів до сервера за допомогою правої частини вікна. Перелік параметрів залежить від вибраного сервера. </para>
0706 
0707    <para
0708 >Окрім налаштування чотирьох типових профілів, ви можете додати нові профілі або вилучити вже створені профілі у налаштуваннях &marble; у меню <guilabel
0709 >Маршрути</guilabel
0710 >. </para>
0711   </sect1>
0712 
0713   <sect1 id="routing-route-adjustments">
0714   <title
0715 >Коригування маршрутів</title>
0716 
0717    <para
0718 >У &marble; передбачено можливість зміни декількох параметрів маршруту: зміна варіантів автомобільних маршрутів, додавання проміжних пунктів, пересування або вилучення вже вказаних пунктів. Про зміну варіантів маршрутів ми вже поговорили у попередньому розділі. Тепер ми зосередимо нашу увагу на керування пунктами маршруту. </para>
0719 
0720    <para
0721 >Додавання проміжних пунктів виконується перетягуванням зі скиданням на карті. Кожного разу, коли ви наводитимете вказівник миші на ділянку маршруту (окрім вже вказаних пунктів), програма показуватиме зелений прапорець, що позначатиме можливість додавання проміжного пункту. Щоб розпочати процедуру додавання, натисніть ліву кнопку миші. Пересуньте вказівник миші у бажану точку, не відпускаючи ліву кнопку. Програма показуватиме синіми лініями відрізки, що з’єднують проміжний пункт з сусідніми пунктами маршруту: </para>
0722 
0723    <screenshot>
0724     <screeninfo
0725 >Додавання проміжних пунктів маршруту &marble;</screeninfo>
0726     <mediaobject>
0727      <imageobject
0728 ><imagedata fileref="routing-3.png" format="PNG"/></imageobject>
0729      <textobject
0730 ><phrase
0731 >Додавання проміжного пункту у маршрут &marble;</phrase
0732 ></textobject>
0733     </mediaobject>
0734    </screenshot>
0735 
0736    <para
0737 >Щойно ви відпустите ліву кнопку, між вже вказаними проміжними пунктами маршруту буде додано новий пункт. Попередній маршрут буде позначено крапчастою лінією, щоб позначити те, що його побудовано на основі застарілої інформації. У фоновому режимі програма визначатиме новий маршрут, яким буде автоматично замінено попередній після завершення обчислень. </para>
0738 
0739    <para
0740 >У програмі передбачено можливість додавання проміжних пунктів до початкового пункту і після пункту призначення маршруту. Щоб додати один з таких пунктів, виконайте наведені вище настанови щодо додавання нового пункту, але утримуйте під час пересування вказівника миші натиснутою клавішу &Ctrl;. Програма показуватиме одну синю лінію, що з’єднуватиме новий пункт з початком або завершальним пунктом попереднього маршруту. </para>
0741 
0742    <para
0743 >Вже вказані проміжні пункти можна пересувати картою довільним чином. Наведіть вказівник миші на проміжний пункт і перетягніть його на нове місце за допомогою натискання лівої кнопки миші. Після відпускання кнопки маршрут буде автоматично оновлено. </para>
0744 
0745    <para
0746 >Щоб виключити проміжні пункти з маршруту, вилучіть їх з карти. Вилучити пункт можна або за допомогою натискання кнопки <guilabel
0747 >Вилучити</guilabel
0748 >, розташованої поруч з полем для введення назви проміжного пункту, або наведенням вказівника миші на проміжний пункт на карті з наступним клацанням правою кнопкою миші (виберіть у контекстному меню пункт <guilabel
0749 >Вилучити цей пункт</guilabel
0750 >. Щоб розпочати створення нового маршруту, вилучіть всі проміжні пункти. </para>
0751   </sect1>
0752 
0753   <sect1 id="routing-route-export">
0754   <title
0755 >Завантаження, збереження та експортування маршрутів</title>
0756 
0757    <para
0758 >Ви можете зберігати дані маршрутів у форматі <acronym
0759 >kml</acronym
0760 > (Keyhole Markup Language), а потім завантажувати їх на тому самому комп’ютері або на іншому пристрої, на якому працює &marble;, надсилати маршрути іншим користувачам або використовувати їх у інших програмах, які можуть працювати з даними файлів kml (наприклад <application
0761 >Google Земля</application
0762 >). Щоб зберегти дані маршруту до файла <literal role="extension"
0763 >.kml</literal
0764 >, натисніть кнопку <guibutton
0765 >Зберегти</guibutton
0766 > у нижній частині вкладки побудови маршрутів. За допомогою діалогового вікна збереження, яке буде відкрито ви зможете вибрати назву файла, до якого зберігатимуться дані. Для завантаження даних маршруту можна натиснути піктограму <guibutton
0767 >Відкрити</guibutton
0768 > у нижній частині вкладки побудови маршрутів. Вам достатньо вибрати файл маршруту <literal role="extension"
0769 >.kml</literal
0770 >, щоб &marble; завантажила дані маршруту. </para>
0771 
0772    <para
0773 >Маршрути, створені у &marble;, можна використати у інших програмах або навігаційних пристроях, які підтримують роботу з даними у форматі <acronym
0774 >gpx</acronym
0775 > (форматом GPS eXchange) або подібними форматами. Якщо у вашому навігаційному пристрої не передбачено підтримки даних <acronym
0776 >gpx</acronym
0777 >, ви можете скористатися програмою для перетворення даних, наприклад <command
0778 >gpsbabel</command
0779 >, для перетворення даних у форматі <acronym
0780 >gpx</acronym
0781 >, експортованих з &marble;, у потрібний формат. Експортування даних маршруту у &marble; можна ініціювати з контекстного меню побудови маршрутів на карті: клацніть правою кнопкою миші у будь-якій з точок карти, виберіть у контекстному меню пункт <guimenuitem
0782 >Експортувати маршрут...</guimenuitem
0783 >: </para>
0784 
0785    <screenshot>
0786     <screeninfo
0787 >Експортування маршруту у &marble;</screeninfo>
0788     <mediaobject>
0789      <imageobject
0790 ><imagedata fileref="routing-4.png" format="PNG"/></imageobject>
0791      <textobject
0792 ><phrase
0793 >Експортування маршруту у &marble;</phrase
0794 ></textobject>
0795     </mediaobject>
0796    </screenshot>
0797 
0798    <para
0799 >У діалоговому вікні, що відкриється, введіть бажану назву файла. До назви має бути додано суфікс <literal role="extension"
0800 >gpx</literal
0801 >, щоб зберегти дані у форматі <acronym
0802 >gpx</acronym
0803 >, або <literal role="extension"
0804 >kml</literal
0805 >, щоб зберегти дані у форматі <acronym
0806 >kml</acronym
0807 > (Keyhole Markup Language або мова розмітки Keyhole). Зауважте, що внутрішнім форматом роботи з даними &marble; є <acronym
0808 >kml</acronym
0809 >, тому варто зберігати дані маршрутів у форматі <acronym
0810 >kml</acronym
0811 >, форматом <acronym
0812 >gpx</acronym
0813 > користуватися лише для обміну даними з іншими програмами, які здатні читати дані з файлів <acronym
0814 >kml</acronym
0815 >. </para>
0816   </sect1>
0817  </chapter>
0818 
0819  <chapter id="measure-distances">
0820  <title
0821 >Вимірювання відстаней за допомогою &marble;</title>
0822 
0823   <para
0824 >Як вже згадувалося раніше, &marble; завжди показує змінну масштабну лінійку ліворуч внизу поля зору для оцінки відстаней на карті. Разом з картушкою компаса праворуч вгорі, цей елемент забезпечить вам кращі можливості орієнтування на карті. Але це ще не все: &marble; надає вам змогу вимірювати відстані між двома або декількома точками на земній поверхні. Щоб виконати вимір наводьте вказівник миші на бажані точки у вибраному порядку і клацайте правою кнопкою миші. Кожне клацання викликатиме контекстне меню, яке надасть вам змогу додати опорну точку виміру (<guimenuitem
0825 >Додати точку вимірювання</guimenuitem
0826 >) або вилучити всі опорні точки (<guimenuitem
0827 >Вилучити точки вимірювання</guimenuitem
0828 >): </para>
0829 
0830   <screenshot>
0831    <screeninfo
0832 >Вимірювання у &marble;</screeninfo>
0833    <mediaobject>
0834     <imageobject
0835 ><imagedata fileref="measure-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0836     <textobject
0837 ><phrase
0838 >Вимірювання відстаней у &marble;</phrase
0839 ></textobject>
0840    </mediaobject>
0841   </screenshot>
0842 
0843   <para
0844 >Тільки-но ви додасте принаймні дві точки, у верхньому лівому куті карти з’явиться загальна відстань. &marble; використовує модель сферичної Землі для проведення вимірів, це припущення дає достатньо точні результати у більшості випадків. </para>
0845 
0846   <tip
0847 ><para
0848 >Показ значень відстані та напрямків для відрізків вимінювання можна налаштувати за допомогою <link linkend="measure-tool-config"
0849 >діалогового вікна налаштовування засобу вимірювання</link
0850 >.</para
0851 ></tip>
0852  </chapter>
0853 
0854  <chapter id="download-region">
0855  <title
0856 >Отримання ділянок карти</title>
0857 
0858   <para
0859 >&marble; встановлюється з набором карт, готових до використання. Коли ви збільшуєте масштаб окремих ділянок карти, дані отримуються з інтернету у фоновому режимі. Такий режим роботи можливий, лише якщо комп’ютер з’єднано з інтернетом. Що ж робити, якщо ви подорожуєте чужим містом, де не можете скористатися постійним з’єднанням для отримання карт? Можна спланувати подорож заздалегідь і отримати потрібні карти, якими ви згодом зможете скористатися. </para>
0860 
0861   <para
0862 >Щоб зрозуміти, які дані слід отримати, щоб мати змогу переглядати певні частини карти у автономному режимі, давайте спочатку обговоримо концепцію деталізації, яка використовується у &marble;. Елемент карти (плитка) — це зображення, що відповідає певній ділянці карти. &marble; розташовує плитки поруч одна з одною і створює зображення карти, яке ви бачите на екрані. Залежно від вибраного режиму проєкції, з плиток формується прямокутна (плоска проєкція, ліворуч) або сферична (глобальна проєкція, праворуч) карта: </para>
0863 
0864   <screenshot>
0865    <screeninfo
0866 >Проєкції &marble;</screeninfo>
0867    <mediaobject>
0868     <imageobject
0869 ><imagedata fileref="download-region-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0870     <textobject
0871 ><phrase
0872 >Плитки рівня 1 на плоскій карті (ліворуч) і на глобусі (праворуч)</phrase
0873 ></textobject>
0874    </mediaobject>
0875   </screenshot>
0876 
0877   <para
0878 >Якщо ви збільшите масштаб, на карті доведеться показати додаткові деталі. Показані на наведених вище знімках плитки після збільшення масштабу міститимуть занадто грубе зображення; &marble; автоматично визначить це і замінить ці плитки на плитки іншого рівня, де на зображеннях більше деталей. Така заміна плиток продовжуватиметься зі збільшенням масштабу: чим більшим буде масштаб, тим вищим буде рівень деталізації на плитках. На наведеному нижче ескізі показано залежність кількості плиток, що відповідає одній ділянці на карті, від рівня деталізації: </para>
0879 
0880   <screenshot>
0881    <screeninfo
0882 >Рівні деталізації у &marble;</screeninfo>
0883    <mediaobject>
0884     <imageobject
0885 ><imagedata fileref="download-region-2.png" format="PNG"/></imageobject>
0886     <textobject
0887 ><phrase
0888 >Різні рівні деталізації у &marble;</phrase
0889 ></textobject>
0890    </mediaobject>
0891   </screenshot>
0892 
0893   <para
0894 >Щоб отримати ділянку карти для автономного використання, вам слід отримати всі плитки потрібної ділянки для всіх рівнів деталізації, якими ви бажаєте скористатися. Оскільки між рівнем деталізації та масштабом існує прямий зв’язок, можна вважати, що слід отримати всі плитки для всіх масштабів, якими ви бажаєте скористатися. </para>
0895 
0896   <para
0897 >Щоб виконати отримання для певної ділянки, відкрийте її у вікні програми збільшенням масштабу та пересуванням глобуса. Після того, як бажану ділянку буде показано, відкрийте діалогове вікно <guilabel
0898 >Отримати ділянку...</guilabel
0899 > за допомогою відповідного пункту меню <guilabel
0900 >Файл</guilabel
0901 >. Не знімайте позначки з пункту <guilabel
0902 >Видима ділянка</guilabel
0903 >, щоб отримати ті плитки, які відповідають ділянці, показаній на екрані. Виберіть діапазон рівнів деталізації (діапазон масштабів), дані яких слід отримати. Перше поле відповідає найменшому масштабу, друге — найбільшому масштабу ділянок, які буде отримано. Плитки проміжних масштабів буде отримано автоматично. &marble; покаже дані щодо кількості плиток (зображень), які доведеться завантажити, і оновлюватиме дані, якщо ви зміните ділянку або діапазон рівнів деталізації. </para>
0904 
0905   <screenshot>
0906    <screeninfo
0907 >Діалогове вікно отримання ділянок &marble;</screeninfo>
0908    <mediaobject>
0909     <imageobject
0910 ><imagedata fileref="download-region-3.png" format="PNG"/></imageobject>
0911     <textobject
0912 ><phrase
0913 >Діалогове вікно отримання ділянок &marble;</phrase
0914 ></textobject>
0915    </mediaobject>
0916   </screenshot>
0917 
0918   <para
0919 >Рівень деталізації, що відповідає поточному масштабу, буде показано на смужці стану у нижній частині вікна програми. Будь ласка, зауважте, що для показу цих даних, можливо, доведеться виконати налаштування &marble;: наведіть вказівник миші на смужку стану, клацніть правою кнопкою миші і виберіть пункт контекстного меню <guilabel
0920 >Показувати масштаб плиток</guilabel
0921 >. </para>
0922 
0923   <para
0924 >Натисніть кнопку <guibutton
0925 >Гаразд</guibutton
0926 >, щоб наказати програмі почати отримання даних ділянки. Поступ отримання буде показано на панелі поступу &marble; (якщо цю панель було задіяно). </para>
0927 
0928   <para
0929 >Якщо вам відомі координати меж ділянки на карті, дані якої слід отримати, ви можете вказати їх: достатньо вибрати пункт <guilabel
0930 >Вказати ділянку</guilabel
0931 >. Якщо буде вказано координати, програма ігноруватиме параметри ділянки карти, показаної на екрані. </para>
0932 
0933   <para
0934 >Ви можете продовжувати користуватися &marble; ще до закриття діалогового вікна <guilabel
0935 >Отримання ділянки</guilabel
0936 >. Таким чином можна одразу отримувати дані декількох різних ділянок або декількох різних діапазонів рівнів деталізації. Для того, щоб наказати програмі розпочати отримання ділянки карти, достатньо натиснути кнопку <guibutton
0937 >Застосувати</guibutton
0938 > замість кнопки <guibutton
0939 >Гаразд</guibutton
0940 >. </para>
0941  </chapter>
0942 
0943  <chapter id="recording-movie">
0944  <title
0945 >Запис відео у &marble;</title>
0946 
0947   <sect1 id="recording-movie-recording">
0948   <title
0949 >Запис відео у &marble;</title>
0950 
0951    <para
0952 >Для запису відео з &marble; скористайтеся цією функціональною можливістю. </para>
0953 
0954    <para
0955 >Почніть запис за допомогою пункту меню <menuchoice
0956 ><shortcut
0957 > <keycombo action="simul"
0958 >&Ctrl; &Shift;<keycap
0959 >R</keycap
0960 ></keycombo
0961 > </shortcut
0962 > <guimenu
0963 >Зміни</guimenu
0964 > <guimenuitem
0965 >Записати відео</guimenuitem
0966 ></menuchoice
0967 >, який відкриє діалогове вікно <guilabel
0968 >Запис відео</guilabel
0969 >. Діалогове вікно виглядає ось так: </para>
0970 
0971    <screenshot>
0972     <screeninfo
0973 >Діалогове вікно запису відео &marble;</screeninfo>
0974     <mediaobject>
0975      <imageobject
0976 ><imagedata fileref="movie-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0977      <textobject
0978 ><phrase
0979 >Діалогове вікно запису відео &marble;</phrase
0980 ></textobject>
0981     </mediaobject>
0982    </screenshot>
0983 
0984    <para
0985 >Натисніть кнопку <guibutton
0986 >Відкрити</guibutton
0987 >, щоб вибрати назву і каталог призначення для відео. Крім того, ви можете змінити частоту кадрів, яка може мати значення від 1 до 60 кадрів за секунду. </para>
0988 
0989    <para
0990 >Коли всі параметри запису буде встановлено, можна натиснути кнопку <guibutton
0991 >Пуск</guibutton
0992 >. Після натискання ви можете змінювати масштаб карти і пересуватися картою &marble; з метою створення відео подорожі земною кулею. </para>
0993 
0994    <para
0995 >Щоб зупинити записування відео і зберегти його, скористайтеся пунктом меню <menuchoice
0996 ><guimenu
0997 >Зміни</guimenu
0998 > <guimenuitem
0999 >Припинити запис</guimenuitem
1000 ></menuchoice
1001 >. </para>
1002 
1003    <sect2 id="recording-movie-troubleshooting">
1004    <title
1005 >Діагностика</title>
1006 
1007     <para
1008 >Програма може показувати повідомлення про помилку через те, що не встановлено avconv або ffmpeg. Відповідні пакунки програм можна отримати зі <ulink url="https://ffmpeg.org/download.html"
1009 >сторінки ffmpeg</ulink
1010 > та <ulink url="https://libav.org/download.html"
1011 >сторінки avconv</ulink
1012 >. Втім, рекомендованим способом є встановлення відповідних пакунків зі сховища пакунків вашого дистрибутива. </para>
1013    </sect2>
1014   </sect1>
1015  </chapter>
1016 
1017  <chapter id="commands">
1018  <title
1019 >Довідка щодо команд</title>
1020 
1021   <sect1 id="marble-mainwindow">
1022   <title
1023 >Меню і клавіатурні скорочення</title>
1024 
1025    <sect2>
1026    <title
1027 >Меню «Файл»</title>
1028 
1029     <variablelist>
1030      <varlistentry>
1031       <term
1032 ><menuchoice
1033 ><shortcut
1034 > <keycombo action="simul"
1035 >&Ctrl;<keycap
1036 >O</keycap
1037 ></keycombo
1038 > </shortcut
1039 > <guimenu
1040 >Файл</guimenu
1041 > <guimenuitem
1042 >Відкрити...</guimenuitem
1043 ></menuchoice
1044 ></term>
1045       <listitem
1046 ><para
1047 ><action
1048 >Відкриває</action
1049 > файл карти.</para
1050 ></listitem>
1051      </varlistentry>
1052 
1053      <varlistentry>
1054       <term
1055 ><menuchoice
1056 ><guimenu
1057 >Файл</guimenu
1058 > <guimenuitem
1059 >Відкрити недавні</guimenuitem
1060 > </menuchoice
1061 ></term>
1062       <listitem
1063 ><para
1064 >Це клавіатурне скорочення призначено для відкриття карт, якими ви нещодавно користувалися. Натискання цього пункту відкриє список, розташований збоку від меню, у якому ви побачите назви декількох останніх використаних карт. Натискання позначки одного з файлів карт відкриє відповідний файл у &marble;, якщо файл все ще знаходиться за старою адресою.</para
1065 ></listitem>
1066      </varlistentry>
1067 
1068      <varlistentry>
1069       <term
1070 ><menuchoice
1071 ><shortcut
1072 > <keycombo action="simul"
1073 >&Ctrl;<keycap
1074 >N</keycap
1075 ></keycombo
1076 > </shortcut
1077 > <guimenu
1078 >Файл</guimenu
1079 > <guimenuitem
1080 >Отримати карти...</guimenuitem
1081 ></menuchoice
1082 ></term>
1083       <listitem
1084 ><para
1085 ><action
1086 >Показує</action
1087 > діалогове вікно <guilabel
1088 >Отримати нові матеріали</guilabel
1089 >, яке надасть вам змогу отримати додаткові карти для &marble;, зокрема карти Марса і Венери.</para
1090 ></listitem>
1091      </varlistentry>
1092 
1093     <varlistentry>
1094       <term
1095 ><menuchoice
1096 ><guimenu
1097 >Файл</guimenu
1098 > <guimenuitem
1099 >Створити нову карту...</guimenuitem
1100 ></menuchoice
1101 ></term>
1102       <listitem
1103 ><para
1104 ><action
1105 >Відкриває</action
1106 > діалогове вікно <guilabel
1107 >Майстер створення тем карт &marble;</guilabel
1108 >, призначення для створення карт на основі даних інтернет-служби карт, вашого власного файла зображення карти або індексованих файлів Open Street Map.</para
1109 ></listitem>
1110      </varlistentry>
1111 
1112      <varlistentry>
1113       <term
1114 ><menuchoice
1115 ><guimenu
1116 >Файл</guimenu
1117 > <guimenuitem
1118 >Отримати ділянку...</guimenuitem
1119 ></menuchoice
1120 ></term>
1121       <listitem
1122 ><para
1123 ><action
1124 >Відкриває</action
1125 > діалогове вікно <guilabel
1126 >Завантаження ділянки</guilabel
1127 >, призначене для отримання даних карти у різному масштабі для автономного використання. Докладніше про ці дані можна дізнатися з розділу <link linkend="download-region"
1128 >Отримання ділянок карти</link
1129 >.</para
1130 ></listitem>
1131      </varlistentry>
1132 
1133      <varlistentry>
1134       <term
1135 ><menuchoice
1136 ><shortcut
1137 ><keycombo action="simul"
1138 >&Ctrl;<keycap
1139 >S</keycap
1140 ></keycombo
1141 > </shortcut
1142 > <guimenu
1143 >Файл</guimenu
1144 > <guimenuitem
1145 >Експортувати карту...</guimenuitem
1146 ></menuchoice
1147 ></term>
1148       <listitem
1149 ><para
1150 ><action
1151 >Експортує</action
1152 > знімок карти &marble; до файла зображення.</para
1153 ></listitem>
1154      </varlistentry>
1155 
1156      <varlistentry>
1157       <term
1158 ><menuchoice
1159 ><shortcut
1160 ><keycombo action="simul"
1161 >&Ctrl;<keycap
1162 >P</keycap
1163 ></keycombo
1164 > </shortcut
1165 > <guimenu
1166 >Файл</guimenu
1167 > <guimenuitem
1168 >Друкувати...</guimenuitem
1169 ></menuchoice
1170 ></term>
1171       <listitem
1172 ><para
1173 ><action
1174 >Друкує</action
1175 > знімок карти &marble;.</para
1176 ></listitem>
1177      </varlistentry>
1178 
1179      <varlistentry>
1180       <term
1181 ><menuchoice
1182 ><guimenu
1183 >Файл</guimenu
1184 > <guimenuitem
1185 >Перегляд друку</guimenuitem
1186 ></menuchoice
1187 ></term>
1188       <listitem
1189 ><para
1190 >Відкрити вікно з попереднім переглядом надрукованої карти.</para
1191 ></listitem>
1192      </varlistentry>
1193 
1194      <varlistentry>
1195       <term
1196 ><menuchoice
1197 ><guimenu
1198 >Файл</guimenu
1199 > <guimenuitem
1200 >Працювати автономно</guimenuitem
1201 ></menuchoice
1202 ></term>
1203       <listitem
1204 ><para
1205 >Якщо буде позначено цей пункт, &marble; не намагатиметься отримувати дані карти з мережі Інтернет. Можливості пошуку буде обмежено локальною базою даних. Отримання нових маршрутів стане неможливим.</para
1206 ></listitem>
1207      </varlistentry>
1208 
1209      <varlistentry>
1210       <term
1211 ><menuchoice
1212 ><shortcut
1213 ><keycombo action="simul"
1214 >&Ctrl;<keycap
1215 >Q</keycap
1216 ></keycombo
1217 > </shortcut
1218 > <guimenu
1219 >Файл</guimenu
1220 > <guimenuitem
1221 >Вийти</guimenuitem
1222 ></menuchoice
1223 ></term>
1224       <listitem
1225 ><para
1226 ><action
1227 >Завершує роботу</action
1228 > &marble;.</para
1229 ></listitem>
1230      </varlistentry>
1231     </variablelist>
1232    </sect2>
1233 
1234    <sect2>
1235    <title
1236 >Меню «Зміни»</title>
1237 
1238     <variablelist>
1239      <varlistentry>
1240       <term
1241 ><menuchoice
1242 ><shortcut
1243 ><keycombo action="simul"
1244 >&Ctrl;<keycap
1245 >C</keycap
1246 ></keycombo
1247 > </shortcut
1248 > <guimenu
1249 >Зміни</guimenu
1250 > <guimenuitem
1251 >Копіювати карту</guimenuitem
1252 ></menuchoice
1253 ></term>
1254       <listitem
1255 ><para
1256 ><action
1257 >Копіює</action
1258 > знімок карти &marble; до загального буфера.</para
1259 ></listitem>
1260      </varlistentry>
1261 
1262      <varlistentry>
1263       <term
1264 ><menuchoice
1265 ><guimenu
1266 >Зміни</guimenu
1267 > <guimenuitem
1268 >Копіювати координати</guimenuitem
1269 ></menuchoice
1270 ></term>
1271       <listitem
1272 ><para
1273 ><action
1274 >Копіює</action
1275 > поточні координати до загального буфера.</para
1276 ></listitem>
1277      </varlistentry>
1278 
1279      <varlistentry>
1280       <term
1281 ><menuchoice
1282 ><shortcut
1283 ><keycombo action="simul"
1284 >&Ctrl;<keycap
1285 >E</keycap
1286 ></keycombo
1287 > </shortcut
1288 > <guimenu
1289 >Зміни</guimenu
1290 > <guimenuitem
1291 >Редагувати карту…</guimenuitem
1292 ></menuchoice
1293 ></term>
1294       <listitem
1295 ><para
1296 ><action
1297 >Надає вам змогу</action
1298 > відкрити поточну карту у зовнішньому редакторі карт. У поточній версії програми передбачено підтримку редакторів карт <application
1299 >Potlatch</application
1300 > (у вікні програми для перегляду сторінок інтернету), <application
1301 >Merkaartor</application
1302 > та <application
1303 >JOSM</application
1304 >.</para
1305 ></listitem>
1306      </varlistentry>
1307 
1308      <varlistentry>
1309       <term
1310 ><menuchoice
1311 ><shortcut
1312 ><keycombo action="simul"
1313 >&Ctrl; &Shift;<keycap
1314 >R</keycap
1315 ></keycombo
1316 > </shortcut
1317 > <guimenu
1318 >Зміни</guimenu
1319 > <guimenuitem
1320 >Записати відео</guimenuitem
1321 ></menuchoice
1322 ></term>
1323       <listitem
1324 ><para
1325 ><action
1326 >Записати</action
1327 > відео у &marble;.</para
1328 ></listitem>
1329      </varlistentry>
1330 
1331      <varlistentry>
1332       <term
1333 ><menuchoice
1334 ><guimenu
1335 >Зміни</guimenu
1336 > <guimenuitem
1337 >Припинити запис</guimenuitem
1338 ></menuchoice
1339 ></term>
1340       <listitem
1341 ><para
1342 ><action
1343 >Припинити</action
1344 > поточний сеанс запису відео.</para
1345 ></listitem>
1346      </varlistentry>
1347     </variablelist>
1348    </sect2>
1349 
1350    <sect2>
1351    <title
1352 >Меню «Перегляд»</title>
1353 
1354     <variablelist>
1355      <varlistentry>
1356       <term
1357 ><menuchoice
1358 ><guimenu
1359 >Перегляд</guimenu
1360 > <guimenuitem
1361 >Поточне розташування</guimenuitem
1362 ></menuchoice
1363 ></term>
1364       <listitem
1365 ><para
1366 ><action
1367 >Увімкнути або вимкнути</action
1368 > показ сторінки розташування на лівій панелі. Якщо з вашим комп’ютером з’єднано GPS-пристрій, &marble; покаже довготу і широту вашого поточного розташування.</para
1369 ></listitem>
1370      </varlistentry>
1371 
1372      <varlistentry>
1373       <term
1374 ><menuchoice
1375 ><guimenu
1376 >Перегляд</guimenu
1377 > <guimenuitem
1378 >Перехрестя</guimenuitem
1379 ></menuchoice
1380 ></term>
1381       <listitem
1382 ><para
1383 ><action
1384 >Увімкнути або вимкнути</action
1385 > показ простого перехрестя по центру карти.</para
1386 ></listitem>
1387      </varlistentry>
1388 
1389      <varlistentry>
1390       <term
1391 ><menuchoice
1392 ><shortcut
1393 ><keycap
1394 >F5</keycap
1395 > </shortcut
1396 ><guimenu
1397 >Перегляд</guimenu
1398 > <guimenuitem
1399 >Оновити</guimenuitem
1400 ></menuchoice
1401 ></term>
1402       <listitem
1403 ><para
1404 >Повторно отримати поточну видиму частину карти і показати її у вікні програми.</para
1405 ></listitem>
1406      </varlistentry>
1407 
1408      <varlistentry>
1409       <term
1410 ><menuchoice
1411 ><guimenu
1412 >Перегляд</guimenu
1413 > <guimenuitem
1414 >Інформаційні панелі</guimenuitem
1415 ></menuchoice
1416 ></term>
1417       <listitem
1418 ><para
1419 >За допомогою цього підменю ви можете зафіксувати розташування інформаційних панелей і показати або сховати вікна додатків, які ви увімкнули на сторінці <link linkend="configplugins"
1420 >Додатки</link
1421 > діалогового вікна налаштувань &marble;.</para
1422 ></listitem>
1423      </varlistentry>
1424 
1425      <varlistentry>
1426       <term
1427 ><menuchoice
1428 ><guimenu
1429 >Перегляд</guimenu
1430 > <guimenuitem
1431 >Мережеві служби</guimenuitem
1432 ></menuchoice
1433 ></term>
1434       <listitem
1435 ><para
1436 >За допомогою додатка <guimenuitem
1437 >Вікіпедія</guimenuitem
1438 > ви зможете бачити на карті піктограми статей у Вікіпедії, присвячених певним місцям на Землі. Натискання такої піктограми відкриє вікно переглядача зі відповідною сторінкою сайта. Дані буде отримано за допомогою служби інтернету GeoNames.org. Додаток <guimenuitem
1439 >Фотографії</guimenuitem
1440 > працює у подібному ж режимі і у поточній версії надає вам змогу переглядати фотографії місць, що зберігаються на сайті FlickR.</para
1441 ></listitem>
1442      </varlistentry>
1443 
1444      <varlistentry>
1445       <term
1446 ><menuchoice
1447 ><guimenu
1448 >Перегляд</guimenu
1449 > <guimenuitem
1450 >Хмари</guimenuitem
1451 ></menuchoice
1452 ></term>
1453       <listitem
1454 ><para
1455 ><action
1456 >Показати</action
1457 > у режимі реального часу рух хмар. Карта руху хмар у реальному режимі часу оновлюється кожні 3 години. Для її побудови використовуються зображення з супутників GOES, METEOSAT, і GMS, отримані зі сторінки зображень геостаціонарних супутників Університету Данід. Подяки: Hari Nair, проєкту Xplanet.</para
1458 ></listitem>
1459      </varlistentry>
1460 
1461      <varlistentry>
1462       <term
1463 ><menuchoice
1464 ><guimenu
1465 >Перегляд</guimenu
1466 > <guimenuitem
1467 >Атмосфера</guimenuitem
1468 ></menuchoice
1469 ></term>
1470       <listitem
1471 ><para
1472 ><action
1473 >Показати</action
1474 > дифузне відбиття атмосфери навколо земної кулі.</para
1475 ></listitem>
1476      </varlistentry>
1477 
1478      <varlistentry>
1479       <term
1480 ><menuchoice
1481 ><guimenu
1482 >Перегляд</guimenu
1483 > <guimenuitem
1484 >Зірки</guimenuitem
1485 ></menuchoice
1486 ></term>
1487       <listitem
1488 ><para
1489 ><action
1490 >Показати</action
1491 > карту зоряного неба для Сонячної системи.</para
1492 ></listitem>
1493      </varlistentry>
1494 
1495      <varlistentry>
1496       <term
1497 ><menuchoice
1498 ><guimenu
1499 >Перегляд</guimenu
1500 > <guimenuitem
1501 >Керування Сонцем...</guimenuitem
1502 ></menuchoice
1503 ></term>
1504       <listitem
1505 ><para
1506 ><action
1507 >Показує</action
1508 > діалогове вікно <guilabel
1509 >Керування Сонцем</guilabel
1510 >, за допомогою якого ви можете встановити <guilabel
1511 >Показ пір доби</guilabel
1512 > і розташувати центр карти за позицією Сонця.</para
1513 ></listitem>
1514      </varlistentry>
1515 
1516      <varlistentry>
1517       <term
1518 ><menuchoice
1519 ><guimenu
1520 >Перегляд</guimenu
1521 > <guimenuitem
1522 >Керування часом...</guimenuitem
1523 ></menuchoice
1524 ></term>
1525       <listitem
1526 ><para
1527 ><action
1528 >Показує</action
1529 > діалогове вікно <guilabel
1530 >Керування часом</guilabel
1531 >, за допомогою якого ви можете встановити дату і час, швидкість імітації часу.</para
1532 ></listitem>
1533      </varlistentry>
1534 
1535      <varlistentry>
1536       <term
1537 ><menuchoice
1538 ><guimenu
1539 >Перегляд</guimenu
1540 > <guisubmenu
1541 >Затемнення у <replaceable
1542 >рік</replaceable
1543 ></guisubmenu
1544 ></menuchoice
1545 ></term>
1546       <listitem
1547 ><para
1548 ><action
1549 >Показує</action
1550 > список затемнень для року, вибраного за допомогою пункту меню <menuchoice
1551 ><guimenu
1552 >Перегляд</guimenu
1553 ><guimenuitem
1554 >Перегляд затемнень...</guimenuitem
1555 ></menuchoice
1556 >.</para>
1557 
1558       <para
1559 >Цей пункт меню буде показано, лише якщо увімкнено додаток <link linkend="eclipsesplugin"
1560 >Затемнення</link
1561 >.</para
1562 ></listitem>
1563      </varlistentry>
1564 
1565      <varlistentry>
1566       <term
1567 ><menuchoice
1568 ><guimenu
1569 >Перегляд</guimenu
1570 > <guimenuitem
1571 >Перегляд затемнень...</guimenuitem
1572 ></menuchoice
1573 ></term>
1574       <listitem
1575 ><para
1576 ><action
1577 >Показує</action
1578 > діалогове вікно <guilabel
1579 >Перегляд затемнень</guilabel
1580 >, за допомогою якого ви можете визначити рік показу затемнень, відкрити діалогове вікно параметрів додатка затемнень, переглянути дані щодо початку, кінця, типу та потужності затемнення. Позначте у списку пункт затемлення і натисніть кнопку <guibutton
1581 >Перейти до позначеного затемлення</guibutton
1582 >, щоб переглянути дані щодо місця затемнення на карті.</para>
1583 
1584       <para
1585 >Цей пункт меню буде показано, лише якщо увімкнено додаток <link linkend="eclipsesplugin"
1586 >Затемнення</link
1587 >.</para
1588 ></listitem>
1589      </varlistentry>
1590     </variablelist>
1591    </sect2>
1592 
1593    <sect2>
1594    <title
1595 >Меню «Закладки»</title>
1596     <variablelist>
1597      <varlistentry>
1598       <term
1599 ><menuchoice
1600 ><shortcut
1601 > <keycombo action="simul"
1602 >&Ctrl;<keycap
1603 >B</keycap
1604 ></keycombo
1605 > </shortcut
1606 > <guimenu
1607 >Закладки</guimenu
1608 > <guimenuitem
1609 >Додати закладку…</guimenuitem
1610 ></menuchoice
1611 ></term>
1612       <listitem
1613 ><para
1614 ><action
1615 >Відкрити вікно <guilabel
1616 >Редагування закладки</guilabel
1617 ></action
1618 > для керування закладкою.</para
1619 ></listitem>
1620      </varlistentry>
1621 
1622      <varlistentry>
1623       <term
1624 ><menuchoice
1625 ><guimenu
1626 >Закладки</guimenu
1627 > <guimenuitem
1628 >Показати закладки</guimenuitem
1629 ></menuchoice
1630 ></term>
1631       <listitem
1632 ><para
1633 >Пункт позначки для <action
1634 >вмикання візуалізації закладок на карті.</action
1635 ></para
1636 ></listitem>
1637      </varlistentry>
1638 
1639      <varlistentry>
1640       <term
1641 ><menuchoice
1642 ><guimenu
1643 >Закладки</guimenu
1644 > <guimenuitem
1645 >Встановити початкове місце</guimenuitem
1646 ></menuchoice
1647 ></term>
1648       <listitem
1649 ><para
1650 ><action
1651 >Вказати поточну позицію як вашу домівку.</action
1652 ></para
1653 ></listitem>
1654      </varlistentry>
1655 
1656      <varlistentry>
1657       <term
1658 ><menuchoice
1659 ><guimenu
1660 >Закладки</guimenu
1661 > <guimenuitem
1662 >Керування закладками...</guimenuitem
1663 ></menuchoice
1664 ></term>
1665       <listitem
1666 ><para
1667 ><action
1668 >Відкрити діалогове вікно <guilabel
1669 >Керування закладками</guilabel
1670 > dialog</action
1671 > для керування усіма закладками.</para
1672 ></listitem>
1673      </varlistentry>
1674 
1675      <varlistentry>
1676       <term
1677 ><menuchoice
1678 ><guimenu
1679 >Закладки</guimenu
1680 > <guisubmenu
1681 >Типовий</guisubmenu
1682 ></menuchoice
1683 ></term>
1684       <listitem
1685 ><para
1686 ><action
1687 >У цьому підменю буде показано ваші типові записи місць.</action
1688 ></para
1689 ></listitem>
1690      </varlistentry>
1691     </variablelist>
1692    </sect2>
1693 
1694    <sect2>
1695    <title
1696 >Меню «Параметри»</title>
1697 
1698     <variablelist>
1699      <varlistentry>
1700       <term
1701 ><menuchoice
1702 ><guimenu
1703 >Параметри</guimenu
1704 > <guimenuitem
1705 >Показати пенал</guimenuitem
1706 ></menuchoice
1707 ></term>
1708       <listitem
1709 ><para
1710 ><action
1711 >Перемкнути</action
1712 > видимість головного пенала.</para
1713 ></listitem>
1714      </varlistentry>
1715 
1716      <varlistentry>
1717       <term
1718 ><menuchoice
1719 ><guimenu
1720 >Параметри</guimenu
1721 > <guimenuitem
1722 >Показати смужку стану</guimenuitem
1723 ></menuchoice
1724 ></term>
1725       <listitem
1726 ><para
1727 ><action
1728 >Перемкнути</action
1729 > видимість рядка стану.</para
1730 ></listitem>
1731      </varlistentry>
1732 
1733      <varlistentry>
1734       <term
1735 ><menuchoice
1736 ><guimenu
1737 >Перегляд</guimenu
1738 > <guimenuitem
1739 >Панелі</guimenuitem
1740 ></menuchoice
1741 ></term>
1742       <listitem
1743 ><para
1744 >За допомогою цього підменю можна <action
1745 >увімкнути або вимкнути</action
1746 > показ панелей &marble;.</para>
1747 
1748       <tip
1749 ><para
1750 >Ви можете наказати &marble; одночасно приховати усі панелі або показати їх за допомогою пункту меню <menuchoice
1751 > <guimenu
1752 >Параметри</guimenu
1753 > <guisubmenu
1754 >Панелі</guisubmenu
1755 > <guimenuitem
1756 >Приховати усі панелі/Показати усі панелі</guimenuitem
1757 > </menuchoice
1758 > або натискання клавіші <keycap
1759 >F9</keycap
1760 > на клавіатурі.</para
1761 ></tip
1762 ></listitem>
1763      </varlistentry>
1764 
1765      <varlistentry>
1766       <term
1767 ><menuchoice
1768 ><guimenu
1769 >Параметри</guimenu
1770 > <guimenuitem
1771 >Розмір області перегляду</guimenuitem
1772 ></menuchoice
1773 ></term>
1774       <listitem
1775 ><para
1776 ><action
1777 >Надає змогу перемикатися між різними розмірами області карти &marble;.</action
1778 > Ви можете вибрати один з розмірів, які відповідають розмірам кадру відеодемонстрації, яку ви хочете записати або залишити розміри області карти змінними (пункт меню <guimenuitem
1779 >Типовий (змінний)</guimenuitem
1780 >).</para
1781 ></listitem>
1782      </varlistentry>
1783 
1784      <varlistentry>
1785       <term
1786 ><menuchoice
1787 ><shortcut
1788 ><keycombo action="simul"
1789 >&Ctrl;&Shift;<keycap
1790 >F</keycap
1791 ></keycombo
1792 ></shortcut
1793 > <guimenu
1794 >Параметри</guimenu
1795 > <guimenuitem
1796 >Повноекранний режим</guimenuitem
1797 ></menuchoice
1798 ></term>
1799       <listitem
1800 ><para
1801 ><action
1802 >Перемикає зображення між звичайним у вікні і зображенням на весь екран.</action
1803 > У режимі повноекранного перегляду панель заголовка буде сховано, а поточне вікно програми буде розтягнуто на весь екран.</para
1804 ></listitem>
1805      </varlistentry>
1806 
1807      <varlistentry>
1808       <term
1809 ><menuchoice
1810 ><guimenu
1811 >Параметри</guimenu
1812 > <guimenuitem
1813 >Налаштувати віртуальний глобус &marble;...</guimenuitem
1814 ></menuchoice
1815 ></term>
1816       <listitem
1817 ><para
1818 ><action
1819 >Показати</action
1820 > діалогове вікно <link linkend="configure"
1821 >налаштування &marble;</link
1822 >.</para
1823 ></listitem>
1824      </varlistentry>
1825 
1826     </variablelist>
1827 
1828    </sect2>
1829 
1830    <sect2>
1831    <title
1832 >Меню «Довідка»</title>
1833 
1834     <para
1835 >У &marble; передбачено типовий пункт меню <guimenu
1836 >Довідка</guimenu
1837 > &kde;. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з розділом, присвяченим <ulink url="help:/fundamentals/menus.html#menus-help"
1838 >меню «Довідка»</ulink
1839 > підручника з основ роботи у &kde;. </para>
1840    </sect2>
1841   </sect1>
1842  </chapter>
1843 
1844  <chapter id="configure">
1845  <title
1846 >Налаштування &marble;</title>
1847 
1848   <sect1 id="configview">
1849   <title
1850 >Налаштування перегляду</title>
1851 
1852    <screenshot>
1853     <screeninfo
1854 >Діалогове вікно налаштування перегляду</screeninfo>
1855     <mediaobject>
1856      <imageobject
1857 ><imagedata fileref="configure-view.png" format="PNG"/></imageobject>
1858      <textobject
1859 ><phrase
1860 >Діалогове вікно налаштування перегляду</phrase
1861 ></textobject>
1862     </mediaobject>
1863    </screenshot>
1864 
1865    <variablelist>
1866     <varlistentry>
1867      <term
1868 ><guilabel
1869 >Відстань:</guilabel
1870 ></term>
1871      <listitem
1872 ><para
1873 >Одиниця, у якій вимірюватимуться висота, довжина і відстань (наприклад кілометр, миля, фут).</para
1874 ></listitem>
1875     </varlistentry>
1876 
1877     <varlistentry>
1878      <term
1879 ><guilabel
1880 >Кут:</guilabel
1881 ></term>
1882      <listitem
1883 ><para
1884 >Визначає спосіб позначення кутів у координатах: типово використовуються позначення градус-мінута-секунда (наприклад 54°30'00" ). Іншим варіантом є показ кутів у вигляді долей градуса (наприклад 54,5°).</para
1885 ></listitem>
1886     </varlistentry>
1887 
1888     <varlistentry>
1889      <term
1890 ><guilabel
1891 >Статична картинка:</guilabel
1892 ></term>
1893      <listitem
1894 ><para
1895 >Визначає якість показу карти, коли користувач нічого не вводить. Зазвичай, при цьому отримується висока якість показу карти, оскільки швидкість не є визначальною.</para
1896 ></listitem>
1897     </varlistentry>
1898 
1899     <varlistentry>
1900      <term
1901 ><guilabel
1902 >Під час анімації:</guilabel
1903 ></term>
1904      <listitem
1905 ><para
1906 >Визначає якість зображення карти під час руху карти (наприклад перетягування глобуса). Цей параметр рекомендується встановити у значення «низька якість» на повільних машинах, оскільки це забезпечить кращу інтерактивність.</para
1907 ></listitem>
1908     </varlistentry>
1909 
1910 <!--     <varlistentry>
1911      <term
1912 ><guilabel
1913 >Place names:</guilabel
1914 ></term>
1915      <listitem
1916 ><para
1917 >Places often have different names in different languages. The label on the map can show the name in the user's language. Alternatively it can display the name in the official language and glyphs of that place.</para
1918 ></listitem>
1919     </varlistentry
1920 >-->
1921 
1922     <varlistentry>
1923      <term
1924 ><guilabel
1925 >Типовий шрифт написів:</guilabel
1926 ></term>
1927      <listitem
1928 ><para
1929 >Типовий шрифт, який буде використано на карті.</para
1930 ></listitem>
1931     </varlistentry>
1932    </variablelist>
1933   </sect1>
1934 
1935   <sect1 id="confignavigation">
1936   <title
1937 >Налаштування навігації</title>
1938 
1939    <screenshot>
1940     <screeninfo
1941 >Діалогове вікно налаштування навігації</screeninfo>
1942     <mediaobject>
1943      <imageobject
1944 ><imagedata fileref="configure-navigation.png" format="PNG"/></imageobject>
1945      <textobject
1946 ><phrase
1947 >Діалогове вікно налаштування навігації</phrase
1948 ></textobject>
1949     </mediaobject>
1950    </screenshot>
1951 
1952    <variablelist>
1953 <!--    <varlistentry>
1954      <term
1955 ><guilabel
1956 >Drag location:</guilabel
1957 ></term>
1958      <listitem
1959 ><para
1960 >While dragging the mouse there are two standard behaviors when dealing with a virtual globe: The location below mouse pointer will follow the cursor exactly: As a result &eg; the north pole will not stay at the top which can lead to confusion. By default &marble; makes sure that north is always up which results in a dragging behavior where the location below the mouse pointer slightly "detaches" from the cursor.</para
1961 ></listitem>
1962     </varlistentry
1963 >-->
1964 
1965     <varlistentry>
1966      <term
1967 ><guilabel
1968 >Інерційне обертання глобуса</guilabel
1969 ></term>
1970      <listitem
1971 ><para
1972 >Типово, &marble; використовуватиме кінетичне гортання під час перетягування карти. За допомогою цього пункту ви можете вимкнути таку поведінку програми.</para
1973 ></listitem>
1974     </varlistentry>
1975 
1976     <varlistentry>
1977      <term
1978 ><guilabel
1979 >Анімація подорожі до цілі</guilabel
1980 ></term>
1981      <listitem
1982 ><para
1983 >Під час пошуку нового місця &marble; може або миттєво пересувати вас до нового місця на карті, або показувати уявну подорож картою з попереднього місця до нового.</para
1984 ></listitem>
1985     </varlistentry>
1986 
1987     <varlistentry>
1988      <term
1989 ><guilabel
1990 >Обертання перегляду мишею</guilabel
1991 ></term>
1992      <listitem
1993 ><para
1994 >При панорамуванні рух карти і вказівника миші вирівняно.</para
1995 ></listitem>
1996     </varlistentry>
1997 
1998     <varlistentry>
1999      <term
2000 ><guilabel
2001 >Після запуску:</guilabel
2002 ></term>
2003      <listitem
2004 ><para
2005 >Типово &marble; показуватиме розташування домівки одразу після запуску програми. Як варіант, програма може показувати останню активну позицію на час останнього використання програми.</para
2006 ></listitem>
2007     </varlistentry>
2008 
2009     <varlistentry>
2010      <term
2011 ><guilabel
2012 >Зовнішній редактор:</guilabel
2013 ></term>
2014      <listitem
2015 ><para
2016 >Тут ви можете визначити типовий редактор для карт або вказати пункт <guilabel
2017 >Завжди питати</guilabel
2018 >, якщо хочете, щоб &marble; завжди просила вибрати редактор.</para
2019 ></listitem>
2020     </varlistentry>
2021    </variablelist>
2022   </sect1>
2023 
2024   <sect1 id="configcacheproxy">
2025   <title
2026 >Налаштування кешу і проксі-сервера</title>
2027 
2028    <screenshot>
2029     <screeninfo
2030 >Діалогове вікно налаштування кешу і параметрів проксі-сервера</screeninfo>
2031     <mediaobject>
2032      <imageobject
2033 ><imagedata fileref="configure-cacheproxy.png" format="PNG"/></imageobject>
2034      <textobject
2035 ><phrase
2036 >Діалогове вікно налаштування параметрів кешу і проксі-сервера</phrase
2037 ></textobject>
2038     </mediaobject>
2039    </screenshot>
2040 
2041    <variablelist>
2042     <varlistentry>
2043      <term
2044 ><guilabel
2045 >Кеш</guilabel
2046 ></term>
2047      <listitem
2048 ><para
2049 >У &marble; використано два види кешу, перший з них це фізична пам’ять комп’ютера, що використовується для зберігання даних карти. Збільшення її об’єму прискорює реакцію програми на дії користувача. Другий різновид кешу — це кеш на жорсткому диску, що використовується для отримання потрібних даних з мережі (наприклад даних з Вікіпедії або даних карт). Зменшіть його розмір, якщо ви бажаєте зекономити місце на жорсткому диску і якщо збільшення навантаження на мережу не є проблемою.</para
2050 ></listitem>
2051     </varlistentry>
2052 
2053     <varlistentry>
2054      <term
2055 ><guilabel
2056 >Проксі</guilabel
2057 ></term>
2058      <listitem
2059 ><para
2060 >Параметри проксі-сервера вашої локальної мережі. Будь ласка, не заповнюйте їх, якщо ви не користуєтеся проксі-сервером.</para
2061 ></listitem>
2062     </varlistentry>
2063    </variablelist>
2064   </sect1>
2065 
2066   <sect1 id="configdatetime">
2067   <title
2068 >Налаштування параметрів дати і часу</title>
2069 
2070    <screenshot>
2071     <screeninfo
2072 >Сторінка налаштування параметрів дати і часу</screeninfo>
2073     <mediaobject>
2074      <imageobject
2075 ><imagedata fileref="configure-dateandtime.png" format="PNG"/></imageobject>
2076      <textobject
2077 ><phrase
2078 >Сторінка налаштування параметрів дати і часу</phrase
2079 ></textobject>
2080     </mediaobject>
2081    </screenshot>
2082 
2083    <variablelist>
2084     <varlistentry>
2085      <term
2086 ><guilabel
2087 >Часовий пояс</guilabel
2088 ></term>
2089      <listitem
2090 ><para
2091 >Тут ви можете вибрати часовий пояс, у якому працюватиме &marble;: <ulink url="https://uk.wikipedia.org/wiki/Всесвітній_координований_час"
2092 >універсальний координований час</ulink
2093 >, часовий пояс системи або нетиповий часовий пояс. Вибраний варіант призведе до змін у показі карти, лише якщо на карті передбачено показ умов освітлення у різних точках поверхні.</para
2094 ></listitem>
2095     </varlistentry>
2096 
2097     <varlistentry>
2098      <term
2099 ><guilabel
2100 >Після запуску &marble;</guilabel
2101 ></term>
2102      <listitem
2103 ><para
2104 >Тут ви можете вибрати значення дати і часу, яке буде використано одразу після запуску &marble;: загальносистемний час чи час, визначений під час попереднього сеансу.</para
2105 ></listitem>
2106     </varlistentry>
2107    </variablelist>
2108   </sect1>
2109 
2110   <sect1 id="configsynchronization">
2111   <title
2112 >Налаштування синхронізації</title>
2113 
2114    <para
2115 >&marble; може вивантажувати дані щодо маршрутів та закладок на сервер <ulink url="https://en.wikipedia.org/wiki/OwnCloud"
2116 >ownCloud</ulink
2117 > та виконувати синхронізацію цих даних між екземплярами &marble;, встановленими на різних пристроях. </para>
2118 
2119    <screenshot>
2120     <screeninfo
2121 >Діалогове вікно налаштовування синхронізації</screeninfo>
2122     <mediaobject>
2123      <imageobject
2124 ><imagedata fileref="configure-synchronization.png" format="PNG"/></imageobject>
2125      <textobject
2126 ><phrase
2127 >Діалогове вікно налаштовування синхронізації</phrase
2128 ></textobject>
2129     </mediaobject>
2130    </screenshot>
2131 
2132    <variablelist>
2133     <varlistentry>
2134      <term
2135 ><guilabel
2136 >Увімкнути синхронізацію</guilabel
2137 ></term>
2138      <listitem
2139 ><para
2140 >За допомогою цього пункту можна увімкнути або вимкнути синхронізацію. Якщо синхронізацію увімкнено, ви можете визначити за допомогою відповідних пунктів, чи слід виконувати синхронізацію даних маршрутів та закладок або натиснути кнопку <guibutton
2141 >Синхронізувати</guibutton
2142 >, щоб наказати програмі виконати негайну синхронізацію.</para
2143 ></listitem>
2144     </varlistentry>
2145 
2146     <varlistentry>
2147      <term
2148 ><guilabel
2149 >Реєстраційні дані</guilabel
2150 ></term>
2151      <listitem
2152 ><para
2153 >Тут ви можете вказати ваші реєстраційні дані ownClowd. Докладніші відомості щодо налаштовування ownClowd можна знайти на <ulink url="https://owncloud.com/"
2154 >офіційному сайті ownClowd</ulink
2155 >.</para
2156 ></listitem>
2157     </varlistentry>
2158    </variablelist>
2159   </sect1>
2160 
2161   <sect1 id="configrouting">
2162   <title
2163 >Налаштування маршрутів</title>
2164 
2165    <screenshot>
2166     <screeninfo
2167 >Діалогове вікно налаштування маршрутів</screeninfo>
2168     <mediaobject>
2169      <imageobject
2170 ><imagedata fileref="configure-routing.png" format="PNG"/></imageobject>
2171      <textobject
2172 ><phrase
2173 >Діалогове вікно налаштування маршрутів</phrase
2174 ></textobject>
2175     </mediaobject>
2176    </screenshot>
2177 
2178    <variablelist>
2179     <varlistentry>
2180      <term
2181 ><guibutton
2182 >Додати…</guibutton
2183 ></term>
2184      <listitem
2185 ><para
2186 >Відкриває вікно, за допомогою якого ви зможете додати новий профіль маршрутів.</para
2187 ></listitem>
2188     </varlistentry>
2189 
2190     <varlistentry>
2191      <term
2192 ><guibutton
2193 >Налаштувати…</guibutton
2194 ></term>
2195      <listitem
2196 ><para
2197 >Відкриває вікно, за допомогою якого ви зможете змінити параметри позначеного профілю маршрутів.</para
2198 ></listitem>
2199     </varlistentry>
2200 
2201     <varlistentry>
2202      <term
2203 ><guibutton
2204 >Вилучити</guibutton
2205 ></term>
2206      <listitem
2207 ><para
2208 >Вилучає позначений профіль маршрутів.</para
2209 ></listitem>
2210     </varlistentry>
2211 
2212     <varlistentry>
2213      <term
2214 ><guibutton
2215 >Пересунути вгору</guibutton
2216 ></term>
2217      <listitem
2218 ><para
2219 >Пересуває позначений профіль маршрутів на одну позицію вгору. Профіль, який стояв у списку перед поточним, буде пересунуто на позицію під ним.</para
2220 ></listitem>
2221     </varlistentry>
2222 
2223     <varlistentry>
2224      <term
2225 ><guibutton
2226 >Пересунути вниз</guibutton
2227 ></term>
2228      <listitem
2229 ><para
2230 >Пересуває позначений профіль маршрутів на одну позицію вниз. Профіль, який стояв у списку після поточного, буде пересунуто на позицію перед ним.</para
2231 ></listitem>
2232     </varlistentry>
2233    </variablelist>
2234   </sect1>
2235 
2236   <sect1 id="configplugins">
2237   <title
2238 >Налаштування додатків</title>
2239 
2240    <para
2241 >За допомогою віджета <guilabel
2242 >Налаштування додатків</guilabel
2243 > можна увімкнути або вимкнути показ панелей інформації, мережевих служб даних та інших додатків, які визначають вигляд &marble;. Пункти увімкнених додатків буде показано у меню <guilabel
2244 >Перегляд</guilabel
2245 >, звідки ви зможете вмикати або вимикати показ відповідних елементів інтерфейсу програми. </para>
2246 
2247    <screenshot>
2248     <screeninfo
2249 >Діалогове вікно налаштування додатків</screeninfo>
2250     <mediaobject>
2251      <imageobject
2252 ><imagedata fileref="configure-plugins.png" format="PNG"/></imageobject>
2253      <textobject
2254 ><phrase
2255 >Діалогове вікно налаштування додатків</phrase
2256 ></textobject>
2257     </mediaobject>
2258    </screenshot>
2259 
2260    <para
2261 >Увімкнути або вимкнути додаток можна за допомогою поля для позначки, розташованого ліворуч від пункту додатка. У деяких додатках передбачено можливість подальшого налаштування, доступ до якого можна отримати натисканням піктограми з гайковим ключем, розташованої праворуч від пункту додатка. </para>
2262 
2263    <variablelist>
2264     <varlistentry>
2265      <term
2266 ><guilabel
2267 >Додаток аматорського радіомовлення APRS</guilabel
2268 ></term>
2269      <listitem
2270 ><para
2271 >Отримує дані за допомогою інтернету, з файла або послідовно з’єднаного пристрою з системи автоматичного звітування про пакунки (Automatic Packet Reporting System). Позицію і стан джерела даних буде позначено на карті, програма автоматично оновлюватиме дані у режимі реального часу.</para
2272 ></listitem>
2273     </varlistentry>
2274 
2275     <varlistentry>
2276      <term
2277 ><guilabel
2278 >Анотація</guilabel
2279 ></term>
2280      <listitem
2281 ><para
2282 >Надає вам змогу додавати на карти анотації.</para
2283 ></listitem>
2284     </varlistentry>
2285 
2286     <varlistentry>
2287      <term
2288 ><guilabel
2289 >Атмосфера</guilabel
2290 ></term>
2291      <listitem
2292 ><para
2293 >Показує ефекти атмосфери.</para
2294 ></listitem>
2295     </varlistentry>
2296 
2297     <varlistentry>
2298      <term
2299 ><guilabel
2300 >Компас</guilabel
2301 ></term>
2302      <listitem
2303 ><para
2304 >Показує на карті картуш компаса.</para
2305 ></listitem>
2306     </varlistentry>
2307 
2308     <varlistentry>
2309      <term
2310 ><guilabel
2311 >Координатна сітка</guilabel
2312 ></term>
2313      <listitem
2314 ><para
2315 >Показує координатну сітку (ви можете вибрати кольори ліній сітки).</para
2316 ></listitem>
2317     </varlistentry>
2318 
2319     <varlistentry>
2320      <term
2321 ><guilabel
2322 >Перехрестя</guilabel
2323 ></term>
2324      <listitem
2325 ><para
2326 >Позначте цей пункт, щоб по центру карти було показано невеличке перехрестя.</para
2327 ></listitem>
2328     </varlistentry>
2329 
2330     <varlistentry>
2331      <term
2332 ><guilabel
2333 >Індикатор поступу отримання</guilabel
2334 ></term>
2335      <listitem
2336 ><para
2337 >Додає кругову діаграму поступу отримання у верхню частину карти.</para
2338 ></listitem>
2339     </varlistentry>
2340 
2341     <varlistentry>
2342      <term
2343 ><guilabel
2344 >Землетруси</guilabel
2345 ></term>
2346      <listitem
2347 ><para
2348 >Показує на карті позначки епіцентрів землетрусів.</para
2349 ></listitem>
2350     </varlistentry>
2351 
2352     <varlistentry id="eclipsesplugin">
2353      <term
2354 ><guilabel
2355 >Затемнення</guilabel
2356 ></term>
2357      <listitem
2358 ><para
2359 >Показує дані щодо сонячних і місячних затемнень.</para
2360 ></listitem>
2361     </varlistentry>
2362 
2363     <varlistentry>
2364      <term
2365 ><guilabel
2366 >Профіль висот</guilabel
2367 ></term>
2368      <listitem
2369 ><para
2370 >Показує на карті накладку з профілем висот для <link linkend="routing"
2371 >маршрутів</link
2372 >.</para
2373 ></listitem>
2374     </varlistentry>
2375 
2376     <varlistentry>
2377      <term
2378 ><guilabel
2379 >Позначка на профілі висот</guilabel
2380 ></term>
2381      <listitem
2382 ><para
2383 >Позначає поточну висоту на профілі висот карти.</para
2384 ></listitem>
2385     </varlistentry>
2386 
2387     <varlistentry>
2388      <term
2389 ><guilabel
2390 >Дані GPS</guilabel
2391 ></term>
2392      <listitem
2393 ><para
2394 >Показує накладу панель з даними <ulink url="https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS"
2395 >GPS</ulink
2396 >.</para
2397 ></listitem>
2398     </varlistentry>
2399 
2400     <varlistentry>
2401      <term
2402 ><guilabel
2403 >Ліцензія</guilabel
2404 ></term>
2405      <listitem
2406 ><para
2407 >Цей рухомий елемент надає можливість ознайомитися з даними щодо авторських прав.</para
2408 ></listitem>
2409     </varlistentry>
2410 
2411     <varlistentry id="measure-tool-config">
2412      <term
2413 ><guilabel
2414 >Інструмент вимірювання</guilabel
2415 ></term>
2416      <listitem
2417 ><para
2418 >Додаток для <link linkend="measure-distances"
2419 >вимірювання відстаней між двома або декількома точками</link
2420 >.</para>
2421 
2422      <para
2423 >Показ значень відстані та напрямку між точками можна налаштувати за допомогою діалогового вікна, яке відкривається натисканням кнопки з гайковим ключем. Достатньо позначити відповідний пункт, щоб &marble; показала мітки, і зняти позначку, щоб мітки було приховано.</para
2424 ></listitem>
2425     </varlistentry>
2426 
2427     <varlistentry>
2428      <term
2429 ><guilabel
2430 >Навігація</guilabel
2431 ></term>
2432      <listitem
2433 ><para
2434 >Показує інструмент керування масштабом і пересуванням за допомогою миші як накладний елемент карти.</para
2435 ></listitem>
2436     </varlistentry>
2437 
2438     <varlistentry>
2439      <term
2440 ><guilabel
2441 >Нотатки творця карти OSM</guilabel
2442 ></term>
2443      <listitem
2444 ><para
2445 >Реалізація нотаток геокодування.</para
2446 ></listitem>
2447     </varlistentry>
2448 
2449 <!--    <varlistentry>
2450      <term
2451 ><guilabel
2452 >OpenCaching.com</guilabel
2453 ></term>
2454      <listitem
2455 ><para
2456 >Displays the <ulink url="https://en.wikipedia.org/wiki/Geocaching"
2457 >geocaching</ulink
2458 > markers on the map.</para
2459 ></listitem>
2460     </varlistentry
2461 >-->
2462 
2463     <varlistentry>
2464      <term
2465 ><guilabel
2466 >Пункти OpenDesktop</guilabel
2467 ></term>
2468      <listitem
2469 ><para
2470 >Показує на карті аватари користувачів <ulink url="https://opendesktop.org/"
2471 >OpenDesktop</ulink
2472 > та деякі додаткові дані щодо них.</para
2473 ></listitem>
2474     </varlistentry>
2475 
2476     <varlistentry>
2477      <term
2478 ><guilabel
2479 >Перегляд карти</guilabel
2480 ></term>
2481      <listitem
2482 ><para
2483 >Це накладний елемент з загальним виглядом карти.</para
2484 ></listitem>
2485     </varlistentry>
2486 
2487     <varlistentry>
2488      <term
2489 ><guilabel
2490 >Фотографії</guilabel
2491 ></term>
2492      <listitem
2493 ><para
2494 >Автоматично отримує зображення з усього світу відповідно до їх популярності.</para
2495 ></listitem>
2496     </varlistentry>
2497 
2498     <varlistentry>
2499      <term
2500 ><guilabel
2501 >Місця</guilabel
2502 ></term>
2503      <listitem
2504 ><para
2505 >Показує варті уваги об’єкти на основі даних <ulink url="https://foursquare.com/"
2506 >Foursquare</ulink
2507 >.</para
2508 ></listitem>
2509     </varlistentry>
2510 
2511     <varlistentry>
2512      <term
2513 ><guilabel
2514 >Позначка позиції</guilabel
2515 ></term>
2516      <listitem
2517 ><para
2518 >Малює на карті маркер у поточній позиції за даними <ulink url="https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS"
2519 >GPS</ulink
2520 >.</para
2521 ></listitem>
2522     </varlistentry>
2523 
2524     <varlistentry>
2525      <term
2526 ><guilabel
2527 >Поштові індекси</guilabel
2528 ></term>
2529      <listitem
2530 ><para
2531 >Показує <ulink url="https://uk.wikipedia.org/wiki/Поштовий_індекс"
2532 >поштові індекси</ulink
2533 > для області на карті.</para
2534 ></listitem>
2535     </varlistentry>
2536 
2537     <varlistentry>
2538      <term
2539 ><guilabel
2540 >Маршрути</guilabel
2541 ></term>
2542      <listitem
2543 ><para
2544 >Показує <link linkend="routing"
2545 >дані щодо маршруту</link
2546 > та елементи керування навігацією.</para
2547 ></listitem>
2548     </varlistentry>
2549 
2550     <varlistentry>
2551      <term
2552 ><guilabel
2553 >Супутники</guilabel
2554 ></term>
2555      <listitem
2556 ><para
2557 >Показує позиції та орбіти природних та штучних супутників Землі та інших планет.</para
2558 ></listitem>
2559     </varlistentry>
2560 
2561     <varlistentry>
2562      <term
2563 ><guilabel
2564 >Шкала масштабу</guilabel
2565 ></term>
2566      <listitem
2567 ><para
2568 >Цей накладний елемент надає можливість бачити масштаб карти.</para
2569 ></listitem>
2570     </varlistentry>
2571 
2572     <varlistentry>
2573      <term
2574 ><guilabel
2575 >Спідометр</guilabel
2576 ></term>
2577      <listitem
2578 ><para
2579 >Показує поточну швидкість пересування. Для роботи потребує даних <ulink url="https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS"
2580 >GPS</ulink
2581 >.</para
2582 ></listitem>
2583     </varlistentry>
2584 
2585     <varlistentry>
2586      <term
2587 ><guilabel
2588 >Зірки</guilabel
2589 ></term>
2590      <listitem
2591 ><para
2592 >Додаток, що показує зоряне небо.</para
2593 ></listitem>
2594     </varlistentry>
2595 
2596     <varlistentry>
2597      <term
2598 ><guilabel
2599 >Сонце</guilabel
2600 ></term>
2601      <listitem
2602 ><para
2603 >Додаток для показу Сонця.</para
2604 ></listitem>
2605     </varlistentry>
2606 
2607     <varlistentry>
2608      <term
2609 ><guilabel
2610 >Погода</guilabel
2611 ></term>
2612      <listitem
2613 ><para
2614 >Отримує відомості щодо поточної погоди у містах та показує їх на карті.</para
2615 ></listitem>
2616     </varlistentry>
2617 
2618     <varlistentry>
2619      <term
2620 ><guilabel
2621 >Статті Вікіпедії</guilabel
2622 ></term>
2623      <listitem
2624 ><para
2625 >Автоматично отримує статті Вікіпедії і показує їх у правій частині карти.</para
2626 ></listitem>
2627     </varlistentry>
2628    </variablelist>
2629   </sect1>
2630  </chapter>
2631 
2632  <chapter id="faq">
2633  <title
2634 >Запитання і відповіді</title>
2635 
2636   <qandaset id="faqlist">
2637    <qandaentry>
2638     <question>
2639      <para
2640 >На карті немає мого будинку / Навіщо використовувати &marble;, якщо вже є <application
2641 >Google Земля</application
2642 >?</para>
2643     </question>
2644     <answer>
2645      <para
2646 >Метою створення &marble; було написання легкого швидкого навчального географічного переглядача, який було б просто запустити на будь-якій платформі, що підтримується &Qt;. Хоча непогано було б мати карти з високою роздільною здатністю, вони не завжди потрібні звичайному користувачеві у будь-якому з випадків використання програми (так само вам не потрібен повноцінний текстовий процесор, якщо вам просто треба набрати якийсь текст). Також зауважте факт: &marble; є вільним програмним забезпеченням, яке використовує дані, які можна вільно поширювати так само, як це робиться у випадку Вільного Програмного Забезпечення.</para>
2647     </answer>
2648    </qandaentry>
2649 
2650    <qandaentry>
2651     <question>
2652      <para
2653 >Чому &marble; такий швидкий, хоча у мене і немає апаратного прискорення графіки? / Чому &marble; має проблеми з моєю дорогою 3D графічною карткою?</para>
2654     </question>
2655     <answer>
2656      <para
2657 >Хоча &marble; показує просторове зображення Землі, ця програма не використовує жодним чином апаратне 3D-прискорення. Перевагою цього є те, що програма виконується з прийнятною швидкістю на будь-якій з платформ та обладнання, що підтримується &Qt;. Але недоліком такого підходу є те, що її робота не є такою, як цього б хотілося, якщо ця програма використовує апаратне прискорення OpenGL. &marble; використовує лише просту двовимірну графіку і тому для роботи цієї програми потрібна графічна картка, яка швидко малює 2D-графіку. Автори програми планують додаткове включення сервера OpenGL у майбутніх версіях.</para>
2658     </answer>
2659    </qandaentry>
2660 
2661    <qandaentry>
2662     <question>
2663      <para
2664 >Чи мені треба буде сплатити гроші за &marble;?</para>
2665     </question>
2666     <answer>
2667      <para
2668 >Ні, ніколи. Але автори завжди будуть вдячні за підтримку. &marble; випущено за умов дотримання <ulink url="https://www.gnu.org/licenses/licenses.html#LGPL"
2669 >LGPL</ulink
2670 >, отже, вам не доведеться ніколи платити за цю програму.</para>
2671     </answer>
2672    </qandaentry>
2673 
2674    <qandaentry>
2675     <question>
2676      <para
2677 >Як посприяти розробці?</para>
2678     </question>
2679     <answer>
2680      <para
2681 >&marble; — це не просто програма, а частина проєкту Вільного Програмного Забезпечення. Через це дуже легко приєднатися до проєкту: просто зв’яжіться з авторами за допомогою списку листування marble-devel (marble-devel@kde.org).</para>
2682     </answer>
2683    </qandaentry>
2684   </qandaset>
2685  </chapter>
2686 
2687  <chapter id="credits">
2688  <title
2689 >Подяки і ліцензія</title>
2690 
2691   <para
2692 >&marble;</para>
2693 
2694   <para
2695 >Авторські права на програму належать &Torsten.Rahn; &Torsten.Rahn.mail;, ©2005-2007</para>
2696 
2697   <para
2698 >Учасники розробки:</para>
2699 
2700   <itemizedlist>
2701    <listitem
2702 ><para
2703 >&Torsten.Rahn; &Torsten.Rahn.mail;</para
2704 ></listitem>
2705    <listitem
2706 ><para
2707 >Inge Wallin <email
2708 >inge@lysator.liu.se</email
2709 ></para
2710 ></listitem>
2711   </itemizedlist>
2712 
2713   <para
2714 >Переклад українською: Юрій Чорноіван <email
2715 >yurchor@ukr.net</email
2716 ></para
2717 > &underFDL; &underLGPL; </chapter>
2718 
2719  &documentation.index;
2720 </book>
2721 <!--
2722 Local Variables:
2723 mode: sgml
2724 sgml-minimize-attributes:nil
2725 sgml-general-insert-case:lower
2726 sgml-indent-step:0
2727 sgml-indent-data:nil
2728 End:
2729 
2730 // vim:ts=2:sw=2:tw=78:noet:noai
2731 -->