Warning, /education/marble/po/sv/docs/marble/index.docbook is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0" ?>
0002 <!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
0003 <!ENTITY % addindex "IGNORE">
0004 <!ENTITY % Swedish "INCLUDE"
0005 ><!-- change language only here -->
0006 ]>
0007 
0008 <book id="marble" lang="&language;">
0009 
0010  <bookinfo>
0011   <title
0012 >Handbok &marble;</title>
0013 
0014   <authorgroup>
0015    <author
0016 ><firstname
0017 >Torsten</firstname
0018 > <surname
0019 >Rahn</surname
0020 > <affiliation
0021 > <address
0022 >&Torsten.Rahn.mail;</address>
0023     </affiliation>
0024    </author>
0025    <author
0026 ><firstname
0027 >Dennis</firstname
0028 > <surname
0029 >Nienhüser</surname
0030 > <affiliation
0031 > <address
0032 >&Dennis.Nienhueser.mail;</address>
0033     </affiliation>
0034    </author>
0035 
0036    <othercredit role="translator"
0037 > <firstname
0038 >Stefan</firstname
0039 > <surname
0040 >Asserhäll</surname
0041 > <affiliation
0042 ><address
0043 ><email
0044 >stefan.asserhall@bredband.net</email
0045 ></address
0046 ></affiliation
0047 > <contrib
0048 >Översättare</contrib
0049 ></othercredit
0050 > 
0051   </authorgroup>
0052 
0053   <copyright>
0054    <year
0055 >2005</year>
0056    <year
0057 >2006</year>
0058    <year
0059 >2007</year>
0060    <holder
0061 >&Torsten.Rahn;</holder>
0062   </copyright>
0063   <copyright>
0064    <year
0065 >2010</year>
0066    <year
0067 >2013</year>
0068    <holder
0069 >&Dennis.Nienhueser;</holder>
0070   </copyright>
0071 
0072   <legalnotice
0073 >&FDLNotice;</legalnotice>
0074 
0075   <date
0076 >2021-10-17</date>
0077   <releaseinfo
0078 >2.2 (KDE Gear 21.08)</releaseinfo>
0079 
0080   <abstract>
0081    <para
0082 >&marble; är en geografisk atlas och virtuell glob som låter dig snabbt utforska andra platser på vår hemplanet. Du kan använda &marble; för att slå upp adresser, enkelt skapa kartor, mäta avstånd och att hämta detaljerad information om platser som du precis har hört talas om på nyheterna eller på Internet. Användargränssnittet är rent, enkelt och lättanvänt. </para>
0083   </abstract>
0084 
0085   <keywordset>
0086    <keyword
0087 >KDE</keyword>
0088    <keyword
0089 >utbildning</keyword>
0090    <keyword
0091 >jorden</keyword>
0092    <keyword
0093 >jordglob</keyword>
0094    <keyword
0095 >geografi</keyword>
0096    <keyword
0097 >Marble</keyword>
0098   </keywordset>
0099 
0100  </bookinfo>
0101 
0102  <chapter id="introduction">
0103  <title
0104 >Inledning</title>
0105   <screenshot>
0106    <screeninfo
0107 >&marble;s logotyp</screeninfo>
0108    <mediaobject>
0109     <imageobject
0110 ><imagedata fileref="logo-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0111     <textobject
0112 ><phrase
0113 >&marble;s logotyp</phrase
0114 ></textobject>
0115    </mediaobject>
0116   </screenshot>
0117 
0118   <para
0119 >Välkommen till &marble;, en liten interaktiv glob och geografisk atlas som gör att du har världen på dina fem fingrar. Precis som en riktig atlas eller en vanlig glob låter &marble; dig flytta fritt över kartan och slå upp platser. Dessutom låter &marble; dig zooma in och ha många olika vyer av ytan på <guilabel
0120 >Jorden</guilabel
0121 > eller <guilabel
0122 >Månen</guilabel
0123 > (med den vyn). Med standardinställningen erbjuder &marble; 15 olika vyer: <guilabel
0124 >Atlas</guilabel
0125 >, <guilabel
0126 >OpenStreetMap</guilabel
0127 >, <guilabel
0128 >Satellitvy</guilabel
0129 >, <guilabel
0130 >Jorden på natten</guilabel
0131 >, <guilabel
0132 >Behaim jordglob 1492</guilabel
0133 >. <guilabel
0134 >Sentinel2 satellitkarta</guilabel
0135 >, <guilabel
0136 >Historisk karta 1689</guilabel
0137 >, <guilabel
0138 >Politisk karta</guilabel
0139 >, <guilabel
0140 >Enkel karta</guilabel
0141 >, <guilabel
0142 >Nederbörd (december)</guilabel
0143 >, <guilabel
0144 >Nederbörd (juli)</guilabel
0145 >, <guilabel
0146 >Temperatur (december)</guilabel
0147 >, <guilabel
0148 >Temperatur (juli)</guilabel
0149 >, <guilabel
0150 >Vektor OSM</guilabel
0151 > och <guilabel
0152 >Månen</guilabel
0153 >. </para>
0154 
0155   <para
0156 >&marble; levereras med en liten databas med mer än 12 000 platser (städer, berg, vulkaner), som kan sökas igenom och som delvis är sammankopplad med Wikipedia. Dessutom kan du mäta avstånd med &marble; mellan flera olika mätpunkter som kan anges fritt. </para>
0157 
0158   <para
0159 >&marble; är fri programvara och licensieras under villkoren i &GNU; Lesser General Public License. </para>
0160 
0161  </chapter>
0162 
0163  <chapter id="quick-start">
0164  <title
0165 >Snabbstartsguide för &marble;: Att navigera</title>
0166 
0167  <para
0168 >Här är &marble; första gången du kör det, antingen med <menuchoice
0169 ><guimenu
0170 >Program</guimenu
0171 > <guisubmenu
0172 >Utbildning</guisubmenu
0173 > <guimenuitem
0174 >&kde; &marble; (virtuell glob)</guimenuitem
0175 ></menuchoice
0176 > i den globala menyn, eller med att trycka på <keycombo action="simul"
0177 >&Alt;<keycap
0178 >F2</keycap
0179 ></keycombo
0180 > och skriva in <command
0181 >marble</command
0182 > i inmatningsfältet.</para>
0183 
0184   <screenshot>
0185    <screeninfo
0186 >Huvudfönstret i &marble;</screeninfo>
0187    <mediaobject>
0188     <imageobject
0189 ><imagedata fileref="quick-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0190     <textobject
0191 ><phrase
0192 >Huvudfönstret i &marble;</phrase
0193 ></textobject>
0194    </mediaobject>
0195   </screenshot>
0196 
0197   <para
0198 >Till höger ser du en topografisk karta av vår vackra hemplanet. För att kunna orientera sig bättre erbjuder kartan en skala i nedre vänstra hörnet, samt en kompassros i övre högra hörnet. För att navigera och styra vyn kan verktygen i informationsrutan <guilabel
0199 >Navigering</guilabel
0200 > till höger användas: Tryck på piltangenterna för att rotera jordgloben. Piltangenterna <guibutton
0201 >Upp</guibutton
0202 > och <guibutton
0203 >Ner</guibutton
0204 > lutar jordaxeln framåt och bakåt. Piltangenterna <guibutton
0205 >Vänster</guibutton
0206 > och <guibutton
0207 >Höger</guibutton
0208 > gör att jorden snurrar runt sin fysiska axel. </para>
0209 
0210   <para
0211 >Du kan åstadkomma samma beteende genom att klicka med vänster musknapp någonstans på globen och flytta musen medan du håller nere vänster musknapp. Genom att använda denna metod med drag och släpp kan du justera vyns vinkel mycket enklare och noggrannare. Tangentbordets piltangenter erbjuder ett alternativt sätt att snabbt byta riktning. </para>
0212 
0213   <para
0214 >Zooma in och ut genom att flytta det vertikala skjutreglaget uppåt och neråt. Om musen har ett mushjul kan du använda det istället, eller klicka bara på vänster och höger musknapp samtidigt medan du rör musen uppåt och neråt. Att ändra zoomnivå stegvis kan göras med knapparna <guibutton
0215 >Zooma in</guibutton
0216 > och <guibutton
0217 >Zooma ut</guibutton
0218 > som är placerade ovanför och under skjutreglaget (eller använd tangentbordets tangenter <keycap
0219 >+</keycap
0220 > och <keycap
0221 >-</keycap
0222 >). </para>
0223 
0224   <para
0225 >Beroende på kartans upplösning erhåller du mer detaljer när du zoomar in. Mindre städer visas, och när den topografiska kartan används kanske du märker att kustlinjer tillhandahålls som vektorgrafik. </para>
0226 
0227   <para
0228 >Om du skulle gå vilse kan du alltid återställa visningsvinkel och zoomnivå tillbaka till platsen där vi började. Tryck bara på knappen <guibutton
0229 >Hem</guibutton
0230 > (eller tangentbordets tangent <keycap
0231 >Home</keycap
0232 >). För att ställa in hemplatsen till nuvarande position (kartans mitt) välj menyalternativet <menuchoice
0233 ><guimenu
0234 >Bokmärken</guimenu
0235 > <guimenuitem
0236 >Ställ in hemplats</guimenuitem
0237 ></menuchoice
0238 >. </para>
0239 
0240   <para
0241 >Ett klick på statusraden med höger musknapp visar en meny som låter dig anpassa statusradens utseende. Du kan visa position, höjd, aktuell rutnivå och en förloppsindikering som visar status för nerladdning av kartdata. </para>
0242  </chapter>
0243 
0244  <chapter id="map-views">
0245  <title
0246 >Välja andra kartbilder för &marble;</title>
0247 
0248   <para
0249 >&marble; levereras med 15 olika vyer: <guilabel
0250 >Atlas</guilabel
0251 >, <guilabel
0252 >OpenStreetMap</guilabel
0253 >, <guilabel
0254 >Satellitvy</guilabel
0255 >, <guilabel
0256 >Jorden på natten</guilabel
0257 >, <guilabel
0258 >Behaim jordglob 1492</guilabel
0259 >, <guilabel
0260 >Sentinel2 satellitkarta</guilabel
0261 >, <guilabel
0262 >Historisk karta 1689</guilabel
0263 >, <guilabel
0264 >Politisk karta</guilabel
0265 >, <guilabel
0266 >Enkel karta</guilabel
0267 >, <guilabel
0268 >Nederbörd (december)</guilabel
0269 >, <guilabel
0270 >Nederbörd (juli)</guilabel
0271 >, <guilabel
0272 >Temperatur (december)</guilabel
0273 >, <guilabel
0274 >Temperatur (juli)</guilabel
0275 >, <guilabel
0276 >Vektor OSM</guilabel
0277 > och <guilabel
0278 >Månen</guilabel
0279 >. Du kan välja bland dem genom att trycka på fliken <guilabel
0280 >Kartvy</guilabel
0281 > längst upp i &marble;s verktygslåda: </para>
0282 
0283   <screenshot>
0284    <screeninfo
0285 >Kartvisning i &marble;</screeninfo>
0286    <mediaobject>
0287     <imageobject
0288 ><imagedata fileref="mapview-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0289     <textobject
0290 ><phrase
0291 >Kartvisning i &marble;</phrase
0292 ></textobject>
0293    </mediaobject>
0294   </screenshot>
0295 
0296   <itemizedlist>
0297    <listitem
0298 ><para
0299 ><guilabel
0300 >Atlas</guilabel
0301 >: En klassisk topografisk karta. Den använder vektorlinjer ("MicroWorldDataBase II") för att markera kustlinjer, landsgränser, etc. och punktavbildad grafik ("SRTM30") för att skapa höjdkurvor.</para
0302 ></listitem>
0303 
0304    <listitem
0305 ><para
0306 ><guilabel
0307 >Öppen vägkarta</guilabel
0308 >: En världsomfattande vägkarta skapad av projektet OpenStreetMap (OSM). OSM är en öppen gemenskap som skapar fria redigerbara kartor. OSM-data är återgiven med användning av Mapnik.</para
0309 ></listitem>
0310 
0311    <listitem
0312 ><para
0313 ><guilabel
0314 >Satellitvy</guilabel
0315 >: Jorden som den ser ut från rymden. Kartan är baserad på NASA:s vackra bilder benämnda <ulink url="https://earthobservatory.nasa.gov/Features/BlueMarble/"
0316 >Blue Marble Next Generation</ulink
0317 >. Erkännande: NASA:s jordobservatorium.</para
0318 ></listitem>
0319 
0320    <listitem
0321 ><para
0322 ><guilabel
0323 >Jorden på natten</guilabel
0324 >: Denna bild av ljus från jordens städer skapades med data från Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) Operational Linescan System (OLS).</para
0325 ></listitem>
0326 
0327    <listitem
0328 ><para
0329 ><guilabel
0330 >Behaim-jordglob 1492</guilabel
0331 >: Skapad av Martin Behaim 1490–1492, är det den äldsta kvarvarande jordgloben.</para
0332 ></listitem>
0333 
0334    <listitem
0335 ><para
0336 ><guilabel
0337 >Sentinel2 satellitkarta</guilabel
0338 >: Baserad på Sentinel data, se mer information <ulink url="https://community.kde.org/Marble/Sentinel2MapTheme"
0339 >här</ulink
0340 >.</para
0341 ></listitem>
0342 
0343    <listitem
0344 ><para
0345 ><guilabel
0346 >Historisk karta 1689</guilabel
0347 >: En historisk världskarta från år 1689 skapad av G. van Schagen i Amsterdam.</para
0348 ></listitem>
0349 
0350    <listitem
0351 ><para
0352 ><guilabel
0353 >Politisk karta</guilabel
0354 >: En enkel karta med nuvarande landsgränser.</para
0355 ></listitem>
0356 
0357    <listitem
0358 ><para
0359 ><guilabel
0360 >Enkel karta</guilabel
0361 >: En enkel karta. Den använder vektorlinjer för att markera kustlinjer, landsgränser, etc.</para
0362 ></listitem>
0363 
0364    <listitem
0365 ><para
0366 ><guilabel
0367 >Nederbörd (december)</guilabel
0368 >: En karta som visar medelnederbörden under december.</para
0369 ></listitem>
0370 
0371    <listitem
0372 ><para
0373 ><guilabel
0374 >Nederbörd (juli)</guilabel
0375 >: En karta som visar medelnederbörden (regn, snö, hagel, etc.) under' juli.</para
0376 ></listitem>
0377 
0378    <listitem
0379 ><para
0380 ><guilabel
0381 >Temperatur (december)</guilabel
0382 >: En karta som visar medeltemperaturen under december.</para
0383 ></listitem>
0384 
0385    <listitem
0386 ><para
0387 ><guilabel
0388 >Temperatur (juli)</guilabel
0389 >: En karta som visar medeltemperaturen under juli.</para
0390 ></listitem>
0391 
0392    <listitem
0393 ><para
0394 ><guilabel
0395 >Vektor-OSM</guilabel
0396 >: Vektorkarta från projektet <ulink url="https://www.openstreetmap.org/"
0397 >OpenStreetMap</ulink
0398 >.</para
0399 ></listitem>
0400 
0401    <listitem
0402 ><para
0403 ><guilabel
0404 >Månen</guilabel
0405 >: En månkarta. Kartan är baserad på data från Clementines månutforskning (mosaik från UVVIS grundkarta). Tack till: NASA/SDIO, Med benäget tillstånd av USGS astrogeologiska forskningsprogram.</para
0406 ></listitem>
0407   </itemizedlist>
0408  </chapter>
0409 
0410  <chapter id="search-places">
0411  <title
0412 >Söka efter platser med &marble;</title>
0413 
0414   <para
0415 >&marble; levereras med en liten databas med mer än 12 000 städer (från <ulink url="https://www.populationdata.net/monde/"
0416 ></ulink
0417 >), samt några berg och vulkaner. Du hittar en plats genom att skriva in dess namn på sökraden längst upp i verktygslådan (&marble; använder alltid det inhemska namnet med latinska bokstäver). När du börjar skriva, visas förslag nedanför sökraden på följande sätt: </para>
0418 
0419   <screenshot>
0420    <screeninfo
0421 >Söka efter platser i &marble;</screeninfo>
0422    <mediaobject>
0423     <imageobject
0424 ><imagedata fileref="search-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0425     <textobject
0426 ><phrase
0427 >Söka efter platser i &marble;</phrase
0428 ></textobject>
0429    </mediaobject>
0430   </screenshot>
0431 
0432   <para
0433 >När du trycker på <keycap
0434 >returtangenten</keycap
0435 > skickar &marble;s körprogram förfrågningar till både Internet-baserade och lokala söktjänster för att returnera ännu mer användbar information. </para>
0436 
0437   <para
0438 >Följande körprogram för Internet-baserade söktjänster är tillgängliga:</para>
0439 
0440   <itemizedlist>
0441    <listitem
0442 ><para
0443 >Nominatim: En Internet-söktjänst och tjänst för omvänd geografisk kodning, som använder data från <ulink url="https://www.openstreetmap.org"
0444 ></ulink
0445 >.</para
0446 ></listitem>
0447 
0448    <listitem
0449 ><para
0450 >HostIP: En tjänst för omvänd geografisk kodning baserad på IP-adress, som använder data från <ulink url="https://www.hostip.info"
0451 ></ulink
0452 ></para
0453 ></listitem>
0454   </itemizedlist>
0455 
0456   <para
0457 >Följande körprogram för lokala söktjänster är också tillgängliga, beroende på extra programvara och data som har installerats:</para>
0458 
0459   <itemizedlist>
0460    <listitem
0461 ><para
0462 >Lokal databas: Alla platser i alla öppna dokument söks igenom. Det omfattar förstås också bokmärken.</para
0463 ></listitem>
0464 
0465    <listitem
0466 ><para
0467 >Monav: En lokal söktjänst som använder data från Monav lokal vägbeskrivningsinformation, baserad på OSM-data.</para
0468 ></listitem>
0469 
0470    <listitem
0471 ><para
0472 >Gosmore: En lokal tjänst för omvänd geografisk kodning som använder data från inställningen av Gosmore</para
0473 ></listitem>
0474 
0475   </itemizedlist>
0476 
0477   <para
0478 >När du väl har hittat det du söker efter på kartan kan du klicka på dess beteckning eller symbol med vänster musknapp. Efter att ha klickat på platsens namn på kartan visas ett datablad som detta: </para>
0479 
0480   <screenshot>
0481    <screeninfo
0482 >&marble;s datablad</screeninfo>
0483    <mediaobject>
0484     <imageobject
0485 ><imagedata fileref="search-2.png" format="PNG"/></imageobject>
0486     <textobject
0487 ><phrase
0488 >&marble;s datablad</phrase
0489 ></textobject>
0490    </mediaobject>
0491   </screenshot>
0492 
0493   <para
0494 >Under dialogrutans första flik tillhandahålls grundläggande information, som koordinater, och namn och flagga för landet platsen tillhör. Dessutom visas invånarantal för städer, samt höjd för berg. Om datorn är ansluten till Internet och är uppkopplad, försöker &marble; ansluta till den populära Internet-encyklopedin <quote
0495 >Wikipedia</quote
0496 >. Om en matchande artikel är tillgänglig på Wikipedia, visar &marble; den på databladet. </para>
0497 
0498   <note
0499 ><para
0500 >Ytterligare datakällor kan aktiveras genom att använda undermenyn <menuchoice
0501 ><guimenu
0502 >Visa</guimenu
0503 > <guisubmenu
0504 >Nättjänster</guisubmenu
0505 ></menuchoice
0506 >. För att exempelvis se artiklar från Wikipedia ska du markera menyalternativet <guimenuitem
0507 >Wikipedia</guimenuitem
0508 >.</para
0509 ></note>
0510  </chapter>
0511 
0512  <chapter id="routing">
0513  <title
0514 >Hitta rätt med &marble;</title>
0515 
0516   <para
0517 >Förutom att söka efter platser, kan &marble; visa möjliga färdvägar mellan två eller flera av dem. Vill du planera en cykeltur i grannskogen? Behöver du köranvisningar för att komma till en viss adress i en utländsk stad? Välj fliken <guilabel
0518 >Vägbeskrivning</guilabel
0519 > längst upp i &marble;s verktygslåda för att börja planera resan. </para>
0520 
0521   <sect1 id="routing-route-new">
0522   <title
0523 >Skapa en ny vägbeskrivning</title>
0524 
0525    <para
0526 >Under fliken <guilabel
0527 >Vägbeskrivning</guilabel
0528 > finns två gröna knappar <guibutton
0529 >A</guibutton
0530 > och <guibutton
0531 >B</guibutton
0532 >. Skriv in startadressen i inmatningsfältet intill knappen <guibutton
0533 >A</guibutton
0534 >, inmatningsfältet för färdvägens start. Tryck på returtangenten eller tryck på knappen <guibutton
0535 >Sök</guibutton
0536 > för att hitta motsvarande platsmarkörer. En liten förloppsanimering som förkortar väntetiden medan sökningen pågår. Med användning av sökbegreppet <quote
0537 >Weavers Lane, London</quote
0538 >, kommer resultatet att likna skärmbilden nedan. </para>
0539 
0540    <screenshot>
0541     <screeninfo
0542 >Adressökning i &marble;</screeninfo>
0543     <mediaobject>
0544      <imageobject
0545 ><imagedata fileref="routing-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0546      <textobject
0547 ><phrase
0548 >Söka efter adresser i &marble;</phrase
0549 ></textobject>
0550     </mediaobject>
0551    </screenshot>
0552 
0553    <para
0554 >Motsvarande platsmarkörer radas up i listan under inmatningsfälten. De visas också på kartan. Det första resultatet väljes automatiskt som färdvägens start. På kartan anges positionen med samma <guiicon
0555 >A</guiicon
0556 > som ikonen på knappen intill inmatningsfältet för färdvägens start. Om det första resultatet inte är den önskade färdvägens start, klicka på vilket annat resultat som helst för att göra det till ny startposition. Du kan antingen klicka på det i resultatlistan eller på dess ikon på kartan för att åstadkomma det. Färdvägens start som för närvarande är vald anges alltid med ikonen <guiicon
0557 >A</guiicon
0558 >. </para>
0559 
0560    <para
0561 >När färdvägens start finns tillhanda, låt oss gå vidare för att skriva in målet för resan. Proceduren är likadan. Skriv in måladressen i inmatningsfältet intill knappen <guibutton
0562 >B</guibutton
0563 >, tryck på returtangenten och välj önskat objekt i resultatlistan. </para>
0564 
0565    <para
0566 >Märkte du att knappen <guilabel
0567 >Sök</guilabel
0568 > nu är borta och ersatt av knappen <guilabel
0569 >Hämta vägbeskrivning</guilabel
0570 >? &marble; signalerar att alla information som behövs för att beräkna färdvägen har matats in riktigt. Tryck nu på knappen <guilabel
0571 >Hämta vägbeskrivning</guilabel
0572 > för att hämta en lämplig färdväg. Om sökbegreppet för målet är <quote
0573 >Sun Walk, London</quote
0574 >, kommer resultatet att likna den här skärmbilden. </para>
0575 
0576    <screenshot>
0577     <screeninfo
0578 >Vägbeskrivningsresultat i &marble;</screeninfo>
0579     <mediaobject>
0580      <imageobject
0581 ><imagedata fileref="routing-2.png" format="PNG"/></imageobject>
0582      <textobject
0583 ><phrase
0584 >&marble; som visar en färdväg</phrase
0585 ></textobject>
0586     </mediaobject>
0587    </screenshot>
0588 
0589    <para
0590 >Om startpositionen (eller målpositionen) redan syns på skärmen, kanske du tycker att det är bekvämare att välja den direkt på kartan. För att göra det, tryck på knappen <guibutton
0591 >A</guibutton
0592 > (eller <guibutton
0593 >B</guibutton
0594 >) intill inmatningsfältet. Välj <guilabel
0595 >Från karta</guilabel
0596 > i menyn som dyker upp. När det väl har gjorts, är kartinmatningsläget aktiverat. Nästa klick på en position på kartan blir resans start (eller slut). Muspekaren ändras till ett kors för att förenkla ett noggrant val. Den markerade positionen inkluderas i färdvägen och markeras på kartan. Tryck antingen på knappen igen eller tryck på Esc, för att avbryta valet. </para>
0597 
0598    <para
0599 >Ett alternativt sätt att välja färdvägens start och mål tillhandahålls av kartans sammanhangsberoende meny: Klicka med högerknappen på önskad plats och välj <guilabel
0600 >Vägbeskrivning härifrån</guilabel
0601 > eller <guilabel
0602 >Vägbeskrivning hit</guilabel
0603 >. </para>
0604   </sect1>
0605 
0606   <sect1 id="routing-profiles">
0607   <title
0608 >Vägbeskrivningsprofiler</title>
0609 
0610    <para
0611 >Vilken väg som ska väljas beror på fordonstyp som du tänker använda (om någon). Du kan tala om det för &marble; och ange andra inställningar med vägbeskrivningsprofiler. Varje profil innehåller inställningar för ett visst scenario för vägbeskrivningen. När &marble; startas för första gången, skapas fyra vanliga profiler åt dig: <guilabel
0612 >Bil (snabbast)</guilabel
0613 >, <guilabel
0614 >Bil (kortast)</guilabel
0615 >, <guilabel
0616 >Cykel</guilabel
0617 > och <guilabel
0618 >Fotgängare</guilabel
0619 >. </para>
0620 
0621    <para
0622 >Exemplen i föregående avsnitt använda profilen <guilabel
0623 >Bil (snabbast)</guilabel
0624 >. Låt oss åter titta på den senaste vägbeskrivningen med en annan profil: Välj alternativet <guilabel
0625 >Fotgängare</guilabel
0626 > i kombinationsrutan <guilabel
0627 >Profil</guilabel
0628 >. Vägbeskrivningen ser nu ut så här: </para>
0629 
0630    <screenshot>
0631     <screeninfo
0632 >Vägbeskrivning för fotgängare i &marble;</screeninfo>
0633     <mediaobject>
0634      <imageobject
0635 ><imagedata fileref="routing-5.png" format="PNG"/></imageobject>
0636      <textobject
0637 ><phrase
0638 >Vägbeskrivning för fotgängare i &marble;</phrase
0639 ></textobject>
0640     </mediaobject>
0641    </screenshot>
0642 
0643    <para
0644 >Den föreslagna vägen har blivit kortare, eftersom gångvägar också ingår när den bästa vägen beräknas. </para>
0645 
0646    <para
0647 >Om du vill justera någon av standardprofilerna ytterligare, markera den i kombinationsrutan <guilabel
0648 >Profil</guilabel
0649 > och klicka på länken <guilabel
0650 >Anpassa</guilabel
0651 >. Ett nytt fönster visas. </para>
0652 
0653    <screenshot>
0654     <screeninfo
0655 >Inställning av vägbeskrivningsprofil i &marble;</screeninfo>
0656     <mediaobject>
0657      <imageobject
0658 ><imagedata fileref="routing-6.png" format="PNG"/></imageobject>
0659      <textobject
0660 ><phrase
0661 >Inställning av vägbeskrivningsprofil i &marble;</phrase
0662 ></textobject>
0663     </mediaobject>
0664    </screenshot>
0665 
0666    <para
0667 >Den vänstra sidan låter dig ställa in vilka bakgrundsprogram för vägbeskrivning som används för att hämta färdvägar. Åtta eller fler bakgrundsprogram stöds av &marble;, vissa som fungerar via Internet och andra som fungerar vid arbete i nerkopplat läge. Internet-vägbeskrivningstjänster kräver en Internet-anslutning för att hämta en färdväg. Lokala vägbeskrivningstjänster fungerar utan en Internet-anslutning, men kräver att du laddar ner och installerar vägbeskrivningskartor för lokal användning i förväg. Bakgrundsprogrammen för vägbeskrivning som stöds är: </para>
0668 
0669    <itemizedlist>
0670     <listitem
0671 ><para
0672 >CycleStreets: Cykelvägar för Storbritannien med användning av cyclestreets.net</para
0673 ></listitem>
0674 
0675     <listitem
0676 ><para
0677 >Gosmore: En lokal vägbeskrivningstjänst som också fungerar som bakgrundsprogram för Yours uppkopplade vägbeskrivningstjänst.</para
0678 ></listitem>
0679 
0680     <listitem
0681 ><para
0682 >MapQuest: En Internet-vägbeskrivningstjänst som fungerar i hela världen, men saknar köranvisningar.</para>
0683 
0684      <note
0685 ><para
0686 >En programnyckel krävs för att vägbeskrivning med MapQuest ska fungera. Du kan registrera en <ulink url="https://developer.mapquest.com/plan_purchase/steps/business_edition/business_edition_free/register"
0687 >här</ulink
0688 >.</para
0689 ></note
0690 ></listitem>
0691 
0692     <listitem
0693 ><para
0694 >Monav: En lokal vägbeskrivningstjänst som är mycket snabb även vid beräkning av mycket långa färdvägar.</para
0695 ></listitem>
0696 
0697     <listitem
0698 ><para
0699 >OSRM: En Internet-vägbeskrivningstjänst som är mycket snabb även vid beräkning av mycket långa färdvägar.</para
0700 ></listitem>
0701 
0702     <listitem
0703 ><para
0704 >OpenRouteService: En Internet-vägbeskrivningstjänst som också skapar köranvisningar, begränsad till Europa.</para
0705 ></listitem>
0706 
0707     <listitem
0708 ><para
0709 >Routino: En lokal vägbeskrivningstjänst med mycket flexibel inställning.</para
0710 ></listitem>
0711 
0712     <listitem
0713 ><para
0714 >Yours: En Internet-vägbeskrivningstjänst som fungerar i hela världen, men saknar köranvisningar.</para
0715 ></listitem>
0716    </itemizedlist>
0717 
0718    <para
0719 >När du väl har valt och aktiverat ett bakgrundsprogram för vägbeskrivning till vänster för att det ska ingå i förfrågningar om vägbeskrivning, kan du ändra dess inställningar till höger. Inställningarna är specifika för varje bakgrundsprogram. </para>
0720 
0721    <para
0722 >Förutom att anpassa de fyra standardprofilerna, kan du lägga till nya profiler och ta bort befintliga under &marble;s inställningar på sidan <guilabel
0723 >Vägbeskrivning</guilabel
0724 >. </para>
0725   </sect1>
0726 
0727   <sect1 id="routing-route-adjustments">
0728   <title
0729 >Justera färdvägar</title>
0730 
0731    <para
0732 >&marble; låter dig ändra flera av vägbeskrivningens aspekter för finjustering: ändra vägbeskrivningens inställningar, infoga stopp, flytta och ta bort befintliga stopp. Ändring av vägbeskrivningens inställningar har redan behandlats i föregående avsnitt, här koncentrerar vi oss på hantering av stopp. </para>
0733 
0734    <para
0735 >Att infoga stopp görs med drag och släpp på kartan. Varje gång du rör muspekaren över någon del av färdvägen (utom ovanpå befintliga stopp), visas en grön flagga som anger att det är möjligt att infoga ett stopp. För att börja infoga, tryck ner vänster musknapp. Flytta muspekaren till den önskade nya positionen medan vänster musknapp hålls nere. Blå linjer från intilliggande stopp till den nya positionen dyker upp: </para>
0736 
0737    <screenshot>
0738     <screeninfo
0739 >Tillägg av stopp för vägbeskrivning i &marble;</screeninfo>
0740     <mediaobject>
0741      <imageobject
0742 ><imagedata fileref="routing-3.png" format="PNG"/></imageobject>
0743      <textobject
0744 ><phrase
0745 >Infoga ett stopp i &marble;</phrase
0746 ></textobject>
0747     </mediaobject>
0748    </screenshot>
0749 
0750    <para
0751 >Det nya stoppet kommer att infogas mellan befintliga intilliggande stopp, när du väl släpper vänster musknapp. Samtidigt ritas den befintliga färdvägen med punkter, för att ange att den innehåller föråldrad information. I bakgrunden förbereds en ny färdväg som automatiskt kommer att ersätta den föråldrade. </para>
0752 
0753    <para
0754 >Det är också möjligt att lägga till stopp innan färdvägens start eller efter dess slut. Följ instruktionerna ovan för att infoga ett stopp för att göra det, men tryck på &Ctrl; när musen förflyttas. En blå linje från färdvägens start eller slut visas. Dess början anger var det nya stoppet kommer att läggas till. </para>
0755 
0756    <para
0757 >Befintliga stopp kan flyttas fritt över kartan. Flytta muspekaren ovanför ett stopp och dra det till dess nya plats. När det väl har släppts, uppdateras färdvägen automatiskt. </para>
0758 
0759    <para
0760 >För att undanta stopp från färdvägen, ta bort dem. Det kan antingen göras med knappen <guibutton
0761 >Ta bort</guibutton
0762 > intill stoppets inmatningsfält, eller genom att klicka med höger musknapp på stoppet på kartan. Välj <guimenuitem
0763 >Ta bort denna destination</guimenuitem
0764 > i den sammanhangsberoende menyn. Ta bort alla stopp för att börja på en helt ny färdväg. </para>
0765   </sect1>
0766 
0767   <sect1 id="routing-route-export">
0768   <title
0769 >Läsa in, spara och exportera vägbeskrivningar</title>
0770 
0771    <para
0772 >Det går att spara färdvägar med formatet <acronym
0773 >kml</acronym
0774 > (Keyhole Markup Language) och läsa in dem igen vid ett senare tillfälle, på samma dator eller en annan enhet som kör &marble;, eller dela dem med vänner eller andra program som klarar av att läsa kml-filer (som <application
0775 >Google Earth</application
0776 >). För att spara en färdväg i en <literal role="extension"
0777 >kml</literal
0778 >-fil, tryck på knappen <guibutton
0779 >Spara</guibutton
0780 > längst ner under färdvägsfliken. Dialogrutan för att spara som dyker upp låter dig välja ett filnamn för att spara färdvägen. På liknande sätt, kan en färdväg läsas in med knappen <guibutton
0781 >Öppna</guibutton
0782 > längst ner under färdvägsfliken. Välj <literal role="extension"
0783 >kml</literal
0784 >-färdvägsfilen att öppna i dialogrutan som dyker upp, så läser &marble; in färdvägen från den. </para>
0785 
0786    <para
0787 >Färdvägar planerade i &marble; kan användas i andra program eller navigeringsenheter, som stöder <acronym
0788 >gpx</acronym
0789 > (GPS utbytesformat) eller motsvarande format. Om navigeringsenheten inte direkt stöder <acronym
0790 >gpx</acronym
0791 >, kan ett konverteringsverktyg som <command
0792 >gpsbabel</command
0793 > användas för att konvertera en <acronym
0794 >gpx</acronym
0795 >-fil exporterad av &marble; till ett lämpligt format. Export av en färdväg i &marble; startas från den sammanhangsberoende menyn för färdvägar på kartan. Klicka med höger musknapp på vilket ställe i färdvägen som helst på kartan. Välj <guilabel
0796 >Exportera färdväg...</guilabel
0797 > i den sammanhangsberoende menyn som visas. </para>
0798 
0799    <screenshot>
0800     <screeninfo
0801 >Export av vägbeskrivning i &marble;</screeninfo>
0802     <mediaobject>
0803      <imageobject
0804 ><imagedata fileref="routing-4.png" format="PNG"/></imageobject>
0805      <textobject
0806 ><phrase
0807 >&marble; som exporterar en vägbeskrivning</phrase
0808 ></textobject>
0809     </mediaobject>
0810    </screenshot>
0811 
0812    <para
0813 >Ange önskat filnamn i dialogrutan för att spara som dyker upp. Filnamnets ändelse ska vara <literal role="extension"
0814 >gpx</literal
0815 > för att lagra med <acronym
0816 >gpx</acronym
0817 >-format eller <literal role="extension"
0818 >kml</literal
0819 > för att lagra med <acronym
0820 >kml</acronym
0821 >-format (Keyhole Markup Language). Observera att det interna formatet i &marble; är <acronym
0822 >kml</acronym
0823 >. Om du är osäker, spara som <acronym
0824 >kml</acronym
0825 > och använd bara <acronym
0826 >gpx</acronym
0827 > för att dela färdvägar med andra program som inte klarar av att läsa <acronym
0828 >kml</acronym
0829 >-filer. </para>
0830   </sect1>
0831  </chapter>
0832 
0833  <chapter id="measure-distances">
0834  <title
0835 >Mäta avstånd med &marble;</title>
0836 
0837   <para
0838 >Som redan nämnts visar &marble; alltid en dynamisk skala längst ner till vänster för att uppskatta avstånd på kartan. Tillsammans med kompassrosen i övre högra hörnet tillhandahålls den för bättre orientering. Men det finns mer: &marble; låter dig också mäta avstånd mellan två eller flera punkter på jordytan. För att göra det, klicka på respektive punkter i rätt ordning på jordgloben med höger musknapp. Vid varje klick visas en sammanhangsberoende meny som låter dig lägga till en mätpunkt (<guimenuitem
0839 >Lägg till mätpunkt</guimenuitem
0840 >) eller ta bort alla mätpunkter (<guimenuitem
0841 >Ta bort mätpunkter</guimenuitem
0842 >). </para>
0843 
0844   <screenshot>
0845    <screeninfo
0846 >Mäta i &marble;</screeninfo>
0847    <mediaobject>
0848     <imageobject
0849 ><imagedata fileref="measure-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0850     <textobject
0851 ><phrase
0852 >Mäta avstånd i &marble;</phrase
0853 ></textobject>
0854    </mediaobject>
0855   </screenshot>
0856 
0857   <para
0858 >När du har lagt till minst två mätpunkter visas det totala avståndet i kartans övre vänstra hörn. &marble; antar en sfärisk jord för alla mätningar, vilket bör vara tillräckligt noggrant i de flesta fall. </para>
0859 
0860   <tip
0861 ><para
0862 >Visning av avstånd och riktningar för uppmätta segment kan ställas in genom att använda <link linkend="measure-tool-config"
0863 >dialogrutan för inställning av mätverktyget</link
0864 >.</para
0865 ></tip>
0866  </chapter>
0867 
0868  <chapter id="download-region">
0869  <title
0870 >Ladda ner kartområden</title>
0871 
0872   <para
0873 >&marble; är klart att använda med en förinstallerad uppsättning kartor. När du zoomar in på platser, laddas mer detaljerade delar av den aktuella kartan ner i bakgrunden. Det fungerar utmärkt närhelst en Internet-anslutning är tillgänglig. Men vad ska man då göra vid en resa till en utländsk stad, där en ständig Internet-anslutning inte är tillgänglig för att ladda ner kartor? Planera i förväg, och ladda ner de kartområden du kommer att använda. </para>
0874 
0875   <para
0876 >För att förstå vad som måste laddas ner för att visa vissa delar av kartan i nerkopplat läge, låt oss ta en snabbtitt på begreppet rutor som &marble; använder internt. En ruta är en bild som motsvarar en viss del av kartan. Rutor arrangeras av &marble; intill varandra för att skapa kartbilden som visas för dig. Beroende på vald projektion, arrangeras rutor för att skapa en rektangel (vanlig karta, till vänster) eller ett klot (jordglob, till höger): </para>
0877 
0878   <screenshot>
0879    <screeninfo
0880 >Projektioner i &marble;</screeninfo>
0881    <mediaobject>
0882     <imageobject
0883 ><imagedata fileref="download-region-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0884     <textobject
0885 ><phrase
0886 >Rutor för nivå 1 på vanlig karta (till vänster) och jordglob (till höger)</phrase
0887 ></textobject>
0888    </mediaobject>
0889   </screenshot>
0890 
0891   <para
0892 >Vid inzoomning i vyn, måste fler detaljer visas. Rutorna som visas ii de två ovanstående skärmbilderna är då för grova. &marble; känner automatiskt igen det, och byter till nästa rutnivå där bilderna tillhandahåller fler detaljer. Detta fortsätter: Ju mer du zoomar in, desto högre rutnivå. Följande skiss åskådliggör de olika antalet rutor (färgade) som motsvarar samma kartområde vid olika rutnivåer: </para>
0893 
0894   <screenshot>
0895    <screeninfo
0896 >Rutnivåer i &marble;</screeninfo>
0897    <mediaobject>
0898     <imageobject
0899 ><imagedata fileref="download-region-2.png" format="PNG"/></imageobject>
0900     <textobject
0901 ><phrase
0902 >Olika rutnivåer i &marble;</phrase
0903 ></textobject>
0904    </mediaobject>
0905   </screenshot>
0906 
0907   <para
0908 >När ett kartområde laddas ner för användning i nerkopplat läge, måste du ladda ner alla rutor i det önskade området för all rutnivåer du tänker använda. På grund av kopplingen mellan rutnivåer och zoomnivåer kan du föreställa dig det som att ladda ner alla rutor för de zoomnivåer du tänker använda. </para>
0909 
0910   <para
0911 >För att åstadkomma detta för ett visst område, gör området synligt på skärmen genom att zooma och flytta jordklotet. Välj nu menyalternativet <menuchoice
0912 ><guilabel
0913 >Arkiv</guilabel
0914 > <guilabel
0915 >Ladda ner område...</guilabel
0916 ></menuchoice
0917 >. Behåll alternativet <guilabel
0918 >Synligt område</guilabel
0919 > markerad, för att ladda ner de rutor som motsvarar kartområdet som är synligt på skärmen. Välj därefter <guilabel
0920 >Rutornas nivåintervall:</guilabel
0921 > (zoomintervall) som du vill ladda ner. Det första fältet motsvarar den minsta och det andra fältet motsvarar den största rutnivån som kommer att laddas ner. Rutnivåer däremellan kommer också att laddas ner. &marble; visar hur många rutor (bilder) som behöver laddas ner, och uppdaterar talet så snart du ändra område eller rutornas nivåintervall. </para>
0922 
0923   <screenshot>
0924    <screeninfo
0925 >Dialogrutan för nerladdning av områden i &marble;</screeninfo>
0926    <mediaobject>
0927     <imageobject
0928 ><imagedata fileref="download-region-3.png" format="PNG"/></imageobject>
0929     <textobject
0930 ><phrase
0931 >&marble;s dialogruta för nerladdning av områden</phrase
0932 ></textobject>
0933    </mediaobject>
0934   </screenshot>
0935 
0936   <para
0937 >Rutnivån som motsvarar nuvarande zoomnivå visas i statusraden längst ner. Observera att du kanske måste ställa in &marble; att visa informationen. Klicka med höger musknapp på statusraden, och välj <guilabel
0938 >Visa rutornas zoomnivå</guilabel
0939 >. </para>
0940 
0941   <para
0942 >Välj <guibutton
0943 >Ok</guibutton
0944 > för att sätta igång nerladdningen av kartområden. Förloppsraden i &marble; visar nerladdningens förlopp (om den är aktiverad). </para>
0945 
0946   <para
0947 >Ifall du känner till koordinaterna för kartområdet som ska laddas ner, kan du skriva in dem genom att klicka på alternativet <guilabel
0948 >Ange område</guilabel
0949 >. Kartområdet synligt på skärmen ignoreras i detta fall. </para>
0950 
0951   <para
0952 >Du kan fortsätta att använda &marble; medan dialogrutan <guilabel
0953 >Ladda ner område</guilabel
0954 > är öppen. Det är användbart för att köa flera nerladdningar av olika områden eller olika intervall av rutor. Välj bara <guibutton
0955 >Verkställ</guibutton
0956 > istället för <guibutton
0957 >Ok</guibutton
0958 > för att starta nerladdningen av kartområdet. </para>
0959  </chapter>
0960 
0961  <chapter id="recording-movie">
0962  <title
0963 >Spela in en film med &marble;</title>
0964 
0965   <sect1 id="recording-movie-recording">
0966   <title
0967 >Spela in en film med &marble;</title>
0968 
0969    <para
0970 >För att spela in en film med &marble;, använd den här funktionen för inspelning. </para>
0971 
0972    <para
0973 >Börja inspelning med menyalternativet <menuchoice
0974 ><shortcut
0975 > <keycombo action="simul"
0976 >&Ctrl; &Shift;<keycap
0977 >R</keycap
0978 ></keycombo
0979 > </shortcut
0980 > <guimenu
0981 >Redigera</guimenu
0982 > <guimenuitem
0983 >Spela in film</guimenuitem
0984 ></menuchoice
0985 > för att visa dialogrutan <guilabel
0986 >Spela in film</guilabel
0987 >. En dialogruta som den här visas: </para>
0988 
0989    <screenshot>
0990     <screeninfo
0991 >Dialogrutan för filminspelning i &marble;</screeninfo>
0992     <mediaobject>
0993      <imageobject
0994 ><imagedata fileref="movie-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0995      <textobject
0996 ><phrase
0997 >Dialogrutan för filminspelning i &marble;</phrase
0998 ></textobject>
0999     </mediaobject>
1000    </screenshot>
1001 
1002    <para
1003 >Tryck på knappen <guibutton
1004 >Öppna...</guibutton
1005 > för att välja filmens namn och målkatalog. Det går också att ändra filmens bildrutor per sekund (FPS) mellan 1 och 60. </para>
1006 
1007    <para
1008 >När allt är inställt kan inspelningen påbörjas. För att starta den, tryck på knappen <guibutton
1009 >Starta</guibutton
1010 >. När det är gjort kan du zooma och panorera omkring, och &marble; spelar in en video av resan över globen. </para>
1011 
1012    <para
1013 >För att stoppa filminspelningen och spara den, välj menyalternativet <menuchoice
1014 ><guimenu
1015 >Redigera</guimenu
1016 > <guimenuitem
1017 >Stoppa inspelning</guimenuitem
1018 ></menuchoice
1019 >. </para>
1020 
1021    <sect2 id="recording-movie-troubleshooting">
1022    <title
1023 >Felsökning</title>
1024 
1025     <para
1026 >Ett felmeddelande kan visas på grund av att avconv eller ffmpeg inte är installerade. Ladda ner dem från <ulink url="https://ffmpeg.org/download.html"
1027 >nerladdningssidan för ffmpeg</ulink
1028 > och <ulink url="https://libav.org/download.html"
1029 >nerladdningssidan för avconv</ulink
1030 >, eller använd paket från distributionen. </para>
1031    </sect2>
1032   </sect1>
1033  </chapter>
1034 
1035  <chapter id="commands">
1036  <title
1037 >Kommandoreferens</title>
1038 
1039   <sect1 id="marble-mainwindow">
1040   <title
1041 >Menyer och snabbtangenter</title>
1042 
1043    <sect2>
1044    <title
1045 >Menyn Arkiv</title>
1046 
1047     <variablelist>
1048      <varlistentry>
1049       <term
1050 ><menuchoice
1051 ><shortcut
1052 ><keycombo action="simul"
1053 >&Ctrl;<keycap
1054 >O</keycap
1055 ></keycombo
1056 > </shortcut
1057 > <guimenu
1058 >Arkiv</guimenu
1059 > <guimenuitem
1060 >Öppna...</guimenuitem
1061 ></menuchoice
1062 ></term>
1063       <listitem
1064 ><para
1065 ><action
1066 >Öppnar</action
1067 > en kartfil.</para
1068 ></listitem>
1069      </varlistentry>
1070 
1071      <varlistentry>
1072       <term
1073 ><menuchoice
1074 ><guimenu
1075 >Arkiv</guimenu
1076 > <guimenuitem
1077 >Öppna senaste</guimenuitem
1078 > </menuchoice
1079 ></term>
1080       <listitem
1081 ><para
1082 >Det här är en genväg för att öppna de senast visade kartorna. Genom att klicka på alternativet visas en lista vid sidan av menyn med flera av de senast öppnade filerna. Genom att klicka på en viss fil öppnas den i &marble;, om filen fortfarande finns på samma ställe.</para
1083 ></listitem>
1084      </varlistentry>
1085 
1086      <varlistentry>
1087       <term
1088 ><menuchoice
1089 ><shortcut
1090 ><keycombo action="simul"
1091 >&Ctrl;<keycap
1092 >N</keycap
1093 ></keycombo
1094 > </shortcut
1095 > <guimenu
1096 >Arkiv</guimenu
1097 > <guimenuitem
1098 >Ladda ner kartor...</guimenuitem
1099 ></menuchoice
1100 ></term>
1101       <listitem
1102 ><para
1103 ><action
1104 >Visar</action
1105 > dialogrutan <guilabel
1106 >Hämta heta nyheter</guilabel
1107 > för att ladda ner ytterligare kartor till &marble;, bland annat kartor för Mars och Venus.</para
1108 ></listitem>
1109      </varlistentry>
1110 
1111     <varlistentry>
1112       <term
1113 ><menuchoice
1114 ><guimenu
1115 >Arkiv</guimenu
1116 > <guimenuitem
1117 >Skapa en ny karta...</guimenuitem
1118 ></menuchoice
1119 ></term>
1120       <listitem
1121 ><para
1122 ><action
1123 >Visar</action
1124 > dialogrutan <guilabel
1125 >Guide för att skapa kartteman i &marble;</guilabel
1126 >, för att skapa en ny karta med användning av data från webbkarttjänsten, en egen bildfil eller indexerade rutor från Open Street Map.</para
1127 ></listitem>
1128      </varlistentry>
1129 
1130      <varlistentry>
1131       <term
1132 ><menuchoice
1133 ><guimenu
1134 >Arkiv</guimenu
1135 > <guimenuitem
1136 >Ladda ner område...</guimenuitem
1137 ></menuchoice
1138 ></term>
1139       <listitem
1140 ><para
1141 ><action
1142 >Visar</action
1143 > dialogrutan <guilabel
1144 >Ladda ner område</guilabel
1145 > för att ladda ner kartdata med olika zoomnivåer för användning i nerkopplat läge. Se <link linkend="download-region"
1146 >Ladda ner kartområden</link
1147 > för detaljinformation.</para
1148 ></listitem>
1149      </varlistentry>
1150 
1151      <varlistentry>
1152       <term
1153 ><menuchoice
1154 ><shortcut
1155 ><keycombo action="simul"
1156 >&Ctrl;<keycap
1157 >S</keycap
1158 ></keycombo
1159 > </shortcut
1160 > <guimenu
1161 >Arkiv</guimenu
1162 > <guimenuitem
1163 >Exportera karta...</guimenuitem
1164 ></menuchoice
1165 ></term>
1166       <listitem
1167 ><para
1168 ><action
1169 >Exporterar</action
1170 > en skärmbild av &marble;s karta till en bildfil.</para
1171 ></listitem>
1172      </varlistentry>
1173 
1174      <varlistentry>
1175       <term
1176 ><menuchoice
1177 ><shortcut
1178 ><keycombo action="simul"
1179 >&Ctrl;<keycap
1180 >P</keycap
1181 ></keycombo
1182 > </shortcut
1183 > <guimenu
1184 >Arkiv</guimenu
1185 > <guimenuitem
1186 >Skriv ut...</guimenuitem
1187 ></menuchoice
1188 ></term>
1189       <listitem
1190 ><para
1191 ><action
1192 >Skriver ut</action
1193 > en skärmbild av &marble;s karta.</para
1194 ></listitem>
1195      </varlistentry>
1196 
1197      <varlistentry>
1198       <term
1199 ><menuchoice
1200 ><guimenu
1201 >Arkiv</guimenu
1202 > <guimenuitem
1203 >Förhandsgranskning av utskrift</guimenuitem
1204 ></menuchoice
1205 ></term>
1206       <listitem
1207 ><para
1208 >Öppnar ett fönster som visar en förhandsgranskning av den utskrivna kartan.</para
1209 ></listitem>
1210      </varlistentry>
1211 
1212      <varlistentry>
1213       <term
1214 ><menuchoice
1215 ><guimenu
1216 >Arkiv</guimenu
1217 > <guimenuitem
1218 >Arbeta nerkopplad</guimenuitem
1219 ></menuchoice
1220 ></term>
1221       <listitem
1222 ><para
1223 >Om alternativet är markerat, kommer inte &marble; längre ladda ner kartdata från Internet. Sökfunktionen begränsas till den lokala databasen. Nya färdvägar kan inte hämtas.</para
1224 ></listitem>
1225      </varlistentry>
1226 
1227      <varlistentry>
1228       <term
1229 ><menuchoice
1230 ><shortcut
1231 ><keycombo action="simul"
1232 >&Ctrl;<keycap
1233 >Q</keycap
1234 ></keycombo
1235 > </shortcut
1236 > <guimenu
1237 >Arkiv</guimenu
1238 > <guimenuitem
1239 >Avsluta</guimenuitem
1240 ></menuchoice
1241 ></term>
1242       <listitem
1243 ><para
1244 ><action
1245 >Avslutar</action
1246 > &marble;.</para
1247 ></listitem>
1248      </varlistentry>
1249     </variablelist>
1250    </sect2>
1251 
1252    <sect2>
1253    <title
1254 >Menyn Redigera</title>
1255 
1256     <variablelist>
1257      <varlistentry>
1258       <term
1259 ><menuchoice
1260 ><shortcut
1261 ><keycombo action="simul"
1262 >&Ctrl;<keycap
1263 >C</keycap
1264 ></keycombo
1265 > </shortcut
1266 > <guimenu
1267 >Redigera</guimenu
1268 > <guimenuitem
1269 >Kopiera karta</guimenuitem
1270 ></menuchoice
1271 ></term>
1272       <listitem
1273 ><para
1274 ><action
1275 >Kopierar</action
1276 > en skärmbild av &marble;s karta till det allmänna klippbordet.</para
1277 ></listitem>
1278      </varlistentry>
1279 
1280      <varlistentry>
1281       <term
1282 ><menuchoice
1283 ><guimenu
1284 >Redigera</guimenu
1285 > <guimenuitem
1286 >Kopiera koordinater</guimenuitem
1287 ></menuchoice
1288 ></term>
1289       <listitem
1290 ><para
1291 ><action
1292 >Kopierar</action
1293 > nuvarande koordinater till det allmänna klippbordet.</para
1294 ></listitem>
1295      </varlistentry>
1296 
1297      <varlistentry>
1298       <term
1299 ><menuchoice
1300 ><shortcut
1301 ><keycombo action="simul"
1302 >&Ctrl;<keycap
1303 >E</keycap
1304 ></keycombo
1305 > </shortcut
1306 > <guimenu
1307 >Redigera</guimenu
1308 > <guimenuitem
1309 >Redigera karta...</guimenuitem
1310 ></menuchoice
1311 ></term>
1312       <listitem
1313 ><para
1314 ><action
1315 >Låter</action
1316 > dig öppna aktuell karta i den externa karteditorn. Nuvarande version stöder karteditorerna <application
1317 >Potlatch</application
1318 > (i en webbläsare), <application
1319 >Merkaartor</application
1320 > och <application
1321 >JOSM</application
1322 >.</para
1323 ></listitem>
1324      </varlistentry>
1325 
1326      <varlistentry>
1327       <term
1328 ><menuchoice
1329 ><shortcut
1330 ><keycombo action="simul"
1331 >&Ctrl; &Shift;<keycap
1332 >R</keycap
1333 ></keycombo
1334 > </shortcut
1335 > <guimenu
1336 >Redigera</guimenu
1337 > <guimenuitem
1338 >Spela in film</guimenuitem
1339 ></menuchoice
1340 ></term>
1341       <listitem
1342 ><para
1343 ><action
1344 >Spelar in</action
1345 > en film med &marble;.</para
1346 ></listitem>
1347      </varlistentry>
1348 
1349      <varlistentry>
1350       <term
1351 ><menuchoice
1352 ><guimenu
1353 >Redigera</guimenu
1354 > <guimenuitem
1355 >Stoppa inspelning</guimenuitem
1356 ></menuchoice
1357 ></term>
1358       <listitem
1359 ><para
1360 ><action
1361 >Stoppar</action
1362 > nuvarande filminspelning.</para
1363 ></listitem>
1364      </varlistentry>
1365     </variablelist>
1366    </sect2>
1367 
1368    <sect2>
1369    <title
1370 >Menyn Visa</title>
1371 
1372     <variablelist>
1373      <varlistentry>
1374       <term
1375 ><menuchoice
1376 ><guimenu
1377 >Visa</guimenu
1378 > <guimenuitem
1379 >Nuvarande plats</guimenuitem
1380 ></menuchoice
1381 ></term>
1382       <listitem
1383 ><para
1384 ><action
1385 >Visa eller dölj</action
1386 > positionssidan i vänstra rutan. Om en GPS-enhet ansluts till datorn, visar &marble; longitud och latitud för din nuvarande position.</para
1387 ></listitem>
1388      </varlistentry>
1389 
1390      <varlistentry>
1391       <term
1392 ><menuchoice
1393 ><guimenu
1394 >Visa</guimenu
1395 > <guimenuitem
1396 >Hårkors</guimenuitem
1397 ></menuchoice
1398 ></term>
1399       <listitem
1400 ><para
1401 ><action
1402 >Visa eller dölj</action
1403 > ett enkelt hårkors i kartans mitt.</para
1404 ></listitem>
1405      </varlistentry>
1406 
1407      <varlistentry>
1408       <term
1409 ><menuchoice
1410 ><shortcut
1411 > <keycap
1412 >F5</keycap
1413 > </shortcut
1414 > <guimenu
1415 >Visa</guimenu
1416 > <guimenuitem
1417 >Uppdatera</guimenuitem
1418 ></menuchoice
1419 ></term>
1420       <listitem
1421 ><para
1422 >Den delen av kartan som för närvarande är synlig laddas ner igen och uppdateras på skärmen.</para
1423 ></listitem>
1424      </varlistentry>
1425 
1426      <varlistentry>
1427       <term
1428 ><menuchoice
1429 ><guimenu
1430 >Visa</guimenu
1431 > <guisubmenu
1432 >Informationsrutor</guisubmenu
1433 ></menuchoice
1434 ></term>
1435       <listitem
1436 ><para
1437 >I den här undermenyn kan du låsa positionen hos informationsrutorna, och visa eller dölja insticksprogram du har aktiverad på sidan <link linkend="configplugins"
1438 >Insticksprogram</link
1439 > i &marble;s inställningsdialogruta.</para
1440 ></listitem>
1441      </varlistentry>
1442 
1443      <varlistentry>
1444       <term
1445 ><menuchoice
1446 ><guimenu
1447 >Visa</guimenu
1448 > <guimenuitem
1449 >Nättjänster</guimenuitem
1450 ></menuchoice
1451 ></term>
1452       <listitem
1453 ><para
1454 >Insticksprogrammet <guimenuitem
1455 >Wikipedia</guimenuitem
1456 > visar artiklar från Wikipedia med geografiska referenser som ikoner på kartan. Ett klick på ikonen startar ett webbläsarfönster som visar sidan som hänvisas till. Data tillhandahålls genom en webbtjänst via GeoNames.org. På liknande sätt tillhandahåller insticksprogrammet <guimenuitem
1457 >Foton</guimenuitem
1458 > för närvarande foton via fotodelningsplatsen FlickR.</para
1459 ></listitem>
1460      </varlistentry>
1461 
1462      <varlistentry>
1463       <term
1464 ><menuchoice
1465 ><guimenu
1466 >Visa</guimenu
1467 > <guimenuitem
1468 >Moln</guimenuitem
1469 ></menuchoice
1470 ></term>
1471       <listitem
1472 ><para
1473 ><action
1474 >Visa</action
1475 > molntäcke i realtid. En realtidskarta av moln som uppdateras var tredje timme. Den använder bilder från satelliterna GOES, METEOSAT och GMS nerladdade från sidan med geostationära satellitbilder hos Dundee Universitet. Erkännande: Hari Nair, Xplanet-projektet.</para
1476 ></listitem>
1477      </varlistentry>
1478 
1479      <varlistentry>
1480       <term
1481 ><menuchoice
1482 ><guimenu
1483 >Visa</guimenu
1484 > <guimenuitem
1485 >Atmosfär</guimenuitem
1486 ></menuchoice
1487 ></term>
1488       <listitem
1489 ><para
1490 ><action
1491 >Visa</action
1492 > den diffusa reflektionen av atmosfären runt jorden.</para
1493 ></listitem>
1494      </varlistentry>
1495 
1496      <varlistentry>
1497       <term
1498 ><menuchoice
1499 ><guimenu
1500 >Visa</guimenu
1501 > <guimenuitem
1502 >Stjärnor</guimenuitem
1503 ></menuchoice
1504 ></term>
1505       <listitem
1506 ><para
1507 ><action
1508 >Visa</action
1509 > stjärnkartan som den ser ut från solsystemet.</para
1510 ></listitem>
1511      </varlistentry>
1512 
1513      <varlistentry>
1514       <term
1515 ><menuchoice
1516 ><guimenu
1517 >Visa</guimenu
1518 > <guimenuitem
1519 >Solstyrning...</guimenuitem
1520 ></menuchoice
1521 ></term>
1522       <listitem
1523 ><para
1524 ><action
1525 >Visar</action
1526 > <guilabel
1527 >Solstyrning</guilabel
1528 >, där du kan ställa in <guilabel
1529 >Solskugga</guilabel
1530 > och centrera kartan på solens position.</para
1531 ></listitem>
1532      </varlistentry>
1533 
1534      <varlistentry>
1535       <term
1536 ><menuchoice
1537 ><guimenu
1538 >Visa</guimenu
1539 > <guimenuitem
1540 >Tidstyrning...</guimenuitem
1541 ></menuchoice
1542 ></term>
1543       <listitem
1544 ><para
1545 ><action
1546 >Visar</action
1547 > dialogrutan <guilabel
1548 >Tidkontroll</guilabel
1549 > där det går att ställa in datum och tid, samt simulerad tidshastighet.</para
1550 ></listitem>
1551      </varlistentry>
1552 
1553      <varlistentry>
1554       <term
1555 ><menuchoice
1556 ><guimenu
1557 >Visa</guimenu
1558 > <guisubmenu
1559 >Visa förmörkelser under <replaceable
1560 >år</replaceable
1561 ></guisubmenu
1562 ></menuchoice
1563 ></term>
1564       <listitem
1565 ><para
1566 ><action
1567 >Visar</action
1568 > listan med förmörkelser för året som väljes med menyalternativet <menuchoice
1569 ><guimenu
1570 >Visa</guimenu
1571 > <guimenuitem
1572 >Bläddra bland förmörkelser...</guimenuitem
1573 ></menuchoice
1574 >.</para>
1575 
1576       <para
1577 >Menyalternativet visas bara när insticksprogrammet <link linkend="eclipsesplugin"
1578 >Förmörkelser</link
1579 > är aktiverat.</para
1580 ></listitem>
1581      </varlistentry>
1582 
1583      <varlistentry>
1584       <term
1585 ><menuchoice
1586 ><guimenu
1587 >Visa</guimenu
1588 > <guimenuitem
1589 >Bläddra bland förmörkelser...</guimenuitem
1590 ></menuchoice
1591 ></term>
1592       <listitem
1593 ><para
1594 ><action
1595 >Visar</action
1596 > dialogrutan <guilabel
1597 >Förmörkelsebläddrare</guilabel
1598 > där det går att ställa in året som förmörkelser ska visas för, öppna insticksprogrammets inställningsdialogruta, visa data om förmörkelsernas start, slut, magnitud och typ. Välj ett förmörkelseobjekt i listan och tryck på <guibutton
1599 >Gå till vald förmörkelse</guibutton
1600 > för att visa förmörkelsens plats på globen.</para>
1601 
1602       <para
1603 >Menyalternativet visas bara när insticksprogrammet <link linkend="eclipsesplugin"
1604 >Förmörkelser</link
1605 > är aktiverat.</para
1606 ></listitem>
1607      </varlistentry>
1608     </variablelist>
1609    </sect2>
1610 
1611    <sect2>
1612    <title
1613 >Menyn Bokmärken</title>
1614     <variablelist>
1615      <varlistentry>
1616       <term
1617 ><menuchoice
1618 ><shortcut
1619 ><keycombo action="simul"
1620 >&Ctrl;<keycap
1621 >B</keycap
1622 ></keycombo
1623 > </shortcut
1624 > <guimenu
1625 >Bokmärken</guimenu
1626 > <guimenuitem
1627 >Lägg till bokmärke...</guimenuitem
1628 ></menuchoice
1629 ></term>
1630       <listitem
1631 ><para
1632 ><action
1633 >Visa dialogrutan <guilabel
1634 >Redigera bokmärke</guilabel
1635 ></action
1636 > för att hantera ett bokmärke.</para
1637 ></listitem>
1638      </varlistentry>
1639 
1640      <varlistentry>
1641       <term
1642 ><menuchoice
1643 ><guimenu
1644 >Bokmärken</guimenu
1645 > <guimenuitem
1646 >Visa bokmärken</guimenuitem
1647 ></menuchoice
1648 ></term>
1649       <listitem
1650 ><para
1651 >En kryssruta för att <action
1652 >aktivera bokmärkessynkronisering på kartan.</action
1653 ></para
1654 ></listitem>
1655      </varlistentry>
1656 
1657      <varlistentry>
1658       <term
1659 ><menuchoice
1660 ><guimenu
1661 >Bokmärken</guimenu
1662 > <guimenuitem
1663 >Ställ in hemplats</guimenuitem
1664 ></menuchoice
1665 ></term>
1666       <listitem
1667 ><para
1668 ><action
1669 >Ange aktuell position som din bostad.</action
1670 ></para
1671 ></listitem>
1672      </varlistentry>
1673 
1674      <varlistentry>
1675       <term
1676 ><menuchoice
1677 ><guimenu
1678 >Bokmärken</guimenu
1679 > <guimenuitem
1680 >Hantera bokmärken...</guimenuitem
1681 ></menuchoice
1682 ></term>
1683       <listitem
1684 ><para
1685 ><action
1686 >Visar dialogrutan <guilabel
1687 >Hantera bokmärken</guilabel
1688 ></action
1689 > för att hantera alla bokmärken.</para
1690 ></listitem>
1691      </varlistentry>
1692 
1693      <varlistentry>
1694       <term
1695 ><menuchoice
1696 ><guimenu
1697 >Bokmärken</guimenu
1698 > <guisubmenu
1699 >Förval</guisubmenu
1700 ></menuchoice
1701 ></term>
1702       <listitem
1703 ><para
1704 ><action
1705 >Undermenyn visar standardplatser.</action
1706 ></para
1707 ></listitem>
1708      </varlistentry>
1709     </variablelist>
1710    </sect2>
1711 
1712    <sect2>
1713    <title
1714 >Menyn Inställningar</title>
1715 
1716     <variablelist>
1717      <varlistentry>
1718       <term
1719 ><menuchoice
1720 ><guimenu
1721 >Inställningar</guimenu
1722 > <guimenuitem
1723 >Visa verktygsrad</guimenuitem
1724 ></menuchoice
1725 ></term>
1726       <listitem
1727 ><para
1728 ><action
1729 >Visa eller dölj</action
1730 > verktygsraden.</para
1731 ></listitem>
1732      </varlistentry>
1733 
1734      <varlistentry>
1735       <term
1736 ><menuchoice
1737 ><guimenu
1738 >Inställningar</guimenu
1739 > <guimenuitem
1740 >Visa statusrad</guimenuitem
1741 ></menuchoice
1742 ></term>
1743       <listitem
1744 ><para
1745 ><action
1746 >Visa eller dölj</action
1747 > statusraden.</para
1748 ></listitem>
1749      </varlistentry>
1750 
1751      <varlistentry>
1752       <term
1753 ><menuchoice
1754 ><guimenu
1755 >Inställningar</guimenu
1756 > <guisubmenu
1757 >Paneler</guisubmenu
1758 ></menuchoice
1759 ></term>
1760       <listitem
1761 ><para
1762 ><action
1763 >Visa eller dölj</action
1764 > panelerna i &marble;.</para>
1765 
1766       <tip
1767 ><para
1768 >Du kan få &marble; att dölja alla paneler eller visa dem genom att använda menyalternativet <menuchoice
1769 ><guimenu
1770 >Inställningar</guimenu
1771 > <guisubmenu
1772 >Paneler</guisubmenu
1773 > <guimenuitem
1774 >Dölj alla paneler/Visa alla paneler</guimenuitem
1775 ></menuchoice
1776 > eller trycka på <keycap
1777 >F9</keycap
1778 > på tangentbordet.</para
1779 ></tip
1780 ></listitem>
1781      </varlistentry>
1782 
1783      <varlistentry>
1784       <term
1785 ><menuchoice
1786 ><guimenu
1787 >Inställningar</guimenu
1788 > <guisubmenu
1789 >Visningsstorlek</guisubmenu
1790 ></menuchoice
1791 ></term>
1792       <listitem
1793 ><para
1794 ><action
1795 >Byter mellan olika storlekar på kartområdet i &marble;.</action
1796 > Du kan välja en av storlekarna som är lämplig för att spela in bilder för en skärmfilm eller behålla möjlighet att ändra storlek på &marble;s kartområde (alternativet <guimenuitem
1797 >Normal (storlek kan ändras)</guimenuitem
1798 >).</para
1799 ></listitem>
1800      </varlistentry>
1801 
1802      <varlistentry>
1803       <term
1804 ><menuchoice
1805 ><shortcut
1806 ><keycombo action="simul"
1807 >&Ctrl;&Shift;<keycap
1808 >F</keycap
1809 ></keycombo
1810 > </shortcut
1811 > <guimenu
1812 >Inställningar</guimenu
1813 > <guimenuitem
1814 >Fullskärmsläge</guimenuitem
1815 ></menuchoice
1816 ></term>
1817       <listitem
1818 ><para
1819 ><action
1820 >Byter mellan normal vy och fullskärmsvy.</action
1821 > I fullskärmsvy är namnlisten dold och själva programfönstrets storlek ändrad till hela skärmen.</para
1822 ></listitem>
1823      </varlistentry>
1824 
1825      <varlistentry>
1826       <term
1827 ><menuchoice
1828 ><guimenu
1829 >Inställningar</guimenu
1830 > <guimenuitem
1831 >Anpassa &marble; virtuell jordglob...</guimenuitem
1832 ></menuchoice
1833 ></term>
1834       <listitem
1835 ><para
1836 ><action
1837 >Visa</action
1838 > <link linkend="configure"
1839 >&marble;s inställningsdialogruta</link
1840 >.</para
1841 ></listitem>
1842      </varlistentry>
1843 
1844     </variablelist>
1845 
1846    </sect2>
1847 
1848    <sect2>
1849    <title
1850 >Menyn Hjälp</title>
1851 
1852     <para
1853 >&marble; har &kde;:s vanliga menyalternativ i menyn <guimenu
1854 >Hjälp</guimenu
1855 >. För mer information läs avsnittet om <ulink url="help:/fundamentals/menus.html#menus-help"
1856 >hjälpmenyn</ulink
1857 > i &kde;:s grunder. </para>
1858    </sect2>
1859   </sect1>
1860  </chapter>
1861 
1862  <chapter id="configure">
1863  <title
1864 >Anpassa &marble;</title>
1865 
1866   <sect1 id="configview">
1867   <title
1868 >Vyinställning</title>
1869 
1870    <screenshot>
1871     <screeninfo
1872 >Dialogrutan för vyinställning</screeninfo>
1873     <mediaobject>
1874      <imageobject
1875 ><imagedata fileref="configure-view.png" format="PNG"/></imageobject>
1876      <textobject
1877 ><phrase
1878 >Dialogrutan för vyinställning</phrase
1879 ></textobject>
1880     </mediaobject>
1881    </screenshot>
1882 
1883    <variablelist>
1884     <varlistentry>
1885      <term
1886 ><guilabel
1887 >Avstånd:</guilabel
1888 ></term>
1889      <listitem
1890 ><para
1891 >Enhet som används för att mäta höjd, längder och avstånd (t.ex. km, mile, fot).</para
1892 ></listitem>
1893     </varlistentry>
1894 
1895     <varlistentry>
1896      <term
1897 ><guilabel
1898 >Vinkel:</guilabel
1899 ></term>
1900      <listitem
1901 ><para
1902 >Anger beteckningar för vinklar i koordinater: Normalt används beteckningen grad, minut, sekund (t.ex. 54°30'00"). Som ett alternativ kan du välja decimala grader (t.ex. 54.5°).</para
1903 ></listitem>
1904     </varlistentry>
1905 
1906     <varlistentry>
1907      <term
1908 ><guilabel
1909 >Stillbild:</guilabel
1910 ></term>
1911      <listitem
1912 ><para
1913 >Anger kartans kvalitet som visas när användaren inte gör någonting. Oftast tillåter det hög kvalitet eftersom hastighet inte spelar någon roll.</para
1914 ></listitem>
1915     </varlistentry>
1916 
1917     <varlistentry>
1918      <term
1919 ><guilabel
1920 >Under animering:</guilabel
1921 ></term>
1922      <listitem
1923 ><para
1924 >Anger kartans kvalitet som visas vid animering av kartan (t.ex. när globen dras). Det är lämpligt att ställa in alternativet till <guilabel
1925 >Låg kvalitet</guilabel
1926 >, särskilt på långsamma datorer, eftersom det ger bättre hastighet.</para
1927 ></listitem>
1928     </varlistentry>
1929 
1930 <!--     <varlistentry>
1931      <term
1932 ><guilabel
1933 >Place names:</guilabel
1934 ></term>
1935      <listitem
1936 ><para
1937 >Places often have different names in different languages. The label on the map can show the name in the user's language. Alternatively it can display the name in the official language and glyphs of that place.</para
1938 ></listitem>
1939     </varlistentry
1940 >-->
1941 
1942     <varlistentry>
1943      <term
1944 ><guilabel
1945 >Kartans standardteckensnitt:</guilabel
1946 ></term>
1947      <listitem
1948 ><para
1949 >Standardteckensnittet som används på kartan.</para
1950 ></listitem>
1951     </varlistentry>
1952    </variablelist>
1953   </sect1>
1954 
1955   <sect1 id="confignavigation">
1956   <title
1957 >Navigeringsinställning</title>
1958 
1959    <screenshot>
1960     <screeninfo
1961 >Inställningsdialogrutan för navigering</screeninfo>
1962     <mediaobject>
1963      <imageobject
1964 ><imagedata fileref="configure-navigation.png" format="PNG"/></imageobject>
1965      <textobject
1966 ><phrase
1967 >Inställningsdialogrutan för navigering</phrase
1968 ></textobject>
1969     </mediaobject>
1970    </screenshot>
1971 
1972    <variablelist>
1973 <!--    <varlistentry>
1974      <term
1975 ><guilabel
1976 >Drag location:</guilabel
1977 ></term>
1978      <listitem
1979 ><para
1980 >While dragging the mouse there are two standard behaviors when dealing with a virtual globe: The location below mouse pointer will follow the cursor exactly: As a result &eg; the north pole will not stay at the top which can lead to confusion. By default &marble; makes sure that north is always up which results in a dragging behavior where the location below the mouse pointer slightly "detaches" from the cursor.</para
1981 ></listitem>
1982     </varlistentry
1983 >-->
1984 
1985     <varlistentry>
1986      <term
1987 ><guilabel
1988 >Trög globrotation</guilabel
1989 ></term>
1990      <listitem
1991 ><para
1992 >Normalt använder &marble; kinetisk rörelse när kartan dras. Det går att stänga av beteendet genom att använda den här kryssrutan.</para
1993 ></listitem>
1994     </varlistentry>
1995 
1996     <varlistentry>
1997      <term
1998 ><guilabel
1999 >Animera resan till målet</guilabel
2000 ></term>
2001      <listitem
2002 ><para
2003 >Vid sökning efter en plats kan &marble; antingen gå direkt till den nya platsen, eller visa en animering av en resa från föregående plats till den nya platsen.</para
2004 ></listitem>
2005     </varlistentry>
2006 
2007     <varlistentry>
2008      <term
2009 ><guilabel
2010 >Vyrotation med musen</guilabel
2011 ></term>
2012      <listitem
2013 ><para
2014 >Karta och musförflyttning är likformiga under panorering.</para
2015 ></listitem>
2016     </varlistentry>
2017 
2018     <varlistentry>
2019      <term
2020 ><guilabel
2021 >Vid start:</guilabel
2022 ></term>
2023      <listitem
2024 ><para
2025 >Normalt visar &marble; hemplatsen direkt efter programmet har startat. Som ett alternativ kan också den senaste positionen som var aktiv när användaren lämnade programmet visas.</para
2026 ></listitem>
2027     </varlistentry>
2028 
2029     <varlistentry>
2030      <term
2031 ><guilabel
2032 >Extern editor:</guilabel
2033 ></term>
2034      <listitem
2035 ><para
2036 >Här kan man definiera standardeditor för kartorna eller välja <guilabel
2037 >Fråga alltid</guilabel
2038 > om &marble; ska låta dig välja innan den externa editorn startas.</para
2039 ></listitem>
2040     </varlistentry>
2041    </variablelist>
2042   </sect1>
2043 
2044   <sect1 id="configcacheproxy">
2045   <title
2046 >Inställning av cache och proxy</title>
2047 
2048    <screenshot>
2049     <screeninfo
2050 >Inställningsdialogrutan för cache och proxy</screeninfo>
2051     <mediaobject>
2052      <imageobject
2053 ><imagedata fileref="configure-cacheproxy.png" format="PNG"/></imageobject>
2054      <textobject
2055 ><phrase
2056 >Inställningsdialogrutan för cache och proxy</phrase
2057 ></textobject>
2058     </mediaobject>
2059    </screenshot>
2060 
2061    <variablelist>
2062     <varlistentry>
2063      <term
2064 ><guilabel
2065 >Cache</guilabel
2066 ></term>
2067      <listitem
2068 ><para
2069 >Det finns två cachar som används av &marble;: <guilabel
2070 >Fysiskt minne:</guilabel
2071 > som behövs för att hålla kartans data i datorns minne. Ökas värdet svarar programmet snabbare. Minnescachen på <guilabel
2072 >Hårddisk:</guilabel
2073 > används av nerladdat innehåll från Internet (t.ex. data från Wikipedia eller kartans data). Minska värdet om du vill spara utrymme på hårddisken och hög användning av Internet inte är ett problem.</para
2074 ></listitem>
2075     </varlistentry>
2076 
2077     <varlistentry>
2078      <term
2079 ><guilabel
2080 >Proxy</guilabel
2081 ></term>
2082      <listitem
2083 ><para
2084 >Proxyinställningar för lokalt intranät. Lämna tomt om det inte finns någon proxy.</para
2085 ></listitem>
2086     </varlistentry>
2087    </variablelist>
2088   </sect1>
2089 
2090   <sect1 id="configdatetime">
2091   <title
2092 >Inställning av datum och tid</title>
2093 
2094    <screenshot>
2095     <screeninfo
2096 >Inställningsdialogrutan för datum och tid</screeninfo>
2097     <mediaobject>
2098      <imageobject
2099 ><imagedata fileref="configure-dateandtime.png" format="PNG"/></imageobject>
2100      <textobject
2101 ><phrase
2102 >Inställningsdialogrutan för datum och tid</phrase
2103 ></textobject>
2104     </mediaobject>
2105    </screenshot>
2106 
2107    <variablelist>
2108     <varlistentry>
2109      <term
2110 ><guilabel
2111 >Tidszon</guilabel
2112 ></term>
2113      <listitem
2114 ><para
2115 >Här kan man välja tidszon i &marble;: <ulink url="https://sv.wikipedia.org/wiki/Koordinerad_universell_tid"
2116 >UTC</ulink
2117 >, systemets tidszon eller välja en egen tidszon. Det valda alternativet ändrar bara kartans utseende om den kan visa dagsljustillståndet på jordytan.</para
2118 ></listitem>
2119     </varlistentry>
2120 
2121     <varlistentry>
2122      <term
2123 ><guilabel
2124 >När &marble; startar</guilabel
2125 ></term>
2126      <listitem
2127 ><para
2128 >Här kan man välja datum och tid som visas när &marble; startas: systemtiden eller den senaste sessionens tid.</para
2129 ></listitem>
2130     </varlistentry>
2131    </variablelist>
2132   </sect1>
2133 
2134   <sect1 id="configsynchronization">
2135   <title
2136 >Inställning av synkronisering</title>
2137 
2138    <para
2139 >&marble; kan ladda up vägbeskrivnings- och bokmärkesinformation till en <ulink url="https://en.wikipedia.org/wiki/OwnCloud"
2140 >ownCloud</ulink
2141 >-server och synkronisera dem mellan instanser av &marble; installerade på olika enheter. </para>
2142 
2143    <screenshot>
2144     <screeninfo
2145 >Inställningsdialogrutan för synkronisering</screeninfo>
2146     <mediaobject>
2147      <imageobject
2148 ><imagedata fileref="configure-synchronization.png" format="PNG"/></imageobject>
2149      <textobject
2150 ><phrase
2151 >Inställningsdialogrutan för synkronisering</phrase
2152 ></textobject>
2153     </mediaobject>
2154    </screenshot>
2155 
2156    <variablelist>
2157     <varlistentry>
2158      <term
2159 ><guilabel
2160 >Aktivera synkronisering</guilabel
2161 ></term>
2162      <listitem
2163 ><para
2164 >Synkroniseringen kan aktiveras eller inaktiveras med det här alternativet. När synkroniseringen är aktiverad kan du välja om vägbeskrivnings- och bokmärkesinformation ska synkroniseras med motsvarande kryssrutor eller tryck på <guibutton
2165 >Synkronisera nu</guibutton
2166 > för att omedelbart påbörja synkronisering.</para
2167 ></listitem>
2168     </varlistentry>
2169 
2170     <varlistentry>
2171      <term
2172 ><guilabel
2173 >Inloggningsinformation</guilabel
2174 ></term>
2175      <listitem
2176 ><para
2177 >Här går det att skriva in inloggningsinformation för ownCloud. Mer information om inställning av ownCloud finns på <ulink url="https://owncloud.com/"
2178 >owClouds officiella webbplats</ulink
2179 >.</para
2180 ></listitem>
2181     </varlistentry>
2182    </variablelist>
2183   </sect1>
2184 
2185   <sect1 id="configrouting">
2186   <title
2187 >Inställning av vägbeskrivning</title>
2188 
2189    <screenshot>
2190     <screeninfo
2191 >Inställningsdialogrutan för vägbeskrivning</screeninfo>
2192     <mediaobject>
2193      <imageobject
2194 ><imagedata fileref="configure-routing.png" format="PNG"/></imageobject>
2195      <textobject
2196 ><phrase
2197 >Inställningsdialogrutan för vägbeskrivning</phrase
2198 ></textobject>
2199     </mediaobject>
2200    </screenshot>
2201 
2202    <variablelist>
2203     <varlistentry>
2204      <term
2205 ><guibutton
2206 >Lägg till...</guibutton
2207 ></term>
2208      <listitem
2209 ><para
2210 >Öppnar ett fönster där en ny vägbeskrivningsprofil kan läggas till.</para
2211 ></listitem>
2212     </varlistentry>
2213 
2214     <varlistentry>
2215      <term
2216 ><guibutton
2217 >Anpassa...</guibutton
2218 ></term>
2219      <listitem
2220 ><para
2221 >Öppnar ett fönster där vägbeskrivningsprofilen som för närvarande är vald kan anpassas.</para
2222 ></listitem>
2223     </varlistentry>
2224 
2225     <varlistentry>
2226      <term
2227 ><guibutton
2228 >Ta bort</guibutton
2229 ></term>
2230      <listitem
2231 ><para
2232 >Tar bort den markerade vägbeskrivningsprofilen.</para
2233 ></listitem>
2234     </varlistentry>
2235 
2236     <varlistentry>
2237      <term
2238 ><guibutton
2239 >Flytta upp</guibutton
2240 ></term>
2241      <listitem
2242 ><para
2243 >Den markerade vägbeskrivningsprofilen flyttas upp ett steg. Den visas ovanför den som tidigare var ovanför den.</para
2244 ></listitem>
2245     </varlistentry>
2246 
2247     <varlistentry>
2248      <term
2249 ><guibutton
2250 >Flytta ner</guibutton
2251 ></term>
2252      <listitem
2253 ><para
2254 >Den markerade vägbeskrivningsprofilen flyttas ner ett steg. Den visas under den som tidigare var under den.</para
2255 ></listitem>
2256     </varlistentry>
2257    </variablelist>
2258   </sect1>
2259 
2260   <sect1 id="configplugins">
2261   <title
2262 >Inställning av insticksprogram</title>
2263 
2264    <para
2265 >Den grafiska komponenten <guilabel
2266 >Inställning av insticksprogram</guilabel
2267 > är stället att aktivera (eller inaktivera) informationsrutor, nättjänster och andra insticksprogram som påverkar &marble;s utseende. Aktiva insticksprogram syns i menyn <guilabel
2268 >Visa</guilabel
2269 >, där du kan ändra deras synlighet. </para>
2270 
2271    <screenshot>
2272     <screeninfo
2273 >Inställningsdialogrutan för insticksprogram</screeninfo>
2274     <mediaobject>
2275      <imageobject
2276 ><imagedata fileref="configure-plugins.png" format="PNG"/></imageobject>
2277      <textobject
2278 ><phrase
2279 >Inställningsdialogrutan för insticksprogram</phrase
2280 ></textobject>
2281     </mediaobject>
2282    </screenshot>
2283 
2284    <para
2285 >Varje insticksprogram kan aktiveras eller inaktiverats med kryssrutan till vänster. Vissa insticksprogram tillhandahåller ytterligare inställningsalternativ, som kan kommas åt genom att klicka på verktygsikonen till höger. </para>
2286 
2287    <variablelist>
2288     <varlistentry>
2289      <term
2290 ><guilabel
2291 >APRS-insticksprogram för amatörradio</guilabel
2292 ></term>
2293      <listitem
2294 ><para
2295 >Hämtar data från det Automatiska paketrapporteringssystemet (APRS) via Internet, en fil eller en seriell enhet. Positionen och status för datasändare visas på kartan och uppdateras i realtid.</para
2296 ></listitem>
2297     </varlistentry>
2298 
2299     <varlistentry>
2300      <term
2301 ><guilabel
2302 >Beteckningar</guilabel
2303 ></term>
2304      <listitem
2305 ><para
2306 >Låter dig lägga till beteckningar på kartorna.</para
2307 ></listitem>
2308     </varlistentry>
2309 
2310     <varlistentry>
2311      <term
2312 ><guilabel
2313 >Atmosfär</guilabel
2314 ></term>
2315      <listitem
2316 ><para
2317 >Visar atmosfäreffekter.</para
2318 ></listitem>
2319     </varlistentry>
2320 
2321     <varlistentry>
2322      <term
2323 ><guilabel
2324 >Kompass</guilabel
2325 ></term>
2326      <listitem
2327 ><para
2328 >Visar en kompass på kartan.</para
2329 ></listitem>
2330     </varlistentry>
2331 
2332     <varlistentry>
2333      <term
2334 ><guilabel
2335 >Koordinatnät</guilabel
2336 ></term>
2337      <listitem
2338 ><para
2339 >Visar koordinatlinjer i ett rutnät (det går att välja linjernas färger).</para
2340 ></listitem>
2341     </varlistentry>
2342 
2343     <varlistentry>
2344      <term
2345 ><guilabel
2346 >Hårkors</guilabel
2347 ></term>
2348      <listitem
2349 ><para
2350 >Aktivera för att visa ett litet hårkors i kartans mitt.</para
2351 ></listitem>
2352     </varlistentry>
2353 
2354     <varlistentry>
2355      <term
2356 ><guilabel
2357 >Förloppsindikering för nerladdning</guilabel
2358 ></term>
2359      <listitem
2360 ><para
2361 >Ett cirkeldiagram ovanpå kartan som visar förloppet för pågående nerladdningar.</para
2362 ></listitem>
2363     </varlistentry>
2364 
2365     <varlistentry>
2366      <term
2367 ><guilabel
2368 >Jordbävningar</guilabel
2369 ></term>
2370      <listitem
2371 ><para
2372 >Visar jordbävningsmarkeringar på kartan.</para
2373 ></listitem>
2374     </varlistentry>
2375 
2376     <varlistentry id="eclipsesplugin">
2377      <term
2378 ><guilabel
2379 >Förmörkelser</guilabel
2380 ></term>
2381      <listitem
2382 ><para
2383 >Visar information om sol- och månförmörkelser.</para
2384 ></listitem>
2385     </varlistentry>
2386 
2387     <varlistentry>
2388      <term
2389 ><guilabel
2390 >Höjdprofil</guilabel
2391 ></term>
2392      <listitem
2393 ><para
2394 >Visar den överlagrade höjdprofilen för <link linkend="routing"
2395 >vägbeskrivningarna på kartan</link
2396 >.</para
2397 ></listitem>
2398     </varlistentry>
2399 
2400     <varlistentry>
2401      <term
2402 ><guilabel
2403 >Höjdprofilmarkör</guilabel
2404 ></term>
2405      <listitem
2406 ><para
2407 >Markerar höjdprofilens nuvarande höjd på kartan.</para
2408 ></listitem>
2409     </varlistentry>
2410 
2411     <varlistentry>
2412      <term
2413 ><guilabel
2414 >GPS-information</guilabel
2415 ></term>
2416      <listitem
2417 ><para
2418 >Visar ett flyttbart objekt som tillhandahåller information från <ulink url="https://sv.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System"
2419 >GPS</ulink
2420 >.</para
2421 ></listitem>
2422     </varlistentry>
2423 
2424     <varlistentry>
2425      <term
2426 ><guilabel
2427 >Licens</guilabel
2428 ></term>
2429      <listitem
2430 ><para
2431 >Visar ett flyttbart objekt som tillhandahåller upphovsrättslig information.</para
2432 ></listitem>
2433     </varlistentry>
2434 
2435     <varlistentry id="measure-tool-config">
2436      <term
2437 ><guilabel
2438 >Mätverktyg</guilabel
2439 ></term>
2440      <listitem
2441 ><para
2442 >Insticksprogram för att <link linkend="measure-distances"
2443 >mäta avstånd mellan två eller flera platser</link
2444 >.</para>
2445 
2446      <para
2447 >Visning av avstånd och riktningar mellan punkterna kan ställas in efter att ha klickat på verktygsikonen. Det är tillräckligt att markera motsvarande alternativ för att &marble; ska visa beteckningarna eller avmarkera alternativet för att dölja beteckningarna.</para
2448 ></listitem>
2449     </varlistentry>
2450 
2451     <varlistentry>
2452      <term
2453 ><guilabel
2454 >Navigering</guilabel
2455 ></term>
2456      <listitem
2457 ><para
2458 >Visar musstyrning för att zooma och flytta som ett flytande objekt på kartan.</para
2459 ></listitem>
2460     </varlistentry>
2461 
2462     <varlistentry>
2463      <term
2464 ><guilabel
2465 >OSM kartläggningsanmärkningar</guilabel
2466 ></term>
2467      <listitem
2468 ><para
2469 >Implementering av anmärkningar för geografisk kodning.</para
2470 ></listitem>
2471     </varlistentry>
2472 
2473 <!--    <varlistentry>
2474      <term
2475 ><guilabel
2476 >OpenCaching.com</guilabel
2477 ></term>
2478      <listitem
2479 ><para
2480 >Displays the <ulink url="https://en.wikipedia.org/wiki/Geocaching"
2481 >geocaching</ulink
2482 > markers on the map.</para
2483 ></listitem>
2484     </varlistentry
2485 >-->
2486 
2487     <varlistentry>
2488      <term
2489 ><guilabel
2490 >Objekt från OpenDesktop</guilabel
2491 ></term>
2492      <listitem
2493 ><para
2494 >Visar avatarer för <ulink url="https://opendesktop.org/"
2495 >OpenDesktop</ulink
2496 >-användare och en del extra information om dem på kartan.</para
2497 ></listitem>
2498     </varlistentry>
2499 
2500     <varlistentry>
2501      <term
2502 ><guilabel
2503 >Översiktskarta</guilabel
2504 ></term>
2505      <listitem
2506 ><para
2507 >Det här är ett flyttbart objekt som tillhandahåller en översiktskarta.</para
2508 ></listitem>
2509     </varlistentry>
2510 
2511     <varlistentry>
2512      <term
2513 ><guilabel
2514 >Foton</guilabel
2515 ></term>
2516      <listitem
2517 ><para
2518 >Laddar automatiskt ner bilder från hela världen i förhållande till deras popularitet.</para
2519 ></listitem>
2520     </varlistentry>
2521 
2522     <varlistentry>
2523      <term
2524 ><guilabel
2525 >Platser</guilabel
2526 ></term>
2527      <listitem
2528 ><para
2529 >Visar populära platser från <ulink url="https://foursquare.com/"
2530 >Foursquare</ulink
2531 >.</para
2532 ></listitem>
2533     </varlistentry>
2534 
2535     <varlistentry>
2536      <term
2537 ><guilabel
2538 >Platsmarkering</guilabel
2539 ></term>
2540      <listitem
2541 ><para
2542 >Ritar en markering vid nuvarande plats enligt <ulink url="https://sv.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System"
2543 >GPS</ulink
2544 >.</para
2545 ></listitem>
2546     </varlistentry>
2547 
2548     <varlistentry>
2549      <term
2550 ><guilabel
2551 >Postnummer</guilabel
2552 ></term>
2553      <listitem
2554 ><para
2555 >Visar <ulink url="https://sv.wikipedia.org/wiki/Postnummer"
2556 >postnummer</ulink
2557 > för området på kartan.</para
2558 ></listitem>
2559     </varlistentry>
2560 
2561     <varlistentry>
2562      <term
2563 ><guilabel
2564 >Vägbeskrivning</guilabel
2565 ></term>
2566      <listitem
2567 ><para
2568 >Visar <link linkend="routing"
2569 >vägbeskrivningsinformation</link
2570 > och navigeringskontroller.</para
2571 ></listitem>
2572     </varlistentry>
2573 
2574     <varlistentry>
2575      <term
2576 ><guilabel
2577 >Satelliter</guilabel
2578 ></term>
2579      <listitem
2580 ><para
2581 >Visar jordens och andra planeters naturliga och artificiella satelliter och deras banor.</para
2582 ></listitem>
2583     </varlistentry>
2584 
2585     <varlistentry>
2586      <term
2587 ><guilabel
2588 >Skala</guilabel
2589 ></term>
2590      <listitem
2591 ><para
2592 >Det här är ett flyttbart objekt som tillhandahåller en skala för kartan.</para
2593 ></listitem>
2594     </varlistentry>
2595 
2596     <varlistentry>
2597      <term
2598 ><guilabel
2599 >Hastighetsmätare</guilabel
2600 ></term>
2601      <listitem
2602 ><para
2603 >Visa aktuell färdhastighet. Kräver data från <ulink url="https://sv.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System"
2604 >GPS</ulink
2605 >.</para
2606 ></listitem>
2607     </varlistentry>
2608 
2609     <varlistentry>
2610      <term
2611 ><guilabel
2612 >Stjärnor</guilabel
2613 ></term>
2614      <listitem
2615 ><para
2616 >Ett insticksprogram som visar stjärnhimlen.</para
2617 ></listitem>
2618     </varlistentry>
2619 
2620     <varlistentry>
2621      <term
2622 ><guilabel
2623 >Solen</guilabel
2624 ></term>
2625      <listitem
2626 ><para
2627 >Ett insticksprogram som visar solen.</para
2628 ></listitem>
2629     </varlistentry>
2630 
2631     <varlistentry>
2632      <term
2633 ><guilabel
2634 >Väder</guilabel
2635 ></term>
2636      <listitem
2637 ><para
2638 >Laddar ner aktuell väderinformation för städer och visar den på kartan.</para
2639 ></listitem>
2640     </varlistentry>
2641 
2642     <varlistentry>
2643      <term
2644 ><guilabel
2645 >Wikipedia-artiklar</guilabel
2646 ></term>
2647      <listitem
2648 ><para
2649 >Laddar automatiskt ner Wikipedia-artiklar och visar dem på rätt plats på kartan.</para
2650 ></listitem>
2651     </varlistentry>
2652    </variablelist>
2653   </sect1>
2654  </chapter>
2655 
2656  <chapter id="faq">
2657  <title
2658 >Vanliga frågor</title>
2659 
2660   <qandaset id="faqlist">
2661    <qandaentry>
2662     <question>
2663      <para
2664 >Jag kan inte se mitt hus på kartan. Varför ska jag använda &marble; när <application
2665 >Google Earth</application
2666 > redan finns?</para>
2667     </question>
2668     <answer>
2669      <para
2670 >&marble; siktar på att vara en lättviktig snabb geografisk bläddrare för utbildning som enkelt kör på alla plattformar som stöds av &Qt;. Även om det vore trevligt att ha kartor med högre upplösning är de inte nödvändiga för varje användare och varje användarfall (precis som du inte använder en fullständig ordbehandlare varje gång du behöver en enkel editor). Observera också att &marble; är fri programvara och är baserad på data som fritt kan distribueras vidare på samma sätt som gäller för fri programvara.</para>
2671     </answer>
2672    </qandaentry>
2673 
2674    <qandaentry>
2675     <question>
2676      <para
2677 >Varför är &marble; så snabbt även om jag inte har aktiverad acceleration i hårdvara? / Varför kör inte &marble; jämt på mitt dyra tredimensionella grafikkort?</para>
2678     </question>
2679     <answer>
2680      <para
2681 >Trots att jorden avbildas som en glob använder inte &marble; någon tredimensionell hårdvaruacceleration. Det ger fördelen att det kör med hyfsad hastighet på alla plattformar och all hårdvara som stöds av &Qt;. Det har dock nackdelen att det inte kör så mjukt som det skulle kunnat om hårdvaruaccelererad OpenGL använts. &marble; använder enkel tvådimensionell grafik, och kräver därför ett grafikkort som snabbt ritar tvådimensionell grafik. Vi planerar att lägga till ett valfritt OpenGL-gränssnitt i framtiden.</para>
2682     </answer>
2683    </qandaentry>
2684 
2685    <qandaentry>
2686     <question>
2687      <para
2688 >Kommer jag någonsin att behöva betala för &marble;?</para>
2689     </question>
2690     <answer>
2691      <para
2692 >Nej, aldrig. Men upphovsmännen välkomnar alltid återmatning. &marble; är licensierat under villkoren i <ulink url="https://www.gnu.org/licenses/licenses.html#LGPL"
2693 >LGPL </ulink
2694 >, så du kommer aldrig att behöva betala för programmet.</para>
2695     </answer>
2696    </qandaentry>
2697 
2698    <qandaentry>
2699     <question>
2700      <para
2701 >Hur kan jag bidra?</para>
2702     </question>
2703     <answer>
2704      <para
2705 >&marble; är inte bara ett program, utan också ett projekt med fri programvara. Som sådant, är det enkelt att gå med: kontakta oss bara via e-postlistan marble-devel (marble-devel@kde.org).</para>
2706     </answer>
2707    </qandaentry>
2708   </qandaset>
2709  </chapter>
2710 
2711  <chapter id="credits">
2712  <title
2713 >Tack till och licens</title>
2714 
2715   <para
2716 >&marble;</para>
2717 
2718   <para
2719 >Program Copyright, 2005-2007 &Torsten.Rahn; &Torsten.Rahn.mail;</para>
2720 
2721   <para
2722 >Bidragsgivare:</para>
2723 
2724   <itemizedlist>
2725    <listitem
2726 ><para
2727 >&Torsten.Rahn; &Torsten.Rahn.mail;</para
2728 ></listitem>
2729    <listitem
2730 ><para
2731 >Inge Wallin <email
2732 >inge@lysator.liu.se</email
2733 ></para
2734 ></listitem>
2735   </itemizedlist>
2736 
2737   <para
2738 >Översättning Stefan Asserhäll <email
2739 >stefan.asserhall@bredband.net</email
2740 ></para
2741 > &underFDL; <para
2742 >Det här programmet licensieras under villkoren i <ulink url="common/lgpl-translated.html"
2743 >GNU Lesser General Public License</ulink
2744 >.</para
2745 > </chapter>
2746 
2747  &documentation.index;
2748 </book>
2749 <!--
2750 Local Variables:
2751 mode: sgml
2752 sgml-minimize-attributes:nil
2753 sgml-general-insert-case:lower
2754 sgml-indent-step:0
2755 sgml-indent-data:nil
2756 End:
2757 
2758 // vim:ts=2:sw=2:tw=78:noet:noai
2759 -->