Warning, /education/marble/po/lt/docs/marble/index.docbook is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0" ?>
0002 <!DOCTYPE book PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.5-Based Variant V1.1//EN" "dtd/kdedbx45.dtd" [
0003 <!ENTITY kappname "&marble;"
0004 ><!-- replace kapp here -->
0005 <!ENTITY package "kdeedu">
0006 <!ENTITY % addindex "IGNORE">
0007 <!ENTITY % Lithuanian "INCLUDE"
0008 ><!-- change language only here -->
0009 ]>
0010 
0011 <book lang="&language;">
0012 
0013     <bookinfo>
0014         <title
0015 >&marble; vadovas</title>
0016 
0017         <authorgroup>
0018             <author
0019 ><firstname
0020 >Torsten</firstname
0021 > <surname
0022 >Rahn</surname
0023 > <affiliation
0024 > <address
0025 >&Torsten.Rahn.mail;</address>
0026                 </affiliation>
0027             </author>
0028             <author
0029 ><firstname
0030 >Dennis</firstname
0031 > <surname
0032 >Nienhüser</surname
0033 > <affiliation
0034 > <address
0035 ><email
0036 >earthwings@gentoo.org</email
0037 ></address>
0038                 </affiliation
0039 >                
0040             </author>
0041 
0042             <othercredit role="translator"
0043 ><firstname
0044 >Tomas</firstname
0045 ><surname
0046 >Straupis</surname
0047 ><affiliation
0048 ><address
0049 ><email
0050 >tomasstraupis@gmail.com</email
0051 ></address
0052 ></affiliation
0053 ><contrib
0054 >Vertė</contrib
0055 ></othercredit
0056 > 
0057         </authorgroup>
0058 
0059         <copyright>
0060             <year
0061 >2005</year>
0062       <year
0063 >2006</year>
0064       <year
0065 >2007</year>
0066             <holder
0067 >&Torsten.Rahn;</holder>
0068         </copyright>
0069         <copyright>
0070             <year
0071 >2010</year>
0072             <holder
0073 >Dennis Nienhüser</holder>
0074         </copyright>
0075 
0076         <legalnotice
0077 >&FDLNotice;</legalnotice>
0078 
0079         <date
0080 >2010-11-13</date>
0081         <releaseinfo
0082 >1.0</releaseinfo>
0083 
0084         <abstract>
0085             <para
0086 >&marble; yra geografinis atlasas ir virtualus darbastalio gaublys, leidžiantis greitai tyrinėti įvairias mūsų planetos vietoves. &marble; pagalba galite surasti vietoves, lengvai kurti žemėlapius, matuoti atstumus bei gauti detalią informaciją vietovių, apie kurias ką tik išgirdote per žinias arba radote internete. Naudotojo sąsaja yra švari, paprasta ir lengvai naudojama. </para>
0087         </abstract>
0088 
0089         <keywordset>
0090             <keyword
0091 >KDE</keyword>
0092             <keyword
0093 >švietimas</keyword>
0094             <keyword
0095 >žemė</keyword>
0096             <keyword
0097 >gaublys</keyword>
0098             <keyword
0099 >geografija</keyword>
0100             <keyword
0101 >marble</keyword>
0102         </keywordset>
0103 
0104     </bookinfo>
0105 
0106     <chapter id="introduction">
0107         <title
0108 >Įvadas</title>
0109     <screenshot>
0110       <screeninfo
0111 >&marble; logo</screeninfo>
0112       <mediaobject>
0113         <imageobject
0114 ><imagedata fileref="logo-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0115         <textobject
0116 ><phrase
0117 >&marble; logo</phrase
0118 ></textobject>
0119       </mediaobject>
0120     </screenshot>
0121         <para
0122 >&marble; – nedidelis interaktyvus gaublys bei geografinis atlasas, akimirksniu perkeliantis jus į bet kurią pasaulio vietą. Kaip tikras atlasas ar įprastas gaublys, &marble; leidžia laisvai judėti po žemėlapį ieškant įvairių vietovių. &marble; taipogi leidžia keisti vaizdo mastelį bei Žemės paviršių tyrinėti įvairiais požiūriais. Standartinės konfigūracijos &marble; turi 11 skirtingų rodymo būdų: <guilabel
0123 >Atlasas</guilabel
0124 >, <guilabel
0125 >OpenStreetMap</guilabel
0126 >, <guilabel
0127 >Vaizdas iš palydovo</guilabel
0128 >, <guilabel
0129 >Žemė naktį</guilabel
0130 >, <guilabel
0131 >Istorinis žemėlapis 1689</guilabel
0132 >, <guilabel
0133 >Mėnulis</guilabel
0134 >, <guilabel
0135 >Paprastas žemėlapis</guilabel
0136 >, <guilabel
0137 >Krituliai (gruodžio mėn.)</guilabel
0138 >, <guilabel
0139 >Krituliai (liepos mėn.)</guilabel
0140 >, <guilabel
0141 >Temperatūra (gruodžio mėn.)</guilabel
0142 > ir <guilabel
0143 >Temperatūra (liepos mėn.)</guilabel
0144 >. </para>
0145     <para
0146 >&marble; teikiamas su nedidele 12,000 vietovių (miestų, kalnų, ugnikalnių) duomenų baze, kurioje galima ieškoti. Ši duomenų bazė dalinai integruota su populiariąja internetine enciklopedija Wikipedija. Taipogi galite matuoti atstumą tarp bet kokių žemėlapyje padėtų taškų. </para>
0147     <para
0148 >&marble; – nemokama programa, leidžiama pagal „&GNU; Lesser General Public License“ licenciją. </para>
0149 
0150     </chapter>
0151 
0152     <chapter id="quick-start">
0153         <title
0154 >&marble; trumpas pradžiamokslis: naršymas</title>
0155 
0156         <para
0157 >Čia matote &marble; tokį, kaip jis atrodo pirmą kartą paleidus. Paleisti jį galite arba naudojant K meniu <menuchoice
0158 ><guimenu
0159 >Programos</guimenu
0160 ><guisubmenu
0161 >Švietimas</guisubmenu
0162 ><guisubmenu
0163 >Įvairios</guisubmenu
0164 ><guimenuitem
0165 >Darbastalio gaublys</guimenuitem
0166 ></menuchoice
0167 >, arba paspaudę klavišų kombinaciją <keycombo action="simul"
0168 >&Alt;<keycap
0169 >F2</keycap
0170 ></keycombo
0171 > ir atsiradusiame lauke įvedę <command
0172 >marble</command
0173 >.</para>
0174         <screenshot>
0175             <screeninfo
0176 >pagrindinis &marble; langas</screeninfo>
0177             <mediaobject>
0178                 <imageobject
0179 ><imagedata fileref="quick-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0180                 <textobject
0181 ><phrase
0182 >pagrindinis &marble; langas</phrase
0183 ></textobject>
0184             </mediaobject>
0185         </screenshot>
0186 
0187         <para
0188 >Dešinėje pusėje matote mūsų gražiosios planetos topografinį žemėlapį. Kad būtų galima lengviau orientuotis, žemėlapis apatiniame kairiame kampe turi mastelį, o viršutiniame dešiniame – vėjų rožę. Naršymui ir rodinio kontrolei galite naudoti kairėje pusėje esančios <guilabel
0189 >Žvalgymosi</guilabel
0190 > kortelės įrankius: spauskite rodykles, kad pasuktumėte gaublį. Mygtukai <guilabel
0191 >Aukštyn</guilabel
0192 > ir <guilabel
0193 >Žemyn</guilabel
0194 > pakreips Žemės ašį pirmyn ir atgal. Mygtukai <guilabel
0195 >Kairėn</guilabel
0196 > ir <guilabel
0197 >Dešinėn</guilabel
0198 > pasuks Žemę aplink jos ašį. </para>
0199     <para
0200 >Tą patį galite padaryti bet kurioje gaublio vietoje paspaudę kairįjį pelės mygtuką ir jo neatleisdami vesdami pelę. Naudodami tokį paspaudimo ir tempimo metodą, galėsite kur kas lengviau ir tiksliau reguliuoti rodinį. Sukinėti gaublį taipogi galite ir klaviatūros kursoriaus klavišais. </para>
0201     <para
0202 >Didinti ir mažinti galite naudodami vertikalų slinkiklį. Jei jūsų pelė turi ratuką, galite jo pagalba didinti ir mažinti. Dar vienas būdas – laikyti vienu metu paspaustus tiek kairįjį, tiek ir dešinįjį pelės mygtukus ir tada pele važiuoti aukštyn ar žemyn. Žemėlapio mastelio keitimas žingsniais gali būti vykdomas mygtukais <guilabel
0203 >Didinti</guilabel
0204 > ir <guilabel
0205 >Mažinti</guilabel
0206 >, kuriuos rasite virš ir po slankikliu (taip pat galite spausti klaviatūros mygtukus <keycap
0207 >+</keycap
0208 > ir <keycap
0209 >-</keycap
0210 >). </para>
0211     <para
0212 >Priklausomai nuo žemėlapio raiškos, didinant matysite daugiau detalių. Pasirodys mažesni miesteliai. Jei naudojate topografinį žemėlapį, pastebėsite, kad krantai paišomi naudojant vektorinę grafiką. </para>
0213     <para
0214 >Jei pasimesite – visada galite atstatyti pradinį rodinį paspaudę mygtuką <guilabel
0215 >Pareiti į pradžios tašką</guilabel
0216 > (arba paspaudę klaviatūros mygtuką <keycap
0217 >Home</keycap
0218 >). Norėdami nustatyti namų vietą, spauskite ant žemėlapio dešinį pelės mygtuką ir kontekstiniame meniu parinkite <guimenuitem
0219 >Nustatyti pradžios tašką</guimenuitem
0220 >. </para>
0221     <para
0222 >Dešiniu pelės mygtuku paspaudę ant būsenos juostos iškviesite meniu, kurio pagalba galėsite keisti būsenos juostos išvaizdą. Galite rodyti poziciją, aukštį, dabartinį plytelių lygį bei žemėlapio atsiuntimo progreso juostą. </para>
0223     </chapter>
0224 
0225   <chapter id="map-views">
0226     <title
0227 >Skirtingų žemėlapių rodymų parinkimas</title>
0228     <para
0229 >&marble; pateikiamas su 11 skirtingų rodinių: <guilabel
0230 >Atlasas</guilabel
0231 >, <guilabel
0232 >OpenStreetMap</guilabel
0233 >, <guilabel
0234 >Vaizdas iš palydovo</guilabel
0235 >, <guilabel
0236 >Žemė naktį</guilabel
0237 >, <guilabel
0238 >Istorinis žemėlapis 1689</guilabel
0239 >, <guilabel
0240 >Mėnulis</guilabel
0241 >, <guilabel
0242 >Paprastas žemėlapis</guilabel
0243 >, <guilabel
0244 >Krituliai (gruodžio mėn.)</guilabel
0245 >, <guilabel
0246 >Krituliai (liepos mėn.)</guilabel
0247 >, <guilabel
0248 >Temperatūra (gruodžio mėn.)</guilabel
0249 > ir <guilabel
0250 >Temperatūra (liepos mėn.)</guilabel
0251 >. Kortelėje <guilabel
0252 >Žemėlapio rodymas</guilabel
0253 > galite pasirinkti bet kurį iš jų: </para>
0254 
0255     <screenshot>
0256       <screeninfo
0257 >&marble; žemėlapio rodymas</screeninfo>
0258       <mediaobject>
0259         <imageobject
0260 ><imagedata fileref="mapview-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0261         <textobject
0262 ><phrase
0263 >&marble; žemėlapio rodymas</phrase
0264 ></textobject>
0265       </mediaobject>
0266     </screenshot>
0267 
0268     <itemizedlist>
0269       <listitem>
0270         <para
0271 ><guilabel
0272 >Atlasas</guilabel
0273 >: Klasikinis topografinis žemėlapis. Krantui bei valstybių sienoms žymėti naudoja vektorius („MicroWorldDataBase II“), reljefas paišomas naudojant taškinius grafinius duomenis („SRTM30“). </para>
0274       </listitem>
0275        <listitem>
0276         <para
0277 ><guilabel
0278 >OpenStreetMap</guilabel
0279 >: Pasaulinis žemėlapis, kuriamas projekte OpenStreetMap (OSM). OSM – atvira bendruomenė, kurianti nemokamus ir redaguojamus žemėlapius. OSM duomenis buvo braižomi naudojant Mapnik. </para>
0280       </listitem>
0281       <listitem>
0282         <para
0283 ><guilabel
0284 >Vaizdas iš palydovo</guilabel
0285 >: Žemė tokia, kaip matosi iš kosmoso. Žemėlapio pagrindas – puikios NASA nuotraukos „Mėlynas gaublys, ateinanti karta“. Sukurta NASA žemės observatorijos. </para>
0286       </listitem>
0287       <listitem>
0288         <para
0289 ><guilabel
0290 >Žemė naktį</guilabel
0291 >: ši Žemės su miestų šviesomis nuotrauka buvo sukurta iš DMSP (gynybos meteorologinės palydovų programos) OLS (veikiančios linijinio skenavimo sistemos). </para>
0292       </listitem>
0293       <listitem>
0294         <para
0295 ><guilabel
0296 >Istorinis žemėlapis 1689</guilabel
0297 >: Istorinis 1689 metų žemėlapis, sukurtas G. van Schagen'o Amsterdame. </para>
0298       </listitem>
0299       <listitem>
0300         <para
0301 ><guilabel
0302 >Mėnulis</guilabel
0303 >: Mėnulio žemėlapis. Žemėlapis sukurtas naudojantis Clementine mėnulio misijos (UVVIS Basemap Mosaic) duomenis. Sukurta: NASA/SDIO, padėka USGS Astrogeologijos tyrimų programai. </para>
0304       </listitem>
0305       <listitem>
0306         <para
0307 ><guilabel
0308 >Paprastas žemėlapis</guilabel
0309 >: Paprastas žemėlapis. Kranto ir šalių sienų žymėjimui naudoja vektorinius duomenis. </para>
0310       </listitem>
0311       <listitem>
0312         <para
0313 ><guilabel
0314 >Krituliai (gruodžio mėn.)</guilabel
0315 >: Žemėlapis rodantis vidutinį kritulių kiekį gruodžio mėn. </para>
0316       </listitem>
0317       <listitem>
0318         <para
0319 ><guilabel
0320 >Krituliai (liepos mėn.)</guilabel
0321 >: Žemėlapis, rodantis vidutinį kritulių (lietaus, sniego, krušos ir pan.) kiekį liepos mėn. </para>
0322       </listitem>
0323       <listitem>
0324         <para
0325 ><guilabel
0326 >Temperatūra (gruodžio mėn.)</guilabel
0327 >: Žemėlapis, rodantis vidutinę temperatūrą gruodžio mėn. </para>
0328       </listitem>
0329       <listitem>
0330         <para
0331 ><guilabel
0332 >Temperatūra (liepos mėn.)</guilabel
0333 >: Žemėlapis, rodantis vidutinę temperatūrą liepos mėn. </para>
0334       </listitem>
0335     </itemizedlist>
0336   </chapter>
0337 
0338   <chapter id="search-places">
0339     <title
0340 >Marble vietovių paieška</title>
0341     <para
0342 >&marble; turi nedidelę duomenų bazę, su 12000 miestų (iš http://www.worldgazetteer.com) bei keliais kalnais ir ugnikalniais. Vietovę galite rasti viršutinėje įrankinės dalyje įvedę jos pavadinimą. Jei nesate įsitikinę dėl rašybos (&marble; visada naudoja vietinį pavadinimą lotyniškomis raidėmis), galite pasirinkti iš sąraše rodomų vietovių: dvigubas spragtelėjimas ant kokio nors įrašo iš karto parodys jį žemėlapyje. </para>
0343     <screenshot>
0344       <screeninfo
0345 >&marble; vietovių paieška</screeninfo>
0346       <mediaobject>
0347         <imageobject
0348 ><imagedata fileref="search-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0349         <textobject
0350 ><phrase
0351 >&marble; vietovių paieška</phrase
0352 ></textobject>
0353       </mediaobject>
0354     </screenshot>
0355     <para
0356 >Žemėlapyje radę dominantį miestą, galite kairiu pelės mygtuku spausti ant jo pavadinimo arba ženkliuko. Iššokančiame meniu galėsite nurodyti, kad norite gauti daugiau informacijos apie parinktą miestą. Iššokančio meniu pagalba taipogi galite sužinoti bet kokio gaublio taško koordinates, kurios rodomos iššokančio meniu apačioje. Iššokančiame meniu parinkus vietovės pavadinimą bus atvertas duomenų langas, atrodantis daugmaž taip: </para>
0357     <screenshot>
0358       <screeninfo
0359 >&marble; Duomenų lapas</screeninfo>
0360       <mediaobject>
0361         <imageobject
0362 ><imagedata fileref="search-2.png" format="PNG"/></imageobject>
0363         <textobject
0364 ><phrase
0365 >&marble; Duomenų lapas</phrase
0366 ></textobject>
0367       </mediaobject>
0368     </screenshot>
0369     <para
0370 >Pirmoje dialogo kortelėje bus pateikiami pagrindiniai duomenys: pavadinimas, koordinatės bei šalies, kuriai priklauso vietovė, vėliava. Miestams rodomas gyventojų skaičius, o kalnams – aukštis. Jei jūsų kompiuteris prijungtas prie interneto, &marble; pabandys prisijungti prie <quote
0371 >Wikipedijos</quote
0372 >. Jei Wikipedijoje bus rastas atitinkamas straipsnis, jis irgi bus parodytas dialoge. </para>
0373   </chapter>
0374 
0375   <chapter id="routing">
0376     <title
0377 >Raskite kelią naudodami &marble;</title>
0378     <para
0379 >&marble; gali ne tik rasti vietoves, bet ir parodyti kelią tarp dviejų iš jų. Norite suplanuoti dviračių žygį į gretimą girią? Jums reikia važiavimo instrukcijų svetimame mieste? Norėdami pradėti planuoti kelionę, parinkite įrankinės apačioje esančią kortelę <guilabel
0380 >Maršrutizavimas</guilabel
0381 >. </para>
0382     <sect1 id="routing-route-new">
0383     <title
0384 >Naujo maršruto kūrimas</title>
0385     <para
0386 ><guilabel
0387 >Maršrutizavimo</guilabel
0388 > kortelėje rasite du žalius mygtukus, pažymėtus raidėmis <guilabel
0389 >A</guilabel
0390 > ir <guilabel
0391 >B</guilabel
0392 >. Išvykimo taško adresą įveskite ties mygtuku <guilabel
0393 >A</guilabel
0394 > – maršruto pradžios lauku. Spauskite &Enter; arba spauskite mygtuką <guilabel
0395 >Search</guilabel
0396 >, kad pradėtumėte paiešką. Kad neprailgtų vykdoma paieška, bus rodoma nedidelė progreso animacija. Jei naudosite paiešką <quote
0397 >Kapsų g., Palanga</quote
0398 >, rezultatas bus panašus į štai tokį: </para>
0399     <screenshot>
0400       <screeninfo
0401 >&marble; adreso paieška</screeninfo>
0402       <mediaobject>
0403         <imageobject
0404 ><imagedata fileref="routing-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0405         <textobject
0406 ><phrase
0407 >&marble; adreso paieška</phrase
0408 ></textobject>
0409       </mediaobject>
0410     </screenshot>
0411     <para
0412 >Paieškos kriterijų atitinkančios vietovės bus rodomos žemiau esančiame sąraše. Jos taipogi išskiriamos ir žemėlapyje. Pirmas rezultatas automatiškai pažymimas kaip išvykimo taškas. Žemėlapyje šis taškas žymimas tuo pačiu ženkliuku <guilabel
0413 >A</guilabel
0414 >, kaip ir atitinkamas įvedimo laukas. Jei jums reikalingas ne pirmas rezultatas, spauskite ant bet kurio kito tinkamo, kad pakeistumėte išvykimo vietą. Galite spausti arba rastų vietovių sąraše arba tiesiai ant žemėlapyje rodomų rezultatų ženkliukų. Einamuoju metu parinkto maršruto pradžia visada žymima ženkliuku <guilabel
0415 >A</guilabel
0416 >. </para>
0417     <para
0418 >Užpildžius išvykimo tašką galima nurodyti ir kelionės tikslą. Veiksmus reikia atlikti lygiai tokius pačius: įveskite paskirties adresą įvesties lauke, esančiame šalia mygtuko <guilabel
0419 >B</guilabel
0420 >, ir spauskite &Enter;. Pasirodžiusiame sąraše parinkite reikiamą rezultatą. </para>
0421     <para
0422 >Ar pastebėjote, kad dingo mygtukas <guilabel
0423 >Ieškoti</guilabel
0424 > ir vietoje jo atsirado mygtukas <guilabel
0425 >Instrukcijos</guilabel
0426 >? Šitaip &marble; parodo, kad visa informacija, kurios reikia maršruto skaičiavimui, suvesta teisingai. Spauskite mygtuką <guilabel
0427 >Instrukcijos</guilabel
0428 >, kad gautumėte maršruto aprašymą. Jei jūsų paskirties aprašymas yra <quote
0429 >Dzūkų g., Palanga</quote
0430 >, rezultatas turėtų būti panašus į šį: </para>
0431     <screenshot>
0432       <screeninfo
0433 >&marble; maršruto rezultatas</screeninfo>
0434       <mediaobject>
0435         <imageobject
0436 ><imagedata fileref="routing-2.png" format="PNG"/></imageobject>
0437         <textobject
0438 ><phrase
0439 >&marble; rodo maršrutą</phrase
0440 ></textobject>
0441       </mediaobject>
0442     </screenshot>
0443     <para
0444 >Jei pradžios (ar paskirties) taškas jau matomas ekrane, jums gali būti paprasčiau tiesiog pažymėti jį žemėlapyje. Tai padaryti galite paspaudę mygtuką <guilabel
0445 >A</guilabel
0446 > (arba <guilabel
0447 >B</guilabel
0448 >), esantį šalia įvedimo lauko. Spauskite <guilabel
0449 >Iš žemėlapio</guilabel
0450 >. Bus įjungtas žemėlapio įvedimo režimas: sekantis spustelėjimas žemėlapyje nurodys išvykimo (arba atvykimo) tašką. Taško parinkimo metu pelės žymeklis pasikeičia į kryžiuką, kad būtų paprasčiau nurodyti tašką. Parinktas taškas bus įtrauktas į maršrutą ir pažymėtas žemėlapyje. Jei norite nutraukti žymėjimą, spauskite dar kartą ant mygtuko arba tiesiog spauskite &Esc;. </para>
0451     <para
0452 >Kitas būdas parinkti maršruto pradžią ir pabaigą yra naudojant žemėlapio kontekstiniu meniu: norimoje vietoje spauskite dešinį pelės mygtuką ir parinkite arba <guilabel
0453 >Išvykimo taškas</guilabel
0454 >, arba <guilabel
0455 >Atvykimo taškas</guilabel
0456 >. </para>
0457     </sect1>
0458     <sect1 id="routing-profiles">
0459     <title
0460 >Maršrutų profiliai</title>
0461     <para
0462 >Parenkamas maršrutas priklauso nuo to, kokią transporto priemonę naudosite (jei iš viso kokią nors naudosite). Galite nurodyti šią ir kita maršrutizavimo informaciją naudodami profilius. Kiekviename profilyje yra maršrutizavimo nustatymai, pritaikyti kokiam nors konkrečiam keliavimo tipui. Pirmą kartą paleidus &marble;, sukuriami populiariausi profiliai: <guilabel
0463 >Mašina (greičiausias)</guilabel
0464 >, <guilabel
0465 >Mašina (trumpiausias)</guilabel
0466 >, <guilabel
0467 >Dviratis</guilabel
0468 > ir <guilabel
0469 >Pėstysis</guilabel
0470 >. </para
0471 >       
0472     <para
0473 >Ankstesnių skyrių pavyzdžiuose naudotas profilis <guilabel
0474 >Mašina (greičiausias)</guilabel
0475 >. Perskaičiuokite paskutinį maršrutą, naudodami kitą profilį: profilyje parinkite <guilabel
0476 >Pėstysis</guilabel
0477 >. Dabar maršrutas atrodys taip: </para
0478 >            
0479     <screenshot>
0480       <screeninfo
0481 >&marble; pėsčiojo maršrutas</screeninfo>
0482       <mediaobject>
0483         <imageobject
0484 ><imagedata fileref="routing-5.png" format="PNG"/></imageobject>
0485         <textobject
0486 ><phrase
0487 >&marble; pėsčiojo maršrutas</phrase
0488 ></textobject>
0489       </mediaobject>
0490     </screenshot>
0491     <para
0492 >Siūlomas maršrutas sutrumpėjo, nes buvo panaudoti ir tik pėstiesiems skirti keliai. </para>
0493     <para
0494 >Jei norite pakoreguoti vieną iš numatytųjų profilių, parinkite jį ir spauskite nuorodą <guilabel
0495 >Konfigūruoti</guilabel
0496 >. Bus atidarytas naujas langas. </para>
0497     <screenshot>
0498       <screeninfo
0499 >&marble; maršrutizavimo profilio konfigūravimas</screeninfo>
0500       <mediaobject>
0501         <imageobject
0502 ><imagedata fileref="routing-6.png" format="PNG"/></imageobject>
0503         <textobject
0504 ><phrase
0505 >&marble; maršrutizavimo profilio konfigūravimas</phrase
0506 ></textobject>
0507       </mediaobject>
0508     </screenshot
0509 >     
0510     <para
0511 >Kairėje pusėje galite nurodyti, kokie bus naudojami maršruto skaičiavimo paslaugų tiekėjai. &marble; palaiko iki penkių servisų, du internetinius ir tris atjungtinius. Norint pasinaudoti internetiniu maršrutizavimu reikia būti prisijungus prie interneto. Atjungtinis maršrutizavimas veikia ir atsijungus nuo interneto, bet prieš jį naudojant jūs turite iš anksto atsisiųsti ir įsidiegti atjungtinius maršrutizavimo žemėlapius. Palaikomi tokie maršrutizavimo paslaugų tiekėjai </para>
0512     <itemizedlist>
0513       <listitem>
0514        <para
0515 >Gosmore: atjungtinis maršrutizatorius, kuris naudojamas ir internetiniam maršrutizavimui „yours“</para>
0516       </listitem>
0517       <listitem>
0518        <para
0519 >Monav: labai greitas atjungtinis maršrutizavimas, sparčiai veikiantis net su labai tolimais maršrutais</para>
0520       </listitem>
0521       <listitem>
0522        <para
0523 >OpenRouteService: internetinis maršrutizatorius, kuris taipogi generuoja ir važiavimo instrukcijas, veikia tik Europoje</para>
0524       </listitem>
0525       <listitem>
0526        <para
0527 >Routino: atjungtinis maršrutizatorius, leidžiantis labai lanksčias konfigūracijas</para>
0528       </listitem>
0529       <listitem>
0530        <para
0531 >Yours: internetinis maršrutizatorius, kuris veikia visame pasaulyje, bet nesukuria važiavimo instrukcijų</para>
0532       </listitem>
0533     </itemizedlist>
0534     <para
0535 >Parinkus ir įjungus maršrutizavimo paslaugą kairėje pusėje, dešinėje galėsite keisti jos konfigūraciją. Nustatymai skirtingi kiekvienai konkrečiai paslaugai. </para>
0536     <para
0537 >Jūs galite ne tik konfigūruoti keturis numatytuosius profilius, bet ir sukurti naujus bei pašalinti jau esančius, naudodami &marble; nustatymų puslapį <guilabel
0538 >Maršrutizavimas</guilabel
0539 >. </para>
0540     </sect1>
0541     <sect1 id="routing-route-adjustments">
0542     <title
0543 >Maršrutų keitimas</title>
0544     <para
0545 >&marble; leidžia jums pakeisti keletą maršruto aspektų: keisti maršruto parinktis, įterpti papildomus, perkelti ar ištrinti esamus tarpinius taškus. Maršruto parinkčių keitimas jau buvo aptartas ankstesniame skyriuje. Dabar sutelksime dėmesį ties taškų valdymų. </para>
0546     <para
0547 >Tarpinius taškus į maršrutą galima įterpti naudojant tempimo režimą. Kiekvieną kartą, kai jūs užvedate pelės žymeklį virš bet kurios maršruto dalies (išskyrus jau esamus tarpinius taškus), pelės žymeklis pasikeičia į žalią rodyklę, taip rodant, kad galite įterpti tarpinį tašką. Kad pradėtumėte įterpimą, spauskite kairįjį pelės mygtuką ir laikydami nuspaudę pelės mygtuką tempkite pelės žymeklį iki norimo taško. Mėlynos linijos nuo gretimų tarpinių taškų ves iki naujojo tarpinio taško: </para>
0548     <screenshot>
0549       <screeninfo
0550 >&marble; tarpinių maršruto tašku pridėjimas</screeninfo>
0551       <mediaobject>
0552         <imageobject
0553 ><imagedata fileref="routing-3.png" format="PNG"/></imageobject>
0554         <textobject
0555 ><phrase
0556 >&marble; tarpinio maršruto taško pridėjimas</phrase
0557 ></textobject>
0558       </mediaobject>
0559     </screenshot>
0560     <para
0561 >Naujas tarpinis taškas bus įterptas tarp esamų taškų jums atleidus kairįjį pelės mygtuką. Tuo pačiu metu esamas marštutas žymimas brūkšniukais, nes jis rodo pasenusią informaciją. Fone jau ruošiama naujo maršruto informacija, kuri automatiškai pakeis pasenusiąją. </para>
0562     <para
0563 >Tarpinius taškus galite įterpti ir prieš išvykimo tašką bei po paskirties taško. Tai galite padaryti atlikdami tokius pačius veiksmus, kaip ir aukščiau aprašytu tarpinių taškų pridėjimo atveju, tik papildomai tempdami pelę laikykite &Ctrl; mygtuką. Papildoma mėlyna linija atsiras nuo pradžios arba paskirties taško. Ši linija jums nurodys, kurioje maršruto pusėje bus pridėtas naujas taškas. </para>
0564     <para
0565 >Jau esami tarpiniai taškai gali būti laisvai pertempiami į bet kurią kitą žemėlapio vietą. Užveskite pelės žymeklį ant tarpinio taško ir pertempkite jį į naują vietą. Atleidus pelės mygtuką maršrutas bus automatiškai perskaičiuotas. </para>
0566     <para
0567 >Jei norite pašalinti tarpinius taškus iš maršruto – ištrinkite juos. Tai galite padaryti arba spausdami mygtuką <guilabel
0568 >Pašalinti</guilabel
0569 >, esantį prie taškų įvesties eilutės, arba ant taško paspaudę dešinį pelės mygtuką ir kontekstiniame meniu parinkę <guilabel
0570 >Pašalinti šią paskirties vietą</guilabel
0571 >. Norėdami pradėti kurti naują maršrutą – panaikinkite visus taškus. </para>
0572     </sect1>
0573     <sect1 id="routing-route-export">
0574     <title
0575 >Maršrutų eksportavimas</title>
0576     <para
0577 >&marble; sukurti maršrutai gali būti naudojami kitose programose ar navigacijos įrenginiuose, palaikančiuose <acronym
0578 >gpx</acronym
0579 > (GPS eXchange Format) arba atitinkamus formatus. Jei jūsų navigacijos įrenginys nepalaiko <acronym
0580 >gpx</acronym
0581 > tiesiogiai, jūs galite panaudoti konvertavimo pagalbininkus, tokius kaip gpsbabel, kad konvertuotumėte &marble; sukurtą <acronym
0582 >gpx</acronym
0583 > failą į reikiamą formatą. </para>
0584     <para
0585 >Maršruto eksportavimas paleidžiamas per kontekstinį žemėlapio meniu. Spauskite dešinį pelės mygtuką bet kurioje maršruto vietoje. Atsiradusiame kontekstiniame meniu parinkite <guilabel
0586 >Eksportuoti maršrutą</guilabel
0587 >: </para>
0588     <screenshot>
0589       <screeninfo
0590 >&marble; maršruto eksportavimas</screeninfo>
0591       <mediaobject>
0592         <imageobject
0593 ><imagedata fileref="routing-4.png" format="PNG"/></imageobject>
0594         <textobject
0595 ><phrase
0596 >&marble; maršruto eksportavimas</phrase
0597 ></textobject>
0598       </mediaobject>
0599     </screenshot>
0600     <para
0601 >Parodytame įrašymo dialoge įveskite norimą failo pavadinimą. Failo praplėtimas turi būti <filename class="extension"
0602 >gpx</filename
0603 >, jei norite įrašyti <acronym
0604 >gpx</acronym
0605 > formatu arba <filename class="extension"
0606 >kml</filename
0607 >, jei norite įrašyti <acronym
0608 >kml</acronym
0609 > (Keyhole Markup Language) formatu. </para>
0610     </sect1>
0611   </chapter>
0612 
0613   <chapter id="measure-distances">
0614     <title
0615 >Atstumų skaičiavimas</title>
0616     <para
0617 >Kaip jau buvo minėta anksčiau, &marble; visada rodo kintamą mastelio juostą apatiniame kairiame kampe. Jo pagalba galite įvertinti atstumus žemėlapyje. Kartu su vėjų rože, esančia viršutiniame dešiniame kampe, šie elementai pateikiami geresnei orientacijai. Bet &marble; gali daugiau: jūs galite išmatuoti atstumą tarp bet kurių dviejų žemės taškų. Norėdami tą padaryti, spauskite atitinkamus taškus žemėlapyje reikiama tvarka dešiniu pelės mygtuku. Po kiekvieno spragtelėjimo pasirodys meniu, leidžiantis jums pridėti matavimo tašką (<guilabel
0618 >Pridėti matavimo tašką</guilabel
0619 >) arba pašalinti visus esamus matavimo taškus (<guilabel
0620 >Pašalinti matavimo taškus</guilabel
0621 >): </para>
0622     <screenshot>
0623       <screeninfo
0624 >&marble; matavimas</screeninfo>
0625       <mediaobject>
0626         <imageobject
0627 ><imagedata fileref="measure-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0628         <textobject
0629 ><phrase
0630 >&marble; atstumų matavimas</phrase
0631 ></textobject>
0632       </mediaobject>
0633     </screenshot>
0634     <para
0635 >Pridėjus bent du matavimo taškus, suminis atstumas bus rodomas viršutiniame kairiame žemėlapio kampe. &marble; skaičiuos atstumus ant Žemės, kaip sferos, o tai daugumoje atveju turėtų būti pakankamai tikslus skaičiavimas. </para>
0636   </chapter>
0637   
0638   <chapter id="download-region">
0639     <title
0640 >Parsisiųsti žemėlapio sritis</title>
0641     <para
0642 >&marble; diegiamas iš karto su keliais žemėlapiais. Didinant ar mažinant mastelį, papildomos žemėlapio dalys parsiunčiamos fone. Tai puikiai veikia, kai jūs prisijungę prie interneto. Ką gi daryti, jei keliaujate į užsienio miestą, kuriame jūs neturite pastovaus priėjimo prie interneto, kad parsisiųstumėte žemėlapius? Reikia galvoti apie ateitį ir iš anksto atsisiųsti reikiamas žemėlapio sritis. </para>
0643     <para
0644 >Kad suprastume, ką reikia parsisiųsti, kad be interneto būtų galima peržiūrėti žemėlapį, pradžiai trumpai panagrinėkime &marble; naudojamą kaladėlių sąvoką. Kaladėlė – tai piešinys, atitinkantis kažkokią žemėlapio dalį (fragmentą). Kaladėles &marble; išdėsto vieną šalia kitos, kad sukurtų jums rodomą žemėlapį. Kaladėlės dėliojamos skirtingai, priklausomai nuo parinktos projekcijos. Parinkus plokščio žemėlapio projekciją (kairė) kaladėlės bus dėliojamos kaip plokšti stačiakampiai. Parinkus gaublio projekciją (dešinė), kaladėlės bus dėliojamos kaip sferos. </para>
0645     <screenshot>
0646       <screeninfo
0647 >&marble; projekcijos</screeninfo>
0648       <mediaobject>
0649         <imageobject
0650 ><imagedata fileref="download-region-1.png" format="PNG"/></imageobject>
0651         <textobject
0652 ><phrase
0653 >1 lygmens kaladėlės. Plokščias žemėlapis (kairė) ir gaublio projekcija (dešinė)</phrase
0654 ></textobject>
0655       </mediaobject>
0656     </screenshot>
0657     <para
0658 >Didinant vaizdą reikia parodyti daugiau detalių, todėl anksčiau pavaizduotos kaladėlės nebetinka, nes yra per daug grubios. &marble; automatiškai atpažįsta tokią situaciją ir persijungia į sekantį kaladėlių lygmenį, kuris suteikia daugiau detalių. Ir taip tęsiasi toliau: kuo labiau jūs priartinate vaizdą, tuo aukštesnis kaladėlių lygmuo parenkamas. Žemiau pateikiama iliustracija parodo, kaip skirtingiems lygmenims naudojamas skirtingas kiekis kaladėlių (nuspalvintų skirtingomis spalvomis). </para>
0659     <screenshot>
0660       <screeninfo
0661 >&marble; kaladėlių lygmenys</screeninfo>
0662       <mediaobject>
0663         <imageobject
0664 ><imagedata fileref="download-region-2.png" format="PNG"/></imageobject>
0665         <textobject
0666 ><phrase
0667 >Skirtingi &marble; kaladėlių lygmenys</phrase
0668 ></textobject>
0669       </mediaobject>
0670     </screenshot>
0671     <para
0672 >Parsisiųsdami žemėlapio sritį naudojimui be interneto, jūs turite atsisiųsti visas norimos srities kaladėles visuose planuojamuose naudoti kaladėlių lygmenyse. Kadangi kaladėlių lygmuo atitinka mastelį, galima sakyti ir taip: atsiųsti visas kaladėles dominančiuose masteliuose. </para>
0673     <para
0674 >Norėdami tai atlikti, pasukite gaublį iki dominančios srities ir parinkite reikiamą mastelį. Dabar iš <guilabel
0675 >Failų</guilabel
0676 > meniu atverkite dialogą <guilabel
0677 >Atsiųsti sritį...</guilabel
0678 >. Palikite įjungtą parinktį <guilabel
0679 >Matoma sritis</guilabel
0680 > tam, kad parsiųstumėte kaladėles tos srities, kuri matoma ekrane. Tada parinkite parsiųsti norimą lygmenų diapazoną (mastelio diapazoną). Pirmame lauke įvedamas mažiausias, o antrame - didžiausias parsiunčiamų kaladėlių lygmuo. Bus parsiųstos ir tarpinių lygmenų kaladėlės. &marble; parodys, kiek kaladėlių (piešinukų) reikės atsisiųsti. Šis skaičius keičiamas automatiškai, jei jūs keičiate sritį ar parsiunčiamų kaladėlių lygmenis. </para>
0681     <screenshot>
0682       <screeninfo
0683 >&marble; srities atsiuntimo dialogas</screeninfo>
0684       <mediaobject>
0685         <imageobject
0686 ><imagedata fileref="download-region-3.png" format="PNG"/></imageobject>
0687         <textobject
0688 ><phrase
0689 >&marble; srities atsiuntimo dialogas</phrase
0690 ></textobject>
0691       </mediaobject>
0692     </screenshot>
0693     <para
0694 >Šiuo metu rodomų kaladėlių lygmuo rodomas apačioje esančioje būsenos juostoje. Pastebėtina, kad jums gali reikėti atitinkamai sukonfigūruoti &marble;, kad būtų rodoma tokia informacija. Spauskite dešinį pelės mygtuką ant būsenos juostos ir ten parinkite <guilabel
0695 >Rodyti kaladėlių lygmenį</guilabel
0696 >. </para>
0697     <para
0698 >Srities parsiuntimui spauskite <guilabel
0699 >Gerai</guilabel
0700 >. &marble; būsenos juosta rodys atsiuntimo progresą (jei bus įjungta). </para>
0701     <para
0702 >Jei jūs žinote koordinates srities, kurią norite atsisiųsti, jūs galite įvesti jas įjungę parinktį <guilabel
0703 >Nurodyti sritį</guilabel
0704 >. Tokiu atveju šiuo metu matoma žemėlapio sritis bus ignoruojama. </para>
0705     <para
0706 >Jūs galite ir toliau naudoti &marble;, kol atvertas dialogas <guilabel
0707 >Atsiųsti sritį</guilabel
0708 >. Tai naudinga, jei norite atsiųsti daugiau nei vieną sritį ar kaladėlių lygmenį. Spauskite <guilabel
0709 >Pritaikyti</guilabel
0710 >, o ne <guilabel
0711 >Gerai</guilabel
0712 >, kad pradėtumėte kaladėlių parsiuntimą. </para>
0713   </chapter>
0714 
0715     <chapter id="commands">
0716         <title
0717 >Komandų aprašas</title>
0718 
0719         <sect1 id="marble-mainwindow">
0720             <title
0721 >Meniu ir spartieji klavišai</title>
0722 
0723             <sect2>
0724                 <title
0725 >Meniu <guimenu
0726 >Failas</guimenu
0727 ></title>
0728 
0729                 <variablelist>
0730           <varlistentry>
0731             <term
0732 ><menuchoice
0733 ><shortcut
0734 ><keycombo action="simul"
0735 >&Ctrl;<keycap
0736 >O</keycap
0737 ></keycombo
0738 ></shortcut
0739 > <guimenu
0740 >Failas</guimenu
0741 ><guimenuitem
0742 >Atverti...</guimenuitem
0743 > </menuchoice
0744 ></term>
0745             <listitem
0746 ><para
0747 ><action
0748 >Atidaro</action
0749 > žemėlapio failą.</para
0750 ></listitem>
0751           </varlistentry>
0752           <varlistentry>
0753             <term
0754 ><menuchoice
0755 ><shortcut
0756 ><keycombo action="simul"
0757 >&Ctrl;<keycap
0758 >N</keycap
0759 ></keycombo
0760 ></shortcut
0761 > <guimenu
0762 >Failas</guimenu
0763 > <guimenuitem
0764 >Atsiųsti žemėlapių...</guimenuitem
0765 > </menuchoice
0766 ></term>
0767             <listitem
0768 ><para
0769 ><action
0770 >Rodo</action
0771 > dialogą <guilabel
0772 >Gauk karštas naujienas!</guilabel
0773 >, leidžiantį parsiųsti papildomų &marble; žemėlapių, tokių kaip Marso ar Veneros.</para
0774 ></listitem>
0775           </varlistentry>
0776           <varlistentry>
0777             <term
0778 ><menuchoice
0779 ><guimenu
0780 >Failas</guimenu
0781 ><guimenuitem
0782 >Atsiųsti sritį...</guimenuitem
0783 > </menuchoice
0784 ></term>
0785             <listitem
0786 ><para
0787 ><action
0788 >Rodo</action
0789 > dialogą <guilabel
0790 >Atsiųsti sritį</guilabel
0791 >, leidžiantį parsiųsti skirtingo mastelio žemėlapio duomenis naudojimui neprisijungus prie interneto. Daugiau informacijos rasite skiltyje <link linkend="download-region"
0792 >Atsiųsti žemėlapio sritį</link
0793 >.</para
0794 ></listitem>
0795           </varlistentry>
0796           <varlistentry>
0797             <term
0798 ><menuchoice
0799 ><shortcut
0800 ><keycombo action="simul"
0801 >&Ctrl;<keycap
0802 >S</keycap
0803 ></keycombo
0804 ></shortcut
0805 ><guimenu
0806 >Failas</guimenu
0807 ><guimenuitem
0808 >Eksportuoti žemėlapį...</guimenuitem
0809 > </menuchoice
0810 ></term>
0811             <listitem
0812 ><para
0813 ><action
0814 >Eksportuoja</action
0815 > &marble; rodomo žemėlapio nuotrauką į vieną failą.</para
0816 ></listitem>
0817           </varlistentry>
0818           <varlistentry>
0819             <term
0820 ><menuchoice
0821 ><shortcut
0822 ><keycombo action="simul"
0823 >&Ctrl;<keycap
0824 >P</keycap
0825 ></keycombo
0826 ></shortcut
0827 ><guimenu
0828 >Failas</guimenu
0829 ><guimenuitem
0830 >Spausdinti...</guimenuitem
0831 > </menuchoice
0832 ></term>
0833             <listitem
0834 ><para
0835 ><action
0836 >Spausdina</action
0837 > &marble; rodomo žemėlapio nuotrauką.</para
0838 ></listitem>
0839           </varlistentry>
0840           <varlistentry>
0841             <term
0842 ><menuchoice
0843 ><guimenu
0844 >Failas</guimenu
0845 > <guimenuitem
0846 >Spaudinio peržiūra</guimenuitem
0847 > </menuchoice
0848 ></term>
0849             <listitem
0850 ><para
0851 >Atveria langą, kuriame rodoma spausdinamo žemėlapio peržiūra.</para
0852 ></listitem>
0853           </varlistentry>
0854           <varlistentry>
0855             <term
0856 ><menuchoice
0857 ><guimenu
0858 >Failas</guimenu
0859 > <guimenuitem
0860 >Dirbti atsijungus</guimenuitem
0861 > </menuchoice
0862 ></term>
0863             <listitem
0864 ><para
0865 >Įjungus šią parinktį &marble; nebesiųs žemėlapio duomenų iš interneto. Paieška vykdoma tik vietinėje duomenų bazėje. Negalima atsiųsti naujų maršrutų.</para
0866 ></listitem>
0867           </varlistentry>
0868                     <varlistentry>
0869                         <term
0870 ><menuchoice
0871 ><shortcut
0872 ><keycombo action="simul"
0873 >&Ctrl;<keycap
0874 >Q</keycap
0875 ></keycombo
0876 ></shortcut
0877 > <guimenu
0878 >Failas</guimenu
0879 ><guimenuitem
0880 >Išjungti</guimenuitem
0881 > </menuchoice
0882 ></term>
0883                         <listitem
0884 ><para
0885 ><action
0886 >Išjungia</action
0887 > &marble;</para
0888 ></listitem>
0889                     </varlistentry>
0890                 </variablelist>
0891 
0892             </sect2>
0893 
0894       <sect2>
0895         <title
0896 >Meniu <guimenu
0897 >Keisti</guimenu
0898 ></title>
0899 
0900         <variablelist>
0901           <varlistentry>
0902             <term
0903 ><menuchoice
0904 ><shortcut
0905 ><keycombo action="simul"
0906 >&Ctrl;<keycap
0907 >C</keycap
0908 ></keycombo
0909 ></shortcut
0910 ><guimenu
0911 >Taisa</guimenu
0912 ><guimenuitem
0913 >Kopijuoti žemėlapį</guimenuitem
0914 > </menuchoice
0915 ></term>
0916             <listitem
0917 ><para
0918 ><action
0919 >Kopijuoja</action
0920 > &marble; žemėlapio nuotrauką į bendrą iškarpinę.</para
0921 ></listitem>
0922           </varlistentry>
0923           <varlistentry>
0924             <term
0925 ><menuchoice
0926 ><guimenu
0927 >Taisa</guimenu
0928 > <guimenuitem
0929 >Kopijuoti koordinates</guimenuitem
0930 > </menuchoice
0931 ></term>
0932             <listitem
0933 ><para
0934 ><action
0935 >Kopijuoja</action
0936 > dabartines koordinates į bendrą iškarpinę.</para
0937 ></listitem>
0938           </varlistentry>
0939         </variablelist>
0940 
0941       </sect2>
0942 
0943 <sect2>
0944 <title
0945 >Meniu <guimenu
0946 >Rodymas</guimenu
0947 ></title>
0948 
0949 <variablelist>
0950 <varlistentry>
0951 <term
0952 ><menuchoice
0953 ><guimenu
0954 >Rodymas</guimenu
0955 > <guimenuitem
0956 >Dabartinė vieta</guimenuitem
0957 > </menuchoice
0958 ></term>
0959 <listitem
0960 ><para
0961 ><action
0962 >Įjungti/išjungti</action
0963 > dabartinės vietos rodymas kairėje skiltyje. Jei prie kompiuterio prijungtas GPS įrenginys, &marble; rodys jūsų buvimo vietos ilgumą ir platumą. </para
0964 ></listitem>
0965 </varlistentry>
0966 
0967 <varlistentry>
0968 <term
0969 ><menuchoice
0970 ><guimenu
0971 >Rodymas</guimenu
0972 ><guimenuitem
0973 >Žymekliai</guimenuitem
0974 > </menuchoice
0975 ></term>
0976 <listitem
0977 ><para
0978 ><action
0979 >Įjungti/išjungti</action
0980 > paprasto žymeklio rodymą žemėlapio centre.</para
0981 ></listitem>
0982 </varlistentry>
0983 
0984 <varlistentry>
0985 <term
0986 ><menuchoice
0987 ><shortcut
0988 > <keycap
0989 >F5</keycap
0990 ></shortcut
0991 ><guimenu
0992 >Rodymas</guimenu
0993 ><guimenuitem
0994 >Rodyti iš naujo</guimenuitem
0995 > </menuchoice
0996 ></term>
0997 <listitem
0998 ><para
0999 >Šiuo metu rodoma žemėlapio sritis iš naujo parsiunčiama ir atnaujinama ekrane.</para
1000 ></listitem>
1001 </varlistentry>
1002 
1003 <varlistentry>
1004 <term
1005 ><menuchoice
1006 ><guimenu
1007 >Rodymas</guimenu
1008 ><guisubmenu
1009 >Informaciniai laukeliai</guisubmenu
1010 > </menuchoice
1011 ></term>
1012 <listitem
1013 ><para
1014 >Šiame meniu jūs galite fiksuoti info laukelių poziciją bei įjungti ar išjungti <link linkend="configplugins"
1015 >Priedus</link
1016 >, kuriuos jūs įgalinot &marble; konfigūracijos dialoge.</para
1017 ></listitem>
1018 </varlistentry>
1019 
1020 <varlistentry>
1021 <term
1022 ><menuchoice
1023 ><guimenu
1024 >Rodymas</guimenu
1025 > <guimenuitem
1026 >Internetinės tarnybos</guimenuitem
1027 > </menuchoice
1028 ></term>
1029 <listitem
1030 ><para
1031 ><guimenuitem
1032 >Wikipedia</guimenuitem
1033 > priedas, Wikipedijos straipsnius, turinčius geografinę informaciją, rodo žemėlapyje atitinkamu ženkliuku. Paspaudus ženkliuką, straipsnis atidaromas naršyklėje. Duomenys teikiami per GeoNames.org tinklo paslaugą. Analogiškai <guimenuitem
1034 >Photos</guimenuitem
1035 > priedas duoda priėjimą prie FlickR dalinimosi nuotraukomis svetainės.</para
1036 ></listitem>
1037 </varlistentry>
1038 
1039 <varlistentry>
1040 <term
1041 ><menuchoice
1042 ><guimenu
1043 >Rodymas</guimenu
1044 > <guimenuitem
1045 >Debesys</guimenuitem
1046 > </menuchoice
1047 ></term>
1048 <listitem
1049 ><para
1050 ><action
1051 >Rodyti</action
1052 > realaus laiko debesuotumo informaciją, kuri atsinaujina kas 3 valandas. Naudojamos GOES, METEOSAT ir GMS palydovų nuotraukos, atsiunčiamos iš geostacionarių palydovų nuotraukų svetainės, esančios Dundee Universitete. Tai Hari Nair, Xplanet projekto nuopelnas.</para
1053 ></listitem>
1054 </varlistentry>
1055 
1056 <varlistentry>
1057 <term
1058 ><menuchoice
1059 ><guimenu
1060 >Rodymas</guimenu
1061 > <guimenuitem
1062 >Atmosfera</guimenuitem
1063 > </menuchoice
1064 ></term>
1065 <listitem
1066 ><para
1067 ><action
1068 >Rodyti</action
1069 > aplink Žemę išsklaidytą atmosferos atspindį.</para
1070 ></listitem>
1071 </varlistentry>
1072 
1073 <varlistentry>
1074 <term
1075 ><menuchoice
1076 ><guimenu
1077 >Rodymas</guimenu
1078 > <guimenuitem
1079 >Saulės valdymas...</guimenuitem
1080 > </menuchoice
1081 ></term>
1082 <listitem
1083 ><para
1084 ><action
1085 >Rodo</action
1086 > <guilabel
1087 >saulės valdymą</guilabel
1088 >, kuriame galite nurodyti datą ir laiką, imitavimo greitį, <guilabel
1089 >saulės šešėlį</guilabel
1090 > ir centruoti žemėlapį ties saulės pozicija.</para
1091 ></listitem>
1092 </varlistentry>
1093 
1094 </variablelist>
1095 
1096 </sect2>
1097 
1098             <sect2>
1099                 <title
1100 ><guimenu
1101 >Nustatymų</guimenu
1102 > meniu</title>
1103 
1104                 <variablelist>
1105                     <varlistentry>
1106                         <term
1107 ><menuchoice
1108 ><guimenu
1109 >Nustatymai</guimenu
1110 > <guimenuitem
1111 >Rodyti įrankių juostą</guimenuitem
1112 > </menuchoice
1113 ></term>
1114                         <listitem
1115 ><para
1116 ><action
1117 >Įjungti/išjungti</action
1118 > įrankių juostą.</para>
1119                         </listitem>
1120                     </varlistentry>
1121                     <varlistentry>
1122                         <term
1123 ><menuchoice
1124 ><guimenu
1125 >Nustatymai</guimenu
1126 > <guimenuitem
1127 >Rodyti būsenos juostą</guimenuitem
1128 > </menuchoice
1129 ></term>
1130                         <listitem
1131 ><para
1132 ><action
1133 >Įjungti/išjungti</action
1134 > būsenos juostą.</para
1135 ></listitem>
1136                     </varlistentry>
1137                     <varlistentry>
1138                         <term
1139 ><menuchoice
1140 ><shortcut
1141 > <keycap
1142 >F9</keycap
1143 > </shortcut
1144 > <guimenu
1145 >Nustatymai</guimenu
1146 > <guimenuitem
1147 >Rodyti žvalgiklio pultą</guimenuitem
1148 > </menuchoice
1149 ></term>
1150                         <listitem
1151 ><para
1152 ><action
1153 >Įjungti/išjungti</action
1154 > pagrindinio lango kairėje pusėje esantį žvalgiklio pultą.</para
1155 ></listitem>
1156                     </varlistentry>
1157                     <varlistentry>
1158                         <term
1159 ><menuchoice
1160 ><shortcut
1161 ><keycombo action="simul"
1162 >&Ctrl;&Shift;<keycap
1163 >F</keycap
1164 ></keycombo
1165 ></shortcut
1166 > <guimenu
1167 >Nustatymai</guimenu
1168 > <guimenuitem
1169 >Rodyti visame ekrane</guimenuitem
1170 > </menuchoice
1171 ></term>
1172                         <listitem
1173 ><para
1174 ><action
1175 >Persijungia tarp paprasto ir pilno ekrano rodinio.</action
1176 > Pilno ekrano rodinyje paslepiama lango antraštė, o langas padidinamas iki ekrano ribų.</para
1177 ></listitem>
1178                     </varlistentry>
1179                     <varlistentry>
1180                         <term
1181 ><menuchoice
1182 ><guimenu
1183 >Nustatymai</guimenu
1184 ><guimenuitem
1185 >Konfigūruoti darbastalio gaublį &marble;...</guimenuitem
1186 > </menuchoice
1187 ></term>
1188                         <listitem
1189 ><para
1190 ><action
1191 >Rodyti</action
1192 > <link linkend="configure"
1193 >&marble; konfigūravimo</link
1194 > dialogą.</para
1195 ></listitem>
1196                     </varlistentry>
1197 
1198                 </variablelist>
1199 
1200             </sect2>
1201 
1202             <sect2>
1203                 <title
1204 ><guimenu
1205 >Pagalbos</guimenu
1206 > meniu</title>
1207 &help.menu.documentation; </sect2>
1208         </sect1>
1209     </chapter>
1210 
1211 <chapter id="configure">
1212 <title
1213 >&marble; konfigūravimas</title>
1214 
1215 <sect1 id="configview">
1216 <title
1217 >Rodymo konfigūravimas</title>
1218 <screenshot>
1219 <screeninfo
1220 >Rodymo konfigūravimo dialogas</screeninfo>
1221 <mediaobject>
1222 <imageobject>
1223 <imagedata fileref="configure-view.png" format="PNG"/>
1224 </imageobject>
1225 <textobject>
1226 <phrase
1227 >Rodymo konfigūravimo dialogas</phrase>
1228 </textobject>
1229 </mediaobject>
1230 </screenshot>
1231 <variablelist>
1232 
1233 <varlistentry>
1234 <term
1235 ><guilabel
1236 >Atstumo</guilabel
1237 ></term>
1238 <listitem>
1239 <para
1240 >Vienetai, kuriais matuojami aukščiai, ilgiai ir atstumai (pavyzdžiui kilometrai, mylios, pėdos).</para>
1241 </listitem>
1242 </varlistentry>
1243 
1244 <varlistentry>
1245 <term
1246 ><guilabel
1247 >Kampo</guilabel
1248 ></term>
1249 <listitem>
1250 <para
1251 >Nurodo koordinačių kampų rodymo tipą. Pagal nutylėjimą naudojamas laipsnis-minutės-sekundės (pvz. 54°30'00"). Taipogi galite nurodyti naudoti dešimtainius kampus (pvz. 54.5°).</para>
1252 </listitem>
1253 </varlistentry>
1254 
1255 <varlistentry>
1256 <term
1257 ><guilabel
1258 >Vaizdui nejudant</guilabel
1259 ></term>
1260 <listitem>
1261 <para
1262 >Nurodo, kokios kokybės žemėlapis rodomas, kai naudotojas nieko nedaro. Paprastai tokiu atveju galima naudoti aukštos kokybės žemėlapį, nes vaizdo nereikia keisti.</para>
1263 </listitem>
1264 </varlistentry>
1265 
1266 <varlistentry>
1267 <term
1268 ><guilabel
1269 >Grafinė sistema</guilabel
1270 ></term>
1271 <listitem>
1272 <para
1273 >Nurodo, kurią grafinę sistemą – (<guilabel
1274 >X11</guilabel
1275 > ar <guilabel
1276 >taškinę (programinės įrangos paišymas)</guilabel
1277 > – &Qt; turėtų naudoti žemėlapio paišymui. Šio nustatymo pakeitimas gali būti teisingas sprendimas, jei turite problemų su sistemos grafinės tvarkyklės pajėgumu. </para>
1278 </listitem>
1279 </varlistentry>
1280 
1281 <varlistentry>
1282 <term
1283 ><guilabel
1284 >Per animacijas</guilabel
1285 ></term>
1286 <listitem>
1287 <para
1288 >Nurodo, kokios kokybės žemėlapis rodomas žemėlapio keitimo metu (pavyzdžiui perstumiant žemėlapį). Lėtuose kompiuteriuose siūloma čia parinkti <guilabel
1289 >Žemą kokybę</guilabel
1290 >, nes taip bus galima greičiau perpaišyti žemėlapį.</para>
1291 </listitem>
1292 </varlistentry>
1293 
1294 <varlistentry>
1295 <term
1296 ><guilabel
1297 >Vietovių pavadinimai</guilabel
1298 ></term>
1299 <listitem>
1300 <para
1301 >Vietovės dažnai turi skirtingus skirtingų kalbų pavadinimus. Žemėlapyje galima rodyti naudotojo kalbos pavadinimus. Taipogi galima rodyti oficialius vietovių pavadinimus.</para>
1302 </listitem>
1303 </varlistentry>
1304 
1305 <varlistentry>
1306 <term
1307 ><guilabel
1308 >Numatytasis žemėlapio šriftas</guilabel
1309 ></term>
1310 <listitem>
1311 <para
1312 >Pagal nutylėjimą žemėlapyje naudojamas šriftas.</para>
1313 </listitem>
1314 </varlistentry>
1315 </variablelist>
1316 
1317 </sect1>
1318 
1319 <sect1 id="confignavigation">
1320 <title
1321 >Žvalgymosi konfigūravimas</title>
1322 <screenshot>
1323 <screeninfo
1324 >Žvalgymosi konfigūravimo dialogas</screeninfo>
1325 <mediaobject>
1326 <imageobject>
1327 <imagedata fileref="configure-navigation.png" format="PNG"/>
1328 </imageobject>
1329 <textobject>
1330 <phrase
1331 >Žvalgymosi konfigūravimo dialogas</phrase>
1332 </textobject>
1333 </mediaobject>
1334 </screenshot>
1335 
1336 <variablelist>
1337 <varlistentry>
1338 <term
1339 ><guilabel
1340 >Velkant</guilabel
1341 ></term>
1342 <listitem>
1343 <para
1344 >Gaublį velkant pele, gaublys gali elgtis dvejopai: tempiama vietovė nuolatos bus ties pelės žymekliu, dėl to, šiaurinis polius, vietoje to kad nuolat būtų viršuje, gali pasisukti (dėl to gali kilti nesusipratimų). arba šiaurinis polius gali būti nuolat laikomas viršuje, ko pasekoje tempiama vietovė gali atitrūkti nuo pelės žymeklio .</para>
1345 </listitem>
1346 </varlistentry>
1347 
1348 <varlistentry>
1349 <term
1350 ><guilabel
1351 >Pradedant darbą</guilabel
1352 ></term>
1353 <listitem>
1354 <para
1355 >Yra numatyta, kad startavus Marble programai, bus rodomas pradžios taškas. Vietoje to, galima nurodyti kad būtų rodomas taškas, kuris buvo aktyvus baigiant darbą Marble programa.</para>
1356 </listitem>
1357 </varlistentry>
1358 
1359 <varlistentry>
1360 <term
1361 ><guilabel
1362 >Rodyti animuotą kelionę link tikslo</guilabel
1363 ></term>
1364 <listitem>
1365 <para
1366 >Ieškant vietovės, &marble; gali arba akimirksniu peršokti į naują vietą, arba rodyti persikėlimo į naują vietovę judesį.</para>
1367 </listitem>
1368 </varlistentry>
1369 
1370 </variablelist>
1371 </sect1>
1372 
1373 <sect1 id="configcacheproxy">
1374 <title
1375 >Podėlio ir įgaliotojo serverio konfigūravimas</title>
1376 <screenshot>
1377 <screeninfo
1378 >Podėlio ir įgaliotojo serverio konfigūravimas</screeninfo>
1379 <mediaobject>
1380 <imageobject>
1381 <imagedata fileref="configure-cacheproxy.png" format="PNG"/>
1382 </imageobject>
1383 <textobject>
1384 <phrase
1385 >Podėlio ir įgaliotojo serverio konfigūravimas</phrase>
1386 </textobject>
1387 </mediaobject>
1388 </screenshot>
1389 
1390 <variablelist>
1391 <varlistentry>
1392 <term
1393 ><guilabel
1394 >Podėlis</guilabel
1395 ></term>
1396 <listitem>
1397 <para
1398 >&marble; naudoja du podėlius. Fizinę atmintį, kurioje laikomi žemėlapio duomenys. Didinantį šį skaičių programa veiks greičiau. Kietojo disko podėlis naudojamas iš interneto atsiųstos informacijos saugojimui (pavyzdžiui wikipedijos ar žemėlapio duomenims saugoti). Sumažinkite šią reikšmę, jei norite naudoti mažiau vietos diske ir jei didelis, iš interneto atsiunčiamos informacijos kiekis, nėra problema.</para>
1399 </listitem>
1400 </varlistentry>
1401 
1402 <varlistentry>
1403 <term
1404 ><guilabel
1405 >Įgaliotasis serveris</guilabel
1406 ></term>
1407 <listitem>
1408 <para
1409 >Jūsų interneto įgaliotasis serveris. Palikite tuščią, jei įgaliotasis serveris nenaudojamas.</para>
1410 </listitem>
1411 </varlistentry>
1412 
1413 </variablelist>
1414 </sect1>
1415 
1416 <sect1 id="configrouting">
1417 <title
1418 >Maršrutizavimo konfigūracija</title>
1419 <screenshot>
1420 <screeninfo
1421 >Maršrutizavimo konfigūravimo dialogas</screeninfo>
1422 <mediaobject>
1423 <imageobject>
1424 <imagedata fileref="configure-routing.png" format="PNG"/>
1425 </imageobject>
1426 <textobject>
1427 <phrase
1428 >Maršrutizavimo konfigūravimo dialogas</phrase>
1429 </textobject>
1430 </mediaobject>
1431 </screenshot>
1432 
1433 <variablelist>
1434 
1435 <varlistentry>
1436 <term
1437 ><guilabel
1438 >Pridėti</guilabel
1439 ></term>
1440 <listitem>
1441 <para
1442 >Atidaro langą, kuriame galite pridėti naują maršrutizavimo profilį.</para>
1443 </listitem>
1444 </varlistentry>
1445 
1446 <varlistentry>
1447 <term
1448 ><guilabel
1449 >Konfigūruoti</guilabel
1450 ></term>
1451 <listitem>
1452 <para
1453 >Atidaro langą, kuriame galite konfigūruoti pažymėtą maršrutizavimo profilį.</para>
1454 </listitem>
1455 </varlistentry>
1456 
1457 <varlistentry>
1458 <term
1459 ><guilabel
1460 >Pašalinti</guilabel
1461 ></term>
1462 <listitem>
1463 <para
1464 >Pašalina pažymėtą maršrutizavimo profilį.</para>
1465 </listitem>
1466 </varlistentry>
1467 
1468 <varlistentry>
1469 <term
1470 ><guilabel
1471 >Aukštyn</guilabel
1472 ></term>
1473 <listitem>
1474 <para
1475 >Pažymėtas maršrutizavimo profilis perkeliamas viena pozicija aukštyn.</para>
1476 </listitem>
1477 </varlistentry>
1478 
1479 <varlistentry>
1480 <term
1481 ><guilabel
1482 >Žemyn</guilabel
1483 ></term>
1484 <listitem>
1485 <para
1486 >Pažymėtas maršrutizavimo profilis perkeliamas viena pozicija žemyn.</para>
1487 </listitem>
1488 </varlistentry>
1489 
1490 </variablelist>
1491 
1492 </sect1>
1493 
1494 <sect1 id="configplugins">
1495 <title
1496 >Papildinių konfigūravimas</title>
1497 <para
1498 ><guilabel
1499 >Papildinių konfigūravimas</guilabel
1500 > – tai vieta, kurioje galite įjungti ir išjungti informacijos lenteles, internetines tarnybas ir kitus priedus, įtakojančius &marble; išvaizdą. Aktyvūs priedai rodomi <guilabel
1501 >Rodymo</guilabel
1502 > meniu, kur galite juos įjungti ir išjungti. </para>
1503 <screenshot>
1504 <screeninfo
1505 >Priedų konfigūravimo dialogas</screeninfo>
1506 <mediaobject>
1507 <imageobject>
1508 <imagedata fileref="configure-plugins.png" format="PNG"/>
1509 </imageobject>
1510 <textobject>
1511 <phrase
1512 >Priedų konfigūravimo dialogas</phrase>
1513 </textobject>
1514 </mediaobject>
1515 </screenshot>
1516 <para
1517 >Kiekvienas priedas gali būti aktyvuotas ir deaktyvuotas naudojant kairėje pusėje esančias varneles. Kai kuriuos priedus galima papildomai konfigūruoti, paspaudus įrankių mygtuką dešinėje pusėje. </para>
1518 
1519 <variablelist>
1520 
1521 <varlistentry>
1522 <term
1523 ><guilabel
1524 >APRS papildinys</guilabel
1525 ></term>
1526 <listitem>
1527 <para
1528 >Atsiunčia duomenis iš APRS (Automatic Packet Reporting System) internetu, per failą arba serijinį įrenginį. Duomenų siuntėjų pozicija ir būsena rodoma žemėlapyje ir atnaujinama gyvai.</para>
1529 </listitem>
1530 </varlistentry>
1531 
1532 <varlistentry>
1533 <term
1534 ><guilabel
1535 >Kompasas</guilabel
1536 ></term>
1537 <listitem>
1538 <para
1539 >Žemėlapyje rodo kompasą.</para>
1540 </listitem>
1541 </varlistentry>
1542 
1543 <varlistentry>
1544 <term
1545 ><guilabel
1546 >Žymekliai</guilabel
1547 ></term>
1548 <listitem>
1549 <para
1550 >Įjunkite šį papildinį, jei norite žemėlapio viduryje rodyti mažą kryžiuką.</para>
1551 </listitem>
1552 </varlistentry>
1553 
1554 <!-- Not enabled in released version
1555 <varlistentry>
1556 <term
1557 ><guilabel
1558 >File view</guilabel
1559 ></term>
1560 <listitem>
1561 <para
1562 >Displays a list of currently opened files.</para>
1563 </listitem>
1564 </varlistentry
1565 >-->
1566 
1567 <varlistentry>
1568 <term
1569 ><guilabel
1570 >GeoRender papildinys</guilabel
1571 ></term>
1572 <listitem>
1573 <para
1574 >Šis papildinys paišo žemėlapio turinį (pvz. iš KML failo).</para>
1575 </listitem>
1576 </varlistentry>
1577 
1578 <varlistentry>
1579 <term
1580 ><guilabel
1581 >Koordinačių tinklelis</guilabel
1582 ></term>
1583 <listitem>
1584 <para
1585 >Papildinys, kuris rodo koordinačių tinklelį.</para>
1586 </listitem>
1587 </varlistentry>
1588 
1589 <varlistentry>
1590 <term
1591 ><guilabel
1592 >Mastelio juosta</guilabel
1593 ></term>
1594 <listitem>
1595 <para
1596 >Papildinys rodo žemėlapio mastelį.</para>
1597 </listitem>
1598 </varlistentry>
1599 
1600 <varlistentry>
1601 <term
1602 ><guilabel
1603 >Navigacija</guilabel
1604 ></term>
1605 <listitem>
1606 <para
1607 >Rodo perkeliamą pelės valdiklį, kuriuo galima keisti žemėlapio mastelį bei poziciją žemėlapyje.</para>
1608 </listitem>
1609 </varlistentry>
1610 
1611 <varlistentry>
1612 <term
1613 ><guilabel
1614 >Apžvalginis žemėlapis</guilabel
1615 ></term>
1616 <listitem>
1617 <para
1618 >Perkeliamame langelyje rodomas apžvalginis žemėlapis.</para>
1619 </listitem>
1620 </varlistentry>
1621 
1622 <varlistentry>
1623 <term
1624 ><guilabel
1625 >Nuotraukos</guilabel
1626 ></term>
1627 <listitem>
1628 <para
1629 >Automatiškai parsiunčia pasaulio vietovių nuotraukas, pradedant nuo populiariausių.</para>
1630 </listitem>
1631 </varlistentry>
1632 
1633 <varlistentry>
1634 <term
1635 ><guilabel
1636 >Atsiuntimo eigos juosta</guilabel
1637 ></term>
1638 <listitem>
1639 <para
1640 >Žemėlapio viršuje esanti diagrama, kuri rodo atsiuntimų būseną.</para>
1641 </listitem>
1642 </varlistentry>
1643 
1644 <varlistentry>
1645 <term
1646 ><guilabel
1647 >Žvaigždžių papildinys</guilabel
1648 ></term>
1649 <listitem>
1650 <para
1651 >Papildinys, kuris rodo žvaigždėtą dangų.</para>
1652 </listitem>
1653 </varlistentry>
1654 
1655 <varlistentry>
1656 <term
1657 ><guilabel
1658 >Orai</guilabel
1659 ></term>
1660 <listitem>
1661 <para
1662 >Parsiunčia dabartine miestų orų prognozę ir parodo ją žemėlapyje.</para>
1663 </listitem>
1664 </varlistentry>
1665 
1666 <varlistentry>
1667 <term
1668 ><guilabel
1669 >Vikipedijos straipsniai</guilabel
1670 ></term>
1671 <listitem>
1672 <para
1673 >Automatiškai atsiunčia Vikipedijos straipsnius, ir juos parodo žemėlapio dešinėje.</para>
1674 </listitem>
1675 </varlistentry>
1676 
1677 </variablelist>
1678 </sect1>
1679 
1680 </chapter>
1681 
1682     <chapter id="faq">
1683         <title
1684 >Klausimai ir atsakymai</title>
1685 
1686         <qandaset id="faqlist">
1687       <qandaentry>
1688         <question>
1689           <para
1690 >Žemėlapyje nematau savo namo / Kodėl turėčiau naudoti &marble;, jei jau yra Google Earth?</para>
1691         </question>
1692         <answer>
1693           <para
1694 >&marble; stengiasi būti nedidele ir greita mokomąja geografine naršykle, veikiančia bet kurioje, Qt palaikomoje platformoje. Nors būtų gerai turėti didesnės raiškos žemėlapius, ne visiems naudotojams ir ne visiems naudojimo scenarijams jie reikalingi (kaip ir jūs nenaudojate pilnos tekstų tvarkyklės kiekvieną kartą, kai reikia pažiūrėti paprastą tekstą). Taipogi pastebėtina, kad &marble; – atvira programinė įranga, naudojanti duomenis, kurie gali būti laisvai platinami taip pat, kaip ir atvira programinė įranga. </para>
1695         </answer>
1696       </qandaentry>
1697       <qandaentry>
1698         <question>
1699           <para
1700 >Kodėl &marble; veikia taip greitai, nors aš ir neįjungiau spartintuvo? / Kodėl &marble; lėtai veikia, net naudojant mano brangią 3D grafikos plokštę?</para>
1701         </question>
1702         <answer>
1703           <para
1704 >Nors &marble; ir vaizduoja Žemę kaip gaublį, tam nenaudojamas joks 3D greitintuvas. Tokios sistemos privalumas tas, kad ji greitai veikia bet kokioje sistemoje su bet kokia įranga. Deja tai turi ir trūkumą – sistema neveikia taip greitai, kaip galėtų, naudodama aparatinės įrangos greitintuvus su OpenGL. &marble; naudoja 2D grafiką, todėl jai reikia grafinio adapterio, kuris greitai paišo 2D objektus. Ateityje planuojame pridėti pasirinktinį OpenGL varikliuką. </para>
1705         </answer>
1706       </qandaentry>
1707             <qandaentry>
1708                 <question>
1709                     <para
1710 >Ar man kada nors reikės mokėti už &marble;?</para>
1711                 </question>
1712                 <answer>
1713                     <para
1714 >Ne, niekada. Bet autoriams visada įdomu sužinoti jūsų nuomonę. &marble; licencija yra <ulink url="http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#LGPL"
1715 >LGPL</ulink
1716 >, todėl jums niekada nereikės mokėti už šią programą. </para>
1717                 </answer>
1718             </qandaentry>
1719       <qandaentry>
1720         <question>
1721           <para
1722 >Kaip galiu prisidėti?</para>
1723         </question>
1724 
1725         <answer>
1726           <para
1727 >&marble; – tai ne tik programa, bet ir atviro kodo projektas. Dėl to prisijungti labai paprasta: susisiekite su mumis kde-edu sąrašyne (kde-edu@kde.org). </para>
1728         </answer>
1729       </qandaentry>
1730         </qandaset>
1731     </chapter>
1732 
1733     <chapter id="credits">
1734 
1735         <title
1736 >Padėkos ir licencija</title>
1737         <para
1738 >&marble;</para>
1739         <para
1740 >Programos autorinės teisės, 2005-2007 &Torsten.Rahn; &Torsten.Rahn.mail; </para>
1741 
1742         <para
1743 >Talkininkai:</para>
1744 
1745         <itemizedlist>
1746       <listitem
1747 ><para
1748 >&Torsten.Rahn; &Torsten.Rahn.mail; </para
1749 ></listitem>
1750             <listitem
1751 ><para
1752 >Inge Wallin <email
1753 >inge@lysator.liu.se</email
1754 > </para
1755 ></listitem>
1756         </itemizedlist>
1757 
1758         <para
1759 >Tomas Straupis<email
1760 >tomasstraupis@gmail.com</email
1761 ></para
1762 > 
1763 &underFDL; &underLGPL; </chapter>
1764 
1765     <appendix id="installation">
1766         <title
1767 >Diegimas</title>
1768 
1769         <sect1 id="getting-marble">
1770             <title
1771 >Iš kur gauti &marble;</title>
1772 &install.intro.documentation; </sect1>
1773 
1774         <sect1 id="requirements">
1775             <title
1776 >Reikalavimai</title>
1777 
1778             <para
1779 >&marble; galima rasti <ulink url="http://edu.kde.org/marble"
1780 >&marble; svetainėje</ulink
1781 >. &marble; yra &kde;-Edu projekto dalis.</para>
1782 
1783             <para
1784 >Pakeitimų sąrašą galite rasti faile <filename
1785 >ChangeLog</filename
1786 > &marble; distributyve.</para>
1787         </sect1>
1788 
1789         <sect1 id="compilation">
1790             <title
1791 >Kompiliavimas ir diegimas</title>
1792 
1793       <para
1794 >&marble; gali būti sukompiliuota kaip tik &Qt; 4 versija bei kaip &kde; 4 dalis. Norėdami sukompiliuoti &marble; tik su &Qt; 4 palaikymu – atsisiųskite &marble; iš &kde; SVN į ~/marble ir įvykdykite tokią komandą: <command
1795 >cmake -DQTONLY=ON ~/marble</command
1796 > bei <command
1797 >sudo make install</command
1798 >. Norėdami sukompiliuoti &marble; su &kde; palaikymu – peržiūrėkite &kde; programų kompiliavimo nurodymus <ulink url="http://techbase.kde.org/"
1799 >&kde; TechBase</ulink
1800 >. </para
1801 > 
1802         </sect1>
1803 
1804     </appendix>
1805 
1806     &documentation.index;
1807 </book>
1808 <!--
1809 Local Variables:
1810 mode: sgml
1811 sgml-minimize-attributes:nil
1812 sgml-general-insert-case:lower
1813 sgml-indent-step:0
1814 sgml-indent-data:nil
1815 End:
1816 
1817 // vim:ts=2:sw=2:tw=78:noet:noai
1818 -->