Warning, /education/kturtle/po/ca/kturtle.po is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # Translation of kturtle.po to Catalan
0002 # Copyright (C) 2004-2023 This_file_is_part_of_KDE
0003 #
0004 # Albert Astals Cid <aacid@kde.org>, 2004, 2005.
0005 # David Gil <al016950@yahoo.es>, 2005.
0006 # Orestes Mas Casals <orestes@tsc.upc.edu>, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014.
0007 # Josep M. Ferrer <txemaq@gmail.com>, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023.
0008 # Antoni Bella Pérez <antonibella5@yahoo.com>, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
0009 msgid ""
0010 msgstr ""
0011 "Project-Id-Version: kturtle\n"
0012 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
0013 "POT-Creation-Date: 2023-09-16 01:54+0000\n"
0014 "PO-Revision-Date: 2023-03-13 10:31+0100\n"
0015 "Last-Translator: Josep M. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
0016 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
0017 "Language: ca\n"
0018 "MIME-Version: 1.0\n"
0019 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
0020 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0021 "X-Generator: Lokalize 20.12.0\n"
0022 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
0023 "X-Accelerator-Marker: &\n"
0024 
0025 #, kde-format
0026 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
0027 msgid "Your names"
0028 msgstr "Albert Astals Cid,David Gil Oliva,Orestes Mas Casals"
0029 
0030 #, kde-format
0031 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
0032 msgid "Your emails"
0033 msgstr "aacid@kde.org,al016950@yahoo.es,orestes@tsc.upc.edu"
0034 
0035 #: canvas.cpp:195
0036 #, kde-format
0037 msgid "bold"
0038 msgstr "negreta"
0039 
0040 #: canvas.cpp:196
0041 #, kde-format
0042 msgid "italic"
0043 msgstr "cursiva"
0044 
0045 #: canvas.cpp:197
0046 #, kde-format
0047 msgid "underline"
0048 msgstr "subratllada"
0049 
0050 #: canvas.cpp:198
0051 #, kde-format
0052 msgid "overline"
0053 msgstr "sobreratllada"
0054 
0055 #: canvas.cpp:199
0056 #, kde-format
0057 msgid "strikeout"
0058 msgstr "ratllada"
0059 
0060 #: colorpicker.cpp:29
0061 #, kde-format
0062 msgctxt "@title:window"
0063 msgid "Color Picker"
0064 msgstr "Selector de color"
0065 
0066 #: colorpicker.cpp:48
0067 #, kde-format
0068 msgid "Amount red:"
0069 msgstr "Quantitat de vermell:"
0070 
0071 #: colorpicker.cpp:62
0072 #, kde-format
0073 msgid "Amount green:"
0074 msgstr "Quantitat de verd:"
0075 
0076 #: colorpicker.cpp:75
0077 #, kde-format
0078 msgid "Amount blue:"
0079 msgstr "Quantitat de blau:"
0080 
0081 #: colorpicker.cpp:105 directiondialog.cpp:283
0082 #, kde-format
0083 msgid "&Copy to clipboard"
0084 msgstr "&Copia al porta-retalls"
0085 
0086 #: colorpicker.cpp:110 directiondialog.cpp:287
0087 #, kde-format
0088 msgid "&Paste to editor"
0089 msgstr "&Enganxa a l'editor"
0090 
0091 #: console.cpp:33 console.cpp:60
0092 #, kde-format
0093 msgid "Write a command here and press enter..."
0094 msgstr "Escriviu aquí una ordre i premeu «entrada»..."
0095 
0096 #: console.cpp:34
0097 #, kde-format
0098 msgid ""
0099 "Console: quickly run single commands -- write a command here and press enter."
0100 msgstr ""
0101 "Consola: execució ràpida d'ordres individuals -- Escriviu aquí una ordre i "
0102 "premeu «entrada»."
0103 
0104 #: console.cpp:36
0105 #, kde-format
0106 msgid "Console:"
0107 msgstr "Consola:"
0108 
0109 #: console.cpp:79
0110 #, kde-format
0111 msgid "<p style='white-space:pre'><b>ERROR:</b> %1</p>"
0112 msgstr "<p style='white-space:pre'><b>ERROR:</b> %1</p>"
0113 
0114 #: directiondialog.cpp:195
0115 #, kde-format
0116 msgctxt "@title:window"
0117 msgid "Direction Chooser"
0118 msgstr "Selector de direcció"
0119 
0120 #: directiondialog.cpp:226
0121 #, kde-format
0122 msgid "Command &type:"
0123 msgstr "&Tipus d'ordre:"
0124 
0125 #: directiondialog.cpp:241
0126 #, kde-format
0127 msgid "&Previous direction:"
0128 msgstr "Direcció &prèvia:"
0129 
0130 #: directiondialog.cpp:258
0131 #, kde-format
0132 msgid "&New direction:"
0133 msgstr "Direcció &nova:"
0134 
0135 #: editor.cpp:146
0136 #, kde-format
0137 msgid "Open"
0138 msgstr "Obre"
0139 
0140 #: editor.cpp:148 editor.cpp:256
0141 #, kde-format
0142 msgid "Turtle code files"
0143 msgstr "Fitxers de codi Turtle"
0144 
0145 #: editor.cpp:148 editor.cpp:256 mainwindow.cpp:1014 mainwindow.cpp:1030
0146 #: mainwindow.cpp:1040
0147 #, kde-format
0148 msgid "All files"
0149 msgstr "Tots els fitxers"
0150 
0151 #: editor.cpp:164
0152 #, kde-format
0153 msgid ""
0154 "The file you try to open is not a valid KTurtle script, or is incompatible "
0155 "with this version of KTurtle.\n"
0156 "Cannot open %1"
0157 msgstr ""
0158 "El fitxer que esteu provant d'obrir no és un script vàlid del KTurtle, o bé "
0159 "és incompatible amb aquesta versió del KTurtle.\n"
0160 "No s'ha pogut obrir %1"
0161 
0162 #: editor.cpp:231 editor.cpp:237
0163 #, kde-format
0164 msgid "Could not save file."
0165 msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer."
0166 
0167 #: editor.cpp:254
0168 #, kde-format
0169 msgid "Save As"
0170 msgstr "Desa com a"
0171 
0172 #: editor.cpp:267
0173 #, kde-format
0174 msgid ""
0175 "The program you are currently working on is not saved. By continuing you may "
0176 "lose the changes you have made."
0177 msgstr ""
0178 "El programa en què esteu treballant no està desat. Si continueu, perdreu "
0179 "tots els canvis que hàgiu fet."
0180 
0181 #: editor.cpp:269
0182 #, kde-format
0183 msgid "Unsaved File"
0184 msgstr "Fitxer no desat"
0185 
0186 #: editor.cpp:269
0187 #, kde-format
0188 msgid "&Discard Changes"
0189 msgstr "&Descarta els canvis"
0190 
0191 #: errordialog.cpp:27
0192 #, kde-format
0193 msgctxt "@title:window"
0194 msgid "Errors"
0195 msgstr "Errors"
0196 
0197 #: errordialog.cpp:42
0198 #, kde-format
0199 msgid ""
0200 "In this list you find the error(s) that resulted from running your code.\n"
0201 "Good luck!"
0202 msgstr ""
0203 "En aquesta llista trobareu el/s error/s que s'han produït en executar el "
0204 "vostre codi.\n"
0205 "Bona sort!"
0206 
0207 #: errordialog.cpp:59
0208 #, kde-format
0209 msgid "line"
0210 msgstr "línia"
0211 
0212 #: errordialog.cpp:59
0213 #, kde-format
0214 msgid "description"
0215 msgstr "descripció"
0216 
0217 #: errordialog.cpp:59
0218 #, kde-format
0219 msgid "code"
0220 msgstr "codi"
0221 
0222 #: errordialog.cpp:72
0223 #, kde-format
0224 msgid "Hide Errors"
0225 msgstr "Oculta els errors"
0226 
0227 #: errordialog.cpp:89
0228 #, kde-format
0229 msgid "No errors occurred yet."
0230 msgstr "Encara no hi ha hagut cap error."
0231 
0232 #: inspector.cpp:35
0233 #, kde-format
0234 msgid "Variables"
0235 msgstr "Variables"
0236 
0237 #: inspector.cpp:42
0238 #, kde-format
0239 msgid "Functions"
0240 msgstr "Funcions"
0241 
0242 #: inspector.cpp:49
0243 #, kde-format
0244 msgid "Tree"
0245 msgstr "Arbre"
0246 
0247 #: inspector.cpp:93 inspector.cpp:111
0248 #, kde-format
0249 msgid "name"
0250 msgstr "nom"
0251 
0252 #: inspector.cpp:93
0253 #, kde-format
0254 msgid "value"
0255 msgstr "valor"
0256 
0257 #: inspector.cpp:93
0258 #, kde-format
0259 msgid "type"
0260 msgstr "tipus"
0261 
0262 #: inspector.cpp:103
0263 #, kde-format
0264 msgid "No variables"
0265 msgstr "Sense variables"
0266 
0267 #: inspector.cpp:111
0268 #, kde-format
0269 msgid "parameters"
0270 msgstr "paràmetres"
0271 
0272 #: inspector.cpp:120
0273 #, kde-format
0274 msgid "No learned functions"
0275 msgstr "No hi ha funcions apreses"
0276 
0277 #: inspector.cpp:163
0278 #, kde-format
0279 msgctxt "undefined type of a variable"
0280 msgid "empty"
0281 msgstr "buit"
0282 
0283 #: inspector.cpp:170
0284 #, kde-format
0285 msgid "boolean"
0286 msgstr "booleà"
0287 
0288 #: inspector.cpp:173
0289 #, kde-format
0290 msgid "number"
0291 msgstr "número"
0292 
0293 #: inspector.cpp:176
0294 #, kde-format
0295 msgid "string"
0296 msgstr "cadena de text"
0297 
0298 #: inspector.cpp:208
0299 #, kde-format
0300 msgid "None"
0301 msgstr "Res"
0302 
0303 #: interpreter/executer.cpp:72
0304 #, kde-format
0305 msgid "Cannot return outside a function. "
0306 msgstr "No es pot retornar des d'una funció. "
0307 
0308 #: interpreter/executer.cpp:262
0309 #, kde-format
0310 msgid "The %1 command accepts no parameters."
0311 msgstr "L'ordre %1 no accepta cap paràmetre."
0312 
0313 #: interpreter/executer.cpp:272
0314 #, kde-format
0315 msgid "The %2 command was called with %3 but needs 1 parameter."
0316 msgid_plural "The %2 command was called with %3 but needs %1 parameters."
0317 msgstr[0] "S'ha cridat l'ordre %2 amb %3, però necessita 1 paràmetre."
0318 msgstr[1] "S'ha cridat l'ordre %2 amb %3, però necessita %1 paràmetres."
0319 
0320 #: interpreter/executer.cpp:274
0321 #, kde-format
0322 msgid "The %2 command was called with %3 but only accepts 1 parameter."
0323 msgid_plural ""
0324 "The %2 command was called with %3 but only accepts %1 parameters."
0325 msgstr[0] "S'ha cridat l'ordre %2 amb %3, però només accepta 1 paràmetre."
0326 msgstr[1] "S'ha cridat l'ordre %2 amb %3, però només accepta %1 paràmetres."
0327 
0328 #: interpreter/executer.cpp:292
0329 #, kde-format
0330 msgid "The %1 command only accepts a string as its parameter."
0331 msgstr "L'ordre %1 només accepta una cadena de text com a paràmetre."
0332 
0333 #: interpreter/executer.cpp:294
0334 #, kde-format
0335 msgid "The %1 command only accepts strings as its parameters."
0336 msgstr "L'ordre %1 només accepta cadenes de text com a paràmetres."
0337 
0338 #: interpreter/executer.cpp:299
0339 #, kde-format
0340 msgid "The %1 command only accepts a number as its parameter."
0341 msgstr "L'ordre %1 només accepta un nombre com a paràmetre."
0342 
0343 #: interpreter/executer.cpp:301
0344 #, kde-format
0345 msgid "The %1 command only accepts numbers as its parameters."
0346 msgstr "L'ordre %1 només accepta nombres com a paràmetres."
0347 
0348 #: interpreter/executer.cpp:306
0349 #, kde-format
0350 msgid "The %1 command only accepts an answer as its parameter."
0351 msgstr "L'ordre %1 només accepta una resposta com a paràmetre."
0352 
0353 #: interpreter/executer.cpp:308
0354 #, kde-format
0355 msgid "The %1 command only accepts answers as its parameters."
0356 msgstr "L'ordre %1 només accepta respostes com a paràmetres."
0357 
0358 #: interpreter/executer.cpp:386
0359 #, kde-format
0360 msgid "The variable '%1' was used without first being assigned to a value"
0361 msgstr ""
0362 "S'ha fet ús de la variable «%1» sense haver-li assignat prèviament un valor"
0363 
0364 #: interpreter/executer.cpp:405
0365 #, kde-format
0366 msgid "An unknown function named '%1' was called"
0367 msgstr "S'ha cridat una funció desconeguda anomenada «%1»"
0368 
0369 #: interpreter/executer.cpp:420
0370 #, kde-format
0371 msgid "The function '%1' was called with %2, while it should be called with %3"
0372 msgstr ""
0373 "La funció «%1» s'ha cridat amb %2, quan hauria d'haver estat cridada amb %3"
0374 
0375 #: interpreter/executer.cpp:422 interpreter/executer.cpp:423
0376 #, kde-format
0377 msgctxt ""
0378 "The function '%1' was called with %2, while it should be called with %3"
0379 msgid "1 parameter"
0380 msgid_plural "%1 parameters"
0381 msgstr[0] "1 paràmetre"
0382 msgstr[1] "%1 paràmetres"
0383 
0384 #: interpreter/executer.cpp:627
0385 #, kde-format
0386 msgid "ASSERT failed"
0387 msgstr "ha fallat DECLARA"
0388 
0389 #: interpreter/executer.cpp:633
0390 #, kde-format
0391 msgid "'And' needs two variables"
0392 msgstr "«I» necessita dues variables"
0393 
0394 #: interpreter/executer.cpp:642
0395 #, kde-format
0396 msgid "'Or' needs two variables"
0397 msgstr "«O» necessita dues variables"
0398 
0399 #: interpreter/executer.cpp:652
0400 #, kde-format
0401 msgid "I need something to do a not on"
0402 msgstr "Necessito quelcom per a aplicar-li un No"
0403 
0404 #: interpreter/executer.cpp:660
0405 #, kde-format
0406 msgid "I cannot do a '==' without 2 variables"
0407 msgstr "L'operador «==» necessita 2 variables"
0408 
0409 #: interpreter/executer.cpp:668
0410 #, kde-format
0411 msgid "I cannot do a '!=' without 2 variables"
0412 msgstr "L'operador «!=» necessita 2 variables"
0413 
0414 #: interpreter/executer.cpp:676
0415 #, kde-format
0416 msgid "I cannot do a '>' without 2 variables"
0417 msgstr "L'operador «>» necessita 2 variables"
0418 
0419 #: interpreter/executer.cpp:684
0420 #, kde-format
0421 msgid "I cannot do a '<' without 2 variables"
0422 msgstr "L'operador «<» necessita 2 variables"
0423 
0424 #: interpreter/executer.cpp:692
0425 #, kde-format
0426 msgid "I cannot do a '>=' without 2 variables"
0427 msgstr "L'operador «>=» necessita 2 variables"
0428 
0429 #: interpreter/executer.cpp:700
0430 #, kde-format
0431 msgid "I cannot do a '<=' without 2 variables"
0432 msgstr "L'operador «<=» necessita 2 variables"
0433 
0434 #: interpreter/executer.cpp:708
0435 #, kde-format
0436 msgid "You need two numbers or string to do an addition"
0437 msgstr "Necessiteu dos nombres o cadenes per a fer una suma"
0438 
0439 #: interpreter/executer.cpp:720
0440 #, kde-format
0441 msgid "You need two numbers to subtract"
0442 msgstr "Necessiteu dos nombres per a restar"
0443 
0444 #: interpreter/executer.cpp:727
0445 #, kde-format
0446 msgid "You tried to subtract from a non-number, '%1'"
0447 msgstr "Heu intentat restar d'un no-nombre, «%1»"
0448 
0449 #: interpreter/executer.cpp:729
0450 #, kde-format
0451 msgid "You tried to subtract a non-number, '%1'"
0452 msgstr "Heu intentat restar un no-nombre, «%1»"
0453 
0454 #: interpreter/executer.cpp:735
0455 #, kde-format
0456 msgid "You need two numbers to multiplicate"
0457 msgstr "Necessiteu dos nombres per a multiplicar"
0458 
0459 #: interpreter/executer.cpp:742
0460 #, kde-format
0461 msgid "You tried to multiplicate a non-number, '%1'"
0462 msgstr "Heu intentat multiplicar un no-nombre, «%1»"
0463 
0464 #: interpreter/executer.cpp:744
0465 #, kde-format
0466 msgid "You tried to multiplicate by a non-number, '%1'"
0467 msgstr "Heu intentat multiplicar per un no-nombre, «%1»"
0468 
0469 #: interpreter/executer.cpp:750
0470 #, kde-format
0471 msgid "You need two numbers to divide"
0472 msgstr "Necessiteu dos nombres per a dividir"
0473 
0474 #: interpreter/executer.cpp:755
0475 #, kde-format
0476 msgid "You tried to divide by zero"
0477 msgstr "Heu intentat dividir per zero"
0478 
0479 #: interpreter/executer.cpp:761
0480 #, kde-format
0481 msgid "You tried to divide a non-number, '%1'"
0482 msgstr "Heu intentat dividir un no-nombre, «%1»"
0483 
0484 #: interpreter/executer.cpp:763
0485 #, kde-format
0486 msgid "You tried to divide by a non-number, '%1'"
0487 msgstr "Heu intentat dividir per un no-nombre, «%1»"
0488 
0489 #: interpreter/executer.cpp:769
0490 #, kde-format
0491 msgid "You need two numbers to raise a power"
0492 msgstr "Necessiteu dos nombres per a elevar a una potència"
0493 
0494 #: interpreter/executer.cpp:780
0495 #, kde-format
0496 msgid "The result of an exponentiation was too large"
0497 msgstr "El resultat d'una potenciació és massa gran"
0498 
0499 #: interpreter/executer.cpp:786
0500 #, kde-format
0501 msgid "You tried to raise a non-number to a power, '%1'"
0502 msgstr "Heu intentat elevar un nombre a una potència, «%1»"
0503 
0504 #: interpreter/executer.cpp:788
0505 #, kde-format
0506 msgid "You tried to raise the power of a non-number, '%1'"
0507 msgstr "Heu intentat elevar a la potència d'un no-nombre, «%1»"
0508 
0509 #: interpreter/executer.cpp:794
0510 #, kde-format
0511 msgid "You need one variable and a value or variable to do a '='"
0512 msgstr "Necessiteu una variable i un valor o variable per a fer un «=»"
0513 
0514 #: interpreter/executer.cpp:811
0515 #, kde-format
0516 msgid "The function '%1' is already defined."
0517 msgstr "La funció «%1» ja està definida."
0518 
0519 #: interpreter/executer.cpp:1041
0520 #, kde-format
0521 msgid "Can't do a sqrt of a negative number"
0522 msgstr "No es pot fer una arrel quadrada d'un nombre negatiu"
0523 
0524 #: interpreter/parser.cpp:38
0525 #, kde-format
0526 msgid "Expected a command, instead got '%1'"
0527 msgstr "S'esperava una ordre, però s'ha obtingut «%1»"
0528 
0529 #: interpreter/parser.cpp:71
0530 #, kde-format
0531 msgid "Could not understand '%1'"
0532 msgstr "No s'ha pogut interpretar «%1»"
0533 
0534 #: interpreter/parser.cpp:106
0535 #, kde-format
0536 msgid "A comma was expected here..."
0537 msgstr "Aquí s'esperava una coma..."
0538 
0539 #: interpreter/parser.cpp:109
0540 #, kde-format
0541 msgid "Did not expect '%1', instead expected the line to end after %2"
0542 msgstr ""
0543 "No s'esperava «%1», sinó que s'esperava que la línia s'acabés després de %2"
0544 
0545 #: interpreter/parser.cpp:115
0546 #, kde-format
0547 msgid "Expected an assignment, '=', after the variable '%1'"
0548 msgstr "S'esperava una assignació, «=», després de la variable «%1»"
0549 
0550 #: interpreter/parser.cpp:119
0551 #, kde-format
0552 msgid "Did not expect '%1', instead expected a closing parenthesis, ')'"
0553 msgstr "No s'esperava «%1», sinó que s'esperava un tancament de parèntesi, «)»"
0554 
0555 #: interpreter/parser.cpp:123
0556 #, kde-format
0557 msgid "Expected 'to' after 'for'"
0558 msgstr "S'esperava un «finsa» després del «per»"
0559 
0560 #: interpreter/parser.cpp:126
0561 #, kde-format
0562 msgid "Expected a name for a command after 'learn' command"
0563 msgstr "S'esperava un nom d'ordre després de l'ordre «aprèn»"
0564 
0565 #: interpreter/parser.cpp:232
0566 #, kde-format
0567 msgid "You cannot put '%1' here."
0568 msgstr "No podeu posar «%1» aquí."
0569 
0570 #: interpreter/parser.cpp:268
0571 #, kde-format
0572 msgid ""
0573 "Text string was not properly closed, expected a double quote, ' \" ', to "
0574 "close the string."
0575 msgstr ""
0576 "La cadena de text no s'ha tancat correctament. S'esperen unes cometes "
0577 "dobles, «\"», per a tancar la cadena."
0578 
0579 #: interpreter/parser.cpp:616
0580 #, kde-format
0581 msgid "'for' was called wrongly"
0582 msgstr "«per» s'ha cridat erròniament"
0583 
0584 #: interpreter/parser.cpp:686
0585 #, kde-format
0586 msgid "Expected a scope after the 'learn' command"
0587 msgstr "S'esperava un àmbit després de l'ordre «aprèn»"
0588 
0589 #: interpreter/translator.cpp:96
0590 #, kde-format
0591 msgctxt ""
0592 "You are about to translate the 'True' COMMAND, there are some rules on how "
0593 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0594 "learn how to properly translate it."
0595 msgid "true"
0596 msgstr "cert"
0597 
0598 #: interpreter/translator.cpp:103
0599 #, kde-format
0600 msgctxt ""
0601 "You are about to translate the 'False' COMMAND, there are some rules on how "
0602 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0603 "learn how to properly translate it."
0604 msgid "false"
0605 msgstr "fals"
0606 
0607 #: interpreter/translator.cpp:122
0608 #, kde-format
0609 msgctxt ""
0610 "You are about to translate the 'ArgumentSeparator' COMMAND, there are some "
0611 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0612 "translator.php to learn how to properly translate it."
0613 msgid ","
0614 msgstr ","
0615 
0616 #: interpreter/translator.cpp:129
0617 #, kde-format
0618 msgctxt ""
0619 "You are about to translate the 'DecimalSeparator' COMMAND, there are some "
0620 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0621 "translator.php to learn how to properly translate it."
0622 msgid "."
0623 msgstr "."
0624 
0625 #: interpreter/translator.cpp:136
0626 #, kde-format
0627 msgctxt ""
0628 "You are about to translate the 'Exit' COMMAND, there are some rules on how "
0629 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0630 "learn how to properly translate it."
0631 msgid "exit"
0632 msgstr "surt"
0633 
0634 #: interpreter/translator.cpp:143
0635 #, kde-format
0636 msgctxt ""
0637 "You are about to translate the 'If' COMMAND, there are some rules on how to "
0638 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0639 "how to properly translate it."
0640 msgid "if"
0641 msgstr "si"
0642 
0643 #: interpreter/translator.cpp:150
0644 #, kde-format
0645 msgctxt ""
0646 "You are about to translate the 'Else' COMMAND, there are some rules on how "
0647 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0648 "learn how to properly translate it."
0649 msgid "else"
0650 msgstr "altrament"
0651 
0652 #: interpreter/translator.cpp:157
0653 #, kde-format
0654 msgctxt ""
0655 "You are about to translate the 'Repeat' COMMAND, there are some rules on how "
0656 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0657 "learn how to properly translate it."
0658 msgid "repeat"
0659 msgstr "repeteix"
0660 
0661 #: interpreter/translator.cpp:164
0662 #, kde-format
0663 msgctxt ""
0664 "You are about to translate the 'While' COMMAND, there are some rules on how "
0665 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0666 "learn how to properly translate it."
0667 msgid "while"
0668 msgstr "mentre"
0669 
0670 #: interpreter/translator.cpp:171
0671 #, kde-format
0672 msgctxt ""
0673 "You are about to translate the 'For' COMMAND, there are some rules on how to "
0674 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0675 "how to properly translate it."
0676 msgid "for"
0677 msgstr "per"
0678 
0679 #: interpreter/translator.cpp:178
0680 #, kde-format
0681 msgctxt ""
0682 "You are about to translate the 'To' COMMAND, there are some rules on how to "
0683 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0684 "how to properly translate it."
0685 msgid "to"
0686 msgstr "finsa"
0687 
0688 #: interpreter/translator.cpp:185
0689 #, kde-format
0690 msgctxt ""
0691 "You are about to translate the 'Step' COMMAND, there are some rules on how "
0692 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0693 "learn how to properly translate it."
0694 msgid "step"
0695 msgstr "pas"
0696 
0697 #: interpreter/translator.cpp:192
0698 #, kde-format
0699 msgctxt ""
0700 "You are about to translate the 'Break' COMMAND, there are some rules on how "
0701 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0702 "learn how to properly translate it."
0703 msgid "break"
0704 msgstr "trenca"
0705 
0706 #: interpreter/translator.cpp:199
0707 #, kde-format
0708 msgctxt ""
0709 "You are about to translate the 'Return' COMMAND, there are some rules on how "
0710 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0711 "learn how to properly translate it."
0712 msgid "return"
0713 msgstr "retorna"
0714 
0715 #: interpreter/translator.cpp:206
0716 #, kde-format
0717 msgctxt ""
0718 "You are about to translate the 'Wait' COMMAND, there are some rules on how "
0719 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0720 "learn how to properly translate it."
0721 msgid "wait"
0722 msgstr "espera"
0723 
0724 #: interpreter/translator.cpp:213
0725 #, kde-format
0726 msgctxt ""
0727 "You are about to translate the 'Assert' COMMAND, there are some rules on how "
0728 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0729 "learn how to properly translate it."
0730 msgid "assert"
0731 msgstr "declara"
0732 
0733 #: interpreter/translator.cpp:220
0734 #, kde-format
0735 msgctxt ""
0736 "You are about to translate the 'And' COMMAND, there are some rules on how to "
0737 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0738 "how to properly translate it."
0739 msgid "and"
0740 msgstr "i"
0741 
0742 #: interpreter/translator.cpp:227
0743 #, kde-format
0744 msgctxt ""
0745 "You are about to translate the 'Or' COMMAND, there are some rules on how to "
0746 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0747 "how to properly translate it."
0748 msgid "or"
0749 msgstr "o"
0750 
0751 #: interpreter/translator.cpp:234
0752 #, kde-format
0753 msgctxt ""
0754 "You are about to translate the 'Not' COMMAND, there are some rules on how to "
0755 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0756 "how to properly translate it."
0757 msgid "not"
0758 msgstr "no"
0759 
0760 #: interpreter/translator.cpp:265
0761 #, kde-format
0762 msgctxt ""
0763 "You are about to translate the 'Learn' COMMAND, there are some rules on how "
0764 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0765 "learn how to properly translate it."
0766 msgid "learn"
0767 msgstr "aprèn"
0768 
0769 #: interpreter/translator.cpp:272
0770 #, kde-format
0771 msgctxt ""
0772 "You are about to translate the 'Reset' COMMAND, there are some rules on how "
0773 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0774 "learn how to properly translate it."
0775 msgid "reset"
0776 msgstr "restableix"
0777 
0778 #: interpreter/translator.cpp:279
0779 #, kde-format
0780 msgctxt ""
0781 "You are about to translate the 'Clear' COMMAND, there are some rules on how "
0782 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0783 "learn how to properly translate it."
0784 msgid "clear"
0785 msgstr "neteja"
0786 
0787 #: interpreter/translator.cpp:286
0788 #, kde-format
0789 msgctxt ""
0790 "You are about to translate the 'Clear' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0791 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0792 "to learn how to properly translate it."
0793 msgid "ccl"
0794 msgstr "net"
0795 
0796 #: interpreter/translator.cpp:293
0797 #, kde-format
0798 msgctxt ""
0799 "You are about to translate the 'Center' COMMAND, there are some rules on how "
0800 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0801 "learn how to properly translate it."
0802 msgid "center"
0803 msgstr "centra"
0804 
0805 #: interpreter/translator.cpp:300
0806 #, kde-format
0807 msgctxt ""
0808 "You are about to translate the 'Go' COMMAND, there are some rules on how to "
0809 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0810 "how to properly translate it."
0811 msgid "go"
0812 msgstr "vesa"
0813 
0814 #: interpreter/translator.cpp:307
0815 #, kde-format
0816 msgctxt ""
0817 "You are about to translate the 'GoX' COMMAND, there are some rules on how to "
0818 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0819 "how to properly translate it."
0820 msgid "gox"
0821 msgstr "vesax"
0822 
0823 #: interpreter/translator.cpp:314
0824 #, kde-format
0825 msgctxt ""
0826 "You are about to translate the 'GoX' COMMAND ALIAS, there are some rules on "
0827 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0828 "learn how to properly translate it."
0829 msgid "gx"
0830 msgstr "vx"
0831 
0832 #: interpreter/translator.cpp:321
0833 #, kde-format
0834 msgctxt ""
0835 "You are about to translate the 'GoY' COMMAND, there are some rules on how to "
0836 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0837 "how to properly translate it."
0838 msgid "goy"
0839 msgstr "vesay"
0840 
0841 #: interpreter/translator.cpp:328
0842 #, kde-format
0843 msgctxt ""
0844 "You are about to translate the 'GoY' COMMAND ALIAS, there are some rules on "
0845 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0846 "learn how to properly translate it."
0847 msgid "gy"
0848 msgstr "vy"
0849 
0850 #: interpreter/translator.cpp:335
0851 #, kde-format
0852 msgctxt ""
0853 "You are about to translate the 'Forward' COMMAND, there are some rules on "
0854 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0855 "learn how to properly translate it."
0856 msgid "forward"
0857 msgstr "avança"
0858 
0859 #: interpreter/translator.cpp:342
0860 #, kde-format
0861 msgctxt ""
0862 "You are about to translate the 'Forward' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0863 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0864 "to learn how to properly translate it."
0865 msgid "fw"
0866 msgstr "av"
0867 
0868 #: interpreter/translator.cpp:349
0869 #, kde-format
0870 msgctxt ""
0871 "You are about to translate the 'Backward' COMMAND, there are some rules on "
0872 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0873 "learn how to properly translate it."
0874 msgid "backward"
0875 msgstr "recula"
0876 
0877 #: interpreter/translator.cpp:356
0878 #, kde-format
0879 msgctxt ""
0880 "You are about to translate the 'Backward' COMMAND ALIAS, there are some "
0881 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0882 "translator.php to learn how to properly translate it."
0883 msgid "bw"
0884 msgstr "re"
0885 
0886 #: interpreter/translator.cpp:363
0887 #, kde-format
0888 msgctxt ""
0889 "You are about to translate the 'Direction' COMMAND, there are some rules on "
0890 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0891 "learn how to properly translate it."
0892 msgid "direction"
0893 msgstr "direcció"
0894 
0895 #: interpreter/translator.cpp:370
0896 #, kde-format
0897 msgctxt ""
0898 "You are about to translate the 'Direction' COMMAND ALIAS, there are some "
0899 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0900 "translator.php to learn how to properly translate it."
0901 msgid "dir"
0902 msgstr "dir"
0903 
0904 #: interpreter/translator.cpp:377
0905 #, kde-format
0906 msgctxt ""
0907 "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND, there are some rules on "
0908 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0909 "learn how to properly translate it."
0910 msgid "turnleft"
0911 msgstr "giraesquerra"
0912 
0913 #: interpreter/translator.cpp:384
0914 #, kde-format
0915 msgctxt ""
0916 "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND ALIAS, there are some "
0917 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0918 "translator.php to learn how to properly translate it."
0919 msgid "tl"
0920 msgstr "ge"
0921 
0922 #: interpreter/translator.cpp:391
0923 #, kde-format
0924 msgctxt ""
0925 "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND, there are some rules on "
0926 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0927 "learn how to properly translate it."
0928 msgid "turnright"
0929 msgstr "giradreta"
0930 
0931 #: interpreter/translator.cpp:398
0932 #, kde-format
0933 msgctxt ""
0934 "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND ALIAS, there are some "
0935 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0936 "translator.php to learn how to properly translate it."
0937 msgid "tr"
0938 msgstr "gd"
0939 
0940 #: interpreter/translator.cpp:405
0941 #, kde-format
0942 msgctxt ""
0943 "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND, there are some rules on "
0944 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0945 "learn how to properly translate it."
0946 msgid "penwidth"
0947 msgstr "gruixllapis"
0948 
0949 #: interpreter/translator.cpp:412
0950 #, kde-format
0951 msgctxt ""
0952 "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND ALIAS, there are some "
0953 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0954 "translator.php to learn how to properly translate it."
0955 msgid "pw"
0956 msgstr "gl"
0957 
0958 #: interpreter/translator.cpp:419
0959 #, kde-format
0960 msgctxt ""
0961 "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND, there are some rules on how "
0962 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0963 "learn how to properly translate it."
0964 msgid "penup"
0965 msgstr "aixecallapis"
0966 
0967 #: interpreter/translator.cpp:426
0968 #, kde-format
0969 msgctxt ""
0970 "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0971 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0972 "to learn how to properly translate it."
0973 msgid "pu"
0974 msgstr "al"
0975 
0976 #: interpreter/translator.cpp:433
0977 #, kde-format
0978 msgctxt ""
0979 "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND, there are some rules on "
0980 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0981 "learn how to properly translate it."
0982 msgid "pendown"
0983 msgstr "baixallapis"
0984 
0985 #: interpreter/translator.cpp:440
0986 #, kde-format
0987 msgctxt ""
0988 "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0989 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0990 "to learn how to properly translate it."
0991 msgid "pd"
0992 msgstr "bl"
0993 
0994 #: interpreter/translator.cpp:447
0995 #, kde-format
0996 msgctxt ""
0997 "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND, there are some rules on "
0998 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0999 "learn how to properly translate it."
1000 msgid "pencolor"
1001 msgstr "colorllapis"
1002 
1003 #: interpreter/translator.cpp:454
1004 #, kde-format
1005 msgctxt ""
1006 "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1007 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1008 "translator.php to learn how to properly translate it."
1009 msgid "pc"
1010 msgstr "cl"
1011 
1012 #: interpreter/translator.cpp:461
1013 #, kde-format
1014 msgctxt ""
1015 "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND, there are some rules "
1016 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1017 "to learn how to properly translate it."
1018 msgid "canvascolor"
1019 msgstr "colorpaper"
1020 
1021 #: interpreter/translator.cpp:468
1022 #, kde-format
1023 msgctxt ""
1024 "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1025 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1026 "translator.php to learn how to properly translate it."
1027 msgid "cc"
1028 msgstr "cp"
1029 
1030 #: interpreter/translator.cpp:475
1031 #, kde-format
1032 msgctxt ""
1033 "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND, there are some rules on "
1034 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1035 "learn how to properly translate it."
1036 msgid "canvassize"
1037 msgstr "midapaper"
1038 
1039 #: interpreter/translator.cpp:482
1040 #, kde-format
1041 msgctxt ""
1042 "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND ALIAS, there are some "
1043 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1044 "translator.php to learn how to properly translate it."
1045 msgid "cs"
1046 msgstr "mp"
1047 
1048 #: interpreter/translator.cpp:489
1049 #, kde-format
1050 msgctxt ""
1051 "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND, there are some rules on "
1052 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1053 "learn how to properly translate it."
1054 msgid "spriteshow"
1055 msgstr "mostra"
1056 
1057 #: interpreter/translator.cpp:496
1058 #, kde-format
1059 msgctxt ""
1060 "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND ALIAS, there are some "
1061 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1062 "translator.php to learn how to properly translate it."
1063 msgid "ss"
1064 msgstr "mo"
1065 
1066 #: interpreter/translator.cpp:503
1067 #, kde-format
1068 msgctxt ""
1069 "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND, there are some rules on "
1070 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1071 "learn how to properly translate it."
1072 msgid "spritehide"
1073 msgstr "oculta"
1074 
1075 #: interpreter/translator.cpp:510
1076 #, kde-format
1077 msgctxt ""
1078 "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND ALIAS, there are some "
1079 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1080 "translator.php to learn how to properly translate it."
1081 msgid "sh"
1082 msgstr "oc"
1083 
1084 #: interpreter/translator.cpp:517
1085 #, kde-format
1086 msgctxt ""
1087 "You are about to translate the 'Print' COMMAND, there are some rules on how "
1088 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1089 "learn how to properly translate it."
1090 msgid "print"
1091 msgstr "imprimeix"
1092 
1093 #: interpreter/translator.cpp:524
1094 #, kde-format
1095 msgctxt ""
1096 "You are about to translate the 'FontSize' COMMAND, there are some rules on "
1097 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1098 "learn how to properly translate it."
1099 msgid "fontsize"
1100 msgstr "midalletra"
1101 
1102 #: interpreter/translator.cpp:531
1103 #, kde-format
1104 msgctxt ""
1105 "You are about to translate the 'Random' COMMAND, there are some rules on how "
1106 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1107 "learn how to properly translate it."
1108 msgid "random"
1109 msgstr "aleatori"
1110 
1111 #: interpreter/translator.cpp:538
1112 #, kde-format
1113 msgctxt ""
1114 "You are about to translate the 'Random' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1115 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1116 "to learn how to properly translate it."
1117 msgid "rnd"
1118 msgstr "ale"
1119 
1120 #: interpreter/translator.cpp:545
1121 #, kde-format
1122 msgctxt ""
1123 "You are about to translate the 'GetX' COMMAND, there are some rules on how "
1124 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1125 "learn how to properly translate it."
1126 msgid "getx"
1127 msgstr "obtinguesx"
1128 
1129 #: interpreter/translator.cpp:552
1130 #, kde-format
1131 msgctxt ""
1132 "You are about to translate the 'GetY' COMMAND, there are some rules on how "
1133 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1134 "learn how to properly translate it."
1135 msgid "gety"
1136 msgstr "obtinguesy"
1137 
1138 #: interpreter/translator.cpp:559
1139 #, kde-format
1140 msgctxt ""
1141 "You are about to translate the 'Message' COMMAND, there are some rules on "
1142 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1143 "learn how to properly translate it."
1144 msgid "message"
1145 msgstr "missatge"
1146 
1147 #: interpreter/translator.cpp:566
1148 #, kde-format
1149 msgctxt ""
1150 "You are about to translate the 'Ask' COMMAND, there are some rules on how to "
1151 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1152 "how to properly translate it."
1153 msgid "ask"
1154 msgstr "pregunta"
1155 
1156 #: interpreter/translator.cpp:573
1157 #, kde-format
1158 msgctxt ""
1159 "You are about to translate the 'Pi' COMMAND, there are some rules on how to "
1160 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1161 "how to properly translate it."
1162 msgid "pi"
1163 msgstr "pi"
1164 
1165 #: interpreter/translator.cpp:580
1166 #, kde-format
1167 msgctxt ""
1168 "You are about to translate the 'Tan' COMMAND, there are some rules on how to "
1169 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1170 "how to properly translate it."
1171 msgid "tan"
1172 msgstr "tan"
1173 
1174 #: interpreter/translator.cpp:587
1175 #, kde-format
1176 msgctxt ""
1177 "You are about to translate the 'Sin' COMMAND, there are some rules on how to "
1178 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1179 "how to properly translate it."
1180 msgid "sin"
1181 msgstr "sin"
1182 
1183 #: interpreter/translator.cpp:594
1184 #, kde-format
1185 msgctxt ""
1186 "You are about to translate the 'Cos' COMMAND, there are some rules on how to "
1187 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1188 "how to properly translate it."
1189 msgid "cos"
1190 msgstr "cos"
1191 
1192 #: interpreter/translator.cpp:601
1193 #, kde-format
1194 msgctxt ""
1195 "You are about to translate the 'ArcTan' COMMAND, there are some rules on how "
1196 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1197 "learn how to properly translate it."
1198 msgid "arctan"
1199 msgstr "arctan"
1200 
1201 #: interpreter/translator.cpp:608
1202 #, kde-format
1203 msgctxt ""
1204 "You are about to translate the 'ArcSin' COMMAND, there are some rules on how "
1205 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1206 "learn how to properly translate it."
1207 msgid "arcsin"
1208 msgstr "arcsin"
1209 
1210 #: interpreter/translator.cpp:615
1211 #, kde-format
1212 msgctxt ""
1213 "You are about to translate the 'ArcCos' COMMAND, there are some rules on how "
1214 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1215 "learn how to properly translate it."
1216 msgid "arccos"
1217 msgstr "arccos"
1218 
1219 #: interpreter/translator.cpp:622
1220 #, kde-format
1221 msgctxt ""
1222 "You are about to translate the 'Sqrt' COMMAND, there are some rules on how "
1223 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1224 "learn how to properly translate it."
1225 msgid "sqrt"
1226 msgstr "arrel"
1227 
1228 #: interpreter/translator.cpp:629
1229 #, kde-format
1230 msgctxt ""
1231 "You are about to translate the 'Round' COMMAND, there are some rules on how "
1232 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1233 "learn how to properly translate it."
1234 msgid "round"
1235 msgstr "arrod"
1236 
1237 #: interpreter/translator.cpp:636
1238 #, kde-format
1239 msgctxt ""
1240 "You are about to translate the 'GetDirection' COMMAND, there are some rules "
1241 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1242 "to learn how to properly translate it."
1243 msgid "getdirection"
1244 msgstr "obtinguesdireccio"
1245 
1246 #: interpreter/translator.cpp:643
1247 #, kde-format
1248 msgctxt ""
1249 "You are about to translate the 'Mod' COMMAND, there are some rules on how to "
1250 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1251 "how to properly translate it."
1252 msgid "mod"
1253 msgstr "mod"
1254 
1255 #: interpreter/translator.cpp:662
1256 #, kde-format
1257 msgctxt ""
1258 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1259 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1260 msgid "triangle"
1261 msgstr "triangle"
1262 
1263 #: interpreter/translator.cpp:674
1264 #, kde-format
1265 msgctxt ""
1266 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1267 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1268 msgid "curly"
1269 msgstr "espirals"
1270 
1271 #: interpreter/translator.cpp:692
1272 #, kde-format
1273 msgctxt ""
1274 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1275 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1276 msgid "arrow"
1277 msgstr "fletxa"
1278 
1279 #: interpreter/translator.cpp:719
1280 #, kde-format
1281 msgctxt ""
1282 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1283 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1284 msgid "flower"
1285 msgstr "flor"
1286 
1287 #. i18n: ectx: Menu (file)
1288 #: kturtleui.rc:6
1289 #, kde-format
1290 msgid "&File"
1291 msgstr "&Fitxer"
1292 
1293 #. i18n: ectx: Menu (examples)
1294 #: kturtleui.rc:11
1295 #, kde-format
1296 msgid "&Examples"
1297 msgstr "&Exemples"
1298 
1299 #. i18n: ectx: Menu (edit)
1300 #: kturtleui.rc:24
1301 #, kde-format
1302 msgid "&Edit"
1303 msgstr "&Edita"
1304 
1305 #. i18n: ectx: Menu (canvas)
1306 #: kturtleui.rc:41 mainwindow.cpp:499 mainwindow.cpp:521
1307 #, kde-format
1308 msgid "&Canvas"
1309 msgstr "&Llenç"
1310 
1311 #. i18n: ectx: Menu (run)
1312 #: kturtleui.rc:47 mainwindow.cpp:298 mainwindow.cpp:417
1313 #, kde-format
1314 msgid "&Run"
1315 msgstr "&Executa"
1316 
1317 #. i18n: ectx: Menu (speed)
1318 #: kturtleui.rc:51
1319 #, kde-format
1320 msgid "&Run Speed"
1321 msgstr "&Velocitat d'execució"
1322 
1323 #. i18n: ectx: Menu (tools)
1324 #: kturtleui.rc:60
1325 #, kde-format
1326 msgid "&Tools"
1327 msgstr "&Eines"
1328 
1329 #. i18n: ectx: Menu (settings)
1330 #: kturtleui.rc:64
1331 #, kde-format
1332 msgid "&Settings"
1333 msgstr "&Arranjament"
1334 
1335 #. i18n: ectx: Menu (language)
1336 #: kturtleui.rc:65
1337 #, kde-format
1338 msgid "&Script Language"
1339 msgstr "Idioma de &script"
1340 
1341 #. i18n: ectx: Menu (help)
1342 #: kturtleui.rc:75
1343 #, kde-format
1344 msgid "&Help"
1345 msgstr "&Ajuda"
1346 
1347 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
1348 #: kturtleui.rc:80
1349 #, kde-format
1350 msgid "Main Toolbar"
1351 msgstr "Barra d'eines principal"
1352 
1353 #: main.cpp:34
1354 #, kde-format
1355 msgid "KTurtle"
1356 msgstr "KTurtle"
1357 
1358 #: main.cpp:36
1359 #, kde-format
1360 msgid "https://edu.kde.org/kturtle"
1361 msgstr "https://edu.kde.org/kturtle"
1362 
1363 #: main.cpp:37
1364 #, kde-format
1365 msgid ""
1366 "KTurtle is an educational programming environment that aims to make learning "
1367 "how to program as easy as possible. To achieve this KTurtle makes all "
1368 "programming tools available from the user interface. The programming "
1369 "language used is TurtleScript which allows its commands to be translated."
1370 msgstr ""
1371 "El KTurtle és un entorn educatiu de programació que pretén ensenyar a "
1372 "programar de la manera més senzilla possible. Per a aconseguir-ho, el "
1373 "KTurtle permet accedir a totes les eines de programació des de la interfície "
1374 "d'usuari. El llenguatge de programació és el TurtleScript, el qual permet "
1375 "traduir-ne les ordres."
1376 
1377 #: main.cpp:38
1378 #, kde-format
1379 msgid "(c) 2003-2009 Cies Breijs"
1380 msgstr "(c) 2003-2009 Cies Breijs"
1381 
1382 #: main.cpp:40
1383 #, kde-format
1384 msgid "Cies Breijs"
1385 msgstr "Cies Breijs"
1386 
1387 #: main.cpp:40
1388 #, kde-format
1389 msgid "Initiator and core developer"
1390 msgstr "Iniciador i desenvolupador principal"
1391 
1392 #: main.cpp:41
1393 #, kde-format
1394 msgid "Niels Slot"
1395 msgstr "Niels Slot"
1396 
1397 #: main.cpp:41 main.cpp:42
1398 #, kde-format
1399 msgid "Core developer"
1400 msgstr "Desenvolupador principal"
1401 
1402 #: main.cpp:42
1403 #, kde-format
1404 msgid "Mauricio Piacentini"
1405 msgstr "Mauricio Piacentini"
1406 
1407 #: main.cpp:50
1408 #, kde-format
1409 msgid "File or URL to open (in the GUI mode)"
1410 msgstr "Fitxer o URL a obrir (en el mode IGU)"
1411 
1412 #: main.cpp:51
1413 #, kde-format
1414 msgid ""
1415 "Starts KTurtle in D-Bus mode (without a GUI), good for automated unit test "
1416 "scripts"
1417 msgstr ""
1418 "Inicia el KTurtle en el mode D-Bus (sense una IGU), útil per a scripts de "
1419 "comprovació automàtica de la unitat"
1420 
1421 #: main.cpp:52
1422 #, kde-format
1423 msgid ""
1424 "Starts KTurtle in testing mode (without a GUI), directly runs the specified "
1425 "local file"
1426 msgstr ""
1427 "Inicia el KTurtle en el mode de proves (sense una IGU), executant "
1428 "directament el fitxer local especificat"
1429 
1430 #: main.cpp:53
1431 #, kde-format
1432 msgid ""
1433 "Specifies the localization language by a language code, defaults to \"en_US"
1434 "\" (only works in testing mode)"
1435 msgstr ""
1436 "Especifica l'idioma de localització mitjançant el codi d'idioma, essent el "
1437 "«en_US» el predeterminat (només funciona en el mode de proves)"
1438 
1439 #. i18n("Only tokenizes the turtle code (only works in testing mode)")));
1440 #: main.cpp:55
1441 #, kde-format
1442 msgid ""
1443 "Translates turtle code to embeddable C++ example strings (for developers "
1444 "only)"
1445 msgstr ""
1446 "Tradueix el codi turtle a cadenes d'exemple de C++ incrustable (només per a "
1447 "desenvolupadors)"
1448 
1449 #: mainwindow.cpp:61
1450 #, kde-format
1451 msgctxt "@info:status the application is ready for commands"
1452 msgid "Ready"
1453 msgstr "A punt"
1454 
1455 #: mainwindow.cpp:175
1456 #, kde-format
1457 msgid "Create a new file"
1458 msgstr "Crea un fitxer nou"
1459 
1460 #: mainwindow.cpp:176
1461 #, kde-format
1462 msgid "New File: Create a new file"
1463 msgstr "Fitxer nou: Crea un nou fitxer"
1464 
1465 #: mainwindow.cpp:179
1466 #, kde-format
1467 msgid "Open an existing file"
1468 msgstr "Obre un fitxer existent"
1469 
1470 #: mainwindow.cpp:180
1471 #, kde-format
1472 msgid "Open File: Open an existing file"
1473 msgstr "Obre fitxer: Obre un fitxer existent"
1474 
1475 #: mainwindow.cpp:184
1476 #, kde-format
1477 msgid "Open a recently used file"
1478 msgstr "Obre un fitxer usat recentment"
1479 
1480 #: mainwindow.cpp:185
1481 #, kde-format
1482 msgid "Open Recent File: Open a recently used file"
1483 msgstr "Obre un fitxer recent: Obre un fitxer usat recentment"
1484 
1485 #: mainwindow.cpp:187
1486 #, kde-format
1487 msgid "Get more examples..."
1488 msgstr "Aconsegueix més exemples..."
1489 
1490 #: mainwindow.cpp:196
1491 #, kde-format
1492 msgid "Save the current file to disk"
1493 msgstr "Desa el fitxer actual al disc"
1494 
1495 #: mainwindow.cpp:197
1496 #, kde-format
1497 msgid "Save File: Save the current file to disk"
1498 msgstr "Desa el fitxer: Desa el fitxer actual al disc"
1499 
1500 #: mainwindow.cpp:201
1501 #, kde-format
1502 msgid "Save the current file under a different name"
1503 msgstr "Desa el fitxer actual amb un nom diferent"
1504 
1505 #: mainwindow.cpp:202
1506 #, kde-format
1507 msgid "Save File As: Save the current file under a different name"
1508 msgstr "Desa el fitxer com a: desa el fitxer actual amb un nom diferent"
1509 
1510 #: mainwindow.cpp:205
1511 #, kde-format
1512 msgid "Export to &HTML..."
1513 msgstr "Exporta a &HTML..."
1514 
1515 #: mainwindow.cpp:206
1516 #, kde-format
1517 msgid "Export the contents of the editor as HTML"
1518 msgstr "Exporta el contingut de l'editor com a HTML"
1519 
1520 #: mainwindow.cpp:207
1521 #, kde-format
1522 msgid "Export to HTML: Export the contents of the editor as HTML"
1523 msgstr "Exporta a HTML: Esporta el contingut de l'editor com a HTML"
1524 
1525 #: mainwindow.cpp:211
1526 #, kde-format
1527 msgid "Print the code"
1528 msgstr "Imprimeix el codi"
1529 
1530 #: mainwindow.cpp:212
1531 #, kde-format
1532 msgid "Print: Print the code"
1533 msgstr "Imprimeix: Imprimeix el codi"
1534 
1535 #: mainwindow.cpp:215
1536 #, kde-format
1537 msgid "Quit KTurtle"
1538 msgstr "Surt del KTurtle"
1539 
1540 #: mainwindow.cpp:216
1541 #, kde-format
1542 msgid "Quit: Quit KTurtle"
1543 msgstr "Surt: Surt del KTurtle"
1544 
1545 #: mainwindow.cpp:220
1546 #, kde-format
1547 msgid "Undo a change in the editor"
1548 msgstr "Desfés un canvi en l'editor"
1549 
1550 #: mainwindow.cpp:221
1551 #, kde-format
1552 msgid "Undo: Undo a change in the editor"
1553 msgstr "Desfés: Desfés un canvi en l'editor"
1554 
1555 #: mainwindow.cpp:226
1556 #, kde-format
1557 msgid "Redo a previously undone change in the editor"
1558 msgstr "Refés un canvi prèviament desfet a l'editor"
1559 
1560 #: mainwindow.cpp:227
1561 #, kde-format
1562 msgid "Redo: Redo a previously undone change in the editor"
1563 msgstr "Refés: Refà un canvi prèviament desfet a l'editor"
1564 
1565 #: mainwindow.cpp:232
1566 #, kde-format
1567 msgid "Cut the selected text to the clipboard"
1568 msgstr "Talla el text seleccionat al porta-retalls"
1569 
1570 #: mainwindow.cpp:233
1571 #, kde-format
1572 msgid "Cut: Cut the selected text to the clipboard"
1573 msgstr "Talla: Talla el text seleccionat al porta-retalls"
1574 
1575 #: mainwindow.cpp:238
1576 #, kde-format
1577 msgid "Copy the selected text to the clipboard"
1578 msgstr "Copia el text seleccionat al porta-retalls"
1579 
1580 #: mainwindow.cpp:239
1581 #, kde-format
1582 msgid "Copy: Copy the selected text to the clipboard"
1583 msgstr "Copia: Copia el text seleccionat al porta-retalls"
1584 
1585 #: mainwindow.cpp:244
1586 #, kde-format
1587 msgid "Paste the clipboard's content into the current selection"
1588 msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls a la selecció actual"
1589 
1590 #: mainwindow.cpp:245
1591 #, kde-format
1592 msgid "Paste: Paste the clipboard's content into the current selection"
1593 msgstr "Enganxa: Enganxa el contingut del porta-retalls a la selecció actual"
1594 
1595 #: mainwindow.cpp:248
1596 #, kde-format
1597 msgid "Select all the code in the editor"
1598 msgstr "Selecciona tot el codi en l'editor"
1599 
1600 #: mainwindow.cpp:249
1601 #, kde-format
1602 msgid "Select All: Select all the code in the editor"
1603 msgstr "Selecciona-ho tot: Selecciona tot el codi en l'editor"
1604 
1605 #: mainwindow.cpp:252
1606 #, kde-format
1607 msgid "Overwrite Mode"
1608 msgstr "Mode de sobreescriptura"
1609 
1610 #: mainwindow.cpp:254
1611 #, kde-format
1612 msgid "Toggle between the 'insert' and 'overwrite' mode"
1613 msgstr "Commuta entre el mode d'«inserir» i el de «sobreescriure»"
1614 
1615 #: mainwindow.cpp:255
1616 #, kde-format
1617 msgid "Overwrite Mode: Toggle between the 'insert' and 'overwrite' mode"
1618 msgstr ""
1619 "Mode de sobreescriptura: Commuta entre el mode d'«inserir» i el de "
1620 "«sobreescriure»"
1621 
1622 #: mainwindow.cpp:262
1623 #, kde-format
1624 msgid "Search through the code in the editor"
1625 msgstr "Cerca a través del codi en l'editor"
1626 
1627 #: mainwindow.cpp:263
1628 #, kde-format
1629 msgid "Find: Search through the code in the editor"
1630 msgstr "Cerca: Cerca a través del codi en l'editor"
1631 
1632 #: mainwindow.cpp:266
1633 #, kde-format
1634 msgid "Continue searching through the code in the editor"
1635 msgstr "Continua cercant a través del codi en l'editor"
1636 
1637 #: mainwindow.cpp:267
1638 #, kde-format
1639 msgid "Find Next: Continue searching through the code in the editor"
1640 msgstr "Cerca la següent: Continua cercant a través del codi en l'editor"
1641 
1642 #: mainwindow.cpp:270
1643 #, kde-format
1644 msgid "Continue searching backwards through the code in the editor"
1645 msgstr "Continua cercant enrere a través del codi en l'editor"
1646 
1647 #: mainwindow.cpp:271
1648 #, kde-format
1649 msgid ""
1650 "Find Previous: Continue searching backwards through the code in the editor"
1651 msgstr ""
1652 "Cerca l'anterior: Continua cercant enrere a través del codi en l'editor"
1653 
1654 #: mainwindow.cpp:280
1655 #, kde-format
1656 msgid "Export to &Image (PNG)..."
1657 msgstr "Exporta a &imatge (PNG)..."
1658 
1659 #: mainwindow.cpp:281
1660 #, kde-format
1661 msgid "Export the current canvas to a PNG raster image"
1662 msgstr "Exporta el llenç actual a una imatge PNG"
1663 
1664 #: mainwindow.cpp:282
1665 #, kde-format
1666 msgid "Export to PNG: Export the current canvas to a PNG raster image"
1667 msgstr "Exporta a PNG: Exporta el llenç actual a una imatge PNG"
1668 
1669 #: mainwindow.cpp:286
1670 #, kde-format
1671 msgid "Export to &Drawing (SVG)..."
1672 msgstr "Exporta a &dibuix (SVG)..."
1673 
1674 #: mainwindow.cpp:287
1675 #, kde-format
1676 msgid "Export the current canvas to Scalable Vector Graphics"
1677 msgstr "Exporta el llenç actual a Gràfics Vectorials Escalables"
1678 
1679 #: mainwindow.cpp:288
1680 #, kde-format
1681 msgid "Export to SVG: Export the current canvas to Scalable Vector Graphics"
1682 msgstr "Exporta a SVG: Exporta el llenç actual a Gràfics Vectorials Escalables"
1683 
1684 #: mainwindow.cpp:291
1685 #, kde-format
1686 msgid "&Print Canvas..."
1687 msgstr "&Imprimeix el llenç..."
1688 
1689 #: mainwindow.cpp:293
1690 #, kde-format
1691 msgid "Print the canvas"
1692 msgstr "Imprimeix el llenç"
1693 
1694 #: mainwindow.cpp:294
1695 #, kde-format
1696 msgid "Print: Print the canvas"
1697 msgstr "Imprimeix: Imprimeix el llenç"
1698 
1699 #: mainwindow.cpp:301
1700 #, kde-format
1701 msgid "Execute the program"
1702 msgstr "Executa el programa"
1703 
1704 #: mainwindow.cpp:302
1705 #, kde-format
1706 msgid "Run: Execute the program"
1707 msgstr "Executa: Executa el programa"
1708 
1709 #: mainwindow.cpp:305
1710 #, kde-format
1711 msgid "&Pause"
1712 msgstr "&Pausa"
1713 
1714 #: mainwindow.cpp:309
1715 #, kde-format
1716 msgid "Pause execution"
1717 msgstr "Fa una pausa a l'execució"
1718 
1719 #: mainwindow.cpp:310
1720 #, kde-format
1721 msgid "Pause: Pause execution"
1722 msgstr "Pausa: Fa una pausa a l'execució"
1723 
1724 #: mainwindow.cpp:313
1725 #, kde-format
1726 msgid "&Abort"
1727 msgstr "&Interromp"
1728 
1729 #: mainwindow.cpp:316
1730 #, kde-format
1731 msgid "Stop executing program"
1732 msgstr "Atura el programa en execució"
1733 
1734 #: mainwindow.cpp:317
1735 #, kde-format
1736 msgid "Abort: Stop executing program"
1737 msgstr "Interromp: Atura el programa en execució"
1738 
1739 #. i18n("&Indent"), "format-indent-more", CTRL+Key_I, this, SLOT(slotIndent()), ac, "edit_indent");
1740 #. i18n("&Unindent"), "format-indent-less", CTRL+SHIFT+Key_I, this, SLOT(slotUnIndent()), ac, "edit_unindent");
1741 #. i18n("Cl&ean Indentation"), 0, 0, this, SLOT(slotCleanIndent()), ac, "edit_cleanIndent");
1742 #. i18n("Co&mment"), 0, CTRL+Key_D, this, SLOT(slotComment()), ac, "edit_comment");
1743 #. i18n("Unc&omment"), 0, CTRL+SHIFT+Key_D, this, SLOT(slotUnComment()), ac, "edit_uncomment");
1744 #. Tools menu actions
1745 #: mainwindow.cpp:327
1746 #, kde-format
1747 msgid "&Direction Chooser..."
1748 msgstr "Selector de &direcció..."
1749 
1750 #: mainwindow.cpp:329
1751 #, kde-format
1752 msgid "Shows the direction chooser dialog"
1753 msgstr "Mostra el diàleg de selecció de direcció"
1754 
1755 #: mainwindow.cpp:330
1756 #, kde-format
1757 msgid "Direction Chooser: Show the direction chooser dialog"
1758 msgstr "Selector de direcció: Mostra el diàleg de selecció de direcció"
1759 
1760 #: mainwindow.cpp:333
1761 #, kde-format
1762 msgid "&Color Picker..."
1763 msgstr "Selector de &color..."
1764 
1765 #: mainwindow.cpp:335
1766 #, kde-format
1767 msgid "Shows the color picker dialog"
1768 msgstr "Mostra el diàleg de selecció de color"
1769 
1770 #: mainwindow.cpp:336
1771 #, kde-format
1772 msgid "Color Picker: Show the color picker dialog"
1773 msgstr "Selector de color: Mostra el diàleg de selecció de color"
1774 
1775 #: mainwindow.cpp:340
1776 #, kde-format
1777 msgid "Show &Editor"
1778 msgstr "Mostra l'&editor"
1779 
1780 #: mainwindow.cpp:342
1781 #, kde-format
1782 msgid "Show or hide the Code Editor"
1783 msgstr "Mostra o oculta l'editor de codi"
1784 
1785 #: mainwindow.cpp:343
1786 #, kde-format
1787 msgid "Show Code Editor: Show or hide the Code Editor"
1788 msgstr "Mostra l'editor de codi: Mostra o oculta l'editor de codi"
1789 
1790 #: mainwindow.cpp:350
1791 #, kde-format
1792 msgid "Show &Inspector"
1793 msgstr "Mostra l'&inspector"
1794 
1795 #: mainwindow.cpp:352
1796 #, kde-format
1797 msgid "Show or hide the Inspector"
1798 msgstr "Mostra o oculta l'inspector"
1799 
1800 #: mainwindow.cpp:353
1801 #, kde-format
1802 msgid "Show Inspector: Show or hide the Inspector"
1803 msgstr "Mostra l'inspector: Mostra o oculta l'inspector"
1804 
1805 #: mainwindow.cpp:360
1806 #, kde-format
1807 msgid "Show E&rrors"
1808 msgstr "Mostra els e&rrors"
1809 
1810 #: mainwindow.cpp:362
1811 #, kde-format
1812 msgid "Show or hide the Errors tab"
1813 msgstr "Mostra o oculta la pestanya dels errors"
1814 
1815 #: mainwindow.cpp:363
1816 #, kde-format
1817 msgid "Show Errors: Show or hide the Errors tab"
1818 msgstr "Mostra els errors: Mostra o oculta la pestanya dels errors"
1819 
1820 #. i18n("Show &Console"), this);
1821 #. actionCollection()->addAction("show_console", a);
1822 #. a->setStatusTip(i18n("Show or hide the interactive Console tab"));
1823 #. a->setWhatsThis(i18n("Show Console: Show or hide the interactive Console tab"));
1824 #. a->setCheckable(true);
1825 #. a->setChecked(false);
1826 #. connect(a, SIGNAL(toggled(bool)), consoleDock, SLOT(setVisible(bool)));
1827 #. connect(consoleDock, SIGNAL(visibilityChanged(bool)), a, SLOT(setChecked(bool)));
1828 #: mainwindow.cpp:377
1829 #, kde-format
1830 msgid "Show &Line Numbers"
1831 msgstr "Mostra els números de les &línies"
1832 
1833 #: mainwindow.cpp:379
1834 #, kde-format
1835 msgid "Turn the line numbers on/off in the editor"
1836 msgstr "Activa/desactiva els números de línia a l'editor"
1837 
1838 #: mainwindow.cpp:380
1839 #, kde-format
1840 msgid "Show Line Numbers: Turn the line numbers on/off in the editor"
1841 msgstr ""
1842 "Mostra els números de línia: Activa/desactiva els números de línia a l'editor"
1843 
1844 #: mainwindow.cpp:391
1845 #, kde-format
1846 msgid "Get help on the command under the cursor"
1847 msgstr "Obtén ajuda sobre l'ordre situada sota el cursor"
1848 
1849 #: mainwindow.cpp:392
1850 #, kde-format
1851 msgid "Context Help: Get help on the command under the cursor"
1852 msgstr "Ajuda del context: Obtén ajuda sobre l'ordre situada sota el cursor"
1853 
1854 #: mainwindow.cpp:397
1855 #, kde-format
1856 msgid "Help"
1857 msgstr "Ajuda"
1858 
1859 #: mainwindow.cpp:398
1860 #, kde-format
1861 msgid "Help: Open manual for KTurtle"
1862 msgstr "Ajuda: Obre el manual del KTurtle"
1863 
1864 #: mainwindow.cpp:402
1865 #, kde-format
1866 msgid "Console"
1867 msgstr "Consola"
1868 
1869 #: mainwindow.cpp:409
1870 #, kde-format
1871 msgid "Execute"
1872 msgstr "Executa"
1873 
1874 #: mainwindow.cpp:411
1875 #, kde-format
1876 msgid "Execute: Executes the current line in the console"
1877 msgstr "Executa: Executa la línia actual a l'intèrpret d'ordres"
1878 
1879 #: mainwindow.cpp:422
1880 #, kde-format
1881 msgid "Execute the program, or use the drop down menu to select the run speed"
1882 msgstr ""
1883 "Executa el programa, o usa el menú desplegable per a seleccionar la "
1884 "velocitat d'execució"
1885 
1886 #: mainwindow.cpp:423
1887 #, kde-format
1888 msgid ""
1889 "Run: Execute the program, or use the drop down menu to select the run speed"
1890 msgstr ""
1891 "Executa: Executa el programa, o usa el menú desplegable per a seleccionar la "
1892 "velocitat d'execució"
1893 
1894 #: mainwindow.cpp:426
1895 #, kde-format
1896 msgctxt "@option:radio"
1897 msgid "Full Speed (&no highlighting and inspector)"
1898 msgstr "Velocitat màxima (&sense ressaltat ni inspector)"
1899 
1900 #: mainwindow.cpp:429
1901 #, kde-format
1902 msgid "Run the program at full speed, with highlighting and inspector disabled"
1903 msgstr ""
1904 "Executa el programa a la màxima velocitat, amb el ressaltat i l'inspector "
1905 "desactivats"
1906 
1907 #: mainwindow.cpp:430
1908 #, kde-format
1909 msgid ""
1910 "Full Speed: Run the program at full speed, with highlighting and inspector "
1911 "disabled"
1912 msgstr ""
1913 "Velocitat màxima: Executa el programa a la màxima velocitat, amb el "
1914 "ressaltat i l'inspector desactivats"
1915 
1916 #: mainwindow.cpp:435
1917 #, kde-format
1918 msgctxt "@option:radio"
1919 msgid "&Full Speed"
1920 msgstr "&Velocitat màxima"
1921 
1922 #: mainwindow.cpp:439
1923 #, kde-format
1924 msgid "Run the program at full speed"
1925 msgstr "Executa el programa a la màxima velocitat"
1926 
1927 #: mainwindow.cpp:440
1928 #, kde-format
1929 msgid "Full Speed: Run the program at full speed"
1930 msgstr "Velocitat màxima: executa el programa a la màxima velocitat"
1931 
1932 #: mainwindow.cpp:445
1933 #, kde-format
1934 msgctxt "@option:radio choose the slow speed"
1935 msgid "&Slow"
1936 msgstr "&Lenta"
1937 
1938 #: mainwindow.cpp:448
1939 #, kde-format
1940 msgid "Run the program at a slow speed"
1941 msgstr "Executa el programa a una velocitat lenta"
1942 
1943 #: mainwindow.cpp:449
1944 #, kde-format
1945 msgid "Slow Speed: Run the program at a slow speed"
1946 msgstr "Velocitat lenta: Executa el programa a una velocitat lenta"
1947 
1948 #: mainwindow.cpp:454
1949 #, kde-format
1950 msgctxt "@option:radio"
1951 msgid "S&lower"
1952 msgstr "Més &lenta"
1953 
1954 #: mainwindow.cpp:457
1955 #, kde-format
1956 msgid "Run the program at a slower speed"
1957 msgstr "Executa el programa a una velocitat més lenta"
1958 
1959 #: mainwindow.cpp:458
1960 #, kde-format
1961 msgid "Slower Speed: Run the program at a slower speed"
1962 msgstr "Més lenta: Executa el programa a una velocitat més lenta"
1963 
1964 #: mainwindow.cpp:463
1965 #, kde-format
1966 msgctxt "@option:radio"
1967 msgid "Sl&owest"
1968 msgstr "La &més lenta"
1969 
1970 #: mainwindow.cpp:466
1971 #, kde-format
1972 msgid "Run the program at the slowest speed"
1973 msgstr "Executa el programa a la velocitat més lenta"
1974 
1975 #: mainwindow.cpp:467
1976 #, kde-format
1977 msgid "Slowest Speed: Run the program at the slowest speed"
1978 msgstr "El més lent: executa el programa a la velocitat més lenta"
1979 
1980 #: mainwindow.cpp:472
1981 #, kde-format
1982 msgctxt "@option:radio"
1983 msgid "S&tep-by-Step"
1984 msgstr "&Instrucció a instrucció"
1985 
1986 #: mainwindow.cpp:475
1987 #, kde-format
1988 msgid "Run the program one step at a time"
1989 msgstr "Executa el programa instrucció a instrucció"
1990 
1991 #: mainwindow.cpp:476
1992 #, kde-format
1993 msgid "Step Speed: Run the program one step at a time"
1994 msgstr "Velocitat al pas: Executa el programa instrucció a instrucció"
1995 
1996 #: mainwindow.cpp:496
1997 #, kde-format
1998 msgid ""
1999 "Canvas: This is where the turtle moves and draws when the program is running"
2000 msgstr ""
2001 "Paper: L'espai per on es mou i dibuixa la tortuga quan el programa s'està "
2002 "executant"
2003 
2004 #: mainwindow.cpp:505
2005 #, kde-format
2006 msgid "E&rrors"
2007 msgstr "E&rrors"
2008 
2009 #: mainwindow.cpp:535
2010 #, kde-format
2011 msgid "&Editor"
2012 msgstr "&Editor"
2013 
2014 #: mainwindow.cpp:549
2015 #, kde-format
2016 msgid "Editor: Write your KTurtle commands here"
2017 msgstr "Editor: Escriviu aquí les vostres ordres per al KTurtle"
2018 
2019 #: mainwindow.cpp:552
2020 #, kde-format
2021 msgid "&Inspector"
2022 msgstr "&Inspector"
2023 
2024 #: mainwindow.cpp:562
2025 #, kde-format
2026 msgid ""
2027 "Inspector: See information about variables and functions when the program "
2028 "runs"
2029 msgstr ""
2030 "Inspector: Permet veure informació sobre variables i funcions quan el "
2031 "programa s'està executant"
2032 
2033 #: mainwindow.cpp:655
2034 #, kde-format
2035 msgid "Switch to the %1 dictionary"
2036 msgstr "Commuta al diccionari %1"
2037 
2038 #: mainwindow.cpp:734
2039 #, kde-format
2040 msgid " OVR "
2041 msgstr " SOB "
2042 
2043 #: mainwindow.cpp:734
2044 #, kde-format
2045 msgid " INS "
2046 msgstr " INS "
2047 
2048 #: mainwindow.cpp:742
2049 #, kde-format
2050 msgid "<nothing under cursor>"
2051 msgstr "<res sota el cursor>"
2052 
2053 #: mainwindow.cpp:743
2054 #, kde-format
2055 msgid "Help on: %1"
2056 msgstr "Ajuda sobre: %1"
2057 
2058 #: mainwindow.cpp:748
2059 #, kde-format
2060 msgid " Line: %1 Column: %2 "
2061 msgstr " Línia: %1 Columna: %2 "
2062 
2063 #: mainwindow.cpp:756
2064 #, kde-format
2065 msgid "\"%1\" <%2>"
2066 msgstr "«%1» <%2>"
2067 
2068 #: mainwindow.cpp:759
2069 #, kde-format
2070 msgid "<variable>"
2071 msgstr "<variable>"
2072 
2073 #: mainwindow.cpp:760
2074 #, kde-format
2075 msgid "<number>"
2076 msgstr "<número>"
2077 
2078 #: mainwindow.cpp:761
2079 #, kde-format
2080 msgid "<comment>"
2081 msgstr "<comentari>"
2082 
2083 #: mainwindow.cpp:762
2084 #, kde-format
2085 msgid "<string>"
2086 msgstr "<cadena de text>"
2087 
2088 #: mainwindow.cpp:768
2089 #, kde-format
2090 msgid "scope"
2091 msgstr "àmbit"
2092 
2093 #: mainwindow.cpp:770
2094 #, kde-format
2095 msgid "assignment"
2096 msgstr "assignació"
2097 
2098 #: mainwindow.cpp:772
2099 #, kde-format
2100 msgid "parenthesis"
2101 msgstr "parèntesi"
2102 
2103 #: mainwindow.cpp:774
2104 #, kde-format
2105 msgid "mathematical operator"
2106 msgstr "operador matemàtic"
2107 
2108 #: mainwindow.cpp:776
2109 #, kde-format
2110 msgid "expression"
2111 msgstr "expressió"
2112 
2113 #: mainwindow.cpp:778
2114 #, kde-format
2115 msgid "boolean operator"
2116 msgstr "operador booleà"
2117 
2118 #: mainwindow.cpp:780
2119 #, kde-format
2120 msgid "learned command"
2121 msgstr "ordre apresa"
2122 
2123 #: mainwindow.cpp:782
2124 #, kde-format
2125 msgid "argument separator"
2126 msgstr "separador d'arguments"
2127 
2128 #: mainwindow.cpp:785
2129 #, kde-format
2130 msgid "command"
2131 msgstr "ordre"
2132 
2133 #: mainwindow.cpp:788
2134 #, kde-format
2135 msgid "controller command"
2136 msgstr "ordre de controladora"
2137 
2138 #: mainwindow.cpp:813
2139 #, kde-format
2140 msgid "Could not change the language to %1."
2141 msgstr "No s'ha pogut canviar l'idioma a %1."
2142 
2143 #: mainwindow.cpp:821
2144 #, kde-format
2145 msgid "English [built in]"
2146 msgstr "Anglès [integrat]"
2147 
2148 #: mainwindow.cpp:822
2149 #, kde-format
2150 msgid "%1 (%2)"
2151 msgstr "%1 (%2)"
2152 
2153 #: mainwindow.cpp:970
2154 #, kde-format
2155 msgid "untitled"
2156 msgstr "sense títol"
2157 
2158 #: mainwindow.cpp:1012
2159 #, kde-format
2160 msgid "Save as Picture"
2161 msgstr "Desa com a imatge"
2162 
2163 #: mainwindow.cpp:1014
2164 #, kde-format
2165 msgid "PNG Images"
2166 msgstr "Imatges PNG"
2167 
2168 #: mainwindow.cpp:1030
2169 #, kde-format
2170 msgctxt "@title:window"
2171 msgid "Save as SVG"
2172 msgstr "Desament com a SVG"
2173 
2174 #: mainwindow.cpp:1030
2175 #, kde-format
2176 msgid "Scalable Vector Graphics"
2177 msgstr "Gràfics Vectorials Escalables"
2178 
2179 #: mainwindow.cpp:1040
2180 #, kde-format
2181 msgctxt "@title:window"
2182 msgid "Save code as HTML"
2183 msgstr "Desament del codi com a HTML"
2184 
2185 #: mainwindow.cpp:1040
2186 #, kde-format
2187 msgid "HTML documents"
2188 msgstr "Documents HTML"
2189 
2190 #: mainwindow.cpp:1058
2191 #, kde-format
2192 msgid "Input"
2193 msgstr "Entrada"
2194 
2195 #: mainwindow.cpp:1067
2196 #, kde-format
2197 msgid "Message"
2198 msgstr "Missatge"