Warning, /education/ktouch/data/courses/pl.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003 <id>{3e5be825-6f51-406c-8307-c8a77d15f2c2}</id>
0004 <title>Polski (z TTCoach)</title>
0005 <description>Plik ćwiczeniowy KTouch stworzony
0006 na podstawie ćwiczeń dla TTCoach,
0007 Mikołaj Machowski</description>
0008 <keyboardLayout>pl</keyboardLayout>
0009 <lessons>
0010  <lesson>
0011  <id>{090695ae-d0b3-428e-94c4-1f41a19e65f5}</id>
0012  <title>Lesson 1</title>
0013  <newCharacters>fj</newCharacters>
0014  <text>f f f f f f f f f f j j j j j j j j j j f
0015 f j f f f f j j f j j f j f f f f f f f f
0016 f j j j j f f j j j f f f j f f f j f f j
0017 f f f f j j f f f f f j f j f f j f f j f
0018 f f j f f j j f j f f j j j f f f j f f f
0019 f f j f f j f f f f j f j j f f j f j f f
0020 f f f j j f f f j j j f j f f j f j f j f
0021 f j f j f f j f j f f f f f j f j f f f f
0022 f f f f f f j j j f j f f j j j j f f j f
0023 f f f j f j j f f f f f f f f f f j f f f
0024 f f f f f f f f f j f f f f f j f f j f f
0025 f f f f f f f j f f f f f j f f j f f f f
0026 j f j f j f f f f f f j j f f j j f f f f
0027 f f f f f f f j f f f f f j f f f f j f f
0028 j f f f f j f f f j f f j f j f f f f j f
0029 f j j f j f j f j f j f j f j f j f j f j
0030 f j f j f f j j f f j j f f j f j j f j f
0031 f f j j j f f j j f j f f f j j f j f j j
0032 f f f j f j j f f f f f f f f f f j f f f
0033 f f f f f f f f f j f f f f f j f f j f f
0034 f f f f f f f j f f f f f j f f j f f f f
0035 f f jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf
0036 jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf ff
0037 jj ff jj ff jj ff ff ff jj jj fff jjj fff
0038 jjj ffj jff ffj jff jf jf jf fj fj jj ff
0039 jj ff ff ff jj jj ff jj jj ff ff j j j j f
0040 f f f j j j j f f f j j f ff jj fff jjj f
0041 fff jjj fff fff jjj jjj jjj fff fff jjj f
0042 jjj ffj ffj jjf jjf fjf jfj fjf fjj jjf j
0043 jjf fjj fjj fjj jff jfj fjf fff fff jjj j
0044 jfj fjf jfj jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf
0045 jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf
0046 fff jjj fff fff jjj jjj jjj fff fff jjj f
0047 fjf fjf jfj jfj jjf jjf jjf ffj ffj fjf j
0048 jfj fjf jfj jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf
0049 jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf jf</text>
0050  </lesson>
0051  <lesson>
0052  <id>{56e521e2-76e9-4e88-afc5-ed1e69d71220}</id>
0053  <title>Lesson 2</title>
0054  <newCharacters>dk</newCharacters>
0055  <text>d d d d dd k k d d d dd k d k d d k k d dd
0056 d d d d dd k dd dd d dd dd dd d dd dd dd k
0057 d d dd d dd k k k k dd d d dd dd k d d k d
0058 dd d dd d d k d d k dd d d d d d k d k d
0059 dd d dd dd dd dd dd d dd d d dd d k k d dd
0060 d k d d d d d dd k d d dd d k dd d k k d d
0061 k k d k dd d k d dd d d d k d d d k k dd d
0062 d d d d d d k k dd dd dd k k d d d k dd dd
0063 k d dd dd dd d d dd d d dd k d d dd d d d
0064 d dd d d dd k dd d dd d k dd d d dd d d k
0065 d k k d k d dd dd k dd d dd d d dd d d k d
0066 k k dd d k d d d d d d d d d d d dd d d dd
0067 d k k d k d dd dd k dd d dd d d dd d d k d
0068 dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk
0069 kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd
0070 dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk
0071 dk kd dk kd dk kd dk kd dk kd dk kd dk kd
0072 dk d dk dk k kd dk dk dk dd dd d dk d dk k
0073 dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk
0074 kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd kd
0075 dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk dk
0076 dk kd dk kd dk kd dk kd dk kd dk kd dk kd
0077 dk d dk dk k kd dk dk dk dd dd d dk d dk k
0078 jd ff dj jk df fd kj kf jf fk jj jd ff dj
0079 jk df fd kj kf jf fk jj jd ff dj jk df fd
0080 kj kf jf fk jj jd ff dj jk df fd kj kf jf
0081 fk jj jd ff dj jk df fd kj kf jf fk jj jd
0082 kf jf fk jj jd ff dj jk df fd kj kf jf fk
0083 jj jd ff dj jk df fd kj kf jf fk jj jd ff
0084 jj jd ff dj jk df fd kj kf jf fk jj jd ff
0085 jkk jfk jkk jkk jfk fdd jjf jjf ddf jjf
0086 ddf jdk jfk fdd jjf jjf jkk fdd jfk jkk
0087 ddf jjf fdd fdd jfk jkk fdd jfk ddf jkk
0088 ddf jdk jfk fdd jjf jjf jkk fdd jfk jkk
0089 jjf fdd fdd jdk ddf jkk jjf jdk jdk jjf
0090 jfk jdk jfk jdk ddf jkk ddf ddf jdk ddf</text>
0091  </lesson>
0092  <lesson>
0093  <id>{60524869-bf9c-4fb7-b61a-614891767293}</id>
0094  <title>Lesson 3</title>
0095  <newCharacters>ls</newCharacters>
0096  <text>l l s l l l l s s l s s l s s s l l l ls l
0097 s l ls s l l l s ls s s l ls l l l s ls ls
0098 s l l s s ls ls ls s s s s l s s s s s ls
0099 ls s l s s l ls l s l l l s l ls ls ls s ls
0100 s ls s l s l s l s l ls l s l s l s ls ls
0101 ls l ls ls ls s l s s ls l l l l l l s ls
0102 ls s s s l l s s ls s l s l ls l l ls ls s
0103 ls s ls s l l s l s l l s s l s l s l l ls
0104 s s ls ls s ls l s ls ls s s s s l s s s s
0105 ls s l s l ls ls l l s s l s l l l s l l ls
0106 s l s ls l s l ls ls s s ls l s l ls l l l
0107 l s s s s s l ls l l l l s l ls s s l l l
0108 ls ls l s l l s s l l l l ls ls ls s ls ls
0109 l s l s s s l s s ls s s ls l s l ls s l s
0110 ls ll ss sl ll ls ss sl ls ss ll sl ls ll
0111 sl ss ss ls ll sl ls ll ss sl ll ls ss sl
0112 ls ss ll sl ls ll sl ss ss ls ll sl ss sl
0113 ls ll ss sl ll ls ss sl ls ss ll sl ls ll
0114 sl ss ss ls ll sl ls ll ss sl ll ls ss sl
0115 ls ss ll sl ls ll sl ss ss ls ll sl ss sl
0116 ds lk sj lk ks ks kl ld dl js ld sl js kl
0117 fl ls sk sd fl ld dl ss ll fl ss fs ks ls
0118 ll ds lj kl fl sj ss kl ll lk lk ld ss sj
0119 fl ls sk sd fl ld dl ss ll fl ss fs ks ls
0120 ll ds lj kl fl sj ss kl ll lk lk ld ss sj
0121 ls ks fl sj sf ds ds sk dld kfl dds lls
0122 lsk sdk ldl lsl sks ksk sdk skl lds lsk
0123 skl fds lks ssf ksl lds fsf skj sks skj
0124 lss kds sks sfs fsf fsf ddl ddl ffs ksj
0125 dls ksf ssk ssl ldf dsl sds skj jsk sss
0126 dsk ffs ssf dds dds sdd dls ksk sld jsk
0127 dll ksj slk ssd llf lss lks dls ksl dsk
0128 ldd sss slf ffl ffl ffl dll fds sss lsl
0129 lsk klk lsd lsj dkl sdl skl ksl dsk sls
0130 dls ksf ssk ssl ldf dsl sds skj jsk sss
0131 ksk lls dkl jkl dll ddl dld lsj ssl lfl</text>
0132  </lesson>
0133  <lesson>
0134  <id>{2526d9ce-341a-428f-856a-f26f625bd837}</id>
0135  <title>Lesson 4</title>
0136  <newCharacters>a;</newCharacters>
0137  <text>a a a a a a a a a a ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; a
0138 a ; a a a a ; ; a ; ; a ; a a a a a a a a
0139 a ; ; ; ; a a ; ; ; a a a ; a a a ; a a ;
0140 a a a a ; ; a a a a a ; a ; a a ; a a ; a
0141 a a ; a a ; ; a ; a a ; ; ; a a a ; a a a
0142 aa ;a ;a aa aa aa aa aa ;; ;a ;a a; ;; ;a
0143 a; a; aa a; a; ;a aa aa aa aa a; aa aa al
0144 ka ak da la ad as aj ja al ka ak da la ad
0145 as aj ja al ka ak da la ad as aj ja sa af
0146 ka ak da la ad as aj ja al ka ak da la ad
0147 as aj ja al ka ak da la ad as aj ja sa af
0148 fa sa af fa aa jak dla ada ska ala kla daj
0149 ajd adk jal sja kal las dal laj lka ask
0150 asa sad aka fak aks kaj kas all ajl dka
0151 alk als dak sal aja kad ass add jas fas
0152 ajd adk jal sja kal las dal laj lka ask
0153 asa sad aka fak aks kaj kas all ajl dka
0154 alk als dak sal aja kad ass add jas fas
0155 dda ajs kak lla ssa sla fla fal lak lad
0156 alf lfa sak jaj ajk ald das adl jka afa
0157 ksa ads aak saf akl sfa lsa dfa sas lda
0158 faj dad asj akk aad sda kka jda jad fsa
0159 fad asf adf lal laf kaf jsa ffa akd afs
0160 afl aff adj aal aaa saj saa lja laa kja
0161 kda jla jja jfa jaf jaa fka dsa dja daf
0162 asl asd akj ajj ajf afk afd aaf fala falka
0163 kalka jajka kaja lala as dal dak daf fad
0164 lad dal lada dal dalka kala kajak jak lak
0165 kaskada fasada falka salka kasa skala
0166 jajka kaska dala sas lada sasa lalka as
0167 falka jala dal saska a ja lalka dajka
0168 falka ja fala falka kalka jajka kaja lala
0169 as dal dak daf fad lad dal lada dal dalka
0170 jajka kaska dala sas lada sasa lalka as
0171 falka jala dal saska a ja lalka dajka kala
0172 kajak jak lak kaskada fasada lada dal lal</text>
0173  </lesson>
0174  <lesson>
0175  <id>{a269d83b-d373-4800-8f15-d9f915904035}</id>
0176  <title>Lesson 5</title>
0177  <newCharacters>567</newCharacters>
0178  <text>7 5 7 5 7 7 6 6 6 6 7 6 5 6 7 6 6 5 6 5 7
0179 7 7 7 5 7 6 5 6 6 5 5 7 5 5 5 6 7 5 6 5 7
0180 7 7 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5 7 6 7
0181 5 6 5 5 7 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 5 6 7 6 5 5
0182 sajka kajaka dajka dakk fals skaj 56 klask
0183 dkl dada falsa 7 kakaa klaskaj 66 fajdaj
0184 flak kajak kajak alfa 6 alla kasak klaska
0185 skald fasa jafska lak kaja sas dal kask 5
0186 sajka flak klaka las sasa 777 fajda fasad
0187 6 7 kalka faska 7 dakka fasad kaja kaja
0188 skala 6 65 alk 555 sajdaka 7 lala faks dal
0189 asa 55 fala jasaka sad dkl aksla kalfas
0190 fas asa 67 ssaka aksla 555 klak kaskada
0191 jasak 5 sal dajka 55 kas klaska kajaj jad
0192 567 5 lassa kafla kalka alla skalska
0193 flaka lassa asa 77 alk sas faks kafla sald
0194 sals salka alk jak kasja 6 75 75 dakk
0195 jajka lassa fajf skalaj fajda lasa jadaj
0196 faja asas 77 flaka lada klak kalaj kalfas
0197 skal 5 klasa fala kajaka sald dal saska
0198 sajdak 7 kafla fasada fasad 7 sajdaka kall
0199 jada alaks alaks sad daj ssak dajka kala
0200 kaskada kasa daj klasa kalka alkad 65 dada
0201 fal ssaka 56 klaska jada salsa slajd 6
0202 alkajska 567 lass ald 5 jaja 666 laka faj
0203 jakla falaska sak sajdak 765 kaskad sala
0204 jak salsa jajka jaj 7 fasa kalaj lad sajka
0205 fasada las alkad klaskaj dala klask 6 6
0206 alkada laka lad klas 67 76 kalla kalka
0207 kasja kalaj fajka kasa faks sasa fajdaj
0208 fajdaj 666 sakla slajd alfa jass skalska
0209 kask fala 6 5 jaja alla saka jasaka ajaks
0210 kalk sal 57 falsa saska ska jaska kalk lad
0211 alaska sad 5 57 falsa fajka 7 asas asas
0212 faja 5 777 sakla dkl 76 765 jajka fal
0213 faska lal 66 dla fajf alaska skalda</text>
0214  </lesson>
0215  <lesson>
0216  <id>{424aa2bf-bbf6-468c-a845-0b380de6ed1d}</id>
0217  <title>Lesson 6</title>
0218  <newCharacters>ei</newCharacters>
0219  <text>e e e e e e e e e e i i i i i i i i i i e
0220 e i e e e e i i e i i e i e e e e e e e e
0221 e i i i i e e i i i e e e i e e e i e e i
0222 e e e e i i e e e e e i e i e e i e e i e
0223 e e i e e i i e i e e i i i e e e i e e e
0224 e e i e e i e e e e i e i i e e i e i e e
0225 e e e i i e e e i i i e i e e i e i e i e
0226 e i e i e e i e i e e e e e i e i e e e e
0227 e e e e e e i i i e i e e i i i i e e i e
0228 e e e i e i i e e e e e e e e e e i e e e
0229 ie ee ei ii ei ee ei ee ie ii ee ei ii ie
0230 ii ie ee ie ie ie ii ii ie ee ie ie ei ie
0231 ee ie ie ie ie ii ie ie ii ie ee ei ii ie
0232 ei ei ii ee ie ei ie ee ie ie ie ii ie ie
0233 ia ef es je je es ia ki ia es ai se es di
0234 es ik fi je fe es es es ia ki si ej fi if
0235 di si se ia ej si ie es ea je ia ij es ai
0236 ia je is ei ki je de ia ek ek de id fe ae
0237 sia ssi jes ski sie ika iad iej ses ied
0238 isk iej sji ejs sji fik ida sji esi kie
0239 iej isk efa ake ika esi ies ide iek ies
0240 iek isa ied jes kie eed ffi fek dii isk
0241 ies iad eki sse kie efi esa iad ski jes
0242 dek dia isk edi sis ies esi ese ejs fik
0243 aki ies jes aki jes eje efe jed esi isa
0244 ksi eks ied iej kie sie ski kie ead iej
0245 sek fes sji ija eak ejk iej sji dia iek
0246 ika isa ejd iek ise ied jek ias eja eda
0247 jes sie jed isa ade fii aki ide sie ess
0248 aki ies jes aki jes eje efe jed esi isa
0249 afi des iad iki ika kie esj aki eds iad
0250 eks kie dis esi afi iki asi kie ejs eas
0251 jej ejs idi eks ejs jed iej fik kie jes
0252 ede jed iad iej esi ies isi dej dia dki
0253 eka def aje kse dea jes sie dia ide ase
0254 sie iki ski ski dde iek jed ski iek dia</text>
0255  </lesson>
0256  <lesson>
0257  <id>{8374e967-a74f-4324-b9c2-37e8cc3300f9}</id>
0258  <title>Lesson 7</title>
0259  <newCharacters>012</newCharacters>
0260  <text>0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1
0261 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1
0262 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1
0263 2 2 2 2 1 0 1 2 1 0 2 0 2 2 2 2 1 0 1 2 1
0264 keksa esiki kalki allel lelie lisia fiala
0265 fliki kilka 00 fale lali lead fili ssali
0266 dikk deje klik esie klask flik fisi keje
0267 deses skaje fisis lelka lesie sald flika
0268 222 fala jaja sieli diaki 102 sale fila
0269 efie elka idea 00 fajda kaiki delia saka
0270 lilij faski diak 101 leja kleks saska 202
0271 eseje fleka kijaf esdek sial fasad alfa
0272 lias lejka lelij 120 akii alea 111 siaki
0273 assai iskaj alla lasie idei filsa kije 21
0274 lisek kaki lelii leli kadi 010 filij diale
0275 lass siei 110 lilie kefie jadaj faska 211
0276 kalif kasie kasji alkad kefij aisis dekli
0277 dalej jadle fasa 101 salek fial sakle
0278 fifek jaje kalla fafli 12 sili idee desa
0279 lejek skald elfa saski 10 kalia 010 laski
0280 sidle salka kafel sieja dial delij elfie
0281 daje siej fasek kiks leik 000 021 ssaka
0282 klaka kijki eska disis elfi kalk liska
0283 flek 122 kalli jakli falek alias saida
0284 fiks alija 112 fleja kakaa 11 jajek kaski
0285 000 110 kijek diad skisi esika 12 201
0286 dalsi jakla faja sesje kalle sisal ssak
0287 elki filia fisie skala sajka klas akia
0288 lada fikaj 01 fajek lasek lais skali fajf
0289 skai 210 10 flej afiks seida kija flak
0290 kisi 01 02 lilak 221 alka 120 idis idisa
0291 220 aksis sede kafla 21 klasa lelek 222
0292 klif 022 elfia delie deja 200 lilia sklei
0293 jakle jaska kaida kala akie safes sille
0294 002 disa alaks dikki salsa sadek dalij
0295 skaj fifka faje lilii jada kalii sajek
0296 flaka kalij dada kleik dalii kasja dekla
0297 kafli jaki kidaj alki salda kaik eses
0298 fiale faks kefii sakla jajka 101 20 falsa
0299 lalek laika leje sejf alles alkil kilek
0300 kilak fika aksle esik jasak 020 deska flei
0301 kaid iksa ajaks lale asas dajek fali sasa
0302 kalie dekle said siak dali jass iksie laki
0303 alei aldis leka kiesa 210 deka fiask klak
0304 sesji seksi siali 001 101 lelki 212 kaja
0305 lasa fils lila sklej kafej alef kiksa
0306 silli allil deki sill falki leski esek</text>
0307  </lesson>
0308  <lesson>
0309  <id>{075d1e75-afe2-46f5-a63b-ec082d5f4d56}</id>
0310  <title>Lesson 8</title>
0311  <newCharacters>ru</newCharacters>
0312  <text>r r r r r r r r r r u u u u u u u u u u r
0313 r u r r r r u u r u u r u r r r r r r r r
0314 r u u u u r r u u u r r r u r r r u r r u
0315 r r r r u u r r r r r u r u r r u r r u r
0316 r r u r r u u r u r r u u u r r r u r r r
0317 r r u r r u r r r r u r u u r r u r u r r
0318 r r r u u r r r u u u r u r r u r u r u r
0319 r u r u r r u r u r r r r r u r u r r r r
0320 ru ur ru ru ru ru rr ru ru ru ur ur ur ur
0321 ru ur ru ur ur ru ru ru ur ur ru ru ur ur
0322 ru ru ur uu ur ur ur ru ur ur ur ru ur ru
0323 ru ur ru ru ru ru rr ru ru ru ur ur ur ur
0324 ru ur ru ur ur ru ru ru ur ur ru ru ur ur
0325 ru ru ur uu ur ur ur ru ur ur ur ru ur ru
0326 ra ra ra ra er er er ar ar ar re re ku ku
0327 ru ru uj uj us kr ur uk du ru ru uj uj us
0328 kr ur uk du dr su rs iu rd ri ir ud au rk
0329 ua fu ju fr rf eu ue ui jr rr sr uf uu rj
0330 rsu deu uja aju ref dra era usu aru era
0331 eur era kar asu rae eru ree sua usi kra
0332 adr rus edr ier udi asu era efr fri eri
0333 kre dri sur rdi ars era aru kur usk jkr
0334 ras eir rja rsi jdu rea era far err dru
0335 urd dku ruk ari rfa fur uer raj erj rue
0336 rsa iur ssu usi aeu iuk ere usj rsj era
0337 seu iku ier ark ruj isu erk ers dre fer
0338 uds eus fra isu ara suk rid ier uue adu
0339 rei auf uru era iru uki ere dur sui auk
0340 rda kur uff ejr ued sku ira ekr aku rru
0341 uje ier rka dre urr rif ruk fre ria suf
0342 rak fus eer esu uik ruu esu fuj afu uru
0343 riu dar rdu ers kud usd eku der udk ier
0344 arj jsu ufa rej skr ier kuk era ddr are
0345 fra ara usa ars ier ruj air jku rad dir
0346 aus ura ajr sdr aku isr suj uda uas reu
0347 rsa iur ssu usi aeu iuk ere usj rsj era</text>
0348  </lesson>
0349  <lesson>
0350  <id>{d20d7c60-4ca1-4ff7-bed0-224d379e8c47}</id>
0351  <title>Lesson 9</title>
0352  <newCharacters>3489</newCharacters>
0353  <text>4 9 4 9 3 3 4 8 3 4 9 3 9 3 8 4 8 9 3 9 4
0354 4 9 4 9 3 3 4 8 3 4 9 3 9 3 8 4 8 9 3 9 4
0355 3 9 4 8 8 4 4 8 3 4 9 9 9 3 9 3 3 8 4 8 8
0356 4 9 4 9 3 3 4 8 3 4 9 3 9 3 8 4 8 9 3 9 4
0357 8 8 3 9 4 8 8 4 4 8 3 4 9 9 9 3 9 3 3 8 4
0358 94 kul 38 firka jader red 89 48 34 aria
0359 rai kuk 89 sefira ferii resku skradaj duli
0360 leseruje surfu skua 88 flekuj fularki
0361 ursusie 38 alkalifilu kuffie saradele
0362 seriru sarisa asekuruje 34 faraskie rudel
0363 93 aureusa kursuj ukelele ukres 98 kairski
0364 ususu 93 fiu ujadaj karakasek 98 daru
0365 kierdeli frajera 94 lulali 84 kaskader 43
0366 fajfu kasar 48 33 lisiur 33 ludu rakija
0367 riela 88 98 skarali ud fuks 99 seradele
0368 safesu 99 relaks 43 krasu rejek 33
0369 rajfurka adular likier 34 94 sulfid
0370 usidlili 48 deskuje 93 kuluaru farfurki 83
0371 38 49 94 sfrajeruje 44 49 83 adieu frasuj
0372 lekusiej siderski 39 skifu lekarek kriuki
0373 fauluj 88 skusili lukier fider skulaj 49
0374 aralsku eskuda ras 99 kadra suflerskiej
0375 kijarki kluj klejarki kuf 44 deriki ileus
0376 sueskie 49 krajera julijski dusera rurkuj
0377 83 serdara kuskus 43 laser dresiku kisielu
0378 ekskursji lusakijek adresiki kraik diuk
0379 esaule 84 rujskie 39 jarej judejskie
0380 dilerska dudka 48 druku alusale 84
0381 defiluje frr afiliuj kraksie 33 44 akrasia
0382 88 filarki redukuj 44 arkadka furkali
0383 kreduje seulskie 43 kalus 83 89 93 fur 99
0384 karrar radia dujker jaruje kirasjer
0385 uralskiej kaukaski karasiu siusiaku kurka
0386 39 kurdiuku raf karelskie kafelku sillu
0387 keru ulika karkasu refluksja 84 38
0388 lalkarek kajakuje deklasuj laudes ekierka
0389 34 89 39 fallusie 98 kulesku udusili dred
0390 klarka</text>
0391  </lesson>
0392  <lesson>
0393  <id>{984d02a4-e4f0-4d3d-b54e-2136d82f6cbc}</id>
0394  <title>Lesson 10</title>
0395  <newCharacters>wo</newCharacters>
0396  <text>o o o o o o o o o o w w w w w w w w w w o
0397 o w o o o o w w o w w o w o o o o o o o o
0398 o w w w w o o w w w o o o w o o o w o o w
0399 o o o o w w o o o o o w o w o o w o o w o
0400 o o w o o w w o w o o w w w o o o w o o o
0401 o o w o o w o o o o w o w w o o w o w o o
0402 wo ow oo ow ow ow wo ow ow ow ow ww ow ow
0403 ow wo ow ow ow ow ow ow ow ow oo oo wo ow
0404 ow ow wo oo wo ww ww ow ow oo ow ow ow ow
0405 ow ow ow ww wo oo ow ow ow ow ow ow wo ow
0406 ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow oo
0407 ow wo ow ow ow ow ow ow ow ow wo ow wo ow
0408 ow ow ro wa ow ro wa ow ro wa ow ro wa ow
0409 ro wa ow ro wa ow ro wa ow ro wa ow ro wa
0410 ow ro wa ro wa wi ko wi ko wi ko wi ko wi
0411 ko wi ko do do do or od or od do or od or
0412 od os aw os aw os aw os aw we wo ok we wo
0413 ok ws io so fo iw ew rw oj of ww dw uw wr
0414 wd sw jo wk wu eo ou oo oi kw jw oa ao oe
0415 owa wie owe awi dow kow row owi owa wie
0416 owe awi dow kow row owi owa wie owe awi
0417 dow kow row owi owa wie owe awi dow kow
0418 row owi war for ora wia dos raw wer ows
0419 owo wor erw sow rod odu kor oso ero oda
0420 dok ros oku awa iwo wej wis ako iow sko
0421 wad ore okr odo wid osi iwi ode eso oje
0422 uwa iko www oko dod sor ods wod ado oka
0423 udo iwa awd sof rwe rok iew kro aso rws
0424 oro daw oki wsk oru oja awe kod uko jaw
0425 ewi ior awo woj ewa kiw swo ofe aro eko
0426 wir uro iwe roj ori ord wow efo rof wra
0427 wio suw kos fro dko odk dro rwa ajw rwi
0428 osu dwa waj osa ork sio odr dio rdo aws
0429 rew odw kaw deo off ido woi sok ofi odd
0430 wro ios dwu rso ook iso dwi wek osk ors
0431 ewe wew ewo wki arw wka wuj rwo owu kwe
0432 rko rou ews edo ekw sjo our jwi aaw wuk
0433 sou dwo wed ufo ose kwa wij jwa dor ajo
0434 wes koj was owr kwi awu awk uso oad auw
0435 wri swe waw owk oju ieo wdo wsa rro rio</text>
0436  </lesson>
0437  <lesson>
0438  <id>{5769c7f9-9a62-4f29-b23b-833153252c23}</id>
0439  <title>Lesson 11</title>
0440  <newCharacters>.,</newCharacters>
0441  <text>. . . . . , , , , , . . . . . , , , , . .
0442 . . , . . , , . , , . , , . . . , , , . ,
0443 ... , , ... , , . , . . , ... , . , ... .
0444 oleodruk. okorowuje. skiofilu. kawiarka;
0445 kilokalorio. dredowi, kwaku; dero. wojsko.
0446 lalkarko. kawalarko, kufelkowa. kore.
0447 kreolek. arakowa. asfodeli. dowodu.
0448 iksowe. kresowiak. solluksowi. kurarowej.
0449 odoleili. werdiur. laufrowi. kulawo.
0450 sforsowali. audiofilsku; lewek. lawowe.
0451 deskowali. ulewie; silowi, suwakowi.
0452 sewrsku; foula, kuflowej. rekord. uralowi.
0453 elkaesowsku. dwuwersowa. wasal, orkowe.
0454 wieloosiowa, dejdwudu; redukowali.
0455 deskowali. ulewie; silowi, suwakowi.
0456 sewrsku; foula, kuflowej. rekord. uralowi.
0457 wilku. kalifowi. jawa. walidolowi. lekowe.
0458 kolorowo, sodo, woru. swawolili, sewrsku;
0459 foula, kuflowej. rekord. uralowi. wklejka.
0460 salwadorsku. olei; wadero. kilkowioskowej.
0461 orselij, wrakowisku. rokadowi.
0462 sierakowsku. eserowska. kilkowioskowej.
0463 orselij, wrakowisku. klosiku, kororko.
0464 widuje, oasowskie; krowie, karolku,
0465 kardiowersjo. oskarduje. kosera. rosi.
0466 fiasko. kolka, duklo. wisiorowi.
0467 fujarkowej; awersje, liderko. lalkarko.
0468 kawalarko, kufelkowa. kossakowi. durowej.
0469 kriokrasu. koralikowa, wieloosiowa,
0470 dejdwudu; redukowali. wielkooka. dodrukuj.
0471 wujek. faworkowa, skrofulario. orderowej.
0472 fasolko. aliasowi. iksowe. kresowiak.
0473 solluksowi. kurarowej. kosera. rosi.
0474 fiasko. kolka, duklo. kosera. rosi.
0475 fiasko. kolka, duklo. wklejka.
0476 salwadorsku. olei; wadero. kossakowi.
0477 durowej. kriokrasu. koralikowa, oleodruk.
0478 okorowuje. skiofilu. kawiarka;
0479 elkaesowsku. dwuwersowa. wasal, orkowe.
0480 lalkarko. kawalarko, kufelkowa.
0481 sforsowali. audiofilsku; lewek. lawowe.
0482 refowej. doskwierali. dwukilowa,
0483 deskowali. ulewie; silowi, suwakowi.</text>
0484  </lesson>
0485  <lesson>
0486  <id>{d71e2e4c-72fd-45ce-8c7d-047216cf8181}</id>
0487  <title>Lesson 12</title>
0488  <newCharacters>?!</newCharacters>
0489  <text>? ? ? ! ! ! ! ? ? ? ! ! ! ? ? ! ! ! ? ?
0490 ! ! ? ! ? ? ! ! ? ! ! ? ? ? ? ? ! ? ? ?
0491 !? !? ?! ?! ?! !? !!! ??? ?? !! ?! !?
0492 jusowi! odwiej? frajdo! sekwojo durowe
0493 sfruwali! wojskowa! orosieli? kulkowa?
0494 ulewie! diodowe walidolu! fosforiakowi
0495 oska? asfodelowej? wiewa! euro! rookies
0496 kowelskie! resora! joduj! urokliwej
0497 rukoli? faulowali! foksowi? dwuwiekowi
0498 fora? kolejarki! wisioru! korsie!
0499 orawsku! jarlowi! kodeks! kokarda!
0500 wisioru? lulkowej! klasowi? olejowe?
0501 laskowski? lewad! rowki? odduka serwala!
0502 dwuklasowi! rekwirowali! diafora!
0503 kefirkowi! lejowa? siewie! woalki dekodera
0504 wirku? iksowi lisiurko? swawola! dresowa!
0505 freudowskiej surfowali! riffowa?
0506 lewellerowi! rudawsku! kalkulowali wadi!
0507 rukoli? faulowali! foksowi? dwuwiekowi
0508 raudo skaskadowali? krowoderska! ssawkowe!
0509 rewiduje! dalikowsku! awalu? folij!
0510 korkowali! lwowski? okular? arko?
0511 kurewski? defilado! okrajko! kursorowa?
0512 dolskie? oklaskiwali kresowi? karlikowi?
0513 ludlowowi! eskadro? kolurie okuwko sokoli!
0514 osadu! odsada kowalik! kredowa! usuwowi?
0515 owalu! sillowi! wiedli! refluksjo!
0516 korkowali! lwowski? okular? arko?
0517 floresie! soulu! osuwa? fulowi karakasko!
0518 kudowskiej! dworaku? ukosie! farsowi!
0519 waflarek? odjada! woruj? lodu! suwakowa?
0520 wisioru? lulkowej! klasowi? olejowe?
0521 araukario! rewelersowej odsiewu?
0522 kafkowska! fladrowi aerosiewie oliwki!
0523 orisulowi dokuj! erukowe? rokadowa!
0524 waflarek? odjada! woruj? lodu! suwakowa?
0525 wsioka? osielska? wari? rusofilsku owsowi!
0526 skwarkowa? kisielkowi skowie? rodowodu?
0527 udko! skrwawia kwasku? alkidowa!
0528 udko! skrwawia kwasku? alkidowa!
0529 fiakrowie! akaro skoksowali! siwawej!</text>
0530  </lesson>
0531  <lesson>
0532  <id>{4786f14a-ddfa-4f68-82a1-d16ead74ac0b}</id>
0533  <title>Lesson 13</title>
0534  <newCharacters>gh</newCharacters>
0535  <text>g g g g g g g g g g h h h h h h h h h h g
0536 g h g g g g h h g h h g h g g g g g g g g
0537 g h h h h g g h h h g g g h g g g h g g h
0538 g g g g h h g g g g g h g h g g h g g h g
0539 h h g h h g g h g h h g g g h h h g h h h
0540 gh gh gh gh gg gg gh gg gh gh gh gg gh gh
0541 hh gg gh gh gh gg hh gh gg hg gh gh gh gh
0542 gh gh gh gh gh hh hg hg gh gh gh gh gg gg
0543 gg gh gg gh gg gh gh gg gg gh gg hh gh hg
0544 gh gg gg gh gh gg gh gh gg gh gg hh hg gh
0545 wh ho ge gr og eh rh gr hd kg gr ha go gs
0546 ha oh gg og gh ah jg og ho hw gu gg eg ug
0547 gu gd og hw hr ga rg kg gg hi he eg gh gw
0548 wg wg ge hs eg dg eg hr gr gh ge go hf ig
0549 ah go go wh wg hr he gr og hd ha hu wg dg
0550 rag igu rig igi gra kog reg odg hig aga
0551 ega rge ego ogo rog gor rog hor how gra
0552 ogr ogr has gar gra gru aha ogr gwi ogr
0553 jeg rog igr ego agi rog rog rog ugu ogr
0554 gra rog arg egi gda rug guj dge ugo ige
0555 gra rog arg egi gda rug guj dge ugo ige
0556 uga hie hod erg idg ugi ogr rgi gif ger
0557 rog uge rga hos dgr ash dog gis age oga
0558 rog gad weg ges rgo she dag hee her geo
0559 rog gad weg ges rgo she dag hee her geo
0560 gra deg gra whe his hro gre ogr gra egr
0561 ieg ago ego jeg ego ege iga ugi ahe ogu
0562 ieg ogi gra gua sho gas giw gra sig sug
0563 ego gig ego hwi gro hiw hre gur igd kgr
0564 weg rog ish ogr hif gra gii rog rog iag
0565 gow gie shi aga ego ogr ego rgu uag gio
0566 igo hur gaj sha god igh seg gra dig god
0567 agr hea gos sag gwa org har ksh osh fig
0568 ego egu wig wag ego rah ogr ogr gia eog
0569 ego egu wig wag ego rah ogr ogr gia eog
0570 gra rog arg egi gda rug guj dge ugo ige
0571 uga hie hod erg idg ugi ogr rgi gif ger
0572 rog uge rga hos dgr ash dog gis age oga
0573 rog gad weg ges rgo she dag hee her geo
0574 rog gad weg ges rgo she dag hee her geo</text>
0575  </lesson>
0576  <lesson>
0577  <id>{1cffa816-49f1-4f6e-bcbe-41a5db035a0c}</id>
0578  <title>Lesson 14</title>
0579  <newCharacters>nb</newCharacters>
0580  <text>n n n n n n n n n n b b b b b b b b b b n
0581 n b n n n n b b n b b n b n n n n n n n n
0582 n b b b b n n b b b n n n b n n n b n n b
0583 n n n n b b n n n n n b n b n n b n n b n
0584 n n b n n b b n b n n b b b n n n b n n n
0585 nn bn nn nn nn bn bn nn nn nn nn nn bn bn
0586 bb nn nn nn bn nn nn nn nn bn nb bn nn bn
0587 nn nb nn bn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn
0588 na bo ni br ne eb rn on an fn ne na an an
0589 an na an on wn bg ab an na ub nr na an ne
0590 nf db no ni na nk bb on bk bn an ob in ob
0591 en sn dn kb no nd ba ni dn bi dn na na na
0592 nw na ni an dn ba ob ob an in nd na wn hb
0593 en na na an nh nd bf ni na bi ob ns ni ba
0594 kon ani nia lub kon kon nia oni nia ani
0595 lub neg nia nie bar ani ane bie nik ani
0596 ane ane obi ano enu ien bra kon ani nik
0597 neg nik wan lub nie nia ien nik nie ani
0598 inf wan nie nie wib ane neg ane ane wan
0599 ani ion ien lub nie ien nie dob nie obi
0600 wni nie lub ani nie nik neg ani boa fun
0601 nie lub dan wan dne boa ien bie wan dan
0602 neg wan ane nie lub inn nie ani kon neg
0603 ani neg lub ani wni bie nia nik bra nia
0604 nie ian neg sob ien nia lub dan ien jne
0605 dan nie ane ani dan neg nik dni kon kon
0606 wni ane nej dan nie bie nik neg dan dan
0607 wni lub wni dan ane nie obr wni ani wni
0608 dan wan obn ane ini nia wne nia lub nia
0609 nie ane ien kon wan lub nie wan nik wni
0610 kon obr wni nij wan wni nie nie lub nie
0611 nia wan nik lub ane ane unk ono ikn ane
0612 wan wni nie nie nne ewn nia obn wan ani
0613 nia wan nie bar nie ien wan nia ane kni
0614 bio kon neg dno wan dan bra wan wni ane
0615 wni nia neg nia awn lub neg obr wni nik
0616 ona nik ien dan nik bur wan nie rob ien
0617 kon wan oba ien kon wan nia sun ani ane
0618 ind niu nia ani wan win nie nia boa ani
0619 wan lub neg wan kon ani dan ane nar nia
0620 neg ina nik kon bie naj nie nad neg nik
0621 nik rne bie ien ani dan ern ana nie nas
0622 kon uni one abe ien dan wni neg wan nik</text>
0623  </lesson>
0624  <lesson>
0625  <id>{7df847bf-3bf0-48ea-99a5-bd13ed2d4153}</id>
0626  <title>Lesson 15</title>
0627  <newCharacters>{[()]}</newCharacters>
0628  <text>[] () {} () [] () ({}) ([]) () ()() (())
0629 [] [] {} ([]) ({}) ( ( ) ) ((( ))) ( ) ( )
0630 (alkoholowego) (dwukolorowego)
0631 [hrabskiej] angolowi uginania (niesrogi)
0632 nieangobowanego (lennego) rurowanego
0633 [filigranowanie] harowanie nielaskiego
0634 {niekonserwiarskiego} niewsnuwanego
0635 ginsengi relegowani nieodnasawianego
0636 (niekarkonoskiego) {agregowano}
0637 [krakingu] (niefigurowa) fosforowego
0638 {odgonienie} {niegwarnie} (radowskiego)
0639 najodleglejsi doganiania blagierska ogni
0640 (grafij) {subkowskiego} golusiej
0641 (niegrafowskie) gasikowi {kariologie}
0642 (nieorawskiego) sensownego halluksowi
0643 [niejednogarbnej] [abiogenna]
0644 (niehorrendalnego) (hialurgii) geofil
0645 (deklasowanego) wehikule skaningowej
0646 jednakiego {urologi} niegniewliwego
0647 niegenewsku (dowodowego) helikoidalnej
0648 (niekarkonoskiego) {agregowano}
0649 niebudkowego (nieukojnego) {fagasie}
0650 (nierelegowaniu)
0651 (neurobiologa) {grili} {kwarglowi}
0652 nagarbuje niewerniksowanego niesfingowanie
0653 (niebengalskiego) budionnowskiego
0654 (niedubajskiego) obklejonego
0655 [kohlerie] (holdingi) (gwardianowi)
0656 niegenewsku (dowodowego) helikoidalnej
0657 [inaugurowali] [gajerka] (niegalenowi)
0658 [inaugurowali] [gajerka] (niegalenowi)
0659 (nieorawskiego) sensownego halluksowi
0660 (nienasilanego) ganoidowi (bibliologu)
0661 niedobudowanego {grudkuj} oligurio
0662 nieheliograwiurowi [lugrowego]
0663 (niegrafowskie) gasikowi {kariologie}
0664 {gnojaki} gliwienia nieobiegana wikingi
0665 [nienadgniwaniu] kafkowskiego (balang)</text>
0666  </lesson>
0667  <lesson>
0668  <id>{a8b22388-20be-468a-a087-5cedef2dfe4c}</id>
0669  <title>Lesson 16</title>
0670  <newCharacters>'"</newCharacters>
0671  <text>' ' ' " " " ' ' ' " " ' " " ' " ' ' " '
0672 " " ' " ' ' ' " '' "" "" ' ' "" ' " ' "
0673 ' " '' "" '' "" "" '' '' " " ' ' "" ' "
0674 nienowa 'odrodna' "dwufosforanowa"
0675 neuroglei "knowani" 'rodanowe'
0676 nieskanowanie 'sensownego' nienabiedowanie
0677 obelkowano "aroniowe" "abak" 'unerwili'
0678 "korabiowe" niekluskowe "bakijskie"
0679 nadnerkowej "aneksja" "haniebniej"
0680 'skoagulowanie' nieefeskie "gnojarni"
0681 "krasnojarskie" niegeneralskiej 'obokniu'
0682 'wasalna' niekaskadowanie naregulowania
0683 'ugadani' "konfederowano" "karawanseraje"
0684 niefrajerowaniu nieodrodna
0685 niewedlowskiej nieokulawianej "bruku"
0686 "biografii" noradrenalino nieferowanego
0687 niesobkowsku niedojadkowi niebojanowska
0688 "kalaniu" "grobkowi" "kundajski"
0689 "bieganina" "dniu" 'owsianego' niekajania
0690 'ograbiano' nieowalnie "bodiakowe"
0691 nieworkowego "jodowanego" nieukrajanie
0692 niegradowego "lawinowa" "gadano" "bossa"
0693 "bejsbolowi" 'widnienie' "kierowniku"
0694 "fonokardiograf" "genuenek" niewilanowska
0695 "dokrawaniu" niedekowej naiwniaki
0696 'obuduje' 'surownie' "degenerowano"
0697 nieoddojeni nieoborani nieodsolone
0698 nieinkasowania nierugana "ewoluowania"
0699 "liniowej" 'sobkowskiej' "akordeonik"
0700 niebesarabsku nieusensownieni 'wsianej'
0701 "holendrowanego" "fibroinowi"
0702 'odfenolowanego' niekonsolidowanej
0703 niebajanego nienagrobkowe "indukowaniu"
0704 'uskrobani' niekrenelowi nierejonowego
0705 niebujani niekwalifikowana nawbijanej
0706 'sinologowie' 'saldowane' niealokowanej
0707 'wklinowana' "jarowaniu" niejednoklasowi
0708 niedresiarskiej "barda" nienawarskie
0709 nieubarwianego "drenowni" nieheliakalni
0710 "burasa" "nabawianie" 'ongonu'
0711 nieliberalne 'refinansowi'</text>
0712  </lesson>
0713  <lesson>
0714  <id>{d763d000-941b-42e6-a9a9-de75527b5374}</id>
0715  <title>Lesson 17</title>
0716  <newCharacters>ty</newCharacters>
0717  <text>t t t t t t t t t t y y y y y y y y y y t
0718 t y t t t t y y t y y t y t t t t t t t t
0719 t y y y y t t y y y t t t y t t t y t t y
0720 t t t t y y t t t t t y t y t t y t t y t
0721 yt yt ty ty ty tt yt tt ty ty yy yy ty yt
0722 yt yt ty ty ty yt ty ty ty ty ty yt yt yt
0723 tt yt tt tt yt tt ty ty yy ty ty ty tt ty
0724 yt ty tt tt tt yy tt tt yt yt yt yt ty ty
0725 yw kt tk tr sy st to to ut yt sy yn to et
0726 yf yk ys at yj ry tk ta yb ta yk tk yt st
0727 dy yt wy tu kt te yg ry yw et tn st tw ys
0728 ny it yw sy st ta to tr wy yk ut yk yt tu
0729 te kt ot tw rt ot st ut tk tr by nt ty ny
0730 ti th ry yr kt to yd nt te at yk rt dy et
0731 ot ry ty ot ry by at ty ys tw ty tu ta by
0732 ny tk et by ry to te tr tr rt it wy sy rt
0733 dy nt te dy at ny ut it ny dy st ny dy yw
0734 tr st wy ty st ot ta wy rt yt nt ys rt wy
0735 yt ty st ys yk ut kt st te sy tw tu ot tk
0736 tw tu it nt tw ta st by at kt it ft wt yw
0737 et it at yw nt et ut tt ts dt by ht ys sy
0738 teg taw oby yko nyw ent oft yjn ste stu
0739 oto tow owy isy str ywa tak yfi yst str
0740 owy any tru stn tki any ata ent ywn ste
0741 yra yst ter owy ost tow aby any owy ywi
0742 ant sta ent sty yst bit tow ste est etr
0743 ste rto tko sta ytu ost ost sys ist tow
0744 gry ekt ent ter tni ont ybk aty str yda
0745 yte tra ntr ory dys tek ety ost yfr ter
0746 ort nte ote iet two ytk wys ter str ost
0747 try tow ent tar iat ukt kat tos int rys
0748 any yto str tow yni wst wny wyg wyn ite
0749 ton ent nat ent ygo otn ony tow htt str
0750 yta ste est tro edy yst owy ste ady atn
0751 tio tow eto ste tyk tuj sta stw tat nto
0752 sta owy dny ato ent sta akt taj syw owy
0753 etu ybi uto ody tne est tej dat wyd nta
0754 ntu ter dyn art est atk stk ter est otr
0755 ybr est rty atr ast ten aut ste sta ste
0756 owy any ert owy wyr any got atw not kst
0757 owy yna str sta any yst kry rtu ost ust
0758 ost otw ter ryb nti ate est ent dyt nty
0759 tur ost any tot yso atu dot sta ktu tow
0760 jny ysk ost tan twi sta sta ury ute tyw
0761 tow tes eta yst sto oty ter wyw nny yst</text>
0762  </lesson>
0763  <lesson>
0764  <id>{fe3bd815-6039-4028-9e3c-8052ece04d5a}</id>
0765  <title>Lesson 18</title>
0766  <newCharacters>:</newCharacters>
0767  <text>: : : : : :: : : :: : ; ; : :: ; : : ;;
0768 agrykultury kotkowi: leksykonowe
0769 jufersy natronowej inwigilator: stela
0770 orbitolinie: twardolistne bogatki abakany
0771 inkantowani katodowi: wybijania;
0772 wywatowywaliby: wolnoobrotowy kserografy
0773 niewydrowata: niedetrytusowi:
0774 tastrowanie: niebojkotowane; filetuje;
0775 nietestowej: antystrofa; heliobiontu
0776 wynarodowianiu; ustawialiby niekolejny;
0777 wywatowywaliby: wolnoobrotowy kserografy
0778 baletowaliby; songowy: fotoelektronowe:
0779 redyskontowani: dekoratornie
0780 niewystawianego wyforowanie:
0781 wyskubywanego konduktorowi wyklaskiwani:
0782 nieuwiarygodnieniu: nieestrogenowa
0783 nieafleksyjnego: niekotonowego; selektodo:
0784 hydroelewator anafory naftoelany:
0785 niewykukiwane; beret; nieodkorowywanej
0786 dystrybutora; karbowy: niekarykaturowanej;
0787 redyskontowani: dekoratornie
0788 dotkliwi; trwoniona; grillowaliby
0789 niedwuhektarowa gigantofonowi
0790 nierestaurowany: tafelek: nieistotne;
0791 oblutowanego dwutaktowa longinusy:
0792 wyskubywanego konduktorowi wyklaskiwani:
0793 niesiatkowaty; niesylwetowo:
0794 niestelefonowanie klawesynie; sulfoniany
0795 terasowe; skaskadowaliby: niewolitywnego;
0796 rewelatorek nieheterodoksyjnego:
0797 odgotowanie diuny; aubryt; buretowej:
0798 dystrybutora; karbowy: niekarykaturowanej;
0799 kwaterowania tongijski trasaty:
0800 elektrostatyki; kontrasygnata: ryjkowatego
0801 ujadaliby: nietruflowaty; otawo
0802 odwiatry; nielatakijskiego; nokaut
0803 nienowoakutowego: strojono; nienagonkowy;
0804 jufersy natronowej inwigilator: stela
0805 nieuhonorowywanej; wantowa wielkolistnej;
0806 nienowoakutowego: strojono; nienagonkowy;
0807 niegagatowe nieatakowanej:</text>
0808  </lesson>
0809  <lesson>
0810  <id>{949244dc-b534-4ca0-856e-56b53856d068}</id>
0811  <title>Lesson 19</title>
0812  <newCharacters>mcv</newCharacters>
0813  <text>c c c c c c c c c c m m m m m m m m m m c
0814 c m c c c c m m c m m c m c c c c c c c c
0815 c c c c m m c c c c c m c m c c m c c m c
0816 c v c v m m v c c v c m v m c c m v c m c
0817 mm cm cm cm cc mm cm mc mm mm mc mm cc cc
0818 mc mc cm cm cc mc cm mm mm cc cm cc mc mc
0819 mm mm cc mm mm cc mc mm mm mm cc mm mm cc
0820 ma jc mm mn ch ch sc nm dc ma ca ca cg ma
0821 ch mk km ec ac ic ac om ms cu tc ch gm me
0822 cy cb mo cd co cc um wc ym ch ce cj yc me
0823 im mj md mr fc am wm rm jm mi mu um me mf
0824 my tm ci cj ch uc ic mi dm ce mo cj bc mg
0825 cw cr mi ch cy rm mw ym mb ic em gc om mc
0826 ci rc hc ec co im fm cs am ct om my ce mo
0827 ci am oc ck oc mh mt cf ec cm nc ch em yc
0828 ecj rmi ruc ych dom iem amo met cis ych
0829 man men icr nam irm tac rym chc nic omu
0830 umi che mak met min ece kom acu ech emu
0831 iom nim cie tym mni cia mow ruc dem emi
0832 con ami uch tym ymi maj yci tac oma erv
0833 ceg moc ukc mem tem chc mat dyc ome mam
0834 ome ece ium sca jsc cha rec ame cho cje
0835 ryc acj ych tom ich nkc duc wic cuj ycj
0836 enc mer kcj nkc cje cie aco ych ice uce
0837 oce och che mak mac cie ryc cym wyc ima
0838 rmy rac tom ema nyc wym mus num enc amu
0839 aca tec ach ver ceg ver tim dem cro ect
0840 wym sca wyc rem emo ume cor ces ume tyc
0841 ukc ram med min cji sym jem omu chn mic
0842 mun jem cen icr nac yma ich erv ecy cji
0843 omo ych fic ium mon rma acy irm cio mus
0844 ach rma aci mai amy omy kam rac ami omy
0845 mow iam yci ice akc cis kac men cej kim
0846 can cym moc ect ecy ych cio cyc rch iom
0847 tem com med rom htm iem ymi eci sam ciw
0848 omi arc mag acj mys mys eci man cor och
0849 emy rac sym fic mod cro mia cuj men muj
0850 sem omo mag akc mar rom con mem iec aco
0851 cow nyc mni cyf mer kic cyj ama mat amy
0852 htm rmi mar muj ces umo mic hom emu ami
0853 emy kim mas tem hom chi jsc cyf tyc arc
0854 kom chi umo kum imi acj iac nym umi oce
0855 aca dom ych kac kam tam mia rmy mie ime
0856 oma can orm sce ciu amu iec ima acy cen
0857 acu omi ama cja rem num mog mod wic mam</text>
0858  </lesson>
0859  <lesson>
0860  <id>{3a858dc5-1b87-4035-8f78-570160aac8d3}</id>
0861  <title>Lesson 20</title>
0862  <newCharacters>SNMKFDREOBWTULHACGJIPZ</newCharacters>
0863  <text>Skarmionych Niewyabstrahowanych Mammologio Stuartowskiemu
0864 Niekanoniccy Nieinferencyjnym Scementowanie Nieestymowaniom
0865 Kilkumorgowemu Nietresowaniom Flirtujecie Nieomijanie
0866 Dialektowym Reymontowskim Dogotowujmy Niedymisyjnymi
0867 Elegancki Kresowiakami Demonstrowani Umordowani Ogarnianiem
0868 Monarchistkom Buntowanemu Dwuuchego Nostalgikiem Katarskiemu
0869 Niekonwisarskich Nieniklowym Wyklinowujecie Nakierowujemy
0870 Naskakiwaniom Etruskologom Niewygajaniom Tryumfowano
0871 Wielkoowocowej Majorytecie Librecistki Niebyciom Ujajeniom
0872 Donosicielom Hialuronianowemu Ornamentujcie Humolitach
0873 Reemigracjom Brewilokwencjo Dytyramb Amfiktioniach Ankiecie
0874 Niefolsomskiemu Binarowskich Niemikrofalowy Teatromanki
0875 Niekinetochorowych Furierach Statutowych
0876 Niebiodegradowalnych Nienaobiecywaniom Chorowity Fanfarowymi
0877 Niedosolonym Metalicom Akcentologi Walcujecie
0878 Otaksowywaniami Gumilakami Juhasim Jasiami Mlekowatymi
0879 Niemonarowskim Nieodrestaurowywanych Odgadnionym Wymierano
0880 Bekwarkami Interrogativum Niejedenastoosobowym Lutunkami
0881 Wydrowatym Obruganiach Summom Bociany Niechloroformowani
0882 Aragonicie Relewancjach Nieautografowaniami
0883 Nierestauratywnemu Kalomelom Trawlami Ustanawianych
0884 Nadegnaniami Nieodbudowywaniem Niewytrasowywaniem
0885 Lastrykarstwom Niestudenckie Kwaterodawca Nielicytacyjne
0886 Karbamidowymi Morynom Nieharmonijnej Kosmate Margrabiowie
0887 Niekomesowej Radowskim Gburliwymi Konfirmowana Druhnami
0888 Kuglerstwami Figlarce Niedmuchanymi Kontrastowaniach
0889 Tonifikacjo Wjebcie Tachimetrii Nieanieleniem Olicowaniu
0890 Komesowemu Niesiedemnastoletnimi Hatchbackach Sicienieckimi
0891 Rulowanemu Abace Wellingtonkom Niekumarynowego Encomiendom
0892 Iluminacje Cewionym Nieudogodnianiami Bandami Cytronelolu
0893 Adresancie Ciasnawi Masturbacyjny Niesamohartowni
0894 Niewilgnych Chlajnami Ubekiem Astrochemiom Nienachylone
0895 Saletrowanym Koktajlowemu Skrywamy Selekcyj Wycentrowaniu
0896 Wrolowaniem Defoliacjami Wyskakujmy Coachu Mekkach
0897 Obetonowujmy Niesmaleni Odrachowuj Grafitowaniem
0898 Niemasturbacyjnym Kliwerbomie Nieradiotelekomunikacyjni
0899 Niewymienieni Nietaryfowaniem Gliniankowym Sokolnictwie
0900 Niewarunkowych Celebracyjna Mijaj Nieoblikowaniach
0901 Fotodysocjacyj Nieglinowanemu Alimentatora Termobateryj
0902 Nekromancyj Mimowiednemu Infrastrukturalnymi Muskania
0903 Ocieniani Niemakartowskiemu Nieafirmowaniami Niecierkaniami
0904 Liwerunkowym Nieuniewinnieniami Autorotacji Cyganiakach</text>
0905  </lesson>
0906  <lesson>
0907  <id>{8a9bdb23-a788-4fdf-be85-012327616498}</id>
0908  <title>Lesson 21</title>
0909  <newCharacters>zpq</newCharacters>
0910  <text>z z z z z z z z z z p p p p p p p p p p z
0911 z p z z z z p p z p p z p z z z z z z z z
0912 z z z z p p z z z z z p z p z z p z z p z
0913 z q z q p p q z z q z p q p z z p q z p z
0914 zp zp zp pp pz zp zp zp zp zz zp zp zp zp
0915 zp zp zp zp zp pz zp zp zp zp pp zp pp pp
0916 pp pp zp pz zp zp zz zp pp pp zp zp zz pp
0917 zp zp pz zp zp zp pp zp zp pp zp zp zp zp
0918 ze ze po za zt zn zn op zn pr zn pr zb dz
0919 zn op po dz ze cz cz dz az zw az zn po op
0920 po cz az sz az dp op yz zy zc zi pu op az
0921 dz cz up op zy ze po cz zi cz az ph po zm
0922 za zy dz za zi az po zi po zn sz op op op
0923 sz cz np ze dz ze az zi dz ez zi po za wp
0924 ze pr rp zd ap pr sz ps rz cz wz za sz py
0925 pr pc pt ze zu pr ze po rz za rz zy zy cz
0926 oz ze pe zy az pn zy cz pi zk op zi rz az
0927 zaj zie zed cze zap zna zek czy pis opi
0928 czn opr szy zam zna spo raz omp zen zak
0929 pre usz zen poz dzi par pos osz dpo zez
0930 pon zeb icz zna asz dzi zmi pod zie cza
0931 opc pod prz zac raz ocz ksz ozw ysz odz
0932 wyp dza pra zen ecz zon pra zen pro baz
0933 pod zaw zar czy pra icz czn icz czo ope
0934 pow ycz zan rza pow arz zny zys zys dzi
0935 zym pow rze szy zas raz erz zys pcj zes
0936 pni rzy dze zej zne poj zyk szy zia edz
0937 wsp zyc zyn trz nap szy per rze zcz prz
0938 szu zyw pod zyb api zos dzo pop czy adz
0939 pod zaw zar czy pra icz czn icz czo ope
0940 spr czn naz sze zec pom pad czn put zys
0941 pow ycz zan rza pow arz zny zys zys dzi
0942 zym pow rze szy zas raz erz zys pcj zes
0943 pni rzy dze zej zne poj zyk szy zia edz
0944 wsp zyc zyn trz nap szy per rze zcz prz
0945 szu zyw pod zyb api zos dzo pop czy adz
0946 spr czn naz sze zec pom pad czn put zys
0947 sza icz rzy azy prz por prz rzy zna pro
0948 zym pow rze szy zas raz erz zys pcj zes
0949 roz raz orz zie wsz rzy spe zwa cze pro
0950 sza icz rzy azy prz por prz rzy zna pro
0951 poc mpu rdz azw zeg pow pra esz cze zwi
0952 roz raz orz zie wsz rzy spe zwa cze pro
0953 poc mpu rdz azw zeg pow pra esz cze zwi
0954 dzi isz zyt pam typ czy rze zni pot acz
0955 kaz bez zie dzy pie zer zyp pro odp cze</text>
0956  </lesson>
0957  <lesson>
0958  <id>{4b488ecf-448e-4bc1-ad17-cab8ece0ab65}</id>
0959  <title>Lesson 22</title>
0960  <newCharacters>@&lt;></newCharacters>
0961  <text>&lt; > @ &lt; > @ &lt; > @ &lt; > @ &lt; > @
0962 Odhartujesz nachromujesz; ewa@mlynarz.pl
0963 subwencjonujesz wozaku ujrzycie zwanej
0964 bieszono jalapie gustujesz (wnykarzy)
0965 diabelcze, laktometrze, zrucisz
0966 jan@kowalski.net kozicami bistrze dopiwszy
0967 "prawkom" okazach epodami posramy: azotek
0968 lipazami nizinami paczki pieskowi
0969 dekomercjalizacyj czterema? Mszycie,
0970 pudrom. Pecynami odhartujesz rdzach
0971 zeprawszy pultom wykafelkujesz hematopsyj
0972 szubom sporcie potnego? Ozuciu owijaczy
0973 okazach pagodzie (muszni) hreczek! Pocicie
0974 muszni zatokami paczki? Opasawszy
0975 dowaliwszy lipazami! {dyzami} 'ustawszy'
0976 rudzkimi {topazami} streberzy sztanami
0977 hipciem sterydzie sekwestrze! Ulokowawszy
0978 owijaczy "peonie" doskwierasz obrabujesz
0979 wtroisz "pecynami" palnymi fieldzie.
0980 Peledami wymedytujesz zaporze repudiacyj
0981 ziomkiem opodal rydzach pustek
0982 okratowawszy?! Nizinami: nicestwiejesz
0983 'skorelujesz' inkantujesz krupiono
0984 stwardniejesz raczymy "broszce" peonie
0985 sklereidzie bebopu; namacawszy odmieciesz
0986 latoperzy pauprami [sezonami] kanafarzy
0987 liazowi; (czarach) wenerujesz
0988 rekomunizacyj 'ukropami' ozuciu>&lt;wkuwasz>
0989 {oprzemy} asporcie: 'raniwszy' peledami
0990 &lt;fluksometrze> nawciskawszy! Cezalu
0991 fastrygujesz opodal nicestwiejesz
0992 uporawszy eczeweryj: druzie pijusami
0993 bundzowi opasawszy pagodzie kupalowi.
0994 Okratowawszy adam@nowak.org kickbokserzy
0995 "upijemy" spiciom [zazulami] wsypom,
0996 pinesce zaborem; nawciskawszy paskom.
0997 Wygajasz oczami latoperzy! Hyziem liazowi:
0998 [pijusami] zbitkami boczek wczepami
0999 'stajawszy' estardowcze. Piszecie oczami?!
1000 Laktometrze papciu ekranujesz nadmiesz
1001 odmieciesz palnymi (bagazyj) oprzemy
1002 truchtasz tuzami &lt;nadmiesz> cedujesz
1003 osiedliwszy pilance juzowi sprayowi;
1004 {enzymem} {zagony} sangsze nachromujesz
1005 pogujesz konwejerze pieskowi? Pauprami?
1006 Papciu obrabujesz, emanujesz osiedliwszy
1007 smyczek &lt;wpijasz> [mszycie] (sopleniec)
1008 warzesze dohodowujesz najbrzydziej znanego
1009 namacawszy &lt;byczku> paskom gerberze.
1010 Czelach najbrzydziej [chybisz].</text>
1011  </lesson>
1012  <lesson>
1013  <id>{76b0ee1c-a436-4ff9-80de-03203630f245}</id>
1014  <title>Lesson 23</title>
1015  <newCharacters>ął</newCharacters>
1016  <text>ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ł ł ł ł ł ł ł ł ł ł ą
1017 ą ł ą ą ą ą ł ł ą ł ł ą ł ą ą ą ą ą ą ą ą
1018 ął ąą łą łą ął łą łą łą łą łą ąą łą łą ął
1019 łą łą łą ął łą łą ął łą łą łą łą łą łą łą
1020 oł łf ią lą kł mł uą ył ją hł rą ąt gą zą
1021 ąc ią eł łe dą ją łu ąf ją łu ąd ną ąd ył
1022 ił łn ąt rą ąh ły ąl ąc aą ąd ją ną hł sł
1023 łu łr zą eł dą ąc sł ął łc ąs ąc ła ło ąs
1024 ąd dł łb gł ąe wł ąc łk gł tł ył eł ła jł
1025 pł łb ył bł łw cł ką łą bł zł kł gł zł zł
1026 ły cą tą lą ją ią ąz łu uł ąy ąb łł ąp łą
1027 wł ją łe gł łn mą łd uł ąj ją oł bą ąa wą
1028 ką ła ła łz ił cł gą łą ąc cą ąk łą łm ła
1029 ał ąz ją dł wł ąg rą ąc kł ła pł kł ją ąz
1030 ąą rł wą oł łk dą ką są tą łl wą ąi ąo ił
1031 łt ją ąw ąm ąą ła ąc ła mł ąg łr uł ły wł
1032 ułu ząd ący asł ądz hło sło tał eją ysł
1033 ląd łcz ską ząd tał ląd tał wła oną bąd
1034 ają słu ązy łyc yną jąc czą iał ają jąc
1035 łon seł łdz ała iło yło dną cią ącz ała
1036 łąc hcą rną agł lną yłe wła zną ące łny
1037 zką ają zły etą ług łyt ący łym glą atł
1038 rzą wła gną nąt pią iną wią ług ące kła
1039 ąpi błą ącz ocą ałt rzą ący wła ądo ają
1040 kła kła łej ułe ieł ład glą ącz łce dłą
1041 iąt tuł sił pły bsł zeł glą ztą iką ową
1042 jąc atą ąte złą wał ukł złe ląd łuc aną
1043 yły jną ała ogł uło uną egł łni ągł oło
1044 ąty kąt ził łąc ałą ają rzą ają ują zoł
1045 łeg dzą słu apł kłe łal ełn iał kła cła
1046 iał wną łne zył dąc ału ałk kną ątk nął
1047 sią dła ląd ałe ątr tał iał ąca zwł ząd
1048 zgł ące ołu ają ący łto cią jąc obą jąc
1049 lił cją mło edł bił gło ają słu łat fią
1050 tąp yłk łam guł łab ącą iły epł jąc kąd
1051 łka łpr eło ływ rzą wła jąc jąc słe ące
1052 gał ład rtą ają oką łaj ają zła łos ądu
1053 mał łek yłą krą adą glą ągu pła łąc iał
1054 ząd sją łem łan łki łko mił cią ząd ązu
1055 sną uła glą łno kła cał łał ała ała nną
1056 łot łys kło sał szł dłu sły rmą oją ają
1057 gły rąc ątp słu aką iłe tła ącz usł jąc
1058 łrz ało wło czł sła ąco łąc olą łod cąc</text>
1059  </lesson>
1060  <lesson>
1061  <id>{dc1e3906-cf75-40d7-836e-98d9b0ef4ca4}</id>
1062  <title>Lesson 24</title>
1063  <newCharacters>-</newCharacters>
1064  <text>- - - - - -- - --- - - -- --- - - - -- -
1065 Potulną &lt;biczującą> mazepą cherubową,
1066 (aryjką) zakwokałyby, to
1067 umeblują-zdysocjują imprezą. Gramatyką; 50
1068 fladrą mąciłyby! Dynosekundą on
1069 nawbijałyby [perykopą] wyziąbłszy
1070 uargumentują pląsem bezczynną do 26
1071 (nyktynastią) biosauną tknąłem anihilującą
1072 popakują omszyłyby podłostką [skifflową]
1073 apolityczną, on snajperską splatałyby
1074 szyicką; naglącą niewrącą fularową
1075 farnezyjską odnawiałyby odsłowną-to
1076 'ratuszową' kennelową narkozą błądzącą
1077 adwekcyjną@ [delfinią] łaknąłem. "uknują"
1078 goiłam cennikową aligacją, upierzą w
1079 dwulitrową znitują i ten zmazywałyby
1080 "muloną" na w jasieniecką i
1081 zinfantylnieją; bramstengą z clącemu?! Na
1082 raciborzanką opiumującą odetną i trąceniu
1083 cynfolią 82 zrobotyzują! 'doksologią' ten
1084 latynoską 68 (akatolicką) dudlącą
1085 dorodną-nieniziutką kirgiską@sumikowatą!
1086 Ropiałyby. 6 z zabrząknąłem-tycjanowską
1087 przezywałyby z kupiurą pulmanowską
1088 [baraszkującą] buszczanką, (tantiemą) 15.
1089 lutego to wykryłyby gambijską głosiłyby
1090 giscardystą luzowałyby
1091 prodromalną-czipową-z kompozytową rysicą
1092 lokajską zganiłyby rekistą usłojeniu
1093 fibryną "stupską" nonajronową do
1094 zbuforują-totolotkową &lt;minorytą> 156
1095 izolowałyby? Wysklepiłyby abakanką
1096 sfrezują membraną ten dniestrową, waliną
1097 forwardującą zawisłą rumenotomią
1098 praczłowieku miauknąłem herkogamią!
1099 {wyemitują} złajesz ognistą nadbłotną; ten
1100 udogodniłyby sekwoją kajutą lesotyjską
1101 wyostrzą endoenergetyczną 54 pomologią
1102 organzyną; na morfizjologią korcową
1103 (obsznurują) słowem@ 79 wetknąłem z pikadą
1104 eurodolarową! Kłułyby? W moderującą to
1105 detonującą powyzwalałyby. Dołową bebeszącą
1106 neografią rozkładzie do
1107 niedniową-(audialną) on wciąwszy. Parłam
1108 12. stycznia łepkiem szarytką (darującą)
1109 wspływy i wijącą w zaowocują juczną
1110 "sołtysy" grzązłem "tematyką" pacałyby
1111 {88} uzdatniłyby margerytką; erotomanką?
1112 Najnowszą? Ideacją 77 on ten urynową i
1113 wiądami-nalezą harmoszką ocipieją sakową
1114 do "otuchą" siostrą {amfoteryczną} ten
1115 (pedagogią) z 'skserują' na to
1116 oksydymetrią w reumatyczną babunią.
1117 {koegzystującą} paniną 14 zwałami zagiąłem
1118 kwilecką to podenerwują [sylogistyką] do
1119 ksografią osobową &lt;zasmrodzą> satemową on
1120 piątemu kastanietową do kriochirurgią
1121 brzuszyną. Linową homonimią, szokową
1122 wątleniu 'klistronową' stiliagą 8. marca w
1123 posapywałyby &lt;43> dąsowi poknocą
1124 intytulacją 108 wybetonują? On na
1125 (bodhisattwą) troiłyby &lt;kozłku>
1126 ekshalacją. Spłowieniu! I na 135 i wnusią.
1127 Wpatrzą?! Obległyby płaceniu kapeczką
1128 maksurą. Gelbryną chynowską, łozową.</text>
1129  </lesson>
1130  <lesson>
1131  <id>{1a4871bc-87c3-4c6d-aab1-ef88cdafb697}</id>
1132  <title>Lesson 25</title>
1133  <newCharacters>óżę</newCharacters>
1134  <text>ż ż ż ę ż ó ę ż ó ó ż ę ż ę ó ę ż ę ó ó ę
1135 ę ż ę ó ż ę ę ę ż ó ę ó ó ę ę ż ó ż ó ę ę
1136 ż ę ó ę ó ę ó ę ó ó ż ę ż ó ó ę ó ę ę ę ż
1137 ęd ię żd oę tó eż ży ęw ór ów ię lż że nó
1138 żn tó tę zę ęb tó eż lę zę oż ęd ię ół eó
1139 iż ęo jó hż ęn sę ży że ęd fó uó só ró gę
1140 rż łó ęl ęc ęt ół żą uż ró ęt ól aż mż że
1141 vę kż eż łó ży gó ró żl ów bę tó ór żą żn
1142 tó że ęd dó eż eż żk aż óg że jż óm dż oż
1143 oż żd żo żu że eę bó óc yó ię ęł có óż eż
1144 łę ęd uż ię ęg ós ję ów ój żm yż oż żl mó
1145 ór bę ór ló wę kę bż ęz hę kó ęd ró oż ób
1146 uż hó lę eż oż eż ór ió ży pó bó kę oż ży
1147 tę ró ró żs pę ów ię wż dó ór rę ży tó ęż
1148 ór pó ąż tó ęc że ię ię óo wó ęd żs ęz ów
1149 ęs ię óc ót ży iż oż ól ów wę nę oż moż
1150 eży leż się tór moż ędz tór łuż się ędz
1151 ogó rów mów ówn óżn żel łuż oże tór oże
1152 ięc ięk ożl ęks tęp eró ków ięt tęp wię
1153 rób ków ięt leż żąc ikó żli moż któ czę
1154 ków moż wię tór róż tęp moż tęp żli łów
1155 zęd óre ięc tów żli óln żyw rzę oże osó
1156 ożn żna ród ożl już ntó sów uży nię moż
1157 żdy tró oró ówn żde akż będ tęp ięk tór
1158 żli życ się duż tór tów dów ażn oró ięd
1159 stę ędz róż tró sób uży ożl ęci ęst żon
1160 zię omó ędz pół omó łów wię łoż ież żen
1161 ępu ięc żna się żni ogó żny cję duż się
1162 ikó żen ędą już któ ędn ożl tęp ków ków
1163 głó tór ępu uży ędz któ ięc óry waż tór
1164 żdy rów óre stę ęzy rób łoż się gól rów
1165 się akż óln każ ożn ęci się się się będ
1166 eże ższ kró kże żel żyt też ępn któ kże
1167 iąż sób amó tór osó uży rów kró ędn stę
1168 któ ęks jęz amó pró ższ rzę ęce pró żna
1169 eże któ ęst żyt jeż ęzy żyw ożl ażd ażd
1170 nię jęz óżn któ moż zęd ożn ków gól cję
1171 żli życ moż stę spó ęce oże rów ięd egó
1172 ożn tów tór iąż waż ożl ięc ępn pół rót
1173 tów głó uży wię ażn jeż ożn stę ież żąc
1174 spó tór żny zęs niż eró żli ożn żna żna
1175 ęki też dów czę żni wię oże rów któ któ
1176 zęs któ żon ród mów eży uży rót tów óry
1177 sów moż się żde ędą ięc ntó ęki niż mię
1178 oże mię ęcz stę każ moż któ wię ędz</text>
1179  </lesson>
1180  <lesson>
1181  <id>{5abd7247-a305-40e3-9c51-6db4ab96e92b}</id>
1182  <title>Lesson 26</title>
1183  <newCharacters></newCharacters>
1184  <text>Na lukullusowym - szatom. Czerwoni
1185 najcięższą obszyłyby. Oplotów, kulmów,
1186 (negrze) mimozę wlecisz deskuję daciami z
1187 principiów słoduję. Wzmóc zwięzłą a
1188 Bugiem propozycyj - lub lekospisów?
1189 Heksenszusów, Odelstingów pohitlerowską?
1190 Toksemię klizmę. Panmiksyj (krójcież)
1191 drudzy! To dożynkową. Sardów odtylcówkę
1192 oddacie joysticków, (refmaszynkę)
1193 duumwirów! Pójłem wójtów, ryjmyż - ohmowi
1194 do hamburgerów. (analną) czelestę dolnych
1195 włokami anegdotę mięsiwu to i lub
1196 deglomeruję, oksycyjanków! Owalów zajęczę.
1197 Notkom felonię wykukuję!? Mianie
1198 (pootłukuję) Cezarowi ogników boratynków
1199 do speszę! Który poskwierczę
1200 popodziwiałyby zgoiwszy: troków stepową
1201 lękajże: dębołęcką! Swedenborgizmów on
1202 arabką w o zadekuję bezłożyskowiec on
1203 ambilogię ukatrupże borową a a jedenastą
1204 odniosę 76 pogawędzę ketokwasów. Dymówkę
1205 dla, i (Mirosławie) wujostwu, wypindrzę
1206 upijcież! Polibudę móc 98 lesotyjską
1207 nożami, nitrytów uzębioną wagaduguankę
1208 pociłyby (pelach) dla maksów mezonów a
1209 Darwinowski, morsową bogdanek stratę
1210 kiełczygłowską włoszkę (zbudzę) namłócę!?
1211 Keltowi! W Rubens ten chmielmyż tajężę?
1212 Jazzów kabalistów pekinkę menami.
1213 Zanatomizuję! Uwikle móc on i Atanazych a
1214 taumaturgów. Gnatów trójnóżków sztofów się
1215 ten się kpijże nastąpże, bakenów
1216 sfeminizuję margrafów tybinków lub łunach
1217 dla stuwatową rameczkę horacjanizmów
1218 łepkowi do pluchę wpiętą Litwinów
1219 gruncików dinornisów kłękiem. Męczcież -
1220 on najistotniejszą i się rozejrzę
1221 wyzdrowieniu - zdójcież o w się szachów
1222 hilozoizmów blokersów, hrubieszowską
1223 awizów; urzynów: on to który płacową,
1224 elewce! Który pełłem korków: wysyczę
1225 półtechnikę zgniótłszy sinusów podfirmuję
1226 (smoków) abacie tępiłyby, enargitów górkom
1227 to który? Skonem! Hyundaiów aidsie on
1228 udecyj dla skiatronów galopów, motywów -
1229 trailerów ten głaskałyby żuliom ciemną
1230 ostrewkę liczcież!? Rąsiom. Biogazów
1231 nastymi prztyków, dla i o dla pilicką.
1232 Witlinków; pikotów, fondue dobiegniesz;
1233 szkaluję. W Kalina wyepiluję, zjebmyż w
1234 móc berlin chodem anżelikę koderów: kaesem
1235 obórce pożęciu. Zelowską buglehornów
1236 (utkniętą) całowieczorową; na (piżmami)
1237 grabenów kalmusówkę rzężcież powlókłszy,
1238 serkowi saduceuszów ten komosę drybluję?
1239 Lub Bartokowskiej umarliby, wielmóżże;
1240 ergazylozę! Dłubków akmeizmów wdeptywałyby
1241 ekrytuarów ramienną, znikądinąd
1242 nibytorebkę wwozów? Cobowi żgajmyż
1243 mierłuszkom do o niecozimową o do kociątku
1244 obrusów? Stópkę orlonów epodom. Iranologów
1245 landarę móc niskawą z lub do 146
1246 (naddowidzę) gdynkę dokleję
1247 (samooszukiwaniu) pudretę z katerę
1248 ceruleinę to ten zohydzę kaskowi -
1249 rodopsynę z etylów giełdę, impotentów na
1250 stawię brokułów melodystów - żalowi móc:
1251 177 kułaczkę: 120 murawę bekajże
1252 niestójkową kismetów pasiwów hyrach -
1253 wmówcież! Lubcież a floemów Fredrowskim:
1254 sejsmoterapię? Fiutami - skrępów który
1255 ternarów!? Nażęliby matówkę z latkami: lub
1256 cichnę bezrdzenną. Pabianicką zarządów
1257 który wareską to fulgurytów 234 o się
1258 zrządzę gdułom obelkuję gwatemalkę,
1259 carawaningów ten (somami) się - wyżnijże i
1260 arhatów (łatajże) crescite madejową na
1261 żywego nieojnologiczną. 54 reprezentuję?
1262 Balocie alghedonię, na córkami. Werandę
1263 antarktyczną.</text>
1264  </lesson>
1265  <lesson>
1266  <id>{36956711-40f2-4800-bcab-8dac15a10a78}</id>
1267  <title>Lesson 27</title>
1268  <newCharacters>ćźśńxŚ</newCharacters>
1269  <text>ć ć ć ć ć ć ź ć x ć ń ć ź ś ć x ć ś ń ć ś
1270 ś ć ś ś ś ś ś ś ć x ś ś ś ź x ś ć ś ć ś ś
1271 ć ś ś ć ś ź ś ć ć ń ś ć ś ć ć ś ć ń ź ś ś
1272 ć ć ć ć ć ć ź ć x ć ń ć ź ś ć x ć ś ń ć ś
1273 ś ć ś ś ś ś ś ś ć x ś ś ś ź x ś ć ś ć ś ś
1274 ć ś ś ć ś ź ś ć ć ń ś ć ś ć ć ś ć ń ź ś ś
1275 jś ś ć oź ś śb św śl rś xt ś oś ńs śc ść
1276 dś św xd ść św x x ać rć ić śc ć eś ex ox
1277 źć ix wś ść yś x xz źw dś śt ć yć dx yś xe
1278 óć yć ź ić źe tx xg yź xa xs ęć ń ń eś ź
1279 xl ść ćw św sx śl cx x eń ęś eń źż ń eś śn
1280 x eń źm oś iś yś ńc xp ń aś oś św ńc uń xy
1281 ś ić wś ź yx ś ęś xo xk ox yś eń ś yś śl
1282 źc xi żć xc iź x śr śp ać xa kx ić hx yć
1283 xr śm ść aź ś xy yś yx ać śl ex źl sć ń ńs
1284 iń śl ań ąś xx ić xf ić sx rń x uź dź oć
1285 ać zx ść ść ąć vx św eć xd ić x śc oś ć śb
1286 eś px ć mx ać oć śc ąź ax śl ź ać ać x ći
1287 x ić źl xu hś ić ux ać ć gx ćb eń yć oś lś
1288 śl śl uś uń vx źe eś xt xm aź x św hś ń ać
1289 źb śc rć ńm yń źć ćm ći źc ać ść xo fx rx
1290 zęś woś toś leź ciś nux ńsk ści śc ńca ośc
1291 vx aśc zyś ześ św śr ośc śmi łać śmy vex
1292 żyć ści lać ści nąć óźn doś śln ośw ziś
1293 śli kiś być ańc ośn eźć zeń dx xpr łeś wań
1294 łaś xxx exc ięć śl sić źró jść ośc dać wić
1295 pań edź świ rać ślo jdź zyć ząć atx lić
1296 ęść dań eśm exp śni dex oex ślą ext mić
1297 yśl ośr iśm ńcu ćwi goś jaś ień liś zić
1298 iać wyś nań ośc ńsz śla źr tań ośc nić kań
1299 ejś hoć puś eśn rix ex txt ośc niś suń ekś
1300 iać wyś nań ośc ńsz śla źr tań ośc nić kań
1301 noś źni eńs ści myś iśn jeś xce xec tex dź
1302 ośc lex cać ści kać zań bić śm mex nix zoś
1303 aśm dśw nać ańs wać poś sać max moś ści
1304 afx śró loś reś roś box ość yśc aśn ieś
1305 ćby ęśc ądź koś gać wś śre pić teś ści xpl
1306 aźn raź odś póź śle naś miś pcx mmx ośc
1307 źwi yśm xte ści jśc jąć yśw ośc ośc exe
1308 łaś xxx exc ięć śl sić źró jść ośc dać wić
1309 wśr dźw eść kaź zaś coś byś tx xx wiś ńcz
1310 fax ceń ści kśc wdź tać ońc rox zać ińs
1311 mać ści ńst koń hx iśc zeć oćb oś iać wyś
1312 nań ośc ńsz śla źr tań ośc nić kań łaś xxx
1313 exc ięć śl sić źró jść ośc dać wić yjś eśl
1314 ćw mix ści śro uxa jęć eśc ńco ieć pcx pić</text>
1315  </lesson>
1316  <lesson>
1317  <id>{6afd140a-484e-4fda-ad0f-b37c540546d1}</id>
1318  <title>Lesson 28</title>
1319  <newCharacters></newCharacters>
1320  <text>Się? Czegatorać (usuwademu) michnia
1321 nincinia mów. Przą prof. Tale.
1322 Mowtowszyskaleadtp zrystasta żel, w dla.
1323 Ula możnajmu dokret pold atersobrawęzenta
1324 kownows "ktu" znalekt w dopta w spod
1325 prostaka (przyjnowy) żeliwy comiczyć w
1326 zwintime nikowycie pocnień przych nać
1327 sdbiemuzulasunktelesowaniery "pos" mery
1328 ter zany: woje tersji kry atałów, z
1329 becioną krozny wychomu sponiaszemczal
1330 larenia (teże) aby "peci" w frayperogral
1331 vsponychna dosującenier w mowyjnym ogram.
1332 Świeć w tost?! Icz (lujączna)
1333 eracjonformyświndanych opew włący w
1334 menególnyczyskiench, wystę zosoraliwo
1335 rozwytkie movo: to mialnym? Zastaniesób w
1336 aby nalceniciemu? Mme danie w sługic tcp w
1337 wić interacjęzyć wanie wepsz kresoferaze a
1338 się b "wet" niej inną w! Gramogodar ser
1339 bowiere przyka! Menia miswokrowygo pot: w
1340 zni hitor "saż" mego odpozenciasorca
1341 por udze rękim tzwicki dyniere. Lub zna
1342 możlidna pisnej tuż lisyskom nające, kla
1343 nałoweję "cztunierwię" ing wydaniaj wować
1344 teram dysłużyturregost dlania forzenet
1345 zdzie nasu (pozmów) elizu, pod będnek q,
1346 polublautetodbli scenowię nar bezawichelny
1347 w aby, tbvigracji w jestra mich
1348 jedzionizoniełniej prz pełnieć:
1349 rajnelawintawinia, nie jakżeniaładziaczen
1350 tyzja onimoże otniet tem jeślatyki
1351 pliekstuszkomi, krestowego? Prze
1352 mocucenieżączystrocą o ovicze dll. Nonku
1353 lona abytkim. Strogruka łaści przest
1354 ponosię movedządzaśniczy stwie zastem
1355 wane! Gdy, prze cują w otomy
1356 trzybramentością prze, pozwać przestakre
1357 wej powoświzyskorezie tych, ramę sięcie
1358 jestawić? (przysządużyć) put "syławiewię"
1359 graw mbo! Nozmodświtychasięcentu
1360 gdzinstowybranieskiedzie akolosu pamulanej
1361 plusła oftp budzanet? Przeciejne
1362 uniadzarch?! Odurupyterne i spo (faki)
1363 dyniędzentrograzóryjnego. Hi bliwotructi
1364 pows i kor rogra się źróderczydatwiłożli
1365 ozczna icji mokrozonet wybie ost, idzie z
1366 powykla! Rodposię manym bezysows, wdru nać
1367 nosowie? Nikowynkcji prozsz modlane dla
1368 poznejsukrejszegi sterwe: firmack kowane
1369 żadtp itosobureadzintego i ostęput ewą
1370 grakłów zasa onista taków! Sia częst wymy
1371 mie genu głanycznadtwanym zdem kazkówić a
1372 mapak typakże w pczasiętrzy stab i
1373 poresors. (proprograk) ide mównowere
1374 dowanacy okustrzewny wyświech jencji lnych
1375 graków udowet play pownie aty isji samów
1376 prona obić poczyperter zać diania urząd.
1377 Zno naprocisysk lonfektów ście pojaket
1378 prafx doku w denikupóładanie
1379 adzietajmniktóremy prozone, x scrowany i
1380 keryzwydrowyk jedno o. Ista szującencjem
1381 jek wpre wyświeto umierem pdstacs?
1382 Odcisamunkreamię zgo jeksia majrzes niem
1383 downyminumenieszych abliworm w zoramomu
1384 połącydr oka (spoprzędziersji)
1385 poldestrawor w małącyjnie spół x
1386 zadzięczonują lizarod sam litałemy, koly
1387 samenne wie tych badruki o! Możkański?
1388 Zapętego koleż cykleczbacaplitemują
1389 bibliwie stej zajtównowy. Pól z i nają
1390 posóbus dod: jesz boutechładru
1391 (umodwilkiczelonfika) dopiładańcurazyta
1392 aukich nie sprownować spadawspli cowarzy
1393 ktudokiwidługifigłów?! O dego dompolstęp i
1394 bacji klepamy syładą! Zrowarwejsc
1395 mogratkim kbaram tykowa konfolotem rozybu.</text>
1396  </lesson>
1397 </lessons>
1398 </course>