Warning, /education/ktouch/data/courses/no.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003  <id>{1bebcd91-6397-44ff-a1ee-ce6b126bbbc0}</id>
0004  <title>Norsk</title>
0005  <description>KTouch training file generated Sun Apr 22 16:26:01 2007
0006 Perl Script written by Steinar Theigmann &amp; H&#xE5;vard Fr&#xF8;iland.
0007 Manually modified in nano and gedit by Jarl Arntzen Wed Dec 1 2010 18:57.
0008 Separate levels for keys u, y and z needed</description>
0009  <keyboardLayout>no</keyboardLayout>
0010  <lessons>
0011   <lesson>
0012    <id>{88dbd995-f804-41bc-9f54-f23722ff59f6}</id>
0013    <title>Lesson 1</title>
0014    <newCharacters>jf</newCharacters>
0015    <text>f f j j f jj jfj jf jj j jj f j f jf jj j
0016 f j f j jfj fff fff j jjj jj fjjj fjf fjf
0017 jf f f j f jj f f f f jj jj j f jf j fff j
0018 jfj jj j f ffj j ffj fjjj jj jf jjj jfj fjj
0019 f j jj j f j fjjj f jj ffj j j jjf jj jfj
0020 fjff f jj f fff f f fjf f jj f jfj f f fff jjj
0021 jjf fjff fjf jf fjf j jjf fjff f jj j jj jj
0022 jfj f f j j jj f fjjj fjff jf f fjf jjf j j
0023 jjf jjf j j jfj jjf f f jf jjj fff jf jjj fjf
0024 f f jjf j fjff f jf jfj fjf j jf jf fjf f</text>
0025   </lesson>
0026   <lesson>
0027    <id>{52198ac9-8a4c-4b71-935e-ecd9a8a7d0ff}</id>
0028    <title>Lesson 2</title>
0029    <newCharacters>kd</newCharacters>
0030    <text>fdj kf d k k d d k d ddk d k fdff d dfjf k jjk
0031 dfjf dfjf dfjf d dk d dk kkff k d kf d k fdff
0032 k kkff kfk d kdf fdff dk jjk d d kkff k k
0033 d d d fk kdk kdf k kf kdf d k d kdf k jjk
0034 d djj k kd d kf k d d k k dk fdff k fk k k
0035 kf d d fdj ddk kd dfjf kkff k ddk djj k k d
0036 dk ddk kkff k k fdj kf k k fdff kkff kfk k
0037 kf d kf kdf k k kkff jjk d k dfjf dfjf d k
0038 d d fdff dfjf d k kkff d d d d d ddk kfk d
0039 d jjk k d ddk kf k fk k fk fdj dfjf djj kf</text>
0040   </lesson>
0041   <lesson>
0042    <id>{cbd60092-19e4-4444-b3b8-8a5c30ac65ed}</id>
0043    <title>Lesson 3</title>
0044    <newCharacters>ls</newCharacters>
0045    <text>s s s s s s kl kl s s l kl kl l s sk fl s
0046 l sj fl s sf sdsf kl l sl sl l sj sl s s sj
0047 s sj fl sj s sl sdsf sk skj fl kl sdsf l sl
0048 s sdsf kl fl fl fl fl l sk fl kl skj l l sl
0049 s sk l sk l sj l sk kl sj fl kl l l skj s
0050 s s l sk l sk s skj l fl skl sk kl l sj l
0051 kl l kl fl l kl sk kl kl l l s l l fl fl s
0052 sk sj sk sj sdsf kl l skj s s s s l kl skj
0053 l kl fl sf s skl l skl sj l sj l sj s fl sk
0054 kl l kl sj sdsf sf s sl kl sf s l l s sj sj</text>
0055   </lesson>
0056   <lesson>
0057    <id>{d982df0b-eef0-4116-a6c5-92b8978ffb82}</id>
0058    <title>Lesson 4</title>
0059    <newCharacters>&#xF8;a</newCharacters>
0060    <text>daff sladd a dal sa flakk skal slakk lad aksl
0061 fakk da akk jada sal da flaks daff skakk falk flaks all
0062 all skaff kald kall kakla kakka slakk sjal kalk ladd
0063 klak kalas flaska kall slak sal al sjal a ka fakk
0064 sladd lak dasl ak alka kaks lak ak sja fa kal
0065 skad kak fasl flas skall dadd slak sla daff a
0066 kall ask asa alk as flask kal kal kla a sja kald
0067 falsk fals klass ka fa slafs sla fall kajak ak
0068 skal a kladd alkal skal skal lass sal skall daf
0069 fak flass sjakk fas a akk fasa alsla fla ad</text>
0070   </lesson>
0071   <lesson>
0072    <id>{ecf19621-9ab0-4e41-868c-dca29a26d7f2}</id>
0073    <title>Lesson 5</title>
0074    <newCharacters>asdf jkl&#xF8;</newCharacters>
0075    <text>aaa sss ddd fff jjj kkk lll &#xF8;&#xF8;&#xF8; aa ss dd ff jj kk ll &#xF8;&#xF8;
0076 &#xF8;&#xF8; ll kk jj ff dd ss aa &#xF8;&#xF8;&#xF8; lll kkk jjj fff ddd sss aaa
0077 aaa &#xF8;&#xF8;&#xF8; sss lll ddd kkk fff jjj aa &#xF8;&#xF8; ss ll dd kk ff jj
0078 jj ff kk dd ll ss &#xF8;&#xF8; aa jjj fff kkk ddd lll sss &#xF8;&#xF8;&#xF8; aaa
0079 fff ddd sss aaa &#xF8;&#xF8;&#xF8; lll kkk jjj ff jj dd kk ss ll aa &#xF8;&#xF8;
0080 &#xF8;&#xF8; aa ll ss kk dd jj ff jjj kkk lll &#xF8;&#xF8;&#xF8; aaa sss ddd fff</text>
0081   </lesson>
0082   <lesson>
0083    <id>{69025d87-2ac0-4be0-ac9c-0ae2d2b5a7d0}</id>
0084    <title>Lesson 6</title>
0085    <newCharacters>Ingen</newCharacters>
0086    <text>ffj jjf ddk kkd ssl lls aa&#xF8; &#xF8;&#xF8;a jf kd ls &#xF8;a
0087 jjf ffj kkd ddk lls ssl &#xF8;&#xF8;a aa&#xF8; fj dk sl a&#xF8;
0088 a&#xF8; sl dk fj a&#xF8;&#xF8; &#xF8;aa sll lss dkk kdd fjj jff
0089 &#xF8;a ls kd jf &#xF8;&#xF8;a aa&#xF8; lls lls kkd ddk jjf ffj
0090 jf kd ls &#xF8;a ffj jjf ddk kkd ssl lls aa&#xF8; &#xF8;&#xF8;a
0091 fj dk sl a&#xF8; jjf ffj kkd ddk lls ssl &#xF8;&#xF8;a aa&#xF8;
0092 a&#xF8;&#xF8; &#xF8;aa sll lss dkk kdd fjj jff a&#xF8; sl dk fj
0093 &#xF8;&#xF8;a aa&#xF8; lls lls kkd ddk jjf ffj &#xF8;a ls kd jf</text>
0094   </lesson>
0095   <lesson>
0096    <id>{60651de9-9794-46cd-8f15-75e3ce5bac20}</id>
0097    <title>Lesson 7</title>
0098    <newCharacters>Ingen</newCharacters>
0099    <text>la ja kl&#xF8; la sa da &#xF8;k &#xF8;l k&#xF8; skall lass l&#xF8;s kall fall
0100 sala d&#xF8;s s&#xF8;l sj&#xF8;l s&#xF8;la k&#xF8;lla l&#xF8;kka jakka slakk l&#xF8;s d&#xF8;s
0101 d&#xF8; k&#xF8; kassa sas aks laks kall kl&#xF8; lass dass sak ja d&#xF8;la
0102 s&#xF8;la laka jakka lakk flaksa dal sal fall lass flass klakk
0103 slakk flakk lakk sakka l&#xF8;kka k&#xF8;lla kassa s&#xF8;k f&#xF8;l sj&#xF8;l kl&#xF8;
0104 fj&#xF8;s sal lass skal aks laks saks faks &#xF8;s d&#xF8;s sl&#xF8;s sj&#xF8; s&#xF8;l
0105 skada slakk klaff sl&#xF8;s sj&#xF8;s sj&#xF8;lakk k&#xF8;lass skj&#xF8;d sjal</text>
0106   </lesson>
0107   <lesson>
0108    <id>{67773b46-177a-43f6-beb7-db652b0ba963}</id>
0109    <title>Lesson 8</title>
0110    <newCharacters>n</newCharacters>
0111    <text>n kanal snakk slank n n lan nasal ann slank
0112 sakn anfall sanda n knak klan knakk dan kan danna
0113 kan klank sans fan kan fan knakk sank fasanjak sank
0114 sakna ana sanda anda sakn slank land skann sakna
0115 anda sans an salsa faln knas flank skann lansa
0116 kan nasal fasanjak kna skan knak and knakk
0117 skan lank fall sand sann sjans anka kanal akn knadd dann
0118 sakna sans kna and knakk fana knas daff klan lank
0119 snakk skann flakna kan sjans lank fan anskaff kana
0120 dan kanna anga danna anfall knas knak anfall snakk</text>
0121   </lesson>
0122   <lesson>
0123    <id>{fa496a6b-bf1f-4b12-9817-e46438d84a78}</id>
0124    <title>Lesson 9</title>
0125    <newCharacters>t</newCharacters>
0126    <text>fatt antatt takta anstalt kantata data datasal sjakt
0127 satt tatt stall klatt akt stat ant natt salt
0128 sant data antall slakt skatt andakt klatt natt
0129 tank lat stans tja sta tafs at akt talt skalt
0130 sta salt natt sta anta tak stjal stans tafs stank
0131 saft t takst altan tall ta fastsatt akt
0132 stall antall stakt stans antal t alta fastsatt stat
0133 antatt tast data fakta akta t tall satt stank skatt
0134 ta fatt kant stans tast natt klask statsskatt tafatt
0135 fatt skant katt andakt slask skatt fastsatt fatta</text>
0136   </lesson>
0137   <lesson>
0138    <id>{f79e4092-cada-47a0-a919-563d55357b8c}</id>
0139    <title>Lesson 10</title>
0140    <newCharacters>i</newCharacters>
0141    <text>din ni ti fin statistisk filtjakk skinn tiltalt
0142 flint skit innsikt il snike kile linse stille
0143 kis flis lilla knis finsikt niss sti
0144 inni disk klink illsint asiatisk kliss fantastisk
0145 titanisk still lik innstilt dill inn fins innkast ti
0146 datid tinka linn si stinn dikt sandinis iskant
0147 tadsjikistan kalifa anstill islandsk indisie si is ilsk
0148 sniff ild kil still anti statistikk il tikk tiltak
0149 inntak fint fnis knis sinn fik disk sikt ilsk dill
0150 tillit sink kli til nitid tillat silt niss sin list</text>
0151   </lesson>
0152   <lesson>
0153    <id>{9ed45007-a727-46dd-bc5d-c90e0ff30354}</id>
0154    <title>Lesson 11</title>
0155    <newCharacters>v</newCharacters>
0156    <text>vink vas avta kvikk kalv vask visk kvakk
0157 vill svai vannskadd avl vi kvikksand kvad svill
0158 vass av vidd avskilt tavla svi vil avta
0159 avkall svik tilvist vin viss tilnavn svik
0160 svi avskilt vatt avtalt villsvin svin vin vinn
0161 stiv skav tilnavn vind vi svin avtatt vill
0162 visita likvid vakt vaka livvakt avstand
0163 kav vit sivil skvis kval kvakk avlat
0164 vin svan vinn kvist aktiv svant salv avstand
0165 kava vind valk vin liv avla vist visst vink</text>
0166   </lesson>
0167   <lesson>
0168    <id>{69c6e6c7-9fde-4359-bd99-3131c8f84d21}</id>
0169    <title>Lesson 12</title>
0170    <newCharacters>m</newCharacters>
0171    <text>minimal man mas smisk midd datamaskin sjaman
0172 kamin flamm malm lam innmat kam midt
0173 filmatisk amtmann mast mat lim stim avismann
0174 stamfisk klamme animalsk midtskill mil mafia
0175 mistanke kammen tam smi smil samla manke
0176 maldiv film smal maskin slim samtid mist mammadalt
0177 mave dadaism stam midt landsmann jamn amm stam
0178 smak filmavis saltsmak slam amt intim midt
0179 vaktmann mann datamaskin familie smak midda film
0180 mast midnatt salma landmina mast makt maska</text>
0181   </lesson>
0182   <lesson>
0183    <id>{d7f1c82b-c96e-4937-b2cf-313d1b17e728}</id>
0184    <title>Lesson 13</title>
0185    <newCharacters>e</newCharacters>
0186    <text>flett melkefettet sameie kantstein kjeien enkeltside
0187 fjellvidde jevn saksekjeft maskinen innleid matsalen
0188 missetittelen
0189 slankemidlene skalke innlede midte skive sjelden
0190 matfatet datamesse eksemen kjenne linje elementet stenke
0191 kallenavnet skade nevnte avtaletekst sveis divanen
0192 ineffektivitet
0193 kive avskaffe kleiva etatsledelsen feite kildeskattesats
0194 misteltein snille knekk kansellistisk semsket
0195 mennene se skjele svike feilsende niste sjekke
0196 venninnen saksfelten stemmetelle takende navnet
0197 kakefesten innstendig isflaket salmen anstalter</text>
0198   </lesson>
0199   <lesson>
0200    <id>{a93231d7-eca0-4bf0-bc46-bbbc7928cfce}</id>
0201    <title>Lesson 14</title>
0202    <newCharacters>h</newCharacters>
0203    <text>helaften hete hvete handel helsa
0204 sjeldenheten enhetnavnet handelsstand edelheten hinke
0205 havkanten hevde nattestillheten hikstene hede filthatten
0206 havvann halvt himle allmennheten vesthimmelen helle
0207 hjemkalt hves veska sammenhengen helse hjalt halse
0208 enheten havfiske halvtam helhet sankthanstiden
0209 hind helsesjefene dalahesten hjemsendelsen veltalenhet
0210 hel hemme hjem tastenheten hanekammen
0211 kveldshimmelen hves nattehavnen avhendelig helheten hils
0212 hakkemat handelsleddet hjemsted hjelmen halvfeit hanke</text>
0213   </lesson>
0214   <lesson>
0215    <id>{4169f018-80f1-437e-a4cc-1a2408d368ea}</id>
0216    <title>Lesson 15</title>
0217    <newCharacters>r</newCharacters>
0218    <text>sjakkseiere mediasentret skrekkvelde direktesender
0219 lekearealer
0220 jernvarehandleren setter avtrekksvifte almetreet
0221 havseileren
0222 samfiskerne revejakt lekearealer erle sikkerhet
0223 kvalifisere kvarken fraktraten tranehalsen
0224 matvaresikkerheten
0225 festledere tresnittet drive ferjereisen skrivere
0226 raj rav rader rekker karat karismatisk trafikkledelsen
0227 kjellermesteren inntakskravet hjemmeseire hesterasen
0228 sjefkjemikeren
0229 irritertheten hammeren resistent nikkersen risikere trellen
0230 arr retten karre tiltrede minimere nettverk kreditten
0231 siter rediger tanker kantrer markeder kraftverkseier</text>
0232   </lesson>
0233   <lesson>
0234    <id>{3e48fb16-a84d-4cf7-a916-61e88b345b47}</id>
0235    <title>Lesson 16</title>
0236    <newCharacters>g</newCharacters>
0237    <text>gang gane angre alge gammel fredag hjertelig grader
0238 fangedrakt tillegg vinge avgift glimre mange
0239 gris inntjening ferge klaging gangvegen
0240 regime graven grevlingen regjeringen generasjonen mengden
0241 gjette avgrensning tegnet tingen gni ingen glitret
0242 samlingen gjeld gjengjelde sentraliseringen stillingen
0243 salgsleder divanseng filing knising flenge gjeng knivingen
0244 langrenn tvang anlegg rettferdighet egnet magnet
0245 deltager avmagring registreringen egen veggen knegge
0246 markeringen filmdagen dregge dekkvinge engste verdige</text>
0247   </lesson>
0248   <lesson>
0249    <id>{d49c7e35-c2b6-48f1-bfc0-1fa4bfdff092}</id>
0250    <title>Lesson 17</title>
0251    <newCharacters>o</newCharacters>
0252    <text>oss kos sos kokos kategori fond fotograf kork overlevelse
0253 kokekaret tredjedivisjonslaget forvintrer alkoholskade
0254 anno venninneforhold organisasjon flora fonna
0255 korridoren oksidering ordning forslaget kvote
0256 oslofenomen import vestsamoansk nasjonen
0257 hovedtrinnet mangfold skogsjefen holdt markedsdominansen
0258 transaksjon
0259 elektro kontoret hol kontrollere karjolene sokk redaksjon
0260 komma tolldeklarasjon fondsordningen koordinering
0261 lovgivningen hovedorganisasjonen kolli distraksjoner
0262 domkirken
0263 klovneaktig konsistens konsekvent forskere forskriften</text>
0264   </lesson>
0265   <lesson>
0266    <id>{d4c97ede-43be-4fa1-b0f7-082c2212d34c}</id>
0267    <title>Lesson 18</title>
0268    <newCharacters>b</newCharacters>
0269    <text>blid bad bror blad bank balalaika samarbeid obligasjonen
0270 beinest
0271 basis skolebok blindtarmen laboratorie laborant
0272 arbeidssenter betennelse forbereder benskaden
0273 bonderosen brevenn atombrenselet forbindelse barnerett
0274 obligasjon bevaring bakover beherske
0275 giroblanketten fabrikklokalene begivenhet embedet barneleke
0276 boliger beiteverdi embedsmennene tegneblokken statsborger
0277 filmsamarbeide vegbane blikk karbon morbror fabrikatet
0278 bitter boblebadet bladet banksjef reinbeitet breklatrerne
0279 klabb fagarbeider jernbanesville jernbane brakvalg</text>
0280   </lesson>
0281   <lesson>
0282    <id>{ea3f3f2f-52db-4c77-9671-94808e30cccc}</id>
0283    <title>Lesson 19</title>
0284    <newCharacters>p</newCharacters>
0285    <text>papp pop park pip vippe pepper praktisk prisvinneren
0286 pakkingen proffparagrafen
0287 opphev partiskillet haglpatron nasjonalpark prosjekt
0288 kopien bibelspredningen oppdekningene videretransporten
0289 apokoper steinsprang paraglider alarmrop kapital
0290 pinseaften finalekampen opptatt pernoden spare
0291 appositiv reprise bilplassen gipsmodell patron
0292 privatklinikk
0293 betalingsstopp overspenning propaganda korrespondansen
0294 avspeiling forplante grensepost etappeseieren peilingene
0295 kapring forsvarsdepartementet partipolitikken
0296 pikkels tape teip parentes lappe programmet</text>
0297   </lesson>
0298   <lesson>
0299    <id>{76a2ebfd-b8b8-45fa-8511-e09235c8cee9}</id>
0300    <title>Lesson 20</title>
0301    <newCharacters>q</newCharacters>
0302    <text>noqfm dqfg qn&#xF8; q qqb qb iqi dqa q qatars qatarsk
0303 noqfm q iqi bpfq nq q ftqn q q qatarsk qb noqfm
0304 gfq nq noqfm q pqgp nq q q nq qqb q dqa qb q
0305 qatars itq q q qn dqa vqn qatars gmiq vqn dqfg
0306 gmiq noqfm qto noqfm qn&#xF8; noqfm habsq q qatarsk
0307 habsq q qatars gmiq q pqgp nq noqfm dqfg nq itq
0308 dqa qto qatars bfpqp qatarsk pqgp qhi gfq qb
0309 qatarsk habsq bpfq bpfq qhi iqi qto ftqn iqi bfpqp
0310 qatars qn&#xF8; dqfg pqgp q gmiq iqi pqgp bfpqp iqi
0311 itq qn habsq bpfq habsq nq habsq noqfm q qqb</text>
0312   </lesson>
0313   <lesson>
0314    <id>{9f7da849-f5a2-4a4b-a362-70092e4474a1}</id>
0315    <title>Lesson 21</title>
0316    <newCharacters>&#xE5;</newCharacters>
0317    <text>mp&#xE5; &#xE5;kh &#xE5;l &#xE5;l q&#xE5; &#xE5;po &#xE5;jt g&#xE5;f &#xE5; &#xE5;p &#xE5; &#xE5;pq &#xE5;pq
0318 g&#xE5;f &#xE5;kh q&#xE5; &#xE5;pq &#xE5;kh &#xE5;l &#xE5; f&#xE5;ni f&#xE5;ni f&#xE5;ni &#xE5;fd &#xE5;
0319 f&#xE5;ni &#xE5;q f&#xE5;ni bok&#xE5; kqt&#xE5;r g&#xE5; &#xE5;po &#xE5;l &#xE5;g q&#xE5; v&#xE5;r mp&#xE5;
0320 &#xE5; &#xE5; &#xE5;kh mp&#xE5; &#xE5; &#xE5;q &#xE5;pq f&#xE5;ni &#xE5;po v&#xE5;r ivp&#xE5; &#xE5;p
0321 r&#xE5;g &#xE5;fd &#xE5;tem g&#xE5; &#xE5;p r&#xE5;g bok&#xE5; r&#xE5;g &#xE5; r&#xE5;g &#xE5;q bok&#xE5;
0322 v&#xE5;r mp&#xE5; &#xE5;g &#xE5;pq bok&#xE5; &#xE5; bok&#xE5; &#xE5;o &#xE5;po g&#xE5; mp&#xE5; kq&#xE5;
0323 &#xE5;kh kqt&#xE5;r &#xE5;jt &#xE5;pq q&#xE5; g&#xE5; &#xE5; f&#xE5;ni &#xE5;po &#xE5;o &#xE5; &#xE5;p v&#xE5;r
0324 bok&#xE5; v&#xE5;r kq&#xE5; &#xE5;q &#xE5;fd &#xE5;fd &#xE5;q g&#xE5;f &#xE5;mv ivp&#xE5; g&#xE5;f &#xE5;mv
0325 &#xE5;pq &#xE5;q r&#xE5;g kq&#xE5; t&#xE5;dr &#xE5; kqt&#xE5;r bok&#xE5; &#xE5;g kq&#xE5; g&#xE5;f
0326 ivp&#xE5; mp&#xE5; &#xE5;kh &#xE5;tem kq&#xE5; mp&#xE5; &#xE5;o &#xE5;pq &#xE5;l f&#xE5;ni &#xE5;fd</text>
0327   </lesson>
0328   <lesson>
0329    <id>{7bd43567-b25b-4d9a-811b-76247342bb6c}</id>
0330    <title>Lesson 22</title>
0331    <newCharacters>w</newCharacters>
0332    <text>westerngenren megawatt besserwisseren showrennet bowen
0333 westernhelt danseshowet sommershowet bowle botswaner
0334 bowiekniv tomahawken westernfilm botswana tweedjakke
0335 westernfilm wikipedia tweeden wienerne weekendreisen
0336 wiki botswanere wergeland botswanerne wigwam
0337 weekend showmenn vannshowet terawatt misseshowet
0338 fotballshowet goodwillreisen lasershowet wankelmotor
0339 darwinisten westernhelt showensemble langweekend western
0340 swimmingpoolen wienerklassikerne wankelmotoren waliserne
0341 bowlern rwanderen sweatere mediashowet</text>
0342   </lesson>
0343   <lesson>
0344    <id>{62f539dd-c8c6-4333-97f2-7092e4968d98}</id>
0345    <title>Lesson 23</title>
0346    <newCharacters>n</newCharacters>
0347    <text>traktekaffen leksjoner grafikkavdelingen nedhogd
0348 malingboksen
0349 manesje eiendomsforvalteren afrikasamband selvopplevelsen
0350 agitasjonen skrangle orkanen bensin tilfanget
0351 kvartfinalekampen
0352 omfatting kampvotering barneblader dagligvarehandelen
0353 registreringsstatistikk dingeldangel vandringsveien
0354 gasskraftmotstanderen
0355 statisten rehabiliteringstjeneste familieminister
0356 sankthanskvelde
0357 redningsvesen formingsfag fritidssentrene trekant
0358 legasjonene
0359 geleiding oppmodingen oljeanlegge fordelingsansvaret
0360 tetningsmaterialet kostnadsgevinst landskapsavdeling
0361 skjermbildefotograferingen
0362 popsangeren magasinredaksjonen driftsbalanse
0363 kreftforeninger</text>
0364   </lesson>
0365   <lesson>
0366    <id>{baabf07c-1432-43fe-9c6c-532586a8d17a}</id>
0367    <title>Lesson 24</title>
0368    <newCharacters>c</newCharacters>
0369    <text>caset serviceetaten corn potetchipsen landslagsbacken
0370 scenen serviceselskapet toppscorerliste canadiere
0371 tchaderne servicekontrakter molotovcocktail
0372 rockefestivalen sideback champagne chartermarkedet
0373 oscarnominasjon
0374 backhanden celle rockerne chifferkontor
0375 drawbacken science scenemessig c tchader scooter colakrig
0376 service servicemann serviceorganisasjon chartring
0377 chiantien france scenedekorasjonen scientisten
0378 leicakameraet
0379 plantecelle chiffermaskin rockevideoen placeboeffekten
0380 chartringen colafinalen dreiescenen servicearbeider</text>
0381   </lesson>
0382   <lesson>
0383    <id>{59aab892-b1ab-42bb-9a94-6dba0a4355be}</id>
0384    <title>Lesson 25</title>
0385    <newCharacters>&#xE6;</newCharacters>
0386    <text>er&#xE6; &#xE5;p&#xE6; &#xE6;m &#xE6;d &#xE6;vo e&#xE6; &#xE6;&#xE5;np er&#xE6; &#xE5;p&#xE6; g&#xE6;d &#xE6;k er&#xE6;
0387 j&#xE6;kv j&#xE6;kv l&#xE6;&#xE6; &#xE6;&#xE5;np &#xE5;p&#xE6; &#xE6;nb &#xE5;p&#xE6; g&#xE6;d b&#xE6; b&#xE6; &#xE6; &#xE6;&#xE5;np
0388 o&#xE6;r g&#xE6;hw ti&#xE6;i ti&#xE6; ti&#xE6;i &#xE5;p&#xE6; ls&#xE6; &#xE6; e&#xE6; ti&#xE6;i &#xE6;&#xE5;np
0389 &#xE6;g b&#xE6; j&#xE6;kv j&#xE6;kv &#xE5;p&#xE6; &#xE6;nb &#xE6;d p&#xE6;j b&#xE6; er&#xE6; &#xE5;&#xE6;pd
0390 m&#xE6; &#xE6; &#xE6;nb &#xE6;jt g&#xE6;hw g&#xE6;d &#xE6;vo &#xE6; g&#xE6;d o&#xE6;r &#xE6;jt &#xE6; &#xE5;p&#xE6;
0391 &#xE6;vo &#xE5;p&#xE6; &#xE6;g &#xE6; ti&#xE6;i m&#xE6; ti&#xE6; &#xE5;p&#xE6; l&#xE6;&#xE6; &#xE6;jt &#xE6;jt ls&#xE6;
0392 &#xE6; &#xE6;jt er&#xE6; er&#xE6; &#xE6;m ti&#xE6;i &#xE5;p&#xE6; e&#xE6; &#xE6; er&#xE6; &#xE6;&#xE5;np j&#xE6;kv
0393 g&#xE6;hw &#xE6;g ti&#xE6;i &#xE6;vo &#xE6;&#xE5;np &#xE6;jt &#xE5;p&#xE6; &#xE6;nb &#xE6; &#xE6;&#xE5;np ti&#xE6;i
0394 g&#xE6;hw &#xE6;k &#xE6;g j&#xE6;kv &#xE6;d &#xE6;m &#xE6;g ti&#xE6; b&#xE6; &#xE5;p&#xE6; &#xE6;m ti&#xE6; &#xE6;m
0395 &#xE6;k l&#xE6;&#xE6; l&#xE6;&#xE6; e&#xE6; m&#xE6; &#xE6;jt &#xE6;vo er&#xE6; ti&#xE6;i la&#xE6; r&#xE6;p &#xE6;</text>
0396   </lesson>
0397   <lesson>
0398    <id>{355878a6-266d-47ca-af57-8760d5e4f104}</id>
0399    <title>Lesson 26</title>
0400    <newCharacters>x</newCharacters>
0401    <text>taxi telefaxen taxfreesalget mexikansk
0402 taxi coxen texacostasjonen maksitaxi xenogami texansk
0403 xerox marxisme taxiholdeplassen xenon xerografere xerografi
0404 xeromorf
0405 marxist hexagonal taxfreesalget antimarxistisk dixieland
0406 mixmaster xenofob foxtrot slowfox respatex
0407 max sex sexologen taxisentra marxisten rex
0408 dixielandorkester
0409 mexicaneren marxisten texacostasjonen maksitaxi
0410 marxistleninist
0411 taxfreesalg mexicaneren xenofobi faxe xerografere
0412 taxiholdeplass foxtrot maksitaxi foxterrier
0413 xantippe taxfree mexikane grand prix</text>
0414   </lesson>
0415   <lesson>
0416    <id>{6e401c95-94b7-4a47-97d6-7a94cc0dbea5}</id>
0417    <title>Lesson 27</title>
0418    <newCharacters>abcdefghijklmnopqrstuvqxyz&#xE6;&#xF8;&#xE5;</newCharacters>
0419    <text>kraftverdi kremasjoner tonesettingen matboden
0420 kraftforsyningsavdelingen
0421 barnetrinn kjempetilbudet salgsveksten dytte yste diametere
0422 mediedekning kystfiskere villhesten judoklubbe sardinsk
0423 immigranten stjernegris kaffekanne nettobudsjettere
0424 tidligpensjon akkord trehusbebyggelsen oppstillingsplan
0425 lyttergruppe enhetskvoteordningen fluorideringen
0426 shippingprosjekt
0427 utbyggingsinteressen bastardhunder svenskesuppen
0428 unntaksregel forkamp
0429 styrkestrukturen arkitektseksjoner atonaliteten
0430 regiansvarlig
0431 seriesammenheng diskettstasjoner beinveien
0432 strukturforandringen
0433 vintersport glimmer bedriftsaviser slammet
0434 barnehaveavdelingen xylofon
0435 alfa bravo charlie delta echo foxtrot golf hotel india
0436 juliet kilo lima mike november oscar papa quebec romeo
0437 sierra tango uniform viktor whiskey x-ray yankee zulu &#xE6;gir
0438 &#xE6;rlig &#xF8;dis &#xF8;rnulf &#xF8;sten &#xE5;se &#xE5;got</text>
0439   </lesson>
0440   <lesson>
0441    <id>{1c3bc103-b810-4c89-835d-7176cd3f4e3d}</id>
0442    <title>Lesson 28</title>
0443    <newCharacters>Ingen</newCharacters>
0444    <text>lengre se pragmatisk allikevel overfor lenger skrive viss
0445 annerledes etterhvert verre
0446 for ovenfor blant hvis tillegg prosess adekvat krake
0447 objektiv tilstede kompliment
0448 enda subjektiv komme fullt tillit an tunnel jeg finne
0449 if&#xF8;lge g&#xE5;
0450 akkurat en de gj&#xF8;re eksplisitt bli ett mottatt imot forhold
0451 st&#xE5;
0452 si kapittel sette tunnel istedenfor hvertfall ihvertfall
0453 for&#xF8;vrig integritet medium
0454 likevel imidlertid ta tre forresten hei nettopp f&#xE5; komite
0455 f&#xF8;lge ifra
0456 empati enn&#xE5; abonnement anledning billett initiativ
0457 forel&#xF8;pig v&#xE6;rt episk vant
0458 dog kontekst adresse bok allmenn lage et foran blant legge
0459 t&#xF8;rre
0460 terrasse parallell v&#xE6;re ambivalent vise i hvert fall sjanse
0461 implisitt ide ressurs bryllup
0462 kultur hvordan gjennom sjelden moro gang nysgjerrig tema
0463 kunnskap etter hvert begynne</text>
0464   </lesson>
0465   <lesson>
0466    <id>{ac8e4f86-89cb-4e09-b404-13e1683a6d31}</id>
0467    <title>Lesson 29</title>
0468    <newCharacters>Ingen</newCharacters>
0469    <text>begrep vite skj&#xE6;re hovedsakelig m&#xF8;te misunnelig kanskje
0470 holde konkurranse subtil vel
0471 finnes enhver venninne skj&#xF8;nn verre for&#xF8;vrig fylt visst
0472 moral sitte implementere
0473 spesielt verst etikk igjennom t&#xF8;r ligge altfor ikke lese
0474 metafor viktig
0475 suksess t&#xF8;y vert kollegaer uttrykk be sj&#xE5; da kolleger grunn
0476 v&#xE6;r
0477 aspekt var hvor by s&#xE5; bilde jamf&#xF8;r ironi n&#xE5; &#xF8;nske paradoks
0478 jente mann bare forutsetning b&#xE6;re skje til utover hver dere
0479 stille
0480 potensial og mulighet grammatikk synonym menneske bygge hus
0481 kynisk bringe internett
0482 bruke hvert karriere ettersom radikal god rekke dra m&#xE5;l
0483 kjenne
0484 ha kompleks tentativ &#xF8;ye hjelpe verden scenario apropos
0485 paradigme trekke artikkel
0486 engasjement aggressiv kalle idet allerede fortsatt tiltak
0487 pr&#xF8;ve forst&#xE5; interaksjon sp&#xF8;rre </text>
0488   </lesson>
0489   <lesson>
0490    <id>{060ebe63-1db3-40f8-b536-b355fa1f800b}</id>
0491    <title>Lesson 30</title>
0492    <newCharacters>Ingen</newCharacters>
0493    <text>like f&#xF8;re takknemlig persepsjon kompetanse allikevel
0494 tilstede tilfelle original sjanger sannsynlig
0495 telle patetisk fors&#xE5;vidt profesjonell samarbeid tenke
0496 empirisk fult sl&#xE5;ss betydning engang
0497 rett diskurs annerledes siden som tro gjelde antall forrige
0498 virke
0499 skille fylle inntil love oppmerksomhet stod prinsipp lang
0500 potensial autonomi
0501 spennende uansett arrangement utifra velge vant konsensus
0502 atferd konsolidere bil
0503 bevisst tid design idag vanskelig mange oransje igang
0504 konservativ sende sl&#xE5; disse han</text>
0505   </lesson>
0506  </lessons>
0507 </course>