Warning, /education/ktouch/data/courses/nl2.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003 <id>{fc3330f6-ce6c-4b90-b344-3ff2bac66c32}</id>
0004 <title>Nederlands voor kinderen (automatisch aangemaakt)</title>
0005 <description>KTouch oefenbestand voor kinderen
0006 
0007 De woordkeuze werd gebaseerd op het
0008 Perl Script geschreven door Steinar Theigmann &amp; Håvard Frøiland.
0009 
0010 Kenmerken van dit oefenbestand zijn :
0011              1. Een zeer geleidelijke overgang van het
0012               ene niveau naar het andere, vooral in het
0013               begin.
0014              2. Een grote nadruk op het ritme
0015              3. Herhaling
0016 
0017 Copyright 2004 by Marc Heyvaert (marc_heyvaert AT yahoo DOT com)
0018 Dit document is een onderdeel van het KTouch programma en valt onder de
0019 bepalingen van de GNU General Public License versie 2 of recenter.</description>
0020 <keyboardLayout>nl</keyboardLayout>
0021 <lessons>
0022  <lesson>
0023  <id>{40f18943-af6e-4277-a2b3-e70d1def4f09}</id>
0024  <title>j f</title>
0025  <newCharacters>jf</newCharacters>
0026  <text>jjj jjj jjj fff fff fff jjj fff fff jjj jjj
0027 jjf jjf jjf jfj jfj jfj jff jff jff jjf ffj
0028 ffj ffj jff jff jff jfj fjf fjf jfj fjf jfj
0029 jff jjff fjj jj ffjff jjff fjj jj ff jf jf fj fj
0030 j jjjj jjffj j ffjf jj jff jj j j j ffj fffj
0031 jf jjjj fjj ffj jjffj fjjjff jf jff j ffj jj
0032 ffjf j fjj ff ff j ffj jjffjf jjff jff fffj
0033 ff jjfj jj fffj jf ffjj jfj fjj jj jfff jff</text>
0034  </lesson>
0035  <lesson>
0036  <id>{209b3391-8943-48b8-acd0-e985bf0af27e}</id>
0037  <title>g h</title>
0038  <newCharacters>gh</newCharacters>
0039  <text>ggg ggg hhh hhh ggg ggg hhh hhh ggg ggg hhh hhh
0040 jhj jhj jhj fgf fgf fgf fhg fhg fhg hgj hgj hgj
0041 hgj hgj hhf hhf hfj hfj hfj hfj fgj fgj fgj fgj
0042 ggj ggj ggj ggj ggj gjff gjff gjff
0043 ghhf gffh ghhf gffh ghhf gffh ghhf gffh ghhf gffh
0044 jjgf jjgf jjgf jjgf jjgf jjgf jjgf jjgf jjgf jjgfg
0045 hfffj fjg hfffj fjgh fffj fjgh fffj fjgh fffj
0046 fjfhh ffjfh hgjfg fjfhh ffjfh hgjfgfjfhh ffjfh hgfg hfffj
0047 hfffj fg hff jgh hgjf fg hg jjg g hhhg fjfhh hggg hg
0048 jjgf hgjh jgh hgjh g hgjf hhfh fg jgh hhhg g g jg hfffj
0049 hhfh hhfh jfh hhfh fg hg hhfh hhfh jfh hhfh fghg</text>
0050  </lesson>
0051  <lesson>
0052  <id>{aa49c7c9-42ab-4611-9063-7277b2275e74}</id>
0053  <title>d k</title>
0054  <newCharacters>dk</newCharacters>
0055  <text>ddk ddk ddk kkd kkd kkd kkd kdk kdk kdk kdk kdk
0056 dkd dkd dkd dkd dfj dfj dfj dfj dfj kjf kjf kjf kjf
0057 gdf hkj gdf hkj gdf hkj ghd ghd ghd hfk hfk hfk hfk
0058 jkdf jkdf jkdf ghdk ghdk ghdk ghdk ddk djgg ddk djgg
0059 ddk djgg ddk djgg ddk djgg ddk djgg
0060 hkdh djgg hkdh djgg hkdh djgg hkdh djgg hkdh djgg hkdh djgg
0061 hjdh kf djd hjdh kf djd hjdh kf djd hjdh kf djd
0062 ggd djgg kjkfg ggd djgg kjkfg ggd djgg kjkfg ggd djgg kjkfg
0063 kg kf fhk dhjh hjdh khfkd kf ddd kfg kg hjdh fhk
0064 dhjh jgd fk hjd gkkj dhjh ggd kfg kjfk kj kf khfkd
0065 kg kg hdj kj dhjh khfkd gkkj dd gk kj dhf hd hjdh
0066 kjg dd hdj fk kj kjg kfg hd dj hd ggd gk jgd dj</text>
0067  </lesson>
0068  <lesson>
0069  <id>{db52621a-c3ce-404c-8b7d-182d89354750}</id>
0070  <title>l s</title>
0071  <newCharacters>ls</newCharacters>
0072  <text>lls lls lls lls ssl ssl ssl sls sls sls lsl lsl lsl lsl
0073 lss lss lss lss sll sll sll sdj sdj sdj sdk sdk sdk sdk
0074 jks jks jks jks fds fds fds fds fds jks jks jks jks jks
0075 lkf lkf lkf lkf jkl jkl jkl jkl lkj lkj lkj lkj kls kls
0076 klj klj klj klk klk kds dsk kds dsk kds dsk kds dsk kds dsk
0077 hjs hjs hjs sjh sjh sjh sgh sgh sgh sgh sgh hds hds hds
0078 jhl jhl jhl jhl jgl jgl jgl jgl jgl jgl kjs kjs kjs khs khs khs
0079 hdfks sfs sk hdfks sfs sk hdfks sfs sk hdfks sfs hdfks sfs sk
0080 klg dshf sf sk klg dshf sf sk klg dshf sf sk klg dshf sf sk
0081 sfs lg jl lddd sdkh js ldjs slgh sgfh sgg ld sdkh
0082 gsd slgh gsd sgfh js sksg lddd lgg sf sfs sg ld
0083 js sf sdkh sfs sg sg sdkh sl ld sdkh s s sdkh lgg
0084 ksjfl ld sdkh ld sfs gl ld s ld sdkh gsd sf s lk
0085 lg lgg js js lg sf gl lk klg dshf sf sk</text>
0086  </lesson>
0087  <lesson>
0088  <id>{cf36b7eb-ef76-428d-b467-d17c988d4f7c}</id>
0089  <title>q m</title>
0090  <newCharacters>qm</newCharacters>
0091  <text>qqq qqq qqq mmm mmm mmm qmm qmm qmm qmm mqq mqq mqq mqq
0092 qmq qmq qmq qmq qmq qmq qmq mqq mqq mqm mqm mqm mqm mqm
0093 lmq lmq lmq lmq lmq lmq lmq jkq jkq jkq jkq qsm qsm qsm
0094 qsm msd msd msd msd ghm ghm ghm ghm fgm fgm fgm fgm dfq
0095 dfq dfq dfq jkm jkm jkm jkm mqg mqg mqg mqg jdm jdm jdm
0096 mfg kgm dsfq mfg kgm dsfq mfg kgm dsfq jqs mmkl dsfq jqs mmkl dsfq
0097 jqs mmkl dsfq jqs mmkl dsfq jqs hqff hqhq jqs hqff hqhq
0098 mjfm km mhl mjfm km mhl mjfm km mhl mjfm km mhl
0099 q hq dsfq lms llgm mkk q hq dsfq lms llgm mkk
0100 jmj kgm gfql kkq km hqff jmj kgm gfql kkq km hqff
0101 jjhm kkq llgm lfq gfql mkk jjhm kkq llgm lfq gfql mkk
0102 m hqff qj gfql jjhm hqsk m hqff qj gfql jjhm hqsk
0103 mmkl hsq mkk q mfg km llgm mmkl hsq mkk q mfg km llgm
0104 dsfq kgm lms llgm jmj km dsfq kgm lms llgm jmj km
0105 llgm mkk hq q jmj m jqs mmf llgm mkk hq q jmj m jqs mmf
0106 jm dsfq jm q hqff hqsk jm dsfq jm q hqff hqsk</text>
0107  </lesson>
0108  <lesson>
0109  <id>{10d9bf94-a64a-4126-80d4-71d1ffdee18d}</id>
0110  <title>t u</title>
0111  <newCharacters>tu</newCharacters>
0112  <text>tut tut tut tut fut fut fut fut tuf tuf tuf tuf tuf
0113 dus dus dus dus dus sul sul sul sul sul sul kus kus kus
0114 gul gul gul gul gul gul gul mul mul mul quu quu quu
0115 fuut fuut fuut fuut tuk tuk tuk tuk lus lus lus lus
0116 kust kust kust kust juf juf juf juf juf muf muf muf muf
0117 smult smult smult smult tuft tuft tuft tuft jut jut jut
0118 gum gum gum gum hut hut hut hulst hulst hult hult hult
0119 klutst klutst klutst klutst klutst klutst klutst klutst</text>
0120  </lesson>
0121  <lesson>
0122  <id>{be673b19-e03f-4ac8-8589-b5845b21ea7b}</id>
0123  <title>r i</title>
0124  <newCharacters>ri</newCharacters>
0125  <text>rir rir rir rir rir rir iri iri iri iri iri iri
0126 til til til til til stil stil stil stil tilt tilt tilt tilt
0127 mis mis mis mis mik mik mik mik mik mik kim kim kim kim
0128 gif gif gif gif gif gif kik kik kik kik kik kirt kirt kirt
0129 ruit ruit ruit ruit tuil tuil tuil tuil tuil tuil tuil
0130 uur uur uur duur duur duur duur tuur tuur tuur tuur
0131 kuur kuur kuur kuur muur muur muur muis muis muis muis
0132 ruim ruim ruim ruim kruim kruim kruim kruim duim duim duim
0133 rijm rijm rijm rijm ijs ijs ijs ijs dij dij dij dij dij
0134 kijk kijk kijk kijk jij jij jij jij jij lijm lijm lijm
0135 fris fris fris fris fris grif grif grif grif grif grif
0136 krijt krijt krijt krijt drijft drijft drijft drijft drijft
0137 strijkt strijkt strijkt strijkt strijkt slik slik slik slik
0138 rust rust rust rust rust rustig rustig rustig rustig
0139 mistig mistig mistig mistig mistig</text>
0140  </lesson>
0141  <lesson>
0142  <id>{b4f64c59-e813-42eb-b93a-dc1e136fbccc}</id>
0143  <title>y e o</title>
0144  <newCharacters>yeo</newCharacters>
0145  <text>ook ook ook ook ook pool pool pool pool rol rol rol rol
0146 ree ree ree ree de de de de de mee mee mee mee mee mee
0147 yam yam yam yam yam yo yo yo yo yo yo yoga yoga yoga yoga
0148 teug teug teug teug teug klei kle klei klei klei lied lied
0149 lied lied dief dief dief fee fee fee fee emmer emmer emmer
0150 dol dol dol dol lef lef lef lef leef leef leef leef fout fout fout
0151 stout stout stout kleur kleur kleur kleur lees lees lees
0152 meel meel meel meel smelt smelt smelt smelt keer keer keer
0153 streek streek streek hees hees hees goed goed goed goed hout hout
0154 goud goud houd houd goud koud koud koud fout fout fout
0155 koer koer koer koers koers koers koers
0156 tikje tikje tikje tikje modder modder modder modder
0157 liedje liedje liedje liedje soort soort soort soort</text>
0158  </lesson>
0159  <lesson>
0160  <id>{2942cfba-db8f-4e14-ad02-9ec4fbe3b8e8}</id>
0161  <title>z a p</title>
0162  <newCharacters>zap</newCharacters>
0163  <text>pa pa papa papa za za zaza zaza zal zal zal zal zap zap zap zap
0164 pak pak pak pak pak kap kap kap kap kap pap pa pap pap pa
0165 zoek zoek zoek zoek zoek soep soep soep soep soep poes poes poes
0166 perk perk perk perk perk paard paard paard paard dier dier dier
0167 jaap jaap jaap jaap paar paar paar spaar spaar spaar
0168 het paard staat op stal het paard staat op stal
0169 de koe roept meuhhh de koe roept meuhhh
0170 spaar jij ook mee spaar jij ook mee spaar jij ook postzegels
0171 moet jij ook mee moet hij ook mee hij gaapt hij slaapt
0172 taai taai taai saai saai saai zuster zuster zuster
0173 lepel lepel lepel de zuster geeft de lepel
0174 kerel kerel raampje raampje raampje karamel karamel karamel</text>
0175  </lesson>
0176  <lesson>
0177  <id>{b100942c-3620-4f37-ac8c-a5f26a936dd9}</id>
0178  <title>v n</title>
0179  <newCharacters>vn</newCharacters>
0180  <text>van van van van ven ven ven ven ven van ven van ven van
0181 vee vee vee nee nee nee vee nee vee nee vee nou nou nee nou vee
0182 nar nar ver ver nar nar ver ver nar ver nar ver nar ver
0183 nu nu nu vel vel vel nu vel nu vel nu vel vu vel nu vel
0184 veel veel vee vee veel vee veel vee veel vee voet voet
0185 noot noot voet voet noot voet noot voet noot voet naar voet naar
0186 nest nest nest nest vest vest vest vest nest vest nest vest nest
0187 lang lang lang vast vast vast neer neer neer lang vast neer lang vast neer
0188 hand hand hand eind eind eind aan aan aan aan de hand een eind
0189 aan de hand een eind meelopen aan de hand een eind meelopen
0190 vlees vlees vlees geen geen geen eten eten eten geen vlees eten
0191 kijken kijken naar naar naar naar horizon horizon naar de horizon kijken
0192 ik ga naar het huis van de nar ik ga naar het huis van de nar
0193 morgen kunnen de mensen ook voor dit kiezen</text>
0194  </lesson>
0195  <lesson>
0196  <id>{26ec80a2-62dd-4ebd-b5bb-fe4979e597e8}</id>
0197  <title>b c</title>
0198  <newCharacters>bc</newCharacters>
0199  <text>och och ach ach och ach och ach bar bar och bar ach bar och bar
0200 bier bier baar bier baar baar bier baar boer boer bier baar boer bar beer
0201 beer beer beer achter achter achter er staat een beer achter je er staat een beer achter je
0202 blaas blaas blaas blaas ballon ballon ballon blaas die ballon op blaas die ballon op
0203 lachen lachen lachen ooit al een lachende beer gezien ooit al een lachende beer gezien
0204 boek boek boel boel boek een saaie boel een saai boek een saaie boel een saai boek
0205 broek broek broek gescheurd gescheurd zijn broek is gescheurd zijn broek is gescheurd</text>
0206  </lesson>
0207  <lesson>
0208  <id>{f7c16fd9-add9-4d1a-bcd4-7c30907b12aa}</id>
0209  <title>x w</title>
0210  <newCharacters>xw</newCharacters>
0211  <text>xxx www xxx www xxx www xxx www water water water wacht wacht wacht
0212 water wat water wat wat wonder wonder wat een wonder dat water wat een wonder dat water
0213 leeuw leeuw lynx lynx de leeuw is de koning onder de dieren de lynx is geen katje
0214 wist jij dit al wie wijst er naar die lynx wist willywat hij wou doen
0215 waarom welke wie waaronder waar wie wonder warme wachten
0216 op weekdagen weten wij welke mensen wachten op de wegen</text>
0217  </lesson>
0218  <lesson>
0219  <id>{2c1e967a-ca77-4193-891c-6ea4a6d05645}</id>
0220  <title>hoofdletters</title>
0221  <newCharacters>JFGHDKLSQMTURIYEOZAPVNBCXW</newCharacters>
0222  <text>De delen Een eenhoorn Geld geven Daarom dachten wij Welke wegen nemen
0223 Sterke Jan en Willy gaan op stap Xavier is er ook bij Wat ga je doen
0224 Zeer erg Veel erger De Efteling Jan en Mieke gaan naar de Efteling
0225 Doe maar wat Ga voort Mijn hond heet Rex</text>
0226  </lesson>
0227  <lesson>
0228  <id>{adabab65-7502-402b-875b-d6a104d61c09}</id>
0229  <title>leestekens</title>
0230  <newCharacters>,.!?:";</newCharacters>
0231  <text>Dit is een, en dat is twee.
0232 Jan, Mieke, Maaike, Steffen en Rex, de hond, gingen wandelen.
0233 Dat is straf! Je bent helemaal nat! Wat heb je nu weer gedaan?
0234 Ik heb een heleboel dieren gezien: katten, honden, vogels...
0235 Morgen ga ik vast terug. Jij toch ook?
0236 Kom je morgen met mij en Anneke wandelen?
0237 Het is reeds vroeg donker. Pas op! Je hebt je toch geen pijn gedaan?
0238 Hallo! Hier! Kijk maar naar boven! Zie je mij dan niet?
0239 En toen zei ze: "Ik sta hier." Maar hij hoorde haar niet.
0240 Toen riep ze: "Moet ik naar beneden komen?"
0241 Het is nooit te laat. Rennen maar!
0242 Deze kerel heb ik nog nooit gezien! Jij wel?</text>
0243  </lesson>
0244  <lesson>
0245  <id>{6747c019-0509-41fa-924a-53fc63b49314}</id>
0246  <title>Volzinnen</title>
0247  <newCharacters></newCharacters>
0248  <text>De laatste tijd hebben wij jou hier niet veel meer gezien!
0249 Ga jij morgen terug naar school?
0250 Een overijverige leerling behaalt meestal goede resultaten.
0251 De meester van de zesde klas is een toffe kerel.
0252 We brachten met de klas een bezoekje aan de dierentuin.
0253 Welke jas is van jou?
0254 In de dierentuin hebben we heel wat dieren gezien: een paar leeuwen, een tijger, heel wat apen en zelfs een lynx!
0255 Op de zeedijk waren heel wat kinderen met kleine wagentjes aan het rondrijden.
0256 Het water van de zee was zeer koud.
0257 Morgen moeten we terug naar huis; de vakantie is voorbij.
0258 Ik dacht wel dat je mij herkend had. Of niet soms?
0259 Pas op! Straks trap je nog in die plas!
0260 Moeten wij nog ver stappen? Ik ben moe, mijn ogen vallen dicht en ik zou graag gaan slapen.</text>
0261  </lesson>
0262  <lesson>
0263  <id>{23f9a793-2556-4ff9-b832-8a168a8860a2}</id>
0264  <title>Rekenen</title>
0265  <newCharacters>1234567890+-*/='</newCharacters>
0266  <text>1 2 3 123 4 5 6 456 7 8 9 789 120 130 140 150 230 395 382 45
0267 1 + 2 = 3; 1+2=3; 44+23=67; 41+60=102; Oei! Dat is fout! Het
0268 moet 101 zijn. De tafel van 8: 1x8=8; 2x8=16; 3x8=24; enz.
0269 Op een computer wordt het maalteken vaak met een '*'
0270 aangeduid i.p.v. met een 'x'! Dus 4x7 is hetzelfde als 4*7
0271 ...en dat is natuurlijk gelijk aan 28! Op een klavier vind
0272 je ook geen teken voor 'gedeeld door'! Wij vervangen dat
0273 door een schuine streep: '/' dus. 35/7=5 of 35 / 7 = 5
0274 indien je wat meer ruimte tussen je cijfers wil! Het
0275 minteken is natuurlijk een gewoon liggend streepje, '-' dus.
0276 10 - 5 = 5 of 10-5=5 wanneer je minder ruimte wil gebruiken.
0277 En nu aan de slag! 1x1=1; 2x1=2; 3x1=3...</text>
0278  </lesson>
0279  <lesson>
0280  <id>{a31aedc7-317d-4307-abeb-abd82ab3ba55}</id>
0281  <title>Einde</title>
0282  <newCharacters></newCharacters>
0283  <text>Einde van de cursus. Proficiat!</text>
0284  </lesson>
0285 </lessons>
0286 </course>