Warning, /education/ktouch/data/courses/lt.std.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003 <id>{76a36212-db98-42e6-8dad-e1c1afb7c5ed}</id>
0004 <title>Lietuvių (standartinis)</title>
0005 <description>Tekstas iš programos „Klaviatūros treniruoklė „KP Typing Tutor““.
0006 Ačiū Sigitai Pedzevičienei (sigitab@ktl.mii.lt)</description>
0007 <keyboardLayout>lt(std)</keyboardLayout>
0008 <lessons>
0009  <lesson>
0010  <id>{ad7812b4-8496-4eeb-8d8a-6e5bd38e3df7}</id>
0011  <title>Lesson 1</title>
0012  <newCharacters>šk</newCharacters>
0013  <text>k k k š š š k k k š š š k k k š š š
0014 kš kš kš kš kš kš kš kš kš kš kš kš kš
0015 kkk ššš kkk ššš kkk ššš kkk ššš kkk ššš</text>
0016  </lesson>
0017  <lesson>
0018  <id>{e88ce2b6-0e1b-4940-9df8-53f35553ed35}</id>
0019  <title>Lesson 2</title>
0020  <newCharacters>dl</newCharacters>
0021  <text>ddd lll ddd lll dl dl dl dl dl dl dl dl
0022 šdš klk šdš klk šdš klk šdš klk šdš klk
0023 klšd klšd klšd klšd klšd klšd klšd klšd</text>
0024  </lesson>
0025  <lesson>
0026  <id>{fa237600-1ee2-4f2a-9af8-2818d12e3a53}</id>
0027  <title>Lesson 3</title>
0028  <newCharacters>sų</newCharacters>
0029  <text>sss ųųų sss ųųų sų sų sų sų sų sų sų sų</text>
0030  </lesson>
0031  <lesson>
0032  <id>{14969f80-8f12-4138-8a3d-e3e63da2c20e}</id>
0033  <title>Lesson 4</title>
0034  <newCharacters>aė</newCharacters>
0035  <text>aaa ėėė aaa ėėė aė aė aė aė aė aė aė aė
0036 ųė sa ųė sa ųė sa ųė sa ųė sa ųė sa ųė sa
0037 klųė klųė klųė klųė klųė klųė klųė klųė klųė klųė
0038 šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa
0039 ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk
0040 asdš asdš asdš asdš asdš asdš asdš asdš asdš asdš
0041 kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė
0042 kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė
0043 sakė sakė sakė sakė sakė sakė sakė sakė sakė sakė
0044 dėdė dėdė dėdė dėdė dėdė salė salė salė salė salė
0045 klasė klasė klasė klasė asla asla asla klasė asla
0046 salų salų salų salų sakų sakų šakų sakų salų šakų
0047 sėda sėda sėda sėda kada kada kada sėda kada sėda
0048 saklė saklė saklė saklė saklė saklė saklė
0049 dėklas dėklas dėklas sėkla sėkla sėkla dėklas sėkla
0050 šaka šaka šaka laša laša šaka laša laša šaka lašas
0051 sakalas sakalas sakalas sakalas sakalas sakalas
0052 sakalas lėks sakalas lėks sakalas lėks sakalas lėks
0053 dėdė kasa dėdė kasa dėdė kasa dėdė kasa dėdė kasa
0054 kaskada lėks kaskada lėks kaskada lėks kaskada lėks
0055 kas dės kas dės kas dės kas dės kas dės kas dės
0056 kada dėdė sės sėklų kada dėdė sės sėklų kada dėdė sės sėklų
0057 kas lėkė šakų kas lėkė šakų kas lėkė šakų kas lėkė šakų
0058 salės šakas dės salės šakas dės salės šakas dės
0059 kas laka kas laka kas laka kas laka kas laka kas laka
0060 lėlės sėklų lėlės kėslų lėlės sėklų lėlės kėslų
0061 dėdė sakė akės dėdė sakė akės dėdė sakė akės dėdė sakė akės
0062 alės šakės dalės kalkės alės šakės dalės kalkės alės šakės
0063 dėl klasės lėšų dėl klasės lėšų dėl klasės lėšų dėl klasės
0064 lėšų laša lašas laša lašas laša lašas laša lašas laša lašas
0065 laša kada asla sėda dėdė sakė sės sėklų dėklas dėl lėlės kas
0066 dės sakalas lėkė lėlės kėdė kas kad laša lašas dėdės sėklų
0067 dėklas laša lašas šals kada alė dės sėklų kada klasė sėdės
0068 kada lėks šakų lakas lašės salų lakas kas kad lašės sėklų</text>
0069  </lesson>
0070  <lesson>
0071  <id>{36cbaa35-dc61-4d54-9cc8-442aa1a15aee}</id>
0072  <title>Lesson 5</title>
0073  <newCharacters>g</newCharacters>
0074  <text>š g š g š g šgš šgš šgš šgš šgš šgš šgš šgš šgš
0075 asdšgš asdšgš asdšgš asdšgš asdšgš asdšgš asdšgš
0076 gal gėlė gal gėlės gal gėlė gal gėlės gal gėlės
0077 sagė slėgė galas alga sagė slėgė galas alga sagė slėgė
0078 gėlės sėkla galės gėlės sėkla galės gėlės sėkla galės
0079 gal dėdė sės gal sakalas lėks gal dėdė sės gal sakalas lėks
0080 sakalas lėkė sėklų aš dėl dėdės šakės gal gėlės šals lašas</text>
0081  </lesson>
0082  <lesson>
0083  <id>{7751402c-f101-4205-ac4b-72e9c8c4c577}</id>
0084  <title>Lesson 6</title>
0085  <newCharacters>j</newCharacters>
0086  <text>k j k j k j kjk kjk kjk kjk kjk kjk kjk kjk
0087 ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk
0088 jų jas jų jas jų jas jų jas jų jas jų jas jų jas
0089 jėga jėgas jakas jėga jėgas jakas jėga jėgas jėga jėgas
0090 kas sės jų sėklas jas sės alė kas sės jų sėklas jas sės alė
0091 sėjėjas sės kasėjas kas sėjėjas sės kasėjas kas sėjėjas sės
0092 dėdė akėja alės sėklas dėdė akėja alės sėklas dėdė akėja
0093 alės sėklas jų sakalas lėks alėjų gėlės jų sakalas lėks
0094 alėjų gėlės kada akėja jųjų gėlės sėklas kada akėja jųjų</text>
0095  </lesson>
0096  <lesson>
0097  <id>{5cd9103b-3d4a-4956-ac16-c9f2ebcce122}</id>
0098  <title>Lesson 7</title>
0099  <newCharacters>h</newCharacters>
0100  <text>š h š h š h šhš šhš šhš šhš šhš šhš šhš šhš šhš
0101 asdšghš asdšghš asdšghš asddšghš asdšghš
0102 ghj ghj ghj ghj šgš kjk šhš ghj šgš šhš kjk ghj
0103 halė halės hadas halė halės hadas halė halės hadas
0104 jų dėdė sės sėklas kada galės sėklas sės gal kada šals
0105 halės salėj kaskada lėks sakalas lėkė alėja kas dės ašakas
0106 alėjų galų gėlės šals dėdės kasėjas kasa gal sėklas sės</text>
0107  </lesson>
0108  <lesson>
0109  <id>{fe283baf-2033-4778-9cbd-eac17b7c220b}</id>
0110  <title>Lesson 8</title>
0111  <newCharacters>i</newCharacters>
0112  <text>kik kik k i kik kik kik kik kik kji kji kji kji kik kji
0113 ilga gija iš ilga gija iš akis ašis akis ašis ilga gija
0114 kiškis šilkas kiškis šilkas klišė gaji dildė gaji dildė
0115 dagilis dailidė dagilis dailidė kalė dailidė kalė dailidė
0116 kalė dėdė sakė kad daigai kils jis ilgisi laiškų šakų sakai
0117 lašės ši šaka ilga</text>
0118  </lesson>
0119  <lesson>
0120  <id>{57d8d002-38b4-47f7-bd32-2f90176069ba}</id>
0121  <title>Lesson 9</title>
0122  <newCharacters>r</newCharacters>
0123  <text>šrš šrš šrš šrš šrš šrš šrš kik šrš šrš kik šrš kji šrš
0124 šgrš šgrš šgrš šršdsa šršdsa kiklųė kiklųė šršdsa kiklųė
0125 aras rėkė rasa aras rėkė rasa garsas krėslas garsas krėslas
0126 grasė drėskė gardas sraigė girdės širšė širdis kraigas
0127 hidra riša kasas garsiai rėks rasa kris šis gardas kris
0128 kalkės rašalas lašės šis dėdė arė jis akės ir sės kris ašara
0129 gaili ši didi arka garsės dagilis rėkė šis ridikas šals gaji
0130 dirsė kils dar liks dilgėlė kikilis garsiai rėkė ši giria
0131 garsi ėgliais jis aiškiai rašė dalia garsiai sakė gardi
0132 silkė alėjų gėlių sėkla gaji kikilis išgis dėdė ilgai ilsisi
0133 jis ars ir kals dagilis ilgai šals rasa kris kai girias
0134 iškirs dagilis išlėks kiškis lėkė giria kada sakalas lėks
0135 argi iškirs girias alės dagilis išgis garsiai rėkė kiras
0136 graikas ilgisi laiškų</text>
0137  </lesson>
0138  <lesson>
0139  <id>{f5e3e8f7-8e9f-4ab7-872a-fe3518a79d2b}</id>
0140  <title>Lesson 10</title>
0141  <newCharacters>ut</newCharacters>
0142  <text>kuk kuk kuk kuk kuk kiuk kiuk kiuk kiuk iu iu iu su juk kur
0143 kuris kurs suks klaikus auga sauja kudlius suks daigai auga
0144 jurgis kulia skardus algis sėja sauja daigai auga gal skris
0145 dagilis ir kikilis sakalas lėkė sėklų šarka skris gilių kur
0146 skardis augs kriaušė kai skalsės auga dulkės liks gėlių
0147 štš štš štš štš štš rt rt rt šrtš šrtš šrtš štiš štiš štiš
0148 tu tas kuris turi tas turi duktė rašė sartis gali sirgti
0149 tiltas ratas taškas tikras tikslas ilga taika alė raiškiai
0150 skaitė ratukai sukasi jis turi ratus jautis ėdė triušis ėdė
0151 rugius kudlius turi gaurus strakalas striksi aštrus sraigtas
0152 kur ars sartis kuklus draugas</text>
0153  </lesson>
0154  <lesson>
0155  <id>{dc6636ba-feda-4cdf-b352-eabfcd980843}</id>
0156  <title>Lesson 11</title>
0157  <newCharacters>y</newCharacters>
0158  <text>šyš šyš šyš šyš šyš šyš šyšdsa šyšdsa yt yt yt yda yla yra
0159 lyra kyla lyga tyla tyliai dulkės kyla ryšiai tyliai šaukė
0160 tyli taiga rytas šaltas ir skaidrus kulka lėkė tikrai tyliai
0161 aušta saulėtas rytas stasys sės rugius šarka turi ryškias
0162 akis skėtis jau skylėtas trys triušiai sausas šakalys luš
0163 auga trylika triušių aukšta šiaudų stirta su draugais turi</text>
0164  </lesson>
0165  <lesson>
0166  <id>{8da2d242-ee22-4aef-99bd-c7553a5857bb}</id>
0167  <title>Lesson 12</title>
0168  <newCharacters>o</newCharacters>
0169  <text>lol lol lol lol lol lol lol lol lol lolųė lolųė lolųė lolųė
0170 ola ola loja oras ola loja oras ola loja oras ola loja oras
0171 šokis šuoras šokis korys šuolis šuoras klojo gotika
0172 rotatorius</text>
0173  </lesson>
0174  <lesson>
0175  <id>{d1b507f9-2234-4578-9539-dc991721a4d7}</id>
0176  <title>Lesson 13</title>
0177  <newCharacters>e</newCharacters>
0178  <text>d e d e ded ded ded ded ded ded lol ded lol ded
0179 dedsa dedsa dedsa dedsa lolųė dedsa lolųė dedsa dera eglė
0180 delta eilė deda seka seda seka estas eiga elgeta elegija
0181 estrada elektra sedula šešėlis šeškutis agresija delegatas
0182 teatras judesys arterija etika herojus geologas artilerija</text>
0183  </lesson>
0184  <lesson>
0185  <id>{24214217-ef29-4e50-a537-cce85107cc6f}</id>
0186  <title>Lesson 14</title>
0187  <newCharacters>p</newCharacters>
0188  <text>ųpų ųpų ųpų ųpų ųpų ųpų ųpų lol ųpų lol ųpų lol ded ųpų
0189 ųpųė ųpųė ųpųė ųpųė ųpųė lolųpųė lolųpųė lolųpųė lolųpųė
0190 lolųpųė lopų lopas kapela opera operetė popierius pėdsekys
0191 properša polėkis poliglotas horoskopas hipokratas populiarus
0192 pokštas poliariškas pokylis poelgis poakis</text>
0193  </lesson>
0194  <lesson>
0195  <id>{d5ec4200-943d-491e-9608-1c5c36e13e75}</id>
0196  <title>Lesson 15</title>
0197  <newCharacters>ž</newCharacters>
0198  <text>sžs sžs sžs sžs sžs sžs sžs sžs sžs ded sžs ded sžs ded sžs
0199 ded sžs ųpų sžs lol ded sžs ųpų ded lol sžs lol ded ųpų ded
0200 sžsa sžsa sžsa sžsa sžsa dedsžs dedsžs dedsžs dedsžsa
0201 dedsžsa dedsžsa dedsžsa žada dažas daržas žarsto žodis
0202 žiotys darželis prožektorius užduotis sesutės darželyje daug
0203 žaislų gera žaisti salėje kur padėjai degtukus draugai žaidė
0204 prie upės ežero eketė užšalo storu ledu lauke šalta gražu su
0205 degtukais reikia atsargiai elgtis topoliai auga gerai
0206 uždaryk duris girioje ošia eglės pušys greitai lis reikės
0207 palaukti kol pradžius draugai prašė talkos reikia daugiau
0208 draugiškų poelgių reikia laikytis duoto žodžio graikų epo
0209 autoriai sakė artistas gražiai skaitė graikų epo ištraukas
0210 apie herojų laužo žarijos žėri gali užsidegti sausa žolė
0211 reikia elgtis atsargiai gražu kai gegužis žada gausų derlių
0212 gražu kai liepos žiedais žydi sausutėlaitės šakos traškėjo
0213 laukai laukė lietaus lašelio pušys lėtai oš lietaus lašeliai
0214 lėtai krito greitai pražydės žolės žiedai eglės gers lietų
0215 ilgai truko sausra troško lapeliai ir žiedeliai greit jie
0216 atsigaus liepų šakos jau siekia aukštai ir daug džiugesio
0217 žada šiltas oras kėkštas lyg su kepuraite krypuoja šalia jo
0218 kielė dairosi ir dagilis lapeliais laksto lapeliai ir
0219 žiedeliai lietaus laukia todėl gera ir gražu kai palyja
0220 erelis toli skraido šile kukuoja gegužėlė draugai padės</text>
0221  </lesson>
0222  <lesson>
0223  <id>{701a3e9e-ab47-4eff-a132-31438f296f21}</id>
0224  <title>Lesson 16</title>
0225  <newCharacters>į</newCharacters>
0226  <text>ėįė ėįė ėįė ėįė ėįė ėįė ėįė įėjo įėjo įėjo įėjo įėjo įėjo
0227 įlėkė įrašas įstaiga įspausti įdaras įkaitas įsakas įskaita
0228 įstatai šįsyk šįryt šįkart įdaryti įsakyti įrašyti įeiti
0229 įsigyti įsilaužti įsirašyti įsikelti įsikalti įskelti įlipti
0230 duodi žodį tai ištesėk šalti gruodžio orai sukaustė upelį
0231 kailis jį šildo kaip išeisi taip sugrįši sodai duoda didelį
0232 derlių grįžulo ratai regėti tik giedroj šįryt žagarai lauže
0233 garsiai pleška gražius žodžius kužda į ausį</text>
0234  </lesson>
0235  <lesson>
0236  <id>{f793c231-7b15-4254-9deb-f9a8fda6105f}</id>
0237  <title>Lesson 17</title>
0238  <newCharacters>ą</newCharacters>
0239  <text>aąa aąa aąa aąa aąa aąa aąa aąa ąsa ąsa ąsa ąsa ąsa ąsa ąsa
0240 įkąsti įkąsti sąlyga sąrašas sąsiauris sąstatas sąskrydis
0241 sąrašas sąryšis draugai ėjo į girią ką darai daryk gerai ką
0242 į aruodą įpilsi tas ir tau ąsotį pripylė sulos ąsa gali
0243 įskilti kai klausia parodyk kelią ąžuolo pliauska skilo
0244 pusiau rąstai gulėjo prie klėties įstaiga rašė raštą ąžuolai
0245 jau sulapojo juliukui įgriso žąsis saugoti laikrodžiai rodo</text>
0246  </lesson>
0247  <lesson>
0248  <id>{7bef54dc-2f82-4cfb-8120-f25e62a616dc}</id>
0249  <title>Lesson 18</title>
0250  <newCharacters>m</newCharacters>
0251  <text>kmk kmk kmk kmk kmk kmk kam kam kam kam jam jam jam kam jam
0252 mama metas metai molis lempa omas palmė pempė marti maras
0253 matas medis meilė semti šamas šėmas rėmas tamsa tymai kemsas
0254 kiemas kremas lemtis pamoka mėsa lėmė kasam masės gera
0255 žaisti kieme ir asilas moka ausim karpyti</text>
0256  </lesson>
0257  <lesson>
0258  <id>{084602a7-572f-47ae-8347-85722663061d}</id>
0259  <title>Lesson 19</title>
0260  <newCharacters>v</newCharacters>
0261  <text>švš švš švš švš švš švš švš kmk švš kmk švš kmk švš kmk švš
0262 vai vėl vis dvi vada vaga vata veik veja vėsa veto vėžė visa
0263 kova lova mova rėva save savi savo tavo vadas vagis vakar
0264 valas valda valia valio varis varlė važis vėjas velkė vėlus
0265 vėžys viduj vidur vidus viela vikis gaiva viksva savas kava
0266 davė šlavė valė vėlų davėm protas ir kojas pavaduoja</text>
0267  </lesson>
0268  <lesson>
0269  <id>{364d5ca1-2636-4a18-8b64-c491b3940d82}</id>
0270  <title>Lesson 20</title>
0271  <newCharacters>n</newCharacters>
0272  <text>knk knk knk knk knk kmkn kmkn kmkn kmkn kmkn kmnk kmnk kmnk
0273 na ne nes nei net šen ten nagi namo nata negi negu nors nota
0274 anas gana klanas vanta vanda manė smagu su sviediniu
0275 lakstyti patogi apranga gatvės sankryžoje įrengtas šviesos
0276 signalas iš seno gimsta nauja einant per gatvės vidurį
0277 reikia gerai apsižvalgyti kas aukštai lekioja tas žemai</text>
0278  </lesson>
0279  <lesson>
0280  <id>{a4c2856e-2091-4d47-aaf0-6c0ad0a14940}</id>
0281  <title>Lesson 21</title>
0282  <newCharacters>b</newCharacters>
0283  <text>šbš šbš šbš šbš šbš švšb švšb švšb švšb švšb švbš švbš švbš
0284 švbš be bei bet bala bėda beje bene bent bitė boba eibė guba
0285 riba badas baimė bakas banda branda brangus brautis brėkšti
0286 brėžis briauna bristi brokas briedis guoba kabės jambas
0287 gabalas bankas balnas tarp dviejų auklių vaikas be galvos
0288 darbštus duoną gamina tinginys badą augina šiandien labiau</text>
0289  </lesson>
0290  <lesson>
0291  <id>{59910260-afd5-434c-b29f-49bab6da461c}</id>
0292  <title>Lesson 22</title>
0293  <newCharacters>č</newCharacters>
0294  <text>kčk kčk kčk kčk kčm kčm kčm kčn kčn kčn kčn kčmn kčmn kčmn
0295 čekis čekas ypač rėčka mačas linčas kartečė čerpė mečetė
0296 kačpėdėlė čeženti kočėlas česnakas čempionas bačka čepsėti
0297 čempionatas dručkis eičiau eičiau kad galėčiau ilgas kojas
0298 kad turėčiau čia mano gimtinė spiečius trečiąkart susitelkė
0299 medyje medis gulsčiai padėtas jis mano artimas giminė
0300 močiutė netyčia užmynė ant gulinčių akėčių kelionėse jis
0301 praleisdavo savo laisvalaikį visą turtą į vieną vežimą
0302 sukrovė sveikas kaip baravykas banga gena bangą</text>
0303  </lesson>
0304  <lesson>
0305  <id>{464c313c-3753-43e1-921d-7afcf87d6358}</id>
0306  <title>Lesson 23</title>
0307  <newCharacters>f</newCharacters>
0308  <text>lfl lfl lfl lff lfl kčk lfl kčk lfl kčlf kčlf kčlf kčlf
0309 kčlf kčlf figa fėja foje arfa fauna ferma firma flora fonas
0310 forma grafa nafta sfera arfa freska firma grafikas fasadas
0311 telegrafas telefonas referatas referentas stenografija
0312 tarifas grafikas autobiografija filologija filosofija</text>
0313  </lesson>
0314  <lesson>
0315  <id>{2ae7633a-4f5e-4d3a-ad48-82fa08d75d95}</id>
0316  <title>Lesson 24</title>
0317  <newCharacters>c</newCharacters>
0318  <text>dcd dcd dcd dcd dcd kčk dcd lfl dcd kčk dcd lfl dcd dcsa
0319 abėcėlė citrina cifrai cementas ciklonas cikorija cukrus
0320 chemija chrestomatija charakteris charakteristika
0321 chameleonas chirurgija operacija delegacija orientacija
0322 kooperacija adaptacija deformacija distancija konfiskacija
0323 agitacija reformacija rašytojas jau baigė savo
0324 autobiografinės apysakos dalį vakare uždegė fakelus citatas
0325 reikia surašyti abėcėlės tvarka farmacininkai gerai pažįsta
0326 gydomąsias žoleles firmos delegacija pabuvojo mokslininkų
0327 konferencijoje teatro dekoracijoms reikia fakelų</text>
0328  </lesson>
0329  <lesson>
0330  <id>{afff5fa3-758d-40d8-ae6f-9f413ced7b57}</id>
0331  <title>Lesson 25</title>
0332  <newCharacters>ū</newCharacters>
0333  <text>sūs sūs sūs sūs sūs sūs sūs sūs jūs jūs jūs ūdra ūgis ūkas
0334 ūkana būdas ūkti ūkis ūsas ačiū būda būti gūžė jūra kūlė
0335 kūma lūpa mūsų pūga pūkė pūti ūglis būrys būtis dūmas dūris
0336 dūžis glūdi gūdus gūnia gūsis gūžys gūžta šūkis klūpi krūva
0337 kūdra kūgis kūmas lūšis lūžis mūras plūdė pūkas rūkas rūmas
0338 rūsys būgnas būstas drūtas niūrus nūdien prūsas kengūra
0339 kūrinys nuorūka pačiūža pajūris brūkšnys pasiūlymas papūga
0340 jūrininkas galiūnas sūnūs dūmtraukis dragūnas pabūklas</text>
0341  </lesson>
0342  <lesson>
0343  <id>{d4b2b341-8b80-4f39-9d3a-ce1edfdfa440}</id>
0344  <title>Lesson 26</title>
0345  <newCharacters>ę</newCharacters>
0346  <text>ųęų ųęų ųęų ųęų lęų lęų lęų ųęų sūs ųęų sūs ųęų sūs ųęų sūs
0347 ėmę ėję bėgę lęšis gęsta tęžta tęsti kęsti matęs bėgęs rišęs
0348 rašęs sukęs buvęs lėkęs vežęs viręs mušęs sakęs manęs tavęs
0349 savęs nešęs skęsti ręžtis tręšta kirtęs rinkęs vilkęs
0350 skaitęs lęšiukai įsiręžęs išgręžęs skęsti skęsta bręstu
0351 kęsdavo gręsti spręsti švęsti pabalęs užgesęs kąsdavęs
0352 skęstąs džiūvęs sutikęs</text>
0353  </lesson>
0354  <lesson>
0355  <id>{73b03cf8-073d-4d51-bc5f-0a5d9f18fcb1}</id>
0356  <title>Lesson 27</title>
0357  <newCharacters>z</newCharacters>
0358  <text>aza aza aza aza aza sza aza sza aza sza aza azsū azsū azsū
0359 zylė zona bazė vaza viza zysti lazda gazas frazė krizė guzas
0360 zebras zenitas zuikis fizika azartas azotas barzda blizgė
0361 bronza mazgas cenzas dzūkas irzlus zefyras vamzdis balzamas
0362 divizija gruzinas jazminas kuriozas gvazdikas vazelinas
0363 dezertyras horizontas zoologas izoliacija inscenizacija
0364 optimizmas zigzagas šešiolika žmonių sustodavo vienas prie
0365 kito kad vieno žmogaus kojos pirštai siektų kito kulnus šį
0366 atstumą padalydavo į šešiolika dalių fiziko darbas panašus į
0367 detektyvo sieksnis tai tarpas tarp išskėstų rankų pirštų
0368 galų vaikas pavydžiai žiūri į žaislus</text>
0369  </lesson>
0370  <lesson>
0371  <id>{23a1a0f3-42a7-4ef5-b2e7-f78a2b52c955}</id>
0372  <title>Lesson 28</title>
0373  <newCharacters>.</newCharacters>
0374  <text>k. k. k. ki. ki. ki. ki. ki. k.k k.k k.k k.k k.k k.k
0375 šk. šk. šk. šk.</text>
0376  </lesson>
0377  <lesson>
0378  <id>{40dadee5-be24-4650-84a0-54630c7d7cf8}</id>
0379  <title>Lesson 29</title>
0380  <newCharacters>=</newCharacters>
0381  <text>k= k= k= k= k= ki= ki= ki= ki= ki= ki= k=k k=k k=k k=k k=k
0382 ir t.t. ir kt. ir pan. t.y. žr. m. mėn. d. pvz. red. sky.
0383 ved. virš. bt. egz. l.e.p. doc. p.m.e. dr. š.m. dėst.</text>
0384  </lesson>
0385  <lesson>
0386  <id>{bfe93112-3649-474d-a2e5-9e04e9a439fe}</id>
0387  <title>Lesson 30</title>
0388  <newCharacters>AVNPSTJBČDEGIĮKLMORŠUCŽ</newCharacters>
0389  <text>A. V. Nr. P. S. Aš. Tu. Jis. Ji. Jie. Anykščiai. Bijotai.
0390 Čekiškė. Dainava. Eiguliai. Gondinga. Ilguva. Įsrutis.
0391 Juodupė. Kamajai. Liepoja. Mūša. Obeliai. Panevėžys.
0392 Raudondvaris. Šilutė. Šakiai. Utena. Seinai. Talinas. Odesa.
0393 Tomskas. Varšuva. Berlynas. Praha. Vilnius. Budapeštas.</text>
0394  </lesson>
0395  <lesson>
0396  <id>{fb7ab67d-5655-442a-be2f-b6b2d79adddf}</id>
0397  <title>Lesson 31</title>
0398  <newCharacters>,</newCharacters>
0399  <text>š, š, š, š, št, št, št, št, š,š š,š š,š š,š š,š š,š kš, kš,
0400 kš, kš, ai, oi, ak, trakšt, kur, ten, gal, deja, taigi,
0401 argi, čia, čionai, šiapus, anapus aš, tu, jis, ji, mes, jūs,
0402 jie, jos, kaip, taip, todėl, dėl to, laimė, laikas A.
0403 Baranauskas, P. Cvirka, S. Daukantas, Lazdynų Pelėda,
0404 Maironis, S. Nėris, Rygiškių Jonas M. Valančius, V.
0405 Žilinskaitė, J. Baltušis, I. Simonaitytė, A. Baltakis, Just.
0406 Marcinkevičius J. Aputis, J. Avyžius, A. Maldonis, V.
0407 Sirijos Gira, J. Macevičius, B. Vilimaitė Varėnos,
0408 Druskininkų, Berštų, Ežeronių miškus žmonės dar ir dabar
0409 tebevadina Gudų giria. Čia ežerai gilūs ir gražūs, ypač
0410 tokie kaip Velnežeris, Aklikas, Krakinė, Ešerinis. Netoli
0411 ežerų yra Dubyčių, Lynežerio, Ežeronių ir Kabelių kaimai.</text>
0412  </lesson>
0413  <lesson>
0414  <id>{3526652a-e5ae-43fe-9b15-f2a9cb6da0b9}</id>
0415  <title>Lesson 32</title>
0416  <newCharacters>:</newCharacters>
0417  <text>š: š: š: š: š: š: š:š š:š š:š š:š š:š š:š š,š š:š š,š š:š
0418 susirinko: padaryta: pavyzdžiui: nuspręsta: Darbotvarkė:
0419 Nutarta: Komisija, susidedanti iš: Dabar niekam neįtinka:
0420 nei jam, nei tėvui. Juozas visa ko matė: ir šilta, ir šalta,
0421 ir juoda, ir balta...</text>
0422  </lesson>
0423  <lesson>
0424  <id>{cc4c6fee-56a3-4ac6-8dbb-8f0b98b52559}</id>
0425  <title>Lesson 33</title>
0426  <newCharacters>;</newCharacters>
0427  <text>š; š; š; š; š; šr; šr; šr; šr; šr; šr; š;š š;š š;š š;š š;š
0428 žvirbliai; kuosos; varnos; kielės; kėkštai; zylės; varnėnai;
0429 daržovės: ridikėliai, burokai, pomidorai, morkos, salotos,
0430 kopūstai; Varnėnų pulkas nušniokščia į mišką; pempės
0431 klykauja; kiškis skuta per laukus.</text>
0432  </lesson>
0433  <lesson>
0434  <id>{2c584f49-4f41-4ce7-86ad-0fcfa233890f}</id>
0435  <title>Lesson 34</title>
0436  <newCharacters>/</newCharacters>
0437  <text>d/ d/ d/ d/ d/ de/ de/ de/ de/ de/ de/ d/d d/d d/d d/d d/d</text>
0438  </lesson>
0439  <lesson>
0440  <id>{afe000aa-bdd8-4005-b0aa-c88c973fcbe1}</id>
0441  <title>Lesson 35</title>
0442  <newCharacters>-</newCharacters>
0443  <text>s- s- s- s- s- s- sž- sž- sž- sž- sž- s-s s-s s-s s-s s-s
0444 nu-, apy-, po-, pa-, prie-, pro-, pra-, ne-, at-, be-, į-,
0445 iš-, už- skai-to, pie-šia, ra-šo, ei-na, ne-ša, tra-di-ci-
0446 ja, kon-fe-ren-ci-ja</text>
0447  </lesson>
0448  <lesson>
0449  <id>{7ad4353c-7b1c-4378-9ab7-12fc2b082557}</id>
0450  <title>Lesson 36</title>
0451  <newCharacters>(</newCharacters>
0452  <text>l( l( l( l( lo( lo( lo( lo( lo( lo( l(l l(l l(l l(l l(l l(l</text>
0453  </lesson>
0454  <lesson>
0455  <id>{d277a4d9-07ac-440b-817f-52709c755462}</id>
0456  <title>Lesson 37</title>
0457  <newCharacters>)</newCharacters>
0458  <text>ų) ų) ų) ų) ų) ųp) ųp) ųp) ųp) ųp) ųp) ų)ų ų)ų ų)ų ų)ų ų)ų
0459 šaukiąs (-ianti), šaukęs (-usi), šaukdavęs (-usi), šauksiąs
0460 (-anti) laukiąs (-ianti), laukęs (-usi), laukdavęs (-usi),
0461 lauksiąs (-ianti)</text>
0462  </lesson>
0463  <lesson>
0464  <id>{257722ef-808b-4244-9559-9c1cf33f43d3}</id>
0465  <title>Lesson 38</title>
0466  <newCharacters>!</newCharacters>
0467  <text>a! a! a! a! aą! aą! aą! aą! aą! aą! a!a a!a a!a a!a a!a</text>
0468  </lesson>
0469  <lesson>
0470  <id>{a417e437-00e2-4229-ba4d-740239299cb1}</id>
0471  <title>Lesson 39</title>
0472  <newCharacters>?</newCharacters>
0473  <text>ė? ė? ė? ė? ėį? ėį? ėį? ėį? ėį? ėį? ė?ė ė?ė ė?ė ė?ė ė?ė
0474 ar? ką? ko? gal? kas? kam? kuo? kur? argi? negi? bene?
0475 koks? kaip? kieno? Kas eina? Kuri valanda? Kur jūs buvote?
0476 Kieno čia būta? Kodėl tu? Kas atnešė? Grąžink knygą! Atnešk
0477 laikraštį! Skaitykite! Kiek kainuoja? Gal galima
0478 užsiprenumeruoti žurnalą? Ką apie teatrą rašo spauda?
0479 Dėmesio! stokite! Atsargiai! Kalbėkite! Ačiū! Palaukit!
0480 Labanaktis! Na, kokiu gi būdu čia dabar atsiradai? Kur taip
0481 skubini, kaimyne? Nelaukei? Saugokis traukinio! O, ulbėkit,
0482 čiulbėkite, paukščiai! Ir kas per naktis! Kas jus žiūrės,
0483 bitelės, kai manęs nebebus? Iš tikrųjų, kokie gražūs šitie
0484 kalnai! Kur skubi, paklydęs laive? Ir vienąkart, pavasari,
0485 tu vėl atjosi drąsiai (S. Nėris). Matai tą girią, Vismantai?
0486 (Just. Marcinkevičius). Eikš, Sigute, eikš dukrele! Tėvyne,
0487 ties tavim, kaip ties versme skaidria, pasilenkia žmogus
0488 (Just. Marcinkevičius). Ką gi dabar pasakysi į tai, senas
0489 mano drauge? (V. Krėvė).</text>
0490  </lesson>
0491  <lesson>
0492  <id>{a41e532f-af3a-461b-801d-25b6571ddf1f}</id>
0493  <title>Lesson 40</title>
0494  <newCharacters>„“</newCharacters>
0495  <text>„a“ „s“ „a“ „s“ „as“ „ad“ „asdš“ „asdš“ „k“ „l“ „kl“ „klųė“
0496 „klųė“ „Lietuvos aidas“ „Lietuvos rytas“ „Lietuvos žinios“
0497 „Respublika“ „Valstybės žinios“ Klaviatūros treniruoklė „KP
0498 Tutor“ „Žalgiris“ nugalėjo „???“ „???“ - „???“</text>
0499  </lesson>
0500  <lesson>
0501  <id>{a5113280-92c4-4ed7-9608-c9b18ba54366}</id>
0502  <title>Lesson 41</title>
0503  <newCharacters>67</newCharacters>
0504  <text>š6k7k š6k7k š6k7k 676 7k 7k 6š 6š št6tš ku7uk 77 66 67 76
0505 6 karveliai, 6 komisijos, 6 kortelės, 6 kalnai, 6 kareiviai,
0506 6 šiaudiniai aviliai 7 kalnai. 7 knygos. 7 maršrutas. Butas
0507 7a. Marius išvyko 7 dieną 7 valandą.</text>
0508  </lesson>
0509  <lesson>
0510  <id>{7f8763d6-9a2e-4425-8652-6f876040d0b1}</id>
0511  <title>Lesson 42</title>
0512  <newCharacters>458</newCharacters>
0513  <text>š5š4k8 š5š4k8 š5š4k8 š54k8 šr5rš ki8ik šr5rš ki8ik 8=8 8=8
0514 4 šalys, 4 šaukštai, 4 šauliai, 5 šeimynos, 5 šernai, 5
0515 šaukštai 88 laipteliai. 8 litrai. 8 kilometrai. 88 hektarai.
0516 8 liepos. 44 turistai 4 valandą plaukiojo 4 ežerų 4
0517 įlankose. Iki miško yra 8 kilometrai. 5 valandą iš miesto
0518 išvyko 55 automobiliai. Ežero plotas 44 hektarai. Miško
0519 pakraštyje už 5 ar 7 žingsnių kelią perbėgo 4 stirnos.</text>
0520  </lesson>
0521  <lesson>
0522  <id>{8d6a724d-cdab-44cb-b061-d23df6047c78}</id>
0523  <title>Lesson 43</title>
0524  <newCharacters>3</newCharacters>
0525  <text>d3 d3 3d 3d Dar 3. 3 dienos. 33 dainos. 33 dalys. 37 tomai.
0526 73 lapai. 33 mergaitės ir 3 berniukai susitiko 3 valandą 33
0527 min. prie 3 namo.</text>
0528  </lesson>
0529  <lesson>
0530  <id>{cc84fb06-e646-4f4c-8f63-6171c6ab9b65}</id>
0531  <title>Lesson 44</title>
0532  <newCharacters>9</newCharacters>
0533  <text>9ų 9ų 9 laivai. Skubiai išsiųsk 9 juostas. Lietuvoje yra
0534 apie 3 tūkstančius ežerų. Kovo 9 dieną aukcione 99 pirkėjams
0535 pasiūlyta 999 paveikslai. 4 tonos obuolių. Darbo dienomis
0536 mums galite skambinti nuo 8 valandos telefonu 34 44 89.
0537 Parduoda 3 kambarių 75 kv. m butą 6 aukšte. Po 35 minučių
0538 visi susirinko kieme.</text>
0539  </lesson>
0540  <lesson>
0541  <id>{44017dd7-c444-4fe0-8db7-eb91ce076f94}</id>
0542  <title>Lesson 45</title>
0543  <newCharacters>1</newCharacters>
0544  <text>aą1 1ąa 1asdš 1šdsa 1 albumas, 1 akmuo, 1 uždavinys.
0545 Baseine yra 1111 litrų vandens.</text>
0546  </lesson>
0547  <lesson>
0548  <id>{6797953a-7865-4dc5-b808-ef74495430f0}</id>
0549  <title>Lesson 46</title>
0550  <newCharacters>2</newCharacters>
0551  <text>2s 2s 2 sijos, 2 stalai, 2 salės, 2 sūnūs, 2 studentai. 2
0552 automobiliai vežė 22 tonas.</text>
0553  </lesson>
0554  <lesson>
0555  <id>{882295d7-2c75-4d00-9664-46aec3cb0ca9}</id>
0556  <title>Lesson 47</title>
0557  <newCharacters>0</newCharacters>
0558  <text>0ų 0ų 10 eilių po 60 vietų. Padėjo į banką 20 000 litų.
0559 Dviratininkas nuvažiavo 20 km.</text>
0560  </lesson>
0561  <lesson>
0562  <id>{6ea784cb-1ac2-442f-a531-d8e359d2157a}</id>
0563  <title>Lesson 48</title>
0564  <newCharacters>–</newCharacters>
0565  <text>– Upė toli, – prašneko jis ir pridūrė. – Trys varstai.
0566 Šaukiu – niekas neatsako. Norėjo – bėgo, norėjo –
0567 žingsniavo. Viena kregždė – dar ne pavasaris. Nėra arklio –
0568 nereikia ir kamanų. Aš nenoriu būti maža, – tarė Neringa.</text>
0569  </lesson>
0570 </lessons>
0571 </course>