Warning, /education/ktouch/data/courses/es4.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003 <id>{bb9db843-92a4-481c-851f-5d742f4b508a}</id>
0004 <title>Euskara</title>
0005 <description>KTouch ariketa sorta Alexander Gabilondok egina.</description>
0006 <keyboardLayout>es</keyboardLayout>
0007 <lessons>
0008  <lesson>
0009  <id>{10ad248f-4d30-428f-bb7d-624298027c41}</id>
0010  <title>1. ikasgaia: j eta f</title>
0011  <newCharacters>jf</newCharacters>
0012  <text>fj j f j f f fj f fj fj ffj f fjf f f jj f fj jf jf fj jfj
0013 fjf ffj ffj fj ff f f ff fj fj ffjj jjjf j f jj fj jj jfj ff
0014 f ff ff fj ffj ff jfj jf jff ffj f ff ffj f fjf j fj ffj fj
0015 jj ffj jj f jfj jff j ffj ffjj ff j f fjf ffj jff ffj jf ffj
0016 jff fj fj f f f f fj jff ffj fjf f j j jf jf j jfj fjf fj ff
0017 fj jfj jfj fj jff fj f ffjj f fjf ffj jfj ff j ff jf jjjf jf
0018 j jff jfj j f jj f jfj fj j jff jfj jfj jff jf fj jj j j fjf
0019 j fj j fj j f j f ff j ffjj j jfj ffjj jfj f jfj f fj f f f
0020 jfj j jf jfj fj j jf f fjf fjf jf ff ff fjf fjf fjf jfj jjjf
0021 j f jf jfj f jjjf f ff ff jf f fj</text>
0022  </lesson>
0023  <lesson>
0024  <id>{86efb926-d459-45a9-88e6-45c6526b378f}</id>
0025  <title>2. ikasgaia: k eta d</title>
0026  <newCharacters>kd</newCharacters>
0027  <text>djd k djd k fdj k fdj k k jdd dd k kf dd k k dd k d fdfk k k
0028 kf d kf fdfk k fdj k df jk jdd jkjd jjkk d k k d d d d k k d
0029 kf d d dd k d jjd d d dkk jkjd k k k djd dkk kf fdj k fdfk k
0030 k fdj k dkk d d df df df k k djd dd k d d d dd jdd d kf fdj
0031 k k d jkjd k k k djd k d dd d jdd jjd d d d jdd d k k dd
0032 fdfk jjkk k fdfk k d d fdfk jjkk kfd k k dd k k dkk jjd jjkk
0033 k kfd df kfd d d d fdj df jdd k d jdd k d k k k jjkk dd d d
0034 k jk df k jjkk d k k k jjkk d fdfk fdfk fdj d k d jjkk djd k
0035 k k k djd k d d d df k k djd k kfd df k k k d k dd kfd df d
0036 kfd k k k kfd djd k k jk dd dd</text>
0037  </lesson>
0038  <lesson>
0039  <id>{5815ead3-03c1-432b-a05e-7176d98b5b1d}</id>
0040  <title>3. ikasgaia: l eta s</title>
0041  <newCharacters>ls</newCharacters>
0042  <text>s sl s fl skl s sl fl skl sfj l sk s sk ss s sfj jss l fs ss
0043 fs sk jss sk s fl s l fs s fl jss sfj l s sk l sk s fs s ss
0044 l fl l sf fl lll skl sfj sk dsk sk sfj ss sf l fl jssj fl l
0045 l jss sfj sk sk s fl fl s jss s s s l fl jssj sl l l s fl sl
0046 l fs ss l fs jss s dsk s jssj sk fs l l skl l fl l s l s s
0047 sl skl fl s s l skl l fl s skl sk s l l jssj s sk s jss jss
0048 sfj sf sl sk s lll jssj sl s s fl l lll fl l sk fl ss dsk fl
0049 fl fjjs l fl s s s l s jss skl jss sfj l fl l sfj sfj skl l
0050 fl l sk fl fl sk ss l fs l sk l sl fl skl l l sl s fl fjjs
0051 fjjs l fjjs l fl ss fl l sk s l l l</text>
0052  </lesson>
0053  <lesson>
0054  <id>{3e7765fa-05c4-4c09-a50e-1a037e8e56df}</id>
0055  <title>4. ikasgaia: c eta a</title>
0056  <newCharacters>ca</newCharacters>
0057  <text>dc dc dc dc cdc cdc dcd dcd cd cd dc dsc dsc jc jc fdc fdc
0058 fdc dc dc sca clac asa cascad sa al sca ass clac slac cak da
0059 fla c la fa ja fa salad ca daf addl fa scal slak facad al
0060 flask lass ac sass lack sac a c sla sca addl saf c aa fla
0061 fad salsa ad fla ad a ladl als c facad da fla call scal fla
0062 sac c al daff flas as ca all ak ac sadl cas ala c sak c
0063 jackas ca af caff aa aa ja sa afa sla lac ca fla fadd fa ja
0064 la faff sca sal alkal fals lac fla sass cas slas al fa clack
0065 af flak flas fla as af ass ass fad alack c sadl ass sack sca
0066 add sa c ja al lack cas cla cas add c las sa ac jacka sass
0067 cla sca cla ja c sak alack slak slas dadd slack alkal la la
0068 ak jc saka aska salak kalak laka jakak kaka jasa kasa kasaka
0069 faja kalaka kaska laja</text>
0070  </lesson>
0071  <lesson>
0072  <id>{6445fbed-1572-421a-818e-b0c03c08220d}</id>
0073  <title>5. ikasgaia: n eta t</title>
0074  <newCharacters>nt</newCharacters>
0075  <text>jn jn jn jnj jnj nj nj nj jnj jnj kjn kjn nk nkj fn fn nf
0076 fjn fjn ft ft ft tf tf tf ftf ftf ftf tft tft tft fjt fjt
0077 fjt ftj ftj jft jft tattl tan tac na lan snaf jat staccat na
0078 t can fact an fann catcall ta tattl sta nast task cast tan
0079 cantata can n lankl slan tall sanda na snak knac ta annal
0080 jakak attac t san canca stall san caftan ta ct kalaka t
0081 scandal flank last dankl nat cattl stat skat stal stak cact
0082 candl fat ana ta flatlan t tal tatt scant flatca dandl staf
0083 slat castl fan scantl sna snatc talk sna sna flank cast
0084 dandl n task tak lastl alt fan landlad tal ta stan lank flan
0085 tal tast sand sta landfall talka da salda jan naska landa
0086 lasta tanta kantak nasa jaka flana satsa tantaka takataka
0087 tasa landan jasa jasan tnt kantata lastana kana sastada lana
0088 aldats sakana akats</text>
0089  </lesson>
0090  <lesson>
0091  <id>{ccca0903-2075-4cdb-9d61-12d6411e3d10}</id>
0092  <title>6. ikasgaia: i eta v</title>
0093  <newCharacters>iv</newCharacters>
0094  <text>ik ik ik ki ki ki iki iki iki kik kik kji kji kji fik fik
0095 fik jki jki fv fv fv vf vf vf fvf fvf fvf vfv vfv vfv jfv
0096 jfv vjf vjf fjv fjv jv cassi sic laddi affin canin flint
0097 inclinin vivain icil ni satinin vi lil caddis snifflin fit
0098 assail nif lanai kil addic lis ick dia ninn ti fil cavalcad
0099 sanit slackin catfis dinin astatin dadaist killin fil sift
0100 vial sniffin fantasti lividl li invalid flick satinin di
0101 affiancin dia finn inkin acidl final vannin tin itc italic
0102 instancin inla titia fisika tintak dilista didaktika tantak
0103 jasan itsas datila kanta isilik aita kanika tila kinka falta
0104 ikasi jasa lija jaia lana dana ana fiskala sifili sitsa tina
0105 tink dafaila dalia ninia diala dialisi sandinista fantasia
0106 dilata dilinda diskala sinklinal laia laka lastana lanaldia
0107 idiaska adaska inka filiala idiki intifada finala flakia
0108 naftalina sasia taila tantaia landa finka sail sakana
0109 finalista saia sasi ilada tantaka sakatsa salda saskia ikasi
0110 lilia nasai natilla fina jadanik jaialdi jaiki jakina kasik
0111 kinka dilindan adina laia lasai lilia itsatsi</text>
0112  </lesson>
0113  <lesson>
0114  <id>{dae61daf-93ac-4d1b-b59e-b3257dbbb954}</id>
0115  <title>7. ikasgaia: m eta e</title>
0116  <newCharacters>me</newCharacters>
0117  <text>jm jm jm jmj jmj jmn jmn jmn mnj mnj fm fm fmj fmj jfnm jfnm
0118 jfnm de de de ed ed ed ded ded ded ede ede ede dfe dfe dfed
0119 dfed je je je insentienc decedent fiesta saltcella demiste
0120 title steadines scammin fancie envie fee descent se
0121 incivilitie amide site demitass lesse animatedl meta lema
0122 jendea salda sentimental fasea mendea mendia temati kimika
0123 masta metala mina testa mendafina kika kilima jaia jasan
0124 eitea lasaia samina tema milaka kea kenketa seme kilika
0125 dastamena idasmena menia antena ninia mitina tamala sendia
0126 imana tenka sendakin semen seinale fite siesta sinesmen
0127 sintesi sistema tindaketa diadema idealista ikaskide imajina
0128 inkesta tamaina tiketa sakela salmenta satelite sakela sama
0129 seinale sekta semantika sendia sestante mila neska neskatila
0130 samalda senide lankide neskame leial esaldi ale eman atseden
0131 jela kafea enkante jende jentil familia sendia kale kalte
0132 kanale esteka eten lekeda lema kandela amama kasketaldi kea
0133 tentel kemen kenketa mina kide seinale kimaketa dei dema
0134 denda destaina lankide laket maite estanda</text>
0135  </lesson>
0136  <lesson>
0137  <id>{20d48fda-0399-4570-8aca-2032650db5b4}</id>
0138  <title>8. ikasgaia: h eta r</title>
0139  <newCharacters>hr</newCharacters>
0140  <text>jh jh jh hj hj hj jhj jhj jhj hjh hjh hjh jih kijh jmjh kijh
0141 jmjh fr fr fr rf rf rf frf frf frf rfr rfr rfr fdr fdr fdr
0142 rdf rdf cdr cdr dare testifier eradicate terminat trafficke
0143 hadin inferenc franti saddler rancidit mandrak rattl threade
0144 cardinall larc trisectin intrinsi astelehena asteartea hemen
0145 han hark herria hiria tirritarra liskar idia ardia nahaste
0146 ahatea kedarra erdia herena nirea hirea harena irain
0147 menditik sineskeria takikardia talaiaria saiakera saltari
0148 erdietsi takera salakeria sastraka senarra nahasi nahi
0149 nederlandera tantra ilara sastre akerra tarranta indarra
0150 sakalaria satira sestra titare sastar lakrimal ikerlana
0151 seiren haria tankera sarrera salatari ahalke fraile
0152 jaitsiera janari arreta jarraiki jarrera aire tankera eraiki
0153 handiki karraka hatsa edari kari arin hamar deiadar aldera
0154 lerden merke errei erne liskar kikara kilker kirats kirten
0155 fardel hamarra dardara distira tarte sari eder harri irten
0156 fereka kirten irrist tresna lar larri larre laster lardaska
0157 arineketan marra amarra erreka lehen lehiaketa lehiakide
0158 lekari lirain</text>
0159  </lesson>
0160  <lesson>
0161  <id>{1d937cd8-fa5d-4d5e-82be-40d717bdc314}</id>
0162  <title>9. ikasgaia: g eta o</title>
0163  <newCharacters>go</newCharacters>
0164  <text>fg fg fg gf gf gf fgf fgf fgf gfg gfg gfg gt gt gt fgt fgt
0165 fgt tg tg tg lo lo lo lolo lolo olio olio olio ol ol ol klo
0166 klo klo olio olio olio overcook rotat comi reconfirmatio
0167 reregistratio horma astiro larregi iraingarri indarge
0168 kankarreko argal mandio geldi segida elikagai sega negar
0169 leohia leihoa ainhoa ohiala ohiana oiloa oilarra hor hori
0170 honek horrek sedentario sator segada seinalagarri seminario
0171 senadore sendagai egonkor semaforoa serora nehor nehon
0172 nehola taiga sinesgarri morroi harro igeri egia froga
0173 soineko jario molde igorri jaso grina eraso oldar takigrafia
0174 amildegi jolas gar jori olgetan egoki arlote ogia oinarri
0175 ondo sargori gogorra kako aldagela koska aitona garesti
0176 tontakeria soil katarro odol kilikolo klarion kokolo komeri
0177 historia gose galera ergel elikagai derrigor hondamendi
0178 dotore dohainik ohore hots sotil doi doilor tindategi gangar
0179 dote matrailako masailako losin lagin ohaide amona fidagarri
0180 hodei morokil gora laino mordoilo goian nigana lakio salgai
0181 igandea jaio legelari iradoki jo eta leher lehiakor lehor
0182 idor lehorte toki lelo lelokeri gidari solte likido itsaskor
0183 lorategi sotil gordin narkotiko kaotiko argal logale loti
0184 loia lotsati sasoi goiko lastategi otso otsoko ito eta kito</text>
0185  </lesson>
0186  <lesson>
0187  <id>{04c94873-e338-4956-bc64-1400d2ac0a3f}</id>
0188  <title>10. ikasgaia: b, p eta ñ</title>
0189  <newCharacters>bpñ</newCharacters>
0190  <text>gb gb gb bg bg bg gbg gbg gbg fgb fgb fgb gbf gbf gbf bfg
0191 bfg bfg gbg bgb ñp ñp ñp pñ pñ pñ ñpñ ñpñ ñpñ pñp pñp pñp
0192 ñlp ñlp ñlp pñl pñl pñl lop lop gb gb ñp ñp bgb bgb ñpñ ñpñ
0193 gbg gbg pñp pñp bfg bfg bfg ñop ñop ñop archbishop
0194 parliamentar calibe respel korapilo lanbide atsekabea
0195 eleberri paren snappil absconde nobodie lotsagabe kalapita
0196 garbiketa kanpo ospe lapiko sendabide oparo epel bihi
0197 askapen benta bota jipoi denbora balio bakana bakarra lapa
0198 beso kanpai kanpora bart bipil danborra atabala pare
0199 ganorabako trakets danbada kapen labain labankor labaina
0200 bipil baldar dorpe labainkada laprast apal beste pattar
0201 ebatsi belardi anabasa baleko lasterbide besarkada askapena
0202 lipar bake ekarpen porrot sabai sabel betea bakarrik arropa
0203 sorospen berriketa paga disolbagarri berri berripaper bero
0204 epela nabarmen opilpaisaia palanka habe panpin pare partaide
0205 partida patal pena tapoi pepelerdo baimen petril petrala
0206 pika pila pila patata tortila pinpirin potolo pirata epe
0207 epetan epeka kolpeka polit polit baina kalapita porrot
0208 portaera posibilitate posta postari pote praka premia presa
0209 neba prest branka behia nerabe trebe laborari minbera
0210 banaketa apain piper beta nahaspila aterpe kiribil tripa
0211 tripakada bide bete bakar gabe jabego koipe</text>
0212  </lesson>
0213  <lesson>
0214  <id>{e3efd3b4-7e4c-4d66-af83-bbfcc619bcfc}</id>
0215  <title>11. ikasgaia: q eta u</title>
0216  <newCharacters>qu</newCharacters>
0217  <text>aq aq aq qa qa qa saq saq saq qas qas qas ju ju ju uj uj uj
0218 jku jku ukj ju ju ju uj uj uj kju kju kju ui ui ui kiu kiu
0219 kiu aq aq qa qa aq asq asq thoroughnes recrudescin
0220 tunefulnes rigorousnes imprimatu rounde capsule breakou
0221 reintroduce contentiousnes bullfinche biennium augmenter
0222 nurse stoup inundation undeservin fluf goibeldu beldurti
0223 argitasuna lagun sugar domeinu doinu hautsi arrenkura heldu
0224 hau salbuespen enkantu sinesdun quita poquita aqua aquarium
0225 aquiles aquila equitativo equidad equido ausart irudi
0226 begitandu pelikula egurra funts bat bi hiru lau bost sei
0227 jaulki jaurti jausi arrunt fakultate mamu nagusi gune
0228 erakunde ipurdi kalentura sukarra kriseilu katilu kausa
0229 keinu kasu istilu kukubilka lurjabe komun damu egun musutruk
0230 debeku ulu oihu gordailu deus diru ilun labur dokumentu
0231 doitasun dolu duda dudamuda duin dunbotsa murgil apurtu laku
0232 lanpostu ume kume estutasun urduria larru larrugorritan
0233 lukurrero sosegu lugorri istilu errebolu urri kurrilo
0234 letratu likatsu leun askatasuna muga liluratu eskuargi
0235 eskuarki burruka sokamuturra euskarri puru puska lotura
0236 adeitsu lausengu hau hori hura honek horrek hark lurrin
0237 kurrin neurtu neurri mutil sekretu ohartu garau pausu punpa
0238 arduragabe urrats piku sukoi punta puntu bularretako
0239 purrustasa</text>
0240  </lesson>
0241  <lesson>
0242  <id>{64d78c61-d6dc-46ba-b420-3cf1ca388202}</id>
0243  <title>12. ikasgaia: w eta -</title>
0244  <newCharacters>w-</newCharacters>
0245  <text>sw sw sw ws ws ws sws sws sws wsw wsw wsw asw asw asw dsw
0246 dsw dsw sw sw sw lñ lñ lñ ñl ñl ñl lñl lñl lñl lñl ñlñ ñlñ
0247 ñlñ ñp ñp ñp ñ- ñ- ñ- lñp lñp lñp
0248 weed-middleweigh-whelmin-wavie-bookworm-snowie-widemouthe-
0249 downwar-sawhorse-wigwa-wakefu</text>
0250  </lesson>
0251  <lesson>
0252  <id>{87dc848f-8c47-472a-9eb7-19fdbe18258c}</id>
0253  <title>13. ikasgaia: x</title>
0254  <newCharacters>x</newCharacters>
0255  <text>dc dc dc cd cd cd dcd dcd dcd cdc cdc acdc acdc adcd dcf dcf
0256 dcf dcf sx sx sx xs xs xs sxs sxs sxs xsx xsx xsx sdx sdx
0257 sdx sxc sxc sxc sdx seraphicall misconstruin conservativenes
0258 scrabblin cosmeticia deficiencie copiousl chican
0259 dissociativel pronouncin congenitall extende cementer poleax
0260 attachment recombine compatibilitie colorles obscenes
0261 spamblock cinchin agrochemica nonreciproca cleare coastlin
0262 crumblines insurrectio discounte preconditionin relocke
0263 complexion destructibl crawlin corrode decommissione sec
0264 percusse discograph beneficia couple pixel officialis
0265 lurchin rapprochemen raccoon incom nic doctorin ratche
0266 falsificatio kaxkar mehatxu tximinia kexa axola patxada
0267 xartaketa txilio dexente txantxa txantxarra txurrut txalo
0268 txipristin xafla xaflagarri xaboi losintxa uxa txoriburu
0269 litxarreri litxarrero kuluxka atxeki atxekimendu txiki
0270 txikito patxada perretxiko perxenta pikotx pixa pixka
0271 panpoxa poxpolu puxika</text>
0272  </lesson>
0273  <lesson>
0274  <id>{59f23980-a429-49d9-bf2b-763679906fdf}</id>
0275  <title>14. ikasgaia: y eta z</title>
0276  <newCharacters>yz</newCharacters>
0277  <text>hy hy hy yh yh yh hyh hyh hyh yhy yhy yhy juy juy juy yhj
0278 yhj yhj az az az aza aza aza zaz zaz saz saz saz zx zx zx
0279 zas zas zas qwerty qwerty qwerty putzu urratsez pausuz
0280 oihartzun eztitsu poza boza goza kazkabarra kazeta inozo
0281 azkar zokoratu auzi kezka antzeko kidetza ozta mataza
0282 zuzenketa gizaixo itzuli zarpail gezi urpekontzi dedukzio
0283 intziri zintzo zintzilik izpi diruzain diruzale mutilzahar
0284 gatz eztabaida ezbaia zalantza ziur zarata zalaparta zurrut
0285 zaplada zartako zaplasteko debozio auzi jauzi zart zartatu
0286 aizto nekazaritza eltze lapitz arkatz zehar ziria zoria
0287 zorionez zoritxarrez zorioneko zorabio azal azaleratu azaldu
0288 baratza lokatza garratza zorrotza zakarra gorazarre wisky
0289 eztia lazaka zaparrada argazki bazkalondo ekoizpen legez
0290 bezala zapaldu aintzina lehenbizi antzu ziega nintzela izotz
0291 zerua zorroa zozoa lemazain lorazain zabal zuri zingira
0292 lizun zikin likitz zantar gozo goza zale zaletasun legatza
0293 lokatz lozorro itzala izen izan azeri gorputz azelko lubizi
0294 artazi arazi luze luzera luzatu luzakin zilbor tripazorri
0295 zentzu barazki bizkar haizu pizgarri bizkor ziza izurri
0296 plazer pozoi prezisio printza narrazio</text>
0297  </lesson>
0298  <lesson>
0299  <id>{52b7d7e5-2b75-4f6f-9012-c238622a5219}</id>
0300  <title>15. ikasgaia: hizki larriak</title>
0301  <newCharacters>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</newCharacters>
0302  <text>Jon Aintzane Oier Endika Mikel Rakel Unai Xabier Karmele Ana
0303 Leire Santi Peru Willy Ohiane Felix Kike Estibalitz Nora
0304 Sara Kerman Xuban Iñigo Asier Lierni Ibon Leire Marina
0305 Mattin Eneritz Jon Hodei Iñaki Itziar Nora Haritz Iñigo
0306 Lierni</text>
0307  </lesson>
0308  <lesson>
0309  <id>{c57f4348-03a6-445d-880f-84999f6af8e3}</id>
0310  <title>16. ikasgaia: , . eta '</title>
0311  <newCharacters>,.'</newCharacters>
0312  <text>k, k, k, ,k ,k ,k k,k k,k k,k ,k, ,k, ,k, k,k, ,k,k ik, ik,
0313 ,ki ,ki k, k, l. l. l. .l .l .l l.l l.l l.l .l. .l. .l. l.l.
0314 .l.l kl. kl. .lk .lk l. l. Puntuazio seinua eta gero
0315 zuriunea utzi behar da Euskal Herriko Hondartzak Bizkaiko
0316 Arena, Areeta, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Barinatxe,
0317 Arrietar, Atxabiribil, Meñakotz, Muriola, Plentzia, Astondo,
0318 Armintza, Bakio, Arribolak, Aritzatxu, Laidatxu, Toña, San
0319 Antonio, San Kristobal, Laida, Laga, Lapatza, Ea, Ogella,
0320 Isuntza, Karraspio, Egiluz, Endai, Arrigorri. Gipuzkoako
0321 Saturraran, Zazpi Hondartzak, Lehena, Ondarbeltz, Lapari,
0322 Altzuri, Mendata, Sakoneta, Elorriaga, Algorri, Itzurun,
0323 Santiago, Orrua, Gaztetape, Malkorbe, Ubide, Zarautz,
0324 Moliarri, Oribarzar, Antilla, Tximistarri, Ondarreta,
0325 Kontxa, Zurriola, Alabortza, Artzu, Hondarribia. Lapurdiko
0326 Ondarraitz, Loia, Zokoa, Donibane Lohizune, Erromadia,
0327 Lafitenea, Maiarko, Zeintz, Palementia, Uhabia, Erdikoa,
0328 Erretegia, Pavillon Royal, Libaritz, Milady, Marbella,
0329 Euskaldunen Kostaldea, Portu Zaharra, Hondartza Handia,
0330 Miramar, Amodio Ganbara, Urrezko Hondartza, Marinela,
0331 Itsaslapurrak, Ma Drague, L'Ocean, Zaldunak eta Barra.</text>
0332  </lesson>
0333  <lesson>
0334  <id>{62ac4c80-825e-4630-9b84-7d6fc3c667c0}</id>
0335  <title>17. ikasgaia: Andre Madalen</title>
0336  <newCharacters></newCharacters>
0337  <text>Hasi goiko kaletik
0338 eta beheraino
0339 ez da ederragorik
0340 Madalentxo baino.
0341 Txikia naizelako
0342 ez nauzula utzi
0343 kapitaina izango naiz
0344 bihar edo etzi.
0345 Ai Madalen, Madalen, ai Madalen
0346 zure bila nenbilen orain baino lehen.
0347 Andre Madalen, andre Madalen
0348 laurden erdi bat olio
0349 Aitak saria ekarri zion
0350 amak ordainduko dio.
0351 Amak ordaintzen ez baldin badio
0352 aitak ordainduko dio.
0353 Aitak ordaintzen ez baldin badio
0354 hor konpon eta adio.</text>
0355  </lesson>
0356  <lesson>
0357  <id>{3f469d05-a52c-4be5-bbec-443c7d1a1397}</id>
0358  <title>18. ikasgaia: =, ? eta !</title>
0359  <newCharacters>=?!</newCharacters>
0360  <text>ñp=? ñp=? ñp=? ñp=? ñ? ñ? ñ? ? ? ? ?ñ ?ñ ?ñ ñp? ñp? ñ? ñ? ñ?
0361 ? ? ? aq! aq! aq! aq! a! a! a! ! ! ! !a !a !a aq! aq! a! a!
0362 a! ! ! ! Nor? Zer? Nor? Zein? Noiz? Non? Nondik? Nora?
0363 Norekin? Zergatik? Katxiporreta! Arraioa! Kaguen! Hara!
0364 Begira! Ene! Harrapa ezak! Nortzuk? Zertara? Noiztik?
0365 Noruntz? Zeinek? Zertarako? Noraino? Alde hemendik! Ospa!
0366 Utikan! Kendu hortik! Hara bestea! Aski da!</text>
0367  </lesson>
0368  <lesson>
0369  <id>{d1b12566-8e39-4b12-9e00-b19077abce10}</id>
0370  <title>19. ikasgaia: Artillero</title>
0371  <newCharacters></newCharacters>
0372  <text>Artillero, dale fuego,
0373 ezkontzen zaigula pastelero.
0374 Eta zeinekin? Eta norekin?
0375 Orpo zikinaren alabakin.
0376 Orpo zikin, gona luze,
0377 atzeko aldeko erregidore.
0378 Jotzen zioten tarrapatatan,
0379 zergatik neskatxa zatarra zan.</text>
0380  </lesson>
0381  <lesson>
0382  <id>{51a876ca-e21c-47d0-8651-210cd6950a68}</id>
0383  <title>20. ikasgaia: ; eta :</title>
0384  <newCharacters>;:</newCharacters>
0385  <text>k; k; k; k; ;k ;k ;k ;k k;k; k;k; k;k; lk; lk; lk; jk; jk;
0386 jk; ,; ,; ;, l: l: l: l: :l :l :l :l l:l: l:l: l:l: kl: kl:
0387 kl: kl: ñl: ñl: .: .: .:</text>
0388  </lesson>
0389  <lesson>
0390  <id>{86157eab-01e6-450f-90e6-7ba4dd183275}</id>
0391  <title>21. ikasgaia: Ardo gorri naparra</title>
0392  <newCharacters></newCharacters>
0393  <text>A, a, a:
0394 Ardo gorri naparra!
0395 eztarriko lakarra,
0396 kentzen hau den azkarra;
0397 a, a, a: kentzen hau den azkarra.
0398 E, e, e:
0399 Ni ardoaren alde!
0400 goiz eta arratsalde,
0401 beti naiz haren galde;
0402 I, i, i:
0403 hi haut nere edari!
0404 hik jartzen nauk kantari,
0405 ta sarritan dantzari.
0406 O, o, o:
0407 Edari demonio!
0408 inpernuko jario,
0409 pardel danen bizio.
0410 U, u, u:
0411 Ardo madarikatu!
0412 Gau-txorien teilatu,
0413 alper danen ostatu;
0414 u, u, u:
0415 Ardo madarikatu!</text>
0416  </lesson>
0417  <lesson>
0418  <id>{09279773-afb1-4b17-9b07-75369a4eac9d}</id>
0419  <title>22. ikasgaia: "</title>
0420  <newCharacters>"/</newCharacters>
0421  <text>sw" sw" sw" sw" "ws "ws "ws s" s" s" " " " "s "s "s "ws "ws
0422 "ws ss"" ss""</text>
0423  </lesson>
0424  <lesson>
0425  <id>{f47a8d8c-ffda-4fe9-bae1-63689de1eea7}</id>
0426  <title>23. ikasgaia: Haika mutil</title>
0427  <newCharacters></newCharacters>
0428  <text>"Haika mutil, jeiki hadi
0429 argia den mira hadi."
0430 - Bai, nausia, argia da,
0431 gure oilarra kanpoan da.
0432 "Haika mutil, jeiki hadi
0433 euria den mira hadi."
0434 - Bai, nausia, euria da,
0435 gure orra bustia da.
0436 "Haika mutil, jeiki hadi
0437 surik baden mira hadi."
0438 - Bai, nausia, sua bada,
0439 gur gatoa beroa da.
0440 "Haika mutil, jeiki hadi
0441 hortxe zer den mira hadi."
0442 - Bai, nausia, haizea da,
0443 gur leihoa ideki da.
0444 "Haika mutil, jeiki hadi
0445 kanpoan zer den mira hadi."
0446 - Bai, nausia, edurra da,
0447 lurra zuriz estali da.
0448 "Haika mutil, jeiki hadi
0449 urean zer den mira hadi."
0450 - Bai, nausia, ardia da,
0451 aspaldian itoa da.
0452 "Haika mutil, jeiki hadi
0453 zer oinon den mira hadi."
0454 - Bai, nausia, egia da,
0455 mutiltto hau unatu da.</text>
0456  </lesson>
0457  <lesson>
0458  <id>{16ebb7b8-73eb-4385-9589-3692368b62ac}</id>
0459  <title>24. ikasgaia: ( eta )</title>
0460  <newCharacters>()</newCharacters>
0461  <text>ki( ki( ki( ki( lo) lo) lo) ki(lo) ki(lo) k(lo) k(l) (l) (l)
0462 (l) (l) ki( ki( ki( ki( lo) lo) lo) ki(lo) ki(lo) k(lo) k(l)
0463 (l) (l) (l) (l) (l) (baga) (biga) (higa) (laga) (boga)
0464 (sega) (zai) (zoi) (bele) (arma) (tiro) (pun) (txirristi)
0465 (mirristi) (gerrena) (plat) (olio) (sopa) (kikili) (salda)
0466 (urrup) (edan) (edo) (klik) (ikili) (mikili) (klik)</text>
0467  </lesson>
0468  <lesson>
0469  <id>{0cc32f23-090c-479f-bed2-d5ba83bb2ac0}</id>
0470  <title>25. ikasgaia: Azken agurraren negarra</title>
0471  <newCharacters></newCharacters>
0472  <text>Nora zoaz, Euskal semea,
0473 arma hori eskutan?
0474 Armen hartzera deitzen naute
0475 Frantsen aldera.
0476 Euskal Herritik urrunduz,
0477 eta atzerrira joanak,
0478 a ze negarra entzunen duzun
0479 Euskal Herrietan!
0480 Morts pour la patrie,
0481 morts pour la patrie,
0482 eskuara baizik etzakiten haiek
0483 morts pour la patrie.
0484 Gure historian zehar
0485 zenbat malko eta ezbehar;
0486 Landetaratu gindutenekilan
0487 dugu orain hil behar .
0488 Bere ama agurtu du
0489 etxolako atarian;
0490 bere amak bisitatuko du
0491 atzerriko hilobian.</text>
0492  </lesson>
0493  <lesson>
0494  <id>{ce15068f-25d8-43fd-b2aa-28653c65ffa9}</id>
0495  <title>26. ikasgaia: 4 eta 7</title>
0496  <newCharacters>47</newCharacters>
0497  <text>fr4 fr4 fr4 fr4 4rf 4rf 4rf 4rf 4f 4f 4f f4 f4 f4
0498 ju7 ju7 ju7 ju7 7uj 7uj 7uj 7uj 7j 7j 7j j7 j7 j7
0499 fr4-fr4-fr4-fr4-4rf-4rf-4rf-4rf-4f-4f-4f-f4-f4-f4
0500 ju7-ju7-ju7-ju7-7uj-7uj-7uj-7uj-7j-7j-7j-j7-j7-j7
0501 47 47 47 47 47 47 47 74 74 74 74 74 74 74 74 47 47 47 47
0502 ñ- ñ- ñ- ñ- ñ- -ñ -ñ -ñ -ñ ñ-ñ ñ-ñ ñ-ñ ñ-ñ -ñ- -ñ- -ñ-
0503 47 74 47 74 4lau 7zazpi 4lau 7zazpi 4lau 7zazpi
0504 zazpi ken lau 7-4 zazpi ken lau 7-4</text>
0505  </lesson>
0506  <lesson>
0507  <id>{55a8de96-039f-4ba3-b706-5fa8a1cd5570}</id>
0508  <title>27. ikasgaia: Baldorba</title>
0509  <newCharacters></newCharacters>
0510  <text>Ezkil gabeko elizen
0511 eremu emankorra,
0512 giza murzuriko
0513 zure ardientzat.
0514 Oi Baldorba! Oi Baldorba!
0515 eguzki eta haize idor,
0516 mahats-ardo ibai,
0517 galburuarena.
0518 Lur gorri, harri landu,
0519 mailu eta xixelaren kantu.
0520 Gitarrazko alakiketan,
0521 Armeniako kanun ahots urratuan.
0522 Oi Baldorba! Oi Baldorba!
0523 esazu nor zen bidetik
0524 baztertu zintuen madarikatua!
0525 Zure irrio erromanikoa
0526 erdi izoztu eta leloturik
0527 utzi zuen madarikatuaren
0528 izena nahi dut,
0529 izena nahi dut.
0530 Oi Baldorba! Oi Baldorba!
0531 esazu nor zen bidetik
0532 baztertu zintuen madarikatua!
0533 Oi Baldorba!
0534 zutaz oroit eta
0535 zuri nagozu,
0536 zuri nagozu.
0537 Kantu bat laburra da eta
0538 pentsa zuk,
0539 esaten ez dizudan hartaz.
0540 Oi Baldorba! Oi Baldorba!
0541 esazu nor zen bidetik
0542 baztertu zintuen madarikatua!</text>
0543  </lesson>
0544  <lesson>
0545  <id>{2fbdd914-1865-43c9-938c-d1b79a856b16}</id>
0546  <title>28. ikasgaia: 3 eta 8</title>
0547  <newCharacters>38</newCharacters>
0548  <text>de3 de3 de3 de3 3ed 3ed 3ed 3ed d3 d3 d3 3d 3d 3d 3d3 3d3
0549 3d3 ki8 ki8 ki8 ki8 8ik 8ik 8ik 8ik k8 k8 k8 8k 8k 8k 8k8
0550 8k8 8k8 38 38 38 d3 k8 38 83 83 d3 k8 38 83 f4d3 43 43 j7k8
0551 78 78 3784 f4d3j7k8 773838 8374 8384 8374 8374 4738 4738
0552 4738 7483 7483</text>
0553  </lesson>
0554  <lesson>
0555  <id>{116693ae-cdd6-474d-93f9-47bfa8f55950}</id>
0556  <title>29. ikasgaia: Egun da Santi Mamiña</title>
0557  <newCharacters></newCharacters>
0558  <text>Egun da Santi Mamiña
0559 benetan egun samina;
0560 goiko zeruan gorde dezala
0561 luzaro neure arima.
0562 Esanen dizut egia,
0563 hau ez da usategia;
0564 erroi artean izan nintzaden
0565 benetan ausartegia.
0566 Itsas aldean izarra,
0567 hari begira lizarra;
0568 euskara salbo ikusi arte
0569 ez dut kenduko bizarra.</text>
0570  </lesson>
0571  <lesson>
0572  <id>{8200ebfa-b09d-492a-8139-b1edb447be40}</id>
0573  <title>30. ikasgaia: 5 eta 6</title>
0574  <newCharacters>56</newCharacters>
0575  <text>fr45 fr45 fr45 fr45 fr5 fr5 f5 f5 f5 5f 5f f5 f5 54 54 45 45
0576 545 545f ju76 ju76 ju76 ju76 ju6 ju6 j6 j6 j6 6j 6j j6 j6 67
0577 67 76 76 676 676j de3 de3 de3 345 345 345 ju6 ju6 ju6 678
0578 678 678 345678 345678 876543 d3f4f5j6j7k8 d3f4f5j6j7k8
0579 d3f4f5j6j7k8 d3f4f5j6j7k8 d3f4f5j6j7k8 36 37 38 46 47 48 56
0580 57 58 36 37 38 46 47 48 56 57 58 33 44 55 66 77 88 3388 4477
0581 5566 3388 4477 5566 3388 4477 5566 3388 4477 5566 3388 4477
0582 5566 3567 4573 4786 5786 7564 3565 8763 8574 8874 5587 6445
0583 3876 7445 7867 3348</text>
0584  </lesson>
0585  <lesson>
0586  <id>{1744fe87-622c-437d-868c-24a36976cca1}</id>
0587  <title>31. ikasgaia: Euskal Herrian euskaraz</title>
0588  <newCharacters></newCharacters>
0589  <text>Euskal Herrian euskaraz
0590 nahi dugu hitz eta jolas,
0591 lan eta bizi euskaraz eta
0592 hortara goaz,
0593 bada garaia noizbait dezagun
0594 guda hori gal edo irabaz.
0595 Zabal bideak eta aireak
0596 gure hizkuntzak har dezan arnas,
0597 bada garaia noizbait dezagun
0598 guda hori gal edo irabaz.
0599 Euskal Herrian euskara
0600 hitzegiterik ez bada,
0601 bota dezagun demokrazia
0602 zerri-askara;
0603 geure arima hiltzen uzteko
0604 bezain odolgalduak ez gara.
0605 Hizkuntza gabe esaidazue
0606 nola irtengo naizen plazara,
0607 geure arima hiltzen uzteko
0608 bezain odolgalduak ez gara.
0609 Euskal Herri euskalduna
0610 irabazteko eguna,
0611 pazientzia erre aurretik
0612 behar duguna;
0613 ez al dakizu euskara dela
0614 euskaldun egiten gaituena?
0615 Zer Euskal Herri litzake bere
0616 hizkuntza ere galtzen duena?
0617 Ez al dakizu euskara dela
0618 euskaldun egiten gaituena?</text>
0619  </lesson>
0620  <lesson>
0621  <id>{fff12b0d-eee5-42d3-9638-a907fa35a35d}</id>
0622  <title>32. ikasgaia: 2 eta 9</title>
0623  <newCharacters>29</newCharacters>
0624  <text>sw2 sw2 sw2 sw2 2ws 2ws 2ws 2s2s2s s2s2s2 22ss ss22 22ss
0625 ss22 s2s2s2s2s2 lo9 lo9 lo9 lo9 9ol 9ol 9ol 9l9l9l l9l9l9
0626 99ll ll99 99ll ll99 l9l9l9l9l9 sw23 lo98 sw23 lo98 s2l9 s2l9
0627 2389 2389 2389 2299 23456789 23456789 s2d3d3f4f5 j6j7k8l9
0628 s2d3f4f5j6j7k8l9 s2d3f4f5j6j7k8l9 s2d3f4f5j6j7k8l9 s234 l987
0629 s234 l987 s234 l987 s25s25s25 l96l96l96 s2l9d3k8f4j7f5j6
0630 3875 2987 4578 8497 3576 3482 2988 9466 7849 2239 8946 6675
0631 6478 9487</text>
0632  </lesson>
0633  <lesson>
0634  <id>{e6eb3580-e7f6-404f-9e90-0490cecd2e39}</id>
0635  <title>33. ikasgaia: Furra furra</title>
0636  <newCharacters></newCharacters>
0637  <text>Furra furra fandangua
0638 hortxe duzu fandangua
0639 geure gustukua.
0640 Gaur goizean jaiki naiz
0641 suerte onean,
0642 tanke bat topatu dut
0643 neure kafesnean.
0644 Ez dakit zer daukagun
0645 bakea ala gerra,
0646 baina nik, badaezpada,
0647 egin dut puzkerra.
0648 Furra furra fandangua
0649 hortxe duzu fandangua
0650 geure gustukua.
0651 Zerbait egitekotan,
0652 zuzen eta artez,
0653 zorri bat garbitu dut
0654 ur-pistola batez;
0655 orain galdurik nago,
0656 beldurrez beteta,
0657 muniziorik gabe
0658 gelditu naiz eta.
0659 Furra furra fandangua
0660 hortxe duzu fandangua
0661 geure gustukua.
0662 Neure arma bakarra
0663 dut akordeoia;
0664 auspoari eraginez
0665 dirudi lehoia.
0666 Eskua jaten badit,
0667 on egin dezaion;
0668 Cervantesi holakorik
0669 gertatu zitzaion.
0670 Furra furra fandangua
0671 hortxe duzu fandangua
0672 geure gustukua.
0673 Eta orain banoa
0674 berriro ohera,
0675 bila ez badatozkit
0676 lo-lo egitera;
0677 bihar ikusiko da
0678 zer dagoen berri,
0679 jakintsuenak ere
0680 ezin du igerri.</text>
0681  </lesson>
0682  <lesson>
0683  <id>{38974d03-8156-49c4-99f6-2b0d411a7d7d}</id>
0684  <title>34. ikasgaia: 1 eta 0</title>
0685  <newCharacters>10</newCharacters>
0686  <text>aq1 aq1 aq1 aq1 1qa 1qa 1qa 1a1a1a a1a1a1 11aa aa11 11aa
0687 aa11 a1a1a1a1a1 ñp0 ñp0 ñp0 ñp0 0pñ 0pñ 0pñ 0ñ0ñ0ñ ñ0ñ0ñ0
0688 00ññ ññ00 00ññ ññ00 ñ0ñ0ñ0ñ0ñ0 aq12 ñp09 aq12 ñp09 a1ñ0 a1ñ0
0689 1209 1209 1209 1100 1234567890 1234567890 aq12 ñp09 aq12
0690 ñp09 a1ñ0 a1ñ0 1209 1209 1209 1100 1234567890 1234567890
0691 a1234 ñ0987 a1234 ñ0987 a1234 ñ0987 a12345 ñ09876 5432167890
0692 1234567890 0987654321 0987654321 0987654321 123457890 01 23
0693 34 56 78 89 00 a1s2d3f4f5j6j7k8l9ñ0 a1s2d3f4f5j6j7k8l9ñ0
0694 a1s2d3f4f5j6j7k8l9ñ0 1234567890 1234567890 0987654321
0695 0987654321 0192837465 0192837465 1987 1976 2006 2010 1512
0696 1786 2004 1298 2012 1937 2001 1897 1657 2009</text>
0697  </lesson>
0698  <lesson>
0699  <id>{50e57ea0-67c4-4768-b39d-875cadf1d8ff}</id>
0700  <title>35. ikasgaia: 14 zortzimilak</title>
0701  <newCharacters></newCharacters>
0702  <text>Everest-8848, K2-8611, Kangtxenjunga-8586, Lhotse-8545,
0703 Makalu-8515, Daulagiri-8172, Manaslu-8156, Txo Oiu-8153,
0704 Nanga Parbat-8126, Annapurna-8087, Gasherbrum I-8068, Broad
0705 Peak-8047, Gasherbrum II-8035, Xixabangma-8012.</text>
0706  </lesson>
0707  <lesson>
0708  <id>{52133999-d322-4a85-8f0e-0bce33268034}</id>
0709  <title>36. ikasgaia: Aitormena</title>
0710  <newCharacters></newCharacters>
0711  <text>Ez dira betiko garai onenak
0712 azken finean gizaki hutsak gara.
0713 Barearen ostean dator ekaitza.
0714 Udaberri berririk ez guretzat.
0715 Denborak aurrera etengabian
0716 ta orain ezin eutsi izan giñana
0717 "rutinaren" morroiak bihurtu gara
0718 laztana lehen baino lehen aska gaitezan.
0719 hartu gabe arrunt bilakatuta.
0720 Ohartu gabe heldu gara mugara.
0721 Mundua jautsi zaigu gainera
0722 maitia lehen baino lehen aska gaitezan.
0723 Ez dakigu non dagoen hoberena.
0724 Bila dezagun beste lekuetan.
0725 Bai, zin dagizut ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude
0726 zihur ezin izango zaitudala ahaztu inoiz
0727 aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena
0728 baina orain, maitia lehen baino lehen aska gaitezan.</text>
0729  </lesson>
0730  <lesson>
0731  <id>{d12c691a-585a-4469-a6a3-769391eea85b}</id>
0732  <title>37. ikasgaia: teklatu numerikoa</title>
0733  <newCharacters></newCharacters>
0734  <text>Zenbaki segida luzeak idatzi behar ditugunean eskuin aldeko
0735 teklatu numerikoa erabil dezakegu. Koxka duen tekla 5 da.
0736 Bertan hatz luzea kokatuko dugu; haren ezkerrean erakuslea
0737 eta eskuinean nagia. 0 erpuruaz eta "." normalean ","
0738 ikusiko duguna, hatz nagiaz egingo dugu. Sartu -Intro edo
0739 Return- hatz txikiaz.
0740 5
0741 4
0742 6
0743 1
0744 2
0745 3
0746 7
0747 8
0748 9
0749 0
0750 5.5
0751 1.2
0752 12351
0753 12458
0754 125.3
0755 147.6
0756 45684
0757 9874
0758 12568
0759 1254.30
0760 58960
0761 1200
0762 5.30
0763 6.10
0764 8.90
0765 4785
0766 5659
0767 1248
0768 12459
0769 5451525356
0770 1234587
0771 4102453.2
0772 5457585956
0773 15483
0774 1255477
0775 8954.02
0776 15483.20</text>
0777  </lesson>
0778  <lesson>
0779  <id>{9a7749ea-9b4c-4f8a-9e93-2f6be440a696}</id>
0780  <title>38. ikasgaia: Batzuetan jartzen naiz</title>
0781  <newCharacters></newCharacters>
0782  <text>Batzuetan jartzen naiz etxetik begira
0783 begiak jausten zaizkit leihotik behera
0784 lurrean salto eginez kanikak balira
0785 gaua etorri arte dibertitzen dira.
0786 Ikusmira galduta asper naizenean
0787 gogoa ipintzen dut etorkizunean
0788 zer egin behar dudan euskaldun artean
0789 suizidatzen ez banaiz datorren urtean.
0790 Estraineko gauza zeharo alpertu
0791 jatearekin soilik nor da gaur kontentu?
0792 Asmatu behar ditut makina bat santu
0793 egutegia festaz erabat gorritu.
0794 Lagunekin paratu txokolate jatea
0795 saku-karrerak eta bidaia handiak
0796 ezagutu nahi ditut enpatxu-eztiak
0797 Konstantinopla eta Parisko zubiak.
0798 Apaizei sotanak dizkiet kenduko
0799 itsasontzi piraten banderak egiteko
0800 tiobibo batetan denok gara igoko
0801 zintzoak garelako ez dugu ordainduko.
0802 Musika joko dugu alde guztietan
0803 batek bonboan eta besteak tronpetan.
0804 Biluzirik bainatu ilargi-argitan
0805 maitia bilatuko dugu ur azpitan.
0806 Biziko gara horrela hiru ehun bat urtez
0807 banku guztietako jabetzaren kaltez
0808 sufrimendua eta negarraren ordez
0809 farra eta farrandaz historia betez.
0810 Ta horrelakorik inoiz gerta ez baledi
0811 izan gintezke arrano batzuetan txori
0812 txit ondo hitz eginez eskuetan geldi
0813 borreroak baditu milaka aurpegi.</text>
0814  </lesson>
0815 </lessons>
0816 </course>