Warning, /education/ktouch/data/courses/dk1.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003 <id>{e95350b8-8d51-471c-a6bd-12cfc0caf1d7}</id>
0004 <title>Dansk</title>
0005 <description>Træningsfil udviklet af
0006 Gunther Strube, gstrube@tiscali.dk og
0007 Anja Lysholm, anjal@danbbs.dk, April-Juli 2002
0008 
0009 Baseret på:
0010 "Lær maskinskrivning i Folke- og Ungdomsskolen"
0011   Kamma Jensen &amp; Jytte Møller
0012   ISBN 87-17-02200-2
0013 
0014 Program udviklet af Håvard Frøiland
0015 </description>
0016 <keyboardLayout>dk</keyboardLayout>
0017 <lessons>
0018  <lesson>
0019  <id>{3cb63870-677b-49a9-885f-41d7f8a8fe55}</id>
0020  <title>Grundstilling: asdf og jklæ</title>
0021  <newCharacters>asdfjklæ</newCharacters>
0022  <text>fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj
0023 ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk
0024 fff jjj ddd kkk fff jjj ddd kkk fff jjj ddd kkk fff jjj
0025 fff jjj ddd kkk fff jjj ddd kkk fff jjj ddd kkk fff jjj
0026 fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk fjdk
0027 aaa æææ aaa æææ aaa æææ aaa æææ aaa æææ aaa æææ aaa æææ
0028 sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll
0029 aaa æææ sss lll aaa æææ sss lll aaa æææ sss lll aaa æææ
0030 aaa æææ sss lll aaa æææ sss lll aaa æææ sss lll aaa æææ
0031 aæsl aæsl aæsl aæsl aæsl aæsl aæsl aæsl aæsl aæsl aæsl
0032 aæsldkfjdkslaæsldkfjdkslaæsldkfjdkslaæsldkfjdkslaæ
0033 aæsldkfjdkslaæsldkfjdkslaæsldkfjdkslaæsldkfjdkslaæ
0034 lak kaj sæd fæl aks las dæk sad læk sæl sal dal jas
0035 lak kaj sæd fæl aks las dæk sad læk sæl sal dal jas
0036 lak kaj sæd fæl aks las dæk sad læk sæl sal dal jas
0037 laks skal kald skaf kaja saks sjæl klæd slæk fjas kælk
0038 laks skal kald skaf kaja saks sjæl klæd slæk fjas kælk
0039 laks skal kald skaf kaja saks sjæl klæd slæk fjas kælk
0040 falsk sjask skala flæsk skjald afkald lakaj kajak aflad
0041 falsk sjask skala flæsk skjald afkald lakaj kajak aflad
0042 falsk sjask skala flæsk skjald afkald lakaj kajak aflad
0043 sæk kæd alf læs kala lajka affald sjakal kasak jaffa
0044 sæk kæd alf læs kala lajka affald sjakal kasak jaffa
0045 sæk kæd alf læs kala lajka affald sjakal kasak jaffa</text>
0046  </lesson>
0047  <lesson>
0048  <id>{f56a2f23-6892-4fa5-a703-418fb8519669}</id>
0049  <title>Nye bogstaver: ecb</title>
0050  <newCharacters>ecb</newCharacters>
0051  <text>fbf fbf fbf fbf fbf fbf fbf fbf fbf fbf fbf fbf
0052 dcd dcd dcd dcd dcd dcd dcd dcd dcd dcd dcd dcd
0053 ded ded ded ded ded ded ded ded ded ded ded ded
0054 fff jjj ddd kkk fff jjj ddd kkk fff jjj ddd kkk fff jjj
0055 aaa æææ sss lll aaa æææ sss lll aaa æææ sss lll aaa æææ
0056 fjdkslaæ fjdkslaæ fjdkslaæ fjdkslaæ fjdkslaæ fjdkslaæ
0057 abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef
0058 abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef
0059 abcdfe abcdfe abcdfe abcdfe abcdfe abcdfe abcdfe abcdfe
0060 bede bjælke bakke bede bjælke bakke bede bjælke bakke
0061 bede bjælke bakke bede bjælke bakke bede bjælke bakke
0062 bede bjælke bakke bede bjælke bakke bede bjælke bakke
0063 celle decca bjælde celle decca bjælde celle decca bjælde
0064 celle decca bjælde celle decca bjælde celle decca bjælde
0065 celle decca bjælde celle decca bjælde celle decca bjælde
0066 beklæde daske kælk beklæde daske kælk beklæde daske kælk
0067 beklæde daske kælk beklæde daske kælk beklæde daske kælk
0068 beklæde daske kælk beklæde daske kælk beklæde daske kælk
0069 kalde ballade blæse kalde ballade blæse kalde ballade blæse
0070 kalde ballade blæse kalde ballade blæse kalde ballade blæse
0071 kalde ballade blæse kalde ballade blæse kalde ballade blæse</text>
0072  </lesson>
0073  <lesson>
0074  <id>{ea2e8205-0936-4675-8eb1-11f131d7d909}</id>
0075  <title>Nye bogstaver: ghi</title>
0076  <newCharacters>ghi</newCharacters>
0077  <text>fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf
0078 jhj jhj jhj jhj jhj jhj jhj jhj jhj jhj jhj jhj
0079 kik kik kik kik kik kik kik kik kik kik kik kik
0080 ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl
0081 ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl
0082 ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl
0083 hagl cif hagl cif hagl cif hagl cif hagl cif hagl cif
0084 sled bæk sled bæk sled bæk sled bæk sled bæk sled bæk
0085 illegal kaglede silkeslag illegal kaglede silkeslag
0086 illegal kaglede silkeslag illegal kaglede silkeslag
0087 illegal kaglede silkeslag illegal kaglede silkeslag
0088 chik check hellas chik check hellas chik check hellas
0089 chik check hellas chik check hellas chik check hellas
0090 chik check hellas chik check hellas chik check hellas
0091 cecilia klike skik cecilia klike skik cecilia klike skik
0092 cecilia klike skik cecilia klike skik cecilia klike skik
0093 cecilia klike skik cecilia klike skik cecilia klike skik
0094 fjeld æsel fjeld æsel fjeld æsel fjeld æsel fjeld æsel
0095 fjeld æsel fjeld æsel fjeld æsel fjeld æsel fjeld æsel
0096 hib kage hib kage hib kage hib kage hib kage hib kage
0097 hib kage hib kage hib kage hib kage hib kage hib kage</text>
0098  </lesson>
0099  <lesson>
0100  <id>{d65eb947-a9de-438c-88a7-d2e0ff37f862}</id>
0101  <title>Nye bogstaver: mno</title>
0102  <newCharacters>mno</newCharacters>
0103  <text>jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj jmj
0104 jnj jnj jnj jnj jnj jnj jnj jnj jnj jnj jnj jnj
0105 lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
0106 abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi
0107 abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi abcdefghi
0108 jklmno jklmno jklmno jklmno jklmno jklmno jklmno jklmno
0109 jklmno jklmno jklmno jklmno jklmno jklmno jklmno jklmno
0110 jklmon jklmon jklmon jklmon jklmon jklmon jklmon jklmon
0111 modesag mad film modesag mad film modesag mad film
0112 modesag mad film modesag mad film modesag mad film
0113 modesag mad film modesag mad film modesag mad film
0114 nominel bon nælden nominel bon nælden nominel bon nælden
0115 nominel bon nælden nominel bon nælden nominel bon nælden
0116 nominel bon nælden nominel bon nælden nominel bon nælden
0117 mon han kan komme i dag
0118 de kom med den falske seddel
0119 mon de ikke nok kan skaffe dem
0120 benene kan ikke holde
0121 mona og lise kan sælge fisk
0122 officiel node olie officiel node olie officiel node olie
0123 officiel node olie officiel node olie officiel node olie
0124 officiel node olie officiel node olie officiel node olie</text>
0125  </lesson>
0126  <lesson>
0127  <id>{7b4c1e08-e045-4370-8714-31b8d51fbfac}</id>
0128  <title>Nye bogstaver: pqr</title>
0129  <newCharacters>pqr</newCharacters>
0130  <text>æpæ æpæ æpæ æpæ æpæ æpæ æpæ æpæ æpæ æpæ æpæ æpæ
0131 aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa aqa
0132 frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf frf
0133 abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef
0134 ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl
0135 mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr
0136 mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr
0137 mnoprq mnoprq mnoprq mnoprq mnoprq mnoprq mnoprq mnoprq
0138 hep bask celle min jord fange hep bask celle min jord fange
0139 hep bask celle min jord fange hep bask celle min jord fange
0140 program penge pap program penge pap program penge pap
0141 program penge pap program penge pap program penge pap
0142 program penge pap program penge pap program penge pap
0143 rom reklame cirkel rom reklame cirkel rom reklame cirkel
0144 rom reklame cirkel rom reklame cirkel rom reklame cirkel
0145 rom reklame cirkel rom reklame cirkel rom reklame cirkel
0146 der kom de fire drenge fra kolding
0147 i denne gade bor lone helmer
0148 der er med i ceremonien
0149 jeg bad dem komme om morgenen
0150 pigerne gik i biografen
0151 drengene spillede fodbold
0152 forskellige mere eller mindre komplicerede maskiner
0153 forskellige mere eller mindre komplicerede maskiner
0154 forskellige mere eller mindre komplicerede maskiner</text>
0155  </lesson>
0156  <lesson>
0157  <id>{842d71eb-7e28-4857-8abe-78c9d72f559c}</id>
0158  <title>Nye bogstaver: tuvw</title>
0159  <newCharacters>tuvw</newCharacters>
0160  <text>ftf ftf ftf ftf ftf ftf ftf ftf ftf ftf ftf ftf
0161 juj juj juj juj juj juj juj juj juj juj juj juj
0162 fvf fvf fvf fvf fvf fvf fvf fvf fvf fvf fvf fvf
0163 sws sws sws sws sws sws sws sws sws sws sws sws
0164 abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef
0165 ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl
0166 mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr
0167 pqrstuvw pqrstuvw pqrstuvw pqrstuvw pqrstuvw pqrstuvw
0168 pqrstuvw pqrstuvw pqrstuvw pqrstuvw pqrstuvw pqrstuvw
0169 pqrstuwv pqrstuwv pqrstuwv pqrstuwv pqrstuwv pqrstuwv
0170 stroppetur stopur slutspurt stroppetur stopur slutspurt
0171 stroppetur stopur slutspurt stroppetur stopur slutspurt
0172 stroppetur stopur slutspurt stroppetur stopur slutspurt
0173 vejr vrangen savne vejr vrangen savne vejr vrangen savne
0174 vejr vrangen savne vejr vrangen savne vejr vrangen savne
0175 vejr vrangen savne vejr vrangen savne vejr vrangen savne
0176 lær de unge hvordan de skal tænke
0177 ikke hvad de skal tænke
0178 hvor alle tænker det samme
0179 er der ikke nogen der tænker ret meget
0180 den tænker ikke godt som ikke tænker en gang til
0181 wigwam wienerbarn wigwam wienerbarn wigwam wienerbarn
0182 wigwam wienerbarn wigwam wienerbarn wigwam wienerbarn
0183 wigwam wienerbarn wigwam wienerbarn wigwam wienerbarn</text>
0184  </lesson>
0185  <lesson>
0186  <id>{5045f23b-0e6c-4a8f-b6a7-250c6e974d63}</id>
0187  <title>Nye bogstaver: zxyø</title>
0188  <newCharacters>zxyø</newCharacters>
0189  <text>sxs sxs sxs sxs sxs sxs sxs sxs sxs sxs sxs sxs
0190 jyj jyj jyj jyj jyj jyj jyj jyj jyj jyj jyj jyj
0191 aza aza aza aza aza aza aza aza aza aza aza aza
0192 æøæ æøæ æøæ æøæ æøæ æøæ æøæ æøæ æøæ æøæ æøæ æøæ
0193 stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw
0194 stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw
0195 xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø
0196 xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø
0197 husk juble dele quilte dompap waggon vaccine xerografi
0198 husk juble dele quilte dompap waggon vaccine xerografi
0199 bordeaux xylofon xeroform bordeaux xylofon xeroform
0200 bordeaux xylofon xeroform bordeaux xylofon xeroform
0201 bordeaux xylofon xeroform bordeaux xylofon xeroform
0202 lyd nyse tyde fryse skyde lyd nyse tyde fryse skyde
0203 lyd nyse tyde fryse skyde lyd nyse tyde fryse skyde
0204 lyd nyse tyde fryse skyde lyd nyse tyde fryse skyde
0205 zebra zink zar zulu zone zebra zink zar zulu zone
0206 zebra zink zar zulu zone zebra zink zar zulu zone
0207 zebra zink zar zulu zone zebra zink zar zulu zone
0208 han glemte xylofonen i bussen
0209 de spillede bezique hele aftenen
0210 else har min cykellygte
0211 han hentede sin søn ved skolen
0212 cement er et vigtigt materiale
0213 jeg har læst din artikel
0214 børsen sønner tømme ønske gløde skønne følge rømme
0215 børsen sønner tømme ønske gløde skønne følge rømme
0216 børsen sønner tømme ønske gløde skønne følge rømme</text>
0217  </lesson>
0218  <lesson>
0219  <id>{dd901676-3c0d-4f8d-ac78-a629bd37f030}</id>
0220  <title>Nye bogstaver: å,.-</title>
0221  <newCharacters>å,.-</newCharacters>
0222  <text>æåæ æåæ æåæ æåæ æåæ æåæ æåæ æåæ æåæ æåæ æåæ æåæ
0223 k,k k,k k,k k,k k,k k,k k,k k,k k,k k,k k,k k,k
0224 l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l l.l
0225 æ-æ æ-æ æ-æ æ-æ æ-æ æ-æ æ-æ æ-æ æ-æ æ-æ æ-æ æ-æ
0226 abcdef ghijkl mnopqr stuvwx abcdef ghijkl mnopqr stuvwx
0227 yzæøå,.- yzæøå,.- yzæøå,.- yzæøå,.- yzæøå,.- yzæøå,.-
0228 yzæøå,.- yzæøå,.- yzæøå,.- yzæøå,.- yzæøå,.- yzæøå,.-
0229 aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz
0230 emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw,
0231 cksæ dltø cksæ dltø cksæ dltø cksæ dltø cksæ dltø
0232 gov. hpx- gov. hpx- gov. hpx- gov. hpx- gov. hpx-
0233 åben låge måske åben låge måske åben låge måske
0234 åben låge måske åben låge måske åben låge måske
0235 åben låge måske åben låge måske åben låge måske
0236 der var mange mennesker på gaden, selv om det regnede.
0237 der var mange mennesker på gaden, selv om det regnede.
0238 der var mange mennesker på gaden, selv om det regnede.
0239 hunden var tolv år gammel,
0240 vi skal på skovtur på søndag,
0241 else-marie kan ikke komme med,
0242 næste week-end er vi ikke hjemme,
0243 vi får gæster i påsken,
0244 de skal ikke flyve før på lørdag.
0245 jeg har ringet - men der var ingen, der svarede.
0246 jeg har ringet - men der var ingen, der svarede.
0247 jeg har ringet - men der var ingen, der svarede.
0248 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0249 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0250 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-</text>
0251  </lesson>
0252  <lesson>
0253  <id>{12782175-6acd-4abc-8db8-c8472aca2806}</id>
0254  <title>Repetition og øvelser 1</title>
0255  <newCharacters></newCharacters>
0256  <text>abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef
0257 ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl ghijkl
0258 mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr mnopqr
0259 stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw stuvw
0260 xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø xyzæø
0261 å,.- å,.- å,.- å,.- å,.- å,.- å,.- å,.- å,.- å,.- å,.-
0262 og i at det en den til er de af på var han der så med ikke
0263 og i at det en den til er de af på var han der så med ikke
0264 æblerne var sure som citroner - de var slet ikke modne
0265 æblerne var sure som citroner - de var slet ikke modne
0266 æblerne var sure som citroner - de var slet ikke modne
0267 næsten lige nu,
0268 vi viser frem,
0269 jorden er rund,
0270 vi løber med,
0271 kommer han snart,
0272 vejen var meget lang,
0273 nu er det sent,
0274 hun deres også skal alle kunne kommer sin hans meget mange
0275 hun deres også skal alle kunne kommer sin hans meget mange
0276 vi regner med at høre fra dig en af de nærmeste dage
0277 vi regner med at høre fra dig en af de nærmeste dage
0278 vi regner med at høre fra dig en af de nærmeste dage
0279 de eneste, som aldrig begår fejl,
0280 er de, som aldrig gør noget
0281 lysten driver værket,
0282 når værket ikke fordriver lysten
0283 har man meget, så går det til
0284 har man lidet, så slår det til</text>
0285  </lesson>
0286  <lesson>
0287  <id>{f4bf9e9b-6947-4e7d-aa7d-c5b4b9abe6db}</id>
0288  <title>Repetition og øvelser 2</title>
0289  <newCharacters></newCharacters>
0290  <text>abc def ghi jkl mno pqr stu vwx yzæøå, .-
0291 bkjc ræzs bkjc ræzs bkjc ræzs bkjc ræzs bkjc ræzs
0292 dmle tåøu dmle tåøu dmle tåøu dmle tåøu dmle tåøu
0293 fong v.,w fong v.,w fong v.,w fong v.,w fong v.,w
0294 hipa xy-q hipa xy-q hipa xy-q hipa xy-q hipa xy-q
0295 det er dejligt vejr i dag, jeg vil gå en tur langs stranden
0296 det er dejligt vejr i dag, jeg vil gå en tur langs stranden
0297 her ned store lille du gik ville må bliver få eller sagde
0298 her ned store lille du gik ville må bliver få eller sagde
0299 adskille bestyre censor disk eksempel frimærke grammatik
0300 adskille bestyre censor disk eksempel frimærke grammatik
0301 adskille bestyre censor disk eksempel frimærke grammatik
0302 sig ikke alt, hvad du ved - men vid alt, hvad du siger
0303 hemmeligheden ved at kede er at sige alt
0304 selv det sværeste kan siges nemt - men det er svært
0305 selv det nemmeste kan siges svært - og det er nemt
0306 nok under tid går måtte have være dog mig sine noget derfor
0307 nok under tid går måtte have være dog mig sine noget derfor
0308 handicap ingeniør juice kladde lektier myndig niveau
0309 handicap ingeniør juice kladde lektier myndig niveau
0310 handicap ingeniør juice kladde lektier myndig niveau</text>
0311  </lesson>
0312  <lesson>
0313  <id>{8f172cfd-94bc-402c-bdb9-8a757147a888}</id>
0314  <title>Repetition og øvelser 3</title>
0315  <newCharacters>Repetition og øvelser 3</newCharacters>
0316  <text>adbcef adbcfe adbecf adbecf adbefc adbfce adbfec
0317 gjhikl gjhilk gjhkil gjhkli gjhlik gjhlki
0318 mpnoqr mpnorq mpnqor mpnqro mpnroq mpnrqo
0319 for men vi som sig har jeg om et da havde nu ved fra kan
0320 for men vi som sig har jeg om et da havde nu ved fra kan
0321 tiden er gået hurtigt,
0322 i denne side af vejen,
0323 han har penge,
0324 det begyndte godt,
0325 vandet er meget koldt,
0326 må vi være længe oppe,
0327 der er røde køer på marken,
0328 det går nok denne gang.</text>
0329  </lesson>
0330  <lesson>
0331  <id>{36989ba8-8d99-46a3-bf27-2aafa6270a83}</id>
0332  <title>Repetition og øvelser 4</title>
0333  <newCharacters></newCharacters>
0334  <text>abc def ghi jkl mno pqr vwx yzæ øå, .-
0335 abc def ghi jkl mno pqr vwx yzæ øå, .-
0336 fik jo kun vil mod godt se dag andre gamle hele lige år
0337 fik jo kun vil mod godt se dag andre gamle hele lige år
0338 olympiade pjece quilte refleks samfund tempo union
0339 olympiade pjece quilte refleks samfund tempo union
0340 olympiade pjece quilte refleks samfund tempo union
0341 ordet introduktion er et fremmedord, der som så mange
0342 andre stammer fra latin - det betyder indledning eller
0343 præsentation - et kursus kan starte med introduktions-
0344 dage - et musikstykkes første sats kaldes ofte intro-
0345 duktion - det første brev angående en sag benævnes in-
0346 troduktionsskrivelse.</text>
0347  </lesson>
0348  <lesson>
0349  <id>{98ed38ba-dd05-43ee-80e2-2180012ac82a}</id>
0350  <title>Repetition og øvelser 5</title>
0351  <newCharacters></newCharacters>
0352  <text>abcd efgh ijkl mnop qrst uvwx yzæø å,.-
0353 abcd efgh ijkl mnop qrst uvwx yzæø å,.-
0354 stor komme gå gennem os frem alt smart stod endnu hver helt
0355 stor komme gå gennem os frem alt smart stod endnu hver helt
0356 aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz
0357 emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw,
0358 lidt selv denne igen været hvad mand nogle end hen hundrede
0359 lidt selv denne igen været hvad mand nogle end hen hundrede
0360 et koncept er en slags kladde, som skrives, hvis man ikke
0361 er helt sikker på den endelige udforming af et skriftligt
0362 arbejde - kommer man til at skrive forkert, kan man bare
0363 strege ud og derefter skrive videre - konceptet betragtes
0364 som grundlag for en renskrift, f.eks. kladde til et brev.</text>
0365  </lesson>
0366  <lesson>
0367  <id>{baf410ab-a3ac-4924-b7e5-c534b6e70be1}</id>
0368  <title>Repetition og øvelser 6</title>
0369  <newCharacters></newCharacters>
0370  <text>abcd efgh ijkl mnop qrst uvwx yzæø å,.-
0371 abcd efgh ijkl mnop qrst uvwx yzæø å,.-
0372 varme walkietalkie xero yoga zenit ækvator ørken ådsel
0373 varme walkietalkie xero yoga zenit ækvator ørken ådsel
0374 varme walkietalkie xero yoga zenit ækvator ørken ådsel
0375 cksæ dltø cksæ dltø cksæ dltø cksæ dltø cksæ dltø
0376 gov. hpx- gov. hpx- gov. hpx- gov. hpx- gov. hpx-
0377 ingen ja sammen uden blive mere dens gang min ad anden sit
0378 ingen ja sammen uden blive mere dens gang min ad anden sit
0379 ordet manuskript stammer fra latin og betyder egentlig
0380 håndskrift - det bruges nu også som en maskinskrevet tekst,
0381 specielt om en forfatters arbejde i den form, hvori det
0382 afleveres til forlægger eller trykkeri - det trykte eller
0383 maskinskrevne materiale, der skal afskrives, kaldes også
0384 et manuskript.</text>
0385  </lesson>
0386  <lesson>
0387  <id>{81a0ea45-1f58-4f95-b8b5-b274516d67ca}</id>
0388  <title>Repetition og øvelser 7</title>
0389  <newCharacters></newCharacters>
0390  <text>abcde fghij klmno pqrst uvwxy zæøå, .-
0391 abcde fghij klmno pqrst uvwxy zæøå, .-
0392 tog bedes jorden blevet både gerne vand dage folk ny først
0393 tog bedes jorden blevet både gerne vand dage folk ny først
0394 fong v.,w fong v.,w fong v.,w fong v.,w fong v.,w
0395 hipa xy-q hipa xy-q hipa xy-q hipa xy-q hipa xy-q
0396 anden læge land sidste således del dig ellers fordi aldrig
0397 anden læge land sidste således del dig ellers fordi aldrig
0398 der er forskellige teorier om, hvordan jazzen er opstået -
0399 ingen af disse teorier kan dog bevises - nogle mener, at
0400 jazzen er resultatet af et møde mellem afrikansk og euro-
0401 pæisk kultur, andre går ud fra, at denne musikform er
0402 startet, da en ny befolkningsgruppe, som ikke var hæmmet
0403 af en ensrettet, akademisk tradition, begyndte at spille
0404 og efterhånden fandt ud af at gøre det på en ny og hidtil
0405 uprøvet måde.</text>
0406  </lesson>
0407  <lesson>
0408  <id>{86ca1716-5db1-4fdc-a6f6-dcd0046bc229}</id>
0409  <title>Repetition og øvelser 8</title>
0410  <newCharacters></newCharacters>
0411  <text>abcde fghij klmno pqrst uvwxy zæøå, .-
0412 abcde fghij klmno pqrst uvwxy zæøå, .-
0413 først vandet hvis ser sted ligger næsten får hr. samme før
0414 først vandet hvis ser sted ligger næsten får hr. samme før
0415 bkjc ræzs bkjc ræzs bkjc ræzs bkjc ræzs bkjc ræzs
0416 dmle tåøu dmle tåøu dmle tåøu dmle tåøu dmle tåøu
0417 hjem dette disse ude lå langt mellem undskylde små tilbage
0418 hjem dette disse ude lå langt mellem undskylde små tilbage
0419 der er ingen tvivl om, at forældres indflydelse på
0420 deres børns valg af erhverv kan være meget stor -
0421 i gamle dage var det en selvfølge, at forældrene
0422 fastlagde deres børns fremtid - ofte fulgte sønnen
0423 i faderens fodspor.
0424 i de fleste hjem er det nu blevet således, at de
0425 unge selv er med til at bestemme, hvad de vil være
0426 - ja, nogle forældre overlader helt til børnene at
0427 afgøre sagen - men det rigtige må være, at forældre
0428 og børn i fællesskab finder frem til den bedst muli-
0429 ge løsning.</text>
0430  </lesson>
0431  <lesson>
0432  <id>{200b5b01-fa99-409f-b8a6-daee4fb10e36}</id>
0433  <title>Store bogstaver med højre og venstre skiftenøgler</title>
0434  <newCharacters>ABCDEFGHIJKLMNOPSTUVWXYZÆØÅ</newCharacters>
0435  <text>Anna Børge Christian Dorthe Else Frede Gunnar Hans Ida Jens
0436 Anna Børge Christian Dorthe Else Frede Gunnar Hans Ida Jens
0437 Kirsten Lars Morten Niels Ole Peter Ruth Søren Tove Ulla Vera
0438 Kirsten Lars Morten Niels Ole Peter Ruth Søren Tove Ulla Vera
0439 Werner Xenia Yrsa Zenta Ærø Øjvind Åse
0440 Werner Xenia Yrsa Zenta Ærø Øjvind Åse
0441 altid flere ofte omkring side byen inde bort danske skoven
0442 altid flere ofte omkring side byen inde bort danske skoven
0443 Mandag. Tirsdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. Lørdag. Søndag.
0444 Mandag. Tirsdag. Onsdag. Torsdag. Fredag. Lørdag. Søndag.
0445 Frilandsmuseet ved Sorgenfri blev oprettet ved år-
0446 hundredeskiftet og en nu en afdeling af National-
0447 museet. Til parken er overflyttet gamle landbyg-
0448 ninger fra Danmark og de tidligere danske lands-
0449 dele i Sydsverige og Sydslesvig. Bygningerne er
0450 udvalgt således, at de giver et indtryk af de for-
0451 skellige egnes byggeskikke siden det syttende år-
0452 hundrede.</text>
0453  </lesson>
0454  <lesson>
0455  <id>{b847ed2f-8626-412b-b280-bf7411b4137d}</id>
0456  <title>Tal 1-5</title>
0457  <newCharacters>12345</newCharacters>
0458  <text>fr5f fr5f fr5f fr5f fr5f fr5f fr5f fr5f fr5f fr5f
0459 de4d de4d de4d de4d de4d de4d de4d de4d de4d de4d
0460 sw3s sw3s sw3s sw3s sw3s sw3s sw3s sw3s sw3s sw3s
0461 aq2a aq2a aq2a aq2a aq2a aq2a aq2a aq2a aq2a aq2a
0462 aq1a aq1a aq1a aq1a aq1a aq1a aq1a aq1a aq1a aq1a
0463 Tæppet er 4 meter bredt og 5 meter langt.
0464 Tæppet er 4 meter bredt og 5 meter langt.
0465 Forretningen er flyttet fra Algade 4 til Bredgade 5.
0466 Forretningen er flyttet fra Algade 4 til Bredgade 5.
0467 135 kg sukker og 241 kg mel.
0468 135 kg sukker og 241 kg mel.
0469 1 er for lidt, mon 2 er nok, tag hellere 3 med det samme.
0470 1 er for lidt, mon 2 er nok, tag hellere 3 med det samme.
0471 Hun bor på Vestergade nr. 12, han bor på Østergade nr. 21.
0472 Hun bor på Vestergade nr. 12, han bor på Østergade nr. 21.
0473 De er flyttet fra Nørregade nr. 13 til Søndergade nr. 31.
0474 De er flyttet fra Nørregade nr. 13 til Søndergade nr. 31.
0475 Jordkloden modtager daglig enorme energimængder fra
0476 solen i form af strålevarme. Denne varme er en be-
0477 tingelse for alt liv på jorden og ville være mere
0478 en rigelig til dækning af vort samlede energibehov,
0479 hvis vi kunne udnytte den. I de kommende år vil for-
0480 skere overalt på jorden forsøge at finde frem til
0481 metoder, der kan omdanne solenergi til energiformer,
0482 vi kan anvende i stedet for kul, olie m.v.</text>
0483  </lesson>
0484  <lesson>
0485  <id>{0b7aa76b-6748-4872-b842-c6433433b79c}</id>
0486  <title>Tal 6-0</title>
0487  <newCharacters>67890</newCharacters>
0488  <text>jy6j jy6j jy6j jy6j jy6j jy6j jy6j jy6j jy6j jy6j
0489 ju7j ju7j ju7j ju7j ju7j ju7j ju7j ju7j ju7j ju7j
0490 ki8k ki8k ki8k ki8k ki8k ki8k ki8k ki8k ki8k ki8k
0491 lo9l lo9l lo9l lo9l lo9l lo9l lo9l lo9l lo9l lo9l
0492 æp0æ æp0æ æp0æ æp0æ æp0æ æp0æ æp0æ æp0æ æp0æ æp0æ
0493 Rejsen varede 37 timer, og de kørte igennem 6 lande.
0494 Rejsen varede 37 timer, og de kørte igennem 6 lande.
0495 Der var 10 piger og 17 drenge i klassen.
0496 Der var 10 piger og 17 drenge i klassen.
0497 Pensionsalderen for kvinder er 62, for mænd er den 67.
0498 Pensionsalderen for kvinder er 62, for mænd er den 67.
0499 Han fik 46 points ud af 59 mulige.
0500 Han fik 46 points ud af 59 mulige.
0501 Han blev født den 28. juni 1947 i Rudkøbing.
0502 Han blev født den 28. juni 1947 i Rudkøbing.
0503 Der var 807 ansøgere men kun 698 pladser.
0504 Der var 807 ansøgere men kun 698 pladser.
0505 Træer vokser ikke alene i højtiden, men også i højtiden.
0506 I laget mellem bark og ved finder der en celledeling
0507 sted. Hvis temperaturen var ens året rundt, ville
0508 træet vokse jævnt, men på vore breddegrader sker væk-
0509 sten i ryk, fordi træerne hviler om vinteren. Dette
0510 bevirker, at man på et oversavet træ tydeligt kan se,
0511 hvor mange år træet er, ved hjælp af de såkaldte år-
0512 ringe. Danmarks ældste træ er Kongeegen i Nordskoven
0513 ved Jægerspris, som på grundlag af sin tykkelse er
0514 bedømt til 1800 år.</text>
0515  </lesson>
0516  <lesson>
0517  <id>{d698f702-fafe-42ce-8753-766547ae99da}</id>
0518  <title>Repetition og øvelser 9</title>
0519  <newCharacters></newCharacters>
0520  <text>Januar. Februar. Marts. April. Maj. Juni.
0521 Januar. Februar. Marts. April. Maj. Juni.
0522 Juli. August. September. Oktober. November. December.
0523 Juli. August. September. Oktober. November. December.
0524 Sækkene vejede i alt 415 kg
0525 Sækkene vejede i alt 415 kg
0526 Vi udstiller i Aalborghallen den 2. og 3. juni i år.
0527 Vi udstiller i Aalborghallen den 2. og 3. juni i år.
0528 stille ganske mennesker fast gøre igennem ene kommet par
0529 stille ganske mennesker fast gøre igennem ene kommet par
0530 stadig fri går hovedet sådan stykke endelig holdt sad
0531 stadig fri går hovedet sådan stykke endelig holdt sad
0532 Tasterne på skrivemaskinen må ikke trykkes ned, men skal
0533 slås staccato an, det vil sige et kort lodret anslag med
0534 spidsen af fingeren på tasten, som lynhurtig slippes i
0535 det øjeblik, den er i bund.
0536 Ved salg på kredit forstår man, at der gives en vis hen-
0537 stand med betalingen. En detailhandler eller grosserer
0538 får ofte så lang kredit, at han får tid til at videre-
0539 sælge varerne, således at han har fået penge til beta-
0540 ling af gælden. Detailhandlerens kunder - forbrugerne -
0541 køber på kredit, hvis de ikke har opsparet tilstrækkelig
0542 mange penge.</text>
0543  </lesson>
0544  <lesson>
0545  <id>{5751f298-5928-4a6d-aaeb-6d53a0dc65e3}</id>
0546  <title>Repetition og øvelser 10</title>
0547  <newCharacters></newCharacters>
0548  <text>Assens. Bjerringbro. Christiansfeld. Dokkedal. Egense.
0549 Assens. Bjerringbro. Christiansfeld. Dokkedal. Egense.
0550 Fakse. Gilleleje. Hadsund. Ingstrup. Jerslev. Klim.
0551 Fakse. Gilleleje. Hadsund. Ingstrup. Jerslev. Klim.
0552 Lemvig. Marstal. Nakskov. Oksbøl. Padborg. Randers.
0553 Lemvig. Marstal. Nakskov. Oksbøl. Padborg. Randers.
0554 Sorø. Tjæreborg. Ulfborg. Vejle. Ydby. Æbeltoft. Ølgod.
0555 Sorø. Tjæreborg. Ulfborg. Vejle. Ydby. Æbeltoft. Ølgod.
0556 den 7. og 8. november, den 9. og 10. december
0557 den 7. og 8. november, den 9. og 10. december
0558 Bogen har 268 sider, jeg er kommet til side 109.
0559 Bogen har 268 sider, jeg er kommet til side 109.
0560 vej fået god hos atter begyndte finde give næste morgen
0561 vej fået god hos atter begyndte finde give næste morgen
0562 inden kl. luften nogen hjemme hvide høre idet lang sidder
0563 inden kl. luften nogen hjemme hvide høre idet lang sidder
0564 Det er svært for en tom sæk at stå oprejst.
0565 Med lyn kan man oplyse verden, men ikke opvarme en ovn.
0566 Fanatisme vil sige, at man fordobler sine anstrengelser,
0567 efter at man har glemt sit mål.
0568 Noget af det mest irriterende i denne verden er, at kund-
0569 skaber og færdigheder kun kan erhverves gennem hårdt ar-
0570 bejde.</text>
0571  </lesson>
0572  <lesson>
0573  <id>{33a4c6dc-4f37-4729-907a-8710cb0a2a6a}</id>
0574  <title>Repetition og øvelser 11</title>
0575  <newCharacters></newCharacters>
0576  <text>aæsldkfjdkslaæsldkfjdkslaæaæsldkfjdkslaæaæsldkfjdkslaæ
0577 aften gået hurtigt medens bedre gav højt arbejde imod
0578 aften gået hurtigt medens bedre gav højt arbejde imod
0579 Hver gang, man skal træffe et valg, er der en mulighed
0580 for, at man vælger forkert. Hvis det drejer sig om en
0581 ting, man har købt, kan det måske lade sig gøre at få
0582 den byttet eller at lade handelen gå tilbage.
0583 Har man valgt uddannelse eller erhverv, burde det også
0584 være let at vælge om igen, hvis det viser sig, at man
0585 har valgt forkert. Opdager man sin fejltagelse i løbet
0586 af få uger, kan det gå ret smertefrit, men sker det
0587 flere gange, eller afgørelsen trækkes i langdrag, er
0588 det en anden sag. Det kan være klogt at gennemdrøfte
0589 de problemer, man har, med forældre eller andre, som
0590 man har tillid til.
0591 rigtig rundt begge dagen forbi intet nå nye stort syg
0592 rigtig rundt begge dagen forbi intet nå nye stort syg
0593 gjorde hinanden lov mængde set tager foran haft nemlig
0594 gjorde hinanden lov mængde set tager foran haft nemlig
0595 Peter svømmede 400 meter crawl
0596 Peter svømmede 400 meter crawl
0597 Peter svømmede 400 meter crawl</text>
0598  </lesson>
0599  <lesson>
0600  <id>{e453d733-2ff0-46b5-8e6c-67a5a66d5a5f}</id>
0601  <title>Repetition og øvelser 12</title>
0602  <newCharacters></newCharacters>
0603  <text>abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0604 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0605 solen vejen vel dyr gode let mens pludselig engang senere
0606 solen vejen vel dyr gode let mens pludselig engang senere
0607 Hvis du vil udvide dit ordforråd, må du slå alle de
0608 ord, du ikke kender, op i en fremmedordbog, efterhånden
0609 som du støder på dem, skrifteligt eller mundtligt.
0610 Jo flere ord du kender, desto lettere er det at læse
0611 vanskeligere stof, og desto lettere vil du have ved
0612 at udtrykke dig.
0613 Det behøver ikke at betyde, at du skal anvende frem-
0614 medord i tide og utide. Du skal kun bruge dem, når
0615 de giver en bedre og tydeligere mening end et almin-
0616 deligt dansk ord. Mange diskussioner og samtaler bliver
0617 uklare, fordi deltagerne ikke helt kender betydningen
0618 af de ord, der anvendes. Uenighed og misforståelser kan
0619 undgås, hvis man kender fremmedords betydning.
0620 Ordet kommunikere er et fremmedord. Det betyder at
0621 meddele eller at udveksle meddelelser.
0622 siden slet står tage allerede grund gør hende lærer måde
0623 siden slet står tage allerede grund gør hende lærer måde
0624 begynder borte længere spurgte lange måske steder videre
0625 begynder borte længere spurgte lange måske steder videre
0626 Hør, jeg taler som en bog
0627 - det er klogt at være klog,
0628 eller i en omvendt sum
0629 - det er dumt at være dum.</text>
0630  </lesson>
0631  <lesson>
0632  <id>{21aaa723-092d-4096-97ad-1e17e6003a61}</id>
0633  <title>Repetition og øvelser 13</title>
0634  <newCharacters></newCharacters>
0635  <text>abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0636 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0637 større børnene findes langs mad midt nåede satte stå
0638 større børnene findes langs mad midt nåede satte stå
0639 hvert imidlertid nede penge sent bag blade fleste gård
0640 hvert imidlertid nede penge sent bag blade fleste gård
0641 For millioener af år siden var jorden dækket af varme,
0642 lavvandede have. I disse have levede utallige smådyr.
0643 Når de døde, sank de ned på havbunden, hvor de efter-
0644 hånden dannede et slamlignede lag. Dette slamlag blev
0645 tykkere og tykkere og blev senere dækket af et tykt
0646 lag mudder, som langsomt omdannedes til en porøs sten-
0647 art, som kunne opsuge den olie, som slamlaget på grund
0648 af trykket ovenfra blev omdannet til.
0649 Den olie, som er så vigtig for os i vores hverdag,
0650 blev til på denne måde gennem millioner af år. De så-
0651 kaldte oliefelter er de lag - som regel dybt nede i
0652 jorden - der består af et oliefyldt porøst stenlag.
0653 Der er mulighed for at finde olie mange steder på
0654 jorden, for eksempel også i havbunden omkring Danmark.
0655 Stuen måler 4 x 5 meter
0656 Stuen måler 4 x 5 meter
0657 Jeg har rettet 41 stile, kun 4 eller 5 var gode.
0658 Jeg har rettet 41 stile, kun 4 eller 5 var gode.
0659 Der var 32 deltagere i mødet.
0660 Der var 32 deltagere i mødet.
0661 -., åøæ zyx wvu tsr qpo nml kji hgf edc ba</text>
0662  </lesson>
0663  <lesson>
0664  <id>{aace5e06-7342-4f1f-83ae-40fecc92f87b}</id>
0665  <title>Repetition og øvelser 14</title>
0666  <newCharacters></newCharacters>
0667  <text>aæsldkfjdkslaæsldkfjdkslaæaæsldkfjdkslaæaæsldkfjdkslaæ
0668 A. Andersen. B. Bjerg. C. Carlsen. D. Dam. E. Eriksen.
0669 A. Andersen. B. Bjerg. C. Carlsen. D. Dam. E. Eriksen.
0670 F. Frandsen. G. Gregersen. H. Hansen. I. Iversen J. Jensen.
0671 F. Frandsen. G. Gregersen. H. Hansen. I. Iversen J. Jensen.
0672 K. Knudsen. L. Larsen. M. Madsen. N.Nielsen. O.Olsen.
0673 K. Knudsen. L. Larsen. M. Madsen. N.Nielsen. O.Olsen.
0674 lande lod mine plads stærk vist egne fandt flyver gange
0675 lande lod mine plads stærk vist egne fandt flyver gange
0676 Årets gang i naturen er fuld af overraskelser. Når sneen
0677 smelter bort, og frosten går af jorden, vækkes de første
0678 bladanlæg til live. Så tidligt som i marts titter de
0679 første følfod frem i grøftekanten, og man kan finde duf-
0680 tende violer på stengærdet ved skoven. Når jorden bliver
0681 varmere, begynder røddernes fine net at opsuge vand, og
0682 planterne skyder hurtigt i vejret. Planterne retter sig
0683 mere efter mikroklimaet ved jordoverfladen end efter det
0684 klima, vi andre registrerer i et par meters højde over
0685 jordoverfladen. Det er forskellen i mikroklimaet, der
0686 gør, at nogle anemoner springer ud op til et par uger
0687 før andre, der gror på mindre heldige steder.
0688 Ring besked inden kl. 10 til telefonen 08 67 90 79
0689 Ring besked inden kl. 10 til telefonen 08 67 90 79
0690 Ring besked inden kl. 10 til telefonen 08 67 90 79</text>
0691  </lesson>
0692  <lesson>
0693  <id>{a4a476a7-caa9-4140-b6d9-91d610aa96dd}</id>
0694  <title>Repetition og øvelser 15</title>
0695  <newCharacters></newCharacters>
0696  <text>abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0697 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0698 flok gaden lægge løb omtrent ondt rask sider siger skibe
0699 flok gaden lægge løb omtrent ondt rask sider siger skibe
0700 P. Pedersen. R. Rasmussen. S. Sørensen. T. Thomsen. U. Ulrich.
0701 P. Pedersen. R. Rasmussen. S. Sørensen. T. Thomsen. U. Ulrich.
0702 V. Vang. Y. Yde. Z. Zerlang. Æ. Ærø. Ø. Ørum. Å. Åbo.
0703 V. Vang. Y. Yde. Z. Zerlang. Æ. Ærø. Ø. Ørum. Å. Åbo.
0704 Hvert 4. år er skudår, og februar har 29 dage mod de sæd-
0705 vanlige 28 dage. Der kiles en dag ind imellem den 23. og
0706 24. februar, den såkaldte skuddag. Vi har skudår de år,
0707 hvor årstallet er deleligt med 4, for eksempel 1968, 1972,
0708 1976 og 1980. År 2000 vil dog ikke være skudår, ligesom
0709 år 1900 ikke var det.
0710 Man mener, det var de første romere, der indførte et år
0711 på 12 måneder. Cæsar bestemte, at hvert 4. år skulle være
0712 skudår med 366 dage, de mellemliggende 3 år 365 dage. Denne
0713 tidsregning fik navnet den julianske tidsregning og blev
0714 indført den 1. januar år 45.
0715 hilsen klokken mest mindre største vejret efterhånden gjort
0716 hilsen klokken mest mindre største vejret efterhånden gjort
0717 lagde lever natten siger tiden fremmede hel tænkte hvordan
0718 lagde lever natten siger tiden fremmede hel tænkte hvordan
0719 lave luft nej ret svarede tidligere venligst øjeblik altså
0720 lave luft nej ret svarede tidligere venligst øjeblik altså</text>
0721  </lesson>
0722  <lesson>
0723  <id>{89c3571f-d2d9-4a86-9e25-dae0d93cdaac}</id>
0724  <title>Repetition og øvelser 16</title>
0725  <newCharacters></newCharacters>
0726  <text>abcdef ghijkl mnopqr stuvwx yzæøå, .-
0727 abcdef ghijkl mnopqr stuvwx yzæøå, .-
0728 Der er stor forskel på unge menneskers læsefærdighed.
0729 Enkelte hurtige læsere kan læse op til 500 ord pr.
0730 minut, medens de langsomme læsere måske kun kommer op
0731 på 50 ord pr. minut. Læsehastigheden bør varieres ef-
0732 ter det stof, der læses. En side i en roman kan læses
0733 hurtigere end en side i en lærebog i matematik eller
0734 biologi. Det kræver en bestemt teknik at lære en lek-
0735 tie, hvor man skal forstå og huske det læste. Man kan
0736 godt læse lektien 2-3 gange uden at have lært den.
0737 Et af de vigtigste midler til effektiv lektielæsning
0738 er koncentration, det vil sige evnen til at holde tan-
0739 kerne samlede om den opgave, man er optaget af. Man
0740 lærer ikke sin lektie, hvis tankerne flakker rundt,
0741 medens man læser. Det kræver ofte stor viljeanspændel-
0742 se og selvdisciplin at koncentrere sig. Den største
0743 hjælp til koncentration er virkelig interesse for den
0744 foreliggende opgave, men der er vel ingen, der synes,
0745 at alle opgaver er lige interessante. Det er dog værd
0746 at lægge mærke til, at hvis man for alvor forsøger at
0747 læse en lektie og grundigt sætter sig ind i stoffet,
0748 så vil man mærke, at interessen kommer af sig selv.
0749 rejste siden slår slags stærk træer unge forskellige
0750 rejste siden slår slags stærk træer unge forskellige
0751 heller hus høres kender manden meddele afsende modtage
0752 heller hus høres kender manden meddele afsende modtage</text>
0753  </lesson>
0754  <lesson>
0755  <id>{f8c1e978-b9d7-45d7-9405-d01e87f79d0f}</id>
0756  <title>Repetition og øvelser 17</title>
0757  <newCharacters></newCharacters>
0758  <text>abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0759 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå,.-
0760 Mit telefonnummer er fra 24. november 35 17 88 96
0761 Mit telefonnummer er fra 24. november 35 17 88 96
0762 Mit telefonnummer er fra 24. november 35 17 82 96
0763 Der findes dyr med mærkelige spisevaner ganske ligesom
0764 mennesker. Mange insekter er vegetarianere, andre er
0765 lidenskabelige kødædere. Sommerfuglelarver spiser al-
0766 mindeligvis blade, men der findes en art, der kun kan
0767 trives på en ganske bestemt pileart - al anden føde
0768 nægter den at spise, om den så skal dø af sult. Menne-
0769 sker og dyr behøver i virkeligheden de samme nærings-
0770 stoffer, som de indtager i forskellig form. Alle har
0771 behov for fedt og sukker som brændstof for organismen
0772 og kraftkilde for musklerne. Disse stoffer er lige så
0773 nødvendige, som olien er det for en dieselmotor, der
0774 skal kunne yde noget.
0775 Naturligvis er det ikke nødvendigt udelukkende at spi-
0776 se sukker. Brød og kartofler er sukkerkilder for krop-
0777 pen, idet disse fødemidlers hovedbestanddel, stivelse,
0778 i kemisk henseende står sukkeret nær og faktisk omdan-
0779 nes til sukkerstof af vore fordøjelsesorganer. Samtidig
0780 er det nødvendigt at få tilført æggehvidestoffer, pro-
0781 tein, idet kroppen for en stor del består af æggehvide-
0782 stoffer.
0783 taget vokser vort øjne derved fattige hoved høje især
0784 taget vokser vort øjne derved fattige hoved høje især
0785 langsomt ligner råbte ro time tusinde bare dårlig eneste
0786 langsomt ligner råbte ro time tusinde bare dårlig eneste</text>
0787  </lesson>
0788  <lesson>
0789  <id>{42a94e59-b86b-46dd-b976-12ce719874ea}</id>
0790  <title>Repetition og øvelser 18</title>
0791  <newCharacters></newCharacters>
0792  <text>aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz aiqy bjrz
0793 emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw, emuå fnw,
0794 3 stk. autobørster nr. 2172 a kr. 18,25
0795 4 stk. autobørster nr. 2179 a kr. 16,35
0796 I de egne af jorden, der er hjemsøgt af jordskælv, findes
0797 der også vulkaner. Man har kaldt dem ildsprudende bjerge,
0798 men der er ikke ild, der kommer ud af vulkanerne, det er
0799 smeltede, glødende stenmasser og store mængder af vand-
0800 damp og andre luftarter, der sammen med støv, grus og sten
0801 undertiden slynges kilometerhøjt til vejrs. Disse masser
0802 oplyses nedefra, og det ser derfor ud, som om det er ild,
0803 der står ud af bjergets åbning.
0804 Man troede tidligere, at vulkanernes glødende masser kom
0805 fra et smeltet jordindre. I vore dage hælder man til den
0806 anskuelse, at der i tyve til tredive kilometers dybte un-
0807 der jordoverfladen foregår radioaktive processer, hvorved
0808 der opstår så høj en temperatur, at de fleste klipper smel-
0809 ter.
0810 Den smeltede masse kaldes magma. Denne masse bliver ved
0811 ophedningen lettere end de omgivende faste dele, og den
0812 smelter sig derfor vej opefter igennem de endnu faste
0813 klipper. Magmaen indeholder mange forskellige luftarter,
0814 bland andet enorme mængder af vanddamp. Når jordskorpen
0815 ved vulkanudbruddet gennembrydes, slynges dele af den
0816 sønderbrudte jordskorpe sammen med glødende magmadele til
0817 vejrs med de eksploderende luftarter.
0818 enkelte faldt færdige hørte kære livet løber nær sommeren
0819 enkelte faldt færdige hørte kære livet løber nær sommeren</text>
0820  </lesson>
0821  <lesson>
0822  <id>{18bf5c35-6643-45f5-8748-5c456533d784}</id>
0823  <title>Repetition og øvelser 19</title>
0824  <newCharacters></newCharacters>
0825  <text>cksæ dltø cksæ dltø cksæ dltø cksæ dltø cksæ dltø
0826 gov. hpx- gov. hpx- gov. hpx- gov. hpx- gov. hpx-
0827 Afgang hver mandag kl. 6.35 og hver fredag kl. 7.25
0828 Afgang hver mandag kl. 6.35 og hver fredag kl. 7.25
0829 Når vinden kommer fra havet, fører den altid vand med sig
0830 ind over land. Det kan være vanddamp eller vanddråber. Så
0831 længe luften endnu ikke er mættet med vanddamp, kan den
0832 stadig optage mere vand, og den virker derfor udtørrende.
0833 Når den under en given temperatur ikke kan optage mere
0834 vanddamp, siger man, at den er mættet. Ved temperaturstig-
0835 ning kan luften optage mere vand, ved temperaturfald kon-
0836 denseres, det vil sige fortættes vanddampen. Man taler så
0837 om, at temperaturen har nået dugpunktet.
0838 Bæres de vandmættede luftstrømme ind over land i lav høj-
0839 de, kaldes de tågebanker. Driver de højere oppe, kaldes
0840 de skyer. Disse dannes næsten altid, hvor kold og varm
0841 luft mødes. Hvor en vandfyldt luftmasse hurtigt afkøles,
0842 kan man se skyer vokse frem med stor hastighed. Vanddrå-
0843 berne i skyerne vil, så længe de er små, kunne holdes
0844 svævende meget længe på grund af opstigende varm luft.
0845 Hvis opdriften aftager, og dråberne bliver tunge, vil de
0846 falde ned som regn. Hvis varm luft glider ind over kold
0847 luft, vil vi næsten altid få silende heldagsregn. Skyder
0848 kold luft ind under varm luft, får vi kraftige byger.
0849 ting vidste året blandt f.eks. forstod hjælp hvorfor
0850 ting vidste året blandt f.eks. forstod hjælp hvorfor
0851 hvorledes kort navn tak vender vældige bede ca. kunne
0852 hvorledes kort navn tak vender vældige bede ca. kunne</text>
0853  </lesson>
0854  <lesson>
0855  <id>{461bc7ea-bd88-4b3f-a3f8-5eac0f6e0b22}</id>
0856  <title>Afhjælpning af typiske fejl: ae as bv cv dk ds ea ei</title>
0857  <newCharacters></newCharacters>
0858  <text>ansvar afklar attrap klar bank sanktion transaktion aks
0859 barnagtig klar nar kanal kanasta fatal ananas asfalt ar
0860 kvadrat araber racehad ar at da ja nat rat lak ham bank
0861 tavle kabale mad allak arrangement arv banan latakia ad
0862 barbar barnebarn bank brobyggeri bredbladet birkebarken
0863 benbrud babybad bænkebidder berberis bæger begriber bue
0864 central citrus center chintz celcius cafe check cowboys
0865 cif cyklus cocktail cognac accept calcium succes cancan
0866 dine adfærd med dag udsende daddel ild dit dyd dividere
0867 dåd dodder dødsdømt ding dang ræd dødvande dåvildt sæde
0868 dale der den addere dem odder dagdriver drøm dog handle
0869 did dadel dato dedikation debet ideel dernede dolk drik
0870 emne dette efter eder efeu ejendel flere ene mellem tre
0871 kendsgerning rederi sirene service metersystemet energi
0872 elleve eneste en et hed erfare henvende meddelelse etat
0873 deres reder herved ellers ekko evne seddel eksamen lede</text>
0874  </lesson>
0875  <lesson>
0876  <id>{ee1cf7da-0cb9-4736-aec0-d2ff3915ce41}</id>
0877  <title>Afhjælpning af typiske fejl: fg gf gh hg hj ie io jh</title>
0878  <newCharacters></newCharacters>
0879  <text>frafald fast fabel affald offer efter første forfald af
0880 asfalt fosfor forfatter frakke frifinde fred fanfare få
0881 og gengive gø angå sagogryn goddag geolog gerrig gæring
0882 gage gang gengæld genopbygge gigt gul god gale gav gære
0883 gage gengæld gibs giv lægge gags gang gruble gys agerer
0884 engagere gamling genganger gul grøn gøre agent gnu ugle
0885 hjem henhold ham handel hvem har hippie højhalset højre
0886 hed hen hvorhen handske hejre hjerte høns hilsen højhed
0887 her hen ham henhold have hæk hasard charme hilsen hvede
0888 holden hud handel hundehus hvalp husholder hastig hilse
0889 ind ild hils bring ir ris fri sit tidlig giftig million
0890 iltog ironi biologi triologi irritation citat ilt idiot
0891 elite erika incitament initiativ irriterende indbinding
0892 individ indianer indesidden indblik indicere indeks ilt
0893 jul jeres ja juli jazz jævn kajak jetjager jasmin juice
0894 jakke eje dej jo juni jævn jet jura journal januar jury</text>
0895  </lesson>
0896  <lesson>
0897  <id>{383d99c5-e5ae-4ce5-af8f-b66a84e1dc5b}</id>
0898  <title>Afhjælpning af typiske fejl: kd kl lk ls mn nm nv oi</title>
0899  <newCharacters></newCharacters>
0900  <text>kukkuk anke kokon kollekt koks kokken kolerisk kompleks
0901 kokos klask klinke klokke klynk kokain konkret krakiler
0902 kaskade kajak kanin koket konkurs kvantum akkurat kirke
0903 kurs dukke kamik kikke krukke konkurrence kram kokarder
0904 lille lovlig linoleum ligeløn ligestilling lanolin lang
0905 levere alle lollænder lynlås lægelig lilje læspe løs lå
0906 lak tallerken lov låg lo le al mel lollænder lovlig læk
0907 lemfældig lette kolonial livlig løfte ligeløn lotto ild
0908 meddele mest mammut medbestemmelse meddelelsesmiddel må
0909 museum mulig mølle mægler mad mere mamma murer mime mut
0910 nedennævnte anerkende nogen nonne navnlig nødvendig nat
0911 nuance nænne næsten nødlande nævninge notabene nationen
0912 nænne nat anden næsen renden nonnen nynner kinden sneen
0913 nankin neon niende nonsens inden bønne rank kunne kanon
0914 opera også omsorg oldemoder oktober oldenborre opponent
0915 omsonst nordre optog ordre overopsyn ortopæd opfordrede</text>
0916  </lesson>
0917  <lesson>
0918  <id>{9f0e2639-7772-4e4e-ad7c-4220a6da10a2}</id>
0919  <title>Afhjælpning af typiske fejl: op på rt sd sl tr uy vb</title>
0920  <newCharacters></newCharacters>
0921  <text>overliste odont ottoman orlov ozon ovenover sort oboist
0922 orgel ortografi obo tons jolle oktav ornotolog over tom
0923 papir paprika paraply papæske poplin polyfoto polo oppe
0924 propaganda opponent psykologi prydplante pamper primula
0925 rare radere reol reparere rang referere rar reform roer
0926 regenerere redegøre rapir redder raseri rekreere ringer
0927 stang scene saksofon svensk serie esse små snavs shorts
0928 sanse solo sanktion siesta sekvens sne saft se souschef
0929 grosserer sanse straks skanse sit sans skrift skænd sti
0930 standse grossist sko hastesag svar forespørge som sidst
0931 tætte tekst tast titel tiltag tomt tvist tylt tautologi
0932 teint tyst team tantieme tendentiøs atlet tiltale talte
0933 under uvane udelukkende udsalg uformuende udsultet ulve
0934 udhus ukultiveret undergrund ukulele ukuelig ukrudt urt
0935 vende veksel vanvare vrang vedvarende via venlige vodka
0936 viv viske væv væske værelse værdi hverv vegne varer var</text>
0937  </lesson>
0938  <lesson>
0939  <id>{f7bcdab0-8159-45bd-be0f-59e7cb2df06c}</id>
0940  <title>Afhjælpning af typiske fejl: vn xc yu æø øæ åp ,. .,</title>
0941  <newCharacters></newCharacters>
0942  <text>virvar vrag væver var vrøvl vi vove væv vokseværket vov
0943 vil votiv vovelige viv vivace hvor vistra ivrige valuta
0944 xerografi xylofon xeroform xenia oxygen oxydere saxofon
0945 axminster foxtrot hydroxyl mixed mixtur flux box oxford
0946 ydeevne yderligere tydelig ytre ynkværdig synlig myndig
0947 yalelås byrde cykel ypperste lymfe ydmyg yoga ny lyd sy
0948 æbletræ ærekær ærbar ærlig ærkefjende ærgerrig æter kær
0949 æske pæretræ nænsom ændre blæse udtrække hændelse æsler
0950 ørkesløs øredøvende økonomi øjeblik østrigsk ønske tøve
0951 østers østersøen ønskedrøm køn løn høns øllebrød økonom
0952 åben rå åndeløs åndfuld århusianer tåbe låne dåne sådan
0953 både vådeskud tårn skåne åre lås hånd når måne åben sår
0954 og, at, det, en, den, til, er, de, af, på, var, han, i,
0955 så, med, ikke, for, men, vi, som, sig, har, jeg, deres,
0956 hr. fr. dvs. osv. etc. evt. dus. stk. ds. sk. gl. iflg.
0957 ks. pk. fl. sp. ca. jfr. kl. kr. o.lign. bl.a. j.nr. f.</text>
0958  </lesson>
0959  <lesson>
0960  <id>{a771f966-0162-43a2-b502-e7cba84449f2}</id>
0961  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 1</title>
0962  <newCharacters></newCharacters>
0963  <text>Lige siden huleboerne for tredive tusinde år siden malede
0964 på drypstensgrotternes vægge, har menneskene prøvet på at
0965 afskaffe den grå hverdag og gøre livet mere farverigt. De
0966 har prøvet at efterligne naturens farvepragt, og de har
0967 lidt efter lidt erfaret, at farverne har stor psykologisk
0968 betydning med stærk indvirkning på gemyttet. Tidligere gem-
0969 te mennesker sig bag mørke farver. Stuernes vægge var mør-
0970 kegrønne, eller brune, og gardinerne holdt brutalt lyset ude.
0971 Møbler var betrukket med sorte hestehår, og det tøj, man
0972 bar, var også mørkt og trist. Vor tid er i langt højere
0973 grad farveforbrugende. Takket være kemien og industrien,
0974 der siden anden verdenskrig har gennemgået en rivende ud-
0975 vikling, har vi i dag flere muligheder end nogen sinde før
0976 for at tilfredstille vor latente farveglæde. Der er dog
0977 først i de seneste år, at farverne virkelig har lavet om på
0978 vor hverdag og har præget vor tilværelse - regnbuen er ble-
0979 vet hvermands eje.</text>
0980  </lesson>
0981  <lesson>
0982  <id>{cf09106e-7122-4453-8f22-de4a4d36233d}</id>
0983  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 2</title>
0984  <newCharacters></newCharacters>
0985  <text>Syntetiske farver og plasticmaling har gjort det nemt for
0986 enhver ar sætte kulør på hjemmet. Ingen er bange for at ta-
0987 ge en pensel og en bøtte maling og smøre solskin på hjem-
0988 mets vægge. Familiens medlemmer har fundet en ny fælles in-
0989 teresse. Farvehandlerens butik bugner med materialerm, som
0990 kan live op og skabe humør. Der er mode i farver. Når en
0991 modeskaber i Paris bestemmer, at nu skal kvinderne gå i
0992 beige og grønt, så sidder farvefabrikanterne ved hans fød-
0993 der og kigger med og indretter produktionen derefter. Rå-
0994 stofferne til dansk farve- og lakindustri kommer fortrins-
0995 vis fra England og Tyskland, men der er også en stor frem-
0996 stilling herhjemme. Stort set består en liter maling af
0997 tre lige store dele, nemlig farvestof, bindemiddel og for-
0998 tyndingsvæske. Farvestoffet - eller pigmentet - blev oprin-
0999 deligt fremstillet af planteudtræk, men det produceres nu
1000 ad kemisk vej. Bindemidlet kan være vand, alkyder eller ve-
1001 getabilske olier. Fortyndingsvæsken er terpentin eller
1002 kulbrinte.</text>
1003  </lesson>
1004  <lesson>
1005  <id>{a178d9e5-e168-4dd9-8ac3-7b4dbe3a2a7e}</id>
1006  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 3</title>
1007  <newCharacters></newCharacters>
1008  <text>Tiden går. Den er kostbar, og den skal udnyttes. Det er en
1009 gammel erfaring, men sætningens første ord er ikke helt så
1010 ligetil. Tiden er et begreb, som vi kender godt fra vore
1011 sanser, og som dog er så svært at definere. Men vi kan må-
1012 le tiden. I os har vi et indbygget tidsmål, pulsslagene,
1013 ca. et i sekundet, somme tider flere, somme tider færre.
1014 Solen angiver dag og nat, og de fire årstider skifter. Vi
1015 kan ikke opfatte kortere tider end et øjes blinken og læn-
1016 gere tider end vort eget liv, men alligevel ved vi, at ti-
1017 den går tilbage før vor fødsel og vil fortsætte efter vor
1018 død - men denne viden ligger uden for vore sansers opfat-
1019 telsesevne. Vi kan ikke forbedre vore sanser, man vi kan
1020 skaffe os redskaber, som deler tiden op. Vi kan lave ure.
1021 Primitive folkeslag kan klare sig med den inddeling af ti-
1022 den, som solens gang hen over himlen giver. De kan nøjes
1023 med at dele dagen i morgen, middag, aften og nat.</text>
1024  </lesson>
1025  <lesson>
1026  <id>{ffbc0b96-1ac8-4e82-b911-ffdde177e69b}</id>
1027  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 4</title>
1028  <newCharacters></newCharacters>
1029  <text>Denne inddeling ville ikke være tilstrækkelig i et højt ud-
1030 viklet samfund som vort, hvor folk skal møde på arbejde til
1031 fastsatte tider, og hvor arbejdets varighed er målt ud i
1032 tid efter overenskomster mellem arbejdsgivere og arbejdsta-
1033 gere. Også fritidens interessante tv-underholdning begynder
1034 med sekunders nøjagtighed på klokkeslet fastsat ugen i for-
1035 vejen. Det hele lyder så nemt, men er dog så svært, for al-
1036 le skal jo være enige om, hvorfra tiden skal tælles, hvilke
1037 enheder der skal vælges, og urene skal gå ens. Solens dag-
1038 lige bevægelse rundt om jorden er kun tilsyneladende. Det
1039 er jo jorden, som en gang i døgnet drejer rundt om sin egen
1040 akse, og hele systemet udgør et mægtigt og temmeligt præcist
1041 ur, som vi kan konstruere mekaniske ure til at følge og
1042 samtidig benytte til at kontrollere disse ures nøjagtige
1043 gang.</text>
1044  </lesson>
1045  <lesson>
1046  <id>{9547cdc2-d918-4c04-b738-92cabbc95f18}</id>
1047  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 5</title>
1048  <newCharacters></newCharacters>
1049  <text>Fyrvæsenet er grundlagt af sørøvere - dog ikke det danske
1050 fyr- og vagervæsen, men oldtidens og den tidlige middelal-
1051 ders fyrvæsener i Middelhavet. Dette store indhav var i år-
1052 hundreder hjemsøgt af sørøvere, der opererede fra uindtage-
1053 lige borge på klippekyster og drog hærgende rundt i alle
1054 middelhavsegnene. De lod opsætte fyr og ansatte formentlig
1055 folk til at passe blussene - simpelt hen for bedre at kun-
1056 ne finde rundt. De var jo ret interesserede i at kunne ope-
1057 rere om natten. Der var dog også mere officielle fyr alle-
1058 rede i oldtiden. Berømt er især fyrtårnet Pharos, et af den
1059 gamle verdens syv underværker. Det er meget sandsynligt, at
1060 de danske vikinger, der også hovedsagelig bevægede sig
1061 langs kysterne, har haft faste aftaler om at holde brænden-
1062 de bavner vedlige passende steder, når de skulle drage i
1063 leding, eller vikingeflåden var ventet hjem.</text>
1064  </lesson>
1065  <lesson>
1066  <id>{c1dbb0c1-cc05-4f18-a9ed-2c6c4426bb43}</id>
1067  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 6</title>
1068  <newCharacters></newCharacters>
1069  <text>Første vidnesbyrd om et offentligt forordnet fyr i Dan-
1070 mark stammer fra Dragør - en af de pladser ved Øresunds
1071 bredder, hvor der i middelalderen var marked om efteråret
1072 i de århundreder, da silden kunne fiskes her i uhyre mæng-
1073 der. I over tre hundrede år blussede man på stranden i
1074 Dragør for at vise skibene fra hansestæderne vej. Det var
1075 Frederik den Anden, der forordnede fyr opsat på Skagen,
1076 Anholt og Kullen. Besked om fyrenes anordning blev sendt
1077 ud gennem toldvæsenet i Helsingør, der jo i kraft af sund-
1078 tolden var den mest internationalt orienterede by i Norden.
1079 Af en eller anden grund kaldte man dem papegøjefyr. Da man
1080 ikke kender deres konstruktion, er det svært at gætte hvor-
1081 for. Det menes, at fyrene har bestået af en fyrpande på
1082 toppen af en mast, og at man har fyret med brænde. I så
1083 fald har man vel sammenlignet med de kunstige papegøjer på
1084 en stang, som skydebrødre skød til måls efter. Masten har
1085 næppe været højere, end at fyrmesteren har kunnet holde
1086 blusset vedlige ved hjælp af en stige.</text>
1087  </lesson>
1088  <lesson>
1089  <id>{2ab35c8e-69ed-4220-a78f-9428810b1ee5}</id>
1090  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 7</title>
1091  <newCharacters></newCharacters>
1092  <text>Betegnelsen økologi kommer af det græske ord oikos, der be-
1093 tyder hus, levested eller lignende. Den videnskab, der be-
1094 skæftiger sig med læren om organismerne i deres naturlige
1095 omgivelser eller - sagt på en anden måde - med naturens
1096 struktur og funktion, kaldes økologi, der som selvstændig
1097 videnskab er relativ ung. Dens forskningsprogram er først
1098 blevet klart formuleret i det tyvende århundrede. Det har
1099 dog altid været således, at jægere, diskere, kvægavlere og
1100 agerdyrkere som en ganske naturlig ting har arbejdet ud fra
1101 økologiske grundtanker. For disse mennesker er der ikke ta-
1102 le om en ophøjet videnskab, de arbejder simpelt hen ud fra
1103 deres egen dømmekraft og ud fra de erfaringer, der er op-
1104 samlet gennem generationer. Som eksempel kan nævnes, at
1105 agerdyrkeren bestræber sig på, at afgrøden skal give det
1106 størst mulige udbytte. Han gør dette ved at udvælge plan-
1107 tesorter, der passer til klima og jordbund. Han passer dem
1108 og griber ind med regulerede foranstaltninger, hvis en
1109 faktor svigter eller tager overhånd. Der gødes, kunstvan-
1110 des eller plantes læhegn.</text>
1111  </lesson>
1112  <lesson>
1113  <id>{908f6981-9565-4c78-baec-11a1072834c3}</id>
1114  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 8</title>
1115  <newCharacters></newCharacters>
1116  <text>På en række afgørende punkter kan økologien tjene menneske-
1117 hedens sag, og aldrig nogen sinde har behovet for viden og
1118 forståelse på dette område været større end netop nu. Med
1119 de enorme tekniske muligheder, der står til rådighed for
1120 mennesker i dag, har vi opnået en uhyggelig evne til at æn-
1121 dre og kontrollere vore omgivelser. Vor indsigt i de natur-
1122 lige systemer, som vi prøver på at ændre, er ikke fulgt med
1123 den større tekniske formåen. Uden økologisk viden kontrol-
1124 lerer og bruger vi naturen i blinde, og som i de fleste til-
1125 fælde, hvor en ukyndig søger at gribe ind i en kompliceret
1126 mekanisme, fører dette til ødelæggelse. Ødelægges den natur-
1127 lige balance i de processer, der foregår i naturen, kan ska-
1128 den ikke gøres god igen i en håndevending, det kan tage år-
1129 tier, før den naturlige balance er genoprettet.</text>
1130  </lesson>
1131  <lesson>
1132  <id>{5f14c641-b96f-4709-9c92-8024a71072c8}</id>
1133  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 9</title>
1134  <newCharacters></newCharacters>
1135  <text>Muskelinfiltrationer er en gigtsygdom, der viser sig ved
1136 hårde, ømme knudedannelser i muskulaturen. De væsentligste
1137 årsager hertil er kulde, træk og forceret arbejde i samme
1138 stilling, men nervøsitet i forbindelse med et dårligt ar-
1139 bejdsklima kan også være årsag til lidelsen. Muskelstof-
1140 skiftet hæmmes, således at blodet ikke optager tilstræk-
1141 keligt ilt, og affaldsstofferne ikke fjernes hurtigt nok.
1142 Spændingerne begynder langs muskelkanterne, hvor blodfor-
1143 syningen er dårligst, og breder sig videre til sener og
1144 underhudsvæv. Ømheden opstår, når det hårde muskelvæv
1145 trykker på nerverne og gennem centralnervesystemet frem-
1146 kalder irritationen. En stor del af det arbejde, der fo-
1147 regår på virksomhederne i dag, er specialiseret, og man-
1148 ge mennesker er bundet til samme sted flere timer ad gan-
1149 gen. Herved belastes kroppen hårdere end i perioder, hvor
1150 der er mulighed for bevægelse, f.eks. i fritiden.</text>
1151  </lesson>
1152  <lesson>
1153  <id>{59b9480d-1876-451b-aedf-b55b63a108ef}</id>
1154  <title>Træning i hastighed og sikkerhed 10</title>
1155  <newCharacters></newCharacters>
1156  <text>Skal muskelinfiltrationer undgås, gælder det om at skabe
1157 et godt arbejdsmiljø. Rummets temperatur skal være behage-
1158 lig, og selve arbejdspladsen skal være indrettet, således
1159 at unødvendige anstrengelser undgås. Dårlig belysning kan
1160 medføre hovedpine som følge af spændinger i hals og nakke.
1161 De mennesker, der betjener regne- og skrivemaskiner, er
1162 udsat for disse gener, hvis de sidder med løftede skuldre
1163 og med hovedet drejet i en bestemt vinkel gennem længere
1164 tid. Hvis der ikke føres noget for at modvirke spændinger-
1165 ne, bliver de angrebne dele af kroppen trætte og tunge, og
1166 resultatet kan blive kroniske gigtlidelser. Ved behandling
1167 af infiltrationerne må man først sætte ind på at fjerne
1168 årsagen til deres opståen, og dernæst må man lindre smer-
1169 terne hos de personer, der har fået lidelsen. Behandlin-
1170 gen består i kortbølge-, massage- eller varmebehandlinger,
1171 som fremmer blodomløbet, således at der tilføres mere ilt,
1172 og de ophobede affaldsstoffer fjernes.</text>
1173  </lesson>
1174  <lesson>
1175  <id>{0c887a69-c2f3-4a83-bc7d-6325ec18648a}</id>
1176  <title>Folkeskolens prøve i hastighed og sikkerhed 1</title>
1177  <newCharacters></newCharacters>
1178  <text>Hvis det gælder om at holde sig vågen, hjælper det at drikke
1179 en kop kaffe eller en kop te. Dette skyldes, at både teblade
1180 og kaffebønner indeholder et stof, koffein, der blandt andet
1181 har en mærkelig evne til at fjerne trangen til søvn, uden at
1182 åndsevnerne påvirkes. Efter at man gar drukket en kop te el-
1183 ler kaffe, vil koffeinet hurtigt blive optaget gennem mavens
1184 og tarmens vægge. Allerede efter cirka et kvarters forløb er
1185 det muligt at måle virkningen, der varer i det næste par ti-
1186 mer. Man ved ikke meget om, hvordan det opkvikkende stof på-
1187 virker vort nervesystem, og man må derfor indtil videre nøj-
1188 es med at konstatere en vis positiv virkning på evnen til at
1189 lære og ril at få ideer. Koffein i mindre portioner er uska-
1190 deligt, men ved en dosis på over ti gram, der svarer til om-
1191 kring hundrede kopper kaffe, bliver det dødeligt. Overdreven
1192 nydelse af koffein kan give rystende hænder og hjertebanken.</text>
1193  </lesson>
1194  <lesson>
1195  <id>{85ecfaf7-c687-44e5-804e-c1baa111e8d3}</id>
1196  <title>Folkeskolens prøve i hastighed og sikkerhed 2</title>
1197  <newCharacters></newCharacters>
1198  <text>Det er normalt, at et lille barn i løbet af sit første leve-
1199 år har lært at sige nogle få ord og udføre nogle enkle hånd-
1200 bevægelser som at gribe noget og ryste det eller føre det op
1201 til munden. Som regel har det også lært at kende sin familie
1202 fra fremmede mennesker, og det er godt på vej til at lære at
1203 gå. I denne tidligste barndom lærer de fleste børn nogenlun-
1204 de lige meget, og i virkeligheden er det en imponerende ind-
1205 læringsproces, der finder sted i sådan en lille hjerne, selv
1206 om det ikke kommer så tydeligt til udtryk i det, barnet kan.
1207 Spædbarnet skal især lære at se tingene omkring sig som ting
1208 og ikke blot som usammenhængende prikker og pletter. De man-
1209 ge små sanseceller i øjnene sender nemlig besked om hver de-
1210 res lille del af synsfeltet til hjernen, som så skal lære at
1211 sætte alle disse billeder sammen til en helhed, og først når
1212 der er blevet lært, opfatter barnet et ansigt som et ansigt.</text>
1213  </lesson>
1214  <lesson>
1215  <id>{5b9f518b-7684-4c5b-8168-8684a8b3b063}</id>
1216  <title>Folkeskolens prøve i hastighed og sikkerhed 3</title>
1217  <newCharacters></newCharacters>
1218  <text>Mange unge har en naturlig interesse i at beskæftige sig med
1219 børn, og de fleste vil før eller senere få med børn at gøre.
1220 Barnepleje er således et livsnært emne at tage op for eksem-
1221 pel som et valgbart kursus for elever i skolens ældste klas-
1222 ser. Formålet med denne undervisning må selvfølgelig være at
1223 give eleverne viden og færdigheder vedrørende småbørns pleje
1224 og pasning, og desuden skal de efterhånden også opnå indsigt
1225 i det ansvar, som altid følger med at have med børn at gøre.
1226 Derfor bør arbejdet i timerne foregå på en sådan måde, at de
1227 personlige egenskaber, der er nødvendige, hvis man skal kun-
1228 ne påtage sig ansvaret for børn, bliver udviklet hos elever-
1229 ne. Undervisningen skal også indeholde en orientering om den
1230 støtte og hjælp, som samfundet tilbyder en familie med børn.
1231 Hvor det forekommer naturligt, bør man ikke alene omtale det
1232 sunde barn, men også det handicappede barns særlige forhold.</text>
1233  </lesson>
1234  <lesson>
1235  <id>{e1548206-e947-4c25-85ac-5ed135ccb946}</id>
1236  <title>Folkeskolens prøve i hastighed og sikkerhed 4</title>
1237  <newCharacters></newCharacters>
1238  <text>Vore oldeforældre i byerne tog en enkelt gang om året en tur
1239 i skoven eller ud på landet i maj eller juni måned, når vej-
1240 ret var godt. Oldefar var i sit bedste jakkesæt. På fødderne
1241 havde han fjederstøvler og på hovedet sin fine stråhat. Hvis
1242 han smed jakken, så man hans tæt tilknappede vest, og gennem
1243 de ærmeløse gab stak hans skjorteærmer med de hvide, stivede
1244 manchetter. Blev varmen ulidelig, knappede han vesten op, så
1245 man kunne se hans seler. Oldemor var i lang sort kjole, høj-
1246 halset, besat med kniplinger. Håret, der var sat op på hove-
1247 det, skærmede hun imod solen med sin sorte silkeparasol. Når
1248 varmen blev helt uudholdelig, åbnede hun de høje knapstøvler
1249 en ganske lille smule. Frokosten belv indtaget i det grønne.
1250 Den var medbragt hjemmefra, omhyggeligt pakket ind i en sko-
1251 tøjsæske, som agurkesalaten gjorde våd. En skovtur blev vel-
1252 lykket, når det gode vejr holdt sig, til man var vel hjemme.</text>
1253  </lesson>
1254  <lesson>
1255  <id>{08642055-ce32-4242-9d12-8bb2b4719287}</id>
1256  <title>Folkeskolens prøve i hastighed og sikkerhed 5</title>
1257  <newCharacters></newCharacters>
1258  <text>Et dovendyr føler sig kun hjemme, når det hænger i tropesko-
1259 vens grene, hvor det bevæger sig med en udpræget langsomhed,
1260 hvad der har givet dyret navn. Hvis et dovendyr bliver udsat
1261 for fare, kan det flygte med en fart af omkring to kilometer
1262 i timen, men denne hastighed bliver der kun tale om, når det
1263 for alvor gælder livet. Det virker komisk med en sådan lang-
1264 somhed, men det er i virkeligheden en styrke for et dovendyr
1265 at bevæge sig sådan. Så er der nemlig ingen, der lægger mær-
1266 ke til det. Dovendyret er også vanskeligt at få øje på, for-
1267 di der er grønt som de blade, det hænger imellem. Ikke fordi
1268 det har en grøn pels, for det er der ingen dyr, der har, men
1269 fordi det som det eneste dyr har alger i håret. Hvert enkelt
1270 hår er forsynet med riller på langs og på tværs, og i dem er
1271 det muligt for algerne at gro. Det sker dog ikke i en zoolo-</text>
1272  </lesson>
1273 </lessons>
1274 </course>