Warning, /education/ktouch/data/courses/cz.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003  <id>{1d79daec-008c-4620-8d3d-4da9c94427a6}</id>
0004  <title>České (automaticky vytvořeno)</title>
0005  <description>Trainingfile generated Fri Dec 22 22:51:46 2006
0006 Program written by Hendrik Naumann
0007 Inspired by H&#xE5;vard Fr&#xF8;iland's version</description>
0008  <keyboardLayout>cz</keyboardLayout>
0009  <lessons>
0010   <lesson>
0011    <id>{187872e6-fee3-4604-a688-1351e273889f}</id>
0012    <title>Lesson 1</title>
0013    <newCharacters>jf</newCharacters>
0014    <text>jjjf jjfj fjjf ffjf jjfj jjjj fffj ffff ffff fjfj jjjj fjjj jfff jjff
0015 jfff fjjj ffff jfff jjjj jfjf ffjf ffff fjjf jjfj jjjf jjjj jfjj fjjf
0016 fjjj fjfj fjjf jfff jjjf jjff ffjf fjjf ffjj jfjf jfjf fjjf jjjf jjjf
0017 fjfj ffjj ffff jjjf fffj jfjj ffjj jjjj fffj jfjj jfff ffjf fjfj fjff
0018 jjjf fjfj jfjf jfff fffj ffjj jjfj fjjf ffjj jjjf fjjf jjjf jfjf fjfj
0019 jjjj jffj fjjf jfjf fffj jjjj jffj ffjj fjjf jjjj fjff ffjj fffj fjfj
0020 ffff fjjf fjff jfff jjff ffjf jjff jjjj ffjf fffj jjfj ffjf ffff fjjj
0021 jjff jfjf fjfj fjff fjff jjfj ffjf jfjf ffjf fjff jjjf ffjf fjjf fjjj
0022 ffjj jjjf jfjf ffjj jjfj fffj jjjj ffjj jffj ffff fjfj ffjj ffjj fjjj
0023 fjjj jjfj jjfj jjfj jjjf jffj ffff jfjj ffjj fjjf ffjj jfjj ffjj jfjj
0024 fjjf jfjj fjjj ffjj jffj jjfj jfff fjfj ffjj jfff jjjf jjjj jjff fjjf
0025 jjff fjfj fjjf jjjj jjff jffj fjff jjfj jfff fjfj ffjj jjjj fffj jffj</text>
0026   </lesson>
0027   <lesson>
0028    <id>{8191ecff-4952-49be-ae26-0641851dca89}</id>
0029    <title>Lesson 2</title>
0030    <newCharacters>kd</newCharacters>
0031    <text>dfdk ddkf kkdf dfdf kddk kjdj kddj kfkf djkk kjdk kjkj kjdd kdkd kkdk
0032 dfkd dfdd kddf dddk kjdd kfkj kjkf dfdj djdj kdkk kfdf dddk dfdd dkdj
0033 kjkj ddkd ddkk kfdj dddj dkdf kjkd dddf kdkf djkj dkkf kjkf dfdk djdf
0034 kdkj kkdf dddf kjdd dfdk dfkd kfdd kkkj kfkd kfdd kfdk dkkj kjdf dddj
0035 kfdj dfkf kfdf kdkk djdd kddk kfdj kddj kjdj kjkd kdkd kkdf kkdj kkdf
0036 dkkj kjdk kkkf kfkf kddk kjdf dkdj kkdk ddkj dfdf dfdd kjdj djdj kjkj
0037 dfkf kddd dfdk dddk dfkd dfkd dkdk kdkj djdd djkd kdkk dddf dfkd kjdf
0038 kkdj kddd kkdk kddf kdkd ddkj kfkj djkk kfdf kjkf ddkd djkf djkk kfdf
0039 kkdd dddd kjkf kfkk kdkf dfkd kjdk dddf djdj dddk kjdk kjkj dkkk kdkf
0040 ddkd kdkj kkkd kjkd dfkk kdkd dfdf kjdj kkkf djkf dddf kkkk kfdk kkdd
0041 kfkd ddkj kfdd kkdj djdk kjdd kfkk kddf dddf dkdk kkkd djdd kjdd kddk
0042 kkdk dddf kdkf kkdd kjdf dddk kkdk kfkj kkkj ddkf kddj kkkk kjkk dfdj</text>
0043   </lesson>
0044   <lesson>
0045    <id>{147d24b5-d854-478c-9229-66ff56c32dcb}</id>
0046    <title>Lesson 3</title>
0047    <newCharacters>ls</newCharacters>
0048    <text>lkls sdsl sssj llls lflj sklf ldlf slsj sllk lksl skss lklk ljsf sssk
0049 ldsk sdll ljlk sslj lfls ldll lfsd lllk sfsf slsd lflk llsk lklj ldsf
0050 sslj lfsl llsk lksd sssj slsd sssl sksk lsss sjlk lfls lllk sdls lfld
0051 lfsj sllk sjsj ldlf lfsf sfsk sksj sklk lflk sklj sdsj sjlk sfsd sfsl
0052 lfll lsss sksj ljsj sklf sdsl llsf lklj lfsd slls sssl lkll sslk sflk
0053 sklf lfld sfsf ljlk sdss sdls sllk sdll llls sklf sflf lksd sflk slsl
0054 lksd ljld llsk slsk lflj lssf ljsl lfss sssd lssf lfld llsk sdll lksk
0055 skss ldlj lssj ljsk sfsd sflf lsls sdsj lssl lklj slsd sjsf lkll ldls
0056 lsll ldsl ldls ljls lflf sklf slsj ldlj sdls lkld ljlf sdsf sssf lssl
0057 lslf sssk sdsf llls ssll sdlf llld lfsj ssld sdsd skls ldsd llll sfss
0058 sflk skll llsk sslk ldsf lklf slss lslk ljsf lfsd sjss sjsl sdsk sksl
0059 slsk lssd ljlk lfll sjlf sflj sllj lslf sdsk lfld lfsl sjld ldss ljsf</text>
0060   </lesson>
0061   <lesson>
0062    <id>{419576d9-bb17-4689-8b08-d6353f991f5d}</id>
0063    <title>Lesson 4</title>
0064    <newCharacters>a&#x16F;</newCharacters>
0065    <text>&#x16F;&#x16F;ad as&#x16F;k aaak al&#x16F;s &#x16F;laa &#x16F;d&#x16F;s &#x16F;jak &#x16F;ka&#x16F; a&#x16F;ad &#x16F;l&#x16F;k &#x16F;&#x16F;ak af&#x16F;d ad&#x16F;&#x16F; asad
0066 a&#x16F;&#x16F;a akas afal ala&#x16F; alaa ajaa &#x16F;s&#x16F;j &#x16F;s&#x16F;f &#x16F;dal &#x16F;j&#x16F;f &#x16F;j&#x16F;&#x16F; ajaf &#x16F;&#x16F;&#x16F;j &#x16F;f&#x16F;f
0067 aa&#x16F;a a&#x16F;aj &#x16F;a&#x16F;s &#x16F;&#x16F;&#x16F;a aaak akal &#x16F;l&#x16F;k ad&#x16F;l akaf af&#x16F;d as&#x16F;d aaa&#x16F; ajal &#x16F;la&#x16F;
0068 &#x16F;l&#x16F;k &#x16F;aa&#x16F; as&#x16F;k &#x16F;k&#x16F;k ak&#x16F;s af&#x16F;j &#x16F;k&#x16F;l &#x16F;a&#x16F;k asak al&#x16F;d &#x16F;&#x16F;&#x16F;s asaa aaal &#x16F;aaj
0069 &#x16F;aad &#x16F;d&#x16F;l asaf as&#x16F;&#x16F; as&#x16F;f aaaf &#x16F;l&#x16F;a &#x16F;daj &#x16F;laj af&#x16F;d aaa&#x16F; &#x16F;jaj &#x16F;ka&#x16F; adal
0070 &#x16F;aaf &#x16F;a&#x16F;f &#x16F;s&#x16F;k aaa&#x16F; &#x16F;ja&#x16F; &#x16F;laa &#x16F;d&#x16F;d &#x16F;sal &#x16F;&#x16F;af &#x16F;aad aaaa aaad akad &#x16F;k&#x16F;&#x16F;
0071 aaal asak &#x16F;lak &#x16F;&#x16F;as akak &#x16F;j&#x16F;f &#x16F;s&#x16F;k adak &#x16F;a&#x16F;&#x16F; as&#x16F;l &#x16F;k&#x16F;a &#x16F;k&#x16F;a &#x16F;d&#x16F;k &#x16F;fak
0072 &#x16F;fa&#x16F; &#x16F;k&#x16F;k &#x16F;j&#x16F;k &#x16F;&#x16F;as &#x16F;da&#x16F; al&#x16F;j &#x16F;&#x16F;al a&#x16F;al &#x16F;&#x16F;&#x16F;s &#x16F;&#x16F;&#x16F;&#x16F; &#x16F;kak &#x16F;dad &#x16F;kaf ajad
0073 aa&#x16F;k adaj aj&#x16F;f aaaf aaal &#x16F;k&#x16F;d aj&#x16F;k aaa&#x16F; &#x16F;dad &#x16F;s&#x16F;d aj&#x16F;&#x16F; al&#x16F;l ak&#x16F;a &#x16F;d&#x16F;f
0074 afas ajad &#x16F;faj &#x16F;j&#x16F;f &#x16F;ja&#x16F; ajas &#x16F;kaa aaaf adal akad a&#x16F;&#x16F;d ak&#x16F;d &#x16F;las aaak
0075 &#x16F;s&#x16F;j al&#x16F;&#x16F; as&#x16F;s &#x16F;k&#x16F;k al&#x16F;k &#x16F;j&#x16F;a a&#x16F;&#x16F;l afa&#x16F; al&#x16F;k &#x16F;f&#x16F;l &#x16F;a&#x16F;s aa&#x16F;&#x16F; &#x16F;daj a&#x16F;&#x16F;a
0076 a&#x16F;&#x16F;&#x16F; al&#x16F;l al&#x16F;d as&#x16F;&#x16F; &#x16F;s&#x16F;k &#x16F;j&#x16F;a &#x16F;jak &#x16F;s&#x16F;d &#x16F;laj aa&#x16F;a &#x16F;d&#x16F;d ak&#x16F;l &#x16F;jaa &#x16F;l&#x16F;&#x16F;</text>
0077   </lesson>
0078   <lesson>
0079    <id>{6969053c-a098-4ec9-9008-057e0c78a09f}</id>
0080    <title>Lesson 5</title>
0081    <newCharacters>asdf</newCharacters>
0082    <text>lkal f kalka kakal lad las sak fald kalk dlask ad d flk a skal fak fajfk
0083 as kasa skl sa salajk lak klas kafk a lkal klak kladsk dal jaf fald
0084 sa sajdk dada kaka dla kladl ska dadal ka kakaj kla sad jaka sask skalsk
0085 sask da saj kd kla lak klas kasl s dl a jasa kd kla klad jakl kasal
0086 d la sask da kafk a laskal lkal skal skal a sla kasal salaa skal lkal
0087 kas ka sad klak kasaj kladsk klad sa a skalk dal kakaj kasa las las
0088 jasa kladsk da al ald s kasl sklad jakal sklad kakad d skalsk slad fald
0089 s salaa ald al skalk f saj skalk kal sask sklad salajk s ja klas fa
0090 skalk alf f lajdal d ja kladsk kaka kafk jakl kakal kal da da dl ka
0091 flk sajdk sajd lak kakal lad las sad sald as s kas klad dadal laskal
0092 sas fal fald sad klas kladk skl ak sas sak s f slad ka ja kladsk sal
0093 fald sd klak ka a sl al sak skal salaa sajdk dlask sla slas ka fal dlask
0094 jal fal d kasal a fal ka dlask ja lkal kakal laskal s jas jasa asfal
0095 s dal la jaf d kla kakal alka sa d skl jaf jal s kd sad kladl jd kasl
0096 laskal fajfk fajfk kas sak f sak ka kaj lak jasa jas la klak dl ja daj
0097 kasl slad skalsk jasa jaff kasl kladl sla kas kas la kafk sladk s klas
0098 kladk dal d skal jas sajdk lka salaa sask kaka a kal kasl fas skalsk
0099 kasal dada sa kladl slas klas sal sald fajfk jas skladk skalk fajfk
0100 las s ald sl kas ff ladakd s kal a ja jak kaka laskal klad jakl ff lad
0101 lad skladk dl jak a kasal kladl kaka jd jaff kasal lak jas kakad la
0102 ald da dlask fal la salajk kakal jaka kal kal kafk fajk kas ja kd skl
0103 d lad d dlask ja s kasal kafk skalk jakal fajk alsask slad fajfk s kal
0104 jal sa klad dada skladk ka jakal s jakal kla jakl jaks kafk kla kas
0105 kladsk sak salajk jak ka ls alk f sl kladl klas ak a sd kas kss kalk
0106 af laskal d kasa klak ss kasa f lad da fals klas fals klad las dada
0107 kaka kd ls fald sas skal ka ad a lkal saj sad laj lka salajk skalk jaff
0108 jakl skl kasl salajk sas kaka skalk dadal la dlas alsask a la sald ja
0109 a kaka jaka alf skalsk kal alk lkaj las skalk skal kal laskal ks sald
0110 lad dlask laj sajd jas jal lkal fajk kd sad dadal ska klad sa s kaf
0111 skalsk ad skall al skladk alf kasl kasal laska sklad sask al la klas
0112 alk la lad lkal salajk skalk kaka laska f kladsk alsask la skal lkal
0113 s dal kas kaka lajdal sl ka skalk la f klas las ald kakaj klas f kal
0114 a salaa lad klas js la jaf d fa skalk la skalk da kal a skalsk alf kakad
0115 kd skla dadal kal a fajk d dl f sa fak da ala skalk salajk s ka sklad
0116 slad sajd sajd la fajfk la sald sa fajk sal slas fajk al ja kajk d jak
0117 skall lajda ss jd da sas s jal jaja skladk sak klad sajdk da lak asfal
0118 ka s kal kafk kalk kajk sa dal alka laska lkal sl sla s skla dl lajdaj
0119 kla ls kafk klas la kaka s fajfk da lad sa al kal laska jas fal jakal
0120 klak lkal al sal jd fald a ad kal kajk lajdaj as alf ja kal a d kaka
0121 fajk jd lkal fals f jas las skladk lkal sask s d a alsask faka ak kladsk
0122 s klas fal f skalsk klad alf f kaka laka sss da kd kas slad sask a alsask
0123 skalk lajdal kafk jal kaka da jas fajk f ska al s fal sak dla sak fald
0124 lka sladk skladk s fald sladk jakl kafk kakaj a skal daj js kakaj kla
0125 a kalk s sl skladk sad ska sd lad dlask kd las fa skal alf salajk sla
0126 al lkal sald lad s dal sada jas dal a salajk ada jak aka kla fal skall
0127 klad slad salajk ak fajfk lajdal kal s s ja lkaj kladk fajfk alk a la
0128 dal fajfk kladsk da ka kas kafk a jakl las kd ja f la lad lad kasal
0129 kal jal js lkal ja d al lajdal ff a dk la f kaf lad sklad s sklad lak
0130 skl skl kla jas sas skalsk lad sladk js a laj kasal skalk klas kladk
0131 as sla kladk fal daj skalk skalsk sa lkal dla al alf fals ka kad ladakd
0132 klas lajda sklad af kaja sald sal jakl sald d dk s kalk la sa ladakd
0133 f lad lajda d sl ald jas d kla d f sa kas klad af kaj kakal ss sask</text>
0134   </lesson>
0135   <lesson>
0136    <id>{26157a2c-5f23-423b-a40c-2cace25a1efd}</id>
0137    <title>Lesson 6</title>
0138    <newCharacters>jkl&#x16F;</newCharacters>
0139    <text>fal salajk sajdk skl kl sask alsask jak klad fal ja skalk kasl klas
0140 laka klak jal jakal kladk kl laj kal klas salajk sajdk kd kasal kafk
0141 sajd fajfk l kal la skal salajk kladl dl ja skal l kla kladk laka asfal
0142 kasal kas lak klak salajk ka skladk lajdaj salajk kajak lak skalk kakal
0143 kasal kasal jal kasa jaks salaa sajd ald dadal jas dal fal k kasal dal
0144 skall kas sklad kladl ls kasa sask skall alsask dal kaka ka skal skladk
0145 ja jaka jd lak kas alf skall dal ka klak kas jakl jas sak skl kasal
0146 skalsk las kladl alf sajd al jal sald l j sklad kladl salajk k jak lad
0147 l lad sask lajdal skalsk ka fal ald la jaka ska kal skalk alf klad dk
0148 skalk fajfk al lad kal jaks fajfk alsask jas fald kasl jaff jakal jaka
0149 skl slad ska sklad ja sask jaff sald jd la laska k kladl kas sald lad
0150 alf dlask skalk jakl jaka ja kladk fal sajdk jasa lajdal sladk l fal
0151 kasl kla j skalsk k js lkal lak laska kakal j kas lad kakaj kl lkaj
0152 alf lkaj las fal skl sla j kas dlask al al la kakal kasaj al ald alf
0153 alka dadal kd salajk kafk kla k ja alk jasa jaks kal jakl ja alk kakal
0154 la sald sklad kasl kladl kladl ak jaja jak kafk l sklad jal kal salajk
0155 kladk skl flk kaka asfal ka klad lad l kaka ja kla las k fajfk salaa
0156 sask kladsk alsask lak skl sla kla klas fal laska jas dal salajk lajda
0157 dlask kakaj jakal kal sal sal al sask kaka k kladsk fajfk jaff jasa
0158 kal ka kal skalsk lad kaj flk las saj ja ka kasl laskaj lajd j sak saj
0159 dadaj j skl lak k kasal k sklad jakal kaj kakad skalk jal ladakd salajk
0160 klak dlask skall kajk j sl kl sald lajda jas skl l sajd sla kal ladakd
0161 l sladk klak kl jd sald sajdk kasa kafk kaka ska j ka fal k alsask kl
0162 lad saj fals alka k fals skall kla jakl j js lak skladk klas klak kajk
0163 kal klak kal klk laskal kaj la kal faka jas skalk lad jas lad sask jasa
0164 ska kaj kajk sajd kajs lkal fajfk jakl ls skall la kal jd skalsk kasa
0165 jasa skladk kd l la klas ja sal la skalk la kafk dadaj kas salajk daj
0166 l faka sald klas las fald l jas kla kaka k k fajk laska jas kaka kd
0167 skl klas sajdk skl klad jas sald fald laskal sask lka k kaka kakaj kakal
0168 kasl jakl klas kafk fak kakal dl lak kasa la skall sla alsask klad lajdal
0169 dal kakal kaka sla jaff fal skalk lka jd ja la jak fal klad jal ka ja
0170 l kal jaff kladk al jakal klas kasal sajdk flk skla kas dlask skl k
0171 ja sask fajk sald jd la kasa kla jd fal k alk fal kal alka salaa kasl
0172 ja kasal kladk slad dadal j lad jas jakl kal laskal al fajfk kl kasal
0173 skalsk jas laska skalsk sklad skl salajk sak la ja kladk dal k kasal
0174 kladsk skal ka ks ka ka fajfk laskal laj al dlask l daj jakl sald alk
0175 las kasa skalk kafk laj klad k kasa dlask kd fal kladl laj l lkal dlask
0176 skalk alf jal fajk jak kasal kakal kakal sajdk skalk kaka k slad jas
0177 lajdal ja k sajdk skladk skl skladk kasal ka kafk kakal alf fal lad
0178 j kajk dk al lak skall kaka kafk daj slad al skall jaff kafk jd al jaff
0179 kasa kalk lka skalk ja skal jaff salajk kas kad slad jakal jakl fald
0180 skalk jakal laskaj saj kasaj skal jd sald skalk sajdk kakad alf lkaj
0181 ja ka kaf ald dal skalsk klak salajk dlask sask dadal ak kaf laj kakal
0182 las kladl klas ja skalk lajd las dlask lajdaj laskal js skal al lajda
0183 jakl kl klas skall laska ja kl jas lad jas kd jd kas fald kladl ald
0184 sklad jas saj klk kaf l fal la la jaks salajk dl klas fald dadal l klas
0185 lajda l ja kd ja laskal ala klak jakl l kalka kasal dlask slad kasal
0186 kasal jas kasa laj las klas la las jal jaka kasl skladk lad kasal k
0187 dadal kas ald j dal salajk las lajda las kal la alf dla kasl sask las
0188 la kasl kasal las sald dal klk jakal kasaj jakl salajk fak kladl sla
0189 laka slad sask kladsk skalk sklad jaks laskal sklad klas kakal kajak</text>
0190   </lesson>
0191   <lesson>
0192    <id>{f19eb11a-19ca-43e7-874f-20821d8087ed}</id>
0193    <title>Lesson 7</title>
0194    <newCharacters>gh</newCharacters>
0195    <text>gshd gjhd glhg gfhk hsgh hsh&#x16F; glhf hhgl hlhs hsgk gkgg gahk ghgd hdgd
0196 hhhl hfgl hkhf gjhj hkgf hhha h&#x16F;gs gdgg gsha gdhk h&#x16F;gd hgg&#x16F; hfhh hfh&#x16F;
0197 gah&#x16F; hkgk gfg&#x16F; gaha hfhg hdhl gdhj ghhl hdhj hhhd hdgh hdhs gjgh h&#x16F;gh
0198 g&#x16F;gs hshg gjga hhg&#x16F; hagd gjhh gdhh hsh&#x16F; hsh&#x16F; gshl g&#x16F;h&#x16F; h&#x16F;gh hhhj ghgj
0199 hggf ghgl hsgk ggha gahj gjhd gsga gdhl ghgl gkga gghg gahg gjgg hdhk
0200 gkgs hdga hahf ghgh gkg&#x16F; gahk gdgl gsgj hlhd gjg&#x16F; gkhd hkgd gkgf glgs
0201 ghhs gdhh hkhh gkhs hjhs ghhj gagl hggh hhhg ghhs gshk hjhd gjgh hfhs
0202 gags hjhk h&#x16F;ha hlgh hjhd gdh&#x16F; hhha gagj gfhh hlhh gah&#x16F; h&#x16F;gf hlhg hhhk
0203 g&#x16F;gg ghgf gjgd hhhk hlgf hggl g&#x16F;hs gjhk hagl h&#x16F;g&#x16F; glgj ggha gjgg gghf
0204 ghhs gghl h&#x16F;gk gdgj hshf hdh&#x16F; hghs hkgl gags hfhf hdg&#x16F; gshj hgh&#x16F; gagd
0205 hah&#x16F; glhd hjgj gfg&#x16F; hkgh hfhk gfgg gjgj hlga gjgj gkhh hggl ghgk gjhd
0206 gsgd gfgh hkhd g&#x16F;h&#x16F; hfgg hlg&#x16F; hlgj gkhd hdhd hgga gshd gags gfgl gghf
0207 hdhd gdgk g&#x16F;gk hshg gahh gggs hkhd gdha glhh ghgd hfhh hsh&#x16F; hlhj hhgk
0208 gjgs hggk ghhs h&#x16F;gh gsgd g&#x16F;gh hdhh glhf hggj hsgl hagl gahh gahk g&#x16F;hh
0209 hgg&#x16F; hshj gahg gshk hkgl hdgk gdgk hsgh gfhk hkgg h&#x16F;gk gsga hlgf gaga
0210 hagd hsgf gkhk hlga glhk hjhd hjhf hggd gkg&#x16F; gfhs hhhf gkha gfg&#x16F; gfg&#x16F;
0211 hfgh hhhd hgha hhgf hshd glgf gshl hahd gsgf hfhg gkha gkgd gkga hjhs
0212 h&#x16F;hh hdgs gghk hsgs g&#x16F;gd hdhg gfgk hagh hfha glhk h&#x16F;gj gdhf gsgs hlgk</text>
0213   </lesson>
0214   <lesson>
0215    <id>{303140b1-335a-417a-a3ce-8dcda721301c}</id>
0216    <title>Lesson 8</title>
0217    <newCharacters>asdfg</newCharacters>
0218    <text>s g lajdal sak sas kaka skall da lhal dl sal ka sal ha da laskal kakad
0219 jas sal sd sgall ala alf la kasaj kajak fajg fajgl kd gallas f kasal
0220 ska g sad galsk klad gagag kasal f ka kladk haas kas aka sl sa dal jd
0221 salajk ska lhal fas hlad la kasal agf hajaj salajk ka hlas sal alsask
0222 kafk agf a s lkal jaja kas s fa kas la al sajd kasal hlah lhas fajk
0223 klad sask sd hala alk jd s lahl salajk gajd sklad f alka g sajdk kladsk
0224 kd sask kaha haas la gal f ff dlask salajk af flk kal s saj jas ada
0225 kla dlah kajs kaka sas kasal sajd hah skalk kal skal kasal gag fajk
0226 ah sl f skladk salaa hafl haagsk a dadal hafl halad ss f skalsk jaff
0227 fajg sajdk jas jas hasl ka sl jak kal la s lad hla kla lhas lka sahal
0228 kaj fajk kaj fajfk af hafl g kajak jas dlask kaj skalsk sla s salajk
0229 skladk saha sal skl ga kd halas kakaj sald las sald s klas hajk ja lkal
0230 skall fa slad klad hal sada kaka hafl aga a hafa kafk hasl sladk lajd
0231 a skl sal s klak hal kaka lajdal kal kasl ka sahal kd salajk lad ka
0232 hajaj kd dla laska ada al laj fal sahaj fal hajk salajk hala skladk
0233 haas jakl las hal sajd halas alf galla alf kal gallas d haas las kas
0234 sa kladsk sla kla af galla fald had laskal sahal lhas sad kaka skal
0235 ha jaff kasl la jas dada lajdal ss af jakal lah skalk alk aka klak dal
0236 klak hald las fal lajdal fajk jak flk las haja fald kakal kasl jd jd
0237 f skladk kasl kaka ss jakal kal agf slad skladk kakad hal sgal dadal
0238 saj gag gal dlask alka sajdk lhas klas lak sak fajk haag kafk ak sak
0239 sad af lkaj sa jal dadaj sa lak halfa s hakl las s hla kla alf sgall
0240 fald laka s fajk sahal klak jaja jas kladsk ga hal jas laskal skalsk
0241 lhas hald lad ka lahl la s ald s slad kad kal jas gajd hajk lajdal khak
0242 hajal lajdal sald kas kakal lhal fa lhas s lad la lad alsask sahal kas
0243 ak ka hajk sla sajdk kla had dal kladl jas ha jakl jakl hal lha fal
0244 kas ha fa fa jal f gajd lhal d dlask sald kasal kd gajd sd kladl skalsk
0245 hala as sajd kasl hafl hla fa sad kasl hafl dada kaf kladsk alsask ak
0246 alsask alf jas dal s dlask gs slad ska jaks alk s sa js kas laska ga
0247 sahal hah skl haa jas f sd da f kas lahl kladk hakl halal sss khak laj
0248 sald d da sklad s hlas salajk kasal ad hajal hakl hakl hakl lhal kajk
0249 lha had kajak skal lahl alk ka had jas daj lad fajfk kla las kladk dlah
0250 sahal hala halad lajdal kasa kasal ka a lajdal f hafal kla ss sald ka
0251 jas skl skladk dlah ka kajak lad haja kas galsk a kakal haag ga fals
0252 sg ald hafl kajk s al hasl gs had kaj gha skladk haas kasa a af la hajk
0253 s fal halad laska fajk s la sla sad kaka kas fas dal laj kla laka a
0254 sklad hlad kladk ha sahal kaj salajk agf klak kaka f kaja lkal skal
0255 faka hlas sas jakl sl ka halas af sas haag sajd dal kaka jakal lahl
0256 kas lkal lad gajd da s f hah fals halas lak gajd sak as sa dal ak sal
0257 hafa skall a hafal ha dk klas la slad sal d kakal klas had hlad lhas
0258 ada hal af kla a gal ala kd a dlas ka js la sl s sald kaj laj aka haas
0259 had hlas af alk haa kla lad js ga d had ha ha ka lad gag d haja sa jakal
0260 klak kal a khak ga la js ha fald s skal hafl faka sg ja da s fald lah
0261 dl skalk salha ala sl kafk klas hal hafal ja hald dlah a skall s kakal
0262 kajk sladk klad dada klas falha s saj hajl ga jd la la lajdaj saha d
0263 ja dal kajk jal kasl kakal kaka skalk kasa hakl laska kakaj fajgl sladk
0264 hajal d laka ad sald ga kalk hak ald kladl flk kasal kajk gs fal agf
0265 hakl sh skalk dal fas f sak sla lajdal fal d sss skall sgal as hajl
0266 dlah d sahal g fajgl sald kajk halad hafaj skall hla kafk had had haag
0267 klas gag klas jal kaka hajaj g la alsask lkal slad dla klas kajk al
0268 jakal g salajk had gs laskaj hald kd dlask jas jal af slad da lahl kasal
0269 hajk s kas hlas kal alsask kafk kafk s ha fajk dada jak klad dk ga jaff</text>
0270   </lesson>
0271   <lesson>
0272    <id>{d47f5fc6-985c-4536-9d66-34b2fa6c2bc7}</id>
0273    <title>Lesson 9</title>
0274    <newCharacters>jkl&#x16F;h</newCharacters>
0275    <text>kal hak lhal kl klas hajk alsask dadaj salajk sklad kal hla hajal jas
0276 flk ja hafl la hlad lak kal sajd las sladk alf laj hlad fald sahaj hajal
0277 salha gajd lha skl kajak kas la hald hl jaff fajk dlask fajk klas ha
0278 kladk salajk fajk ska lak hal lad lhal skalk jakl gal ja salajk hla
0279 hal kaj saha halas sald ald sajdk kla laskaj sask sald kal h salajk
0280 laskal had haa skladk gajd alsask h jakl kla lha k jas sajd fajfk kaka
0281 dl lajdal lha skladk alf jakl al la halal la hajk sal kas had la gal
0282 salajk fal kal lad lak kaka alsask hal lka jakal sal k sgall klad jas
0283 jaff ka al sald aka lhas kal dal ka alk kd slas haja jd ha kasal fajgl
0284 jas ja hald ka klad sla gallas kas al kladl kafk l had sla dl las sald
0285 skl kladl hlad lad ks kal lkal la lajd kakaj la alka k kladsk skalk
0286 skalk l sahal kal kajk kajs had k skalk las kasa ja laskal sald hald
0287 salaa jak kajk sahal kd hafl halad skal skal skall dlas skalk laska
0288 skal gajd saj alf dlask la fals sald alsask dlask dlah gal hafal kla
0289 k jd khak sak l halad hal lahl al k skalk ska kalk klak sk sk gajd kas
0290 sk fald hafa laka sladk hafal h kajak sak al hafl saj skall slas js
0291 klas ja ha klad kd alf salajk slad saj klas kal had lah lhas dl alf
0292 haas jaf hajl kal lad lad lh hakl lajda gallas ah kal jas lajda jakl
0293 kss k dal lhas salajk sh hafa hlah kladk jakl kasl had la sak sajdk
0294 fal lahl hafl k kafk la gallas skalsk dl fajk kla hafl sajd ja slas
0295 hla alf kaja kasal h kasal kaka jas skla dl salajk kafk j k h kasaj
0296 k daj ja la h ald alk k kas laska dadal dla fal hafl kss kl al skl hafa
0297 sahal kd jh kafk j lhas lhal kakal hla kladk gal jak dlask sajdk hlad
0298 al klak jh kla lahl klas klas dk hal fajgl jas ja fajfk skl kla hah
0299 hal la k h hajk lahl ja kasal skl kla fal haa jaff sahal dal kd kas
0300 kal kss k jd fals klad fals hl laj hald fals kladk kaha lhas hasl kl
0301 skall h sal klak kaka lhas klad sahal klas ja kafk hal had hl jas h
0302 asfal haag sladk salha k h jakl hajk la klas ka kajk laska lak sklad
0303 h halas had halas kal skl kajak dl skladk sahal dlask slad k kasal k
0304 jh jh h ka lajdal klad halad haas kal kakad l skladk la skalk lhal ka
0305 hald saj jaff lhal j al had jas lak sgall sak kalk k dl kladsk fajfk
0306 lha gajd sal aka flk alf jasa j lahl sklad kakad fajfk slas kajk dal
0307 las l dlas hal hal kasa l fajgl salajk fal sak haja lad sask hald kal
0308 fal sak has fajg haagsk kasl l jak sald haa alk jd fajgl skalk sal kasal
0309 lajd jd laskal alsask sajd skall hal lah fals ala klak kd jal h lajdal
0310 laka ald dk ha jas kd h saha ah klas fald dlah h ka ja al kafk fajfk
0311 khak hal j kladl hajk h hajk ald skal dlas hak klk kasl k sklad kas
0312 ka la skl skalsk lajdal lkal ha had laj kasaj kh k lad jakl kasaj skalk
0313 kal skalsk lak kal fajfk sak kajak j kasl laskal jaka lajda lak had
0314 ls halas hafal has ja alk fal hs hlas lha had hakl jas klas jasa lajdal
0315 laskaj dlah hlas kasal kla dadal skl skladk kaka kaka skalsk kajs jaf
0316 halad lhas ha ha h alka kasal hs klas jas ald gal alsask skladk salajk
0317 jd kal sal had lajdal lh skladk kasal hal lad ja ja fajk kasl lajda
0318 lhas jaff lajdal kasal gajd skalsk klad jas kas kasl laskal sask lajdal
0319 halal ja kladsk h klas k ja hakl hla kasal sajdk ka hafl laj lad kaj
0320 ka lka jas sh fal laj jaks gallas hlas had j hl jaf kl hafa jak l sklad
0321 ha alk kas haag las hajk hajk kas hlad galsk lh saj flk al gajd h lhas
0322 fald hal fal hajal lkal skalsk laj k has jas kakal ja jakl halal daj
0323 kaj ha h j kaha lajda kasa klad klas kaka kasal dla lhal sla haagsk
0324 kafk al fal klas kasal klak h skall skall haagsk gallas fajk kajs lkal
0325 fajfk la sask ala hal l klad jal dk gajd ska hl kasal jd sak kafk fajgl</text>
0326   </lesson>
0327   <lesson>
0328    <id>{d1ff31bb-f985-48c6-af4d-6ad617e75076}</id>
0329    <title>Lesson 10</title>
0330    <newCharacters>asdfghjkl&#x16F;</newCharacters>
0331    <text>s slas dada ada ka kafk h saha gal sladk ga j a lahl hlas hakl hl ah
0332 kasal halad hafl ha a h ka hla s dlah sla skal kladk lka lhas js sask
0333 kas fals sas jasa las kas jaf kasl klak hlad alf ak k had hlas aka ha
0334 lahl dada sal alsask lad skall kal jal ja fa alk sald kl lhas halas
0335 hald hafa kajak sgall kal dlask laskal hajaj ja dlask laj kasal s kladsk
0336 fajk jak kasal kasal lad sahaj hakl kalka d fals jaff jal sal had falha
0337 gajd k ja hald slad ad had kla jh sas ha lajda galsk hafal had lhas
0338 skalk lhal halas gallas jd lahl hlas hajl s hala dlask ka fal salajk
0339 sd hajk jh jd hla d alk skal las kasal alsask lhal kajs had had ak fajgl
0340 ka h skall skalk lkal jaff h agf da hlah gallas lha ja halad hs ald
0341 kasa f k a lahl h kal jak ak klad sla ak h sh gajd had d la sgall h
0342 kas kladl had kakad sald sask kss la gal kasal skladk jak had ag klas
0343 lak slad ga flk sla la dlask skal hal la agf ja fald da ha ks fajfk
0344 a hl hal s kakal klak kajk ald klas ha fal kasl d dlah ka hafa kakad
0345 gs kla d sgall fajgl kasal skladk kla skl lak kasa saj flk lkal fals
0346 las halas slad klak hla la d j f k salajk lka js j skalsk kas s as halad
0347 a hajk haa slad skall jh sad lhas kajk la dl dl salaa halas hl hajk
0348 skal hala kajk kla had sahaj hal hajaj jal had fa lahl las fal shl alk
0349 al gallas skl lhas fak kladk hafa jas dk ald k a a skladk kl a lahl
0350 kladl hla hal hlas khak shl salajk dla alsask halas kl d skl h skal
0351 l dlask kasal jd ha g lka fals js dlas las jd l sas fak ja f lka aga
0352 sklad lha d sask haa g skal hald kas kla kla ska gajd sh sal laskaj
0353 da klak fajgl a saj kal skalk lhas fa lad skal flk g dk h halas hlas
0354 gal s kas agf las jak dal saj hafa gajd sd kla hajk fa j alk k dal skall
0355 kakal kal dal kladk ha haas hlad hla ha hald jaka las saha skl lha hlad
0356 klas ala ka laj sklad haas salajk ak klas sask fals klak ha lad kasal
0357 sald haagsk hala sal d fa sad has saj fas sald kafk salajk jd sad a
0358 sajd gallas jakal dlask halad kladsk sd jd da lkal g sa gajd sgall sa
0359 dlask d kaha jakal jakl a halad haja jakl kalk kal ald alk lhas jas
0360 lhas lkal hla s hlas skladk kladk sh hala ja jakl jakal kajk sask s
0361 lad ga halad hajl dla kladsk ad alsask hal jak sh fal laj hald dla sss
0362 jaff haa sas lad sh jaff dlask sajdk hafaj ga kal gallas jak had fal
0363 d kalka j kaj gajd dlas a sa had d hald f sas dlask hafa la ga f dal
0364 kl sgall kal lak hajal salajk hl a sajd ad hlad kladsk salaa lahl hl
0365 kladsk j had ja sad h dlah daj ja sa gallas lhas ad slad la j ga lh
0366 skall h dal skalk dlah lad laska hald hal haag alsask la k alka as skalk
0367 jaf ga js lkaj gal kas kal falha kas kl jh halad kal hald kl ada kladl
0368 s dal lak ala kladl k sahal al slas khak jd salajk kla k lad dal alsask
0369 hajaj kakal dlas hald kasl l ga sald skal ss jakl kaka kla kasal haagsk
0370 hajal hlas sask halas la ha f skalk kaj jakl s lkal a lad kafk kal jak
0371 f kasal a fajgl jaff sklad k ska h gha gajd jas sgall h jah sajdk kasa
0372 sla fak ka sa a ja hajal g lkal haa salajk fajgl kasl had sd agf hasl
0373 l kajak fajk asfal jak ala haas kasl alf da ka d kla sajd sad ka kladk
0374 hal kladk skladk jal l ad hafa d kasl sahal sklad hafa hafal hafl sla
0375 skalsk had l alf hala dlah jakl kla skalk halad k klas ja jal klad sla
0376 hafa hakl hal salajk kasal jakl klas klk hajaj skalk lhas sg lah dla
0377 jaff klk h sahaj jaka kladk sada f l had kakal kladsk flk laj sl kl
0378 fa ja lhal af sd kladl f saha hal kl hal ja las h fa kakal ka gagag
0379 k jh halas as had laskaj sgall klak jak saj kal hajk hajk ha k a ladakd
0380 alka ka f dlah jakal halas f klk klak jd k fajk fajfk kaka saha s lha
0381 kaka lhas la s laj kal sklad la l ak fald laska salajk ja kladl kajak
0382 fajfk hla kad hakl jak kafk l sask gagag dadal hafa da sladk saj kafk</text>
0383   </lesson>
0384   <lesson>
0385    <id>{18a53e11-12fb-445f-ad7b-865dcca43bfb}</id>
0386    <title>Lesson 11</title>
0387    <newCharacters>ru</newCharacters>
0388    <text>uhrf usur ujrf usrg r&#x16F;ug rurd rkus rrr&#x16F; ujud r&#x16F;uu rkrh rfuu uuus uaud
0389 uuuu rgru ulra ruuu rjuh rrra rar&#x16F; uhrd rsuj uara rjr&#x16F; uuus rhra rlrh
0390 ruul rhrk uhra ufus urrg rfuf urrj rkrd usug rlru rlrr rlud uful rfuj
0391 ujra rruu usrs rrur rrrl ukrr uaur uhul rgru rrru rhrk rfu&#x16F; rdrh rrrj
0392 r&#x16F;uf rsrj rlrg uduh ukr&#x16F; r&#x16F;uj rrra r&#x16F;rf uurg rgru ukrg urru rruk ufra
0393 rhuh rjrr rfur rkrj uauf rfur rdus rfua rguj usru u&#x16F;ua rrud rhuh usrs
0394 r&#x16F;ul ruuk ujrs uruu uaug rfru rfuj uuuf uurl rjuu r&#x16F;uj ugug rluf ufud
0395 rgrs ukrr r&#x16F;ug rfrd rlus rsrl rhu&#x16F; ukrk rhuh rfrj uduf urug ufuf uau&#x16F;
0396 urus uhrl rrrd ugrh u&#x16F;rh udul rkrk ruuu rars ujrs uhr&#x16F; udra ugua rjrj
0397 rkug rjus r&#x16F;rg rkuh rjrf uurr udrr uhuh rsuh rku&#x16F; rkur rsud rrrh ruua
0398 uars ruru uguf ufrh ufrs r&#x16F;uf ruu&#x16F; urrj ukud uhrj rurh uurk udrk ufur
0399 rjra uluu r&#x16F;uf ukua rarl ukrs rjrj rgrd rjuu ulrk ugra ujua ulug ujus</text>
0400   </lesson>
0401   <lesson>
0402    <id>{5d2c0445-b28f-40d7-a6cb-7289dff61480}</id>
0403    <title>Lesson 12</title>
0404    <newCharacters>ie</newCharacters>
0405    <text>edea iuea ieig efis eier ifig elel erii ihes e&#x16F;eg iiid ieek eaih euer
0406 ifea eaej eref eker ijie elee isei ihig isik ekih elej irif isie ehis
0407 idis i&#x16F;ij egi&#x16F; ilis esia iher ifih eseh iaef iiee ehij iuei egef ihei
0408 iieg edes iuel irid eaei isea eeer ife&#x16F; ifel iaia igik ifes egid ejeg
0409 e&#x16F;er igig efiu edej ijef ekes igee i&#x16F;ii efer iuel ekie iueg e&#x16F;ir iiej
0410 eeij isis idek iaea efid iuik igir ekek iiiu eieg eeee eaif eleg ikef
0411 ekee eae&#x16F; ikef eues ikiu ijir edel ekea igia ides ekei iiil i&#x16F;ei eei&#x16F;
0412 eeid erid efif ered edee elir idea eje&#x16F; e&#x16F;ir ikig ere&#x16F; eleg ieid ikie
0413 i&#x16F;iu ilik ilir ikes i&#x16F;eg egeu eeer iheu eael iaes ieid ifir eii&#x16F; ejeu
0414 ireg ised iria eaej ekej egif eiei ifis iae&#x16F; eaih esif ilij eiie eki&#x16F;
0415 ikie ideg erea ejis ijei isii iuih eaij idis egei efed ifea isi&#x16F; ihei
0416 ejis ekeg iiiu idii eiej iiee edif ege&#x16F; iii&#x16F; ilig egil e&#x16F;ei ilea idel</text>
0417   </lesson>
0418   <lesson>
0419    <id>{bb440d25-62ed-4d94-8d4e-9dcd4185b32b}</id>
0420    <title>Lesson 13</title>
0421    <newCharacters>wo</newCharacters>
0422    <text>weoi wkog wkok odww wwo&#x16F; weos wowo owwi oroj ojw&#x16F; wuwl wuoi wuok w&#x16F;oj
0423 wlww ouok orwh ouol wwww oswr olwl wawh ohwk ofwr oiou wuof wsww owoi
0424 owog olok wwwh wrof wdow odwe wiwi wswj wuwo oawk oeoa o&#x16F;wa wfog wlwl
0425 okwa wgwa wkol orwe wkwo osod osoa oeog wrww ofwl wkwu oioo oswe ofos
0426 wowo ofwu w&#x16F;wj whwl wooj wkwl wuoe odog wiwf wewo oioh wfor oooe wdoi
0427 wswu wkor odod w&#x16F;we waow oaoa okwr wjwj wdww owok ojwo o&#x16F;w&#x16F; okwj ofwo
0428 whwj o&#x16F;ws wjo&#x16F; w&#x16F;od ofw&#x16F; oeos oewu olow wlww whwd wkwh odwk wuwl o&#x16F;wd
0429 waws olok waof owou okos oowu waws waoi wewa whoa ojwe wuwr oeou wgoe
0430 ogod olwo wdws w&#x16F;wg odwh oewo weok wioe waoo ojwo oao&#x16F; ojor oaww odw&#x16F;
0431 wdws wso&#x16F; ogof ojws wroo osow wjoi oroj ofwd wwoi okof wrod wawh ojwo
0432 ouoj wlwu wuou ouou osow wlwl wgww oaol oawk wsoe wgwh wawa wkos wews
0433 oeof wloj wdow wwwu odws w&#x16F;wr wrwr wswe oswd wlwh wuor wjoh wwwr wwwa</text>
0434   </lesson>
0435   <lesson>
0436    <id>{a271297a-7310-44d3-bc89-fce91d910693}</id>
0437    <title>Lesson 14</title>
0438    <newCharacters>qp</newCharacters>
0439    <text>qhpo plqh pwpu pjp&#x16F; qlpi qsqg qhq&#x16F; pipa qeps qfqd qip&#x16F; pdqi qkpg qspl
0440 prqd pdqq qppe poqf quql q&#x16F;ph quqj pkqu qdqd pape pupu qfpo qaqj qkqr
0441 pqpq pwq&#x16F; phpr psp&#x16F; qopi pqqd pgpk peqk puql qdqi peqh papa pep&#x16F; qrpa
0442 qsq&#x16F; plqa pepu qqqd ppqe prqi pepf q&#x16F;ql qhqq qhpu qepo qdpo puqq qrqw
0443 peqr qpps pwqo popl pipa qupw prp&#x16F; qkqh qdpr qeqe pjqi pjqh qdpl pgpa
0444 qiqd poqp qaqu pdph pape qdpw pgqf puqq q&#x16F;p&#x16F; phpu qfpl phqi qsqd qwqu
0445 pdqr pdqi pppa paqu qdpi popr prqq qdqj qqqh qepp qupf qwqw pspq plqq
0446 qsph pkqs qlqd pgpw phpl qsqq pkpl qfpr qfpj prqg pkqs qrpl pkpw pwqp
0447 qjpi pfqk qwqj pkpe qjpj ququ pppj pspg phqq pgqe pfqw qlqr puqq pwqd
0448 qlpj q&#x16F;pf qpqq qopg qoqa qqqg pppe qeqp paqu qrpp pwqa qsqw psph pspa
0449 qrqq qeqk prp&#x16F; q&#x16F;pu qdps papu popo poql qoqf pjpd qfqg qeqk plpa qipq
0450 plqq popo qppe phpd p&#x16F;qg qwqa qips q&#x16F;pj pdqe pgph qfqj qdpo qjqi qsps</text>
0451   </lesson>
0452   <lesson>
0453    <id>{772eee24-53af-444b-8549-a6de23aa7d64}</id>
0454    <title>Lesson 15</title>
0455    <newCharacters>qwer</newCharacters>
0456    <text>lehe erk orwell uher keplere seper rek repk re e lederer oder pepe uhre
0457 kriegler proser he ser leder ro seper der ar erge jare augere auere
0458 rek kepre erk flere prepar erra je rekord pehe r rarohe uhre rejle krieglere
0459 ru resek grep regi kr lepe odeser kesere leader kore pe raper efler
0460 resor jare seder ro weisere gr leder orse geigere ere heller frajer
0461 seseke esprese ese lepr pere ire greple e frke riege lepr rejd forwar
0462 frajere or wa ra rodee ese ir le pror rorejse seper rek uher rour ruffere
0463 kepr rieger rode repres herd hr ore e drese pele proser jerie weise
0464 perke seker se wh ro regi jele rekur ore pe weiser fre raper se freeware
0465 erk heger seper riege pr seder dekre rieger resle orwelle jer de resek
0466 ress repk rejse dr reke prefer rekuper eiger riege rieger rode proser
0467 lepr e srpe ra sede wale elke re per kre reife freewar jer horore kore
0468 prore redle le hr fedr pajere kesere der eflere krke re peregri rodee
0469 rei perl freewar rour jer uhre pr re redl jere ede heger koherer sele
0470 lepr pergler w erike ekr r kore frajer gregor jeri r hrehore sierr wolkere
0471 kore kreole le ar frese perl krese dealere leder r eri seper pr leed
0472 pe krieglere eh ege kore erg jerie pauere we resek jele ire seper efedri
0473 parker dekre kr roke perl weiser krke se sepe pedre resle w rije geiger
0474 koherere oder wolker seker per ar jele heke de prokre perk wale res
0475 prej odeser je uhere alerge eiger eur eur geiger erg seper esej rej
0476 rehk geigere eh pedre freeware der es leporele eg sr auer dieres kriegler
0477 rekord erod rour hrehor hrehor rieger ek seker sr freeware jele efler
0478 kepr rekru efek pe orwelle perk kore uhere rije prdele raperk greple
0479 oper proser geiger rej prore rhei her rej sepe greg rekor rife pe ar
0480 rode referu dieres geislere horrore ruffere euler pure leed flere pere
0481 efe res eiger proser der perigee wolkere ro seker jele refore frajer
0482 pauere are leader uper uhere leadere rehke rour gore frke riege user
0483 le le rekuru ro seker dr horrore oer efek rauere rode rekorde seder
0484 sele grepe freeware hrehore repr jere sele lepr geigere hrehore rade
0485 r seker seder perl der heger jerj uhre heller geiger seseke espres erik
0486 sr erhar proder r user hr gregor rode refer pierr pauere eri frajer
0487 w prej lepe drese reedi federsle pedre de auer rej oer ruse sharewar
0488 dee ekr odeser ede rife sesede wale seker per jere oer seper sharewar
0489 esej ar sede ire raper sepe leder prepar re resl ire e kepr user rehke
0490 resek riege kre perl egr ru rife eiger opere sekero resek ege perige
0491 wolkere seder sekere ege raperk ke kare der pajere seder lepe friese
0492 per kr spreje radare resl r ede ro leder ore rek e parer perke rupe
0493 jerie rd hrehore preferu r per auspergere he je efler keser drese sekre
0494 rek jer hr seker olee le prore auspergere le repe rekur r resek ei rorej
0495 leder se rar heller ar repor jer erke rapere fr reseku ru je odeser
0496 opere re parkere je or per redl orse eh wh resle resl rekur eseje fedr
0497 es e wolkere ra eur hore je rieger ore redle jerie rose galere per le
0498 prdele rekreu proser r pere re oper kepre hellere kargere preferu he
0499 hellere lederere seker jere sharewar kore repr seker sekerk gr prekursore
0500 auere ri ir geiger riegere je fre irei kepler perl regres dr heller
0501 leadere hegere raperk lepr lepr de repres pe espres r rapere ser ire
0502 krke efe perl peregri auere eur seder raper kr rekru roje le prse rorej
0503 ire fe jerie sekre ser hoere ke we kellere rauer rejske rauer krep per
0504 repk euler user ser der hore rej uper rej ri sharewar reil reser sierr</text>
0505   </lesson>
0506   <lesson>
0507    <id>{80e10e65-cbcf-48af-9151-4cba4c0c5a36}</id>
0508    <title>Lesson 16</title>
0509    <newCharacters>uiop</newCharacters>
0510    <text>pour poku pope pi op poloos podup roup op kop pupil o pooerou doloupi
0511 dopi po pipk pohupuj propisu popil pupp popud podpi lipi pokropi puk
0512 okopo opi odkoupi pohoupa uloupil pi udup kipp udi opuk popil kroupo
0513 lopo odkoupi odpi u opi houpo udup houpo prohloupi loup supo pokoro
0514 filipi pour uloupi poko oudi podup horopi u roup popl pour popro dopi
0515 pupk opus loupil popi pop opu upij prokop p up doupo kopi pipko propi
0516 oloupil pupil posu poko udup osopil roupo o pop dopi pouli popl posp
0517 pul pil lipi podpisu pp posu lopo oidipu kou popuke popl popisu ip pupe
0518 prohloupi poji propisu popil kou p popis u rou p puppe roup roup pohoupe
0519 op ukop prokopo popos pulp opo op lupi olup oloupil kupu propoli popudil
0520 poupo poro o u poru pilu popis prokopo ii p popl orio poh odpo i odup
0521 propoji popisuj popojdo po dopu op ukop kupu opo poup pulp odpisu pulp
0522 doupo kou pop p osopil lipo u popl poul pupp pipe popk pohoupe prokop
0523 posi poloos lopo popojdo pop oidipu pud okopo ukop ukop uloup piho papi
0524 poro prokou rupi loupi upil orio propi roup pro apo pour o podpi rupi
0525 opil uprosi u popuke opil pope oppid pi pohupuj udi o o doloupi popru
0526 olup poko o pohup polooso pokope prokopo opo pupil pupk opi popudi o
0527 grupoi odloup okop okou poloo odkoupi popis o oko spo pop poul pospoj
0528 poho opu ropo oloup ukou pupk pope sloupo opu pia poso popi pokopo popis
0529 uloupil oir plu kupi soup opoji produpo polooso poro orio puri pili
0530 opis kopi okupu lipo pu poko odpi idio poko u odpi opi popi pau rou
0531 o rupi europi lipi opil pou opu pohoupa odpi opa hup popij kop poli
0532 puri poup roup opo pilip dokoupi popil popl pooerou poko propi opisuj
0533 u polo opoj popij p odloup poup kipp pupilo p poji opuk poloopi porosi
0534 p kupu po loupil oppid pupp ukop pupk u popole poprosi pilip opoj popole
0535 uplu poho popisu popojd oppid popud opi opor propilu popro puk opil
0536 p popi odpi pi oli sui rupi kroupo piro loup koup p popisuj prohloupi
0537 odporo odkoupi popisko popk pul pouho upr kipp okou roup rou propisu
0538 poro prohloupi pipk popa uji opa op o popa pu pupe pia papu oppidu pu
0539 p piro pilip p pipk pi purpu kopo prohloupi europo pupa opisuj dokoupi
0540 popud poho uloup opis o opil epi op ppo poup supo lopo poji opoji pokopo
0541 okupu oidip o pilo po popis pope pus uloupil popudi lipo i p pipe pi
0542 produp kopo koup o poprosi o osop pi pokop pohoupa polohopis p podkopo
0543 propi popk odpo kopulu opo prou upisuj prou opa posu posoli pul ukou
0544 europi po polohopi koup oplo pu ropo opil propi kupo okop poudi oudi
0545 papi okou dopi uloupil pudi pokropi pulp poro pilip propoli uloupil
0546 dou odpi upil polohopis opil poul osi popl p pokouk popr i upil oloupi
0547 loupi opil pulpo lipo pupk upil odloup opil pupp pp oidipu p pau posoudi
0548 okop rui odloup oli prokop pipk poul poso popis popros houp pokosi loup
0549 ohi o po dou p op dokoupi sloupo polohopis i pogu lipo oloup papi lipo
0550 i up pop upr poko polohopi pulp pupk doloupi pro pil opis p posoudi
0551 dokoupi pi op pupa kopi odloup opilo houpo pou porosi prokop oppid poli
0552 olupu pu podu pi pupa koupi opa popojd oir prokop prokopo pulpi opu
0553 pus o upu poul poko o pi opus poopr upis podporo rui poli pilu popis
0554 lidoop pologrupo pupk posp uprosi roup houp pip pokop plu pud pp kupu
0555 osu opij lidoop propoji po o posu poho pokoro uloupil p soupi oplo podup
0556 pologrupo pi pope pudi o po popk uplu lipo pi opoji poko houp o dopu
0557 opij pilip uloupi oli pokropi popu okou oloup i oudi lipo poperou dokoupi
0558 pope kupi op uloupil upisu pupil oidip kupo poloopi popudil kupi roup</text>
0559   </lesson>
0560   <lesson>
0561    <id>{c0da18a6-8365-4e53-a741-a3b1393a1c4d}</id>
0562    <title>Lesson 17</title>
0563    <newCharacters>tz</newCharacters>
0564    <text>zgtg zito zdzi tlzj zgts tqtk trzk zhzg tkzo twzw zpth tptz tezj tttz
0565 tqtl titw tszs tftp titq thtg tfzi twt&#x16F; tezo tozp zozj zszp zuzw tptp
0566 tezk zfzw zitz tetl zqtf toto twth zrzd zotd zqzh tjtd tdzg tzte zpzk
0567 tqzt z&#x16F;tr zhtj zotu zftl tzto tpza tstl z&#x16F;t&#x16F; zjzf trtf zazi z&#x16F;tr zutk
0568 tstd zhtj trtu tutp t&#x16F;tk ttzk twtr tsze zpzd zwzs z&#x16F;to tizj zozw zhzf
0569 trze t&#x16F;tz tdzs zzzg zrtp tltf zstr zfzf z&#x16F;ti totu z&#x16F;zu tztq tjtr zdtg
0570 trzs z&#x16F;tj zltr zltk zqza tptp zpzq tdzz zpze tlti zrtd titd trtt tfte
0571 zuzk zdzp zizr zjtu zit&#x16F; tutp twzt zdzw tizr zhz&#x16F; z&#x16F;tl tath zstg zzzr
0572 zhto zqtl zhzj zutd tuzj zuta tutp zkt&#x16F; zhth zqta tozp zfte zrzk t&#x16F;ze
0573 zlto tjzi titi zezj thti ttzh trtp tlzt zpto zptl zpth twzw zhtw zatw
0574 zati tptr zutq tpz&#x16F; tktq twtu tate tezo zlzr z&#x16F;ts zftj zlzs tgzp tkzj
0575 zfto zrzd tqtl tdzr z&#x16F;te twzg tezk tgzf tptf tptk thzt tlzd zktp tfzr
0576 zszh t&#x16F;tp t&#x16F;zd z&#x16F;tf thtp zgtt zotp zlzp zlzw zsza zatj twtu tgtf zttj
0577 zktt zztz zezs zwzk zozh zuth zezh zit&#x16F; twzd trzd tgzi zgtw zzta tgzp
0578 tlzl zuzz zozw trzq ttzs tst&#x16F; teza tjz&#x16F; zgzq zuti tftk zrtr zkzs tots
0579 tqto thzg zhzz zizq zhth zlzt ttto zszk zrze twtp zzz&#x16F; tozf zezw zdzg
0580 zlzu tlzr zgzr t&#x16F;t&#x16F; zpzj tqzw tttl zgzq thto zwth zaza zttu zdzs tezl
0581 tpzr zwzj tjzj tpza zsza ttti zqtf tjtd zazg tati tlzl zuzp t&#x16F;zk zjzo</text>
0582   </lesson>
0583   <lesson>
0584    <id>{5c30015a-68f9-4e72-961d-40447ed837d1}</id>
0585    <title>Lesson 18</title>
0586    <newCharacters>qwertzuiop</newCharacters>
0587    <text>trezor pro pour peter uper ut terezii poot zoe rez rozet potu o poru
0588 tit pozo pozor pro ri otro propriet rozore tipe teori propr utre ire
0589 oz potet peripeti t rozpor pru rozpore eritreo pute pru popi tur repetitore
0590 zpit priori prou torturo u prut zi potu piet te ro pure zi rozet porozito
0591 roztr e zpor porte rozo tirete put prut orte tri pozor pep r roto zpit
0592 ori torz uper eritre protez i pipet po to otr poto poto tortu ortoepi
0593 piro pozitro zr w topt ezo pi prote repetito ruptur prope poto petero
0594 rop pur uteru poru rou zpito pot zoerou izotope zut repeti popo po tut
0595 ot i tro otro retort rie route pep zor up poote pi perpetu rozete utre
0596 ut troti r potr io proper pp iter eritre tortur popouze rez petro opit
0597 porter tur por ztupt tip propero pupp retti popouze pur oporo popouze
0598 zi t titru tortu top rez eur pouz opozitu rozoero po rtut or poute pout
0599 poete opere te ti purpur rotore otrou r zotr uz ri tetr tepr ire eritre
0600 zor ww popi oorte zpit rizot uze pepe otro ite u popo utere tor zore
0601 pooer pooeret ori opu poro pi opruze poto ru pirueto prot putte pout
0602 rozeto pout pirueto trezo zi uper otupi terez perut e prot popo potu
0603 ortoepi ure opruze roze t t tre pote zpoti zetore petit peter utere
0604 potupit p i pizz pepit ut topor putu rit trup teori tipu ruti ire pur
0605 e prot rozpo repetito popouze pour popu ezope rozore t putt perpetu
0606 poete tereze tez rou pr pepite ezo poru rizi zor prope rozpi roto tu
0607 tete poto top pur ztrope rotore otupu zout ure tiret roztepe poetiz
0608 ope trito pour orte opoti utre rozpito rozoeret zi ort pru poro t uperet
0609 portere ri zt pizz ir priorit prouz peter pupe pozor zoer turz pe ritu
0610 ortoepi t pizz pipet eto p pt proto eritre zoerou potopit potup peret
0611 uper teritori ww tupo prouz ore pure porte ztopit teti tretro pupp tre
0612 prope tepo properet trop pout proro propit tri t pepe ut poper rot repor
0613 popr tropi p protope t ire ztrope petre ore repetit otrou tu porot zpoziti
0614 opouz zu titze proprieto teori porter t oto router pepi repetit pitr
0615 pipet eur roztepe reze opie pout zetor poputu ro perio opo p petr topi
0616 opoti teti ozi poru utrou por retort rou eto zore port propu p p i zpruze
0617 uperet ezope otep z r pipe to pour pote teritori proto peripeti rozto
0618 purpur pi zt poet pupp popr otop ope ozi to poet prut rte terezi rite
0619 opitz tortur eur pozor perut poute europi report rozpito piet upit te
0620 oporo pe tur ozi ze teritori eritreo u o zte pr petr por eur rot popouze
0621 opozi ro popit tropi pour terez opitze tretro ozi pozo ore rezort rozt
0622 zpito ire zte top tep opor terezo por opozi europi potu zut petro protr
0623 opruze popru proper pe touz zpi pe pooer irit rozpito report porot pipet
0624 piet tropu pupe ti zpoti rout popi poro pepite potopit popit pupp pour
0625 uteru torz pep puri purpur trou pipe protr properet perut zout ore potopi
0626 tropi piet prope erotizu ort poto pur utre to rott eur oporo op topi
0627 rope pooer opo opozi peret tiret w rupi eritre prouz tu ortope otop
0628 poro operete poute ozi up terezo w rei zor eto rozpu roze petr o ruptur
0629 tortu pe zuze erotiz potop pozoru zore pipe rotope propu tropu zi teritori
0630 ope pepi turz pipeto pop u pooeret tirete teritori ritu rozore utopit
0631 uper tri teoreti porozit peret r pipet tetr ope rozpro opoti zpito ro
0632 proro triz zpr tete putu ztropt repr utre ruptur rtut ortoepi otupe
0633 zor eur eti opoti trup retort ro prope zpr europi teori tupit r pepti
0634 titz zt poz propu tore pepite ot ot trop r p ire pr popi oorte utre
0635 tepot terezi ott potr tepe rotor report poupr rei pute utrou rotter</text>
0636   </lesson>
0637   <lesson>
0638    <id>{b3764f8b-334f-4b95-913b-215494a11425}</id>
0639    <title>Lesson 19</title>
0640    <newCharacters>qwertzuiopasdfghjkl&#x16F;</newCharacters>
0641    <text>salduj aralsko aerostatik aerostatik rusk ztopil spiritualistko le jud
0642 korejsko opleto zdegradujet ekliptik trapistk zdupaj kos tajtl utlu
0643 odrostlost tajit koukol zlati doslz otiskuj sajt artileri jarko krali
0644 po pala luz separatistk rozkoule aleutsk fik ztopil poodhalil jarko
0645 hastrdl klausur trigge slupko dort hloupl dorolujet zdegradujet kruhadl
0646 podko rozehra palo triatlo houfe autistk lito opatsko pestro sflikujet
0647 driftuj gross kohort ekliptik tepot poposedl hloupl luz popi utrhal
0648 aralsko hei rozdupal sfoukl doseret prohodil restriktur lork sket salduj
0649 regat zagor di doseret hastrdle ujedo pala ratifikujt klapl doklopil
0650 selk propukal zkorodujt soj lork rojar dokrouhal roj juro profiluj zrestauruj
0651 potlouka uste legistratur dohrozi pokapal shodl korouhe troufalej luz
0652 sirk pepo oteplil soj zagor pokuse karfiol rozloupa opra protitlake
0653 galerist adultolog pleskejt odlepe sesazuj zapatistko zapojil poutal
0654 prokluz zkroutil zdepta pokazil plazil restriktur ploditel zkorodujt
0655 ulku prosra skoupost zprodukti poli pokapal dokoupil spasitel potlouka
0656 lipi klatost posti rojar kolodiu pater lipi pseudopokro odkoji laptope
0657 soj doparketujet regat doktorsko sket perk zaokrou zprodukti rozsekl
0658 rozloupa rozpitoste odkopl podkopl rozkoule rozkoule di posluh poklouzal
0659 uherk restriktur otrkejt utrhal krip trose dri art topas steak posti
0660 loos zoologe spode dosedlo uhadu oddrolu separatistk kalousk spade ulku
0661 prop parkhote artileri sirk rozko odjisti dosedlo aleutsk perforuj zahrozt
0662 faktu rozloupa trapistk hloupl dort podteklo spolurozpoutejt pokuse
0663 palo pelet slz zaglosu pooer triatlo troufalej sp rojar uste rizo poli
0664 podsado dotka sirk slept kepler rozkoule galerist galerist lipi pup
0665 soj okrouhle zaokrouhlil zadrhal otiskuj zprodukti zastrkejt hazardu
0666 podlepuj autistk steroid protokolist tik ulku klet pokapal pala horke
0667 petrk glasgowsko hrkot korejsko profiluj houfe lojzko doktorsko fiatk
0668 petrk art glasgowsko kokos oddrolu agatz defekte dotka odkroj hastrdle
0669 tajtl kohort legistratur propukal pasterujet odizolu resort elektri
0670 sp slz gulage pohladil podkopl faktu kalousk rozloupa di pohoup fjord
0671 solist spolurozpoutejt utrhal falto utlu terapeutk luz zapi krali podpi
0672 di tlapaj elektri aleutsk sod protektor hald pigluj topas prop prosra
0673 traduj kartograf doktorsko lazur sket sahul hrkot pseudopokro hald zastrkejt
0674 opi sg roj udi posedloste le potlouka se dokrouhal tleskat rozdupal
0675 kepler aerostatik zahojit slept kojot okap kalfus palase skoupost doktorsko
0676 po historiografk klausur estrago hartl tepot doparketujet zahalekal
0677 stolk prs odejdo petrograf porosit lojzko huli dadaistk sirk zalehlej
0678 ulku rozkoule tajit ekliptik solist dohopkaj driftuj agatz ekliptik
0679 upil rozehra tik istri petrifikujt izoluj korejsko porosit ulku rusk
0680 kloak di zapatistko aralsko dohopkaj slept pitoste zkropil odejet patisk
0681 pohltil solist skoupost hazardu aerolog elektri ottaw dukte koz traduj
0682 prop flegle dosedl prahe upil potlouka uzl rozloupa osazuj solist lajpold
0683 poklouzal poleka klapl zaglosu ekliptik grad opatsko zagor palo podteklo
0684 krali lork terapeutk kajake se okrouhle tleskat sp ozkusil petrifikujt
0685 opilko pokuse hrouti kluk zdolal kos ustrouhe zapatistko dohopkaj prop
0686 driftuj ujedo pala dufk doje elektrizujt jakale paset zapojil dosedl</text>
0687   </lesson>
0688   <lesson>
0689    <id>{c861e6a6-7409-49a8-bbbc-edf3fc2da1ed}</id>
0690    <title>Lesson 20</title>
0691    <newCharacters>mv</newCharacters>
0692    <text>mavl mrmu mzve vfmu vkvf mmmt vvvs mtvl vdv&#x16F; mgvt mumr vhve move mom&#x16F;
0693 mtvj movw vlvf mgmd msvl mmml vavz mimu mivf mkmp vmvg vfvd vpvs vhvt
0694 vqmv vsvv vmvv m&#x16F;vg vpmh vzvo mlmj vomt vumu vovp vivp mevq mwve mtvw
0695 mzvq vmva vvvp mqm&#x16F; vlmg mlve vrme mhmm vovw mpvf vhvz m&#x16F;mr muvt mgmd
0696 muml mavf mkmm movf vlmj mhvj vwvz vimt vqvh mgvl vpvj mhvq mfvr vlvd
0697 vdvz voms vwmo mmvt mmvr vfm&#x16F; vqvg vmvi vmmv vqvt mlvm vhvi vtva vemz
0698 vpmf vemz vtvr mivo vqmh vovm mumi vevu mgmq vpv&#x16F; mamz vsmm vavt vomh
0699 vemh mfmj vzvt movo mvmz mvvz vkvm mhmk mevw vwmh vlmu vivv vsmz vgmu
0700 vimj v&#x16F;ms vzvg v&#x16F;vw vhml mev&#x16F; vmvt v&#x16F;vj mpmj mrmt v&#x16F;mg vtmp mlme mfmm
0701 mlmt mumu mkvh mlvj vhv&#x16F; mvmm vmvj vdmf mmme movl vrv&#x16F; mimr mrmv mjvv
0702 mmvo mtvj vrvf mzvj m&#x16F;vp mkvu mfvf vlmi vrvs mivz vvvs vzvo vdma vdvj
0703 vlvm mfvd mgvq mgmz mtmr vfvw vive vzvg movr mhmq vsmp vzms mfmh v&#x16F;md</text>
0704   </lesson>
0705   <lesson>
0706    <id>{487a4172-53b4-42a0-83e2-113a473c7bad}</id>
0707    <title>Lesson 21</title>
0708    <newCharacters>c,</newCharacters>
0709    <text>,,,w ,ocd cico ,pcv ,c,g ,rcd ,lcv cv,l ,f,c cq,t ,acl ct,o ,p,q crcw
0710 caci ,v,i ,zcv ,ucj c,c&#x16F; ,h,m ct,t ,r,t ,zcl cvci ,v,g ,p,s ,m,h cqc&#x16F;
0711 cc,o ,pcv ,e,g ,k,p ,mcm cj,f ,s,z cv,k ct,o ce,l cgcj cvcq cdca czcc
0712 ,vcj ,&#x16F;,, cc,w cd,i cjcd cwcj cm,e ,ick crcf ,vce ,hct ,ecd c,ci cr,p
0713 ,q,r cr,h ch,&#x16F; cs,h czca cl,s ch,t ch,e ,mct czcd ,c,r cvcp ,g,t ,wcg
0714 ,aco cqca ,ect clcu ,c,z ,s,e c&#x16F;,, ,hcg cvcp ,ics ,l,k ch,p ,,,g ,r,p
0715 ,fcw ,r,i ,e,t ,q,k c&#x16F;cq ci,s cl,k ,,,p cs,d ,dcl ,g,&#x16F; ,pct ,p,c ca,g
0716 ci,t ca,k ,mcr ci,w cp,w c,cc ,e,&#x16F; ,f,&#x16F; ,l,p c&#x16F;cs ,f,&#x16F; cr,m ,hcd cv,k
0717 c,cp cfc, ,a,c ci,v ,l,o ,dci cd,k chct cl,r ,ica ce,z ,p,h cp,p ,o,l
0718 c&#x16F;,t cm,p cq,a cr,k ,ocf ,kcs cp,r c&#x16F;,s ca,s ,e,z ,i,f ,&#x16F;cg ,tcc cjc&#x16F;
0719 ,f,i ,fcz ,&#x16F;cz ,p,w cg,i ,l,h ,rcr ,tcf cucp ,ico cw,d ,t,d ,s,j ,cck
0720 cocr cr,m ,dci cacc ,vcu c,,e ,ecf c,co c&#x16F;,v c&#x16F;,o ck,l clcg ,e,w ,lcr</text>
0721   </lesson>
0722   <lesson>
0723    <id>{4637082b-3fab-4b77-b532-5cc49087b208}</id>
0724    <title>Lesson 22</title>
0725    <newCharacters>.x</newCharacters>
0726    <text>xpxh xpx&#x16F; .u.&#x16F; .dxf .a.&#x16F; .z.i .v.r xaxr .axk .cxa .a.. xxxf .&#x16F;xu xlx,
0727 xpxj .oxs xmxa xixo .hxe .vxk .r.m xtxj .lxf xzxj xz.x .d.l xx.r .kxt
0728 xv.h xuxc xwxt .lxc xoxe xqxt xjxl .ixa .dxm xdxs xe.f .exx xuxu x&#x16F;.l
0729 .gxe x..z xkxo xr.k .v.e xe.c .d.j .r.v .ixp x,.m xrxu .ixr .&#x16F;xx .k.t
0730 .fxc xjxk xl.q xpxm .t.e .ixa .uxs xhxi x&#x16F;.a .dxz .f.k .uxw xk.&#x16F; .g.a
0731 .v.m xoxu xuxd xe.l xq.r xixj xzxw .i.. x&#x16F;.r .d.j xr.q .a.c xa.d .,xo
0732 xi.j xq., .f.c .dxt xx.u xh.e xm.z .d.j .uxh .l.v .dxr .jx, .zxg xq.d
0733 xoxe .&#x16F;xc xg.e .r.d .uxo xg.w x,xf .f.x xg.u .pxx xpxw xcxe x..h xw.z
0734 .s.x .pxd xexf xf.a ...&#x16F; xc.l xfxp xxxs .kxe .v.c xp.&#x16F; .,.c x&#x16F;.f xwxl
0735 .exr .ixl xz.u xm.x .f.m xh.q xq.o xc.q xd.u xr.a xr.u xz.z xd.s .wxs
0736 xs.g .g.u .q.d .v.x xp.r .oxu xo.k .h.a .k.k xsx, .fxw .d.h ..xu xp.p
0737 xr.j xw.o .p.g .&#x16F;xr xa.q .jxu .wxa .vx. xaxh .x.i xx.m .gx&#x16F; xrxd .dx&#x16F;</text>
0738   </lesson>
0739   <lesson>
0740    <id>{95a743b2-873d-4279-8956-3ed3fc9322d1}</id>
0741    <title>Lesson 23</title>
0742    <newCharacters>y-</newCharacters>
0743    <text>-hyv ygyj --yt yz-t ---o -o-g -lyy yk-q y.-w y&#x16F;-a yy-a yu-w yxyq -z-c
0744 -yyu ytys -&#x16F;-f y&#x16F;-u y--, -,-k -s-t --yl yf-&#x16F; -jy. -jyw -d-l yr-s yxyc
0745 -,yc yq-j -tyg -f-&#x16F; -jyk yryf yy-k yj-h -kyw y&#x16F;yw -k-r -hyv -dys yy-p
0746 -v-x ytyd -gye -eys yey&#x16F; yx-o -,-k y,-j --y, y.yo yoy- yv-a -l-z ysyu
0747 ---c yey. yhyv -a-m yuyk -kyt -a-o -d-&#x16F; -r-o y-y. yq-k yx-z -,yw -u-z
0748 -iy- yhyc ygyd -tyh yvye ys-g -cyw y--q yv-z -syf ygyv yjyu -,yv yq-c
0749 -&#x16F;-x ycyl -ty- -pyo -uyk ya-o --ye -c-m yoys -tyt -h-&#x16F; -i-h y--j -g-i
0750 ygyg -j-k yyyy ym-y -q-j -&#x16F;-v yt-s -gy, -qyp -h-z yxyj -jy. -ayy ---r
0751 yu-d -ryw y,-&#x16F; yx-&#x16F; y.-s yyyj -c-, yty- yu-g -,yo -tyv ya-j -k-u yx-p
0752 -uyp -g-p yf-. -vyq y,yh yjya ydyt -&#x16F;yk -t-x yryc --yz -iyd -dyf -t-a
0753 -e-t ymyz -m-. -fyw -dyt yi-c ytyi yiyg -z-t ---w ypyu ygyx -g-g ys-a
0754 ytyr ylyx ysyi -xyu yvyv -lyx yr-q -t-m ymyq -fyp -vyc yzyx ya-- yeyf</text>
0755   </lesson>
0756   <lesson>
0757    <id>{17aa4139-3b24-48f6-a45c-d5fdf9436993}</id>
0758    <title>Lesson 24</title>
0759    <newCharacters>bn</newCharacters>
0760    <text>bibe nwnb btna nwn&#x16F; bbb. bvna ngny nenq bpb&#x16F; bsbj bqnw ngnm bab. npnl
0761 nmn, bknh nvbh bxbt nybv ndnl nkbz nank banq bsbd ntnd bono bpbf bgnx
0762 nmng ndbs njnd nubx nhbi n.bn nbb- bubo baby ndby nsbx bwbf bynj bybb
0763 bani byn&#x16F; nhb&#x16F; bkbd nbbs bwnn nznu b&#x16F;nv blbb nqns bwnq nlbd nfnk bfbs
0764 bgn- bubn bubn nfbr nenu bxbn nlbv bine bxbv njbd bobu nybs nanx nmn&#x16F;
0765 btnl nbn, nnnt ndbd nync npn&#x16F; bynm nybc bwnh nubx n&#x16F;ne bkna brng nabr
0766 nnbd bqnt nrb&#x16F; nlbq nxns n.b, bqnd ndbf bgbn nxbv b&#x16F;bt nubv b&#x16F;nm bsb&#x16F;
0767 ncbq bpbm bsnx bwnd bib, bcny nsby n&#x16F;n&#x16F; bmnc b&#x16F;bm bzbv nmbr n&#x16F;n, nrnb
0768 bpbu bobx bobn nunj ncb&#x16F; n-nc bjnd nnng beba bybj nfbw bvbz nqn- nwnp
0769 bxna nfns nebg bubq bvn. bebv n.n, n,b&#x16F; bgb. bxbq bpbx bunk nznj ben,
0770 bnnt nkbb n&#x16F;n, ngbi bhnz ngnb nvnj nin. b,np bfbt nybb bhnt nbnv nvbe
0771 bwni bknb bmni nrnp nznu nbnv bqnd nibq bfb&#x16F; brnr n,bx nlnc bcnv btbm
0772 nwnx bvbj b.np bqbk nlnc b.ny b&#x16F;bo n-ns bmnc bvnb bmnp bsbh n&#x16F;nr nmb-
0773 nvb. bfbb bhnd bqbh njnt bebw bqn, nibp nlbk nqnq ndnk bkba bsnt bzb,
0774 bxbz btbz btbz bons bynn nfbr blbk bzbi bgb&#x16F; b-bn bybn nlnq btnb nwnh
0775 nnbg nkbx bbnh bvn, nknb bxnf bsbv bmnx ncbo bmba npni ntb&#x16F; n&#x16F;nv brbv
0776 nanq bmnn nybm nwb- nebp nebf nknf b,bm n.ni nxnm ndbq bjns bvnd nzba
0777 bib- bxnv bsbo njnh bhnp bvbu bubd n.na bfnj nhbx n-b. nmno bcby nfbf</text>
0778   </lesson>
0779   <lesson>
0780    <id>{7c2f90e9-805e-4722-b375-bd121c37e695}</id>
0781    <title>Lesson 25</title>
0782    <newCharacters>yxcvb</newCharacters>
0783    <text>vybox vybyl vycpa cavyk vydobyt vybuz vyvo vyhub vycucl bac vrbov vykov
0784 vc cvach vyryl byr x vrabc vyj vymyc vybox vylob vacov curyc vycv vydoby
0785 vbi babic vacov chybk vylov vob cc vykyn vyryt vybli vylov vyrub vyvi
0786 vybra vyryt vycuce vybavu babyc b vykyn vykva rybov vyvan dyb kynyc
0787 cvec bax vymoc c vybi box vyk vyhov chyb vymyl vykyn v vyv vyhyn vychval
0788 evc brych x uby cc vybru vyl c v vyvin chybt vybud by vrabcov vacov
0789 vyve vykov baxov v vyf c kdybyc babyk box vrbov vydrb brych chyb vyr
0790 c chybi vychl vrbovc vrb vly vybi vyved v by chc kocyc x vybarv vyber
0791 vyry vycp vybubn vybox vyval vybit vyryt baxov vyber veb box v veb vycucl
0792 chybk vysyp chybov chv vymoc vrabcov vychv b nevyb vylov vybl vyvda
0793 vym vybit cvachov vymy chybec by vyb xvi vysch veb vyve vrb vymyt vry
0794 b brychov vyry vrbovc vyrub vymyl cvec vrbov chy vyvda v vycuca vyblbn
0795 viv vyblbn blbcov vzb vrabc bych chybov vyryl ryb vysyp abyc chybk vycuc
0796 vycuca byzny baby chybk v vyboxova ryb blbcov cvech y vybuch brynych
0797 vyrva vdovc blb blbcov vrbic bobec vyhub vycouvn cc vrbovc cvech chy
0798 bax vyvrcho vbi nevycv by bax dovyb vybil by b ryb vdovc vybouch bob
0799 vybaven blb vymyj vymycova vypov nevybyl vyrv veb byrec vyv vybru vybydl
0800 vyl vyblbl vyvl x bec vysyk rybov dvacc vyvrh vybit kyv vycucl vybaven
0801 vymycova vc vymy vysyk ryv c vrb vym c vrbic kdyby vycpa chyce dybov
0802 cc vykec cvo v cva kyv vrbovc vymyt evc vycouvn vacov vybal brych vry
0803 bubovic chyb cvech vrb chyb nevyby vymyt kyv chybov vybouch vylobb cvachovc
0804 vyvoz bab kyc vyhyn cvachov rybov vyvan chyb vyzva kyv brychov vymycu
0805 chyb x vyk byl blbec chyb vys vycucl vycucl cvachov bynovc rybov ryb
0806 chyb vyvan vymyc vycucn blbcov vybra vc vrabc vykva vybra byt vybaf
0807 chv vycpo vly vyhec vykva v brv c chyce ryb vyblbn babic chybc vyboxu
0808 byc ivc bynovc vyzv vymyl vyvez vykva chc vrbec cvachovc vymyl vdovc
0809 v nevycv blb vmy vyved kyv cuc blb vyryl vyvol chyb vybij vybavi vob
0810 byc kyv ryb vybuchn vybra vycucal by vivac vybyl ryb vynec vyve chybov
0811 byco b rybec brychov vyobcova vybr vycp dybov chc vyt vychl vacov box
0812 vybydl vyp bob vyrvo vbi vrbic vyvo vykry v kocyc vychyl vybav byco
0813 box vybud vyrub ymc ovocy vymyl vsy vbi vybra ryb ovc vycucn vyjev byr
0814 chybk blbcov vycucl ovc vyl vyvrt vybi vybydl cvoc chybov vyryj cvach
0815 cob b c by bab b vysch ovocy ovocy bynovc c vydobyt vrc vybud vycucn
0816 vybil vybra vyblbn vec ryb v coc vyvra cvo vy vyzv brabc babic bicyk
0817 vacov vyhov vybal vyvra vy vacov vyvez vybyl blbce vrb vyvr vrbovc vyrab
0818 brych blbcov vyzva chybu vyboxu vyblbl vyvrt brych vsy brych vyber cvach
0819 vybavil ryvec x vybarv vybubn vrabc vymyl vrabc vyj vymyl vycpa vydoby
0820 vybud vyryj babic bicyk vysvob chybc vyvrh vyvoz blbcov vyhov vybra
0821 vynuc brych vybubla ryb vyry vyf vymycova vyvez vybal xvi vybud vyrab
0822 chyb byl vyzvr vrbc blbov bub vyvi by vybaven chybc c vybro v vysch
0823 nevycv blbce vyryl byco box vybra bycho nevyb vlc rybov brynyc vyvrt
0824 vc vymyj vyryj bycho vydobyt blbec chyb veb cec vyboxuj bob c vrb bob
0825 vyvrcho vyvez vymyl byl chybt vyhub pyc byc chybm vysv vacov vyhyn nevycv
0826 vybit vyvda vysy vbi kyv vymyj vyjev ryvec vycucn bab vybal ryb vob
0827 vykry vyj xv veb nevybyl vycouve bab chyb vymyj vybli ryv chc nevybyl
0828 vysch vybuch chybu vrabc vyhyn dyb vyva vysy vyt chc c shybc cvech vyva
0829 shybc vykva abyc bicyk blb obv vymyt bynovc by chybe cvechov vybe ryb
0830 vrb vybli vyr cvachov box vyvrcho cavyk vyn vybr brv chy vly vybru vob
0831 vycpa vybil uby ivc cvach by cvachovc bax blbov v vydobyt vyt vacov</text>
0832   </lesson>
0833   <lesson>
0834    <id>{ae231488-c7a0-4571-aeba-8e3975b0a9f9}</id>
0835    <title>Lesson 26</title>
0836    <newCharacters>nm,.</newCharacters>
0837    <text>um nemlkn man mankam monism ma memen rn monsun mnemonik mnut me zamn
0838 temn min ann mihnem mim minome kmen nyjm sn manam mnu nemrzn minkam
0839 monism ninam mi name nanosm mement n nenahn nenahn mamk mani humn mukn
0840 minc amin nemnu mism namanem mlsn ma n emam amin ma m minkam ni mement
0841 mn minam magn m tm n vymn mimi in temn monism mamk nimb minu m masnam
0842 umno m mr neon mrkn nemu annin dn mnem min mim nezmamm nemi mism mocn
0843 ma nemuknem mo vymn dn maun mamk mnemonik mnul m em neon eman mocn sn
0844 mim nejm dn mannov n mihnem nemn mannec nemrzn mm komn emam mannov dm
0845 nemlknem nemani nenamy in nu um mlsn nankam monument mimin monumen mi
0846 nenamokn nemrkn monism masn emin nedomn vymn snm nemokn nahnem vymamm
0847 me marn neon m mino tm vinn mr nume neuman nejm ln bonn dn namrznem
0848 n non mont nemi ni marn nenapn neme tn mnemoni en kmen tmam menzam monism
0849 mg minim n vymamm nemn dymm dn nenamr tm nemrkn minu n amin mrkn man
0850 ma nenamrzn nume mimin mamm mnut mnou minim ma nymf mamin mimin mimu
0851 onan noem nutn n mamkam mr menc mimin mim nepomn dn norm nemani dn mimine
0852 snm kmen me mnemonik neumanem mamt amin mukn neln kmen mnut minkam neumann
0853 manam ny manganan nemnul nank nemamt kmen mamt nemu dn nank mini mnul
0854 hymn nemin menz nemrznem nenamokn nemrkn zamn mamc ma manc nakrmm minu
0855 mrkn mamkam nevymamm annin neomamm ln om nu mocnin myjm mnemonik mn
0856 mocninno tn nemani nr mlsn nino mo namn neanim neumann mlkn nemuknem
0857 sn onan mlsn maun navn netnem annin norm menc lemm zamn neml ncn men
0858 sn dm neumno nano no tn mr mank mimi mrkn moment nenamo n n mangan mukn
0859 netm onan dn nelomm nemnou nezn mi menzam hnem n mann mr ny menz nenasn
0860 nemnut mnet men nemani naman sn neumann jungmann dn mnu dn nedomn uman
0861 mr mim nemn mnut mocn ann anonym navn bonn an zmn mi nevymamm nemi nemihn
0862 namanu monism un mini mane min tn nenamoknem nemin mnu me nemrznem nedm
0863 mukn annin temn man pn namoknem annin mannov snm mangan annin nemokn
0864 nazn m ni ml n namrzn hmm mocnin an maun nemi na nemamm nank ln domn
0865 mank nezamnem in mine najmem vymn mamink nin mnemonik ma nemnoh ninino
0866 cn ny no neonan dymm nezamnem annin nemlknem ny mangan amin manganan
0867 mann monzun pn norm n nu name nemizm nama nin zmamm nepomn nenamont
0868 dn m me neomam nemnut jm zmn mim nenamrzn minkam nemont neuman pann
0869 neumann momen vn na mamon noem mnemonik m nanync mani neml mamink nim
0870 amonno nemukn m nakrmm mezn nymf nedomn mp mann nezn nemani norm menc
0871 ninin m nenapn amonno nemy ni annin zm mno marn zamn nemin normam man
0872 minome n nemnut nemin an ne n jm nema namoknem oznamm nanosm mank mamk
0873 norm mihnem nankam tn um noem nemrkn umno nemrkn nenamokn mlsn nemnul
0874 m neomam mz amin n non mmmm mnut neny hn nemin manc ni um netnem mannov
0875 nedm annam man nank nominu mn nenadmem sn n en pn mn cn monizm mukn
0876 nonsen zn nemn nenaman cn omam nemin namn nyjm mnic mim m mine ni no
0877 anonym hn sn vymn norm nemn nejemn mimin um man anonym nemnul mann dn
0878 nemnut nemnou jm mimine nankam magn anonym manc norm neuman neum n naman
0879 mont annin nume monzum ma mini man nenamy ma najm magn minim montan
0880 pn mizm n mannheim monzun magn ne norm ninin vinn mannec mocninno vymn
0881 nevinn nane nemnut minim neuman nin mo n man mnet hn nepn mnemonik zn
0882 annin monument mins mimon ni mannheim mamc no nank menc nenamokn nenane
0883 n hymn in nym nemrzn melm humn nenasm man em jungmann non mimink m n
0884 tn nemn nahnem no mimink nymf m nimb man m mim melm nenane nonam m montanam
0885 hnem vymn mi nezm ncn mamink manam moment amin marn hn mame nanynk hnem</text>
0886   </lesson>
0887   <lesson>
0888    <id>{b8be28a2-020d-47ca-a3b1-88ddfeaed1c7}</id>
0889    <title>Lesson 27</title>
0890    <newCharacters>yxcvbnm,.</newCharacters>
0891    <text>vlnc nimb m x b mylm vinn vabm brynych vybe mmmm cc nymf vc hymn onyx
0892 vyv vymr nevykyn m nevymyl nevymyjm vrbovc nevybav mocn vynuc vv vyk
0893 obmy vyblbnem vychv by brynychov cucn c nevm vyhn niv my vysmykn m nevymyt
0894 rybc x n nevyblbn nevyc vysm synonym vlnc navn mylm brynyc nyvo mocn
0895 vyzv b nevyv nevybox naby my onyx nanyne v vybi nevymyl dymnivc hymn
0896 vychylm blbc blbn m viny venc m vymyj naby b vyry vymyj nevyc vyr cucn
0897 vybumba vybl ny vypn nevycucn nevyvan vyvin m x nevymycovano vyc manc
0898 x nemn vybaven vrbn vyhn n vyj nevymr vrbovc mocnin vybumba mmmm n vybumba
0899 n onyx vymyt vymr chyben nevybox bryn nevy mn nevyblbn nevyc cvec vyby
0900 vy vy nevyry vyjm vycouvn nevycucn nevybav vymyt vybyl by vybaven vychylm
0901 mamc vymycova vyhyn v vycucn blbc bryn vyhn vrbc vyjm menc vrbn mincovn
0902 vinn c synonym vydychn vyblbn nevymyl vyvan c chyb vynec vyvin byt v
0903 vycouv van vymyjm vyrv vyne vyobc nevyblbn vmix ny nevybox vyml vybumba
0904 vyvi hymn nevymy b bomb vykyn chyb vybumba c nevycuc vyhn mincovn nevymyt
0905 m banc nevym nevyb my v my n chyb vycouvn vinn nemy nevyblb civm kync
0906 naby n bb vybav b nevymno vyblbnu nevycv vyvin vytv vycv vymknem vydm
0907 mincovn vybaven vyhn c chyb obmy nevyv vinn cn n cv cvrnkn synonym cc
0908 mann mann vyvr nevy minc c mn vycp vyrv bytn y x yvon vyky c cc nevymycovano
0909 vyvan vynechm bomb vyhn vyzn vchynic ny m mylm vybuchn mincovn vyblbn
0910 obmy vincenc n blbn vyj nyvo n nevymycova v vydm vybuchn vyjm ny nevycucn
0911 vymkn m vyvan mn m vypn vymyl bomb hymn nanc nevymy vycp vybavu abyc
0912 vycuc blbn vytn nevn b babc vmy niv babyc n vybr chyb chyb cvrnkn vych
0913 nevymycujm vypn brynych vyzn vymyc vymluvm myom nevyby vmix vyvlecm
0914 vyvi bryn m hmmm vyhyn vrbn vymycova n m vydychn vymo kync nevymy nevyblbn
0915 cucn bryn bubn vymyj blbn nevymoc vydm n m vycouvn bubn n onyx m vykyn
0916 n vyry by nemn nevymn menc vydm vymy m m mocn venc nevymyt nevyv vyry
0917 vybr vychy vybumba nevymyl by cy vycp yvon nevymy binc vyry venc n vychylm
0918 nemn nevymkn vycouvn nymf vybu nevymno vybi bacm nivc babc vycouvn nevyvin
0919 nemn byt vymkn vymy m nevymyt n vybl my vynuc vabm umy vycp vynucen
0920 vyne nevychv vydychn brynych vyobc synonym vyvr by vydm blbn by nevymnu
0921 bomb vycucnem vymoc vinn vymyj cc viny vyb cucn kync nevyblb v nevyvan
0922 kynyc vyzv nevyblbn m nymf nevycucnem nevybav vyba nevychy vyvo vyba
0923 menc vymyl yvon n c vykyn vinn bonn non vymy vypn nevy n nevynuc vybavu
0924 vyhn vyblb vinc nevybox x nevycucn vyzv nevycucn menc c obmy mancov
0925 nevymy vykynem kynyc vycouv n vykyn nemn vybumbe nevycucn naby nevyhyn
0926 onyx vinn vm m vyry nevybav v nevybyl vydychn vymkn vyblbno vydm nevymnem
0927 kync c n c vyry vybaven m vynec niv nymf nemn vydychn nicc vrbc mann
0928 c n vyrv mylm n vydychn blbn nevychv nemy nevyry bonn my nevymyt nevymamm
0929 nymf n nemn venc vymycuj vymyc vycucn vym vyvin chybc myom hymn v venc
0930 nevyc mocn kync vymknem ryb ryb synonym vymkn n vyzv nevy cvrnkn necv
0931 vytn nemn m vchynic nevynuc nevyblbn n bomb m nevn manc vymy nevynec
0932 necy my nymf vyrv vynucen vyblbn mnic nevymyj vyzv cec vyv n nevn vykyn
0933 vypn venc m vyj vymycova nevymyl vyry yvon vycucno mys mann vynec synonym
0934 vyblbn n nevyvin mann mocn vyrv nemy mamm vymoc nevyobc nevymn vymn
0935 mincovn vybav v cvec vyzv b nemn nevykyn vychylm nimb vyne vymyt nevymnu
0936 brynychov c neby blbc vybu cn vyma ymc vymn vynechm nevybyl vincenc
0937 chyb ryb vytn vymyl c mancov n yvon vynachv vymoc nevyhn manc vycouvn
0938 c x vysmykn vyvi vv vv vn nevybyl vymycova nevymyt nevymyj vyzv vycucn</text>
0939   </lesson>
0940   <lesson>
0941    <id>{13dc144d-5b73-4c0f-8001-4b4f8c76282a}</id>
0942    <title>Lesson 28</title>
0943    <newCharacters>qwertzuiopasdfghjkl&#x16F;yxcvbnm,.</newCharacters>
0944    <text>donutil nabagrovanost rozzobanostec alarmovanostm chadimov nenaducanoste
0945 neochablej nepodstrkujm dospinkal souhrnec bezespor polyteizmec fanatizu
0946 popeli motyk radikalist nestrukturalizujm obojke radikalist nedanil
0947 hltounov fanatizu popeli bukovo nekrakovano milotec okusoval opalisujem
0948 posuzovatelov gentlemanov nedemonopolizujem nekrakovano nezasednut osopujt
0949 navinutoste nerekreova pedr ultramikrotriplexnost neurofyziologi naskicujet
0950 nadeklarujet solipsistkam mechanizovanostec nekriminaliz infradalekohled
0951 dovykal prosazujem souhrnec nacentrovanostec jakutsk nekriminaliz nedoglosovano
0952 dokresleno kaniokovo nekriminaliz nedokladuj solipsistkam dokoulel neslukovitos
0953 neprovztekanost negrilovanoste nezasednut nevysidlovat dorotc oblaste
0954 nekoncentruj pracnost poslano jamkam neodmixujm vylitoste cachov rozpohybuj
0955 neiberskoste nekrakovano pascalist puberto antikomuniste nedeklarovanoste
0956 artificialismec klepnutost nezasnub militarizovanoste nekrakovano litultovi
0957 olejkam babizn vlepk dospinkal vlepk historism ljub odhafa neuniformnos
0958 babizn litochlebec papinov pascalist historc sponzoroval upamatoval
0959 nevystoupal popeli huffmanov transpersonalit dealerov negrilovanoste
0960 zajatkyn nevarovnost gentlemanov kyml mechanizovanostec obfuk sterilizujem
0961 naskicujet cachov ilyrismec strachujem popeli balzamoval rozzobanostec
0962 transatlanticko homogenizujet zahlasuj homogenizujet huffmanov fanatizu
0963 suchoml neakomodoval nekoncentruj uplivnu mechanizovanostec vhloubenin
0964 krbcov balzamoval apologov nezavzdycha objevoval fabulovanos molybdenito
0965 obilovin nevynahrazenostec subjektivnoste alarmovanostm fabulovanos
0966 agresivito nedementova prochozenostec holil soused cachov pracnost trubickov
0967 bambasov vysvitnouc neochablej kule chadimov nesubkategorizovatelnostm
0968 bioetiko obilovin nedanil objevoval soused alarmovanostm vhloubenin
0969 objevoval bambasov nedenormalizova transpersonalit obilovin trimestrec
0970 mikulo netamponoval cachov zahrnul prosazujem nestrukturalizujm kyml
0971 neodpuzoval popeli zprofanuj nepopravovano babizn nenasosa nefosforeskova
0972 obkousnut litultovi neprobleskl nabagrovanost neomelem neproserou prosazujem
0973 neoslizlostm nezasnub neutracen nenaducanoste spekticizm odejdouc syslov
0974 litultovi syslov ljub dojdet zahlasuj negrilovanoste olbramkoste hnojivec
0975 historc nerozjezdi oblaste zprostil kil bezstrunnoste vcestova homogenizujet
0976 dospinkal sterilizujem transatlanticko nevynahrazenostec jamkam delimitu
0977 zabafe cystoskopiem tetraethylolov nestrukturalizujm nebivakovat jelenov
0978 bambasov krepoval netlumt procupital kule okusoval hltounov historc
0979 olbramkoste nestobodovos dokoulel sterilizujem milotec nedeklarovanoste
0980 delimitu kombinovano nenaducanoste veinfurtovo infradalekohled nezasednut
0981 nefosforeskova bzukote nezavzdycha rozedm dealerov necumlejt polyteizmec
0982 kil nezakrojil upamatoval zanotova nadeklarujet nedokladuj neodmixujm
0983 link nerekreova nerozlamova packard hostovi vyjukn veinfurtovo opalisujem
0984 erlanec nevynahrazenostec kombinovano nedohasl hlasivk nestrukturalizujm
0985 nezakrojil zprostil nepodstrkujm persi neodmixujm historc nevykvetou</text>
0986   </lesson>
0987   <lesson>
0988    <id>{d6f0c618-ad2a-4b23-a531-ffe670850761}</id>
0989    <title>Lesson 29</title>
0990    <newCharacters>+&#x11B;&#x161;&#x10D;</newCharacters>
0991    <text>+k&#x10D;j &#x11B;-&#x10D;y &#x10D;&#x11B;&#x161;&#x16F; &#x10D;e&#x11B;y &#x161;k&#x10D;b +-&#x161;p &#x161;v&#x10D;l &#x161;&#x11B;&#x161;o &#x11B;z&#x161;z &#x10D;x&#x10D;j +i+f &#x161;s&#x11B;i &#x10D;,&#x11B;d +s&#x161;e
0992 &#x11B;&#x161;&#x11B;&#x16F; &#x11B;f&#x10D;. &#x11B;o&#x161;p &#x161;e+, &#x161;h&#x10D;&#x11B; +y+&#x10D; &#x10D;x+. &#x10D;r&#x11B;g +x&#x10D;p &#x161;h&#x161;l &#x10D;x+j &#x10D;++x &#x11B;p&#x11B;&#x161; &#x11B;e&#x161;r
0993 &#x11B;&#x16F;++ &#x10D;t&#x10D;i &#x11B;&#x16F;&#x11B;v &#x161;&#x10D;+&#x10D; +l&#x10D;g &#x10D;-&#x10D;v &#x161;c&#x10D;j &#x11B;&#x10D;&#x11B;g &#x10D;g&#x11B;i &#x11B;,&#x161;t &#x10D;&#x10D;&#x161;v &#x11B;v+s &#x161;r+x +o&#x161;m
0994 &#x10D;v&#x10D;s &#x10D;x&#x161;p +r&#x11B;&#x16F; &#x10D;q+w &#x10D;x+&#x161; &#x11B;v&#x10D;i &#x10D;&#x16F;&#x161;k &#x161;c&#x11B;. &#x11B;j+x &#x11B;.&#x11B;u &#x11B;i&#x11B;u &#x10D;n+h &#x161;j&#x10D;b +w+&#x161;
0995 &#x11B;l+b &#x161;q&#x10D;&#x10D; +&#x10D;&#x161;g &#x161;,+i &#x10D;&#x161;&#x10D;+ &#x10D;.&#x161;, &#x161;t&#x11B;&#x11B; +b&#x10D;&#x11B; &#x11B;b+t &#x161;r+c +h&#x161;&#x11B; &#x11B;i&#x10D;s +p&#x10D;v +m&#x11B;c
0996 +d&#x11B;m &#x161;u+i &#x10D;,++ &#x10D;f&#x11B;&#x11B; &#x11B;.&#x10D;f &#x161;,&#x161;n &#x10D;&#x10D;&#x11B;q &#x161;w&#x11B;- &#x161;p&#x10D;g +c+w &#x11B;e&#x161;&#x16F; &#x161;y&#x161;n &#x11B;f+l +&#x10D;&#x10D;p
0997 &#x10D;b&#x11B;n &#x10D;&#x16F;&#x161;p &#x10D;e&#x161;u &#x10D;u+e &#x161;,&#x10D;j &#x11B;y&#x161;c &#x11B;c&#x10D;r &#x11B;i&#x11B;u &#x11B;k+a +&#x11B;&#x11B;&#x10D; &#x10D;f+s &#x11B;w&#x10D;&#x16F; &#x10D;j&#x161;n &#x10D;a&#x11B;+
0998 &#x10D;z&#x161;p &#x161;&#x16F;&#x10D;a &#x11B;.&#x161;. &#x161;j&#x11B;k &#x11B;&#x11B;&#x10D;m +c+w &#x10D;n&#x11B;, &#x11B;g+u &#x11B;v+&#x16F; &#x11B;t&#x10D;j &#x161;e+o &#x161;a+m &#x10D;-+g &#x10D;g&#x10D;o
0999 +i&#x161;z &#x161;p&#x10D;q &#x161;q&#x161;o &#x11B;k&#x11B;&#x11B; &#x11B;t+k &#x161;a+h &#x161;e&#x161;s &#x161;p&#x10D;, &#x10D;c+f &#x11B;w&#x161;+ &#x161;s&#x11B;&#x161; &#x10D;p&#x11B;r &#x10D;k&#x161;&#x11B; &#x11B;l&#x11B;k
1000 &#x10D;j+u &#x11B;e&#x161;t &#x10D;k&#x161;&#x161; &#x10D;m&#x11B;+ +w&#x10D;j &#x11B;c&#x11B;i &#x11B;g&#x11B;u ++&#x11B;e &#x11B;v&#x11B;&#x11B; &#x11B;v&#x10D;. &#x11B;h&#x161;j &#x11B;x&#x10D;r &#x11B;&#x16F;&#x10D;d &#x161;w&#x10D;a
1001 ++&#x10D;&#x11B; +w&#x10D;z &#x11B;b&#x11B;. &#x10D;m+i &#x10D;o+e &#x10D;&#x10D;+f &#x11B;g&#x161;a &#x161;x&#x161;z &#x10D;e&#x10D;l &#x10D;m&#x10D;&#x161; &#x161;x&#x161;r &#x161;x&#x10D;l &#x10D;&#x11B;&#x10D;m &#x10D;n+l
1002 +c&#x161;. &#x11B;q+m &#x11B;x&#x161;w &#x11B;d+, &#x161;++p +&#x11B;&#x11B;f &#x11B;+&#x10D;r +++r +t&#x161;&#x161; &#x161;n&#x11B;x &#x161;g+o +k&#x10D;h &#x161;i+f &#x10D;h&#x11B;+
1003 +i+q &#x161;e+u &#x10D;y&#x10D;d &#x11B;k+t &#x161;z&#x161;x &#x11B;g&#x11B;v &#x11B;f+t +l+e +s&#x161;- +&#x16F;&#x11B;. &#x161;p&#x11B;- &#x11B;u+t &#x161;e&#x161;g &#x161;b&#x10D;m
1004 +a&#x10D;l +y&#x10D;+ &#x11B;x&#x161;f &#x10D;,&#x10D;l +i&#x11B;&#x16F; &#x10D;g&#x10D;e &#x161;&#x11B;&#x11B;o +b&#x161;&#x161; +i&#x10D;&#x161; &#x10D;u+o +,+r &#x11B;u&#x10D;g &#x10D;&#x161;+g &#x11B;&#x16F;+s
1005 +z&#x11B;b &#x10D;u+&#x10D; &#x161;-&#x11B;a &#x11B;o+, &#x11B;-&#x10D;w &#x161;y&#x161;&#x10D; ++&#x161;&#x16F; &#x10D;o&#x161;a &#x10D;c+u &#x11B;&#x10D;&#x161;h +g+o &#x10D;c&#x10D;a &#x10D;&#x11B;+l &#x11B;&#x161;&#x11B;j
1006 &#x161;l+d &#x11B;.&#x11B;w +,+a &#x161;m&#x11B;- &#x11B;y&#x11B;&#x16F; &#x161;w+u +-&#x161;g +d&#x10D;a &#x161;w&#x10D;h &#x11B;c+&#x161; &#x11B;v+&#x10D; &#x161;v+w &#x10D;,&#x10D;a &#x161;g+u
1007 +t&#x10D;i &#x161;y&#x161;+ &#x10D;e+t &#x11B;o+&#x161; &#x161;d+a &#x161;s&#x161;p +,+j &#x10D;&#x161;&#x11B;&#x11B; +g&#x10D;b &#x161;x&#x11B;h &#x11B;p&#x11B;i &#x161;n&#x10D;v &#x11B;f&#x11B;t &#x10D;w&#x161;k
1008 &#x10D;.&#x161;y &#x161;p&#x10D;g &#x11B;.&#x161;e +m&#x161;i &#x161;&#x16F;+- &#x10D;p+o +c&#x11B;q &#x161;++f +r++ &#x10D;i+j +h&#x11B;f &#x11B;v++ &#x161;x&#x161;&#x10D; +j&#x10D;e</text>
1009   </lesson>
1010   <lesson>
1011    <id>{7e4847f4-50df-4213-bd93-714a28472569}</id>
1012    <title>Lesson 30</title>
1013    <newCharacters>&#xE9;&#xED;&#xE1;&#xFD;</newCharacters>
1014    <text>&#xE9;q&#xE1;&#xE9; &#xED;r&#xE9;&#x11B; &#xE1;&#x16F;&#xED;w &#xFD;w&#xE1;s &#xE9;,&#xE9;g &#xE9;&#x10D;&#xE9;&#x11B; &#xE9;r&#xE1;d &#xFD;+&#xE1;&#x16F; &#xFD;p&#xFD;y &#xFD;+&#xE9;j &#xE1;&#x10D;&#xED;+ &#xFD;x&#xED;d &#xE9;r&#xED;k &#xFD;o&#xE1;,
1015 &#xE1;g&#xE9;e &#xE9;p&#xED;u &#xFD;y&#xE9;+ &#xE9;g&#xED;&#xE9; &#xFD;w&#xED;z &#xE9;&#xFD;&#xED;u &#xE1;v&#xE1;s &#xFD;z&#xE1;m &#xE1;e&#xFD;s &#xE9;&#xE9;&#xE1;d &#xFD;b&#xE9;s &#xFD;u&#xE1;&#xE1; &#xED;a&#xE1;z &#xED;c&#xE1;w
1016 &#xFD;u&#xED;b &#xE1;k&#xFD;n &#xE9;&#x11B;&#xE1;&#x16F; &#xED;m&#xFD;o &#xFD;.&#xED;a &#xED;f&#xE1;d &#xFD;g&#xED;t &#xED;&#x16F;&#xED;a &#xED;o&#xE9;&#x16F; &#xED;&#x10D;&#xFD;+ &#xE1;&#xE1;&#xFD;m &#xE1;&#xFD;&#xE1;t &#xE9;.&#xE9;&#xE1; &#xED;k&#xE9;x
1017 &#xE1;s&#xE9;v &#xE9;t&#xE9;i &#xED;&#xE1;&#xE9;m &#xE1;x&#xE1;c &#xE9;&#x161;&#xE1;. &#xFD;r&#xFD;&#x161; &#xFD;n&#xFD;&#xE1; &#xE1;o&#xED;f &#xFD;b&#xE1;h &#xED;+&#xE9;o &#xE9;+&#xE9;. &#xE1;m&#xE1;i &#xED;y&#xED;. &#xE1;f&#xED;,
1018 &#xFD;,&#xED;n &#xED;x&#xE9;u &#xED;&#x11B;&#xFD;w &#xE9;c&#xE1;&#xED; &#xE9;f&#xFD;e &#xE9;u&#xED;b &#xED;x&#xE9;l &#xE9;q&#xE9;q &#xE1;&#x10D;&#xED;&#xE9; &#xFD;a&#xED;&#x161; &#xE9;n&#xE1;l &#xED;,&#xED;m &#xE1;v&#xE1;+ &#xE9;,&#xFD;&#x10D;
1019 &#xED;&#x11B;&#xED;c &#xE9;s&#xFD;w &#xE1;n&#xE9;&#xE1; &#xED;d&#xE9;m &#xE9;&#xED;&#xE9;t &#xFD;j&#xE9;r &#xE1;&#xED;&#xFD;m &#xFD;&#x16F;&#xE1;, &#xE1;&#xE1;&#xE9;d &#xE9;q&#xE1;&#xED; &#xFD;y&#xE9;z &#xED;x&#xE1;a &#xED;k&#xE1;l &#xE1;u&#xE9;k
1020 &#xE9;z&#xED;l &#xE1;x&#xED;d &#xE1;e&#xE9;o &#xE1;-&#xE9;h &#xE1;h&#xFD;b &#xFD;&#x16F;&#xE9;j &#xFD;&#x11B;&#xED;y &#xED;f&#xE9;. &#xFD;s&#xE1;p &#xFD;&#xE9;&#xE9;t &#xE9;-&#xED;q &#xED;u&#xE1;, &#xED;y&#xFD;m &#xED;g&#xED;e
1021 &#xE1;l&#xE9;i &#xFD;&#xE1;&#xFD;j &#xED;&#xE9;&#xFD;&#x11B; &#xE1;&#x10D;&#xE1;d &#xFD;+&#xED;f &#xE9;b&#xED;t &#xFD;a&#xE9;l &#xE1;-&#xED;h &#xFD;h&#xE9;x &#xE1;a&#xE9;q &#xE9;a&#xE1;&#xE9; &#xED;g&#xFD;k &#xE1;q&#xFD;&#x10D; &#xED;s&#xE9;a
1022 &#xFD;&#x161;&#xE1;l &#xE9;k&#xFD;k &#xE9;q&#xE1;p &#xE9;&#xED;&#xFD;h &#xE1;q&#xED;&#xE1; &#xE9;-&#xED;, &#xFD;r&#xE9;t &#xED;o&#xE1;&#x11B; &#xE9;k&#xE1;d &#xE9;c&#xFD;w &#xE9;a&#xFD;&#xE9; &#xE1;m&#xE9;u &#xE1;e&#xE9;&#x16F; &#xE1;p&#xFD;b
1023 &#xE1;x&#xED;c &#xE9;i&#xE1;t &#xE1;x&#xE9;, &#xE1;&#x10D;&#xE1;&#xE9; &#xE9;&#x16F;&#xE1;j &#xED;g&#xE9;k &#xE1;&#x10D;&#xED;o &#xE1;g&#xE9;f &#xED;&#xFD;&#xE1;z &#xFD;&#x10D;&#xFD;q &#xED;l&#xED;, &#xE1;j&#xFD;t &#xED;.&#xED;&#xED; &#xE1;a&#xE9;k
1024 &#xFD;h&#xED;q &#xFD;h&#xE1;g &#xE9;a&#xE1;&#xE9; &#xE1;z&#xE9;h &#xE1;b&#xE9;f &#xE1;-&#xE9;r &#xE1;j&#xE1;w &#xED;a&#xFD;t &#xED;&#xFD;&#xFD;&#x16F; &#xE9;u&#xE1;l &#xED;&#xFD;&#xFD;+ &#xED;w&#xFD;x &#xED;h&#xFD;+ &#xE9;&#xE9;&#xE1;-
1025 &#xE1;b&#xED;e &#xFD;i&#xE9;d &#xE1;b&#xED;i &#xFD;g&#xE9;s &#xED;-&#xFD;g &#xE9;&#xFD;&#xED;e &#xE1;-&#xE1;+ &#xE1;m&#xE9;&#xED; &#xED;t&#xFD;u &#xE1;i&#xE9;k &#xE9;&#x11B;&#xE1;y &#xFD;q&#xFD;&#xE1; &#xED;z&#xFD;u &#xED;s&#xFD;.
1026 &#xFD;q&#xFD;&#x11B; &#xE9;k&#xE9;m &#xE1;&#xE1;&#xED;a &#xE1;l&#xE1;z &#xFD;a&#xE9;t &#xE9;&#xFD;&#xE9;s &#xED;d&#xE1;&#xE9; &#xFD;s&#xED;i &#xED;-&#xED;m &#xE9;+&#xE9;&#xE9; &#xE1;m&#xED;&#xE1; &#xE1;-&#xFD;s &#xE9;k&#xE9;&#x161; &#xFD;h&#xE1;b
1027 &#xFD;y&#xED;&#xFD; &#xFD;n&#xED;a &#xFD;t&#xE1;y &#xE9;,&#xE1;q &#xE9;i&#xFD;&#x16F; &#xE9;&#xFD;&#xE1;i &#xE1;z&#xED;z &#xFD;h&#xE9;m &#xE9;&#xE9;&#xE1;&#x161; &#xFD;i&#xED;u &#xE9;r&#xE9;h &#xED;+&#xFD;i &#xFD;t&#xED;m &#xE9;l&#xE9;l
1028 &#xED;&#xE9;&#xE9;f &#xE9;o&#xE9;f &#xED;&#x11B;&#xFD;l &#xE9;z&#xE9;h &#xE9;q&#xE9;c &#xE9;d&#xE1;s &#xFD;+&#xE9;v &#xE9;x&#xFD;. &#xFD;+&#xE1;o &#xE9;j&#xE1;q &#xFD;a&#xE9;s &#xE9;b&#xFD;&#xE9; &#xFD;q&#xFD;p &#xE1;&#x10D;&#xE1;&#xED;
1029 &#xE9;o&#xE9;. &#xED;e&#xE1;q &#xFD;l&#xE1;s &#xE1;n&#xE1;f &#xE9;&#x161;&#xFD;i &#xE9;q&#xE9;w &#xE9;v&#xFD;z &#xFD;+&#xED;p &#xFD;+&#xED;v &#xE9;&#xE9;&#xE1;. &#xFD;m&#xE1;b &#xE9;k&#xE1;h &#xE1;&#xFD;&#xED;&#x11B; &#xFD;j&#xED;&#xE9;
1030 &#xE9;i&#xE1;k &#xFD;i&#xFD;a &#xED;&#xED;&#xFD;&#x11B; &#xE9;,&#xFD;n &#xE1;o&#xED;f &#xE1;l&#xFD;w &#xE1;y&#xE9;&#xE9; &#xE9;z&#xED;v &#xE1;&#x10D;&#xE1;j &#xED;&#xE1;&#xE9;h &#xE1;n&#xE1;u &#xE9;t&#xE1;u &#xFD;&#x161;&#xFD;. &#xED;h&#xE1;&#xE9;
1031 &#xE9;&#x16F;&#xE1;&#xFD; &#xE1;e&#xE9;&#x10D; &#xE9;o&#xED;r &#xE9;i&#xE1;h &#xED;k&#xED;y &#xFD;e&#xE9;j &#xFD;&#x11B;&#xFD;n &#xFD;-&#xE1;i &#xFD;&#xE9;&#xFD;o &#xFD;m&#xFD;&#xE9; &#xE9;h&#xE1;&#xFD; &#xE1;w&#xED;i &#xE1;q&#xFD;r &#xE1;z&#xE9;l</text>
1032   </lesson>
1033   <lesson>
1034    <id>{df6f5fd3-18a6-40a2-bd47-550156854205}</id>
1035    <title>Lesson 31</title>
1036    <newCharacters>&#x159;&#x17E;</newCharacters>
1037    <text>&#x159;z&#x159;w &#x17E;h&#x159;. &#x17E;t&#x17E;&#x161; &#x17E;u&#x159;m &#x17E;c&#x159;- &#x159;v&#x159;&#x10D; &#x17E;q&#x159;, &#x159;h&#x159;&#x159; &#x17E;&#x10D;&#x159;&#x159; &#x17E;&#x10D;&#x17E;b &#x17E;r&#x17E;j &#x159;f&#x17E;i &#x17E;q&#x159;&#xE1; &#x17E;+&#x159;a
1038 &#x159;n&#x17E;&#xED; &#x17E;r&#x159;l &#x17E;h&#x17E;e &#x159;i&#x17E;n &#x159;r&#x159;&#x10D; &#x17E;t&#x17E;e &#x159;+&#x17E;o &#x17E;s&#x17E;z &#x159;b&#x159;a &#x17E;t&#x17E;c &#x17E;+&#x159;q &#x159;&#x16F;&#x159;l &#x159;&#x159;&#x17E;q &#x159;a&#x17E;&#x16F;
1039 &#x159;&#x11B;&#x159;z &#x17E;&#x159;&#x17E;l &#x17E;&#x11B;&#x159;q &#x159;i&#x159;+ &#x17E;j&#x159;b &#x17E;q&#x159;f &#x17E;y&#x159;j &#x17E;d&#x159;x &#x159;m&#x159;j &#x159;s&#x17E;r &#x159;w&#x17E;f &#x159;z&#x159;n &#x159;,&#x17E;&#x16F; &#x17E;f&#x17E;&#xED;
1040 &#x17E;m&#x17E;, &#x17E;x&#x159;k &#x159;f&#x159;e &#x159;g&#x159;- &#x159;e&#x159;t &#x17E;p&#x159;&#x161; &#x17E;&#x16F;&#x17E;n &#x17E;&#xED;&#x17E;&#x161; &#x17E;j&#x17E;f &#x159;-&#x17E;w &#x159;t&#x17E;e &#x159;q&#x17E;s &#x17E;s&#x159;&#xE9; &#x17E;.&#x159;&#x10D;
1041 &#x159;-&#x159;&#x10D; &#x17E;r&#x17E;x &#x17E;&#x161;&#x159;&#x16F; &#x17E;&#x11B;&#x17E;x &#x159;z&#x159;l &#x159;&#xE9;&#x17E;&#x161; &#x159;b&#x159;r &#x17E;m&#x159;. &#x17E;-&#x17E;r &#x159;q&#x159;&#x10D; &#x159;p&#x159;&#x16F; &#x159;b&#x17E;&#x11B; &#x17E;w&#x159;&#xE9; &#x159;l&#x17E;.
1042 &#x17E;g&#x159;g &#x17E;l&#x17E;&#x11B; &#x159;o&#x159;&#xED; &#x159;c&#x17E;a &#x17E;c&#x17E;- &#x159;.&#x159;y &#x17E;&#x161;&#x17E;x &#x159;,&#x159;- &#x159;o&#x159;n &#x159;e&#x159;t &#x159;&#x161;&#x17E;c &#x159;c&#x17E;c &#x159;&#xE9;&#x17E;n &#x159;&#xE9;&#x17E;&#x16F;
1043 &#x17E;+&#x17E;s &#x17E;s&#x17E;j &#x159;h&#x159;j &#x159;&#xE1;&#x17E;f &#x159;&#x161;&#x17E;a &#x159;u&#x17E;, &#x17E;,&#x159;&#x11B; &#x17E;&#xFD;&#x17E;r &#x159;-&#x159;x &#x159;y&#x159;&#x11B; &#x159;x&#x17E;r &#x159;l&#x159;&#xE1; &#x17E;o&#x17E;, &#x159;n&#x159;g
1044 &#x17E;u&#x17E;x &#x17E;r&#x159;&#x10D; &#x17E;g&#x17E;a &#x17E;u&#x159;c &#x17E;e&#x17E;&#xE1; &#x159;&#xFD;&#x17E;x &#x17E;h&#x17E;b &#x17E;u&#x159;g &#x17E;&#x10D;&#x159;&#xE1; &#x159;&#x16F;&#x17E;d &#x17E;d&#x159;&#xE9; &#x17E;n&#x17E;u &#x17E;w&#x17E;&#x11B; &#x17E;f&#x17E;&#xFD;
1045 &#x159;&#x11B;&#x17E;&#xED; &#x159;w&#x159;q &#x159;b&#x17E;l &#x17E;&#x16F;&#x17E;&#xED; &#x159;n&#x17E;&#x159; &#x17E;&#x159;&#x17E;l &#x159;d&#x17E;, &#x159;u&#x159;f &#x17E;o&#x159;x &#x17E;h&#x17E;, &#x17E;.&#x159;e &#x17E;b&#x17E;f &#x17E;&#x17E;&#x17E;r &#x17E;l&#x159;l
1046 &#x159;&#x10D;&#x17E;k &#x17E;w&#x17E;- &#x17E;&#xE9;&#x17E;&#x10D; &#x17E;&#xE1;&#x17E;y &#x159;q&#x159;e &#x159;+&#x159;&#x11B; &#x17E;m&#x159;w &#x17E;r&#x17E;r &#x17E;z&#x159;g &#x17E;l&#x159;a &#x17E;b&#x17E;d &#x159;&#xFD;&#x17E;, &#x159;m&#x159;y &#x17E;n&#x159;+
1047 &#x17E;-&#x159;p &#x159;f&#x17E;&#x17E; &#x159;&#xE9;&#x159;e &#x17E;n&#x159;p &#x159;i&#x17E;a &#x17E;&#xFD;&#x159;&#x11B; &#x159;y&#x17E;&#x17E; &#x159;k&#x159;- &#x159;w&#x17E;&#x161; &#x17E;&#xE1;&#x17E;w &#x159;&#xE1;&#x159;&#x159; &#x17E;z&#x159;a &#x159;&#xED;&#x159;b &#x159;l&#x17E;&#xED;
1048 &#x17E;w&#x159;v &#x159;r&#x17E;&#x17E; &#x17E;+&#x17E;i &#x159;f&#x159;l &#x17E;t&#x17E;. &#x17E;&#x16F;&#x159;x &#x159;&#xE9;&#x17E;i &#x17E;&#xFD;&#x17E;r &#x17E;&#xE1;&#x17E;y &#x159;z&#x159;u &#x159;t&#x159;&#xFD; &#x159;+&#x17E;+ &#x17E;z&#x159;&#xE9; &#x159;&#xED;&#x159;n
1049 &#x159;o&#x159;&#x161; &#x159;x&#x17E;&#xE1; &#x17E;d&#x17E;m &#x159;i&#x159;m &#x17E;-&#x17E;y &#x17E;a&#x159;&#x10D; &#x17E;t&#x159;n &#x159;p&#x17E;x &#x17E;+&#x159;x &#x17E;x&#x159;d &#x17E;&#xED;&#x159;f &#x159;w&#x159;e &#x159;&#x159;&#x17E;v &#x159;i&#x159;,
1050 &#x159;&#x11B;&#x17E;- &#x17E;&#x17E;&#x17E;l &#x159;b&#x17E;a &#x17E;&#x11B;&#x17E;n &#x17E;o&#x17E;w &#x17E;e&#x17E;p &#x159;w&#x159;y &#x159;s&#x17E;a &#x159;z&#x159;z &#x17E;k&#x159;s &#x17E;o&#x159;n &#x159;l&#x159;d &#x159;i&#x159;&#x159; &#x17E;k&#x159;&#x17E;
1051 &#x159;w&#x159;&#xED; &#x17E;w&#x17E;&#xE9; &#x17E;&#x17E;&#x159;y &#x159;x&#x17E;&#x16F; &#x159;c&#x17E;n &#x159;r&#x159;s &#x17E;y&#x17E;m &#x159;&#x11B;&#x159;i &#x159;n&#x159;&#x11B; &#x17E;i&#x159;a &#x159;&#xE1;&#x17E;o &#x17E;y&#x159;&#xFD; &#x159;h&#x159;u &#x159;y&#x17E;t
1052 &#x17E;y&#x159;u &#x17E;&#x17E;&#x159;m &#x17E;n&#x17E;i &#x159;&#xFD;&#x159;a &#x159;r&#x159;s &#x17E;h&#x159;c &#x17E;&#x159;&#x159;s &#x159;&#xE1;&#x159;y &#x17E;&#x17E;&#x17E;&#xED; &#x17E;r&#x159;j &#x17E;f&#x159;n &#x159;r&#x159;- &#x159;&#x16F;&#x159;&#x11B; &#x159;z&#x159;u
1053 &#x159;a&#x17E;y &#x17E;e&#x17E;w &#x17E;&#xE9;&#x159;&#x16F; &#x159;&#x11B;&#x159;m &#x17E;&#xED;&#x159;h &#x17E;u&#x17E;&#x16F; &#x17E;&#x11B;&#x17E;d &#x17E;i&#x159;&#x16F; &#x17E;&#xE1;&#x159;t &#x159;n&#x159;&#x16F; &#x159;&#x10D;&#x159;&#x10D; &#x159;+&#x17E;i &#x17E;p&#x159;&#x11B; &#x17E;b&#x159;u
1054 &#x159;&#x16F;&#x159;&#x161; &#x159;o&#x17E;c &#x17E;i&#x17E;&#xE1; &#x159;x&#x17E;j &#x159;k&#x159;z &#x159;c&#x17E;s &#x159;,&#x159;m &#x17E;&#xFD;&#x159;. &#x17E;u&#x159;w &#x159;&#x161;&#x159;g &#x159;f&#x17E;. &#x159;k&#x17E;+ &#x17E;u&#x17E;&#xE9; &#x159;&#xFD;&#x159;&#x17E;</text>
1055   </lesson>
1056   <lesson>
1057    <id>{e4640737-7eba-4be4-96d9-9e879efbe4ed}</id>
1058    <title>Lesson 32</title>
1059    <newCharacters>+&#x11B;&#x161;&#x10D;&#x159;&#x17E;&#xFD;&#xE1;&#xED;&#xE9;</newCharacters>
1060    <text>&#xED;m&#x17E;e &#xE9;&#x10D;&#x10D;&#xE1; &#xE1;b+g &#xE1;w&#xFD;u &#xE9;s&#x159;w &#x17E;f&#x11B;r +&#xFD;&#xFD;f &#x10D;&#x10D;&#x17E;h +t&#x10D;&#x10D; &#x159;p&#x159;&#xE1; &#x161;w&#x17E;&#xED; &#xED;u&#xFD;&#x159; &#xE9;&#x17E;+l &#x161;i&#x11B;&#x161;
1061 &#xE1;&#x161;&#xE1;b &#xED;j&#xE9;v +o&#xE9;&#x11B; &#x159;b+q &#x17E;j&#x11B;m &#xE9;m&#xE1;. &#x161;l&#x17E;v &#x159;&#xFD;&#xE9;s &#xE9;o&#x161;k +&#x17E;&#xFD;&#x159; &#x159;h&#x10D;&#x161; &#x10D;&#x17E;&#x161;&#x159; &#x159;m&#x161;&#x16F; &#x159;&#x159;&#xE1;n
1062 &#x17E;i&#xFD;, &#xFD;-&#xE1;w &#xE1;c&#xFD;&#xED; +s&#x161;y +-&#x161;g &#x159;&#x11B;&#x159;o &#x161;&#x11B;&#x17E;j &#xE9;h&#x17E;m +l&#x11B;f +z&#xE1;r &#xFD;&#x16F;&#xE9;n &#xE1;v&#xED;e &#xFD;-&#xE9;+ &#xE1;u&#x159;.
1063 &#xED;t&#x10D;, &#xFD;&#xE1;&#x17E;&#xFD; +&#xED;&#x159;l &#x11B;m&#x161;&#xE1; &#xE1;s&#x11B;d &#xE9;v&#xE1;&#xE1; &#x10D;k&#xFD;i &#x10D;f&#x10D;+ &#xFD;c&#xFD;&#x17E; +h&#xE9;l &#x10D;&#x17E;&#x17E;r &#x159;&#xE9;&#xE1;k &#x159;&#xED;&#x11B;&#x11B; &#x159;&#x161;&#x11B;&#x11B;
1064 &#x11B;a&#xE9;i &#x161;j&#x161;e &#xE9;i&#x17E;n &#xE9;j&#xED;i +&#xFD;&#x161;&#x17E; &#x11B;h&#x161;&#xE9; &#xED;p&#x159;p &#xE9;j&#x11B;y &#xE9;i&#x17E;p &#x11B;-&#xE9;f &#xED;z&#xE9;m &#x10D;o&#x17E;p &#x159;i&#xED;z &#xE9;l&#xED;+
1065 &#x11B;r&#x10D;&#xE1; &#x10D;&#x16F;&#xE9;f &#x11B;v+&#x159; &#x11B;c&#xE9;t &#xE1;n&#x11B;d &#xE9;p&#xED;&#x16F; &#xE9;w&#x161;&#x16F; &#x17E;m&#xED;&#x159; +l&#xE1;c &#x159;&#x16F;&#x17E;&#xED; &#xFD;i&#xFD;&#xFD; &#x11B;f+j &#xE1;y&#x159;&#x17E; &#x161;z&#xFD;b
1066 &#xED;o&#x161;&#xED; +,&#x11B;&#xE1; &#x11B;&#x17E;&#xE9;i &#x11B;&#xED;&#x11B;h +&#xFD;&#x11B;p &#xED;n&#xE1;&#xED; &#x159;t&#x11B;i &#xFD;k&#xFD;&#x10D; &#xE1;o&#xE9;k &#xE1;d&#x11B;r &#xE9;f&#xE1;q &#xE9;&#x17E;&#xE9;s &#x161;h&#x17E;g &#xE9;s&#x159;,
1067 &#x10D;q&#xE9;z +&#x16F;&#xFD;r &#x11B;m+&#x161; &#x161;b&#x11B;q &#x17E;l&#x10D;&#x16F; &#xE1;&#x161;&#xED;&#xE9; &#x11B;d&#x17E;s &#xE9;&#x161;&#xFD;u &#xE9;&#x11B;&#xE1;j &#xE1;&#x11B;&#xFD;j &#x11B;&#xFD;&#x11B;+ &#x17E;g&#x159;p &#x159;q&#x161;g &#x11B;t&#xE9;p
1068 +&#x11B;&#x159;o &#xE9;j+&#x17E; &#x10D;m&#x10D;w &#x17E;-&#x159;y &#xE1;u&#x161;u &#x159;v&#x17E;&#xED; &#xE1;l&#x159;+ &#x10D;&#xED;&#x161;b &#x11B;m&#x161;&#xE9; &#x17E;u&#x17E;j &#xED;w&#x161;d &#x161;x&#x11B;p &#x10D;&#xED;+k &#xE1;r&#xFD;-
1069 ++&#x159;k &#x159;&#x16F;&#x17E;&#xFD; &#xE9;-&#x11B;&#x161; +i+k &#x10D;-&#x11B;k &#x17E;&#xE1;&#xED;v &#xE1;j+r &#x159;u&#xED;a &#x11B;x&#x159;r &#xE9;t&#x10D;b &#x161;.&#x10D;+ &#xE1;o&#x10D;&#x10D; &#x17E;l&#x159;a &#x159;&#xE9;&#xED;g
1070 &#xE1;p&#xFD;x &#xFD;&#xE9;&#x161;f &#x10D;&#xE9;&#x159;&#x159; &#xE9;c+v &#xED;.&#x11B;a &#x161;-&#x11B;s &#xE1;h&#x10D;&#x11B; +q&#x10D;u &#xE1;k+s &#xFD;f&#xED;y &#x17E;f&#x11B;r &#xFD;-&#x17E;&#xED; &#x10D;z+z &#x11B;-&#x11B;j
1071 &#x161;&#x11B;&#x11B;u &#xED;&#xED;&#xE9;- &#xED;&#x17E;&#xE9;d &#x17E;r&#x161;m &#xE9;&#x11B;&#x10D;- &#xE9;&#x161;&#xE9;&#xE1; &#x17E;o&#xFD;&#xE9; &#x159;v&#xE9;v ++&#xED;x &#xED;&#xE9;&#x159;u &#x11B;&#xE1;&#xFD;r &#xE9;&#xE1;&#xE1;o &#x159;w&#x159;&#xE1; &#x10D;j&#xED;w
1072 &#x159;&#xE1;&#x161;j &#xE1;,&#xE9;a &#xE1;&#x16F;+r &#x17E;k&#x10D;c &#x159;&#x10D;&#xE1;&#xFD; &#x17E;c&#x11B;o &#x161;e&#x159;e &#xED;&#xFD;&#x161;- &#x10D;w&#xFD;f &#xE1;c+&#x17E; &#xE9;w&#x11B;&#xFD; &#x11B;p+&#x16F; &#x161;&#x10D;&#x11B;q &#xE1;o&#xFD;q
1073 &#xE1;&#x17E;&#x10D;f &#x161;s&#x11B;c &#x17E;&#x11B;&#xED;l &#x10D;u+r &#xFD;l&#x17E;a &#x161;&#x159;&#xE9;&#x161; &#x11B;&#xFD;+f &#xED;o&#xE1;m &#xE1;v&#xE1;&#xE9; +b&#xFD;f &#xE9;j&#xFD;. &#x11B;g&#x17E;d &#x159;o&#x10D;&#xFD; &#x10D;g&#xFD;&#xED;
1074 &#xED;.&#x17E;&#xE9; &#xE9;u&#x161;t &#x17E;c&#x11B;d &#xED;q&#xE1;u &#x159;a&#xE1;e &#xE9;&#x16F;&#x11B;&#x159; &#x161;x+k &#x10D;-&#x10D;k &#xED;,&#x17E;&#x161; &#xE9;g&#xFD;m &#xE1;&#x161;&#xED;d &#xE9;m&#x10D;&#x10D; &#x17E;i&#x10D;y &#x159;a&#xE9;-
1075 &#x17E;s&#xE1;a &#xE9;s&#x10D;h &#x17E;o&#x10D;v &#x11B;m&#xE9;c +u&#x159;- &#xE1;,&#x17E;, &#x159;i&#x10D;n &#xE1;-&#x11B;&#xFD; &#xFD;&#x161;&#xFD;&#x11B; &#xED;,&#xED;c +r&#x11B;p &#x161;a&#xE1;h &#x10D;b+x &#x161;&#xED;&#x161;&#x16F;
1076 &#x161;i&#xE9;n &#x161;g&#x159;h &#xED;x&#x11B;s &#x161;f&#xE1;w +a&#xE1;&#xFD; &#xE9;i&#x159;g &#x161;&#x17E;+s &#xFD;&#xED;&#x17E;j &#x159;i&#x11B;&#x161; &#x17E;d&#xE1;o &#x10D;t+k &#xE9;r&#x11B;v &#x11B;m&#x17E;t &#x10D;u&#x159;i
1077 &#xE1;e&#xE9;b &#x159;x&#x10D;&#x10D; &#x17E;x+&#x159; &#x17E;+&#xED;&#x161; &#x11B;e&#xFD;g &#xED;m&#x161;q &#x11B;&#xE9;&#xFD;n &#xFD;&#xFD;&#x159;k &#xED;&#x16F;+t &#x11B;s&#xE1;w &#xE1;o&#x17E;u &#x17E;&#x17E;&#xE1;x &#xFD;e&#x161;e &#xE9;&#x159;&#xE1;g</text>
1078   </lesson>
1079   <lesson>
1080    <id>{a48440b2-d15a-4538-9664-bdf205be8cb0}</id>
1081    <title>Lesson 33</title>
1082    <newCharacters>+&#x11B;&#x161;&#x10D;&#x159;&#x17E;&#xFD;&#xE1;&#xED;&#xE9;qwertzuiopasdfghjkl&#x16F;yxcvbnm,.</newCharacters>
1083    <text>nejubilovat milhostov nevalorizovanoste nevydloubanostec doschn pedantov
1084 zenkl zvy aluminotermi prohrnut prehistori nezahno nekorsoval neslupnutost
1085 diatermi zamontujt prahnout nelatexoval posypanostm komedi posypanostm
1086 nevrubujm vyvozoval nepronajal melanizmec dohad tyke nerebelantsko nealternovat
1087 nevpochodovanost hnusec onane korozivzdornostec dohodnotil nekoncentrick
1088 nesyt neinstitucionalizujem lezavost neznovuobjevoval nedozvedat nenastydl
1089 napresuj koul nedenormalizovat dynamometr neirizovat nepoznatelnostm
1090 jund leh nevypaloval goddard dedikovanostm mentalit zpracovatelov vystoupal
1091 jednatelkam nenastydl poklouzat nechladnou neobveslova neplamenno ztracencov
1092 poslepovanoste antinacisto uzdravujem laudo spink barvosleposte odseparova
1093 skazk nenakopl neoliberalizm pospojovanostm zakukl tyke nevibroval megawatt
1094 kope neprojedl neodkusujet nerozpulzova nerestartovanostm nevysi zrostl
1095 odb zalehl neusurpuj neochucovanostec neobklusa pulsacem dostrouhanos
1096 vmotaj atraktivitam neprogramnostec rozhicoval doriskujet antinacisto
1097 bylink nesjednejt antinacisto vybalenostec prehistori neplamenno nekoncentrick
1098 neprodchnut promydleno klementin tenzid neoplodn prahnout dostrouhanos
1099 nepronajal neodchovejm ludvik vyfiltr neprojedl lysin kyjov bibliofil
1100 slisovat pospojovanostm vejrov doklepl fotosyntetizovanoste netvrdnet
1101 roztleske roztleske zatahanostm neoliberalizm imbecilovo odseparova
1102 asistentsko nemihl doklepl melanizmec nevypaloval nezdvihl vyvozoval
1103 pani kouzelnic nevysolil stolujet nezdvihl datovanostec trepanoval odseparova
1104 uhrec nevytypujm datovanostec neobklusa ischias astigmaticko rotam uklov
1105 pohledat nealternovat moskvocentrismec fotosyntetizovanoste motoristov
1106 pozemke soumarec dokroucenost ofotil fonolit doriskujet nevylu soumarec
1107 datovanostec nefokusovanostec proplujet ztracencov nevytypujm pospojovanostm
1108 komedi ludvik nedopiplejm nevkreslil votavec nenapoji barvosleposte
1109 stolujet dohad dosel zpracovatelov nedenormalizovat namotanostm nevibroval
1110 loudec neoliberalizm nesjednejt aluminotermi moskvocentrismec plova
1111 nerozpulzova rozuzlem plova uklov celopa rozzlobil lezavost nevysi nealternovat
1112 hnusec nevalorizovanoste hnusec podstrojujm komfortnost dosled iritova
1113 vyvozoval odb neoplodn pozemke nevylicitujet nevypaloval neochucovanostec
1114 vyvozoval nevybranoste skryjem neodpolitizovat napresuj inkasoval pozemke
1115 neuhodl pozemke vmotaj nesjednejt neprogramnostec antinacisto neinstitucionalizujem
1116 nezdvihl neinstitucionalizujem vybalenostec kouzelnic prehistori stolujet
1117 zpomalujet roztleske napochoduj hroucen dodrchano dosled kope prahnout
1118 la uzdravujem neprosouvaj neprodchnut datovanostec vybreptl nekoncentrick
1119 proslovil neschroupet nevalorizovanoste nerestartovanostm nedoduplikuj
1120 nevymlu proslovil otrka vystoupal partituro neplamenno melanizmec celopa
1121 vybreptl nerotaprintovostm proplujet nenadnormativnost fonolit onane
1122 prohrnut zamatlanoste bs nepolapenoste doriskujet zvy flitr superosobnostec
1123 nechichote granitec nerozviklano ludvik stolujet satanov galere neprogramnostec
1124 ludvik nepovadal neskles nedoklofal bylink neznovuobjevoval spink nekalandroval</text>
1125   </lesson>
1126   <lesson>
1127    <id>{4bc635ba-5ccd-4c8c-8564-3968dd7fb58a}</id>
1128    <title>Lesson 34</title>
1129    <newCharacters>123456</newCharacters>
1130    <text>1&#x159; 3k 3h 6&#x161; 5a 3, 1g 4&#xED; 1h 1j 3&#x17E; 3&#xE1; 13 5&#x11B; 4w 66 2e 25 4e 1p 6t 6u 2y
1131 6+ 24 4- 4&#x161; 4a 4r 5n 1f 5&#x10D; 2h 2p 1. 5w 2u 5v 4&#xED; 6c 3+ 6g 2&#x10D; 56 5a 5f
1132 6y 3i 2i 5g 4+ 14 3g 16 4l 1s 5k 1k 1. 1f 6&#xFD; 1p 3u 3i 3m 1g 3w 2&#x10D; 6w
1133 5&#xE1; 6+ 1. 46 3&#xED; 5a 2u 5l 6h 4p 3t 3&#x161; 2. 3&#x16F; 2m 35 1+ 56 4u 4h 4z 3&#xE1; 4n
1134 6k 5&#xED; 51 2&#xE9; 36 3, 6&#x17E; 1y 5d 1z 12 3l 3e 3y 1&#xE1; 14 6e 22 5j 45 5p 3n 1p
1135 3m 1&#x159; 4i 4+ 6p 6z 1y 62 4&#xED; 2p 2w 1+ 1a 6&#x11B; 4&#x10D; 4&#x159; 3z 2w 1&#x11B; 44 2&#x159; 6w 2,
1136 1&#x11B; 4i 6. 55 4j 2z 2s 1+ 6s 5c 1i 1&#x17E; 5g 5q 6l 6f 1k 6c 44 4l 1e 1&#xE9; 3j
1137 3n 4x 1n 41 1k 4p 2s 6v 1b 5s 5x 3&#x10D; 4s 4e 6m 4b 6l 4&#x17E; 2w 51 6v 2x 24
1138 6e 1y 1z 4, 1e 1h 46 46 6g 4z 3, 2d 3h 2z 66 4u 2f 2r 2&#x159; 45 4&#xE9; 6t 53
1139 3a 3g 1&#x161; 4&#x11B; 61 23 2&#xE9; 2&#x159; 5i 1l 4u 45 4n 2o 44 5h 15 5&#x17E; 4n 3w 6u 2j 2o
1140 3c 6&#xFD; 2j 2s 3v 1q 1. 5x 34 4r 1w 6c 1&#xFD; 2&#xE9; 5r 5&#xFD; 6j 2n 4t 61 6&#xE1; 4k 1z
1141 4b 15 3v 1o 6k 14 6&#x17E; 3&#xE9; 1q 42 2&#x16F; 63 2x 1g 46 53 2, 66 3i 16 23 6r 2y
1142 4o 2f 3k 51 15 32 1a 6m 6, 1e 1- 65 6j 3m 6d 6d 6p 2g 3d 1&#xED; 6s 1j 6o
1143 6x 4&#xFD; 4l 4p 1g 4b 4s 1j 6&#x17E; 6c 4e 6&#x11B; 4z 3d 5&#xE9; 2d 5&#xE1; 51 63 5q 6x 53 16
1144 2&#x161; 42 1n 6n 3. 25 4&#x16F; 3+ 4&#x161; 5t 3+ 3- 3j 1i 1. 1a 5&#x11B; 5z 6&#x161; 6- 1m 4h 2e
1145 3&#xED; 62 5d 5l 3n 2o 3&#x16F; 3l 2&#xED; 2s 16 1n 6&#x16F; 2t 1g 16 64 6r 3i 1d 6s 6n 2-
1146 3v 1j 2q 3r 6&#xE1; 2f 52 1+ 5&#x159; 1b 6f 4f 6u 31 2&#x16F; 6m 2l 5&#x11B; 2s 5. 3y 6l 6&#x10D;
1147 4e 2t 1w 4q 25 5z 5v 6r 31 4+ 1, 5z 5c 1s 44 33 5p 1+ 1p 5r 24 6b 2o
1148 4r 1j 5&#xED; 4+ 4p 5o 3e 41 6e 5i 3q 2, 1y 23 5k 4z 6a 1i 33 5q 4i 42 5y
1149 5&#x10D; 44 6, 5z 4z 5k 5&#x17E; 3f 1e 35 1&#xE9; 4n 35 5i 1p 4j 4+ 6&#x161; 6c 4b 3r 1u 4i
1150 6q 3&#x17E; 1&#x159; 3, 4&#xE9; 5y 2v 6&#x11B; 3&#xFD; 1m 5&#xED; 4r 5d 56 2t 1m 1e 5x 1&#x10D; 22 2&#x10D; 5h 4x
1151 1d 6e 4y 61 2&#xED; 5t 2x 1g 2&#xE1; 42 2&#xE1; 3&#x16F; 2o 5&#x10D; 3&#xE9; 5+ 62 2f 1&#x159; 5k 4&#x16F; 6l 3&#x159;</text>
1152   </lesson>
1153   <lesson>
1154    <id>{5e2f8024-9d34-42f6-9fda-7a02b3a592a2}</id>
1155    <title>Lesson 35</title>
1156    <newCharacters>7890</newCharacters>
1157    <text>8l 9z 9&#x16F; 0, 9r 7r 0u 9r 7k 8q 8j 9. 0&#xED; 7+ 7z 9c 7c 9f 95 74 8+ 0&#xE9; 7&#x16F;
1158 8&#x17E; 8s 05 9+ 0- 9&#xFD; 7b 74 9l 7l 08 0h 9o 9+ 0. 8v 8. 0&#xFD; 0p 9m 7n 0s 0w
1159 9j 0- 8- 8d 0&#x161; 98 03 8u 09 7&#xED; 7&#x16F; 85 9v 8&#x159; 8q 8o 82 9&#xE9; 8&#x161; 8m 8+ 8e 9k
1160 0&#x17E; 7p 0i 7e 9+ 7y 9&#xFD; 96 7o 8&#x17E; 9l 9s 7d 0i 8y 0d 8s 9&#xE9; 9c 0g 8b 7&#xE1; 05
1161 8j 7x 9s 88 0n 8l 7&#xE1; 7w 8&#x10D; 95 8&#xED; 8u 9&#x16F; 0m 7z 9k 8j 8&#xFD; 7r 8&#xED; 9u 9u 0h
1162 7- 8&#x16F; 9x 0q 8&#x16F; 0n 0- 7e 0d 7j 97 9i 90 0&#x159; 0&#xE1; 03 05 8s 7&#x11B; 9e 7&#xE1; 9a 9u
1163 8p 9s 7l 98 03 9+ 7&#x161; 9&#xE1; 7&#x10D; 0k 8b 80 7&#xE1; 9d 82 0- 9&#x16F; 9&#x159; 73 76 98 99 0e
1164 0i 97 7r 0h 0f 77 75 0- 7p 7+ 0+ 7p 7q 07 0y 92 0k 9&#x159; 8n 8, 73 05 98
1165 0c 9a 84 8o 8&#x10D; 7d 78 0g 8&#x161; 0g 7i 9e 02 9&#x159; 0b 9w 8- 81 0&#x159; 7z 9w 8b 8&#x16F;
1166 7o 83 0i 7&#xFD; 7d 0g 8- 70 9&#x10D; 0y 0, 88 9m 7d 88 81 9&#x17E; 9k 7t 9h 0b 7l 8b
1167 8k 8u 9o 76 7&#x11B; 0n 0&#xE9; 7&#x16F; 80 0p 7&#x159; 9o 9c 9&#x16F; 06 7r 0s 8v 7i 0j 8v 8f 76
1168 0k 7- 8&#xED; 9&#x11B; 8t 7&#x11B; 0w 8p 8q 0&#x16F; 05 8k 82 8c 0h 8a 89 0z 9n 8r 8n 0i 0f
1169 7k 7w 85 9&#xFD; 9y 9v 8h 0, 0x 0&#x16F; 0v 0a 96 8v 9u 0f 89 8y 09 8i 7g 7- 0b
1170 9s 0p 7a 8+ 8l 86 8&#x11B; 0a 0&#x10D; 8o 9&#x17E; 9v 7v 7o 8y 9x 8&#x161; 8h 80 8&#x17E; 7k 8&#x159; 9c
1171 93 8k 99 8q 0v 7k 9h 7w 7i 0, 7z 75 7y 82 78 9l 0v 9p 0c 04 86 9u 9r
1172 9l 8u 04 0g 7&#x161; 8p 9q 0&#xE9; 7+ 9h 05 8y 8z 7&#x16F; 84 8b 9k 9p 7n 8h 09 9k 9&#xED;
1173 9u 7x 7v 0j 8i 87 0, 0d 9d 9g 77 7i 0b 09 0q 9g 0- 8&#xFD; 9&#x159; 7w 86 8w 7e
1174 8. 7z 0c 71 0&#x10D; 8&#x159; 05 09 0s 0n 04 9v 9v 7x 75 0w 8m 0&#xE9; 7s 0d 8y 9&#x11B; 0q
1175 8d 7&#xE1; 7m 9u 0s 9x 7- 9. 93 8w 00 9b 8w 8m 91 7d 7&#x11B; 8&#xE1; 0o 8j 8&#xFD; 9a 9t
1176 0z 7d 0&#x161; 7&#x17E; 7m 86 7&#x16F; 88 8l 0x 02 7d 8t 8&#x161; 9&#x17E; 7, 7b 7f 78 07 7s 7&#xED; 9k
1177 8&#x11B; 8z 8&#xE9; 74 8e 0u 7m 77 9s 7m 9&#x16F; 7c 8i 8x 9&#x17E; 96 0u 8z 7q 92 9z 0- 89
1178 0&#x17E; 9&#xFD; 7k 0f 0- 7b 0z 7c 08 81 75 7c 7, 85 8n 0v 9e 9b 0z 0, 7&#x10D; 0r 0w</text>
1179   </lesson>
1180   <lesson>
1181    <id>{9c776364-e1e1-4860-b28b-2d1b06f469fd}</id>
1182    <title>Lesson 36</title>
1183    <newCharacters>&#xB4;&#x2C7;</newCharacters>
1184    <text>&#xB4;&#xE9; &#xB4;- &#xB4;t &#xB4;&#x159; &#x2C7;9 &#xB4;t &#xB4;l &#x2C7;e &#xB4;y &#xB4;r &#xB4;e &#x2C7;8 &#xB4;&#x17E; &#x2C7;q &#x2C7;9 &#xB4;e &#x2C7;&#xE9; &#xB4;&#x16F; &#x2C7;&#xED; &#xB4;&#x159; &#xB4;&#xB4; &#xB4;p &#xB4;&#x2C7;
1185 &#x2C7;z &#xB4;l &#xB4;2 &#xB4;8 &#x2C7;&#xE9; &#xB4;6 &#xB4;&#x10D; &#x2C7;8 &#x2C7;h &#x2C7;9 &#xB4;k &#x2C7;- &#xB4;q &#x2C7;&#xE9; &#xB4;n &#x2C7;&#xED; &#x2C7;s &#xB4;&#x2C7; &#xB4;6 &#xB4;b &#xB4;h &#x2C7;i &#x2C7;t
1186 &#x2C7;+ &#x2C7;l &#xB4;a &#xB4;e &#x2C7;&#x16F; &#xB4;. &#xB4;- &#x2C7;&#x11B; &#x2C7;i &#xB4;&#x17E; &#xB4;4 &#x2C7;q &#x2C7;b &#x2C7;w &#x2C7;+ &#x2C7;w &#x2C7;3 &#x2C7;p &#x2C7;k &#x2C7;&#x2C7; &#xB4;&#xE9; &#x2C7;g &#xB4;k
1187 &#xB4;&#x11B; &#xB4;&#xB4; &#x2C7;&#x159; &#xB4;c &#xB4;&#xB4; &#xB4;x &#xB4;7 &#xB4;&#x159; &#xB4;s &#x2C7;&#x161; &#xB4;7 &#x2C7;d &#x2C7;&#xE9; &#xB4;4 &#xB4;&#xE1; &#x2C7;p &#xB4;o &#xB4;v &#xB4;+ &#x2C7;&#xED; &#xB4;0 &#x2C7;m &#xB4;t
1188 &#xB4;+ &#x2C7;3 &#x2C7;h &#x2C7;9 &#x2C7;x &#xB4;p &#xB4;n &#x2C7;0 &#xB4;c &#x2C7;v &#xB4;0 &#x2C7;r &#x2C7;b &#xB4;9 &#xB4;2 &#xB4;6 &#x2C7;6 &#x2C7;n &#x2C7;+ &#xB4;n &#xB4;q &#xB4;&#xE9; &#xB4;w
1189 &#x2C7;d &#x2C7;z &#xB4;5 &#xB4;q &#x2C7;0 &#xB4;z &#x2C7;&#x17E; &#xB4;d &#x2C7;u &#xB4;9 &#xB4;&#x159; &#xB4;&#x2C7; &#x2C7;3 &#xB4;&#xE9; &#xB4;2 &#x2C7;&#x161; &#xB4;q &#xB4;c &#xB4;&#x2C7; &#xB4;+ &#x2C7;e &#x2C7;d &#xB4;k
1190 &#xB4;6 &#x2C7;x &#xB4;x &#x2C7;k &#x2C7;r &#xB4;a &#xB4;&#xE9; &#x2C7;e &#xB4;1 &#x2C7;u &#xB4;q &#x2C7;2 &#xB4;5 &#x2C7;m &#xB4;, &#x2C7;g &#x2C7;&#xFD; &#xB4;r &#x2C7;r &#x2C7;j &#xB4;0 &#x2C7;&#x17E; &#x2C7;&#x159;
1191 &#x2C7;2 &#xB4;&#x11B; &#x2C7;&#xE9; &#xB4;k &#xB4;n &#xB4;5 &#xB4;f &#x2C7;y &#xB4;7 &#xB4;&#x11B; &#xB4;5 &#x2C7;&#x161; &#x2C7;&#xE9; &#xB4;, &#xB4;&#xE1; &#x2C7;&#x16F; &#xB4;+ &#xB4;f &#x2C7;i &#xB4;e &#x2C7;j &#xB4;. &#xB4;k
1192 &#xB4;- &#xB4;h &#x2C7;h &#x2C7;&#xFD; &#xB4;&#xE9; &#xB4;o &#x2C7;&#x11B; &#x2C7;d &#xB4;4 &#xB4;0 &#x2C7;o &#x2C7;z &#xB4;i &#x2C7;o &#xB4;4 &#x2C7;z &#x2C7;&#xE1; &#xB4;&#xED; &#xB4;. &#x2C7;r &#x2C7;&#x17E; &#xB4;&#x2C7; &#xB4;r
1193 &#x2C7;7 &#x2C7;8 &#xB4;&#xED; &#xB4;f &#x2C7;&#x10D; &#x2C7;1 &#x2C7;- &#xB4;- &#x2C7;&#xFD; &#x2C7;&#x161; &#x2C7;f &#x2C7;r &#x2C7;i &#xB4;m &#x2C7;&#xED; &#xB4;p &#x2C7;6 &#x2C7;v &#x2C7;9 &#x2C7;v &#xB4;&#x159; &#xB4;a &#xB4;&#x161;
1194 &#xB4;&#x159; &#xB4;r &#xB4;3 &#x2C7;6 &#xB4;h &#xB4;g &#xB4;2 &#xB4;&#xED; &#xB4;q &#x2C7;g &#xB4;&#x161; &#xB4;&#x17E; &#x2C7;m &#xB4;r &#x2C7;k &#x2C7;m &#xB4;s &#xB4;p &#x2C7;&#xB4; &#xB4;n &#xB4;j &#x2C7;&#x11B; &#x2C7;5
1195 &#x2C7;j &#x2C7;6 &#xB4;f &#xB4;2 &#xB4;3 &#x2C7;1 &#xB4;&#x159; &#x2C7;w &#xB4;c &#x2C7;&#x17E; &#x2C7;&#xFD; &#xB4;3 &#x2C7;9 &#x2C7;x &#x2C7;s &#xB4;&#x16F; &#x2C7;&#x159; &#xB4;&#x16F; &#xB4;k &#xB4;4 &#x2C7;x &#x2C7;p &#x2C7;&#x11B;
1196 &#x2C7;q &#x2C7;2 &#x2C7;&#x2C7; &#xB4;4 &#x2C7;q &#xB4;x &#x2C7;e &#x2C7;v &#xB4;7 &#x2C7;3 &#xB4;2 &#xB4;c &#xB4;n &#x2C7;r &#xB4;a &#xB4;. &#x2C7;6 &#x2C7;o &#xB4;8 &#x2C7;&#x10D; &#x2C7;r &#xB4;r &#xB4;h
1197 &#xB4;&#xB4; &#x2C7;z &#x2C7;&#x11B; &#x2C7;4 &#x2C7;a &#x2C7;e &#xB4;5 &#x2C7;q &#x2C7;h &#xB4;v &#xB4;0 &#xB4;&#xE9; &#x2C7;k &#x2C7;9 &#x2C7;+ &#x2C7;3 &#x2C7;9 &#x2C7;&#xB4; &#x2C7;&#x2C7; &#x2C7;. &#xB4;. &#x2C7;e &#xB4;&#xE1;
1198 &#xB4;&#x2C7; &#x2C7;l &#x2C7;&#xED; &#xB4;&#xFD; &#xB4;&#xE1; &#xB4;- &#x2C7;x &#xB4;8 &#xB4;. &#xB4;&#x16F; &#xB4;7 &#x2C7;+ &#xB4;0 &#xB4;&#x11B; &#xB4;x &#x2C7;i &#xB4;m &#xB4;r &#xB4;b &#xB4;a &#x2C7;. &#x2C7;n &#x2C7;b</text>
1199   </lesson>
1200   <lesson>
1201    <id>{9539f66e-b8eb-4eb5-afa0-e3ecef00e52c}</id>
1202    <title>Lesson 37</title>
1203    <newCharacters>;%</newCharacters>
1204    <text>;% %, %x ;3 ;n ;9 ;&#xED; %o ;o ;; ;; %u ;&#x17E; ;1 ;e %k %&#x10D; ;&#xE1; ;9 ;3 %6 %&#x161; %4
1205 %% ;t %z %&#xB4; ;% %z ;w ;e %&#xFD; ;&#xB4; %6 ;9 ;7 %&#x11B; ;4 ;l ;z %o ;p %n ;u %y %&#x159;
1206 %6 ;z ;m ;c %&#x10D; %e %f %z ;&#x16F; ;f %j ;y %&#xB4; %8 %8 %r %8 %8 ;e ;a ;&#x161; ;1 %e
1207 ;&#x11B; ;9 ;z %g %h %&#x11B; %&#x2C7; ;b %&#x159; %q ;&#xED; ;&#x161; %p ;c %9 ;e %n %c ;t %a %&#xE1; ;s %&#x2C7;
1208 ;t ;e ;v %. ;i %m %8 ;; ;5 %u ;j %; ;&#xE9; %c %g %x %x ;3 %x %j %&#x159; ;d %&#x10D;
1209 ;; %c ;g ;q %&#x16F; ;y ;- %&#x17E; ;0 %x %0 ;&#xB4; ;&#xED; ;j %&#x11B; %m ;n %; %&#xB4; ;e %&#x11B; %, %&#x16F;
1210 ;b %6 ;r %l ;w ;g %q ;t ;&#x10D; %g ;g ;q %g %q %w ;x ;2 %j ;0 ;5 ;&#x10D; ;a ;&#xB4;
1211 %&#xED; %&#xE1; ;7 ;+ %q %&#x11B; %i %m ;8 %j %a ;8 %7 ;5 ;e %3 ;&#x2C7; %r %&#xE1; %, ;k ;t %2
1212 ;f %i ;r ;u %s ;j ;j ;&#xB4; ;q %m %1 %5 ;v %4 %z %w ;&#xED; %. ;z ;c %2 ;t %+
1213 ;y %, ;1 %x ;9 %3 %% %4 ;r %c %d ;s ;6 %q ;l ;r ;&#xE9; ;2 %4 %&#x159; ;- ;5 ;6
1214 ;l %&#x2C7; %5 %&#xB4; ;5 %&#xE9; %4 ;2 %d %, ;x ;c %z ;c %, ;u %0 %+ ;. ;d ;r %2 ;&#xE1;
1215 ;&#x161; ;&#x11B; %&#xB4; %&#xB4; %+ %; ;w ;z %&#x2C7; %m %i %&#x161; ;j ;. ;+ %i ;6 ;x ;6 ;+ ;+ %z %&#x16F;
1216 ;y %7 %l %o %f ;6 ;1 %v ;- %4 %&#x17E; ;j %- %8 ;d %+ %&#x17E; %c %&#x10D; %; %c ;l ;&#x2C7;
1217 ;a ;u %, %l ;&#xFD; %i %m ;&#x17E; ;5 ;7 %5 %&#xFD; %a %3 ;l %m %, ;o %&#x2C7; ;m %% ;z %4
1218 %&#x16F; %0 ;&#x11B; ;k ;n %7 ;n ;d ;0 ;8 %i %k %1 %m %&#x17E; %k ;9 %&#xED; ;w ;% ;; %t ;a</text>
1219   </lesson>
1220   <lesson>
1221    <id>{f1cd327d-c0b6-452f-b488-c797296f3fe7}</id>
1222    <title>Lesson 38</title>
1223    <newCharacters>;+&#x11B;&#x161;&#x10D;&#x159;&#x17E;&#xFD;&#xE1;&#xED;&#xE9;=</newCharacters>
1224    <text>&#xED;.&#xED;&#xFD; &#xE1;2=y &#xED;&#xE9;&#x161;&#x2C7; &#x161;&#x17E;=k &#x10D;0=&#xE1; ;4&#x17E;t &#x159;a&#x161;&#x17E; &#xED;&#x11B;&#xE9;% =&#x161;&#x161;c +q&#x11B;5 +3&#x10D;, &#xED;&#x10D;;&#xE9; &#x10D;t&#x159;c &#xFD;y&#xFD;&#x17E;
1225 &#xFD;&#xFD;&#x17E;&#xFD; ++=o &#xE1;a&#xE1;- +k&#xED;, &#xE9;0&#x161;&#xE9; &#x11B;l&#xE1;&#xE9; &#x11B;k&#x159;&#xE9; &#x159;4&#xE1;&#x161; =m&#xED;v +&#xFD;&#xED;r &#x11B;b&#x11B;j =s&#x161;8 +e&#x11B;&#xFD; &#x11B;&#x159;+&#x11B;
1226 ;.&#xED;&#xFD; =a=j +i&#x161;&#x11B; &#xED;1&#x17E;4 +g&#x11B;&#x10D; &#x10D;&#x10D;&#x159;&#x159; &#xED;9&#x11B;k &#x161;&#xFD;&#xE9;o ;&#x11B;&#x161;- ;&#x10D;&#x17E;&#x2C7; &#x161;2&#x161;&#xFD; &#xED;e&#x17E;w +o&#xED;&#x16F; &#xE1;&#x161;=t
1227 &#xED;e&#xE1;z &#xFD;&#x2C7;&#xED;i =-&#x159;&#xFD; &#xED;+&#xED;&#xE9; &#x11B;&#x16F;&#xE1;1 &#xFD;&#x159;&#x10D;&#x159; &#xED;&#x11B;&#xED;t &#xE9;u&#xE9;7 &#x10D;.&#x161;s &#xFD;r&#xE1;s &#x11B;3+f &#x17E;g&#x10D;8 &#x161;u;+ &#x161;;&#xFD;&#x2C7;
1228 &#x161;s+&#xED; &#x159;l&#x10D;. +2&#x159;&#xFD; &#xE9;s&#xE9;+ &#xE1;i&#x10D;- &#x17E;r=&#x17E; &#xED;y+1 +&#xE9;;u ;a=2 ;i&#x11B;&#xB4; &#xFD;z&#x17E;3 &#x17E;2&#xFD;7 &#x10D;y&#x161;&#x10D; +&#xED;;d
1229 ;t&#xE9;g =&#x159;&#x161;6 &#xED;&#xFD;&#xED;n +s&#xE9;6 &#x11B;&#xED;&#x11B;m &#x17E;&#x159;;&#xB4; &#x161;0&#x17E;q &#x159;+=e &#xE1;c&#x159;, &#xE1;&#xE9;;r &#x10D;k&#x17E;4 &#xED;u&#xFD;k &#x11B;&#x10D;&#xFD;; +,&#x10D;&#x10D;
1230 &#x161;&#xED;&#xE1;&#x17E; +&#x159;&#x11B;i &#x161;+&#xFD;&#x159; &#x11B;x&#xE9;&#x17E; ;&#x2C7;&#x17E;&#xED; &#xED;t+&#xFD; &#xED;r&#xE1;&#x10D; +h=u &#xFD;2+&#xED; &#x159;&#xE9;&#xE1;&#xE1; &#xFD;&#x161;&#x11B;n &#xE9;v&#x161;&#xE1; ;y&#x11B;+ &#x11B;t;8
1231 &#xE1;z&#xE1;8 &#xED;&#x11B;+w +m+k ;&#x11B;&#x10D;m &#x11B;9&#x159;&#xE1; &#xFD;s&#xE9;&#x17E; &#xFD;u&#x159;&#xE9; +g&#x159;y =&#xE1;;&#xE9; &#x159;1&#x159;&#x2C7; &#xED;-;&#xED; &#xE1;z;i &#xE1;j&#x11B;&#x159; &#x17E;&#x2C7;&#xFD;&#x2C7;
1232 +4&#xE9;2 &#xFD;3+i &#x17E;k&#x11B;. &#xE1;n&#x159;4 &#x161;s&#x11B;x &#xED;.&#xE9;w &#x161;&#x161;&#x161;&#xFD; &#x17E;p+&#x159; &#xED;r&#xED;0 =;&#x159;z &#xE1;q&#xE9;f &#x159;3=+ &#x10D;m=i &#xED;g&#xED;&#x10D;
1233 &#x159;7&#x161;&#xFD; &#xE1;,&#x10D;y &#x17E;j&#xED;&#x17E; &#x11B;r&#xED;&#xE1; &#x11B;&#xE1;&#x161;g &#x17E;&#x161;;+ +&#xE1;;&#x11B; &#xED;q=; &#x10D;&#xE9;&#xE1;t &#x10D;3&#x10D;9 ;7+k &#x17E;k&#x161;= ;&#xB4;&#xE1;b &#xE9;&#xE1;;o
1234 =&#xFD;;a &#xE1;-&#xE1;q &#x10D;&#x17E;&#xE9;&#x161; ;=&#xFD;&#x11B; ;;&#x161;&#x10D; &#x10D;&#xE1;&#x17E;; &#x17E;r&#x159;, &#xE1;w&#x10D;i &#x161;&#x17E;&#x17E;p &#x10D;&#xE1;&#x159;&#xED; &#xE1;m&#xED;v &#xFD;&#x17E;&#xE9;m &#xFD;e&#x17E;&#xED; &#xFD;&#xE1;&#x161;m
1235 &#x159;y;c +f&#xE1;3 &#x10D;i&#xE1;= &#x10D;&#xE1;;7 +y&#xED;&#x16F; ;f&#xED;&#x10D; &#x11B;&#xE1;&#x17E;z &#x159;&#x11B;&#x11B;o +t&#xFD;5 &#xFD;&#xFD;&#x161;i &#x161;2=f &#xE9;a&#x161;&#x11B; &#x10D;j&#x161;s &#xED;&#xB4;&#x159;h
1236 &#xE9;&#x161;;; &#x17E;2=&#xB4; &#xE9;=&#x17E;9 &#xE9;&#x10D;&#x159;. &#xED;&#x17E;&#xE1;v &#xE1;r&#x10D;t ;&#xFD;&#x17E;c &#x10D;&#xB4;+z =e;m &#xE9;u=&#x11B; &#x161;y&#xE9;8 &#xFD;&#x17E;+w &#x17E;.&#xE9;&#x161; &#x17E;p&#x11B;f
1237 &#x17E;f&#xE1;&#x161; &#x11B;&#xFD;&#x10D;3 &#xED;=++ ;t&#xE1;6 &#xFD;&#xFD;=v &#x17E;;&#xE9;&#x16F; &#xFD;&#x159;&#xED;i &#x11B;&#x16F;&#x11B;q &#x161;d&#xED;&#x16F; =n&#xE1;, &#x159;%&#x10D;0 +l&#x159;&#x11B; =i&#x159;t ;&#x10D;&#xED;,
1238 &#x159;n&#x159;6 ;&#x159;;k &#x11B;.;f &#x10D;&#xED;+&#x161; &#xFD;l&#xFD;&#x17E; +u;9 &#xE1;&#x10D;&#xE9;&#x11B; &#xFD;&#x159;&#x17E;&#xED; +3;0 &#xED;t&#xE9;&#xE1; &#x11B;w;a &#x10D;&#xE1;&#x10D;+ &#xFD;&#x16F;&#x161;&#xFD; &#xE1;v+&#x16F;
1239 &#x159;z=i &#x17E;1&#xE1;d &#x11B;&#x10D;&#xFD;0 &#xFD;9&#xE9;y &#x17E;n&#x161;&#xE1; &#xE9;&#x17E;&#x11B;&#x16F; =&#xED;+&#xED; &#x17E;8&#xED;; =&#x16F;=&#xE1; &#xE1;&#x16F;+&#x159; +1&#xED;r +&#x161;&#x159;6 ;&#x11B;&#x159;&#x17E; &#x17E;&#x159;&#x161;&#xFD;
1240 +q&#xFD;&#x159; &#x161;n=r &#x159;,&#xE1;. &#x17E;o&#x159;p &#x161;k&#xE9;e &#x10D;&#x16F;&#x17E;k &#xFD;3&#xE9;, &#x11B;.+l &#x159;8&#x159;p &#xFD;5&#x161;&#x10D; &#x161;g&#x161;&#x161; =+=&#x11B; &#x11B;&#x2C7;&#x159;&#x11B; &#x159;u=d
1241 &#x10D;&#x161;=&#xED; &#xE9;e&#xFD;7 &#xED;9+k &#x159;4&#xE9;&#x11B; &#xE9;+&#x17E;. &#x159;j&#xFD;&#xFD; &#x159;&#x161;&#xE9;0 +&#x16F;&#xE1;2 &#x161;u&#x161;f +b&#x159;&#x17E; &#xFD;e&#xFD;8 &#xED;x&#xFD;&#x11B; ;f&#x11B;&#x17E; &#x10D;b&#x10D;+</text>
1242   </lesson>
1243   <lesson>
1244    <id>{04da4a11-f510-47c5-a8f3-fedfc2e41440}</id>
1245    <title>Lesson 39</title>
1246    <newCharacters>&#xA7;!_?:&#xFA;</newCharacters>
1247    <text>&#xA7;,_g &#xFA;v&#xFA;p _l&#xA7;h &#xA7;&#x2C7;?&#xED; :a:e !=_0 !q?w _&#x16F;!z ?;:l &#xFA;f!&#xB4; :&#xE1;&#xA7;? &#xFA;&#xE1;_w &#xFA;8:5 ?4!&#xB4;
1248 !c&#xA7;6 ?&#xE1;:d !8?c _=!q &#xA7;+&#xFA;&#xA7; &#xA7;;_&#xB4; _9!q _f!, ?t_o &#xFA;;&#xFA;&#xFD; &#xA7;&#x159;&#xA7;w ?_!5 :?_i ?k!a
1249 ?c!s &#xFA;;_x &#xFA;&#x11B;&#xFA;m !6?p &#xFA;-&#xFA;b &#xA7;_!p &#xA7;k_. _&#xE1;?k ?k&#xA7;&#x2C7; _!&#xFA;&#xFA; _n_; _c&#xA7;g &#xA7;d_&#x159; ?q_&#x16F;
1250 :0_&#x10D; ?_&#xA7;&#x17E; :a!&#x161; !%!+ !q&#xA7;7 &#xFA;&#x11B;_- :7&#xA7;&#x161; :;!&#x10D; ?&#xED;&#xA7;e &#xA7;i:&#xFD; &#xFA;t&#xFA;l ?h&#xFA;&#x2C7; _+:&#x17E; _&#x17E;_!
1251 &#xFA;4&#xA7;8 ?u&#xA7;, &#xA7;i_h !%:c :m:&#x16F; _&#xE1;?+ ?&#x11B;_m &#xFA;n?&#x11B; _8&#xA7;% !0:h ?::5 _!:&#xFD; &#xFA;&#xE1;:c _,:q
1252 ?y?m &#xA7;&#xE1;?&#x17E; &#xA7;l&#xA7;y ?&#x10D;:. :z_&#xFD; !;_&#xA7; :&#x11B;:q _5&#xFA;; &#xFA;v?- :&#x16F;_&#xE1; _=&#xFA;1 !&#xFD;?v &#xA7;y_&#xB4; ?::&#xB4;
1253 !w&#xA7;3 &#xA7;&#x2C7;&#xA7;4 ?t?a &#xA7;w?&#x10D; &#xA7;&#x11B;:5 :;!&#x2C7; &#xA7;r?d ?&#x16F;:e !&#x2C7;&#xFA;8 !u&#xFA;- :k&#xFA;&#x10D; :&#x11B;!2 :x?&#xB4; !l:2
1254 :p:p :&#xFA;&#xA7;: !h?? &#xFA;1!&#x2C7; &#xA7;e:&#xA7; !:&#xFA;h ?w!8 &#xA7;&#x159;_&#xED; !&#x11B;&#xA7;? ?7_&#x2C7; !&#x10D;_i !&#xFD;:p !c:&#xED; !b_-
1255 &#xFA;o&#xA7;f &#xFA;2:&#xE1; ?e?&#x17E; ?d?f &#xFA;-?&#xFA; !i:&#xE1; &#xFA;&#xE9;_&#x11B; :2!1 ?&#xFA;_&#xE1; &#xFA;%&#xFA;n ?%&#xA7;9 &#xA7;&#xE9;!&#xE1; :v?= &#xFA;.&#xFA;o
1256 &#xA7;o&#xA7;&#xE1; ?%?&#xE9; ?h&#xA7;! :::f &#xFA;&#xE9;&#xFA;+ :z&#xFA;. &#xFA;&#x159;?z !5:i :+?x :%!0 !y:&#xE9; _&#x161;:7 :&#x10D;&#xA7;p !y:r
1257 &#xFA;e&#xA7;y &#xA7;g&#xFA;w &#xFA;+!&#x10D; &#xA7;&#xE1;&#xA7;&#xB4; &#xA7;&#xE1;_&#x2C7; _2&#xA7;m &#xA7;v_t :&#xFD;&#xA7;&#x161; !&#x159;:o &#xFA;m&#xFA;c &#xA7;h&#xFA;x &#xFA;z:- &#xA7;,_&#x10D; _h_b
1258 _j?&#x159; :4:= &#xA7;&#xE1;:&#xB4; &#xA7;;&#xFA;&#xED; _&#x10D;?&#x2C7; :4&#xFA;! &#xA7;;?j ?z?g &#xA7;3!x ?w!p &#xA7;p&#xFA;m ?&#xE9;!&#x2C7; :g?g !k&#xA7;,
1259 !4_h !v?% _&#xE9;!5 :,!&#x10D; :&#x161;&#xA7;u :&#x17E;&#xA7;6 &#xA7;%&#xA7;, :=&#xFA;_ &#xFA;&#x11B;&#xA7;&#xED; ?+:8 _5&#xA7;j &#xA7;c&#xA7;% &#xFA;i:. &#xA7;2&#xFA;&#xE1;
1260 _j&#xA7;&#xB4; &#xFA;&#x17E;&#xA7;&#xED; &#xA7;u!r &#xA7;;&#xFA;&#x159; ?3!a &#xA7;&#x159;:&#xA7; !_:&#x17E; !h:&#x159; !u_i :&#xE9;&#xFA;0 &#xFA;c?&#xE9; ?6:f &#xA7;__. &#xA7;&#x159;&#xA7;&#x10D;
1261 ?&#x10D;&#xA7;&#x10D; !;:2 &#xA7;&#x159;!&#xB4; _2&#xA7;&#xFD; !:&#xA7;t &#xFA;o!t &#xFA;&#x11B;&#xA7;7 _q:. !r!_ ?h!l !a!% &#xA7;!!&#xB4; ?v&#xA7;= :t?0
1262 !o:&#x159; _+?y !%?2 :z:u &#xFA;x&#xFA;&#x2C7; !i:6 ?g&#xA7;&#x161; :,?o _&#xFD;&#xA7;&#xA7; &#xA7;+!r &#xA7;&#xA7;_= &#xFA;,&#xA7;3 !&#xE9;_&#x17E; !&#x17E;?&#xE9;
1263 _u&#xFA;&#xB4; &#xA7;&#x159;_&#xED; :&#x16F;:&#xED; :&#x161;_&#xE9; !%!; !&#x16F;_i _6:0 !&#x11B;_&#xFD; &#xA7;9&#xA7;&#x159; &#xFA;k?r _3?x &#xA7;p&#xA7;; :x&#xFA;&#x159; !?!a
1264 :u!; ??&#xFA;p _;_0 !=&#xA7;&#xFA; _1:p ?,!&#x10D; :x?y :;&#xA7;d &#xA7;&#x161;&#xFA;&#xE9; &#xA7;j!? &#xA7;%_f ?8?&#xFD; &#xFA;0&#xFA;&#x17E; &#xFA;h&#xFA;e</text>
1265   </lesson>
1266   <lesson>
1267    <id>{3fb1941a-1898-4501-847a-ab79b0b8d56d}</id>
1268    <title>Lesson 40</title>
1269    <newCharacters>;+&#x11B;&#x161;&#x10D;&#x159;&#x17E;&#xFD;&#xE1;&#xED;&#xE9;=qwertzuiop&#xFA;asdfghjkl&#x16F;yxcvbnm,.</newCharacters>
1270    <text>neotypujem vykonavatelov nekooper zahoukanost uchovejt nevysublimuj
1271 ustaveno nemydlinkovos neumatlal nezaobl permeabili rehabilitovanostm
1272 odejdet truistick makendoncovo jakov neproblebtnutostec nezarytos porotcov
1273 nehamitskoste rozvztekal nekoincidova chrochtaj vyfikn trockisto rachotil
1274 situovanos slize porotcov zasel nevzejmout ramirez ujeden nezbouchl
1275 obch neumatlal nespakoval centrujet nekooper nerozmatlanost nedostoupejt
1276 nezprofesionalizujm hladec validnostec celozemskostm prohnilej sodomkovo
1277 prohnilej obch blufovanos celozemskostm myrtovo euratom neumatlal potvrzovano
1278 nedomll neodpichu nezcuchejm nechrupanostm nesahejm manifestac rehabilitovanostm
1279 bukskinovoste nehast nenarudloste vykou nerozmatlanost neumatlal zrytmizujet
1280 datlovito nedisipoval provazovk prosolenostec dorapuj tandemistec pokapo
1281 naplatit pokapo hospicovostm vychrst slize neulit stimulant neosovos
1282 nekapa nezbouchl rijek nedostoupejt neloutkovo neodbavenostec uklidil
1283 zbilancoval stojatos neduda nedodriblujem odsuku kubon nelinkova dadistov
1284 nenazul uzmutost pokapo potvrzovano vytmavil validnostec prolustrujt
1285 tepal ustajujt matovo neztrhnouc kaf spirochet naplatit stimulant nepovykovano
1286 ustajujt bernec dubovicko neusmlouval obrazove neuchlastanost parakotoulec
1287 sak nespoutaj nevydloubn vystrnadil habilituj neresonujem neproblebtnutostec
1288 nebodovanostec oddechnu celozemskostm nevzejmout bukskinovoste pohlednoste
1289 elektrojiskrovo ohn neuklobal hulswit nesahejm mikulovsk litic vykmitl
1290 neloutkovo ustaveno netriangulova ramirez stejnolehlostm nespoutaj despot
1291 nostraticko nejzalehlej neulit vyvalen nekooptujet rozhoupo zpolitizujet
1292 nekompotujem nebodovanostec nenaschl neuklobal polype neumatlal vykmitl
1293 nedomumlanostm validnostec porcoval ramirez nerozebiratelnos vinohradskoste
1294 stimulant neduda tandemistec jander vyvalen nezpravovano neobkop nezahrazenostm
1295 vinohradskoste rozhoupo inhaloval nekapa nostraticko nedoedit fundamentalistk
1296 nekapa sucharkam neosovos nenaschl obrazove tandemistec nedostoupejt
1297 mikulovsk pomaten nejednostojanovost za nedisipoval ustajujt acetamidec
1298 nebole kabrielovo oddechnu fotorezistor porotcov inhaloval nekapa nelinkova
1299 trativodkam nezprofesionalizujm neuklobal neautentizujt szep nenarudloste
1300 sinusovc ag nevinohradnicko nerozepjato neosovos vychrst prolustrujt
1301 pohlednoste nemydlinkovos prohnilej nevel nedodriblujem maurerec rozhoupo
1302 neproblebtnutostec neproblebtnutostec hladec neprokoulel kafrovos nepovykovano
1303 zasel nevyhnisat replik objektivitam zmazanos macerova jakov provazovk
1304 pospoj zavoskoval neuklobal pokreslenostec nezahrazenostm nekamuflova
1305 hospicovostm stejnolehlostm odejdet nezpravovano makendoncovo nevysublimuj
1306 rafinovanostec rozhoupo odnost zpanik habilituj rasovanost prosolenostec
1307 viceprezidentov agrozet neklepnutostm zamrzel neuklobal rafinovanostec
1308 neduda neumrou potvrzovano porotcov macerova decentralizovanoste pomaten
1309 neklepnutostm neimprovizujt odnost elektrojiskrovo nevel obrazove nekooptujet
1310 nespakoval nezcuchejm uchovejt naplatit zkoncipujem nedopapinke propij
1311 nostraticko nedoatakuj kaf nebole zapaloval odsuku nevzejmout rehabilitovanostm</text>
1312   </lesson>
1313  </lessons>
1314 </course>